Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK - LIKA és PRIMORSKA-GORANSKA RÉGIÓ 3.RÉSZ (Lika)

Gacko polje ( Podum)

 

1991.december végén Gacko medencében a horvát erők OG Lika műveleti csoportja elérkezetnek látta az időt, hogy végrehajtson egy nagyobb katonai akciót Otocac várostól északra lévő Glavice településrész, valamint Otocac várostól keletre eső stratégiailag fontos szerepet jelentő Um magaslat (Podum hegy) elfoglalására. Az akció ezen részének esetleges sikeres végrehajtását követően a horvát erők OG Lika parancsnoksága folytatni kívánta a támadó műveletet a Doljani és Zaluznica területén lévő szerb támaszpontok ellen.

 

„Podum” akció.

 

 1991.12.30-1992.01.01. közt a horvát erők (OG Lika) Glavace- Staro Selo- Donja és Gornja Dubrava- Otocac- Covici vonalról végrehajtják a „Podum” katonai akciót.

 

A frontvonal Gacko polje területén 1991. december végén (Podum akció megkezdésekor) :

 

-horvát vonal:

 

111.brigád 5.egység kontrol alatt:

Pogledalo magaslat- Diklinka magaslat- Krc 750.m.magaslat- Bricinka magaslat- Glavace település (Loncari „Klanac völgy”)-

 

133.brigád 1.egység kontrolja alatt:

Susnjica Gaj tájrész- 60.5 m. magaslat-  Novo Selo település- Gacka folyó mente- Zorisnjak magaslat- Vrce brdo magaslat/Staro Selo település- Runjevica tájrész- 483.1 m.magaslat- Markovicevo Selo település- Spilnicko polje tájrész-- Gornja Dubrava- 458.1 m.magaslat- Spilnicka Glava magaslat- Covici

 

-szerb vonal (6.”Lika” operatív divízió TO 2.brigád 2.osztaga Skare településen lévő parancsnoksággal) :

Zabare település- Palez hegyrész- 762.m.magaslat- Tisovac magaslat – Siljevace hegyrész- Budimka dolina- Glavace településrész ( Zabare településrész – Glavace településrész  közti közút vonala)- Krcevine tájrész-Sakizovac folyócska vonala- 456.m.magaslat- Kukica Gaj tájrész- 467.4 m. magaslat- Poljanka magaslat- Naprte település- 460.8.m. magaslat- Marjani település-474.9 m. magaslat- Podum iskola-  Kangrge település (Sv Marko)- 480.2 m.magaslat- - Uzelci település- Mramor tájrész- Jurkovici település- Prazinovac magaslat- Hrinic tájrész- Zaluznica településrész.

 

Az akciót a horvátok 1991.12.30-án végrehajtják.

 

1991.október végén a 133.brigád és a 111.brigád parancsnokságai közt folyamatos megbeszélésekre, egyeztetésekre került sor, egy katonai művelet megvalósítása érdekében, mely Vrhovina és Licka Jesenica közti stratégiai magaslatok ellenőrzés alá vonására terjedt ki. A 133.brigád ellenőrizte a frontvonalat Kapela hegységtől Canak településig.

A Visoki Kapela (Medvedi vrsnjak hegyrésztől) – Juzin vrh magaslat- Kisa magaslat- Tuk tájrész (Glibodol)- Kosa hegyhát- Siljevaca magaslat- Jozic vrh magaslat- Rastik hegyrész- Lazic vrh magaslat- Veliki vrh magaslat –Durel dolina- Ljustinova Draga településrész- Pogledalo- Diklinka magaslat- Krc dolina vonalon a 133.brigád 3. egysége (zászlóalj szintű erő) foglalt védvonalat, megerősítve a 111.brigád 1. és 2. egységével.  Ezen vonalat még a Glibodol 1991.12.12-én végrehajtott katonai akcióban szerezték meg a 111.brigád 2. és 1. egységének támogatásával.

 

Glavace irányába Klanac területén a 111.brigád 5. egysége erősítette a védvonalat. A két brigád parancsnokai közti megbeszélésre elsők közt az Otocac-i „Zagori” hotelban került sor. Az egyeztetésbe bevonták az OG Lika parancsnokságát. Az akció realizálása előtti utolsó parancsnoki találkozóra a 133.brigád (Otocac város parancsnokság), 111.brigád (Krasno település parancsnokság), OG Lika parancsnokság közt között Brinje település „Sokolac” hoteljában került sor.

 

A művelet a „Podum” nevet kapta, tekintettel arra, hogy fontos elsődleges támadó feladat az Um magaslat elfoglalása a Podum hegységben, tájrészben. A stratégiai magaslatról teljes mértékben belátható Zaluznica- Skare-Glavace és Zaluznica- Jurkovici- Podum- Otocac vonal, a Gacko medence (polje). Az Um magaslat elfoglalásával a horvátok „tehermentesítik” Otocac várost a szerb támadástól. Ez képezte az akció elsődleges célját.

A másodlagos célt az elsődleges feladat sikeres befejezésével  egy további támadás jelentette, Vrhovina –Korenica irányába.

 

Szerb erők:

 

A szerb erők birtokolták Glavace-Podum-Zaluznica vonalat Gornji Doljani mélységében. A szerb erők kiterjedt műszaki zárral és aknamezővel erősítették meg vonalaikat. Főbb támaszpontjaikat Lozonje, Zaluznica területén helyezték el. Erőiket a 2. brigád TO dandár képezte, melynek 2. osztaga Skare településen állomásozott. Az 1. osztag (zászlóaljszintű egység „bojna”) 1. századdal megtámogatva az 1. brigád TO egy századával Podun területén csoportosult. zen erőket erősítette a JNA T-55 harckocsizó szakasszal és 120.mm-es aknavetős üteggel, légvédelmi (PZO) 30.mm-es „Praga” harci jármű szakasszal és az Udbina-i katonai reptéren állomásozó légierejének harci vadászgépeivel.

Podum területén a gyalogság egy tankkal és egy páncélozott harci szállító járművet „transzporter” , a Podum iskola épületénél lévő gyalogos csoport pedig szintén egy tankkal és egy „transzporterrel” volt megerősítve.

 

Horvát erők:

 

A horvát erők 111.brigádjának 5.egysége ellenőrizte Bricinka magaslat- Glavace település (Loncari „Klanac völgy”) területét.

 

A horvát erők 133. brigádja megerősítve Nemzeti Ellenállás katonáival Zorisnjak magaslat- Vrce brdo magaslat (Staro Selo)-  Runjevica tájrész- Markovicevo Selo település- Gornja Dubrava település- Covici és Sinac települések.

 

Akció megkezdése:

 

Támadási zóna Naprte-Podum-Um magaslat- Marjani- Kangrge 133.brigád 1.egység:

 

A 133.brigád 1.egysége 1991.12.25-én reggel 07.00 órakor Novo Selo településnél csoportosult a támadáshoz.

 

1991.12.30-án a 133.brigád 1. egysége Donja Dubrava területén előkészült a támadásra Podum irányába.

 

A 133.brigád 1.egysége megerősítve harckocsizó szakasszal, páncélozott harci szállító jármű szakasszal, a tervek szerint a 133.brigád tüzér csoportjával (AG-133) fő támadási irányon kezdte meg a támadást:

 

483.m.magaslat- 461.m.magaslat- 460.m.magaslat (Naprte település) –Marjani település- Podum iskola- Kalic magaslat 

 

Segéd támadási irányon pedig:

 

483.m.magaslat- 461.m.magaslat- 460.m.magaslat (Naprte település)- Poljanka magaslat

 

A támadás megkezdésekor a 1.egység gyalogságából egy század megerősítve egy harckocsizó szakasszal és páncélozott szállító harci jármű szakasszal, BST hátrasiklás nélküli 82.mm-es agyus rajokkal (2.raj) megkezdte a Staro Selo-Gornja és Donja Dubrava vonal biztosítását.

 

A 133.brigád 1.egysége Donja Dubrava-Naprte és Markovicevo Selo-Marjani támadó zónából feladatul kapta Naprte és Marjani elfoglalását. A sikeres művelet után pedig csoportosulni és tovább támadni Kangrge-Uzelci vonalon, majd elfoglalni Jurkovici települést. Jurkovici elfoglalását követően azonnali vonalmegerősítést kell végrehajtani a 133.brigád 1.egységének, mivel Zaluznica felől erőteljesebb szerb támadás várható.

Az 1.egység segédvonalon támadó erői miután elfoglalták Naprte települést, kontrol alá kell venniük a Poljanka 569.m. magaslatát és megerősíteni a védelmet, mivel „Lozonje” irányából várható volt a szerb ellentámadás.

 

A december 30-i támadás kezdetekor az 1.egység 1.százada Donja és Gornja Durava harcvonalat biztosította, miközben a 2.század Staro Selo-Zorisnjak magaslat vonalon sorakozott fel, a 3.század pedig Otocac városi temető irányából Gornja Dubrava védvonalon Franje-tól Bizanovici-ig sorakozott fel.

A légvédelmi (PZO) vegyes tüzér divízió (MAD) 3X20.mm-es légvédelmi divízió, önjáró légvédelmi V35 2X30.mm-es „Praga” szakasz, „Strela S2M” rakétás raj Otocac a Jugoszláv Néphadsereg légierői ellen került bevetésre, az esetleges szerb harci vadászrepülők támadásának elhárítására.

Az egészségügyi szolgálat két állomáshelyet alakított ki, egyet Otocac- Dubrava-Covici útszakaszon, másikat pedig Markovicevo Selo településen.

 

1991.december 30-án 04.00 órakor a horvát tüzérség előkészítő támadása mellőzésével a 133.brigád 1. egységének 3.százada és az 1.század egy szakasza (Meduza csoport) Runjevaca területén a Bizanovica-i erdős részen csoportosult.

Az 1.egység 2.százada 04.00 órakor átlép a Carugino Most hídon (Staro Selo) és csatlakozik a Runjavica részen lévő erőkhöz, ahol már egy 100 fős támadó csoport várakozott, hogy támadást intézzen Naprte irányába.

 

A támadásra 04.15 órakor sor kerül, mely során a gyalogos erőket a horvát erők tankkal és páncélozott harci szállító járművel támogatták. Naprte település támadása házról-házra zajlott le, mely során kiszorították a szerbeket hátrahagyva a házakban lévő lőállásaikban felszerelésük javát.

Naprte elfoglalását követően a horvát harckocsizók várakoztak arra, hogy a szerb harckocsik Skare irányából megkísérlik Naprte visszafoglalását. Naprte település körüli szerb aknamezők miatt jelentősen lassult a horvát erők támadási lendülete, mely kedvezett a Skare irányából érkező gyalogos és gépesített szerb ellentámadó egységeknek.

 

Közben december 30-án a 2.század eléri az Um magaslatot a „Meduza” csoport pedig a Poljanka magaslatot.

 

1991.december 31-én a horvát erők 133.brigá 1.egység 3.százada 30 fővel és 2.egység 60 fővel, megerősítve T-55 harckocsival és BVP-M80 páncélozott harci járművel elérik reggel 06.00 órakor a Podum iskolát ( Marjani és Kangrge települések közt Davidovo brdo részen. A területen heves harcok kezdődtek el a szerbek és horvátok közt. A szerbek 120.mm-es aknavetővel, harckocsikkal és páncélozott harci szállító járművekkel támadták a Podum iskolai horvát erőket. A szerbek egyik tankja célzott lövést adott le az iskola épületére, mely megrongálódott és folyamatos sortűz alatt tartotta az iskola körüli erdős területet Kangrge irányából.

A szerb gyalogság pedig az esti órákban támadást kezdeményeztek a horvát erők 2. egysége ellen, az iskola környéki erdős részeknél. A harcok egész este tartottak.

A horvátok 1.egységének 3.századából „Zolja” vállról indítható gránátvetőkkel támadták a szerb harckocsikat, mely során egy szerb tank megrongálódott. A horvát támadásra a többi szerb harci jármű visszavonult Jurkovica település felé.

 

A szerbek továbbra is tartották Kangrge települést, és a stratégiailag fontos Prazinovac magaslatot.

 

December 31-én a Podum iskola környéki horvát erők támogatására Prozor és Kompolje településekről támogatás érkezett . Prozor-ból 30 fő, Kompolje településről pedig 10 fő. Ezen csoportot 19.30-21.00 közti időben a Podum iskolai horvát erőkhöz irányítják.

 

-horvát ( 133.brigád 1.egység ) elért támadási vonal Runjevica- Um-Covici vonalon 1991.12.31-én:

 

Poljanka magaslat- Um magaslat (Veliki Vrh) – Podum hegy déli része 474.9 m. magaslat- Davidovo brdo tájrész- Sajmarica tájrész- Pecine tájrész- Pakoscani tájrész- Covici település

 

Közben 22.00 órakor a JNA légierejének harci vadász gépei Otocac, Covici, Brinje, Licko Lesce településeket rakétázzák és kazettás bombákkal támadják. Az Otocac várost ért támadásban megrongálódott a „Cosnochemia” gyár valamint további húsz polgári épület . A gyárat ért támadás során erős tűz keletkezett melynek lokalizálására a helyi horvát tűzoltóság és elektromos művek azonnal intézkedett a katasztrófa elkerülése érdekében.

 

A szerb erők 40 fős területvédelmis (TO) gyalogsággal Lozonja felől és 360 fős JNA gépesített erővel Zaluznica felől 1992.01.01-én támadást intézett a horvátok akcióban kitolt vonalai ellen, fő hangsúlyt fektetve Podum részre és Podum iskola környékére.

A heves és erőteljes szerb támadást a horvátok 133. brigádjának vegyes tüzér divíziója (H-105.mm-es ágyúval és 120.mm-es aknavetővel) próbálja megtörni és megállásra kényszeríteni.

A tüzérség bevetése eredménye képen 14.00 órára a szerb gépesített erők visszavonulnak, miközben a gyalogság jelentős veszteséget szenved el.

 

A helyzet súlyosságára tekintettel a horvát erők a kivonás mellett döntenek és Podum iskola területéről megkezdik a visszavonulást a kiindulási vonalak irányába. Ennek minél kevesebb ember és haditechnikai veszteség nélkül történő, gyors végrehajtására szükségessé vált a szerb aknamezőkön további átjárók megnyitása. A 133.brigád 1. egységének 2. századából egy szakasz biztosította a műszaki egységek munkáját, akik Marjani részen a szerb aknazár felszedésén dolgoztak.

A Podum iskola környéki erőket Marjani –Markovicevo Selo- Donja Dubrava  irányon kezdték meg kivonni.

 

Közben a JNA légi erejének harci repülőgépei 1991.01.01-én 16.00 és 16.45 órakor rakétatámadást intéztek Otocac város ellen, illetve a horvát védállásokra Podum és Zorisnjak magaslaton. Ramljani települést pedig a szerb erők tüzérséggel támadták. 

 

A horvát erők 1992.01.01-én visszatértek az 1991.12.30-i védvonalaikra

 

Támadási zóna Sinac település– Panos magaslat, 133.brigád 2.egység:

 

A 133.brigád 2.egysége biztosította az 1.egység jobb támadó szárnyvonalát Sinac településnél (Covici település- Sinac település- Ramljani település- Canak település vonalon). A 2.egységből két gyalogos szakasz tartalékot képezett az 1.egység Marjani-Podum iskola támadási vonalán, biztosítva Sinac település környékét. A 2.egység 3.századát Sinac település területén Zaluznica irányon helyezték el. Továbbá a Nemzeti Ellenállásból (NZ Otocaca) egy géppuskával felszerelt tíz fős csoport biztosította a Panos 899.m. magaslatot.

 

Támadási zóna  Dabar környéki magaslatok 133.brigád 3.egység és 111.brigád 1.és 2.egysége:

 

A 133.brigád 3.egységét a 111.brigád parancsnoksága alá vezénylik, ahol a 111.brigád 1. és 2.egységeivel biztosították a Dabar környéki stratégiai magaslatokat (Glibodol-Partizansko Dreznica- Vodovec vonalon).

A 133.brigád 3.egysége Letinac-Mina 873.m.magaslat-Pogledalo vonalon foglalt védállást szemben a szerb erők Smolcic uvala részen lévő erőinek frontvonalával.

Ezen védvonalról kezdték meg a szerb erőket kiszorítani a horvátok. Ennek során a 3.egység egy százada elfoglalta Crni Vrh magaslatot és kontrolálta Smolcic uvala részt, ahonnan a szerbek kivonták erőiket Erderoga kosa magaslatok irányába.

A 3.egység százada biztosította Glavace-Dabar települések közti hegyi utat.

A 3.egység további századával biztosította Ljustinova draga-Ljustina Stanovi vonalat Dabar irányába támadtak, ahol védállást foglaltak Sitnik és Lug közti szakaszon.

1991.12.29-én a 133.brigád 3.egység 1.és 2.százada valamint a 111.brigád erői 15.00 órakor Letinacko kosa területén csoportosul.

1991.12.30-án a 133.brigád 3.egységének 2.százada Letinac-Diklina magaslat- Pistenjak magaslat vonalon 05.30 órakor támadást intéztek a Sv Petka területén lévő szerb állás ellen. A század felderítést végzett Dabar-Glavace közti erdészeti útnál, ahol a szerbek Siljevace részen foglaltak vonalat. Sv Petka megtámadásához a szerb aknamezőn kellett először utat nyitni a támadó horvát erőnek, majd megtámadták a kevés létszámú Sv Petka területén lévő szerb állást. A horvát támadás során a szerbek kivonták veszteség mellett erőiket Sv Petka területéről. Hasonlóan cselekedtek Vrbovica területén lévő szerb erők is, melyek kivonták egységeiket .

 

Sv Petka részt és Glavace településtől északra eső területet a 133. brigád 3. egység 2. százada biztosította, majd találkoznak a Glavace területét elfoglaló 111.brigád 5. egységeinek erőivel. Glavace horvát kontrol alá került. A szerbek az elvesztet területekre tüzérségi támadást intéztek.  

 

 

Támadási zóna Drenov Klanac-Glavace- Stojanovici 111.brigád 5.egysége:

 

A 111.brigád 5.egység erői a 133.brigád/AG (tüzér csoport) támogatásával Drenov Klanac tájrész irányából Glavace- Stojanovici –Skare irányon kezdték meg a támadást 1991.12.31-én.

A 111.brigád 5.egység 1. százada (Senj) 08.00 órakor Loncari-Glavace vonalon kezdte meg az akciót, három tankkal támogatva. A szerb erők a Sv Petka részen folyamatos tűz alatt tartották a támadó horvátokat, ezért a horvátok első feladata volt lokalizálni a Sv Petka-i szerb lőállást. A horvát tankok tűz alá vették Sv Petka-át.

 

A 111.brigád 5.egység 3.százada (Krka) a 3.szakasza nélkül Novo Selo-Tukljare vonalon előkészültek Glavace elleni támadásra. 1992.01.01-én reggel 06.30 órakor a 3.század folytatta Glavace irányába a támadást.

Sv Petka részt és Glavace településtől északra eső területet a 133. brigád 3. egység 2. százada biztosította, majd találkoznak a Glavace területét elfoglaló 111.brigád 5. egységeinek erőivel. Glavace horvát kontrol alá került. A szerbek az elvesztet területekre tüzérségi támadást intéztek.  A horvát erők kitolták vonalukat a Tisovac magaslat- Veliki Tucic magaslat- Mikic Pogledalo magalat- Glavace településrész- Ajdukusa tájrész -456.m. magaslat vonalig.

 

A horvát erők 1992.01.01-én visszatértek az 1991.12.30-i védvonalaikra.

 

 

 

Glibodol és Dabar

 

„Glibodol „ akció

 

A horvátok az akciót 1991.12.30-án sikeresen végrehajtják.

1991.december  13-tól a horvát erők a Glibodol- Licka Jasenica- Saborsko vonalon megpróbálkoztak a Saborsko-i horvát településrész elérésével. Az akció a „Glibodol” kódnevet kapta.

 

1991. decemberben az 5. Operatív Zóna (OZ) Rijeka parancsnoksága a Gacko –Lika (OG Lika) műveleti zónájába irányította megerősítő erőnek 111. brigádját. A brigád (dandár szintű erő) a Brinje település „Sokolac” moteljában alakította ki kihelyezett parancsnokságát.

A dandár OG Lika műveleti operatív csoportot az 1., 2. és 5. valamint „A” egységekkel (zászlóalj szintű erő), logisztikai századdal, aknavetős és légvédelmi üteggel, harckocsizó és felderítő, katonai rendész és műszakista  szakasszal támogatta.

 

Az 1. egység Brinje általános iskolában és tűzoltó állomáson alakította ki parancsnokságát. Az egység a Letinac tájrész és településrész Lazic vrh magaslat védvonalán foglalt állást.

A 2.egység Jezerane-Stajnica-Lipice részen helyezkedett el, ahol a fő erőivel a Sica-Jozic vrh magaslat vonalat, segéderőivel pedig a Krizpolje védvonalon foglalt állást.

Az 5. egység Drenov Klanac tájrészen (Babic Most) helyezkedett el, ahol a Loncari település- Tukljace település- Novo Selo település mentén húzódó védvonalon foglaltak állást.

A dandár logisztikai parancsnokságát „Vratnik”motelban alakította ki és századát Melnica területén állomásoztatta.

A dandár 120.mm-es aknavetős ütegét Lipice területén helyezte el és Sica tájrész (Glibodol) területén tűzállást foglalt.

A dandár légvédelmi (PZO) ütegét és felderítő szakaszát Brinje településen helyezte el. További katonai rendész szakaszt irányított Brinje és Vratnik területére, valamint harckocsizó (okv) szakaszát Veli Kut- Babic Most vonalra. Műszakista szakaszát szintén Brinje településen helyezte el.

 

1991.12.05-től az OG Lika parancsnokság a 111.brigád és 133. brigád ( helyi Otocac-i dandár)  megkezdte az egyeztetést Glibodol-Dabar vonalon történő területszerző vagy visszaszerző katonai akció végrehajtásának kivitelezésére. A 133. dandár a 3. egységét, mint a Sica tájrész-Dubajinka magaslat közti részt kontroláló erőt vonta be az akcióba. A 111.brigád az 2. egységét, mint a Velika Runjavica magaslat – Sica tájrész közti területet kontroláló erőt, valamint az 1.egységét, mint a Dubajinka magaslat és Davidovac magaslat közti területet ellenőrző erőt vonta be az akcióba.

Az akció célja volt a szerb erőket kiszorítani Glibodol Licka Jesenica és Dabar-Licka Jesenica vonalról . Licka Jesenica mint szerb támaszpont működött közvetlen a Saborsko településrész, mint horvát enklávé szomszédságában. Ezen horvát részt már az ősszel ellenőrzés alá vették a szerb erők.

 

A szerb erők Glibodol és Dabar közti területen a helyi területvédelmi gyalogos erők mellett a JNA gyalogos századát és harckocsizó szakaszát állomásoztatta.

 

A „Glibodol” horvát akció elsődleges előkészületeként a műveleti erők felderítést végeztek a Sica- Glibodol és Letinac-Dabar vonalon.

1991.12.07-én a horvát felderítés szerb gépesítet hadmozgást észlelt, mely során a szerb erők három harckocsival, két tehergépkocsival és egy „Pinzgauer” egészségügyis katonai járművel közlekedtek Glibodol és Licka Jesenica közt.

1991.12.08-án a horvátok további felderítést végeztek. A 111.brigád 2.egysége Stajnica- Ljustine vonalon a 133.brigád 3.egysége pedig Sica- Kosa 797.m. magaslat – Glibodol vonalon.

Az elkövetkező napokban (1991.12.08-11.) a szerb erők Ramljani és Canak települések ellen kezdeményeztek támadást a horvát vonalak ellen. Aktívításuk inkább azon területekre koncentrálódott. 1991.12.12-én a szerbek tüzérséggel támadták Ramljani települést és Lipice területét. Válaszul a 111. és 133.brigád aknavetős 120. és 82.mm-es vetőkkel valamint „ZIS” légvédelmi 2X76.mm-es löveggel támadták a szerb állásokat Glibodol-nál és a közeli Konjska glava magaslaton, mely utóbbinál a szerbek megfigyelő pontja működött rálátással Glibodol és Dabar területére.

A horvátok elérkezettnek látták az időt Glibodol –Dabar vonalon a „Glibodol „ katonai művelet elindítására. 1991.12.12-én az akció végrehajtása megkezdődött.

 

A horvát hadműveleti erők fő támadási irányon:

 

Lipice-Stajnica –Glibodol vonalon (bal szárnyvonal Velika Runjevica magaslat- Jurin vrh magaslat – vrletne Drage hegyrész, jobb szárnyvonalon Jozic vrh magaslat- Dabarska kosa hegyrész- Vrletne Drage hegyrész) a 111.brigád 2.egység egy század kivételével megerősítve két tankkal és két 120.mm-es aknavetős üteggel valamint a 133.brigád 3.egység egy század kivételével megerősítve „ZIS” üteggel támadott.

 

A fő támadási irány bal szárnyán a 111.brigád 2.egység egy század és a 133.brigád 3.egység egy század Tominceva magaslat- Draga hegyész – 807.m.magaslat- 621.m. magaslat-669.m.magaslat Tuk vonalon kezdte meg a támadást. A fő támadási irány jobb szárnyán a 111.brigád 2.egység egy százada és a 133.brigád 3.egység egy százada a Lipice tájrész- Kosa 797.m. magaslat- Globodol vonalon kezdték meg a támadást. A bal szárnyon támadó erők feladat volt elfoglalni Ljustine települést és ellenőrzés alá vonni Glibodol –Kriz közti közútvonalat. A jobb szárnyon támadó erők feladat volt Glibodol elfoglalása.

 

A horvát erők a fő támadási irányon áttörték a szerb védvonalat 669.m. magaslat Tuk hágón, ahonnan a szerbek kivonták erőiket Licka Jesenica település és Konjska glava magaslat felé. A horvát erők 111.brigád 2.egység egy századdal és 133.brigád 3.egység egy századdal elfoglalja Glibodol északi és déli oldalait, Kosa hegyoldal északi oldalát. A 111.brigád harckocsizó szakasza Sica- Glibodol 547.m.magaslati pont vonalon áttörve a szerb útakadályt és leküzdve az aknamezőt kora délután elérik Tuk hágó 669. m. magaslati pontját. A horvát tüzérség tűztámogatást adott a gépesített és gyalogos horvát támadó erőknek, akik 1991.12.12-én elfoglalták Glibodol területét, Ljustine  településen szerb fegyverzetet és „Pinzgauer” egészségügyi járművet zsákmányolva. A horvát műszaki alakulat megkezdte a szerb aknamező semlegesítését, mely több esetben okozott veszteséget és sebesülést a horvát gyalogság körében. A horvátok azonnal megkezdték az elfoglalt terület megerősítését.

A szerbek válaszul a sikeres horvát területszerzésre tüzérségükkel lövették a horvátokat. 

 

 

A horvát hadműveleti erők segéd támadási irányon:

 

 Srilovac magaslat- Veliki vrh 972.m.,965.m. hegy- Davidovac magaslat vonalról a 111.brigád 1.egysége bal szárnyon Srilinovac magaslat- Viljenac magaslat- Durel dolina vonalon támadták Veliki Vrh 935.m.magaslat-Durel dolina területét, jobb szárnyon pedig Gradina 792.m.magaslat- Davidovac magaslat- Mine magaslat- Podledalo magaslat vonalon támadták Crni Vrh magaslat területét .

 

A „Glibodol” horvát akcióval a horvátok Gacko tájegységben lévő frontvonalukat:

 

Velika Runjevica magaslat- Uvala hegyrész-Velika Sica hegyrész- Kosa magaslat- Dubajinka magaslat- Srilinovac magaslat- Gradina magaslat- Davidovac magaslat- Loncara uvala- Tomisevac magaslat

 

 vonalról  kitolták:

 

 Velika Runjevica magaslat- Medvedi vrsaljak hegyrész- Jurin vrh magaslat- Glibodol és Licka Jasenica közti erdészeti út 569.m.magaslat Tuk hegyrész- Kosa hegyhát- Jozic vrh magaslat-  Lezic vrh magaslat  - Vijenac magaslat- Durel dolina- Crni vrh magaslat- Vrbovica dolina – Pistenjak magaslat- Tomisevac magaslat vonalra.

 

A horvátok ezzel birtokba vették Glibodol és Dabar (keleti része) településeket. A szerbek elvesztették korábbi védvonalukat: 

Medvedi vrsaljak- Kita magaslat- Glibodol település- Jozic vrh magaslat- Kliscisa zijeba tájrész- Vucjak hegyhát- Crni vrh magaslat vonalon
 
-mely védte  a szerbek által birtokolt Glibodol és Dabar településeket. A  Vidakovici-Glibodol- Licka Jasenica vonalon támadó horvát erők (133.brigád 3. egysége és alá tartozó egyéb alakulat) valamint a  Stilinovac magaslat- Gradina magaslat- Davidovac magaslat vonalról Dabar irányába támadó horvát erők (111.brigád 1. egysége és alá tartozón egyéb alakulat) előretörése végett a szerbek védvonalukat stabilizálni csak a Bozin vrh magaslat- Vretlne-drage hegyrész- Konjska glava magaslat- Dangube magaslat- Bobici magaslat- Veliki és Mali Surdup magaslat- Erderogan magaslat vonalon tudták, ezzel elvesztették a kontrolt Glibodol és Dabar felett. .
 
 
Zuta Lokva ,Brlog és Kompolje
 
Miután a szerb erők (JNA és helyi szerb milíciák) nem tudták elfoglalni Otocac várost megpróbálták körbezárni a várost és környékét védő horvát erőket. A szerb erők birtokolták Podum-Glavace, Drenov Klanac- Brlog-Srpsko Polje „félgyűrűt” Otocac körül.
 
A szerb erők a fél gyűrűből 1991.szeptember 12-én Kompolje és Orovac horvát kontrol alatt lévő területek irányába kezdték meg akciójukat Brlog és Srpsko Polje felől. A szerb erők aknavetőkkel támadták Kompolje, Ramljani, Sinac, Prozor, Svica településeket. A JNA bevetette légierejét szeptember 18-án, Prozor ellen, jelentős anyagi kárt okozva a polgári és egyházi épületekben. Szeptember 19-én pedig Sinac település ellen, 20-án Otocac ellen. Ez utóbbi esetében öt harci gép támadta Otocac várost. Még ezen a napon Licko lesce települést is támadták a szerb harci gépek, ahol találat érte a Hotel Gacka épületét. Lesce települést egyszerre három harci gép támadta, az első rakétázta a hotel környéki polgári épületeket, a második gép négy bombát „krmac” dobott a hotelra, ebből kettő a Gacko folyóba landolt másik kettő a hotel mögött robbant fel. A harmadik harci gép géppuskázta a hotel környékét.
Ramljani települést szintén három harci gép támadta a délutáni órákban két támadó manővert végrehajtva. A támadó akcióban rakétázták a televízió adót a Stipanov gric magaslaton, valamint a településen lévő korábbi JNA létesítményt, üzemanyag bunkert.
 
Súlyos volt a helyzet Kompolje településnél, ahol a szerb erők vonala Dranov Klanac részen húzódott Brlog részig és onnan Bjeljevine-Srpsko Polje (Hrvatsko Polje) –Ponor vonalon. A szerb vonalak fél gyűrűként zárták körbe Kompolje részt, ahol a horvát erők rendőri erői (Hrvatsko Zagorja, MUP Otocac) és ZNG katonai  erők gyalogos százada foglalt védállást.
A ZNG gyalogos század és a rendőri erők közösen kezdték meg a védekezést.
A szerb légierő (JRZ) két harci gépével támadást intézett Kompolja ellen, ahol rakétákkal támadták az iskola épületét, ahol a horvát Zagorja-i rendőri (PJP) egység állomásozott. Ugyanakkor támadták Buric és Svica településeket is.
A szerb erők Grubori és Bjeljevina településekről gyalogsági támadást intéztek a horvát vonalak ellen Kompolja részen.
Két JRZ harci gép ezalatt támadást intézett Svica település ellen, ahol az egyik gép rakétával megrongálta a településen lévő folyóhidat és a temetőt a másik gép pedig nyolc 250 kg-os bombát dobott le a településre. A településen két polgári épület megrongálódott. Többen megsebesültek, akik közül a súlyos sérüléseikbe belehaltak.
A településen lévő Gacko folyó hídjának lerombolását a szerb erők taktikai szempontból tartották fontosnak, mivel a hídon történt a közlekedés Otocac és Velebit közt.
 
A horvát erők nemcsak Svica településen, hanem Gorica településen is ellenőrző pontot állítottak fel. A további légitámadás elhárítására, védve a Otocac-Velebit útvonalat Svica faluba néhány 3X20mm-es légvédelmi ágyút állított fel. Az egyiket a Crkvina magaslati pontra.
1991.szeptember 20. Kompolja településrészt két szerb harci gép támadta . A szerb erők Vrhovina-i egysége, a „Brana” terv keretén belül aláaknázta a Brlog településnél lévő Gusic víztározó vízerőmű komplexumát (HE „Senj i Skoplje).A komplexum látta el a hegyvonulat tengerparti részének településeit, Karlobag, Senj, Podgori és a Pag és Rab szigetet ívó vízzel.
 
A ZNG parancsnokság Otocac 1991.szeptember 22-én Gacko régió területén, Kapela hegységtől Ramljani tájegységig, az alábbi :
 
-„Haubica osztályú tüzér egység (H-105mm)
- két gyalogos zászlóalj-az egyik aknavetővel ellátott zászlóalj Brinje területén a másik zászlóalj pedig Gacko-Otocac területén állomásozott
- vegyes légvédelmi tüzér divízió (mad/PZO)- két önjáró 2X30mm-es „Praga” harci jármű  -3X20mm-es könnyű légvédelmi ágyú
                                  -két 120mm-es aknavető
-század parancsnokság
-műszaki század
-logisztikai század
-felderítő –diverzáns szakasz
-katonai rendész szakasz
 
-erői vonta be a védekezésbe. Elkezdődtek az erők fegyverzeti erejének megnövelése érdekében a horvátországi katonai egységektől történő ( Grubisno Polje ZNG-Doljani fegyverzeti bázis Daruvar) támogatása. Ennek során két kamionra való „haubica”105mm-es tüzérségi ágyukhoz való muníciót és géppuskákat kapnak Daruvar-ból, valamint Delnica laktanyából és katonai raktárból több teherkocsira való további fegyverzetet, a 111. brigádtól logisztikai támogatást.
Miután a Gacko-i horvát erők haditechnikai parkja nagyobb lett és a rendelkezésre álló erők ütőképesebbé váltak, az Otocac járási egységeket dandár szintű (brigád) erővé rendezték.
 
1991.szeptember 24-én a szerb erők aknavetőkkel támadták Drenov Klanac irányából Kompolja részt, 09.30 órától 14.00 óráig. megközelítőleg ötven 120mm-es aknavető gránátot lőttek a horvátokra.
 
A horvát dandár szintű erők Otocac sikeres védelme és a város környéki elfoglalt JNA létesítmények birtokba vétele után, elérkezetnek látták az időt Brlog település felszabadítására. Ennek sikeres végrehajtására elkezdődtek az előkészületek.
A cél Otocac-Brlog-Zuta Lokva és Brinje-Prokike-Zuta Lokva közlekedési útvonal felszabadítása. Zuta Lokva településnél a szerb „marticeva” milícisták létesítettek ellenőrző pontot, felügyelve a közlekedést Svica és Krasna valamint Senj irányvonalon.   
Brlog település környékén erős szerb katonai aktivitás volt, megerősített vonalakkal, A horvát erők elvégezték a terület felderítését. 1991.09.22-én a horvátok egy „Praga” 2X30mm-es löveggel ellátott önjárót telepítettek a Veliki Derivol magaslathoz, ahonnan bemérték a szerb aknavető és tüzérségi állásokat Brlog területén. A magaslaton további gyalogsági erőként a horvátok a „6.Kompolja” csapat egy szakasza is megfigyelő pozíciót foglalt el. 
Délután 19.00 órakor a „Praga” önjáróról a horvátok tüzet nyitottak a Brlog és Babica Most területén lévő szerb állásokra.
1991.09.23. a szerbek tűz alá vették a V. Derivol magaslatot. Válaszul a horvát rendőri erők „tromblom” lövedékekkel lőtték a szerb vonalakat.
Az elkövetkező napokban a Brlog települést védő szerb erőket a horvát erők aknavetős egységei vették tűz alá, mely során sikeresen támadták Lanena Draga és Brlog-Ploce részen lévő szerb aknavető állást .Ezzel a szerb erőknek egyre csökkent az aknavetős állásuk Brlog-nál. A szerb erők Brlog-Place településen páncéltörő ágyúval megrongálták a „Mária Elizabet” katolikus templomot. A szerb akcióban Brlog-Place településen három horvát civil lakos vesztette életét.
A szerb erők speciális egysége további akciói során több katolikus templom esett áldozatul, illetve több helyi horvát rendőr és civil esett el.
 
1991.09.24. a ZNG Otocac parancsnokság Senj városban megbeszéléseket folytatott a ZNG Brinja , MUP Senj vezetőivel a Senj-i hotel Nehaj-ban, Zuta Lokva felszabadítása stratégiai fontossága végett.
A megbeszélés eredménye képen Senj irányából és Brinje irányból egy egy század rendőri erő indult el Zuta Lokva elleni akció végrehajtásának támogatására.
 
A művelet a „Medvid vagy Medvjed” akciónevet kapta.
 
1991.09.25-én a horvát „Medvid vagy Medvjed” akcióban részt vevő erők megkezdték felkészülésüket a Zuta Lokva-Brlog –Kompolja vonal felszabadítására. A cél ezen vonal kontrolja és a Brlog-i Guslic víztározó ellenőrzés alá vonása. A műveletben részt vevő Primorska-Goranska MUP rendőri erőket a megyei rendőrparancsnok koordinálta. A ZNG Otocac erők „Udar” a Senj-i erők „More”, a Brinje-i horvát erők „Mesic” kódnéven 1991.09.26-án együttes támadást indítanak 04.00 órakor Zuta Lokva-Brlog-Kompolja vonalon.
A horvát erők három irányból kezdték meg a hajnali támadást.
 
A bal szárnyon az „Udar” csoport blokkolta Srpsko Polje - Bijeljevine – Ponori vonalat, és intézett támadást a Kompolja-i aszfalt úton Kompolje-Brlog-Rapajin Dol vonalon. A rendőri MUP erők a segéd támadási vonalon Niksica Most irányból támadtak Veliki Derivol magaslaton át Babica Most irányába.
 
A másik fő támadási vonalon a „Mesic” csoport Brinje-ből intézett támadást Rakovica-Graba-Babica Most vonalon, illetve Blazana-Dobrica, Brloska Kota vonalon.
 
A harmadik fő támadási irányon a „More” csoport támadott Vratnika-Zuta Lokva-Rapain Klanac-Rapain Dol felé.
 
A három irányú rendőri és katonai akció során nagy problémát jelentett a rádió kommunikáció összehangolása. Ebből adódó problémák , a gyenge jelvétel és kommunikációs zavar, 25-26. közti esti órákban ahhoz vezetett, hogy a Zagorje rendőri egység és a „kompolje” szakasz között „baráti” tűzharc alakult ki.1991.09.26-án a horvát erők elfoglalták Zuta Lokva-Brlog –Kompolja területér. a szerb erők egységeiket Drenov Klanac felé kivonták. Brlog felszabadítása: A „Medvjed „akcióba a horvátok Otočac, Ličko Lešće, Brinje, Senj és Zagreb városokból vont be erőket ,mely során 1991.09.26-án kiszorították a szerbeket Otočac - Žuta Lokva főútról ,és ellenőrzés alá vonták azt.
 
A „Medvjed” horvát akcióval a horvátok Gacko tájegységben lévő frontvonala Brlog és Srpsko (Hrvatsko) Polje elfoglalásával az alábbiak szerint alakult:
 Velika Runjavica magaslat- Uvala-Velike Sice – Kita magaslat- Stilinovac magaslat- Gradina magaslat- Davidovac magaslat- Javornik magaslat- Baklajin vrh magaslat- Zegarski vrh magaslat- Skamnica hegyhát- Grabar hegyrész- Babica Most településrész- Veliko Derivo magaslat- Jurkovici településrész- Klek magaslat- Poljana hegyhát- Poljicki vrh magaslat- Staro Selo település-  Donja Dubrava település- Gornja Dubrava település – Krasovcevo Sela település- 460.nm. magaslat- Lug tájrész- Covici település- 467.m. magaslat-  Sinac település- Godaca hegyhát –Pirovisce hegyhát-   Udol hegyrész (vasútállomás Sinac)- Venac magaslat- Veliki Kotal magaslat - Vrsak magaslat- Stipanov Gric magaslat- Lisine- Samogradica magaslat-  Korite hegyhát (Canak település)-  Drinovaca magaslat- Grabac település- Stampari település- 807.m. magaslat- Rudine hegyhát- Sikara hegyhát- Jurkovic Do település – Lucici település
 
A szerb erők elvesztették Brlog és Srpsko (Hrvatsko) polje területét visszavonultak Drenov Klanac területére.Gacko tájegységben ezáltal az alábbiak szerint módosult a frontvonaluk:
 
Kozaricki Vrsic- Glibodol település- Dubljanka magaslat– Vijenac  magaslat- Ljustonova grada- Gradisko polje- Dabar település-Crni Vrh magaslat-  Vucjak hegyhát- Vrbovica- Pistenjak magaslat- Tomisevac magaslat- Durminovac magaslat- Velika Greda magaslat- Ravni Vrh magaslat- Drakule település- Jurkovici (Gacke) település- Brloska Dubrava településrész – Tukljace település- Kuk magaslat- Milesnjak magaslat- Staro Selo település- Naprte település- Marjani település-  Podum hegyhát- Preknovac magaslat-Zaluznica- Panos magaslat- Vucjak magaslat- Veljun hegyrész-  Brda magaslat- Crni vrh magaslat- Samograd magaslat – Duman tájegység- Cilj magaslat- Masica Budzak település- Sokolovac magaslat- Veratovac magaslat- Strabeznica magaslat- Grabar magaslat- Crnjak település- Tucari település- Pavenka magaslat- 876.m. magaslat (Canak- Kozjak települések közti közút)- Trla magaslat- Rastici dolina- Kuzmanovaca- Canci magaslat- Gradina magaslat
 
Drenov Klanac, Staro Selo
 
Drenovi Klanac és Staro Selo felszabadítását a horvát erők a „Drenjula „ kódnevű katonai akció során végrehajtották. Első próbálkozás október 10-11-én történt meg, sikertelenül, majd november 04-én sikeresen.
A sikeres „Medvjed” akción felbuzdulva a horvát erők 133. brigád, MUP, 111.br-Rijeka, 128.brigád és más egységek több további akciót hajtott végre a Gacko medencében, Otocac járásban. A horvát erők 1991.10.10-11-én sikeretelenül, majd november 04-én sikeresen végrehajtják Drenov Klanac, Staro Selo településrészek felszabadítását.
 
„Drenjula ” akció (feltöltés alatt)
 
 
 

 

 

 

Ramljani ( feltöltés alatt)

 

 

 
 Canak (feltöltés alatt)
 
 
FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZEKBEN
 

 

 

 

.
 

 

A mappában található képek előnézete TÉRKÉPEK Lika, Isztria, Primorje-Gorski Kotar


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.