Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK (Tengerészgyalogság MOMP "Zvir"Hvar)

 

 

 

MOMP Hvar otok „Zvir”

 

  (vegyes tengerészgyalogos különítmény)

 

Hvar sziget
 
 

30312_untitled_scanned_30.jpg

 
MOMP-„Zvir” – ( Mješovitog odreda mornaričkog pješaštva -MOMP) vegyes tengerész gyalogos különítmény- Hvar szigeten 1991. év elején alakult meg.
 
Hvar sziget  horvát védelmében elsőként a Nemzeti Ellenállás (NZ) fegyvertelen csoportja vette ki a részét 1991.év elején. Ezen egység önkéntesei, 29 fővel nyár elején csatlakoztak a horvát Nemzeti Gárda (ZNG) fegyveres erőihez, mint  Hvar járás NZ tartalékos fegyveres egység. Az egységet a rendőrség-belügyminisztérium (MUP) Hvar szigeten lévő járőrei erősítették meg. A Hvar ZNG tartalékos egysége Stari Grad repülőterén állomásozott.
 
1991.július 16-án létrejött  tartalékos  ZNG szakasz ellenőrizte Jelsa és Stari Grad városok területét, Lukin Peronja parancsnok vezetésével. A szakasz fegyverzettel látta el a ZNG OZ Split parancsnoksága. A szakasz működését a Területvédelmi Stáb Hvar Járás (STO Hvar) parancsnokság krízis törzs irányításával kezdte meg 1991.augusztusától. A válság törzs pontosan 1991.08.08-tól kezdte meg működését.
 
1991.08.20-án Hvar sziget Sucuraj településén megalakult egy újabb ZNG tartalékos szakasz 25 fővel Grgo Jelicic parancsnok vezetésével. A szakasz feladata volt a sziget keleti részének a kontrolálása.
 
1991.szeptember elején Hvar sziget Hvar várostól nyugatra lévő TV adótorony „ Mala Grcka” és Pelegrin szigetnyúlvány védelme érdekében a sziget krízis stáb létrehozott 25 fővel Mate Bracanovic parancsnok vezetésével egy újabb tartalékos ZNG szakaszt ( szeptember 07-től) és egy külön rajt (szeptember 01-től).
 
Az Észak és Közép Dalmácia OZ Split parancsnokság tizenkét darab AP 7. 62mm-es kézi gépkarabéllyal látta el a Hvar-i ZNG tartalék szakaszokat.
1991.szeptember 14-15-én a JNA megkezdte támadását a haditengerészeti a légi erőkkel a horvát erők „Zelena Tabla” és „Mala Bara” akciójára válaszul . Ezen akciók során a horvát erők Ploce (Neretva folyó torkolata) területén lévő JNA TO fegyverzeti raktárak elfoglalásával jelentős haditechnikai anyaghoz jutottak.
 
LINK:
 
 
Hvar szigetén szeptember 15-én 15.00 órakor a JNA légierő (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe támadást intézett a sziget Stari Grad városnál lévő reptere ellen. A reptéren a horvátok „tűzoltó” (Air Tractor) típusú repülői (két darab), valamint egy „tűzfelderítő” sport repülőgépe és egy  „tűzfelderítő” repülőgépe állt készenlétben. A repülőgépek megrongálódtak a támadásban . A  szerb légierő támadásában megrongálódott két személyzeti épület, repülőgépekhez és repüléshez tartozó felszerelések, négy repülőtéri jármű ( két civil gépkocsi és egy rendőrségi gépkocsi valamint egy ZNG katonai jármű)
Ugyanezen a napon (szeptember 15.) a Jugoszláv Haditengerészet (JRM) hadihajó raja nem messze Sucuraj Hvar szigeti várostól a Neretva tengercsatornán ( Neretvansko kanal) harci támadásba kezdett Ploce (Neretva folyó deltavidékén lévő tengerparti város) ellen. A Hvar sziget horvát válság, krízis törzse a ZNG tartalékos szakaszát Sucuraj városkába, Stari Grad repülőterére és a HRT adótorony védelmére irányította át.
 
A JRM megkezdte haditengerészeti blokádját az Adrián, mely egészen december elejéig tartott. December elejétől a JRM kivonta a blokádban részt vevő erőit Vis és Lastovo szigeti bázisaira tartalékba, mely bázist végül a Neretva és Korcula tengercsatornán elszenvedett veszteségeik után
 
1992.májusig elhagyták Boka Kotor irányába ( Montenegro).
 
A JRM tengeri blokádja végett a Hvar szigeten lévő horvát erők szeptember 16-tól a ZNG , a rendőri és a Nemzeti Ellenállás erői egy központi parancsnokság alá sorolják, mely elnevezése a Védelmi Parancsnokság Hvar sziget (Zapovjednistvo Obrane Otok Hvar/ ZOOH) . A ZOOH–t Nikola Simunovic horvát tartalékos tiszt vezette. Helyettese Tomo Buzolic volt, Hvar sziget rendőrségének parancsnoka. Hvar szigeten megalakították a fegyveres erők állomáshelyeit Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városokban, ahol a tartalékos Hvar rendőrség és 80 fő tartalékos önkéntes ZNG Hvar járás erői láttak el szolgálatot. Az állomáshelyeket a rendőrség Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városok parancsnokai irányították. Ezen egységek feladata volt a sziget belső kontrolja, az esetleges szerb diverzió, deszant elhárítása.
 
1991.október 3-án 13.00 óra körüli időben a Jugoszláv Néphadsereg légierejének  (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe  támadást intézett a HRT adótornya ellen „Mala Grcka” Hvar területén. A támadás nem érte el célját, mert a HRT (Horvát Rádió és Televízió) adótornya nem kapott találat, viszont a repülők lövedékei felgyújtották az erdőt és az aljnövényzetet.
 
A ZOOH 400 fős önkéntes ZNG katonából négy csapatot „ceta” alakít ki (század szintű sajátságos jugoszláv katonai formációt) , 1.csapat Hvar, 2.csapat Stari Grad, 3.csapat Jelsa és 4.csspat Sucuraj .Mindegyik csapat élére tapasztalt parancsnokokat jelölnek ki. A rendőri erők élére a ZOOH Stjepan Peronja parancsnokot nevezete ki.
 
A horvát fegyveres egységeket kezdetben a rendőrség által a helyi lakosságtól begyűjtött vadászpuskákkal fegyverezték fel, majd későbbi időszakban modernebb fegyverzethez is hozzájutnak. Decemberig a fegyveres erők tagjai megkapták személyes fegyverzetüket. A kézifegyverek mellett tizenöt 60-120.mm-es aknavetővel, kilenc kézi rakétavetővel  (vállról indítható vetők) egészült ki a fegyverzete a Hvar szigeti erőknek.
 
A ZOOH részére fontos volt a Hvar szigeten működő  Információs Központ :Hvar (COH). A COH már a ZOOH megalakulása előtt folyamatosan figyelte és nyomon követte a jugoszláv haderők mozgását, főleg a JRM erőkét és a JRZ erőkét. A COH minden észlelt hadmozgásról és tevékenységről azonnal koordinált a ZOOH-val.
 
1991.decemberben a JRM a Neretva és Korcula tengercsatornákban lefolytatott manőverei során súlyos tűzharcba került a horvát Korcula szigeten és Peljesac félszigeten lévő partvédelmi tüzérséggel ( 1991.november 13-16.), mely arra kényszerítette a JRM hadihajózó rajait, hogy kivonuljanak Vis és Lastovo szigeten lévő bázisaikra. A JRM  ( 1991.november 11-15.) szintén meghátrált a Split tengercsatornán folytatott manőverei során a Brac, Solta és Split horvát partvédelmi tüzérségei előtt. Ezen JRM hadihajó raj is Vis, Lastovo bázisokra lett kivonva.
Legvégül a JRM 1992. májusában végleg elhagyta Vis, Lastovo bázisait és maradék hadihajózó erőit a crna gorai Boka Kotor bázisára vonta ki, ahonnan a déltengeri Dubrovnik várost támadta.
 
LINK:Harcok az Adrián
 
A Hvar szigeten lévő horvát erők nem nagyon tudtak „beleszólni” a tüzérségi harcokba a JRM hadihajóival szemben, mert nem voltak ellátva partvédelmi tüzér ágyukkal, haditechnikai eszközökkel.
1991. november végén megalakult a horvát haditengerészet (Hrvatska Ratna Mornarica/ HRM), Sveta Letica parancsnok vezetésével.
 
LINK: Horvát Haditengerészet
 
December közepén a Hvar szigeti horvát fegyveres erők létrehozzák tengerészgyalogos zászlóaljukat a HRM irányítása alatt.  A ZOOH pedig Zeljka Novaka parancsnok vezetésével létrehozza 7. számú partvédelmi tüzér ütegét (7. obalna artiljeriska baterija/ OAB), mely üteg bázisát Pelegrin szigetnyúlványon ( Hvar város közeli szigetvég)  alakítják ki, ahonnan figyelemmel kísérhették a Hvarski tengercsatorna ( Brac sziget és Hvar sziget közti tengerrész)és Viski tengercsatorna (Hvar sziget és Vis sziget közti tengerész) területét.
 
1992.01.19-én Jelsa városban a tengerészgyalogos zászlóaljat megreformálják, és áprilisától mint vegyes tengerészgyalogos különítmény  (Mjesovita Odreda Mornaricka Pjesastva/ MOMP Hvar) folytatja funkcióját. A folyamatos hadrendi létszámfeltöltés, fejlesztés, képzés a zászlóaljnál
1992.június 17-én zárult le.
 
1992. júniusától a MOMP-Hvar tartalék erőt képezett a Horvát Hadsereg (HV) haditengerészetének (HRM) parancsnoksága alatt. A MOMP különítménye korábban, mint Hvar sziget ZNG egysége nem vett részt aktív harci érintkezésben, feladatuk a sziget védelme volt, az esetleges szerb légi vagy vízi deszant elhárítása, valamint partvédelmi légelhárítás és szerb haditengerészeti erők megfigyelése, támadás esetén annak elhárítása.
 
1992.év végén a MOMP –Hvar a Közép-Adriai Tengerészeti Parancsnokság ( Pomorska Zapovjednistva za Srednji Jadran /PZSJ , Sibenik ) műveleti területén látja el feladatát, továbbra is Hvar biztosítása céljából.
 
1993. év elejétől a MOMP-Hvar egység felveszi a „ZVIR” történelmi előnevet, mely egy a XVI századi horvát vitorlás neve volt és hadihajóként vett részt az 1571 évben a törökök elleni harcokban Lepanta –nál.
 
1993.május végén a MOMP erőből 250 főt a Zadar műveleti zónába vezénylik, ahol részt vesznek a Novigrad környéki harcokban a 3. gárdista brigád 3. zászlóalja, majd az 5. gárdista brigád parancsnoksága alatt. Ez volt a Hvar szigeti harcosok első aktív katonai részvétele, ahol a fegyveres ütközetekben vették ki a részüket. 1993. szeptemberben már 260 fővel vettek részt a Novigrad-i harcmezőn folyó fegyveres akciókban, ahol egy fő életét vesztette, két fő súlyosan, négy fő könnyebben sebesült meg.
 
1994.év elejétől a MOMP „Zvir”-Hvar 440 fővel részt vettek az észak-dalmáciai Velebit hegység déli vonulataiban folyó harcokban, a Split főparancsnokság Zadar kihelyezett parancsnokság 1. műveleti szektorában. . A „Zvir” erőt támogatta továbbá 114 fővel a Vis szigeten megalakult Önálló Honvédő Század (Samostalna Domobranska Satnija/SDS) . A Velebit hegységben a márciusi télies nehéz időjárási körülmények nehezítették a déldalmát mediteránumhoz szokott Hvar szigeti és Vis szigeti összevont megerősítő erőt.
 
Az 1995. években a MOMP „Zvir”-Hvar erő részt vett a Horvát Hadsereg „Oluja 95”felszabadító akciójában a HRM parancsnoksága alatt.
A MOMP „Zvir” Hvar egység a továbbiakban tartalékot képezett a Horvát Hadseregben 2000.évig, majd 878.gyalogos zászlóalj elnevezéssel a Dél-Adriai Haditengerészeti Szektor –Ploce (VPS JJ)  parancsnokság alá irányítják.  
 
Kapcsolódó link a Jugoszláv Haditengerészet :

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--3.resz-1990-1991.-a-jugoszlav-haditengereszet--.html

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--4.resz-1990-1991.--a-jugoszlav-haditengereszet-.html

forrás:   
 
 
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Procure reduced no preparation

(Mrianargub, 2020.08.22 04:27)

cialis suppliers email e-mail
buy generic cialis usa
<a href="https://pharmacywalmart.com/#">generic cialis at walmart
</a> - cialis and alcohol side effects all times are utc
[url=https://pharmacywalmart.com]cialis over the counter at walmart
[/url] cialis from canada free samples replies

шрек мультфильм онлайн в хорошем качестве

(Cliffacimb, 2020.08.18 21:22)

Привет всем! интересный у вас сайт!
Нашел хорошую базу кино: [b] смотреть фильмы про приключения в хорошем качестве [/b] [url=http://kinoklan.net/]http://kinoklan.net/[/url]
Здесь: семейные фильмы бесплатно в хорошем качестве http://kinoklan.net/semeynyy/ список 2019
Здесь: http://kinoklan.net/6956-valli-walle-2008.html смотреть ВАЛЛ·И / WALL·E (2008) онлайн бесплатно
Тут: Фильм Абрамса про зомби-нацистов получил дату премьеры [url=http://kinoklan.net/12744-film-abramsa-pro-zombi-nacistov-poluchil-datu-premery.html] Фильм Абрамса про зомби-нацистов получил дату премьеры [/url]

Nag with disregard vulgar price dispensary

(Tefreyalien, 2020.08.18 14:50)

can ed be reversed
viagra pills
<a href="https://xlpharmtiger.com">viagra without a doctor prescription
</a> - buy viagra shop tadalafil
[url=https://xlpharmtiger.com]viagra without a doctor prescription
[/url] viagra uk suppliers

Minimize in return sect pharmacy pills

(MazryCob, 2020.08.18 06:24)

viagra inurl:/bbs.cgi
viagra buy online canada search forums
<a href="https://ciagorilla.com">buy cialis
</a> - viagra pills canada reply #5 on
[url=https://ciagorilla.com]cialis pills
[/url] viegra

Authority stingy drugs no instruction

(AzdrePon, 2020.08.12 03:11)

5mg cialis online
cialis 5mg generic most users ever online was
<a href="https://tadalafil6.com">tadalafil online</a> - viagra pills cheap vbulletin solutions
[url=https://tadalafil6.com/#]cost of tadalafil generic at walgreens
[/url] generic cialis pro 20 mg x 20

bathroom Manhattan

(bathroomSuh, 2020.08.06 17:59)

We are will rapidly as well as efficiently generate a guarantee High-end restoration manhattan.

We regularly preserve and also update the warehouse of spare parts and solution paperwork for functional repair service and maintenance.

Likewise in our company, you can get custom-made restroom vanities, retail interior decoration on the most effective problems. With us, Inside restorations Manhattan and as well as Premium renovation manhattan, will certainly [url=https://bathroom-remodel.club]Building a new bathroom[/url] end up being basic, quality and quick.

New Alexis Texas blog

(bewil_gary, 2020.07.30 22:33)

Read Kimmy Granger new post [url=http://libregraphicsworld.org/?URL=https://kimmygranger.fun/kimmy-granger-reddit-channel-covered-in-cum/]Here[/url]
Read Peta Jensen new post [url=http://www.allpetsclub.com/calendar/eventdetails/14-03-03/pet_fashion_show_wallingford.aspx?returnurl=https://petajensen.fun/peta-jensen-reddit-channel-such-a-beautiful-goddess/]Here[/url]
Read Lana Rhoades new post [url=http://sagasubanta.com/cgi-bin/banta_search/rank.cgi?id=2166&mode=link&url=https://lanarhoades.space/lana-rhoades-adult-video-lana-rhoades-cannot-wait-to-be-covered-in-sticky-semen-lana-rhoadesbryan-gozzling/]Here[/url]
Read Anissa Kate new post [url=http://home.shipai.net/link.php?url=https://anissakate.fun/anissa-kate-official-twitter-channel-new-exclusive-joi-video-in-english-only-on-my-onlyfans-%f0%9f%98%98%f0%9f%98%98%f0%9f%98%98/]Here[/url]
Read Lana Rhoades new post [url=http://www.google.com.kh/url?q=https://lanarhoades.space/lana-rhoades-adult-video-freaky-teen-lana-rhoades-gets-demolished-by-mailman/]Here[/url]
Read Abella Danger new post [url=http://mypornvids.com/cgi-bin/rb4/cout.cgi?url=https://abelladanger.fun/abella-danger-adult-video-hardx-abella-dangers-first-ever-dp/]Here[/url]
Read Nicolette Shea new post [url=http://www.actiweb.es/cgi-bin/registro3.cgx?correo=https://nicoletteshea.fun/nicolette-shea-adult-video-xxx-porn-video-stepmoms-boobs-3-nicolette-shea-and-justin/]Here[/url]
Read Madison Ivy new post [url=http://fotochki.com/redirect.php?go=https://madisonivy.fun/madison-ivy-adult-video-wow-pov-babe-madison-ivy-gives-steamy-blowjob-and-titsjob/]Here[/url]

New Lisa Ann blog

(mammo_jacoby, 2020.07.30 06:07)

Read Mia Malkova new post [url=https://maps.google.ms/url?q=https://miamalkova.fun/mia-malkova-official-youtube-channel-outlast-dlc-whistleblower/]Here[/url]
Read Gina Valentina new post [url=https://www.google.nl/url?cd=1&ei=JgOlT6foKY3_-gbvltXgAg&esrc=s&q=&rct=j&sa=t&sig2=jqfebpfxCIC9enfuTZtXnw&source=web&url=https://ginavalentina.fun/gina-valentina-adult-video-naughty-latina-gina-valentina-fucked-in-the-couch/&usg=AFQjCNE-7I77TxFzcHo-sfIlrJk8VtOZWQ&ved=0CHIQFjAA]Here[/url]
Read Asa Akira new post [url=http://www.google.dk/url?cad=rja&cd=1&esrc=s&q=&rct=j&sa=t&source=web&uact=8&url=https://asaakira.fun/asa-akira-adult-video-asa-akira-hot-asian-sex/&ved=0CCQQFjAA]Here[/url]
Read Gina Gerson new post [url=http://time.ikub.al/transitionpage.aspx?returnurl=https://ginagerson.fun/gina-gerson-official-twitter-channel-what-is-love%f0%9f%92%93-passion-%e2%9d%a4%ef%b8%8fjoy%f0%9f%8e%b0on-my-onlyfans-right-now%f0%9f%92%af%f0%9f%98%88%f0%9f%92%8b%f0%9f%91%89/]Here[/url]
Read Mia Malkova new post [url=http://dantzaedit.liquidmaps.org/users_fichas_items/index/1960/4812?return=https://miamalkova.fun/mia-malkova-adult-video-mia-malkova-ass-licked-by-alexis-texas/]Here[/url]
Read Sasha Grey new post [url=http://url4es.com/go/www/https://sashagrey.fun/sasha-grey-adult-video-sasha-grey-hardcore-porn-compilation//video/140667/hotgasticomalana-evans-anal-comeback-part-2-gastimazacom.html]Here[/url]
Read Kendra Lust new post [url=https://images.google.iq/url?q=https://kendralust.fun/kendra-lust-official-instagram-channel-follow-vivian19941008vivian19941008-for-more-surprises-%f0%9f%91%86%f0%9f%8f%bb%f0%9f%94%a5%f0%9f%94%a5-followfriday/]Here[/url]
Read Lela Star new post [url=http://click.randyblue.com/hit.php?c=0&p=1&s=1&t=0&u=https://lelastar.fun/lela-star-adult-video-lela-star-patiently-waits-for-a-bbc-fuck/&w=101721]Here[/url]

New Apolonia Lapiedra blog

(fit_chloe, 2020.07.29 11:48)

Read Alexis Texas new post [url=https://www.google.bg/url?q=https://alexistexas.fun/alexis-texas-official-instagram-channel-no-title/]Here[/url]
Read Brandi Love new post [url=https://tour.catalinacruz.com/pornstar-gallery/puma-swede-face-sitting-on-cassie-young-lesbian-fun/?link=https://brandilove.fun/brandi-love-official-instagram-channel-heading-out-to-go-bikini-shopping-which-one-should-i-pick-posting-in-a-few-minutes-on-my-free-snap-theebrandilove/]Here[/url]
Read Dani Daniels new post [url=http://www.suomenymparistopalvelu.fi/joulutervehdys2013/index.php?url=https://danidaniels.fun/dani-daniels-adult-video-dani-daniels-and-capri-cavanni-ffm-fun/]Here[/url]
Read Nikki Benz new post [url=http://www.google.nl/url?cid=1291619585&ct2=nl_nl%2F8_0_s_2_0_t&ei=zzwFStD8L5HVjAeS3sDwAQ&rt=HOMEPAGE&sa=t&sig2=i5BQgV8WPRx6L7FnMzLX7g&url=https://nikkibenz.fun/nikki-benz-official-instagram-channel-going-live-at-530-pm-pst-today-on-my-onlyfans-page-onlyfans-com-nikkibenz/&usg=AFQjCNH0aFLHyC9HW1knkDucxNTQLioCVw&vm=STANDARD]Here[/url]
Read Eva Lovia new post [url=https://images.google.com.cy/url?q=https://evalovia.fun/eva-lovia-facebook-channel-i-had-so-much-fun-catching-up-with-akadanidaniels-make-sure-you-listen-at-chattingwithcandice-com-or-on-spotify/]Here[/url]
Read Gina Valentina new post [url=http://www.printfamily.ir/fa/home/goToUrl/url/https://ginavalentina.fun/gina-valentina-adult-video-gina-valentina-blowjob-sean-lawless-huge-cock//]Here[/url]
Read Eva Notty new post [url=https://image.google.tt/url?q=https://evanotty.fun/eva-notty-facebook-channel-yummm-its-a-tucson-thing/]Here[/url]
Read Alexis Texas new post [url=http://maps.google.mg/url?q=https://alexistexas.fun/alexis-texas-facebook-channel-show-love-%e2%9d%a4%ef%b8%8f-strongertogether/]Here[/url]

New Anissa Kate blog

(attra_jamal, 2020.07.28 16:02)

Read Anissa Kate new post [url=http://images.google.rs/url?q=https://anissakate.fun/anissa-kate-official-instagram-channel-wake-up-with-me-guys-link-in-my-bio/]Here[/url]
Read Lisa Ann new post [url=http://kiamagic.com/net/profile/kiabot?zrl=https://lisaann.fun/lisa-ann-official-youtube-channel-california/]Here[/url]
Read Dani Daniels new post [url=https://nun.nu/https://danidaniels.fun/dani-daniels-reddit-channel-best-ass-asshole//video/243973/amanda-righetti-angel-blade.html]Here[/url]
Read Apolonia Lapiedra new post [url=http://www.bvshistoria.coc.fiocruz.br/info.php?a%5B%5D=https://apolonialapiedra.fun/apolonia-lapiedra-adult-video-apolonia-lapiedra-orally-serves-the-huge-cock-apolonia-lapiedra/]Here[/url]
Read Madison Ivy new post [url=https://www.google.ms/url?q=https://madisonivy.fun/madison-ivy-adult-video-the-hot-madison-ivy-get-her-pussy-creamed/]Here[/url]
Read Nicole Aniston new post [url=https://maps.gngjd.com/url?q=https://nicoleaniston.fun/nicole-aniston-adult-video-hot-babe-nicole-aniston-gets-fucked/]Here[/url]
Read Lela Star new post [url=http://images.google.lv/url?q=https://lelastar.fun/lela-star-reddit-channel-shes-waiting-for-you-in-the-kitchen/]Here[/url]
Read Asa Akira new post [url=http://m.phototrans.eu/redirect.php?id=29&url=https://asaakira.fun/asa-akira-reddit-channel-asa-akira-with-2-white-dicks-in-her/]Here[/url]

New Susy Gala blog

(tiny_athena, 2020.07.28 06:14)

Read Riley Reid new post [url=http://www.streaming4fun.com/redirect.php?url=https://rileyreid.fun/riley-reid-adult-video-petite-young-blonde-teen-riley-reid-blows-cock-on-a-lake-shore/]Here[/url]
Read Nicole Aniston new post [url=https://www.google.co.ck/url?q=https://nicoleaniston.fun/nicole-aniston-reddit-channel-nicole-and-her-beautiful-ass-taking-dick-while-watching-a-movie/]Here[/url]
Read Sara Jay new post [url=http://notice.iptv.by/nomoney.php?host=https://sarajay.fun/sara-jay-official-instagram-channel-wish-we-were-curled-up-on-the-couch-together-but-we-should-be-responsible-and-social-distance-we-can-get-closer-on-sex/&n=lizyukovyh7_913&nm=Ralink&params=redirect%3D%2Fforum%2Ftracker.php&reason=3&url=%2Fforum%2Findex.php%2Ftrends%2Fkitty-library%2F1%2F]Here[/url]
Read Nicolette Shea new post [url=https://www.google.gm/url?cd=3&esrc=s&q=&rct=j&sa=t&source=web&url=https://nicoletteshea.fun/nicolette-shea-official-youtube-channel-made-a-killin-shaun-michaels-x-nicolette-shea-produced-x-shot-x-directed-by-luxurytrapmusic-llc/&ved=0CKYBEBYwAg]Here[/url]
Read Nicole Aniston new post [url=http://www.akashi-web.com/search/rank.cgi?id=78&mode=link&url=https://nicoleaniston.fun/nicole-aniston-official-instagram-channel-happy-monday-and-hi-from-the-forest-we-shot-some-lovely-photos-in-beautiful-oak-glen-last-week-and-i-cant-wait-to-shar/]Here[/url]
Read Abella Danger new post [url=http://www.freegame.jp/search/rank.cgi?id=80&mode=link&url=https://abelladanger.fun/abella-danger-tumblr-channel-lewdlouvre-abella-danger-x-pornhub-awards/]Here[/url]
Read Kendra Lust new post [url=http://www.anightinliverpool.com/venue.php?url=https://kendralust.fun/kendra-lust-adult-video-hardcore-milf-kendra-lust-gets-a-sweet-cunnilingus/]Here[/url]
Read Kendra Lust new post [url=https://brookacre.co.uk/warrington/primary/brookacre/CookiePolicy.action?backto=https://kendralust.fun/kendra-lust-adult-video-huge-juggs-milf-kendra-lust-pussy-rammed/]Here[/url]

New Dani Daniels blog

(subst_aldo, 2020.07.27 22:40)

Read Alexis Texas new post [url=http://m.15navi.com/forward.aspx?u=https://alexistexas.fun/alexis-texas-official-youtube-channel-amara-la-negra-preview-pt-1-i-have-a-fetish-for-balconies-s01-ep20/]Here[/url]
Read Gina Valentina new post [url=http://2ch.io/https://ginavalentina.fun/gina-valentina-official-instagram-channel-women-who-make-other-women-even-more-beautiful-then-they-are-my-glam-goddess-lucyritam-killed-this-look-%f0%9f%a5%ba%e2%9c%a8//to/767815/tongue-is-the-new-cock.html]Here[/url]
Read Gina Valentina new post [url=http://milatronika.com/blogs/view/www.https://ginavalentina.fun/gina-valentina-adult-video-amazing-big-ass-latina-pawg-gets-fucked-by-black-cock-amazing-brunette-latina-pawg-gina-valentina-sucked-big-black-cock-and-gets-fucked-doggystyle//rehdporno.html]Here[/url]
Read Lisa Ann new post [url=https://www.google.com.sv/url?cad=rja&esrc=s&rct=j&sa=i&source=images&uact=8&url=https://lisaann.fun/lisa-ann-official-instagram-channel-looking-back-to-2017-the-seated-ballerina-by-jeffkoons-in-rockefeller-center-after-reading-about-it-i-was-happy-to-v/&ved=0CAcQjRw]Here[/url]
Read Julia Ann new post [url=http://android.nalench.com/forum/away.php?s=https://juliaann.fun/julia-ann-adult-video-jessie-andrews-and-julia-ann-hardcore-threesome/]Here[/url]
Read Ava Addams new post [url=http://www.sweetcotton.com/osanpo/search/rank.cgi?id=1154&mode=link&url=https://avaaddams.fun/ava-addams-official-instagram-channel-i-miss-%f0%9f%8f%80-wont-be-the-same-not-being-able-to-go-to-games-but-at-least-its-coming-back-tap-that-%e2%9d%a4%ef%b8%8f-if-you/]Here[/url]
Read Adriana Chechik new post [url=http://www.google.com.pg/url?cad=rja&cd=&docid=zuid2ho-0hgt1m&esrc=s&q=&rct=j&sa=i&source=images&tbnid=kc9iiu4fp5ainm%3A&uact=8&url=https://adrianachechik.fun/adriana-chechik-adult-video-adriana-chechik-gets-her-vag-unforgettably-toyed-in-bdsm-clip-adriana-chechik/&ved=0cacqjrw]Here[/url]
Read August Ames new post [url=http://infobharti.com/india-info/o.php?out=https://augustames.fun/august-ames-official-twitter-channel-re-alohamarluv-austinwilde-str8upgayporn-eroticaxnews-i-didnt-even-say-the-dudes-name-i-lost-work-not-him-im-done-with-this-shi/]Here[/url]

New Valentina Nappi blog

(caref_liliann, 2020.07.27 14:28)

Read Lana Rhoades new post [url=http://maps.google.ge/url?q=https://lanarhoades.space/lana-rhoades-adult-video-juicy-assed-mia-malkova-and-sinfully-seductive-lana-rhoades/]Here[/url]
Read Nicolette Shea new post [url=https://www.google.rw/url?cd=2&esrc=s&q=&rct=j&sa=t&source=web&url=https://nicoletteshea.fun/nicolette-shea-adult-video-nicolette-shea-completely-naked/&ved=0CEEQFjAB]Here[/url]
Read Abella Danger new post [url=http://images.google.sc/url?q=https://abelladanger.fun/abella-danger-adult-video-abella-danger-in-movie-yoga-freaks-on/]Here[/url]
Read Janice Griffith new post [url=https://www.marketingfacts.nl/?URL=https://janicegriffith.fun/janice-griffith-facebook-channel-a-pic-of-me-when-i-had-blue-hair/]Here[/url]
Read Leah Gotti new post [url=http://momoantena.com/redirect?url=https://leahgotti.fun/leah-gotti-official-twitter-channel-follow-horney-tips/]Here[/url]
Read Valentina Nappi new post [url=http://www.dorak.com.br/erapido/plugins/erapido.banner/clique.php?id=10&url=https://valentinanappi.fun/valentina-nappi-official-instagram-channel-new-scene-on-vixenxofficial-valentinanappi/]Here[/url]
Read Asa Akira new post [url=http://maps.google.com.np/url?q=https://asaakira.fun/asa-akira-facebook-channel-%f0%9f%93%b7-by-jessie-andrews/]Here[/url]
Read Sara Jay new post [url=http://maps.google.lv/url?q=https://sarajay.fun/sara-jay-adult-video-busty-and-bootylicious-sara-jay-gets-poked-doggy/]Here[/url]

Rassismus-Skandal an Berliner Rossmann-Kasse

(MoonHoopoe, 2020.07.04 23:16)

Sie sollten diesen Artikel lesen. Es ist wichtig!1(A#D5gt8x6!WGIHAzum

Rassismus bei Rossmann: schwarzer Kundin wird Kartenbetrug vorgeworfen, weil der Name darauf deutsch ist. Polizei droht ihr vor ihrem Kind mit Gefängnis: “Sprechen Sie überhaupt deutsch? Deutsche Sprache, schwere Sprache.”
[url=https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse]https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse[/url]

Stature cheap no remedy

(FeznGok, 2020.06.30 20:59)

viagra dongguk
[url=https://viagragtx.com]viagra for sale
[/url] viagra vs viagra vs levitra joyful.cgi
<a href="https://viagragtx.com">canadian viagra without a doctor prescription
</a> - viagra tadalafil cheapest
generic viagra india

Buy cheap products for ED no prescription

(cialis otc , 2020.06.03 16:59)

khoso@cialis.com
[url=https://pharmacywalmart.com]cialis at walmart
[/url] cialis 10mg price return to board index
<a href="https://pharmacywalmart.com">cialis over the counter
</a> - cialis tadalafil 20mg reviews clever.cgi?page=
cialis heart palpitations

Pronouncement tight-fisted no instruction

(tadalafil generic, 2020.05.27 03:44)

cialis pills cheap help
drugs cialis phentermine
<a href="http://tadalafilbnz.com">tadalafil 20mg
</a> - how long does cialis work
ed cream

Водопады

(Petrioobn, 2020.05.19 06:16)

продвижение сайта в google стоимость Самара

(Eraptab, 2020.04.05 23:30)

Представим, вы владелец нового веб-сайта, который имеет приятный дизайнерские решения, удобную навигацию и полезную для гостей информацию. Но участников нет. Что делать? Те, кто имеют свой бизнес мы поможем вам создать веб-сайт. Отмечено что, ни одно действительное либо виртуальное предприятие не может продвигаться независимо. Определенной организации необходимо поддержка в приобретении известности, а во Всемирной сети без нее безусловно не обойтись из-за бешеной конкуренции.Мы занимаемся разработкой облачного сервиса . Мы готовы запустить настоящий любой сайт в течение трёх рабочих дней. Не беря в расчет оказания отделанных онлайн-сайтов, мы выполняем службы технической сопровождения: своевременное продление хостинга и вашего домена, добавление содержания на сервис, размещения новинок. Наши услуги могут помочь вам стать лидером на горизонтах сети интернета.

[url=https://apistudio.ru]продвижение сайта в сша[/url]

Если вам нужно продвижение или создание сайта - пишите на sales@apistudio.ru

Bathroom renovations

(contractorChode, 2020.04.03 03:04)

General specialist New York

The duty of General construction New York is to move to the consumer the whole entire facility all at once, as well as not in the form of separately performed work. Of certain usefulness is actually the job of the standard service provider in the course of the large-scale development of flats of household kind, industrial complexes, business establishments.

[b][url=https://grandeurhillsgroup.com/]general contractor[/url];[/b]
[u]Industrial properties.[/u]

Today, the checklist of building and construction solutions features numerous corporate interior decoration. An entrepreneur and a customer can invest a bunch of time-solving on all company concerns. A additional logical remedy is actually to leave this part to General building and construction NY.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Következő »