Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK (Tengerészgyalogság MOMP "Zvir"Hvar)

 

 

 

MOMP Hvar otok „Zvir”

 

  (vegyes tengerészgyalogos különítmény)

 

Hvar sziget
 
 

30312_untitled_scanned_30.jpg

 
MOMP-„Zvir” – ( Mješovitog odreda mornaričkog pješaštva -MOMP) vegyes tengerész gyalogos különítmény- Hvar szigeten 1991. év elején alakult meg.
 
Hvar sziget  horvát védelmében elsőként a Nemzeti Ellenállás (NZ) fegyvertelen csoportja vette ki a részét 1991.év elején. Ezen egység önkéntesei, 29 fővel nyár elején csatlakoztak a horvát Nemzeti Gárda (ZNG) fegyveres erőihez, mint  Hvar járás NZ tartalékos fegyveres egység. Az egységet a rendőrség-belügyminisztérium (MUP) Hvar szigeten lévő járőrei erősítették meg. A Hvar ZNG tartalékos egysége Stari Grad repülőterén állomásozott.
 
1991.július 16-án létrejött  tartalékos  ZNG szakasz ellenőrizte Jelsa és Stari Grad városok területét, Lukin Peronja parancsnok vezetésével. A szakasz fegyverzettel látta el a ZNG OZ Split parancsnoksága. A szakasz működését a Területvédelmi Stáb Hvar Járás (STO Hvar) parancsnokság krízis törzs irányításával kezdte meg 1991.augusztusától. A válság törzs pontosan 1991.08.08-tól kezdte meg működését.
 
1991.08.20-án Hvar sziget Sucuraj településén megalakult egy újabb ZNG tartalékos szakasz 25 fővel Grgo Jelicic parancsnok vezetésével. A szakasz feladata volt a sziget keleti részének a kontrolálása.
 
1991.szeptember elején Hvar sziget Hvar várostól nyugatra lévő TV adótorony „ Mala Grcka” és Pelegrin szigetnyúlvány védelme érdekében a sziget krízis stáb létrehozott 25 fővel Mate Bracanovic parancsnok vezetésével egy újabb tartalékos ZNG szakaszt ( szeptember 07-től) és egy külön rajt (szeptember 01-től).
 
Az Észak és Közép Dalmácia OZ Split parancsnokság tizenkét darab AP 7. 62mm-es kézi gépkarabéllyal látta el a Hvar-i ZNG tartalék szakaszokat.
1991.szeptember 14-15-én a JNA megkezdte támadását a haditengerészeti a légi erőkkel a horvát erők „Zelena Tabla” és „Mala Bara” akciójára válaszul . Ezen akciók során a horvát erők Ploce (Neretva folyó torkolata) területén lévő JNA TO fegyverzeti raktárak elfoglalásával jelentős haditechnikai anyaghoz jutottak.
 
LINK:
 
 
Hvar szigetén szeptember 15-én 15.00 órakor a JNA légierő (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe támadást intézett a sziget Stari Grad városnál lévő reptere ellen. A reptéren a horvátok „tűzoltó” (Air Tractor) típusú repülői (két darab), valamint egy „tűzfelderítő” sport repülőgépe és egy  „tűzfelderítő” repülőgépe állt készenlétben. A repülőgépek megrongálódtak a támadásban . A  szerb légierő támadásában megrongálódott két személyzeti épület, repülőgépekhez és repüléshez tartozó felszerelések, négy repülőtéri jármű ( két civil gépkocsi és egy rendőrségi gépkocsi valamint egy ZNG katonai jármű)
Ugyanezen a napon (szeptember 15.) a Jugoszláv Haditengerészet (JRM) hadihajó raja nem messze Sucuraj Hvar szigeti várostól a Neretva tengercsatornán ( Neretvansko kanal) harci támadásba kezdett Ploce (Neretva folyó deltavidékén lévő tengerparti város) ellen. A Hvar sziget horvát válság, krízis törzse a ZNG tartalékos szakaszát Sucuraj városkába, Stari Grad repülőterére és a HRT adótorony védelmére irányította át.
 
A JRM megkezdte haditengerészeti blokádját az Adrián, mely egészen december elejéig tartott. December elejétől a JRM kivonta a blokádban részt vevő erőit Vis és Lastovo szigeti bázisaira tartalékba, mely bázist végül a Neretva és Korcula tengercsatornán elszenvedett veszteségeik után
 
1992.májusig elhagyták Boka Kotor irányába ( Montenegro).
 
A JRM tengeri blokádja végett a Hvar szigeten lévő horvát erők szeptember 16-tól a ZNG , a rendőri és a Nemzeti Ellenállás erői egy központi parancsnokság alá sorolják, mely elnevezése a Védelmi Parancsnokság Hvar sziget (Zapovjednistvo Obrane Otok Hvar/ ZOOH) . A ZOOH–t Nikola Simunovic horvát tartalékos tiszt vezette. Helyettese Tomo Buzolic volt, Hvar sziget rendőrségének parancsnoka. Hvar szigeten megalakították a fegyveres erők állomáshelyeit Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városokban, ahol a tartalékos Hvar rendőrség és 80 fő tartalékos önkéntes ZNG Hvar járás erői láttak el szolgálatot. Az állomáshelyeket a rendőrség Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városok parancsnokai irányították. Ezen egységek feladata volt a sziget belső kontrolja, az esetleges szerb diverzió, deszant elhárítása.
 
1991.október 3-án 13.00 óra körüli időben a Jugoszláv Néphadsereg légierejének  (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe  támadást intézett a HRT adótornya ellen „Mala Grcka” Hvar területén. A támadás nem érte el célját, mert a HRT (Horvát Rádió és Televízió) adótornya nem kapott találat, viszont a repülők lövedékei felgyújtották az erdőt és az aljnövényzetet.
 
A ZOOH 400 fős önkéntes ZNG katonából négy csapatot „ceta” alakít ki (század szintű sajátságos jugoszláv katonai formációt) , 1.csapat Hvar, 2.csapat Stari Grad, 3.csapat Jelsa és 4.csspat Sucuraj .Mindegyik csapat élére tapasztalt parancsnokokat jelölnek ki. A rendőri erők élére a ZOOH Stjepan Peronja parancsnokot nevezete ki.
 
A horvát fegyveres egységeket kezdetben a rendőrség által a helyi lakosságtól begyűjtött vadászpuskákkal fegyverezték fel, majd későbbi időszakban modernebb fegyverzethez is hozzájutnak. Decemberig a fegyveres erők tagjai megkapták személyes fegyverzetüket. A kézifegyverek mellett tizenöt 60-120.mm-es aknavetővel, kilenc kézi rakétavetővel  (vállról indítható vetők) egészült ki a fegyverzete a Hvar szigeti erőknek.
 
A ZOOH részére fontos volt a Hvar szigeten működő  Információs Központ :Hvar (COH). A COH már a ZOOH megalakulása előtt folyamatosan figyelte és nyomon követte a jugoszláv haderők mozgását, főleg a JRM erőkét és a JRZ erőkét. A COH minden észlelt hadmozgásról és tevékenységről azonnal koordinált a ZOOH-val.
 
1991.decemberben a JRM a Neretva és Korcula tengercsatornákban lefolytatott manőverei során súlyos tűzharcba került a horvát Korcula szigeten és Peljesac félszigeten lévő partvédelmi tüzérséggel ( 1991.november 13-16.), mely arra kényszerítette a JRM hadihajózó rajait, hogy kivonuljanak Vis és Lastovo szigeten lévő bázisaikra. A JRM  ( 1991.november 11-15.) szintén meghátrált a Split tengercsatornán folytatott manőverei során a Brac, Solta és Split horvát partvédelmi tüzérségei előtt. Ezen JRM hadihajó raj is Vis, Lastovo bázisokra lett kivonva.
Legvégül a JRM 1992. májusában végleg elhagyta Vis, Lastovo bázisait és maradék hadihajózó erőit a crna gorai Boka Kotor bázisára vonta ki, ahonnan a déltengeri Dubrovnik várost támadta.
 
LINK:Harcok az Adrián
 
A Hvar szigeten lévő horvát erők nem nagyon tudtak „beleszólni” a tüzérségi harcokba a JRM hadihajóival szemben, mert nem voltak ellátva partvédelmi tüzér ágyukkal, haditechnikai eszközökkel.
1991. november végén megalakult a horvát haditengerészet (Hrvatska Ratna Mornarica/ HRM), Sveta Letica parancsnok vezetésével.
 
LINK: Horvát Haditengerészet
 
December közepén a Hvar szigeti horvát fegyveres erők létrehozzák tengerészgyalogos zászlóaljukat a HRM irányítása alatt.  A ZOOH pedig Zeljka Novaka parancsnok vezetésével létrehozza 7. számú partvédelmi tüzér ütegét (7. obalna artiljeriska baterija/ OAB), mely üteg bázisát Pelegrin szigetnyúlványon ( Hvar város közeli szigetvég)  alakítják ki, ahonnan figyelemmel kísérhették a Hvarski tengercsatorna ( Brac sziget és Hvar sziget közti tengerrész)és Viski tengercsatorna (Hvar sziget és Vis sziget közti tengerész) területét.
 
1992.01.19-én Jelsa városban a tengerészgyalogos zászlóaljat megreformálják, és áprilisától mint vegyes tengerészgyalogos különítmény  (Mjesovita Odreda Mornaricka Pjesastva/ MOMP Hvar) folytatja funkcióját. A folyamatos hadrendi létszámfeltöltés, fejlesztés, képzés a zászlóaljnál
1992.június 17-én zárult le.
 
1992. júniusától a MOMP-Hvar tartalék erőt képezett a Horvát Hadsereg (HV) haditengerészetének (HRM) parancsnoksága alatt. A MOMP különítménye korábban, mint Hvar sziget ZNG egysége nem vett részt aktív harci érintkezésben, feladatuk a sziget védelme volt, az esetleges szerb légi vagy vízi deszant elhárítása, valamint partvédelmi légelhárítás és szerb haditengerészeti erők megfigyelése, támadás esetén annak elhárítása.
 
1992.év végén a MOMP –Hvar a Közép-Adriai Tengerészeti Parancsnokság ( Pomorska Zapovjednistva za Srednji Jadran /PZSJ , Sibenik ) műveleti területén látja el feladatát, továbbra is Hvar biztosítása céljából.
 
1993. év elejétől a MOMP-Hvar egység felveszi a „ZVIR” történelmi előnevet, mely egy a XVI századi horvát vitorlás neve volt és hadihajóként vett részt az 1571 évben a törökök elleni harcokban Lepanta –nál.
 
1993.május végén a MOMP erőből 250 főt a Zadar műveleti zónába vezénylik, ahol részt vesznek a Novigrad környéki harcokban a 3. gárdista brigád 3. zászlóalja, majd az 5. gárdista brigád parancsnoksága alatt. Ez volt a Hvar szigeti harcosok első aktív katonai részvétele, ahol a fegyveres ütközetekben vették ki a részüket. 1993. szeptemberben már 260 fővel vettek részt a Novigrad-i harcmezőn folyó fegyveres akciókban, ahol egy fő életét vesztette, két fő súlyosan, négy fő könnyebben sebesült meg.
 
1994.év elejétől a MOMP „Zvir”-Hvar 440 fővel részt vettek az észak-dalmáciai Velebit hegység déli vonulataiban folyó harcokban, a Split főparancsnokság Zadar kihelyezett parancsnokság 1. műveleti szektorában. . A „Zvir” erőt támogatta továbbá 114 fővel a Vis szigeten megalakult Önálló Honvédő Század (Samostalna Domobranska Satnija/SDS) . A Velebit hegységben a márciusi télies nehéz időjárási körülmények nehezítették a déldalmát mediteránumhoz szokott Hvar szigeti és Vis szigeti összevont megerősítő erőt.
 
Az 1995. években a MOMP „Zvir”-Hvar erő részt vett a Horvát Hadsereg „Oluja 95”felszabadító akciójában a HRM parancsnoksága alatt.
A MOMP „Zvir” Hvar egység a továbbiakban tartalékot képezett a Horvát Hadseregben 2000.évig, majd 878.gyalogos zászlóalj elnevezéssel a Dél-Adriai Haditengerészeti Szektor –Ploce (VPS JJ)  parancsnokság alá irányítják.  
 
Kapcsolódó link a Jugoszláv Haditengerészet :

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--3.resz-1990-1991.-a-jugoszlav-haditengereszet--.html

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--4.resz-1990-1991.--a-jugoszlav-haditengereszet-.html

forrás:   
 
 
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Http://51.79.193.44/?P=1796#comment-767055

(KimExcig, 2023.01.27 23:05)

Эт полезные штуки разныые))кароч прикона

Http://167.99.141.16/2018/11/27/invigning-av-varan-nybyggda-lokal/#comment-299206

(Matthewploms, 2023.01.27 17:39)

По моему мнению Вы ошибаетесь. Пишите мне в PM, пообщаемся.

canadian viagra

(ZoopeDag, 2023.01.27 14:46)

cost of viagra <a href="https://meloveviagra.org/">herb viagra</a> cost of viagra without insurance

Http://3.108.124.51/product/dried-apricots/#comment-55148

(Sherryspede, 2023.01.27 11:51)

Совершенно верно. Это хорошая мысль. Я Вас поддерживаю.

полезные свойства кофе

(Justinsnash, 2023.01.26 02:42)

Полностью разделяю Ваше мнение. Мне кажется это отличная идея. Я согласен с Вами.

---
Благодарю за информацию, теперь я буду знать. все виды кофе и их приготовление, вкусовые характеристики кофе или хорошие сорта кофе

интернет радио

(ShawnFleew, 2023.01.25 22:20)

Любопытно, но не понятно
но при этом аудитория традиционного эфирного [url=https://onlineradiobox.ru/]https://onlineradiobox.ru[/url], даже но онлайн, стареет.

ирбис ноутбук купить

(Katrinapauro, 2023.01.25 16:57)

кто его знает

---
Удалено (перепутал топик) ноутбук clevo купить, lemote ноутбук купить или [url=https://stagebottles.de/2020/11/26/hello-world/#comment-16852]https://stagebottles.de/2020/11/26/hello-world/#comment-16852[/url] купить ноутбук аппле

варианты кофе

(TedBeils, 2023.01.25 06:53)

Извините, ничем не могу помочь. Но уверен, что Вы найдёте правильное решение. Не отчаивайтесь.

---
полный ФУФЁЛ!!! кофе полезные свойства, сообщение о кофе и кофе схема состава

reflection on english class essay

(enzymn, 2023.01.23 21:43)

students and social service essay <a href="https://topenglishlife.com/">cognitive psychology essay</a> best essay tutoring service

что считать работой на высоте

(BrandonCat, 2023.01.23 09:42)

Браво, эта фраза пришлась как раз кстати

---
Мне кажется это замечательная идея качество на высоте как пишется, работа с лестницы на высоте или [url=https://existingnotlivingcom.wordpress.com/contact/?contact-form-id=7&contact-form-sent=3468&contact-form-hash=0bfebc3f6b8d9a4ec37c49217b82b005a48a5b6c&_wpnonce=3e31d0c852]https://existingnotlivingcom.wordpress.com/contact/?contact-form-id=7&contact-form-sent=3468&contact-form-hash=0bfebc3f6b8d9a4ec37c49217b82b005a48a5b6c&_wpnonce=3e31d0c852[/url] какой допускается

Https://178.128.16.152/mayat-bayi-perempuan-ditemukan-di-sungai-dengan-tali-pusar-yang-masih-menempel/#comment-205204

(WendygoW, 2023.01.23 09:25)

Извиняюсь, но, по-моему, это очевидно.

service academy essay

(enzymn, 2023.01.22 09:56)

which essay writing service is reliable <a href="https://topenglishlife.com/">essay in english</a> reasons for pursing year of service essay

live video sex cam

(infole, 2023.01.22 07:20)

live sex korea <a href="https://live-sex-cam-girls.net/">real live sex web cam</a> nude live sex

тельность кофе

(AmeliaBip, 2023.01.21 15:21)

Вы не правы. Я уверен. Давайте обсудим это.

---
Между нами говоря, по-моему, это очевидно. Я не стану говорить на эту тему. сорт кофе 6 букв сканворд, от чего зависит крепость кофе в зернах и [url=http://asterisk-e.com/c/gb/apeboard_plus.cgi?command=read_message]http://asterisk-e.com/c/gb/apeboard_plus.cgi?command=read_message[/url] кофе сорт

Http://153.122.153.86/recipe/2364

(BryceErott, 2023.01.21 13:05)

Какой прелестный вопрос
|here is|for} more information in regards to [url=http://storiadiroma.altervista.org/?p=155#comment-52404]http://storiadiroma.altervista.org/?p=155#comment-52404[/url] Stop by our

Виртуальный номер украина

(Maryevope, 2023.01.21 10:13)

Это просто отличная идея
[url=https://dollarr.ru/virtualnyy-nomer-kazahstana-dlya-chego-on-neobhodim]казахские номера телефонов[/url] российский номер можно не только для звонков, так и также для передачи регистрации, факсов долгое время, в случае других композиций.

Http://153.122.153.86/recipe/1170

(Ivyembak, 2023.01.20 09:03)

круто!но буду ждать качество.
be reproduced, distributed, transmitted, cached or in any other case used, [url=http://murdjkvf.pornoautor.com/site-announcements/1016110/mail-distribution-resume?page=7#post-1541039]http://murdjkvf.pornoautor.com/site-announcements/1016110/mail-distribution-resume?page=7#post-1541039[/url] Besides with prior written permission of answers. Positioned within the south-west

капли fire fit

(ippudraHig, 2023.01.12 21:25)

По моему мнению, это — заблуждение.
это препарат несомненно считается нисколько другим, [url=https://kapelki-firefit.ru/]https://kapelki-firefit.ru/[/url] каким образом аминокислотой.

online casino slot

(plaipmup, 2023.01.11 08:17)

best us online casinos <a href="https://luckylandslotsgameon.com/">lucky land houston</a> casino games online for real money

casino online

(JatFrark, 2023.01.10 09:22)

real online casino games <a href="https://onlinecasinokosmo.org/">online casino com</a> sverige casino online


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Következő »