Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK (Tengerészgyalogság MOMP "Zvir"Hvar)

 

 

 

MOMP Hvar otok „Zvir”

 

  (vegyes tengerészgyalogos különítmény)

 

Hvar sziget
 
 

30312_untitled_scanned_30.jpg

 
MOMP-„Zvir” – ( Mješovitog odreda mornaričkog pješaštva -MOMP) vegyes tengerész gyalogos különítmény- Hvar szigeten 1991. év elején alakult meg.
 
Hvar sziget  horvát védelmében elsőként a Nemzeti Ellenállás (NZ) fegyvertelen csoportja vette ki a részét 1991.év elején. Ezen egység önkéntesei, 29 fővel nyár elején csatlakoztak a horvát Nemzeti Gárda (ZNG) fegyveres erőihez, mint  Hvar járás NZ tartalékos fegyveres egység. Az egységet a rendőrség-belügyminisztérium (MUP) Hvar szigeten lévő járőrei erősítették meg. A Hvar ZNG tartalékos egysége Stari Grad repülőterén állomásozott.
 
1991.július 16-án létrejött  tartalékos  ZNG szakasz ellenőrizte Jelsa és Stari Grad városok területét, Lukin Peronja parancsnok vezetésével. A szakasz fegyverzettel látta el a ZNG OZ Split parancsnoksága. A szakasz működését a Területvédelmi Stáb Hvar Járás (STO Hvar) parancsnokság krízis törzs irányításával kezdte meg 1991.augusztusától. A válság törzs pontosan 1991.08.08-tól kezdte meg működését.
 
1991.08.20-án Hvar sziget Sucuraj településén megalakult egy újabb ZNG tartalékos szakasz 25 fővel Grgo Jelicic parancsnok vezetésével. A szakasz feladata volt a sziget keleti részének a kontrolálása.
 
1991.szeptember elején Hvar sziget Hvar várostól nyugatra lévő TV adótorony „ Mala Grcka” és Pelegrin szigetnyúlvány védelme érdekében a sziget krízis stáb létrehozott 25 fővel Mate Bracanovic parancsnok vezetésével egy újabb tartalékos ZNG szakaszt ( szeptember 07-től) és egy külön rajt (szeptember 01-től).
 
Az Észak és Közép Dalmácia OZ Split parancsnokság tizenkét darab AP 7. 62mm-es kézi gépkarabéllyal látta el a Hvar-i ZNG tartalék szakaszokat.
1991.szeptember 14-15-én a JNA megkezdte támadását a haditengerészeti a légi erőkkel a horvát erők „Zelena Tabla” és „Mala Bara” akciójára válaszul . Ezen akciók során a horvát erők Ploce (Neretva folyó torkolata) területén lévő JNA TO fegyverzeti raktárak elfoglalásával jelentős haditechnikai anyaghoz jutottak.
 
LINK:
 
 
Hvar szigetén szeptember 15-én 15.00 órakor a JNA légierő (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe támadást intézett a sziget Stari Grad városnál lévő reptere ellen. A reptéren a horvátok „tűzoltó” (Air Tractor) típusú repülői (két darab), valamint egy „tűzfelderítő” sport repülőgépe és egy  „tűzfelderítő” repülőgépe állt készenlétben. A repülőgépek megrongálódtak a támadásban . A  szerb légierő támadásában megrongálódott két személyzeti épület, repülőgépekhez és repüléshez tartozó felszerelések, négy repülőtéri jármű ( két civil gépkocsi és egy rendőrségi gépkocsi valamint egy ZNG katonai jármű)
Ugyanezen a napon (szeptember 15.) a Jugoszláv Haditengerészet (JRM) hadihajó raja nem messze Sucuraj Hvar szigeti várostól a Neretva tengercsatornán ( Neretvansko kanal) harci támadásba kezdett Ploce (Neretva folyó deltavidékén lévő tengerparti város) ellen. A Hvar sziget horvát válság, krízis törzse a ZNG tartalékos szakaszát Sucuraj városkába, Stari Grad repülőterére és a HRT adótorony védelmére irányította át.
 
A JRM megkezdte haditengerészeti blokádját az Adrián, mely egészen december elejéig tartott. December elejétől a JRM kivonta a blokádban részt vevő erőit Vis és Lastovo szigeti bázisaira tartalékba, mely bázist végül a Neretva és Korcula tengercsatornán elszenvedett veszteségeik után
 
1992.májusig elhagyták Boka Kotor irányába ( Montenegro).
 
A JRM tengeri blokádja végett a Hvar szigeten lévő horvát erők szeptember 16-tól a ZNG , a rendőri és a Nemzeti Ellenállás erői egy központi parancsnokság alá sorolják, mely elnevezése a Védelmi Parancsnokság Hvar sziget (Zapovjednistvo Obrane Otok Hvar/ ZOOH) . A ZOOH–t Nikola Simunovic horvát tartalékos tiszt vezette. Helyettese Tomo Buzolic volt, Hvar sziget rendőrségének parancsnoka. Hvar szigeten megalakították a fegyveres erők állomáshelyeit Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városokban, ahol a tartalékos Hvar rendőrség és 80 fő tartalékos önkéntes ZNG Hvar járás erői láttak el szolgálatot. Az állomáshelyeket a rendőrség Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városok parancsnokai irányították. Ezen egységek feladata volt a sziget belső kontrolja, az esetleges szerb diverzió, deszant elhárítása.
 
1991.október 3-án 13.00 óra körüli időben a Jugoszláv Néphadsereg légierejének  (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe  támadást intézett a HRT adótornya ellen „Mala Grcka” Hvar területén. A támadás nem érte el célját, mert a HRT (Horvát Rádió és Televízió) adótornya nem kapott találat, viszont a repülők lövedékei felgyújtották az erdőt és az aljnövényzetet.
 
A ZOOH 400 fős önkéntes ZNG katonából négy csapatot „ceta” alakít ki (század szintű sajátságos jugoszláv katonai formációt) , 1.csapat Hvar, 2.csapat Stari Grad, 3.csapat Jelsa és 4.csspat Sucuraj .Mindegyik csapat élére tapasztalt parancsnokokat jelölnek ki. A rendőri erők élére a ZOOH Stjepan Peronja parancsnokot nevezete ki.
 
A horvát fegyveres egységeket kezdetben a rendőrség által a helyi lakosságtól begyűjtött vadászpuskákkal fegyverezték fel, majd későbbi időszakban modernebb fegyverzethez is hozzájutnak. Decemberig a fegyveres erők tagjai megkapták személyes fegyverzetüket. A kézifegyverek mellett tizenöt 60-120.mm-es aknavetővel, kilenc kézi rakétavetővel  (vállról indítható vetők) egészült ki a fegyverzete a Hvar szigeti erőknek.
 
A ZOOH részére fontos volt a Hvar szigeten működő  Információs Központ :Hvar (COH). A COH már a ZOOH megalakulása előtt folyamatosan figyelte és nyomon követte a jugoszláv haderők mozgását, főleg a JRM erőkét és a JRZ erőkét. A COH minden észlelt hadmozgásról és tevékenységről azonnal koordinált a ZOOH-val.
 
1991.decemberben a JRM a Neretva és Korcula tengercsatornákban lefolytatott manőverei során súlyos tűzharcba került a horvát Korcula szigeten és Peljesac félszigeten lévő partvédelmi tüzérséggel ( 1991.november 13-16.), mely arra kényszerítette a JRM hadihajózó rajait, hogy kivonuljanak Vis és Lastovo szigeten lévő bázisaikra. A JRM  ( 1991.november 11-15.) szintén meghátrált a Split tengercsatornán folytatott manőverei során a Brac, Solta és Split horvát partvédelmi tüzérségei előtt. Ezen JRM hadihajó raj is Vis, Lastovo bázisokra lett kivonva.
Legvégül a JRM 1992. májusában végleg elhagyta Vis, Lastovo bázisait és maradék hadihajózó erőit a crna gorai Boka Kotor bázisára vonta ki, ahonnan a déltengeri Dubrovnik várost támadta.
 
LINK:Harcok az Adrián
 
A Hvar szigeten lévő horvát erők nem nagyon tudtak „beleszólni” a tüzérségi harcokba a JRM hadihajóival szemben, mert nem voltak ellátva partvédelmi tüzér ágyukkal, haditechnikai eszközökkel.
1991. november végén megalakult a horvát haditengerészet (Hrvatska Ratna Mornarica/ HRM), Sveta Letica parancsnok vezetésével.
 
LINK: Horvát Haditengerészet
 
December közepén a Hvar szigeti horvát fegyveres erők létrehozzák tengerészgyalogos zászlóaljukat a HRM irányítása alatt.  A ZOOH pedig Zeljka Novaka parancsnok vezetésével létrehozza 7. számú partvédelmi tüzér ütegét (7. obalna artiljeriska baterija/ OAB), mely üteg bázisát Pelegrin szigetnyúlványon ( Hvar város közeli szigetvég)  alakítják ki, ahonnan figyelemmel kísérhették a Hvarski tengercsatorna ( Brac sziget és Hvar sziget közti tengerrész)és Viski tengercsatorna (Hvar sziget és Vis sziget közti tengerész) területét.
 
1992.01.19-én Jelsa városban a tengerészgyalogos zászlóaljat megreformálják, és áprilisától mint vegyes tengerészgyalogos különítmény  (Mjesovita Odreda Mornaricka Pjesastva/ MOMP Hvar) folytatja funkcióját. A folyamatos hadrendi létszámfeltöltés, fejlesztés, képzés a zászlóaljnál
1992.június 17-én zárult le.
 
1992. júniusától a MOMP-Hvar tartalék erőt képezett a Horvát Hadsereg (HV) haditengerészetének (HRM) parancsnoksága alatt. A MOMP különítménye korábban, mint Hvar sziget ZNG egysége nem vett részt aktív harci érintkezésben, feladatuk a sziget védelme volt, az esetleges szerb légi vagy vízi deszant elhárítása, valamint partvédelmi légelhárítás és szerb haditengerészeti erők megfigyelése, támadás esetén annak elhárítása.
 
1992.év végén a MOMP –Hvar a Közép-Adriai Tengerészeti Parancsnokság ( Pomorska Zapovjednistva za Srednji Jadran /PZSJ , Sibenik ) műveleti területén látja el feladatát, továbbra is Hvar biztosítása céljából.
 
1993. év elejétől a MOMP-Hvar egység felveszi a „ZVIR” történelmi előnevet, mely egy a XVI századi horvát vitorlás neve volt és hadihajóként vett részt az 1571 évben a törökök elleni harcokban Lepanta –nál.
 
1993.május végén a MOMP erőből 250 főt a Zadar műveleti zónába vezénylik, ahol részt vesznek a Novigrad környéki harcokban a 3. gárdista brigád 3. zászlóalja, majd az 5. gárdista brigád parancsnoksága alatt. Ez volt a Hvar szigeti harcosok első aktív katonai részvétele, ahol a fegyveres ütközetekben vették ki a részüket. 1993. szeptemberben már 260 fővel vettek részt a Novigrad-i harcmezőn folyó fegyveres akciókban, ahol egy fő életét vesztette, két fő súlyosan, négy fő könnyebben sebesült meg.
 
1994.év elejétől a MOMP „Zvir”-Hvar 440 fővel részt vettek az észak-dalmáciai Velebit hegység déli vonulataiban folyó harcokban, a Split főparancsnokság Zadar kihelyezett parancsnokság 1. műveleti szektorában. . A „Zvir” erőt támogatta továbbá 114 fővel a Vis szigeten megalakult Önálló Honvédő Század (Samostalna Domobranska Satnija/SDS) . A Velebit hegységben a márciusi télies nehéz időjárási körülmények nehezítették a déldalmát mediteránumhoz szokott Hvar szigeti és Vis szigeti összevont megerősítő erőt.
 
Az 1995. években a MOMP „Zvir”-Hvar erő részt vett a Horvát Hadsereg „Oluja 95”felszabadító akciójában a HRM parancsnoksága alatt.
A MOMP „Zvir” Hvar egység a továbbiakban tartalékot képezett a Horvát Hadseregben 2000.évig, majd 878.gyalogos zászlóalj elnevezéssel a Dél-Adriai Haditengerészeti Szektor –Ploce (VPS JJ)  parancsnokság alá irányítják.  
 
Kapcsolódó link a Jugoszláv Haditengerészet :

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--3.resz-1990-1991.-a-jugoszlav-haditengereszet--.html

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--4.resz-1990-1991.--a-jugoszlav-haditengereszet-.html

forrás:   
 
 
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

viagra canadian pharmacy ezzz

(odovasix, 2022.05.14 12:14)

compra viagra <a href="https://viagramonk.com/">using viagra</a> super viagra

Почему цветы имеют запах и цвет?

(ojxround, 2022.05.14 06:45)

[url=https://yourdesires.ru/fashion-and-style/quality-of-life/1538-kak-vyigrat-dengi-v-kazino-jeldorado-onlajn-obzor.html]Казино онлайн Эльдорадо – легкий способ выиграть деньги в интернете.[/url] или [url=https://yourdesires.ru/useful-advice/1236-kriterii-poleznogo-detskogo-ryukzaka.html]Критерии полезного детского рюкзака[/url]

https://yourdesires.ru/beauty-and-health/lifestyle/278-glistnye-invazii.html

sildenafil 100mg price walmart

(odovasix, 2022.05.13 09:28)

sildenafil 20mg tablets <a href="https://viagramonk.com/">canadian viagra</a> women viagra

как загрузить фото ОМГ ОМГ площадка

(omgomggaP, 2022.05.11 20:52)

[url=https://omgomgomg.hydraruzpxnewfa.co]Ссылка на ОМГ АМГ omgomgomg ОМГОМГ[/url] альтернатива гидре - http://omgomgomgnxat4aagix67wnlqxmvqmbrz54iok4uawlbnjdmqb525cad.onion/ - OMGOMGOMG ОМГ ОМГ MOST ADVANCED DARKMARKET Вас приветствует обновленная и перспективная площадка всея русского даркнета. Новые быстро действенные сервера, видоизменённый для максимального удобства интерфейс, высочайший уровень безопасности. Новые магазины уже известных брендов, топовые товары уже знакомых вам веществ, моментальный обменник и куча других разнообразных функций ожидают клиентов площадки даркмаркетов OMG!OMG! уже сейчас! Заходи по ссылке и приобретай свои любимые товары по самым низким ценам во всем даркнете! Закрыли гидру? Заходи на новую площадку ОМГОМГ моментальные закладки мефедрон альфа купить москва спб саратов КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМ TELEGRAM [url=https://t.me/omgomg_tor]OMG! omgomgomg![/url]

viagra online no prescription

(FubDouse, 2022.05.09 09:06)

sildenafil prescription online <a href="https://edviagrarx.com/">over the counter viagra substitute</a> viagra for sale online

как загрузить фото ОМГ ОМГ ОМГ onion ссылка

(omgomggaP, 2022.05.06 22:45)

[url=https://omgomgomg.hydraruzpxnewfa.co]Ссылка на ОМГ АМГ omgomgomg ОМГОМГ[/url] гидра не работает - http://omgomgomgnxat4aagix67wnlqxmvqmbrz54iok4uawlbnjdmqb525cad.onion/ - OMGOMGOMG ОМГ ОМГ MOST ADVANCED DARKMARKET Вас приветствует обновленная и перспективная площадка всея русского даркнета. Новые быстро действенные сервера, видоизменённый для максимального удобства интерфейс, высочайший уровень безопасности. Новые магазины уже известных брендов, топовые товары уже знакомых вам веществ, моментальный обменник и куча других разнообразных функций ожидают клиентов площадки даркмаркетов OMG!OMG! уже сейчас! Заходи по ссылке и приобретай свои любимые товары по самым низким ценам во всем даркнете! Закрыли гидру? Заходи на новую площадку ОМГОМГ моментальные закладки мефедрон альфа купить москва спб саратов КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМ TELEGRAM [url=https://t.me/omgomg_tor]OMG! omgomgomg![/url]

ссылка на площадку ОМГ ссылка на площадку ОМГ onion

(omgomggaP, 2022.05.06 05:30)

[url=https://omgomgomg.hydraruzpxnewfa.co]Ссылка на ОМГ АМГ omgomgomg ОМГОМГ[/url] OMGOMG ссылка - https://omgomgomg.hydraruzxpnew4fa.co/ - OMGOMGOMG ОМГ ОМГ MOST ADVANCED DARKMARKET Вас приветствует обновленная и перспективная площадка всея русского даркнета. Новые быстро действенные сервера, видоизменённый для максимального удобства интерфейс, высочайший уровень безопасности. Новые магазины уже известных брендов, топовые товары уже знакомых вам веществ, моментальный обменник и куча других разнообразных функций ожидают клиентов площадки даркмаркетов OMG!OMG! уже сейчас! Заходи по ссылке и приобретай свои любимые товары по самым низким ценам во всем даркнете! Закрыли гидру? Заходи на новую площадку ОМГОМГ моментальные закладки мефедрон альфа купить москва спб саратов КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМ TELEGRAM [url=https://t.me/omgomg_tor]OMG! omgomgomg![/url]

Arouse with lower broken-hearted amount pharmacopoeia

(ZraigOvemo, 2022.05.06 03:25)

widocznie cialis online uk
asjeho canadian pharmacy cialis professional posts
<a href="http://hydroxychloroquine-200mg.com/#">hydroxychloroquine structure
</a> - viagara cialis levitra
[url=http://hydroxychloroquine-200mg.com/#]where to buy hydroxychloroquine
[/url] definisi cialis 20mg tablets in total there are

generic viagra online for sale

(Anople, 2022.05.02 04:52)

viagra online usa <a href="https://viagrahom.com/">viagra generic</a> where to buy female viagra

bridal blouse designs for pattu sarees

(Barrystita, 2022.05.01 15:13)

Womens mid rise shorts 3 piece, women clothes ebay 100% cotton balls. [url=https://womensclothingapparelshopbestclothes.blogspot.com/]Womens Clothing Apparel[/url] Women's clothing size guide australia hawaii, best dresses for a beach wedding guest.
Cheap quality women's clothes to wear, women clothes gardendale al to al. [url=https://topwomensclothingstorescalifornia.blogspot.com/]women's clothing stores[/url] Women clothes under cap and gown half, women's clothes next day delivery letter.
Wholesale women's clothing made in usa excel, high low wedding dresses near me. [url=https://1200caloriedietweightlosshealthy.blogspot.com/]diet weight loss[/url] Black leather shoes with rubber sole, good quality women's clothing brands yellow.
Women's clothes made in italy vs, best quality and affordable women's clothing. [url=https://clotheslowprice.blogspot.com/]Dresses Clothes Low Price[/url] Wedding guest dresses for spring 2019 zones, st john bay women's clothing texas.
Wedding guest dresses rose gold key, hippie style women's clothing and jeans. [url=https://healthyrecipesforweghtloss.blogspot.com/]weight loss diet plan[/url] Etsy wedding guest dress jc penny, how womens bootcut dress pants 90.free dating app & flirt chat no sign up [url=https://africandatingsites117.blogspot.com/]African Dating Sites 117[/url] online dating sites for free in india how to

Free online video poker jacks or better [url=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/]slot games[/url] online casino usa real money no deposit bonus
Gratis slot machine spielen ohne anmeldung book [url=https://sites.google.com/view/playslotmachinesageofprivateer/]Play Slot Machines[/url] casino wo man mit paypal zahlen kann
Online slot machines real money no deposit bonus [url=https://sites.google.com/view/playslotmachineschangingfate40/]Play Slot Machines[/url] free online slot casino games no downloads

как загрузить фото ОМГ ссылка на площадку ОМГ onion

(omgomggaP, 2022.04.30 09:49)

[url=https://omgomgomg.hydraruzpxnewfa.co]Ссылка на ОМГ АМГ omgomgomg ОМГОМГ[/url] OMGOMG ссылка - http://omgomgomgnxat4aagix67wnlqxmvqmbrz54iok4uawlbnjdmqb525cad.onion/ - OMGOMGOMG ОМГ ОМГ MOST ADVANCED DARKMARKET Вас приветствует обновленная и перспективная площадка всея русского даркнета. Новые быстро действенные сервера, видоизменённый для максимального удобства интерфейс, высочайший уровень безопасности. Новые магазины уже известных брендов, топовые товары уже знакомых вам веществ, моментальный обменник и куча других разнообразных функций ожидают клиентов площадки даркмаркетов OMG!OMG! уже сейчас! Заходи по ссылке и приобретай свои любимые товары по самым низким ценам во всем даркнете! Закрыли гидру? Заходи на новую площадку ОМГОМГ моментальные закладки мефедрон альфа купить москва спб саратов КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМ TELEGRAM [url=https://t.me/omgomg_tor]OMG! omgomgomg![/url]

Как бесплатно открыть мостбет казино онлайн

(RismeBoah, 2022.04.30 01:54)

мостбет играть онлайн [url=https://pedagog-razvitie.ru/konk_vkr/lekm/mostbet_az_resmi_internet_sayti.html]pedagog-razvitie.ru[/url]

Рабочий вход в пинмостбет регистрация

(RismeBoah, 2022.04.29 13:25)

мостбет скачать на айфон [url=https://vladlib.ru/wp-content/pages/yeni_hesab_bonusu_ile_mostbet_qeydiyyat.html]vladlib.ru[/url]

Вход в мостбет казино онлайн

(LierseBoah, 2022.04.27 00:38)

мостбет без смс https://www.informetr.ru/forum/viewtopic.php?pid=2045996#p2045996

Реальный мостбет казино онлайн отзывы

(LierseBoah, 2022.04.25 20:32)

мостбет слоты http://bishelp.ru/forum/topics/stavki-na-sportivnye-matchi

Get with discount offensive valuation dispensary

(Edzardjuile, 2022.04.22 09:44)

buy cialis online profile
cialis pills forum rules
<a href="https://pharmacy-walmart.org/#">tadalafil otc
</a> - cialis for women in mn settings
[url=https://pharmacy-walmart.org]generic cialis otc
[/url] buy cialis all the information and videos about buy cialis

Доставка из Европы в Россию. Как выбрать транспортную компанию

(dxround, 2022.04.18 01:40)

[url=https://yourdesires.ru/home-and-family/my-country-house/37-kak-oformit-dachu-v-stile-kantri-.html]Как оформить дачу в стиле кантри ?[/url] или [url=https://yourdesires.ru/beauty-and-health/face-care/562-osennie-maski-dlya-lica.html]Осенние маски для лица[/url]

https://yourdesires.ru/fashion-and-style/rest-and-tourism/142-shengenskaya-viza-v-estoniyu.html

ᐈ new slot games ᐈ latest free slots ᐈ updated weekly 👉 Charm

(JamesArign, 2022.04.16 04:46)

Best slot machines in vegas to win п»ї[url=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/2021/12/wild-panda-free-online-slots-wild-panda.html]gamesforrealmoney[/url] free casino games online play for fun
Spin to win slots and sweepstakes apk [url=https://slotmachineunderstanding.blogspot.com/2022/02/site-map.html]slotmachineunderstanding.blogspot.com[/url] free online casino no download no registration
How to win money on slot machines [url=https://casinojeuxgratuitsmachinessous.blogspot.com/2022/02/site-map.html]casinojeuxgratuitsmachinessous.blogspot.com[/url] slotomania slots free vegas casino slot machines
Slot machine kostenlos spielen book of ra [url=https://7slotmachinetricksreallywork.blogspot.com/2022/02/site-map.html]7slotmachinetricksreallywork.blogspot.com[/url] play free online casino slots for fun no reg
Gossip slots no deposit bonus codes 2020 [url=https://bestplacetoplayonlinepoker94.blogspot.com/2022/02/site-map.html]bestplacetoplayonlinepoker94.blogspot.com[/url] slots capital casino no deposit bonus codes 2021
How to play poker against bad players [url=http://izhevsk.ru/forum/away?url=https://slotmachineunderstanding.blogspot.com/2022/01/latest-online-casino-no-deposit-bonus.html]slotmachineunderstanding.blogspot.com[/url] silver oak casino no deposit bonus 2021 [url=https://klopslin.wixsite.com/you-play-poker]https://klopslin.wixsite.com/you-play-poker[/url]

[url=https://sites.google.com/view/fthfghefeed/]п»їFree online dating [/url]

Get with lower vulgar payment pharmacy

(Blasethita, 2022.04.15 05:21)

indian cialis
cialis for daily use no prescription home page
<a href="http://walmart-pharm.net/#">cialis walmart prescription
</a> - how to use cialis
[url=http://walmart-pharm.net]cialis over counter
[/url] cialis vs levitra viagra imgboard.cgi

Arouse with lower offensive payment dispensary

(KednethPrubs, 2022.04.08 21:04)

onderdak cialis soft tab pill
създава cialis da acquistare
<a href="http://hydroxychloroquine200mg.com/#">how to make hydroxychloroquine liquid
</a> - viagra,cialis,levitra
[url=http://hydroxychloroquine200mg.com/#]hydroxychloroquine american journal of medicine
[/url] sabotaje cialis dosage 30 mg settings


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Következő »