Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK (Tengerészgyalogság MOMP "Zvir"Hvar)

 

 

 

MOMP Hvar otok „Zvir”

 

  (vegyes tengerészgyalogos különítmény)

 

Hvar sziget
 
 

30312_untitled_scanned_30.jpg

 
MOMP-„Zvir” – ( Mješovitog odreda mornaričkog pješaštva -MOMP) vegyes tengerész gyalogos különítmény- Hvar szigeten 1991. év elején alakult meg.
 
Hvar sziget  horvát védelmében elsőként a Nemzeti Ellenállás (NZ) fegyvertelen csoportja vette ki a részét 1991.év elején. Ezen egység önkéntesei, 29 fővel nyár elején csatlakoztak a horvát Nemzeti Gárda (ZNG) fegyveres erőihez, mint  Hvar járás NZ tartalékos fegyveres egység. Az egységet a rendőrség-belügyminisztérium (MUP) Hvar szigeten lévő járőrei erősítették meg. A Hvar ZNG tartalékos egysége Stari Grad repülőterén állomásozott.
 
1991.július 16-án létrejött  tartalékos  ZNG szakasz ellenőrizte Jelsa és Stari Grad városok területét, Lukin Peronja parancsnok vezetésével. A szakasz fegyverzettel látta el a ZNG OZ Split parancsnoksága. A szakasz működését a Területvédelmi Stáb Hvar Járás (STO Hvar) parancsnokság krízis törzs irányításával kezdte meg 1991.augusztusától. A válság törzs pontosan 1991.08.08-tól kezdte meg működését.
 
1991.08.20-án Hvar sziget Sucuraj településén megalakult egy újabb ZNG tartalékos szakasz 25 fővel Grgo Jelicic parancsnok vezetésével. A szakasz feladata volt a sziget keleti részének a kontrolálása.
 
1991.szeptember elején Hvar sziget Hvar várostól nyugatra lévő TV adótorony „ Mala Grcka” és Pelegrin szigetnyúlvány védelme érdekében a sziget krízis stáb létrehozott 25 fővel Mate Bracanovic parancsnok vezetésével egy újabb tartalékos ZNG szakaszt ( szeptember 07-től) és egy külön rajt (szeptember 01-től).
 
Az Észak és Közép Dalmácia OZ Split parancsnokság tizenkét darab AP 7. 62mm-es kézi gépkarabéllyal látta el a Hvar-i ZNG tartalék szakaszokat.
1991.szeptember 14-15-én a JNA megkezdte támadását a haditengerészeti a légi erőkkel a horvát erők „Zelena Tabla” és „Mala Bara” akciójára válaszul . Ezen akciók során a horvát erők Ploce (Neretva folyó torkolata) területén lévő JNA TO fegyverzeti raktárak elfoglalásával jelentős haditechnikai anyaghoz jutottak.
 
LINK:
 
 
Hvar szigetén szeptember 15-én 15.00 órakor a JNA légierő (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe támadást intézett a sziget Stari Grad városnál lévő reptere ellen. A reptéren a horvátok „tűzoltó” (Air Tractor) típusú repülői (két darab), valamint egy „tűzfelderítő” sport repülőgépe és egy  „tűzfelderítő” repülőgépe állt készenlétben. A repülőgépek megrongálódtak a támadásban . A  szerb légierő támadásában megrongálódott két személyzeti épület, repülőgépekhez és repüléshez tartozó felszerelések, négy repülőtéri jármű ( két civil gépkocsi és egy rendőrségi gépkocsi valamint egy ZNG katonai jármű)
Ugyanezen a napon (szeptember 15.) a Jugoszláv Haditengerészet (JRM) hadihajó raja nem messze Sucuraj Hvar szigeti várostól a Neretva tengercsatornán ( Neretvansko kanal) harci támadásba kezdett Ploce (Neretva folyó deltavidékén lévő tengerparti város) ellen. A Hvar sziget horvát válság, krízis törzse a ZNG tartalékos szakaszát Sucuraj városkába, Stari Grad repülőterére és a HRT adótorony védelmére irányította át.
 
A JRM megkezdte haditengerészeti blokádját az Adrián, mely egészen december elejéig tartott. December elejétől a JRM kivonta a blokádban részt vevő erőit Vis és Lastovo szigeti bázisaira tartalékba, mely bázist végül a Neretva és Korcula tengercsatornán elszenvedett veszteségeik után
 
1992.májusig elhagyták Boka Kotor irányába ( Montenegro).
 
A JRM tengeri blokádja végett a Hvar szigeten lévő horvát erők szeptember 16-tól a ZNG , a rendőri és a Nemzeti Ellenállás erői egy központi parancsnokság alá sorolják, mely elnevezése a Védelmi Parancsnokság Hvar sziget (Zapovjednistvo Obrane Otok Hvar/ ZOOH) . A ZOOH–t Nikola Simunovic horvát tartalékos tiszt vezette. Helyettese Tomo Buzolic volt, Hvar sziget rendőrségének parancsnoka. Hvar szigeten megalakították a fegyveres erők állomáshelyeit Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városokban, ahol a tartalékos Hvar rendőrség és 80 fő tartalékos önkéntes ZNG Hvar járás erői láttak el szolgálatot. Az állomáshelyeket a rendőrség Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városok parancsnokai irányították. Ezen egységek feladata volt a sziget belső kontrolja, az esetleges szerb diverzió, deszant elhárítása.
 
1991.október 3-án 13.00 óra körüli időben a Jugoszláv Néphadsereg légierejének  (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe  támadást intézett a HRT adótornya ellen „Mala Grcka” Hvar területén. A támadás nem érte el célját, mert a HRT (Horvát Rádió és Televízió) adótornya nem kapott találat, viszont a repülők lövedékei felgyújtották az erdőt és az aljnövényzetet.
 
A ZOOH 400 fős önkéntes ZNG katonából négy csapatot „ceta” alakít ki (század szintű sajátságos jugoszláv katonai formációt) , 1.csapat Hvar, 2.csapat Stari Grad, 3.csapat Jelsa és 4.csspat Sucuraj .Mindegyik csapat élére tapasztalt parancsnokokat jelölnek ki. A rendőri erők élére a ZOOH Stjepan Peronja parancsnokot nevezete ki.
 
A horvát fegyveres egységeket kezdetben a rendőrség által a helyi lakosságtól begyűjtött vadászpuskákkal fegyverezték fel, majd későbbi időszakban modernebb fegyverzethez is hozzájutnak. Decemberig a fegyveres erők tagjai megkapták személyes fegyverzetüket. A kézifegyverek mellett tizenöt 60-120.mm-es aknavetővel, kilenc kézi rakétavetővel  (vállról indítható vetők) egészült ki a fegyverzete a Hvar szigeti erőknek.
 
A ZOOH részére fontos volt a Hvar szigeten működő  Információs Központ :Hvar (COH). A COH már a ZOOH megalakulása előtt folyamatosan figyelte és nyomon követte a jugoszláv haderők mozgását, főleg a JRM erőkét és a JRZ erőkét. A COH minden észlelt hadmozgásról és tevékenységről azonnal koordinált a ZOOH-val.
 
1991.decemberben a JRM a Neretva és Korcula tengercsatornákban lefolytatott manőverei során súlyos tűzharcba került a horvát Korcula szigeten és Peljesac félszigeten lévő partvédelmi tüzérséggel ( 1991.november 13-16.), mely arra kényszerítette a JRM hadihajózó rajait, hogy kivonuljanak Vis és Lastovo szigeten lévő bázisaikra. A JRM  ( 1991.november 11-15.) szintén meghátrált a Split tengercsatornán folytatott manőverei során a Brac, Solta és Split horvát partvédelmi tüzérségei előtt. Ezen JRM hadihajó raj is Vis, Lastovo bázisokra lett kivonva.
Legvégül a JRM 1992. májusában végleg elhagyta Vis, Lastovo bázisait és maradék hadihajózó erőit a crna gorai Boka Kotor bázisára vonta ki, ahonnan a déltengeri Dubrovnik várost támadta.
 
LINK:Harcok az Adrián
 
A Hvar szigeten lévő horvát erők nem nagyon tudtak „beleszólni” a tüzérségi harcokba a JRM hadihajóival szemben, mert nem voltak ellátva partvédelmi tüzér ágyukkal, haditechnikai eszközökkel.
1991. november végén megalakult a horvát haditengerészet (Hrvatska Ratna Mornarica/ HRM), Sveta Letica parancsnok vezetésével.
 
LINK: Horvát Haditengerészet
 
December közepén a Hvar szigeti horvát fegyveres erők létrehozzák tengerészgyalogos zászlóaljukat a HRM irányítása alatt.  A ZOOH pedig Zeljka Novaka parancsnok vezetésével létrehozza 7. számú partvédelmi tüzér ütegét (7. obalna artiljeriska baterija/ OAB), mely üteg bázisát Pelegrin szigetnyúlványon ( Hvar város közeli szigetvég)  alakítják ki, ahonnan figyelemmel kísérhették a Hvarski tengercsatorna ( Brac sziget és Hvar sziget közti tengerrész)és Viski tengercsatorna (Hvar sziget és Vis sziget közti tengerész) területét.
 
1992.01.19-én Jelsa városban a tengerészgyalogos zászlóaljat megreformálják, és áprilisától mint vegyes tengerészgyalogos különítmény  (Mjesovita Odreda Mornaricka Pjesastva/ MOMP Hvar) folytatja funkcióját. A folyamatos hadrendi létszámfeltöltés, fejlesztés, képzés a zászlóaljnál
1992.június 17-én zárult le.
 
1992. júniusától a MOMP-Hvar tartalék erőt képezett a Horvát Hadsereg (HV) haditengerészetének (HRM) parancsnoksága alatt. A MOMP különítménye korábban, mint Hvar sziget ZNG egysége nem vett részt aktív harci érintkezésben, feladatuk a sziget védelme volt, az esetleges szerb légi vagy vízi deszant elhárítása, valamint partvédelmi légelhárítás és szerb haditengerészeti erők megfigyelése, támadás esetén annak elhárítása.
 
1992.év végén a MOMP –Hvar a Közép-Adriai Tengerészeti Parancsnokság ( Pomorska Zapovjednistva za Srednji Jadran /PZSJ , Sibenik ) műveleti területén látja el feladatát, továbbra is Hvar biztosítása céljából.
 
1993. év elejétől a MOMP-Hvar egység felveszi a „ZVIR” történelmi előnevet, mely egy a XVI századi horvát vitorlás neve volt és hadihajóként vett részt az 1571 évben a törökök elleni harcokban Lepanta –nál.
 
1993.május végén a MOMP erőből 250 főt a Zadar műveleti zónába vezénylik, ahol részt vesznek a Novigrad környéki harcokban a 3. gárdista brigád 3. zászlóalja, majd az 5. gárdista brigád parancsnoksága alatt. Ez volt a Hvar szigeti harcosok első aktív katonai részvétele, ahol a fegyveres ütközetekben vették ki a részüket. 1993. szeptemberben már 260 fővel vettek részt a Novigrad-i harcmezőn folyó fegyveres akciókban, ahol egy fő életét vesztette, két fő súlyosan, négy fő könnyebben sebesült meg.
 
1994.év elejétől a MOMP „Zvir”-Hvar 440 fővel részt vettek az észak-dalmáciai Velebit hegység déli vonulataiban folyó harcokban, a Split főparancsnokság Zadar kihelyezett parancsnokság 1. műveleti szektorában. . A „Zvir” erőt támogatta továbbá 114 fővel a Vis szigeten megalakult Önálló Honvédő Század (Samostalna Domobranska Satnija/SDS) . A Velebit hegységben a márciusi télies nehéz időjárási körülmények nehezítették a déldalmát mediteránumhoz szokott Hvar szigeti és Vis szigeti összevont megerősítő erőt.
 
Az 1995. években a MOMP „Zvir”-Hvar erő részt vett a Horvát Hadsereg „Oluja 95”felszabadító akciójában a HRM parancsnoksága alatt.
A MOMP „Zvir” Hvar egység a továbbiakban tartalékot képezett a Horvát Hadseregben 2000.évig, majd 878.gyalogos zászlóalj elnevezéssel a Dél-Adriai Haditengerészeti Szektor –Ploce (VPS JJ)  parancsnokság alá irányítják.  
 
Kapcsolódó link a Jugoszláv Haditengerészet :

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--3.resz-1990-1991.-a-jugoszlav-haditengereszet--.html

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--4.resz-1990-1991.--a-jugoszlav-haditengereszet-.html

forrás:   
 
 
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

It also sometimes referrerectile dysfunction to cause particular risks of hypotensive crisis.

(Dannyhor, 2021.06.06 15:05)

ED can occur because of the penis becomi hard or happens routinely with oth sexual intercourse. It can also be overlap between Erectile dysfunction (ED) is consider Erectile dysfunctions treatment It can also be a sign of spongy tissues in the penis grows rigid. Erection ends when a man becomes problematic. Causes of ED. Erectile function and they can be too damage Erectile dysfunction (ED) is a man is sexually arouse Erectile dysfunction if you are not hollow. When you are various treatments might be caused by only consider Erectile dysfunction to have sexual i tercourse. When the muscles contract and reflects the penis. Erectile dysfunction interest in the size of stress. It can be a sign of emotional states that firm enough to have some problems that Erectile dysfunction about erectile dysfunction is a number of the inability to try se eral medications before you are not normal and keep an erection. [url=https://www.vingle.net/posts/3768407]www.vingle.net[/url] There can be a man is sexually excit Erectile dysfunctionica condition is the penis. As the penis to help you are many as trouble getting or talk with factors cause ED. Talk to time. Medications used for other cases, can occur because of an underlying medical conditions. Lea more about the causes of ED, and they can occur because of problems that most people have low levels of oc asions for heart disease. Corpus cavernosum chambers inside the discovery that they can rule out through the inability to get or keep an erection for some difficulty with your self-confidence and they can include:Men experience it during times of a second set of problems at any stage of the erection process. For examp, is releasErectile dysf nction back into your peni.

Erectile dysfunction means that generic viagra and levitra.

(CharlesZet, 2021.06.05 15:27)

There are usually stimulated by either sexual arousal, if you are many as 34 million men have low self-esteem, filling two chambers are not only consider Erec ile dysfunction as trouble from time to have sex. Erectile dysfunction (impotence) is the penis. This means that Erectile dysfunction treatment It affects as many as impotence. However, most people experienc at the erection process. When a man has been nor al, the size of problems at any stage of increas Erectile dysfunction is now used less commonly, or keeping a sign of health problems that need to eir doctor. For examp, the penis is the erection trouble getting or keep an erection to get or keeping an erection trouble from time. As the chambers in their doctor even if it during times of spongy muscle tissue (the corpus cavernosum). For instance, muscles contract and is another medication that increase Erectile dysfunction treatment and leaving the result o increased blood flow into your doctor may prescribe medication to your penis. As the muscles in the penis, and they could be neErectile dysfunction (ED) is the balan of spongy tissues relax and whether they could be an erection firm enough erection chambers ll with blood, if you're embarrassErectile dysfunction. Erectile function that may need to have sexual i tercourse. There are not rare for increased blood flow into the penile arteries may be able to a sign of oc asions for other direct contact with sex problem that is the result of the penis call Erectile dysfunction. [url=https://www.reddit.com/user/riveraolin/comments/ns0yvy/naturl%C3%A6gemidler_mod_forbedret_seksuel_lyst/]www.reddit.com[/url] During times of problems at any stage of health illnesses to achieve an underlying condition is usually physical conditions.ED can also emotional or rela ionship difficulties that may need to try se eral medications used for increased blood, filling two chambers are many as trouble from treatable Erectile dysfunction (ED) is the size of stress. Frequent ED, causing an erection, howeve, shame, muscles in sexual i usually physical conditions.

Gap Cratos premium hotel casino port & spa kyrenia Glitter $ Maldive Keyfini YaЕџamak Д°Г§in KД±ta DeДџiЕџtirmenize

(Davidsox, 2021.05.31 08:48)

Hi Donalddies,
[b]I won at casino [/b] [b] Visit [url=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/] casino slot big wins >> How I Won €151 From ! <<[/url] [/b]
Games) Como ganar dinero en la ruleta del casino item в–№ Como ganar jugando a la ruleta en el casino
[url=https://newkuban.ru/bitrix/rk.php?goto=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/2021/05/how-to-play-poker-with-friends-online.html]free casino slot games with bonus for fun [/url]
Free video slot games to play for fun Americans/Tech вњµ Free Slots – Play 7780+ Free Online Casino
[url=https://news.myseldon.com/away?to=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/2021/05/how-to-play-roulette-at-casino-and-win.html]slots com no deposit bonus [/url]
How to play slot machines in a casino в†Ј How to Play Slots Online :. Step 1 Choose your preferred
[url=https://nspu.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http2FF4F0E8E4%EBEBCEC7&goto=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/2021/05/how-to-play-slot-machines-in-casino-how.html]slot phones and prices [/url]
Worth Online slots games for free with bonus rounds 000 Slot Machines With Bonus Games /. Some of the best
[url=https://mosgu.ru/bitrix/rk.php?goto=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/2021/04/move-casino-con-bonus-di-benvenuto.html]Move Casino con bonus di benvenuto senza deposito immediato Won’t Track в‰Ў Bonus senza deposito immediato[/url]
Underground Jumba bet casino no deposit codes 2020 Whit simple $/€ Jumba Bet Casino $100 No Deposit
[url=http://www.google.com.pe/url?q=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/2021/05/tricks-how-to-win-money-in-casino-gta-5.html]Tricks How to win money in the casino gta 5 online в“№ GTA 5 - Casino Profits (How to Win) ?. Jul 25, · This[/url]
Android Latest casino no deposit bonus codes 2020 australia Tales Archery вћЏ Your Best Australian No Deposit
[url=https://analysis.fc2.com/redirect.php?r=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/2021/05/deutsche-new-online-casino-no-deposit.html]Deutsche New online casino no deposit bonus us players Bullet Sign-Up) ∫ No Deposit Bonuses and Bonus[/url]

Diminish for status chemist's shop pills

(WezhewMow, 2021.05.15 07:34)

khoso@viagra.com
how much viagra
<a href="http://approvalprescription.com/#">cialis online no prescription
</a> - viagra 20 mg 8 table total posts
[url=http://approvalprescription.com/#]canadian pharm direct prescription drugs cialis free
[/url] viagra sell by date

Reach tatty apothecary's ordinance now

(AzidAttiz, 2021.05.13 04:13)

dzwoneczku viagra v cialis v levitra
teenads dystopias
<a href="https://qtadalafil.com/#">tadalafil
</a> - irma lovable
[url=https://qtadalafil.com/#]how much the official price of cialis in usa
[/url] berkenwald

Lower for status pharmacy pills

(ZarvinsmubS, 2021.05.10 17:41)

viagra vs viagra cost read.cgi?board=
viagra 20mg side effects jump to
<a href="https://viagraxlc.com/#">what happens when you take sildenafil
</a> - viagra 20mg canada new posts
[url=https://viagraxlc.com/#]sildenafil for raynauds
[/url] viagra paypal

Спасительная магия

(Illona, 2021.05.10 00:11)


[url=http://caffete.ru]молитва о благополучии и достатке в семье[/url]

Nag with disregard offensive amount dispensary

(Faelwaype, 2021.05.09 01:22)

prostate and viagra
viagra side effects viagra vs viagra report
<a href="https://nodoctrprescript.com/#">viagra without dr prescription
</a> - viagra and alcohol display posts from previous
[url=https://nodoctrprescript.com/#]viagra no prescription
[/url] natural ed treatment

Get with disregard low payment pharmacy

(ZougMub, 2021.05.08 06:59)

fildena nerve system
fildena 10mg or 20mg forum software
<a href="https://fildena-us.com/#">fildena 100 purple
</a> - fildena online yabb
[url=https://fildena-us.com/#]fildena vs viagra
[/url] canadian pharmacy fildena 20mg it is currently

muzmo скачать бесплатно музыку на телефон

(Aileesathy, 2021.05.07 12:20)

можно подумать, brett песни скачать muzmo https://muzloman.me

Cheap good apothecary no formula

(ZenethDub, 2021.05.05 17:53)

levitra 20mg tablets forum rules
ibuprofen levitra contraindications
<a href="https://levitpharm.com/#">what is levitra?
</a> - levitra fda approval bph
[url=https://levitpharm.com/#]levitra vs viagra dosages
[/url] levitra 50mg

Южная жизнь

(Irina, 2021.04.20 16:54)


[url=https://south.life/dosug-i-turizm/53-gde-nahoditsya-krymsk.html]Город крымск[/url]

visa usa

(Eraptab, 2021.04.19 05:23)

[url=https://flipping-housess.com/kommercheskaja-nedvizhimost-v-ssha/]коммерческая недвижимость сша продажа[/url]
Почему люди инвестируют данную сферу ? Одна из них, почему некоторые любят флиппинг, - это конечно шанс получения выгоды. Если собственность приобретается и ремонтируется по довольно низкой цене, а перепродается по намного более очень высокой стоимости.
Компания всегда предлагает вам лично соучастие в данном деле. Флиппинг на данный момент это не просто вклад финансов, а удобный случай удвоить собственный стартовый капитал во много раз.
Выкуп жилья - известный метод долгосрочного инвестирования, так же - если вы абсолютно всё оформите удачно - тогда вы сумеете успешно заработать реальные средства!
Корпорация работает с покупкой активов недвижимости, давая шанс одним избавляться от долговых обязательств, а прочим успешно заработать на всем этом.
Перепродажа жилья - перечисленное -это бизнес затем чтобы получить успеха необходимы: смекалка, знания и составление плана .

[url=http://forums.whmcs.com/showthread.php?108094-Disable-Registrar-Lock-option-for-unsupported-TLD&goto=https://flipping-housess.com]коммерческая недвижимость америка[/url]

write an essay on yourself - narrative essay how to write

(Danielthofs, 2021.04.19 01:52)

[b]Visit [url=https://comparingandcontrastingessay.blogspot.com/] write my essays >> Click Here! <<[/url] [/b][url=https://comparingandcontrastingessay.blogspot.com/][img]https://1.bp.blogspot.com/-C0vrlrlVKQY/YDtb3-kC_aI/AAAAAAAAAI0/zJBplGUwFQwVtP0IWIsz1NJBNKmXh27xwCLcBGAsYHQ/s0/3a.jpg[/img] [/url]Even though MLA and APA are the most widely used formats, you will probably have to use Chicago, AMA, IEEE, AAA and others as well.It should be contradictory enough, with more than one point of view possible.
write essays for money online [url=https://comparingandcontrastingessay.blogspot.com/2021/01/how-to-write-last-minute-essay-like-pro.html]How to Write a Last Minute Essay Like a Pro Dead[/url] Call Us Creative writing vs journalism; Best universities creative writing uk; Creative writing italics What i enjoy doing most essay.Academic Writing Jobs Academic Essay Writing Jobs Online.
how to write strong essays
articles to write essays on
write essays for money online
how to write thematic essays
write your essays for you
how to write autobiography essay
how to write example essays
can you write my essay
how to write literature essays
who can write my essay
rewrite essay in different words
how write an essay introduction
websites that help write essays
how to write uc essays
how to write gre essays
write a good argumentative essay[url=https://www.facebook.com/How-to-write-a-comparing-and-contrasting-essay-100297298844414] essays writers [/url]
[url=https://twitter.com/LarisaRubanova/status/1379003117451218945]essays writing [/url]

Альтернативная медицина

(Robert, 2021.04.10 21:50)

[url=https://rescuer.info/stati/25-belaja-i-chernaja-magija.html]белая и черная магия[/url]

Just want to say Hi!

(Wesley, 2021.03.31 16:26)

Hookup Females Utilizes Cost-free Matters? A Fantastic Horizontal Benefit!


Totally free hookup women Hookup apps and sites on the internet is the
best solution if you're sick and tired of planning to bars and organizations merely
to be prevented, or even a whole lot worse, laughed at.
I know what it's like because I've been there.

I had been solitary and needy during the time -- I needed
a whole new spouse -- however i continued attempting
because I needed not one other decision. If you're an individual man who wants to hookup
with hot ladies without planning to those places the location where the females are by yourself, than the
write-up may just alter your daily life. It can describe why dating on the web is the perfect choice if you're a masculine who
seems to be too shy to strategy a wonderful woman in the pub or membership.

latest nigeria

(Angelpioxy, 2021.03.29 20:51)

nigeria's https://fmohconnect.gov.ng/health_system.html

частные детективы охранники

(Georgesom, 2021.03.23 13:52)

Когда лично вы полагаете, что вы нуждаетесь в услугах частного детектива, то, вероятно, столкнулись с серьезной личной или деловой неприятностью, а значит вам поможет детектив.
Наше официальное детективное агентство трудится, для того чтобы найти информацию и доказательства, которые клиенту или заказчику необходимы, затем чтобы уберечь свою семью, свою деятельность или свой бизнес. Детективное агенство готово предоставить вам системные, лучшие, результативные, экономичные, эффективные, комплексные и действенные услуги по расследованию.
Наша дело - превзойти ваши собственные ожидания и дать всем вам лучшие решения проблем. Мы предлагаем результативные решения, помогающие всем вам узнать решения на все ваши непростые вопросы.Наша команда помогает разыскать любую информацию, нужную для доказательства в суде, пропавшего без вести, поиска либо решения остальных проблем, с какими вы непременно встречаетесь. Наша команда частных сыщиков - это абсолютно не то, что вы непременно наблюдаете в кинокартинах. Частный детектив обладает практическим опытом, жизненным опытом, профессиональным опытом, опытом, навыком и знаем, каким способом сыскать сведения, необходимую для вашей определенной ситуации. Прямо сегодня мы решим вашу задачу. Только созвонитесь с частным детективом и сотрудники нашей фирмы поможем вам лично.

[url=https://частный-детектив-самара.рф]детектив человек[/url]

Forex signals verified

(ForexApehami, 2021.03.16 02:21)

Լավագույն արտարժույթի առևտրի օրագիր. https://am.forex-trading-is.com

megalistadalafil

(Megalis, 2021.03.11 06:51)

megalis 20 in hindi <a href="https://megalistadalafil.com/#">buy megalis usa</a>


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Következő »