Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK (Tengerészgyalogság MOMP "Zvir"Hvar)

 

 

 

MOMP Hvar otok „Zvir”

 

  (vegyes tengerészgyalogos különítmény)

 

Hvar sziget
 
 

30312_untitled_scanned_30.jpg

 
MOMP-„Zvir” – ( Mješovitog odreda mornaričkog pješaštva -MOMP) vegyes tengerész gyalogos különítmény- Hvar szigeten 1991. év elején alakult meg.
 
Hvar sziget  horvát védelmében elsőként a Nemzeti Ellenállás (NZ) fegyvertelen csoportja vette ki a részét 1991.év elején. Ezen egység önkéntesei, 29 fővel nyár elején csatlakoztak a horvát Nemzeti Gárda (ZNG) fegyveres erőihez, mint  Hvar járás NZ tartalékos fegyveres egység. Az egységet a rendőrség-belügyminisztérium (MUP) Hvar szigeten lévő járőrei erősítették meg. A Hvar ZNG tartalékos egysége Stari Grad repülőterén állomásozott.
 
1991.július 16-án létrejött  tartalékos  ZNG szakasz ellenőrizte Jelsa és Stari Grad városok területét, Lukin Peronja parancsnok vezetésével. A szakasz fegyverzettel látta el a ZNG OZ Split parancsnoksága. A szakasz működését a Területvédelmi Stáb Hvar Járás (STO Hvar) parancsnokság krízis törzs irányításával kezdte meg 1991.augusztusától. A válság törzs pontosan 1991.08.08-tól kezdte meg működését.
 
1991.08.20-án Hvar sziget Sucuraj településén megalakult egy újabb ZNG tartalékos szakasz 25 fővel Grgo Jelicic parancsnok vezetésével. A szakasz feladata volt a sziget keleti részének a kontrolálása.
 
1991.szeptember elején Hvar sziget Hvar várostól nyugatra lévő TV adótorony „ Mala Grcka” és Pelegrin szigetnyúlvány védelme érdekében a sziget krízis stáb létrehozott 25 fővel Mate Bracanovic parancsnok vezetésével egy újabb tartalékos ZNG szakaszt ( szeptember 07-től) és egy külön rajt (szeptember 01-től).
 
Az Észak és Közép Dalmácia OZ Split parancsnokság tizenkét darab AP 7. 62mm-es kézi gépkarabéllyal látta el a Hvar-i ZNG tartalék szakaszokat.
1991.szeptember 14-15-én a JNA megkezdte támadását a haditengerészeti a légi erőkkel a horvát erők „Zelena Tabla” és „Mala Bara” akciójára válaszul . Ezen akciók során a horvát erők Ploce (Neretva folyó torkolata) területén lévő JNA TO fegyverzeti raktárak elfoglalásával jelentős haditechnikai anyaghoz jutottak.
 
LINK:
 
 
Hvar szigetén szeptember 15-én 15.00 órakor a JNA légierő (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe támadást intézett a sziget Stari Grad városnál lévő reptere ellen. A reptéren a horvátok „tűzoltó” (Air Tractor) típusú repülői (két darab), valamint egy „tűzfelderítő” sport repülőgépe és egy  „tűzfelderítő” repülőgépe állt készenlétben. A repülőgépek megrongálódtak a támadásban . A  szerb légierő támadásában megrongálódott két személyzeti épület, repülőgépekhez és repüléshez tartozó felszerelések, négy repülőtéri jármű ( két civil gépkocsi és egy rendőrségi gépkocsi valamint egy ZNG katonai jármű)
Ugyanezen a napon (szeptember 15.) a Jugoszláv Haditengerészet (JRM) hadihajó raja nem messze Sucuraj Hvar szigeti várostól a Neretva tengercsatornán ( Neretvansko kanal) harci támadásba kezdett Ploce (Neretva folyó deltavidékén lévő tengerparti város) ellen. A Hvar sziget horvát válság, krízis törzse a ZNG tartalékos szakaszát Sucuraj városkába, Stari Grad repülőterére és a HRT adótorony védelmére irányította át.
 
A JRM megkezdte haditengerészeti blokádját az Adrián, mely egészen december elejéig tartott. December elejétől a JRM kivonta a blokádban részt vevő erőit Vis és Lastovo szigeti bázisaira tartalékba, mely bázist végül a Neretva és Korcula tengercsatornán elszenvedett veszteségeik után
 
1992.májusig elhagyták Boka Kotor irányába ( Montenegro).
 
A JRM tengeri blokádja végett a Hvar szigeten lévő horvát erők szeptember 16-tól a ZNG , a rendőri és a Nemzeti Ellenállás erői egy központi parancsnokság alá sorolják, mely elnevezése a Védelmi Parancsnokság Hvar sziget (Zapovjednistvo Obrane Otok Hvar/ ZOOH) . A ZOOH–t Nikola Simunovic horvát tartalékos tiszt vezette. Helyettese Tomo Buzolic volt, Hvar sziget rendőrségének parancsnoka. Hvar szigeten megalakították a fegyveres erők állomáshelyeit Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városokban, ahol a tartalékos Hvar rendőrség és 80 fő tartalékos önkéntes ZNG Hvar járás erői láttak el szolgálatot. Az állomáshelyeket a rendőrség Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városok parancsnokai irányították. Ezen egységek feladata volt a sziget belső kontrolja, az esetleges szerb diverzió, deszant elhárítása.
 
1991.október 3-án 13.00 óra körüli időben a Jugoszláv Néphadsereg légierejének  (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe  támadást intézett a HRT adótornya ellen „Mala Grcka” Hvar területén. A támadás nem érte el célját, mert a HRT (Horvát Rádió és Televízió) adótornya nem kapott találat, viszont a repülők lövedékei felgyújtották az erdőt és az aljnövényzetet.
 
A ZOOH 400 fős önkéntes ZNG katonából négy csapatot „ceta” alakít ki (század szintű sajátságos jugoszláv katonai formációt) , 1.csapat Hvar, 2.csapat Stari Grad, 3.csapat Jelsa és 4.csspat Sucuraj .Mindegyik csapat élére tapasztalt parancsnokokat jelölnek ki. A rendőri erők élére a ZOOH Stjepan Peronja parancsnokot nevezete ki.
 
A horvát fegyveres egységeket kezdetben a rendőrség által a helyi lakosságtól begyűjtött vadászpuskákkal fegyverezték fel, majd későbbi időszakban modernebb fegyverzethez is hozzájutnak. Decemberig a fegyveres erők tagjai megkapták személyes fegyverzetüket. A kézifegyverek mellett tizenöt 60-120.mm-es aknavetővel, kilenc kézi rakétavetővel  (vállról indítható vetők) egészült ki a fegyverzete a Hvar szigeti erőknek.
 
A ZOOH részére fontos volt a Hvar szigeten működő  Információs Központ :Hvar (COH). A COH már a ZOOH megalakulása előtt folyamatosan figyelte és nyomon követte a jugoszláv haderők mozgását, főleg a JRM erőkét és a JRZ erőkét. A COH minden észlelt hadmozgásról és tevékenységről azonnal koordinált a ZOOH-val.
 
1991.decemberben a JRM a Neretva és Korcula tengercsatornákban lefolytatott manőverei során súlyos tűzharcba került a horvát Korcula szigeten és Peljesac félszigeten lévő partvédelmi tüzérséggel ( 1991.november 13-16.), mely arra kényszerítette a JRM hadihajózó rajait, hogy kivonuljanak Vis és Lastovo szigeten lévő bázisaikra. A JRM  ( 1991.november 11-15.) szintén meghátrált a Split tengercsatornán folytatott manőverei során a Brac, Solta és Split horvát partvédelmi tüzérségei előtt. Ezen JRM hadihajó raj is Vis, Lastovo bázisokra lett kivonva.
Legvégül a JRM 1992. májusában végleg elhagyta Vis, Lastovo bázisait és maradék hadihajózó erőit a crna gorai Boka Kotor bázisára vonta ki, ahonnan a déltengeri Dubrovnik várost támadta.
 
LINK:Harcok az Adrián
 
A Hvar szigeten lévő horvát erők nem nagyon tudtak „beleszólni” a tüzérségi harcokba a JRM hadihajóival szemben, mert nem voltak ellátva partvédelmi tüzér ágyukkal, haditechnikai eszközökkel.
1991. november végén megalakult a horvát haditengerészet (Hrvatska Ratna Mornarica/ HRM), Sveta Letica parancsnok vezetésével.
 
LINK: Horvát Haditengerészet
 
December közepén a Hvar szigeti horvát fegyveres erők létrehozzák tengerészgyalogos zászlóaljukat a HRM irányítása alatt.  A ZOOH pedig Zeljka Novaka parancsnok vezetésével létrehozza 7. számú partvédelmi tüzér ütegét (7. obalna artiljeriska baterija/ OAB), mely üteg bázisát Pelegrin szigetnyúlványon ( Hvar város közeli szigetvég)  alakítják ki, ahonnan figyelemmel kísérhették a Hvarski tengercsatorna ( Brac sziget és Hvar sziget közti tengerrész)és Viski tengercsatorna (Hvar sziget és Vis sziget közti tengerész) területét.
 
1992.01.19-én Jelsa városban a tengerészgyalogos zászlóaljat megreformálják, és áprilisától mint vegyes tengerészgyalogos különítmény  (Mjesovita Odreda Mornaricka Pjesastva/ MOMP Hvar) folytatja funkcióját. A folyamatos hadrendi létszámfeltöltés, fejlesztés, képzés a zászlóaljnál
1992.június 17-én zárult le.
 
1992. júniusától a MOMP-Hvar tartalék erőt képezett a Horvát Hadsereg (HV) haditengerészetének (HRM) parancsnoksága alatt. A MOMP különítménye korábban, mint Hvar sziget ZNG egysége nem vett részt aktív harci érintkezésben, feladatuk a sziget védelme volt, az esetleges szerb légi vagy vízi deszant elhárítása, valamint partvédelmi légelhárítás és szerb haditengerészeti erők megfigyelése, támadás esetén annak elhárítása.
 
1992.év végén a MOMP –Hvar a Közép-Adriai Tengerészeti Parancsnokság ( Pomorska Zapovjednistva za Srednji Jadran /PZSJ , Sibenik ) műveleti területén látja el feladatát, továbbra is Hvar biztosítása céljából.
 
1993. év elejétől a MOMP-Hvar egység felveszi a „ZVIR” történelmi előnevet, mely egy a XVI századi horvát vitorlás neve volt és hadihajóként vett részt az 1571 évben a törökök elleni harcokban Lepanta –nál.
 
1993.május végén a MOMP erőből 250 főt a Zadar műveleti zónába vezénylik, ahol részt vesznek a Novigrad környéki harcokban a 3. gárdista brigád 3. zászlóalja, majd az 5. gárdista brigád parancsnoksága alatt. Ez volt a Hvar szigeti harcosok első aktív katonai részvétele, ahol a fegyveres ütközetekben vették ki a részüket. 1993. szeptemberben már 260 fővel vettek részt a Novigrad-i harcmezőn folyó fegyveres akciókban, ahol egy fő életét vesztette, két fő súlyosan, négy fő könnyebben sebesült meg.
 
1994.év elejétől a MOMP „Zvir”-Hvar 440 fővel részt vettek az észak-dalmáciai Velebit hegység déli vonulataiban folyó harcokban, a Split főparancsnokság Zadar kihelyezett parancsnokság 1. műveleti szektorában. . A „Zvir” erőt támogatta továbbá 114 fővel a Vis szigeten megalakult Önálló Honvédő Század (Samostalna Domobranska Satnija/SDS) . A Velebit hegységben a márciusi télies nehéz időjárási körülmények nehezítették a déldalmát mediteránumhoz szokott Hvar szigeti és Vis szigeti összevont megerősítő erőt.
 
Az 1995. években a MOMP „Zvir”-Hvar erő részt vett a Horvát Hadsereg „Oluja 95”felszabadító akciójában a HRM parancsnoksága alatt.
A MOMP „Zvir” Hvar egység a továbbiakban tartalékot képezett a Horvát Hadseregben 2000.évig, majd 878.gyalogos zászlóalj elnevezéssel a Dél-Adriai Haditengerészeti Szektor –Ploce (VPS JJ)  parancsnokság alá irányítják.  
 
Kapcsolódó link a Jugoszláv Haditengerészet :

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--3.resz-1990-1991.-a-jugoszlav-haditengereszet--.html

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--4.resz-1990-1991.--a-jugoszlav-haditengereszet-.html

forrás:   
 
 
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Get with lower vulgar valuation pharmacopoeia

(FazesLargo, 2020.10.25 21:08)

viagra 10mg price views
what is viagra, uk
<a href="https://viagenpwr.com/#">kelly hu viagra commercial 2015
</a> - viagra for daily use testimonials position
[url=https://viagenpwr.com/#]where to buy viagra over the counter
[/url] viagra generic cheap vbulletin

мультфильмы ссср бесплатно в хорошем качестве

(WayneLef, 2020.10.25 09:39)

Приветствую всех! интересный у вас сайт!
Нашел прикольную базу кино: [b] новинки кино смотреть онлайн в хорошем качестве [/b] [url=http://inspacefilm.ru/]http://inspacefilm.ru/[/url]
Здесь: Лучшие драмы смотреть http://inspacefilm.ru/drama/ рейтинг 2020
Тут: лучшие военные советские фильмы онлайн http://inspacefilm.ru/voennyy/ список 2020
Тут: http://inspacefilm.ru/9364-keyt-uinslet-sygraet-favoritku-korolevy-anny.html Кейт Уинслет сыграет фаворитку королевы Анны
Здесь: Ченнинг Татум может отказаться от роли Гамбита [url=http://inspacefilm.ru/9051-chenning-tatum-mozhet-otkazatsya-ot-roli-gambita.html] Ченнинг Татум может отказаться от роли Гамбита [/url]

мультфильм зверополис смотреть бесплатно в хорошем

(DarnellrAl, 2020.10.25 07:18)

Здравствуйте! прикольный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: [b] смотреть ужасы 2019 новинки в хорошем качестве [/b] [url=http://kinobibly.ru/]http://kinobibly.ru/[/url]
Тут: [url=http://kinobibly.ru/dokumentalnyy/]Лучшие документальные фильмы бесплатно[/url] лучшие документальные онлайн фильмы бесплатно рейтинг 2019
Здесь: [url=http://kinobibly.ru/drama/]смотреть онлайн лучшие русские драмы[/url] хороший фильм драма в онлайн список 2020
Тут: http://kinobibly.ru/6926-master-mushi-tv-2-mushishi-zoku-shou-tv-2-2014.html Мастер Муши ТВ-2 / Mushishi Zoku Shou TV-2 (2014) смотреть онлайн бесплатно
Здесь: Кристина / Christine (1983) смотреть онлайн бесплатно [url=http://kinobibly.ru/15426-kristina-christine-1983.html] Кристина / Christine (1983) смотреть онлайн бесплатно [/url]

Get with knock off offensive valuation pharmacopoeia

(Zafesbob, 2020.10.21 22:33)

cbd oil vape pen starter kit
cbd isolate
<a href="https://cbd7hemp.com/#">cbd vape oil
</a> - key health benefits of CBD oils:
[url=https://cbd7hemp.com/#]hemp oil
[/url] cbd oil side effects

Get with discount low payment dispensary

(HaronAssew, 2020.10.19 09:24)

cbd cream
cbd for anxiety and depression
<a href="https://cannabis7oil.com/#">cannabis oil for sale
</a> - cbd cream
[url=https://cannabis7oil.com/#]cannabis oil for pain relief
[/url] cbd oil near me

Лучшие фантастика список 2020

(AllenAmoky, 2020.10.17 17:34)

Приветствую всех! класный у вас сайт!
Нашел прикольную базу кино: [b] Лучшие фантастика новинки в хорошем качестве hd [/b] [url=http://kinoflyhd.net/]http://kinoflyhd.net/[/url]
Тут: [url=http://kinoflyhd.net/novinki/]кино онлайн бесплатно хорошего качества новинки 2020[/url] лучшие новинки кино 2019 список 2020
Здесь: [url=http://kinoflyhd.net/fantastika/]кино фантастика 2020 смотреть в хорошем качестве[/url] фильмы фантастика приключения смотреть хорошем качестве рейтинг 2019
Тут: Тома Харди не узнать в образе Аль Капоне смотреть онлайн бесплатно http://kinoflyhd.net/14634-toma-hardi-ne-uznat-v-obraze-al-kapone.html
Тут: http://kinoflyhd.net/5373-tim-berton-poobeschal-skoroe-vozvraschenie-bitldzhusa.html

Интересные фотоподборки

(Jamesscoks, 2020.10.17 17:33)

Привет!
Нашел приколы за день на этом сайте: http://agentorange.ru :
познавательное занятие http://agentorange.ru/nauka/
Рублевка отдыхает http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/4991-rublevka-otdyhaet.html
Фото повседневной жизни в Северной Корее [url=http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/6554-foto-povsednevnoy-zhizni-v-severnoy-koree.html] Фото повседневной жизни в Северной Корее [/url]
http://agentorange.ru/interesnoe/10888-oslepitelnye-odinnadcatiklassnicy-2019-goda.html

montreal hmmph summaryas

(RamLap, 2020.10.16 13:08)

tablets [url=http://cialis20walmart.com]aldactone[/url] kozar <a href="http://cialis20walmart.com">furadantin</a> ebury

03c46d30ccbb8849275a7a8d033f16ab

(Robertpah, 2020.10.15 01:50)

best erectile dysfunction medication [url="http://erectiledysfunctionpillscvs.com/#"]best erectile dysfunction pills[/url]

Новости политики Европа

(DerrickVog, 2020.10.11 03:55)

Привет всем участникам форума! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?:
Белый дом в осаде. Драмы американского политического театра http://techrize.ru/news/26059-belyy-dom-v-osade-dramy-amerikanskogo-politicheskogo-teatra.html
Snapchat активно работает над созданием "умных очков" [url=http://techrize.ru/ekonomika/16088-snapchat-aktivno-rabotaet-nad-sozdaniem-umnyh-ochkov.html] Snapchat активно работает над созданием "умных очков" [/url]
Ещё много всего нашел тут: [b] события в мире сегодня последние новости [/b] http://techrize.ru/
[url=http://techrize.ru/politika/]аналитика новостей глобальной политики[/url] новости мира без политики

Жизнь на юге

(Danil, 2020.10.10 11:51)


[url=https://south.life/]черное и азовское море[/url]

erectile dysfunction pills

(erection pills online, 2020.10.08 12:43)

cheap erectile dysfunction pills online [url="http://erectiledysfunctionpillscvs.com/#"]best erectile dysfunction pill[/url]

Get with discount low payment drugstore

(ZohandCic, 2020.10.06 17:15)

viagra side effects for young men sort by
viagra 20 mg cost log in
<a href="https://viagrasld.com/#">viagra substitute
</a> - online viagra 20mg perscription
[url=https://viagrasld.com/#]viagra substitute
[/url] viagra 20mg coupons sort by

Нашел класную новость

(TimothyLah, 2020.10.03 18:39)

Всем привет!
Нашел удивительную подборку на этом сайте: http://agentmdk.ru :
[url=http://agentmdk.ru/girls/]красивые попы девушек[/url] красивые девушки бесплатно
девушки красивые с рождения http://agentmdk.ru/girls/
http://agentmdk.ru/interesnoe/12489-galaktika-mlechnyy-put-intervalnaya-semka.html Галактика Млечный путь. Интервальная съемка
Прикольные объяснительные [url=http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/1721-prikolnye-obyasnitelnye.html] Прикольные объяснительные [/url]
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/9341-nahodki-v-seyfe-zhenschiny-perezhivshey-nacistskiy-rezhim-20-foto.html

Южная жизнь

(Irina, 2020.10.02 09:19)


[url=https://south.life/dosug-i-turizm/23-akvapark-zolotoy-plyazh.html]Золотой пляж анапа[/url]

03c46d30ccbb8849275a7a8d033f16ab

(Robertpah, 2020.09.29 11:53)

best erectile dysfunction pill [url="http://erectiledysfunctionpillscvs.com/#"]best erectile dysfunction pill[/url]

аниме 2019 смотреть бесплатно в хорошем качестве

(TommyMum, 2020.09.24 11:53)

Приветствую всех! прикольный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: [b] лучшая фантастика сериалы смотреть онлайн [/b] [url=http://kinoklan.net/]http://kinoklan.net/[/url]
Здесь: [url=http://kinoklan.net/semeynyy/]Лучшие семейные фильмы онлайн[/url] Лучшие семейные фильмы онлайн рейтинг 2020
Тут: http://kinoklan.net/13432-inkviziciya-inquisitio-sezon-1-2012.html Инквизиция / Inquisitio (Сезон 1) (2012) смотреть онлайн бесплатно
Тут: http://kinoklan.net/5670-3-serdca-3-coeurs-2014.html

Новости политики Европа

(Kennethcak, 2020.09.12 12:29)

Привет всем! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?:
[url=http://firstnewz.ru/news/13938-polnyy-doklad-prezidentu-rf-o-rezultatah-massirovannogo-udara-po-igil-v-sirii.html] Полный доклад президенту РФ о результатах массированного удара по ИГИЛ в Сирии [/url] [b] Полный доклад президенту РФ о результатах массированного удара по ИГИЛ в Сирии [/b]
http://firstnewz.ru/news/34345-pustynya-tundra-gory-armatu-ispytayut-vo-vseh-klimaticheskih-zonah.html
Ещё много интересного нашел тут: [b] новости часа видео [/b] [url=http://firstnewz.ru/] искра энергетика новости [/url]
[url=http://firstnewz.ru/news/]лента новостей[/url] новости россии

аналитика событий в мире

(MichaelWhics, 2020.09.11 13:58)

Привет всем участникам! Класный у вас сайт!
Что скажете по поводу этих новостей?:
http://energynews.su/5595-obyski-v-naftogaze-ostanovili-peregovory-s-gazpromom.html [b] Обыски в Нафтогазе остановили переговоры с Газпромом [/b]
[url="http://energynews.su/print:page,1,1888-k-koncu-2013g-szhiganie-png-v-rf-mozhet-byt-snizheno-v-2-raza.html"] К концу 2013г сжигание ПНГ в РФ может быть снижено в 2 раза [/url]
[url=http://energynews.su/news/]новости мира сегодня[/url] новости дня
Ещё много интересного нашел тут: [b] новости ру [/b] [url=http://energynews.su/] украина последние новости видео [/url]

Лучшие мультфильмы новинки 2020

(Josephquice, 2020.09.10 22:33)

Здравствуйте! прикольный у вас сайт!
Нашел интересную базу кино: [b] смотреть сериал братаны в хорошем качестве [/b] [url=http://kinoserialtv.net/]http://kinoserialtv.net/[/url]
Здесь: смотреть аниме лучшая первая любовь http://kinoserialtv.net/anime/ список 2019
Тут: [url=http://kinoserialtv.net/detektiv/]смотреть бесплатно хороший детектив[/url] русский детектив онлайн в хорошем качестве рейтинг 2019
Здесь: [url=http://kinoserialtv.net/kriminal/]лучшие криминальные фильмы смотреть онлайн бесплатно[/url] Лучшие криминальные фильмы смотреть онлайн рейтинг 2020
Здесь: http://kinoserialtv.net/4024-vyyasnilas-prichina-izgnaniya-lyuka-skayuokera.html Выяснилась причина изгнания Люка Скайуокера
Тут: Трилогия «Назад в будущее» оживет в комиксах [url=http://kinoserialtv.net/8846-trilogiya-nazad-v-buduschee-ozhivet-v-komiksah.html] Трилогия «Назад в будущее» оживет в комиксах [/url]


1 | 2 | 3 | 4

Következő »