Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"DZEP-93" HORVÁT HADMŰVELET

 

ERŐVISZONYOK
 
 

 

A szerb 15. Licka-I hadtest egységei északi-déli vonalon Plaški ,Licka Jasenica, Dabar,Vrhovine, Canak,Licki Osik, Jadova folyó ,Medak, Pocitelj/Divoselo, Velebit .
Gracac városban a szerbek 9.gépesített brigád (mtbr) parancsnoksága székelt.
 
Feladatuk volt Gospic térségénekben – Ostravica-Begluk-Kamena glava (1222m) ellenőrzése Mali Alan (1044m) és Klanac(692m) irányába.
Két egységük két harckocsizó századdal és tüzérségi támogatással ellenőrizték az un. operatív –taktikai irányt Gospic-Medak-Gracac vonalon.
Egy egységük (1/9mtbr) Sveti Rok térségében védelmi állásaikból ellenőrizték a Mali Alan területét.
Egy század (2/9mtbr) parancsnokság (ZM)  Poljari a Debela glavica(752m) mélységében ellenőrizte a területet Mali Kraj-Veliki Kraj-Poljari falu vonalon.
Második század Duliba (889m) magaslat területét ellenőrizték ZM Raicevici faluból a Jovici-Licki Citluk-Bobici vonalon.
Harmadik századuk Njegovani faluból a Licki Ribnik és Medak közti útvonalat ellenőrizték.
 
Divoselo térségében több ellenőrzési pontot állítottak fel Medak irányába, ellenőrizve a közlekedési útvonalat.
 
A Velebit kontrolálására állásaikat a Crni vrh(737m) magaslaton helyezték el. A további állásaikból ,Kamenjusa(601m)- ellenőrizték a Licki Novi-Podklisa-Vedro polje vonalat ,a Debela glavica (752.m.)-ellenőrizték Ornica környékét, Veliki Bestinovac(708.m.) –ellenőrizték a Pociteljica és Lika folyók közti területet, Memedovo brdo(571.m.)-ellenőrizték Dukovci-Begluk vonalat, S.Vitasi(Sitnik) -ellenőrizték a Velebit-et, az 586 méteres magaslatról UN pont a Licki Ribnik –Medak közlekedési útvonalat és a Begluk térséget felügyelhették.
 
A szerb harckocsizó erők egy tankos szakasza Njegovani településen állomásozott -ellenőrizte a L.Ribnik-Pocitelj közlekedési útat, a 2.és 3. szakasza a Ljubojevici-Zutobrdo és L.Ribnik-Medak vonalat ellenőrizte.A harcoló tüzér csoport (BVG) két szakasznyi aknavetős egysége MB 120mm és egy szakasznyi MB 82.mm Divoselo térségében állomásozott. Két szakasznyi egység pedig V.Kraj Debela glavica térségében volt egy Praga (2/30mm) típusú katonai járművel. Több pontos voltak légvédelmi egységek elhelyezve ,folyamatosan mozgatva.
 
A szerb tüzérségi állások Haubic 122mm –sek a Crna vrela (693m) magaslatnál a Velebit déli lejtőitől Papuce falutól helyezkedtek el. Páncélelhárítós védelmi erők PTO 2/9 mtbr ZIS M-42 76mm technikával a L.Ribnik –Medak –i magaslat (586m) és Rogic-i magaslat (567m) helyezkedtek el. További egység volt még Ivankovici-nál ,valamint egy egység T-12 ágyúval felszerelve Plantaza-nál. Tíz POLK 9 K16 páncéltörővel (Fagot) ellenőrizték a L-Ribnik -Medak és Pocitelj közlekedési útvonalakat. Egy egység VBR katyusavetőkkel “Plamen” felszerelve állomásoztak Papuca településnél.

A légierejük Udbina településen volt, az ottani korábbi JNA katonai bázison, reptéren. Négy Gazella ,két MI-8, négy Gazella/Gama rakétákkal felszerelt helikopterrel rendelkeztek és két Jastreb típusú felderítő-vadászgép állt a rendelkezésükre.

Logisztikai támogatást Kruskovac-Medak-pocitelj-Divoselo vonalon végeztek. A 9.mtbr utászai rengeteg gyalogsági és harckocsi aknát telepítettek a védelmi vonalaikon.

A horvát vezérkar Janko Bobetko generális vezetésével 1993. őszén elérkezetnek látta az időt, hogy megtámadja a szerb állásokat és kiszorítsa az ellenséget a Velebit keleti lejtőiről,magaslatairól, Divoselo-Pocitelj-Citluk beszögelésről, amit csak Medak-i zsebnek “Medacki dzep” hívtak. Ezzel megkezdték egy hadművelet megtervezését mely a fenti nevet kapta. Ehhez persze hozzájárult ,hogy a szerbek “Frog-7 NATO jelzésű ”ballisztikus rakétával támadást intéztek Zagreb ellen. A szerb tüzérség Karlovac-ot sem kímélte.
1993. szeptember 7-én a horvát hadsereg ZP-Gospic parancsnoksága végrehajtja a „Dzep-93” területszerző akcióját.
1992.év végére az 1993. év elejére stabilizálódnak a frontvonalak.
 
 
 
 
 

 

 

 

Hadművelet ”Džep 93”

 

1993. szeptember 7.

Horvát erők:
 
ZP Gospić horvát katonai parancsnoksága brigadir Rahim Ademi vezetésével előkészítik a
„Medacki dzep” végrehajtásához szükséges horvát erőket. A horvátok célja volt Dalmacija-tól Karlovca-ig ,hogy minél messzebbre tolják a szerb vonalakat a horvát városoktól, így elérni azt ,hogy a szerb gránátok hatásköréből kiesnek. A szerbek több horvát várost és területet gránátoztak . Karlovac támadásában már sokan vesztették életüket. Zagreb-ot pedig rakétákkal köztük föld-föld /luna-17 (NATO jelzése Frog-7) támadták.
 
HV Sektor -1 parancsnokai:
 
ezredes Mirko Norac
őrnagy Zvonko Brajković
ezredes Zeljko Sačić –MUP erők kordinátora-
ezredes Milan čanić -PZ (pomocnik zapovjednik)logisztika
őrnagy Frane Tomičić –PZ és PD ( segéd pk és politikai tiszt)
őrnagy Stanislav Linić – operativ részleg-
őrnagy Agim Ceku –tűzérség-
őrnagy Bogdan Celić – MUP erők operatív részleg-

Az akció végrehajtására a likai csatamező szolgáló horvát hadsereg (HV) 9. gárdista brigád  ( gmbr )„ Vukovi ” ( Farkasok )–és a 126. brigád (br) egy századdal mint támadó erő , a honvédő egységek (db.)  Lovinac  és db Gospić a védelemi feladatokat hajtották végre.
A 9. gmbr. a 3.egysége, a 3/111. brigáddal mint védelem, és a speciális rendőri erők velebiti egységei (SP MUP) 550 fővel ,mint támadó erők vettek részt az akcióban.

A horvát erőket az alábbi vonalakra irányították:
 
A db.Lovinac önkéntes egységeit a Plantaza-Vukelici-Kekici-Krpani-Dubrava-Medovaca-Srednja glava 654m.vonták össze .
 
A 9. mtbr. páncélos egységei a Krajnje glava 646m.- San- Begluk és Brdo-Dukovci-Jelina glava irányon nyújtottak támogatást.
 
A db.Gospic egységeit ,Ornice-Jasikovac-Podklisa vonalon egyesítették.
 
Tüzérségi PO( páncéltörő) erők MT-12 ágyukkal  biztosították a tüzérségi támogatást.
Tartalékot képezett a 9.mtbr. harckocsizó százada Bilaj területén.
 
 A 9.mtbr gyalogos állománya 30% volt feltöltve. A gépesített erőknél két szakasz, míg a páncélos erőknél két századából csak egy volt feltöltve.
 
TRD (ágyús–rakétás divízió) erők technikai felszereltsége 70 %-os volt.
 
A könnyű tüzérség mobilizált egysége MB-120mm aknavetőkkel voltak felszerelkezve.
 
A POTRD ( páncélelhárító ágyús–rakétás divízió) 25% százalékát alkalmazták aktív erőként a többit tartalékba hagyták.

A horvátok 850 katonát ,16. aknavetőt, 16. páncélelhárító eszközt, 12. ágyút, 2. SVLR( rakéta lanser) ,16.tankot ,7. páncélozott harci járművet vetettek be.
 
Szerb erők likai harcmezőn:
 
 
A szerb erők 15. Lika hadtest főparancsnoksága VRSK Korenica –ban állomásozott.A szárazföldi erőket támogatta az Udbina településnél lévő katonai légibázis.
 
A 15. Likai erők:
 
- 170. brigád Plaški,
-50. br Vrhovina,
 -TG - Bunić,
-9. gépesített lövész brigád/mtbr Gracać ,
- 103. gyalogos brigád/lbr D. Lapac,
-105. tüzér brigád/abr Udbina,
-katonai rendész erők,
 
összesen 8.000 katona, 70 tank, 40 páncélos jármű, 60 nehéz tüzérségi ágyú.

Zóna Medak:
 
A Medak zónában a szerbek közel 450 fős erőt állomásoztattak Sitnik-Njegovani-Medak vonalon.15. aknavetővel,4. páncélelhárító eszközzel, 16. ágyúval, 2. „lanser” rakéta SVLR-vel, 10.harckocsival, 4. egyéb páncélozott harci járművel rendelkeztek.
 
A horvát műveletben részt vevő horvát erők feladatai:
 
 
A művelet célja a Divoselo és Čitluk területek felszabadítása .  Ennek érdekében a résztvevő katonai erőknek az alábbi feladatokat jelölték meg. A HV erői a akció során tulajdonképpen kiegyenesítették a frontvonalat Medak irányába ,felszabadítva 48 négyzetkilométernyi területet Gospic-tól délre, valamint fontos stratégiai pozíciókat , magaslatokat foglaltak el a Velebit-en.

Az akció műveleti központja ZM a Gospic –„ Eugen Kvaternik” kaszárnyában volt és kihelyezett parancsnokságot pedig (IZM)  Bilaj településen létesítettek az akcióhoz.
 
-A HV 9.mtbr. 1. mtb (harckocsizó zászlóalj) öt tankkal és két pszh-val az Ornice-Stale vonalon kezdte meg a támadást Ornice –Citluk irányon. Cél megsemmisíteni az ellenséges erőket Citluk és Krajinovica területén, biztosítani a zónát .Következő fázisban pedig  Miscevici-Pavlice-Drljici-Bobici vonalon megindítani a támadást és megsemmisíteni az ellenséget Uzelac –nál ,biztosítani a védelmi vonalat , megtörni az ellentámadást és az ellenséget Pocitelj irányába visszatolni.

-A HV 9.mtbr. 2. harckocsizó zászlóalj feladata két tankkal és pszh-val Jasikovaca területéről megkezdeni a támadást Jasikovac-Poljari-Curini-Potkonjaci irányon. Cél az ellenséges erők megsemmisítése Poljari-Curini-Potkonjaci-Dragasi vonalon. Következő feladat előkészítése végrehajtása, védelmi vonal tartása Dukovci-nál és megtörni az ellenséges ellentámadást.

-A HV 9.mtbr. 3. harckocsizó zászlóalj két tankkal és egy pszh-val ,közel 60. katonával a db. Gospic egységéből megkezdte a támadást Podklisa –Vedro polje állásokból Vedro polje-Radakovici-Vojinovici-Strunici-Divoselo vonalon , cél megsemmisíteni a szerb erőket Kamenjusa térségében és csatlakozni a ,elérni a 2.mtb.bal szárnyát . Továbbiakban tartalékba.

 
-OMB ( páncélozott gépesített zászlóalj) feladata a Mihaljevci-Dukovic-Begluk vonal tartása és megakadályozni a szerb ellentámadást Medak irányából.

-Logisztikai század feladata a San-Metinac védelmi vonal tartása és esetleges szerb ellentámadás megakadályozása.

-Felderítő század feladata Rogici falu és környékének felderítése az ellenséges erők állásainak mozgásának ellenőrzése, a Pocitelj-L.Citluk irányvonal zárása ,és a 1.mtb erők biztosítása .

 
-A db.Lovinac védelmi feladata volt a Medovaca-Dubrave-Krpani-Kekici-Vukelici-Plantaza vonal biztosítása , az szerb ellentámadás megakadályozása Barleta irányából és a 9.mtbr bal szárnyának biztosítása.

 
-A db.Gospic feladata volt kontrolálni a Vedro Polje-Popova kosa vonalat .

 
-A 126.br. védelmi feladata volt Srednja glava-Krajnja glava –Ornice-Stale vonal ellenőrzése és ellentámadás megakadályozása.

-A felderítő század feladata volt a Memedovo brdo( 570m.) magaslaton lévő szerb támaszpont elfoglalása ,és az ellenséges erők megsemmisítése ,kiszorítása L.Ribnik irányába.

-SP MUP . Speciális feladata volt a Velebit hegység magaslatainak elfoglalása Pseniciste(721m.), Debela glava(782.m.),Veliki Beslinac(708.m.) .

-Tüzérségi támogató erők :két 2. haubic 105.mm. (H-105), SVRL 122.mm., 130.mm ágyús egység, 4.szakasznyi 120.mm-es aknavető egység .
 
További harci feladatuk :
 
-1. haubic 105.mm kontrolzóna Lipa,
-2.haubic 105.mm. kontrolzóna Jasikovac,
- 130.mm-es ágyúkkal –három agyú kontrolzóna Vaganac,egy ágyú San,
-SVLR szakasz 122.mm. lanser rakétákkal kontrolálta Kolakovica területét,
-1.mb. aknavetős szakasz 120.mm-es vetőkkel Rosulja ,
-2.mb.-Jasikovac,3.mb.-Kolar kontrolálta.

A tüzérség célterületei :130.mm támadócél- Raicevic központja , 130.mm támadócél –Udbina,SVLR támadócél-Raicevic körzete ,130.mm támadócél- 15.LK.VRSK 9.mtbr parancsnoki helye Medak .
Aknavetős erők célterületei: 120.mm- Budici,1.MB-Pjevac,2.MB-Jovici területeken lévő szerb aknavető állások ellen.

A horvát MUP és MORH felderítése elengedhetetlen volt az akció végrehajtásához. Ezek alapján nyomon követték a szerb műveleti mozgást a térségben. Medak környékén a szerbek kb.250 fővel kontrolálták ,. Gracac térségében pedig kb. 100 főnyi mobilizált erő tevékenykedett Lapac-i egységekkel megerősítve és román zsoldosokkal (kb. két autóbusznyi) .
 
A horvát akció végrehajtása:
 
 
Első fázis
 
Első lépcsőben a SP-MUP erői elfoglalták a Velebit kulcsfontosságú magaslatait.
 
 Szeptember 6-án a 9.mtbr. felderítő-diverzáns (IDS) százada támadást intézett Licki Osik -Urije kraj térségében.
 
Szeptember 7-én a Medacki dzep akció első fázisaként a 9.mtbr parancsnoka Mirko Norac egyeztet a többi résztvevő erő vezetőivel a terv végrehajtásával kapcsolatban . Az egyeztetések másnap tovább folynak, és esti órákban már készen állnak az egységek a támadás megindítására. A harckocsizó és páncélozott harci járműves ,”labudica” (tankszállító járművek) szállító járművek készenlétben állnak. A PTO( tankelhárító) egységek elfoglalták állásaikat, a gyalogos műszakisták pedig utat nyitottak az aknamezőn.
 
Szeptember 9. hajnali órákban a horvátok a rohamállásokban várják a támadási „0” óra kezdetét 200-300 méternyire a szerb vonalaktól.
 
1993.szeptember 09-én 04.00 órakor IZM szektor Bilaj megkezdték a támadást .05.38-kor a horvát tüzérség támadást intézett a megadott szerb célpontokra . A teljes támadást pontosan reggel 6.00 órakor indították meg szeptember 09-én.Megjegyzés ,hogy még ezen a napon 19.00 órakor lezárták, befejezték az akciót. A pontos támadás kezdeti idővel kapcsolatban több álláspont alakult ki .

A szerbek 103. gyalogos brigád Lapac egysége 05.56-ra ,amíg a SVK 9.mtbr,18.,40.,70., lbr erőinek parancsnoka,05.58-ra teszi. A hivatalos horvát dokumentumok reggel 06.00 órában jelölték meg a támadás kezdeti idejét.
Az öt percig tartó heves tüzérségi támadással nyitottak a horvátok. Támadták a szerb 9.mtbr 2.zászlóaljának támaszpontját Medak-ban. A választűzben hat horvát önkéntes sebesült meg.
 
A db. Lovinac, Gospic  egységek tartották vonalaikat Rizvanusa-Licki Novi –nál. Szerbek megkezdték Gospic lővetését.
 
A horvát tüzelő állásokból (PP) Licki Novi-nál a HV tíz T-12 –es 100mm. tankelhárító ágyúi tűzet nyitottak a szerb állásokra Kamenjusa –nál.

A 9. gárdista birgád "Vukovi”" 1/9 és 2/9 egységei leküzdötték a szerb ellenállási pontokat a vonal mögötti zónában. 08.30-ra befejezték az első végrehajtandó harci feladatukat ,mely során veszteséget nem szenvedtek ,három katonájuk megsérült és egy tank megsemmisült.
8.30 –ra gyors feladatként a 3/9. egység az összes szerb ellenállási pontot felszámolta Kamenjusa –nál.,A 3/9. egységet a db. Gospic egysége támogatta. A db. Gospic egységnél  kisebb sebesülések voltak , de a 3/9. egységénél ketten meghaltak ,öten pedig megsebesültek. Egy tankjuk működésképtelenné vált ,két szanitét (elsősegély) jármű megsemmisült.

A horvát felderítők (köztük külföldi önkéntesekkel) végrehajtották a rájuk bízott feladatokat a Rogic Most/híd irányába. Veszteségük nem volt ,egy katona sebesült meg.

Az SP MUP egységei gyorsan jutottak előre ,de nem volt elég idejük teljesen körbezárni a szerbeket ,így egyes egységeket sikerült kivonniuk a szerbeknek a zónából. Jórészük szétszéledt a Velebit erdőjében. A rendőri erőkből főleg a térségben lévő aknamezők miatt keletkeztek sebesülések.

 
Második fázis
 
08.30-tól készen álltak az egységek a második fázis végrehajtására .
 
A szerbek Strunici faluból támadták a HV 3/9. mtbr egységét ,sikertelenül. A HV 1/9,2/9.mtbr egységei összekapcsolódtak a SP-MUP egységeivel. A 3/9. egységnek sikerült megtörni a szerb támadást Strunici –nál.
12.00 óráig a horvátok végrehajtották a második fázis gyors feladatokat és 13.00 órakor megálltak és megkezdték vonalaik biztosítását.
13.05-kor a HV Sektor-1 Begluk-Drljic-Pjevceva Draga vonalon védelmi állásokat létesítetek a műszakistákkal . A térségben a körbezárt kisebb szerb csoportok próbálkoztak a horvát gyűrű áttörésével. A HV és MUP erők csoportosultak és várakoztak a következő támadási feladatok végrehajtására.

A szerbek ezt kihasználva kivonták erőiket a szerb civil lakossággal együtt. A horvátok előretolták a vonalat Medak-ig ,ahol kitört a pánik. A várostól nyugatra eső területen a horvátok elfoglalták állásaikat 22 km-re Gospic-tól. A HV 9.mtbr gyalogos és két tankos szakasza ,tüzérségi támogatás mellett Oranice-Licki Citluk irányba nyomult és elfoglalta a fenti települések közti közlekedési utat. Körbevették Rajcevici-t és ellenőrizték a Cindrino brdo-Rogica most vonalat , kapcsolatba lépve a MUP erőivel, akik Medak és Licki Citluk irányba kezdték meg tevékenységüket.
 A horvátok több szerb egységet bekerítetek Divoselo és Citluk-nál.A szerbek Citluk és Divoselo környékén ellentámadásba kezdtek ,mely nem vezetett eredményre.

A horvát hadművelet mindössze négy órán át tartott. Az akcióban horvát részről hatan meghaltak, 53-an megsebesültek , működésképtelenné vált három tankjuk és egy páncélozott harci jármű BVP, megsemmisült két szanitét –egészségügyi szállító jármű.

Szerb részről közel 70 katona és felfegyverzett civil vesztette életét, 19-et elfogtak a horvátok . Egy tankot, tíz aknavetőt ,húsz ágyút zsákmányoltak a horvátok tőlük.

Harcok a művelet után


1993.szeptember 10. a szerbek Sitnik-Njegovani-Memedovo brdo vonalon ellentámadást intéznek a horvátok ellen , céljuk Citluk és Divoselo megszerzése. Medak-ból rakétákkal lőtték a Velebitben lévő horvátokat, akiket az eső és a hideg időjárás is próbára tett.
 
Divoselo-t körbezárták a horvátok  a faluban bent rekedt a 103. szerb gyalogos egység több katonája. A szerb erők a térségben szétszakadtak ,és jórészüket a horvátok bekerítették.

1993.szeptember 11-én a körbezárt szerb erők próbálkoztak az ellentámadással ,sikertelenül. Vukasi-Vitasi-Bobici irányba kisebb csoportokban megkíséreltek kibújni a horvát gyűrűből, de lehetetlen volt.
A szerb SVK tüzérségi támadást intézett 05.00 –kor a horvát állásokra. Drljici falutól nyugatra szerb katonákból és civilekből álló csoportba ütközik a horvát katonaság, melyen délutánra felszámolnak.12. szerb katona halt meg kettő katonát és két civilt pedig elfogtak.15.00-kor a délutáni órákban a szerbek Jastreb J-21 jelzésű harci gépe két bombát dobott le a horvátokra Ornica térségében. 17.00-kor megismétlődött az esemény. A szerb tüzérségi támadásban a Velebitben három horvát katona sebesült meg , melyre válaszul a horvátok tüzérsége lőtte Korenica, Udbina városokat.

1993. szeptember 12. A szerbek stabilizálják vonalaikat. A horvátok megtisztítják a visszafoglalt „Medak-i zsebet” .

1993. szeptember 13. A szerbek tüzérséggel lőtték Gospic-ot ,ahol egy személy meghal ,11.pedig megsebesül a támadásban. További támadás éri a HV 9.mtbr erőit ,ahol állásaikban hárman katona megsebesült. A HV 120.mm-es aknavetőkkel válaszolt a szerb 82.mm-esekre, a horvát tankok lőtték Sitnik és Ljubojevici-t. A szerb légitámadás elhárítására ágyukat és rakétákat S-2M használtak.

Szeptember 14.megérkeznek az ENSZ (UN) erők a Gospic-ba. A városban a szerb támadásban megsebesült három személy. A 9.mtbr.HV válaszolt a szerb fegyveres provokációra és MUP egységek két támadást vertek vissza Drljici falunál.

A horvát légierő MÍG-21-es gépei támadást intéztek a Banja (Bánság)-ban és Kordun-ban lévő szerb erők rakéta és tüzér állási ellen Vrginmost környékén.

Szeptember 15. A szerbek és horvátok az ENSZ közreműködésével aláírják a tűzszüneti megállapodást és beleegyeznek a térség UN erők általi ellenőrzésére. A tűzszünet 12.00-kor életbe lépett az UNPROFOR kanadai erői pedig bevonultak az ellenőrzött térségbe 17-ike 18.00 óráig.

ENSZ békefenntartók
 
A támadás erős nemzetközi kritikát vont maga után és a horvát vezetés a nemzetközi politikai és katonai nyomásra elfogadta a szerb féllel történő fegyverszünetet. Ezzel megakadályozta az ENSZ ,hogy tovább folytassák az akciót a horvátok. Horvátországban , Jean Cot tábornok volt az UN erők parancsnoka, aki megszervezte a horvát-szerb tűzszüneti találkozót

A megállapodást szerb részről Mile Novaković ,horvát részről  Petar Stipetić írta alá. A megállapodás megkövetelte a horvát erőktől, hogy vonuljanak vissza a szeptember 9-i vonalaikra, és szerb erőktől pedig ,hogy vonuljanak vissza a Medak-i „zseb” területeiről

Az ENSZ ,Unprofor alakulatot küldött a térségbe, hogy a helyi lakosság védelmének biztosítása érdekében felügyelje a kivonulást. Ezt a feladatot a kanadai zászlóalj „Princess Patricia,s”  könnyű gyalogság hajtotta végre , francia békefenntartók gépesített egységeinek támogatásával. A parancsnok Lieutenant-Colonel James Calvin volt.
 
Az UNPROFOR és horvát katonai erők közt 15.éjszakáról 16-ra virradó nap fegyveres konfliktus alakult ki Divoselo-nál , mely halálos áldozatokkal járt. Válaszul az ENSZ embargóval fenyegette meg Horvátországot. A kisebb incidensek elkerülhetetlenek voltak a UN erők és MUP között. Egyik esetnél a UN harci szállító jármű közelített meg egy horvát rendőri ellenőrző pontot, ahol mely során az UN jármű aknára hajtott. Három kanadai könnyebben megsérült. Előfordult ,hogy a békefenntartók éppen egy útellenőrző pontot építettek ki, miközben a horvátok megtámadták őket.
 
A horvát gránáttűz során több kanadai békefenntartó sebesült ,meg miközben erősítették azon állásaikat, melyeket korábban a szerb erőktől vettek át. A horvát gránát tűzet oldalmanőverek is követtek, mely során a gyalogosan támadó horvát egysége ellen a kanadaiak mesterlövészeket vetettek be .
A békefenntartó erők bevettették a horvát tüzérség ellen a 22.mm-es ágyúikat is. A horvátok sem harckocsi sem erőteljesebb technikát nem vetett be ,tartva ,hogy az ENSZ erők légierőt vagy páncélelhárító fegyvereket vetnek be ellenük.
 
Rahim Ademi horvát parancsnok látva a patthelyzet kialakulását találkozott Colonel James Calvin parancsnokkal. Rahim elfogadta Calvin ajánlatát és ígéretet tett a horvát erők másnap 12.00-ig történő kivonására. Mivel másnap 12.00-ig nem hajtották végre a horvátok a teljes kivonást ,Calvin egy rögtönzött sajtótájékoztatón jelentette be ,hogy az UN egységei a csatatéren több szerb halottat is találtak. Köztük 18.civil áldozatot. A későbbiekben vizsgálat indult a horvát hadműveleti vezetőkkel szemben ,mely a hágai nemzetközi bíróságig jutott. A kanadai erők a horvátokkal vívott harcokban 27 .horvát katonát lőttek le. A kanadaiak mint a horvátországi titkos csatájukat emlegették a történteket, amíg a horvát vezérkar próbálta ezt elhallgatni és nem publikussá tenni.
 

Forrás:

M.Medimorec: Medacki dzep

Davor Marjan: Lika

Janko Bobetko:Sve moje bitke

 

A mappában található képek előnézete Térképek hadműveletek


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Gratulálok az oldalhoz!

(Vajda László, 2017.12.02 19:24)

Szépen megszerkesztett szinte mindenre kiterjedő információt megkapunk az oldal olvasása közben. Köszönöm!