Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK ( Hrvatska Obrambena Snaga-HOS)

 Hrvatske obrambene snage

(HOS)

 
Horvát
 
felszabadító ,
 
védelmi
 
erők 
 
 
 
2410rcnu7.jpg
 
                                           
 
A „Hrvatske Obrambene Snage“ (HOS) a boszniai muszlim(TO-BiH) és horvát területvédelmi erők( HVO) mellett ,az elsőként alakult meg ,mint honvédő önkéntes horvát erő. Horvátországban a HOS az elsők közt volt a frontvonalakon a helyi önkéntesek és horvát rendőri erők mellett. 1992-ben a HOS egységeket beintegrálják a Horvát Hadseregbe. Azon HOS katonák, egységek ( „hosovac-ok „) ,akik nem léptek be a HV (Horvát Hadsereg) kötelékébe, Bosznia-Hercegovinába (BiH)   folytatják katonai tevékenységüket, az ott kirobbanó harcokban. Vezetőjük vezérőrnagy Blaz Kraljevic. A BiH –ban harcoló HOS erők célja a horvátok lakta területek megvédése az Ante Starcevic (szül: Zitnik, 1823.V.23.– meghalt: Zagreb, 1896.II.28.) „nagyhorvát“ eszméket figyelembe véve. Ezen eszmék alapját képezte a II. Világháborús NDH ideológia.
 
1990. február 26. Horvátországban megalakul az Ante Starcevic eszmékre épülő Horvát Nemzeti Párt „Hrvatska Stranka Prava“ (HSP) melynek alapító elnöke Dobroslav Paraga, helyettese pedig Ante Paradzik.
 
1990-ben Horvátországban ,miután a helyi szerbek fellázadtak a horvát kormány ellen, és csatlakoztak a Jugoszlávia nemzeti egységéhez, ezzel nem ismerve el az önálló horvát államot, a horvátok radikalizálódtak, és megkezdődött mindkét fél felfegyverkezése.
 
A helyi szerbek az egykori JNA támogatását élvezték. A horvátok a haza megvédése érdekében egyre többen csatlakoztak a HSP által szervezett fegyveres önálló ,önkéntes erőkhöz a HOS-hoz.  
 
Megalakulás
 
HOS 1991. július 25-én alakul meg , Dobroslav Paraga és Ante Paradzik vezetésével. Rögtön létrehozzák a katonai irányító vezérkart „Ratni stozer HOS“ ,melynek vezetője Paradzik . A „Ratni Stozer HOS“ Zagreb –ban alakítja meg főparancsnokságát a „HSP-a tj. Starcevićeva“ székházában .
 
A HOS rosszul felszerelt ,képzetlen , jórészt gyalogsági fegyverekkel (pisztolyok, vadászpuskák, elavult puskák) önkéntesei vették fel a harcot a jól felszerelt lázadó horvátországi szerbekkel és az őket támogató professzionális JNA haderőivel szemben.
 
A HOS erőkhöz számos külföldön, „emigrációban“ élő horvát és külföldi ,nem horvát profi katona, önkéntes is csatlakozott, az utóbbiak számára nem elsősorban az eszmék képezték a fő csatlakozási indokot. Ezen tapasztalt külföldi önkéntesek hozzájárultak a helyi „hosovacok“ katonai képzetségének növeléséhez, ezzel hatékonyabbá téve a HOS erők ellenállását.
 
 A HOS körüli ideológiai nézetek
 
A HOS katonák egy része fekete egyenruhában, és un. „usztasa“ jelvényekkel felszerelve szolgálta, mely azt a látszatott ébresztette az emberekben, hogy a HOS „usztasa“ erőt képvisel. A HOS erőket a szerbek nevezték el „usztasáknak”. A név a II.Világháborúban vált ismerté, ahol a németbarát horvát katonai szabadcsapatok harcoltak a szerb szövetségesek oldalán harcoló partizán erőkkel szemben.
 
Több HOS egység viselte az egykori „usztasa „parancsnokok neveit 13. egység "Jure vitez Francetic" Tomislavgrad, IX. egység „Rafael vitez Boban“.
 
A HOS címerében a "Za dom spremni", felirat olvasható, mely az „usztasák „által is használt „Légy tetrekész a hazáért!“harci jelmondat. A HOS himnusza az „usztasa „Fekete Légió „Crna Legija „egység himnusza, melyet az NDH vezér Ante Pavelic, és helyettesei Francetic és Boban alkottak.
 
 
kép forrás: http://www.forum.hr
 
  
A HOS Horvátországban
 
Horvátországban a HOS létszáma meghaladta a 6000 főt, akik jórészt saját lakhelyük környéki harctéren vehették ki részüket a haza védelmében. A HOS erők együtt harcoltak a horvát reguláris katonai erőkkel a Horvát Nemzeti Gárdával „Zbor Narodna Garda“ (ZNG). A HOS együttműködött a ZNG erőkkel a JNA laktanyák elfoglalásában és a katonai műveletek végrehajtásában. A HOS és HSP egyre népszerűbb lett. 1991.augusztusában Zagreb horvát fővárosban , Paraga és Paradzik a főtéren egyszázad HOS egységgel demonstrálta erőit. Egyre többen álltak be a HOS-ba, és szimpatizáltak a HSP-vel. 1991. májusig a HOS felállította dalmáciai egységét. Az egység katonáinak egy része Szlovéniában speciális kiképzést kapott. 1991. októberében az egység felvette a IX. bojna "Rafael vitez Boban" nevet, vezetőjének a Split-i HSP párt elnökét , őrnagy Jozo Radanovic nevezték ki. Az egység nemsokára az egyik legismertebb és legnépszerűbb erőt képviselte a HOS-nál.
 
A HOS Vinkovci környékén Komletnica –nál felállította felderítő –diverzáns századát.
 
1991. szeptember 21. Ante Paradzik –ot gyanús körülmények közt végeztek a horvát rendőrök Zagreb környékén, mikor gépkocsijával közlekedett . A rendőrség azzal magyarázta a véletlen „balesetet“ , hogy bejelentést kaptak ismeretlen személytől, miszerint a gépkocsiban szerb fegyveres lázadók ülnek. A véletlen baleset akkor egy időbe esett a Vinkovci-ban lévő HOS főhadiszállás felrobbantásával, ahol öt személy meghalt , nyolc pedig megsebesült.
 
1991. november . Vukovar-t védő horvátok segítséget kérnek Paraga-tól, aki Zagreb-ból 200 fős HOS alakulatot irányít a város védelmének megsegítésére. Az alakulatot Eugen Meindorfer parancsnok vezette. November 16. A horvát védelmi miniszter Martin Spegelj megszemlélte a az Osijek parancsnokság egységeit ,majd elrendelte ,hogy Mercep egysége törje át a szerb gyűrűt Vukovar irányába Nustar-Bogdanovci vonalon . Mercep nem értett egyet a paranccsal ,mivel a meghatározott vonalon lévő kukoricás alá volt aknázva. Megtagadta a támadást Vukovar eleste után a Vukovar-i HSP vezetés prominens személyét , egyben a Vukovar-t védő önkéntes erők parancsnokát Mile Dedakovic letartóztatták és azzal vádolták, hogy előkészítettek egy polgári puccsot. A horvát kormány speciális rendőri alakulata megjelent a HOS Zagreb-i székházában „Dom Starcevicev“ ,ahol házkutatást tartottak és lefoglaltak nagy mennyiségű fegyvert és lőszert. Paraga-át is letartóztatták, mely az országban nagy tiltakozást váltott ki az állampolgárok körében. A Paraga és Dedakovic melletti szimpátia tiltakozásra ,demonstrációra a Zagreb-i főtéren került sor.
A katonai bíróság a HSP vezetését és Dedakovic-ot felmentette az összes vád alól.   A történtek után Dedakovic elhagyta a hadsereget és belépett a HSP-be , ahol politikai pályafutását elkezdte. Paraga a HOS inspektorának nevezte ki magát.
 
A HOS-t 1991.11.23-án kiadott általános mozgósítás alapján fokozatosan beintegrálják a horvát reguláris hadseregbe „Hrvatska Vojska (HV) . A HOS-nál szolgálók csak egy része lépett be a HV-ba. Többen átmentek BiH-ba ,ahol az ott megalakuló HOS egységeihez, vagy bosnyák/muszlim területvédelmi erőkhöz csatlakoztak
 
 

 

HOS -önálló század „Ante Paradzik''

 

(Zagreb)
 
1991.06.15-1992.01.15.
 
 
 
Horvátországban a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) agresszióját követően az 1991. években a horvát tartalékos rendőri és katonai Nemzeti Gárdista erők mellett megalakult önkéntesekből a Zagreb-i önálló HOS század. A század aktívan részt vett a harcokban, mely során jelen voltak az 1991. évek JNA katonai objektumai ellen vívott csatákban. Ennek során részt vettek a JNA Karlovac-Kordun részén lévő objektumainak blokádjában ( Mejasko Selo, Mreznica(Barilovic), Duga Resa „Logoriste” laktanya) , továbbá Topusko, Gredena, Velika Vrnovina bánsági települések védelmében, ezt követően pedig a Zagreb-i JNA objektumok ( Borongaj , „Tito Marsal” laktanya blokádjában.
A továbbiakban jelen voltak a Kupafolyó menti védelmi állások, vonalak megerősítésénél ( Popusko,Kvarsko, Letovanic) .
Ugyanakkor fontos műveleti feladatokat hajtottak végre a Operatív Csoport (OG) Posavina , nyugati szektorában , Jasenovac- Drevni Bok-Plesmo vonalon.
 
Az önálló század aktív szerepet vállalt a kelet-szlavónai (Vinkovci, Mala Bosna, Ceric) védelmi vonalak megtartásában.
 
A HOS erőket, így a Zagreb-i önálló századot is 1992. 01.15-től beintegrálták a Horvát Hadseregbe.   
 
 

 

 

IX. "Rafael vitez Boban"

 

( 9. egység-Split )
 
 
 
 
A horvátországi harcok kirobbanásakor a HOS erőkhöz tartozott a IX. egység "Rafael vitez Boban" ( RvB HOS). Az egység a nevét ,a II.Világháborúban a horvát fegyveres erők élén álló generálisról Rafael Boban –ról kapta, aki 1941-45 közti időszakban elsősorban Dalmáciában tevékenykedett .
 
Megalakulás:
 
1991.január 22-én a dalmáciai Split városban lévő HSP , Jozo Radanovic vezetésével húsz fővel megalakítja a HOS első önkéntes dalmáciai szakaszát .
A szakaszt a rendőri erők (MUP) tartalékos egységének részét képezte, így felfegyverezték őket és kiképezték.
 
Háborús út:
 
Az egység első harci „érintkezésére“ 1991. január 25-én került sor Split városban , amikor a JNA a horvát tüntetők tömegének gyűrűjében Split-i állomáshelyükről kivonultak. Az esemény során a JNA és a egység közt fegyveres konfliktus alakult ki.Az egység a későbbiekben a MUP erőkkel és tartalékos önkéntesekkel együtt biztosították Split város és környékét, valamint a dalmát tengerpartot . 1991. júliusig a Split HSP már több száz önkéntest toborzott. Ezen erőt miután a horvátországi HOS erőket beintegrálták a ZNG és HV erőkbe, a ZNG 4. brigádjába és a MUP egységekhez csatolták. A 4. ZNG brigádban önálló századként működhettek tovább.
 
 

 

 

VI egység „Marijan Bakotic''

 

(6.egység-Vinkovci)
 
1991. június 27-én megalakult Vinkovci városban a Horvát Felszabadító Erők „hrvatska Obrambene Snage” (HOS) 6. zászlóalja/egysége.
1991.júniusában a horvát HSP radikális jobboldali párt tagjaiból létrejön az első csoportja a 6.HOS-nak. Ezen csoportot Szlovéniában kiképzik, majd Vinkovci-tól délnyugatra lévő Otok településnél további áprilisi tizenöt napos kiképzésen vesznek részt.A kiképzést Ivica Zupkovic parancsnok vezette, aki a Vinkovci parancsnokság tagja volt. Vinkovci városban az „Dom Omladine” helyezik el a HOS parancsnokságot és erőket. A kiképzett állományt hamar a frontra vezénylik. A növekvő önkéntesek révén a HOS létrehozta két századnyi egységét, , aminek egy részét a Ceric-Mala Bosna (Vinkovci külvárosa) vonalra vezényel, másik részét pedig Deletovci település védelmére. 
A HOS ötven fővel részt vesz a Vinkovci JNA laktanya blokádjában és elfoglalásában. Miután a JNA laktanyát a horvát erők 1991.09.24-től elfoglalták a HOS egységet október 1-től a Deletovci harctérre vezénylik, illetve október 2-án további erőket az egységből a Ceric harcmezőkre irányítanak. Mindkét helyen a falu védelmében súlyos harcokat vívtak, de a szerb túlerővel szemben nem tudtak mit kezdeni. Ceric és Deletovci is elesett.
1991.10.25-én elesett Antin és Tordinci település is, mindkettő védelmében részt vettek HOS erők. A két településről kivont 40 fős HOS alakulatot a továbbiakban a Vinkovci laktanya védelmére irányítják.
A HOS erők egy részét Deletovci harcvonalról Otok településre irányítják és a továbbiakban részt vesznek egy 45 fős különítménnyel Nijemci település védelmében. Nijemci településen az ott lévő HOS alakulatból létrejön a „Cikago” felderítő és diverzáns szakasz.
Nijemci település szerb kézre kerülésével a HOS védelmi alakulatot kivonják vissza Otok településre, valamint más részét Komletinci településre.
A HOS egység alakulatai Otok, Komletinci, Mala Bosna, Nustar, Jarmina, Vrbanja részen vettek részt a harcokban, valamint Vukovar védelmében Bogdanovci településen és Vukovar városban.
 
A 6. HOS –Vinkovci egység összes szakasza maximálisan ellátta harci feladatait, képzetségük révén kiválóan teljesítettek, páncélosok elleni harci jártasság elsajátításával a szerb harckocsik és páncélozott harci járművek ellen eredményesen alkalmazták tankvadász különítményeiket.
Kunjevac településnél lévő kiképzőbázison a MUP, HV erők a HOS egységgel együtt vehettek részt a kiképzéseken. A HOS más külföldi katonai erői megjárt veteránok (Idegen Légió) révén a kiképzés magas szintű volt és speciális.
A HOS létrehozta egészségügyi , logisztikai, műszaki ,ellátó, rádiós és biztosító-őr rajait .
Az őr-biztosító alakulat látta el a HOS parancsnokság Vinkovci Jurja Dalmatinac utcai bázisának védelmét, a Dom Omladine épület védelmét és még két magánház védelmét ahol a HOS szanitét, logisztikai, ellátó, adminisztrációs központjai voltak.
1991. november hónapban a 6.HOS már négy század alkotta, mely erők Vrbanja, Komletinci, Otok, Vinkovci laktanya, Mala Bosna, Nustar, Jarmina és Vinkovci parancsnokság (ZM) voltak kihelyezve.
A 6.HOS egység a harci feladatit a 109. brigád, 131. brigád és 105. brigád koordinálásával hajtotta végre.
A 109.brigád műveleti egységben 1992.01.14-től létrejött egy önálló zászlóalj, melynek élére Ivica Zupkovic HOS parancsnokot nevezik ki. Az különítmény a 109.dandár alá került, mint 6. zászlóalj.
 
Vukovar eleste után a HOS különítmények és más erők parancsnokai megbeszéléseket folytattak felderítő és diverzáns szakaszok, harcoló csoportok (rohamcsoportok) felállításáról és bevetéséről.
1991.11.23-27. közt a HOS szanitét szolgálata részt vesz a Vukovar irányából sikeresen kitört menekültek ellátásában.
 A HOS sikeresen vette be felderítő-diverzáns egységeit harci feladatokban.
Ilyen felderítő-diverzáns egység volt a „Hijena” szakasz (IDV) és a felderítő raj „Kojot”.
I.D.V. csoport „Hijena”vezetője volt a légiót is megjárt . Szaktudása és kiváló parancsnoki képességei révén különleges képzett szakaszával több sikeres akciót hajtottak végre. Nevükhöz kapcsolódik a „Vagon” művelet. Ennek során a Vinkovci-Mala Bosna irányából a vasúti pályán több mint 9 tonnányi robbanó anyaggal felszerelt tehervagon csoportot indítottak útba a helyi vasutas szakasz közreműködésével Mirkovci település irányába. A robbanó anyaggal megrakott szerelvény a szerb erők által ellenőrzött Mirkovci vasút állomáson robban fel, akkora erővel ,hogy a Novi Sad-i szerb TV „az usztasáknak atombombájuk van” szalagcímmel tudósítottak a robbanásról.
A „Hijena „ csoport sikeresen részt vett a baranyai műveletekben „ Kopacki rit” területén végrehajtott diverzáns és felderítő feladatok végrehajtásában. Sikeres felderítést végzetek a parancsnok révén magyarországi átutazással a Baranya és Vajdaság közti Batina-i Duna híd felderítésében, annak esetleges megsemmisítése érdekében.
 
További sikeres felderítő és diverzáns szakasz működött a 6.HOS keretén belül a 131. brigád-Zupanja műveleti területén IDV –Vrbanja néven, Dure Cosic és Mate Pavic parancsnokok irányításával. Bosnjak, Zupanja, Vrbanja, Gunja hadműveleti területein hajtottak végre felderítő és diverzáns feladatokat. A szakaszt kezdetben 45 fő alkotta, majd csatlakozott további 60 fő, akik Vukovar-ból érkeztek, a szakasz század szintre reformálódott. Az IDV –Vrbanja egység Horvátország mellett Szerbi a és Bosznia területén is végrehajtott felderítő-diverzáns feladatokat a 131. brigád parancsnokságának irányításával.
 
A 105.brigád-Bjelovar dandár Kelet-Szlavónia Otok-Komletinci harcvonalra vezényelt teljes dandárjának koordinációja alatt hajtott végre felderítő és diverzáns feladatokat a 6.HOS 60 fős „Cikago” IDV szakasz.
 
A 6.HOS egységből a 38-an vesztették életüket a harcvonalban és 100-an megsebesültek.
A HOS-t 1991.november hónaptól 1992. elejéig a kiadott általános mozgósítás alapján fokozatosan beintegrálják a horvát reguláris hadseregbe „Hrvatska Vojska (HV) . A HOS-nál szolgálók csak egy része lépett be a HV-ba. Többen átmentek BiH-ba ,ahol az ott megalakuló HOS egységeihez, vagy bosnyák/muszlim területvédelmi erőkhöz csatlakoztak
 
 
 
 
 
 
HOS egységek:
 
 
 
 
-Önálló biztosító-őr század
-IX. egység "Rafael vitez Boban"»
-Vegyes Önálló Egység « Veteránok»/MSB "Veterani"
-század "Kill 'em all" –Vukovar (HR)
-katonai rendészet HOS/ Vojna policija HOS-a
-felderítő –diverzáns század (IDS) HOS-a
-HOS '19. egység” Vitez Jure Francetic'' - Gospic (HR)
-HOS század - Sinj (HR)
-4.zászlóalj HOS
 
 
A HOS Bosznia - Hercegovinában
 
 
1992.
 
Az 1990-es Bosznia és hercegovinai (BiH) demokratikus parlamenti választások során megalakult a boszniai horvát nemzeti politikai párt ,a HSP. Miután a szerb politikai pártok sorra alakították meg katonai szárnyaikat ,a horvát nemzeti oldal HSP létrehozta saját katonai szárnyát a boszniai HOS keretében. A HOS boszniai főparancsnoka vezérőrnagy Blaz Kraljevic volt. 1991. októberében megalakultak az első HOS katonai egységek a hercegovinai Ljubuski városban. A hercegovinai horvátok védelme érdekében , a HOS katonai törzs parancsnokságot hozott létre 1991. december 18-án ,mely 1992. január 03-án megkezdte működését Ljubuski városban .A HOS önkéntes egységeit a legkritikusabb pontokra vezényelte Sarajevo-tól, Nyugat-Hercegovinán át Poszavináig. A HOS fontos szerepet játszott Mostar, Capljina, Neum , Stolac felszabadításában. Céljuk a horvát- bosnyák/muszlim közös harc az agresszor szerb erők ellen. A vegyesen lakott zónákban ,Poszavina, és Közép Bosznia , valamint Kelet-Hercegovina a HOS erőkben nemcsak boszniai horvátok, hanem közel 40%-ban bosnyákok is szolgáltak. Ez a későbbiekben ,mikor 1992-ben megkezdődött a HOS beintegrálása a HVO-ba /boszniai horvát katonai erők Hrvatska Herceg Bosna ,melyet a hercegovinai horvát „miniállam „ Mate Boban politikai szárnya irányított/ megszűnt. A horvát nemzetiségiek a HVO-ba álltak be a bosnyákok a muszlim/bosnyák erőkhöz.
 
A boszniai horvát HVO és muszlim/bosnyák területvédelmi erők (TO BiH) erők közösen folytatták a harcot a szerb erők ellen. Ez 1993-ra megváltozott, mikor a horvát és muszlim/bosnyák területszerzési ,területbirtoklási a politikai „kardoskodás „a két nemzet közti háborúba torkolt, mely 1994-ig tartott.   
 
A HOS Közép-Boszniában Zenica és Vitez területén volt a legaktívabb , ahol harcolt a szerbek ellen ,Jajce és Travnik környékén. A közép-boszniai HOS erők vezetője őrnagy Darko Kraljević volt.
 
1992. június 6-án a hercegovinai HOS erők végrehajtják a "Sirovina" ,néhány órás katonai akciójukat, mely során felszabadították a szerb önkéntes és JNA erőktől Klepci , Prebilovci településeket és Capljina járást.
 
1992. augusztus 7. A hercegovinai HOS erők benyomultak Trebinje járás területére. Két nappal később Blaz Kraljevic HOS főparancsnok találkozóra indult Mate Boban HRHB vezetőjével. Útközben egy HVO ellenőrzési pontnál Krusevo területén Blaz Kraljevic-et meggyilkolták.
 
Blaz Kraljevic meggyilkolása után a HVO és a hercegovinai HOS között feszültség alakult ki, mely egyre jobban elfajult. A „horvát-horvát“ ellentét rendezése végett, végül a nyugat-hercegovinai Gruda városban 1992. augusztus 10-én találkozott egymással a HVO és HOS vezérkara.
 
A HOS részéről Ante Prkacin (katonai törzs vezetője HOS), őrnagy Stanko Primorac "Cane" ,Kresimir Pavicic "Pava" ( HOS parancsnokok) vett részt a találkozón , a HVO részéről pedig Vice Vukojevic, Mate Boban (elnök HZ Herceg-Bosne) és Slobodan Praljak (katonai törzs vezetője HVO) vettek részt.
 
A találkozó kimenetelének célja volt, hogy a HOS erőket beintegrálják a HVO egységébe. A kezdeti HOS ellenkezés után 1992. augusztus 23-án Ante Prkacin, Gruda városban találkozott Mate Boban–nal és aláírta azon dokumentumot, mely a továbbiakban megpecsételte a BiH HOS sorsát. A HOS erők ezzel a HVO egységébe vonták be. Prkacin-t emiatt a HSP pártból kizárták.
 
A HOS , főleg poszavinai és közép-boszniai erőinek több mint a 40% -át bosnyák nemzetiségiek tették ki, akik nem horvátnak ,hanem bosnyáknak vallották magukat.  
 
A horvát „hosovacok „ csatlakoztak a HVO-hoz, és bosnyák/muszlim kisebb részük pedig a muszlim bosnyák hadsereghez ARBiH-hoz. Nemsokára elkezdődtek a horvátok (HVO) és muszlim/bosnyákok (ARBiH) közti incidensek.
 
1993.
 
A közép-boszniai HOS erőkből a Mladen Holman vezette egység csatlakoztak a Zenica-i muszlim/bosnyák ARBiH erőkhöz, de mikor 1993. áprilisában elkezdődtek az incidensek a horvátok és muszlimok közt, a Holman vezette HOS csoport kilépett a Zenica-i ARBiH-ból ,és csatlakozott a 156. HVO brigádhoz, melyet Tihomir Blaskic vezetett.
 
 
HOS egységek:
 
-13. egység "Jure vitez Francetic"»
-egység «Sólymok» /Bojna "Sokol"
-Vitézek /Vitezovi
-1. HOS század HOS
-I. egység "Ivan vitez Brdar" –Livno korábban „"Rafael vitez Boban" egység.
-II.egység "Stojan Vujnovic Srbin"-Domaljevac
-Vegyes Önálló Egység « Veteránok»/MSB "Veterani"
-4.század „ Vadászok” (Lovac) –Ljubuski-(BiH)
-katonai rendészet HOS/ Vojna policija HOS-a
-felderítő –diverzáns század (IDS) HOS-a
-HOS század –Ljubuski (BiH)
-HOS század- Capljina (BiH)
-HOS egység - Mostar (BiH)
-HOS ''101. egység „ Do Drine'' - Sarajevo (BiH)
-HOS század - Zenica (BiH)
-HOS század - Tuzla (BiH)
-4.zászlóalj HOS
 
 
HOS «Vitézek /Vitezovi»
 
 «Vitézek « néven illeték azon horvát katonai egységet, mely Boszniai és Hercegovina középső részén ,az az Közép-Boszniában harcoltak. Székhelyük a közép-boszniai Vitez város volt. Az egység főparancsnokságát Vitez elővárosi (Dubravica) részében lévő iskola épületében alakították ki. Az egység állománya egy századnyi katonából állt . Az egység főparancsnoka; őrnagy Darko Kraljevic ,helyettese pedig Niko Krizanac volt.
Az egység az első harci „érintkezést“ 1992. május 3-án hajtotta végre , mikor is a HVO csapatok a Travnik járásban lévő ( Slimena) JNA katonai objektumot megtámadták és elfoglalták. A későbbiekben a HOS vitézek további harcokban vettek részt a szerb paramilitariáns csoportok és szélsőséges muszlin egységekkel szemben.
„Vitézek“ a HVO-ban. Miután a boszniai HOS főparancsnokot , vezérezredes Blaz Kraljevic meggyilkolják , a HOS egyes katonai erőit a „Hrvatskog vijeca obrane“ ( HVO) boszniai horvát katonai erőkbe integrálják be. 1992. szeptemberében a „Vitézek „ is a HVO erőkbe sorolják, meghagyva becenevüket :„ Vitezovi“. 
Miután Vitez területén a HVO és a ARBiH muszlim hadsereg erői közt kirobban a háború , a „Vitézek“ egység aktívan részt vesz a harcokban.
   A HVO létrehozta a Közép-Boszniai Operatív Zónát „Operativne zone Srednje Bosne“ (OZSB) , melynek vezetője Tihomir Blaskic HVO parancsnok. A „Vitézek“ továbbra is Darko Kraljević parancsnok által kapott utasítások alapján tevékenykedtek a GS HVO katonai irányító törzs , Hrvatska Herceg Bosna védelmi minisztérium szárnyai alatt, mint önálló egység. A hadműveletek során a Mostar-i HVO törzs irányította a „Vizézeket“.
 
 

 

 13. egység "Jure vitez Francetić"

 

(Tomislavgrad)
 
 
 
 
Az első HOS egység Hercegovina területén és talán Bosznia egészén, mely 1991.őszén alakult meg. Az egység Tomislavgrad városban hozta létre a helyi HSP horvát radikális jobboldali történelmi párt révén. Az egység megalakulásának helyszínén kiképzőtábort tartott fent a helyi területvédelmi erők parancsnoksága. A tábor első parancsnoka Ivan Mamic   «Icola» volt, akit 1992.januárban az 1992.01.03-i Sarajevo-i tűzszünet egyezmény után neveztek ki, aki későbbiekben a 13. zászlóalj/egység"Jure vitez Francetić" (JvF)  HOS –Tomislavgrad parancsnoka lett. Az egység többségét a Tomislavgrad és Livno járás környéki horvátok adták, de 25%-a a különítménynek bosnyák/muszlim volt
1992. márciusában az első boszniai fegyveres incidens után kitört Boszniában a háború.A JvF-HOS egy csoportja Ante Prkacina parancsnok vezetésével részt vett a Bosznia Poszavina tájegységben folyó harcokban.Az egység további része pedig Tomislavgrad-Kupres harcmezőn kezdte meg feladatainak ellátását a helyi területvédelmi parancsnokság erőivel (HVO Kralj Tomislav) .
1992.április 6-án a JNA erők megkezdték a Kupres medence elfoglalását. A medence védelmében a JvF-HOS is részt vett más erőkkel együtt. A JNA április 10-én elfoglalták Kupres várost és a medencét. A továbbiakban a JvF-HOS zászlóalj Tomislavgard-Kupres hadműveleti körzetben (OZ Északnyugat Hercegovina-Tomislavgrad) lát el harci feladatokat. Az egységen belül megalakult a 11.század «Marijan Zivko» mint rohamszakasz.
1992.április 8-tól a Tomislavgad-i területvédelmi erőkből létrehozták a HVO «Kralj Tomislav» brigádot (dandár). A JvF-HOS továbbra is önálló zászlóaljként tevékenykedett, mint a HSP politikai párt fegyveres alakulata. Miután gyanús körülmények közt a boszniai HOS főparancsnoka Blaza Kraljevic életét vesztette 1992.08.09-én a boszniai HOS erőket azonnal beintegrálják a HVO (boszniai horvát hadsereg) parancsnokság alá. A muszlimán/bosnyákok jórésze pedig a boszniai muszlim/bosnyák hadsereg erőihez (ARBiH) csatlakozik Jablanica és Mostar járásban.
A JvF-HOS egységet a «Kralj Tomislav» brigádba sorolják be, ahol a Rama (Prozor) és Uskoplje (Gornji Vakuf) harcmezőkre vezényelték az ARBiH erői ellen.
 
 

 

1.egység „Rafael vitez Boban”

 

(„Ivan vitez Brdar”)

 

Livno
 
Az 1.egység/zászlóalj „Rafael vitez Boban” Livno városban alakult meg a helyi HOS erőből. Később az egység hősi halottjának tekintette Ivan Brdar hosovac-ról, emlékére az alakulatot elnevezték „ Ivan vitez Brdar” egységnek . 1992.11.20-án az egység parancsnoka Mate Sukan lett.
 
 

 

2.egység „Ante Paradzik”

 

(„Stojan Vujnovic Srbin''”)

 

Domaljevac
 
 
 
1992.január 3-i Sarajevo-i tűzszüneti megállapodást követően Bosznia Poszavina tájegységben megalakult a helyi önkéntesekből a HOS 2. egysége/zászlóalja mely „Ante Paradzik” nevet vették fel. Az egység parancsnoka a korábban 6.egység Vinkovci HOS egységben parancsnoki feladatokat ellátó Stojan Vujnovic (Srbin) volt. A 2. egység a boszniai poszavinai Száva menti településen, Domaljevac-on alakította ki parancsnokságát. Az egység a 104.brigád HVO-Orasje parancsnokság alá volt rendelve.  Az egység elég vegyes volt sok helyi horváttal és bosnyák/muszlimmal valamint külföldi önkéntesekkel Európában és arab országokból. Az arab országokból érkezők az egységen belül megalakították az „Allahu Ekber” szakaszt.
Az egységből főleg a külföldiek zöme később csatlakozott a 104.brigád HVO dandárjához. 
1992.09.11. életét vesztette Grebnice településnél, ahol két ismeretlen katona „tromblom” puskagránátot lőttek ki Srbin gépkocsijára. A gépkocsi utasa Lenka Perić megsérült. Az esemény történése után közvetlenül Ljeskovac-i 2.HOS katonái azonnal megjelentek a támadás helyszínén. Lenka Peric-et a Dakovo-i kórházba szállították. Vujinovic-ot pár később horvátországi szülőfalujában eltemették.
A „hosovacok” a 2.HOS egységében Srbin „különös” halálát követően az alakulatot elnevezték „Stojan Vujnovic Srbin'' zászlóaljnak/egységnek.
1992. decemberétől-1993.februárig az egységet beintegrálják a 104.HVO brigádba.
 
 
 
Kronológia a HOS erők tekintetében

 
1991.01.22.
Split városban a HSP horvát part megalakítja első önkéntes szakaszát.
 
1991.06.15.
Zagreb horvát fővárosban megalakult az önálló biztosító-őr század, mintZagreb első HOS egysége.
 
1991.06.25.
A Zagreb-i HSP párt létrehozza fegyveres egységét a HOS-t. A HOS vezérkari törzse Zagreb-ban a HSP székházában alakul meg, Ante Paradzik HSP elnök vezetésével.
 
1991. július
Megalakult a horvátországi kelet-szlavóniai kisváros Cepin HOS egysége, mely Osijek város védelmében lát el feladatokat. 

 
1991.augusztus hónap közepe
A Split-i HOS alakulat katonái Szlovéniában speciális kiképzésen vesznek részt.
 
1991.09.21.
Ante Paradzik életét vesztette a horvát rendőri erők Zagreb-I akciója során.
 
1991.09.27.
Vukovar város védelmére egy 58 fős HOS csoport érkezett.
 
1991.október hónap eleje
A Bosznia és Hercegovina Tomislavgrad városban megalakult az első boszniai HOS alakulat.
 
1991.11.02.

Split HOS egysége felveszi a “IX. bojna HOS” elnevezést.
 
1991.11.09.
A IX.(9) egység HOS Split-i alakulatból Ivan Perkusic “Barba” vezetésével egy csoport Dubrovnik város védelmi feladataiban vesz részt a Srd erődítményben.
 
1991.11.10.
Ciovo szigeten (Trogir) az ott lévő IX.egység kiképző bázisán az alakulat felveszi a "Rafael vitez Boban" nevet.
 
1991.11.13.
A HSP vezetése további HOS katonai csoporttal, több mint 200 fővel erősíti meg Vukovar-ban harcoló alakulatát Eugen Meindorfer őrnagy vezetésével.
 
1991.11.17.
A szerb erők által ostromlott és körülzárt Vukovar-ból hét HOS katonának sikerül kitörnie.
 
1991.11.23.
Franjo Tudman horvát elnök elrendeli a HOS erők beintegrálását a Horvát Hadseregbe (HV). 

1991.december hónap eleje

Jozo Radanovic őrnagy a IX. egység HOS "Rafael vitez Boban" parancsnoka lett.
 
1991.12.18.
A Bosznia és Hercegovina területén lévő hercegovinai Ljubuski városban megalakult a HOS-Hercegovina vezérkari törzse, melynek parancsnoka
 
1992.01.03-tól Blaz Kraljevic ezredes lett.
 
1992.01.15.
Az 1991.11.23-án Franjo Tudman horvát elnök által kibocsátott rendelkezés alapján a 9. egység-Split “Rafael vitez Boban” alakulatot beintegrálják a 114. brigád HV dandárjába.
 
1992.03.01,
6. egység –Vinkovci erők működését a horvát titkos szolgálat korlátoza, szünetelteti.
 
1992.03.29.
Blaz Kraljevic ezredes kiadta a Hercegovina HOS erők működésének kiáltványát.
 
1992.04.02-04.10.
A 13. egység HOS "Jure vitez Francetic" Tomislavgrad-ból a Kupres védelmére irányított horvát erőkhöz vonják.
 
1992.04.12.
Stanka Primorca Caneta parancsnok vezetésével megalakult a Capljina-i HOS század.
 
1992.05.03.
Vitez közép-boszniai városban a megalakult "Vitezovi" HOS egység és a helyi HVO egységgel elfoglalják Travnik járásban lévő JNA katonai objektumot Slimena településen.
 
1992.05.09.
Blaz Kraljevic ezredes tiltakozását fejezte ki a Mate Boban (Hrvatska Herceg-Bosna Republika“miniállam” vezetője) és Radovana Karadzica (boszniai szerbek vezetője) közti találkozóval kapcsolatban.
Mate Boban szembe került Blaz Kraljevic-tyel tekintettel arra, hogy Boban függetleníteni akarta Hercegovinát, mint horvát önálló “miniállamot” a Sarajevo-i központi köztársasági kormányzattól (Republika Bosna I Hercegovina) és a boszniai horvátokat a “miniállam” (Hrvatska Herceg-Bosna Republika) megalakuló hadseregével (Hrvatska Vijeca Obrana-HVO) kívánta megvédeni. A HVO nem tartozott volna így a Bosznia és Hercegovina Sarajevo-i központi katonai vezérkari törzs alá (ARBiH), hanem önálló boszniai horvát hadseregként funkcionált. Blaz Kraljevic ezzel szemben az álltala irányított boszniai HOS-t az ARBiH parancsnokság katonai formációjának tekintette és nem támogatta Boban elképzeléseit az önálló boszniai horvát hadseregtől. Az ellentét Boszniában a horvát HVO és HOS erők közt egyre fokozódott, ami elsőként azt eredményezte, hogy a HOS muszlim önkéntesei sorra csatlakoztak az ARBiH bosnyák/muszlim hadsereghez, egyes horvát önkéntesek pedig, akik nem értettek egyett a HOS bosnyák hadseregben (ARBiH) történő további működésével, csatlakoztak a HVO-hoz.  
 
1992.06.06.-06.26.
A horvát erők HV és HVO valamint HOS alakulatok végrehajtják “Lipanjska Zora” hadműveletet, mely során a szerb erőket kiszorítják Mostar városból és a Neretva folyó kanyonjából.
 
1992.07.19.
A HVO Capljina-i zászlóaljának egy része (Sokol) csatlakozik a helyi HOS egységhez.

1992.07.25-26.
Blaz Kraljevic ezredes a Bosznia és Hercegovina Fegyveres Erők vezérkari stábjától (ARBiH) megkapja vezérezredesi kinevezését.
 
1992.08.06.
HOS erők Trebinje járásban hajtanak végre katonai feladatokat.
 
1992.08.09.
Blaz Kraljevic vezérezredest a HOS vezérkari stábjának főparancsnokát a HVO “Kaznjenicka” zászlóaljának katonái lelőtték Krusevo településnél.
 
1992.08.15.
Sefer Halilovic az ARBiH vezérkari stábjának parancsnoka parancsot adott a Jablanica, Konjic és Prozor (Rama) HOS erőknek az ARBiH taktikai csoport (TG-1) Konjic erőihez történő csatlakozásáról. Az ARBiH vezérkara részéről elkezdődtek a bosznia HOS erők (főleg a muszlim/bosnyák önkénteseket is magába foglaló egységekben ) bevonása az ARBiH erőibe. 

1992.08.17.
Szerb hadifoglyok a “Dretelj” JNA katonai bázisról beálltak a HVO-ba.

1992.08.23.
A HOS új vezérkari parancsnoka Ante Prkacin megállapodást kötött a HVO vezérkari stábjával a HOS HVO-ba történő beintegrálódásáról.

1992.09.04.
Drago Poljak a HVO ezredese, a Dél-Kelet Hercegovina Operatív Zóna ( Operativne zone jugo-istočne Hercegovine) parancsnoka , parancsba adja a Mostar városban lévő HOS erők azonnali beintegrálását a helyi HVO-ba. A helyi HOS azon csoportjai,melyben többségében muszlim/bosnyákok szolgáltak, csatlakoztak a helyi muszlim haderőhöz .

1992.09.09.
Stojan Vujnovic Srbin a 2.HOS zászlóalj "Ante Paradžik" egység vezetője életét vesztette.

1992.szeptember közepén a HOS “Vitezovi” egységet beintegrálják a HVO-ba nevük megtartása mellett.

1992.09.17.
A HVO Kaznjenicka zászlóalja letartóztatta a Capljina HOS zászlóalj azon tagjait, akik korábban nem álltak be a HVO erőihez.

1992.09.18.
A Sarajevo-i  101. HOS "Do Drine" egység részt vett a Zuc magaslati harcvonalon folyó összecsapásokban a helyi ARBiH erők parancsnoksága alatt.

1992.10.09
Zenica városban (Közép-Bosznia) a helyi HOS vezérkari stábja megalakul, mint a Hercegovina HOS erők központi parancsnoksága. A Zenica HOS egység vezetésével  Mladen Holman-t bízták meg. A Zenica-i HOS nem kívánt a HVO-ba integrálódni, önállóságát megtartotta.

1992.11.20.
Mate Sukan ezredes átveszi a Livno-i HOS (I. bojna "Ivan vitez Brdar") egység vezetését.

1992.11.23.
Ante Prkacin HOS parancsnokot kizárták a HSP ( Hrvatske stranke prava) horvát pártból, tekintettel a HVO-val való egyezkedésére.

1993.03.01.
Hivatalos dátuma a HOS erők megszűnésének. 

1993.03.17.
Kakanj városban az ARBiH erők és HOS közti ellenségeskedés végeredménye képpen a helyi HOS erő parancsnoka, Ivo Vuletic életét vesztette.

1993.03.25.
Ellentét, feszültség a Livno-i HOS és HVO közt.

1993.04.16.
A Zenica HOS egység beintegrálódik a 156. HVO brigádba.

1996.
Feloszlottak a HOS utolsó egységei is :IX. (9.) egység "Rafael vitez Boban" és 101. egység "Do Drine".
 
 
5.5.2010._12_24_16_35792.jpgm59vx7mo1ozgkaz1ur-yqrw.jpgmvuf1arqpvf4dwhdejvzyjq.jpg120px-patch_of_blaz_kraljevic.svg.png
 
 
kép forrás: http://forum.net.hr
 
 
 
Forrás_
 
 
 
FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZEKBEN
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

sfikcipiirla

(kzpzqrpt, 2022.06.01 03:59)

<a href="https://erythromycin1m.com/#">erythromycin ophthalmic ointment for newborns</a>

PseurfseiceHeD

(reiquibreBix, 2022.02.10 07:29)

<a href="https://stromectoleth.com/">ivermectin 0.2mg
</a>

Плитка mallol

(Jamesgloms, 2022.02.09 22:21)

У нас Вы можете найти

[url=https://www.realgres.ru/plitka-kerlife]плитка kerlife[/url]

[url=https://www.realgres.ru/plitka-atlas-concorde-russia]плитка atlas concorde russia[/url]

PseurfseiceHeD

(reiquibreBix, 2022.02.06 21:16)

<a href="https://stromectoleth.com/">ivermectin 5 mg price
</a>

cialis pills cialiswithdapoxetine.com

(cialis 20 mg, 2021.12.18 08:12)

cialis pills https://cialiswithdapoxetine.com/

generic cialis cialiswithdapoxetine.com

(cialis 20mg, 2021.12.14 00:29)

cialis tablets <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cheap cialis</a>

cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

(best prices for cialis 20mg, 2021.12.10 16:14)

cheap cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis generic</a>

buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com

(cialis alternative, 2021.12.07 01:24)

cialis 20mg https://cialiswithdapoxetine.com/

cialis tablets cialiswithdapoxetine.com

(cialis 20 mg, 2021.12.03 03:05)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">can ubuy cialis on streets</a> buy cialis usa

cialis alternative cialiswithdapoxetine.com

(cialis price, 2021.11.29 12:35)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis pills</a> cheap cialis

cialis coupon cialiswithdapoxetine.com

(cialis tadalafil & dapoxetine, 2021.11.18 20:51)

buy cialis usa <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tablets</a>

cialis without a doctor prescription cialiswithdapoxetine.com

(cialis without a doctor prescription, 2021.11.11 18:40)

cialis 20 mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis usa</a>

cialis coupon cialiswithdapoxetine.com

(can i take cialis with daxpoteine, 2021.11.05 03:41)

cialis price <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis pills</a>

cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com

(cialis 20 mg, 2021.10.29 13:36)

buy cialis online https://cialiswithdapoxetine.com/

cialis coupon cialiswithdapoxetine.com

(buy cialis online, 2021.10.26 08:33)

https://cialiswithdapoxetine.com/ buy cialis usa

cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com

(cialis generic, 2021.10.23 06:04)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tadalafil & dapoxetine</a> cialis alternative

buy cialis online cialiswithdapoxetine.com

(cialis alternative, 2021.10.19 08:03)

generic cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a>

cialis 20mg cialiswithdapoxetine.com

(cialis dosage, 2021.10.13 09:33)

cialis online https://cialiswithdapoxetine.com/

cialis coupon cialiswithdapoxetine.com

(cialis without a doctor prescription, 2021.10.06 09:09)

cialis dosage <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">generic cialis</a>

ascot gemstone

(Rickldrist, 2021.09.07 00:54)

Плитка с 14 стран, в том числе и

[url=https://www.realgres.ru/plitka-chiaroscuro-monocibec/]monocibec chiaroscuro[/url]


1 | 2 | 3 | 4

Következő »