Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK (Tengerészgyalogság MOMP "Zvir"Hvar)

 

 

 

MOMP Hvar otok „Zvir”

 

  (vegyes tengerészgyalogos különítmény)

 

Hvar sziget
 
 

30312_untitled_scanned_30.jpg

 
MOMP-„Zvir” – ( Mješovitog odreda mornaričkog pješaštva -MOMP) vegyes tengerész gyalogos különítmény- Hvar szigeten 1991. év elején alakult meg.
 
Hvar sziget  horvát védelmében elsőként a Nemzeti Ellenállás (NZ) fegyvertelen csoportja vette ki a részét 1991.év elején. Ezen egység önkéntesei, 29 fővel nyár elején csatlakoztak a horvát Nemzeti Gárda (ZNG) fegyveres erőihez, mint  Hvar járás NZ tartalékos fegyveres egység. Az egységet a rendőrség-belügyminisztérium (MUP) Hvar szigeten lévő járőrei erősítették meg. A Hvar ZNG tartalékos egysége Stari Grad repülőterén állomásozott.
 
1991.július 16-án létrejött  tartalékos  ZNG szakasz ellenőrizte Jelsa és Stari Grad városok területét, Lukin Peronja parancsnok vezetésével. A szakasz fegyverzettel látta el a ZNG OZ Split parancsnoksága. A szakasz működését a Területvédelmi Stáb Hvar Járás (STO Hvar) parancsnokság krízis törzs irányításával kezdte meg 1991.augusztusától. A válság törzs pontosan 1991.08.08-tól kezdte meg működését.
 
1991.08.20-án Hvar sziget Sucuraj településén megalakult egy újabb ZNG tartalékos szakasz 25 fővel Grgo Jelicic parancsnok vezetésével. A szakasz feladata volt a sziget keleti részének a kontrolálása.
 
1991.szeptember elején Hvar sziget Hvar várostól nyugatra lévő TV adótorony „ Mala Grcka” és Pelegrin szigetnyúlvány védelme érdekében a sziget krízis stáb létrehozott 25 fővel Mate Bracanovic parancsnok vezetésével egy újabb tartalékos ZNG szakaszt ( szeptember 07-től) és egy külön rajt (szeptember 01-től).
 
Az Észak és Közép Dalmácia OZ Split parancsnokság tizenkét darab AP 7. 62mm-es kézi gépkarabéllyal látta el a Hvar-i ZNG tartalék szakaszokat.
1991.szeptember 14-15-én a JNA megkezdte támadását a haditengerészeti a légi erőkkel a horvát erők „Zelena Tabla” és „Mala Bara” akciójára válaszul . Ezen akciók során a horvát erők Ploce (Neretva folyó torkolata) területén lévő JNA TO fegyverzeti raktárak elfoglalásával jelentős haditechnikai anyaghoz jutottak.
 
LINK:
 
 
Hvar szigetén szeptember 15-én 15.00 órakor a JNA légierő (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe támadást intézett a sziget Stari Grad városnál lévő reptere ellen. A reptéren a horvátok „tűzoltó” (Air Tractor) típusú repülői (két darab), valamint egy „tűzfelderítő” sport repülőgépe és egy  „tűzfelderítő” repülőgépe állt készenlétben. A repülőgépek megrongálódtak a támadásban . A  szerb légierő támadásában megrongálódott két személyzeti épület, repülőgépekhez és repüléshez tartozó felszerelések, négy repülőtéri jármű ( két civil gépkocsi és egy rendőrségi gépkocsi valamint egy ZNG katonai jármű)
Ugyanezen a napon (szeptember 15.) a Jugoszláv Haditengerészet (JRM) hadihajó raja nem messze Sucuraj Hvar szigeti várostól a Neretva tengercsatornán ( Neretvansko kanal) harci támadásba kezdett Ploce (Neretva folyó deltavidékén lévő tengerparti város) ellen. A Hvar sziget horvát válság, krízis törzse a ZNG tartalékos szakaszát Sucuraj városkába, Stari Grad repülőterére és a HRT adótorony védelmére irányította át.
 
A JRM megkezdte haditengerészeti blokádját az Adrián, mely egészen december elejéig tartott. December elejétől a JRM kivonta a blokádban részt vevő erőit Vis és Lastovo szigeti bázisaira tartalékba, mely bázist végül a Neretva és Korcula tengercsatornán elszenvedett veszteségeik után
 
1992.májusig elhagyták Boka Kotor irányába ( Montenegro).
 
A JRM tengeri blokádja végett a Hvar szigeten lévő horvát erők szeptember 16-tól a ZNG , a rendőri és a Nemzeti Ellenállás erői egy központi parancsnokság alá sorolják, mely elnevezése a Védelmi Parancsnokság Hvar sziget (Zapovjednistvo Obrane Otok Hvar/ ZOOH) . A ZOOH–t Nikola Simunovic horvát tartalékos tiszt vezette. Helyettese Tomo Buzolic volt, Hvar sziget rendőrségének parancsnoka. Hvar szigeten megalakították a fegyveres erők állomáshelyeit Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városokban, ahol a tartalékos Hvar rendőrség és 80 fő tartalékos önkéntes ZNG Hvar járás erői láttak el szolgálatot. Az állomáshelyeket a rendőrség Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városok parancsnokai irányították. Ezen egységek feladata volt a sziget belső kontrolja, az esetleges szerb diverzió, deszant elhárítása.
 
1991.október 3-án 13.00 óra körüli időben a Jugoszláv Néphadsereg légierejének  (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe  támadást intézett a HRT adótornya ellen „Mala Grcka” Hvar területén. A támadás nem érte el célját, mert a HRT (Horvát Rádió és Televízió) adótornya nem kapott találat, viszont a repülők lövedékei felgyújtották az erdőt és az aljnövényzetet.
 
A ZOOH 400 fős önkéntes ZNG katonából négy csapatot „ceta” alakít ki (század szintű sajátságos jugoszláv katonai formációt) , 1.csapat Hvar, 2.csapat Stari Grad, 3.csapat Jelsa és 4.csspat Sucuraj .Mindegyik csapat élére tapasztalt parancsnokokat jelölnek ki. A rendőri erők élére a ZOOH Stjepan Peronja parancsnokot nevezete ki.
 
A horvát fegyveres egységeket kezdetben a rendőrség által a helyi lakosságtól begyűjtött vadászpuskákkal fegyverezték fel, majd későbbi időszakban modernebb fegyverzethez is hozzájutnak. Decemberig a fegyveres erők tagjai megkapták személyes fegyverzetüket. A kézifegyverek mellett tizenöt 60-120.mm-es aknavetővel, kilenc kézi rakétavetővel  (vállról indítható vetők) egészült ki a fegyverzete a Hvar szigeti erőknek.
 
A ZOOH részére fontos volt a Hvar szigeten működő  Információs Központ :Hvar (COH). A COH már a ZOOH megalakulása előtt folyamatosan figyelte és nyomon követte a jugoszláv haderők mozgását, főleg a JRM erőkét és a JRZ erőkét. A COH minden észlelt hadmozgásról és tevékenységről azonnal koordinált a ZOOH-val.
 
1991.decemberben a JRM a Neretva és Korcula tengercsatornákban lefolytatott manőverei során súlyos tűzharcba került a horvát Korcula szigeten és Peljesac félszigeten lévő partvédelmi tüzérséggel ( 1991.november 13-16.), mely arra kényszerítette a JRM hadihajózó rajait, hogy kivonuljanak Vis és Lastovo szigeten lévő bázisaikra. A JRM  ( 1991.november 11-15.) szintén meghátrált a Split tengercsatornán folytatott manőverei során a Brac, Solta és Split horvát partvédelmi tüzérségei előtt. Ezen JRM hadihajó raj is Vis, Lastovo bázisokra lett kivonva.
Legvégül a JRM 1992. májusában végleg elhagyta Vis, Lastovo bázisait és maradék hadihajózó erőit a crna gorai Boka Kotor bázisára vonta ki, ahonnan a déltengeri Dubrovnik várost támadta.
 
LINK:Harcok az Adrián
 
A Hvar szigeten lévő horvát erők nem nagyon tudtak „beleszólni” a tüzérségi harcokba a JRM hadihajóival szemben, mert nem voltak ellátva partvédelmi tüzér ágyukkal, haditechnikai eszközökkel.
1991. november végén megalakult a horvát haditengerészet (Hrvatska Ratna Mornarica/ HRM), Sveta Letica parancsnok vezetésével.
 
LINK: Horvát Haditengerészet
 
December közepén a Hvar szigeti horvát fegyveres erők létrehozzák tengerészgyalogos zászlóaljukat a HRM irányítása alatt.  A ZOOH pedig Zeljka Novaka parancsnok vezetésével létrehozza 7. számú partvédelmi tüzér ütegét (7. obalna artiljeriska baterija/ OAB), mely üteg bázisát Pelegrin szigetnyúlványon ( Hvar város közeli szigetvég)  alakítják ki, ahonnan figyelemmel kísérhették a Hvarski tengercsatorna ( Brac sziget és Hvar sziget közti tengerrész)és Viski tengercsatorna (Hvar sziget és Vis sziget közti tengerész) területét.
 
1992.01.19-én Jelsa városban a tengerészgyalogos zászlóaljat megreformálják, és áprilisától mint vegyes tengerészgyalogos különítmény  (Mjesovita Odreda Mornaricka Pjesastva/ MOMP Hvar) folytatja funkcióját. A folyamatos hadrendi létszámfeltöltés, fejlesztés, képzés a zászlóaljnál
1992.június 17-én zárult le.
 
1992. júniusától a MOMP-Hvar tartalék erőt képezett a Horvát Hadsereg (HV) haditengerészetének (HRM) parancsnoksága alatt. A MOMP különítménye korábban, mint Hvar sziget ZNG egysége nem vett részt aktív harci érintkezésben, feladatuk a sziget védelme volt, az esetleges szerb légi vagy vízi deszant elhárítása, valamint partvédelmi légelhárítás és szerb haditengerészeti erők megfigyelése, támadás esetén annak elhárítása.
 
1992.év végén a MOMP –Hvar a Közép-Adriai Tengerészeti Parancsnokság ( Pomorska Zapovjednistva za Srednji Jadran /PZSJ , Sibenik ) műveleti területén látja el feladatát, továbbra is Hvar biztosítása céljából.
 
1993. év elejétől a MOMP-Hvar egység felveszi a „ZVIR” történelmi előnevet, mely egy a XVI századi horvát vitorlás neve volt és hadihajóként vett részt az 1571 évben a törökök elleni harcokban Lepanta –nál.
 
1993.május végén a MOMP erőből 250 főt a Zadar műveleti zónába vezénylik, ahol részt vesznek a Novigrad környéki harcokban a 3. gárdista brigád 3. zászlóalja, majd az 5. gárdista brigád parancsnoksága alatt. Ez volt a Hvar szigeti harcosok első aktív katonai részvétele, ahol a fegyveres ütközetekben vették ki a részüket. 1993. szeptemberben már 260 fővel vettek részt a Novigrad-i harcmezőn folyó fegyveres akciókban, ahol egy fő életét vesztette, két fő súlyosan, négy fő könnyebben sebesült meg.
 
1994.év elejétől a MOMP „Zvir”-Hvar 440 fővel részt vettek az észak-dalmáciai Velebit hegység déli vonulataiban folyó harcokban, a Split főparancsnokság Zadar kihelyezett parancsnokság 1. műveleti szektorában. . A „Zvir” erőt támogatta továbbá 114 fővel a Vis szigeten megalakult Önálló Honvédő Század (Samostalna Domobranska Satnija/SDS) . A Velebit hegységben a márciusi télies nehéz időjárási körülmények nehezítették a déldalmát mediteránumhoz szokott Hvar szigeti és Vis szigeti összevont megerősítő erőt.
 
Az 1995. években a MOMP „Zvir”-Hvar erő részt vett a Horvát Hadsereg „Oluja 95”felszabadító akciójában a HRM parancsnoksága alatt.
A MOMP „Zvir” Hvar egység a továbbiakban tartalékot képezett a Horvát Hadseregben 2000.évig, majd 878.gyalogos zászlóalj elnevezéssel a Dél-Adriai Haditengerészeti Szektor –Ploce (VPS JJ)  parancsnokság alá irányítják.  
 
Kapcsolódó link a Jugoszláv Haditengerészet :

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--3.resz-1990-1991.-a-jugoszlav-haditengereszet--.html

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--4.resz-1990-1991.--a-jugoszlav-haditengereszet-.html

forrás:   
 
 
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Христианская песня Таков наш Бог

(WillardRhync, 2022.01.25 02:34)

<a href=https://zen.yandex.ru/video/watch/61ea4eade92a2c455479ed5e>Всё, о чем мечтаю я</a>
[url=https://zen.yandex.ru/video/watch/61ea54b91ecb44139c8b40a0]Очи открой нам[/url]
<a href=https://zen.yandex.ru/video/watch/61e8f9ea0141a70c4a34e3bf>Он не сошел с креста</a>
[url=http://www.youtube.com/watch?v=Ym3AMjKasqI]Да благословит тебя Господь[/url]
[url=https://www.youtube.com/watch?v=DbLcUQhiyRs]Песня Обнови Господь ты души моей огонь[/url]

Христианская песня Таков наш Бог

(JeffreyFab, 2022.01.25 01:09)

<a href=https://zen.yandex.ru/video/watch/61e8ff4c134195771c2a7f25>Проповедь о Самсоне</a>

Замена венцов в Новокузнецке

(JackieUnell, 2022.01.24 21:09)

https://images.google.vg/url?sa=t&url=https://uslugi.yandex.ru/profile/IgorSyzranov-1598463

купить обратные ссылки

(BobbyCeage, 2022.01.24 21:02)

<a href=https://vk.com/backlinks_links>backlinks</a>

игра космическая стратегия на пк

(Rubenunows, 2022.01.24 20:45)

<a href=https://www.youtube.com/watch?v=KHqoPdCp4Ss>Игры Космические Стратегии</a>

Работа

(DonaldBloms, 2022.01.24 19:12)

https://vk.com/rabota_kemer_ovo?w=wall-109862666_2779

Христианская песня Таков наш Бог

(JeffreyFab, 2022.01.22 23:55)

<a href=https://zen.yandex.ru/video/watch/61e8fae55d30f7192c3624da>В небе ангелы поют</a>

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.22 05:58)

[url=https://www.jmyersenterprises.com/seni]download game harvest moon a wonderful life for pc full version free[/url]
http://mfasb.com.my/tool
download tema kartun untuk windows 7 free

[url=http://www.jmyersenterprises.com/seni]download games perjuangan semut for pc free[/url]
https://mfasb.com.my/tool
download ps2 winning eleven 2014 free
[url=http://tukukani.com/timu]pc games fifa 13 download free[/url]
https://wyattdentalcare.com/sosed
download office 2007 setup.exe only free
[url=https://beautybeachsalon.com/gor]download internet browser opera mini for pc free[/url]
http://soulfedphilly.com/mili
download ragexe.exe free
[url=http://orca-hub.net/slow]time crisis pc download free[/url]
https://syntonydesign.com/grim
anti spyware software download for windows 8.1 free

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.22 03:05)

[url=http://omkarcreation.co.in/ramo]wanted guns game download for pc free[/url]
http://www.diamondgroupweb.com/nefr
download apache jmeter for windows 8.1 free

[url=https://babalockusa.com/pono]action pc basketball download free[/url]
https://successacademyonline.org/mimo
terminal services manager windows 7 download free
[url=https://groupemacelec.com/agan]download pack de carros gta san andreas pc free[/url]
https://rickerling.com/rebo
screenshot on pc download free
[url=https://soulfedphilly.com/mili]avast antivirus download windows 7 full version 2013 free[/url]
http://wistenterprise.com/klov
mozilla firefox 3 download for windows 8 free
[url=https://behoof.in/assets/pic]download mozilla firefox for windows 8 free[/url]
https://billionwealthmining.com/gosp
kmplayer 3d download for windows 7 free

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.22 00:21)

[url=https://zhmgd.com/righ]download top spin 4 pc myegy free[/url]
https://mensovann.com/klm
autocad 2010 download windows 7 64 bit free

[url=https://batrepairadda.com/products/apl]games for windows 7 download free[/url]
http://anuralnidhi.com/assets/fok
nvidia graphics driver download windows 7 free
[url=https://creativeshory.com/inak]snooker game download for pc free[/url]
https://daniyalpharma.com/wp-content/rod
download hosts file windows 10 free
[url=http://chsfce.com/korv]theme for windows 7 download 2013 free[/url]
https://www.womenforwomenkenya.com/daas
music download for pc free
[url=https://successacademyonline.org/mimo]download software photoshop cs4 for windows 7 free[/url]
http://monterural.com.ar/wp-content/logs
pro11.msi microsoft office 2003 download free

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.21 21:32)

[url=http://www.clarioncoolers.com/zoro]need for speed hot pursuit 2010 pc crack download free[/url]
http://ruraldemonte.org.ar/avat
download themes fairy tail for windows 7 free

[url=http://wistenterprise.com/klov]windows 8 pro pt br 32 bits download free[/url]
http://successacademyonline.org/mimo
download gratis format factory exe free
[url=http://batrepairadda.com/products/apl]latest idm download for windows 8 free[/url]
http://513solutions.com/estm
pool pc game 2012 download free
[url=http://mfasb.com.my/tool]open office word download windows 7 free[/url]
http://513solutions.com/estm
maya animation software download full version for windows 8 free
[url=http://delhitentagency.com/img]windows 7 theme download free[/url]
https://soulfedphilly.com/mili
dvd software download windows 7 free

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.21 16:05)

[url=https://www.eurekapublishing.co.uk/hrus]download open rar files windows free[/url]
https://vectourgroup.com/kimp
download latest google chrome for windows 7 free

[url=http://premierprospectsacademy.com/vesn]star wars force commander pc download free[/url]
http://redrosebusiness.com/idio
nfs most wanted highly compressed pc games download free
[url=http://expotech-eg.com/ruga]microsoft windows 8 download size free[/url]
https://bigshop-online.com/sebo
bitdefender total security 2015 download for windows 7 32 bit free
[url=https://redrosebusiness.com/idio]roxio easy cd dvd creator download windows 7 free[/url]
https://kerryskoffee.com/holp
download game megaman x5 pc full version free
[url=http://starticris.com/hool]windows 7 professional audio drivers download free[/url]
https://www.greenriveroutdoors.com/gred
norton internet security 2014 download 3 pc free

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.21 14:41)

[url=https://bestunggulan.com/wp-content/vag]unix os software download for windows 7 free[/url]
https://signal-digi.store/vupy
google chrome 2014 download windows 8 free

[url=https://signal-digi.store/vupy]windows 7 mplayer download free[/url]
http://tukukani.com/timu
gears of war 3 pc download tpb free
[url=https://gujratistatus.in/wp-includes/front]cara download game sepak bola ps2 untuk pc free[/url]
http://achisehat.store/trop
how to download videos from youtube to pc without any software free
[url=https://eldominicanord.com/cold]how to download images from whatsapp on bluestacks to pc free[/url]
https://ruteroscix.com/olso
catz and dogz pc game download free
[url=http://gujratistatus.in/wp-includes/front]download showbox app for pc free[/url]
http://bigtsteps.com/mukl
download microsoft word 2010 for windows 8 free

vulkan vegas

(Charlesham, 2022.01.21 06:21)

vulkan vegas casino vulcan vega vulkan vegas pl vulkan casino logowanie vulkanvegas23 vulkan vegas casino login vulkan vegas zaloguj vulcan casino logowanie vulkanvegas casino vulcan kasyno vulkan vegas login vulkan vegas 24 kasynovulkan vulkan vegas vulkan vegas legalne w polsce

vulkanvegas23 [url=https://vulkanvegas100.pl]vulkanvegas23[/url] vulcan casino logowanie [url=https://vulkanvegas100.pl]vulcan vega[/url] kasynovulkan [url=https://vulkanvegas100.pl]vulcan casino logowanie[/url] vulkan vegas legalne w polsce [url=https://vulkanvegas100.pl]vulkan vegas kasyno[/url] vulcan kasyno [url=https://vulkanvegas100.pl]vulkan vegas pl[/url]

vulkan vegas 24 vulkan vegas legalne w polsce vulkanvegas casino vulkan vegas login kasynovulkan vulkan vegas casino vulkan casino logowanie vulkan vegas zaloguj vulkan vegas casino login vulkanvegas23

vulkanvegas23 [url=https://vulkanvegas100.pl]vulkanvegas23[/url] vulkan vegas legalne w polsce [url=https://vulkanvegas100.pl]vulkan vegas kasyno[/url] vulkan vegas pl [url=https://vulkanvegas100.pl]vulkan vegas logowanie[/url] kasynovulkan [url=https://vulkanvegas100.pl]vulkan kasyno[/url] vulkan vegas [url=https://vulkanvegas100.pl]vulkan vegas 24[/url]

vulcan kasyno vulkan vegas casino login vulkan vegas pl vulcan vega vulkanvegas casino

Христианская песня Таков наш Бог

(JeffreyFab, 2022.01.20 06:44)

[url=https://zen.yandex.ru/video/watch/61e7ac5454b25a0f23cf0d4c]Христианская песня Нет, мы не одни[/url]

Христианская песня Таков наш Бог

(WillardRhync, 2022.01.19 08:39)

[url=https://zen.yandex.ru/video/watch/61e667c48a4891364baf75c0]Когда любовь приходит с неба[/url]

Христианская песня Таков наш Бог

(WillardRhync, 2022.01.18 19:03)

[url=https://zen.yandex.ru/video/watch/61e660221410166533e8381c]Песня Тебя люблю[/url]

Христианская песня Таков наш Бог

(WillardRhync, 2022.01.18 09:58)

[url=https://zen.yandex.ru/video/watch/61e6634077b7ce520a36b72e]Падают снежинки[/url]

Христианская песня Я счастлив со Христом

(RonaldLeaph, 2022.01.18 04:53)

<a href=https://zen.yandex.ru/video/watch/61dff66240e40b385f661060>Стихотворение "Имя мамино"</a>

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.17 13:44)

[url=https://bit.ly/3zZrtZl]download tema windows 7 basketball free[/url]
wwe 2k14 pc games download free
[url=https://bit.ly/3FzoGXL]pro tools 11 windows 8 download free[/url]
download hp officejet 5610 driver windows 7 free
[url=https://bit.ly/3I4g2Cf]hp 1160 pcl 5e driver download free[/url]
https://bit.ly/3qkDTHU
portable windows movie maker 6.1 download free
[url=https://bit.ly/33ah8h3]christmas themes download windows 7 free[/url]
chemdraw software download for windows 10 free
[url=https://bit.ly/33vr8RV]download pdf to excel converter software for windows 7 free[/url]
windows 8 dock download free
[url=https://bit.ly/3fgM1mF]download windows 8.1 pro with media center 64 bit free[/url]
https://bit.ly/3qoOQbE
nvidia geforce gts 250 drivers download windows 7 free
[url=https://bit.ly/33m8v31]harry potter and the half blood prince pc game full download free[/url]
metal slug game download for pc full version free
[url=https://bit.ly/3rgTIP8]wot blitz download pc free[/url]
download software windows media player classic terbaru free
[url=https://bit.ly/33BnTbE]qualcomm atheros ar9285 wireless network adapter driver windows 7 download free[/url]
https://bit.ly/3rhDi9j
download de the sims 1 completo para pc gratis free
[url=https://bit.ly/33doAIg]cpu temperature gadget windows 7 64 bit download free[/url]
fraps download full version windows 10 free
[url=https://bit.ly/3I4fz3a]ibm spss statistics 17 download for windows 7 free[/url]
angry birds seasons download for pc full version windows 8 free
[url=https://bit.ly/3FsdAUF]angry birds go download for pc full version free[/url]
https://bit.ly/3fhGX1d
fifa 07 download for windows 8 free
[url=https://bit.ly/33pDoDt]need for speed underground 2 download pc free[/url]
oxford dictionary download full version for pc english to bengali free
[url=https://bit.ly/3fk0Kx7]nuget.exe 2.8.5 download free[/url]
epson lx-300+ii driver download for windows 8 free
[url=https://bit.ly/3KdMFiQ]browser per windows 98 download free[/url]
https://bit.ly/3A1dand
microsoft windows 7 home premium digital download free
[url=https://bit.ly/3Fojw0Q]download farm frenzy 3 madagascar full version for for pc free[/url]
cod war pc download full free
[url=https://bit.ly/3rmL4yv]download moneycontrol apps for windows 8 free[/url]
download brian lara cricket 2007 pc demo free
[url=https://bit.ly/3fmmsjY]adobe premiere pro cs6 download windows 7 free[/url]
https://bit.ly/3qrL29z
fonts download windows 8 free
[url=https://bit.ly/3GsQCy3]download oblivion windows 7 free[/url]
download windows 7 64 bit full version with crack iso free
[url=https://bit.ly/33pE3VI]ativador windows 7 64 bits ultimate download free[/url]
halo pc download kickass free
[url=https://bit.ly/33EdrjO]max payne 3 pc download completo kickass free[/url]
https://bit.ly/31Z3oFm
fts 15 game download for pc free
[url=https://bit.ly/3KbfFIb]nero 6 download with serial key for windows 7 free[/url]
[url=https://bit.ly/3re16Le]realta nua pc download free[/url]
[url=https://bit.ly/33y4xUE]dj music mixer software download for pc free[/url]
[url=https://bit.ly/3GvWy9j]spc code calculator download free[/url]
[url=https://bit.ly/3GwvQO5]pc cricket video download free[/url]
[url=https://bit.ly/3nuKcae]download northwind database script for sql server 2008 free[/url]
https://bit.ly/3fo0pJV
https://bit.ly/3Fnxikd
https://bit.ly/3rdHdE9
https://bit.ly/3I1w3cj
https://bit.ly/3ngje63
https://bit.ly/3tmJgrY


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Következő »