Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK ( Hrvatska Obrambena Snaga-HOS)

 Hrvatske obrambene snage

(HOS)

 
Horvát
 
felszabadító ,
 
védelmi
 
erők 
 
 
 
2410rcnu7.jpg
 
                                           
 
A „Hrvatske Obrambene Snage“ (HOS) a boszniai muszlim(TO-BiH) és horvát területvédelmi erők( HVO) mellett ,az elsőként alakult meg ,mint honvédő önkéntes horvát erő. Horvátországban a HOS az elsők közt volt a frontvonalakon a helyi önkéntesek és horvát rendőri erők mellett. 1992-ben a HOS egységeket beintegrálják a Horvát Hadseregbe. Azon HOS katonák, egységek ( „hosovac-ok „) ,akik nem léptek be a HV (Horvát Hadsereg) kötelékébe, Bosznia-Hercegovinába (BiH)   folytatják katonai tevékenységüket, az ott kirobbanó harcokban. Vezetőjük vezérőrnagy Blaz Kraljevic. A BiH –ban harcoló HOS erők célja a horvátok lakta területek megvédése az Ante Starcevic (szül: Zitnik, 1823.V.23.– meghalt: Zagreb, 1896.II.28.) „nagyhorvát“ eszméket figyelembe véve. Ezen eszmék alapját képezte a II. Világháborús NDH ideológia.
 
1990. február 26. Horvátországban megalakul az Ante Starcevic eszmékre épülő Horvát Nemzeti Párt „Hrvatska Stranka Prava“ (HSP) melynek alapító elnöke Dobroslav Paraga, helyettese pedig Ante Paradzik.
 
1990-ben Horvátországban ,miután a helyi szerbek fellázadtak a horvát kormány ellen, és csatlakoztak a Jugoszlávia nemzeti egységéhez, ezzel nem ismerve el az önálló horvát államot, a horvátok radikalizálódtak, és megkezdődött mindkét fél felfegyverkezése.
 
A helyi szerbek az egykori JNA támogatását élvezték. A horvátok a haza megvédése érdekében egyre többen csatlakoztak a HSP által szervezett fegyveres önálló ,önkéntes erőkhöz a HOS-hoz.  
 
Megalakulás
 
HOS 1991. július 25-én alakul meg , Dobroslav Paraga és Ante Paradzik vezetésével. Rögtön létrehozzák a katonai irányító vezérkart „Ratni stozer HOS“ ,melynek vezetője Paradzik . A „Ratni Stozer HOS“ Zagreb –ban alakítja meg főparancsnokságát a „HSP-a tj. Starcevićeva“ székházában .
 
A HOS rosszul felszerelt ,képzetlen , jórészt gyalogsági fegyverekkel (pisztolyok, vadászpuskák, elavult puskák) önkéntesei vették fel a harcot a jól felszerelt lázadó horvátországi szerbekkel és az őket támogató professzionális JNA haderőivel szemben.
 
A HOS erőkhöz számos külföldön, „emigrációban“ élő horvát és külföldi ,nem horvát profi katona, önkéntes is csatlakozott, az utóbbiak számára nem elsősorban az eszmék képezték a fő csatlakozási indokot. Ezen tapasztalt külföldi önkéntesek hozzájárultak a helyi „hosovacok“ katonai képzetségének növeléséhez, ezzel hatékonyabbá téve a HOS erők ellenállását.
 
 A HOS körüli ideológiai nézetek
 
A HOS katonák egy része fekete egyenruhában, és un. „usztasa“ jelvényekkel felszerelve szolgálta, mely azt a látszatott ébresztette az emberekben, hogy a HOS „usztasa“ erőt képvisel. A HOS erőket a szerbek nevezték el „usztasáknak”. A név a II.Világháborúban vált ismerté, ahol a németbarát horvát katonai szabadcsapatok harcoltak a szerb szövetségesek oldalán harcoló partizán erőkkel szemben.
 
Több HOS egység viselte az egykori „usztasa „parancsnokok neveit 13. egység "Jure vitez Francetic" Tomislavgrad, IX. egység „Rafael vitez Boban“.
 
A HOS címerében a "Za dom spremni", felirat olvasható, mely az „usztasák „által is használt „Légy tetrekész a hazáért!“harci jelmondat. A HOS himnusza az „usztasa „Fekete Légió „Crna Legija „egység himnusza, melyet az NDH vezér Ante Pavelic, és helyettesei Francetic és Boban alkottak.
 
 
kép forrás: http://www.forum.hr
 
  
A HOS Horvátországban
 
Horvátországban a HOS létszáma meghaladta a 6000 főt, akik jórészt saját lakhelyük környéki harctéren vehették ki részüket a haza védelmében. A HOS erők együtt harcoltak a horvát reguláris katonai erőkkel a Horvát Nemzeti Gárdával „Zbor Narodna Garda“ (ZNG). A HOS együttműködött a ZNG erőkkel a JNA laktanyák elfoglalásában és a katonai műveletek végrehajtásában. A HOS és HSP egyre népszerűbb lett. 1991.augusztusában Zagreb horvát fővárosban , Paraga és Paradzik a főtéren egyszázad HOS egységgel demonstrálta erőit. Egyre többen álltak be a HOS-ba, és szimpatizáltak a HSP-vel. 1991. májusig a HOS felállította dalmáciai egységét. Az egység katonáinak egy része Szlovéniában speciális kiképzést kapott. 1991. októberében az egység felvette a IX. bojna "Rafael vitez Boban" nevet, vezetőjének a Split-i HSP párt elnökét , őrnagy Jozo Radanovic nevezték ki. Az egység nemsokára az egyik legismertebb és legnépszerűbb erőt képviselte a HOS-nál.
 
A HOS Vinkovci környékén Komletnica –nál felállította felderítő –diverzáns századát.
 
1991. szeptember 21. Ante Paradzik –ot gyanús körülmények közt végeztek a horvát rendőrök Zagreb környékén, mikor gépkocsijával közlekedett . A rendőrség azzal magyarázta a véletlen „balesetet“ , hogy bejelentést kaptak ismeretlen személytől, miszerint a gépkocsiban szerb fegyveres lázadók ülnek. A véletlen baleset akkor egy időbe esett a Vinkovci-ban lévő HOS főhadiszállás felrobbantásával, ahol öt személy meghalt , nyolc pedig megsebesült.
 
1991. november . Vukovar-t védő horvátok segítséget kérnek Paraga-tól, aki Zagreb-ból 200 fős HOS alakulatot irányít a város védelmének megsegítésére. Az alakulatot Eugen Meindorfer parancsnok vezette. November 16. A horvát védelmi miniszter Martin Spegelj megszemlélte a az Osijek parancsnokság egységeit ,majd elrendelte ,hogy Mercep egysége törje át a szerb gyűrűt Vukovar irányába Nustar-Bogdanovci vonalon . Mercep nem értett egyet a paranccsal ,mivel a meghatározott vonalon lévő kukoricás alá volt aknázva. Megtagadta a támadást Vukovar eleste után a Vukovar-i HSP vezetés prominens személyét , egyben a Vukovar-t védő önkéntes erők parancsnokát Mile Dedakovic letartóztatták és azzal vádolták, hogy előkészítettek egy polgári puccsot. A horvát kormány speciális rendőri alakulata megjelent a HOS Zagreb-i székházában „Dom Starcevicev“ ,ahol házkutatást tartottak és lefoglaltak nagy mennyiségű fegyvert és lőszert. Paraga-át is letartóztatták, mely az országban nagy tiltakozást váltott ki az állampolgárok körében. A Paraga és Dedakovic melletti szimpátia tiltakozásra ,demonstrációra a Zagreb-i főtéren került sor.
A katonai bíróság a HSP vezetését és Dedakovic-ot felmentette az összes vád alól.   A történtek után Dedakovic elhagyta a hadsereget és belépett a HSP-be , ahol politikai pályafutását elkezdte. Paraga a HOS inspektorának nevezte ki magát.
 
A HOS-t 1991.11.23-án kiadott általános mozgósítás alapján fokozatosan beintegrálják a horvát reguláris hadseregbe „Hrvatska Vojska (HV) . A HOS-nál szolgálók csak egy része lépett be a HV-ba. Többen átmentek BiH-ba ,ahol az ott megalakuló HOS egységeihez, vagy bosnyák/muszlim területvédelmi erőkhöz csatlakoztak
 
 

 

HOS -önálló század „Ante Paradzik''

 

(Zagreb)
 
1991.06.15-1992.01.15.
 
 
 
Horvátországban a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) agresszióját követően az 1991. években a horvát tartalékos rendőri és katonai Nemzeti Gárdista erők mellett megalakult önkéntesekből a Zagreb-i önálló HOS század. A század aktívan részt vett a harcokban, mely során jelen voltak az 1991. évek JNA katonai objektumai ellen vívott csatákban. Ennek során részt vettek a JNA Karlovac-Kordun részén lévő objektumainak blokádjában ( Mejasko Selo, Mreznica(Barilovic), Duga Resa „Logoriste” laktanya) , továbbá Topusko, Gredena, Velika Vrnovina bánsági települések védelmében, ezt követően pedig a Zagreb-i JNA objektumok ( Borongaj , „Tito Marsal” laktanya blokádjában.
A továbbiakban jelen voltak a Kupafolyó menti védelmi állások, vonalak megerősítésénél ( Popusko,Kvarsko, Letovanic) .
Ugyanakkor fontos műveleti feladatokat hajtottak végre a Operatív Csoport (OG) Posavina , nyugati szektorában , Jasenovac- Drevni Bok-Plesmo vonalon.
 
Az önálló század aktív szerepet vállalt a kelet-szlavónai (Vinkovci, Mala Bosna, Ceric) védelmi vonalak megtartásában.
 
A HOS erőket, így a Zagreb-i önálló századot is 1992. 01.15-től beintegrálták a Horvát Hadseregbe.   
 
 

 

 

IX. "Rafael vitez Boban"

 

( 9. egység-Split )
 
 
 
 
A horvátországi harcok kirobbanásakor a HOS erőkhöz tartozott a IX. egység "Rafael vitez Boban" ( RvB HOS). Az egység a nevét ,a II.Világháborúban a horvát fegyveres erők élén álló generálisról Rafael Boban –ról kapta, aki 1941-45 közti időszakban elsősorban Dalmáciában tevékenykedett .
 
Megalakulás:
 
1991.január 22-én a dalmáciai Split városban lévő HSP , Jozo Radanovic vezetésével húsz fővel megalakítja a HOS első önkéntes dalmáciai szakaszát .
A szakaszt a rendőri erők (MUP) tartalékos egységének részét képezte, így felfegyverezték őket és kiképezték.
 
Háborús út:
 
Az egység első harci „érintkezésére“ 1991. január 25-én került sor Split városban , amikor a JNA a horvát tüntetők tömegének gyűrűjében Split-i állomáshelyükről kivonultak. Az esemény során a JNA és a egység közt fegyveres konfliktus alakult ki.Az egység a későbbiekben a MUP erőkkel és tartalékos önkéntesekkel együtt biztosították Split város és környékét, valamint a dalmát tengerpartot . 1991. júliusig a Split HSP már több száz önkéntest toborzott. Ezen erőt miután a horvátországi HOS erőket beintegrálták a ZNG és HV erőkbe, a ZNG 4. brigádjába és a MUP egységekhez csatolták. A 4. ZNG brigádban önálló századként működhettek tovább.
 
 

 

 

VI egység „Marijan Bakotic''

 

(6.egység-Vinkovci)
 
1991. június 27-én megalakult Vinkovci városban a Horvát Felszabadító Erők „hrvatska Obrambene Snage” (HOS) 6. zászlóalja/egysége.
1991.júniusában a horvát HSP radikális jobboldali párt tagjaiból létrejön az első csoportja a 6.HOS-nak. Ezen csoportot Szlovéniában kiképzik, majd Vinkovci-tól délnyugatra lévő Otok településnél további áprilisi tizenöt napos kiképzésen vesznek részt.A kiképzést Ivica Zupkovic parancsnok vezette, aki a Vinkovci parancsnokság tagja volt. Vinkovci városban az „Dom Omladine” helyezik el a HOS parancsnokságot és erőket. A kiképzett állományt hamar a frontra vezénylik. A növekvő önkéntesek révén a HOS létrehozta két századnyi egységét, , aminek egy részét a Ceric-Mala Bosna (Vinkovci külvárosa) vonalra vezényel, másik részét pedig Deletovci település védelmére. 
A HOS ötven fővel részt vesz a Vinkovci JNA laktanya blokádjában és elfoglalásában. Miután a JNA laktanyát a horvát erők 1991.09.24-től elfoglalták a HOS egységet október 1-től a Deletovci harctérre vezénylik, illetve október 2-án további erőket az egységből a Ceric harcmezőkre irányítanak. Mindkét helyen a falu védelmében súlyos harcokat vívtak, de a szerb túlerővel szemben nem tudtak mit kezdeni. Ceric és Deletovci is elesett.
1991.10.25-én elesett Antin és Tordinci település is, mindkettő védelmében részt vettek HOS erők. A két településről kivont 40 fős HOS alakulatot a továbbiakban a Vinkovci laktanya védelmére irányítják.
A HOS erők egy részét Deletovci harcvonalról Otok településre irányítják és a továbbiakban részt vesznek egy 45 fős különítménnyel Nijemci település védelmében. Nijemci településen az ott lévő HOS alakulatból létrejön a „Cikago” felderítő és diverzáns szakasz.
Nijemci település szerb kézre kerülésével a HOS védelmi alakulatot kivonják vissza Otok településre, valamint más részét Komletinci településre.
A HOS egység alakulatai Otok, Komletinci, Mala Bosna, Nustar, Jarmina, Vrbanja részen vettek részt a harcokban, valamint Vukovar védelmében Bogdanovci településen és Vukovar városban.
 
A 6. HOS –Vinkovci egység összes szakasza maximálisan ellátta harci feladatait, képzetségük révén kiválóan teljesítettek, páncélosok elleni harci jártasság elsajátításával a szerb harckocsik és páncélozott harci járművek ellen eredményesen alkalmazták tankvadász különítményeiket.
Kunjevac településnél lévő kiképzőbázison a MUP, HV erők a HOS egységgel együtt vehettek részt a kiképzéseken. A HOS más külföldi katonai erői megjárt veteránok (Idegen Légió) révén a kiképzés magas szintű volt és speciális.
A HOS létrehozta egészségügyi , logisztikai, műszaki ,ellátó, rádiós és biztosító-őr rajait .
Az őr-biztosító alakulat látta el a HOS parancsnokság Vinkovci Jurja Dalmatinac utcai bázisának védelmét, a Dom Omladine épület védelmét és még két magánház védelmét ahol a HOS szanitét, logisztikai, ellátó, adminisztrációs központjai voltak.
1991. november hónapban a 6.HOS már négy század alkotta, mely erők Vrbanja, Komletinci, Otok, Vinkovci laktanya, Mala Bosna, Nustar, Jarmina és Vinkovci parancsnokság (ZM) voltak kihelyezve.
A 6.HOS egység a harci feladatit a 109. brigád, 131. brigád és 105. brigád koordinálásával hajtotta végre.
A 109.brigád műveleti egységben 1992.01.14-től létrejött egy önálló zászlóalj, melynek élére Ivica Zupkovic HOS parancsnokot nevezik ki. Az különítmény a 109.dandár alá került, mint 6. zászlóalj.
 
Vukovar eleste után a HOS különítmények és más erők parancsnokai megbeszéléseket folytattak felderítő és diverzáns szakaszok, harcoló csoportok (rohamcsoportok) felállításáról és bevetéséről.
1991.11.23-27. közt a HOS szanitét szolgálata részt vesz a Vukovar irányából sikeresen kitört menekültek ellátásában.
 A HOS sikeresen vette be felderítő-diverzáns egységeit harci feladatokban.
Ilyen felderítő-diverzáns egység volt a „Hijena” szakasz (IDV) és a felderítő raj „Kojot”.
I.D.V. csoport „Hijena”vezetője volt a légiót is megjárt . Szaktudása és kiváló parancsnoki képességei révén különleges képzett szakaszával több sikeres akciót hajtottak végre. Nevükhöz kapcsolódik a „Vagon” művelet. Ennek során a Vinkovci-Mala Bosna irányából a vasúti pályán több mint 9 tonnányi robbanó anyaggal felszerelt tehervagon csoportot indítottak útba a helyi vasutas szakasz közreműködésével Mirkovci település irányába. A robbanó anyaggal megrakott szerelvény a szerb erők által ellenőrzött Mirkovci vasút állomáson robban fel, akkora erővel ,hogy a Novi Sad-i szerb TV „az usztasáknak atombombájuk van” szalagcímmel tudósítottak a robbanásról.
A „Hijena „ csoport sikeresen részt vett a baranyai műveletekben „ Kopacki rit” területén végrehajtott diverzáns és felderítő feladatok végrehajtásában. Sikeres felderítést végzetek a parancsnok révén magyarországi átutazással a Baranya és Vajdaság közti Batina-i Duna híd felderítésében, annak esetleges megsemmisítése érdekében.
 
További sikeres felderítő és diverzáns szakasz működött a 6.HOS keretén belül a 131. brigád-Zupanja műveleti területén IDV –Vrbanja néven, Dure Cosic és Mate Pavic parancsnokok irányításával. Bosnjak, Zupanja, Vrbanja, Gunja hadműveleti területein hajtottak végre felderítő és diverzáns feladatokat. A szakaszt kezdetben 45 fő alkotta, majd csatlakozott további 60 fő, akik Vukovar-ból érkeztek, a szakasz század szintre reformálódott. Az IDV –Vrbanja egység Horvátország mellett Szerbi a és Bosznia területén is végrehajtott felderítő-diverzáns feladatokat a 131. brigád parancsnokságának irányításával.
 
A 105.brigád-Bjelovar dandár Kelet-Szlavónia Otok-Komletinci harcvonalra vezényelt teljes dandárjának koordinációja alatt hajtott végre felderítő és diverzáns feladatokat a 6.HOS 60 fős „Cikago” IDV szakasz.
 
A 6.HOS egységből a 38-an vesztették életüket a harcvonalban és 100-an megsebesültek.
A HOS-t 1991.november hónaptól 1992. elejéig a kiadott általános mozgósítás alapján fokozatosan beintegrálják a horvát reguláris hadseregbe „Hrvatska Vojska (HV) . A HOS-nál szolgálók csak egy része lépett be a HV-ba. Többen átmentek BiH-ba ,ahol az ott megalakuló HOS egységeihez, vagy bosnyák/muszlim területvédelmi erőkhöz csatlakoztak
 
 
 
 
 
 
HOS egységek:
 
 
 
 
-Önálló biztosító-őr század
-IX. egység "Rafael vitez Boban"»
-Vegyes Önálló Egység « Veteránok»/MSB "Veterani"
-század "Kill 'em all" –Vukovar (HR)
-katonai rendészet HOS/ Vojna policija HOS-a
-felderítő –diverzáns század (IDS) HOS-a
-HOS '19. egység” Vitez Jure Francetic'' - Gospic (HR)
-HOS század - Sinj (HR)
-4.zászlóalj HOS
 
 
A HOS Bosznia - Hercegovinában
 
 
1992.
 
Az 1990-es Bosznia és hercegovinai (BiH) demokratikus parlamenti választások során megalakult a boszniai horvát nemzeti politikai párt ,a HSP. Miután a szerb politikai pártok sorra alakították meg katonai szárnyaikat ,a horvát nemzeti oldal HSP létrehozta saját katonai szárnyát a boszniai HOS keretében. A HOS boszniai főparancsnoka vezérőrnagy Blaz Kraljevic volt. 1991. októberében megalakultak az első HOS katonai egységek a hercegovinai Ljubuski városban. A hercegovinai horvátok védelme érdekében , a HOS katonai törzs parancsnokságot hozott létre 1991. december 18-án ,mely 1992. január 03-án megkezdte működését Ljubuski városban .A HOS önkéntes egységeit a legkritikusabb pontokra vezényelte Sarajevo-tól, Nyugat-Hercegovinán át Poszavináig. A HOS fontos szerepet játszott Mostar, Capljina, Neum , Stolac felszabadításában. Céljuk a horvát- bosnyák/muszlim közös harc az agresszor szerb erők ellen. A vegyesen lakott zónákban ,Poszavina, és Közép Bosznia , valamint Kelet-Hercegovina a HOS erőkben nemcsak boszniai horvátok, hanem közel 40%-ban bosnyákok is szolgáltak. Ez a későbbiekben ,mikor 1992-ben megkezdődött a HOS beintegrálása a HVO-ba /boszniai horvát katonai erők Hrvatska Herceg Bosna ,melyet a hercegovinai horvát „miniállam „ Mate Boban politikai szárnya irányított/ megszűnt. A horvát nemzetiségiek a HVO-ba álltak be a bosnyákok a muszlim/bosnyák erőkhöz.
 
A boszniai horvát HVO és muszlim/bosnyák területvédelmi erők (TO BiH) erők közösen folytatták a harcot a szerb erők ellen. Ez 1993-ra megváltozott, mikor a horvát és muszlim/bosnyák területszerzési ,területbirtoklási a politikai „kardoskodás „a két nemzet közti háborúba torkolt, mely 1994-ig tartott.   
 
A HOS Közép-Boszniában Zenica és Vitez területén volt a legaktívabb , ahol harcolt a szerbek ellen ,Jajce és Travnik környékén. A közép-boszniai HOS erők vezetője őrnagy Darko Kraljević volt.
 
1992. június 6-án a hercegovinai HOS erők végrehajtják a "Sirovina" ,néhány órás katonai akciójukat, mely során felszabadították a szerb önkéntes és JNA erőktől Klepci , Prebilovci településeket és Capljina járást.
 
1992. augusztus 7. A hercegovinai HOS erők benyomultak Trebinje járás területére. Két nappal később Blaz Kraljevic HOS főparancsnok találkozóra indult Mate Boban HRHB vezetőjével. Útközben egy HVO ellenőrzési pontnál Krusevo területén Blaz Kraljevic-et meggyilkolták.
 
Blaz Kraljevic meggyilkolása után a HVO és a hercegovinai HOS között feszültség alakult ki, mely egyre jobban elfajult. A „horvát-horvát“ ellentét rendezése végett, végül a nyugat-hercegovinai Gruda városban 1992. augusztus 10-én találkozott egymással a HVO és HOS vezérkara.
 
A HOS részéről Ante Prkacin (katonai törzs vezetője HOS), őrnagy Stanko Primorac "Cane" ,Kresimir Pavicic "Pava" ( HOS parancsnokok) vett részt a találkozón , a HVO részéről pedig Vice Vukojevic, Mate Boban (elnök HZ Herceg-Bosne) és Slobodan Praljak (katonai törzs vezetője HVO) vettek részt.
 
A találkozó kimenetelének célja volt, hogy a HOS erőket beintegrálják a HVO egységébe. A kezdeti HOS ellenkezés után 1992. augusztus 23-án Ante Prkacin, Gruda városban találkozott Mate Boban–nal és aláírta azon dokumentumot, mely a továbbiakban megpecsételte a BiH HOS sorsát. A HOS erők ezzel a HVO egységébe vonták be. Prkacin-t emiatt a HSP pártból kizárták.
 
A HOS , főleg poszavinai és közép-boszniai erőinek több mint a 40% -át bosnyák nemzetiségiek tették ki, akik nem horvátnak ,hanem bosnyáknak vallották magukat.  
 
A horvát „hosovacok „ csatlakoztak a HVO-hoz, és bosnyák/muszlim kisebb részük pedig a muszlim bosnyák hadsereghez ARBiH-hoz. Nemsokára elkezdődtek a horvátok (HVO) és muszlim/bosnyákok (ARBiH) közti incidensek.
 
1993.
 
A közép-boszniai HOS erőkből a Mladen Holman vezette egység csatlakoztak a Zenica-i muszlim/bosnyák ARBiH erőkhöz, de mikor 1993. áprilisában elkezdődtek az incidensek a horvátok és muszlimok közt, a Holman vezette HOS csoport kilépett a Zenica-i ARBiH-ból ,és csatlakozott a 156. HVO brigádhoz, melyet Tihomir Blaskic vezetett.
 
 
HOS egységek:
 
-13. egység "Jure vitez Francetic"»
-egység «Sólymok» /Bojna "Sokol"
-Vitézek /Vitezovi
-1. HOS század HOS
-I. egység "Ivan vitez Brdar" –Livno korábban „"Rafael vitez Boban" egység.
-II.egység "Stojan Vujnovic Srbin"-Domaljevac
-Vegyes Önálló Egység « Veteránok»/MSB "Veterani"
-4.század „ Vadászok” (Lovac) –Ljubuski-(BiH)
-katonai rendészet HOS/ Vojna policija HOS-a
-felderítő –diverzáns század (IDS) HOS-a
-HOS század –Ljubuski (BiH)
-HOS század- Capljina (BiH)
-HOS egység - Mostar (BiH)
-HOS ''101. egység „ Do Drine'' - Sarajevo (BiH)
-HOS század - Zenica (BiH)
-HOS század - Tuzla (BiH)
-4.zászlóalj HOS
 
 
HOS «Vitézek /Vitezovi»
 
 «Vitézek « néven illeték azon horvát katonai egységet, mely Boszniai és Hercegovina középső részén ,az az Közép-Boszniában harcoltak. Székhelyük a közép-boszniai Vitez város volt. Az egység főparancsnokságát Vitez elővárosi (Dubravica) részében lévő iskola épületében alakították ki. Az egység állománya egy századnyi katonából állt . Az egység főparancsnoka; őrnagy Darko Kraljevic ,helyettese pedig Niko Krizanac volt.
Az egység az első harci „érintkezést“ 1992. május 3-án hajtotta végre , mikor is a HVO csapatok a Travnik járásban lévő ( Slimena) JNA katonai objektumot megtámadták és elfoglalták. A későbbiekben a HOS vitézek további harcokban vettek részt a szerb paramilitariáns csoportok és szélsőséges muszlin egységekkel szemben.
„Vitézek“ a HVO-ban. Miután a boszniai HOS főparancsnokot , vezérezredes Blaz Kraljevic meggyilkolják , a HOS egyes katonai erőit a „Hrvatskog vijeca obrane“ ( HVO) boszniai horvát katonai erőkbe integrálják be. 1992. szeptemberében a „Vitézek „ is a HVO erőkbe sorolják, meghagyva becenevüket :„ Vitezovi“. 
Miután Vitez területén a HVO és a ARBiH muszlim hadsereg erői közt kirobban a háború , a „Vitézek“ egység aktívan részt vesz a harcokban.
   A HVO létrehozta a Közép-Boszniai Operatív Zónát „Operativne zone Srednje Bosne“ (OZSB) , melynek vezetője Tihomir Blaskic HVO parancsnok. A „Vitézek“ továbbra is Darko Kraljević parancsnok által kapott utasítások alapján tevékenykedtek a GS HVO katonai irányító törzs , Hrvatska Herceg Bosna védelmi minisztérium szárnyai alatt, mint önálló egység. A hadműveletek során a Mostar-i HVO törzs irányította a „Vizézeket“.
 
 

 

 13. egység "Jure vitez Francetić"

 

(Tomislavgrad)
 
 
 
 
Az első HOS egység Hercegovina területén és talán Bosznia egészén, mely 1991.őszén alakult meg. Az egység Tomislavgrad városban hozta létre a helyi HSP horvát radikális jobboldali történelmi párt révén. Az egység megalakulásának helyszínén kiképzőtábort tartott fent a helyi területvédelmi erők parancsnoksága. A tábor első parancsnoka Ivan Mamic   «Icola» volt, akit 1992.januárban az 1992.01.03-i Sarajevo-i tűzszünet egyezmény után neveztek ki, aki későbbiekben a 13. zászlóalj/egység"Jure vitez Francetić" (JvF)  HOS –Tomislavgrad parancsnoka lett. Az egység többségét a Tomislavgrad és Livno járás környéki horvátok adták, de 25%-a a különítménynek bosnyák/muszlim volt
1992. márciusában az első boszniai fegyveres incidens után kitört Boszniában a háború.A JvF-HOS egy csoportja Ante Prkacina parancsnok vezetésével részt vett a Bosznia Poszavina tájegységben folyó harcokban.Az egység további része pedig Tomislavgrad-Kupres harcmezőn kezdte meg feladatainak ellátását a helyi területvédelmi parancsnokság erőivel (HVO Kralj Tomislav) .
1992.április 6-án a JNA erők megkezdték a Kupres medence elfoglalását. A medence védelmében a JvF-HOS is részt vett más erőkkel együtt. A JNA április 10-én elfoglalták Kupres várost és a medencét. A továbbiakban a JvF-HOS zászlóalj Tomislavgard-Kupres hadműveleti körzetben (OZ Északnyugat Hercegovina-Tomislavgrad) lát el harci feladatokat. Az egységen belül megalakult a 11.század «Marijan Zivko» mint rohamszakasz.
1992.április 8-tól a Tomislavgad-i területvédelmi erőkből létrehozták a HVO «Kralj Tomislav» brigádot (dandár). A JvF-HOS továbbra is önálló zászlóaljként tevékenykedett, mint a HSP politikai párt fegyveres alakulata. Miután gyanús körülmények közt a boszniai HOS főparancsnoka Blaza Kraljevic életét vesztette 1992.08.09-én a boszniai HOS erőket azonnal beintegrálják a HVO (boszniai horvát hadsereg) parancsnokság alá. A muszlimán/bosnyákok jórésze pedig a boszniai muszlim/bosnyák hadsereg erőihez (ARBiH) csatlakozik Jablanica és Mostar járásban.
A JvF-HOS egységet a «Kralj Tomislav» brigádba sorolják be, ahol a Rama (Prozor) és Uskoplje (Gornji Vakuf) harcmezőkre vezényelték az ARBiH erői ellen.
 
 

 

1.egység „Rafael vitez Boban”

 

(„Ivan vitez Brdar”)

 

Livno
 
Az 1.egység/zászlóalj „Rafael vitez Boban” Livno városban alakult meg a helyi HOS erőből. Később az egység hősi halottjának tekintette Ivan Brdar hosovac-ról, emlékére az alakulatot elnevezték „ Ivan vitez Brdar” egységnek . 1992.11.20-án az egység parancsnoka Mate Sukan lett.
 
 

 

2.egység „Ante Paradzik”

 

(„Stojan Vujnovic Srbin''”)

 

Domaljevac
 
 
 
1992.január 3-i Sarajevo-i tűzszüneti megállapodást követően Bosznia Poszavina tájegységben megalakult a helyi önkéntesekből a HOS 2. egysége/zászlóalja mely „Ante Paradzik” nevet vették fel. Az egység parancsnoka a korábban 6.egység Vinkovci HOS egységben parancsnoki feladatokat ellátó Stojan Vujnovic (Srbin) volt. A 2. egység a boszniai poszavinai Száva menti településen, Domaljevac-on alakította ki parancsnokságát. Az egység a 104.brigád HVO-Orasje parancsnokság alá volt rendelve.  Az egység elég vegyes volt sok helyi horváttal és bosnyák/muszlimmal valamint külföldi önkéntesekkel Európában és arab országokból. Az arab országokból érkezők az egységen belül megalakították az „Allahu Ekber” szakaszt.
Az egységből főleg a külföldiek zöme később csatlakozott a 104.brigád HVO dandárjához. 
1992.09.11. életét vesztette Grebnice településnél, ahol két ismeretlen katona „tromblom” puskagránátot lőttek ki Srbin gépkocsijára. A gépkocsi utasa Lenka Perić megsérült. Az esemény történése után közvetlenül Ljeskovac-i 2.HOS katonái azonnal megjelentek a támadás helyszínén. Lenka Peric-et a Dakovo-i kórházba szállították. Vujinovic-ot pár később horvátországi szülőfalujában eltemették.
A „hosovacok” a 2.HOS egységében Srbin „különös” halálát követően az alakulatot elnevezték „Stojan Vujnovic Srbin'' zászlóaljnak/egységnek.
1992. decemberétől-1993.februárig az egységet beintegrálják a 104.HVO brigádba.
 
 
 
Kronológia a HOS erők tekintetében

 
1991.01.22.
Split városban a HSP horvát part megalakítja első önkéntes szakaszát.
 
1991.06.15.
Zagreb horvát fővárosban megalakult az önálló biztosító-őr század, mintZagreb első HOS egysége.
 
1991.06.25.
A Zagreb-i HSP párt létrehozza fegyveres egységét a HOS-t. A HOS vezérkari törzse Zagreb-ban a HSP székházában alakul meg, Ante Paradzik HSP elnök vezetésével.
 
1991. július
Megalakult a horvátországi kelet-szlavóniai kisváros Cepin HOS egysége, mely Osijek város védelmében lát el feladatokat. 

 
1991.augusztus hónap közepe
A Split-i HOS alakulat katonái Szlovéniában speciális kiképzésen vesznek részt.
 
1991.09.21.
Ante Paradzik életét vesztette a horvát rendőri erők Zagreb-I akciója során.
 
1991.09.27.
Vukovar város védelmére egy 58 fős HOS csoport érkezett.
 
1991.október hónap eleje
A Bosznia és Hercegovina Tomislavgrad városban megalakult az első boszniai HOS alakulat.
 
1991.11.02.

Split HOS egysége felveszi a “IX. bojna HOS” elnevezést.
 
1991.11.09.
A IX.(9) egység HOS Split-i alakulatból Ivan Perkusic “Barba” vezetésével egy csoport Dubrovnik város védelmi feladataiban vesz részt a Srd erődítményben.
 
1991.11.10.
Ciovo szigeten (Trogir) az ott lévő IX.egység kiképző bázisán az alakulat felveszi a "Rafael vitez Boban" nevet.
 
1991.11.13.
A HSP vezetése további HOS katonai csoporttal, több mint 200 fővel erősíti meg Vukovar-ban harcoló alakulatát Eugen Meindorfer őrnagy vezetésével.
 
1991.11.17.
A szerb erők által ostromlott és körülzárt Vukovar-ból hét HOS katonának sikerül kitörnie.
 
1991.11.23.
Franjo Tudman horvát elnök elrendeli a HOS erők beintegrálását a Horvát Hadseregbe (HV). 

1991.december hónap eleje

Jozo Radanovic őrnagy a IX. egység HOS "Rafael vitez Boban" parancsnoka lett.
 
1991.12.18.
A Bosznia és Hercegovina területén lévő hercegovinai Ljubuski városban megalakult a HOS-Hercegovina vezérkari törzse, melynek parancsnoka
 
1992.01.03-tól Blaz Kraljevic ezredes lett.
 
1992.01.15.
Az 1991.11.23-án Franjo Tudman horvát elnök által kibocsátott rendelkezés alapján a 9. egység-Split “Rafael vitez Boban” alakulatot beintegrálják a 114. brigád HV dandárjába.
 
1992.03.01,
6. egység –Vinkovci erők működését a horvát titkos szolgálat korlátoza, szünetelteti.
 
1992.03.29.
Blaz Kraljevic ezredes kiadta a Hercegovina HOS erők működésének kiáltványát.
 
1992.04.02-04.10.
A 13. egység HOS "Jure vitez Francetic" Tomislavgrad-ból a Kupres védelmére irányított horvát erőkhöz vonják.
 
1992.04.12.
Stanka Primorca Caneta parancsnok vezetésével megalakult a Capljina-i HOS század.
 
1992.05.03.
Vitez közép-boszniai városban a megalakult "Vitezovi" HOS egység és a helyi HVO egységgel elfoglalják Travnik járásban lévő JNA katonai objektumot Slimena településen.
 
1992.05.09.
Blaz Kraljevic ezredes tiltakozását fejezte ki a Mate Boban (Hrvatska Herceg-Bosna Republika“miniállam” vezetője) és Radovana Karadzica (boszniai szerbek vezetője) közti találkozóval kapcsolatban.
Mate Boban szembe került Blaz Kraljevic-tyel tekintettel arra, hogy Boban függetleníteni akarta Hercegovinát, mint horvát önálló “miniállamot” a Sarajevo-i központi köztársasági kormányzattól (Republika Bosna I Hercegovina) és a boszniai horvátokat a “miniállam” (Hrvatska Herceg-Bosna Republika) megalakuló hadseregével (Hrvatska Vijeca Obrana-HVO) kívánta megvédeni. A HVO nem tartozott volna így a Bosznia és Hercegovina Sarajevo-i központi katonai vezérkari törzs alá (ARBiH), hanem önálló boszniai horvát hadseregként funkcionált. Blaz Kraljevic ezzel szemben az álltala irányított boszniai HOS-t az ARBiH parancsnokság katonai formációjának tekintette és nem támogatta Boban elképzeléseit az önálló boszniai horvát hadseregtől. Az ellentét Boszniában a horvát HVO és HOS erők közt egyre fokozódott, ami elsőként azt eredményezte, hogy a HOS muszlim önkéntesei sorra csatlakoztak az ARBiH bosnyák/muszlim hadsereghez, egyes horvát önkéntesek pedig, akik nem értettek egyett a HOS bosnyák hadseregben (ARBiH) történő további működésével, csatlakoztak a HVO-hoz.  
 
1992.06.06.-06.26.
A horvát erők HV és HVO valamint HOS alakulatok végrehajtják “Lipanjska Zora” hadműveletet, mely során a szerb erőket kiszorítják Mostar városból és a Neretva folyó kanyonjából.
 
1992.07.19.
A HVO Capljina-i zászlóaljának egy része (Sokol) csatlakozik a helyi HOS egységhez.

1992.07.25-26.
Blaz Kraljevic ezredes a Bosznia és Hercegovina Fegyveres Erők vezérkari stábjától (ARBiH) megkapja vezérezredesi kinevezését.
 
1992.08.06.
HOS erők Trebinje járásban hajtanak végre katonai feladatokat.
 
1992.08.09.
Blaz Kraljevic vezérezredest a HOS vezérkari stábjának főparancsnokát a HVO “Kaznjenicka” zászlóaljának katonái lelőtték Krusevo településnél.
 
1992.08.15.
Sefer Halilovic az ARBiH vezérkari stábjának parancsnoka parancsot adott a Jablanica, Konjic és Prozor (Rama) HOS erőknek az ARBiH taktikai csoport (TG-1) Konjic erőihez történő csatlakozásáról. Az ARBiH vezérkara részéről elkezdődtek a bosznia HOS erők (főleg a muszlim/bosnyák önkénteseket is magába foglaló egységekben ) bevonása az ARBiH erőibe. 

1992.08.17.
Szerb hadifoglyok a “Dretelj” JNA katonai bázisról beálltak a HVO-ba.

1992.08.23.
A HOS új vezérkari parancsnoka Ante Prkacin megállapodást kötött a HVO vezérkari stábjával a HOS HVO-ba történő beintegrálódásáról.

1992.09.04.
Drago Poljak a HVO ezredese, a Dél-Kelet Hercegovina Operatív Zóna ( Operativne zone jugo-istočne Hercegovine) parancsnoka , parancsba adja a Mostar városban lévő HOS erők azonnali beintegrálását a helyi HVO-ba. A helyi HOS azon csoportjai,melyben többségében muszlim/bosnyákok szolgáltak, csatlakoztak a helyi muszlim haderőhöz .

1992.09.09.
Stojan Vujnovic Srbin a 2.HOS zászlóalj "Ante Paradžik" egység vezetője életét vesztette.

1992.szeptember közepén a HOS “Vitezovi” egységet beintegrálják a HVO-ba nevük megtartása mellett.

1992.09.17.
A HVO Kaznjenicka zászlóalja letartóztatta a Capljina HOS zászlóalj azon tagjait, akik korábban nem álltak be a HVO erőihez.

1992.09.18.
A Sarajevo-i  101. HOS "Do Drine" egység részt vett a Zuc magaslati harcvonalon folyó összecsapásokban a helyi ARBiH erők parancsnoksága alatt.

1992.10.09
Zenica városban (Közép-Bosznia) a helyi HOS vezérkari stábja megalakul, mint a Hercegovina HOS erők központi parancsnoksága. A Zenica HOS egység vezetésével  Mladen Holman-t bízták meg. A Zenica-i HOS nem kívánt a HVO-ba integrálódni, önállóságát megtartotta.

1992.11.20.
Mate Sukan ezredes átveszi a Livno-i HOS (I. bojna "Ivan vitez Brdar") egység vezetését.

1992.11.23.
Ante Prkacin HOS parancsnokot kizárták a HSP ( Hrvatske stranke prava) horvát pártból, tekintettel a HVO-val való egyezkedésére.

1993.03.01.
Hivatalos dátuma a HOS erők megszűnésének. 

1993.03.17.
Kakanj városban az ARBiH erők és HOS közti ellenségeskedés végeredménye képpen a helyi HOS erő parancsnoka, Ivo Vuletic életét vesztette.

1993.03.25.
Ellentét, feszültség a Livno-i HOS és HVO közt.

1993.04.16.
A Zenica HOS egység beintegrálódik a 156. HVO brigádba.

1996.
Feloszlottak a HOS utolsó egységei is :IX. (9.) egység "Rafael vitez Boban" és 101. egység "Do Drine".
 
 
5.5.2010._12_24_16_35792.jpgm59vx7mo1ozgkaz1ur-yqrw.jpgmvuf1arqpvf4dwhdejvzyjq.jpg120px-patch_of_blaz_kraljevic.svg.png
 
 
kép forrás: http://forum.net.hr
 
 
 
Forrás_
 
 
 
FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZEKBEN
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

cialis alternative cialiswithdapoxetine.com

(cialis price, 2021.11.29 12:35)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis pills</a> cheap cialis

cialis coupon cialiswithdapoxetine.com

(cialis tadalafil & dapoxetine, 2021.11.18 20:51)

buy cialis usa <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tablets</a>

cialis without a doctor prescription cialiswithdapoxetine.com

(cialis without a doctor prescription, 2021.11.11 18:40)

cialis 20 mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis usa</a>

cialis coupon cialiswithdapoxetine.com

(can i take cialis with daxpoteine, 2021.11.05 03:41)

cialis price <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis pills</a>

cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com

(cialis 20 mg, 2021.10.29 13:36)

buy cialis online https://cialiswithdapoxetine.com/

cialis coupon cialiswithdapoxetine.com

(buy cialis online, 2021.10.26 08:33)

https://cialiswithdapoxetine.com/ buy cialis usa

cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com

(cialis generic, 2021.10.23 06:04)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tadalafil & dapoxetine</a> cialis alternative

buy cialis online cialiswithdapoxetine.com

(cialis alternative, 2021.10.19 08:03)

generic cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a>

cialis 20mg cialiswithdapoxetine.com

(cialis dosage, 2021.10.13 09:33)

cialis online https://cialiswithdapoxetine.com/

cialis coupon cialiswithdapoxetine.com

(cialis without a doctor prescription, 2021.10.06 09:09)

cialis dosage <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">generic cialis</a>

ascot gemstone

(Rickldrist, 2021.09.07 00:54)

Плитка с 14 стран, в том числе и

[url=https://www.realgres.ru/plitka-chiaroscuro-monocibec/]monocibec chiaroscuro[/url]

Делаю доступ к чужой почте

(Robertpaype, 2021.09.06 18:20)

Oкажу помощь в предоставлении пaроля к чужому почтовомy аккаунту: ( мaил, лист, бк, яндeкс )
Время исполнения: от 3-x часов до 5 дней

Пaрoль НЕ изменяется, т.е. остаётся тем же, что использует владелец ящика.
Предоплату НЕ беру, оплата производится только по факту выполнения сделки.

Доказательства выполнения работы: Фото почты ( писем ) / читаю и цитирую вам ваше письмо посланное на почту.
Конфиденциальность полная.

Мaил'лиcт'бк'инбoкс' - 10 000 рублей/ Яндекс 15 000р. + Корпоративные.

Так же пробив сотовых операторов/детализация звонков/ "билайн" "мтс" "ТЕЛЕ2" "Мегафон"
Банковские пробивы физ/юр лиц и многое другое.

Для связи писать только на почту: den24work123 @ gmail.com ( пробелы убрать )

cheap cialis cialiswithdapoxetine.com

(buy cialis online, 2021.08.27 04:45)

cialis 20mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis price</a>

Если Вам интересно УВЕЛИЧЕНИЕ на Вашем сайте продаж и трафика - дочитайте до конца.

(Cameronkinly, 2021.07.30 22:48)

Если Вам интересно УВЕЛИЧЕНИЕ на Вашем сайте продаж и трафика - дочитайте до конца.

Размещу естественным путем (то есть вручную) на общетематических, форумах уникальные сообщения (посты) с ключевым словом и ссылкой на Ваш сайт. Размером от 200 знаков.
Даю 30 дней гарантии. Если в течение этого времени будет удалена какая либо ссылка, я её заменю.
Ссылки будут размещаться на проверенных форумах в наиболее подходящих разделах общетематических форумов.

Что дает такое размещение?
- Рост позиций вашего сайта в Google по ключевому слову.
- Вычные ссылки
- Дополнительные тематические источники трафика
- Разбавление ссылочной массы
- Тематический трафик на Ваш сайт

Заказав тариф "БИЗНЕС", Вы уже через месяц увидете результат.
Это может быть как повышения трафика, повышение позиций Вашего сайта в Google, увелечение продаж и так далее.

Для примера:
- Продвижение по стране Украина. 60 Украинских форумов.
Заказать и ознакомиться с тарифами Вы сможете перейдя по ссылке: http://gg.gg/UKR_links (Ссылка ведет на биржу kwork)

Обращайтесь по контактам: Telegram @eTraffik

--- --- ---
If you are interested in INCREASING sales and traffic on your website - read to the end.

I will post in a natural way (that is, manually) on general forums, unique messages (posts) with a keyword and a link to your site. Size from 200 characters.
I give a 30-day guarantee. If any link is removed during this time, I will replace it.
Links will be posted on verified forums in the most appropriate sections of general forums.

What does this placement give?
- Growth of positions of your site in Google for the keyword.
- Custom links
- Additional thematic traffic sources
- Dilution of the reference mass
- Subject traffic to your site

By ordering the "BUSINESS" tariff, you will see the result in a month.
It can be like increasing traffic, increasing the position of your site in Google, increasing sales, and so on.

For example:
- Promotion across the country Ukraine. 60 Ukrainian forums.
You can order and familiarize yourself with the tariffs by clicking on the link: http://gg.gg/UKR_links (The link leads to the kwork exchange)

Contact by contacts: Telegram @eTraffik

Найдём покупателей ваших конкурентов

(IrvinNagma, 2021.06.15 01:17)

Добрый день, коллега!

Хотите узнать Всех контрагентов Ваших конкурентов?!
Мы вам в этом поможем. Напишите нам по контактам ниже и получите информацию о том Кто, Что, Когда и по какой Цене покупал или продавал конкурирующей компании.
Тем самым вы открываете для себя уникальную возможность сделать более выгодное предложение своим будущим контрагентам или получить лучшего Поставщика.

Наглядный пример отправим по запросу.

На эту почту отвечать не нужно.
Пишите по контактам ниже:

Email: konsaltplus24@gmail.com
Telegram: @Consalting24

P.S.: Увеличьте свои продажи за счёт информации о контрагентах ваших конкурентов!

плитка seranit

(Gomeldrist, 2021.06.06 05:18)

Плитка с 14 стран, в том числе и
[url=https://www.realgres.ru/manufacturer/marazzi-italy_268.html]плитка marazzi[/url]

Привет! Хотел бы немного рассказать тонкостях шиномантажа

(MetroidSig, 2021.03.14 19:40)

Латки для камер https://tiretools.by/cat/latki-dlya-kamer-tech-1462

Латки для камер является важным этапом обслуживания автомобиля каждые 10-15 тысяч километров пробега (либо не реже 1 раза в год). Это позволяет своевременно обнаружить и устранить любой дисбаланс колес. А следовательно, защитить авто от дефектов рулевого управления, дефектов амортизаторов, подшипников и других значимых элементов подвески.

Также, профессионалы рекомендуют купить грузики для шиномонтажа, и в том случае, - если диск был деформирован после попадания в яму, и если вы поставили новые шины и уже проехали на них 500 км.

Игнорирование процедуры проведения балансировки опасно не столько потому, что впоследствии придется переплатить существенно больше за ремонт, сколько потому, что дисбаланс колеса – возможная причина возникновения опасных ситуаций на дороге.

С большим удовольствием ответим на все интересующие вопросы по теме: https://tiretools.by/cat/latki-dlya-kamer-tech-1462

Наш адрес:
Беларусь, Минский район, аг. Щомыслица, ул. Брестская 1-В

Контактные телефоны:
+375-29-602-61-67
+375-44-722-59-15

Вентили для камер https://tiretools.by/cat/ventili-dlya-koles-i-kamer-1444

Drugs protector, internet analgesia opiate family.

(iwewogmi, 2019.06.10 07:08)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone 20 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">23</a> ndx.orij.wolfline.eoldal.hu.tlz.rv http://mewkid.net/buy-prednisone/

Patients pass personal depletion; cities.

(ronesojehedhi, 2019.06.07 06:10)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone Online[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Online</a> ary.bbmy.wolfline.eoldal.hu.ofo.ic http://mewkid.net/buy-prednisone/

They cortex, problem; inadvertent radial malignant.

(omohowoxem, 2019.06.07 04:19)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone Without Dr Prescription[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone No Prescription</a> ddk.hpxo.wolfline.eoldal.hu.bfk.vn http://mewkid.net/buy-prednisone/