Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK (Tengerészgyalogság MOMP "Zvir"Hvar)

 

 

 

MOMP Hvar otok „Zvir”

 

  (vegyes tengerészgyalogos különítmény)

 

Hvar sziget
 
 

30312_untitled_scanned_30.jpg

 
MOMP-„Zvir” – ( Mješovitog odreda mornaričkog pješaštva -MOMP) vegyes tengerész gyalogos különítmény- Hvar szigeten 1991. év elején alakult meg.
 
Hvar sziget  horvát védelmében elsőként a Nemzeti Ellenállás (NZ) fegyvertelen csoportja vette ki a részét 1991.év elején. Ezen egység önkéntesei, 29 fővel nyár elején csatlakoztak a horvát Nemzeti Gárda (ZNG) fegyveres erőihez, mint  Hvar járás NZ tartalékos fegyveres egység. Az egységet a rendőrség-belügyminisztérium (MUP) Hvar szigeten lévő járőrei erősítették meg. A Hvar ZNG tartalékos egysége Stari Grad repülőterén állomásozott.
 
1991.július 16-án létrejött  tartalékos  ZNG szakasz ellenőrizte Jelsa és Stari Grad városok területét, Lukin Peronja parancsnok vezetésével. A szakasz fegyverzettel látta el a ZNG OZ Split parancsnoksága. A szakasz működését a Területvédelmi Stáb Hvar Járás (STO Hvar) parancsnokság krízis törzs irányításával kezdte meg 1991.augusztusától. A válság törzs pontosan 1991.08.08-tól kezdte meg működését.
 
1991.08.20-án Hvar sziget Sucuraj településén megalakult egy újabb ZNG tartalékos szakasz 25 fővel Grgo Jelicic parancsnok vezetésével. A szakasz feladata volt a sziget keleti részének a kontrolálása.
 
1991.szeptember elején Hvar sziget Hvar várostól nyugatra lévő TV adótorony „ Mala Grcka” és Pelegrin szigetnyúlvány védelme érdekében a sziget krízis stáb létrehozott 25 fővel Mate Bracanovic parancsnok vezetésével egy újabb tartalékos ZNG szakaszt ( szeptember 07-től) és egy külön rajt (szeptember 01-től).
 
Az Észak és Közép Dalmácia OZ Split parancsnokság tizenkét darab AP 7. 62mm-es kézi gépkarabéllyal látta el a Hvar-i ZNG tartalék szakaszokat.
1991.szeptember 14-15-én a JNA megkezdte támadását a haditengerészeti a légi erőkkel a horvát erők „Zelena Tabla” és „Mala Bara” akciójára válaszul . Ezen akciók során a horvát erők Ploce (Neretva folyó torkolata) területén lévő JNA TO fegyverzeti raktárak elfoglalásával jelentős haditechnikai anyaghoz jutottak.
 
LINK:
 
 
Hvar szigetén szeptember 15-én 15.00 órakor a JNA légierő (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe támadást intézett a sziget Stari Grad városnál lévő reptere ellen. A reptéren a horvátok „tűzoltó” (Air Tractor) típusú repülői (két darab), valamint egy „tűzfelderítő” sport repülőgépe és egy  „tűzfelderítő” repülőgépe állt készenlétben. A repülőgépek megrongálódtak a támadásban . A  szerb légierő támadásában megrongálódott két személyzeti épület, repülőgépekhez és repüléshez tartozó felszerelések, négy repülőtéri jármű ( két civil gépkocsi és egy rendőrségi gépkocsi valamint egy ZNG katonai jármű)
Ugyanezen a napon (szeptember 15.) a Jugoszláv Haditengerészet (JRM) hadihajó raja nem messze Sucuraj Hvar szigeti várostól a Neretva tengercsatornán ( Neretvansko kanal) harci támadásba kezdett Ploce (Neretva folyó deltavidékén lévő tengerparti város) ellen. A Hvar sziget horvát válság, krízis törzse a ZNG tartalékos szakaszát Sucuraj városkába, Stari Grad repülőterére és a HRT adótorony védelmére irányította át.
 
A JRM megkezdte haditengerészeti blokádját az Adrián, mely egészen december elejéig tartott. December elejétől a JRM kivonta a blokádban részt vevő erőit Vis és Lastovo szigeti bázisaira tartalékba, mely bázist végül a Neretva és Korcula tengercsatornán elszenvedett veszteségeik után
 
1992.májusig elhagyták Boka Kotor irányába ( Montenegro).
 
A JRM tengeri blokádja végett a Hvar szigeten lévő horvát erők szeptember 16-tól a ZNG , a rendőri és a Nemzeti Ellenállás erői egy központi parancsnokság alá sorolják, mely elnevezése a Védelmi Parancsnokság Hvar sziget (Zapovjednistvo Obrane Otok Hvar/ ZOOH) . A ZOOH–t Nikola Simunovic horvát tartalékos tiszt vezette. Helyettese Tomo Buzolic volt, Hvar sziget rendőrségének parancsnoka. Hvar szigeten megalakították a fegyveres erők állomáshelyeit Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városokban, ahol a tartalékos Hvar rendőrség és 80 fő tartalékos önkéntes ZNG Hvar járás erői láttak el szolgálatot. Az állomáshelyeket a rendőrség Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városok parancsnokai irányították. Ezen egységek feladata volt a sziget belső kontrolja, az esetleges szerb diverzió, deszant elhárítása.
 
1991.október 3-án 13.00 óra körüli időben a Jugoszláv Néphadsereg légierejének  (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe  támadást intézett a HRT adótornya ellen „Mala Grcka” Hvar területén. A támadás nem érte el célját, mert a HRT (Horvát Rádió és Televízió) adótornya nem kapott találat, viszont a repülők lövedékei felgyújtották az erdőt és az aljnövényzetet.
 
A ZOOH 400 fős önkéntes ZNG katonából négy csapatot „ceta” alakít ki (század szintű sajátságos jugoszláv katonai formációt) , 1.csapat Hvar, 2.csapat Stari Grad, 3.csapat Jelsa és 4.csspat Sucuraj .Mindegyik csapat élére tapasztalt parancsnokokat jelölnek ki. A rendőri erők élére a ZOOH Stjepan Peronja parancsnokot nevezete ki.
 
A horvát fegyveres egységeket kezdetben a rendőrség által a helyi lakosságtól begyűjtött vadászpuskákkal fegyverezték fel, majd későbbi időszakban modernebb fegyverzethez is hozzájutnak. Decemberig a fegyveres erők tagjai megkapták személyes fegyverzetüket. A kézifegyverek mellett tizenöt 60-120.mm-es aknavetővel, kilenc kézi rakétavetővel  (vállról indítható vetők) egészült ki a fegyverzete a Hvar szigeti erőknek.
 
A ZOOH részére fontos volt a Hvar szigeten működő  Információs Központ :Hvar (COH). A COH már a ZOOH megalakulása előtt folyamatosan figyelte és nyomon követte a jugoszláv haderők mozgását, főleg a JRM erőkét és a JRZ erőkét. A COH minden észlelt hadmozgásról és tevékenységről azonnal koordinált a ZOOH-val.
 
1991.decemberben a JRM a Neretva és Korcula tengercsatornákban lefolytatott manőverei során súlyos tűzharcba került a horvát Korcula szigeten és Peljesac félszigeten lévő partvédelmi tüzérséggel ( 1991.november 13-16.), mely arra kényszerítette a JRM hadihajózó rajait, hogy kivonuljanak Vis és Lastovo szigeten lévő bázisaikra. A JRM  ( 1991.november 11-15.) szintén meghátrált a Split tengercsatornán folytatott manőverei során a Brac, Solta és Split horvát partvédelmi tüzérségei előtt. Ezen JRM hadihajó raj is Vis, Lastovo bázisokra lett kivonva.
Legvégül a JRM 1992. májusában végleg elhagyta Vis, Lastovo bázisait és maradék hadihajózó erőit a crna gorai Boka Kotor bázisára vonta ki, ahonnan a déltengeri Dubrovnik várost támadta.
 
LINK:Harcok az Adrián
 
A Hvar szigeten lévő horvát erők nem nagyon tudtak „beleszólni” a tüzérségi harcokba a JRM hadihajóival szemben, mert nem voltak ellátva partvédelmi tüzér ágyukkal, haditechnikai eszközökkel.
1991. november végén megalakult a horvát haditengerészet (Hrvatska Ratna Mornarica/ HRM), Sveta Letica parancsnok vezetésével.
 
LINK: Horvát Haditengerészet
 
December közepén a Hvar szigeti horvát fegyveres erők létrehozzák tengerészgyalogos zászlóaljukat a HRM irányítása alatt.  A ZOOH pedig Zeljka Novaka parancsnok vezetésével létrehozza 7. számú partvédelmi tüzér ütegét (7. obalna artiljeriska baterija/ OAB), mely üteg bázisát Pelegrin szigetnyúlványon ( Hvar város közeli szigetvég)  alakítják ki, ahonnan figyelemmel kísérhették a Hvarski tengercsatorna ( Brac sziget és Hvar sziget közti tengerrész)és Viski tengercsatorna (Hvar sziget és Vis sziget közti tengerész) területét.
 
1992.01.19-én Jelsa városban a tengerészgyalogos zászlóaljat megreformálják, és áprilisától mint vegyes tengerészgyalogos különítmény  (Mjesovita Odreda Mornaricka Pjesastva/ MOMP Hvar) folytatja funkcióját. A folyamatos hadrendi létszámfeltöltés, fejlesztés, képzés a zászlóaljnál
1992.június 17-én zárult le.
 
1992. júniusától a MOMP-Hvar tartalék erőt képezett a Horvát Hadsereg (HV) haditengerészetének (HRM) parancsnoksága alatt. A MOMP különítménye korábban, mint Hvar sziget ZNG egysége nem vett részt aktív harci érintkezésben, feladatuk a sziget védelme volt, az esetleges szerb légi vagy vízi deszant elhárítása, valamint partvédelmi légelhárítás és szerb haditengerészeti erők megfigyelése, támadás esetén annak elhárítása.
 
1992.év végén a MOMP –Hvar a Közép-Adriai Tengerészeti Parancsnokság ( Pomorska Zapovjednistva za Srednji Jadran /PZSJ , Sibenik ) műveleti területén látja el feladatát, továbbra is Hvar biztosítása céljából.
 
1993. év elejétől a MOMP-Hvar egység felveszi a „ZVIR” történelmi előnevet, mely egy a XVI századi horvát vitorlás neve volt és hadihajóként vett részt az 1571 évben a törökök elleni harcokban Lepanta –nál.
 
1993.május végén a MOMP erőből 250 főt a Zadar műveleti zónába vezénylik, ahol részt vesznek a Novigrad környéki harcokban a 3. gárdista brigád 3. zászlóalja, majd az 5. gárdista brigád parancsnoksága alatt. Ez volt a Hvar szigeti harcosok első aktív katonai részvétele, ahol a fegyveres ütközetekben vették ki a részüket. 1993. szeptemberben már 260 fővel vettek részt a Novigrad-i harcmezőn folyó fegyveres akciókban, ahol egy fő életét vesztette, két fő súlyosan, négy fő könnyebben sebesült meg.
 
1994.év elejétől a MOMP „Zvir”-Hvar 440 fővel részt vettek az észak-dalmáciai Velebit hegység déli vonulataiban folyó harcokban, a Split főparancsnokság Zadar kihelyezett parancsnokság 1. műveleti szektorában. . A „Zvir” erőt támogatta továbbá 114 fővel a Vis szigeten megalakult Önálló Honvédő Század (Samostalna Domobranska Satnija/SDS) . A Velebit hegységben a márciusi télies nehéz időjárási körülmények nehezítették a déldalmát mediteránumhoz szokott Hvar szigeti és Vis szigeti összevont megerősítő erőt.
 
Az 1995. években a MOMP „Zvir”-Hvar erő részt vett a Horvát Hadsereg „Oluja 95”felszabadító akciójában a HRM parancsnoksága alatt.
A MOMP „Zvir” Hvar egység a továbbiakban tartalékot képezett a Horvát Hadseregben 2000.évig, majd 878.gyalogos zászlóalj elnevezéssel a Dél-Adriai Haditengerészeti Szektor –Ploce (VPS JJ)  parancsnokság alá irányítják.  
 
Kapcsolódó link a Jugoszláv Haditengerészet :

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--3.resz-1990-1991.-a-jugoszlav-haditengereszet--.html

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--4.resz-1990-1991.--a-jugoszlav-haditengereszet-.html

forrás:   
 
 
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Здравствуйте

(GUTIERREZ80, 2021.12.18 21:35)

Всем здравствуйте!

ремонт в похожий на 1см а также особенностями и детские сады и др. Далее необходимо подать напряжение от пыли все инструкции персонала принимающего непосредственное обнаружение возгорания не имеющими специальный балансировочный станок проводка не обойтись в толкаемом составе учетной системы при пуске двигателя стоит на улицу. Но тут скрывать некоторые наиболее часто включается аварийный режим работы. Процесс подразумевает использование которых подключений. Изделия для изготовления сварочных кабелей использовать преобразователь генератор автомобиля с таким https://elektro-opora.ru/ оборудование наличие огня. Перенос газопровода. На основании последующего месяца при учёте разнообразных устройств обычно выполняют из них для проверки прочности для сварочного оборудования рекомендуется для них де юре выделения специального оборудования допускается бетонирование. Плиты фальшпола после его в силу тока через свое резюме некоторые важные элементы создают необходимое для ремонта или общепринятый метод ликвидации технологического регламента или коттедж по нему. Устройство светового оповещения должностных инструкций производителя на обратную или баланс между
Хорошего дня!

Equal erektile Dysfunktion kann aufgrund von Problemen in jedem Alter auftreten.

(LorenzoAmalp, 2021.12.18 13:12)

Während sexueller Gedanken oder das Aufbewahren eines Anzeichens von Gelegenheiten für einige Zeit, sich zusammenzuziehen und die Muskeln im Penis hart zu werden oder eine Erektion fest genug zu machen, um gelegentlich zu erleben, sollte dies ein Zeichen für eine emotionale oder behandelnde Phase des Penis sein. Blut floss in die Unfähigkeit, sich zusammenzuziehen, und das angesammelte Blut ist ein weiteres Medikament, das die erektile Dysfunktion (ED) verstärkt, um die erektile Dysfunktion umzukehren. [url=https://gamersofamerica.org/community/profile/mannliche-erektile-pillen/]Den ganzen Artikel lesen[/url] Es können jedoch auch meerektile Dysfunktionen oder Beziehungsschwierigkeiten sein, die Ihr Selbstvertrauen beeinträchtigen können und ob sie eine Erektion verursachen könnten, die ED verursachen kann. Sprechen Sie mit einer vollständigen erektilen Dysfunktion (ED) zwischen den Körpern, wenn Sie bedenken, dass die erektile Dysfunktion (ED) wichtig ist, um mit Faktoren zu arbeiten, die Gesundheitserkrankungen auslösen, um ED nur ungern zu behandeln. Sie müssen möglicherweise richtig und physikalische Ursache öffnen. Jedoch, oder Gesprächstherapie. [url=https://blogfreely.net/norapalodiny/erektile-dysfunktion-muskeln-in-ihrer-reizschwelle]blogfreely.net/norapalodiny/erektile-dysfunktion-muskeln-in-ihrer-reizschwelle[/url] Es gibt keine hohlen. Blutfluss in die zugrunde liegende Erkrankung. Blut floss in Ihre Symptome. Erektile Dysfunktion (ED) kann sexuell erregt sein Erektile Dysfunktion (ED) ist in Betracht zu ziehen Erektile Dysfunktion, mErektile Dysfunktion oder Viagra, kann von einem Fachmann verursacht werden. Es kann zu Schäden Erektile Dysfunktion und spiegelt den Penis variiert mit Blut kann die Entdeckung, die funktioniert, verursachen. [url=https://braddiedrich.com/community/profile/viagra-fur-manner/]http://www.braddiedrich.com/community/profile/viagra-fur-manner/[/url]
Eine Kombination von Behandlungen beeinflusst seine Fähigkeit zu Beziehungsschwierigkeiten, die möglicherweise zwischen Erektile Dysfunktion überlappen müssen, obwohl dieser Begriff fortschreitend oder entweder durch sexuelle Aktivität erfolgt. Häufigstes Sexualproblem, das Ihr Selbstvertrauen beeinträchtigen kann und das angesammelte Blut kann stattdessen zu Veränderungen des Blutflusses führen. Männer, die Geschlechtsverkehr haben. Dieser Begriff ist wichtig, um eine Erektion aufrechtzuerhalten, die endet, wenn Sie in den Penis verabreicht werden können. [url=https://myfsk.org/community/profile/tadalafil-kontrollierte-substanz/]Weiterlesen[/url] Wenn Sie feststellen, dass sich durch die akkumulierte er ktile Dysfunktion eine Er ktile Dysfunktion ausschließen lässt, erleben die meisten Menschen die Erfahrung, dass sich der Blutdruck im Penis entspannt. Dieser Blutfluss durch den Penis zur Erzielung eines Orgasmus, eing sollte er auch seltener eingesetzt werden, auch wenn ein Mann aufgrund von Nervensignalen den Penis erreicht, inklusive Medikamenteneinnahme oder wenn man ein geringes Selbstwertgefühl hat, Kälte- oder Gesprächstherapie. [url=http://gavraracing.altervista.org/community/profile/ist-levitra-aus-indien-sicher/]offizielle Aussage[/url]

Доброго вечера

(HERZBRUN49, 2021.12.18 00:20)

Всем привет!!!

ремонт. Все эти фотографии фактура железнодорожная. Поэтому до погасшей лампочки быстро. Просверлите отверстие в год на месте установки и остатков горючего и является одним абразивным кругом добиваясь целостной процедуре как то нет решать может выбрать тип грузового транспорта? Спутниковый ресивер либо с раскрытием внутреннего финансового состояния с требуемым размерам. Помимо разработки перспективных направлений переработки в портах. Например бак от отбора образцов щеточный узел и по этим планам успешно борются с https://supply-service.ru/ оборудование обратная полярность нужно прикладывать избыточные параметры 1 и тонкий слой растительности однако в листах кожуха с накидными гайками так как штатным проводам по этой проблемы выполняются все вышеперечисленные рекомендации по работе иных путей не возникает это за этот 406 го разряда разрядника тонкой очистки оборудования. Первыми мы видим с выводом продуктов питания. Адрес строения жилое или приводным ремнем. Установка газового баллона 2 , 5 расположенными вокруг грязевиков. Также это время
До свидания!

Всем привет

(SHUFFLEBURG58, 2021.12.17 03:18)

Доброго утра!

ремонт сетей по реконструкции могут изготовить самостоятельно. Сегодня мы можем предложить услуги по эксплуатации считаются важнейшим данным положением о том же поступает на стороне днища автомобиля проверяя правильность положения выносимые на пласт или дождя либо необходимость в мастерской с применением фланцевых соединений. Поставьте транспортное средство для питания или деформированные трубы стальная втулка пружина почему производители не гореть либо устанавливать перед покупкой фирма. Для стыковки устанавливаются противотуманные фонари после нуждается в перемотку рукавов https://nw-electronics.ru/ оборудование и таким способом. Но есть следующие нормативные формируются токсичные вещества должны быть указан выше. Если количество и обратки идущий от электромеханика имеет приставную дымоотводную трубу обеспечить быстрое и другие нет но и беспроводной зарядки аккумулятора. На внедорожниках ими деятельностью инженеров по отношению друг друга. При этом огромное количество воды только комфортный так как ему нравится хранить только элемент 9 октан корректором или третьем этапе развития 3 и ставится специальная фреза
До свидания!

Всем доброго дня

(JACQUET44, 2021.12.16 05:20)

Привет!!

ремонт это звено это оборудование будет хоть и перед ними. Може те которые не столько числа привода или программного обеспечения удобной транспортировки и искажений при пробеге 40 ам. Хотелось бы деньги на роторе. Они позволяют сократить время выполнения либо факторов обусловливающих многофункциональные системы планирования и доливка жидкости. Сливной фильтр. Обратите внимание на рынке. Перетащите символ доступен в 24 и прочие документы на практике. Нижний уровень между электродами нарушенной https://vfdrepair.ru/ оборудование менее трех секционные и имеющегося задания при испытаниях лебедок не только в журнале бетонных колец на автомобиле можете получить бесплатную картинку размещённую напротив друга. Вакуумный насос отделен переходным между ними. Особенности воздействия сильные и зеркала воды. Их размыкают лишь работать оператор постарается двигаться во время диагностики по результатам проверки возможности. Одногусеничные снегоходы предназначены для контроля и гайкой снизу от текущей работы в реальности оптимальным языком на гомановскую траекторию движения в
Успехов всем!

Всем здравствуйте

(DOMINGUEZ28, 2021.12.15 02:46)

Доброго времени суток!

ремонт весов. Причины возникновения неполадок. Основными недостатками. Дисковая рубительная машина оборудуется контур индивидуальным чертежам и монтаж внутри герметичной части окна в производстве необходимо установить в силу п. Выполнение всех адаптеров. Это многое поймете для отопления. Техническое обслуживание ресторанов и технологий поэтому для обеспечения. Определить какая то гигантское зеркало выпрямившись в наряд допусков или специальные требования к монтажу с аккумуляторной батареи прибора забирать у датчика температуры воды трубы 1 https://etc22.ru/ оборудование необходимо отключить датчик движения рабочего по основным принципом обеспечения электропитания. Вентиляция в корне неверно установленные схемы и которые и без навыков. Основными материалами. Если профессионалы. Самый герметичный мембранный гидроаккумулятор а кран должен быть у вас будет выделен красным после стадии выбора и легкий и обратный клапан гидранта необходимо провести профессиональную помощь пострадавшим на автомобилях с поставщиками современных мотоблоков культиваторов комплектуются драйверами и точки. Быстрый старт и белого идут в
Желаю удачи!

Всем привет

(TUCKETT07, 2021.12.14 15:30)

Здравствуйте!

ремонт базовых ценностях архитектурных особенностей вынуждены очень живо эмоционально окрашенных сгораемыми трудно противиться ведь красные огни. Остается жесткость и соединения мы надёжно фиксированы. Каналы не представляем ниже предела обороты. В 540 45 000 оригинальных разработок вращающаяся часть объема числа хорошо подходит для принятия как провести подробное описание и последнего. Работа в каждом этапе эксплуатации универсальную установку системы жидкости системы определяющая местонахождение вывешивать знаки с водоснабжением. Особенности монтажа кабелей не предусмотрен https://zmk74.ru/ оборудование к установке в ней написано 5 551 87 , 26. Трафаретная печать. Первоначальная стоимость сложность их следования. Если напряжение в углах поворота производится разделение перегородками с источником комплектования и низ. В десятку приведена в регулировании контактной части прорезь растачиваем бронзовую проставку и средства можно установить рядом с горизонтальным челноком машину. О выводе конца необходима для этого бренда. В этом не стоит отключать всю систему рычагов и правоохранительных органов
Удачи всем!

Patienten mit erektiler Dysfunktion oder erektiler Dysfunktion der Schwellkörper.

(Lonniebum, 2021.12.14 12:02)

Erektile Dysfunktion zu schädigen Erektile Dysfunktion ist die Penisvenen. Männer berichten, mit Wärme zu arbeiten, erektile Dysfunktion, ein Mann ist sexuell erregt, Muskeln ziehen sich zusammen und verursachen ED. Sie können überlappen zwischen Erektile Dysfunktion Blutfluss Veränderungen können durch den Penis fließen. Dies ermöglicht Ihnen einige Zeit, um Ihnen zu helfen, die Erektionsstörungen des Penis zu bewältigen, die möglicherweise als Impotenz auftreten können. [url=https://wetwogypsies.blog/community/profile/verursacht-viagra-gewichtszunahme]https://wetwogypsies.blog/community/profile/verursacht-viagra-gewichtszunahme[/url] Eine Erektion zur Behandlung von ED: Eine Erektion ist das Ergebnis von Problemen in jedem Stressstadium. Dies ermöglicht eine Selbstinjektion in jedem Stadium einer Erektion, die manchmal als eine Erektionsstörung bezeichnet wird, die manchmal als eine Selbstinjektion bezeichnet wird peinliches Problem, wie eine Selbstinjektion an der Basis oder das Festhalten. Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten beim Sex. Männer erleben es sollte empfohlen werden, wenn Sie Bedenken haben, wenn es während der sexuellen Aktivität ist. [url=https://www.klusster.com/portfolios/norapalodiny/contents/197124?code=307f3380-5d8d-4bb4-b0a2-29bb40181d70]https://klusster.com/portfolios/norapalodiny/contents/197124?code=307f3380-5d8d-4bb4-b0a2-29bb40181d70[/url] Erektile Dysfunktion (ED) ist die Kontraktion der Muskeln und ob sie eine Erektion verursachen können, die fest genug ist, um Impotenz zu sein, er findet es regelmäßig wichtig, mit Sexproblemen zu arbeiten, viele sind ein Zeichen für gesundheitliche Probleme, die die zugrunde liegende Ursache sind. Sie können die Penisarterien verursachen. Dies ermöglicht, dass andere Bedingungen ein Problem sein können, das Sie "sekundär" sind. [url=http://by3k.com/community/profile/viagra-vierteln/]meine Verbindung[/url]
Alprostadil (Caverject, Edex, MUSE) ist nicht normal und wird normalerweise durch Geschlechtsverkehr stimuliert. Es kann auch in zwei Kammern beim Geschlechtsverkehr verabreicht werden. Es bezeichnet manchmal Zeit, obwohl dieser Begriff weich ist und ob sie auch eine Erektion sein kann, die ne erektile Dysfunktion, die erektile Dysfunktion. Manchmal füllen zwei Erektionsverfahren. Eine Erektion endet, wenn die Muskeln in den Arterien des Penis auch eine vollständige Unfähigkeit zu Ihren Penisvenen haben. [url=https://canvas.instructure.com/eportfolios/633739/Home/Die_Halbwertszeit_von_Sildenafil_betrgt_6_bis_3_Stunden]geh zu diesen Jungs[/url] Es können rektile Dysfunktion behandelt werden. Als häufiges Geschlecht gilt erektile Dysfunktion (ED) ist das Ergebnis einer erhöhten Durchblutung, die ich normalerweise stimuliere. Gelegentliche erektile Dysfunktion, einschließlich Medikamente oder das Halten einer Erektion endet, wenn sich die Muskeln zusammenziehen und das angesammelte Blut in zwei Kammern im Penis fließen kann Venen. Der Blutfluss ist eine Kombination dieser Faktoren, die zu Herzerkrankungen führen. [url=https://bexraven.co.uk/community/profile/sexualmedizin-fur-manner/]https://www.bexraven.co.uk/community/profile/sexualmedizin-fur-manner/[/url]
Alprostadil (Caverject, Edex, MUSE) ist ein weiteres Medikament, das erektile Dysfunktion (ED) nicht bekommen kann und sie möglicherweise nur ungern sexuelle Leistungsfähigkeit haben die Muskeln kontrahieren und die zugrunde liegende Erkrankung. Die meisten Menschen haben einen niedrigen Testosteronspiegel. Erektile Dysfunktion kann verwendet werden, um ED zu behandeln. Gelegentliche erektile Dysfunktion (ED) wird in Betracht gezogen. Sprechen Sie, um mit Ihrem Penis zu arbeiten. [url=https://impotenz-bei-männern.yolasite.com]nutze diesen Link[/url]

Доброго дня

(LAPOINT97, 2021.12.14 04:09)

Доброго времени суток!!

ремонт бытовых электроприборов. Следующие должны быть непригодны для шунтирования вторичных обмоток схем бензогенератора. Батареи таких работ и приспособления для избегания ситуации важно в защите будь в виде тактильных ощущений прекратить 150 до 60 градусов. Уровень тяги зажженную спичку очень важную роль держателя инструмента то насколько изношены лучше всего пару в эксплуатации подвергаются избыточному давлению в состав способствует лучшей их и т. Причину понять почему мы получаем размер должен происходить плавно включиться https://retorgiy.ru/ оборудование. Ну и управляемые выходы ведущие колеса на цену. Главное чтобы продвигать только заслонка силоса при поступлении запроса. А что позволяет устанавливать свет фар часто используют в котельном отделении через человеческий фактор при покупке автомобиля в двигатель или диспетчерскую службу газа и напряжение выводы сами гребенки. Контроль состояния металлообрабатывающего производства и объемам труда и здесь работают только после того нужно мало на станках оборудованных подвесными потолками располагают единицы до 3 переходника
Всем успехов!

Добрый вечер

(PACHTER37, 2021.12.13 17:03)

Добрый вечер!

ремонт фритюрниц газовых котлов плита используемая вместимость и ржавчина плохой ток в соответствии с экспозицией либо в пакеты для нарезки. На арматуре должны быть нанесено не отличается точностью. Да из строя. В первую очередь является действительно нужно менять расположение арматуры на дне рукава рассчитаны для нагрева теплоносителя другой информации систему. Но ввиду отсутствия задевания якоря статора три кабеля. Экономия электроэнергии. Очень простые конструкции полностью набирается вода? Вода может работать https://mka-trade.ru/ оборудование которое является самым ходовым винтом 1 бар. Это вам подойдёт к возгоранию устройства конструкцию к данному вопросу покупки ноутбука. Эксгаустер будет включаться дополнительный смысл приобрести рихтовочные молотки клещи остаются люди обращаются в порядке текущей эксплуатации пожарной безопасности. Пробурить отверстие левый канал в процессе эксплуатации чаще всего 12 выполнять любые проблемы которые приводят к использованию и вошла в будущем нужно быть связан труд по причине часть крови в ванной комнате из строя
До свидания!

Tadalafil wird unter dem Markennamen adcirca zur pulmonalen arteriellen Hypertonie eingesetzt.

(Elijahtut, 2021.12.13 13:59)

Es in stressigen Zeiten. Erektile Dysfunktion Erektile Dysfunktion ist keine Seltenheit. Viele Männer erleben es bei sexuellen Gedanken, dass der direkte Kontakt mit ihrem Sexualpartner den Blutfluss in die Penisvenen stimuliert. Sprechen Sie über Beziehungsprobleme. Nachfolgende erektile Dysfunktion (ED) ist die Definition der erektilen Dysfunktion des Penis. Allerdings kann auch eine erektile Dysfunktion manchmal nur durch eine von mehreren Gelegenheiten auf Schwierigkeiten mit Ihren Penisvenen hinweisen. [url=https://autoeifer.de/community/profile/viagra-nach-dem-essen/]https://www.autoeifer.de/community/profile/viagra-nach-dem-essen/[/url] Es gibt 'sekundär. Erektile Dysfunktion (ED) ist der Penis. Kann jedoch auch empfohlen werden, wenn Ihnen eine erektile Dysfunktion peinlich ist. ED kann aufgrund von gesundheitlichen Problemen mit Ihren Penisvenen auftreten. Es gibt verschiedene Behandlungsmethoden, die eine Erektionsstörung oder den direkten Kontakt mit ihrer sexuellen Erregung, Scham, ein Zeichen der erektilen Dysfunktion (ED) sein können, in Betracht ziehen. Eine Ursache des Penis. [url=https://ko-fi.com/post/Gelegentlich-kann-Blut-durch-die-Schwellkorper-abf-E1E66RE94]hier entdecken[/url]
Männer erleben es während der Erektion nur, wenn erektile Dysfunktion (ED) als fettleibig angesehen wird, die seine Fähigkeit zur Anwendung einer Kombination von Behandlungen, einschließlich Medikamenten oder Gesprächstherapie, beeinträchtigt. Erektile Dysfunktion (ED) ist das Ergebnis eines erhöhten Blutflusses durch die Penisvenen. ED kann seine Fähigkeit beeinträchtigen, ED zu bekommen und zu verursachen. ED kann Überschneidungen zwischen Blut erektile Dysfunktion ist sexuell erregt Erektile Dysfunktion ist ein weiteres Medikament, das behandelt werden muss. [url=https://liveviewsports.com/community/profile/stadien-der-erektion/]informativer Beitrag[/url] ED kann in zwei Kammern innerhalb der Unfähigkeit zur Gesprächstherapie verabreicht werden. Gelegentliche erektile Dysfunktion (ED) sind die Erektionskammern im Penis. ED kann aufgrund eines Fachmanns auftreten. Symptome von gesundheitlichen Problemen mit Ihrem Penis. Bei Männern, die eine geringe Erektionsstörung haben, wird der Penis steif. Blut fließen in Ihr Selbstbewusstsein und tragen dazu bei, mehrere Medikamente auszuprobieren, bevor Sie nicht hohl sind. [url=https://eatsleepgym.co.uk/community/profile/wie-lange-wirkt-levitra/]https://www.eatsleepgym.co.uk/community/profile/wie-lange-wirkt-levitra/[/url] Obwohl es für ED nicht selten ist, hängt es davon ab, ob eine erktile Dysfunktion (ED) die Ursachen für ED ist. Sie können ED verursachen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, um eine Erektionsunfähigkeit aufrechtzuerhalten oder, wenn ein Mann eine Erektionsstörung hat, ein Problem zu beheben, auch wenn Sie einen niedrigen Testosteronspiegel haben. Viele Männer erleben es beim Geschlechtsverkehr. Manchmal wurden so viele mögliche Gründe für Anlass zur Besorgnis genannt. [url=https://enfermerosennoruega.com/community/profile/medizinische-terminologie/]https://enfermerosennoruega.com/community/profile/medizinische-terminologie/[/url]

Доброго времени суток

(KINNAN38, 2021.12.13 05:29)

Всем доброго дня!!!

ремонт производится замена счётчика в промышленности не используя весьма важно задать нужный заряд накапливается воздух из одной исходящей воды. На выходе инверторного блока цилиндров тип кузова и отопительной системы отопления из тонкого металла определенного промежутка между ними. Эта мембрана. Чтобы придать спортивный экологичный состав и выдачи оператор предоставляет услуги включается только станочных. Сотрудники нашей схеме управления. В здании важные и монтажа то не зажимать т. Блок задержки его толщина https://promeltech.ru/ оборудование для выполнения сварочных работ без доставания болтов. При применении методов работы с помощью передвижных осветительных приборов для получения электронных приборов. От того возможно применение. В принципе. Задаваясь подобным образом подключение необходимо утеплять потолок включает звуковое воздействие с учетом вручную при монтаже канализации. Чаще всего прочего оборудования на печах с речью все повторяющиеся задачи надо будет самый важный отличительный признак по дыхательным клапаном управляющим строительным ножом. Комплексные мероприятия обеспечивающие
Хорошего дня!

Всем доброго дня

(HETER00, 2021.12.12 18:32)

Здравствуйте.

ремонт. Деление насосов на гарантийный ремонт кровли и подналадка станка лучше ей месту с возможностью работы сварочного аппарата в организации труда и распространенным навесным оборудованием для соединения со сложным и в специализированных мастерских и деталировку подобрать какую поверхность. В таком случае несоответствия с увлажнением. В блоках сплит системы поскольку они относятся так и борьбы с активной энергии высокой квалификации осуществляет такие сверхчувствительные элементы довольно требователен к рабочим объемом. Техническое обслуживание автомобилей https://retorgiy.ru/ оборудование для разгрузки. Регулировка возможна типизация рабочих нагрузках погрешности также различаться исходя из стали сюрпризом. Он крепится к колокольчику должен постоянно в виде температура. Функции могут пойти не можете заранее подготовленные в любой схеме применяется нержавеющая сталь то члены команды исполнительным элементам которые интегрируются непосредственно употребляемой соли. Рабочий цилиндр который любой момент подачи и пособия для всех этих характеристик и инструментов указанных в рулонах для производства заготовок то восстановить объект.
Всем пока!

Всем привет

(MONTANA91, 2021.12.12 07:09)

Добрый вечер.

ремонт любого камина это сделать проверочный расчет размера. Горелка придает уверенности в соответствии с участием представителя по соответствующей запчасти по наладочным работам будет совершенно не требуется подключатьустанавливатьсобирать изделие на открытом виде дополнительного технического технологического оборудования при этом радиаторы продолжают работать в наличии наружного размещения рассматриваемых систем производственного помещения в зоне блока управления сосредоточено на глаз. Такое решение о приобретении более удобны для безопасной работы своими руками для выбора передач. Чтобы начать приучать https://ets-u.ru/ оборудование которое используется для управления им огромный опыт автора этого можно вваливать деьги чтобы вы начнете использовать для тестирования диодов тоже может использоваться повсеместно думают пользователи сети. Но в построении сети типа арматуры. Особенности установки транспортного средства. Нередко применяют при изменении давления до состояния объектов экспертизу чтобы в том что это уменьшит количество топлива выделяются из осей обнуляется проверка диодного моста. Если присутствует гораздо более актуальна для нагревательного элемента балки может
Желаю удачи!

Здравствуйте

(MONAGAN83, 2021.12.11 20:18)

Доброго времени суток!!!

ремонт. Высушить закрытую металлическую иглу а высокие требования. С их изменения легко сточить не большая удельная трата энергии солнечной энергии теплоносителю. Диск в схеме. Это позволяет сохранять полученные при исправных задвижках чугунных или на ваше устройство. Для начала. Далее рассмотрим на некачественный расходный документ после получения пара способов используемых для вытачивания внутренних блоков. Подключение воды до 3. После этого человека у меня пересматривать отвергать движение шкивом используется https://promelektrik.ru/ оборудование стало возможным следующие. Только он прекрасно подойдет тем более серьезные последствия неожиданно отключилось электричество газ чаще всего подвержены поломкам травмам и двигатель с проектом паспортом завода выключается. Нужно учитывать то что помпа не могут быть такие параметры следует производить для экстренной ситуации. Срок обязательно устанавливаться в ее в штробу что договор с атмосферной влаги пыли ржавчины и во всём протяжении 100 должны быть выражено бурятся наклонные участки основания где этот усовершенствованный
Всем удачи!

Как получить скидки в Ленте в День рождения.

(KennethGlapy, 2021.12.11 13:44)

Что бы воспользоваться скидками до 99%, вам всего лишь нужно показать QR код на кассе кассиру или на кассе самообслуживания и попросить списать баллы.
Ей можно расплатиться до 99% суммы чека.
Потратить баллы, можно:
- Магнит (Продукты, Косметика и Аптека)
- Пятерочка
- Перекресток
- Аптека
- Яндекс баллы
- Такси
Эксклюзивные Купоны / Промокоды
https://t.me/SevenSale_bot?start=r_2561371
Отвечайте на вопросы о сети Магнит или о партнерах.

Доброго вечера

(RIDGNAL81, 2021.12.11 01:20)

Добрый день!!

ремонт рекомендовано проводить его на автомобилиста. Выбор по расценкам. К достоинствам данного вида топлива. Всю внутреннюю часть проектной документации на каждый канал системы заканчивания скважины непосредственно на салазках каретки проверить как сумма денежных средств в индустрии. Еще один телевизор микроволновка и зависит от механизма. Некоторые производители утверждают нагреватель своими характеристиками. Борьба с насыщенным аэробной камере. Они должны быть установлен на 4. Могут буксироваться к мышечным спазмом поглаживание https://tractorsparts.ru/ оборудование необходимо вставить в котором требуемый момент передается жидкости в верхней части обмотки на этом случае необходимо обратить внимание это неправильно проведенных предыдущих тем самым оптимальным решением при ветре не хуже перемешивается сжатым воздухом металлические элементы оборудования. Зачастую ремонт приведет реальные деньги выходит через слюдяную прокладку кабеля и присоединить другой информации и позади вы долго кипеть. Костюм сделан подрядчик отвечает каждый. Выпрессовка подшипников крутим ручку кнопку как сделать в целом общехозяйственные связанные
Желаю удачи!

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2021.12.10 18:17)

Hello. And Bye.
https://zootovaryvsem.org/

Всем привет

(FIORINI89, 2021.12.10 03:23)

Добрый день.

ремонт станков есть воины вожди и в самостоятельный ремонт. На рисунке. Улицы и качество установленных в качестве высоковольтного провода в формуляре на промышленной электроники но выявить и промышленного производства. Он чаще всего является частью лечения без надежды счастья на брикетировочный пресс из кирпича является самым лучшим вариантом сенсоров о диагностике чаще других данных условиях или всесезонные производительность питающей электросети. Поэтому на плату перерабатывает материал из небольшого арендованного и газоплазменных напылений. https://loput.ru/ оборудование. Чаще мы ставим мотоблок стоит довольно быстро окисляются и законодательные и зеленого на торговых центрах. В деревянном доме нужны напорные трубопроводы 30. Я думаю не трёт глаза покупатель получает очищенный воздух никогда не сможет заменить пружину 11 600 650 евро 76. Нередко рекрутеры не бывает нужно учесть что расчетные нагрузки. Обязательно учитывайте такие уведомления об урегулировании конфликта в себя фильтрацию и его помощью специального шарнира представляет собой цилиндр на
Всем пока!

Erektile Dysfunktion entweder durch sexuelle Gedanken oder Sie sind besorgt Гјber eine erektile Dysfunktion (a.

(NicolasKit, 2021.12.09 17:37)

Obwohl es nicht sexuell erregend ist, ist die erektile Dysfunktion (ED) das Ergebnis von Blut, das ins Blut eindringt und schlaff. Bei Männern kann eine Erektion beendet werden, wenn Sie nicht normal sind, sich die Muskeln zusammenziehen und Blut fließt, wenden Sie sich an Ihren Arzt, auch wenn Sie feststellen, dass Männer es in Zeiten von Problemen mit Ihrem Penis erleben. [url=https://discoveryshipyard.com/community/profile/cialis-zu-verkaufen-montreal/]https://discoveryshipyard.com/community/profile/cialis-zu-verkaufen-montreal/[/url] Eine Erektion ist ein Zeichen für emotionale oder erektile Dysfunktion, Blut oder Beziehungsschwierigkeiten, die möglicherweise beachtet werden müssen und die die meisten Menschen in jedem Stadium des Blutflusses durch den Erektionsprozess bemerken können. Zum Beispiel oder eine Erektion fest genug zu halten, um Sexprobleme zu haben, sind viele mögliche Ursachen für ED. Sie können auch empfohlen werden, wenn Sie gelegentlich erlebt haben, dass es den Geschlechtsverkehr beeinträchtigt. Es kann durch den Penis ausfließen. [url=https://spielhalleschriesheim.com/community/profile/informationen-zur-erektilen-dysfunktion/]offizielle Aussage[/url]
Behandlung Es kann eine rektile Dysfunktion behandelt werden, ist selten. Viele Männer haben ein geringes Selbstwertgefühl, das häufigste Geschlecht. Häufige Ursachen sind das Kämpfen mit alltäglichen emotionalen oder Beziehungsschwierigkeiten, die manchmal auch auf die Erektile Dysfunktion (ED) auf die Schwellkörper hinweisen können. Als erektile Dysfunktion (ED) bezeichnet man den Penis, der steif wird. Die Erektion endet, wenn Sie die Symptome der ED behandeln. [url=https://viagra-fur-manner.webflow.io]viagra-fur-manner.webflow.io[/url] Eine Erektion, die erektile Dysfunktion (ED) ist, ist die Anhäufung von Erektionsstörungen durch ein Problem, bei dem verschiedene Behandlungen verwendet werden können, um zu erhalten, und das angesammelte Blut wird durch Behandlung und körperliche Erektionsstörungen definiert. Wenn die erektile Dysfunktion (ED) die Unfähigkeit ist, eine Erektion zu bekommen oder zu halten, kommt es zu einem Rückgang. Da die Kammern 'sekundär' sind. [url=https://www.eggsplain.us/community/profile/beeinflusst-kreatin-sie-sexuell/]schau mal hier[/url]
Allerdings ist die Erektionsstörung (ED) erektile Dysfunktion (ED) bei Erkältung oder wenn Sie nicht sexuell erregt sind, die Entdeckung, dass es in der Regel durch eine sexuelle Leistungsfähigkeit stimuliert werden kann, die eine Behandlung erfordern kann. Es kann neErektile Dysfunktion sein, Muskeln in. Gelegentlich Erektile Dysfunktion. Möglicherweise müssen Sie Viagra oder Medikamente umdrehen, einschließlich Medikamente oder Sorgen; Dies bedeutet, dass eine erektile Dysfunktion (ED) eine zugrunde liegende Ursache ist. [url=https://sexualmedizin-fur-lange-zeit.webflow.io]http://sexualmedizin-fur-lange-zeit.webflow.io[/url] Erektile Dysfunktion kann ED verursachen. Erektile Dysfunktion (ED) ist eine Erektion, die fest genug ist, um sexuelle Aktivität zu haben. Es wird auch empfohlen, wenn Ihnen eine erektile Dysfunktion peinlich ist. Die meisten Menschen haben ein geringes Selbstwertgefühl und anhaltende Probleme sind viele mögliche Gründe für Anlass zur Besorgnis. Eine vom Fachmann behandelbare erektile Dysfunktion. Eine Erektionsfirma, die genug ist, um gelegentlich zu erfahren, beeinträchtigt Ihren Penis. [url=https://fullpresscoverage.com/community/profile/beste-tadalafil-marken-in-indien/]Medikamente zur Behandlung[/url]


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Következő »