Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁT FEGYVERES ERŐK (Tengerészgyalogság MOMP "Zvir"Hvar)

 

 

 

MOMP Hvar otok „Zvir”

 

  (vegyes tengerészgyalogos különítmény)

 

Hvar sziget
 
 

30312_untitled_scanned_30.jpg

 
MOMP-„Zvir” – ( Mješovitog odreda mornaričkog pješaštva -MOMP) vegyes tengerész gyalogos különítmény- Hvar szigeten 1991. év elején alakult meg.
 
Hvar sziget  horvát védelmében elsőként a Nemzeti Ellenállás (NZ) fegyvertelen csoportja vette ki a részét 1991.év elején. Ezen egység önkéntesei, 29 fővel nyár elején csatlakoztak a horvát Nemzeti Gárda (ZNG) fegyveres erőihez, mint  Hvar járás NZ tartalékos fegyveres egység. Az egységet a rendőrség-belügyminisztérium (MUP) Hvar szigeten lévő járőrei erősítették meg. A Hvar ZNG tartalékos egysége Stari Grad repülőterén állomásozott.
 
1991.július 16-án létrejött  tartalékos  ZNG szakasz ellenőrizte Jelsa és Stari Grad városok területét, Lukin Peronja parancsnok vezetésével. A szakasz fegyverzettel látta el a ZNG OZ Split parancsnoksága. A szakasz működését a Területvédelmi Stáb Hvar Járás (STO Hvar) parancsnokság krízis törzs irányításával kezdte meg 1991.augusztusától. A válság törzs pontosan 1991.08.08-tól kezdte meg működését.
 
1991.08.20-án Hvar sziget Sucuraj településén megalakult egy újabb ZNG tartalékos szakasz 25 fővel Grgo Jelicic parancsnok vezetésével. A szakasz feladata volt a sziget keleti részének a kontrolálása.
 
1991.szeptember elején Hvar sziget Hvar várostól nyugatra lévő TV adótorony „ Mala Grcka” és Pelegrin szigetnyúlvány védelme érdekében a sziget krízis stáb létrehozott 25 fővel Mate Bracanovic parancsnok vezetésével egy újabb tartalékos ZNG szakaszt ( szeptember 07-től) és egy külön rajt (szeptember 01-től).
 
Az Észak és Közép Dalmácia OZ Split parancsnokság tizenkét darab AP 7. 62mm-es kézi gépkarabéllyal látta el a Hvar-i ZNG tartalék szakaszokat.
1991.szeptember 14-15-én a JNA megkezdte támadását a haditengerészeti a légi erőkkel a horvát erők „Zelena Tabla” és „Mala Bara” akciójára válaszul . Ezen akciók során a horvát erők Ploce (Neretva folyó torkolata) területén lévő JNA TO fegyverzeti raktárak elfoglalásával jelentős haditechnikai anyaghoz jutottak.
 
LINK:
 
 
Hvar szigetén szeptember 15-én 15.00 órakor a JNA légierő (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe támadást intézett a sziget Stari Grad városnál lévő reptere ellen. A reptéren a horvátok „tűzoltó” (Air Tractor) típusú repülői (két darab), valamint egy „tűzfelderítő” sport repülőgépe és egy  „tűzfelderítő” repülőgépe állt készenlétben. A repülőgépek megrongálódtak a támadásban . A  szerb légierő támadásában megrongálódott két személyzeti épület, repülőgépekhez és repüléshez tartozó felszerelések, négy repülőtéri jármű ( két civil gépkocsi és egy rendőrségi gépkocsi valamint egy ZNG katonai jármű)
Ugyanezen a napon (szeptember 15.) a Jugoszláv Haditengerészet (JRM) hadihajó raja nem messze Sucuraj Hvar szigeti várostól a Neretva tengercsatornán ( Neretvansko kanal) harci támadásba kezdett Ploce (Neretva folyó deltavidékén lévő tengerparti város) ellen. A Hvar sziget horvát válság, krízis törzse a ZNG tartalékos szakaszát Sucuraj városkába, Stari Grad repülőterére és a HRT adótorony védelmére irányította át.
 
A JRM megkezdte haditengerészeti blokádját az Adrián, mely egészen december elejéig tartott. December elejétől a JRM kivonta a blokádban részt vevő erőit Vis és Lastovo szigeti bázisaira tartalékba, mely bázist végül a Neretva és Korcula tengercsatornán elszenvedett veszteségeik után
 
1992.májusig elhagyták Boka Kotor irányába ( Montenegro).
 
A JRM tengeri blokádja végett a Hvar szigeten lévő horvát erők szeptember 16-tól a ZNG , a rendőri és a Nemzeti Ellenállás erői egy központi parancsnokság alá sorolják, mely elnevezése a Védelmi Parancsnokság Hvar sziget (Zapovjednistvo Obrane Otok Hvar/ ZOOH) . A ZOOH–t Nikola Simunovic horvát tartalékos tiszt vezette. Helyettese Tomo Buzolic volt, Hvar sziget rendőrségének parancsnoka. Hvar szigeten megalakították a fegyveres erők állomáshelyeit Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városokban, ahol a tartalékos Hvar rendőrség és 80 fő tartalékos önkéntes ZNG Hvar járás erői láttak el szolgálatot. Az állomáshelyeket a rendőrség Hvar, Stari Grad, Jelsa, Sucuraj városok parancsnokai irányították. Ezen egységek feladata volt a sziget belső kontrolja, az esetleges szerb diverzió, deszant elhárítása.
 
1991.október 3-án 13.00 óra körüli időben a Jugoszláv Néphadsereg légierejének  (JRZ) két „Jastreb” típusú harci gépe  támadást intézett a HRT adótornya ellen „Mala Grcka” Hvar területén. A támadás nem érte el célját, mert a HRT (Horvát Rádió és Televízió) adótornya nem kapott találat, viszont a repülők lövedékei felgyújtották az erdőt és az aljnövényzetet.
 
A ZOOH 400 fős önkéntes ZNG katonából négy csapatot „ceta” alakít ki (század szintű sajátságos jugoszláv katonai formációt) , 1.csapat Hvar, 2.csapat Stari Grad, 3.csapat Jelsa és 4.csspat Sucuraj .Mindegyik csapat élére tapasztalt parancsnokokat jelölnek ki. A rendőri erők élére a ZOOH Stjepan Peronja parancsnokot nevezete ki.
 
A horvát fegyveres egységeket kezdetben a rendőrség által a helyi lakosságtól begyűjtött vadászpuskákkal fegyverezték fel, majd későbbi időszakban modernebb fegyverzethez is hozzájutnak. Decemberig a fegyveres erők tagjai megkapták személyes fegyverzetüket. A kézifegyverek mellett tizenöt 60-120.mm-es aknavetővel, kilenc kézi rakétavetővel  (vállról indítható vetők) egészült ki a fegyverzete a Hvar szigeti erőknek.
 
A ZOOH részére fontos volt a Hvar szigeten működő  Információs Központ :Hvar (COH). A COH már a ZOOH megalakulása előtt folyamatosan figyelte és nyomon követte a jugoszláv haderők mozgását, főleg a JRM erőkét és a JRZ erőkét. A COH minden észlelt hadmozgásról és tevékenységről azonnal koordinált a ZOOH-val.
 
1991.decemberben a JRM a Neretva és Korcula tengercsatornákban lefolytatott manőverei során súlyos tűzharcba került a horvát Korcula szigeten és Peljesac félszigeten lévő partvédelmi tüzérséggel ( 1991.november 13-16.), mely arra kényszerítette a JRM hadihajózó rajait, hogy kivonuljanak Vis és Lastovo szigeten lévő bázisaikra. A JRM  ( 1991.november 11-15.) szintén meghátrált a Split tengercsatornán folytatott manőverei során a Brac, Solta és Split horvát partvédelmi tüzérségei előtt. Ezen JRM hadihajó raj is Vis, Lastovo bázisokra lett kivonva.
Legvégül a JRM 1992. májusában végleg elhagyta Vis, Lastovo bázisait és maradék hadihajózó erőit a crna gorai Boka Kotor bázisára vonta ki, ahonnan a déltengeri Dubrovnik várost támadta.
 
LINK:Harcok az Adrián
 
A Hvar szigeten lévő horvát erők nem nagyon tudtak „beleszólni” a tüzérségi harcokba a JRM hadihajóival szemben, mert nem voltak ellátva partvédelmi tüzér ágyukkal, haditechnikai eszközökkel.
1991. november végén megalakult a horvát haditengerészet (Hrvatska Ratna Mornarica/ HRM), Sveta Letica parancsnok vezetésével.
 
LINK: Horvát Haditengerészet
 
December közepén a Hvar szigeti horvát fegyveres erők létrehozzák tengerészgyalogos zászlóaljukat a HRM irányítása alatt.  A ZOOH pedig Zeljka Novaka parancsnok vezetésével létrehozza 7. számú partvédelmi tüzér ütegét (7. obalna artiljeriska baterija/ OAB), mely üteg bázisát Pelegrin szigetnyúlványon ( Hvar város közeli szigetvég)  alakítják ki, ahonnan figyelemmel kísérhették a Hvarski tengercsatorna ( Brac sziget és Hvar sziget közti tengerrész)és Viski tengercsatorna (Hvar sziget és Vis sziget közti tengerész) területét.
 
1992.01.19-én Jelsa városban a tengerészgyalogos zászlóaljat megreformálják, és áprilisától mint vegyes tengerészgyalogos különítmény  (Mjesovita Odreda Mornaricka Pjesastva/ MOMP Hvar) folytatja funkcióját. A folyamatos hadrendi létszámfeltöltés, fejlesztés, képzés a zászlóaljnál
1992.június 17-én zárult le.
 
1992. júniusától a MOMP-Hvar tartalék erőt képezett a Horvát Hadsereg (HV) haditengerészetének (HRM) parancsnoksága alatt. A MOMP különítménye korábban, mint Hvar sziget ZNG egysége nem vett részt aktív harci érintkezésben, feladatuk a sziget védelme volt, az esetleges szerb légi vagy vízi deszant elhárítása, valamint partvédelmi légelhárítás és szerb haditengerészeti erők megfigyelése, támadás esetén annak elhárítása.
 
1992.év végén a MOMP –Hvar a Közép-Adriai Tengerészeti Parancsnokság ( Pomorska Zapovjednistva za Srednji Jadran /PZSJ , Sibenik ) műveleti területén látja el feladatát, továbbra is Hvar biztosítása céljából.
 
1993. év elejétől a MOMP-Hvar egység felveszi a „ZVIR” történelmi előnevet, mely egy a XVI századi horvát vitorlás neve volt és hadihajóként vett részt az 1571 évben a törökök elleni harcokban Lepanta –nál.
 
1993.május végén a MOMP erőből 250 főt a Zadar műveleti zónába vezénylik, ahol részt vesznek a Novigrad környéki harcokban a 3. gárdista brigád 3. zászlóalja, majd az 5. gárdista brigád parancsnoksága alatt. Ez volt a Hvar szigeti harcosok első aktív katonai részvétele, ahol a fegyveres ütközetekben vették ki a részüket. 1993. szeptemberben már 260 fővel vettek részt a Novigrad-i harcmezőn folyó fegyveres akciókban, ahol egy fő életét vesztette, két fő súlyosan, négy fő könnyebben sebesült meg.
 
1994.év elejétől a MOMP „Zvir”-Hvar 440 fővel részt vettek az észak-dalmáciai Velebit hegység déli vonulataiban folyó harcokban, a Split főparancsnokság Zadar kihelyezett parancsnokság 1. műveleti szektorában. . A „Zvir” erőt támogatta továbbá 114 fővel a Vis szigeten megalakult Önálló Honvédő Század (Samostalna Domobranska Satnija/SDS) . A Velebit hegységben a márciusi télies nehéz időjárási körülmények nehezítették a déldalmát mediteránumhoz szokott Hvar szigeti és Vis szigeti összevont megerősítő erőt.
 
Az 1995. években a MOMP „Zvir”-Hvar erő részt vett a Horvát Hadsereg „Oluja 95”felszabadító akciójában a HRM parancsnoksága alatt.
A MOMP „Zvir” Hvar egység a továbbiakban tartalékot képezett a Horvát Hadseregben 2000.évig, majd 878.gyalogos zászlóalj elnevezéssel a Dél-Adriai Haditengerészeti Szektor –Ploce (VPS JJ)  parancsnokság alá irányítják.  
 
Kapcsolódó link a Jugoszláv Haditengerészet :

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--3.resz-1990-1991.-a-jugoszlav-haditengereszet--.html

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-a-haboruban--jna--4.resz-1990-1991.--a-jugoszlav-haditengereszet-.html

forrás:   
 
 
 

A mappában található képek előnézete A Horvát Hadsereg

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.22 05:58)

[url=https://www.jmyersenterprises.com/seni]download game harvest moon a wonderful life for pc full version free[/url]
http://mfasb.com.my/tool
download tema kartun untuk windows 7 free

[url=http://www.jmyersenterprises.com/seni]download games perjuangan semut for pc free[/url]
https://mfasb.com.my/tool
download ps2 winning eleven 2014 free
[url=http://tukukani.com/timu]pc games fifa 13 download free[/url]
https://wyattdentalcare.com/sosed
download office 2007 setup.exe only free
[url=https://beautybeachsalon.com/gor]download internet browser opera mini for pc free[/url]
http://soulfedphilly.com/mili
download ragexe.exe free
[url=http://orca-hub.net/slow]time crisis pc download free[/url]
https://syntonydesign.com/grim
anti spyware software download for windows 8.1 free

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.22 03:05)

[url=http://omkarcreation.co.in/ramo]wanted guns game download for pc free[/url]
http://www.diamondgroupweb.com/nefr
download apache jmeter for windows 8.1 free

[url=https://babalockusa.com/pono]action pc basketball download free[/url]
https://successacademyonline.org/mimo
terminal services manager windows 7 download free
[url=https://groupemacelec.com/agan]download pack de carros gta san andreas pc free[/url]
https://rickerling.com/rebo
screenshot on pc download free
[url=https://soulfedphilly.com/mili]avast antivirus download windows 7 full version 2013 free[/url]
http://wistenterprise.com/klov
mozilla firefox 3 download for windows 8 free
[url=https://behoof.in/assets/pic]download mozilla firefox for windows 8 free[/url]
https://billionwealthmining.com/gosp
kmplayer 3d download for windows 7 free

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.22 00:21)

[url=https://zhmgd.com/righ]download top spin 4 pc myegy free[/url]
https://mensovann.com/klm
autocad 2010 download windows 7 64 bit free

[url=https://batrepairadda.com/products/apl]games for windows 7 download free[/url]
http://anuralnidhi.com/assets/fok
nvidia graphics driver download windows 7 free
[url=https://creativeshory.com/inak]snooker game download for pc free[/url]
https://daniyalpharma.com/wp-content/rod
download hosts file windows 10 free
[url=http://chsfce.com/korv]theme for windows 7 download 2013 free[/url]
https://www.womenforwomenkenya.com/daas
music download for pc free
[url=https://successacademyonline.org/mimo]download software photoshop cs4 for windows 7 free[/url]
http://monterural.com.ar/wp-content/logs
pro11.msi microsoft office 2003 download free

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.21 21:32)

[url=http://www.clarioncoolers.com/zoro]need for speed hot pursuit 2010 pc crack download free[/url]
http://ruraldemonte.org.ar/avat
download themes fairy tail for windows 7 free

[url=http://wistenterprise.com/klov]windows 8 pro pt br 32 bits download free[/url]
http://successacademyonline.org/mimo
download gratis format factory exe free
[url=http://batrepairadda.com/products/apl]latest idm download for windows 8 free[/url]
http://513solutions.com/estm
pool pc game 2012 download free
[url=http://mfasb.com.my/tool]open office word download windows 7 free[/url]
http://513solutions.com/estm
maya animation software download full version for windows 8 free
[url=http://delhitentagency.com/img]windows 7 theme download free[/url]
https://soulfedphilly.com/mili
dvd software download windows 7 free

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.21 16:05)

[url=https://www.eurekapublishing.co.uk/hrus]download open rar files windows free[/url]
https://vectourgroup.com/kimp
download latest google chrome for windows 7 free

[url=http://premierprospectsacademy.com/vesn]star wars force commander pc download free[/url]
http://redrosebusiness.com/idio
nfs most wanted highly compressed pc games download free
[url=http://expotech-eg.com/ruga]microsoft windows 8 download size free[/url]
https://bigshop-online.com/sebo
bitdefender total security 2015 download for windows 7 32 bit free
[url=https://redrosebusiness.com/idio]roxio easy cd dvd creator download windows 7 free[/url]
https://kerryskoffee.com/holp
download game megaman x5 pc full version free
[url=http://starticris.com/hool]windows 7 professional audio drivers download free[/url]
https://www.greenriveroutdoors.com/gred
norton internet security 2014 download 3 pc free

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.21 14:41)

[url=https://bestunggulan.com/wp-content/vag]unix os software download for windows 7 free[/url]
https://signal-digi.store/vupy
google chrome 2014 download windows 8 free

[url=https://signal-digi.store/vupy]windows 7 mplayer download free[/url]
http://tukukani.com/timu
gears of war 3 pc download tpb free
[url=https://gujratistatus.in/wp-includes/front]cara download game sepak bola ps2 untuk pc free[/url]
http://achisehat.store/trop
how to download videos from youtube to pc without any software free
[url=https://eldominicanord.com/cold]how to download images from whatsapp on bluestacks to pc free[/url]
https://ruteroscix.com/olso
catz and dogz pc game download free
[url=http://gujratistatus.in/wp-includes/front]download showbox app for pc free[/url]
http://bigtsteps.com/mukl
download microsoft word 2010 for windows 8 free

vulkan vegas

(Charlesham, 2022.01.21 06:21)

vulkan vegas casino vulcan vega vulkan vegas pl vulkan casino logowanie vulkanvegas23 vulkan vegas casino login vulkan vegas zaloguj vulcan casino logowanie vulkanvegas casino vulcan kasyno vulkan vegas login vulkan vegas 24 kasynovulkan vulkan vegas vulkan vegas legalne w polsce

vulkanvegas23 [url=https://vulkanvegas100.pl]vulkanvegas23[/url] vulcan casino logowanie [url=https://vulkanvegas100.pl]vulcan vega[/url] kasynovulkan [url=https://vulkanvegas100.pl]vulcan casino logowanie[/url] vulkan vegas legalne w polsce [url=https://vulkanvegas100.pl]vulkan vegas kasyno[/url] vulcan kasyno [url=https://vulkanvegas100.pl]vulkan vegas pl[/url]

vulkan vegas 24 vulkan vegas legalne w polsce vulkanvegas casino vulkan vegas login kasynovulkan vulkan vegas casino vulkan casino logowanie vulkan vegas zaloguj vulkan vegas casino login vulkanvegas23

vulkanvegas23 [url=https://vulkanvegas100.pl]vulkanvegas23[/url] vulkan vegas legalne w polsce [url=https://vulkanvegas100.pl]vulkan vegas kasyno[/url] vulkan vegas pl [url=https://vulkanvegas100.pl]vulkan vegas logowanie[/url] kasynovulkan [url=https://vulkanvegas100.pl]vulkan kasyno[/url] vulkan vegas [url=https://vulkanvegas100.pl]vulkan vegas 24[/url]

vulcan kasyno vulkan vegas casino login vulkan vegas pl vulcan vega vulkanvegas casino

Христианская песня Таков наш Бог

(JeffreyFab, 2022.01.20 06:44)

[url=https://zen.yandex.ru/video/watch/61e7ac5454b25a0f23cf0d4c]Христианская песня Нет, мы не одни[/url]

Христианская песня Таков наш Бог

(WillardRhync, 2022.01.19 08:39)

[url=https://zen.yandex.ru/video/watch/61e667c48a4891364baf75c0]Когда любовь приходит с неба[/url]

Христианская песня Таков наш Бог

(WillardRhync, 2022.01.18 19:03)

[url=https://zen.yandex.ru/video/watch/61e660221410166533e8381c]Песня Тебя люблю[/url]

Христианская песня Таков наш Бог

(WillardRhync, 2022.01.18 09:58)

[url=https://zen.yandex.ru/video/watch/61e6634077b7ce520a36b72e]Падают снежинки[/url]

Христианская песня Я счастлив со Христом

(RonaldLeaph, 2022.01.18 04:53)

<a href=https://zen.yandex.ru/video/watch/61dff66240e40b385f661060>Стихотворение "Имя мамино"</a>

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.17 13:44)

[url=https://bit.ly/3zZrtZl]download tema windows 7 basketball free[/url]
wwe 2k14 pc games download free
[url=https://bit.ly/3FzoGXL]pro tools 11 windows 8 download free[/url]
download hp officejet 5610 driver windows 7 free
[url=https://bit.ly/3I4g2Cf]hp 1160 pcl 5e driver download free[/url]
https://bit.ly/3qkDTHU
portable windows movie maker 6.1 download free
[url=https://bit.ly/33ah8h3]christmas themes download windows 7 free[/url]
chemdraw software download for windows 10 free
[url=https://bit.ly/33vr8RV]download pdf to excel converter software for windows 7 free[/url]
windows 8 dock download free
[url=https://bit.ly/3fgM1mF]download windows 8.1 pro with media center 64 bit free[/url]
https://bit.ly/3qoOQbE
nvidia geforce gts 250 drivers download windows 7 free
[url=https://bit.ly/33m8v31]harry potter and the half blood prince pc game full download free[/url]
metal slug game download for pc full version free
[url=https://bit.ly/3rgTIP8]wot blitz download pc free[/url]
download software windows media player classic terbaru free
[url=https://bit.ly/33BnTbE]qualcomm atheros ar9285 wireless network adapter driver windows 7 download free[/url]
https://bit.ly/3rhDi9j
download de the sims 1 completo para pc gratis free
[url=https://bit.ly/33doAIg]cpu temperature gadget windows 7 64 bit download free[/url]
fraps download full version windows 10 free
[url=https://bit.ly/3I4fz3a]ibm spss statistics 17 download for windows 7 free[/url]
angry birds seasons download for pc full version windows 8 free
[url=https://bit.ly/3FsdAUF]angry birds go download for pc full version free[/url]
https://bit.ly/3fhGX1d
fifa 07 download for windows 8 free
[url=https://bit.ly/33pDoDt]need for speed underground 2 download pc free[/url]
oxford dictionary download full version for pc english to bengali free
[url=https://bit.ly/3fk0Kx7]nuget.exe 2.8.5 download free[/url]
epson lx-300+ii driver download for windows 8 free
[url=https://bit.ly/3KdMFiQ]browser per windows 98 download free[/url]
https://bit.ly/3A1dand
microsoft windows 7 home premium digital download free
[url=https://bit.ly/3Fojw0Q]download farm frenzy 3 madagascar full version for for pc free[/url]
cod war pc download full free
[url=https://bit.ly/3rmL4yv]download moneycontrol apps for windows 8 free[/url]
download brian lara cricket 2007 pc demo free
[url=https://bit.ly/3fmmsjY]adobe premiere pro cs6 download windows 7 free[/url]
https://bit.ly/3qrL29z
fonts download windows 8 free
[url=https://bit.ly/3GsQCy3]download oblivion windows 7 free[/url]
download windows 7 64 bit full version with crack iso free
[url=https://bit.ly/33pE3VI]ativador windows 7 64 bits ultimate download free[/url]
halo pc download kickass free
[url=https://bit.ly/33EdrjO]max payne 3 pc download completo kickass free[/url]
https://bit.ly/31Z3oFm
fts 15 game download for pc free
[url=https://bit.ly/3KbfFIb]nero 6 download with serial key for windows 7 free[/url]
[url=https://bit.ly/3re16Le]realta nua pc download free[/url]
[url=https://bit.ly/33y4xUE]dj music mixer software download for pc free[/url]
[url=https://bit.ly/3GvWy9j]spc code calculator download free[/url]
[url=https://bit.ly/3GwvQO5]pc cricket video download free[/url]
[url=https://bit.ly/3nuKcae]download northwind database script for sql server 2008 free[/url]
https://bit.ly/3fo0pJV
https://bit.ly/3Fnxikd
https://bit.ly/3rdHdE9
https://bit.ly/3I1w3cj
https://bit.ly/3ngje63
https://bit.ly/3tmJgrY

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.17 12:38)

[url=https://bit.ly/3GqO3w9]avg antivirus 2012 download for windows 8 free[/url]
intel 82852 graphics driver download for win7 free
[url=https://bit.ly/3KcBAi7]nfs hot pursuit 2 game download for windows 7 free[/url]
autocad 2010 download full version windows 8 free
[url=https://bit.ly/3Kb1XFh]super bomberman 5 para pc download free[/url]
https://bit.ly/33jvawU
download f1 2010 pc repack free
[url=https://bit.ly/3zWaRSh]the amazing spider man 2 pc game highly compressed download free[/url]
cisco packet tracer download for windows 8.1 64 bit free
[url=https://bit.ly/3K78MHR]windows 7 sp1 french language pack download free[/url]
download krrish 3 game for pc full version free
[url=https://bit.ly/3JVE3gK]avi player for windows 8.1 download free[/url]
https://bit.ly/3ro6Wd5
loader windows 7 ultimate 32 bits download gratis free
[url=https://bit.ly/3Fou6or]the sims 2 download full game pc free[/url]
ati mobility radeon hd 5470 graphics driver download windows 7 free
[url=https://bit.ly/3qpfDEN]dell d630 drivers for windows 7 download free[/url]
just cause 2 pc game highly compressed download free
[url=https://bit.ly/3tuvGmJ]vuze download for windows 8.1 64 bit free[/url]
https://bit.ly/3A0KB9e
download games for pc free
[url=https://bit.ly/332rZd7]intex it 305wc camera driver download for windows 7 free[/url]
download windows 7 sp2 64 bit iso free
[url=https://bit.ly/3qtkNPO]2wire pc card wireless adapter driver download free[/url]
how to download apk files from google play store on pc free
[url=https://bit.ly/3trd8Dz]hp pavilion g6 webcam driver windows 7 download free[/url]
https://bit.ly/3fnMPpG
mobeely download for pc free
[url=https://bit.ly/3Kb2zuC]download beyblade metal fusion counter leone full pc game free[/url]
360 share pro download for windows 7 free
[url=https://bit.ly/3nlag7G]forticlient ssl vpn download for windows 7 64 bit free[/url]
download pictures from icloud to pc free
[url=https://bit.ly/3Gt7KUc]multi window app download free[/url]
https://bit.ly/3HV6edN
download musik fra youtube til pc free
[url=https://bit.ly/33wNe6o]affinity photo software for windows download free[/url]
jhene aiko kendrick lamar growing apart download free
[url=https://bit.ly/34E1oTW]windows 8 upgrade key download free[/url]
microsoft powerpoint 2003 download full version for windows 8 free
[url=https://bit.ly/3K9LLnE]subway surfers 2 download pc free[/url]
https://bit.ly/3tmAOsZ
winrar 64 bit download full versao windows 7 baixaki free
[url=https://bit.ly/3zXgf7J]lexmark z25 drivers windows 7 download free[/url]
download wps pin for windows free
[url=https://bit.ly/3zZU1BM]windows 7 loader all versions download free[/url]
super tank pc game download free
[url=https://bit.ly/3tuKQIo]microsoft lumia 535 windows apps download free[/url]
https://bit.ly/33xQuP8
iso image for windows 7 ultimate download free
[url=https://bit.ly/3tqTBmN]cyberlink youcam 7 deluxe full version download for windows 7 free[/url]
[url=https://bit.ly/3qoh0DB]fb app download for windows 7 free[/url]
[url=https://bit.ly/3qmB21p]download mapsource for windows 7 32 bit free[/url]
[url=https://bit.ly/3IimqGv]oxford dictionary download for pc english to hindi free[/url]
[url=https://bit.ly/3I8ibNC]download software for hp officejet 6500 for windows 7 free[/url]
[url=https://bit.ly/332lQxz]download vlc for windows 8 64 bit free[/url]
https://bit.ly/3rh44yE
https://bit.ly/3twrTFv
https://bit.ly/31WKYVJ
https://bit.ly/3rh3918
https://bit.ly/3I6cOP0
https://bit.ly/3Ftb806

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.17 11:31)

[url=https://bit.ly/3ris7ND]download halo 2 for windows 8.1 free[/url]
download ultimate spiderman pc game mods free
[url=https://bit.ly/3tudwRQ]how to use utorrent to download movies on windows free[/url]
82801 pci bridge 244e driver download free
[url=https://bit.ly/34G4zur]tcp ip optimizer windows 7 download free[/url]
https://bit.ly/3tkmZen
windows 7 iso download free
[url=https://bit.ly/3rePUOw]roxio easy cd creator windows 7 download free[/url]
ffmpeg download windows 7 free
[url=https://bit.ly/3tvlydt]disable confirm open after download windows 8 free[/url]
window 10 launcher download apk free
[url=https://bit.ly/3FoG7KN]download make video converter for windows 7 free[/url]
https://bit.ly/3GsBzo4
filezilla ftp client windows 7 64 bit download free
[url=https://bit.ly/34Uig9h]download cars gta iv pc free[/url]
rar download for windows 8.1 free
[url=https://bit.ly/3frsvDT]prime95 windows 7 64 bit download free[/url]
pro tools m powered 8 windows 7 download free
[url=https://bit.ly/3qo8ODt]cara download instagram melalui pc free[/url]
https://bit.ly/3Gw45VR
windows movie maker software download for windows 8.1 free
[url=https://bit.ly/3KaVv11]lumia 535 windows 8.1 download free[/url]
coc hack tool.exe download free
[url=https://bit.ly/3qpS926]piante contro zombi pc download free[/url]
creator.exe download free
[url=https://bit.ly/3tmYGg2]jogos de futsal para pc download free[/url]
https://bit.ly/3tqFNJb
download gratis ggmm gta san andreas pc free
[url=https://bit.ly/3Kds9z2]fastest youtube downloader for windows 10 free[/url]
dolphin browser download for windows 10 free
[url=https://bit.ly/3I2X3YX]jumping flash download pc free[/url]
google+ download for windows 7 free
[url=https://bit.ly/3K6Gjlz]download windows 8.1 pro en us x86 iso free[/url]
https://bit.ly/3zZ6Cp7
paranoid game download windows 7 free
[url=https://bit.ly/34LFUo9]fitbit app download pc free[/url]
download wireless key view untuk windows 8 free
[url=https://bit.ly/3I3Pmll]tekken 3 game download for pc setup free[/url]
urban dictionary download for windows 7 free
[url=https://bit.ly/3zVkNLE]windows 8 professional 64 bit crack download free[/url]
https://bit.ly/3fwTs96
winamp music player download for pc free
[url=https://bit.ly/3KaVslJ]mscomct2.ocx download win 7 free[/url]
best blu ray player for windows 7 download free
[url=https://bit.ly/3fuEmks]download game drag racing pc free[/url]
download software drum terbaik untuk pc free
[url=https://bit.ly/3r90eav]ageia physx download for windows 7 32bit free[/url]
https://bit.ly/3qsvEcY
toy story 2 buzz lightyear to the rescue pc download free
[url=https://bit.ly/3zTkwc3]neverwinter nights aurora toolset download free[/url]
[url=https://bit.ly/3GsLAkR]virtual drums download for windows 7 free[/url]
[url=https://bit.ly/3FoPpGx]swf player download windows 7 free[/url]
[url=https://bit.ly/3zVfdJe]screen capture software for pc download free[/url]
[url=https://bit.ly/3K9WMp2]download 3d cricket game pc full version free[/url]
[url=https://bit.ly/3nodMy3]powerpoint viewer.exe download free[/url]
https://bit.ly/324Pxxu
https://bit.ly/3K7Q4jb
https://bit.ly/3Kgvq0g
https://bit.ly/3qnEcBU
https://bit.ly/3FmuGmU
https://bit.ly/3FuMpsj

Христианская песня Я счастлив со Христом

(RonaldLeaph, 2022.01.17 11:02)

<a href=https://zen.yandex.ru/video/watch/61dff7e6c68948034c25b118>Далеко за горизонтом</a>

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.17 10:25)

[url=https://bit.ly/3HW3nkL]50 cent bulletproof game pc download free[/url]
mysql 4.1 download windows free
[url=https://bit.ly/3zYQsMc]nero 9 download for windows 7 with serial key 64 bit free[/url]
simcity buildit game download for pc free
[url=https://bit.ly/3A14lcI]wings of fire pdf download in tamil free[/url]
https://bit.ly/3ttYQC7
rar file download for windows 8 64 bit free
[url=https://bit.ly/3tmHze6]download nba 2k13 pc crack only free[/url]
teamviewer 8 download for windows 8.1 64 bit free
[url=https://bit.ly/3Ibw9yd]playback media player download windows 7 free[/url]
avast antivirus download for windows 7 professional 64 bit free
[url=https://bit.ly/3th0YNJ]download pc study bible 5 software free[/url]
https://bit.ly/3Kb2Zkt
download hry na pc plne free
[url=https://bit.ly/3riNyhu]imperium civitas 2 download gratis ita pc free[/url]
ms office 2007 cracked version download for windows 7 free
[url=https://bit.ly/3FpMQ7b]download games angry birds star wars 2 for pc free[/url]
harry potter 1 pc game download tpb free
[url=https://bit.ly/3HZfv4w]window xp 2006 movie maker software download free[/url]
https://bit.ly/3KbAHWU
download game green farm 2 for pc free
[url=https://bit.ly/3Fw5Rox]rayman legends pc download ita free[/url]
download game recorder for pc free
[url=https://bit.ly/3rninBw]pokemon omega sapphire download pc free[/url]
pc games action download full version free
[url=https://bit.ly/3tolTyc]adt download for windows 10 free[/url]
https://bit.ly/3KdJB6s
htc touch2 t3320 pc suite download free
[url=https://bit.ly/3Fq97Sd]download games for pc bike race full version free[/url]
greek wpa finder download for windows 10 free
[url=https://bit.ly/3zWsx09]wimbledon tennis game download for pc free[/url]
download windows themes for nokia 5233 free
[url=https://bit.ly/3zY8SN8]wintobootic download filehippo free[/url]
https://bit.ly/3GuFb93
ati radeon hd 5770 drivers windows 7 64-bit download free
[url=https://bit.ly/3FrZ1jU]hp laserjet 1320n driver windows 7 64 bit download free[/url]
download solitaire for windows 8 from microsoft free
[url=https://bit.ly/3I2zcsn]windows 8 loader download blogspot free[/url]
photoshop cs6 download gratis italiano windows 7 versione completa free
[url=https://bit.ly/3nr0AZb]microsoft office word 2010 download for windows 8.1 64 bit free[/url]
https://bit.ly/3fmMhjY
mdsolids download windows 7 free
[url=https://bit.ly/3tnYMUH]project igi 1 game download full version for windows 7 free[/url]
need for speed undercover full version download for pc softonic free
[url=https://bit.ly/3tquTmv]office 2010 download full version with key for windows 7 free[/url]
download windows storage server 2003 r2 standard edition free
[url=https://bit.ly/3rkLplE]microsoft office 2013 download kostenlos deutsch windows 8 free[/url]
https://bit.ly/3I7leW9
canon lbp 2900 driver download for windows 10 free
[url=https://bit.ly/3fl2whv]bluetooth for windows 8 hp download free[/url]
[url=https://bit.ly/3I6wpON]download cursor windows 8 free[/url]
[url=https://bit.ly/3zULYGF]download vb6 for windows 8 free[/url]
[url=https://bit.ly/3GvdL2P]download directx 10 for windows 7 32 bit free[/url]
[url=https://bit.ly/3Kbnb5H]download standard dual channel pci ide controller driver free[/url]
[url=https://bit.ly/3GweFfg]download themes transparan windows 7 ultimate free[/url]
https://bit.ly/3I8pmoY
https://bit.ly/3Fz6Ioq
https://bit.ly/3I41Fhg
https://bit.ly/3KeLeAL
https://bit.ly/34R1dow
https://bit.ly/34LEUQV

dfdg234dsfsd

(Daltonwep, 2022.01.17 09:18)

[url=https://bit.ly/3K6OiPl]kaspersky antivirus download for windows 7 free[/url]
theme windows 8 for windows 7 download free
[url=https://bit.ly/3FpOA0i]motioninjoy ds3 tool windows 10 download free[/url]
usb 2.0 web camera driver windows 7 download free
[url=https://bit.ly/3fkouRS]windows 8 transformation pack download free[/url]
https://bit.ly/3KdSTiR
download psiphon3 manoto1 for pc free
[url=https://bit.ly/33mw23R]madden 15 pc demo download free[/url]
download antivirus full version for pc free
[url=https://bit.ly/3JWRKvZ]windows 8 software for android tablet download free[/url]
download microsoft windows sdk for visual studio 2008 win32 tools free
[url=https://bit.ly/3flKDiD]facebook messenger download for windows 8 free[/url]
https://bit.ly/34SSLFk
8051 microcontroller opcode sheet download free
[url=https://bit.ly/3tvzMuD]pcspim download windows free[/url]
intel graphics for pc download free
[url=https://bit.ly/3tqwkkT]photo viewer download windows 10 free[/url]
fantastic four rise silver surfer pc game download free
[url=https://bit.ly/3zWfLOZ]snapshot viewer download windows 7 free[/url]
https://bit.ly/34JkSXi
cinema 4d download for windows 10 free
[url=https://bit.ly/3tm6Jtl]download winning eleven 6 ps2 free[/url]
download file locker for windows 7 free
[url=https://bit.ly/3fkhsfS]incredible hulk game download for pc free[/url]
download highly compressed pc games rip free
[url=https://bit.ly/3rfT2tj]rc helicopter simulator download windows 7 free[/url]
https://bit.ly/3raOvZc
mcafee internet security download full version for windows 8 free
[url=https://bit.ly/3I4yTNN]opera mini for android download to pc free[/url]
download die hard game for pc full version free
[url=https://bit.ly/33pPmgC]nero software for windows 7 64 bit download free[/url]
download incd windows 7 free
[url=https://bit.ly/3I8Qg00]severance pc game download free[/url]
https://bit.ly/3qvDaE7
microsoft office 2012 download for windows 7 free
[url=https://bit.ly/3FmDAAC]fl studio download full version windows 7 free[/url]
qmf for windows download free
[url=https://bit.ly/3zTQAMU]microsoft word 2011 download windows free[/url]
nhl hockey game pc download free
[url=https://bit.ly/3r7QbCJ]dvd player download full version pc free[/url]
https://bit.ly/3zTMCUA
cupcake full song download free
[url=https://bit.ly/3GjcTyc]80's pc games download free[/url]
windows_8_pro_en-us_x86.iso download free
[url=https://bit.ly/3qsI6t6]xtree gold for windows 7 download free[/url]
download flappy bird for pc free
[url=https://bit.ly/3GmKmrv]ringtone cutter download pc free[/url]
https://bit.ly/3Gw9DQd
download angry birds go for pc full version free
[url=https://bit.ly/3zSzy1V]canon ir2200 driver download windows 7 64-bit free[/url]
[url=https://bit.ly/3qrvNxi]pc games download yahoo free[/url]
[url=https://bit.ly/3I56187]download emulator ps3 for pc free[/url]
[url=https://bit.ly/34BtEXi]jdk 6 windows 7 download free[/url]
[url=https://bit.ly/3Fjfve4]need for speed the run 2011 pc game download free[/url]
[url=https://bit.ly/3nr4Nw0]download diff for windows 7 free[/url]
https://bit.ly/3nkhqsO
https://bit.ly/323Egxm
https://bit.ly/3nlM84I
https://bit.ly/3fj0COq
https://bit.ly/3GqwaxH
https://bit.ly/34F6kYG

Христианская песня Я счастлив со Христом

(RonaldLeaph, 2022.01.17 08:23)

<a href=https://zen.yandex.ru/video/watch/61dff66240e40b385f661060>Стихотворение "Имя мамино"</a>

Христианская песня Я счастлив со Христом

(WillardRhync, 2022.01.17 08:22)

<a href=https://zen.yandex.ru/video/watch/61dfbb84bc05c57136a78750>Христианская песня Чудный художник</a>


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Következő »