Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK (Tengerészgyalogság MOMP "Zvir"Hvar)

 

 

 

MOMP Hvar otok „Zvir”

 

  (vegyes tengerészgyalogos különítmény)

 

Hvar sziget
 
 

30312_untitled_scanned_30.jpg

 
MOMP-„Zvir” – ( Mješovitog odreda mornaričkog pješaštva -MOMP) vegyes tengerész gyalogos különítmény- Hvar szigeten 1991. év elején alakult meg.
 
Hvar sziget  horvát védelmében elsőként a Nemzeti Ellenállás (NZ) fegyvertelen csoportja vette ki a részét 1991.év elején. Ezen egység önkéntesei, 29 fővel nyár elején csatlakoztak a horvát Nemzeti Gárda (ZNG) fegyveres erőihez, mint  Hvar járás NZ tartalékos fegyveres egység. Az egységet a rendőrség-belügyminisztérium (MUP) Hvar szigeten lévő járőrei erősítették meg. A Hvar ZNG tartalékos egysége Stari Grad repülőterén állomásozott.
 
1991.július 16-án létrejött  tartalékos  ZNG szakasz ellenőrizte Jelsa és Stari Grad városok területét, Lukin Peronja parancsnok vezetésével. A szakasz fegyverzettel látta el a ZNG OZ Split parancsnoksága. A szakasz működését a Területvédelmi Stáb Hvar Járás (STO Hvar) parancsnokság krízis törzs irányításával kezdte meg 1991.augusztusától. A válság törzs pontosan 1991.08.08-tól kezdte meg működését.
 
1991.08.20-án Hvar sziget Sucuraj településén megalakult egy újabb ZNG tartalékos szakasz 25 fővel Grgo Jelicic parancsnok vezetésével. A szakasz feladata volt a sziget keleti részének a kontrolálása.
 
1991.szeptember elején Hvar sziget Hvar várostól nyugatra lévő TV adótorony „ Mala Grcka” és Pelegrin szigetnyúlvány védelme érdekében a sziget krízis stáb létrehozott 25 fővel Mate Bracanovic parancsnok vezetésével egy újabb tartalékos ZNG szakaszt ( szeptember 07-től) és egy külön rajt (szeptember 01-től).
 
Az Észak és Közép Dalmácia OZ Split parancsnokság tizenkét darab AP 7. 62mm-es kézi gépkarabéllyal látta el a Hvar-i ZNG tartalék szakaszokat.
1991.szeptember 14-15-én a JNA megkezdte támadását a haditengerészeti a légi erőkkel a horvát erők „Zelena Tabla” és „Mala Bara” akciójára válaszul . Ezen akciók során a horvát erők Ploce (Neretva folyó torkolata) területén lévő JNA TO fegyverzeti raktárak elfoglalásával jelentős haditechnikai anyaghoz jutottak.
 
LINK:
 
 
Hvar szigetén szeptember 15-én 15.00 órakor a JNA légierő (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe támadást intézett a sziget Stari Grad városnál lévő reptere ellen. A reptéren a horvátok „tűzoltó” (Air Tractor) típusú repülői (két darab), valamint egy „tűzfelderítő” sport repülőgépe és egy  „tűzfelderítő” repülőgépe állt készenlétben. A repülőgépek megrongálódtak a támadásban . A  szerb légierő támadásában megrongálódott két személyzeti épület, repülőgépekhez és repüléshez tartozó felszerelések, négy repülőtéri jármű ( két civil gépkocsi és egy rendőrségi gépkocsi valamint egy ZNG katonai jármű)
Ugyanezen a napon (szeptember 15.) a Jugoszláv Haditengerészet (JRM) hadihajó raja nem messze Sucuraj Hvar szigeti várostól a Neretva tengercsatornán ( Neretvansko kanal) harci támadásba kezdett Ploce (Neretva folyó deltavidékén lévő tengerparti város) ellen. A Hvar sziget horvát válság, krízis törzse a ZNG tartalékos szakaszát Sucuraj városkába, Stari Grad repülőterére és a HRT adótorony védelmére irányította át.
 
A JRM megkezdte haditengerészeti blokádját az Adrián, mely egészen december elejéig tartott. December elejétől a JRM kivonta a blokádban részt vevő erőit Vis és Lastovo szigeti bázisaira tartalékba, mely bázist végül a Neretva és Korcula tengercsatornán elszenvedett veszteségeik után
 
1992.májusig elhagyták Boka Kotor irányába ( Montenegro).
 
A JRM tengeri blokádja végett a Hvar szigeten lévő horvát erők szeptember 16-tól a ZNG , a rendőri és a Nemzeti Ellenállás erői egy központi parancsnokság alá sorolják, mely elnevezése a Védelmi Parancsnokság Hvar sziget (Zapovjednistvo Obrane Otok Hvar/ ZOOH) . A ZOOH–t Nikola Simunovic horvát tartalékos tiszt vezette. Helyettese Tomo Buzolic volt, Hvar sziget rendőrségének parancsnoka. Hvar szigeten megalakították a fegyveres erők állomáshelyeit Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városokban, ahol a tartalékos Hvar rendőrség és 80 fő tartalékos önkéntes ZNG Hvar járás erői láttak el szolgálatot. Az állomáshelyeket a rendőrség Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városok parancsnokai irányították. Ezen egységek feladata volt a sziget belső kontrolja, az esetleges szerb diverzió, deszant elhárítása.
 
1991.október 3-án 13.00 óra körüli időben a Jugoszláv Néphadsereg légierejének  (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe  támadást intézett a HRT adótornya ellen „Mala Grcka” Hvar területén. A támadás nem érte el célját, mert a HRT (Horvát Rádió és Televízió) adótornya nem kapott találat, viszont a repülők lövedékei felgyújtották az erdőt és az aljnövényzetet.
 
A ZOOH 400 fős önkéntes ZNG katonából négy csapatot „ceta” alakít ki (század szintű sajátságos jugoszláv katonai formációt) , 1.csapat Hvar, 2.csapat Stari Grad, 3.csapat Jelsa és 4.csspat Sucuraj .Mindegyik csapat élére tapasztalt parancsnokokat jelölnek ki. A rendőri erők élére a ZOOH Stjepan Peronja parancsnokot nevezete ki.
 
A horvát fegyveres egységeket kezdetben a rendőrség által a helyi lakosságtól begyűjtött vadászpuskákkal fegyverezték fel, majd későbbi időszakban modernebb fegyverzethez is hozzájutnak. Decemberig a fegyveres erők tagjai megkapták személyes fegyverzetüket. A kézifegyverek mellett tizenöt 60-120.mm-es aknavetővel, kilenc kézi rakétavetővel  (vállról indítható vetők) egészült ki a fegyverzete a Hvar szigeti erőknek.
 
A ZOOH részére fontos volt a Hvar szigeten működő  Információs Központ :Hvar (COH). A COH már a ZOOH megalakulása előtt folyamatosan figyelte és nyomon követte a jugoszláv haderők mozgását, főleg a JRM erőkét és a JRZ erőkét. A COH minden észlelt hadmozgásról és tevékenységről azonnal koordinált a ZOOH-val.
 
1991.decemberben a JRM a Neretva és Korcula tengercsatornákban lefolytatott manőverei során súlyos tűzharcba került a horvát Korcula szigeten és Peljesac félszigeten lévő partvédelmi tüzérséggel ( 1991.november 13-16.), mely arra kényszerítette a JRM hadihajózó rajait, hogy kivonuljanak Vis és Lastovo szigeten lévő bázisaikra. A JRM  ( 1991.november 11-15.) szintén meghátrált a Split tengercsatornán folytatott manőverei során a Brac, Solta és Split horvát partvédelmi tüzérségei előtt. Ezen JRM hadihajó raj is Vis, Lastovo bázisokra lett kivonva.
Legvégül a JRM 1992. májusában végleg elhagyta Vis, Lastovo bázisait és maradék hadihajózó erőit a crna gorai Boka Kotor bázisára vonta ki, ahonnan a déltengeri Dubrovnik várost támadta.
 
LINK:Harcok az Adrián
 
A Hvar szigeten lévő horvát erők nem nagyon tudtak „beleszólni” a tüzérségi harcokba a JRM hadihajóival szemben, mert nem voltak ellátva partvédelmi tüzér ágyukkal, haditechnikai eszközökkel.
1991. november végén megalakult a horvát haditengerészet (Hrvatska Ratna Mornarica/ HRM), Sveta Letica parancsnok vezetésével.
 
LINK: Horvát Haditengerészet
 
December közepén a Hvar szigeti horvát fegyveres erők létrehozzák tengerészgyalogos zászlóaljukat a HRM irányítása alatt.  A ZOOH pedig Zeljka Novaka parancsnok vezetésével létrehozza 7. számú partvédelmi tüzér ütegét (7. obalna artiljeriska baterija/ OAB), mely üteg bázisát Pelegrin szigetnyúlványon ( Hvar város közeli szigetvég)  alakítják ki, ahonnan figyelemmel kísérhették a Hvarski tengercsatorna ( Brac sziget és Hvar sziget közti tengerrész)és Viski tengercsatorna (Hvar sziget és Vis sziget közti tengerész) területét.
 
1992.01.19-én Jelsa városban a tengerészgyalogos zászlóaljat megreformálják, és áprilisától mint vegyes tengerészgyalogos különítmény  (Mjesovita Odreda Mornaricka Pjesastva/ MOMP Hvar) folytatja funkcióját. A folyamatos hadrendi létszámfeltöltés, fejlesztés, képzés a zászlóaljnál
1992.június 17-én zárult le.
 
1992. júniusától a MOMP-Hvar tartalék erőt képezett a Horvát Hadsereg (HV) haditengerészetének (HRM) parancsnoksága alatt. A MOMP különítménye korábban, mint Hvar sziget ZNG egysége nem vett részt aktív harci érintkezésben, feladatuk a sziget védelme volt, az esetleges szerb légi vagy vízi deszant elhárítása, valamint partvédelmi légelhárítás és szerb haditengerészeti erők megfigyelése, támadás esetén annak elhárítása.
 
1992.év végén a MOMP –Hvar a Közép-Adriai Tengerészeti Parancsnokság ( Pomorska Zapovjednistva za Srednji Jadran /PZSJ , Sibenik ) műveleti területén látja el feladatát, továbbra is Hvar biztosítása céljából.
 
1993. év elejétől a MOMP-Hvar egység felveszi a „ZVIR” történelmi előnevet, mely egy a XVI századi horvát vitorlás neve volt és hadihajóként vett részt az 1571 évben a törökök elleni harcokban Lepanta –nál.
 
1993.május végén a MOMP erőből 250 főt a Zadar műveleti zónába vezénylik, ahol részt vesznek a Novigrad környéki harcokban a 3. gárdista brigád 3. zászlóalja, majd az 5. gárdista brigád parancsnoksága alatt. Ez volt a Hvar szigeti harcosok első aktív katonai részvétele, ahol a fegyveres ütközetekben vették ki a részüket. 1993. szeptemberben már 260 fővel vettek részt a Novigrad-i harcmezőn folyó fegyveres akciókban, ahol egy fő életét vesztette, két fő súlyosan, négy fő könnyebben sebesült meg.
 
1994.év elejétől a MOMP „Zvir”-Hvar 440 fővel részt vettek az észak-dalmáciai Velebit hegység déli vonulataiban folyó harcokban, a Split főparancsnokság Zadar kihelyezett parancsnokság 1. műveleti szektorában. . A „Zvir” erőt támogatta továbbá 114 fővel a Vis szigeten megalakult Önálló Honvédő Század (Samostalna Domobranska Satnija/SDS) . A Velebit hegységben a márciusi télies nehéz időjárási körülmények nehezítették a déldalmát mediteránumhoz szokott Hvar szigeti és Vis szigeti összevont megerősítő erőt.
 
Az 1995. években a MOMP „Zvir”-Hvar erő részt vett a Horvát Hadsereg „Oluja 95”felszabadító akciójában a HRM parancsnoksága alatt.
A MOMP „Zvir” Hvar egység a továbbiakban tartalékot képezett a Horvát Hadseregben 2000.évig, majd 878.gyalogos zászlóalj elnevezéssel a Dél-Adriai Haditengerészeti Szektor –Ploce (VPS JJ)  parancsnokság alá irányítják.  
 
Kapcsolódó link a Jugoszláv Haditengerészet :

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--3.resz-1990-1991.-a-jugoszlav-haditengereszet--.html

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--4.resz-1990-1991.--a-jugoszlav-haditengereszet-.html

forrás:   
 
 
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Currency forex

(ForexApehami, 2020.03.24 12:34)

Review of Trading Brokers. https://currency-trading-brokers.com

iremit singapore forex

(ForexGlulky, 2020.03.08 13:35)

forex factory rob booker https://currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-united-kingdom-australia-new-zealand.html

преступление сериал 2018 в хорошем качестве

(JeremyBor, 2019.12.28 21:02)

Привет всем! прикольный у вас сайт!
Нашел сериальную базу кино: [b] палач сериал онлайн в хорошем качестве [/b] [url=http://kinofly.xyz/]http://kinofly.xyz/[/url]
Здесь: смотреть криминальные русские фильмы 2019 самые лучшие http://kinofly.xyz/kriminal/} рейтинг 2018
Тут: http://kinofly.xyz/6216-ohotnik-na-akul-shark-hunter-2001.html [b] Охотник на акул / Shark Hunter (2001) смотреть онлайн бесплатно [/b]
Здесь: http://kinofly.xyz/10668-rayan-reynolds-poluchit-procent-ot-sborov-dedpula.html

сериал шеф 2 смотреть онлайн в хорошем

(Patrickinere, 2019.09.03 05:51)

Здравствуйте! прикольный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: [b] мелодрамы 2018 смотреть онлайн хорошем качестве русские [/b] [url=http://kinobunker.net/]http://kinobunker.net/[/url]
Тут: фэнтези хорошего качества бесплатно http://kinobunker.net/fentezi/ рейтинг 2018
Тут: бесплатно лучшие детектив http://kinobunker.net/detektiv/ рейтинг 2019
Здесь: http://kinobunker.net/12085-ispytanie-korolevskogo-strelka-sharpa-tv-sharpes-challenge-2006.html Смотреть Испытание королевского стрелка Шарпа (ТВ) / Sharpe's Challenge (2006) онлайн бесплатно
Тут: http://kinobunker.net/4571-ida-stala-luchshim-filmom-evropy.html

преступление сериал 2018 в хорошем качестве

(HowardAroub, 2019.07.25 07:40)

Приветствую! прикольный у вас сайт!
Нашел прикольную базу кино: [url=http://kinovalenok.tv/]сериалы 2018 бесплатно в хорошем качестве[/url]
Здесь: [url=http://kinovalenok.tv/fentezi/]смотреть бесплатно хорошую фантастику фэнтези[/url] лучшие фильмы фэнтези смотреть онлайн рейтинг 2018
Здесь: драма онлайн бесплатно в хорошем качестве http://kinovalenok.tv/drama/ рейтинг 2018
Здесь: [url=http://kinovalenok.tv/dokumentalnyy/]документальные фильмы смотреть бесплатно в хорошем качестве[/url] документальные фильмы онлайн в хорошем качестве рейтинг 2018
Тут: http://kinovalenok.tv/7879-brak-po-zaveschaniyu-2009.html [b] Смотреть Брак по завещанию (2009) онлайн бесплатно [/b]
Здесь: http://kinovalenok.tv/2797-mister-sanshayn-mr-sunshine-sezon-1-2011.html
Тут: http://kinovalenok.tv/2457-carstvo-reign-sezon-1-2013-2014.html

ужасы новые 2018 хорошее качество смотреть

(KennethDiunc, 2019.07.25 07:40)

Привет! интересный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] смотреть сериал штрафник хорошем качестве [/b] [url=http://inspacefilm.ru/]http://inspacefilm.ru/[/url]
Тут: самые лучшие фэнтези смотреть онлайн http://inspacefilm.ru/fentezi/ список 2018
Тут: смотреть онлайн лучшие русские драмы http://inspacefilm.ru/drama/ список 2019
Здесь: смотреть лучшие документальные фильмы http://inspacefilm.ru/dokumentalnyy/ рейтинг 2019
Здесь: http://inspacefilm.ru/4424-haver-bardem-pozlodeystvuet-v-piratah-karibskogo-morya-5.html [b] Хавьер Бардем позлодействует в «Пиратах Карибского моря 5» [/b]
Здесь: [url=http://inspacefilm.ru/6591-devchonki-na-kolesah-the-rolling-girls-sezon-1-2015.html] Девчонки на колесах / The Rolling Girls (Сезон 1) (2015) онлайн [/url] Смотреть Девчонки на колесах / The Rolling Girls (Сезон 1) (2015) онлайн бесплатно
Тут: http://inspacefilm.ru/15000-film-alfa-boykotiruyut-za-zhestokoe-obraschenie-s-zhivotnymi.html

earn money from online

(Robertzinge, 2019.06.01 06:33)

Hi there, tired of sitting with no money?
I was just a poor student, and now i make 900$ - 1000$ every day here: http://9binaryoptions.net/uploads/reviews/can-i-make-money-online.htm - earn money easy online
It works! Checked. Good luck to all!

This earn dollars is available in all countries! These articles will help you:
http://9binaryoptions.net/uploads/reviews/how-to-earn-money-by-internet.htm [b] how to earn money by internet [/b]
[b] Лучшие бинарные опционы [/b] http://9binaryoptions.net/luchshie-binarnye-opciony.html
Start Now!

как усилить потенцию в домашних условиях

(Tommysanot, 2019.06.01 06:30)

Привет! интересный у вас сайт!
Нашел интересную инфу: [b] укрепи мужскую силу кое что о потенции [/b] [url=http://sportmanlife.ru/]http://sportmanlife.ru/[/url]
Тут: [url=http://sportmanlife.ru/kapli-dlya-vozbuzhdeniya-zhenschin/]капли для быстрого возбуждения женщины[/url] самый сильный женский возбудитель
Тут: [url=http://sportmanlife.ru/74-krem-gel-mighty-tool-dlya-uvelicheniya-chlena.html]Mighty Tool крем для увеличения полового члена отзывы[/url] Mighty Tool как удлинить член видео
Здесь: [url=http://sportmanlife.ru/58-viniry-dlya-zubov-perfect-smile-veneers.html]виниры perfect smile veneers отзывы[/url] виниры для зубов perfect smile veneers купить

смотреть сериал золотые в хорошем качестве

(Angelhinny, 2019.05.30 09:33)

Приветствую! интересный у вас сайт!
Нашел хорошую базу кино: [b] смотреть хороший украинский сериал [/b] [url=http://inspacefilm.ru/]http://inspacefilm.ru/[/url]
Здесь: Лучшие семейные фильмы список http://inspacefilm.ru/semeynyy/ список 2018
Тут: смотреть онлайн хороший сериал на бигсинема http://inspacefilm.ru/serialy/ список 2018
Здесь: [url=http://inspacefilm.ru/triller/]смотреть онлайн лучшие триллеры новинки[/url] лучшие триллеры смотреть онлайн hd рейтинг 2018
Здесь: http://inspacefilm.ru/3302-fargo-prodlili-na-vtoroy-sezon.html [b] «Фарго» продлили на второй сезон [/b]
Здесь: http://inspacefilm.ru/10232-gilermo-del-toro-predlozhen-rimeyk-fantasticheskogo-puteshestviya.html

This pencil layer, diuresis, earlobe.

(olaqbqexefs, 2019.05.29 22:31)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Buy Prednisone[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Buy Prednisone</a> yzf.fhka.wolfline.eoldal.hu.xte.oc http://mewkid.net/buy-prednisone/

Inappropriate arthroscopic closed transilluminable, it, noted.

(ojuzozejavv, 2019.05.29 20:49)

[url=http://mewkid.net/buy-prednisone/]Prednisone 20 Mg[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Buy Prednisone Online</a> tzz.unon.wolfline.eoldal.hu.pdd.gx http://mewkid.net/buy-prednisone/

смотреть онлайн мелодраму 2018 в хорошем качестве

(JimmyJaf, 2019.05.25 10:44)

Всем привет! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] тюдоры сериалы онлайн бесплатно в хорошем качестве [/b] [url=http://kinovalenok.tv/]http://kinovalenok.tv/[/url]
Здесь: [url=http://kinovalenok.tv/semeynyy/]фильм семейное ограбление смотреть в хорошем качестве[/url] смотреть бесплатно лучшие семейные фильмы список 2019
Тут: новые русские сериалы в хорошем качестве 2019 http://kinovalenok.tv/serialy/ рейтинг 2019
Здесь: триллеры лучшие 2019 года смотреть http://kinovalenok.tv/triller/ список 2019
Здесь: http://kinovalenok.tv/13688-gilermo-del-toro-sozhaleet-chto-otkazalsya-ot-mumii-i-prochih-monstrov.html [b] Гильермо дель Торо сожалеет, что отказался от Мумии и прочих монстров [/b]
Здесь: [url=http://kinovalenok.tv/4340-malchishnik-s-tomom-henksom-prevratyat-v-serial.html] «Мальчишник» с Томом Хэнксом превратят в сериал [/url] [b] «Мальчишник» с Томом Хэнксом превратят в сериал [/b]

Нашел прикольную инфу

(EdgarSkync, 2019.03.30 03:10)

Привет! класный у вас сайт!
Нашел интересную информацию: https://zen.yandex.ru/media/poznavatelnoe/samye-strannye-i-neobychnye-prichiny-dlia-aresta-v-ssha-5c9e0f2a8b0abd00c35efaad

смотреть новинки фильмов в хорошем hd качестве

(Phillipshutt, 2019.01.19 20:59)

Привет всем участникам форума! интересный у вас сайт!
Нашел топ базу кино: [url=http://kinovalenok.tv/]сериал игра престолов смотреть онлайн хорошим качество[/url]
Здесь: [url=http://kinovalenok.tv/fantastika/]смотреть фильм фантастику бесплатно в хорошем качестве[/url] лучшая фантастика онлайн 720 рейтинг 2019
Здесь: лучшие комедии 2018 смотреть онлайн бесплатно http://kinovalenok.tv/komediya/ рейтинг 2019
Здесь: смотреть мелодрамы лучшие 2018 http://kinovalenok.tv/melodrama/ рейтинг 2018
Тут: http://kinovalenok.tv/5111-orlando-blum-soobschil-o-perezapuske-piratov-karbiskogo-morya.html [b] Орландо Блум сообщил о перезапуске «Пиратов Карбиского моря» [/b]
Тут: [url=http://kinovalenok.tv/2332-mutanty-nindzya-cherepashki-teenage-mutant-ninja-turtles-sezon-1-10-1987-1996.html] Смотреть Мутанты Ниндзя Черепашки / Teenage Mutant Ninja Turtles (Сезон 1-10) (1987-1996) онлайн бесплатно [/url] [b] Мутанты Ниндзя Черепашки / Teenage Mutant Ninja Turtles (Сезон 1-10) (1987-1996) [/b]
Здесь: http://kinovalenok.tv/11344-oliver-stoun-nazval-pokemon-go-putem-k-totalitarizmu.html

новости мобильных приложений

(Keithvag, 2019.01.13 17:41)

Всем привет! Класный у вас сайт!
Нашёл познавательное в сети:
http://itcyber.ru/15937-whatsapp-sobiraetsya-peremanit-polzovateley-telegram.html WhatsApp собирается переманить пользователей Telegram?
http://itcyber.ru/9863-app-store-emoji-sosmos-kosmicheskaya-arkada-s-ozhivshimi-piktogrammami.html
рынок криптовалют новости сегодня http://itcyber.ru/kriptovaluta/
[url=http://itcyber.ru/games/]влиЯние компьютерных игр[/url] играть в компьютерные игры
Ещё много интересного нашел тут: [b] tron trx криптовалюта новости сегодня [/b] [url=http://itcyber.ru/] новости и слухи IT [/url]

новости политики сегодня

(Russellaidep, 2019.01.06 19:05)

Привет всем участникам! Класный у вас сайт!
Нашёл интересное в сети:
http://enewz.ru/30534-pochemu-britaniya-razvyazala-novuyu-holodnuyu-voynu-protiv-rossii.html [b] Почему Британия развязала новую холодную войну против России [/b]
[url=http://enewz.ru/8788-svodki-ot-opolcheniya-novorossii-20102014-post-obnovlyaetsya.html] Сводки от ополчения Новороссии 20.10.2014 (пост обновляется) [/url][b] Сводки от ополчения Новороссии 20.10.2014 (пост обновляется) [/b]
основные события в мире http://enewz.ru/v-mire/
новости политики читать http://enewz.ru/politika/
Ещё много интересного нашел тут: [b] новости России и мира сегодня видео [/b] http://enewz.ru/

Интересные новости

(Jerrydom, 2018.12.29 04:40)

Здравствуйте!
Нашел удивительную подборку на этом сайте: http://okaybro.ru :
[url=http://okaybro.ru/krasivye_devushki/]красивые девушки бесплатно[/url] день красивых девушек картинки
новинки дизайна http://okaybro.ru/dizajn/
http://okaybro.ru/9214-litva-s-drona.html [b] Литва с дрона [/b]
[url=http://okaybro.ru/5810-pochemu-tyuremnaya-forma-polosataya.html] Почему тюремная форма полосатая [/url] [b] Почему тюремная форма полосатая [/b]
http://okaybro.ru/8760-uchenye-nazvali-produkt-sposobnyy-zamedlit-starenie.html

карпов сериал смотреть онлайн в хорошем

(Michaelepica, 2018.12.27 07:53)

Здравствуйте! класный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] смотреть бесплатно лучшая комедия 2018 [/b] [url=http://kinokub.net/]http://kinokub.net/[/url]
Тут: Лучшие отечественные фильмы онлайн http://kinokub.net/otechestvennyy/ список 2018
Здесь: [url=http://kinokub.net/novinki/]смотреть фильмы русские новинки бесплатно лучшие[/url] смотреть фильмы лучшие новинки 2018 список 2019
Здесь: кино приключения онлайн смотреть в хорошем качестве http://kinokub.net/priklyucheniya/ список 2018
Здесь: http://kinokub.net/4723-odinnadcataya-zhertva-the-eleventh-victim-2012.html [b] Смотреть Одиннадцатая жертва / The Eleventh Victim (2012) онлайн бесплатно [/b]
Тут: http://kinokub.net/2211-griffiny-family-guy-sezon-7-2008-2009.html

best housekeeping websites Bay Ridge BRONX

(SCEraptab, 2018.12.15 19:09)


This is may depend from implementation front-rank equipment park,technology,equipment,algorithm,cleaning,methods,equipment,components,mechanisms and industrial equipment, specialized detergents and cleaning funds and also beautiful organization work cleaning service.
In our world use support Cleaning firms made necessarily authoritative and relevant.

Some enterprises and organizations Partnership long for a time enjoy help with cleaning companies, but not conclude personal frames swabber for such types of services as Cleaning a private house and Bathroom cleaning in TriBeca .

Long-term practice General Partnership in Chinatown & Little Italy owner specialized company is STEPHEN WILLIAMS, revealed that hired trained staff cleaning firms produce cleaning well faster, neater, scrupulous and cleaner, than for example own regular cleaners.


You will be spared from wasting time on training and recruitment frames , on check his work, you it will not be necessary to allocate room for cleaners and organize storage inventory.

We Limited liability Limited Partnership is that is on the street Douglaston invite you personally work with uson profitable conditions.
Any Economist Proves You contain Multiple workman at a loss in collation with employ foreign cleaning service.house maid cleaning services - [url=https://csbrooklyn.club]affordable house cleaning services[/url]

новинки российского кино в хорошем качестве онлайн

(KennethGek, 2018.12.15 03:41)

Приветствую! прикольный у вас сайт!
Нашел русскую базу кино: [b] смотреть мультфильм босс молокосос в хорошем качестве [/b] [url=http://inspacefilm.ru/]http://inspacefilm.ru/[/url]
Тут: фильмы 2018 смотреть онлайн хорошем качестве фантастика http://inspacefilm.ru/fantastika/ рейтинг 2019
Здесь: [url=http://inspacefilm.ru/komediya/]фильмы онлайн комедии лучшие русские[/url] комедии смотреть онлайн в хорошем качестве hd рейтинг 2018
Тут: [url=http://inspacefilm.ru/melodrama/]смотреть лучшую русскую мелодраму новую бесплатно[/url] смотреть кино мелодрамы 2019 хорошо качестве список 2018
Здесь: http://inspacefilm.ru/8167-sokrovischa-animacii-bags-banni-treasures-of-animation-bugs-bunny-sezon-1-6-1938-1953.html [b] Смотреть Сокровища анимации: Багс Банни / Treasures of animation: Bugs Bunny (Сезон 1-6) (1938-1953) онлайн бесплатно [/b]
Тут: [url=http://inspacefilm.ru/194-8-svidaniy-vosem-svidaniy-8-citas-8cho-citas-8-dates.html] 8 свиданий / Восемь свиданий / 8 Citas / 8cho Citas / 8 Dates онлайн [/url] Смотреть 8 свиданий / Восемь свиданий / 8 Citas / 8cho Citas / 8 Dates онлайн бесплатно
Здесь: http://inspacefilm.ru/12623-supergeroi-marvel-i-mulfilm-pixar-poluchili-premii-peoples-choice-awards-2017.html


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Következő »