Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK - LIKA és PRIMORSKA-GORANSKA RÉGIÓ 7.RÉSZ (helyi szerb erők)

  

Horvátországi helyi szerb fegyveres erők
Lika tekintetében
 
 
 
 
SAO Krajina
 
1990. januárban az önállósodó horvátországi szerbek, akiket csak lázadó szerbeknek neveztek, megkezdték a JNA segítségével megalakítani rendőri és nemzetvédelmi fegyveres csoportjait. 1990. december 21-én a szerbek megalakítják a Krajinai Szerb Autonóm Körzetet SAO Krajina . Ezzel, még nagyobb ellenségeskedést váltanak ki Horvátországgal szemben. A horvátokat megkerülve önhatalmúan saját maguknak adtak autonómiát . 1991. nyarán elkezdődtek a területvédelmi TO erők , parancsnokságok, területi struktúrájának létrehozása. A SAO Krajina létrehozta a területi TO parancsnokságokat (STO) , járási (OPSTO) és régiós (RGSTO) vezetési stábokat . Augusztusban a regionális stábokat zónákra bontották és létrehozták a zóna parancsnokságokat ZSTO . A SAO Krajina területén három zónát létesítettek:. Észak-Dalmácia és Lika Zóna, Kordun Zóna, Bánság Zóna. 1991. szeptembertől a TO SAO Krajina már a Jugoszláv Szocialista Föderációs Köztársaság fegyveres erői közé tartozott (SFRJ) , a JNA felügyelete alatt. A SAO Krajina TO erőket (szlavóniai szerbeket kivéve) 24 410 főt számolt 1991. őszére.
 
1991. novemberben a TO SAO Krajina 380 fős központi stábja mellett a TO SAO Krajina illetékessége alá tartoztak az alábbi Zóna Stáb parancsnokságokból állt:
 
1. számú Zóna Stáb parancsnokság Dalmácia
2. számú Zóna Stáb parancsnokság Lika (180 fő):
 - járási stáb TO Korenica (190 fő):
             -brigád TO Korenica (1428 fő)
             -osztag TO Plaski (428 fő)
 - járási stáb TO Gracac (190 fő):
               -brigád TO Gracac (1428 fő)
 - járási stáb TO Donji Lapac (190 fő)
                  -Odred TO Donji Lapac (428 fő)
                  -1.brigád TO Sveti Rok (2600 fő)
3. számú Zóna Stáb parancsnokság Kordun és Bánság
 
1991. augusztus 12-én megalakult a Nyugat –Szlavón Szerb Autonóm Tartomány –SAO ZS .A Szerb Autonóm Tartomány (SAO) Krajina-tól független SAO Zapadna Slavonia (ZS) területvédelmi (TO) erőit a nyugat-szlavóniai Papuk, Bilogora, Psunj hegységben , Okucani, Pakrac élő szerbek és a kelet-szlavóniai, szerémségi, baranyai szerbek alkották 1991.évben. A Knin-i központú SAO Krajina mintájára a nyugat-szlavóniai szerbek létrehozták a saját zóna rendszerű katonai stábjukat, mely a Kelet és Nyugat-Szlavónia, Szerémség és Baranya tájegységeket foglalta magába (ZnSTO). Szlavónia területén az ottani szerb kisebbség által létrehozott SAO Zapadna Slavonia, önálló Zóna Stáb TO, 1991. decemberében csatlakozik a SAO Krajinához ( 1. Zóna Stáb Dalmácia, 2.Zóna Stáb Lika, 3. Zóna Stáb Kordun-Bánság), 4.Zóna Stábként. 1992.januában-februárban a SAO Krajina Zóna Stáb Terület Védelem (ZnSTO ) struktúrájában változás történt. Ennek során megalakult az 1. ZnSTO Dalmácia stábból az 1. ZnSTO Észak-Dalmácia , a 2. ZnSTO Lika nem válltozott, a 3. ZnSTO Kordun-Bánság szétvállt és külön 3. ZnSTO Kordun és 4. ZnSTO Bánság jön létre. A 4. ZnSTO Nyugat-Szlavóniából kivállt Kelet-Szlavónia-Nyugat-Szeremség/Baranya mint 5. ZnSTO, a 4. ZnSTO Ny-Szlavóniából pedig 6. ZnSTO Ny-Szlavónia stáb alakult meg. Még ezen év kora tavaszán létrehozza a SAO Krajina a ZnSTO zóna stábok területén az Operatív Zónákat ( OZ) (OZ Észak-Dalmácia, OZ Lika, OZKordun, OZ Bánság, OZ Nyugat-Szlavónia, OZ Kelet-Szlavónia/Ny-Szeremség/Baranya).
 
1992. évben a JNA február közepétől megkezdte a horvátországi erőnek kivonására irányuló tervezet végrehajtását, előkészítését. Ebbe beletartozott azon terv kivitelezése ,mely arra irányult, hogy a horvátországi szerbek az autonómia (SAO) helyett egy önálló köztársaságot (Republika Srpska Krajina) hozzanak létre, függetlenedve Horvátországtól. Ezen köztársaság létrejöttéhez elengedhetetlen volt a helyi szerb területvédelmi erők JNA által történő felszerelése, és strukturális átalakítása professzionális haderővé. Első lépcsőben a területvédelmi (TO) erőket és rendőri erőket (MUP) szerelte fel a JNA haditechnikával. 1992. márciusban a JNA Bosanski Novi, Knin- Golubic raktáraiból látta el a helyi szerb TO és MUP erőket , a továbbiakban 1992.áprilistól, pedig a 2. VO támogatásával elkezdődött a horvátországi TO és MUP erők professzionális haderővé történő kovácsolása.
1992.április 27-től a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (SFRJ) megkezdte a katonai erőinek kivonását Horvátországból és Boszniából. A kivonás májusban kezdődött el és június végéig tartott. 1992. május 10-én létrejött a Republika Srpska Krajina horvátországi szerbek lakta részén. A kivonuló JNA erők helyét május közepétől a UN erők UNPROFOR (United Nations Protection Forces) vették át.
 
1992.márciusában a Beograd-i Nemzet Védelmi katonai szolgálat megkezdi a horvátországi SAO Krajina erőinek átszervezésére irányuló szerkezeti átalakítást, annak céljából, hogy 1992. májusára létrehozzák a horvátországi szerb köztársaságot (Republika Srpska Krajina) . Ezen TO RSK haderő képezni a katonai szárnyát a horvátországi szerbeket képviselő önálló szerb köztársaság Republika Srpska Krajina (RSK) politikai hatalmának. A JNA 1992.májusi-júniusi ( a nemzetközi tűzszüneti megállapodás értelmében) horvátországi kivonulásával maga mögött hagyta ezáltal a haditechnikai parkjából felszerelt RSK TO, mely erő biztosította továbbra is a RSK meglétét Horvátország területén.
Az alábbi formációk képezték 1992. tavasz végéről és nyár elejétől a RSK katonai és rend fenntartó erői:
A központi vezérkari stáb Knin városban állomásozott. Területileg több területvédelmi Zóna Stáb (Z STO) tartozott (1992.februártól) a központ alá, melyek önálló parancsnokságokkal rendelkeztek.
 
1. Zóna Stáb Észak-Dalmácia (parancsnokság –Knin)
2. Zóna Stáb Lika (parancsnokság-Korenica):
-8.brigád TO –Korenica
-145.brigádTO- Plaski (OG-6. csoportba sorolják a 10.hadtest Bihac 2.VO alá)
-93. osztag TO-Bruvno
Járás parancsnokságok OSTO-Korenica, Donji Lapac, Gracac, Plaski,
 
3.Zóna Stáb Kordun (parancsnokság-Vojnic)
4.Zóna Stáb Bánság (parancsnokság-Glina)
5.Zóna Stáb Kelet-Szlavónia és Nyugat-Szeremség és Baranya(parancsnokság-Vukovar)
6.Zóna Stáb Nyugat-Szlavónia (parancsnokság-Okucani)
 
1992. márciusban a SAO Krajina főparancsnoksága (GSTO) Knin városban lévő bázison intézkedést hoz a ZnSTO erők műveleti területén történő operatív zónák (OZ) kialakításáról:
 
1.OZ Észak-Dalmácia
 
2.OZ-Lika-parancsnok: Duro Cuk
-manőverező erők:ZnSTO, 3. TO brigád, TO brigád Gracac -3950 katona
-négy járás parancsnokság OpSTO, hét katonai osztag- 3100 katona
-rendőri milícia: 1. milícista brigád, három csapat, három milícia állomáshely-3600 katona
 
Stáb 2.OZ Lika :
 
OpSTO Korenica:
             -osztag TO Korenica
             -osztag TO Udbina
            - osztag TO Bunic
            - osztag TO Plitvice
            - osztag TO Licki Petrovo Selo
            - osztag TO Vrhovina
            - osztag TO Kordunski Ljeskovac
 
összesen:1260 fő
 
OpSTO Donji Lapac:
             -csapat Donji Lapac
             -csapat TO Nebljusi
           - csapat TO Srb
 
összesen:327 fő
 
 
OpSTO Gracac:
             -1.osztag TO Gracac
             -2.osztag TO Gracac
            - osztag TO Mazin-Bruvno
            - osztag TO Zrmanja-Palanka
            - osztag TO Licki Petrovo Selo
            - osztag TO Prljevo-Pribudic
            - csapat TO Otric
            - csapat TO Velika Popina
            - önálló szakasz TO Gracac
          
összesen:647 fő
 
OpSTO Plaski.
             -1.csapat TO
             -2.csapat TO
            -3.csapat TO
             -4.csapat TO
                      
összesen:332 fő
 
Lika területén a 2620 fős TO erőket erősítette a JNA 6-OG , 9.hadtest, a 10. hadtest több mint 7078 katonával.
 
 3.OZ-Kordun-
4.OZ-Bánság-
5.OZ-Nyugat-Szlavónia-
6.OZ-Kelet-Szlavónia (Nyugat-Szeremség/Baranya)-
 
A RSK struktúrájában jelentős szerepet képviselt a milícia. A szerbek nyolc milícista brigádok hoztak létre:
-milícista brigád Knin
-milícista brigád Benkovac
-milícista brigád Korenica-Plitvice
-milícista brigád Vojnic
-milícista brigád Petrinja
-milícista brigád Okucani
-milícista brigád Vukovar
-milícista brigád Beli Manastir
 
- össz létszám megközelítette a 15 500 főt. Ezt a létszámot 25-30 000 főre kívánta az RSK kibővíteni.
 
Az 1992. év elején , tavaszán a szerb hadvezetés megkezdte a horvátországi szerb „miniállam” köztársaság RSK strukturális szervezését. A SAO Krajina áprilisban végrehajtott sorozásai révén a  ZnSTO központi Knin-i  erőkből létrejött a 75. hátországi bázis TO , Knin városban .Ezzel együtt a további katonai struktúrák végett elkezdődtek a helyi lakosság köréből történő sorozások. A 9. hadtest JNA erőiből a helyi szerb parancsnokok csatlakoztak a ZnSTO –hoz, a katonákkal együtt. A ZnSTO átvette a 2. katonai körzet 405. hátországi bázis erőitől az objektumait Golubic és Kosovo Polje területén.
 
ZnSTO Észak-Dalmácia létrehozza Knin városban lévő parancsnoksággal a 49. „haubica H-105mm. „ tüzér divíziót , Benkovac városban a 70. vegyes páncélos –elhárító tüzér divíziót (mpoad), Knin városban a 31. könnyű tüzér divíziót (lad) –légvédelem PVO 20X3mm- , Knin városban a 77. hátországi bázist TO.
 
ZnSTO Lika Gracac városban létrehozza a 7. brigád TO egységét, Vrhovina városban a 73. osztagot , Udbina településen lévő JNA légi katonai bázison a 51. „haubica H-105mm„tüzér divíziót, Gracac városban a 73. vegyes páncélos –elhárító tüzér divíziót (mpoad), Korenica városban a 34. könnyű tüzér divíziót (lad) –légvédelem PVO 20X3mm- , Vojnic városban pedig a 81. hátországi bázist TO.
 
ZnSTO Kordun létrehozza Vojnic városban az 53. „haubica H-105mm„tüzér divíziót, Vrgin Most városban a 75. vegyes páncélos –elhárító tüzér divíziót (mpoad), Vojnic városban a 36.könnyű tüzér üteget –légvédelem PVO 20X3mm- , Vojnic városban a 85. hátországi bázist TO.
 
ZnSTO Bánság létrehozza Glina városban a 56. „haubica H-105mm„tüzér divíziót,Petrinja városban a 77. vegyes páncélos –elhárító tüzér divíziót (mpoad), Glina városban a 39.könnyű tüzér üteget –légvédelem PVO 20X3mm- , Glina városban a 87. hátországi bázist TO.
 
ZnSTO Kelet-Szlavónia és Nyugat-szeremség/Baranya létrehozza Mirkovci városban 58.„haubica H-105mm„tüzér divíziót, Beli Manastir városban a 81. vegyes páncélos –elhárító tüzér divíziót (mpoad), Vukovar városban a 41.könnyű tüzér üteget –légvédelem PVO 20X3mm- , Vukovar városban a 89. hátországi bázist TO.
 
ZnSTO Nyugat-Szlavónia létrehozza Pakrac városban a 61. „haubica H-105mm„tüzér divíziót, Okucani városban a 83. vegyes páncélos –elhárító tüzér divíziót (mpoad), Okucani városban a 45.könnyű tüzér üteget –légvédelem PVO 20X3mm- , Okucani városban a 91. hátországi bázist TO.
 
1992. októberben a Krajina-i Szerb Köztársaság megalakítja saját hadseregét a Vojska Republika Srpske Krajina (Krajina Force) hadtestjét.1992. novemberre a horvátországi Szerb Köztársaság Krajina (RSK) Terület Védelem (TO) katonai struktúráját felváltja a már nyár elején előkészített VRSK Hadsereg (Vojska Republika Srpska Krajina) .
 
A Zóna Stábokat megszüntetik és helyüket átveszik a hadtesti parancsnokságok , 1.ZnSTO-Észak –Dalmácia helyét a 7. Hadtest –Knin, a 2. ZnSTO Lika helyét a 15. hadtest-Korenica, a 3.ZnSTO Kordun helyét a 21. hadtest-Vojnic, a 4. ZnSTO Bánság helyét a 39. hadtest –Glina, a ZnSTO Nyugat-Szlavóna helyét a 18. hadtest-Okucani, a ZnSTO kelet –Szlavónia és Nyugat –Szeremség /Baranya helyét pedig a 11. hadtest Dalj-Vukovar.
A haderő a Vojska Srpska Krajina Republika ,az az a Szerb Krajinai Köztársaság hadserege .Hat főbb területi hadtest alkotja a Kelet-Szlavónia-i és Nyugat-Szeremség-i 11. hadtest, a Nyugat –Szlavón (Okucani) 18. hadtest, a Bánsági 39.hadtest,a Kordun-i 21.hadtest, a Lika-i 15.hadtest, és a Dalmát 7. hadtest.
 
   
15. lički korpus

 

Lika  hadtest - Korenica

 

 Likában a VRSK (Vojska Srpska Krajina ) 15. Licki korpus –Likai hadteste állomásozott, Stevo Sevo parancsnok vezetésével.
Több településen helyezték el egységeiket: Plaški : 170 .birgád,Vrhovine: 50.brigád, Bunic: a taktikai csoport, Gracac: 9. gépesített gárdista brigád (mtbr),Donji Lapac :103. könnyű brigád,Udbina:105.légierő brigádja, Katonai Rendészet (VP),15. egység EI és PED –elektronikai felderítő és elhárító erők.

Összesen kb. 7000-8000 katona ,60-70 tank,30-40 páncélozott szállító jármű, 60 nehéz tüzérségi fegyverzet.
 
15. Licka brigád

 

 
Rendelkezésre álló erőket 10 hackocsi T-55, 9 páncélozott szállító „transzporter” M-60 és egy „transzporter” PT-61. Bunic településen létesített parancsnokság kontrolálta Vrebac-Teslingrada- Jurkovic dola-Lulica- Kuzmanovaca- Kozjana - Turjanski védvonalat.
 
 Négy T-55 tank és hét M-60 transzporter Teslingrad környékén volt elhelyezve. Ljubovo településnél hat T-55 tank és két M-60 volt elhelyezve. Ezen állásokból tartották tűz alatt a horvát oldalon lévő Perusic , Stimca , Vuksic , Stari Licki Osijek és sv Trojice templom környékét..Tíz T-55-ös tankból az egyik 20 sz. szériájú tankot a szerbek „Crna Guja” becenévvel illették , további 19 és 18-as szériájú T-55-ök közül az egyik pedig „ Munja” nevezték.
 
1992.július 15.-én a Ljubovo környéki tankjaik kivonták és átcsoportosították Korenica –ba ,ahol közösen az Unprofor nemzetközi erőkkel tevékenykedtek a környéken.
 
Augusztus elsejétől a vonalak közé a nemzetközi békefenntartó erők vonultak be. A Ljubovo környékre Teslingrad településről a szerbek tankokat és transzportereket csoportosítottak át.
 
Vuksic környéki horvát erők öt T-55, tankot ,Stimca településnél pedig egy makett tankot állomásoztattak. Ez lehetővé tette a horvátoknak a szabad járást Stimca felé .1992.augusztusában Ljubovo-ban a szerbek elvesztettek egy T-55 /18 szériájú tankot.
 
1993. január 22/23.a horvátok támadást indítottak a a É-Dalmácijai Ravna Kotar tájegységnél (Maslenica”Gusar” művelet).
A 18. brigád kapott egy M-84 modern tankot ,melyet Teslingrad-nál helyeztek el.
 
Rakovica-ból további három tankot vezényeltek Teslingrad környékére, Vukava faluba. A Zeljava reptér támadása során a VRSK 18. és 50.brigádjai vettek részt. A 18. brigád két tankkal (az egyik a Crna Guja becnevű ) támadott a 50. brigád néggyel (Crna Udovica, Milka, Suri Orao és Joks) valmint egy M-36-al,régi amerikai tankvadász preciziós agyukkal ,és páncélozott BRDM -ek, 14,5mm géppuskákkal támogatva a gyalogos erőket.
Későbbiekben a VRSK harckocsizó egységei közül többet a boszniai Cazinska krajina-i részeken folyó harcokhoz vezényeltek át . Bihac környékére Turjanski településre a „Joks” becenevű tankot ,az Um magaslatra két T-55 és egyet Glavce településre.
 
A horvát Oluja művelet során az 50.brigád két tankját hagyta el motorhiba miatt, egyet a Plitvice-i tavaknál ,a másikat a Plitvice-i tavak-Korenica közti úton Kapela falunál . Egy önjáró löveget M-36-ost a szerbek a Plitvice-i tavak egyik tavába dobták. Négy tankot a boszniai szerb VRS hadtestébe integráltak be ,melyeket Bosanski Petrovac városban helyeztek szolgálatba.
 
-9. gépesített brigád – Gračac
 
parancsnok:ezredes Jovo Kordić
A JNA haditechnikai eszközeiből kilenc darab T-55 harckocsit állítottak hadrendjükbe , hét a horvátok kezébe jutott a Gospic –i JNA laktanyába,miután a JNA kivonta egységét onnan .
Egy tankjuk megsemmisült még 1993. szeptember 9-én mikor a horvátok kilőtték a „Medacki dzep” műveletben. További két tankjukat az Oluja művelet során lőtték ki a horvátok.
-15. gyalogos brigád ( Bihać irányába )
115. brigád négy T-55 és néhány öreg T-34 harckocsival rendelkezett ,melyeket Pljesavica hegység Lapac tájegység mögötti részén állították szolgálatba 1994.években.Párat átirányítottak Zeljava és Petrovo selo térségébe 1995.évben. Későbbiekben a harckocsikat a boszniai szerb erők VRS kapták meg , és Bosansko Gravo környéki harcmezőkön vetették be. A brigád rendelkezett még néhány darab M-60 transzporterrel és két darab BRDM valamint egy darab önjáró légvédelmi (PA) ágyúval ellátott ZUS-57 (tarack 57mm).
 
-18. gyalogos brigád - Korenica- Bunić
parancsnok:ezredes Mirko Radaković
 
-50. gyalogos brigád – Vrhovine
parancsnok:ezredes Stevan Štrbac
A harcok kirobbanásakor a JNA-tól hét T-55 örököltek meg,továbbá, két önjáró löveget M-36 ( 90mm ) és néhány transzportert. A harckocsik  közül párat elneveztek (Suri Orao, Crna Udovica, Milka ,Suzy, Joks, ) A horvátok által megindított „Medacki dzep” akció ideje alatt ,1993.szeptember 9 - 10 között a 50.br. egység egyik T-55 tankja megsemmisített egy horvát hasonló típusú tankot Gacka völgyben , Otocac környékén.
Mikor a szerbek egy tankjukat elvesztették a „Medacki dzep” horvát támadó művelet során , az egység „Maljutka” segítségével megsemmisítettek egy horvát tankot. Az 50. brigád harckocsizó erejét 1994.11.01-től 1995.02.01-ig tartó szerb „Mac” elnevezésű hadművelete során a Bihac-i részen folytatott harci tevékenységbe vonták be. A gyalogos erőket Vrhovina –ban tartották továbbra is.
 
-70. „plašćanska „gyalogos brigád- Plaški
parancsnok:ezredes Milian Milivojević
Kilenc T-55 harckocsival rendelkeztek ,melyek a Gorski Kotar hegységben lévő vonalakban helyeztek el . 1995. augusztusi horvát Oluja hadműveletben az egység négy horvát tankot semmisített meg.
 
-103. „lapačka „ gyalogos brigád- Donji Lapac
parancsnok:ezredes Slavko Studen
-páncélos zászlóalj
 
-9. vegyes tüzér divízió
 
-37. gyalogos zászlóalj - Korenica,
A zászlóalj „határvédelmi” feladatokkal együtt őrizte a vonalakat a 5.ABIH műveleti területei felől (Bihac-i enklávé”). Három M-36 és néhány transzporterrel rendelkeztek. Az egység harci tevékenységet folytatott a horvátok álltal indított „Medacki dzep” akcióban .Főbb harci tevékenységűket az 5.ABIH Bihac-i műveleti zónája ellen folytaták. Két M-36-kat Donji Lapac –nál kilőtték.
 
-17. vegyes tüzér divízió - Udbina,
 
-81. hátországi bázis - Željava
 
Jelentős támogató erőt jelentett a boszniai szerb erőktől 2KK. 1993. január ,februárjában érkező közel 4300 katona és további Szerbiából és külföldről érkezett önkéntes. A 15. Licki hadtest északon a 21. Kordunski hadtest ,délen a krajinai 7.Dalmatinski hadtest haderőinek műveleti zónájával volt határos.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZEKBEN

 

A mappában található képek előnézete TÉRKÉPEK Lika, Isztria, Primorje-Gorski Kotar


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.