Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK (Tengerészgyalogság MOMP "Zvir"Hvar)

 

 

 

MOMP Hvar otok „Zvir”

 

  (vegyes tengerészgyalogos különítmény)

 

Hvar sziget
 
 

30312_untitled_scanned_30.jpg

 
MOMP-„Zvir” – ( Mješovitog odreda mornaričkog pješaštva -MOMP) vegyes tengerész gyalogos különítmény- Hvar szigeten 1991. év elején alakult meg.
 
Hvar sziget  horvát védelmében elsőként a Nemzeti Ellenállás (NZ) fegyvertelen csoportja vette ki a részét 1991.év elején. Ezen egység önkéntesei, 29 fővel nyár elején csatlakoztak a horvát Nemzeti Gárda (ZNG) fegyveres erőihez, mint  Hvar járás NZ tartalékos fegyveres egység. Az egységet a rendőrség-belügyminisztérium (MUP) Hvar szigeten lévő járőrei erősítették meg. A Hvar ZNG tartalékos egysége Stari Grad repülőterén állomásozott.
 
1991.július 16-án létrejött  tartalékos  ZNG szakasz ellenőrizte Jelsa és Stari Grad városok területét, Lukin Peronja parancsnok vezetésével. A szakasz fegyverzettel látta el a ZNG OZ Split parancsnoksága. A szakasz működését a Területvédelmi Stáb Hvar Járás (STO Hvar) parancsnokság krízis törzs irányításával kezdte meg 1991.augusztusától. A válság törzs pontosan 1991.08.08-tól kezdte meg működését.
 
1991.08.20-án Hvar sziget Sucuraj településén megalakult egy újabb ZNG tartalékos szakasz 25 fővel Grgo Jelicic parancsnok vezetésével. A szakasz feladata volt a sziget keleti részének a kontrolálása.
 
1991.szeptember elején Hvar sziget Hvar várostól nyugatra lévő TV adótorony „ Mala Grcka” és Pelegrin szigetnyúlvány védelme érdekében a sziget krízis stáb létrehozott 25 fővel Mate Bracanovic parancsnok vezetésével egy újabb tartalékos ZNG szakaszt ( szeptember 07-től) és egy külön rajt (szeptember 01-től).
 
Az Észak és Közép Dalmácia OZ Split parancsnokság tizenkét darab AP 7. 62mm-es kézi gépkarabéllyal látta el a Hvar-i ZNG tartalék szakaszokat.
1991.szeptember 14-15-én a JNA megkezdte támadását a haditengerészeti a légi erőkkel a horvát erők „Zelena Tabla” és „Mala Bara” akciójára válaszul . Ezen akciók során a horvát erők Ploce (Neretva folyó torkolata) területén lévő JNA TO fegyverzeti raktárak elfoglalásával jelentős haditechnikai anyaghoz jutottak.
 
LINK:
 
 
Hvar szigetén szeptember 15-én 15.00 órakor a JNA légierő (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe támadást intézett a sziget Stari Grad városnál lévő reptere ellen. A reptéren a horvátok „tűzoltó” (Air Tractor) típusú repülői (két darab), valamint egy „tűzfelderítő” sport repülőgépe és egy  „tűzfelderítő” repülőgépe állt készenlétben. A repülőgépek megrongálódtak a támadásban . A  szerb légierő támadásában megrongálódott két személyzeti épület, repülőgépekhez és repüléshez tartozó felszerelések, négy repülőtéri jármű ( két civil gépkocsi és egy rendőrségi gépkocsi valamint egy ZNG katonai jármű)
Ugyanezen a napon (szeptember 15.) a Jugoszláv Haditengerészet (JRM) hadihajó raja nem messze Sucuraj Hvar szigeti várostól a Neretva tengercsatornán ( Neretvansko kanal) harci támadásba kezdett Ploce (Neretva folyó deltavidékén lévő tengerparti város) ellen. A Hvar sziget horvát válság, krízis törzse a ZNG tartalékos szakaszát Sucuraj városkába, Stari Grad repülőterére és a HRT adótorony védelmére irányította át.
 
A JRM megkezdte haditengerészeti blokádját az Adrián, mely egészen december elejéig tartott. December elejétől a JRM kivonta a blokádban részt vevő erőit Vis és Lastovo szigeti bázisaira tartalékba, mely bázist végül a Neretva és Korcula tengercsatornán elszenvedett veszteségeik után
 
1992.májusig elhagyták Boka Kotor irányába ( Montenegro).
 
A JRM tengeri blokádja végett a Hvar szigeten lévő horvát erők szeptember 16-tól a ZNG , a rendőri és a Nemzeti Ellenállás erői egy központi parancsnokság alá sorolják, mely elnevezése a Védelmi Parancsnokság Hvar sziget (Zapovjednistvo Obrane Otok Hvar/ ZOOH) . A ZOOH–t Nikola Simunovic horvát tartalékos tiszt vezette. Helyettese Tomo Buzolic volt, Hvar sziget rendőrségének parancsnoka. Hvar szigeten megalakították a fegyveres erők állomáshelyeit Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városokban, ahol a tartalékos Hvar rendőrség és 80 fő tartalékos önkéntes ZNG Hvar járás erői láttak el szolgálatot. Az állomáshelyeket a rendőrség Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városok parancsnokai irányították. Ezen egységek feladata volt a sziget belső kontrolja, az esetleges szerb diverzió, deszant elhárítása.
 
1991.október 3-án 13.00 óra körüli időben a Jugoszláv Néphadsereg légierejének  (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe  támadást intézett a HRT adótornya ellen „Mala Grcka” Hvar területén. A támadás nem érte el célját, mert a HRT (Horvát Rádió és Televízió) adótornya nem kapott találat, viszont a repülők lövedékei felgyújtották az erdőt és az aljnövényzetet.
 
A ZOOH 400 fős önkéntes ZNG katonából négy csapatot „ceta” alakít ki (század szintű sajátságos jugoszláv katonai formációt) , 1.csapat Hvar, 2.csapat Stari Grad, 3.csapat Jelsa és 4.csspat Sucuraj .Mindegyik csapat élére tapasztalt parancsnokokat jelölnek ki. A rendőri erők élére a ZOOH Stjepan Peronja parancsnokot nevezete ki.
 
A horvát fegyveres egységeket kezdetben a rendőrség által a helyi lakosságtól begyűjtött vadászpuskákkal fegyverezték fel, majd későbbi időszakban modernebb fegyverzethez is hozzájutnak. Decemberig a fegyveres erők tagjai megkapták személyes fegyverzetüket. A kézifegyverek mellett tizenöt 60-120.mm-es aknavetővel, kilenc kézi rakétavetővel  (vállról indítható vetők) egészült ki a fegyverzete a Hvar szigeti erőknek.
 
A ZOOH részére fontos volt a Hvar szigeten működő  Információs Központ :Hvar (COH). A COH már a ZOOH megalakulása előtt folyamatosan figyelte és nyomon követte a jugoszláv haderők mozgását, főleg a JRM erőkét és a JRZ erőkét. A COH minden észlelt hadmozgásról és tevékenységről azonnal koordinált a ZOOH-val.
 
1991.decemberben a JRM a Neretva és Korcula tengercsatornákban lefolytatott manőverei során súlyos tűzharcba került a horvát Korcula szigeten és Peljesac félszigeten lévő partvédelmi tüzérséggel ( 1991.november 13-16.), mely arra kényszerítette a JRM hadihajózó rajait, hogy kivonuljanak Vis és Lastovo szigeten lévő bázisaikra. A JRM  ( 1991.november 11-15.) szintén meghátrált a Split tengercsatornán folytatott manőverei során a Brac, Solta és Split horvát partvédelmi tüzérségei előtt. Ezen JRM hadihajó raj is Vis, Lastovo bázisokra lett kivonva.
Legvégül a JRM 1992. májusában végleg elhagyta Vis, Lastovo bázisait és maradék hadihajózó erőit a crna gorai Boka Kotor bázisára vonta ki, ahonnan a déltengeri Dubrovnik várost támadta.
 
LINK:Harcok az Adrián
 
A Hvar szigeten lévő horvát erők nem nagyon tudtak „beleszólni” a tüzérségi harcokba a JRM hadihajóival szemben, mert nem voltak ellátva partvédelmi tüzér ágyukkal, haditechnikai eszközökkel.
1991. november végén megalakult a horvát haditengerészet (Hrvatska Ratna Mornarica/ HRM), Sveta Letica parancsnok vezetésével.
 
LINK: Horvát Haditengerészet
 
December közepén a Hvar szigeti horvát fegyveres erők létrehozzák tengerészgyalogos zászlóaljukat a HRM irányítása alatt.  A ZOOH pedig Zeljka Novaka parancsnok vezetésével létrehozza 7. számú partvédelmi tüzér ütegét (7. obalna artiljeriska baterija/ OAB), mely üteg bázisát Pelegrin szigetnyúlványon ( Hvar város közeli szigetvég)  alakítják ki, ahonnan figyelemmel kísérhették a Hvarski tengercsatorna ( Brac sziget és Hvar sziget közti tengerrész)és Viski tengercsatorna (Hvar sziget és Vis sziget közti tengerész) területét.
 
1992.01.19-én Jelsa városban a tengerészgyalogos zászlóaljat megreformálják, és áprilisától mint vegyes tengerészgyalogos különítmény  (Mjesovita Odreda Mornaricka Pjesastva/ MOMP Hvar) folytatja funkcióját. A folyamatos hadrendi létszámfeltöltés, fejlesztés, képzés a zászlóaljnál
1992.június 17-én zárult le.
 
1992. júniusától a MOMP-Hvar tartalék erőt képezett a Horvát Hadsereg (HV) haditengerészetének (HRM) parancsnoksága alatt. A MOMP különítménye korábban, mint Hvar sziget ZNG egysége nem vett részt aktív harci érintkezésben, feladatuk a sziget védelme volt, az esetleges szerb légi vagy vízi deszant elhárítása, valamint partvédelmi légelhárítás és szerb haditengerészeti erők megfigyelése, támadás esetén annak elhárítása.
 
1992.év végén a MOMP –Hvar a Közép-Adriai Tengerészeti Parancsnokság ( Pomorska Zapovjednistva za Srednji Jadran /PZSJ , Sibenik ) műveleti területén látja el feladatát, továbbra is Hvar biztosítása céljából.
 
1993. év elejétől a MOMP-Hvar egység felveszi a „ZVIR” történelmi előnevet, mely egy a XVI századi horvát vitorlás neve volt és hadihajóként vett részt az 1571 évben a törökök elleni harcokban Lepanta –nál.
 
1993.május végén a MOMP erőből 250 főt a Zadar műveleti zónába vezénylik, ahol részt vesznek a Novigrad környéki harcokban a 3. gárdista brigád 3. zászlóalja, majd az 5. gárdista brigád parancsnoksága alatt. Ez volt a Hvar szigeti harcosok első aktív katonai részvétele, ahol a fegyveres ütközetekben vették ki a részüket. 1993. szeptemberben már 260 fővel vettek részt a Novigrad-i harcmezőn folyó fegyveres akciókban, ahol egy fő életét vesztette, két fő súlyosan, négy fő könnyebben sebesült meg.
 
1994.év elejétől a MOMP „Zvir”-Hvar 440 fővel részt vettek az észak-dalmáciai Velebit hegység déli vonulataiban folyó harcokban, a Split főparancsnokság Zadar kihelyezett parancsnokság 1. műveleti szektorában. . A „Zvir” erőt támogatta továbbá 114 fővel a Vis szigeten megalakult Önálló Honvédő Század (Samostalna Domobranska Satnija/SDS) . A Velebit hegységben a márciusi télies nehéz időjárási körülmények nehezítették a déldalmát mediteránumhoz szokott Hvar szigeti és Vis szigeti összevont megerősítő erőt.
 
Az 1995. években a MOMP „Zvir”-Hvar erő részt vett a Horvát Hadsereg „Oluja 95”felszabadító akciójában a HRM parancsnoksága alatt.
A MOMP „Zvir” Hvar egység a továbbiakban tartalékot képezett a Horvát Hadseregben 2000.évig, majd 878.gyalogos zászlóalj elnevezéssel a Dél-Adriai Haditengerészeti Szektor –Ploce (VPS JJ)  parancsnokság alá irányítják.  
 
Kapcsolódó link a Jugoszláv Haditengerészet :

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--3.resz-1990-1991.-a-jugoszlav-haditengereszet--.html

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--4.resz-1990-1991.--a-jugoszlav-haditengereszet-.html

forrás:   
 
 
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nag with discount vulgar amount pharmacy

(Arzhurblamn, 2021.01.18 14:46)

cialis 20 mg 4 tablet views
buy cialis online aim address
<a href="https://mtadalafil.com/#">tadalafil 20 mg cheap
</a> - uk suppliers of cialis
[url=https://mtadalafil.com/#]tadalafil
[/url] cialis bulletin board

как одним действием отличить оригинальный hqd от подделки

(Lemiatese, 2021.01.17 01:03)

электрическая сигарета принцип [url=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/]как отличить паленую эйкьюди[/url]
------
электронные сигареты оптом с.питер [url=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/]эйкьюди как отличить паль от оригинала[/url]

Go out with lower broken-hearted payment dispensary

(JahesWaise, 2021.01.15 00:51)

cialis 5 mg online profile
labetalol cialis
<a href="https://cialisboss.com/#">cialis 20 mg best price
</a> - cheapest viagra, cialis and levitra
[url=https://cialisboss.com/#]cialis couples
[/url] online doctor cialis side effects

New tech unveiled at annual showcase

(KennethDop, 2021.01.12 08:36)

New tech unveiled at annual showcase - Michael Bay delivered one of CES's most memorable moments when he walked off Samsung's stage mid-presentation in 2014

Отлично исполняем Септик цена

(ecoSwAks, 2021.01.01 06:55)

[b][url=https://eco-corporation.ru]Автономная канализация[/url][/b]

Септики - это несложная сборка с специфической конструкцией перелива, фильтрации и сложной электроникой
Обеспечиваем лучший завершающий результат
Наша международная компания занимается не только лишь проектированием и сборкой, профессионалы дополнительно делают последующее сопровождение автономной канализации.
Всем известно, что профессионализм - это сегодня наиболее важное
Высококачественное сопровождение

erectile implants video

(pharmacious, 2021.01.01 06:00)

chloroquine
[url=https://chloroquineorigin.com/]buy chloroquine online[/url]
erectile booster method pdf
[url=https://erectiledysfunctionsxag.com/]erectile tissue in women[/url]
plaquenil sulfate 200 mg
[url=https://hydroxychloroquinex.com/]amitriptyline[/url]
erectile vit e
[url=https://plaquenilx.com/]what is plaquenil for[/url]
tadora 20
[url=https://tadalisxs.com/]tadalafil tablets[/url]
what is zithromax good for
[url=https://zithromaxes.com/]buy cheap zithromax online[/url]

why does erectile dysfunction happen

(pharmacious, 2021.01.01 01:53)

chloroquine without prescription
[url=https://chloroquineorigin.com/]aralen buy online[/url]
erectile on demand scam
[url=https://erectiledysfunctionsxag.com/]erectile tissue in the nose[/url]
hydroxyquine drug
[url=https://hydroxychloroquinex.com/]hydroksychlorochina[/url]
erectile difficulty
[url=https://plaquenilx.com/]plaquenil[/url]
tadalafil xtenda 20 mg
[url=https://tadalisxs.com/]buy tadalafil us[/url]
zithromax oral
[url=https://zithromaxes.com/]buy zithromax online[/url]

erectile medicine

(pharmacious, 2021.01.01 01:38)

chloroquine tablets
[url=https://chloroquineorigin.com/]aralen where to buy[/url]
tens 7000 erectile dysfunction
[url=https://erectiledysfunctionsxag.com/]natural erectile supplements[/url]
hydroxychloroquine sulfate
[url=https://hydroxychloroquinex.com/]azathioprine[/url]
erectile bleeding
[url=https://plaquenilx.com/]hydroxychloroquine plaquenil cost[/url]
elevex tadalafil 20mg
[url=https://tadalisxs.com/]generic tadalafil[/url]
zithromaz
[url=https://zithromaxes.com/]zithromax generic[/url]

Honey New Yourk

(JoshuaFet, 2020.12.29 19:37)

[b]Massage body to body - [url=http://nuru-massage-ny.com]body works nyc[/url][/b]

Good day! We those who make your current life much easier . Specialized company that operates more than 10 years.

Special characteristic our rub salon is not an enforced setting. We promote sites to advertising.
Ready to provide for you personally try very different type massage now. Go to portal and additionally ascertain subtleties of massage.

Лучшие новинки кино 2020 онлайн

(Edgarcuple, 2020.12.25 22:36)

Здравствуйте! класный у вас сайт!
Нашел топ базу кино: [url=http://kinoflow.net/]российские фильмы онлайн новинки в хорошем качестве[/url]
Здесь: [url=http://kinoflow.net/anime/]аниме твое имя смотреть онлайн в хорошем[/url] смотреть аниме в хорошем качестве новинки список 2020
Здесь: [url=http://kinoflow.net/fentezi/]смотреть лучшие фильмы фэнтези[/url] лучшее фэнтези онлайн список список 2020
Здесь: Свалка / Trash (2014) смотреть онлайн бесплатно http://kinoflow.net/6203-svalka-trash-2014.html
Тут: http://kinoflow.net/9894-tom-i-dzherri-skazki-tom-and-jerry-tales-sezon-1-2-2006-2015.html

как отличить hqd оригинал от подделки, признаки

(PolyaEl, 2020.12.23 04:56)

жидкость для электронных сигарет самара [url=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/]как отличить паленый hqd от оригинала[/url]
------
заказать наложным платежом электронную сигарету [url=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/]как отличить оригинальный hqd[/url]

Best uk regulated forex brokers

(ForexGlulky, 2020.12.21 12:33)

Forex trading voor beginners youtube. https://nl.forex-is.com

Sefc forex

(ForexGlulky, 2020.12.21 08:20)

Bezmaksas tiešsaistes forex diagramma. https://lv.forex-is.com

Удивительная информация

(WilliamAwamn, 2020.12.16 22:44)

Привет всем участникам форума!
Нашел познавательную фотоподборку на этом сайте: http://hellbro.ru :
современный дизайн http://hellbro.ru/design/
http://hellbro.ru/foto-prikoly-interesnoe/4243-15-ozornyh-citat-iz-filma-v-dzhaze-tolko-devushki.html
Пожары в Австралии 2020 [url=http://hellbro.ru/interesnoe/14393-pozhary-v-avstralii-2020.html] Пожары в Австралии 2020 [/url]
Королевство мертвых стен http://hellbro.ru/foto-prikoly-interesnoe/82-korolevstvo-mertvyh-sten.html

может ли быть у человека аллергия на hqd

(MalvinaCyday, 2020.12.15 09:01)

электронная сигарета в рагозинине [url=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/]вредно ли парить hqd[/url]
------
hqd masking цена [url=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/]аллергия на эйкьюди[/url]

kXXJ5R2l

Lower for array druggist's pills

(DazrenMoN, 2020.12.14 00:37)

viagra vs viagra vs levitra which is better msboard.cgi?id=
viagra 10mg or 20mg location
<a href="https://viasldnfl.com/#">viagra for sale on amazon
</a> - viagra pills last post
[url=https://viasldnfl.com/#]buy viagra for sale
[/url] cheap viagra tadalafil viagra

Свежие новости про IT

(Leonardted, 2020.12.13 16:52)

Всем привет! Класный у вас сайт!
Что думаете по этим новостям?:
Борис Джонсон: не верю, что сейчас возможна перезагрузка отношений с Москвой http://mybioplanet.ru/articles/29070-boris-dzhonson-ne-veryu-chto-seychas-vozmozhna-perezagruzka-otnosheniy-s-moskvoy.html
http://mybioplanet.ru/news/8042-minskie-peregovory-chto-dalshe.html
Ещё много интересного нашел тут: [b] события в мире сегодня [/b] http://mybioplanet.ru/
[url=http://mybioplanet.ru/ekonomika/]экономика России последние новости[/url] новости мировой экономики

Выгодно выделываем

(ecoSwAks, 2020.12.12 07:28)

[b][url=https://eco-corporation.ru][/url][/b]

Books on forex

(ForexGlulky, 2020.12.10 20:55)

Tjen penge på forex. https://dk.forex-is.com

bug bite remedies

(Elliotlialt, 2020.12.06 20:01)

conditioner herbal essences [url=https://clonazepam.hatenablog.com]https://clonazepam.hatenablog.com[/url] herbal asthma treatment


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Következő »