Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK (Tengerészgyalogság MOMP "Zvir"Hvar)

 

 

 

MOMP Hvar otok „Zvir”

 

  (vegyes tengerészgyalogos különítmény)

 

Hvar sziget
 
 

30312_untitled_scanned_30.jpg

 
MOMP-„Zvir” – ( Mješovitog odreda mornaričkog pješaštva -MOMP) vegyes tengerész gyalogos különítmény- Hvar szigeten 1991. év elején alakult meg.
 
Hvar sziget  horvát védelmében elsőként a Nemzeti Ellenállás (NZ) fegyvertelen csoportja vette ki a részét 1991.év elején. Ezen egység önkéntesei, 29 fővel nyár elején csatlakoztak a horvát Nemzeti Gárda (ZNG) fegyveres erőihez, mint  Hvar járás NZ tartalékos fegyveres egység. Az egységet a rendőrség-belügyminisztérium (MUP) Hvar szigeten lévő járőrei erősítették meg. A Hvar ZNG tartalékos egysége Stari Grad repülőterén állomásozott.
 
1991.július 16-án létrejött  tartalékos  ZNG szakasz ellenőrizte Jelsa és Stari Grad városok területét, Lukin Peronja parancsnok vezetésével. A szakasz fegyverzettel látta el a ZNG OZ Split parancsnoksága. A szakasz működését a Területvédelmi Stáb Hvar Járás (STO Hvar) parancsnokság krízis törzs irányításával kezdte meg 1991.augusztusától. A válság törzs pontosan 1991.08.08-tól kezdte meg működését.
 
1991.08.20-án Hvar sziget Sucuraj településén megalakult egy újabb ZNG tartalékos szakasz 25 fővel Grgo Jelicic parancsnok vezetésével. A szakasz feladata volt a sziget keleti részének a kontrolálása.
 
1991.szeptember elején Hvar sziget Hvar várostól nyugatra lévő TV adótorony „ Mala Grcka” és Pelegrin szigetnyúlvány védelme érdekében a sziget krízis stáb létrehozott 25 fővel Mate Bracanovic parancsnok vezetésével egy újabb tartalékos ZNG szakaszt ( szeptember 07-től) és egy külön rajt (szeptember 01-től).
 
Az Észak és Közép Dalmácia OZ Split parancsnokság tizenkét darab AP 7. 62mm-es kézi gépkarabéllyal látta el a Hvar-i ZNG tartalék szakaszokat.
1991.szeptember 14-15-én a JNA megkezdte támadását a haditengerészeti a légi erőkkel a horvát erők „Zelena Tabla” és „Mala Bara” akciójára válaszul . Ezen akciók során a horvát erők Ploce (Neretva folyó torkolata) területén lévő JNA TO fegyverzeti raktárak elfoglalásával jelentős haditechnikai anyaghoz jutottak.
 
LINK:
 
 
Hvar szigetén szeptember 15-én 15.00 órakor a JNA légierő (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe támadást intézett a sziget Stari Grad városnál lévő reptere ellen. A reptéren a horvátok „tűzoltó” (Air Tractor) típusú repülői (két darab), valamint egy „tűzfelderítő” sport repülőgépe és egy  „tűzfelderítő” repülőgépe állt készenlétben. A repülőgépek megrongálódtak a támadásban . A  szerb légierő támadásában megrongálódott két személyzeti épület, repülőgépekhez és repüléshez tartozó felszerelések, négy repülőtéri jármű ( két civil gépkocsi és egy rendőrségi gépkocsi valamint egy ZNG katonai jármű)
Ugyanezen a napon (szeptember 15.) a Jugoszláv Haditengerészet (JRM) hadihajó raja nem messze Sucuraj Hvar szigeti várostól a Neretva tengercsatornán ( Neretvansko kanal) harci támadásba kezdett Ploce (Neretva folyó deltavidékén lévő tengerparti város) ellen. A Hvar sziget horvát válság, krízis törzse a ZNG tartalékos szakaszát Sucuraj városkába, Stari Grad repülőterére és a HRT adótorony védelmére irányította át.
 
A JRM megkezdte haditengerészeti blokádját az Adrián, mely egészen december elejéig tartott. December elejétől a JRM kivonta a blokádban részt vevő erőit Vis és Lastovo szigeti bázisaira tartalékba, mely bázist végül a Neretva és Korcula tengercsatornán elszenvedett veszteségeik után
 
1992.májusig elhagyták Boka Kotor irányába ( Montenegro).
 
A JRM tengeri blokádja végett a Hvar szigeten lévő horvát erők szeptember 16-tól a ZNG , a rendőri és a Nemzeti Ellenállás erői egy központi parancsnokság alá sorolják, mely elnevezése a Védelmi Parancsnokság Hvar sziget (Zapovjednistvo Obrane Otok Hvar/ ZOOH) . A ZOOH–t Nikola Simunovic horvát tartalékos tiszt vezette. Helyettese Tomo Buzolic volt, Hvar sziget rendőrségének parancsnoka. Hvar szigeten megalakították a fegyveres erők állomáshelyeit Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városokban, ahol a tartalékos Hvar rendőrség és 80 fő tartalékos önkéntes ZNG Hvar járás erői láttak el szolgálatot. Az állomáshelyeket a rendőrség Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városok parancsnokai irányították. Ezen egységek feladata volt a sziget belső kontrolja, az esetleges szerb diverzió, deszant elhárítása.
 
1991.október 3-án 13.00 óra körüli időben a Jugoszláv Néphadsereg légierejének  (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe  támadást intézett a HRT adótornya ellen „Mala Grcka” Hvar területén. A támadás nem érte el célját, mert a HRT (Horvát Rádió és Televízió) adótornya nem kapott találat, viszont a repülők lövedékei felgyújtották az erdőt és az aljnövényzetet.
 
A ZOOH 400 fős önkéntes ZNG katonából négy csapatot „ceta” alakít ki (század szintű sajátságos jugoszláv katonai formációt) , 1.csapat Hvar, 2.csapat Stari Grad, 3.csapat Jelsa és 4.csspat Sucuraj .Mindegyik csapat élére tapasztalt parancsnokokat jelölnek ki. A rendőri erők élére a ZOOH Stjepan Peronja parancsnokot nevezete ki.
 
A horvát fegyveres egységeket kezdetben a rendőrség által a helyi lakosságtól begyűjtött vadászpuskákkal fegyverezték fel, majd későbbi időszakban modernebb fegyverzethez is hozzájutnak. Decemberig a fegyveres erők tagjai megkapták személyes fegyverzetüket. A kézifegyverek mellett tizenöt 60-120.mm-es aknavetővel, kilenc kézi rakétavetővel  (vállról indítható vetők) egészült ki a fegyverzete a Hvar szigeti erőknek.
 
A ZOOH részére fontos volt a Hvar szigeten működő  Információs Központ :Hvar (COH). A COH már a ZOOH megalakulása előtt folyamatosan figyelte és nyomon követte a jugoszláv haderők mozgását, főleg a JRM erőkét és a JRZ erőkét. A COH minden észlelt hadmozgásról és tevékenységről azonnal koordinált a ZOOH-val.
 
1991.decemberben a JRM a Neretva és Korcula tengercsatornákban lefolytatott manőverei során súlyos tűzharcba került a horvát Korcula szigeten és Peljesac félszigeten lévő partvédelmi tüzérséggel ( 1991.november 13-16.), mely arra kényszerítette a JRM hadihajózó rajait, hogy kivonuljanak Vis és Lastovo szigeten lévő bázisaikra. A JRM  ( 1991.november 11-15.) szintén meghátrált a Split tengercsatornán folytatott manőverei során a Brac, Solta és Split horvát partvédelmi tüzérségei előtt. Ezen JRM hadihajó raj is Vis, Lastovo bázisokra lett kivonva.
Legvégül a JRM 1992. májusában végleg elhagyta Vis, Lastovo bázisait és maradék hadihajózó erőit a crna gorai Boka Kotor bázisára vonta ki, ahonnan a déltengeri Dubrovnik várost támadta.
 
LINK:Harcok az Adrián
 
A Hvar szigeten lévő horvát erők nem nagyon tudtak „beleszólni” a tüzérségi harcokba a JRM hadihajóival szemben, mert nem voltak ellátva partvédelmi tüzér ágyukkal, haditechnikai eszközökkel.
1991. november végén megalakult a horvát haditengerészet (Hrvatska Ratna Mornarica/ HRM), Sveta Letica parancsnok vezetésével.
 
LINK: Horvát Haditengerészet
 
December közepén a Hvar szigeti horvát fegyveres erők létrehozzák tengerészgyalogos zászlóaljukat a HRM irányítása alatt.  A ZOOH pedig Zeljka Novaka parancsnok vezetésével létrehozza 7. számú partvédelmi tüzér ütegét (7. obalna artiljeriska baterija/ OAB), mely üteg bázisát Pelegrin szigetnyúlványon ( Hvar város közeli szigetvég)  alakítják ki, ahonnan figyelemmel kísérhették a Hvarski tengercsatorna ( Brac sziget és Hvar sziget közti tengerrész)és Viski tengercsatorna (Hvar sziget és Vis sziget közti tengerész) területét.
 
1992.01.19-én Jelsa városban a tengerészgyalogos zászlóaljat megreformálják, és áprilisától mint vegyes tengerészgyalogos különítmény  (Mjesovita Odreda Mornaricka Pjesastva/ MOMP Hvar) folytatja funkcióját. A folyamatos hadrendi létszámfeltöltés, fejlesztés, képzés a zászlóaljnál
1992.június 17-én zárult le.
 
1992. júniusától a MOMP-Hvar tartalék erőt képezett a Horvát Hadsereg (HV) haditengerészetének (HRM) parancsnoksága alatt. A MOMP különítménye korábban, mint Hvar sziget ZNG egysége nem vett részt aktív harci érintkezésben, feladatuk a sziget védelme volt, az esetleges szerb légi vagy vízi deszant elhárítása, valamint partvédelmi légelhárítás és szerb haditengerészeti erők megfigyelése, támadás esetén annak elhárítása.
 
1992.év végén a MOMP –Hvar a Közép-Adriai Tengerészeti Parancsnokság ( Pomorska Zapovjednistva za Srednji Jadran /PZSJ , Sibenik ) műveleti területén látja el feladatát, továbbra is Hvar biztosítása céljából.
 
1993. év elejétől a MOMP-Hvar egység felveszi a „ZVIR” történelmi előnevet, mely egy a XVI századi horvát vitorlás neve volt és hadihajóként vett részt az 1571 évben a törökök elleni harcokban Lepanta –nál.
 
1993.május végén a MOMP erőből 250 főt a Zadar műveleti zónába vezénylik, ahol részt vesznek a Novigrad környéki harcokban a 3. gárdista brigád 3. zászlóalja, majd az 5. gárdista brigád parancsnoksága alatt. Ez volt a Hvar szigeti harcosok első aktív katonai részvétele, ahol a fegyveres ütközetekben vették ki a részüket. 1993. szeptemberben már 260 fővel vettek részt a Novigrad-i harcmezőn folyó fegyveres akciókban, ahol egy fő életét vesztette, két fő súlyosan, négy fő könnyebben sebesült meg.
 
1994.év elejétől a MOMP „Zvir”-Hvar 440 fővel részt vettek az észak-dalmáciai Velebit hegység déli vonulataiban folyó harcokban, a Split főparancsnokság Zadar kihelyezett parancsnokság 1. műveleti szektorában. . A „Zvir” erőt támogatta továbbá 114 fővel a Vis szigeten megalakult Önálló Honvédő Század (Samostalna Domobranska Satnija/SDS) . A Velebit hegységben a márciusi télies nehéz időjárási körülmények nehezítették a déldalmát mediteránumhoz szokott Hvar szigeti és Vis szigeti összevont megerősítő erőt.
 
Az 1995. években a MOMP „Zvir”-Hvar erő részt vett a Horvát Hadsereg „Oluja 95”felszabadító akciójában a HRM parancsnoksága alatt.
A MOMP „Zvir” Hvar egység a továbbiakban tartalékot képezett a Horvát Hadseregben 2000.évig, majd 878.gyalogos zászlóalj elnevezéssel a Dél-Adriai Haditengerészeti Szektor –Ploce (VPS JJ)  parancsnokság alá irányítják.  
 
Kapcsolódó link a Jugoszláv Haditengerészet :

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--3.resz-1990-1991.-a-jugoszlav-haditengereszet--.html

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--4.resz-1990-1991.--a-jugoszlav-haditengereszet-.html

forrás:   
 
 
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nag with knock off broken-hearted price dispensary

(JizmieNem, 2022.07.05 18:42)

obbrobrio cialis for daily use jump to
veranderde cialis canada
<a href="http://stromectolbest.net/#">order stromectol 12mg
</a> - cialis from canada with a prescription reply #6 on
[url=http://stromectolbest.net/#]stromectol ivermectin
[/url] contenedores cialis commercial black couple your profile

sztutowo noclegi willa na wydmie

(DacUploade, 2022.07.05 10:25)

pokoje w Augustowie https://www.pokoje-w-augustowie.online
noclegi z psem jantar https://www.pokoje-w-augustowie.online/grdek-noclegi-podlaskie

Оформление грузовой таможенной декларации

(pancy, 2022.07.02 22:22)

Таможенная компания «ВЭД ЛАЙН» является импортером заграничных товаров с многолетним территориальным также международно-торговым знанием в рынке логистических услуг, транспортных услуг и таможенных услуг. https://ved-line.ru С системою всей нашей команды мы предоставляем надежные, высокопроизводительные и подстраиваемые решения в целях координации цепью поставок и всех типов объединенных логистических услуг с высокой добавленной стоимостью в пользу развития малых и средних компаний. Мы думаем о ваших самых ценных товарах. Вне зависимости от того, в какой мере существенный или же небольшой объем, само сбой мы соответствуем всем вашим требованиям, от обработки документов на импорт, обработки товаров, портовых, складских или таможенных операций, распределения до места предназначенья, сервис под ключ. Вы сможете выбрать либо отдельную логистическую услугу наших специалистов, либо наш полный спектр логистических услуг из первых рук. С реальной ценою и надежным качеством. Мы придерживаемся принципу и соответствуем ему ежедневно, всегда относимся к своим заказчикам справедливо и на равных.

Доставка из китая таможенное оформление

(pancy, 2022.06.30 09:50)

Таможенный агент «ВЭД ЛАЙН» https://ved-line.ru это товары оптом, поставляемые из Поднебесной в страны таможенного союза ЕАЭС прекрасного качества и по очень хорошим ценам. С нами вы можете оперативно отыскать на деле любые товары и закупить как мелким так и крупным оптом заинтересовавшую вас продукцию по стоимости изготовителя. Воспользовавшись возможностями нашей компании, вы можете быть уверены, что получите всеобъемлющую услугу в выборе и заказе нужных вам товаров. Мы обеспечиваем их привоз точно к договоренному сроку. Рынок КНР на сегодняшний день обладает огромной доступностью, товары выпускаемые в Китае, составляют признанную конкуренцию не только новым товаропроизводителям, но и глобальным торговым маркам. Совсем не так давно в сознании каждого обывателя земли, товары произведенные в Китае считались удешевленным товаров широкого потребления, но последние небольшое количество лет ситуация поменялась. Китай нынче является определенным лидером по изготовлению продукции широкого спектра, на предприятиях поднебесной изготавливают на самом деле все от всякой сувенирной продукции и товаров для детей, до высокотехнологичной электроники.

noclegi z psem ustka

(SobiUploade, 2022.06.27 23:28)

noclegi narewka podlaskie https://www.pokojew-augustowie.pl
kwatery augustow turystyczna https://www.pokojew-augustowie.pl/bugiem-podlaskie-nad-noclegi

Get with discount vulgar payment drugstore

(Julizopiff, 2022.06.27 14:16)

discofilm cialis and alcohol side effects total members
jersild upgrade from cialis
<a href="http://stromectol-3mg.net/#">where to buy stromectol in us
</a> - cialis herbal viagra vbulletin solutions inc. all rights reserved.
[url=http://stromectol-3mg.net/#]buy stromectol 3mg online
[/url] haineo cialis dose mg password

Arouse with discount offensive valuation pharmacopoeia

(ZragOvemo, 2022.06.16 19:38)

chip cialis for daily use jump to
dissociees cialis price canadian pharmacy posting rules
<a href="http://hydroxychloroquine-200.com/#">hydroxychloroquine prescription online
</a> - cialis 10 mg effectiveness administrators
[url=http://hydroxychloroquine-200.com/#]hydroxychloroquine buy
[/url] principiem cialis 60mg

tanie noclegi w augustowie

(DoiiUploade, 2022.06.16 16:22)

tanie noclegi warszawa ochota https://www.najlepszekwaterywaugustowie24.online
lasowka noclegi smoczy dwor [URL=https://www.najlepszekwaterywaugustowie24.online/sliwno-podlaskie-noclegi]https://www.najlepszekwaterywaugustowie24.online/sliwno-podlaskie-noclegi[/URL]

noclegi nad morzem bon turystyczny sopot

(DraiUploade, 2022.06.16 12:23)

kwatery na rogu augustow [url=https://www.najlepszepokojewaugustowie.online]www.najlepszepokojewaugustowie.online[/url]
noclegi nad morzem bon turystyczny booking [URL=https://www.najlepszepokojewaugustowie.online/podlaskie-noclegi-leniczwka]https://www.najlepszepokojewaugustowie.online/podlaskie-noclegi-leniczwka[/URL]

sztutowo noclegi

(DraiUploade, 2022.06.12 11:05)

Najlepsze pokoje W Augustowie https://www.najlepszepokojewaugustowie.online
londyn tanie noclegi w centrum [URL=https://www.najlepszepokojewaugustowie.online/podlaskie-noclegi-kolno-tanie]www.najlepszepokojewaugustowie.online/podlaskie-noclegi-kolno-tanie[/URL]

noclegi przewiez podlaskie

(DoiiUploade, 2022.06.11 02:03)

mazury noclegi giĹĽycko https://www.najlepszekwaterywaugustowie24.online
radomsko i okolice tanie noclegi [URL=https://www.najlepszekwaterywaugustowie24.online/noclegi-przewiez-podlaskie]https://www.najlepszekwaterywaugustowie24.online/noclegi-przewiez-podlaskie[/URL]

noclegi michalowo podlaskie

(PkudUploade, 2022.06.09 19:38)

https://www.wakacjejeziorohancza.online
hel noclegi domki drewniane https://www.wakacjejeziorohancza.online/gra-noclegi-noclegi-agroturystyka-podlaskie-podlaskie

Древнее искусство, востребованное в наши дни

(rimround, 2022.06.04 02:07)

[url=https://yourdesires.ru/vse-obo-vsem/1421-odinakova-li-temperatura-na-severnom-i-juzhnom-poljuse.html]Одинакова ли температура на Северном и Южном полюсе?[/url] или [url=https://yourdesires.ru/useful-advice/1236-kriterii-poleznogo-detskogo-ryukzaka.html]Критерии полезного детского рюкзака[/url]

https://yourdesires.ru/finance/career-and-business/1691-dlja-chego-nuzhna-avtomatizacija-uchebnogo-processa.html

tizanidine 4 mg tablet

(Glarlbom, 2022.06.04 01:01)

zanaflex 2mg capsules <a href="https://zanaflextizanidineon.org/">tizanidine used for</a> zanaflex 4mg high

cenforce 150mg

(flielm, 2022.06.03 18:18)

cenforce 200mg online <a href="https://edcenforce.org/">cenforce tablets</a> cenforce-d

Arouse with knock off offensive payment dispensary

(ZragOvemo, 2022.05.16 21:23)

watkinsville cialis side effects cialis vs viagra report
saan cialis baby
<a href="http://hydroxychloroquine200mg.net/#">hydroxychloroquine study henry ford
</a> - ed clinics
[url=http://hydroxychloroquine200mg.net/#]hydroxychloroquine over the counter walgreens
[/url] reheatingq using viagra and cialis together

make your resume

(Neadly, 2022.05.14 18:24)

cna cover letter <a href="https://resumecoverletteronline.com/">customer service cover letter</a> resume accent

viagra canadian pharmacy ezzz

(odovasix, 2022.05.14 12:14)

compra viagra <a href="https://viagramonk.com/">using viagra</a> super viagra

Почему цветы имеют запах и цвет?

(ojxround, 2022.05.14 06:45)

[url=https://yourdesires.ru/fashion-and-style/quality-of-life/1538-kak-vyigrat-dengi-v-kazino-jeldorado-onlajn-obzor.html]Казино онлайн Эльдорадо – легкий способ выиграть деньги в интернете.[/url] или [url=https://yourdesires.ru/useful-advice/1236-kriterii-poleznogo-detskogo-ryukzaka.html]Критерии полезного детского рюкзака[/url]

https://yourdesires.ru/beauty-and-health/lifestyle/278-glistnye-invazii.html

sildenafil 100mg price walmart

(odovasix, 2022.05.13 09:28)

sildenafil 20mg tablets <a href="https://viagramonk.com/">canadian viagra</a> women viagra


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

Következő »