Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK (Tengerészgyalogság MOMP "Zvir"Hvar)

 

 

 

MOMP Hvar otok „Zvir”

 

  (vegyes tengerészgyalogos különítmény)

 

Hvar sziget
 
 

30312_untitled_scanned_30.jpg

 
MOMP-„Zvir” – ( Mješovitog odreda mornaričkog pješaštva -MOMP) vegyes tengerész gyalogos különítmény- Hvar szigeten 1991. év elején alakult meg.
 
Hvar sziget  horvát védelmében elsőként a Nemzeti Ellenállás (NZ) fegyvertelen csoportja vette ki a részét 1991.év elején. Ezen egység önkéntesei, 29 fővel nyár elején csatlakoztak a horvát Nemzeti Gárda (ZNG) fegyveres erőihez, mint  Hvar járás NZ tartalékos fegyveres egység. Az egységet a rendőrség-belügyminisztérium (MUP) Hvar szigeten lévő járőrei erősítették meg. A Hvar ZNG tartalékos egysége Stari Grad repülőterén állomásozott.
 
1991.július 16-án létrejött  tartalékos  ZNG szakasz ellenőrizte Jelsa és Stari Grad városok területét, Lukin Peronja parancsnok vezetésével. A szakasz fegyverzettel látta el a ZNG OZ Split parancsnoksága. A szakasz működését a Területvédelmi Stáb Hvar Járás (STO Hvar) parancsnokság krízis törzs irányításával kezdte meg 1991.augusztusától. A válság törzs pontosan 1991.08.08-tól kezdte meg működését.
 
1991.08.20-án Hvar sziget Sucuraj településén megalakult egy újabb ZNG tartalékos szakasz 25 fővel Grgo Jelicic parancsnok vezetésével. A szakasz feladata volt a sziget keleti részének a kontrolálása.
 
1991.szeptember elején Hvar sziget Hvar várostól nyugatra lévő TV adótorony „ Mala Grcka” és Pelegrin szigetnyúlvány védelme érdekében a sziget krízis stáb létrehozott 25 fővel Mate Bracanovic parancsnok vezetésével egy újabb tartalékos ZNG szakaszt ( szeptember 07-től) és egy külön rajt (szeptember 01-től).
 
Az Észak és Közép Dalmácia OZ Split parancsnokság tizenkét darab AP 7. 62mm-es kézi gépkarabéllyal látta el a Hvar-i ZNG tartalék szakaszokat.
1991.szeptember 14-15-én a JNA megkezdte támadását a haditengerészeti a légi erőkkel a horvát erők „Zelena Tabla” és „Mala Bara” akciójára válaszul . Ezen akciók során a horvát erők Ploce (Neretva folyó torkolata) területén lévő JNA TO fegyverzeti raktárak elfoglalásával jelentős haditechnikai anyaghoz jutottak.
 
LINK:
 
 
Hvar szigetén szeptember 15-én 15.00 órakor a JNA légierő (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe támadást intézett a sziget Stari Grad városnál lévő reptere ellen. A reptéren a horvátok „tűzoltó” (Air Tractor) típusú repülői (két darab), valamint egy „tűzfelderítő” sport repülőgépe és egy  „tűzfelderítő” repülőgépe állt készenlétben. A repülőgépek megrongálódtak a támadásban . A  szerb légierő támadásában megrongálódott két személyzeti épület, repülőgépekhez és repüléshez tartozó felszerelések, négy repülőtéri jármű ( két civil gépkocsi és egy rendőrségi gépkocsi valamint egy ZNG katonai jármű)
Ugyanezen a napon (szeptember 15.) a Jugoszláv Haditengerészet (JRM) hadihajó raja nem messze Sucuraj Hvar szigeti várostól a Neretva tengercsatornán ( Neretvansko kanal) harci támadásba kezdett Ploce (Neretva folyó deltavidékén lévő tengerparti város) ellen. A Hvar sziget horvát válság, krízis törzse a ZNG tartalékos szakaszát Sucuraj városkába, Stari Grad repülőterére és a HRT adótorony védelmére irányította át.
 
A JRM megkezdte haditengerészeti blokádját az Adrián, mely egészen december elejéig tartott. December elejétől a JRM kivonta a blokádban részt vevő erőit Vis és Lastovo szigeti bázisaira tartalékba, mely bázist végül a Neretva és Korcula tengercsatornán elszenvedett veszteségeik után
 
1992.májusig elhagyták Boka Kotor irányába ( Montenegro).
 
A JRM tengeri blokádja végett a Hvar szigeten lévő horvát erők szeptember 16-tól a ZNG , a rendőri és a Nemzeti Ellenállás erői egy központi parancsnokság alá sorolják, mely elnevezése a Védelmi Parancsnokság Hvar sziget (Zapovjednistvo Obrane Otok Hvar/ ZOOH) . A ZOOH–t Nikola Simunovic horvát tartalékos tiszt vezette. Helyettese Tomo Buzolic volt, Hvar sziget rendőrségének parancsnoka. Hvar szigeten megalakították a fegyveres erők állomáshelyeit Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városokban, ahol a tartalékos Hvar rendőrség és 80 fő tartalékos önkéntes ZNG Hvar járás erői láttak el szolgálatot. Az állomáshelyeket a rendőrség Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városok parancsnokai irányították. Ezen egységek feladata volt a sziget belső kontrolja, az esetleges szerb diverzió, deszant elhárítása.
 
1991.október 3-án 13.00 óra körüli időben a Jugoszláv Néphadsereg légierejének  (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe  támadást intézett a HRT adótornya ellen „Mala Grcka” Hvar területén. A támadás nem érte el célját, mert a HRT (Horvát Rádió és Televízió) adótornya nem kapott találat, viszont a repülők lövedékei felgyújtották az erdőt és az aljnövényzetet.
 
A ZOOH 400 fős önkéntes ZNG katonából négy csapatot „ceta” alakít ki (század szintű sajátságos jugoszláv katonai formációt) , 1.csapat Hvar, 2.csapat Stari Grad, 3.csapat Jelsa és 4.csspat Sucuraj .Mindegyik csapat élére tapasztalt parancsnokokat jelölnek ki. A rendőri erők élére a ZOOH Stjepan Peronja parancsnokot nevezete ki.
 
A horvát fegyveres egységeket kezdetben a rendőrség által a helyi lakosságtól begyűjtött vadászpuskákkal fegyverezték fel, majd későbbi időszakban modernebb fegyverzethez is hozzájutnak. Decemberig a fegyveres erők tagjai megkapták személyes fegyverzetüket. A kézifegyverek mellett tizenöt 60-120.mm-es aknavetővel, kilenc kézi rakétavetővel  (vállról indítható vetők) egészült ki a fegyverzete a Hvar szigeti erőknek.
 
A ZOOH részére fontos volt a Hvar szigeten működő  Információs Központ :Hvar (COH). A COH már a ZOOH megalakulása előtt folyamatosan figyelte és nyomon követte a jugoszláv haderők mozgását, főleg a JRM erőkét és a JRZ erőkét. A COH minden észlelt hadmozgásról és tevékenységről azonnal koordinált a ZOOH-val.
 
1991.decemberben a JRM a Neretva és Korcula tengercsatornákban lefolytatott manőverei során súlyos tűzharcba került a horvát Korcula szigeten és Peljesac félszigeten lévő partvédelmi tüzérséggel ( 1991.november 13-16.), mely arra kényszerítette a JRM hadihajózó rajait, hogy kivonuljanak Vis és Lastovo szigeten lévő bázisaikra. A JRM  ( 1991.november 11-15.) szintén meghátrált a Split tengercsatornán folytatott manőverei során a Brac, Solta és Split horvát partvédelmi tüzérségei előtt. Ezen JRM hadihajó raj is Vis, Lastovo bázisokra lett kivonva.
Legvégül a JRM 1992. májusában végleg elhagyta Vis, Lastovo bázisait és maradék hadihajózó erőit a crna gorai Boka Kotor bázisára vonta ki, ahonnan a déltengeri Dubrovnik várost támadta.
 
LINK:Harcok az Adrián
 
A Hvar szigeten lévő horvát erők nem nagyon tudtak „beleszólni” a tüzérségi harcokba a JRM hadihajóival szemben, mert nem voltak ellátva partvédelmi tüzér ágyukkal, haditechnikai eszközökkel.
1991. november végén megalakult a horvát haditengerészet (Hrvatska Ratna Mornarica/ HRM), Sveta Letica parancsnok vezetésével.
 
LINK: Horvát Haditengerészet
 
December közepén a Hvar szigeti horvát fegyveres erők létrehozzák tengerészgyalogos zászlóaljukat a HRM irányítása alatt.  A ZOOH pedig Zeljka Novaka parancsnok vezetésével létrehozza 7. számú partvédelmi tüzér ütegét (7. obalna artiljeriska baterija/ OAB), mely üteg bázisát Pelegrin szigetnyúlványon ( Hvar város közeli szigetvég)  alakítják ki, ahonnan figyelemmel kísérhették a Hvarski tengercsatorna ( Brac sziget és Hvar sziget közti tengerrész)és Viski tengercsatorna (Hvar sziget és Vis sziget közti tengerész) területét.
 
1992.01.19-én Jelsa városban a tengerészgyalogos zászlóaljat megreformálják, és áprilisától mint vegyes tengerészgyalogos különítmény  (Mjesovita Odreda Mornaricka Pjesastva/ MOMP Hvar) folytatja funkcióját. A folyamatos hadrendi létszámfeltöltés, fejlesztés, képzés a zászlóaljnál
1992.június 17-én zárult le.
 
1992. júniusától a MOMP-Hvar tartalék erőt képezett a Horvát Hadsereg (HV) haditengerészetének (HRM) parancsnoksága alatt. A MOMP különítménye korábban, mint Hvar sziget ZNG egysége nem vett részt aktív harci érintkezésben, feladatuk a sziget védelme volt, az esetleges szerb légi vagy vízi deszant elhárítása, valamint partvédelmi légelhárítás és szerb haditengerészeti erők megfigyelése, támadás esetén annak elhárítása.
 
1992.év végén a MOMP –Hvar a Közép-Adriai Tengerészeti Parancsnokság ( Pomorska Zapovjednistva za Srednji Jadran /PZSJ , Sibenik ) műveleti területén látja el feladatát, továbbra is Hvar biztosítása céljából.
 
1993. év elejétől a MOMP-Hvar egység felveszi a „ZVIR” történelmi előnevet, mely egy a XVI századi horvát vitorlás neve volt és hadihajóként vett részt az 1571 évben a törökök elleni harcokban Lepanta –nál.
 
1993.május végén a MOMP erőből 250 főt a Zadar műveleti zónába vezénylik, ahol részt vesznek a Novigrad környéki harcokban a 3. gárdista brigád 3. zászlóalja, majd az 5. gárdista brigád parancsnoksága alatt. Ez volt a Hvar szigeti harcosok első aktív katonai részvétele, ahol a fegyveres ütközetekben vették ki a részüket. 1993. szeptemberben már 260 fővel vettek részt a Novigrad-i harcmezőn folyó fegyveres akciókban, ahol egy fő életét vesztette, két fő súlyosan, négy fő könnyebben sebesült meg.
 
1994.év elejétől a MOMP „Zvir”-Hvar 440 fővel részt vettek az észak-dalmáciai Velebit hegység déli vonulataiban folyó harcokban, a Split főparancsnokság Zadar kihelyezett parancsnokság 1. műveleti szektorában. . A „Zvir” erőt támogatta továbbá 114 fővel a Vis szigeten megalakult Önálló Honvédő Század (Samostalna Domobranska Satnija/SDS) . A Velebit hegységben a márciusi télies nehéz időjárási körülmények nehezítették a déldalmát mediteránumhoz szokott Hvar szigeti és Vis szigeti összevont megerősítő erőt.
 
Az 1995. években a MOMP „Zvir”-Hvar erő részt vett a Horvát Hadsereg „Oluja 95”felszabadító akciójában a HRM parancsnoksága alatt.
A MOMP „Zvir” Hvar egység a továbbiakban tartalékot képezett a Horvát Hadseregben 2000.évig, majd 878.gyalogos zászlóalj elnevezéssel a Dél-Adriai Haditengerészeti Szektor –Ploce (VPS JJ)  parancsnokság alá irányítják.  
 
Kapcsolódó link a Jugoszláv Haditengerészet :

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--3.resz-1990-1991.-a-jugoszlav-haditengereszet--.html

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--4.resz-1990-1991.--a-jugoszlav-haditengereszet-.html

forrás:   
 
 
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Прикольные фотки

(Edwardswogs, 2020.12.06 17:52)

Здравствуйте!
Нашел познавательную информацию на этом сайте: http://okaybro.ru :
красивые фото природы http://okaybro.ru/priroda_foto/
Как добывают алмазы под Архангельском http://okaybro.ru/9909-kak-dobyvayut-almazy-pod-arhangelskom.html
Транссиб глазами иностранца [url=http://okaybro.ru/10131-transsib-glazami-inostranca.html] Транссиб глазами иностранца [/url]
http://okaybro.ru/8474-zhadnost-ot-marketologov.html

кино онлайн фэнтези лучшее

(Ernestgup, 2020.11.25 17:37)

Привет! интересный у вас сайт!
Нашел топ базу кино: [b] фильмы приключения 2020 смотреть хорошем [/b] [url=http://kinorulez.ru/]http://kinorulez.ru/[/url]
Здесь: [url=http://kinorulez.ru/voennyy/]смотреть лучшие новые военные фильмы[/url] фильмы 2019 смотреть хорошем качестве бесплатно военные список 2020
Здесь: драмы смотреть онлайн хорошего качества бесплатно русские http://kinorulez.ru/drama/ список 2019
Тут: Обливион / Oblivion (2013) смотреть онлайн бесплатно http://kinorulez.ru/98-oblivion-oblivion-2013.html
Тут: http://kinorulez.ru/6575-ona-napisala-ubiystvo-murder-she-wrote-sezon-1-12-1984-1996.html

сериал неизвестный смотреть онлайн в хорошем качестве

(BrianDon, 2020.11.25 13:11)

Привет всем участникам форума! класный у вас сайт!
Нашел прикольную базу кино: [url=http://kinobibly.ru/]смотреть новые мелодрамы 2020 в хорошем качестве[/url]
Тут: лучшие триллеры смотреть онлайн hd http://kinobibly.ru/triller/ список 2019
Здесь: [url=http://kinobibly.ru/boevik/]смотреть советские боевики в хорошем качестве[/url] кино лучшее боевики смотреть онлайн бесплатно рейтинг 2020
Здесь: Комната с видом / A Room with a View (1985) http://kinobibly.ru/327-komnata-s-vidom-a-room-with-a-view-1985.html
Здесь: Пережитки прошлого / Последствия / Remnants / Aftermath (2012) [url=http://kinobibly.ru/3660-perezhitki-proshlogo-posledstviya-remnants-aftermath-2012.html] Пережитки прошлого / Последствия / Remnants / Aftermath (2012) [/url]

can erectile dysfunction be treated

(erectile dysfunction medications, 2020.11.24 22:42)

erectile function with age
erectile recovery after prostatectomy
erectile cream for me

is erectile dysfunction hereditary

(ed treatment tablets, 2020.11.24 09:49)

cheapest erectile disfunction drug
does erectile dysfunction cause depression
is erectile dysfunction secondary to ptsd

новинки боевиков 2019 смотреть бесплатно в хорошем

(Jamesjap, 2020.11.14 17:18)

Привет всем участникам форума! прикольный у вас сайт!
Нашел класную базу кино: [url=http://kinoserialtv.net/]смотреть лучшие советские мультфильмы[/url]
Тут: [url=http://kinoserialtv.net/fantastika/]кино фантастика 2020 смотреть в хорошем качестве[/url] смотреть самую лучшую фантастику список 2019
Тут: фильмы 2019 смотреть хорошем качестве исторические новое http://kinoserialtv.net/istoricheskiy/ рейтинг 2019
Тут: Возобновились съемки «Фантастических зверей 3» http://kinoserialtv.net/17617-vozobnovilis-semki-fantasticheskih-zverey-3.html
Тут: Багровый лепесток и белый / The Crimson Petal and the White (Сезон 1) (2011) смотреть онлайн бесплатно [url=http://kinoserialtv.net/9951-bagrovyy-lepestok-i-belyy-the-crimson-petal-and-the-white-sezon-1-2011.html] Багровый лепесток и белый / The Crimson Petal and the White (Сезон 1) (2011) смотреть онлайн бесплатно [/url]

новости обзоры смартфоны

(GeorgeSkike, 2020.11.12 13:47)

Всем привет! Класный у вас сайт!
Что думаете по этим новостям?:
Суд США: «данные счетов пользователей BTC не защищены Четвертой поправкой к Конституции» http://itcyber.ru/21357-sud-ssha-dannye-schetov-polzovateley-btc-ne-zaschischeny-chetvertoy-popravkoy-k-konstitucii.html
http://itcyber.ru/12594-segodnya-v-inetrnet-magazine-gearbest-startuet-masshtabnaya-mgnovennaya-rasprodazha.html
бизнес IT новости http://itcyber.ru/news/
мир компьютерных игр http://itcyber.ru/games/
Ещё много интересного нашел тут: [b] nem криптовалюта новости [/b] [url=http://itcyber.ru/] новости криптовалют декабрь [/url]

последние новости экономики прогнозы экспертов

(MichaelHiefe, 2020.11.12 13:20)

Приветствую всех! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?:
За 1 полугодие Белоярская АЭС выработала 2 млрд кВтч http://enewz.ru/6859-za-1-polugodie-beloyarskaya-aes-vyrabotala-2-mlrd-kvtch.html
http://enewz.ru/23774-oficialnaya-poziciya-kieva-poyavilos-zhelanie-otnesti-k-posolstvu-ordy-butylochku-boyaryshnika.html
новости политик видео http://enewz.ru/politika/
[url=http://enewz.ru/news/]новости россии сегодня[/url] новости
Ещё много всего нашел тут: [b] новости мира и россии сегодня свежие события [/b] http://enewz.ru/

fifa 15

(Philipniz, 2020.11.04 16:24)

Забавный вопрос

---
Очень полезная штука fifa 15, скачать fifa или [url=http://15fifa.ru/skachat-fifa-15/]fifa 15[/url] fifa 15

Provoke with debate off common amount

(JerezyHat, 2020.11.03 10:01)

are ascent loans reputable
skyline home loans
<a href="https://originpaydayloans.com/#">payday loans meaning
</a> - personal loans in augusta ga
[url=https://originpaydayloans.com/#]direct lenders payday loans everyone approved
[/url] www arc home loans myloancare.com

Get with discount low amount pharmacopoeia

(HalidLoM, 2020.10.29 05:52)

viagra 5mg cost board index
viagra doesn't seem to work for me
<a href="https://viasldnfl.com/#">generic viagra for sale
</a> - cialis dosage
[url=https://viasldnfl.com/#]buy viagra for sale
[/url] vendita on line cialis

Get with lower vulgar valuation pharmacopoeia

(FazesLargo, 2020.10.25 21:08)

viagra 10mg price views
what is viagra, uk
<a href="https://viagenpwr.com/#">kelly hu viagra commercial 2015
</a> - viagra for daily use testimonials position
[url=https://viagenpwr.com/#]where to buy viagra over the counter
[/url] viagra generic cheap vbulletin

мультфильмы ссср бесплатно в хорошем качестве

(WayneLef, 2020.10.25 09:39)

Приветствую всех! интересный у вас сайт!
Нашел прикольную базу кино: [b] новинки кино смотреть онлайн в хорошем качестве [/b] [url=http://inspacefilm.ru/]http://inspacefilm.ru/[/url]
Здесь: Лучшие драмы смотреть http://inspacefilm.ru/drama/ рейтинг 2020
Тут: лучшие военные советские фильмы онлайн http://inspacefilm.ru/voennyy/ список 2020
Тут: http://inspacefilm.ru/9364-keyt-uinslet-sygraet-favoritku-korolevy-anny.html Кейт Уинслет сыграет фаворитку королевы Анны
Здесь: Ченнинг Татум может отказаться от роли Гамбита [url=http://inspacefilm.ru/9051-chenning-tatum-mozhet-otkazatsya-ot-roli-gambita.html] Ченнинг Татум может отказаться от роли Гамбита [/url]

мультфильм зверополис смотреть бесплатно в хорошем

(DarnellrAl, 2020.10.25 07:18)

Здравствуйте! прикольный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: [b] смотреть ужасы 2019 новинки в хорошем качестве [/b] [url=http://kinobibly.ru/]http://kinobibly.ru/[/url]
Тут: [url=http://kinobibly.ru/dokumentalnyy/]Лучшие документальные фильмы бесплатно[/url] лучшие документальные онлайн фильмы бесплатно рейтинг 2019
Здесь: [url=http://kinobibly.ru/drama/]смотреть онлайн лучшие русские драмы[/url] хороший фильм драма в онлайн список 2020
Тут: http://kinobibly.ru/6926-master-mushi-tv-2-mushishi-zoku-shou-tv-2-2014.html Мастер Муши ТВ-2 / Mushishi Zoku Shou TV-2 (2014) смотреть онлайн бесплатно
Здесь: Кристина / Christine (1983) смотреть онлайн бесплатно [url=http://kinobibly.ru/15426-kristina-christine-1983.html] Кристина / Christine (1983) смотреть онлайн бесплатно [/url]

Get with knock off offensive valuation pharmacopoeia

(Zafesbob, 2020.10.21 22:33)

cbd oil vape pen starter kit
cbd isolate
<a href="https://cbd7hemp.com/#">cbd vape oil
</a> - key health benefits of CBD oils:
[url=https://cbd7hemp.com/#]hemp oil
[/url] cbd oil side effects

Get with discount low payment dispensary

(HaronAssew, 2020.10.19 09:24)

cbd cream
cbd for anxiety and depression
<a href="https://cannabis7oil.com/#">cannabis oil for sale
</a> - cbd cream
[url=https://cannabis7oil.com/#]cannabis oil for pain relief
[/url] cbd oil near me

Лучшие фантастика список 2020

(AllenAmoky, 2020.10.17 17:34)

Приветствую всех! класный у вас сайт!
Нашел прикольную базу кино: [b] Лучшие фантастика новинки в хорошем качестве hd [/b] [url=http://kinoflyhd.net/]http://kinoflyhd.net/[/url]
Тут: [url=http://kinoflyhd.net/novinki/]кино онлайн бесплатно хорошего качества новинки 2020[/url] лучшие новинки кино 2019 список 2020
Здесь: [url=http://kinoflyhd.net/fantastika/]кино фантастика 2020 смотреть в хорошем качестве[/url] фильмы фантастика приключения смотреть хорошем качестве рейтинг 2019
Тут: Тома Харди не узнать в образе Аль Капоне смотреть онлайн бесплатно http://kinoflyhd.net/14634-toma-hardi-ne-uznat-v-obraze-al-kapone.html
Тут: http://kinoflyhd.net/5373-tim-berton-poobeschal-skoroe-vozvraschenie-bitldzhusa.html

Интересные фотоподборки

(Jamesscoks, 2020.10.17 17:33)

Привет!
Нашел приколы за день на этом сайте: http://agentorange.ru :
познавательное занятие http://agentorange.ru/nauka/
Рублевка отдыхает http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/4991-rublevka-otdyhaet.html
Фото повседневной жизни в Северной Корее [url=http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/6554-foto-povsednevnoy-zhizni-v-severnoy-koree.html] Фото повседневной жизни в Северной Корее [/url]
http://agentorange.ru/interesnoe/10888-oslepitelnye-odinnadcatiklassnicy-2019-goda.html

montreal hmmph summaryas

(RamLap, 2020.10.16 13:08)

tablets [url=http://cialis20walmart.com]aldactone[/url] kozar <a href="http://cialis20walmart.com">furadantin</a> ebury

03c46d30ccbb8849275a7a8d033f16ab

(Robertpah, 2020.10.15 01:50)

best erectile dysfunction medication [url="http://erectiledysfunctionpillscvs.com/#"]best erectile dysfunction pills[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Következő »