Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK - LIKA (8.RÉSZ-Kronológia 1991)

 

 

KRONOLÓGIA

 

 
1991.év

 

 
1991. május és júniusban a helyi szerb lázadó csoportosulások aktivizálták magukat Gračac és Gospić közti vonalon. Folyamatosan akadályozták a közforgalmat a főbb közlekedési utakon, ellenőrző pontokat felállítva, és taposó aknákat és robbanó anyagokat helyeztek el a vasúti pályavonalon Medak –nál. A JNA eközben folyamatosan vonta össze erőit Otočac , Gospič, Lički Osik környékén , lassan körbezárva a településeket, ahol a horvát többség lakosság koncentrálódott és a régi központi rendőri erői csoportosultak. A JNA körbezárta Lovinac , Sveti Rok és Ričice településeket.
Az első konfliktus helyzetre nem kellett sokáig várni, Lovinac és környékének szerb ellenőrzése alá vonása során a helyi horvátokkal gyorsan összecsaptak. Az első Lovinac környéki szerb összecsapások 1991.08.05. nem hozták el a várt eredményt a szerbeknek. A jelentős veszteség váratlan érte őket a horvát ellenállás keményebbnek bizonyult a vártnál.

Lovinac elleni szerb támadások a nyolcadik hónapban szinte egész napossá váltak. 

 
A JNA megpróbálta elszigetelni Gospić , Otočac ,Licki Ribnik és Bilaj településeket , bekerítve azokat. A helyi horvát védelem azonban sikeresen szerveződött ,folyamatosan, és lépett fel a szerb agresszióval szemben. Ennek eredménye képen alakultak ki az erővonalak , ellenállási gócpontok a Lika-i tájegységben.
 
A tájegységben a többségi szerbek lakta részeken létrehozzák Otočca körzetében saját támaszpontjaikat ,Podum , Um , Staro selo , Škara , Glavice és Zalužnice településeken. Ezen településekről támadták folyamatosan a szerb lázadó erők a horvátok ellenállási gócpontjának számító Otocac városát .
 
1991. augusztus 5-én szerb csoport Raduča-ból, Rado Čubrilo vajda vezetésével Lovinac-ból elszállított öt helyi horvát lakost ismeretlen irányba. Pár nap után a rendőrség a vasúti sínek mellett Gospic-nál rátalált az elhurcoltakra, aki élettelen testei  a vasútvonal mentén feküdtek. Hasonló támadások történtek ,mikor a szerbek lezárták Ljubovo környékét . A területzárás során megtámadták a helyi horvát rendőröket és provokálták a lakosságot. . A szerb önkénteseik folyamatosan képezték magukat a „Vedrina” Medak-i lőtéren.

A feszültség csillapítása érdekében-legalábbis ezzel az indokkal- visszatért a körzetbe a JNA ,mint “békítő erő”.
 
Augusztus 25-én a többhónapos Golubić-i kiképzésből visszatértek a likai területre a "Martićeva” milícia egységei, akik Lički Osik településen létrehozták a "Stanicu javne bezbednosti Teslingrad" közbiztonsági erő állomáshelyét. A közbiztonsági erők megkezdték a horvát lakosság ellenőrzés alávonását.
 
Ezen a napon közben megalakult a horvát haderő Zbor Narodna Garda- Gospic egysége.

 
Az elkövetkező augusztusi napokban folyamatos volt a szerb provokáció ,mely propagandája Gospic meghódítását vette célba. A városban többségében horvátok laktak , így a szerb agresszió legsúlyosabb formája augusztus 30-án történt meg, mikor is a szerbek 01.14-kor tüzérségi támadást intéztek Gospic ellen.
A támadást a horvátok az ellenséges szándék egyértelmű jeleként fogták fel, így már az első napokban sikeresen vették fel a küzdelmet a szerb lázadókkal szemben, és megakadályozták a város megszállását.
 
1991.08.24. Szerb lázadók akciója során Otocac és Brinje régióban négy horvát rendőr vesztette életét. Az esti órákban súlyos harcok alakultak ki a horvát rendőri MUP és katonai nemzeti gárdista ZNG erők valamint a helyi szerb lázadó erők közt. A szerb erők Korenica felől támadták Prozora és Sinac településeket. Az elkövetkező napokban a szerbek aknavetőkkel lőtték a horvát településeket.
 
1991.08.31. A szerb erők a Gospic régióban támadást intéztek Bilaj és Gospic ellen. A céljuk a likai főváros Gospic bevétele. Ez azonban nem sikerült , tekintettel az erős jól szervezett horvát védelemnek.
 
1991.09.04. Megalakul Mirko Norac vezetésével a horvát erők 118. brigádja . A horvát rendőrség (MUP) és a ZNG kialakítják védelmi vonalaikat és ellenőrző pontjaikat. Gyalogos egységként állásaikat kialakítják a Novčic-i új hídtól Alarova brda –ig .
 
A szerb erők továbbra sem hagytak fel Gospic elfoglalásával ,két főbb irányból támadták a várost , Ostrvice és Lički Osik felől , valamint Gospic-tól kelet ,észak-keleti irányból. Délkelet felől a horvátok Lovinac és Sveti Rok-nál próbálták feltartóztatni a szerb erőket.
 
A legnehezebb időszaknak 1991.09.09 és 1991.10.10. közti időszak bizonyult , amikor a szerb JNA és helyi szabadcsapatok átfogó harckocsikkal és tüzérséggel támogatott gyalogos támadást indítottak Gospic ellen. Ennek során Novo Most-tól támadtak Novčica felé egészen Alarova brda-ig. A horvát véderőknek sikerült megtörni a szerb támadást ezzel megvédve Gospic-ot ismét .
 
1991.szeptember 10-én a JNA “békefenntartó” erői ,harckocsizó egységei elhagyták Gospic-i állomáshelyüket, majd 14-án a Perušić-i laktanyát ,18-án a Gospić-i laktanyát.
 
A szerb ellenőrzés alatt álló területeken élő horvát lakosság zaklatása folyamatossá vált. Több helyi horvát veszti életet a szerb paramilitariáns csoportok akcióiban Lovinac, Perušićka Kosa, Široka Kula, Urijam, Lički Osik...településeken.
 
1991.09.14. A JNA elveszti a Perušić településnél lévő bázisát. A horvátok a sikeres akcióban jelentős haditechnikai eszközhöz jutottak. . A szerb lázadó erők gránát és „napalm-bomba” támadásokat hajtottak végre Gospic ellen, miközben a JNA is bekapcsolódott és folyamatosan lőtte a horvát várost.
 
1991.09.15. Az őszi „laktanya” harcok megindulásával egyre intenzívebb fegyveres összecsapásokra került sor a szerb és horvát erők részéről. A JNA és helyi szerb területvédelmi erők fokozták katonai műveleteiket a likai Otočac körzetében. A szerb erők célja volt blokád alá venni a várost, körbezárni és elfoglalni. A taktika hasonlított a Gospic város bevételére tett hadműveleti mozgásokra.
 
1991.09.16. A Gospić környéki harcokban életét veszti a szerb lázadó erők vezetője ,Giška vajda (Božović Đorđe).
 
1991.09.19 A JNA elveszti Gospic városnál lévő laktanyáját. A horvát erők fogságba ejtettek 35 JNA tisztet és 170 közkatonát.
 
1991.09.20. A horvát erők ellenőrzés alá vonták a Gospic-tól keletre eső régiót ezzel végkép megakadályozva a JNA tervét , melyben a város teljes körbezárására törekedtek.
 
1991.09.21.Miután a horvátok sikeresen ellenőrzés alá vonták egész Gospic és annak keleti város menti régióit , belekezdtek Bilaj szerb blokádjának felszámolásába
 
1991.09.22. A JNA elvesztette Jasikovac –ban lévő katonai bázisát . A horvát erők jelentős haditechnikai anyaghoz ,eszközhöz ,fegyverzethez jutottak, hatvan páncélos járműhez, harckocsikhoz , több száz aknavetőhöz .

A szerbek folyamatos tüzérségi támadásában Gospic épületeinek több mint a 65% megrongálódott .
 
1991.09.24. A horvát erők Bilaj után folytatták a szerb blokád elleni műveleteiket Lički Ribnik felszabadítására. A szerb erők a horvátok műveletében jelentős veszteséget szenvedtek , de horvátok részéről is voltak áldozatok.
 
1991.09.18.-1991.09.24. periódusban a szerb erők sikereket értek el Lovinac és Sveti Rok térségében ,ahol ellenőrzés alá vonták a két település környékét.
A horvátok végrehajtották a térségben a civil horvát lakosság és katonák evakuálását , és megkezdték a gerilla harcot a JNA erőivel szemben.
 
1991.09.23. A szerb erők támadást intéztek Otocac körzetében a horvát védvonalak ,véd pontok ellen. A szerb erők Runjevice felől támadtak . További támadást intéztek a horvát véd állások ellen Kompolje térségében . A szerb erők Brlog , Bjeljevine , Drenov Klanac és Bloške felől támadtak.
 
1991.09.24. A horvát véderők minden támadást visszavernek.
 
1991.09.25. A horvátok továbbra is védik vonalaikat . A szerb erők visszatérnek Podum és Zalužnica területén lévő alapállásaikhoz.
 
1991.09.26. A horvát erők miután sikeresen szorították ki a szerb erőket , és számolták fel blokádjaikat a Gospic –Lika mezőn , ellentámadás végrehajtását tervezték. A műveletet „Medvjed” kódnéven illették. A művelet során Otočac környéki szerb blokádot számolták fel, mely során a ZNG horvát katonai és MUP rendőri erők Otočac , Brinje , Senj egységei a végrehajtott ellentámadás során ellenőrzés alá vonták a Otočac - Žuta Lokva – Senj közlekedési útvonalat és annak környékét .Ezzel biztosították a közforgalmú kapcsolatot Zagreb –Karlovac- Senj vonalon. A művelet során a horvát erők ellenőrzés alá vontak Otocac várostól keletre eső területeket is. 

 
1991.09.28. A horvát erők elfoglalták a JNA laktanyáit és kiképző objektumait Otočac körzetében.
 
1991.10.05. Perušića és Kaluđerđovca közt a horvátok foglyul ejtettek egy helyi szerbekből álló diverzáns csoportot.
A szerb taktika továbbra sem változott. Folyamatos tüzérségi támadással próbálták gyengíteni a horvát védvonalakat. A horvátok a sikeresen elfoglalt JNA laktanyákból beszerzett tüzérségi eszközökkel válaszoltak .A szerb erők kiszorítása érdekében a horvát erők további területszerző akciók végrehajtását tervezték. Ezzel próbálták távolabb tartani a szerb könnyű és nehéz tüzérséget a központi régióktól, mint Otocac és környéke.
 
A tervek hamar valósággá váltak , a horvát erők 1991.10.10. és 1991.10.11 közt végrehajtják a „Drenjula „ kódnévvel illetett katonai területszerző műveletüket. A művelet Drenov Klanac mező ellenőrzés alá vonását célozta meg. A művelet során a kezdeti horvát támadás sikeresen indult meg az összes támadó vonalon. Azonban több helyen a szerb erők ellentámadása megtörte a horvát vonalakat és a szerbeknek lehetőség nyílt a kitörésre. A horvát erők a mező sík területeiről nem tudták a szerb területvédelmi egységeket kiszorítani ,felszámolni, súlyos veszteségek mellett kényszerültek a művelet előtti vonalaikra visszavonni egységeiket.
 
A szerb erők válaszul a horvát katonai műveletre október 11-én ellentámadást indított harckocsizó és gyalogos egységeivel. Zalužnica és Podum irányából. A támadás kiterjedt Otočac , Prozor , Sinac és Čovići településekre. A szerb műveletben egy tank megsemmisült, és egy megrongálódott.
 
1991.10.12. A szerbek a támadást folytatták Otočac és Kompolja területe felé. A horvátok a szerb ellentámadásra támadással válaszoltak Gospic régióban , ennek során két szerb tank megsemmisült, és több szerb katona áldozatul esett. Több szerb aknavető szintén megsemmisült.
A szerb válasz a sikeres horvát akcióra az volt ,hogy Siroka Kula területén a civil lakosság ellen támadtak.
 
1991.10.14. "Boja za Novi Lički Osik" műveletet hajtották végre a horvát katonai és rendőri erők . A támadást négy támadó csoport ( BS-1, BS-2,BS-3,BS-4 ) vett részt , a MUP speciális egységei és a ZNG támogatásával . Az akció célja volt Novi Licki és Licki Osik ellenőrzés alá vonása, a szerb erők kiszorítása kelet felé. A horvát műveleti erők 14-én az akció megkezdésével mélyen behatoltak a szerb vonalak mögé, kiszorítva a szerb erők területvédelmi egységeit Licki Osik-ról. A támadás kezdeti lendülete azonban alább hagyott és több támadó vonalon ellentámadtak a szerbek, így széttörve a horvát műveleti támadó vonalat. Bár kisebb csoportok sikeresen hajtották végre a támadást a horvát egységekből, mégis nagyrészük jelentős veszteség mellett kudarcot vallott. A horvát erők még az nap visszavonultak eredeti művelet előtti védvonalaikra.

 
1991.10.14-én Otočac régióban folytatódtak a harcok, a szerb erők a horvát ellentámadás elől támadó vonalaikról kivonták egységeiket Drenovac Klanac –nál.
 
1991.10.16. A horvát csapatok támadó műveletbe kezdtek Divosela irányába Gospic régióban. A támadásban a szerbek jelentős emberi és haditechnikai veszteséget szenvedtek.
 
1991.10.17-én horvát diverzánsok hatoltak be Liski Osik településre ,ahol az ottani szerb paramilitariáns csoportot megtámadták. Az akcióban 45 szerb vesztette életét, többek közt  Iso Potkonjak – Šibonja szerb katonai lázadók vezér.
 
1991.10.19.A szerb erők válaszul a Divosela-i horvát akcióra tíz órán át tartó erős tüzérségi támadást indítottak Gospic ellen. Gospic-ot ért szerb tüzérségi támadás során több ezer rakéta csapódott be a városba.
 
1991.10.21.Bár aláírták a horvátok és a szerbek a tűzszünetet a szerb erők továbbra is tüzérséggel lőtték a horvát védvonalakat.
 
1991.10.30. a horvát erők Perusica régióban ,Lipova Glavica és Široka Kula közt megsemmisítettek két szerb tankot .
 
1991.11.01. A szerb erők többnapos hadműveletbe kezdtek . Első lépésként, az első két napban légtámadást hajtottak végre Gospić város ellen. Ezt tüzérségi támadás követte ,mely során a Gospic környéki horvát vonalakat támadták 50 km. hosszan . A tüzérségi támadást pedig gépesített erőkkel támogatott gyalogsági támadás követte Debela Glavica irányából ,,amit a horvátok sikeresen visszavertek. .
 
1991.11.04-05. A horvát erők válaszul a szerb támadásra megsemmisítettek egy szerb tehergépjárművet ,mely több tucatnyi ,20 tonna lőszert szállított.
 
1991.11.04. A horvát erők újabb műveletbe kezdtek Drenovac Klanac régióban. A támadás első fázisában sikerült a szerb erőket kiszorítani Drenov Klanac-ról Gacko polje irányába.
 
1991.11.06. A horvátok felszabadították Drenov Klanac-ot .Több szerb bunkert felszámoltak.
 
1991.11.07. A katonai akció ,mely tulajdonképpen a korábbi sikertelen „Drenulja” művelet folytatása , csak több tapasztalat birtokában, utolsó fázisaként a horvát erők elfoglalták Novo Selo-t és a stratégiai szempontból fontos Otocac külvárosát jelentő Tukljaca-t. 

 
1991.11.11. November 11-ig az Otocac elleni támadásokban a horvát oldalon életét vesztette 21 katona és civil, 144 pedig megsebesültek.
 
1991.11.16. A szerb tüzérségi gránát és rakéta támadásokat követően , a szerb erők kétszáz fős speciálisan képzett egységet irányított Lika régióba ,hogy elfoglalja a Gospić-Karlobag közti közforgalmú utat. A szerb támadás kudarcot vallott , miután a horvát erők ellentámadást intéztek Divoselo –nál. Több mint 50-100 szerb katona vesztette életét és több tucat fogságba esett. Két nappal a kudarcot követően a szerb erők erős tüzérségi támadást intéztek Gospic ellen. Több mint ezer rakétát lőttek ki a városra. 

 
1991.11.19. Szerb támadás kezdődött Gospić ellen. A kora reggeli órákban több tucat tüzérségi lövedék csapódott be a városba, majd szerb harci repülők kezdték rakétázni a települést , és környéken lévő Brušane -t. A harci gépek géppuskáikkal lőtték a várost. A délutáni órákban a szerbek ismét tüzérségi tüzet zúdítottak a horvát részekre , Novi Licki, Lički Osik , Perušića és Budak településekre. A tüzérségi támadást végül a horvát arcvonalon 36 km hosszan szerb harckocsikkal támogatott gyalogsági támadás követett . A szerbek ennek során négy tankot vesztettek , egy tankot pedig zsákmányoltak a horvátok, valamint vesztettek egy harci repülőgépet ,mely lezuhant Čitluka-nál. A horvátok sikeresen visszaverték a szerb támadást. .
 
1991.11.26. A szerb Gospic régióban végrehajtott sikertelen támadást követően ,újabb műveletbe kezdtek Otocac régióban. A szerb erők harckocsizó erői és gyalogos egységei támadást intéztek a régió horvát védvonalai ellen, sikertelenül . December elején a szerbek tüzérségi támadással folytatták műveleteiket a horvát vonalak gyengítése érdekében.
 
1991.12.10. A szerb erők újabb támadó műveletbe kezdtek egész likai vonalon . A szerbek erőiket Čanak-nál vonták össze.
 
1991.12.12. A támadásra készülődő szerb erők nem zavarták a horvátokat ,akik december 12-én megkezdték Glibodol felszabadítását Otocac régióban. 

 
1991.12.10-14.A horvát erők pár napra sikeresen elfoglalták Čanak-ot. Mely megzavarta a szerb összevont erőket. Végül a horvátok visszavonták erőiket . 

 
1991.12.19.A szerb erők tüzérségi támadást intéztek Čoviće település ellen, ahol életét vesztette négy horvát katona és egy civil nő. A szerb erők 1991. december végére az aktív védelemre rendezték be erőiket, tapasztalva azt a tényt ,hogy nem sikerült többszöri próbálkozásra sem megtörni a horvát védelmet. A továbbiakban a rendszeres tüzérségi presszió mellett diverzáns egységek bevetésével zavarták a horvátokat. Ennek során egy harminc fős „ Fehér Sasok/Beli Orlovi egység diverzánsainak bevetésére került sor , Gospic-Karlobag közti zónában.
 
1991.12.29. A szerb erők egy két hetes szünet után ismét támadtak Otocac régióban Podum irányából. A horvátok visszaverték a támadást és ellentámadásba kezdtek Podum magaslat felé.
 
1991.12.30. A horvát erők támadást intéztek a Podum hegyháton lévő szerb támaszpont ellen. Ennek során a szerb szabad csapatok bázisát jelentő Podum -Glavica támaszpontot a horvátok sikeresen bevették , majd visszatértek eredeti állásaikhoz. A horvát támadásban több tucat szerb haditechnikai eszköz semmisült meg. Több szerb katona fogságba esett , illetve életét vesztette.


 
1991.12.31. A horvát erők Otocac régióban elfoglaltak jelentős területeket Brinja körzetében és északnyugatra a várostól.

 

1992.év

 
 
1992.01.01.A szerb erők az Otocac környéki horvát területszerző akciók elvesztette  területek visszaszerzése érdekében ellentámadást kezdeményeztek , sikertelenül. Egy szerb erők tankjukat elvesztették a harcokban.
 
 

 

Frontvonal az 1991.év végére:

 

 
 
-horvát vonal ( OG Lika operatív csoport Krasno Polje 1992.januártól 5. OZ Rijeka operatív zóna parancsnokság , 111.brigád –parancsnokság Brinje, 133.brigád parancsnokság Otocac, 128.brigád parancsnokság Klanac, 118.brigád parancsnokság Gospic, 155.brigád parancsnokság Cesarica)
 
111.brigád 3.egység : Glibodol (Mala Kapela hegység) védvonal
 
Velika Runjevica magaslat- Medvedi vrsaljak hegyrész- Jurin vrh magaslat- Glibodol és Licka Jasenica közti erdészeti út 569.m.magaslat Tuk hegyrész- Kosa hegyhát- Jozic vrh magaslat-  Lezic vrh magaslat  - Vijenac magaslat-
 
111.brigád 2.egység :
 
 Durel dolina- Crni vrh magaslat- Vrbovica dolina – Pistenjak magaslat-
 
133.brigád 1.egység 3.század:
 
 
- Bricinka magaslat- Glavace település- Novo Selo település- Zorisnjak hegyrész- Staro Selo település- Runjevica tájrész-
 
133.brigád tüzér csoport (AG):
 
-Markovicevo Selo település- Gornja Dubrava- Krasovcevo Sela település- 460.nm. magaslat- Lug tájrész- Covici település
 
133.brigád 2.egység:
 
- 467.m. magaslat-  Sinac település- Godaca hegyhát –Pirovisce hegyhát-   Udol hegyrész (vasútállomás Sinac)- Venac magaslat- Veliki Kotal magaslat - Vrsak magaslat- Stipanov Gric magaslat-
 
111.brigád 1.egység 1. század :
 
Lisine- Samogradica magaslat-  Korite hegyhát (Canak település)-  Drinovaca magaslat- Canak település- Vrsak dolina-
 
128.brigád 1.egység:
 
- Brina hegyrész- - Gornji Lulici település- Ozidina magaslat- Korlice hegyrész-
 
 
128.brigád 2.egység :Studenci és Klenovac területén
 
128.brigád 3.egység
 
Sv. Trojica magaslat (kápolna)- Bukovac Perusicki településrész-  Gluntusa 583.m. magaslat-  Ravni vrh 745.m. magaslat-  Marina glava 770.m. magaslat- Sorici hegyrész- Licki Osik vasútvonala –Vuksic település –Licki Osik nyugati bevezető közút- Stari Budak település- Gradsko Selo település-
 
118.brigád ( parancsnokság Gospic) 1.egység és 3.egység:
 
 572.m. magaslat- 579.m. magaslat-- Lika folyó mente Barje tájrész- Piroviste magaslat   – Lika folyó mente (Skenderusa tájrész, Sastavci tájrész, Mastarska draga tájrész)- magaslat -   Bilaj településrész (Butkovici település, Simunici település, Medunici település) – Gradina- Srednja galava magaslat Krajna glava magaslat--582.m.magaslat- - San település - Begluk település– Brdo település- Dukovici település - Matici település– Pociteljica folyó és Lika folyó torkolata- Lika folyó mente- Pociteljica folyó mente- Ornice település- 570.m. magaslat- Boskovo brdo magaslat– 571.m. magaslat – Vedro Polje (Divoselo)- Podklisa település (Klisa magaslat) - Rasce tájrész- Sedrvan tájrész -– Rizvanusa 650.m. magaslat -– 720.m. magaslat (Velebit) Sijevaca magaslat (Velebit)- Velebit hegygerinc a Mali Alan hágóig
 
 
-szerb vonal (6.”Lika” operatív TO divízió-Korenica parancsnokság,  megerősítve 10.hadtest –Bihac parancsnokság :
 
145. gyalogos brigád-Rakovica parancsnokság-(2.osztaga):
-Bozin vrh magaslat- Vretlne-drage hegyrész- Konjska glava magaslat- Dangube magaslat- Bobici magaslat- Veliki és Mali Surdup magaslat- vonalon ( Mala Kapela magaslat- Vrsic magaslat- Mala Javornik – Veliki és Mali Lisac magaslat mélységében)-
 
3.TO brigád  Slunj  , Korenica parancsnokság (1.osztaga):
-Erderogan magaslat- Glavace településrész - Krcevine tájrész- Kukica Gaj tájrész- 467.4 m. magaslat- Naprate település- Marjani település- Kangrge település- Uzelci település- Jurkovici település- Prazinovac magaslat- -Zaluznica- Panos magaslat- Vucjak magaslat- Veljun hegyrész-  Brda magaslat- Crni vrh magaslat- Samograda magaslat – Duman tájegység- Cilj magaslat- Masica Budzak település- Sokolovac magaslat- Veratovac magaslat- Strabeznica magaslat- Grabar magaslat- Crnjak település- Tucari település- Pavenka magaslat- 876.m. magaslat (Canak- Kozjak települések közti közút) vonalon ( Erdegoran magaslat- Crni vrh magaslat- Ivanisevici magaslat/Rudopolje település- Vrhovina polje- Turjansko polje- Canak település mélységében)-
 
3.TO brigád Slunj állomásozás és Korenica parancsnokság (3.osztaga):
- Trla magaslat- Rastici dolina- Kuzmanovaca- Canci magaslat- Gradina magaslat- Podovi dolina- Ruda Glavica tájrész- Golo brdo tájrész vonal ( Kozjan tájrész- Bunic település- Ljubovo település mélységében)-
 
3.TO brigád  Slunj  , Korenica parancsnokság (2.osztaga):
- Siroka Kula település- Cukovac település- Crni vrh magaslat- Vucjak település vonalon ( Medena strana hegyrész mélységében)-
 
1.TO brigád  Medak parancsnokság (2.osztaga):
- Vucjak- Ostrvica tájrész- Polovine település- Barlete település –Jaruga folyó mente- Celemije tájrész vonala ( Cardak magaslat mélységében)-
 
1.TO brigád   Medak parancsnokság (1.osztaga):
 
- Babina brdo magaslat- Medak település- Zuto brdo magaslat- Ivancevici település- Njegovani település vonalon ( Susnjarice tájrész mélységében,  Siroka Draga /Velebit hegység ) -
 
1.TO brigád   Medak parancsnokság (4.osztaga):
 
- Citluk település- Budici település- Divoselo településrész/ Debela Glava magaslat- Vujinovica hegyrész/Velebit- Bukova Glava magaslat/Velebit- Duliba hegyrész/ Velebit vonalon-
 
1.TO brigád   Medak parancsnokság (3.osztaga):
mélységi védelem-Drenov Raduci körzete
 
 
Dél Lika Gracac járás mélységi védelem-
 
2.TO brigád –Gracac parancsnokság ( 1.osztag – Sveti Rok település/ Velebit hegység, 2.osztag- Lovinac körzete, 3., 4. osztag- Velebit/ Mali Alan hágó- Prezid hágó , Velebit hegység déli része és Jasenica körzete) -megerősítve a JNA OG-3 (likai operatív csoport) 9. hadtest-Knin erőivel (Gracac- Otric körzete), támogató erők Udbina katonai reptéri légierő.
 
1992.január 2-án Sarajevo (Bosznia és Hercegovina fővárosa) az ENSZ közreműködésével Andija Rasita JNA generálisa, Gojko Susak horvát védelmi miniszter aláírják a január 3-án 18.00 órától érvénybe lépő tűzszüneti megállapodást.
Lika esetében a tűzszüneti megállapodásnak nem sok látszata volt. A JNA tüzérsége folyamatosan támadta továbbra is a horvát kontrol alatt lévő Otocac,és Ramljane településket, míg légiereje pedig rakétázta Otocac,  Sinac, Ramljane, Canak és Kuterevo ,Letinac településeket.Január 3-án a JNA harci repülői hajnaltól folyamatosan manővereztek Gacko felett. A harci gépek első fázisban Brlog horvát települést rakétázták, majd a következő napokban Otocac, Velebit hegység északi részét, Crno Jezero területét, és Drenov Klanac területét, valamint Pljesavica (senjska) részt. A horvát 133. brigád légvédelme (PZO) :
- M55A3B1 könnyű légvédelmi3X20.mm-es ütege
- könnyű tüzér-rakétás szakasz PZO 1X20.mm-es M-75
-PZO vegyes szakasz
-önjáró 2X30.mm-es „Praga” löveg szakasz
1992.január 19-20. a horvát haderő 1.brigád 2.zászlóaljából egy 26 fős gárdista szakaszt irányítanak a 133. brigád megerősítésére.
1992.január 10-től a 133.brigád 3. egysége Drenov Klanac területén átveszi a védelmi vonalat a 111.brigád 5.egységétől. Ugyanakkor a 111.brigád Letinac területén lévő „Sokolovi” szakaszát a 133. brigád alá helyezve a Lug-Covici vonalra.
A 138. brigád 1.egysége továbbra is Krizpolje területén állomásoztatta erőit.  
 
1992.február 3-tól a 4.OZ Karlovac átadja OG Lika műveleti operatív csoportot az 5. OZ Rijeka operatív zóna parancsnokságnak.
Horvátországba az ütköző zónába bevonulnak a Nemzetközi Békefenntartó Erők (Unprofor) . Az idő alkalmas volt arra, hogy a horvát erők reorganizálják egységeiket, és feltöltsék létszámúkat, mindamellett új egységeket hozzanak létre.
A tél végével a szerb támadások folytatódnak. Márciusban az Otocac környéki horvát védvonalat a szerb erők 23-án 10.00 órakor Runjevac területén tüzérségi tűz alá vették és gyalogsági fegyverekkel támadták. A harcoknak az UN közreműködésével próbálnak végett vetni azzal, hogy a horvát ( OG Lika) és szerb fél (JNA 9.hadtest)  Licki Osik településen tűzszünetben és a harci vonalak területi elhelyezkedésére vonatkozólag egyeztetnek. Nem vezetett eredményre, a JNA 9. hadtest Gacko területén tovább támadja tüzérséggel, harckocsikkal és gyalogsággal a Drenov Klanac területén húzódó horvát védvonalat. Az UN és Európai Tanács (ET) megfigyelői ismét próbálkozik a horvát erők és a JNA közti békéltető tárgyalásokkal.
Az OG Lika parancsnoksága a 133.brigád parancsnokságával történő egyeztetés után aknamezőt létesítenek  védvonaluk mentén ( Runjavica- Devcici- Spilnicko polje- Lug- Rajkovici vonalon) .
 
A 118. brigád HV állásait 1992. májusában a szerb "Niških specijalaca"erői ,valamint szerb repülőgépek és tüzérségi ágyúk "vojska Krajina"erői folyamatosan támadták. Gospić és környékét heves tüzérségi támadás érte Divoselo és Čitluk-i szerb állásokból. 
A horvátok megpróbálták Gospić-Medak főutat ellenőrzés alá vonni ,de a szerbeket csak Licki Ribnik-ig tudták kiszorítani a főút vonaláról keleti és nyugati irányba. Ezzel a horvát vonalakat kitolták Gospić déli részéről. A szerbek a várostól és a főúttól keleti irányba a Jadova folyó vonalán egész Lici Osik-ig , a nyugati(Velebit) irányba Debela glava 752. magaslat, Divoselo – Pocitelj -Čitluk térségét szállták meg.
 
1992. 11.01-én a horvát hadsereg OG-Lika mobilizációja során megalakult a Lika-i 6-os később 9-es számú gépesített gárdista brigádja a “Vukovi-Farkasok” .
 

 

Frontvonal 1992.év végétől 1993.  áprilisig

 

 
-horvát vonal ( OG Lika operatív csoport Krasno Polje 1992.januártól 5. OZ Rijeka operatív zóna parancsnokság 1992.év végétől ZP Gospic )
 
Velika Runjevica magaslat- Medvedi vrsaljak hegyrész- Jurin vrh magaslat- Glibodol és Licka Jasenica közti erdészeti út 569.m.magaslat Tuk hegyrész- Kosa hegyhát- Jozic vrh magaslat-  Lezic vrh magaslat  - Vijenac magaslat- Durel dolina- Crni vrh magaslat- Vrbovica dolina – Pistenjak magaslat- Bricinka magaslat- Glavace település- Novo Selo település- Zorisnjak hegyrész- Staro Selo település- Runjevica tájrész- Markovicevo Selo település- Gornja Dubrava- Krasovcevo Sela település- 460.nm. magaslat- Lug tájrész- Covici település- 467.m. magaslat-  Sinac település- Godaca hegyhát –Pirovisce hegyhát-   Udol hegyrész (vasútállomás Sinac)- Venac magaslat- Veliki Kotal magaslat - Vrsak magaslat- Stipanov Gric magaslat- Lisine- Samogradica magaslat-  Korite hegyhát (Canak település)-  Drinovaca magaslat- Canak település- Vrsak dolina- Brina hegyrész- - Gornji Lulici település- Ozidina magaslat- Korlice hegyrész- Sv. Trojica magaslat (kápolna)- Bukovac Perusicki településrész-  Gluntusa 583.m. magaslat-  Ravni vrh 745.m. magaslat-  Marina glava 770.m. magaslat- Sorici hegyrész- Licki Osik vasútvonala –Vuksic település –Licki Osik nyugati bevezető közút- Stari Budak település- Gradsko Selo település- 572.m. magaslat- 579.m. magaslat-- Lika folyó mente Barje tájrész- Piroviste magaslat   – Lika folyó mente (Skenderusa tájrész, Sastavci tájrész, Mastarska draga tájrész)- magaslat -   Bilaj településrész (Butkovici település, Simunici település, Medunici település) – Gradina- Srednja galava magaslat Krajna glava magaslat--582.m.magaslat- - San település - Begluk település– Brdo település- Dukovici település - Matici település– Pociteljica folyó és Lika folyó torkolata- Lika folyó mente- Pociteljica folyó mente- Ornice település- 570.m. magaslat- Boskovo brdo magaslat– 571.m. magaslat – Vedro Polje (Divoselo)- Podklisa település (Klisa magaslat) - Rasce tájrész- Sedrvan tájrész -– Rizvanusa 650.m. magaslat -– 720.m. magaslat (Velebit) Sijevaca magaslat (Velebit)- Velebit hegygerinc a Mali Alan hágóig
 
 
-szerb vonal (6.”Lika” operatív TO divízió-Korenica parancsnokság,  megerősítve 10.hadtest –Bihac parancsnokság :
 
145. gyalogos brigád-Plitvice parancsnokság-(2.osztaga):
-Bozin vrh magaslat- Vretlne-drage hegyrész- Konjska glava magaslat- Dangube magaslat- Bobici magaslat- Veliki és Mali Surdup magaslat- vonalon ( Mala Kapela magaslat- Vrsic magaslat- Mala Javornik – Veliki és Mali Lisac magaslat mélységében)-
 
3.TO brigád  Slunj  , Korenica parancsnokság (1.osztaga):
-Erderogan magaslat- Glavace településrész - Krcevine tájrész- Kukica Gaj tájrész- 467.4 m. magaslat- Naprate település- Marjani település- Kangrge település- Uzelci település- Jurkovici település- Prazinovac magaslat- -Zaluznica- Panos magaslat- Vucjak magaslat- Veljun hegyrész-  Brda magaslat- Crni vrh magaslat- Samograda magaslat – Duman tájegység- Cilj magaslat- Masica Budzak település- Sokolovac magaslat- Veratovac magaslat- Strabeznica magaslat- Grabar magaslat- Crnjak település- Tucari település- Pavenka magaslat- 876.m. magaslat (Canak- Kozjak települések közti közút) vonalon ( Erdegoran magaslat- Crni vrh magaslat- Ivanisevici magaslat/Rudopolje település- Vrhovina polje- Turjansko polje- Canak település mélységében)-
 
3.TO brigád Slunj állomásozás és Korenica parancsnokság (3.osztaga):
- Trla magaslat- Rastici dolina- Kuzmanovaca- Canci magaslat- Gradina magaslat- Podovi dolina- Ruda Glavica tájrész- Golo brdo tájrész vonal ( Kozjan tájrész- Bunic település- Ljubovo település mélységében)-
 
3.TO brigád  Slunj  , Korenica parancsnokság (2.osztaga):
- Siroka Kula település- Cukovac település- Crni vrh magaslat- Vucjak település vonalon ( Medena strana hegyrész mélységében)-
 
1.TO brigád  Medak parancsnokság (2.osztaga):
- Vucjak- Ostrvica tájrész- Polovine település- Barlete település –Jaruga folyó mente- Celemije tájrész vonala ( Cardak magaslat mélységében)-
 
1.TO brigád   Medak parancsnokság (1.osztaga):
 
- Babina brdo magaslat- Medak település- Zuto brdo magaslat- Ivancevici település- Njegovani település vonalon ( Susnjarice tájrész mélységében,  Siroka Draga /Velebit hegység ) -
 
1.TO brigád   Medak parancsnokság (4.osztaga):
 
- Citluk település- Budici település- Divoselo településrész/ Debela Glava magaslat- Vujinovica hegyrész/Velebit- Bukova Glava magaslat/Velebit- Duliba hegyrész/ Velebit vonalon-
 
1.TO brigád   Medak parancsnokság (3.osztaga):
mélységi védelem-Drenov Raduci körzete
 
 
Dél Lika Gracac járás mélységi védelem-
 
2.TO brigád –Gracac parancsnokság ( 1.osztag – Sveti Rok település/ Velebit hegység, 2.osztag- Lovinac körzete, 3., 4. osztag- Velebit/ Mali Alan hágó- Prezid hágó , Velebit hegység déli része és Jasenica körzete) -megerősítve a JNA OG-3 (likai operatív csoport) 9. hadtest-Knin erőivel (Gracac- Otric körzete), támogató erők Udbina katonai reptéri légierő.
 
 
1992.évben lezárultak a likai harcmező legnehezebb periódusai ,mely az 1991. év őszi időszakához volt köthető. A horvátok megvédték védvonalaikat ,melyet az elkövetkező években kisebb akciókkal stabilizáltak.
 
 A szerb erők részéről jelentős változások történtek, mely során a Horvátországból szimbólikusan  -Sarajevo-i január eleji tűzszüneti megállapodás alapján, a májusra kivonuló JNA a haditechnikai parkjának és erőinek egy részével felfejleszti a horvátországi RSK (korábbi SAO)-Krajina helyi szerb lázadó erőket, és létrehozzák a horvátországi szerbek hadseregét a VRSK-t az 1992. év közepére.
Lika részen a VRSK létrehozta a 15. számú hadtestet, melynek parancsnokságát Korenica városkában alakították ki.
FELTÖLTÉS ALATT AZ 1993., 1994., és 1995. évek
 

FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZEKBEN 

 

A mappában található képek előnézete TÉRKÉPEK Lika, Isztria, Primorje-Gorski Kotar


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.