Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK -BÁNSÁG ÉS KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG 10.RÉSZ(1990-91-92-93-94-95.kronológia)

.

-KRONOLÓGIA-
 
 
-1990. év-
 
 
 
1990. november 29.
Zeljko Raznjatović Arkan, Dvor na Uni városában elfogott és önhatalmilag letartóztatott horvát MUP rendőröket, akik a városban állomásoztak. A történtekről értesült Zagreb-i horvát vezetés.
 
 
-1991. év-
 
 
 
Január
 
1991.január 4. 
Simo Rajić Zagreb-i szerb politikus beterjesztette lemondását a horvát kormányban „Sabor-ban” .

 
1991.január 5. 
A horvátországi szerbek által létrehozott saját rendfenntartó erők (SUP Krajina), értesítette a horvát rendőrséget (MUP Republika Hrvatska), hogy Knin, Obrovac, Benkovac, Gračac, Donji Lapac, Titova Korenica, Dvor na Uni, Glina, Kostajnica és Vojnić településeket a SUP Krajina vonja ellenőrzése alá. Az ottani rendőr állomásokat a horvát rendőröknek el kell hagyni és átadni a szerb rendőröknek.

 
 
1991. január 9.
Az SFRJ vezetése rendeletet adott ki, melyben a nem legálisan tartott fegyverek azonnali beszolgáltatásáról határozott. Tíz napos határidőt szabott azon illegális csoportoknak, melyek fegyverrel rendelkeztek, hogy beszolgáltassák azt a JNA –nak. 
.

 
1991. január 9. 
A Sabor Republika Hrvatska találkozóra hívta a horvátországi szerb nemzetiségű járási képviselői tanácsot Vojnić, Vrginmost, Glina, Kostajnica és Dvor na Uni településekről. A találkozóra csak a Kostajnica és Glina település szerb küldöttei jöttek el.

 
1991. január 10.
A horvát vezetés újabb találkozót rendezett Zagreb-ban, ahova nem hívták meg a szerb járási tanácsot Knin, Benkovac, Obrovac, Donji Lapac, Gračac és Titova Korenica területekről. 
A horvát alkotmányos rend megszüntette és nem engedélyezte Horvátország területén a szerb autonóm Krajina / SAO Krajina működését.

 
1991. január 12.
A szerbiai Novi Sad-ban megalapították a horvátországi szerbek egyesületét.

 
1991. január 20
A szerbek létrehozták a "Kotar Vojnić" elnevezésű referendumot.

 
1991. január 28.
A szerb nemzeti tanács és a SAO Krajina tanácsa határozott arról, hogy a SAO Krajina kiválik a Horvát Köztársaságból és Jugoszlávia alá tarozik, mint horvátországi szerb autonóm terület.

 
Február
 
 
1991. február 15.
Borislav Mikelić, a "Gavrilovića" kémiai vegyi művek üzletvezetői bizottság elnöke beadta visszavonhatatlan lemondását.

 
 
1991.február 18.
Az SDS vezetése elfogadta a horvátországi szerbek helyzetéről szóló deklarációt, mely kimondta, hogy a horvátországi szerbek a továbbiakban függetlenítik magukat Horvát Köztársaságtól, és Jugoszlávia alá tartoznak.

 
Március
 
1991. március 15.
Topusko településen a helyi szerbek az SDS-ből, leszerelték a város horvát rendőri állomásának tábláját.

 
Április
 
1991.április 1.
SAO Krajina horvátországi szerb autonóm nemzeti tanácsa döntött a Szerb Krajina –i Köztársaságról, mely a Jugoszláv Szocialista Federációs Köztársaságot/ SFRJ és a szerb hadsereget /JNA  ismerte el, mint a SAO Srpska Krajina törvényes irányítóját.
 
 
1991.április 6.
Megalakul a horvátországi szerb nemzeti párt Zagreb-ban.
 
1991.április 29.
Zagreb-ban elítélték a szerb nacionalista különítmény parancsnokát, Zeljko Raznjatović Arkan-t, akinek a nevéhez és egységéhez több pogrom is köthető volt.
 
Május
 
1991.május 4.
A JNA harckocsizó egysége megérkeztek Dvor na Uni –hoz..
 
1991. május 11.
 A horvát alkotmánybíróság semmisnek tekintette a referendumot "SAO Krajina” Szerbiához csatolásáról.
 
1991. május 16.
A SAO Krajina vezetése viszont a horvát álláspontot nem fogadta el és továbbra is a Szerbiához való csatlakozásukat hangoztatták.
 
1991. május 29.
SAO Krajina vezetése döntött a Szerbiához való csatlakozásról és egyben a Szerb Krajina alkotmányos rendjéről. A politikai irányítás élére Milan Babić minisztert, a védelmi minisztérium élére pedig Mile Martić-ot választották meg..
Szerbiai elutasította az indítványt a SAO Krajina Szerb Köztársasághoz való területi csatlakozásáról.

 
Június
 
1991. június 3.
Zagreb-ban a horvát katonai bíróság ítéletet hirdetett –függetlenül a Delnica-i JNA katonai bíróság döntésétől- Ivan Medvedović JNA tiszt ellen, aki Plitvica –nél több horvát rendőrt letartóztatott.
 
1991.június 4.
 A Sisačko-Banijsko járásban a HV létrehozza első egységeit a ZNG 2. gárdista brigádot (Grom) /főerő „A”-/ .
 
1991. június 8.
A boszniai Titov Drvar városban a SAO Krajina önkéntes speciális egységei „Martićeva Milicija” megtartották a város stadionjába az alakuló díszszemléjüket.
Szerb félkatonai egység támadást intézett Hrvatska Dubica, Bačin, Cerovljani, Predori és környező települések ellen. Az akcióban  több civil horvát helyi lakos életét vesztette. Kilenc horvát Hr. Dubica-ban, tizenötöt Bačina-ban, tíz Cerovljani-ban. Több polgári és kulturális, vallási épületet megrongáltak. .

 
1991. június 25.
A "Martićeva Milicija" támadást intézett Dvor na Uni település ellen.
 
1991.június 26.
A horvát hadsereg /HV megalakítja az 57. önálló egységét Sisak-Sunja harcvonalon.
 
A kora reggeli órákban 04.45 órakor megkezdődött a szerb megszállás a „Sisačko-Banijsko” régióban. A félkatonai szerb milíciák támadást intéztek a helyi horvát rendőrállomás ellen Glina városában. A szerb félkatonai egységeket Dusan Jović vezette. A félkatonai egységeket a JNA harckocsi egysége támogatta. A szerb előrenyomulás megállítására a térségben lévő Sisak-i gyalogos horvát katonai és rendőri erők vették fel a harcot. Közülük a harcokban ketten maghaltak és tízen megsebesültek. A szerb félkatonai milíciák a horvát rendőrállomás támadása során foglyul ejtettek tizenhárom horvát rendőrt, akiket letartóztattak és elszállítottak a Knin-i fogolytáborba.
 
A JNA és a szerb területvédelmi erők általános mozgósítást rendeltek el Dvor na Uni járásban, és a járási tanács kihirdette a hadi állapotot.
 
1991. június 27.
A boszniai Bosansko Grahovo városban kihirdették a Bosanska Krajina és SAO Krajina egyesítését.
 
Július
 
 
1991.július 2.
 Szerbek megtámadják a Kozibrod –i MUP rendőrállomást (járás Dvor na Uni).
 
1991. július 15.
A JNA harckocsizó egységei tűzet nyitottak a MUP rendőrségi épületére Dragotinic-nél, továbbá megtámadták a horvát rendőri és katonai alakulatokat Kraljevčani településen, mely az első JNA katonai agressziónak tekinthető a Sisačko-Banijsko régióban. A JNA és a szerb félkatonai egységek támadása során életét vesztette egy horvát rendőr. A szerbek aknavetőkkel és nagy hatótávolságú gépágyúkkal lőtték H. Čuntić, Kraljevčan, Dragotinac és Prnjavor településeket, és megindultak Petrinja felé.
 
1991. július 16.
A JNA erők és a félkatonai szerb alakulatok aknavetőkkel lőtték Gornji Vidusevac települést, ahol a MUP rendőrség állomáshelye volt.
 
1997.július 17.
Szerb félkatonai alakulatok Drljač és Četvrtkovac településekről, nem messze Sunja településtől, automata gépfegyverekből tűzet nyitottak a Sisak melletti Komarevo településre. Čukura felől,- magaslat Hrvatska Kostajnica mögött-, a szerb félkatonai alakulatok támadást intéztek a város MUP rendőrállomása ellen.
 
1991. július 25.
A Sisak - Petrinja - Karlovac közti vasúti kapcsolat megszakadt (Siska és Petrinja között augusztus 18-ig), mivel a vasútvonalat több helyen is aláaknázták és több vasútállomást megrongáltak.
 
1991. július 26.
A JNA harckocsizó egysége tűzet nyitott a Glina városban lévő MUP rendőrállomás ellen. Támadták Glina ,Jukinca városrészét, mely Petrinja felé található és horvátok lakták. A MUP és ZNG horvát katonai egységek felmérve a helyzetet kivonták erőiket Glina térségéből és a Glina folyó túlparti részén Gornji és Donji Vidusevac felé vonultak. Glina felett átvette az ellenőrzést és megszállta a várost a JNA és a szerb félkatonai alakulatai.
Jukinca, horvátok lakta városrészben a JNA egységei közel 40. horvát lakóházat rongált meg.
A szerb lázadók Kuljani faluban (járás Dvor na Uni) végrehajtott akciójában több horvát civil fogságba esett és többen életüket vesztették.
A szerb lázadó egységek támadást intéztek Zamoča rendőrállomás ellen. Az akcióban több horvát rendőr életét vesztette.
 
A SAO Krajina félkatonai egységei megtámadták Kozibrod települést, ahol három horvát  rendőrt életét vesztette.

 
A szerb lázadó egységek harmincöt katonája megtámadta Zamlaća, Struga és Kozibrod falvakat. A szerb akcióban több horvát lakóház megrongálódott , leégett és több horvát lakos életét vesztette.

A JNA egységei és a lázadó szerb egységek tüzérségi tűz alá vették a Čuntići településen lévő katolikus templomot. A támadás során a templom megrongálódott.
 
1991. július 27.
Dvor na Uni városból a szerb lázadó egységek támadást intéztek Pounja, Struga és Zamlača horvát falvak ellen. Struga –ban öt horvát rendőr életlét vesztette. Pounja települést elhagyták a horvátok a szerb JNA bevonult a faluba. 
Struga településen a szerbek megtámadták a helyi MUP rendőrállomást és ZNG katonai állomáshelyet. Zamlaća településen a szerb akcióban több horvát lakos életét vesztette.
 
A JNA egységek és lázadó szerb csapatok kiszorították a MUP rendőri erőt Glina városból.
 
A JNA alakulatok és szerb lázadók szétlőtték a Čuntića –i katolikus templomot.
 
1991.július 29.
A horvát vasútvonal Sisak Predgrađe - Sunja - Bosanski Novi / Sunja - Novska szakaszán megszűnt a közlekedés, mivel több helyen megrongálták és aláaknázták a pályatestet (Sunja és Hrvatska Kostajnica közt valamint Jasenovac térségében). Több helyen megrongálták az elektromos vezetéket.
 
1991. július 30.
Két JNA harci repülő egység rakéta és bombatámadást intézett H. Kostajnica ellen. Megrongálódott és megsemmisült az iskola új épülete ,és egyéb kulturális és polgári épület.
JNA harci repülőgépei által intézett Hrvatska Kostajnica elleni támadás során egy horvát rendőr meghalt és kettő megsebesült.

 
1991. július 31.
A MUP rendőri egységei kivonultak Hrvatska Kostajnica –ból.
 
 
Augusztus
 
1991. augusztus 1.
Dr. Franjo Tuđman horvát miniszterelnök utasítást adott a Bánságban, Posavina-ban, Moslavina-ban a katonai krízis törzs megalakítására, melynek vezetője Ivan Bobetko lett.
 
1991.augusztus 2.
A HV megalakítja az 55. könnyű tankelhárító, légvédelmi divíziót.
 
1991.augusztus 10.
 A JNA egységei és a lázadó szerb alakulatok akciójában életét vesztette a Horvát Rádió és Televízió/HTV újságírója, Goran Leder.
 
1991.augusztus 16.
A szerb lázadó egységek Čuntići és Dragotinci településen végrehajtott akciójában  több horvát civil életét vesztette és megsebesült.
 
1991. augusztus 18. A szerb félkatonai lázadó egységek tizenkilenc katonája aknavető tüzet zúdított Maji és Svračici falvakra. A falvakban a szerbek felgyújtották és megrongálták a polgári javakat, mezőgazdasági gépeket és épületeket. 
 
1991.augusztus 20.
A lázadó szerbek megkezdték Sunja és Komarevo lövetését.
 
1991.augusztus 22.
Hrvatska Kostajnica térségében lévő horvát katonákat Bosanska Kostajnica és BiH területéről aknavetőkkel lőtték a szerbek.
 
1991.augusztus 25.
Franjo Tudman horvát elnöklátogatást tesz a Bánságban lévő horvát lakta térségbe. Találkozik a Sisačka-Banijska harcmezők horvát katonáival, akik az első vonalban Pecki - Petrinja, Petrinja - Sisak, és Hrvatska Kostajnica harcoltak.
 
1991. augusztus 26.
A JNA repülőgépei bombázzák Sunja települést.
Hrastovac –i szerb lázadók elfoglalták a Sunja melletti horvát falut, Staza –t, ahol felgyújtották a horvát lakosok házait.

 
1991.augusztus 29.
Szerb félkatonai egységek a JNA segédletével lőtték Skela falut Glina körzetében, mely település jórészt horvátok lakták.
 
1991.augusztus 31.
A JNA támadást intézett Sisak gyár területe ellen.
 
 
Szeptember
 
1991.szeptember 1.
 A HV megalakítja a 120. brigádot. 
 
1991.szeptember 2.
 A JNA erők öt –hat gránátot lövettek ki a "Gavrilović" vegyipari létesítményre. A JNA támadást intéz Petrinja ellen, a csata 19.50 óráig tartott. A tankokból kilőtt szerb lövedékek megrongálták a sv. Lovre templomot, a középiskolát, járási bíróság épületét, városházát, „Slavijatransa" épületét és a "Gavrilovića" silóját, a városi kórházat, cipőgyárat és lakóházakat. A Sisak-i kórházba tizenegy civilt és három ZNG katonát szállítottak be. Két horvát katona elesett. 
 
A JNA nagy erőkkel és jól felfegyverzett katonákkal megkezdte Hrvatski Kostajnica –i horvát védelmi erők elleni műveletet. A szerbek Slabija településnél elvágják a kommunikációt a horvát erők közt Hrvatska Dubica és Hr. Kostajnica között. 
 
1991.szeptember 3.
A horvátok Pecki környéki állásaikat a szerb állásokból (Lusčani, Bačuga) aknavető támadást érte. közel negyven akna csapódott be a horvátokra, hat katona megsérült.
 
A horvát katonaság 57. zászlóalja ( Zbora Narodna Garda -Sisak) Antun Bobetko parancsnoklatával elfoglalta a JNA katonai objektumát (Barutan) Sisak városnál. Ezen horvát katonai akció, az elsők közé tartozott Horvátország területén, a JNA objektumok, laktanyák felszabadítását illetőleg.
 
1991. szeptember 7.
A horvát katonaság felhagyta Taboriste településen lévő állásait, melyet megtámadott és elfoglaltak a szerbek.
 
1991.szeptember 9.
"V. Gaćesa" JNA laktanyából tíz tank indult meg Kotar Sumi irányába lévő horvát állások felé, melyek nem messze húzódtak Petrinja-tól.
A JNA támadást intézett a horvát katonák állásaira Hrastovica és Pecki -nél.
 
1991. szeptember 9.
Mali Susnjari vendéglőjében közel száz szerb lázadó gyűlt össze, akik megindultak a horvátok Hrastovica-i állásai ellen. Rögtön az indulásuk után a Hrastovica közeli vasúti állomásnál tűzharcra került sor.
 
Kris településnél támadást ért egy horvát rendőri járőr egységet, mely során meghalt egy rendőr és egy súlyosan megsérült. A JNA és a szerb lázadók rádióforgalmazások révén koordinálták gyalogos támadásukat Kris és Hrastovica települések ellen.
Sisak település területén kijárási tilalom lépett életbe 23:00 –tól 5:00 óráig.
 
Sisačko- banijsko  harcmezőn nagyon nehéz volt a helyzet a horvát védők számára. A haditechnikai fölényben lévő képzett JNA (10.hadtest) és hozzájuk tartozó paramilitariáns szerb szabadcsapatok, 1991. szeptember elején előre eltervezett forgatókönyv alapján megkezdték a Bánság megszállását. Tüzérségi, harckocsizó, rakétás és repülős erők támogatásával, gyalogos egységekkel átlépték a horvát-boszniai határt és nyomultak előre Kostajnica-tól Topusko-ig.
 
A „Banijksa-Kordunksa” horvát védelmi parancsnokság számára a legnagyobb problémát az jelentette, hogy a szerb erők a megszálló hadművelet során körbezárták Kostajnica környékét. Az ott tartózkodó közel 501 fő (gárdisták, rendőrök, helyi civil lakosok) már nem tudták elhagyni a várost, ezzel harapófogóba kerültek. 
A városban tartózkodó fegyveres erőket az 1. „A” gárdista brigád 240 katonája, 206 Zagreb-i rendőr (PU Zagreb), 55 Kutina-i rendőr (PP Kutina) alkotta. 

 
A horvát Nemzeti Gárda (ZNG) Sisak és Bánság főparancsnoksága titkos tervet készített a Kostajnica-ba rekedt erők és civilek kimenekítésére. A szerb gyűrű áttörését a 2."A" gárdista brigádra, 57. tartalék "R" SAMB. brigádra , és a légvédelmi PZO divízióra bízta a parancsnokság, megerősítve a főerőket egyéb egységek katonái Sunja település körzetéből. Összesen 826 katona. A támadási irányt Sunja - Graboštani – Kostajnica vonalon határozták meg, a tervet jóváhagyta Janko Bobetko horvát főparancsnok
 
Szeptember 9-én, a Dubica-Kostajnica vonalon a szerb erők kétoldali tüzelése alatt a horvátok 20 km. mélységbe nyomultak előre Dubica-ból Kostajnica felé. A szerb vonalat áttörő erőket a 120. brigád „R” HV parancsnoka alezredes Vlado Hodalj vezette. A műveletben 375 katona, altiszt, tiszt vett részt a 120.brigádból, valamint a helyi lakosság közül civil önkéntesek.
A 120. brigád."R" HV feladata volt "megtisztítani” az összeköttetést, kapcsolatot a 22km. hosszú Dubica - Kostajnica vonalon és találkozni a Kostajnica-i ZNG és rendőri erőkkel. Ezt követően pedig biztosítani kellett volna a kapcsolatot, és a városba bejuttatni az élelmiszer és egyéb segélyszállítmányt. 
 
Szeptember 9-én 08.00 órakor Dubica településről a 120. brigád páncélozott harci járművei (BOV, PA légvédelmi ágyú) ráfutottak a szerbek aknamezőjére. Két horvát katona életét vesztette, a járművekben keletkezett anyagi kár mellett. A horvát erők megtorpantak, az aknamező feltartóztatta őket. Később a vezetés döntött a horvát erők visszavonásáról, mivel nem látták annak lehetőségét, hogy a támadást, előretörést eredményesen folytatni tudják Kostajnica irányába. 
A horvát erőket Dubica településről kivonták Sisak városba szeptember 10-én 22.30 óráig. A 120. brigádnak nem sikerült a feladat végrehajtása, és nem tudtak kapcsolatba lépni a Kostajnica-i körbevett horvát egységekkel. 

 
1991.szeptember 12-én a Kostajnica városban lévő horvátok megadták magukat a JNA –nak. A „Bánság-Kordun” Horvát Főparancsnokság utolsó operatív beszélgetése a Kostajnica-i egységek parancsnokságával, ügyeletével 12-én 19:25 órakor zajlott le. Utána a kapcsolat megszakadt.
 
A Kostajnica-ban magukat megadó horvátokat a szerbek összegyűjtötték és deportálták őket a hírhedt Manjača-i (BiH) szerb hadifogolytáborba. Voltak azonban gárdisták, rendőrök, civilek, akiknek sikerült kitörni a szerb gyűrűből. Ők segítség nélkül, saját magukra számítva jutottak el a horvátok ellenőrizte „szabad” terültekre.
 

1991. szeptember 12.
A JNA és lázadó szerb egységek megkezdik Hrvatska Kostajnica bekerítését.
 
A szerb lázadók a JNA segédletével körbezárták teljesen H. Kostajnica várost. Több mint 300 horvát katona, akik a város védelmét látták el, elhagyták állásaikat és feladták a várost a TO Bosanska Kostajnica –i szerb erőknek.
 
A JNA egységei elfoglalták a „Kodričevo" munkás épületét és a "Gavrilović" gyárat épületét Petrinja -ban
 
1991. szeptember 14.
Topusko-ban szerb lázadók megtámadták a horvát egységeket.
 
A JNA lövette Petrinja várost. 17:30 óra körül a szerb támadásban megsérült, megrongálódott a „Gavrilovića"üzem silója és a sv. Kate templom tornya.
 
Hrvatska Kostajnica várost a lázadó szerbek és a JNA teljes mértékben birtokba vette. A horvát katonák egy részét elfogta (270 gárdistát és tartalékos horvát rendőrt, valamint 63 civilt) a szerb katonaság és a Manjača –i (Banja Luka) fogolytáborba hurcolták őket. A horvát védők másik részének sikerült áttörni a korábbi szerb gyűrűt.
 
Petrinja városnál folyó harcokban 14. horvát MUP és ZNG katona életét vesztette.
 
1991. szeptember 15.
A JNA megkezdte Novska támadását, melyre rakétákat lőttek ki a szerbek. Hatalmas volt az anyagi kár.

 
1991.szeptember 16.
Sasna Greda –nál, Sisak körzetében a horvát katonaság megsemmisítette a szerbek JNA katonai  radar- rakéta bázisát.

"V. Gaćesa"JNA laktanya irányából aknavetőkkel lőtték a szerbek Petrinja, Brest és Mosćenica településeket, valamint a laktanya irányából a JNA gyalogos egységei megindultak Petrinja és a várost elkerülő utak elfoglalására, ennek során a horvátok Česko Drenčina településeknél megállították a főlényben lévő szerb erőket.
 
A szerbek lőtték a „Gavrilovića" ammónia üzemet, ahol 87 tonna ammónia volt. A szerb erők hat gránátot lőnek ki a „Finel” faüzemre, ami kigyullad, emellett Mosćenica és Praćeno települést is gránátozzák. Több ház megrongálódott. Zagreb-ből a horvát speciális tűzoltó egységek megérkeztek Brest településre. A közelben lévő megrongálódott vegyi "Gavrilovića" vegyi üzembe tűz volt. A tűzoltók a katasztrófa elkerülése végett el akarták oltani a tűzet, de a JNA nem engedélyezte a tűz oltást. A Sisak-i kórházba Petrinja, Brest és Mosćanica–ból több mint negyven sérült, sebesült horvát gárdistát és civilt szállítottak be. Két ZNG gárdista meghalt.
Kuselje településen a szerb lázadók támadásban meghalt három horvát és egy súlyosan megsebesült.

 
1991. szeptember 18.
A Petrinja városban lévő „V. Gaćeza”laktanyában lévő szerb állásokból aknavető támadást intéztek a város horvátok ellenőrizte részeire.
Petrinja felett a horvátok lelőnek két JNA harci gépet. 
A város új kórháza környékén lévő horvát állásokban 17. horvát katona hal meg.

 
1991. szeptember 19.
A Petrinja városban zajló harcokban meghal egy robbanás során Pierre Blancket külföld újságíró, és egy másik Patrick Giganti súlyosan megsérül.
 
1991. szeptember 21.
Szerb repülőgépek támadást intéztek a Kupa folyó hídja ellen, melyet leromboltak.
A JNA harckocsizó egysége Česka falu melletti állásaikból tűzet nyitottak a horvát katonák védelmi vonalaira Mosćenica és Petrinja környékén. A szerb tanktámadásban három horvát katona vesztette életét.
Az esti órákban a Brest közelében lévő Krupa folyó hídjánál a horvát erők elhagyták a szerbek által támadott jobb parti hídfőállásaikat és a folyó bal partvonalán létrehozott védelmi állásaikba vonultak. 

 
1991.szeptember 26.
A lázadó szerbek tüzérségi tűzet nyitottak Grabovac településre. A támadásban két ifjú és egy két hónapos gyermek meghaltak, öt civil megsérült.
 
Az 1991.június végén megkezdődő szerb megszállás a „Sisačko-Banijsko” járásban szeptember végéig a legintenzívebb. A horvátok megalakítják a járás krízis stábját és megállítják a szerb megszállást. A krízis stáb a fő katonai erőket, önkéntes egységeket, csoportokat gyűjtötte maga köré és tartalékban a MUP speciális erőit hagyta. Stabilizálják a frontvonalat szeptemberre, és kialakítják védelmi vonalukat. Szeptember 30-án megalakul a Sisačko-Banijsko operatív csoport (OGSB). A főhadiszállást Sisak városban alapítják meg, a Rimski utcában. A járás védelmi feladatait meghatározzák, stabilan tartani a védelmi vonalakat és Sisak város intenzív védelme.
 
A szerbeknek eltökélt célja volt Sisak elfoglalása. Stratégiailag két fontos irányvonalon tudták volna támadni a várost, egyik Sunj városnál áttörni a horvát védelmet és elfoglalni a Száva folyó jobb partszakaszát a Blinjski Kut –tól egészen Jasenovac –ig. Másik támadási zóna megsemmisíteni a horvát védelmet a Farkasic (Kupa folyó kanyarulata) térségében, Neboljan-tól Slana-ig a Glina folyó és Kupa torkolatig.
Ezen két zóna elfoglalása nélkül a szerbek igazából nem sok eséllyel tudták volna Sisak várost megszállni, elfoglalni. A horvát katonai vezetés is tisztában volt ennek jelentőségével ezért koncentrált védelmet tartottak fent a zónákban.

 
Október
 
1991. október 6.
 A szerb szabadcsapatok megtámadják Nova Drenčina horvát települést. A támadás során meghal egy helyi civil lakos és egy horvát gárdista. A szerbek több polgári épületet és házat megrongáltak és felgyújtottak.
 
1991.október 8.
A szerb szabadcsapatok megtámadják Drezničko Seliste környékét, ahol a harcokban három helyi horvát lakos életét vesztette. A szerb erők támadásában kiégett a katolikus templom.
 
1991.október 11.
A bánsági szerb lázadók foglyul ejtik Muhamed Zulić horvát minisztert.
 
1991. október 15.
A szerb JNA és lázadó szerb alakulatok támadást intéznek a horvátok által ellenőrzött Sisak városra.
A horvátok megszervezik Sisak védelmi egységét. A hónap közepén a 2. gárdista brigád („A”) Stari Farkasic- Vratecko vonalon intézett támadás során a szerb erőket visszaszorította Glinska Poljana településig. 

 
 
1991.október 29.
A Kupa folyó mentén lévő védelmi állásokban a horvát erők 145. brigád (október 14-től), 100.brigád (október 22-től), a 144. brigád (október 24-től) foglalják el a vonalat. Megalakul az első Petrinja zászlóalj és a 36. számú utász- műszaki (hídépítő) egység, melyek Letovanic és Vratecko közti területen működtek. Sisak környékén két speciális ATJ MUP rendőri alakulat helyezkedett el, az egyik a „Vukovi” a másik az „Osa” egységek. Az OGSB megalakítja saját vegyes tüzér és vegyes páncéltörős tüzér divízióit is. Az egységekkel stabilan tarthatták a Kupa menti védelmi vonalaikat. 

 
November
 
 
1991. november 1.
A JNA egységei és szerb szabadcsapatok megszállták D. Lađevac és a környező településeket. A szerbek állásaikból gránáttámadást intéztek D. Glina település ellen, mely során meghalt egy horvát helyi lakos.
 
1991. november 4.
A szerb szabadcsapatok támadásában kiégett a Cetingrad városban lévő „Marijina Uznesenja” templom.
 
Muhamed Zulić horvát minisztert szabadon engedték a szerbek.
 
1991.november 13.
Az OGSB terveket készít az első katonai támadó akciójuk végrehajtásához, mely az úgynevezett „Farkasic –i zseb „ –Kupa folyó kanyarulata Petrinja nyugati részétől a Glina folyó torkolatig – teljes elfoglalására irányult.
 
 
 
 
December 
A JNA és szerb szabadcsapatai a Bánságban 1991-ben megkezdett megszálló hadművelete során eljutott a Kupa folyóig. Megszállt területeken lévő városokat Glina, Petrinja, Hr. Kostajnica, Dvor, Topusko és a Zrinska Gora hegység elfoglalják. A horvát erőknek sikerül megállítani a Zagreb elleni műveleteket és a Kupa bal partszakaszán létesítenek frontállásokat Karlovac-tól Sisak –ig a Kupa Száva összefolyásáig. Innen a szerb vonalak Sisak/Moscenica –Sunja közti főútvonal mentén húzódtak a Babino br. 409.m. Radonjak dimbes –dombos oldalain. Sunja /Donji Hrastovac –nál ismét a Száva folyóig tolódott a szerb front követve a folyót egész az Una betorkolásig, ellenőrzés alatt tartva a Cadavski bok tájegység csatornákkal és vizenyős rétekkel, erdőkkel tagolt térségét. . Ezen szakaszon a szerbek a Száva jobb partszakaszán a horvátok a balon foglalták el állásaikat.
 
December 12-17.
 
A Zapovjednistva Operativna Zona Zagreb (ZOZZ) és OGSB parancsnoksága elérkezetnek látta decemberre (9-11.) az időt egy nagyszabású katonai támadó akció végrehajtásához, mely a „Vihor” elnevezést kapta, de „Kupa” műveletként is említették.
Az operáció Popusko –Glina szárnyvonaltól a Žazina –Graberje-Glina szárnyvonalig húzódó fordított háromszög alakú támadási formációt foglalta magába, 20 km. hosszan, 6-10.km. mélyen. Két fő támadási irányt és öt segéd irányt határoztak meg a horvátok. Feni időpontban végrehajtott akciónál fő célja volt átkelni a Kupa folyón és visszaszorítani a szerbeket, elfoglalni Popusko-Sisak vonalon a Kupa jobb partszakaszát, G. Bucica, G. Taborište, Šumari, Viduševac településeket és védelmi állásokat létrehozni. Megsemmisíteni a szerb állásokat Sveta Katarina Slana Glinska Poljana környékén. További akció volt a műveleten belül az „Uran „elnevezésű manőver, melyben a Marinbrod-tól a közlekedési útvonal ellenőrzése Novo Selo, Topusko, Viduševac, Glina felé. Az „Uran” manőver sikertelen volt. Az akció negatívuma elsősorban koordinációs és vezetési hibákból adódott, melyen a mai napig folynak a viták. A művelet végső célját nem érte el, mivel a horvátok a támadással teljesen Glina –Zrinska Gora felé akartak előrenyomulni, kiszorítani a szerbek az Una folyó felé.
 
A katonai akcióról bővebben itt:

www.wolfline.eoldal.hu/cikkek/vihor--kupa--91-horvat-hadmuvelet.html.

 
-1992. év-
 
 
 
Január
 
1992. január 1.
Szerb félkatonai alakulatok Lipovači falunál végrehajtott akciójában öt  horvát helyi lakos életét vesztette, egy pedig fogságba esett.
 
Február
 
1992.február 9.
A horvátországi Szerb Krajina Köztársaság Tanácsa (tzv. Skupstina Republika Srpska Krajina-/SRSK tagságának nagyobb része, a Glina-ban tartott gyűlésen elfogadta a „Vance béketervet”.
 
1992.február 16. – Belső viszályok a horvátországi szerb vezetésben. az SRSK vezető tagjai a Glina-i gyűlésen, meneszteni kívánták Milan Babić elnököt és megkérték a horvátországi Szerb Krajina Köztársaság/RSK Kormányát mondjanak le.
 
 
1992.február 18. A RSK Knin –i tagsága kinyilvánította teljes elhatárolódását a Glina-ban tartott RSK tagság döntésétől.
 
Március
 
1992. március.
A szerb lázadó egységek két gránátot lőttek ki a Lekenik faluban lévő sv. Jurja templomra, mely megrongálódott és leégett.
 
Május
 
 
1992.május 5.
A Horvát „Sabor” javaslatot fogadott el, mely értelmében törvényt kell hozni a Horvátországban élők szabadság, nemzetiségi, etnikai, kisebbségi korábbi jogállásainak megváltoztatásáról, kiegészítéséről. A szerb kisebbség tekintetében előirányzott volt két autonóm terület, Knin és Glina járásban.
 
1992. május 24.
A Horvát Katonai Ügyészség vádat emelt 23. szerb személy ellen, Milan Babić vezetővel együtt, akik a horvát büntetőjogszabályokat megsértve területi követeléssel léptek fel a horvát állammal szemben.
 
Július
 
1992. július 7.
Az UNPROFOR békehadtest elfoglalta a „rózsaszín zónáját” Dalmáciában, valamint az „északi szektort „Szlavóniában.
 
Szeptember
 

1992.szeptember 28.
A Horvát „Sabor „törvényben lépett fel a szerb lázadókkal kapcsolatban.
 
Október
 
 
1992. október 30.
A RSK és a boszniai RS tanácsa a szerb ellenőrzés alatt álló boszniai Prijedor városban tartott találkozón deklarálja a két szerb „mini állam” egyesülését.
  
-1993.év-
 
 
1993. május 18.
A horvátországi, szerb ellenőrzés alatt álló Kordun-i Topusko városban találkozott a horvát és a RSK delegációja. A találkozón együttműködési nyilatkozatott fogadtak el az ellenségeskedés felfüggesztéséről. A „tűzszünet” május 20-án 12.00 órakor lépett életbe.
 
1993. június 5.
Skupstina tzv. Republika Srpska Krajina a Petrinja városban tartott gyűlésen döntést hozott, miszerint június 19. és 20. napokon végrehajtja a korábban elfogadott referendumot, mely a Republika Srpska BiH és a Republika Srpska Krajina egyesítéséről szólt.

 
-1994. év-
 
1994.augusztus 20.
Szerb lázadók Maljevac településnél egy konvojból, horvát civil csoportot ejtett foglyul és vett őrizetbe.
 
 
-1995. év-
 
 
1995.08.04. Elkezdődött a horvát Oluja (Kozjak95) offenzíva. A művelet során a ZP Bjelovar és ZP Zagreb parancsnoksága alatt lévő horvát katonai egységek felszabadították a Bánságot. A felszabadított területen megkezdte megfigyelői működését ENSZ, mint az északi UNPA zóna részén.
1995.augusztus 8.
A horvát hadsereg teljes egészében felszabadította Horvátországot a szerb megszállás alól.
 
 

 

Hadműveletről bővebben itt:

www.wolfline.eoldal.hu/cikkek/oluja-95-horvat-hadmuvelet-2.resz.html

 
A Horvát Hadsereg (HV) 1994. év vége és 1995. év vége közt végrehajtott sikertelen katonai művelete volt az „Una 95” akció. Nevét a Horvátország és Bosznia és Hercegovina állam közt húzódó határfolyóról az Una-ról kapta.
A katonai művelet célja, hogy az 1995, augusztusában sikeresen végrehajtott „villám” hadművelet ;Oluja 95” követően a HV erők 1995. szeptemberében Bosznia nyugati részén (Bosanska Krajina) átlépve az Una és Sava határfolyót , behatoljanak a VRS boszniai szerb erők által ellenőrzött területekre és folyamatos előrenyomulás során –párhuzamosan a Nyugat-Boszniában „Sana 95 „ katonai művelet néven akciót folytató boszniai muszlim erők ARBiH 5.hadtestének Bosanski Petrovac( Boszanszki Petrovác), Ključ (Klucs), Sanski Most (Szanszki Moszt) ,Bosanski Krupa (Boszanszki Krupa) Mrkonjić Grad ( Mrkonjity Grád) elfoglalására irányuló operációjával – elfoglalják Bosansko Kostajnica (Kosztajnica), Bosansko Novi, Dubica, Prijedor várost.
 
 

 

Hadműveletről bővebben itt:

www.wolfline.eoldal.hu/cikkek/una-95-horvat-hadmuvelet.html 

 
 

A mappában található képek előnézete TÉRKÉPEK Bánság


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.