Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


FELHASZNÁT IRODALMI FORRÁSANYAGOK ÖSSZESSÉGE " R-S"

 

645.
RADELIĆ, Zdenko
Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1991. : od zajedništva do razlaza / Zdenko Radelić.
- Zagreb : Školska knjiga : Hrvatski institut za povijest, 2006. - 701 str. : ilustr.,
zemljop. crteži (djelomice u bojama) ; 25 cm. - (Biblioteka XX. stoljeće)
ISBN 953-0-60816-0 (Školska knjiga)
UDK: 32(497.5)"1945/1991"
32(497.1)"1945/1990"
Sign. 32(497.5) R126
 
646.
RADIVOJEVIĆ, Gradimir
Nepokoreni Jadran 1991./92. : (kronika jednog bezumlja) / Gradimir Radivojević.
- Rijeka : Dušević & Kršovnik, 1993. - 352 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 953-6029-01-4
UDK: 355.4(497.5-3 Dalmacija)"1991/1992"
Sign. 355(497.5) R129
 
647.
RAGUŽ, Jakša
Hrvatsko Poneretvlje u Domovinskom ratu / Jakša Raguž. - Metković : Matica hrvatska,
Ogranak ; Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2004. - 515 str. : ilustr. ; 24
cm. - (Povijesna baština) (Hrvatska povjesnica. Posebna izdanja)
ISBN 953-97039-9-9 (Matica hrvatska, Metković)
UDK: 355.45(497.5-37 Metković)"1991/1995"
Sign. 355(497.5) R146
 
648.
RAGUŽ, Mirko
Senj u Domovinskom ratu / Mirko Raguž. - Senj : Senjsko muzejsko društvo, 1997.
- 191 str. : ilustr. ; 21 cm
ISBN 953-97234-0-X
UDK: 355.48(497.5 Senj)"1991/1995"
Sign. 355(497.5) R146
 
649.
RAKIDŽIJA, Anita
Neće oni mene, mama! : dubrovačka ratna priča / Anita Rakidžija. - Dubrovnik :
Udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Dubrovačko-neretvanske
županije, 2005. -104 str. ; 21 cm
ISBN 953-95186-0-1
UDK: 821.163.42-94
Sign. 821.163.42-9 R162
Katalog fonda, listopad 2009.
148
 
650.
RAMET, Sabrina Petra
Balkan babel : the disintegration of Yugoslavia from the death of Tito to ethnic war
/ Sabrina Petra Ramet. - 2nd ed. - Boulder : Westview Press, 1996. - XXVI, 354 str.
: zemljop. crteži ; 24 cm
ISBN 0-8133-2559-5
UDK: 321.013(497.1)"199"
323.1(497.1)"198/199"
355.012(497.1)"199"
Sign. 32(497.1) R172
 
651.
RAMET, Sabrina Petra
Nationalism and federalism in Yugoslavia : 1963-1983 / Pedro Ramet. - Bloomington
: Indiana University Press, cop. 1984. - VXIII, 299 str. ; 25 cm
ISBN 0-253-33972-3
UDK: 323.1(497.1)"1963/1983"
Sign. 32(497.1) R172n
 
652.
RAMET, Sabrina Petra
Nationalism and federalism in Yugoslavia : 1962-1991 / Sabrina P. Ramet. - 2nd ed.
- Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, cop. 1992. - XVIII, 346
str. ; 24 cm
ISBN 0-253-20703-7
UDK: 323.1(497.1)"1962/1991"
Sign. 32(497.1) R172n 1992
 
653.
RANJENA Crkva u Hrvatskoj : uništavanje sakralnih objekata u Hrvatskoj (1991. -
1995.) / [autori fotografija Vidoslav Barac ... [et al.], glavni urednik Ilija Živković]. -
Zagreb : Hrvatska biskupska konferencija : Hrvatski informativni centar : Hrvatska
matica iseljenika : Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine Hrvatske,
1996. - 448 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm
ISBN 953-6525-01-1
UDK: 726.025.1(497.5)"1991/1995"
355.018(497.5)"1991/1995":726
Sign. 7 R1955
 
654.
RANJENI hrvatski gradovi u memoriji Urbanističkog instituta Hrvatske : oči istine,
svijest i sjećanje podloga za budućnost : Zagreb, Muzejski prostor, 10. studenog
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
149
1991. / [design kataloga Mladen Merzel]. - [Zagreb] : Ministarstvo za zaštitu okoliša,
prostornog uređenja i stambeno komunalnih djelatnosti, [1991.]. - [19] str. :
ilustr. ; 30 cm
UDK: 711.4(497.13)(064)
Sign. 7 R195
 
655.
RASPETA Crkva u Bosni i Hercegovini : uništavanje katoličkih sakralnih objekata
u Bosni i Hercegovini (1991. - 1996.) / [autori fotografija Vladimir Borić ... [et al.]
; kartografija Nela Čirko, Ankica Ilić ; glavni urednik Ilija Živković]. - Banja Luka ;
Mostar ; Sarajevo : Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine : Hrvatska Matica
iseljenika Bosne i Hercegovine ; Zagreb : Hrvatski informativni centar, 1997. - 371
str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 31 cm
ISBN 953-6058-09-X (HIC)
UDK: 726.54.025.1(497.6)"199"
355.018:72](497.6)"199"
Sign. 7 R226
 
656.
RAT izbliza : brodska civilna zaštita u Domovinskom ratu 1991. - 1992. - Slavonski
Brod : Općinski stožer civilne zaštite, 1993. - 152 str. : ilustr. ; 24 cm
UDK: 355.58(497.5 Slavonski Brod)"1991/1992"
Sign. 355(497.5) R232
 
657.
RAT u Hrvatskoj : bibliografija članaka iz dnevnog i tjednog domaćeg i stranog
tiska / [urednik Dubravka Skender ; redakcija bibliografskog zapisa Bisera Čaušević,
Vlasta Lešaja ; redakcija tematskih skupina Zoran Ivanović]. - Zagreb : Nacionalna
i sveučilišna biblioteka, 1992 - 1993. - 3 sv. ; 29 cm
ISBN 953-6000-00-8 (cjelina)
UDK: 355.018(497.5)"1991/1992"(01)
014.3:355.018(497.5)"1991/1992"
1 : Razaranja 1991. - 1992. - V, 113 str.
Sign. 355(497.5)(01) 1 k.1
2 : Razaranja i obnova 1992. - 1993. - VI, 111 str.
ISBN 953-6000-01-6
Sign. 355(497.5)(01) 1 k.2
3 : Odjeci u stranom tisku 1991., 1992. - 1993. - VIII, 119 str.
ISBN 953-6000-14-8
Sign. 355(497.5)(01) 1 k.3
Katalog fonda, listopad 2009.
150
 
658.
RAT u predsoblju Europe : katalog izložbe stranih knjiga / [urednik kataloga Sonja
Avalon]. - Zagreb : Europski pokret Hrvatska : Nacionalna i sveučilišna biblioteka,
1995. - IX, 40 listova ; 30 cm
ISBN 953-6000-63-6 (Nacionalna i sveučilišna biblioteka)
UDK: 355.01(497.5)"1991/1995"(01)(064)
355.01(497.6)"1991/1995"(01)(064)
Sign. 355(497.5)(01) 2
 
659.
RATKOVIĆ, Siniša
Pod okriljem magle ili Male priče iz velikog rata / Siniša Ratković. - Zagreb : Zajednica
udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, 2003. - 299 str. : ilustr.
(pretežno u bojama), zemljop. crteži u bojama ; 25 cm
ISBN 953-98254-0-7
UDK: 821.163.42-94
Sign. 821.163.42-9 R236
 
660.
RATNA psihologija i psihijatrija / uredio Eduard Klain. - Zagreb : Glavni sanitetski
stožer Republike Hrvatske, 1992. - 279 str. ; 24 cm
UDK: 6 16.89-058.65(063)
159.942-058.65(063)
Sign. 6 1 R236
 
661.
RATNI album 109. brigade HV Vinkovci : od osnivanja do 15. 5. 1992. / fotografije
Antun Smajić i Zvonimir Tanocki. - Vinkovci : Slavonska naklada "Privlačica",
1992. - 123 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm
UDK: 355.311.6(497.13 Vinkovci)
Sign. 355(497.5) R236
 
662.
RATNI put 117. brigade HV : fotografije : izložbeni prostor poslovne sedmerokatnice
"Podravke" Koprivnica, od 30. rujna do 30. studenoga 1994. / [fotografije
V. Kostjuk ... [et al.] ; tekstovi, urednik kataloga Mladen Pavković]. - Koprivnica :
[Podravka], 1994. - 26 str. : ilustr. ; 30 cm
UDK: 355.311.6(497.5 Koprivnica)(064)
Sign. 355(497.5) R2365
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
151
 
663.
RATNI stres u djece : suzbijanje, posljedice i liječenje / uredili Miomir Žužul, Zora
Raboteg-Šarić. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za informativno-
psihološku djelatnost, 1992. - 166 str. ; 24 cm
UDK: 159.942:364]-058.65-053.2
Sign. 159.9 R236
 
664.
RATNI zločini muslimanskih vojnih postrojbi nad Hrvatima Bosne i Hercegovine.
- Sarajevo : CPD [i. e. Centar za prikupljanje dokumentacije], 1997. - 281 str. :
ilustr. ; 29 cm
UDK: 355.012(497.6)"1992/1996"
355.293(497.6=163.42)"1992/1996"
Sign. 355(497.6) R236
 
665.
RATNI zločini muslimanskih vojnih postrojbi nad Hrvatima u središnjem dijelu
Bosne i Hercegovine : općine: Bugojno, Busovača, Fojnica, Kakanj, Novi Travnik,
Vareš, Vitez i Zenica. - Sarajevo : CPD [i. e. Centar za prikupljanje dokumentacije],
1996. - 112 str. : zemljop. karta ; 29 cm
UDK: 341.322(497.6)
Sign. 355(497.6) R236s
 
666.
RATNI zločini srpskih snaga nad Hrvatima i Muslimanima u Bosanskoj Posavini.
- 1. izd. - Orašje : CPD [i. e. Centar za prikupljanje dokumentacije], 1997. - 199
str. : ilustr. ; 29 cm
UDK: 355.45(497.6-3 Bosanska Posavina)"1992/1995"
355.1-058.65(497.6=163.42)"1992/1995"
Sign. 355(497.6) R236p
 
667.
RATNI zločini srpskih vojnih i paravojnih postrojbi u hrvatskom Podunavlju :
1991.-1995. - Vinkovci : [i. e. Centar za prikupljanje dokumentacije]. - 79 str. :
zemljop. crteži ; 29 cm
UDK: 341.322.5(497.5)"1991/1995"
Sign. 34 R236p
 
668.
RATNI zločini srpskih vojnih i paravojnih postrojbi u Lici i sjevernoj Dalmaciji :
1991.-1995. : (dodatak: Osumnjičeni za ratne zločine u Banovni). - Knin : CPD
Katalog fonda, listopad 2009.
152
[i. e. Centar za dokumentaciju o Domovinskom ratu], 2000. - 135 str. : zemljop.
crteži ; 29 cm
UDK: 341.322.5(497.5)"1991/1995"
Sign. 34 R236
 
669.
RATNO zdravstvo HVO : činjenice / [priredio] Slobodan Praljak. - Zagreb : Oktavijan,
2008. - 217 str. : ilustr., zemljop. crteži, faks. ; 30 cm
ISBN 978-953-7597-00-9
UDK: 6 14.2(497.6)"364"
355.72(497.6)"364"
Sign. 355(497.6) P898
 
670.
REDEFINING Southeastern Europe : political challenges and economic opportunities
/ edited by Theofanis G. Stavrou and John R. Lampe. - Munchen : S・osteuropa-
Gesellschaft, 1998. - VIII, 283 str. ; 23 cm. - (Suedosteuropa-Studien ; Bd.
61)
ISBN 3-925450-74-2
UDK: 32(4-12)"199"(063)
338(4-12)"199"(063)
Sign. 32 R314
 
671.
REHAK, Danijel
Borovsko nebo čisto jesmo li te voljeli svi isto / Danijel Rehak ; [ilustracije Nenad
Barinić]. - Vukovar : Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora :
Centar za istraživanje ratnih zločina, 2007. - 274 str. : ilustr. (djelomice u bojama)
; 24 cm
ISBN 978-953-98342-6-0 (Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora)
UDK: 355.45(497.5 Borovo naselje)"1991"
Sign. 355(497.5) R345
 
672.
REHAK, Danijel
Putevima pakla u 21. stoljeće : kroz srpske koncentracijske logore / Danijel Rehak.
- Zagreb : Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, 2000. - 600
str. : ilustr., zemljop. crteži (djelomice u bojama) ; 24 cm
ISBN 953-98342-0-1
UDK: 343.819.5(497.1)"199"
355.1-058.65(497.1=163.42)"199"
Sign. 34 R345
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
153
 
673.
REISINGER, Otto
Rat i mir : karikature / O. [Oton] A. [Anton] Reisinger ; priredio i uredio Mladen
Pavković. - Zagreb : Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata : Meditor,
1995. - 112 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 31 cm
UDK: 741.5(497.5)"19"
Sign. 7 R377
 
674.
REISSMUELLER, Johann Georg
Rat pred našim vratima : uzroci hrvatske tragedije / Johann Georg Reissm・ler ;
[prijevod Mladen Dolenc]. - Zagreb : Otvoreno sveučilište, 1995. - 179 str. ; 21 cm.
- (Biblioteka Dvojbe i promišljanja ; knj. 3)
ISBN 953-6054-19-1
UDK: 323(497.1)"1980/1990"
323(497.5)"1991/1992"
Sign. 32(497.5) R378
 
675.
RELKOVIĆ, Ivica
Haaški recital Vuka Draškovića / Ivica Relković. - 1. izd. - Zagreb [i. e.] Poljanica
Bistranska : Susret, 2004. - 240 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Djelo i odgovornost ; knj.
1)
ISBN 953-97047-3-1
UDK: 32-05 Drašković, V.
323.1(497.1)"199"
Sign. 32(497.1) R382
 
676.
RELKOVIĆ, Ivica
Zagreb - Međugorje : 113 dana tamnice : (svjedočanstvo o hodočašću u Međugorje
i sjećanje na zatočeništvo u vrijeme Domovinskog rata) / Ivica Relković ; [fotografije
Dragutin Ivančić]. - Zagreb : Hrvatski katolički zbor MI, 1995. - 171 str. : ilustr. ;
21 cm. - (Biblioteka Duhovna kuća ; knj. 3)
ISBN 953-96301-1-8
UDK: 821.163.42-94
Sign. 821.163.42-9 R382
 
677.
RELKOVIĆ, Ivica
Zagreb - Međugorje : 113 dana tamnice : (svjedočanstvo o hodočašću u Međugorje
i sjećanje na zatočeništvo u vrijeme Domovinskog rata) / Ivica Relković. - Zagreb
Katalog fonda, listopad 2009.
154
[i. e.] Poljanica Bistranska : Susret, 2001. - 175 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka
Svjedočanstva ; knj. 2)
ISBN 953-97047-1-5
UDK: 821.163.42-94
Sign. 821.163.42-9 R382 2001
 
678.
REM, Goran
Slavonsko ratno pismo : monografija / Goran Rem ; [prijevodi sažetaka Kornelija
Petr, Snježana Kasapović, Željko Rišner]. - 2. izd. - Osijek : Matica hrvatska, Ogranak
; Slavonski Brod : Matica hrvatska, Ogranak ; Vinkovci : Matica hrvatska, Ogranak,
1997. - 226 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Neotradicija ; kolo 1, knj.2)
ISBN 953-6137-22-4
UDK: 886.2-9
Sign. 821.163.42-9 R384
 
679.
REPORT on violation of the Convention on the rights of the child during the war
in the Republic of Croatia / [editors Josip Grgurić, Darija Remeta ; translator Dahira
Fišer]. - Zagreb : Children’s Right Commision, The Goverment of the Republic
of Croatia, Office for Victims of War, 1994. - 38 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm
UDK: 341.231.14-053.2(497.5)"1991/1995"
Sign. 34 I995 Z2
 
680.
REPUBLIKA Hrvatska i Domovinski rat 1990. - 1995. : dokumenti / [izrada kazala
Ana Holjevac-Tuković ; urednik Mate Rupić]. - 2007- . - sv. ; 25 cm
ISBN 978-953-7439-02-6 (cjelina)
UDK: 355.012(497.5)"1991/1995"(093.2)
Knj. 1 : Oružana pobuna Srba u Hrvatskoj i agresija oružanih snaga SFRJ i srpskih
paravojnih postrojbi na Republiku Hrvatsku : (1990.-1991.). - Zagreb
: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2007.
- XXII, 628 str.
ISBN 978-953-7439-03-3
UDK: 323.269.6(497.5=163.41)"1991/1995"(093.2)
355.01(497.5)"1991/1995"(093.2)
Sign. 355(497.5) R426 k.1
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
155
Knj. 2 : Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj : (1990.-
1991.). - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog
rata ; Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2007. - XI, 401 str. - (Bibliotheca Croatica:
Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Hrvatski demokratski pokret i
Domovinski rat. Dokumenti ; knj. 1)
ISBN 978-953-7439-04-0 (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar
Domovinskog rata)
UDK: 323.269.6(497.5=163.41)"1991/1995"(093.2)
355.01(497.5)"1991/1995"(093.2)
Sign. 355(497.5) R426 k.2
Knj. 3 : Oružana pobuna Srba u Hrvatskoj i agresija oružanih snaga SFRJ i srpskih
paravojnih postrojbi na Republiku Hrvatsku : (siječanj - lipanj 1992.). -
Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata,
2008. - XXII, 600 str.
ISBN 978-953-7439-13-2
UDK: 323.269.6(497.5=163.41)"1990/1995"(093.2)
355.012(497.5)"1991/1995"(093.2)
Sign. 355(497.5) R426 k.3
Knj. 4 : Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj : (siječanjlipanj
1992.). - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog
rata ; Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica
za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2008. - XI, 431 str. - (Bibliotheca
Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Hrvatski demokratski pokret
i Domovinski rat. Dokumenti ; knj. 2)
ISBN 978-953-7439-12-5 (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar
Domovinskog rata)
UDK: 323.269.6(497.5=163.41)"1991/1995"(093.2)
355.01(497.5)"1991/1995"(093.2)
Sign. 355(497.5) R426 k.4
Knj. 5 : Dokumenti vojne provenijencije "Republike Srpske Krajine" : (srpanj -
prosinac 1992.). - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar
Domovinskog rata, 2009. - XXII, 562 str.
ISBN 978-953-7439-19-4
UDK: 323.269.6(497.5=163.41)"1991/1995"(093.2)
355.01(497.5)"1991/1995"(093.2)
Sign. 355(497.5) R426 k.5
Katalog fonda, listopad 2009.
156
Knj. 6 : Dokumenti institucija pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj : (srpanj
- prosinac 1992.). - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar
Domovinskog rata ; Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica
za povijest Slavonije, Baranje i Srijema, 2009. - XVII, 485 str. - (Bibliotheca
Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Hrvatski demokratski
pokret i Domovinski rat. Dokumenti ; knj. 6)
ISBN 978-953-7439-20-0 (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar
Domovinskog rata)
UDK: 323.269.6(497.5=163.41)"1990/1995"(093.2)
355.012(497.5)"1990/1995"(093.2)
Sign. 355(497.5) R426 k.6
 
681.
REPUBLIKA Hrvatska i Domovinski rat 1990. - 1995. : memoarsko gradivo /
[urednik Ante Nazor]. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar
Domovinskog rata, 2007- . - sv. : ilustr., zemljop. crteži, faks. ; 24 cm
ISBN 978-953-7439-05-7 (cjelina)
UDK: 355.48(497.5)(093)
Knj. 1 : Prilozi za povijest Hrvatske ratne mornarice u Domovinskom ratu : (1991.)
/ [autor studije i priloge prikupio Stjepan Bernadić]. - 2007. - 573 str.
ISBN 978-953-7439-06-4
UDK: 359(497.5)(093)
Sign. 355(497.5) R4265 k.1
Knj. 2 : Novinari - svjedoci vremena : zapisi Trajka Grkovskog: Plitvice - Karlovac
1991. - 1996. / [urednica Ana Holjevac Tuković]. - 2007. - 463 str.
ISBN 978-953-7439-10-1
UDK: 070 Grkovski, T.
355.012(497.5)"199"
Sign. 355(497.5) R4265 k.2
Knj. 3 : Osječki autoportret : (dnevnik zapovjednika minobacačkog voda 106. brigade
HV-a, 10. rujna 1991. - 9. ožujka 1992.) / Franjo Molnar. - 2008. - 323
str.
ISBN 978-953-7439-15-6
UDK: 355.45(497.5 Osijek)"1991/1992"(093.3)
Sign. 355(497.5) R4265 k.3
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
157
 
682.
REPUBLIKA Srpska Krajina : deset godina poslije / [urednik Veljko Ćurić Mišina
; ilustracije Milan Tanić]. - Beograd : Dobra volja, 2005- . - sv. ; 24 cm
UDK: 323.173(497.5=163.41)"1990/1995"(082)
[1]. - 2005. - 335 str. : faks., zemljop. crteži
ISBN 86-83905-04-7
Sign. 32(497.5) R426 k.1
Knj. 2. - 2005. - 243 str., uklj. [43] str. s tablama (pretežno u bojama) ; 24 cm
ISBN 86-83905-05-5
Sign. 32(497.5) R426 k.2
 
683.
REZOLUCIJE o Republici Hrvatskoj / Ujedinjeni narodi, UNPROFOR [u Republici
Hrvatskoj]. - Osijek : Pan liber, 1995. - 159 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Dokumenti
; knj. 2)
ISBN 953-6285-07-X
UDK: 327.7(497.5)(094)
Sign. 32(497.5) R454
 
684.
RICCIUTI, Edward R.
War in Yugoslavia : the breakup of a nation / Edward R. Ricciuti. - Brookfield,
Conn. : The Millbrook Press, cop. 1993. - 64 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 24
cm. - (Headliners)
ISBN 1-56294-375-8
UDK: 323.14(497.1)
Sign. 32(497.1) R493
 
685.
ROGGEMANN, Herwig
Krieg und Frieden auf dem Balkan : historische Kriegsursachen, wirtschaftliche und
soziale Kriegsfolgen, politische und rechtliche Friedensvoraussetzungen / Herwig
Roggemann. - Berlin : Berlin Verlag A. Spitz, cop. 1993. - 295 str. : zemljop. crteži ;
21 cm. - (Quellen zur Rechtsvergleichnung / aus dem Osteuropa-Institut der Freien
Universitaet Berlin ; Bd. 30)
ISBN 3-87061-413-7
UDK: 323(497.1)"19"
327(497)"19"
Sign. 32(497.1) R733
Katalog fonda, listopad 2009.
158
 
686.
ROGIĆ, Ivan
Smaragdni brid : Vukovar '91. i hrvatski identitet / Ivan Rogić. - Zagreb : Hrvatska
sveučilišna naklada, 1998. - 184 str., [1] presavijen list sa zemljop. crtežom grada
Vukovara i okolice ; 22 cm. - (Biblioteka Sociologija ; knj. 2)
ISBN 953-169-017-0
UDK: 355.012(497.5 Vukovar)"199"
355.45(497.5 Vukovar)"199"
Sign. 355(497.5) R734
 
687.
ROGIĆ NEHAJEV, Ivan
Peti stupanj prijenosa : kratka povijest najduže hrvatske godine pisana nedjeljom /
Ivan Rogić Nahajev ; [karikature Ota Reisingera]. - Zagreb : Hrvatski radio, 1992.
- 317 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Hrvatski radio ; knj. 3)
ISBN 86-81935-01-3
UDK: 886.2-4
Sign. 821.163.42-4 R734
 
688.
ROJNICA, Mladen
Živjeti za Hrvatsku : socijalizam ili sloboda i blagostanje? / Mladen Rojnica. - Zagreb
: Hrvatska kulturna zaklada - HKZ Hrvatsko slovo, 2004. - 139 str. ; 21 cm.
- (Knjižnica Hrvatsko slovo ; knj. 14)
ISBN 953-6736-18-7
UDK: 338.24(497.5-69)
Sign. 33 R741
 
689.
ROKSANDIĆ, Drago
Srbi u Hrvatskoj : od 15. stoljeća do naših dana / Drago Roksandić ; [likovno-grafička
oprema Rene Lattinger]. - Zagreb : Vjesnik, 1991. - 158 str. : ilustr. ; 24 cm.
- (Biblioteka Vjesnik vremena)
UDK: 94(497.5=163.41)(091)
323.1(497.5=163.41)(091)
Sign. 94(497.5) R743
 
690.
ROOTS of Serbian aggression : debates, documents, cartographic reviews / Miroslav
Brandt ... [et al.] ; edited by Bože Čović ; [maps by Jarloslav Vichra ; translated
by Neđeljka Batinović ... et al.]. - Zagreb : Centar za strane jezike : AGM, 1993. -
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
159
426 str., [23] presavijena lista sa zemljop. kartama u bojama : ilustr., zemljop. crteži
; 24 cm
ISBN 953-174-001-1 (AGM)
UDK: 323.14(497.11)
327.2(497.11:497.5)(091)
Sign. 32(497.11) I99 Z2
 
691.
ROSSPACHER, Petar
Petrinja u pamćenju / Petar Rosspacher ; [fotografije Tomislav Ivančan ... et al.]. -
Zagreb : Društvo prijatelja Zrina : Matica hrvatska, Ogranak Petrinja, 1993. - [70]
str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 21 cm. - (Biblioteka Društva prijatelja Zrina,
Zagreb ; knj. 4)
UDK: 886.2-9
Sign. 821.163.42-9 R838
 
692.
ROŠČIĆ, Nikola Mate
Hrvatski križni put / Nikola Mate Roščić ; [crteži Maja Krstić-Lukač]. - Zagreb :
Hrvatski katolički zbor MI, 1999. - 39 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Na pragu
; knj. 4)
ISBN 953-6455-09-9
UDK: 821.163.42-1
Sign. 821.163.42-1 R791
 
693.
ROTIM, Karlo
Obrana Herceg-Bosne / Karlo Rotim. - Široki Brijeg : [s. n.], 1997. - 1998. - 2 sv.
; 24 cm
UDK: 355.45(497.6-3 Hercegovina)"199"
1. - 1997. - 618 str. + Ispravak teksta ([1] list)
Sign. 355(497.6) R848 k.1
2. - 1998. - 488 str. + Ispravak teksta ([1] list)
Sign. 355(497.6) R848 k.2
 
694.
RUEB, Matthias
Balkan Transit : das Erbe Jugoslawiens / Matthias R・. - Wien : Paul Zsolnay, 1998.
- 270 str. : zemljop. crteži ; 21 cm
ISBN 3-552-04887-1
UDK: 321.013(497.1)"199"
Sign. 32(497.1) R918
Katalog fonda, listopad 2009.
160
 
695.
Der RUHELOSE Balkan : die Konfliktregionen S・osteuropas / herausgegeben von
Michael W. Weithmann ; [die Karten zeichneten Ines Vkl und Franz Klimsten]. -
Originalausg. - M・chen : DTV [i. e.] Deutscher Taschenbuch Verlag, 1993. - 335
str. : zemljop. crteži ; 18 cm. - (DTV ; 4612. Wissenschaften)
ISBN 3-423-04612-0
UDK: 94(497)"18/19"(082)
Sign. 94(497) R933
 
696.
RUK-FOČIĆ, Božena
Moj život s operom / Božena Ruk-Fočić. - Zagreb : Nakladni zavod Znanje, 1994.
- 107 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebno izdanje)
ISBN 953-6124-34-3
UDK: 78.071 Ruk-Fočić, B.
929 Ruk-Fočić, B.
Sign. 7 R934
 
697.
RUMIZ, Paolo
Maske za masakr : ono što nismo željeli znati o ratu u Jugoslaviji / Paolo Rumiz
; uvod Claudio Magris ; prevela s talijanskoga Ilonka Peršić. - Zagreb : Durieux,
2000. - 191 str. ; 20 cm
ISBN 953-188-130-8
UDK: 355.012(497.1)"199"
Sign. 355(497.1) R936
 
698.
RUNTIĆ, Davor
Domovinski rat / Davor Runtić. - 1. izd. - Vinkovci : Neobična naklada, 2004- .
- sv. ; 21 cm
ISBN 953-6708-23-X (cjelina)
UDK: 355.45(497.5)"1991/1995"
Knj. 1 : Rat prije rata. - 2004. - 395 str.
ISBN 953-6708-29-9
Sign. 355(497.5) R943d k.1
Knj. 2 : Vrijeme rata. - 2005. - 542 str.
ISBN 953-6708-29-9
Sign. 355(497.5) R943d k.2
Knj. 3 : Umijeće pregovaranja. - 2006. - 495 str.
ISBN 953-6708-34-5
Sign. 355(497.5) R943d k.3
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
161
 
699.
RUNTIĆ, Davor
Junaci Domovinskoga rata : ratne priče iz Domovinskoga rata / Davor Runtić. -
Vinkovci : Neobična Naklada, 2002- . - sv. ; 23 cm
ISBN 953-6708-10-8 (cjelina)
UDK: 355.45(497.5)"1991/1995"(0:82-94)
Knj. 1. - Vinkovci : Neobična naklada ; Samobor : "A. G. Matoš", 2002. - 88 str.
ISBN 953-6708-11-6 (Neobična naklada)
Sign. 355(497.5) R943j k.1
Knj. 2. - 2003. - 99 str.
ISBN 953-6708-13-2
Sign. 355(497.5) R943j k.2
Knj. 3. - 2003. - 108 str.
ISBN 953-6708-17-5
Sign. 355(497.5) R943j k.3
Knj. 4. - 2003. - 110 str.
ISBN 953-6708-18-3
Sign. 355(497.5) R943j k.4
Knj. 5. - 2004. - 108 str.
ISBN 953-6708-20-5
Sign. 355(497.5) R943j k.5
Knj. 6. - 2004. - 104 str.
ISBN 953-6708-21-3
Sign. 355(497.5) R943j k.6
Knj. 7. - 2004. - 111 str.
ISBN 953-6708-24-8
Sign. 355(497.5) R943j k.7
Knj. 8. - 2005. - 106 str.
ISBN 953-6708-25-6
Sign. 355(497.5) R943j k.8
Knj. 9. - 2005. - 104 str.
ISBN 953-6708-30-2 (Neobična naklada)
Sign. 355(497.5) R943j k.9
Katalog fonda, listopad 2009.
162
Knj. 10. - 2005. - 107 str.
ISBN 953-6708-31-0
Sign. 355(497.5) R943j k.10
Knj. 11. - 2006. - 218 str.
ISBN 953-6708-32-9
Sign. 355(497.5) R943j k.11
Knj. 12. - 2006. - 204 str.
ISBN 953-6708-34-5
Sign. 355(497.5) R943j k.12
Knj. 13. - 2007. - 214 str.
ISBN 978-953-6708-35-3
Sign. 355(497.5) R943j k.13
Knj. 14. - 2008. - 223 str.
ISBN 978-953-6708-35-3
Sign. 355(497.5) R943j k.14
Knj. 15. - 2009. - 295 str.
ISBN 978-953-6708-39-6
Sign. 355(497.5) R943j k.15
 
700.
RUNTIĆ, Davor
Mrgudi u Vukovaru / Davor Runtić ; [fotografije Steve Gaunt]. - Vinkovci : Neobična
naklada, 1999. - 186 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Ratne kronike ; knj. 7)
ISBN 953-6708-04-3 (Neobična naklada)
UDK: 32(497.5-11)"1995/1996"(046)
321.013(497.5-11)"1995/1996"(046)
Sign. 32(497.5) R943
 
701.
RUNTIĆ, Davor
Od Borova Sela do Sarajevskog mira / Davor Runtić ; [prikupljanje iskaza i dokumenata
Mihael Runtić]. - Vinkovci : Neobična naklada, 2006. - 266 str. ; 21 cm
ISBN 953-6708-27-2
UDK: 355.45(497.5)"1991/1992"(046)
Sign. 355(497.5) R943o
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
163
 
702.
RUNTIĆ, Davor
Prvi hrvatski redarstvenik / Davor Runtić. - Zagreb : Udruga Prvi hrvatski redarstvenik,
[2003.]. - 304 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Ratne kronike)
ISBN 953-99132-0-9
UDK: 351.743(497.5)(067.5)"1990/1991"
Sign. 351.74 R943
 
703.
RUNTIĆ, Davor
Rat : Vinkovci - Vukovar : 12. rujna 1991. - 3. siječnja 1992. / Davor Runtić ;
[fotografije Antun Smaić, Mihael Runtić]. - Vinkovci : Vinkovačke jeseni : Gradski
muzej Vinkovci, 1992. - 183 str. : ilustr. ; 24 cm
UDK: 355.4(497.13 Vinkovci)"1991/1992"
355.4(497.13 Vukovar)"1991/1992"
Sign. 355(497.5) R943r
 
704.
RUNTIĆ, Davor
Rat : Vinkovci - Vukovar : 1. srpnja 1991. - 3. siječnja 1992. / Davor Runtić ; [fotografije
Antun Smaić, Mihael Runtić, Dario Smaić]. - 2. dopunjeno izd. - Vinkovci :
Vinkovačke jeseni, 1995. - 255 str. : ilustr. ; 24 cm
UDK: 355.4(497.5-3 Slavonija)"1991/1992"
Sign. 355(497.5) R943r 1995
 
705.
RUNTIĆ, Davor
Rat poslije rata : Vinkovci - Vukovar - Županja : 3. siječnja 1992. - 1. srpnja 1992.
/ Davor Runtić ; [fotografije Ante Miljak, Darko Apel]. - Vinkovci : Vinkovačke
jeseni : Gradski muzej, 1993. - 287 str. : ilustr. ; 24 cm
UDK: 355.4(497.5 Vinkovci)"1992"
355.4(497.5 Vukovar)"1992"
Sign. 355(497.5) R943rp
 
706.
RUNTIĆ, Davor
Rat prije rata : Vinkovci - Vukovar : 11. siječnja - 11. rujna 1991. / Davor Runtić ;
[fotografije Željko Komljenović, Dario Hećimović]. - Vinkovci : vlast. nakl. autora,
1994. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm
UDK: 355.4(497.5 Vinkovci)"1991"
355.4(497.5 Vukovar)"1991"
Sign. 355(497.5) R943
Katalog fonda, listopad 2009.
164
 
707.
RUNTIĆ, Davor
Tako smo branili Vukovar / Davor Runtić. - Vinkovci : Vinkovačke jeseni, 1995.
-335 str. ; 24 cm
UDK: 355.45(497.5 Vukovar)"1991"
Sign. 355(497.5) R943t
 
708.
RUNTIĆ, Davor
1991, Vukovar - Vinkovci / Davor Runtić. - Vinkovci : Neobična naklada, 1999.
- 346 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Ratne kronike ; knj. 8)
ISBN 953-6708-02-7
UDK: 355.45(497.5 Vukovar)"1991"
55.45(497.5 Vinkovci)"1991"
Sign. 355(497.5) R943vu
 
709.
RUNTIĆ, Davor
Vrijeme modrih kaciga / Davor Runtić ; [fotografije Miro Panđa, Steve Gaunt].
- Vinkovci : Vinkovačke jeseni : Hrvatski informacijski centar, 1997. - 353 str. :
ilustr. ; 24 cm
UDK: 355.45(497.5-11)"199"
341.79(497.5-11)"199"
Sign. 355(497.5) R943v
 
710.
RUNTIĆ, Davor
Vukovar i istočno bojište / Davor Runtić. - 1. izd. - Vinkovci : vlast. nakl., 2008- .
- sv. ; 21 cm. - (Biblioteka Domovinski rat)
ISBN 978-953-6708-37-X
UDK: 355.45(497.5 Vukovar)"1991"
355.45(497.5-3 Slavonija)"1991"
Knj. 1. - 2008. - 508 str.
Sign. 355(497.5) R943vi k.1
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
165
 
711.
SABLIĆ, Martin
Posljednja presuda "u ime naroda" / Martin Sablić. - Zagreb : Hrvatsko društvo
logoraša srpskih koncentracijskih logora : Tiskara Impress, 2000. - 237 str. ; 20 cm
ISBN 953-96905-7-9 (Tiskara Impress)
UDK: 344.3(497.11)"1992"(0:821-94)
355.257.7(497.11=163.42)"1991"(0:821-94)
Sign. 34 S117
 
712.
SABLJAK-Beli, Marko
Svetinja nam naša niknula iz pepela / Marko Sabljak-Beli ; [njemački prijevod Ljubica
Wojnowski Širić]. - Vrbanja : Poezijski album Dvorac, 2005. - 160 str. : ilustr.
(pretežno u bojama) ; 20 cm
ISBN 953-98287-8-3
UDK: 821.163.42-1=112.2
Sign. 821.163.42-1 S117
 
713.
SABOL, Željko
Domovinski ogledi / Željko Sabol. - Zagreb : "Mate Lovrak", 1995. - 147 str. ; 20
cm
ISBN 953-6386-02-X
UDK: 886.2-9
Sign. 821.163.42-9 S117
 
714.
SABOL, Željko,
Slovom na slovo / Željko Sabol. - Zagreb : "K. Krešimir", 1998. - 156 str. ; 20 cm.
- (Biblioteka Trn ; sv. 15)
ISBN 953-6264-59-5
UDK: 886.2-4
Sign. 821.163.42-4 S117
 
715.
SAIĆ, Stjepan
Svjetlost u paklenom trokutu / Stjepan Saić. - [Zagreb : Hrvatska elektroprivreda],
2000. - 176 str., [18] str. s tablama u bojama : ilustr. ; 20 cm
ISBN 953-96312-6-2
UDK: 6 21.311(497.5 Križ)"1991/1997"
Sign. 6 2 S132
Katalog fonda, listopad 2009.
166
 
716.
SAMARDŽIĆ, Franjo
Novogradiške ratne godine : 1990. - 1991. / Franjo Samardžić ; [autori fotografija
Robert Belošević ... et al.]. - Nova Gradiška : Press i NG, 1994. - 175 str. : ilustr. ;
24 cm
UDK: 355.45(497.5 Nova Gradiška)"1991"
323.1(497.5 Nova Gradiška)"1990"
Sign. 355(497.5) S187
 
717.
SAMARY, Catherine
Yugoslavia dismembered / Catherine Samary ; translated by Peter Drucker. - New
York : Monthly Review Press, 1995. - 185 str. : zemljop. crteži ; 21 cm
ISBN 0-85345-922-3
UDK: 321.013(497.1)
323.1(497.1)"199"
Sign. 32(497.1) S187
 
718.
SAMO tebe volim, oj Kroacijo : hrvatski umjetnici, svjedoci Domovinskog rata
1991./1992. = It is you I love, Croatia : Croatian artists witnesses of the battle for
Croatia 1991/1992 = Allein dich liebe ich, o Kroatien : kroatische K・stler zeugen
des vaterl舅dischen Krieges 1991/1992. = Je t’aime seule, o Croatie : artistes croates,
temoins de la guerre pour la patrie 1991/1992 = Croazia, l’unico amor mio
: testemonianze degli artisti Croati sopra la guerra aggressiva contro la loro patria
1991/1992 = Solo a ti te quiero, Croacia : artistas Croatas, testigos de la guerra en
defensa de la patria 1991/1992 / autori, authors Ivan Aralica ... [et al.] ; zamislila i
uredila, conceived and edited by Maja Šovagović ; [prevoditelji Vera Andrassy ... et
al.]. - Zagreb : Mladost, 1992. - 64 str. ; 38 cm. - (Edicija Mala)
UDK: 821.163.42-94=00
Sign. 821.163.42-9 S191
 
719.
SAMOBORSKI haiku susreti (3 ; 1995)
3. samoborski haiku susreti : zbornik / [ilustrator Dubravko Gluhinić ; urednik
Darko Plažanin]. - Samobor : Narodno sveučilište : Matica hrvatska, Ogranak,
1995. - 73 str. : ilustr. ; 21 cm
ISBN 953-6152-04-5
UDK: 886.2-193(082)
Sign. 821.163.42-1 S191
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
167
 
720.
SANČEVIĆ, Zdravko
Pogled u Bosnu : zapisi veleposlanika / Zdravko Sančević. - Zagreb : Naprijed,
1998. - 386 str., [8] str. s tablama u bojama : zemljop. crteži u bojama, ilustr. ; 22
cm. - (Posebno izdanje)
ISBN 953-178-092-7
UDK: 355.012(497.6)"199"
94(497.6)"08/19"
Sign. 355(497.6) S199
 
721.
SATNIJA Hrvatski umjetnici / [izbor dokumentacije, fotografija, tekstovnih i likovnih
priloga Dubravko Adamović ... [et al.] ; urednik Dalibor Jelavić]. - [Zagreb]
: UHUDDR [i. e.] Udruženje hrvatskih umjetnika dragovoljaca Domovinskog rata,
1997. - 93 str., [2] str. s tablama : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm
UDK: 355.45(497.5)"199"
7(497.5)"199"
Sign. 355(497.5) S253
 
722.
SAVIĆ, Boris
Predziđe : Sisačko-moslavačka bojišnica 1990.-1995. = Bulwark : Sisak-Moslavina
battlefield 1990.-1995. = Schutzwehr : Sisak-Moslavina Kampfgebiet 1990.-1995. :
[fotomonografija = photomonography = Fotomonografie] / Boris Savić ; [prijevodi
Adela Gradišar (njemački jezik), Stanislava Jerković-Bjelajac (engleski jezik)]. - Sisak
: Aura : Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske,
2008. - 272 str. : ilustr. ; 30 x 22 cm
ISBN 978-953-6834-42-6 (Aura)
UDK: 355.45(497.5 Sisak)"1991/1995"
Sign. 355(497.5) S267
 
723.
SCHEFFERS, Joop
Veleposlanik u Zagrebu [Joop Scheffers] : 1994. - 1998. / Joop Scheffers ; preveo
s nizozemskog Vinko Prizmić. - Zagreb : Ceres, 2000. - 203 str. : ilustr. ; 23 cm.
- (Biblioteka Ceres ; knj. 27)
ISBN 953-6108-51-8
UDK: 341.71-05 Scheffers, J.
32(497.5)"199"(092)
Sign. 32(497.5) S317
Katalog fonda, listopad 2009.
168
 
724.
SCHMIDT-Eenboom, Erich
Der Schattenkrieger : Klaus Kinkel und der BND / Erich Schmidt-Eenboom. -
D・seldorf : ECON, 1995. - 319 str. ; 22 cm
ISBN 3-43-18014-7
UDK: 32-05 Kinkel, K.
327.84(430.1)"1978/1982"
Sign. 32-05 K55s
 
725.
SCHWARTZ, Mladen
Bleiburg i Haag : kako propadaju hrvatske države / Mladen Schwartz. - Zagreb :
Iuvenalis samizdat [i. e. vlast. nakl.], 2009. - 205 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Knjižnica
Sabrana djela Mladena Schwartza ; sv. 8)
ISBN 978-953-98181-6-8
UDK: 323(497.5)"199"
341.322.5(497.1)"1945"
329.15(497.5)(091)
Sign. 32(497.5) S399
 
726.
SCIENTISTS against the war in Croatia / [editor in chief Greta Pifat-Mrzljak].
- Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1992. - 497 str. ; 28 cm. - (Series Croatia
in the war ; issue 2)
UDK: 172.4(497.5)"1991/1992"
355.019(497.5)"1991/1992"
Sign. 17 S416
 
727.
SEKELJ, Laslo
Yugoslavia : the process of disintegration / Laslo Sekelj ; translated from the Serbo-
Croat by Vera Vukelic. - Boulder, Col. : Social Science Monographs ; Highland
Lakes, N. J. : Atlantic Research and Publication, cop. 1992. - XXIV, 324 str. ; 23
cm. - (Atlantic studies on society in change ; no. 76) (East European monographs
; no. 359)
ISBN 0-88033-256-5
UDK: 321.74(497.1)"196/198"
316.323.72(497.1)"196/198"
Sign. 32(497.1) S463
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
169
 
728.
SENE, Florent
Plorantis Croatiae --- Croatia rediviva / [tekst i ilustracije] Florent Sene ; [preface =
predgovor Božo Budimir ; postface = pogovor Ante Nazor ; traduction croate = na
hrvatski prevela Ana Prpić ; traduction francoise (preface/postface) = na francuski
preveo (predgovor/pogovor) Herve Rousseau]. - Zagreb : Ceres, 1999. - 87 str. :
ilustr. u bojama ; 28 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja ; knj. 2)
ISBN 953-207-001-X
UDK: 821.131.1-9=131.1=163.42
Sign. 821.133.1-9 S475
 
729.
SEYMOUR, Gerald
The heart of danger / Gerald Seymour. - Thorndike, Me. : G. K. Hall & Co. ; Bath
: Chivers Press, 1996. - 542 str. ; 24 cm
ISBN 0-7338-1629-4 (U.S. hardcover)
0-7451-7967-3 (U.K. hardcover)
0-7451-3776-8 (U.K. softcover)
UDK: 820-31
Sign. 821.111-3 S521 Z2
 
730.
SEYMOUR, Gerald
U srcu opasnosti / Gerald Seymour ; [prevela Mirjana Obuljen]. - Zagreb : Znanje,
1995. - 387 str. ; 20 cm. - (Hit ; kolo 44, sv. 261)
ISBN 953-6124-97-1
UDK: 820-31=862
Sign. 821.111-3 S521
 
731.
SHERMAN, Arnold
Die Zerschlagung Jugoslawiens : B・gerkrieg und ausl舅dische Intervention / Arnold
Sherman. - Freiburg : Ahriman-Verlag, cop. 1994. - XXI, 244 str. : ilustr. ; 24
cm. - (Reihe Unerwuensche Buecher zum Faschismus ; Nr. 7)
ISBN 3-89484-802-2
UDK: 32.019.51(497.11)"1991/1993"
355.01(497.5)"1991/1993"
355.01(497.4)"1991/1993"
Sign. 32(497.1) S553
Katalog fonda, listopad 2009.
170
 
732.
SIGETIĆ, Milan
Hrvatska je naša mati : domoljubne pjesme i popevke / Milan Sigetić ; [predgovor
Josip Pavičić ; likovni prilozi Ivan Generalić ... et al.]. - 2. izd. - [Zagreb] : M. Sigetić,
1992. - 112 str. : ilustr. ; 24 cm
UDK: 886.2-087-1
Sign. 821.163.42-1 S574
 
733.
SILBER, Laura
Smrt Jugoslavije / Laura Silber, Allan Little ; s engleskoga prevela Anka Katušić-
Balen ; [uvod i peti dio preveo Omer Lakomica]. - Opatija : "Otokar Keršovani",
1996. - 378 str., [16] str. s tablama, [5] str. sa zemljop. crtežima ; 25 cm. - (Biblioteka
Svjedočanstva)
ISBN 953-153-028-9
UDK: 321.013(497.1)"198/199"
Sign. 32(497.1) S582
 
734.
SIROGLAVIĆ, Sonja
Družili smo se sa smrću / Sonja Siroglavić, Đuka Siroglavić. - 4. izd. - Samobor : "A.
G. Matoš" ; Zagreb : Likovna udruga "Humanaart", 2004. - 86 str. ; 20 cm
ISBN 953-6113-23-6 ("A. G. Matoš")
UDK: 821.163.42-31
Sign. 821.163.42-3 S621
 
735.
SIROGLAVIĆ, Sonja
Družili smo se sa smrću / Sonja i Đuka Siroglavić. - 5. izd. - Zagreb : Likovna udruga
"Humanaart", 2004. - 86 str. ; 20 cm
ISBN 953-99535-0-2
UDK: 821.163.42-31
Sign. 821.163.42-3 S621 5.izd.
 
736.
SIROTKOVIĆ, Jakov
Hrvatsko gospodarstvo : privredna kretanja i ekonomska politika / Jakov Sirotković.
- Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Golden marketing, 1996. -
289 str. ; 24 cm
ISBN 953-6168-25-1 (Golden marketing)
UDK: 338(497.5)
Sign. 33 S621
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
171
 
737.
SIROTKOVIĆ, Jakov
Memorandum SANU iz 1995. godine : (kritički osvrt na knjigu K. Mihailovića i
V. Krestića "Memorandum SANU", odgovori na kritike, izdanje SANU, Beograd
1995.) / Jakov Sirotković. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
1996. - 35 str. ; 20 cm. - (Predavanja održana u Hrvatskoj akademiji znanosti i
umjetnosti ; sv. 69)
ISBN 953-154-074-8
UDK: 329.4(497.11)
323.1(497.11)
Sign. 32(497.11) S621
 
738.
SJEĆANJA dubrovačkih logoraša 1991.-1992. - 2003- . - sv. ; 25 cm
UDK: 343.819.5(497.1)"1991/1992"
355.257.7(497.5-37 Dubrovnik)"1991/1992"
[1] / [urednici Zdenko Bulić, Ivo Davelić]. - Dubrovnik : Hrvatsko društvo logoraša
srpskih koncentracijskih logora, Podružnica Dubrovačko-neretvanske županije :
Dubrovački muzeji, Muzej suvremene povijesti, 2003. - 319 str. : ilustr. (djelomice
u bojama), zemljop. crteži u boji
ISBN 953-98342-4-4 (Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora)
Sign. 34 S625 k.1
2 / [uredništvo Ivo Dabelić ... et al.]. - Dubrovnik : Dubrovački muzeji, Muzej suvremene
povijesti, 2007. - 222 str. : ilustr. (djelomice u bojama), zemljop. crteži
u bojama
ISBN 978-953-7037-02-4 (Dubrovački muzeji)
Sign. 34 S625 k.2
 
739.
SJEĆANJE na pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova poginule i nestale u Domovinskom
ratu. - [Zagreb] : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
2001. - 72 str. : ilustr. (pretežno u bojama) ; 30 cm
UDK: 355.1-058.65(497.5)"1991/1995"(083.8)
Sign. 355(497.5) S625
 
740.
SKRB za žrtve rata / [glavni urednik Ernest Fišer]. - Varaždin : Bedem ljubavi - pokret
majki za mir : Varaždinske vijesti, 1993. - 83 str. : ilustr. ; 24 cm
UDK: 327.36:355.292.91(497.5)
Sign. 355(497.5) B411
Katalog fonda, listopad 2009.
172
 
741.
SKRB za žrtve rata / [glavni urednik Ernest Fišer]. - Varaždin : Bedem ljubavi - pokret
majki za mir : Varaždinske vijesti 2008. - 64 str. : ilustr. ; 24 cm
UDK: 327.36:355.292.91(497.5)
Sign. 355(497.5) B411 2008
 
742.
SLAVONIJA, Srijem, Baranja i Bačka : zbornik / [urednik Ante Sekulić]. - Zagreb :
Matica hrvatska, 1993. - 221 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbornici i monografije)
ISBN 953-150-008-8
UDK: 341.222(497.5)"06/19"
Sign. 34 S631
 
743.
SLIKE rata : Croatia - Sisak i Banovina, 1991/92. = War pictures = Kriegsbilder =
Images de guerre / [tekst Bartol Biličić … [et al.] ; autori fotografija Mladen Knežević,
Boris Savić, Željko Grgurinović ; prijevod Gordana Medarac ... et al.]. - Sisak :
Matica hrvatska : Centar za kulturu "Vladimir Nazor" ; Petrinja : Matica hrvatska,
1992. -121 str. : ilustr. ; 30 cm
UDK: 77.044:355.4>(497.5 Sisak)"1991/1992"(064)
Sign. 355(497.5) S633
 
744.
SLONJE, Ivan
Ne pucaj prvi / Ivan Slonje Šved. - Vinkovci : Matica hrvatska, Ogranak Vinkovci,
1994. - 443 str. ; 20 cm. - (Knjižnica Dom ; knj. 1)
ISBN 953-6015-06-4
UDK: 886.2-31
Sign. 821.163.42-3 S634
 
745.
SLONJE, Ivan
Pakao Vukovara / Ivan Slonje Šved. - Ogranak Matice hrvatske, 1994. - 211 str. ; 20
cm. - (Knjižnica Dom ; knj. 2)
ISBN 953-6015-07-2
UDK: 886.2-31
Sign. 821.163.42-3 S634p
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
173
 
746.
SLOWENIEN - Kroatien - Serbien : die neuen Verfassungen / Joseph Marko, Tomislav
Borić (Hg.). - Wien ; Kn ; Graz : Blau, 1991. - 467 str. ; 24 cm
ISBN 3-205-05459-8
UDK: 323.1(497.1)
Sign. 32(497.1) S634
 
747.
SMRČEK, Antun
Motociklisti u Domovinskom ratu : prvi hrvatski moto-klub "Zagreb" u obrani
domovine / [autor teksta Antun Smrček ; fotografije Željko Pajvot]. - Zagreb : Prvi
hrvatski moto-klub "Zagreb", [1994.]. - 47 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 24
cm
UDK: 796.72:355.4(497.5)"1991/1992"
Sign. 796 S666
 
748.
SNAGA ljubavi - činiti dobro : žene u Domovinskom ratu / [urednica Marija Slišković].
- Zagreb : Udruga Žene u Domovinskom ratu : Parvus, 2005- . - sv. ;
20 cm
ISBN 953-95095-0-5 (Parvus)
UDK: 355.45(497.5)"1991/1995"(093.3)
Knj. 1 : Zagreb. - 2005. - 271 str. : ilustr.
ISBN 953-95095-1-3
UDK: 355.45(497.5 Zagreb)"1991/1995"(093.3)
Sign. 355(497.5) S669 k.1
Knj. 2 : Osijek. - 2006. - 312 str. : ilustr.
ISBN 953-95095-2-1 (Parvus)
UDK: 355.45(497.5 Osijek)"1991/1995"(093.3)
Sign. 355(497.5) S669 k.2
Knj. 3 : Zadar. - 2006. - 284 str. : ilustr.
ISBN 953-95095-4-8 (Parvus)
UDK: 355.45(497.5 Zadar)"1991/1995"(093.3)
Sign. 355(497.5) S669 k.3
Katalog fonda, listopad 2009.
174
Knj. 4 : Sisak. 2007. - 238 str. : ilustr.
ISBN 978-953-95095-7-4 (Parvus)
UDK: 355.45(497.5 Sisak)"1991/1995"(093.3)
Sign. 355(497.5) S669 k.4
Knj. 5 : Petrinja. - 2007. - 383 str. : ilustr.
ISBN 978-953-95095-8-1 (Parvus)
UDK: 355.45(497.5 Petrinja)"1991/1995"(093.3)
Sign. 355(497.5) S669 k.5
Knj. 6 : Škabrnja / [fotografije i slikovni prilozi Polona Jurinić ... et al.]. - 2008.
- 277 str. : ilustr.
UDK: 355.45(497.5 Škabrnja)"1991/1995"(093.3)
Sign. 355(497.5) S669 k.6
 
749.
SOAVE, Antonio J.
Moja voljena Hrvatska : trenutak u životu Franje Tuđmana i zemlje koju je pomogao
stvoriti / napisao Antonio J. Soave ; predgovor Rabin Jack Bemporad ; [prijevod
s engleskog Marica Risek]. - Zagreb : Zaklada hrvatskog državnog zavjeta, 2002.
- 160 str. : ilustr. ; 21 cm
ISBN 953-6556-03-0
UDK: 32-05 Tuđman, F.
Sign. 32-05(497.5) T911s
 
750.
SOLDO, Ivan
Croatia: hospitals on target : deliberate military destruction of the hospitals in Croatia
/ [authors Ivan Soldo, Božica Ercegovac Jambrović, Jadranka Radloff]. - Zagreb
: Croatian Information Centre, 1992. - 73 str. : ilustr. (pretežno u bojama), graf.
prikazi, zemljop. crteži ; 30 cm
ISBN 0-919817-23-8
UDK: 6 14.2(497.5)"199"
Sign. 6 1 S684
 
751.
SPAJIĆ-Vrkaš, Vedrana
Hrvatska razotkriva Janusa / Vedrana Spajić-Vrkaš. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna
naklada, 1992. - 85 str. : ilustr. ; 21 cm
UDK: 355.012(497.5)"1991"
Sign. 355(497.5) S733
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
175
 
752.
SPOMEN-obilježja podignuta u čast i slavu poginulim i ubijenim pripadnicima
hrvatskih oružanih snaga i civilima žrtvama II. svjetskog rata, poraća i zajedničkih
spomen-obilježja s poginulim u Domovinskom ratu u 1991.-1995. g. / [glavni
urednik Zvonimir Bakša]. - Zagreb : Udruga ratnih veterana Hrvatski domobran,
2006. - 355 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 31 cm
ISBN 978-953-95683-0-4
UDK: 725.945(497.5)"19"
Sign. 7 S762
 
753.
SPOMENICA poginulim i nestalim braniteljima HVO-a / [urednik Šimun Musa
; prijevod na engleski Marijana Sivrić]. - Mostar : Fond za pomoć stradalim hrvatskim
braniteljima, 2000. - 2 sv. : ilustr. ; 33 cm
UDK: 355.1-058.65(497.6=163.42)"1992/1995"(067.5)
1. - 2000. - 611 str.
Sign. 355(497.6) S762 k.1
2. - 2000. - 618 str.
Sign. 355(497.6) S762 k.2
 
754.
SRBI u Hrvatskoj jučer, danas, sutra / urednik Ivo Banac. - Zagreb : Hrvatski helsinški
odbor za ljudska prava, 1998. - 263 str. : faks. ; 24 cm. - (Biblioteka Ljudska
prava ; knj. 6)
ISBN 953-96343-7-7
UDK: 342.7(497.5=861)(063)
323.15(497.5=861)(063)
Sign. 34 S774
 
755.
SRCE usred svijeta : izložba crteža i slika prognane i izbjegle djece : svoj djeci stradalnicima
svijeta = Heart in the middle of the world : exibition of drawings and
paintings by displaced and refugee children : to all children in the world who are
victims : Muzejsko-galerijski centar, Zagreb, travanj-lipanj 1995. / [autor kataloga
Emil Robert Tanay ; predgovor Slobodan Lang ... [et al.] ; prijevod na engleski
jezik Sonia Wild-Bičanić i Nikolina Jovanović, njemački jezik Mladen Haeusler,
francuski jezik Francoise Kveder). - Zagreb : Studio Tanay, 1995. - 98 str. : ilustr.
(djelomice u bojama) ; 28 cm
ISBN 953-96418-0-2
UDK: 75-053.2(497.5)(083.824)
Sign. 7 S774
Katalog fonda, listopad 2009.
176
 
756.
SRPSKI zločini nad Hrvatima i Muslimanima u Bosanskoj Posavini i sjeverozapadnoj
Bosni 1991. - 1995. / [glavni urednik Ante Milinović]. - Zagreb ; Orašje : Savez
zajednica udruga Hrvata izbjeglica i povratnika sjeverozapadne Bosne i Bosanske
Posavine ; Mostar : Centar za istraživanje i dokumentaciju ; Zagreb ; Sarajevo ;
Mostar ; Orašje : Centar za dokumentaciju o Domovinskom ratu, Hrvatski informativni
centar, 1999. - 502 str. : ilustr. ; 30 cm
ISBN 953-6058-23-5 (Hrvatski informativni centar)
UDK: 355.293(497.6)"1991/1995"
341.322(497.6)"1991/1995"
Sign. 355(497.6) S774
 
757.
STALLAERTS, Robert
Historical dictionary of the Republic of Croatia / by Robert Stallaerts and Jeannine
Laurens. - London : The Scarecrow Press, Inc., 1995. - XLII, 341 str. : zemljop.
crteži ; 22 cm. - (European historical dictionaries ; no. 9)
ISBN 0-8108-2999-1
UDK: 94(497.5)(03)
32(497.5)(03)
015(497.5)
Sign. 94(497.5)(03) 1
 
758.
STALLAERTS, Robert
Historical dictionary of the Republic of Croatia / Robert Stallaerts. - 2nd ed. - Lanham
: The Scarecrow Press, 2003. - XLIV, 341 str. ; 23 cm. - (European historical
dictionaries ; no. 39)
ISBN 0-8108-4583-0 (hardcover)
UDK: 94(497.5)(03)
32(497.5)(03)
015(497.5)
Sign. 94(497.5)(03) 1 2003
 
759.
STANIĆ Stanios, Josip
Miserere / Josip Stanić Stanios ; [crteži Ivica Antolčić]. - Zagreb : TIPEX, 1993. - 96
str. : ilustr. ; 20 cm
ISBN 953-6022-00-1
UDK: 886.2-1
Sign. 821.163.42-1 S786
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
177
 
760.
STANOVNIŠTVO Hrvatske - dosadašnji razvoj i perspektive / uredili Dražen Živić,
Nenad Pokos, Anka Mišetić ; [prijevod Vesna Hajnić]. - Zagreb : Institut društvenih
znanosti Ivo Pilar, 2005. - 415 str. : zemljop. crteži, graf. prikazi ; 24 cm.
- (Biblioteka Zbornici ; knj. 28)
ISBN 953-6666-39-1
UDK: 314(497.5)"19"(082)
Sign. 314 S789
 
761.
STAREŠINA, Višnja
Haaška formula / Višnja Starešina. - Zagreb : Stih, 2005. - 301 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Hrvatska i svijet ; knj. 1)
ISBN 953-6959-26-7
UDK: 341.645(492 Den Haag):341.322(497.1)
341.322.5(497.1)"1991/1995"
Sign. 34 S795
 
762.
STARI Slatinik - u obrani slobode / [urednik Marko Lovinčić]. - Stari Slatinik :
Zavičajno društvo ; Slavonski Brod : Posavska Hrvatska, 2007. - 139 str. : ilustr.
(pretežno u bojama) ; 24 cm
ISBN 978-953-6357-46-8 (Posavska Hrvatska)
UDK: 355.45(497.5 Stari Slatinik)"199"
Sign. 355(497.5) S795
 
763.
STEINIGER, Josef
Posljednji Vukovarac / Josef Steiniger. - Osijek : Ideoteh, 1997. - 163 str. ; 21 cm
ISBN 953-97423-0-7
UDK: 886.2-94
Sign. 821.163.42-9 S822
 
 
764.
STERN, Brigitte
Le statut des Etats issus de l’ex-Yougoslavie a l’ONU / documets rassembles et presentes
par Brigitte Stern. - Paris : Centre de droit international de Paris : Montchrestien,
1996. - 189 str., [2] str. s tablama (ilustr.) ; 24 cm. - (Documents)
ISBN 2-7076-0772-X
UDK: 341.218(497.1)(093)
Sign. 34 S839
Katalog fonda, listopad 2009.
178
 
765.
 
STIPČIĆ, Rudi
Napokon smo krenuli / Rudi Stipčić. - Zagreb : Sveučilišna tiskara, 1996. - 201 str.
: ilustr. ; 31 cm
SBN: 953-6231-14-X
UDK: 355.45(497.5 Slavonija)"1991"
Sign. 355(497.5) S859
 
766.
STIPOVIĆ, Srećko
Umrijeti ali živjeti : stradanje Hrvata Lašvanske doline : fotomonografija / Srećko
Stipović. - Nova Bila : Odbor za gradnju Hrvatske bolnice dr. fra Mato Nikolić,
1994. - 51 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm
UDK: 355.1-058.65(497.6=163.42)"1992/1995"
Sign. 355(497.6) S859
 
767.
STO četvrta brigada Hrvatske vojske
104. brigada Hrvatske vojske / [pripremili Ivan Rukljić ... [et al.] ; fotografije Darko
Gorenak]. - [Varaždin] : Zapovjedništvo 104. "R" brigade Hrvatske vojske, 1994.
- 200 str. : ilustr. ; 24 cm
UDK: 355.311.6(497.5 Varaždin)
Sign. 355(497.5) S863
 
768.
STOCKINGER, Tomislav
Vukovar - grad koji je obranio Hrvatsku : jedan prikaz najsudbonosnije bitke hrvatske
povijesti / Tomislav Stockinger ; [predgovor Slaven Letica]. - Zagreb : "Mato
Lovrak", 2004. - 200 str., [16] str. s tablama u bojama : ilustr. ; 24 cm
ISBN 953-6386-14-3
UDK: 355.45(497.5 Vukovar)"1991"
Sign. 355(497.5) S864
 
769.
STODESETA brigada ZNG-HV u obrani jedine domovine / [glavni urednik Josip
Tomačić]. - Karlovac : Udruga pripadnika 110. brigade ZNG-HV, 2007- . - sv.
; 31 cm
ISBN 978-953-55011-1-4 (cjelina)
UDK: 355.311.6(497.5 Karlovac)"1991/1992"
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
179
Dio 1 : Od prve mobilizacije 28. 06. 1991. do prve demobilizacije 31. 10. 1992. /
[fotografije Dubravko Halovanić ... et al.]. - 2007. - 399 str. ; ilustr. (djelomice
u bojama), graf. prikazi, zemljop. crteži
ISBN 978-953-55011-0-7
Sign. 355(497.5) S869 k.1
 
770.
STOJAN, Slavica
Priča po Pavlu / Slavica Stojan ; [fotografije Milo Kovač]. - Zagreb : Matica hrvatska,
1993. - 117 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz ;
kolo 1, sv. 6)
ISBN 953-150-007-X
UDK: 886.2-32
Sign. 821.163.42-3 S873
 
771.
STORM over Croatia / edited by Boris Rašeta ; translated by Mima Simić. - Zagreb
: Centre for Drama Art ; Beograd : Samizdat B92, [2003.]. - 190 str. ; 19 cm + 1
DVD
ISBN 953-99166-1-5 (Factum)
86-7963-195-7 (Samizdat B92)
UDK: 791.43-92(497.5):355>"199"(049.2)
791.44.071 Knežević, B.(049.2)
Sign. 7 O52 Z2
 
772.
STORM over the Balkans : [war in Yugoslavia : August 1990 - December 1994] /
the photographers Latif Adrovic ... [et al.]. - Bohinjska Bistrica : Kamenko, 1995.
- 189 str. : ilustr. djelomice u bojama ; 27 cm
UDK: 77:355.48(497.1)
77.044
Sign. 355(497.1) S885
 
773.
STOVER, Eric
The graves : Srebrenica and Vukovar / text by Eric Stover ; photographs by Gilles
Peress ; foreword by Richard Goldstone. - Zurich ; Berlin ; New York : Scalo, 1998.
- 334 str. : ilustr., zemljop. crtež ; 22 cm
ISBN 3-931141-76-4
UDK: 341.322(497.1)"199"
Sign. 355(497.1) S889
Katalog fonda, listopad 2009.
180
 
774.
STRADALNICI Domovinskoga rata Županije požeško-slavonske : statističko-informacijski
projekt / [voditelj [i] urednik Vjekoslava Boroša]. - Zagreb : Vlada Republike
Hrvatske, Ured za žrtve rata ; [Požega] : Županija požeško-slavonska, 1996.
- 58 str. : ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; 27 cm
UDK: 355.293(497.5-35 Požega)"1991/1995"
Sign. 355(497.5) S895
 
775.
STRADANJE Hrvata općine Novi Travnik u Domovinskom ratu : 1992. - 1995.
= Suffering of Croats of the municipality of Novi Travnik in the Homeland Defending
War : 1992. - 1995. / [građu prikupio = material gathered by Fabijan Bartulović-
Barnjak ; zemljovidni i demografski podaci = mapping and demographic data
Ilija Adžaib ; prijevod na engleski = translated by Anto Mičanović]. - Novi Travnik
: Ogranak Matice hrvatske, 1997. - 168 str. : ilustr., zemljop. crteži ; 21 cm. – (Posebno
izdanje = Special edition / Ogranak Matice hrvatske, Novi Travnik)
UDK: 355.293(497.6=862)"1992/1995"
Sign. 355(497.6) S895
 
776.
STREHOVAC-Streh, Darijo
Tigrovi : krv pobjednika / Darijo Strehovac-Streh. - Zagreb : Meditor-prom, 2005.
- 386 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Rariteti ; knj. 7)
ISBN 953-6300-40-4
UDK: 821.163.42-31
Sign. 821.163.42-3 S915
 
777.
STRIŽIĆ, Ivan
Bitka za Slunj : obrana i oslobađanje grada Slunja i općina Rakovice, Cetingrad,
Saborsko i Plitvička jezera od velikosrbske agresije i okupacije 1991.-1995. / Ivan
Strižić ; [karte izradio Branko Štrbenac]. - Zagreb : Naklada Hrvoje, 2007. - 887 str.
: ilustr. u bojama ; 25 cm
ISBN 978-953-95750-0-5
UDK: 355.45(497.5-37 Slunj)"1991/1995"
Sign. 355(497.5) S916b
 
778.
STRIŽIĆ, Ivan
General Norac i obrana Hrvatske : mali podsjetnik na junačke dane / priredio Ivan
Strižić. - Zagreb : DoNeHa, 2001. - 63 str., [4] str. s tablama ; 21 cm
ISBN 953-6648-05-9
UDK: 355.45(497.5)"1991/1995"
355-05 Norac, M.
Sign. 355(497.5) S916
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
181
 
779.
STRIŽIĆ, Ivan
Razgovori / Ivan Strižić. - Zagreb : [s. n.], 1992. - 190 str. : ilustr. ; 20 cm
UDK: 32(497.5 Sisak)"199"(047.53)
Sign. 32(497.5) S918
 
780.
STRIŽIĆ, Ivan
Žrtvoslov slunjskoga kotara : hrvatske vojne i civilne žrtve Drugoga svjetskog rata i
poraća : općina Cetingrad, općina Drežnik, općina Primišlje, općina Rakovica, općina
Slunj, općina Veljun / Ivan Strižić. - Slunj : Pučko otvoreno učilište ; Rakovice
: Općinsko poglavarstvo ; Cetingrad : Općinsko poglavarstvo : 2005. - 598 str. :
ilustr. ; 25 cm
ISBN 953-95123-0-1 (Pučko otvoreno učilište)
UDK: 94(497.5-37 Slunj)"1941/1945"
355.1-053.99"364"(497.5-37 Slunj)"1941/1945"
Sign. 94(497.5) S916
 
781.
STROEHM, Carl Gustaf
Što sam rekao Hrvatima / Carl Gustaf Strm. - Zagreb : Alfa, 1994. - 237 str. ; 21
cm. - (Biblioteka Obzor ; knj. 1)
ISBN 953-168-017-5
UDK: 323.1(497.5)
323.17(497.5:497.1)"199"
Sign. 32(497.5) S919
 
782.
STRUČNO-znanstveni skup Djeca u ratu i poslije rata (1993. ; Bizovačke Toplice)
Djeca u ratu i poslije rata : zbornik referata sa savjetovanja, Osijek [i. e. Bizovačke
Toplice], 25. i 26. veljače 1993. / [urednica Ana Pintarić ; prijevod na engleski jezik
i s engleskog jezika Miriam Goll]. - Osijek : Zavod za školstvo Ministarstva kulture
i prosvjete Republike Hrvatske, Referada Osijek, 1993. - 256 str. : graf. prikazi ; 24
cm
UDK: 355.292.91-053.2(063)(082)
Sign. 355(497.5) S927
 
783.
STRUČNO-znanstveni skup Haaški sud - "zajednički zločinački pothvat" - što
je to? (2006 ; Zagreb)
Haaški sud - "zajednički zločinački pothvat" : što je to? : izlaganja na stručno-znanstvenom
Katalog fonda, listopad 2009.
182
skupu u Zagrebu 9. lipnja 2006. godine. - Zagreb : Hrvatsko kulturno vijeće, 2006. - 88
str. ; 24 cm
ISBN 953-95485-0-0
UDK: 341.645(492 Den Haag):341.322.5(497.5)"1991/1995"](063)
343.222(063)
343.342(063)
Sign. 34 H112
 
784.
STRUČNO-znanstveni skup Haaški sud - "zajednički zločinački pothvat" – što
je to? (2 ; 2006 ; Zagreb)
Haaški sud - "zajednički zločinački pothvat" : što je to? : izlaganja na 2. stručnoznanstvenom
skupu u Zagrebu 8. prosinca 2006. godine. - Zagreb : Hrvatsko kulturno
vijeće, 2007. - 189 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-95485-1-1
UDK: 341.645(492 Den Haag):341.322.5(497.5)"1991/1995"](063)
343.222(063)
343.342(063)
Sign. 34 H112 2
 
785.
STRUČNO-znanstveni skup Haaški sud - "zajednički zločinački pothvat" – što
je to? (3 ; 2007 ; Zagreb)
Haaški sud - "zajednički zločinački pothvat" : što je to? : izlaganja na 3. stručnoznanstvenom
skupu u Zagrebu 8. lipnja 2007. godine. - Zagreb : Hrvatsko kulturno
vijeće, 2007. - 178 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-95485-2-8
UDK: 341.645(492 Den Haag):341.322.5(497.5)"1991/1995"](063)
343.222(063)
343.342(063)
Sign. 34 H112 3
 
786.
STRUČNO-znanstveni skup Haaški sud - "zajednički zločinački pothvat" – što
je to? (4 ; 2007 ; Zagreb)
Haaški sud - "zajednički zločinački pothvat" : što je to? : izlaganja na četvrtom stručno-
znanstvenom skupu u Zagrebu 7. prosinca 2007. godine. - Zagreb : Hrvatsko
kulturno vijeće, 2008. - 182 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-95485-3-5
UDK: 341.645(492 Den Haag):341.322.5(497.5)"1991/1995"](063)
343.222(063)
343.342(063)
Sign. 34 H112 4
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
183
 
787.
STRUČNO-znanstveni skup Haaški sud - "zajednički zločinački pothvat" - što
je to? (5 ; 2008 ; Zagreb)
Haaški sud - "zajednički zločinački pothvat" : što je to? : izlaganja na petom stručno-
znanstvenom skupu u Zagrebu 6. lipnja 2008. godine. - Zagreb : Hrvatsko kulturno
vijeće, 2008. - 145 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-95485-4-2
UDK: 341.645(492 Den Haag):341.322.5(497.5)"1991/1995"](063)
343.222(063)
343.342(063)
Sign. 34 H112 5
 
788.
STRUČNO-znanstveni skup Haaški sud - "zajednički zločinački pothvat" - što
je to? (6 ; 2008 ; Zagreb)
Haaški sud - "zajednički zločinački pothvat" : što je to? : izlaganja na šestom stručno-
znanstvenom skupu u Zagrebu 5. prosinca 2008. godine. - Zagreb : Hrvatsko
kulturno vijeće, 2009. - 132 str. ; 24 cm
ISBN 978-953-95485-5-9
UDK: 341.645(492 Den Haag):341.322.5(497.5)"1991/1995"](063)
343.222(063)
343.342(063)
Sign. 34 H112 6
 
789.
The STUDY and care of displaced persons and refugee families : a pilot study of
anthropological and psychodynamic aspects / by Pavao Rudan ... [et al.]. - Zagreb
: Croatian Anthropological Society, 1997. - 90 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Anthropological
library)
ISBN 953-96073-1-0
UDK: 159.942-054.7(082)
Sign. 159.9 S933
 
790.
STVARANJE hrvatske države i Domovinski rat / Zdenko Radelić ... [et al.] ; [prijevod
sažetaka na engleski Martina Horvat ; izrada karata Milivoj Tenčić, Darko
Sekeli]. - Zagreb : Školska knjiga : Hrvatski institut za povijest, 2006. - 576 str. :
zemljop. crteži u bojama ; 24 cm. - (Biblioteka XX. stoljeće)
ISBN 953-0-60833-0 (Školska knjiga)
UDK: 32(497.5)"1945/1991"
355.48(497.5)"1991/1995"
323.173(497.5=163.41)"1991/1995"
Sign. 32(497.5) S938
Katalog fonda, listopad 2009.
184
 
791.
The SUITCASE : refugee voices from Bosnia and Croatia : with contributions from
over seventy-five refugees and displaced people / edited by Julie Mertus ... [et al.] ;
foreword by Cornel West ; afterwords by Dubravka Ugresic, Marieme Helie-Lucas,
Judith Mayotte ; [translations Jelica Todosijevic ... [et al.]. - Berkeley ; Los Angeles
; London : University of California Press, 1997. - XV, 238 str., [16] str. s tablama :
zemljop. crtež ; 23 cm
ISBN 0-520-20634-7
UDK: 355.293(497.5)"1991/1992"
355.293(497.6)"1992/1995"
Sign. 355(497.5) S948
 
792.
SUK, Marija
I hrastovi iz korijena plaču / [stihovi i slike] Marija Suk ; [slike snimio Alojzije
Đuračić]. - Osijek : Matica hrvatska, 1966. - 201 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm.
- (Biblioteka Hrvatski pleter ; 4)
ISBN 953-6137-15-1
UDK: 821.163.42-1
Sign. 821.163.42-1 S948
 
793.
SULJANOVIĆ, Vejsil
Smrvljene duše : Karaterm, Omarska, Manjača / Vejsil Suljanović ; [priredio Ibrahim
Kajan]. - Zagreb : Preporod, 2000. - 127 str. ; 20 cm. - (Corpus separatum)
ISBN 953-6192-10-1
UDK: 355.257.7(497.6)"199"(0:82-94)
Sign. 355(497.6) S949
 
794.
SUNCE Lašve - Nova Bila / [foto Josip Franjić-Coci, Bajoka, Anto Čakić-Did,
Srećko Stipović ; glavni urednik Nikola Lovrinović]. - Nova Bila : Organizacijski
odbor manifestacije Dani kulture i športa Nova Bila, 1996. - 43 str. : ilustr. u bojama
; 24 cm
UDK: 908(497.6 Lašva)
262.2(497.6 Lašva)(091)
Sign. 908 L349
Zbirka knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
185
 
795.
SUVREMENI sustavi civilne obrane : pregledna studija / autori Božidar Javorović
... [et al.] ; [urednik Željko Obad]. - Zagreb : Otvoreno sveučilište, 1992. - 186 str.
: graf. prikazi ; 23 cm
UDK: 355.02(100)"197/199"
355.02(497.13)
Sign. 355(497.5) S967
 
796.
SUZAMA do istine / [glavni urednik Vlado Horvat]. - Zagreb : "Vukovarske majke",
udruga roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja
: Savez udruženja obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, 1999. - 480 str.
: ilustr. ; 31 cm
ISBN 953-97858-0-4
UDK: 355.293(497.5-35 Vukovar)"1990/1995"
Sign. 355(497.5) S968
 
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.