Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"LAKTANYAHARCOK" HORVÁTORSZÁGBAN 1.RÉSZ

 

 

 

JNA HADERŐK, LAKTANYABLOKÁD, MŰVELETI HADMOZGÁS 1991.HORVÁTORSZÁG
 
 

A megszerkesztett anyagban megpróbáljuk bemutatni a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) horvátországi területi elhelyezkedését, katonai létesítményeit, illetve a horvátok által 1991. évben ellenőrzés alá vont és az 1991.09.13-tól egészen 1992.januárig blokád alá vett JNA objektumokat, továbbá a JNA erők horvátországi hadmozgását. A JNA objektumok számának összessége nem teljes, a tartalmat az újonnan beszerzett információkkal egészítjük, bővítjük. Jó olvasást mindenkinek.  

Horvátország függetlenségéért küzdő Franjo Tuđman vezette horvát politikai elit természetesen támogatta a szlovén háborút és annak lezárulásával a viszontválaszt is elvárták a szlovénektől. Már 1990-ben számoltak a háborúval a Jugoszláv hatalmi gépezettel szemben ,ezért mindent megtettek annak érdekében ,hogy kellő katonai jártassággal rendelkező hadsereget hozzanak létre. Ezt erősítette meg az újonnan létrehozott gyengén felfegyverzett horvát rendőrség elleni szerb önkéntes milíciák támadásai /Knin, Pakrac, Plitvice, Borovo Selo…./Ezzel a feladattal a horvát nemzetiségű egykori JNA főtisztet Martin Špegelj bízták meg, mint a Horvát Védelmi Minisztérium (Hrvatski Ministar Obrane), későbbiekben a Horvát Hadsereg ( HV,Hrvatska Vojska)  főparancsnokát.

A horvát politikai és katonai vezérkar megtervezte és megszervezet a Horvátország területén lévő JNA katonai objektumok blokádját. Ezzel kívántak jelentősebb haditechnikai eszközhöz jutni és azzal az újonnan megalakult hadseregét felszerelni. A horvátok igényt tartottak az úgynevezett területvédelmi bázisok (TO), raktárak hadianyagára, melyek az országuk területén voltak. A JNA erőknek pedig szabad elvonulást biztosítottak volna.

A Beograd-i szerb vezetés a titkosszolgálatuk (KOS) révén próbálta szándékosan provokálni a Zagreb-i horvát politikai vezetést, hogy a nemzetközi közvéleményt lényegében ezzel Horvátország ellen fordítsa. Kezdetben ez működött, hiszen akkor még Nagy- Britannia, Franciaország, Németország, USA célja az volt, hogy megelőzzenek egy háborút és egyben tartsák Jugoszláviát. Ezt az ENSZ a Jugoszlávia elleni fegyverembargóval nyomatékosította. Ezzel csökkent a szlovének, horvátok és később a bosnyákok esélye, hogy felvegyék a harcot Európa egyik legerősebb hadseregével szemben (JNA).

Az 1991. június-júliusi JNA és szlovén területvédelmi erők közt lefolytatott gyors, „tíznapos „ háborút követően a július 07-i Brioni szigeten az Európai Közösségek által közvetített, megkötött JNA (szerb), szlovén, horvát tűzszüneti megállapodás révén részsikereket értek el a szlovének, horvátok és szerbek. A szlovének elérték, hogy a JNA elhagyta országukat és horvát területen vonta össze erőit. A horvátok számára már nem volt annyira kedvező , talán rendőri erőik és fegyveres önvédelmi csoportjaik megszervezésére, illetve a szlovénekkel fegyverüzleteket folytathattak. A szerbek a megállapodással elérték, hogy a szlovének és horvátok a nyár eleji függetlenségi nyilatkozatuk végrehajtását három hónappal kitolták, 1991. őszére. Ezzel időt nyert a Beograd-i szerb politikai vezetés, a jugoszláv hatalmi elit. A JNA katonai műveletei ezáltal elvileg nem minősülhettek agressziónak, hanem jugoszláv belügynek, belső viszálynak az az polgárháborúnak.

A Beograd-i politikai vezetés azonnal szövetségeseket keresett és megkezdte tárgyalásait a Oroszországgal. Ezzel próbáltak hatalmi nyomást gyakorolni a „nyugatra”. A Moskva-i politikai vezetés részéről a Beograd-i hatalom Dmitri Jazov védelmi miniszterrel vette fel a kapcsolatot. Ez később hibának bizonyult, mivel Jazov az akkori orosz államcsínyt végrehajtó vezetéshez csatlakozott, ami később kudarcba fulladt. Ezzel a Beograd-i vezetés nem számíthatott további támogatásra az oroszoktól.

A „nyugat” szemlélve a jugoszláv válságot megpróbálkozott a háborús elkerülését jelentő úgynevezett békefolyamat, a kialakult helyzet békés rendezésével. 1991.09.07-én előálltak a Lord Carrington konföderációs tervvel, melyet a Milosevic vezette Beograd-i jugoszláv hatalom nem fogadott el. A „nyugat” ezt követően előállt a „Badinter bizottsággal” ,mely a tagköztársaságok közti határok nemzetközi határként való elismerését javasolta, tekintettel arra, hogy Jugoszlávia a felbomlás visszafordíthatatlan útjára lépett.

Ezt követően a Beograd-i hatalom támogatva a „magánhaderejével” JNA megkezdték a „Nagy-Szerbia” terv végrehajtását, az az Horvátország teljes lerohanását.

Az Európai Közösségek még próbálkozott több tűzszüneti megállapodáson, eredménytelenül. 1992.01.15-én az Európai Közösség és sorra több európai állam és tavasztól az USA , Kína, Oroszország is elismerte a horvát független államot.  

1991. szeptember és december közti időszakban Horvátország területén megkezdődtek a harcok a horvát önvédelmi és rendőri erők, valamint a Jugoszláv állam hadserege JNA /Jugoslavenska Narodna Armija/ közt. A JNA Horvátországban lévő laktanyáit és egyéb katonai objektumait blokád alá vették a horvátok. Céljuk volt elérni, hogy a JNA elhagyja bázisait, de a TO raktárak, létesítmények haditechnikai részét nem vihették el. Ebbe a JNA nem ment bele.Már a nyár elején és nyáron több területen lévő TO objektumokból bevonta a hadikészletet a JNA laktanyákba, őrizve azokat. A horvátok ezen TO haditechnikára azonban igényt tartottak és a blokád alá vont JNA bázisokról csak úgy engedte volna el a JNA erőket, ha a TO fegyverzetet nem szállítják magukkal.

A horvát erők főparancsnoka Anton Tus és vezérkarával szemben a Szocialista Jugoszláv Föderatív Köztársaság SFRJ védelmi miniszter-hadsereg főparancsnoka Veljko Kadijević és hadvezetése állt szemben.A JNA 1/3 haderejét Bosznia és Hercegovina, 1/3 haderejét pedig Koszovó területén állomásoztatta. Ez utóbbi tekintettel az albánok folyamatos lázongására igencsak forró pontját képezte Jugoszláviának. A horvátok elleni műveletekbe a JNA kénytelen volt Szerbia, Bosznia és Crna Gora területén állomásozó erőiből is bevonni egységeket.

A horvátok ,a nemzeti ellenállást meghirdetve önkéntesekből és a JNA soraiból disszidáló horvát nemzetiségű katonákból létrehozta a Nemzeti Gárdáját /Zbor Narodna Garda/, mely csatlakozott a korábban megalakított horvát rendőrség /MUP/ alakulataihoz .A blokádban a horvát önkéntesekkel- akik közt szép számmal voltak civilek –szemben a JNA képzett katonasága állt szemben. A nemzeti ellenállás egész Horvátországban megmozgatta a lakosságot , és a függetlenség és önálló horvát állam alapítás reményében szembefordultak a szerb érdekeket képviselő JNA –val. Fő katonai erőt jelentet a önkéntesek ,nemzeti gárdisták mellett a HOS (Horvát Védelmi „Felszabadító” Erők) önkéntesei, akiket később beintegráltak az 1992-ben létrejövő Horvát Hadseregbe/ Hrvatska Vojska (HV) a ZNG egységeivel együtt.

A horvátok fontos stratégiának tekintették a horvátországi JNA katonai objektumok blokádját ,megtámadását. Sajnos több esetben nem volt elég képzett katona ,így helyi képzetlen önkéntesek, helyi civil polgárok, rendőrök. A laktanya blokádok mellett elkezdődtek a harcok több helyen , 1991. augusztusában Kelet-Szlavóniában , Vukovar ostroma , és folytatódtak a Krajina tájegységben és Dalmáciában. A JNA és a szerb lázadó egységek Horvátország 1/3 részét megszállták .

1991. szeptember 14. és 19.közti időszakban érte el csúcspontját a „laktanyaháború”. A horvátok közel hat nap alatt 36.db. JNA laktanyát és raktárt ,26.db. egyéb katonai objektumot foglaltak el ,vettek birtokukba. Végezetül szeptember 27-re a „Bilogora” katonai művelet keretével a Bjelovar- i és Koprivnica JNA laktanyákat is megszerezték a horvátok.

Néhány JNA lőszer raktárt a JNA harci gépei bombáztak ,miután azt egységei elhagyták ,így azok horvát kézbe kerültek. A horvátok gyorsan kiürítették azokat és áthelyezték .Öt laktanyát bombáztak a JNA harci gépei. A laktanyaharcok végeztével a horvátok jelentős haditechnikához jutottak, de még mindig elenyésző volt ,ahhoz képest, hogy az agresszor szerb erők ,mekkora haditechnikával rendelkeztek. A laktanyaharcok előtt időszakban működőképes ,harci feladatokra felszerelt tizenöt horvát tank –melyből két második világháborús amerikai M4 Sherman és egy szovjet T-34 volt- a szerb haderő 2000 tankjával nézett szembe. A horvátok az elfoglalt laktanyákban zsákmányolt hadifelszereléssel kibővíthette arzenálját . Megalakult az első horvát T-55-ös harckocsizó zászlóalj 1991. októberre. A rendelkezésre álló egykori JNA hadanyag és a nemzetközi fegyverpiacról beszerzett technikával a horvátok már komoly erőt képviselhettek és eredményesen vehették fel a harcot a szerb agresszióval szemben.                    

JNA szárazföldi erői (KoV) Horvátországban
 
A Jugoszláv Néphadsereg Horvátország területén a szárazföldi és légi és légvédelmi erő 5. katonai körzet/5.VO ( 32. hadtest, 10.hadtest, 13.hadtest” az 5.VO további két hadereje, 31.hadtest és 14.hadtest erői, Szlovéniában állomásoztak” ), valamint az 1.VO (17. és 5. hadtest- az 1.VO további haderői Szerbia és Bosznia területén állomásoztak”) és haditengerészeti főparancsnokság/VPO Adria tenger Split , 5. hadtengerészeti szektor /5.VPS –Pula (Isztria és Kvarner ), 8. VPS-Sibenik ( Dalmácia), továbbá a VPO Split –hez tartozó 9. hadtest (Knin) erőinek tartott fent katonai objektumokat.
 
Az 1. katonai körzet (VO)
Horvátországban állomásozó erőiről
 

A Jugoszláv Néphadsereg (JNA) Horvátország- mint akkori jugoszláv tagköztársaság- területén jelentős számú haderőt állomásoztatott. Kelet-Szlavónia, Baranya és Nyugat-Szerémség, valamint Nyugat-Szlavónia keleti peremén a Beograd-i központú 1. katonai körzet (VO) erőit állomásoztatta, 17. hadtest-Tuzla és 5. hadtest-banja Luka. A 17. Tuzla hadtest a horvátországi kelet-szlavóniai és nyugat-szeremségi-baranyai tájegységben Osijek, Djakovo, Vinkovci, Beli Manastir településeken a 5. Banja Luka hadtest pedig nyugat-szlavóniai Slavonski Pozega településen birtokolt katonai bázisokat.

 
JNA 1.VO-17. hadtest műveleti területe
17.hadtest erői
 
A hadtestparancsnokság székhelye Tuzla (Bosznia és Hercegovina-BiH)  városban volt. A hadtest műveleti zónája nagyobb részben Boszniában terült el. Déli határát képezte a boszniai zónában Zenica- Vlasenica vonal, ahol a 1.katonai körzet (VO)/4.hadtest-Sarajevo erőivel volt szomszédos. Keleti határát Boszniában a szerbiai határ képezte, ahol a 1.VO/37. hadtest-Uzice erőivel volt szomszédos. További keleti határt képezett a már horvátországi területeken húzódó szerbiai határ, itt a 1.VO/12.hadtest-Novi Sad erőivel volt szomszédos. A 17. hadtest északi határát Beli Manastir-Miholjac (magyar határ) vonal képezte. A hadtest keleti határát képezte a boszniai zónában Zenica-Bosanski Brod vonal, ahol a 1VO/5.hadtest-Banja Luka erőivel volt szomszédos. További nyugati határát képezett a már horvátországi területeken húzódó Slavonski Brod- Miholjac vonal, ahol szintén az 5. hadtest-Banja Luka erőivel volt szomszédos. Főbb horvátországi laktanyák voltak Osijek, Beli Manastir, Slavonski Brod, Dakovo (Djakovo) , Nasice, Vinkovci, Vukovar városban és környékén.
 
17. hadtest-Tuzla :

-12. gyalogos gépesített  brigád: Osijek

(tank zászlóalj Nasice,műszaki zászlóalj Vukovar)”A”

- 17.rádió-felderítő szakasz –Osijek

-92. gépesített brigád : Tuzla,

-395. gépesített brigád : Brčko(Dakovo vagy Djakovo tüzér tankelhárító csoport-MPOAG)

-11. „partizán” divízió : Doboj „R”

-38.”partizán” divízió:Bijelina „R”

-12. vegyes tüzér ezred : Vinkovci

-158. vegyes tankelhárító brigád :Dakovo/ Djakovo „B”

-454. vegyes tankelhárító tüzér ezred:Derventa

-17.könnyű légvédelmi tüzér ezred: Vinkovci

-17. felderítő egység :Tuzla

-műszaki ezred :Tuzla

- 670. hidász-műszaki zászlóalj :Slavonski Brod

-védelmi egység

-őrzászlóalj . Tuzla

-.katona rendész zászlóalj

-egészségügyi zászlóalj

-17.szállító zászlóalj:Tuzla

-tartalék zászlóalj”R”

-51. határőr zászlóalj :Beli Manastir „A”

-904.logisztikai bázis :Sevarlija-Potocani (Doboj körzetében)

 
17.hadtest horvátországi katonai objektumai:
 

A 17.hadtest-Tuzla horvátországi erőit:

 

-12. gyalogos gépesített lövész brigád: Osijek

                                             -tank zászlóalj Nasice,

                                              - műszaki zászlóalj  Vukovar”A”,

                                             -rádió-felderítő szakasz-Osijek

-12. vegyes tüzér ezred : Vinkovci

-158. vegyes tankelhárító brigád :Dakovo / Djakovo „B”

-17.könnyű légvédelmi tüzér ezred: Vinkovci

- 670. hidász-műszaki zászlóalj : Slavonski Brod

-51. határőr zászlóalj :Beli Manastir „A”

 

-Kelet-Szlavónia és Nyugat-Szerémség valamint Baranya háromszög területén állomásoztatta.

 

Osijek
 
A város "Gaj" (Crveno-vörös) laktanyában, „Milan Stepanovica”(Bijelo-fehér- vagy Drava) laktanyában, katonai reptér –Osijek (Cepinska út) objektumaiban a 12. gyalogos gépesített brigádja állomásozott és a rádió-felderítő szakasza.Továbbá a „Drava”objektumban a dunai flottilla állomásozott. Brijest területén pedig „C” lőtéri objektum működött, Cepin területén „Lug” objektum.
 
Katonai objektumok horvát blokád alatt:

Az Osijek –i laktanyájukat a JNA a harcok kirobbanása előtt jórészt evakuálta 1991. június-júliustól szeptemberig a "Poligon-C" lőterre.A JNA lőtér C bázisról nem vonta ki erői a JNA , hanem támadta a várost az őt segítő és támogató szerb lázadókkal együtt, egész szeptember 17-ig ,amikor a horvátok elfoglalták a lőteret harcok során.

Szeptember 16-án a JNA átadta a horvátoknak az Osijek-i a Dom JNA épületét, de Crveno és Bijelo laktanyáknál harcok során tudta a horvát erő elfoglalni a két objektumot. A horvátok az akció során 10 db. JNA tankot megsemmisítenek, megrongálnak. 17-én a horvát erők Osijek-en elfoglalták a JNA laktanyáját A JNA kivonta komplett fegyverzetét ,különösen a „C” Brijest-i katonai lőtér-bázisról.
 
Beli Manastir
 
A településen az 51. számú határőr zászlóalj állomásozott. Helyőrségek voltak Donji Miholjac, Viljevo, Moslavina településeken és Baranyában. Baranya háromszög JNA elfoglalása után a horvátok elvesztették „Baranja” Duna és Dráva közét. Kelet-Szalvónia Dráva folyó jobb partvonalát viszont a horvátok sikeresen megvédték és az 51. JNA határőrizeti (Beli Manastir) erő   Donji Miholjac, Viljevo, Moslavina helyőrségeit 1991.07.15-16-án ellenőrzés alá vonták. Az akció a „Vrabac“ kódnevet kapta .Podravska Moslavina-i határőrizeti objektumot a horvátok harc nélkül foglalták el. A Viljevo-i határőrizeti objektum elfoglalásánál, melyet egy 40 fős JNA egység őrzött, a horvát 107. brigád 1.zászlóalj két szakasza és egy diverzáns szakasza, valamint a 2. zászlóalj-D.Miholjac egységének egy százada  negyven percig tartó tűzharc során végül elfoglalták.
A Viljevo-i határőrizeti objektum elfoglalása után a horvát erők , 2. zászlóalj-D.Miholjac egységének egy százada, az 1. zászlóalj –Valpovo „Crne vrane” diverzáns szakasz és aknavetős MB-120 mm-es üteg, légvédelmi (PZO) 3X20mm-es szakasz, valamint a D. Miholjac-i rendőri erők húsz fős egysége, támadást intézett a D. Miholjac-i határátkelő ellen (Horvátország-Magyarország határán) .1991.07.16-án 09.30 órakor kezdték meg a horvát erők. Az akcióban a horvátok három JNA harci repülőgépet lőttek ki, 70 JNA katonát ejtettek foglyul és jelentős mennyiségű (három századnak elég) haditechnikai eszközt zsákmányoltak. 
 
Vinkovci
 
A város „Duro Salas” laktanyájában a hadtest 17.könnyű légvédelmi tüzér ezred és 12. vegyes tüzér ezred erői állomásoztak.További katonai objektumot tartott fenn a JNA Vrapcana területén.
 
Katonai objektumok horvát blokád alatt:

A Vinkovci „ Đuro Salaj” laktanya bezárt ,miközben a szerbek a várost bombázták júniusban.A horvátok a laktanyát szeptember  15-án blokád alá vettek, amit október 13-án a JNA kiürít.

Vukovar
 
A JNA a Vukovar-i laktanyában állomásozó 12. gyalogos-gépesített lövész brigád műszaki zászlóalját Borovo selo –ba irányította ,ahol a JNA erőhöz csatlakozhattak a helyi szerb falvak lakosaiból álló önkéntes fegyveres csoportok támogatásával.. A további feladat Borovo Naselje és Vukovar megszállása volt.
 

A Vukovar-i JNA laktanya parancsnoka Čurčin kapitány, azzal a kitalált indokkal ,hogy két a Bogdanovci felé vezető úton megrongálódott JNA tankot kívánnak a laktanyába vontatni , tűzszünetet a harci cselekmények beszüntetését kérte. Így biztonságban kivonta hat tankját a laktanyából, mellyel blokkolták a Bogdanovci felé vezető utat.

A horvátok több mint 30 tankot és páncélozott harci járművet, 1 harci repülőgépet, 500 szerb katonát semmisítettek meg a harcokban.1991.10.02. a szerbek megtámadták Sajmište települést .

 A Vukovar-i JNA laktanyát 1991.10.13-án elhagyó 30 tank és páncélozott járművel , 600 katonával. Vukovar-i laktanya 1991. nyár végétől ostrom alatt volt. Ez a Vukovar-i csata végéig tartott. A szerb erők megszállták a várost és a laktanyát is.

Dakovo(Djakovo)
 

Đakovo városban volt a JNA helyi 158. vegyes tankelhárító tüzér brigádja , önjáró lövegekkel és ágyúkkal ,rakétákkal felszerelve- 54 db. PT ágyú 100mm és 48 db. önjáró PZO légvédelmi löveg ágyú.

Katonai objektumok horvát blokád alatt:

A horvátok két laktanyát és a Gasinci faluban lévő „Nabrda” lőtér/objektumot valamint Gaj katonai objektumot vették blokád alá 1991.szeptember 15-én.Az egyik a „kis” „Diljski partizanski odred (Frankopanska)” laktanya ,a másik a „nagy” „Dracice” elnevezésű laktanya volt. A laktanyában lévő JNA erőkhöz ultimátumot intéztek, mely lejárta után fegyveres harc robbant ki 17.15 óra után. A harc két órán át tartott ezen a napon.A horvátok másnap 13.25 körüli időben elfoglalták a „Diljski partizanski odred (Frankopanska)” laktanyát , és a JNA székházát (Dom JNA) a Kralj Tomislava utcában. A „Dracica” JNA laktanyából közben lőtték a várost ,a katedráltól a székesegyházig nem válogattak. Megközelítőleg 245 lövedék csapódott be a város polgári épületeire .A JNA katonák szeptember 18-ig tartották a laktanyát , 12. 00 körüli időben a horvátok bevették és az ott lévő JNA katonának elfogták.

A harcok már 15-én áldozatokat hoztak a horvát védőktől. Egy katona a ZNG-ből és egy a Nemzeti Ellenállástól (Narodna Zatista) meghalt. Másnap 16-án egy ZNG katona vesztette életét , 17-én pedig a NZ –ből .A JNA vesztesége öt katona köztük egy zászlós.84 JNA tiszt és 298.katona adta meg magát.

Slavonski Brod
 
Slavonski Brod –nál a JNA négy katonai objektumot tartott fent, ahol a hadtest 670. hidász-műszaki zászlóalját állomásoztatta. Az egyik volt a városban lévő laktanya épülete „ Ivan Senjuk Uljak” , a második a Bukovlja településnél (150 méterre délre a templomtól) lévő gyalogsági fegyver raktár, a harmadik Gromacnika településnél ( 250 méterre északra a templomtól ) lévő szintén muníció raktár, a negyedik objektum pedig a rádió-relé állomás volt a Dilj hegység Degman 460 méteres csúcsánál.
 
Katonai objektumok horvát blokád alatt:
A JNA objektumok közül prioritást élvezett a horvátok számára a Bukovlja településnél lévő fegyverraktár, ahol jelentős számban voltak AK-47 gépfegyverek és muníció. Ennek megszerzése végett a horvát Slavonski Brod-i fegyveres csoportok számoltak annak lehetőségével, hogy a raktár megtámadása esetén a Brdo-i JNA laktanya erői kivonulnak a kaszárnyából és támadást intéznek a raktárt birtokba venni kívánó horvátok ellen. Ezért a horvátok blokkolták a JNA Brod-i laktanyáját illetve a Gromacnika településen lévő raktárt is. 1991. szeptember 15-én elkezdődtek a megbeszélések a JNA helyi erőinek parancsnokai és a helyi horvát katonai erők parancsnokai közt. A horvátok mindenképpen el akarták kerülni a fegyveres összetűzést ezért felajánlották a JNA erők (haditechnikai park hátrahagyása mellett) békés távozásának lehetőségét. A vérrontás a JNA és a horvát erők parancsnokai közti megbeszélés eredménye képen elmaradt. A S.Brod-i JNA erők parancsnoka átadta a laktanyát és raktárakat valamint a rádió –relé állomást a horvátok részére.  
 
Nasice
 
A város laktanyájában a a 12.gyalogos-gépesített lövész brigád (Osijek) egy gépesített zászlóalja állomásozott és az 5.hadtest-Banja Luka 40.partizán divíziójának egy brigádja.
 
Katonai objektumok horvát blokád alatt:
1991.09.19-21. a JNA Nasice városban lévő laktanyájában lévő gépesített zászlóalja és partizán brigád megadja magát az objektumot blokád alá vevő horvát erőknek. A horvát rendőri erők és ZNG erők 1991.09.21-én elfoglalták a Nasice-i JNA laktanyát , ahol jelentős fegyverzet birtokába jutnak. A műveletben a 107. brigád Nasice, Valpovo, Orahovica, Dakovica és D.Miholjac (Crne vrane szakasz) zászlóaljai vettek részt fő erőként.
 
 
A 17.hadtest hadmozgása horvátországi offenzívába:
 

A 17.hadtest 1991.májusától a kelet-szlavóniai bázisain lévő erőit mozgósította a horvátországi objektumaik védelmében. Baranya területén lévő határőrizeti helyeket megerősítették a szlavóniai határőrizeti objektumokat pedig a 12.gyalogos-gépesített brigád (pmbr) –Osijek 2.gépesített zászlóalj/Nasice erővel szándékoztak megtámogatni. A 12.pmbr gépesített zászlóalja a „ Papuk” védelmi terv alapján a Nasice városban lévő katonai létesítményét erősítette meg gépesített zászlóaljával. A 158.vegyes páncélosok elleni tüzér brigád (mpoabr) megkezdte a „Nabrde”(Dakovo) lőtér-objektum védelmét .A 12. vegyes tüzér ezred (map) a Vinkovci városnál lévő „Vrapcana” és más katonai objektumok (Duro Salas objektum) védelmét kezdte meg a 17. könnyű tüzér ezred (lap) légvédelmi (PVO) erőivel támogatva a 1.VO. 12. hadtest/Novi Sad 36. gépesített brigád (mbr) 2. gépesített zászlóaljával/ Subotica. A 12.pmbr a Vukovar városnál lévő „Deragaj” objektumot védte megerősítve a 1.VO. 12.hadtest/ Novi Sad 453. mbr 1. gépesített (mb) zászlóaljával/ Sr.Mitrovica.

 

 
JNA 1.VO-5. hadtest műveleti területe
5.hadtest erői
 
A hadtestparancsnokság székhelye Banja Luka (Bosznia és Hercegovina-BiH) városban volt. A hadtest műveleti zónája nagyobb részben Boszniában terült el.
 
A délnyugat-északnyugati határát a hadtestnek lényegében horvát-boszniai határ képezte, melynek délnyugati műveleti határa a hercegovinai Posusje-tól a Grmec hegységig húzódott( Una határfolyó belépett Boszniába). Ezen határvonalon az 5. hadtest a horvátországi krajina területen lévő haditengerészeti körzet (VPO)/9.hadtest-Knin erőivel volt szomszédos, valamint a horvátországi Lika tájegység, Lapacko mező területén lévő 5. katonai körzet (VO) /13. hadtest-Rijeka erőivel egészen addig, amíg az Una határfolyó belép Boszniába.
Innen már a 5.hadtest északnyugati határa kezdődött el boszniai területen a Grmec hegység-Bosanska Krupa-Bosanski Novi vonalon (Una folyó mente) egészen addig, amíg az Una folyó ismét határfolyót képezett Horvátország és Bosznia és Hercegovina államai közt. Innen az 5.hadtest északnyugati hátárát a horvát-boszniai államhatár képezte egészen a horvátországi Jasenovac-ig. Innen már horvátországi területen húzódott a hadtest északnyugati Az északnyugati műveleti határán az 5. hadtest az 5. katonai körzet (VO)/ 10.hadtest-Zagreb erőivel volt szomszédos.
Az 5. hadtest északnyugati határa a továbbiakban horvátországi területen húzódott Jasenica-Slatina vonalon, ahol az 5. VO/ 32.hadtest –Varazdin erőivel volt szomszédos.  
Az 5. hadtest északi határát Slatina-Miholjac (magyar határ) vonal képezte.
A hadtest keleti határát képezte a boszniai zónában Posusje-Zenica vonal, ahol a 1.VO/4.hadtest-Sarajevo erőivel volt szomszédos, valamint a Zenica--Bosanski Brod vonal, ahol az 1.VO/ 17.hadtest-Tuzla erőivel volt szomszédos. További keleti határt képezett a már horvátországi területeken húzódó Slavonski Brod- Miholjac vonal, ahol szintén az 17 hadtest-Tuzla erőivel volt szomszédos.A hadtest bázisai voltak Banja Luka város „Mali Logor” kaszárnya, kaszárnya Kozarevac, Zaluzna laktanya, Trapista kaszárnya, Krcmarina objektum, Banja Luka katonai kórház, Banja Luka katonai bíróság, Vrbanja lőtér, poligon Manjaca és kaszárnya „Mika Bosnic” , Rakovica Barama lőtér és rendőri kiképzőközpont, Banja Luka 5.Vo főparancsnokság, JNA Dom, Vrbas folyó partján Saric objektum, Banja Luka páncélos erők kiképző oktatási intézménye.
Főbb horvátországi laktanyák voltak Slavonski Pozega városban és környékén.
5. hadtest-Banja Luka-:
-329. páncélos brigád/Banja Luka,M-84, T-72M (Derventa szolgálat) „B”
-16. gyalogos-gépesített lövész brigád/Banja Luka,
- 327.gépesített brigád :Derventa ( és a Bosanski Brod –i zászlóalj)
- 343.gépesítet brigád : Prijedor
- 10. „partizán” divízió”R”
-13. „partizán „divízió „R”
-40.”partizán” divízió: Slavonski Požega „R”
( egy brigád-Nasice és egy brigád Pozega)
- 5.vegyes tüzér ezred: Banja Luka
-vegyes tankelhárító ezred : Banja Luka
- tankelhárító tüzér csoport
-5. könnyű légvédelmi tüzér ezred: Banja Luka
- felderítő egység
-293.műszaki ezred: Banja Luka
-188. hidász műszaki zászlóalj
- védelmi egység
-őrzászlóalj :Banja Luka
-5.katona rendész zászlóalj: Banja Luka
-egészségügyi zászlóalj
-szállító zászlóalj
-tartalék zászlóalj”R”
-993.logisztikai bázis :Banja Luka-Krcmarice
Összességében 4500 katona.
 
Az 5.hadtest horvátországi katonai objektumai:
 
Az 5.hadtest –Banja Luka horvátországi erőit:
 
-40.”partizán” divízió: Slavonski Požega és Nasice
 
      -Nyugat-Szlavónia keleti peremén Pozega városban lévő laktanyában állomásoztatta.
 
Pozega
 
A város laktanyájában a 40.partizán divízió állomásozott.
 
Katonai objektumok horvát blokád alatt:

Szeptember 13-tól a 108. brigád és a 63. önálló zászlóalj blokád alá vette a JNA Pozega-i objektumait, a városban lévő laktanyát. 1991. szeptember 17-én a horvát erők elfoglalják a városban lévő JNA objektumokat , miután a JNA laktanya parancsnoksággal történt tárgyalások eredménye képen a JNA erők megadják magukat.

Nasice

 
A város laktanyájában a a 12.gyalogos-gépesített brigád (Osijek) egy gépesített zászlóalja állomásozott és az 5.hadtest-Banja Luka 40.partizán divíziójának egy brigádja.
 
Katonai objektumok horvát blokád alatt:
1991.09.19-21. a JNA Nasice városban lévő laktanyájában lévő gépesített zászlóalja és partizán brigád megadja magát az objektumot blokád alá vevő horvát erőknek. A horvát rendőri erők és ZNG erők elfoglalták a Nasice-i JNA laktanyát , ahol jelentős fegyverzet birtokába jutnak.
 
Az 5.hadtest erőinek hadmozgása a horvátországi offenzívába:
 
A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság (SFRJ) Vezérkari Törzse (Generalstab-GS) miután szembesült azzal a ténnyel, hogy a Varazdin központú 32.hadtest szinte teljes JNA erejét (kivéve egy harcoló csoport, 23 darab páncélozott harci jármű, 11 darab teherszállító katonai jármű, 3 darab páncélozott hídász műszaki jármű a 265. gépesített brigádból, amit Okucani-ba vezényeltek) a horvát erők birtokukba vették (laktanyaharcok 1991.09.13-17.), kénytelenek voltak a nyugat-szlavóniai offenzívájukba bevonni az 1. Katonai Körzet (VO)-Beograd 5. hadtest –Banja Luka erői közül a 16. gépesített-gyalogos brigádot (Banja Luka), 11. partizán „krajiska” brigádot (Prijedor), 343. gépesített brigádot (Prijedor), 329. páncélos brigádot (Banja Luka), valamint a hadtest Mahovljani (Bnaja Luka) légibázison állomásozó légierejét.
Az 5. hadtest-Banja Luka erői támadták Novska, Jasenovac, Pakrac, Nova Gradiska városokat. A fő erők (gs) Okucani-Rajic-Novska vonalon támadtak:
-16. gépesített-gyalogos lövész brigád (mtbr)
-265.gépesített brigád (mbr) harcoló csoport (BG)
A segéd támadó erők (ps) Prijedor- Jasenovac-Novska vonalon támadtak:
-11. partizán „krajiska” brigád (pkbr)
- 343. gépesített brigád (mb) támogatva a helyi
területvédelmi szerb önkéntesek (TO-Zapadna Slavonija) négy zászlóaljával, valamint a 5.”kozaracka” TO BiH szerb területvédelmi egységgel támadott Nova Gradiska, Lipik, Pakrac ellen (Subocka- Kricka- Bair irányból ”Novska felé” és Bujavice,Korita irányából „Nova Grabovac felé”)
-329.páncélos brigád (13 darab tank T-55, 8 darab páncélozott szállító harci jármű (OT), 7 darab légvédelmi tüzér ágyú (PAT) és 122mm-es „haubica” üteg a Okucani –Nova Gradiska vonalon támadott a helyi szerb TO erők támogatásával.
 
Az 5.hadtest a 329.páncélos brigád (okbr) Derventa-i páncélos zászlóalját, megerősítve a Szlovéniából kivont 5.VO 14. hadtest/Ljubljana 1.páncélos brigádjának (okbr) Vrhnik bázisáról átirányított páncélos zászlóaljával a Bánság és Kordun részekre irányította.
Az 1.okbr/Vrhnik erőből egy másik gépesített egységet az 5. hadtest 327. gépesítet brigád/Derventa (Bosanski Brod –egy zászlóalja) erőihez vezénylik. Később a 327. gépesített brigádot bevonják a 17. hadtest/Tuzla erőihez.
 
Bánságban csatlakoztak a 329.páncélos zászlóalja és a hadtest 16. gyalogos-gépesített lövész brigádját 1.Operatív Csoport (OG) –Bánság műveleti erőkhöz . A 16.gyalogos-gépesített brigád (pmtbr) további egységekkel támogatta az Okucani területén lévő 5.VO 32.hadtest/ Varazdin , 256. gépesített harcoló csoportjához( BG) Bjelovar, megy csoportot a hadtest 343.gépesített brigádjának erői is megerősítettek.
 
329.páncélos –harckocsizó brigád: 1991. márciusába Plitvice területén kerültek harci kontaktusba a horvát erőkkel. Csatlakoztak a Szlovéniából kivonuló 1.okbr. erőihez. Augusztusban részt vettek az Okucani környéki harcokban. A várost augusztus 16-án elfoglalták , majd megkezdték Zagreb - Beograd autópálya ellenőrzését. Djakovo és Nasice településeken a horvátok blokád alá vették az ottani JNA erőket. . Októberben a brigád a gyalogos erőket támogató erőként ellenőrizték megszállt területeket. 1992. elején a brigádot a Banja Luka hadtesthez vezénylik , ahol a poszavinai és nyugat –szlavóniai harcokban vesznek részt, 99.db. T-55 tankkal és , 26. db. M-84, 17.db. T-34 és 23.db. BVP harci járművel. A brigád egyik csapata részt vett a Kordun horvátországi tájegységnél folyó harci műveletekben. A brigád aktívan részt vett a boszniai harcokban ,ahol 101.okbr.egységként tevékenykedett . 
 
A 329.okbr egy másik gépesített zászlóalja csatlakozott a Plitvice-Kordun területén létrehozott 6.OG erőihez.
1992. elején a brigádot a Banja Luka hadtesthez vezénylik , ahol a poszavinai és nyugat –szlavóniai harcokban vesznek részt, 99.db. T-55 tankkal és , 26. db. M-84, 17.db. T-34 és 23.db. BVP harci járművel. A brigád egyik csapata részt vett a Kordun horvátországi tájegységnél folyó harci műveletekben. A brigád aktívan részt vett a boszniai harcokban ,ahol 101.okbr.egységként tevékenykedett .
 
Az 5. hadtest erőihez irányították az 5. VO szlovéniai kivont erői közül a 31.hadtest/ Maribor, 11. partizán brigádját (partbr), a 14.hadtest /Ljubljana , 30.partizán divízióját (partd) és 19.partbr erőit. Az 5.hadtestet erősítette a 6. partbr , 2. könnyű brigád, 122.könnyű gyalogos brigád, 5. könnyű brigád, 134. könnyű gyalogos brigád .
 

FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZEKBEN

 

A mappában található képek előnézete JNA-Jugoszláv Néphadsereg PARANCSNOKOK


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.