Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BLJESAK-95 HORVÁT HADMŰVELET

Hadművelet :BLJESAK „ villanó fény

A hadművelet végrehajtás dátuma: 1995. május 01 - 03. között - 59 óra hosszan-
Végrehajtási zóna: Nyugat-Szlavónia .Operáció célja: a szerbeket kiűzni a zónából, ezzel felszabadul egész Ny-Szlavón terület és megnyitható, szabadon biztonságba járható lesz a  Zagreb – Lipovac autópálya.Az akcióban felszabadított terület: 600 km 2 ( Száva folyó - Pakraca ( Psunj-Omanovac-)és Nove Gradiške – Novske közti terület(Okucani),mely a műveletig a szerb 18. Nyugat-Szlavóniai hadteste ellenőrzött .

Résztvevő alakulatok:

 Horvát hadsereg/HV: Parancsnokság Janko Bobetko főparancsnok - Zborno područje Bjelovar ,parancsnok general bojnik Luka Džanko , és Marijan Mareković műveleti parancsnok.Fő támadási irányon:

81. gárdista egység: Šagovina - Cage – Okučani

5.gárdista brigád, 121.honvéd ezred, páncélos erők 123.brigád és 105.brigád:Nova Gradiška - Okučani

125. honvéd ezred, 1. gárdista brigád egysége, 3. gárdista brigád egy része és a 13. páncélelhárító tüzér-rakétás divízió (Koprivnica): Novska -Okučani.

Segéd támadási irányon:

80 gárdista egység,

2.divízió a 15. páncélelhárító tüzér rakétás brigádból (15.POtrbr Križevci) : Gorice-Stara Gradiška

125. honvéd brigád 1. egysége : Novska - Jasenovac,(felszabadítása Jasenovac-nak)

105. brigád:Subocka- Lipik - Bijele stijene, később terület tisztítási feladatok a speciális rendőri erőkkel.

52 honvéd ezred  Pakrac város blokkolása, később terület tisztítási feladat a speciális rendőri erőkkel.

2. gépesített egység az 1. gárdista brigádból a speciális rendőri erőkkel együtt: az ellenséges szerb vonalak áttörése  Novska-Nova Gradiška irányvonalon és harckocsi támadás: Novska-Okučani irányon.

Speciális rendőri erők szerb vonalak áttörése  Kik-Čardak-Trnakovac vonalon ,támadás Kričke -Rajčići- Trnakovac vonalon ,majd terület tisztítás a Psunj hegységben, támogatva a  52 honvéd ezredet.

Tüzérségi támogatás:

Tüzér egység ZP Bjelovar,

16. rakétás –tüzér brigád,

3. gárdista brigád tüzér egysége

15. páncélos elhárító 3.egysége (Križevci)

202 légvédelmi brigád 4. egysége

Légi támogató erők:

Mig-21 vadászgépek a Pleso légibázisról.


A HV 7200 katonával ( HV , SP MUP), 34 tankkal, 4 BVP harci szállító járművel, 45 ágyúval, 10 aknavetővel MB-120 mm, MB-82 mm, POS indította meg a támadást.

A szerb haderők:

A Nyugat-Szlavón 18. Korpus (Stara Gradiška  –BiH-) Milan Čeleketić parancsnoksága alatt álló erők: 

-51.könyű brigád –Pakrac (Pakrac-Cardak vonal),

-54.sz. könnyű brigád – Okučani ( Száva folyó –Trnakovac vonalon),

-98.sz. könnyű brigád négy zászlóalj-Jasenovac ( Cardak-Jasenovac vonalon) ,

- 63. egység az 59.sz. Daruvar-i egységgel (Száva folyó-Trnakovac), két zászlóalj a VRS(BiH) 1KK. hadosztályból (Stara Gradiška-nál és Ustica-nál ).Harckocsizó egység Stara Gradiška környékén tevékenykedett két páncélelhárító tüzér és két légvédelmi zászlóaljjal. További félkatonai helyi miliciák támogatták a főerőket valamint VRS (BiH) területéről két 130.mm M46 támogatólag a 11. könnyű brigádjából. Az Okučani-ban állomásozó speciális rendőri erők –Ivanovac- tartották a frontot az 51 és 54. sz. brigádok közt. 

 

-18. Hadosztály (3 gyalogos könnyű brigád (Pakrac, Raić, Okučani), 2 osztag, 1 intervenciós hadoszt. (Ivanovac), 1 harckocsizó század (St. Gradiška), 1 vegyes tűzér ezred (St. Gradiška), 1 logisztikai bázis (St. Gradiška) és támogató erőként a boszniai VRS 1. Krajiški korpus (Vojske Republike Srpske) 1. hadoszt. (Jasenovac), 2 század SP MUP-a RS (autópályánál), 1 osztag –üteg „haubica” 155 mm (Brestovača, BiH), 4 ágyu 130 mm (Draksenić, BiH). A szerb katonai erők száma : aktív (778), helyi erők ,önkéntesek (283),tartalék (3709), összesen  4770 fő , 9. tank, 3. páncélozott szállító harci jármű, haubica 105 mm 10.db., aknavetők 120.mm. 15.db., B-1 6.db., ZIS 6.db., T-12 12.db..

A 18. Hadosztály vegyes tüzér ezrede Stara Gradiška térségében összevont erőket tartott fent :

- harckocsizó egység Stara Gradiška ( hét db.  T-55 és egy db. PT-76)

- három 105mm-es M56 tüzérségi löveg

- egy vagy kettő páncélelhárító löveg T-12 és három  BOV-1

- egy vagy kettő légvédelmi löveg

- egy vagy kettő páncélelhárító 130mm-es M46 löveg, melyek már a Száva folyó boszniai oldalán voltak elhelyezve

- egyéb egységek.

A speciális szerb rendőri erőket  (Okučani / Ivanovac), az 51. és 54. könnyű brigádok közt helyezték el.

Műveleti feladatok:

Támadó egységek:81. sz. zászlóalj –/Sagovina-Cage- Okučani vonalon .4.sz. zászlóalj az .gárdista brigádból,121.sz.Dom.Puk., 123.br. páncélosai négy tankkal megerősítve a 105.br-ból-/ Nova Gradiška – Okučani irányon.125.br. 1. zászlóalja ,3.gárdista brigádból 1.zászlóalj , harckocsizó egység (10.tank +4.IFV) a 3.gárdista brigádból-/Novska – Okučani irányon.

Támogató erők:80.gb. egysége-/ Gorice-Stara Gradiška irányon,15.számú páncéltörő tüzérségi brigád ól 1. zászlóalj -/Gorice-St. Gradiška irányon.125. br. 1.zászlóalja blokkolta Jasenovac-ot105.br. két zászlóalja (1-2.) blokkolta a vonalakat a ,amíg a Sp-MUP megtisztította a zónát Subocka-Lipik-Bijele Stenje térségében.52. Dom.Puk. 1.zászlóalja Pakrac –Pozega vonalon ,majd blokkolta a zónát az Sp-MUP erőinek .

A két zászlóalj a 1. sz. gépesített gárdista brigád ,további SP-MUP egységeivel folyamatosan akadályozta és támadta a szerb erőket ,és a köztük történő kommunikációt -/ Novska –Nova Gradiška , Novska – Okučani vonalon.

Speciális MUP erők ellenőrizték a blokkolták Kik magaslat(820.m.) –Cardak-Trnakovac ,Kricke-Rajcici-Trnakovac vonalat és az 52.br. együtt megtisztította a Psunj hegységet.

Tüzérségi támogató erők: 152mm zászlóalj Bjelovar, 122.mm. MLRS zászlóalj 16.sz. Rakétás- Tüzér Brigádok, tüzérségi zászlóalj 3.gbr. Osijek . Három zászlóalj a páncélelhárító tüzérségi zászlóalj 15.br. , négy zászlóalj a 202. légvédelmi brigádból, Pleso légi bázisról pedig légierő MÍG-21 gépei.

Veszteségek:

Horvát oldalon: 42 elhunyt, 39 súlyos 136 könnyű sérült 1 harci repülőgép lezuhant.

1991. október 25-e. A Bihac-i JNA reptér kifutójáról a levegőbe emelkedik a JNA MIG-21-es YU 26112 hadrendi számú harci gépe ,mely engedély nélkül kezdi meg a manőverét. Pilóta Rudolf Peresin (1958-1995) volt.

Miután a géppel felszállt ,fittyet hányva a légierő irányításának , egészen 1000 km. Ausztria Klagenfurt-ig repül ahol 10.02-10.10 között landol egy civil reptéren.
Dezertálását politikai indoklással magyarázta. A gépén egyébként 50 rekesz lőszer volt .Mindent átadott az ausztriai hatóságnak. Ő magát horvát származására tekintettel az osztrákok a horvátoknak adták át, ahol pilótaként szolgált tovább a HRZ-ben .

1995. május 2-án a Bljesak hadműveletben végrehajtott szolgálati műveleti repülése közben a szerbek lelőtték gépét, és Rudolf Peresin elhunyt.

Szerb oldalon: 400-450 elhunyt ,1000 sebesült, 1 500 katona horvát fogságba esett.

Nyugat –Szlavónia déli és középső részénél a  Zapadno Slavonske enklávé "RSK" erőinek négy professzionális brigádja, több kisebb speciális ,tartalékos, önkéntes katonai és milicista ellenőrizte a megszállt területet, a VRS (BiH) 1. KK támogatása mellett.

A horvát katonai akciót megelőző események:.1995. 04.21.A szerbek (bár az Unprofor ellenőrizte a zónát) lezárták a Novska - Nova Gradiška autópályát .Április 28.incidens a  Nova Gradiška benzin kútnál .Április 29-30.a szerbek teljesen lezárják az autópályát

A hadművelet:

A támadást több irányból hajtották végre.
Nyugati vonalon Novska felől  Okučani irányába és a déli vonalon  Jasenovac felé .
Keleti vonalon  Nove Gradiška-tól  Okučani felé, valamint Stara  Gradiška irányába.


Az Okučani felé nyomuló erők az autópálya vonalában támadták a szerb erőket. A sikeres támadás során kiszorították és meghátrálásra kényszerítették a szerbeket, akik menekülni kezdtek Stara Gradiška  irányába át a Száva folyón a RSK (BiH) B. Gradiška  irányába.

Keleti vonal , Nova Gradiška - Okučani

2/3. gbr a páncélos erőkkel páncélos –gépesített vegyes század (oms) 105. br. HV feladata volt támadni az autópályától északra eső zónát . Az erők egy része r Šagovina – Burdakovo , Brdo – Okučani vonalon támadt. Első nap találkoznak a 81. gb i 1/121. dp.erőkkel .

 Második nap 12.00 órától támadták  Okučani területét..13.20 órakor bejárást megnyitották  Okučani-ba ,ahol a város megtisztítása és elfoglalása 16.00 óráig tartott. 81. „gardijska bojna” egysége ezalatt az autópályától északra eső zónát támadta,biztosítva a várost felszabadító erőket..

Támadási irányvonal Šagovina - G. Bogičevci - Okučani.

Első napokban a feladat volt az északi zóna és  Okučani felszabadítása.
Ezt végre is hajtották  Smrtić - s. Ratkovac - Dabrovački Put irányvonalon .
Második nap folytatták a  Cage és Okučani vonalon.
Harmadik nap  Okučani környékének megtisztítását hajtották végre a város környékén..
Negyedik nap a szerb szétzúzott maradék erőket fogták el.
Ötödik napon visszatérnek  Virovitica bázisra a . 4/5 gbr és OMS, 121. dp és 105. br . erői akik az akcióban az autópályától délre eső területek szabadították fel.
Támadási vonal Gorica - Okučani. Első napokban a 4/5 gbr és OMS  Gorica-nál egyesített erőikkel megtámadták  D. Bogičevci-t, és elfoglalták .
Második napon 5. gbr. Elfoglalja  D. Bogičevci falut és támadásba kezdett  St. Gradiška irányába, a délutáni órákban találkozik a  80.gb.egységeivel.
Harmadik napon 80. gb együtt folytatják a támadást, közben a  121. dp. 1/123. br megerősítik a védelmi vonalaikat  Mačkovac - Davor közti szakaszon ,megakadályozva egy esetleges szerb intervenciót keresztül a Száván RSK BiH felől, betörve a horvát vonalak mögé.

Nyugati vonal  ,Novska - Okučani

1/3. gbr páncélos erőkkel támad ,ahol az első napon  Sloboština csatorna mentén próbálkoznak..A 2/1. gbr megkezdte a támadást az autópályától északra  Raić irányába . 1/125. dp (-1) támadási irányá Paklenica -  Voćarica -  Jazavica irány volt ,a 125. dp (-1) pedig Novska - Jasenovac.  15.00 órakor az eslő napon felszabadítják  Jasenovac-ot. A felszabadított területeket a 1/3. gbr. biztosította ,és támadást intézett azzal a céllal hogy megakadályozza a szerb ellentámadást  Mlaka irányából Jasenovac felé..

Támadási irány Pakrac - Bijele Stijene

105. br HV aktív védelmi feladatot kapott a  Kričke -  Subocka vonalon ,miközben a  52. dp megkezdte a támadást és elfoglalta a  Lipik - Pakrac -  Kusonje vonalakat.

Részletesen:

Első nap (1995.05.01) SP MUP erők támadnak Novska,Nove Gradiške vonalon  Bijele Stijene felé. Páncélos erők Novska felől  Vrbovljani felől megindulnak  Okučani-nak , Nova Gradiška felől pedig egyenesen  Okučani-t támadják.  HV egységei elérik a  Stara Gradiška – Okučani városokat összekötő főutat. Jasenovac felszabadul.
Az erőteljes és gyorsütemű, váratlan horvát offenzíva megfutamította a szerb erőket, mely során a 18. korpus "VRSK" három gyalogos brigádja  (negyedikkel együtt a Száva jobb partján), körülbelül 4.000 katona, köszönhetőleg a szervezetlenségnek fejvesztve kezdik meg a kivonulást,mely során megindulnak BiH irányába ,keresztül a  Stara Gradiška- Bosanska Gradiska közti Száva hídon. A katonákat követik a szerb civilek 18 000 ember. Már első nap elhagyta a Nyugat-Szlavón területeket a 18. haderő vezetése.

Második nap (1995.05.02)  Okučani felszabadul (13.20 ).  HV  előrenyomultak  St. Gradiška irányába a Száváig. A 18.szerb haderő Trnakovac településen maradt erőit bekerítik a horvátok. A menekülés tovább folyik BiH irányába a szerb katonák civilekkel vegyülve hagyják el Ny-Szlavóniát.

Harmadik nap (1995.05.03.) a horvátok szét zúzták a még pislákoló szerb ellenállási pontokat , több szerb hadifoglyot ejtenek , a bekerített szerb csapatok megadják magukat. Kisebb szerb ellenálló erők még harcolnak a Psunj Omanovac térségében ,melyeket 4.,5-én felszámolnak a horvátok. A Lipik és Pakrac térségében a 51. szerb brigád "VRSK" ellenállását a horvátok 4-én a délutáni órákban deszant század bevetésével számolják fel, tüzérségi és további gyalogos egységek támogatásával. A harcok néhány óráig tartottak,majd a szerbek beszüntették a harcot.

HV erői megadták a szerb menekülteknek a lehetőséget ,hogy az  Okučani - Stara Gradiška útvonalon elhagyják Ny-Szlavóniát. Több szerb katona civilbe öltözve menekült. Súlyos problémát jelentett a Száva hídon való átjutás a RSK BiH B.Gradiska-i területére,mivel a hídnál feltorlódtak a menekültek. A szerb megfutamított katonai járműoszlopok tekintet nélkül a civil szerb menekültekre hajtottak a tömegbe át a hídon.

Teljes volt a káosz a Stara Gradiška - i hídnál, ahol tűzharc is kirobbant az UNCRO megfigyelők ellenőrzése, mellett .

A szerb katonai vereség katasztrofális volt. A horvátok frontális szervezett ,váratlan támadása meghozta az eredményt és a szerbeknek esélyük sem volt megállítani őket, vagy ellentámadást intézni. A horvát manőverek során szétszaggatták a szerb erőket ,bekerítették őket .A többirányú támadás meghozta gyümölcsét és a szerb haderő nem tudott ellenállást tanúsítani,és összeformálódni.

A felszabadított területeket a horvátok védelmi állások kiépítésével biztosították a Száva mentén Jasenovac-ig, és több kisebb szerb intervenciót vertek vissza , és akadályoztak meg az elkövetkező időszakban. A szerb katonai vezetés a vereséget horvátországi célpontok rakétázásával bosszulta meg.

A horvát hadsereg a Bljesak –május eleje-hadművelet során teljesen felszabadítja Ny-Szlavóniát a szerb megszállás alól, és az agresszort visszaszorítják a Száván túli BiH területére.

 

A mappában található képek előnézete Bljesak 95 horvát hadművelet


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.