Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK (Nemzeti Ellenállás, Rendőrség, Polgárvédelem, Nemzeti Gárda......1991-1992.

 

HORVÁT FEGYVERES ERŐK
 
 logoi.png
 

 1989-91. években Jugoszlávia belső válsága elérte csúcspontját. Az államon belüli nemzetek közt több párbeszéd, egyezkedés is lezajlott a már 80-as években válságba süllyedt Jugoszlávia ujjászervezése tárgyában. A szerbek a szerb központosítást helyezték előtérbe, míg a horvátok és szlovének a konföderációt. A nemzetek közti tárgyalások zsákutcába futottak és nem sikerült megegyezni. Ez tovább erősítette a Jugoszlávián belüli válságot, mely erősen a nemzetiségek szétválásához vezetett. A szlovén és horvát függetlenség irányába orientálódó politikai szervezetek, tömörülések 1990. év elején létrehozták saját nemzeti elveiket hirdető pártjaikat .

Horvátországban a Demokrata Közösség /HDZ/ képviselte a többséget, a jobboldali eszméket képviselő Horvát Nemzeti Párt „Hrvatska Stranka Prava“ (HSP) mellett. Természetesen a horvátországi szerbek sem tétlenkedtek, sorra alakították meg saját nemzeti érdekeiket képviselő pártjaikat, szerb baloldali pártok Horvátországi Kommunista Szövetség /SKH/, Demokratikus Változások Pártja /SDP/, Horvátországi Szocialistáinak Szövetség /SSH/, a horvátországi Krajina régióban lévő Knin város környékén 1990. februárjában megalakuló nacionalista jellegű Szerb Demokrata Párt /SDS/.
A központi „Beograd-i” politikai jugoszláv szövetségi hatalmat továbbra is a régi nomenklatúra tartotta kézben, mindössze csak a párt nevét cserélték le. 1990. július 16-án felbomló Szerb Kommunista Szövetség újjáalakulásával jött létre, mint utódpártja az egykori Josip Broz Tito vezette kommunista szövetségnek a Slobodan Milosevic vezette Szerbia Szocialista Pártja /SPS/. A párt nacionalista és radikális „szerb nemzetvédő „politikájukkal maguk mögé állították a Szerbia népességét az egész szövetségi állam területén.
 Jugoszlávia területén 1990. márciusa és decembere lezajlottak a többpárti választások. 1990. április 08-án Szlovéniában, április 22/28. Horvátországban, november 11-én Makedóniában, november 18-án, pedig Bosznia-Hercegovinában és december 9-én Crna Gora –ban rendezték meg a választásokat.
 Horvátországban, ahol több mint félmillió szerb élt, a Horvát Demokrata Közösség /HDZ/ párt nyerte meg a választást Franjo Tudjman elnökletével. A szerb választók szavazatait a szerb baloldali pártok Horvátországi Kommunista Szövetség /SKH/, Demokratikus Változások Pártja /SDP/, Horvátországi Szocialistáinak Szövetsége. /SSH/ horvátországi Szerb Demokrata Pártra /SDS/ szerezte meg.
 A Beograd-i vezetésű jugoszláv államhatalmat a Szerbiában tartott választások alapján Slobodan Milosevic vezette Szerbia Szocialista Pártja /SPS/ szerezte meg.
Az 1990. áprilisában lezajló választások során Szlovénia és Horvátország elérkezettnek látta az időt, hogy a még létező Jugoszlávián belül, kinyilvánítsák függetlenségüket. A horvátok és a szlovének azonnal nekiláttak területvédelmi (Teritorija Obrana-TO) fegyveres önvédelmi csoportjaik megszervezéséhez.
Horvátok elkészítették új alkotmányukat, melyben a területen élő szerbeket, mint kisebbséget jelölték meg a többi /magyar, cseh, muszlim, szlovén/ kisebbséghez hasonlóan. Nem adott nekik területi önkormányzati lehetőséget sem. Természetesen a szerbek az alkotmányt nem fogadták el. 
Ezt kihasználta a szerbiai Milosevic féle államgépezet, mivel nem kívánta sem, a szlovénokat sem a horvátokat függetleníteni a jugoszláv szövetségen belül. A horvátországi szerbek pártjaik révén sorra vonultak fel tüntetőleg a horvát alkotmány ellen. A helyzet egyre fokozódott. A horvátok nem álltak el függetlenségi törekvésüktől, és nem fogadták el a Milosevic által megjelölt horvátországi területet, mely a történelmi országukból 60.5%, össznépességükből 46.4 szakított volna ki. A szerbek által kijelölt horvát állam és Jugoszlávia határa a Virovitica-Karlovac-Karlobag vonalon húzódott volna. Ezt a tervet a későbbiekben a szerbek katonailag is előirányozták maguknak. A horvátországi területek nagyobb arányú birtoklását azzal indokolták, hogy ezen térségben jelentős szerb él, ezért számukra horvátországi, boszniai Krajina, közel 19 480 négyzet kilométernyi területen kialakítanának, egy un. Nyugat –Szerb államot.  
1990-ben Horvátországban, miután a helyi szerbek fellázadtak a horvát kormány ellen, és csatlakoztak a Jugoszlávia nemzeti egységéhez, ezzel nem ismerve el az önálló horvát államot, a horvátok radikalizálódtak, és megkezdődött mindkét fél felfegyverkezése.
A helyi szerbek az akkori Jugoszláv Néphadsereg (JNA) támogatását élvezték, főleg hadianyag szempontjából. Jugoszláv Néphadsereg, mint a Szocialista Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Fegyveres Erőinek (OS SFRJ) része, képezte azon erőt, mely a kiszolgálta a Milosevic rezsimet és politikai célkitűzéseit. A JNA a horvátok és szlovénok ellen fordult. A horvátországi szerbek támogatták az anyaállamuk politikáját és egyre hevesebb ellenállást tanúsítottak, mellyel akadályt gördítettek a horvát függetlenségi törekvések elé. A szerb anyaállam nemcsak politikailag segítette ezen szerb erőket, hanem haditechnikailag is. Megindult felfegyverzésük, mely lendületet adott a horvátországi szerbeknek, hogy elhatárolódjanak a Jugoszláviából leváló félben lévő Horvátországtól, horvát kormánytól. Ebben játszott kulcsszerepet a Jugoszláv Néphadsereg, mint a Szocialista Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Fegyveres Erőinek (OS SFRJ) része.
Franjo Tudjman vezette horvát hatalmi gépezet, átlátta a szerb politikát és látva a fegyverkezésüket, megalakítva kormánya honvédelmi karát, megkezdték a horvát fegyveres erők felépítését, létrehozását.
 Az 1990.évek első felében Horvátországban az egykori Belügyi Szolgálatok Titkársága (SUP) szervezetéből megalakul a horvát Belügyminisztérium Szolgálata (MUP). Az egykori Nemzetvédelmi Titkárságból (SNO) pedig megalakul a horvát Védelmi Minisztérium Horvátország (MORH).
 
180px-policijarh.svg.png
 
Horvátország tekintetében 1990-1991 években elsőként a rendőri erők létrehozására került sor. 1990.év közepére a SUP (MUP) RH rendőri erőinek önkéntesekből megemelt létszáma révén Horvátországban már ötven helyszínen, ponton, településen alakulhatott meg a helyi horvát rendőrség állomásai. 1990.júliusában a SUP mozgósítása révén tovább növekszik a rendőri erők létszáma, melyek alakulatokba szerveződtek. Mind emellett elkezdődött a horvátországi városok, települések rendőrállomásain szolgálatot ellátó helyi rendőri erők feltöltése, illetve a rendőrőrsök, kapitányságok létrehozása.
1990.08.08-án megalakult több mint ezerhétszáz fővel az első rendőri dandár szintű brigád. 1990.09.07-től pedig a rendőrségen belül sorra alakultak meg a speciális egységek, antiterrorista alakulatok. 1990.szeptemberben a horvát rendőrség megalakítja antiterrorista egységét a Lucko ATJ (Antiteroristicka Jedenica)  néven, mely 1991. szeptemberében fontos feladatokat hajt végre a JNA objektumok elleni  „laktanya harcokban „ Delnice várostól Zagreb-ig. A MUP RH további új alakulatokat is létrehoz rendőri állományából ( Tuskanac, Rakitje, Valbandon, Kumrovec, Pionirski grad, Sljeme, Vinica, Erdut) területén, mely egységek elsősorban az önkéntesek kiképzésében, speciális feladatok ellátásának végrehajtásában… vesz részt.
Koprivničko-križevačke megyében egyesítik a horvát önkéntes rendőri erőket és felfegyverzik őket. Ezen egység képezi az első horvát rendőri alakulatot, mely hivatalosan 1990.augusztus 5-én alakul meg. Ezt követően az összes horvátországi megyében szolgálatba állnak a horvát rendőrök. 1990. augusztus 5-én Zagreb fővárosban megalakul az Első Horvát Rendőri Alakulat „Udruga Prvi Hrvatski Redarstvenik”. Több mint 1760 önkéntes rendőr állt. A horvát rendőrség MUP, megkezdi a közrend és közbiztonság fenntartását, mely során megpróbálták Horvátország egész területén felállítani a rendőrállomásokat. Legnagyobb problémát a szerbek lakta zónákban jelentett, ahol egyes településeken többségben elő szerbek nem fogadták el a horvát rendőröket. Itt voltak a legsúlyosabb fegyveres incidensek. 1991.júliusában megalakult az „ALFA” speciális rendőri egység (SJP) Zagreb –ban.
 
 
Horvátország védelme érdekében létrehozza 1990.év tavaszának végére, nyár elejére az Önkéntes Fegyveres Csoportot (Dobrovoljacke Oruzana Snaga/DOS). Emellett az 1990-es évek második felében honvédelmi feladatok ellátása érdekében a horvát, önkéntesekből megalakul a „””Dobrovoljačke omladinske jedinice (DOJ)””””.
Az önálló területvédelmi (Teritorijalna Obrana -TO) fegyveres csoportok saját otthonaik védelmébe alakultak meg az 1990.év első felében a TO erőket koordináló városi és járási válság törzsek, stábok (STO) irányításával, segítve a rendőri erőket. Az egyre jobban elszaporodó fegyveres konfliktusok végett, valamint a JNA Szlovénia, majd pedig Horvátország ellen irányuló megszálló stratégiája miatt a nagyobb városokban, majd ezt követően a kisebbekben is válság és krízis stábok alakulnak meg a hely tanács /önkormányzat vezetőiből és szakemberekből.
 
Az 1990. február 26-án Horvátországban megalakuló Horvát Nemzeti Párt „Hrvatska Stranka Prava“ (HSP) alapító elnökei, Dobroslav Paraga, helyettese pedig Ante Paradžik, 1991.július 25-én létrehozzák a párt fegyveres katonai tömbjét a HOS (Hrvatske Obrambene Snage) egységet. Létrehozzák a katonai irányító vezérkart „Ratni stožer HOS”, melynek vezetője Paradžik. A „Ratni Stožer HOS“ Zagreb –ban alakítja meg főparancsnokságát a „HSP-a tj. Starčevićeva“ székházában.
 
250px-patch_of_the_croatian_defence_forces.svg.png
 
A HOS rosszul felszerelt, képzetlen, jórészt gyalogsági fegyverekkel (pisztolyok, vadászpuskák, elavult puskák) önkéntesei vették fel a harcot a jól felszerelt lázadó horvátországi szerbekkel és az őket támogató professzionális JNA haderőivel szemben.
A HOS erőkhöz számos külföldön, „emigrációban” élő horvát és külföldi, nem horvát profi katona, önkéntes is csatlakozott, az utóbbiak számára nem elsősorban az eszmék képezték a fő csatlakozási indokot. Ezen tapasztalt külföldi önkéntesek hozzájárultak a helyi „hosovacok“ katonai képzetségének növeléséhez, ezzel hatékonyabbá téve a HOS erők ellenállását.
Horvátországban a HOS létszáma meghaladta a 6000 főt, akik jórészt saját lakhelyük környéki harctéren vehették ki részüket a haza védelmében. A HOS erők együtt harcoltak a horvát reguláris katonai erőkkel a Horvát Nemzeti Gárdával „Zbor Narodna Garda“ (ZNG). A HOS együttműködött a ZNG erőkkel a JNA laktanyák elfoglalásában és a katonai műveletek végrehajtásában.
 
1991.év tavaszán az SNO (MORH) intézkedett a Város Védelmi Parancsnokságok (ZOG) országos megalakításáról, így március 1-től létrejött a Zagreb Város Védelmi Parancsnokság (ZOGZ), és további parancsnokságok Osijek, Bjelovar, Karlovac, Rijeka, Split).
 1991.május 5-től a rendőrség egységeiből (PJP) további speciális egységeket (SJP) alakítanak meg Horvátország területén.
 Mivel a belső rend mellett a horvát rendőrség már nem volt képes teljes mértékben megbirkózni a katonai feladatok ellátásával, hiszen az 1991.évek közepére horvátországi úgynevezett belső horvát és szerb lázadók közti „villongások” a Jugoszláv Néphadsereg előre megtervezett forgatókönyve alapján véres polgárháborúvá fajult.
A horvátoknak szükségük volt egy erős, képzett katonai feladatok ellátásra alkalmas és a Jugoszláv Néphadsereggel szemben a megfelelő haditaktika elsajátításával eredményesen alkalmazó haderőre. 1991.04.17-én a horvát kormányzat (Sabor) törvénybe foglalja a Horvát Nemzeti Gárda (Zbor Narodna Garda/ZNG), mint katonai fegyveres testület létrehozását. A Nemzeti Gárda egyen ruházattal, professzionális képzetséggel, katonai strukturális formációval rendelkezett és képes volt rendvédelmi és katonai védelmi feladatok végrehajtására. A    ZNG feltöltésében a már önkéntesekből álló fegyveres csoportok (DOS és TO/területvédők), rendőrség tartalékos állománya és Horvát Felszabadító Erők (HOS), Nemzeti Ellenállás (Narodna Zastita /NZ) játszottak szerepet.
1991.04.20-án Horvátország elnöke dr. Franjo Tudjman szentesíti a Sabor által a ZNG megalakításáról szóló törvényt, így májustól elkezdődött a ZNG dandár szintű erőinek létrehozása, mint „A” főerőként. 1991.05.28-án a horvát főváros, Zagreb „NK” stadionjában megtartják a ZNG ünnepélyes megalakuló összevonását.
1991. áprilisában Horvátországban létrehozzák a Nemzeti Ellenállást (NZ). 1991.07.30-án pedig megalakul az NZ Köztársasági Törzse (RS). 1991.nyarára több mint 90 000 főt számláló, főleg fegyvertelen önkéntes erővé nőtte ki magát. Rövid idő alatt az NZ létszáma elérte a 300 000 főt, melyből több mint 60 000 fő rendelkezett fegyverzettel, jórészt vadászpuskával.
30134_untitled_scanned_18.jpg
 
 1991.áprilisában a katonai és rendőri tartalékos erőkből megalakul a horvát Nemzeti Gárda (ZNG). Elsőként négy professzionális dandár alakul meg az 1. brigád-Tigrovi, 2.brigád-Gromovi Zagreb hadtesti parancsnokság zónájában 3. brigád Osijek hadtesti parancsnokság és 4. brigád Split parancsnokság zónájában. 1991. 08. 06-án  a ZNG parancsnoksága megalakítja a Hadtesti Parancsnokság (Zagreb, Osijek, Bjelovar, Karlovac, Rijeka, Split) irányító katonai szervezetet, mely magába integrálja a terület védelmis erők GS TO egy részét.
 1991. 06.26-án a horvát törvényhozás előkészíti a Horvát Hadsereg (HV) létrehozásának alapját. A horvát fegyveres erőket a HV, a ZNG és a tartalékot képező területvédelmi erők alkották. 1991.06.27-én Martin Spegelj vezérezredes hadseregparancsnok parancsát 29-én a Horvát Védelmi Minisztérium (MORH) szentesítette, ezzel a Nemzeti Gárda gyakorlatilag megkezdte működését. A Nemzeti Gárda (ZNG) hátországi parancsnoki bázisát Tuskanac településen, a kiképző tiszti iskolát Kumrovec településen alakították ki. A ZNG erőket négy „A” besorolású brigád ( 1.,2.,3.,4. brigád), 99-től 120-ig „R” besorolású tartalék brigád és önálló ZNG zászlóalj.
Július végén, augusztus elején megalakult:
- „Zagreb” ZNG hadtest, mint központi manőverező „A” katonai hadtest,
-Szlavónia és Baranya ZNG Parancsnokság
- Bánság és Kordun ZNG Parancsnokság
- Lika ZNG Parancsnokság
-  Észak és Közép Dalmácia ZNG Parancsnokság
Minden ZNG Parancsnokság területén létrejöttek a „köztársasági”, „regionális”, „járási” válság törzsek 1991.júliusában.  1991. nyarán sorra alakulnak meg a Regionális Válság Stábok vagy Törzsek (RKS), majd ősz elejére a Városi és Járási Válság Stábok (KS).
  
Megalakul Horvátország első fegyveres katonai hadereje a 
Nemzeti Gárda (ZNG)
 
A Horvát Nemzeti Gárda (ZNG) egy professzionális, egyenruhás, fegyveres formáció, mely rendvédelmi feladatok mellett katonai védelmi, műveleti feladatok ellátására hozták létre, Horvátország védelmében. A ZNG a későbbiekben megalakuló és egyben mai Horvát Hadsereg az az HrvatskaVojska (HV) elődje volt. Horvát Nemzeti Gárda (Zbor Narodna Garda- ZNG) volt az első reguláris, szervezet, központilag irányított horvát katonai erő, hadsereg. Franjo Tuđman horvát elnök 1991.április 20-án rendelvényben intézkedet a ZNG felállításáról. A horvát Belügyminisztérium és Védelmi Minisztérium intézkedett az állomány létrehozásáról. A ZNG a védelmi miniszter (Honvédelmi Minisztérium) parancsnoksága alá tartozott. 
Megkezdték az önállóan megalakult, szervezetlen és képzetlen, egymástól függetlenül működő területvédelmi (TO) fegyveres csoportok leszerelését, és egyben felszerelését a ZNG-be. Ez alól kivételt jelentett a HOS, mely továbbra is megőrizte önállóságát. Ennek hátterében a HOS-t támogató horvát nemzeti párt HSP politikai vezetése állt. A horvát rendőrség MUP, mely a belügyminisztérium alá tartozott teljes egészében, létszámilag már nem volt képes az ország egész területén a rendfenntartás mellett katonai védelmi feladatok teljes ellátására. Szükség volt a rendőrség mellett egy fegyveres hivatalos katonai erő felállítására, mely központi parancsnokságok irányítása alatt szervezetten és egységesen, hatásosan látta el az ország védelmét. A rendőri erők hivatásos állományából, főképpen a tartalékos kiképzett  és felfegyverzett állomány egy részét a ZNG-hez rendelték.
A ZNG feladata volt az államhatárok hivatalos katonai védelme, az ország területének védelme, a köznyugalmat megzavaró vagy az ellen fellépő fegyveres csoportok felszámolása, fegyveres felkelések, lázadások ( elsősorban szerbek részéről) felszámolása, megakadályozása, az ország közforgalmú reptereinek, hajó vasút és közúti közlekedés biztonságának biztosítása, légvédelemi, és haditengerészeti –partvédelmi feladatok ellátása, általános veszélyt jelentő természeti katasztrófák és más balesetek, elhárítása, megszüntetése, károk megszüntetése, és a törvényben előírt egyéb feladatatok ellátása.
A ZNG erőt aktív és tartalékos állomány alkotta. A kezdeti tervekben négy aktív brigád, tizenhat tartalékos brigád, és kilenc önálló zászlóalj felállítását tervezték meg.
 1991. április 18.-29. megalakul a ZNG. Május 5-ig Martin Špegelj horvát nemzetiségű, egykori JNA parancsnok intézkedik nyolc brigád, valamint, tizenhat tartalékos brigád és további kilenc tartalékos önálló zászlóalj hadrendbe állításáról. A ZNG összes tartalékos erőinek létszáma 38 726 főt tett ki. A ZNG egységek Horvátország területén átvették a rendőri erőktől a katonai feladatokat, kivéve az antiterrorista csoportot Zagreb- ban. A tartalék ZNG erők pedig megerősítették a rendőrséget.
1991.. május 28-án a rendelkezésre álló ZNG erők első brigádja emlék követ helyezte el ünnepség keretén belül a Zagreb-i Kranjčevićeva utcában. Az ünnepségen felvonultatták a ZNG erőket, és az NK stadionban letették az ünnepélyes esküt és felszentelték a csapatzászlót. Ezen nap ma a horvát fegyveres erők ünnepnapja.
1991. nyarán, az egyre keményebben folyó harcok során, a rosszul felszerelt, képzetlen, szervezetlen horvát önkéntes fegyveres erőknek megkezdődött a központi beintegrálása a ZNG-be. 1991.07.30. minden önálló fegyveres csoport parancsba kapta a ZNG-be történő csatlakozást.
 
200px-logo_of_croatian_national_guard.svg.png
 
A ZNG főparancsnoka, Martin Špegelj intézkedett arról, hogy július végére, augusztus elejére létrehozzák a helyi ZNG parancsnokságokat; Kelet-Szlavóniában, a Banság-Kordun területen, Lika, Közép-és Észak-Dalmácia és Dél-Dalmácia területein. Augusztusban megalakul a Zagreb-i ZNG hadtest főparancsnokság, mely irányította a fenti említet területi parancsnokságokat. Augusztus 12-ig a tervezett brigádokból négy brigádok állítanak fel. Ekkora több mint 60 000 fős létszámmal rendelkeznek, mely közül 30 000 fő tagja volt a rendőri erőknek.
Elsődlegesen létrehozott nyolc brigád:
                 3. brigád „Kuna (Menyétek)”
                                  hely: Vinkovci majd Osijek, 1991.07.29. (megalakulás éve)

                 4. brigád „Pauci (Pókok)
                                    hely: Split, 1991.04.28.
 
                 117. brigád – Koprivnica

                 146. brigád - Zagreb - Maksimir, 1991.11.13.
 
                 147. brigád - Zagreb - Medveščak,1991.11.13.
 
                 152. brigád - Zaprešić, 1991.11.13.
 
                 125. brigád - Novska, 1991.10.02.
 
                 128. brigád - Rijeka, 1991.10.23.
 Elsődlegesen létrehozott tartalék brigádok:
                  154. brigád - Pazin, 1991.11.13. (megalakulás éve)

                  142. brigád - Drniš, 1991.11.13.
 
                156. brigád - Makarska, 1991.12.27. 

                 158. brigád - Split, 1991.12.27.
 
                 159. brigád - Zadar, 1991.12.27.

                 134. brigád - Zadar, 1991.10.23. 

                 121. brigád - Nova Gradiška, 1991.09.26.

                 124. brigád - Vukovar, 1991.09.26.

                 127. brigád - Virovitica, 1991.10.05. 

                 130. brigád - Osijek, 1991.10.23.
 
                 131. brigád - Županja, 1991.10.23.
 
                 132. brigád - Našice, 1991.10.23. 

                 139. brigád - Slavonski Brod, 1991.10.05.

                 204. brigád - Vukovar, 1991.09.25.
 
                 129. brigád - Karlovac, 1991.10.23. 

                 133. brigád - Otočac, 1991.10.23.

                 137. brigád - Duga Resa, 1991.10.31.
   
www.njuskalo.hr.jpg
kép forrás: http://www.njuskalo.hr
 
 
Megalakul a Horvát Hadsereg (HV)
 
 1991.augusztusban a horvát hadsereg vezérkara elfogadja Horvátország védelmi struktúrájának alap dokumentumait:
- védelmi cselekvési tervet
- katonai védelmi erők cselekvési tervét
- JNA katonai objektumok, laktanyák elfoglalására irányuló tervet.
 
A harci tevékenység egyre fokozódott, a már meglévő horvát szárazföldi erők mellett szükségessé vált a légi és haditengerészeti erők létrehozása.
 
1991.09..12-én megalakult a Horvát Haditengerészet (HRM) . 1991.szeptember végéig a ZNG és MUP (belügyi rendőrség)a HRM erőivel ellenőrzés alá vonják a Ploce városi Jugoszláv Néphadsereg hadianyag raktárait ( tengeri aknák, gyalogsági fegyverek ), továbbá megszereztek öt partvédelmi tüzér üteget, hadihajók elleni rakétákat és bázist, harminc hadihajót, Sibenik városnál lévő haditengerészeti védelmi rakéta bázist, RTOP-11 rakétás naszádot, Kraljevica (Rijeka) hadihajó gyárat. Zadar, Dubrovnik területén létrehozzák a hadihajózó osztagokat (ONB).
 
hrvatska-vojska--horvat-hadsereg.jpg
 
 
Ugyanekkor 1991.agusztusában a horvát hadvezetés létrehozza légi (HRZ) és légvédelmi (PZO), lég-felderítő, radar (ZMIN) erőit a ZNG belül.
Az első harci repülős egység Sinj, Cakovec, Osijek, Split városok repülőterein jönnek létre. 1991.12.12-től a Horvát Védelmi Minisztérium (MORH) aláírta a HRZ és PZO megalakításáról szóló parancsot, kiegészülve a légi erői bázisait Pleso (Zagreb), Zadar, Pula bázisaival.
 
A következő fontos lépése volt a horvátoknak a Horvát Hadsereg (HV) létrehozása, melyről a törvényt 1991.10.08-án hoztak létre. A törvény előírta az egységes horvát hadsereg létrehozását, a ZNG és „Domobranstvo” (honvédő) erőkre alapozva, mint a hadsereg előfutáraira. 1991. őszén elkezdődött a folyamat a fegyveres erők újbóli megreformálása révén, mely során szeptember 21-től a ZNG erőkből megalakul a Horvát Hadsereg az az a Hrvatska Vojska (HV). A ZNG erők egy része a HV erőkbe integrálódott, más részük viszont úgynevezett „Domobranstvo /honvédő” erőkbe integrálták. A tartalékos ZNG és egyéb területvédelmi erőket pedig a HV tartalékos úgynevezett „R” egységeibe integrálták. 1991.november 3-án a ZNG –t hivatalosan átnevezték HV-nek.
 1991.12.31-én Horvátország elnökének döntése alapján a honvédő erők képezték a HV tartalékos területi erőit, az újonnan megalakuló HV egységek mellett.
1991.09.21-től a horvát katonai vezérkar létrehozza a Fegyveres Erők Vezérkari Törzsét (GS OS), mely a ZNG szárazföldi (KoV), haditengerészeti (HRM) és légi és légvédelmi (HRZ, PZO) erőit irányítja, Anton Tus főparancsnok vezetésével.
1991. október 1-én létrehozzák a korábbi ZNG Hadtesti  Parancsnokságokból (ZOG) katonai területi parancsnokságokat és operatív zónákat (OPZ). Elsőként Osijek, Bjelovar, Zagreb, Karlovac, Rijeka és Split területein. Ezen területi parancsnokságok alá voltak rendelve az adott operatív zónákban működő egységek, melyek a hadműveleti területeken 1991.ősz elején létrehozott Operatív Csoportokat (OG) támogatták. Folyamatosan alakulnak meg a taktikailag kitűnően működő gyalogos brigádok/dandárok (aktív, és tartalékos), és egyéb más formációjú ezred, század, zászlóalj egységek. Az 1991.év végére több mint hatvanhárom brigád alakul.
Az egységeket Operatív Zóna (OZ) parancsnokságok alá sorolták be:
 
- 1.OZ-Osijek
- 2.OZ Bjelovar
-3.OZ Zagreb
-4.OZ Karlovac
- 5.OZ Rijeka
-6.OZ Split
 
-mely zóna parancsnokságokat a GS OS irányított. A Nemzet Védelmi erőket beintegrálták a honvédő egységekbe.
 
Az Operatív Zónák (OZ) :
 
- 1.OZ-Osijek
Beli Manastir, Osijek, Vukovar, Vinkovci, Zupanja, Slavonski Brod, Slavonska Pozega , Dakovo, Nasice, Orahovica, Podravska Slatina, Valpovo, Donji Miholjac járás
 
 
- 2.OZ Bjelovar
Varazdin, Ludberg, Novi Marof, Ivanec, Koprivnica, Krizevci, Durdevac, , Cakovec, Bjelovar, Cazma, Garesnica, Grubisno Polje, Daruvar, Virovitica, Pakrac, Nova Gradiska,
 
 
-3.OZ Zagreb
Grad-Zagreb, Vrbovec, Sveti Ivan Zelina,  Dugo Selo, Ivanic Grad, Jastrebarsko, Donja Stubica, Zabok, Klanjec, Krapina, Ivanec, Pregrada, Zlatar-Bistrica, Sisak, Petrinja, Hrvatska Kostajnica, Dvor, Glina járás
 
 
-4.OZ Karlovac
Gvozd(Vrginmost), Ozalj, Duga Resa, Karlovac, Vojnic, Slunj, Ogulin, korduni járások és az Operatív Csoport Lika katonai zónába eső Otocac, Gospic, Korenica, Gracac, Donji Lapac likai járások 1992.januárig
 
- 5.OZ Rijeka
Oparija, Rijeka, Crikvenica, Cabar, Cres-Losinj, Krk, Rab, Delnice, Vrbovsko, Senj,Buje , Buzet, Labin, Porec, Pula, Pazin,Rovinj járás.1992.januártól Operatív Csoport Lika katonai zónába eső Otocac, Gospic, Korenica, Gracac, Donji Lapac likai járások
 
-6.OZ Split
Sinj, Imotski, Vrgorac, Drnis, Kastela, Solin, Omis, Biograd na Moru, Brac, Pag, Imotski, Solin, Split, Trogir, Sibenik, Knin, Obrovac, Benkovac, Zadar, Makarska, Ploce, Metkovic,  Hvar, Vis, Korcula, Lastovo járások.
 
Az egységek struktúrája: -ezred (pukovnije)
                                          - zászlóalj szintű erő (bojna), sajátságos balkáni
                                                            katonai  formáció, a századnál nagyobb, de az       
             zászlóalj  szerkezetnél kisebb létszámú –
- divízió vagy osztály (divizija)
 - század (satnija)
- csapat (ceta) – sajátságos balkáni katonai formáció, a század szintnél szerkezetileg kisebb létszámú, de a szakasznál nagyobb létszámú -      
A honvédő egységek (db) úgy a védelmi műveletekben, mint támadó műveletekben részt vettek.
1991.09.30-tól  Horvátország elnökének döntése alapján megalakuló Operatív Zónák elkezdték működésüket 1991.10.15-től. Az egész szerkezeti átalakítás 1992. februárra fejeződik be, amikor létrejöttek még a Zadar és Dubrovnik szektorok. A szerkezeti átalakítással rendszerezettebb és jobban irányíthatóbbá vált a horvát haderő a hadműveleti területeken.
1991.október elejére már huszonnégy felfegyverzett dandár (tíz brigád, önálló egység/zászlóalj ”bojna”, század). Október és november közt a mozgósítás révén további húsz brigád állt hadrendbe. Horvátországban 1992.01.02-ig, a „Szarajevói tűzszüneti „megállapodásig már több mint 330 000 katona, hatvanöt brigád, és nagyszámú ezredek, egységek /zászlóaljak „bojna”, 40 000 fős belügyi-rendőri erő (MUP). 
A HOS-t 1991.11.23-án kiadott általános mozgósítás alapján fokozatosan beintegrálják a horvát reguláris hadseregbe „Hrvatska Vojska (HV). A HOS-nál szolgálók csak egy része lépett be a HV-ba. Többen átmentek BiH-ba, ahol az ott megalakuló HOS egységeihez, vagy bosnyák/muszlim területvédelmi erőkhöz csatlakoztak.
36znakovibrigada.jpg
 
 
1992.év
 
Az 1992-es tűzszüneti megállapodást követően, miután az UNPROFOR erők megkezdték horvátországi szolgálatukat, a horvát hadseregen belül jelentős változás indult meg, többen leszereltek, több alakulat beintegrálódott más alakulatba, ezredbe, brigádba. Mindezt az 1992. februártól viszonylag stabilizálódó harci helyzet és az UN katonai erők megérkezése eredményezte.
 
Több idő jutott a horvát hadseregen belül a technikai védelmi fejlesztésre, a kiképzésre, a taktikai és technikai újításokra. Legnagyobb kiképző bázisok: Koprivnica, Pozega, Pula, Zagreb (Borongaj), Zadar légi bázis, haditengerészeti kiképző központ Split, tiszti kiképző központ Zagreb és katonai parancsnoki kiképző iskolák.
 
A hadigépezet nagy eredményét jelentette további három „A” brigád, dandár létrehozatala (5. brigád-Vinkovci, 7. brigád –Varazdin, 9. brigád-Gospic), mely erők a több már meglévő 1. brigád, 2. brigád, 3. brigád, 4. brigád erőivel egyetemben 1992.decemberre gárdista brigáddá szerveződnek (GBR).
 
1993.év  
 
Az 1993.év elején a tiszti kiképző központ ( Jastrebarsko, Koprivnica, Pula, Pozega, Sinj) megváltoztatja nevét Horvát Katonai Akadémiára (HVU). Emellett az Operatív Zóna parancsnokságokat (OZ) 1993.februártól felváltják a Katonai Körzet (ZP) parancsnokságok (ZP Osijek, ZP Bjelovar, ZP Zagreb, ZP Karlovac, ZP Gospic, ZP Split).
Az 5. OZ Rijeka helyét átvette a ZP Gospic. Februárra Horvátország területén több mint negyvenhat körzeti parancsnokság (ZM) kezdte meg működését a ZP parancsnokságok alatt.
Novemberre Jastrebarsko városban lévő katonai bázison megalakult a HV tiszthelyettes képző iskolája. 
1994.év
1994. márciusban megalakult a különleges műveletekben részt vevő központi 1. Horvát Gárda (HGZ). 
1995.évtől
A „Bljesak”, és „Oluja” felszabadító hadműveletek követően, 1996.év februárjában a horvát hadsereg belül megkezdődött a tartalékos 137 600 fős katonai állomány lecsökkentése 21 000 főre. Ez a további években tovább csökkent 1996.márciustól májusig 11 7000 főre, majd 1999. május 31-ig már nem volt tartalékos katona a haderőben.
1996.évben a haderő újabb reformon esik át. Márciustól az eddigi ZP parancsnokságok központjai egyes területeken áthelyeződtek. Ennek alapján megmaradt ZP Karlovac, de a többi ZP helyett (Osijek, Bjelovar, Zagreb, Gospic, Split) létrejött ZP Dakovo, ZP Varazdin, ZP Knin, ZP Pazin, ZP Ston).  A HRZ és PZO bázisait Pula, Zadar (Zemunik), Split (Divulje), Zagreb (Pleso és Lucko) bázisokon működtette, a HRM pedig három haditengerészeti szektorban (Észak- Adria „SVJ”-Pula parancsnokság, Közép-Adria „SRJ”-Sibenik parancsnokság, Dél-Adria „JZA”-Ploce parancsnokság) lévő tengerészeti támaszpontján.1999. februárban megalakult a Kiképző Parancsnokság (ZzO). A továbbiakban a Horvát Hadsereg részt vesz a nemzetközi katonai operációkban, melynek koordinálására megalakítják a SMVO parancsnokságot. A továbbiakban a békepartnerség keretén belül a Horvát Haderő csatlakozik, a nemzetközi békefenntartó műveletkehez, illetve csatlakozik a NATO haderejéhez annak déli parancsnokságához tartozva. 
Forrás:
 
 
  
 
A HORVÁT  HADSEREG STRUKTÚRÁJA
1991-1992.
A legfőbb parancsnok: dr Franjo Tuđman elnök. Főparancsnokság helye/Glavni stožer oružanih snaga Republike Hrvatske (GSOS RH)– Zagreb, az az a főváros volt.
Védelmi miniszter: Gojko Šušak
helyettese: Ivan Milas

GS OS RH/vezérkari főparancsnok:  Antun Tus

Szárazföldi erők/Kopnena vojska – KoV

Kiképző központ/Centar za obuku i odgoj - Jastrebarsko-parancsnok: Đuro Ivanović

Kiképző központ/Centar za obuku i odgoj - Muzile, Pula-parancsnok:Vedran Antonini
 
Haditengerészeti központ: Nikola Prižmić

Légierő és légvédelmi erők/ RZ, PZO-parancsnok: Feri Toth és Božo Kovačević
 Operatív Zónák 1991.októbertől -1993.áprilisig:
 
1.OZ Osijek -1993.áprilistól ZP Osijek
 
 
                  2.OZ Bjelovar-1993.áprilistól ZP Bjelovar
 
 
  
3.OZ Zagreb-1993.áprilistól ZP Zagreb
 
 
4.OZ Karlovac-1993.áprilistól ZP Karlovac
 
 
5.OZ Rijeka-1993.áprilistól ZP Gospic
 
6.OZ Split-1993.áprilistól ZP Split
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FOLYTATÁS A 
TOVÁBBI RÉSZEKBEN
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.