Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK (Tengerészgyalogság MOMP "Zvir"Hvar)

 

 

 

MOMP Hvar otok „Zvir”

 

  (vegyes tengerészgyalogos különítmény)

 

Hvar sziget
 
 

30312_untitled_scanned_30.jpg

 
MOMP-„Zvir” – ( Mješovitog odreda mornaričkog pješaštva -MOMP) vegyes tengerész gyalogos különítmény- Hvar szigeten 1991. év elején alakult meg.
 
Hvar sziget  horvát védelmében elsőként a Nemzeti Ellenállás (NZ) fegyvertelen csoportja vette ki a részét 1991.év elején. Ezen egység önkéntesei, 29 fővel nyár elején csatlakoztak a horvát Nemzeti Gárda (ZNG) fegyveres erőihez, mint  Hvar járás NZ tartalékos fegyveres egység. Az egységet a rendőrség-belügyminisztérium (MUP) Hvar szigeten lévő járőrei erősítették meg. A Hvar ZNG tartalékos egysége Stari Grad repülőterén állomásozott.
 
1991.július 16-án létrejött  tartalékos  ZNG szakasz ellenőrizte Jelsa és Stari Grad városok területét, Lukin Peronja parancsnok vezetésével. A szakasz fegyverzettel látta el a ZNG OZ Split parancsnoksága. A szakasz működését a Területvédelmi Stáb Hvar Járás (STO Hvar) parancsnokság krízis törzs irányításával kezdte meg 1991.augusztusától. A válság törzs pontosan 1991.08.08-tól kezdte meg működését.
 
1991.08.20-án Hvar sziget Sucuraj településén megalakult egy újabb ZNG tartalékos szakasz 25 fővel Grgo Jelicic parancsnok vezetésével. A szakasz feladata volt a sziget keleti részének a kontrolálása.
 
1991.szeptember elején Hvar sziget Hvar várostól nyugatra lévő TV adótorony „ Mala Grcka” és Pelegrin szigetnyúlvány védelme érdekében a sziget krízis stáb létrehozott 25 fővel Mate Bracanovic parancsnok vezetésével egy újabb tartalékos ZNG szakaszt ( szeptember 07-től) és egy külön rajt (szeptember 01-től).
 
Az Észak és Közép Dalmácia OZ Split parancsnokság tizenkét darab AP 7. 62mm-es kézi gépkarabéllyal látta el a Hvar-i ZNG tartalék szakaszokat.
1991.szeptember 14-15-én a JNA megkezdte támadását a haditengerészeti a légi erőkkel a horvát erők „Zelena Tabla” és „Mala Bara” akciójára válaszul . Ezen akciók során a horvát erők Ploce (Neretva folyó torkolata) területén lévő JNA TO fegyverzeti raktárak elfoglalásával jelentős haditechnikai anyaghoz jutottak.
 
LINK:
 
 
Hvar szigetén szeptember 15-én 15.00 órakor a JNA légierő (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe támadást intézett a sziget Stari Grad városnál lévő reptere ellen. A reptéren a horvátok „tűzoltó” (Air Tractor) típusú repülői (két darab), valamint egy „tűzfelderítő” sport repülőgépe és egy  „tűzfelderítő” repülőgépe állt készenlétben. A repülőgépek megrongálódtak a támadásban . A  szerb légierő támadásában megrongálódott két személyzeti épület, repülőgépekhez és repüléshez tartozó felszerelések, négy repülőtéri jármű ( két civil gépkocsi és egy rendőrségi gépkocsi valamint egy ZNG katonai jármű)
Ugyanezen a napon (szeptember 15.) a Jugoszláv Haditengerészet (JRM) hadihajó raja nem messze Sucuraj Hvar szigeti várostól a Neretva tengercsatornán ( Neretvansko kanal) harci támadásba kezdett Ploce (Neretva folyó deltavidékén lévő tengerparti város) ellen. A Hvar sziget horvát válság, krízis törzse a ZNG tartalékos szakaszát Sucuraj városkába, Stari Grad repülőterére és a HRT adótorony védelmére irányította át.
 
A JRM megkezdte haditengerészeti blokádját az Adrián, mely egészen december elejéig tartott. December elejétől a JRM kivonta a blokádban részt vevő erőit Vis és Lastovo szigeti bázisaira tartalékba, mely bázist végül a Neretva és Korcula tengercsatornán elszenvedett veszteségeik után
 
1992.májusig elhagyták Boka Kotor irányába ( Montenegro).
 
A JRM tengeri blokádja végett a Hvar szigeten lévő horvát erők szeptember 16-tól a ZNG , a rendőri és a Nemzeti Ellenállás erői egy központi parancsnokság alá sorolják, mely elnevezése a Védelmi Parancsnokság Hvar sziget (Zapovjednistvo Obrane Otok Hvar/ ZOOH) . A ZOOH–t Nikola Simunovic horvát tartalékos tiszt vezette. Helyettese Tomo Buzolic volt, Hvar sziget rendőrségének parancsnoka. Hvar szigeten megalakították a fegyveres erők állomáshelyeit Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városokban, ahol a tartalékos Hvar rendőrség és 80 fő tartalékos önkéntes ZNG Hvar járás erői láttak el szolgálatot. Az állomáshelyeket a rendőrség Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városok parancsnokai irányították. Ezen egységek feladata volt a sziget belső kontrolja, az esetleges szerb diverzió, deszant elhárítása.
 
1991.október 3-án 13.00 óra körüli időben a Jugoszláv Néphadsereg légierejének  (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe  támadást intézett a HRT adótornya ellen „Mala Grcka” Hvar területén. A támadás nem érte el célját, mert a HRT (Horvát Rádió és Televízió) adótornya nem kapott találat, viszont a repülők lövedékei felgyújtották az erdőt és az aljnövényzetet.
 
A ZOOH 400 fős önkéntes ZNG katonából négy csapatot „ceta” alakít ki (század szintű sajátságos jugoszláv katonai formációt) , 1.csapat Hvar, 2.csapat Stari Grad, 3.csapat Jelsa és 4.csspat Sucuraj .Mindegyik csapat élére tapasztalt parancsnokokat jelölnek ki. A rendőri erők élére a ZOOH Stjepan Peronja parancsnokot nevezete ki.
 
A horvát fegyveres egységeket kezdetben a rendőrség által a helyi lakosságtól begyűjtött vadászpuskákkal fegyverezték fel, majd későbbi időszakban modernebb fegyverzethez is hozzájutnak. Decemberig a fegyveres erők tagjai megkapták személyes fegyverzetüket. A kézifegyverek mellett tizenöt 60-120.mm-es aknavetővel, kilenc kézi rakétavetővel  (vállról indítható vetők) egészült ki a fegyverzete a Hvar szigeti erőknek.
 
A ZOOH részére fontos volt a Hvar szigeten működő  Információs Központ :Hvar (COH). A COH már a ZOOH megalakulása előtt folyamatosan figyelte és nyomon követte a jugoszláv haderők mozgását, főleg a JRM erőkét és a JRZ erőkét. A COH minden észlelt hadmozgásról és tevékenységről azonnal koordinált a ZOOH-val.
 
1991.decemberben a JRM a Neretva és Korcula tengercsatornákban lefolytatott manőverei során súlyos tűzharcba került a horvát Korcula szigeten és Peljesac félszigeten lévő partvédelmi tüzérséggel ( 1991.november 13-16.), mely arra kényszerítette a JRM hadihajózó rajait, hogy kivonuljanak Vis és Lastovo szigeten lévő bázisaikra. A JRM  ( 1991.november 11-15.) szintén meghátrált a Split tengercsatornán folytatott manőverei során a Brac, Solta és Split horvát partvédelmi tüzérségei előtt. Ezen JRM hadihajó raj is Vis, Lastovo bázisokra lett kivonva.
Legvégül a JRM 1992. májusában végleg elhagyta Vis, Lastovo bázisait és maradék hadihajózó erőit a crna gorai Boka Kotor bázisára vonta ki, ahonnan a déltengeri Dubrovnik várost támadta.
 
LINK:Harcok az Adrián
 
A Hvar szigeten lévő horvát erők nem nagyon tudtak „beleszólni” a tüzérségi harcokba a JRM hadihajóival szemben, mert nem voltak ellátva partvédelmi tüzér ágyukkal, haditechnikai eszközökkel.
1991. november végén megalakult a horvát haditengerészet (Hrvatska Ratna Mornarica/ HRM), Sveta Letica parancsnok vezetésével.
 
LINK: Horvát Haditengerészet
 
December közepén a Hvar szigeti horvát fegyveres erők létrehozzák tengerészgyalogos zászlóaljukat a HRM irányítása alatt.  A ZOOH pedig Zeljka Novaka parancsnok vezetésével létrehozza 7. számú partvédelmi tüzér ütegét (7. obalna artiljeriska baterija/ OAB), mely üteg bázisát Pelegrin szigetnyúlványon ( Hvar város közeli szigetvég)  alakítják ki, ahonnan figyelemmel kísérhették a Hvarski tengercsatorna ( Brac sziget és Hvar sziget közti tengerrész)és Viski tengercsatorna (Hvar sziget és Vis sziget közti tengerész) területét.
 
1992.01.19-én Jelsa városban a tengerészgyalogos zászlóaljat megreformálják, és áprilisától mint vegyes tengerészgyalogos különítmény  (Mjesovita Odreda Mornaricka Pjesastva/ MOMP Hvar) folytatja funkcióját. A folyamatos hadrendi létszámfeltöltés, fejlesztés, képzés a zászlóaljnál
1992.június 17-én zárult le.
 
1992. júniusától a MOMP-Hvar tartalék erőt képezett a Horvát Hadsereg (HV) haditengerészetének (HRM) parancsnoksága alatt. A MOMP különítménye korábban, mint Hvar sziget ZNG egysége nem vett részt aktív harci érintkezésben, feladatuk a sziget védelme volt, az esetleges szerb légi vagy vízi deszant elhárítása, valamint partvédelmi légelhárítás és szerb haditengerészeti erők megfigyelése, támadás esetén annak elhárítása.
 
1992.év végén a MOMP –Hvar a Közép-Adriai Tengerészeti Parancsnokság ( Pomorska Zapovjednistva za Srednji Jadran /PZSJ , Sibenik ) műveleti területén látja el feladatát, továbbra is Hvar biztosítása céljából.
 
1993. év elejétől a MOMP-Hvar egység felveszi a „ZVIR” történelmi előnevet, mely egy a XVI századi horvát vitorlás neve volt és hadihajóként vett részt az 1571 évben a törökök elleni harcokban Lepanta –nál.
 
1993.május végén a MOMP erőből 250 főt a Zadar műveleti zónába vezénylik, ahol részt vesznek a Novigrad környéki harcokban a 3. gárdista brigád 3. zászlóalja, majd az 5. gárdista brigád parancsnoksága alatt. Ez volt a Hvar szigeti harcosok első aktív katonai részvétele, ahol a fegyveres ütközetekben vették ki a részüket. 1993. szeptemberben már 260 fővel vettek részt a Novigrad-i harcmezőn folyó fegyveres akciókban, ahol egy fő életét vesztette, két fő súlyosan, négy fő könnyebben sebesült meg.
 
1994.év elejétől a MOMP „Zvir”-Hvar 440 fővel részt vettek az észak-dalmáciai Velebit hegység déli vonulataiban folyó harcokban, a Split főparancsnokság Zadar kihelyezett parancsnokság 1. műveleti szektorában. . A „Zvir” erőt támogatta továbbá 114 fővel a Vis szigeten megalakult Önálló Honvédő Század (Samostalna Domobranska Satnija/SDS) . A Velebit hegységben a márciusi télies nehéz időjárási körülmények nehezítették a déldalmát mediteránumhoz szokott Hvar szigeti és Vis szigeti összevont megerősítő erőt.
 
Az 1995. években a MOMP „Zvir”-Hvar erő részt vett a Horvát Hadsereg „Oluja 95”felszabadító akciójában a HRM parancsnoksága alatt.
A MOMP „Zvir” Hvar egység a továbbiakban tartalékot képezett a Horvát Hadseregben 2000.évig, majd 878.gyalogos zászlóalj elnevezéssel a Dél-Adriai Haditengerészeti Szektor –Ploce (VPS JJ)  parancsnokság alá irányítják.  
 
Kapcsolódó link a Jugoszláv Haditengerészet :

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--3.resz-1990-1991.-a-jugoszlav-haditengereszet--.html

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--4.resz-1990-1991.--a-jugoszlav-haditengereszet-.html

forrás:   
 
 
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Новости политики Европа

(DerrickVog, 2020.10.11 03:55)

Привет всем участникам форума! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?:
Белый дом в осаде. Драмы американского политического театра http://techrize.ru/news/26059-belyy-dom-v-osade-dramy-amerikanskogo-politicheskogo-teatra.html
Snapchat активно работает над созданием "умных очков" [url=http://techrize.ru/ekonomika/16088-snapchat-aktivno-rabotaet-nad-sozdaniem-umnyh-ochkov.html] Snapchat активно работает над созданием "умных очков" [/url]
Ещё много всего нашел тут: [b] события в мире сегодня последние новости [/b] http://techrize.ru/
[url=http://techrize.ru/politika/]аналитика новостей глобальной политики[/url] новости мира без политики

Жизнь на юге

(Danil, 2020.10.10 11:51)


[url=https://south.life/]черное и азовское море[/url]

erectile dysfunction pills

(erection pills online, 2020.10.08 12:43)

cheap erectile dysfunction pills online [url="http://erectiledysfunctionpillscvs.com/#"]best erectile dysfunction pill[/url]

Get with discount low payment drugstore

(ZohandCic, 2020.10.06 17:15)

viagra side effects for young men sort by
viagra 20 mg cost log in
<a href="https://viagrasld.com/#">viagra substitute
</a> - online viagra 20mg perscription
[url=https://viagrasld.com/#]viagra substitute
[/url] viagra 20mg coupons sort by

Нашел класную новость

(TimothyLah, 2020.10.03 18:39)

Всем привет!
Нашел удивительную подборку на этом сайте: http://agentmdk.ru :
[url=http://agentmdk.ru/girls/]красивые попы девушек[/url] красивые девушки бесплатно
девушки красивые с рождения http://agentmdk.ru/girls/
http://agentmdk.ru/interesnoe/12489-galaktika-mlechnyy-put-intervalnaya-semka.html Галактика Млечный путь. Интервальная съемка
Прикольные объяснительные [url=http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/1721-prikolnye-obyasnitelnye.html] Прикольные объяснительные [/url]
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/9341-nahodki-v-seyfe-zhenschiny-perezhivshey-nacistskiy-rezhim-20-foto.html

Южная жизнь

(Irina, 2020.10.02 09:19)


[url=https://south.life/dosug-i-turizm/23-akvapark-zolotoy-plyazh.html]Золотой пляж анапа[/url]

03c46d30ccbb8849275a7a8d033f16ab

(Robertpah, 2020.09.29 11:53)

best erectile dysfunction pill [url="http://erectiledysfunctionpillscvs.com/#"]best erectile dysfunction pill[/url]

аниме 2019 смотреть бесплатно в хорошем качестве

(TommyMum, 2020.09.24 11:53)

Приветствую всех! прикольный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: [b] лучшая фантастика сериалы смотреть онлайн [/b] [url=http://kinoklan.net/]http://kinoklan.net/[/url]
Здесь: [url=http://kinoklan.net/semeynyy/]Лучшие семейные фильмы онлайн[/url] Лучшие семейные фильмы онлайн рейтинг 2020
Тут: http://kinoklan.net/13432-inkviziciya-inquisitio-sezon-1-2012.html Инквизиция / Inquisitio (Сезон 1) (2012) смотреть онлайн бесплатно
Тут: http://kinoklan.net/5670-3-serdca-3-coeurs-2014.html

Новости политики Европа

(Kennethcak, 2020.09.12 12:29)

Привет всем! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?:
[url=http://firstnewz.ru/news/13938-polnyy-doklad-prezidentu-rf-o-rezultatah-massirovannogo-udara-po-igil-v-sirii.html] Полный доклад президенту РФ о результатах массированного удара по ИГИЛ в Сирии [/url] [b] Полный доклад президенту РФ о результатах массированного удара по ИГИЛ в Сирии [/b]
http://firstnewz.ru/news/34345-pustynya-tundra-gory-armatu-ispytayut-vo-vseh-klimaticheskih-zonah.html
Ещё много интересного нашел тут: [b] новости часа видео [/b] [url=http://firstnewz.ru/] искра энергетика новости [/url]
[url=http://firstnewz.ru/news/]лента новостей[/url] новости россии

аналитика событий в мире

(MichaelWhics, 2020.09.11 13:58)

Привет всем участникам! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?:
http://energynews.su/5595-obyski-v-naftogaze-ostanovili-peregovory-s-gazpromom.html [b] Обыски в Нафтогазе остановили переговоры с Газпромом [/b]
[url="http://energynews.su/print:page,1,1888-k-koncu-2013g-szhiganie-png-v-rf-mozhet-byt-snizheno-v-2-raza.html"] К концу 2013г сжигание ПНГ в РФ может быть снижено в 2 раза [/url]
[url=http://energynews.su/news/]новости мира сегодня[/url] новости дня
Ещё много интересного нашел тут: [b] новости ру [/b] [url=http://energynews.su/] украина последние новости видео [/url]

Лучшие мультфильмы новинки 2020

(Josephquice, 2020.09.10 22:33)

Здравствуйте! прикольный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] смотреть сериал братаны в хорошем качестве [/b] [url=http://kinoserialtv.net/]http://kinoserialtv.net/[/url]
Здесь: смотреть аниме лучшая первая любовь http://kinoserialtv.net/anime/ список 2019
Тут: [url=http://kinoserialtv.net/detektiv/]смотреть бесплатно хороший детектив[/url] русский детектив онлайн в хорошем качестве рейтинг 2019
Здесь: [url=http://kinoserialtv.net/kriminal/]лучшие криминальные фильмы смотреть онлайн бесплатно[/url] Лучшие криминальные фильмы смотреть онлайн рейтинг 2020
Здесь: http://kinoserialtv.net/4024-vyyasnilas-prichina-izgnaniya-lyuka-skayuokera.html Выяснилась причина изгнания Люка Скайуокера
Тут: Трилогия «Назад в будущее» оживет в комиксах [url=http://kinoserialtv.net/8846-trilogiya-nazad-v-buduschee-ozhivet-v-komiksah.html] Трилогия «Назад в будущее» оживет в комиксах [/url]

Нашел познавательную инфу

(GeorgeTeani, 2020.09.10 15:25)

Привет!
Нашел удивительную подборку на этом сайте: http://watafak.ru :
гиф мужчина http://watafak.ru/gifki-gif-animacii/
[url=http://watafak.ru/novosti-shou-biznesa/]последние новости российского шоу бизнеса[/url] новости шоу бизнеса россии сегодня год
http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/4111-potryasayuschie-figurki-lda-dlya-viski.html [b] Потрясающие фигурки льда для виски [/b]
[url="http://watafak.ru/interesnoe/10752-6-samyh-opasnyh-meduz-v-mire.html"] 6 самых опасных медуз в мире [/url] [b] 6 самых опасных медуз в мире Существует несколько видов медуз, укусы которых действуют на людей совершенно по-разному, и могут привести [/b]
http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/5324-zhiteli-drezdena-vyshli-na-miting-protiv-bezhencev.html

скачать фифа

(Jerarysbat, 2020.09.09 05:52)

Вы похожи на эксперта )))

---
Есть конечно пару красивых моментов, но я ожидал большего!!! скачать фифа, скачать фифа или [url=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html]fifa 15 cracks торрент[/url] скачать фифа

Apply in as scattering and get an jiffy allow purposefulness

(ZefLok, 2020.09.08 14:29)

home equity loans in chillicothe, ohio
veteran home loans
<a href="https://loansnix.com/#">same day payday loans
</a> - commerical loans rate
[url=https://loansnix.com/#]payday loans near me
[/url] best quick loans no credit check

Yellow pages bathroom renovations

(Timothyrug, 2020.09.05 02:17)

[b][url=https://grandeurhillsgroup.com/]home remodeling nyc[/url][/b]

Repair work residential premises turnkey - much better Solving problems through wizards.In order place an order for repair work dwellings in Diamond District, leave a request on site or by phone. To create hospitality interior decoration expertly as well as properly, it is vital to utilize effective and also extremely audio products that comply with all standards and technological criteria. However the primary distinction is not also in the components, but in how and just how correctly they are actually made use of. And also this is actually the work of the experts. Expert capabilities areactually an extremely essential situation. . Likewise in our firm, you can purchase personalized bathroom vanities, retail interior design on the most effective problems. With us, interior basements, in addition to Premium renovation Bay Terrace, will end up being straightforward, high quality and also quickly. Our representative will call you back, for clarification few details and assign Times of Day arrival to you professionals and designer.

Diminish in return array chemist's shop pills

(TyzerEvart, 2020.08.27 00:13)

cialis for daily use side effects you may not post replies
cialis information last post
<a href="https://nwlionstore.com">non prescription viagra</a> - dangers of cialis
[url=https://nwlionstore.com/#]viagra for sale[/url] cialis faqs

Get with knock off low price pharmacy

(ZarloHek, 2020.08.26 17:34)

viagra information uk jump to
40mg viagra
<a href="https://ztadalafil.com/#">tadalafil
</a> - treatment for ed
[url=https://ztadalafil.com/#]tadalafil generic
[/url] viagra reviews user additional information

Go out with discount broken-hearted price pharmacopoeia

(FillieBah, 2020.08.24 02:11)

cialis for women blogs positive 1
cialis for daily use online past 12 months
<a href="https://cialis1walmart.com/#">cialis over counter walmart
</a> - cheap cialis no prescription
[url=https://cialis1walmart.com]generic cialis at walmart
[/url] buy viagra cialis online

Get with lower offensive payment drugstore

(ZBrittNuP, 2020.08.24 00:19)

where can i buy viagra hong kong
retalis viagra
<a href="https://viawithoutdct.com/#">viagra without a doctor prescription usa
</a> - viagra canadian pharmacy online you may not post new threads
[url=https://viawithoutdct.com/#]viagra prescription
[/url] viagra us pharmacy

Arouse with discount broken-hearted valuation pharmacopoeia

(Jazonbam, 2020.08.22 11:13)

treatments for ed
viagra for women results search titles
<a href="https://vgsnake.com/#">viagra for sale
</a> - india viagra
[url=https://vgsnake.com/#]sildenafil 20 mg tablet
[/url] viagra 20mg side effects in total there are


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Következő »