Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK - LIKA és PRIMORSKA-GORANSKA RÉGIÓ 2.RÉSZ (Lika)

Hadtörténések Lika harcmező

Kelet-Lika harcmező

 

 

Lovinac

 

1990.08.17-én Gračac városban a szerb lázadók létrehozzák helyi felfegyverzett rendőrségüket és rögtön barikádokat és őrpontokat alakítanak ki.A városban élő horvátok jórésze Lovinac, Ricice és Sveti Rok területére menekül.

 

1991.04.04-én a szerb lázadók megtámadják a Lovinac településen lévő horvát rendőrállomást, a JNA támogatásával. A szerb támadás miatt rögtön megalakult Lovinac és Sveti Rok településen a horvát „Krízis stáb” .

 

A Lovinac-i és Sveti Rok-i horvát lakosság a szerb támadás elől elhagyni kényszerülnek lakóhelyüket és a Velebit hegység túloldali horvát ellenőrzés alatt álló és horvátok lakta tengerparti zónájába menekülnek, Jasenice, Rovanjska, Seline, Starigrad településekre.

 

1991.június közepétől a szerb lázadók aknavetővel támadták Lovinac települést. A Lovinac települést 22. horvát rendőr védte. Támogatásukra a horvát rendőrség MUP hatvan rendőrt vezényelt Lovinac-ra. A szerb tüzérségi, gyalogos, aknavetős támadások folytatódtak július és augusztus hónapokban is.

 

Lovinac régióban a horvát erők stabil védvonalat alakítottak ki Lovinac, Sveti Rok, Ricice területén:

 

- Budacak magaslat- Smokrice tájrész ( Tromerka magaslat, 658.m. magaslat)- Rasoja település- Matovinovica magaslat- Brstanuse magaslat (Resnik hegyvonulat)- 817.m. magaslat (Resnik hegyvonulat)- Simici település – Ricica folyó- Bukova kosa magaslat- Strasivac magaslat- Gredina magaslat ( Velebit hegység) – Balenova plana tájrész (Velebit hegység ) - Vucja draga hegyrész (Velebit hegység ) - Mali Alan hágó (Velebit hegység)

 

- Velebit hegység gerince horvát ellenőrzés alatt

 

- Buzdovan magaslat (Velebit hegység)- 639. magaslat (Raduc tájrész)- Korac (Raduc tájrész)- Ajdukovic (Raduc tájrész)- Bukovici tájrész- Sklopine tájrész- Licine (Kik tájrész)- 658.m. magaslat (Piplica tájrész)

 

A Lovinac, Sveti Rok, Ricice területén lévő horvát erők a helyi horvát lakosság védelmében léptek fel. Ezen erők összeköttetési vonala a Velebit hegységen keresztül vezetett a más horvát haderőkhöz, melyek a Velebit hegygerincet és a tengerparti zónát védték az Operatív Csoport Zadar (OG Zadar) irányítása alatt. Az OG Zadar a 6. Operatív Zóna Split parancsnokság koordinálta, majd 1992.év végére az OG Zadar, Velebit védvonalát a speciális rendőri erők (SP-MUP) foglalták el.

 

Lovinac, Sveti Rok, Ricice területén lévő horvát erőket a szerb erők területvédelmi (TO) erői támadták kelet, észak és északnyugat irányából, valamint dél, délkelet irányából megerősítve a JNA 9. hadtest/ Knin erőivel.

 

Az 1. TO gépesített brigád 1. osztaga három irányból támadta a horvát védvonalat (  Bukovici tájrész- Sklopine tájrész- Licine - 658.m. magaslat - Budacak magaslat) .

Az egyik támadási irány a Zegarci- vasúti pálya (Medak-Gracac közt) –Kruskovac település vonalról Bukovica felé, a másik a Zegarski-Gornja Ploca vonalról Licine település (Kik tájrész) felé, a harmadik pedig a G. Ploca- Curcici vonalról Jelovi vrh magaslat- Budacak magaslat felé.

 

Az 1. TO gépesített brigád 3.osztaga két irányból támadta a horvát védvonalat a Velebit hegységben ( Buzdovan magaslat -639. magaslat- Korac ).

Az egyik támadási irány a Mala Paljevica magaslat- Susnjarice tájrész vonalról Drenovac Raducki- Korac felé, a másik irány a M. Paljevica magaslat- Sijpasatska draga szoros vonalról, Osijak hegyrész- Crni vrh magaslat- Buzdovan felé.

 

Az 1. TO gépesített erőinek további egységei Gracac felől négy irányból támadta a horvát védvonalat (Brstanuse magaslat- 817.m. magaslat- Simici település – Ricica folyó- Bukova kosa magaslat- Strasivac magaslat- Gredina magaslat  – Balenova plana tájrész) .

 

Az egyik támadási irány a Ljubovic-Tomingaj (Gracacko polje) vonalról, Radakovica Vrh magaslat- Gledin Vrsak magaslat- Razbojine település felé, a másik irány a Vrh Bukovi magaslat- Siljak magaslat vonalról (Gracac), Bare tájrész- Stikada tájrész- Simici felé, a harmadik irány a Siljak magaslat- Cetinarica magaslat vonalról, Crni vrh magaslat- Skasivac hegyrész felé, a negyedik irány volt a  Cetinarica magaslat- Panoga magaslat vonalról, Jaslensko bilo és Duboke jasle hegyrészek- Razvrsje hegyrész- Balenova plana felé.

 

 

1991.08.10. a szerb lázadók támogatására a harcokba bevonták a JNA erőit. 1991.09.18-24. közti időben a JNA erőkkel megerősített lázadók erőteljes támadásba lendültek. A túlerő és haditechnikai fölényük révén a horvátok megkezdték Lovinac, Licko Cerje, Ricice, Sveti Rok területének elhagyását. A katonai erők és a még megmaradt helyi horvát lakosság Babici területén került összevonásra 1991.09.24-én . Babici területére érkeztek Lovinac-ból, Licko Cerje tájrészből, Ricice tájrészből, Poljana tájrészből és Rok településről a horvátok, ahonnan a Velebit hegységbe vezető érdészeti úton ( Zaton Obrovacki-Tulova Greda hegyrész - Mali Alan hágó – Rok ) megkezdték a régió elhagyását Mali Alan hágó irányába. A szerbek  ellenőrzés alá vonták Lovinac ,Sveti Rok részeket. Lovinac megszállása után a szerb lázadók a horvát házakat felgyújtották.

A horvát védők a Velebit hegységbe a Mali Alan hágóról a hegység belső részébe vezető erdészeti úton érték el a  a Velebit tengerparti részén lévő horvát Seline településrészt, illetve onnan Starigrad települést .

 

Közép-Lika harcmező

 

Gospić

 

1991.03.17-én Gospic horvát válság stábja és katonai irányító törzse megalakítja a 117.brigádot, mely 1992.01.09. látja el szolgálatát, majd beintegrálják a 118.brigádba.A brigád a 24. ZNG századból és tartalék szakaszból jött létre.

 

1991.tavaszán ( április 8-10.) a horvát rendőrök megakadályozták a JNA –t ,hogy megszállják Gospić várost. A JNA ,erőit Bunić irányából indította meg a város felé, hogy megerősítse Gospić városban lévő 236.gépesített brigád 13.hadtest JNA laktanyáit „Kaniza” ”( Milan Frkovic Cicov)  , „Stanko Opsenica”, valamint  „Jasikovac” (Gospic –Obradovic Varos külvárosi negyedében lévő) létesítményét, és a TO bázist és lőteret „Guina”-Podostra.

 

 A helyzet súlyos volt , hiszen a helyi JNA laktanyában jelentős haditechnikát állomásoztattak ( 370-380 katona és tiszt) a szerbek. 1991.májusában a helyi lakosok, horvátok , megakadályozták a laktanyában állomásozó JNA harckocsizó egységét, hogy elhagyja a laktanyát és a város környéki részeken helyezkedjenek el. Májusban ezalatt a környékbeli helyi szerb lázadók és a JNA erői elfoglalták, megszállták Ljubovo települést és a Lički Osik – Bunić főútvonalat.1991.augusztus 29-én a lázadó szerbek és a JNA Divoselo településről és Jasikovac laktanyából tüzérségi támadást intéztek Gospić horvát kontrol alatt lévő területei ellen. A támadás során a Gospić-i helyi szerb lakosok elhagyni kényszerültek a várost. Szeptember 04-én szerb támadás érte Perušić és Lički Osik horvát lakta településeket. A szerbek egész nap tüzérséggel támadták a horvát településeket,Gospić és környező falvait.

 

Augusztus 25-én a helyi horvát nemzeti gárdistákból (egy szakasznyi ZNG-s) és rendőrökből ,megalakul a ZNG (Nemzeti Gárda) százada. Szeptember 02-án Gospić-i önkéntesekből ,akik nemcsak helybéliek voltak hanem érkeztek Zagreb, Rijeka, Senj, Karlobag és más településekről ,megalakul a 118.brigád. Brinje és Otočac település egységeiből pedig megalakul az 58. önálló zászlóalj. Szeptember 03-án a lázadó szerbek és a JNA elfoglalja Bilaj és Ribnik településeket. Szeptember 07.a Gospić-i horvát védői elfognak több szerb lázadót és velük együtt pár páncélozott járművet.

 

1991.augusztus vége-szeptember eleje időszakban a Jugoszláv Néphadsereg 13.hadtest erőit támogató területvédelmi TO erők (4/4.br. TO ,Licki Osik területén , 1/1.mtbr TO Barlete területén, 3/1.mtbr TO Licki Citluk, Divoselo területén, 1.mtbr TO  Rodajice területén, Operatív Csoport (OG-3)  9. hadtest/Knin,  Gracac-i erői körbezárták a Gospic és Medak közti Bilaj-Ornice-Ribnik területét ellenőrző horvát nemzeti gárdista erőket (ZNG). A horvátok védvonalaikat:

 

 -Bilaj településrész (Butkovici település, Simunici település, Medunici település) Gradina magaslat, Srednja galava magaslat- Krajna glava magaslat- 582.m.magaslat- San település- Licki Ribnik település- Dukovci település- Matici település- Kriz brdo magaslat- Lika folyó vonala- Kavge tájrész- Glavica 576.6 m.magaslat- Novoselo Bilajsko település- Lika folyó vasúti hídfő- Simunici (Bilaj)

 

-vonalon alakították ki Bilaj és Licki Ribnik településrészek védelme érdekében. A szerb gyűrű :

 

Visoko brdo 580.4 m. magaslat- Pocucica brdo tájrész- Lika folyó – Medovaca tájrész- Babulj település- Vidakovo brdo magaslat- Komljovaca magaslat- Dolovi tájrész- Rudajice erdő (Stilinovka rész- Tromeda magaslat- Opaljeno brdo magaslat) –Metinac település- Begluk település- Dolovi tájrész- 569.m. magaslat- Ornice település- 569.m. magaslat- Strobaba tájrész- Kikino brdo magaslat- 564.5 m. magaslat-  Visoko brdo 580.4 m. magaslat-

 

vonalon húzódott. 1991.szeptember elején a frontvonal Licki Osik – Gospic- Divoselo- Velebit hegység  hadszínterén az alábbi képpen alakult:

 

-horvát erők: Licki Osik nyugati része- Balatin folyó mente –Stari Budak- Gradsko Selo- Plantaza tájrész (erdő)- Rajacica tájrész- Balinovac tájrész- Novcica folyó/ Gospic város –Gospic város (belváros, nyugati városrész) – 565.6 m. magaslat- Trupinovac tájrész- Zabica település- Musica brdo tájrész- Novcica folyó szakasz – Gradina 617.m. magaslat- Glavicica magaslat- Rasce tájrész- Sedrvan tájrész (erdő) – Rizvanusa 650.m. magaslat- 720.m. magaslat (Velebit) - Sijevaca magaslat (Velebit)   -Velebit hegység gerinc-Mali Alan hágóig

 

 

- szerb erők: Licki Osik településtől a vasútvonal mente egészen Gospic város keleti városrészéig- Jasikovac tájrész- Vedro Polje település-  Podklisa település- Divoselo tájrész (601.m.magaslat)- Vujinovica brdo magaslat- Hrastova 683.m. magaslat- Kruskovace tájrész (Bukova glava magaslat) -  618. m. magaslat (Velebit) Mokra barlang (Velebit)- Velebit hegység – Tulova Greda magaslatig

 

Bilaj és Lički Ribnik szerb blokádjának felszámolása:

 

Az akcióban a a horvát erők 118. brigádja és a Gospić-i rendőrség vett részt. A horvátok 1991.09.28-án a szerb erőket kiszorították Bilaj és Lički Ribnik területéről.

 

A Bilaj és Licki Ribnik területén szerb gyűrűbe került horvát erők támogatására és megerősítésére 1991.09.19-24. közti időszakban a Gospic parancsnokság irányítása alatti rendőri MUP erők és ZNG erők áttörték a Gospic-tól délre lévő szerb vonalakat  Novcica folyó és Lika folyó torkolata – Podklisa település közt és folyosót nyitottak Gospic- Bilaj-Ornice- Ribnik vonalon. Ezzel összeköttetést létesítve a Gospic OG Lika erői és a Bilaj-Ornice-Ribnik területén körbezárt horvát ZNG erők közt. A horvát erők támadó vonalaikat :

 

- 1991.09.20-án –Barje tájrész- Kekici település- Lipc tájrész- Gospic keleti városrésze- Jasikovac erdő

- 1991.09. 21-én – Sijevaca magaslat (Velebit) – 720.m. magaslat (Velebit) – Rizvanusa 650.m. magaslat- Sedrvan tájrész- Rasce tájrész-  Podklisa település- Divoselo településrész- Ravne Bare tájrész- Vujnovica brdo magaslat (Divoselo/Jasikovac) – Ornice település- Pociteljica folyó mente – Pociteljica folyó és Lika folyó torkolata- Lika folyó mente- Matici település- Dukovici település – Brdo település- Begluk település - San település -582.m.magaslat- Krajna glava magaslat- Srednja galava magaslat- Gradina magaslat -   Bilaj településrész (Butkovici település, Simunici település, Medunici település) – Lika folyó mente (Skenderusa tájrész, Sastavci tájrész, Mastarska draga tájrész)- Piroviste magaslat- Lika folyó mente Barje tájrész- 

 

- a horvátok Begluk település irányából támadást intéztek 24-én Medak település irányába, mely során eljutottak Zuto brdo-ig, majd visszatértek még az nak Bagluk-ra.

 

A szerb vonalakat a horvátok kitolták:

 

-Lika folyó jobb partvonala a Jaruga folyó torkolatig- Jamnenica tájrész – 574.5 m. magaslat- Medovaca tájrész- Babulj település- Vidakovo brdo magaslat- Komljovaca magaslat- Dolovi tájrész- Rudajice erdő (Stilinovka rész- Tromeda magaslat- Opaljeno brdo magaslat)- Rodajice erdő vasútvonal mente- Dolovi tájrész- Prkos tájrész ( 569.m. magaslat )- Visnje tájrész- Visoko brdo magaslat- 570.m. magaslat- 562.3 m. magaslat- Boskovo brdo magaslat (Divoselo tájrész ) – Klisacke njive tájrész- Pocucici település- 557.1 m. magaslat- Plecasi település- Meduvode tájrész (Diviselo)- – Kamenjusa magaslat (Divoselo)- – Veliki Kraj település (Divoselo)  )- Vujnovica brdo magaslat (Velebit) – Hrastova brdo magaslat (Velebit) - Bukova glava magaslat (Velebit) 618. m. magaslat (Velebit) - Mokra barlang (Velebit)-

 

Szeptember 09-én a horvát védők Gospić városban megkezdték a JNA laktanyák „Kaniza”( Milan Frkovic Cicov)  és „Stanko Opsenica” és „Pazariste” létesítmény elfoglalását, valamint a „Jasikovac” laktanya (Gospic –Obradovic Varos külvárosi negyedében lévő)  birtokba vételét és Gospic városban lévő JNA székház Dom JNA megszállását. Továbbá a Podostra-i lőtér (Ostra hegy lábánál) és TO objektum elfoglalását.

A művelet szeptember 14-29. sikeresen befejezték.. A horvát erők az S. Opsenica kaszárnyában fogságba ejtettek 35 JNA tisztet és 170 közkatonát.

Miután a  horvátok a „Stanko Opsenica” laktanyát elfoglalták és „Eugen Kvaternik” elnevezéssel birtokba vették. Szeptember 20. a horvát védők teljesen felszabadították Gospić város keleti részét , ezzel az egész várost ellenőrizték. Megkezdték a védelmi vonalak kiépítését:

 

- horvát védelmi vonal 1991.09.21-től és 11. 16. után:

 

Sijevaca magaslat (Velebit) – 720.m. magaslat (Velebit) – Rizvanusa 650.m. magaslat- Sedrvan tájrész- Rasce tájrész- Podklisa település (Klisa magaslat) – Vedro Polje (Divoselo) – 571.m. magaslat- Boskovo brdo magaslat- 570.m. magaslat- Ornice település- Pociteljica folyó mente – Pociteljica folyó és Lika folyó torkolata- Lika folyó mente- Matici település- Dukovici település – Brdo település- Begluk település - San település -582.m.magaslat- Krajna glava magaslat- Srednja galava magaslat- Gradina magaslat -   Bilaj településrész (Butkovici település, Simunici település, Medunici település) – Lika folyó mente (Skenderusa tájrész, Sastavci tájrész, Mastarska draga tájrész)- Piroviste magaslat- Lika folyó mente Barje tájrész- 

 

- szerb védvonal 1991.09.21-től és 11.16. után:

 

Mokra barlang (Velebit)- 618. m. magaslat (Velebit) - Bukova glava magaslat (Velebit) – Hrastova brdo magaslat (Velebit)- Vujnovica brdo magaslat (Velebit) – Veliki Kraj település (Divoselo) – Kamenjusa magaslat (Divoselo)- Meduvode tájrész (Diviselo)- Plecasi település- 557.1 m. magaslat- Pocucici település-   Klisacke njive tájrész- Poljari település- Visoko brdo magaslat- Skvadre tájrész- Visnje tájrész- - Prkos tájrész ( 569.m. magaslat )- - Dolovi tájrész-  Rodajice erdő vasútvonal mente - Opaljeno brdo magaslat Rudajice erdő (Stilinovka rész- Tromeda magaslat- Dolovi tájrész- Komljovaca magaslat- Vidakovo brdo magaslat- Babulj település- Medovaca tájrész- 574.5 m. magaslat- Jamnenica tájrész – -Lika folyó jobb partvonala a Jaruga folyó torkolatig-

 

1991.november 16-án a horvát erők ( SP-MUP-speciális rendőri egységek, 118.brigád) a Rizvanusa-Sedrvan-Rasce-Podklisa-Vedro Polje- Boskovo brdo magaslat vonalról támadást intéztek a szerb erők Divoselo-i védállásai ellen. A horvát művelet a "Divoselo" kódnevet kapta.

  

Divoselo akció:

 

A horvátok elérték Velebit (Pozdine)-Velebit (Hrastovo magaslat)- Mali Kraj település északi része- Stunici település- Dragaci település- Visoko brdo magaslat- Ornice település vonalat.

A támadó vonalat azonban nem tudták megtartani a horvátok a szerb erők (1.gépesített –gyalogos brigád TO) heves ellentámadása végett.

Az ellentámadó szerb erők elengedhetetlen célja volt visszaszerezni Divoselo tájrészt. A horvátok a művelettel megszerezték Divoselo nagyobb részét és elérték a szerb erők egyik stratégiailag fontos támaszpontját a Debela glava magaslatot. A magaslat birtoklása révén a szerb erők kontrolálták Divoselo-t és Licki Citluk tájrészt, településrészt. A magaslat elvesztésével a szerbek kénytelenek voltak volna visszavonulni Citluk- Medak irányába és Citluk részről is kivonni erőiket.

Ennek alapján a szerbek a horvát akció azonnali megállítására ellentámadásba kezdtek két támadási irányon.

 

Az egyik irányon az 1. gépesített – gyalogos brigád 3. osztaga Licki Citluk település- Visnjak tájrész (közút vonala Ornice –L. Citluk közt) vonalról Skvadre tájrész- Curini (jobb szárny) valamint Jovici-Potkonjaci- Dragaci (bal szárny) irányon támadták Pocucici (Divoselo) települést és környékét. A másik irányon az 1. gépesített –gyalogos brigád támadott Licki Citluk település- Glibaje tájrész közti vonalról Voznik hegyrész- Veliki Baslinac magaslat (jobb szárny) valamint Kruskovaca tájrész- Hrastovaca hegyrész (bal szárny) irányon  Veliki Kraj település ellen. 

A szerb erők stabilizálták vonalukat Divoselo részen Vujnovica brdo magaslat (Velebit) – Veliki Kraj település (Divoselo) – Kamenjusa magaslat (Divoselo)- Meduvode tájrész (Diviselo)- Plecasi település- 557.1 m. magaslat- Pocucici település-   Klisacke njive tájrész- Poljari település- Visoko brdo magaslat vonalon.

A horvát műveleti erők visszatértek az 1991.09.21-én megszerzett vonalaikra (Rizvanusa-Sedrvan-Rasce-Podklisa-Vedro Polje- Boskovo brdo magaslat ) .

 

 

Perušić- Licki Osik


A JNA Perušić településnél lévő laktanyáját felgyújtotta és elhagyta . Erőit a Gospić - Lički Osik - Perušić főút ellenőrzésére koncentrálta. Szeptember 14-én a horvátok elfoglalták a JNA laktanyát és ellenőrzés alá vonták Perušić települést.

 

„Licki Osik” akció.1991.október 14-én a horvát erők Operatív Csoport „Lika” (OG Lika) nemzeti gárdista és rendőri egység speciális alakulata Gospic-Licki Osik- Perusic vonalon „Licki Osik” akció során megtámadja a szerb erők Siroka Kula- Licki Osik- Ostrvica vonalát . A művelet célja volt a horvát erők részéről a védvonaluk kitolása Perusic, Licki Osik, Gospic városok védelme érdekében, valamint Novi Licki és Licki Osik ellenőrzés alá vonása, a szerb erők kiszorítása kelet felé.

 

A horvát erők az akció előtti védvonala, melyről a katonai támadó műveletet megindították:

 

Mungici- Sv.Trojica 573.m. magaslat- Lipovacka brda hegyrész- Bukovac-Perusicki település- Gluntusa 583.m. magaslat-  Ravni vrh 745.m. magaslat-  Marina glava 770.m. magaslat- Sorici hegyrész- Licki Osik vasútvonala –Vuksic település –Licki Osik nyugati bevezető közút- Stari Budak település- Gradsko Selo település- 572.m. magaslat- 579.m. magaslat

 

A szerb erők védvonala, melyre a horvát erők a katonai támadó akciót kiterjesztették :

 

Gradina 787.m.magaslat- 663.m. magaslat-   Gluncusa település, Vujetovo tájrész- Varosina 538.m. magaslat- Klenovac település- Licki Osik település- vasútvonal mente- Rastic tájrész- Novoselija település – 583.m. magaslat- Ostrvica

 

A horvát katonai erők négy „harcoló csoportot (BS)” alakítottak ki az akcióhoz: BS-1, BS-2, BS-3, BS-4, melyeket a rendőri erők speciális alakulata támogatta.

 

-A BS-1 csoport Sv. Trojica magaslat- Lipovacka brda hegyrész vonaláról a szerb erők 4. TO brigád 3. osztagának állásait az 663.m. magaslaton.

 

- A BS-2 csoport Gluntusa 583.m. magaslat-  Ravni vrh 745.m. magaslat vonalról támadták a szerb erőket, 4.TO brigád 4.osztagát Poljana dolina, Varosina magaslat, Lisina magaslat, Klenovac település, Marici magaslat, Niksici település , Siroka Kula területén.

 

- A BS-3 csoport Stari Budak település- Gradsko Selo település vonalról támadták a szerb erők 4.TO brigád 4. osztagának vonalait Rastic- Licki Osik/ Urija területén.

 

- A BS-4 csoport  Gradsko Selo település- 572.m. magaslat- 579.m. magaslat vonalról támadták a szerb erők 4.TO brigád 4. osztagának vonalait Poljice tájrész- Zubar magaslat- Krst hegyrész vonalon.

 

- A nemzeti gárda és rendőri speciális erők biztosították Prvan Selo- Vuksic- Licki Osik vonalat.

 

A horvát műveleti erők 14-én az akció megkezdésével mélyen behatoltak a szerb vonalak mögé, kiszorítva a szerb erők területvédelmi egységeit Licki Osik-ról. A támadás kezdeti lendülete azonban alább hagyott és több támadó vonalon ellentámadtak a szerbek, így széttörve a horvát műveleti támadó vonalat. A horvát művelet egy napig tartott a támadást követően a horvát erők visszatértek  :

 

Mungici- Sv.Trojica 573.m. magaslat- Lipovacka brda hegyrész- Bukovac-Perusicki település- Gluntusa 583.m. magaslat-  Ravni vrh 745.m. magaslat-  Marina glava 770.m. magaslat- Sorici hegyrész- Licki Osik vasútvonala –Vuksic település –Licki Osik nyugati bevezető közút- Stari Budak település- Gradsko Selo település- 572.m. magaslat- 579.m. magaslat-

 

 vonalra. Bár kisebb csoportok sikeresen hajtották végre a támadást a horvát egységekből, mégis nagyrészük jelentős veszteség mellett kudarcot vallott. A horvát erők még az nap visszavonultak eredeti művelet előtti védvonalaikra.

 

 

Ljubovo

 

A szerb lázadók és JNA ellenőrizte a Bunić - Lički Osik főútat és a Ljubovo- Bunić közti területet. .A Ljubovo-i horvát védő állásait a szerbek folyamatosan támadták, melynek következtében a horvátok jelentős veszteséget szenvedtek. Ljubovo-i horvát vonalak támadása 1991. májustól ,júliusig tartott.A horvát erők kivonták egységeiket Ljubovo településről és területéről.

 

Plitvice

 

1991. lázadó szerbek a Plitvice Nemzeti Park (NP) részén csoportosultak.1991.01.10-én a lázadók megrohamozták a Nemzeti Park irodáját és a park horvát nemzetiségi igazgatóját Nikola Lapova –át elkergették. A továbbiakban rombolásba kezdtek , a park területén, amit a helyi parkőrök nem tudtak megakadályozni. A szerb lázadók védett fákat vágtak ki, mellyel lezárták a Zagreb- Sunj-Plitvice-.Korenica főútat.1991.03.25-én a szerb lázadók a parkot a „SAO Krajina”(Szerb Autonóm Tartomány Krajina) részének nyilvánították a Mukinje településen tartott gyűlésükön, melyet a Korenica járási szerb tanács elfogadott. 1991.03.28-án a magukat Milan Martić, Szerb Autonóm Körzet (SAO)  Krajina miliciájának főparancsnoka után, „Martićeva milicija” néven illető szerb fegyveres egység a Korana folyó hídján barikádokat emeltek és ellenőrző pontot állítottak fel. A környező magaslatokon pedig állásokat hoztak létre.

 Ezen milícia katonái folyamatos ellenőrzés alatt tartották a könyék horvát lakosságát, és rendszeres provokációk során horvát házakat gyújtottak, robbantottak fel Mukinje településen és Rastovac településen. A szerb fegyveres akcióban egy idős horvát nő vesztette életét.

 A horvátok a közrend helyreállítása végett Plitvice területén 1991.04.02-én létrehozták a helyi rendőrállomást (PJP-Plitvice). A horvát rendőrök 29 szerb lázadót fogtak el , akik különböző- a horvát vádak alapján- pogromokat hajtottak végre. A horvát rendőri akcióban meghalt egy horvát rendőr (Josip Jović), akit a horvátok a honvédő harcuk első hősi halottjaként tartanak számon. A továbbiakban a horvát rendőrök az egyik Plitvice-i hotelben alakították ki bázisukat. A horvát rendőröknek mindenképpen maradniuk kellett,  a környező horvát falvak lakosainak megvédése érdekében. A JNA 13.hadtest Rijeka, Delnica és Otočac településekről kivont erőit Plitvice-nél vonta össze. Az összevonást azzal indokolhatták, hogy a horvát és helyi szerb lakosság közti „békéltető” erőként lépjenek fel. Ezzel szemben fő szempontot mégis a Plitvice-i horvát rendőrökre történő nyomásgyakorlás volt, Plitvice-i bázisuk elhagyására kényszerítve őket.  A horvát rendőrség 1991.09.01-én elhagyták Plitvice-t és Zagreb-ba kerültek összevonásra. Ezzel Plitvice és környező régió teljes mértékben a szerbek ellenőrzése alá kerülhetett.  A JNA azonnal megkezdte a helyi szerbek képzését és felfegyverzését.  

 Nyugat-Lika harcmező

 

 

Otočac és Brinje

 

Otočac és Brinje Gacko tájegység városainak horvát védelme már 1990. októberében elkezdődött, az első horvát rendőri szakasz felállításával. 1991. február, március, április pedig megalakul a nemzeti gárda (ZNG) 550 fős egysége, és további rendőri állomások Vrhovine, Brinje, Dabar és Sinac településeken.1991.03.25-re a horvát rendőri erők két századnyi erőt képeztek.1991.05.05.

Otočac településen több mint 2000 fős horvát önkéntesekből álló egység alakul meg, mely júliusban csatlakozik a ZNG-hoz. Július 12-én a ZNG megalakítja a diverzáns ellenes szakaszát (protudiverzanski vod). Július 15-én pedig az aknavetős egységét.
Otočac körzetében a horvátok egész nap az egységeik képzését felszerelését, felfegyverzését végzik.Július 25-én megalakul a helyi horvát polgári védelem (Civilna zaštita) 900 főből. Augusztus 06-án megalakul az Otočac járási horvát „Krízis stáb” ( Válság Törzs) .Szeptember 09-én pedig megalakul a ZNG 133. brigádja .1991.szeptember 16-án a horvát erők elfoglalják a JNA Otočac –i laktanyáját ,majd két nappal később a JNA Ramljana laktanyáját. A horvát csapatok 1991.szeptember 26-án indított „Medvjed „ akcióban megkezdték az Otocac város környéki szerb blokád elleni műveleteiket. A művelet célja volt ,hogy felszabadítsák a város környéki főbb közlekedési útvonalakat a szerb zárlat alól, így összeköttetést biztosítva Otocac –Zuta-Lokva közt , kapcsolatot fenntartani Gacka és Lika régió közt észak és dél vonalon. Az akcióban a horvát egységek(védelmi erők : Otocac, Brinje Lesce Lika, Senj, Zagreb és Zagorje) a művelet nem volt elég a JNA erőivel szemben , így később újabb felszabadító akcióba kezdtek.

 

Történések Otocac járásban

 

1991.augusztus 20-án Otocac városban megalakult a horvát védelmi stáb (SO) , mely nyomban a háborús helyzet elemzése és arra való felkészülés érdekében tanácskozást kezdeményez a helyi horvát Nemzeti Gárda (ZNG) és Rendőrség (MUP, PP) valamint Nemzeti Ellenállás (NZ) vezetőivel. 

 

A találkozó eredménye képen a ZNG erők megkezdték Gacko tájegységben (Otocac régió) a fegyveres ellenállási struktúra megszervezését. Ennek során első lépésként a kommunikációs kapcsolat fontosságának figyelembevételével rádió (RM-02) összeköttetést létesítenek a parancsnokságok és kontrol pontok közt.

Kiosztják a rádió kommunikációs hívókat :

 

„Roda” : központ

„Roda 1”: mobil rádió állomás központ

„Som”: ZNG parancsnokság Prozor

„Kit”: ZNG parancsnokság Otocac

„Truba”: ZNG parancsnokság Licko Lesce

„Golub”: ZNG parancsnokság Sinac(Sinca)

„Riba” : rádióadó központ Brinje

„Loza”: ZNG parancsnokság Brinje

„Pcela”: Otocac egészségügyi ház

„Vrabac”: védelmi parancsnokság

„Sova”: Krízis Stáb parancsnokság Lika régió

„Gavran”: ZNG főparancsnokság

„Cep”: IV elnökség

„Kljuc”: nemzetvédelmi tanács

„Crv”: polgárvédelmi parancsnokság

 

1991. augusztus 21-én a SO  Otocac elnöksége 09.30 órakor találkozót tart, mely során határoznak egy brigád szintű összefogott, koordinálhatóbb fegyveres egység megalakításáról a z Otocac, Brinje részeken lévő két ZNG zászlóalj, illetve a Perusic és Gospic környékén lévő további ZNG erők összefogásával. A brigádot 117. számú dandár szintű erőként működtetik. A találkozót követően lehetőség nyílt három mobilizálható zászlóalj azonnali megalakítására. Később további két csoporttal (ceta: század szintű alakulat) bővítik a dandárt. 

 

1991.08.21-én a Krízis Stáb Lika találkozót hirdet, melyen megjelentek a  nemzetvédelem/ SNO Otocac, rendőrség/PU Gospic, védelmi stáb/SO Gospic, SO Otocac, ZNG egység Otocac , és a 117. dandár/brigád parancsnokai. A találkozók a Lika régió aktuális és jövőbeli „háborús” helyzetét elemezték.

 

Rijeka városból egészségügyi orvos csoport (KBC)  érkezik Otocac városba. A kezdeti nyugodt békés időszakot felváltó háborús helyzet jelentős munkát és túlterheltséget jelentett a KBC számára.

 

1991.08.24-én a 117. brigád parancsnoka, Davor Peitel találkozón vesz részt, ahol megbeszéléseket folytat a likai helyzettel kapcsolatban dr Franjo Tudman horvát elnökkel, Stjepan Matesa a Zagreb hadtest parancsnokával, Josip Lucic a 2.”A” brigád parancsnokával, valamint további tizenkét „R” tartalékos brigád és kilenc önálló zászlóalj (SB) parancsnokaival. 

 

1991.08.24-én 09.40 órakor a Zuta Lokva likai településen szolgálatot teljesítő Brinje rendőrállomás öt fős horvát rendőr járőr egységét, gépfegyverek és rakétavetők alkalmazásával támadás érte . A támadás során három rendőr életét vesztette, két fő pedig súlyosan megsebesült.

A támadást a horvát rendőrség állásfoglalása alapján a szerb SAO Krajina fegyveres erőihez tartozó katonai csoport tagjai hajtották végre.

 

A Zuta Lokva-i eseményt követően a szerb erők aknatámadást intéztek Otocac ellen. Jelentős anyagi kárt okozott a támadás, és halálos áldozatokkal, sebesültekkel járt.

A horvát krízis stáb és nemzetvédelmi tanács a helyzet súlyosbodása miatt intézkedett egy esetleges szerb gyalogsági támadás elhárítása és a város evakuálása, védelmére. A városban jelentős számú önkéntes jelentkezett a védelmi feladatokra és fegyveres szolgálatra.

Senj városból Otocac védelmére érkezett egy felfegyverzett század. A századot nem Otocac hanem Vratnik védelmére irányítják.

Otocac városban kritikussá válik a helyzet. A városban a tűzoltóság (DVD) folyamatosan hárítja el a szerb támadásban keletkezett károkat, tűz esetett a gránátesők közepette.

 

Az Rijeka-i 111.brigád ZNG parancsnoksága bár a helyzetre való tekintettel Otocac eredményes védelmét kérdésesnek tartotta és inkább Senj védelmére koncentráltak, Otocac-i erők részére rendelkezésre bocsátanak 110 automata fegyvert, 40 000 lőszert és további puskákat.. A szállítmány Senj városból Prozor-i ZNG bázisra érkezett meg. A fegyverzetet kiadták az Otocac, Prozor,Svica, Kuterevo területeken lévő ZNG erők közt. A ZNG erők három szakaszból álló fegyveres csoportja megjelent a Fortica  (Forcuranje) TO-területvédelmi katonai objektumnál, ahol az ott tárolt fegyverzetet magukhoz vették. A fegyverzetet a még fegyvertelen önkéntesek közt osztották szét.

A Otocac-i ZNG három szakaszból álló ( Noz-1.szakasz, Gmaz-2 szakasz, Kukac-3.szakasz rádió hívónévvel ellátott erő) fegyveres csoport századdá szerveződik. Felszerelik romániai és jugoszláv Kalasnyikovokkal, PAP és AP puskákkal , M-48 vadász puskákkal és Browingokkal.

 

1991.08.24-én a Sinac, Licko Lesce, Covici településen az önkéntesek teljesen feltöltik a szakasz szintű egységeket. A Sinac szakasz Ilici-Rajkovici vonalon foglalt védállást Zaluznica irányába. A szerb TO ( területvédő) erők Zaluznica területén létesített támaszpontot. Lesce településen több mint 600 HOS ( Horvát Felszbadító Erők ) harcos állt készenlétben.

 

1991.08.25. a Forcuranja TO bázison lévő század egyik szakasza megerősítve Otocac-i rendőrökkel Staro Selo, a többi szakasz pedig Dubrava településeken (Donji és Gornji Dubrava) foglalt védállást. Dubrava részén a „Zagorac” speciális csoport helyezkedett el .

 

Spilnicka glavica magaslaton a diverzáns ellenes szakasz (PDV) helyezkedett el figyelő állásban. A fenti erőket aknavetős csoport támogatta.

 

A ZNG egységek átvették a védállásokat a rendőri erőktől.   Az Otocac várostól észak-keletre lévő Runjevica területén lévő  szerb JNA  erők tüzérségi támadást intéztek a horvát vonalak ellen. A Runjevica területén lévő JNA tüzérség Haubica 105 mm-es ágyukkal (H-105) 14.40 órakor támadást intézett a horvát erők ellen a Glavace tájrész mögötti Vrbovica tájrészre. A tüzérségi támadás kezdete után nem sokkal Runjevica felől szerb JNA erők  Otocac irányába  támadtak egy páncélozott harci BRDM 2 járművel és gyalogsági fegyveres csoporttal. A csoport állást foglalt D. Dubrava település bejáratánál. A szerb csoport heves tűzharcot kezdeményezett a horvátok felé. A horvát erők Staro Selo irányából viszonozták a tűzet.

 

Otocac várost ért szerb tüzérségi támadásban öt polgár vesztette életét és egy tucatnyian megsebesültek. Jelentős károk keletkeztek az épületekben, köztük a Szentháromság templom tetőszerkezetében, ahol a tűzoltók gyorsan eloltották a keletkezett tűzet.

Támadás érte Sinac és Prozor településeket is, ahol megrongálódott a Sv Kriz templom.

A szerb tüzérségi támadást gyalogsági támadás követte Devcici irányába. A szerb JNA erők a Spilnik laktanya irányából „Praga” légvédelmi mobil harci jármű bevetésével a helyi szerb TO erők támogatásával rohamozták a horvát védállást.

A Horvát Hadsereg vezérkari törzsparancsnoksága a Rijeka-i 111. brigád 4. zászlóalját megerősítésképen az Otocac-i ZNG véderők támogatására irányítják Senj-ből.

 

Augusztus végén mindennapossá váltak a szerb támadások Otocac, Sinac, Prozor, Covici települések és a Gacko mező további horvát kontrol alatt lévő területei ellen. A horvát rendőrség becslései szerint Podum és Glavace irányából több mint 500 különböző kaliberű tüzérségi lövedék csapódott Otocac és környező településekre, köztük Vrcibrod magaslatra Staro Selo mögött.

 

A horvát krízis stáb –Otocac vezetősége, Joso Kregar, Joso Brajković, Srećko Žubrinić, Milan Jurković és Dražen Bobinac 12.00 órakor találkozik a helyi JNA erők parancsnokaival , Ahmet Hamić ezredes, Milan Pavlović százados és Rado Kunarc őrnaggyal.A megbeszélések 13.oo órakor elkezdődtek a háborús helyzet normalizálódása végett. Az esti órákig folyó tárgyalásokban a tűzszünet lehetőségét is megvitatták. Ennek során a horvát küldöttség a teljes tüzérségi támadás befejezése mellett érvelt, mivel ha nem történik érdemi intézkedés a JNA laktanya áram, telefon és víz ellátását beszüntetik.

 

1991.08.26-án a 117. brigád Gospic városból egy 82mm-es aknavetőt irányított az Otocac-i erőknek. A 82.mm-es aknavetőt úgy találták a horvát kezelők, hogy megerősíthető egy 120mm-es aknavetővel, mely hiányos volt. A „Csonkának” (Krnjo) nevezett 120mm-es aknavetőt ezt követően átalakították és helyi gépészmérnökök segítségével működőképessé tették , majd felszerelték egy TAM-2001 tehergépkocsira, amit megerősítettek páncélzat gyanánt acéllapokkal és álcázták festékkel. Az „aknavetős harci járművet” Kostelcevo Selo településre irányították első bevetésére.

 

1991.08.27-én a szerb fegyveres „Marticeva milícia” Dabar településnél támadó akciót hajtott végre.  Gospic városban a 117. brigád parancsnoksága a sorozások elrendelése után felállította a város két századnyi egységét. Az önkéntesek toborzása tovább folytatódott.A sorozásban segítséget nyújtott a rádió Rijeka . A toborzás eredménye képen a likai önkéntes erőkhöz csatlakozó csoportokat  Rijeka – Crikvenica – Senj – Brinje vonalon a Brinje-i rendőrségre szállították, ahol a tartalékos rendőri állományban megkezdődhettek a kiképzések.

 

1991.08.29-én Otocac városba érkezett Horvátország Belügyminisztere Tomislav Mercep, aki megbeszéléseket folytatott a helyi MUP Otocac vezetőivel.

Ezen a napon 14.45 órakor Tomislav Mercep vezette horvát küldöttség (Josip Kregar, Joso Brajković, Davor Peitel és Josip Rohaček) találkozik a 13.hadtest JNA parancsnokával, Marijan Cad generálissal és küldöttségének további tagjaival, Pero Cavar ezredes a Gospic-i JNA erők parancsnokával, Radolje Kunarac őrnaggyal az Otocac-i JNA erők parancsnokával.A megbeszélés célja a tűzszünet megkötése, a szerb erők tüzérségi támadásának beszűntetése.  

Mindezek alatt a szerb erők fokozták aktivitásukat  Drenov Klanac, Glavace, Podum, Škare, Doljani, Zalužnica ,Vrhovine területén, ahol folyamatos sorozások, toborzások kezdődtek. Otocac város tüzérségi támadása a tovább folytatódott. Otocac városban a háborús helyzet miatt szüneteltették a tanítást .A Nemzetközi Vörös Kereszt élelmiszer és gyógyszer segélyszállítmányokkal nyújt segítséget.

 

1991.08.30-án Otocac városban döntenek az iskolás korú gyermekek evakuálásáról Novi Vinodolsko, Senj, Kalic városokba. 1991.09.01-én a  „Autoprijevoza“. autóbuszaival az evakuálást végrehajtották.

 

A horvátok,  ZNG és Nemzeti Ellenállás erői az elkövetkező napokban folyamatosan átvették a MUP rendőrségtől a védekezést a frontvonalakon. Augusztus végén szeptember elején a Krízis Stáb (Válság Törzs)  Otocac több telepüklés evakuálását rendeli el, a nőkre, öregekre és gyerekekre kiterjesztve (Sinac, Prozor, Ramljani, Licko Lesce). A polgárvédelem intézkedik Otocac városban a kórházi ellátásra szorulók, gyerekek elszállításáról, mivel a várost továbbra is a szerb erők folyamatos tüzérségi támadás alatt tartották.

 

1991.09.11-én az Otocac járási horvát rendőrség (PP-Otocac) parancsnoksága , a Nemzeti Gárda (ZNG) Otocac járási parancsnokság és a Otocac járási és városi válság törzs találkozót tartott, ahol megbeszélésre kerültek a JNA Otocac-i objektumának (laktanya Stari Kula) blokádjával kapcsolatot terv realizálásának menete.

A blokád során a ZNG erők a városban és be-ki vezető útvonalain útzárakat létesítettek, a PP erők pedig a Nemzeti Ellenállással (NZ) a laktanya környékének ( Poljica és Donji Grad) körbezárásáról, blokkolásáról intézkedtek. Fontos volt a város , Otocac védelmének létrehozatala, őrhelyek és ellenőrző-áteresztő pontok felállítása. A város belső részében a Nemzeti Ellenállás (NZ) és helyi rendőrség (PP) lett bevonva a biztosításba, a város külső részén pedig nemzeti gárdistákkal támogatták a rendőrséget és nemzeti ellenállást. Az Otocac-i Nemzeti Ellenállás megerősítette a távolsági autóbusz garázs „Autoprijevoz” telephelyét tíz fővel, a belváros területét 10 fővel, a Vladimir Nadzor emlékművet tíz fővel (belváros) és Skare területét tíz fővel. A rendőri erők és NZ további ellenőrző pontokat, őrhelyeket állított fel, főleg az esti órákban

-„Drvno” ipari zóna

-Donji Grad

-Marka Mesic tér

-Ban Jelacic utca

-Zagrebacka és Biskupija utca kereszteződése (bíróságnál)

-Andrija Stampara utca és Vladimir Nadzor utca kereszteződése (Safari objektum)

-Zvonimir Kraj utca és Stjepan Radica utca kereszteződése

 

-részeken. A rendőrség ellenőrző pontokat állított fel Niksic hídfő, Brloska Dubrava, Sinac, Dubrava, Gorica részeken.

 

1991.09.12-én szerbek aknavetővel támadták Otocac és Lipice településeket.

 

1991.09.13-án a szerb lázadók több mint 40.db. aknavető gránátot lőttek ki Kompolje és Bjeljevine településre.

 

Otocac  város és járás védelme érdekében a horvát rendőri erők és nemzeti gárdisták közti koordináció érdekében létrehozásra került a Centar Veze (központi irányítás). A CV rádión keresztül koordinálta az összeköttetést a rendőri, nemzeti gárdista, válság törzs parancsnokságai és a harci alakulatok közt. A központ az Otocac városi rendőrkapitányság épületében lett kialakítva. Itt működött a központi felderítés- hírszerzés-megfigyelés parancsnoksága is. A rádió összeköttetés során Icom IC 2400 E 40W, és Icom IC 32 E 5W, valamint CT-1800, Alinco, Yaesu kézi rádiókat használtak. A rádió kommunikációt segítették az Otocac városi „Mladost” rádióamatőr klub tagjai.

 

Szeptemberre Gacko polje tájegységben az Otocac-i rendőrség (PP-Otocac ) és a Brinje-i rendőrség (PP-Brinje) létszáma meghaladta a 300 főt. Ezen rendőri erőket megerősítette Zabok településre Gacko tájegységbe irányított rendőri szakasz (PU-Zabok) „Zagorci”.

 

A tájegységben a ZNG erők fő gerincét a 400 fős Otocac-i egység alkotta:

 

- 1.század : 109 fő

- 2.század 100 fő

- 3.század: 36 fő (későbbi feltöltés önkéntesek besorozásával Svica, Crno Jezero, Lipovlje, Kuterevo, Prozor településekről)

- 4.század : 104.fő ( Sinac, Covici, Licko Lesce településen)

- 5.század: 59 fő Ramljani településen megerősítve 10 fő helyi önkéntessel

- PDV- diverzáns ellenes szakasz 31.fővel

 

A könnyű tüzérséget illetően a PP rendőri és ZNG vegyes aknavetős alakulata rendelkezett 2.db. 120.mm-es aknavetővel és 24.db. 120.mm-es aknagránáttal (ebből 16.robbanó gránát és 8. db. ködgránát ), valamint a PP rendőri erők 3.db. 60.mm-es aknavetővel rendelkeztek és a ZNG erők aknavetősei rendelkeztek 1. db. 82.mm-es aknavetővel és 1.db. 60.mm-es aknavetővel, több mint 100.db. aknavető gránáttal. A szeptemberi laktanya blokád megkezdése előtt a 120.mm-es aknavetős egységet a Kostelsevo Selo településnél lévő Pandrkovo kota magaslati pontra irányítják, ahonnan blokkolhatták a JNA laktanyáját.

 

1991.09.14-én a Horvát Védelmi Minisztérium (MORH) elrendelte az Otocac Válság Törzs részére a JNA laktanyák elleni akció végrehajtását. 14.00 órákor a ZNG és PP parancsnokság egyeztet a végrehajtási tervről. Az akciót az Otocac-i ZNG parancsnokság koordinálta. A ZNG parancsnokságot egy külön ZNG szakasz (Vod) biztosította.

 

1991.09.15-én 07.00 órakor a ZNG erők 1. gyalogos százada 105 fővel és 2. gyalogos százada 94 fővel állást foglalt „Biskupja” Otocac városba beveztő részén , valamint Donja és Gornja Dubrava területén.

A 3.gyalogos század 100 fővel a Covici, Lesce, Sinac bázisairól Vital magaslat- Lug- Sinac vonalon és a Ilici- Rajkovici –Godaca hegygerinc vonalon foglaltak állást.

A PDV 31 fővel Prozor területén a Umac hegygerinc -Spilnicka glava magaslat-                                                                                                                                                   Bozicevic vonalon foglalt állást ( Spilnicka glava „Oteska” és Gornja Dubrava „Rufe” ).

A horvátok vegyes rendőri és nemzeti gárdista aknavetős tüzér ütegei a környező magaslatokról blokkolták a JNA objektumokat :

- 120.mm-es üteg Kostelcevo Selo

- 82.mm-es üteg Spilnicka glavica –biztosították Podum területét az onnan az Otocac-i JNA erőket támogatni érkező szerb erők megállítása céljából - 

 

A 120.mm-es aknavetős üteg :

2.db. 120.mm-es aknavető irányzékkal

2.db.120.mm-es aknavető irányzék nélkül 

1.db. 82.mm-es aknavető irányzékkal

1.db. 82.mm-es aknavető irányzék nélkül

4.db. 60.mm-es aknavető (ebből három rendőri csoportban, egy darab pedig a Sinac-i ZNG csoportban)

 

A JNA gépesített páncélos erői ellen a horvátok  rendelkeztek 80.darab PTM A-3, 6.,8-as harckocsik elleni taposó aknával, és vállról indítható „Zolja” gránátvetővel (ez utóbbinál 3.db.Zolja a PDV egységben, 7.db.Zolja az 1. gyalogos században, 8.db. Zolja a 2.gyalogos században, 2.db. Zolja a 3. gyalogos században -1.db Lesce csoportnál és 2.db.  Covici csoportnál) .

 

A JNA laktanyákat a horvát erők az alábbi módon blokkolták:

 

- A ZNG erők műszaki egysége „tankvadász” csoporttal Dubrava területén foglalt állást.

A laktanyához vezető utakat régi autóbuszokkal és tehergépkocsikkal , beton és vas akadályokkal és letelepített  harckocsik elleni aknákkal  zárták le a horvátok. A Nemzeti Ellenállás az Otocac-i „Autoprijez” távolsági busz garázsából  buszokat von be az útzárba. A városi parkban 1.db. teherkocsit és 2.db. buszt állítottak be zárásba. A ZNG az 1. gyalogos századból egy szakaszt tartalékba helyezett a laktanyánál.

JNA laktanyában a horvátok elzárták a vizet és az áramot, blokkolták „Vojarna”, „Stari Krug”, „Konjusnica” JNA objektumokat.

 

 

1991.09.15-én a Lika-i JNA és a szerb lázadó erők az Otocac-i JNA laktanyában horvát blokád alatt tartott JNA erők támogatása, „kiszabadítása” érdekében Podum-nál csoportosultak és délután  15.00 órakor támadásba lendülnek tüzérséggel, harckocsikkal, gyalogsággal Otocac és környező települései ellen. A „Stari Krug” laktanyából a JNA erők könnyű tüzér egysége ( 82.mm-es páncélosok elleni hátrasiklás nélküli ágyúval, önjáró „Praga” 2X30.mm-es harci járművel kontrolálta Glavace-Podum- Zaloznica vonalat. 

A Podum területén csoportosuló szerb erők elsőként tüzérséggel, majd harckocsikkal kezdi meg a támadást. A szerb gépesített erők ( 3.db. T-55 tank, 1.db. önjáró löveg, 2.db. BRDM-2 felderítő harci páncélozott jármű ) és biztosításukban támadó gyalogság (egy századnyi erő) Podum -Marjani- Otocac városi temető vonalon kezdte meg a horvát védvonalak áttörését. A fenti erőket két „MIG-21” szerb harci repülő támogatta.

A repülőgépek Vrhovina felől 17.20 órakor kezdték meg a berepülést Gacko tájegységbe a folyó vonalán . Az első gép Svica felett elrepült , a második gép pedig G. Jezera irányból Svica irányon repült, majd támadást intézett Svica ellen. Első támadás során pár rakétát lőtt ki a településen végigfutó útra, majd a második támadáskor szintén az útszakaszt lőtte, a harmadik támadásnál pedig rakétát lőtt ki a a Sv. Ivana templomra, mely megrongálódott ( a templom tornya, oldalfalazat, belső része, az oltár a szentképek és festmények).

 

A szerb erők gépesített és gyalogos támadása elsőként a horvát erők ( két raj a ZNG –Otocac 1. gyalogos századának 1. és 2. szakaszából) „Devcica” védvonalát érte . A horvátok kezdetben védekeztek, de a túlerő végett kivonták erőiket a vonalakról Prozor irányába. A szerb páncélosok áttörték a horvát vonalat és tovább haladtak Otocac irányába.

A ZNG Otocac 3. gyalogos százada Dubrava ( Sumecica alagút) részen tartja állásait. A rendőri erők „Rufe”-tól „Mirni ktak” vendéglőig tartja állásait megerősítve a „Zagorci” rendőr szakasszal.

 

A ZNG-Otocac 1. és 2. százada megkezdi az Otocac-i JNA „Stari Krug” laktanya elleni akciót, mely során az objektumból sikeresen kitörnek és elvonulnak a JNA erői délutáni órákban.

Másnap 16-án reggelre a ZNG Otocac elfoglalja a „Stari Krug” JNA laktanyát, melynek őrzését 17-én átvette a rendőrség. A továbbiakban a „Stari Krug” laktanya a horvát erők „Ban Josip Jelacic” kaszárnyájaként üzemelt tovább.

A horvát erők összevonják erőiket miután a JNA elhagyta objektumát és stabilizálják az Otocac környéki frontvonalukat . A szerb erők a támadó offenzívát beszüntették és visszatértek Podum területére.

 

Ramljani JNA fegyverzeti –hadianyag raktár objektum  

 

Ramljani JNA  objektum-hadiraktár elleni műveletet a horvátok ( NZ Vrilo, Sinac, Ramljani, PP-Otocac Sinac-i csoport, ZNG erők egy szakasza )  egysége 1991.09.15-én kezdte meg. A horvát akcióban részt vevő erők parancsnoka megbeszélést kezdeményezett a Ramljani JNA objektumot őrző egység ( két tiszt, két altiszt, huszonnyolc katona és három helyi polgári közalkalmazott ) parancsnokával. A horvátok a fegyverzet hátrahagyása mellett békés elvonulást biztosítottak a JNA őregységnek. A JNA őregység végül a vérrontás elkerülése végett átadta a létesítményt és elvonulhattak a szerb kontrol alatt lévő Zaluznica településrészre. 

A horvátok a Ramljani JNA raktár elfoglalásával birtokba vehettek:

 

-3.db PZ 12.7 mm-es légvédelmi „Browing” géppuskát

- 9.db. 7.9 mm-es gépfegyvert

-480. db. 7.62.mm-es gépkarabélyt

-3.db. mesterlövész puskát

- 30.db. TT 7.62.mm-es maroklőfegyvert

- 6.5 millió liter gázolajat

- 1. millió liter benzint

- és több ezer különböző kenő anyagot, olajt

 

1991.09.28. A horvát erők elfoglalták a JNA további létesítményeit és kiképző objektumait Otočac körzetében:

 

-katonai komplexum „Pekara”-Otocac

-légibázis –Skare/ Otocac

-objektum „Runjevac”-Skare/Otocac

-objektum „Place”-Otocac

-komplexum TO Stáb-Otocac

 

 

 

 

 

FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZEKBEN....

 

A mappában található képek előnézete TÉRKÉPEK Lika, Isztria, Primorje-Gorski Kotar


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.