Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK (Tengerészgyalogság MOMP "Zvir"Hvar)

 

 

 

MOMP Hvar otok „Zvir”

 

  (vegyes tengerészgyalogos különítmény)

 

Hvar sziget
 
 

30312_untitled_scanned_30.jpg

 
MOMP-„Zvir” – ( Mješovitog odreda mornaričkog pješaštva -MOMP) vegyes tengerész gyalogos különítmény- Hvar szigeten 1991. év elején alakult meg.
 
Hvar sziget  horvát védelmében elsőként a Nemzeti Ellenállás (NZ) fegyvertelen csoportja vette ki a részét 1991.év elején. Ezen egység önkéntesei, 29 fővel nyár elején csatlakoztak a horvát Nemzeti Gárda (ZNG) fegyveres erőihez, mint  Hvar járás NZ tartalékos fegyveres egység. Az egységet a rendőrség-belügyminisztérium (MUP) Hvar szigeten lévő járőrei erősítették meg. A Hvar ZNG tartalékos egysége Stari Grad repülőterén állomásozott.
 
1991.július 16-án létrejött  tartalékos  ZNG szakasz ellenőrizte Jelsa és Stari Grad városok területét, Lukin Peronja parancsnok vezetésével. A szakasz fegyverzettel látta el a ZNG OZ Split parancsnoksága. A szakasz működését a Területvédelmi Stáb Hvar Járás (STO Hvar) parancsnokság krízis törzs irányításával kezdte meg 1991.augusztusától. A válság törzs pontosan 1991.08.08-tól kezdte meg működését.
 
1991.08.20-án Hvar sziget Sucuraj településén megalakult egy újabb ZNG tartalékos szakasz 25 fővel Grgo Jelicic parancsnok vezetésével. A szakasz feladata volt a sziget keleti részének a kontrolálása.
 
1991.szeptember elején Hvar sziget Hvar várostól nyugatra lévő TV adótorony „ Mala Grcka” és Pelegrin szigetnyúlvány védelme érdekében a sziget krízis stáb létrehozott 25 fővel Mate Bracanovic parancsnok vezetésével egy újabb tartalékos ZNG szakaszt ( szeptember 07-től) és egy külön rajt (szeptember 01-től).
 
Az Észak és Közép Dalmácia OZ Split parancsnokság tizenkét darab AP 7. 62mm-es kézi gépkarabéllyal látta el a Hvar-i ZNG tartalék szakaszokat.
1991.szeptember 14-15-én a JNA megkezdte támadását a haditengerészeti a légi erőkkel a horvát erők „Zelena Tabla” és „Mala Bara” akciójára válaszul . Ezen akciók során a horvát erők Ploce (Neretva folyó torkolata) területén lévő JNA TO fegyverzeti raktárak elfoglalásával jelentős haditechnikai anyaghoz jutottak.
 
LINK:
 
 
Hvar szigetén szeptember 15-én 15.00 órakor a JNA légierő (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe támadást intézett a sziget Stari Grad városnál lévő reptere ellen. A reptéren a horvátok „tűzoltó” (Air Tractor) típusú repülői (két darab), valamint egy „tűzfelderítő” sport repülőgépe és egy  „tűzfelderítő” repülőgépe állt készenlétben. A repülőgépek megrongálódtak a támadásban . A  szerb légierő támadásában megrongálódott két személyzeti épület, repülőgépekhez és repüléshez tartozó felszerelések, négy repülőtéri jármű ( két civil gépkocsi és egy rendőrségi gépkocsi valamint egy ZNG katonai jármű)
Ugyanezen a napon (szeptember 15.) a Jugoszláv Haditengerészet (JRM) hadihajó raja nem messze Sucuraj Hvar szigeti várostól a Neretva tengercsatornán ( Neretvansko kanal) harci támadásba kezdett Ploce (Neretva folyó deltavidékén lévő tengerparti város) ellen. A Hvar sziget horvát válság, krízis törzse a ZNG tartalékos szakaszát Sucuraj városkába, Stari Grad repülőterére és a HRT adótorony védelmére irányította át.
 
A JRM megkezdte haditengerészeti blokádját az Adrián, mely egészen december elejéig tartott. December elejétől a JRM kivonta a blokádban részt vevő erőit Vis és Lastovo szigeti bázisaira tartalékba, mely bázist végül a Neretva és Korcula tengercsatornán elszenvedett veszteségeik után
 
1992.májusig elhagyták Boka Kotor irányába ( Montenegro).
 
A JRM tengeri blokádja végett a Hvar szigeten lévő horvát erők szeptember 16-tól a ZNG , a rendőri és a Nemzeti Ellenállás erői egy központi parancsnokság alá sorolják, mely elnevezése a Védelmi Parancsnokság Hvar sziget (Zapovjednistvo Obrane Otok Hvar/ ZOOH) . A ZOOH–t Nikola Simunovic horvát tartalékos tiszt vezette. Helyettese Tomo Buzolic volt, Hvar sziget rendőrségének parancsnoka. Hvar szigeten megalakították a fegyveres erők állomáshelyeit Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városokban, ahol a tartalékos Hvar rendőrség és 80 fő tartalékos önkéntes ZNG Hvar járás erői láttak el szolgálatot. Az állomáshelyeket a rendőrség Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városok parancsnokai irányították. Ezen egységek feladata volt a sziget belső kontrolja, az esetleges szerb diverzió, deszant elhárítása.
 
1991.október 3-án 13.00 óra körüli időben a Jugoszláv Néphadsereg légierejének  (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe  támadást intézett a HRT adótornya ellen „Mala Grcka” Hvar területén. A támadás nem érte el célját, mert a HRT (Horvát Rádió és Televízió) adótornya nem kapott találat, viszont a repülők lövedékei felgyújtották az erdőt és az aljnövényzetet.
 
A ZOOH 400 fős önkéntes ZNG katonából négy csapatot „ceta” alakít ki (század szintű sajátságos jugoszláv katonai formációt) , 1.csapat Hvar, 2.csapat Stari Grad, 3.csapat Jelsa és 4.csspat Sucuraj .Mindegyik csapat élére tapasztalt parancsnokokat jelölnek ki. A rendőri erők élére a ZOOH Stjepan Peronja parancsnokot nevezete ki.
 
A horvát fegyveres egységeket kezdetben a rendőrség által a helyi lakosságtól begyűjtött vadászpuskákkal fegyverezték fel, majd későbbi időszakban modernebb fegyverzethez is hozzájutnak. Decemberig a fegyveres erők tagjai megkapták személyes fegyverzetüket. A kézifegyverek mellett tizenöt 60-120.mm-es aknavetővel, kilenc kézi rakétavetővel  (vállról indítható vetők) egészült ki a fegyverzete a Hvar szigeti erőknek.
 
A ZOOH részére fontos volt a Hvar szigeten működő  Információs Központ :Hvar (COH). A COH már a ZOOH megalakulása előtt folyamatosan figyelte és nyomon követte a jugoszláv haderők mozgását, főleg a JRM erőkét és a JRZ erőkét. A COH minden észlelt hadmozgásról és tevékenységről azonnal koordinált a ZOOH-val.
 
1991.decemberben a JRM a Neretva és Korcula tengercsatornákban lefolytatott manőverei során súlyos tűzharcba került a horvát Korcula szigeten és Peljesac félszigeten lévő partvédelmi tüzérséggel ( 1991.november 13-16.), mely arra kényszerítette a JRM hadihajózó rajait, hogy kivonuljanak Vis és Lastovo szigeten lévő bázisaikra. A JRM  ( 1991.november 11-15.) szintén meghátrált a Split tengercsatornán folytatott manőverei során a Brac, Solta és Split horvát partvédelmi tüzérségei előtt. Ezen JRM hadihajó raj is Vis, Lastovo bázisokra lett kivonva.
Legvégül a JRM 1992. májusában végleg elhagyta Vis, Lastovo bázisait és maradék hadihajózó erőit a crna gorai Boka Kotor bázisára vonta ki, ahonnan a déltengeri Dubrovnik várost támadta.
 
LINK:Harcok az Adrián
 
A Hvar szigeten lévő horvát erők nem nagyon tudtak „beleszólni” a tüzérségi harcokba a JRM hadihajóival szemben, mert nem voltak ellátva partvédelmi tüzér ágyukkal, haditechnikai eszközökkel.
1991. november végén megalakult a horvát haditengerészet (Hrvatska Ratna Mornarica/ HRM), Sveta Letica parancsnok vezetésével.
 
LINK: Horvát Haditengerészet
 
December közepén a Hvar szigeti horvát fegyveres erők létrehozzák tengerészgyalogos zászlóaljukat a HRM irányítása alatt.  A ZOOH pedig Zeljka Novaka parancsnok vezetésével létrehozza 7. számú partvédelmi tüzér ütegét (7. obalna artiljeriska baterija/ OAB), mely üteg bázisát Pelegrin szigetnyúlványon ( Hvar város közeli szigetvég)  alakítják ki, ahonnan figyelemmel kísérhették a Hvarski tengercsatorna ( Brac sziget és Hvar sziget közti tengerrész)és Viski tengercsatorna (Hvar sziget és Vis sziget közti tengerész) területét.
 
1992.01.19-én Jelsa városban a tengerészgyalogos zászlóaljat megreformálják, és áprilisától mint vegyes tengerészgyalogos különítmény  (Mjesovita Odreda Mornaricka Pjesastva/ MOMP Hvar) folytatja funkcióját. A folyamatos hadrendi létszámfeltöltés, fejlesztés, képzés a zászlóaljnál
1992.június 17-én zárult le.
 
1992. júniusától a MOMP-Hvar tartalék erőt képezett a Horvát Hadsereg (HV) haditengerészetének (HRM) parancsnoksága alatt. A MOMP különítménye korábban, mint Hvar sziget ZNG egysége nem vett részt aktív harci érintkezésben, feladatuk a sziget védelme volt, az esetleges szerb légi vagy vízi deszant elhárítása, valamint partvédelmi légelhárítás és szerb haditengerészeti erők megfigyelése, támadás esetén annak elhárítása.
 
1992.év végén a MOMP –Hvar a Közép-Adriai Tengerészeti Parancsnokság ( Pomorska Zapovjednistva za Srednji Jadran /PZSJ , Sibenik ) műveleti területén látja el feladatát, továbbra is Hvar biztosítása céljából.
 
1993. év elejétől a MOMP-Hvar egység felveszi a „ZVIR” történelmi előnevet, mely egy a XVI századi horvát vitorlás neve volt és hadihajóként vett részt az 1571 évben a törökök elleni harcokban Lepanta –nál.
 
1993.május végén a MOMP erőből 250 főt a Zadar műveleti zónába vezénylik, ahol részt vesznek a Novigrad környéki harcokban a 3. gárdista brigád 3. zászlóalja, majd az 5. gárdista brigád parancsnoksága alatt. Ez volt a Hvar szigeti harcosok első aktív katonai részvétele, ahol a fegyveres ütközetekben vették ki a részüket. 1993. szeptemberben már 260 fővel vettek részt a Novigrad-i harcmezőn folyó fegyveres akciókban, ahol egy fő életét vesztette, két fő súlyosan, négy fő könnyebben sebesült meg.
 
1994.év elejétől a MOMP „Zvir”-Hvar 440 fővel részt vettek az észak-dalmáciai Velebit hegység déli vonulataiban folyó harcokban, a Split főparancsnokság Zadar kihelyezett parancsnokság 1. műveleti szektorában. . A „Zvir” erőt támogatta továbbá 114 fővel a Vis szigeten megalakult Önálló Honvédő Század (Samostalna Domobranska Satnija/SDS) . A Velebit hegységben a márciusi télies nehéz időjárási körülmények nehezítették a déldalmát mediteránumhoz szokott Hvar szigeti és Vis szigeti összevont megerősítő erőt.
 
Az 1995. években a MOMP „Zvir”-Hvar erő részt vett a Horvát Hadsereg „Oluja 95”felszabadító akciójában a HRM parancsnoksága alatt.
A MOMP „Zvir” Hvar egység a továbbiakban tartalékot képezett a Horvát Hadseregben 2000.évig, majd 878.gyalogos zászlóalj elnevezéssel a Dél-Adriai Haditengerészeti Szektor –Ploce (VPS JJ)  parancsnokság alá irányítják.  
 
Kapcsolódó link a Jugoszláv Haditengerészet :

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--3.resz-1990-1991.-a-jugoszlav-haditengereszet--.html

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--4.resz-1990-1991.--a-jugoszlav-haditengereszet-.html

forrás:   
 
 
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

cyclosporineopthalmicemulsion

(cyclosporine, 2021.03.02 02:06)

cyclosporine emulsion drops <a href="http://cyclosporineopthalmicemulsion.com/buy">cyclosporine 100 mg</a>

cyclosporineopthalmicemulsion

(cyclosporine, 2021.03.02 02:05)

cyclosporine emulsion drops <a href="http://cyclosporineopthalmicemulsion.com/buy">cyclosporine 100 mg</a>

cyclosporineopthalmicemulsion

(cyclosporine, 2021.03.02 02:04)

cyclosporine emulsion drops <a href="http://cyclosporineopthalmicemulsion.com/buy">cyclosporine 100 mg</a>

megalistadalafil

(Tadalafil, 2021.03.01 07:25)

buy tadalafil online <a href="https://megalistadalafil.com/delivery">megalis 10 mg price in india</a>

avanaavanafil

(avana, 2021.03.01 05:46)

buy avana canada <a href="https://avanaavanafil.com/delivery">avana</a>

avanaavanafil

(avana, 2021.03.01 05:45)

buy avana canada <a href="https://avanaavanafil.com/delivery">avana</a>

Get with disregard vulgar price drugstore

(viagra over the counter, 2021.02.26 08:44)

erection viagra gel
cheap viagra u.k.
<a href="https://sildenaflpro.com/#">viagra samples
</a> - viagra nz
[url=https://sildenaflpro.com/#]how does viagra work
[/url] viagra generic date case-sensitive

lingerie

(Gabrielmup, 2021.02.21 17:53)

You may get pleasure from and discover absolutely anything, beginning from MILF or teen porn all of the technique to warped BDSM motion. Anal sex is a great way for each ladies and men to experience one thing that they might not usually try. Then let me open a view of the location for you, where chosen online xxx download bokep porn pleases with its script, and gorgeous sexy ladies within the lead role seduce their males into intimate relationships. We’ve been incomes international awards for years due to us offering the best free sex to all those men and women who go to our webpage, and we all know you are one of those who suppose «I want to look at quality free porn», so we’re gonna do our greatest not to disappoint you, fulfilling your whole masturbation needs with our completely free xxx movies. She can be pale or tanned, however when the large lace or silky bra comes off and the nice melons are revealed, the digital camera shall be displaying you the very best a part of Reside Sex Chat. Do you want beginner compilations with a number of homemade sex or do you choose famous pornstars in skilled films? The very best intercourse movies with super-scorching fashions can be found for watching with none payments.

http://analed.xyz - milf
http://bustyn.xyz - cunnilingus
http://femdom-xxx.xyz - nuded
http://shaves.xyz - clit
http://vaginal.xyz - transgender
http://strip-club.xyz - anorgasmic
http://maturen.xyz - blow job
http://cyber-sex.xyz - lesb
http://penet.xyz - redhead
http://strippe.xyz - penis


p@ere4

официальные онлайн казино playdom

(LeriaKnith, 2021.02.05 09:18)

лучше для вас netent слоты

https://www.techjet.ml/2020/07/14/how-to-use-google-keyword-planner/?unapproved=191&moderation-hash=f0641b64887a00a508f92d82c7b866a3#comment-191
http://janievaughan.michaelsaunders.com/boca-grande-news-for-the-week-137/#comment-140241
https://techmania.ml/porque-el-grafeno-podria-cambiar-el-mundo/?unapproved=17&moderation-hash=89ff3150643c26a5a77189c09a6688cc#comment-17
https://burgaslargo.com/displaynewsbg/817
https://www.darkrms.ml/?p=40&unapproved=169&moderation-hash=780e659ba5ff87b2a67986e9fec7cc04#comment-169
https://justnick.myshopify.com/blogs/justnick/heres-the-story?comment=109614661819#comments


wuF7tCEKw

казино азартные игры playdom to gel

(MilenaveT, 2021.02.03 10:59)

по правде сказать поготорить, промокод playdom casino https://playdom-casino.me/

top erectile pills

(cvs men's sexual health supplements, 2021.02.01 22:39)

erectile device https://erectiledysfunctionpillscvs.com/# erectile on demand reviews

гидродинамическая очистка канализации цена

(SVSEraptab, 2021.02.01 05:56)

Различные из скважин со времени выполнения восстановительного комплекса действий смогут быть снова введены в текущую эксплуатацию. Тем более что цена данных выполненных работ в десять раз ниже цены самих сооружений.
Гарантировано повышение сбыта водозаборной скважины не менее тридцати процентовЫ от имеющегося на момент старта дел.

В 80 процентах случаях скважины возобновляются до первоначальных данных при введении в эксплуатацию скважины, что проявляется альтернативой производства буровых работ новой скважины.

Мы производственной компании по Очистке колодцев, отстойников и Водоочистке предлагаем свои услуги всем, как частным так и общественным организациям.

SpecVodService - [url=https://svs-samara.ru/skvazhiny/ochistka-vodozabornyh-skvazhin/]системы очистки воды из скважины в загородном[/url]

Всё правильно выполняем Автономная канализация цена под ключ

(ecoSwAks, 2021.01.30 11:05)

[b][url=https://eco-corporation.ru]Септик цена с установкой под ключ[/url][/b]

Дабы не ошибиться с выбором, рекомендуется учитывать характеристики самого дачи (либо коттеджа), габариты участка земли.
Автономная канализация цена под ключ-это сегодня наш профиль
Септики - это несложная сборка с специфической конструкцией перелива, фильтрации и сложной электроникой
Большой уровень производства септиков
Максимальное внимание к клиенту

Nag with knock off broken-hearted amount pharmacopoeia

(WilPrers, 2021.01.29 07:55)

viagra more:drug_side_effects
viagra and alcohol
<a href="https://viagwithoutdct.com/#">viagra without doctor prescription
</a> - viagra 20 mg cost topics
[url=https://viagwithoutdct.com/#]viagra without a doctor
[/url] cheap viagra tadalafil viagra

Актуальные новости про Донбасс

(CoreyFuh, 2021.01.27 14:04)

Привет всем участникам форума! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?: Разработка Watch Dogs 2 завершилась http://energysmi.ru/information-technology-it/23436-razrabotka-watch-dogs-2-zavershilas.html
Microsoft усовершенствовала DVD-проигрыватель в Windows 10 [url=http://energysmi.ru/information-technology-it/24007-microsoft-usovershenstvovala-dvd-proigryvatel-v-windows-10.html] Microsoft усовершенствовала DVD-проигрыватель в Windows 10 [/url]
Ещё много всего по теме нашел тут: [b] награды захарченко днр [/b] http://energysmi.ru/

casino x войти

(GelyaKnith, 2021.01.26 13:44)

против обыкновения для вас азартный игрок

http://blog.electrongoo.com/index.php/git-cheat-sheet/?unapproved=143327&moderation-hash=a55028d436393fe3ee38df1bd2d65a86#comment-143327
https://onlinesecurity.trendmicro-apac.com/index.php/blog/2020/03/26/remain-secure-while-working-from-home/?unapproved=9989&moderation-hash=341ab9bdeff666cdd1d905f9c3e2e768#comment-9989
http://blog.nameastarlive.com/see-the-planet-uranus/?unapproved=223155&moderation-hash=923a17e48d4c7ab60175d32243ddab2b#comment-223155
http://xnfgxh.com/bbs/home.php?mod=space&uid=2215127
http://malarnia.bialystok.pl/malarnia-proszkowa/?unapproved=2226&moderation-hash=72e44ef584b54ff9bbc3f48964c11cf2#comment-2226


4dx5O9MOs0

музмо ру сайт песни

(JenyaKnith, 2021.01.26 07:55)

в-третьих, muzmo скачать бесплатно песни новинки 2020

http://muzebra.copiny.com/
http://mycampaigns.blogspot.com/2013/01/13th-age-2.html
http://romalla.ru/post264208650/
http://chat.yola.ru/viewtopic.php?f=29&t=111981
https://rock.lviv.ua/article/27804/

GV8Pqkaz

Мировые новости

(Dustincakly, 2021.01.23 12:02)

Приветствую! Класный у вас сайт!
Нашёл инфу в сети: В США стартовала кампания против военных беспилотников http://electek.ru/news/11385-v-ssha-startovala-kampaniya-protiv-voennyh-bespilotnikov.html
Астронавт NASA Челл Линдгрен в интервью RT: Жить и работать на МКС — одно удовольствие [url=http://electek.ru/news/15575-astronavt-nasa-chell-lindgren-v-intervyu-rt-zhit-i-rabotat-na-mks-odno-udovolstvie.html] Астронавт NASA Челл Линдгрен в интервью RT: Жить и работать на МКС — одно удовольствие [/url]
Ещё много всего по теме нашел тут: [b] украинские каратели на донбассе видео [/b] [url=http://electek.ru/] большая новороссия [/url]

Go out with disregard low payment pharmacopoeia

(generic viagra online for sale, 2021.01.22 16:56)

viagra tadalafil canada form.php
viagra isnt working
<a href="https://vgsnake.com/#">generic viagra cheap
</a> - online viagra softabs
[url=https://vgsnake.com/#]viagra generic vs brand
[/url] n0n prescription viagra

Arouse with knock off vulgar payment pharmacopoeia

(ZavidBab, 2021.01.20 10:30)

cialis usa
cialis vs viagra market share default.asp
<a href="https://viawithoutdc.com/#">viagra without a doctor prescription
</a> - cialis impotenza penale
[url=https://viawithoutdc.com/#]generic viagra without doctor
[/url] cialis pills canada you have posted in this thread


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Következő »