Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK -BÁNSÁG ÉS KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG 2.RÉSZ

 

 
 
Hadtörténések Közép –Horvátország
-
 Zagreb és Közép-Horvátország  laktanyaharcok

 

A JNA egyik legfontosabb katonai létesítményei a horvát fővárosban voltak .Zagreb-ban több mint 77 darab laktanya és több más objektum volt. Itt volt a "Maršal Tito" laktanya - Josip Broz Tito –ról elnevezve - .Ez volt a regionális központja az V.számú katonai körzet parancsnokságnak és a 10. számú JNA hadtest (Zagreb).További létesítmények voltak az 5.számú VO légierő bázisai, a „Brodarski „iskola,Központi Katonai Technikai Iskola, lőtér Gornja Vrapca,  Kustosij laktanya, mind Zagreb városban. A főváros elővárosai is bővelkedtek JNA objektumokban , Precec objektum Dugo Selo, Duboki Jarak objektum Sesvete, Molvice kraj Samobor, rádió relé állomás Samobor, Snjeznika hegység-Platak Guslice rádió állomás, laktanya Samobor, Velika Gorca és Velika Buna, Jastrebarsko laktanya. 

 

Közép-Horvátországban a jórészt Zagreb és a város agglomerációs településein lévő JNA katonai objektumok összességét blokád alá vette a horvát önkéntes fegyveres erő, nemzeti ellenállás és rendőrség. 1991. szeptember 14-én  Zagreb (Salska cesta) objektum és Sesvete (Sopnica) objektum kerül horvát ellenőrzés alá. Szeptember 15-16-án következett a Zagreb Kustosij laktanya, majd 17-én a Dugo Selo –i (Precec) és Duboki Jarak objektum. Szeptember végén Samobor-i Molvice, Samobor-i rádió relé állomás, Guslice rádió állomás, és több kisebb objektum került horvát kézbe, vagy hagyta el a JNA. Október elején további JNA objektumokat szereztek meg a horvátok Velika Gorica, Velika Buna, Samobor településeknél.

Samobor településen lévő JNA laktanya 1991.október 7-én . vonták ellenőrzésük alá a horvát erők.

Különösebb harcok a főváros ,Zagreb-ban nem történtek tekintettel arra ,hogy a JNA a harcok kirobbanása előtt veszélyesnek ítélte meg a horvát fővárosban tartani egységeit ,ezért azokat kivonta onnan.1992. januárra a JNA egész horvátországi területerők kivonta laktanyáiból egységeit.

A kivont erőket a Bánságban és Kordun tájegységben vonta össze. A Rijeka- i 13.hadtest-mely összes Rijeka-i bázisát elhagyta - egy részét is a Gorski kotar hegységből a Kordun tájegységbe vonta össze, egyesítve az 5.hadtest korduni erőivel. Kordun tájegységben létrehozták a Taktikai Csoport(TG-2) . 

Jastrebarsko nevezetű településen a JNA 4.sz. Páncélos Harckocsizó Brigádja elhagyta a laktanyáját és erőit a Bánságban vonta össze, ahol a szerb területvédelmi önkéntes erőket / TO/ támogatva megkezdték a tisztogató offenzívájukat.  

A szerb erők a helyi szerbek által többségében lakott területeken biztonságban csoportosíthatták erőiket. Bánság és Kordun jelentős területén képviseltek többséget a szerbek ,így ezen tájegységek védelmére nagy hangsúlyt fektetett a JNA. Bánság esetében a tájegységbe összevont 5. VO 10. hadtest közép-horvátországi veszélyzónákból kivont erővel ,megerősítve a boszniai Banja Luka városban székelő 5. hadtest erőivel, támogatva a helyi szerb területvédelmi (TO) egységekkel elkezdte a felkészülést egy átfogó támadó hadművelet megindítására a horvát főváros ellen.

Bánság tájegységben a JNA taktikáját képezte, hogy megtisztítsa a tájegységek a horvát ellenállási gócpontoktól. Ebben jelentős szerephez jutottak a helyi milíciák és Szerbiából érkezett önkéntes katonai félkatonai csoportok.

Miután a szerbek elérték a bánsági horvát gócpontok felszámolását kitolták védelmi vonalukat a Kupa folyóig, annak jobb partvonalához. Ezzel a megszálló offenzíva első fázisa lezárult. Második fázist jelentette a Bánságból, mint „védett” zónából indított hadművelet Zagreb és egész Nyugat-Szlavónia, Közép-Horvátország elfoglalására.  

Hadtörténések 

Bánság 

 

A Bánság védelme a horvátok részéről nehéz feladatott jelentett. Kisebb önkéntes fegyverescsoportok és rendőrök próbálták saját földjüket megvédeni a helyi lázadó szerbekkel szemben, akik mögött ott állt egy haditechnikailag fejlett hadsereg a JNA. A helyi lázadó szerbek a Bánságban etnikai tisztogató akciókkal próbálták elüldözni, megfélemlíteni a helyi horvát közösségeket. Ezzel előkészítve a „terepet” egy fegyveres agresszió, megszállás megkezdéséhez a JNA részéről. 1990.09.28-án a lázadó szerbek fegyveresen felléptek a helyi horvát rendőrállomások ellen, Petrinja, Dvor és Glina településeken. 1990.11.29. a Dvor közeli Hrtića településen megjelentek a hírhedt szélsőséges, extrémista csoport tagjai, Željko Ražnjatović Arkan „tigrisei”. Ezen egységet a szerb (Beograd-i) hírszerző szolgálat a KOS (Kontra Obavjesna Sluzba) támogatta, annak érdekében, minél feszültebb etnikai helyzetet teremtsenek a Bánságban, ezzel okot adva egy JNA megszállásra. Bár a szerb lázadók fegyveres provokációin megpróbált úrrá lenni a helyi horvát rendőrség, de a helyzet eldurvulása során, a rendőrállomásokat is támadások érték. A JNA bevonulása a Bánságba, amit a horvátok megpróbáltak megakadályozni, egyre valószínűbbek tűnt. Annál inkább, mert Zagreb elővárosaiban több mint 77. JNA katonai objektum, laktanya, légi bázis volt. Ezeket a horvátok blokkolták, így a JNA mindenképpen ezen erőinek támogatására szükségesnek tartotta a Bánság megszállását, és onnan műveletet kezdeni a Zagreb-ben „rekedt” erőinek megsegítését. A szerb hadvezetés célja Bánság megszállása: megsemmisíteni, felszámolni a horvát védelmi csoportokat, leszerelni a horvát fegyvereseket és elüldözni őket saját földjükről, etnikailag tiszta szerb Bánság létrehozása. 

Első fázisban a szerb fegyveres erőknek el kellett érni a Kupa folyó vonalát, ahol erős védelmi vonalat kellett kialakítani. Innen második fázisban két főbb irányvonalon támadást intézni Nyugat-Szlavónia megszállására illetve másik vonalon maga a horvát főváros ,Zagreb megszállására. A feladat végrehajtásában a JNA erők Sisak-i, Petrinja-i és Kostajnica-i, a Boszniában állomásozó JNA erők részéről az 5. hadtest Banja Luka városból, a lázadó szerb erők pedig a Petrova és Zrinska gora támaszpontokról, Šamarica kiképzőbázisról, vettek részt az első fázis megvalósításában.  

A második fázisban a JNA Zagreb és Zagreb környéki erőkre helyeződött a hangsúly, a feladat végrehajtása. Fontos feladatuk volt a második fázisban a Dvor, Glina , Hrvatska Kostajnica és a korduni Vrginmost (Gvozd) járásokban a szerb lázadó erőknek.
A KOS megtervezte és támogatta a helyi szerbeket, hogy kezdjék meg a horvát lakosság elleni pogromokat. Ezen pogromok és helyi szerb extrémisták koordinálására a területre irányították a nem helyi szélsőséges, katonailag képzett csoportokat ( Arkan tigrisei, Kapetan Dragan egysége....) ,akiknek az volt a feladatuk, hogy képezzék és irányítsák a helyi önkéntes felfegyverzett szerb lázadó csoportokat.


A JNA szerepe lett volna a szerb lázadók és a helyi horvát lakosság közti békéltető feladat ellátása, persze csak álcaként, hiszen ez által megszállhatták a Bánságot és átvehették a horvát rendőrség szerepét. Ez egyfajta intervenció lett volna, mely azt a látszatot kelti (főleg a nemzetközi színtéren), hogy a JNA nem megszállni kívánja a területet, hanem békéltető erőként felügyelni és rendet teremteni. Ez csak a látszat volt, amit a horvátok nagyon jól láttak mi a JNA valós célja. A szerb pogromok elkezdődtek a JNA pedig megkezdte az intervenciót.

               Háborús helyzet a Bánságban-

 

 1991.05.04-én a JNA páncélos erők érkeztek Dvor településre, hogy megerősítsék a helyi szerb lázadó paramilitariáns csoportokat.1991.közepén Šamarica bánsági településen a szerb lázadók csoportokat beintegrálták a hadseregbe, mint 7. bánsági divíziót. 1991.08.06. a szerb lázadók megtámadták helyi horvát lakosságot Hrvatska Dubica, Baćin, Cerovljani, Predori és több más településen. Több horvát életét vesztette a szerb pogromban. 1991.06.05. támadás éri a horvát rendőrállomást Dvor városban, majd 26-án Glina városban

 

-Bánság laktanyaharcok-

 

- 1991. Nyarán és őszén a JNA a lázadó szerb paramilitariáns erőkkel együtt készen álltak megtámadni Sisak várost. Tüzérségi támadás során több polgári célpontot, olajfinomítót, és a államvasutak épületeit támadták. Miután a szerbek sikeresen bevették Petrinja települést, megkezdték műveleteiket Sisak megtámadására. A szerb erők a fő támadást Mošćenici felől kezdték meg a Žažine, Nebojana, Komareva részeken lévő horvát védelmi állások ellen. Sisak megtartása a horvát védelemnek fontos stratégiailag. A város védelmére jelentős erőket vontak be. A horvátoknak sikerült több fontos JNA objektumot megszerezni 1991.09.03. Barutana JNA objektum, muníció raktár, 1991.09.09-én laktanya Sisak, 1991.09.15. Žažina JNA laktanya, 1991.09.19. JNA radar állomás Šašina Greda. Sisak horvát védelmi erői a nemzeti gárda (ZNG) és rendőri erők egységeiből állt össze (2. gárdista brigád, 57. önálló zászlóalj, 120.brigád, 55. légvédelmi divízió). Ezen erőket a Sisak Operatív Csoport Parancsnokság irányította.

Petrinja-i „Samarica” „V Gacesa” laktanyát elhagyja a JNA erő, de miután szeptember 20-25. közt a várost a szerbek teljesen ellenőrzés alá vonják, ismét katonai erőket állomásoztattak ott.

 

LINK:laktanyaharcok :  www.wolfline.eoldal.hu/cikkek/horvatorszag-fuggetlensegi-haboruja-1991-1996--4.resz-.html

  

-Hadszínterek-

  

 -Bánság-Pokupsko területi délkeleti harcmező

 

Dvor és Pounje

 A települések védelmében a helyi lakosság mellett és rendőrség mellett, más településekről érkezett önkéntesek és nemzeti gárdisták (Sisak, Zagreb, Galdova, Topolovac, Budaševa) is részt vettek. 1991. júniusában Kozibrod településen megerősítették a horvátok a helyi rendőrséget, mivel a szerb lázadók folyamatosan összevonták erőiket a környéken. Július 02-án a szerbek megtámadták a települést. Ez volt tulajdonképpen az első szerb katonai művelet, ami megnyitotta a háborút a Bánságban. A további időszakban a többi horvát lakta települést támadás éri sorozatban. Július 27-én a lázadó szerb erők megindították hadjáratukat a horvát települések ellen. Támadási irány Dvor - Zamlaća - Struga - Jovac - Kuljani. Zamlaća településen a harcokban a szerbek több horvát lakóházat felgyújtottak, illetve a támadásban több horvát nemzetiségi lakost életét vesztette. A JNA a műveleteit Petrinja-ból indította el, céljuk volt támogatni a szerb lázadó erőket, akik ez alatt folyamatosan támadhatták a horvátok lakta településeket. 1991.07.29. a JNA Dvor és Pounje településeken a helyi horvát lakosságot otthonaik, a település elhagyására kényszerítették.

 

Hrvatska Kostajnica

Horvátok erők a bánsági Una folyó mentén (Horvátország - Boszniai és Hercegovina geográfiai határa) Kostajnica területén Rosulje-Seliska Cesta- Panjani-Cukur –Hrvatska Kostajnica zónában csoportosultak, valamint Dubica területén (Bosanska és Hrvatska Dubica ) –Cerovljani- Dubicka Brda- Donjani-Otoka- Gornjani- Kamenik- Bacin területén csoportosultak.

 
1991. júliusban a szerb lázadó erők a JNA támogatása alatt lezárta az összes ki és bevezető utat Hrvatska Kostajnica, Petrinja, Sunja és Hrvatska Dubica településekre. Hrvatska Kostajnica települést védő horvátok kedvezőtlen helyzetbe kerültek, a szerb lázadó, támadó erők támogatására a Hrvatska Kostajnica város peremén futó Una „határfolyó” boszniai partszakaszára irányították a Banja Luka-i 5. JNA hadtestet. 1991.08.22-én az 5. hadtest tüzérségi támadást intézett Hrvatska Kostajnica városkára.
1991. augusztusában elkezdődött Hrvatska Kostajnica tüzérségi és gyalogos szerb ostroma. A városkát és környező „elő” településeit a horvát nemzeti gárda, rendőrség, és a városban maradt helyiek védték.
1991.08.30. a JNA légitámadást intéz Kostajnica ellen, mely során a JNA légierejének (JRZ) harci gépei rakétatámadást intéztek a város iskolája ellen. Őszre a helyzet egyre súlyosbodott a horvát védelem számára.
1991.szeptember 2-án a JNA nagy erőkkel és jól felfegyverzett katonákkal megkezdte Hrvatski Kostajnica –i horvát védelmi erők elleni műveletet. A szerbek Slabija településnél elvágják a kommunikációt a horvát erők közt Hrvatska Dubica és Hr. Kostajnica között. 1991.szeptember 9. a szerb erők a megszálló hadművelet során körbezárták Kostajnica környékét. Az ott tartózkodó közel 501 fő (gárdisták, rendőrök, helyi civil lakosok) már nem tudták elhagyni a várost, ezzel harapófogóba kerültek.
A városban tartózkodó fegyveres erőket az 1. „A” gárdista brigád 240 katonája, 206 Zagreb-i rendőr (PU Zagreb), 55 Kutina-i rendőr (PP Kutina) alkotta.
A harcokban több horvát önkéntes, rendőr, gárdista életét vesztette. A szerb blokád szétverésére, a „szerb gyűrűbe” rekedt horvát védők támogatására, kivonására a horvát katonaság akcióba kezdett. Ennek során a Sisak 120. horvát brigád megpróbált folyosót nyitni Hrvatska Kostajnica felé, de nem sikerült. A helyi horvátok, az 1. gárdista brigád ZNG, és rendőri erők továbbra is elkeseredett harcokat vívtak. A horvát Nemzeti Gárda (ZNG) Sisak és Bánság főparancsnoksága titkos tervet készített a Kostajnica-ba rekedt erők és civilek kimenekítésére. A szerb gyűrű áttörését a 120.brigád 2.egységre és aknavetős szakaszra, ATJ „Vukovi”speciális terrorelhárító egységre, 2. brigádra, 57. önkéntes zászlóaljra, és az 55. légvédelmi PZO divízióra bízta a parancsnokság, megerősítve a főerőket egyéb egységek katonái Sunja település körzetéből. Összesen 826 katona. A támadási irányt Sunja - Graboštani – Kostajnica vonalon határozták meg,
A horvátok folyamatosan próbálták a szerb blokádot „kívülről „megnyitni, így a szerb erő Kostajnica felé történő koncentrált támadását megzavarták, és a támadó szerb erők egy részét elvonták.
Szeptember 9-én, a Dubica-Kostajnica vonalon a szerb erők kétoldali tüzelése alatt a horvátok 20 km. mélységbe nyomultak előre Dubica-ból Kostajnica felé. A szerb vonalat áttörő erőket a 120. brigád „R” HV parancsnoka alezredes Vlado Hodalj vezette. A műveletben 375 katona, altiszt, tiszt vett részt a 120.brigádból, valamint a helyi lakosság közül civil önkéntesek. A 120. brigád."R" HV feladata volt "megtisztítani” az összeköttetést, kapcsolatot a 22km. hosszú Dubica - Kostajnica vonalon és találkozni a Kostajnica-i ZNG és rendőri erőkkel. Ezt követően pedig biztosítani kellett volna a kapcsolatot, és a városba bejuttatni az élelmiszer és egyéb segélyszállítmányt.
Szeptember 9-én 08.00 órakor Dubica településről a 120. brigád páncélozott harci járművei (BOV, PA légvédelmi ágyú) ráfutottak a szerbek aknamezőjére. Két horvát katona életét vesztette, a járművekben keletkezett anyagi kár mellett. A horvát erők megtorpantak, az aknamező feltartóztatta őket. Később a vezetés döntött a horvát erők visszavonásáról, mivel nem látták annak lehetőségét, hogy a támadást, előretörést eredményesen folytatni tudják Kostajnica irányába.
 A horvát erőket Dubica településről kivonták Sisak városba szeptember 10-én 22.30 óráig. A 120. brigádnak nem sikerült a feladat végrehajtása, és nem tudtak kapcsolatba lépni a Kostajnica-i körbevett horvát egységekkel.
1991.szeptember 12-én a Kostajnica városban lévő horvátok megadták magukat a JNA –nak. A „Bánság-Kordun” Horvát Főparancsnokság utolsó operatív beszélgetése a Kostajnica-i egységek parancsnokságával, ügyeletével 12-én 19:25 órakor zajlott le. Utána a kapcsolat megszakadt.
1991.09.10. A Kostajnica-ban rekedt horvát védők a város elhagyása mellett döntöttek. 1991.09.12. a várost védők, katonák és helyi önkéntesek egy részének sikerült kitörni a szerb blokádból és Dubica város irányába elhagyták a Kostajnica-át.
1991. szeptember 12. A JNA és lázadó szerb egységek megkezdik Hrvatska Kostajnica bekerítését. A szerb lázadók a JNA segédletével körbezárták teljesen H. Kostajnica várost. Több mint 300 horvát katona, akik a város védelmét látták el, elhagyták állásaikat és feladták a várost a TO Bosanska Kostajnica –i szerb erőknek.
1991.szeptember 14. Hrvatska Kostajnica várost a lázadó szerbek és a JNA teljes mértékben birtokba vette. A horvát katonák egy részét elfogta (270 gárdistát és tartalékos horvát rendőrt, valamint 63 civilt) a szerb katonaság és a Manjača –i (Banja Luka) fogolytáborba hurcolták őket. A horvát védők gárdisták, rendőrök, civilek,másik részének sikerült áttörni a korábbi szerb gyűrűt. Akiknek sikerült kitörni a szerb gyűrűből, azok segítség nélkül, saját magukra számítva jutottak el a horvátok ellenőrizte „szabad” terültekre.

 

Hrvatska Dubica

 

 1991. júniusában a várost több támadás éri a boszniai oldalról (Bosanska Dubica).Szeptember 11-én a két várost Hrvatska Dubica és Bosanska Dubica összekötő Una folyón átívelő híd megsemmisül. Ezzel a horvátok egy boszniai oldalról érkező gyalogos támadást elkerülhettek. A horvát védelem az erősödő szerb támadás végett, mely Hrvatska Kostajnica szerb kézre kerülése után folyamatos volt, arra kényszerült, hogy elhagyja Dubica-i védelmi állásait. A szerb erők miután elfoglalták Baćina falut, megszállták Hrvatska Dubica területét.

 -Közép Bánság-Pokupsko területi harcmező

 Glina


Július 14-én a JNA támadást intézett  Jukinac település horvát lakosai ellen. Glina és Jukinac településeket a horvát lakosok és a katonák elhagyni kényszerülnek.1991.06.26. a Glina városban lévő horvát rendőri állomást (MUP) a JNA 329.páncélos brigád egy százada és szerb lázadók megtámadták. A JNA blokkolta a be és kivezető utakat Glina városkából Topusko és Petrinja irányába. A várost teljesen körbezárták. a horvát erők 2. gyalogos ezred ZNG és ATP Lucko speciális rendőri egység elhagyta Glina várost és kivonták erőiket Vidusevac irányába. A kivont erők új védelmi állásokat foglalnak el Gornji és Donji Viduševac településeknél.

Topusko (Kelet-Kordun)

 1991.07.15. Zagreb fővárosból kétszázadnyi horvát önkéntes érkezett Topusko város védelmére. Feladatuk volt a helyi horvát lakosság védelmezése és a fontos objektumok és utak biztosítása.A szerb lázadó erők támadást intéztek a Topusko környéki horvát települések ellen. A környező horvát falvak elfoglalását követően Topusko következett. A horvátok mielőtt támadtak volna a szerbek, kivonták erőiket és a helyi horvát lakosságot Topusko városkából 1991.09.13-ig. Másnap a szerbek bevonultak Topusko városba és megszállták. Topusko és környékének védelmében részt vevő horvát erők :ZNG Zagreb, MUP erők, 2.brigád”A”, 110. brigád. 

LINK:Hadszinterek Kordun :www.wolfline.eoldal.hu/cikkek/horvatorszagi-hadszinterek---lika--1.resz.html

-

 Viduševac

1991.09.30. a szerb erők támadást intéztek a horvát védelmi vonalak ellen. Az erős szerb fölény végett a horvátok felhagytak állásaikkal és a Kupa folyó bal partvonalán foglaltak el új védelmi állásokat .A szerbek elfoglalták Gornji és Donji Viduševac településeket.

 

-Pokupsko területi harcmező-

  

Lasinja

 A horvát Nemzeti Gárda (ZNG) Zagreb parancsnokság 1991.szeptember 20-án a 99. brigád –Pescenica bázis 1. egységével (zászlóalj színtű alakulat ) erősítette meg a Kupa folyó menti vonalat Desna Sredicka- Desni Stefanki- Crna Draga vonalon. A dandár feladata volt a Kupa folyó jobb parti Novo Selo Lasinjsko –Crna Draga –Desni Stefanki (Lasinja zseb) háromszög (Kupa folyóval bezárólag) zónájában feltartóztatni a JNA és szerb TO erők előretörését Lasinja – Jamnicka Kiselica irányába. Fontos stratégiai pontot jelentett a Kupa folyó hídja mely a folyó jobb parti Lasinja területét kötötte össze a bal parti Jamnicka Kiselica területével, mint az egyetlen átkelőhely. Az átkelő biztosítását horvát rendőri alakulatok kezdték meg, miután a 99. brigád , valamint nyolcvankilenc fős 8. TO brigád –Samobor ( 151.brigád) pozíciót foglalt a Novo Selo Lasinjsko –Crna Draga –Desni Stefanki vonalon.

1991.október 1-től a Zagreb ZNG hadtest parancsnokság a „Lasinja háromszögben vagy zsebben” lévő erőket megerősítette a 101.brigád 2.egység 3. századával (40 fő), melyet Desno Stredicko településnél vont össze a védelemre. A század el volt látva páncélosok elleni fegyverzettel, mely igen fontos volt a JNA harckocsizó és gépesített erőivel szemben, mely erők már készülődtek „Lasinja zseb” elfoglalására.

A JNA az OG-1 műveleti erő alatt álló 169. gépesített gyalogos brigád(Loznica) egységeivel (további egységek a dandárból Ladvenjak – Karlovac és Slunjski Moravci-Ribari támadási vonalon) támogatta a „Lasinja zseb” akcióban a helyi területvédelmi osztagokat:

 - TO Vojnic (1. és 2. osztag) Kablar-Banjski Kovacevac régióban

                      (3.,4.,5. osztagok Ladvenjak – Karlovac és

                         Slunjski Moravci – Ribari támadási vonal (Kordun)

- TO Vrginmost ( 2.4.5.osztag) Dugo Selo Lasinjsko régióban –

feladatuk volt elfoglalni Lasinja és Jamnicka Kiselica közti Kupa folyó hídját, biztosítani a Jasterbasko JNA laktanyát elhagyó 4. páncélos brigád áthaladását a hídfőn .

 - 169.gépesített –gyalogos brigád erői (rakétás , tüzér) támogatták a két TO erőt, támadva a   horvát erőket Crna Draga területén.

A JNA fenti műveleti erőkkel 1991.szeptember 29-október 1. megkezdték a támadást „Lasinja zseb” ellenőrzés alá vonására. A szerb erők intenzív aknavetős támadásba kezdtek a horvát állások ellen Lasinja területén. Az erős szerb tüzérségi támadás eredménye képen a horvátok október 3-án megkezdték erőik kivonását Lasinje tájegységből. A helyzet súlyosságát a horvát erők 3. Operatív Zóna parancsnoksága Zagreb elrendelte a 101.brigád teljes dandárjának bevetését a „Lasinja zseb” megvédése érdekében. A 101.brigád

Október 3-án az esti órákban érte el a 101.brigád 2.egysége Lasinja Tihomir Ferencin parancsnok irányításával a Kupa folyó jobb parti zónában Lasinja települést. Azonnal aktív védelmi feladatokba kezdtek a település környéki védvonalakon (Novo Selo Lasinjsko – Lasinja – Crna Draga – Desni Štefanki – Luketići vonal). Az egységet támogatta a 8.TO –brigád Samobor 2.száazada, Zagreb területvédelmi parancsnokságtól önkéntes szakaszok, a 61. önálló zászlóalj-Jastrebarsko 1.százada és aknavetős (120.mm) ütege, harckocsizó szakasz, rendőrsi alakulatok és Lasinja területéről helyi önkéntesek, területvédők (TO) Krizevci városból 100 fővel. Az összes erő a 3. OZ –Zagreb parancsnokság alá tartozott, és a 101.brigád parancsnokai által volt műveletileg koordinálva . Október 3-4 közti este a műveleti erők az alábbi pozíciókat foglalták el:

  -101.brigád (felderítő, diverzáns, katonai rendész, egészségügyi szakaszai Gorica Jamnicka településen állomásozott

- 101.brigád parancsnoksága Jagari településre települt ki.

 - a 101.brigád hátrasiklás nélküli ágyúval (BsT) ellátott tüzér szakasza Dvoranci (Vujanic) településen állomásozott

- légvédelmi (PZO) szakasz 101.brigád szakasza Bregana Pisarovinska területén állomásázott, de a szaksz 2.db. 1X20.mm-es légvédelmi ágyúval ellátott raja Crna Draga (jobb part Kupa) területén állomásozott

- a 101. brigád 120.mm-es aknavetőkkel ellátott raja Marusica területén állomásozott (jobb part Kupa)

-egészségügyis ambulanciája a 101.brigádnak Pisarovina településre lett kihelyezve

- a 101.brigád logisztikai csoportját pedig „Jamnice” ,Jamnicka Kiselica területére helyezték ki

-a 101.brigád 2.egységének parancsnokságát Vujanic brdo faluba helyezték el, az egység önálló alakulatai pedig Vujanić – Jandreji – Selsko Brdo vonalra

 - a 101.brigád 2.egységének 1.századát Zlatko Pavina parancsnok vezetésével Novo Selo Lasinjsko (jobb part Kupa) helyezték ki

 -a 101.brigád 2.egységének 2.századát Stjepan Puh parancsnok vezetésével Lasinja védelmében a Britveci –Mihelji – Lukači Kupa jobb parti vonalára helyezték ki

- a 101.brigád 2.egységének egyik szakaszát Ivica Cicak parancsnok vezetésével Novo Selo Lasinjsko területére (jobb part Kupa) helyezték el

-a 101.brigád 2.egységének egészségügyis csoportját Lasinja vadász házba helyezték el

 - a 101.brigád 2.egységének logisztikai szakaszát szintén a Lasinja vadászházba helyezték ki, a szakaszt „Jamnice” ,Jamnicka Kiselica-i bázisról koordinálta a dandár egészségügyi szolgálata

 

A 101.brigádot támogató további erők :

-önkéntes szakasz Zagreb ( Tresnjevka, Crnomeric, Zapresci) Novo Selo Lasinjsko (jobb part Kupa) területére helyezték ki

- 61. önálló zászlóalj –Jastrebarsko 1.százada Veliki breg magaslaton (107.m.) a Kupa bal partján a Kupa csatorna és Kupa folyó torkolata ponttól Kupa folyó Velika patak torkolata pontig kihelyezve 

- 61. önálló zászlóalj –Jastrebarsko hat darab 120.mm-es aknavetővel ellátott ütege, ZIS M42 76.mm-es (három darab) ágyú, a Kupa jobb parti részére, Maderi körzetébe kihelyezve

- harckocsizó szakasz (négy tank és egy páncélozott szállító harci jármű „transzporter” ) Dvorjanci településre kihelyezve

- tartalékos rendőri egységek (Krizevac, Bjelovar, Virovitica) és egyéb rendőri erők a Kupa bal partján Gradac körzetében hídfő védelmi feladatra bevonva

 Október 4-én a JNA és helyi TO szerb erők heves tüzérségi támadást intéztek a horvát védvonalak ellen a „Lasinja zseb” területén. A tüzérségi előkészítést gépesített és gyalogos erők támadása követte. A TO Vojnic 1.és 2. osztagai Prkos Lasinjski irányából támadtak Bozic (Crna Draga tájrész) -Bucani vonalon, a TO Vrginmost 2.,4.,5. osztagai pedig Rovine-Orecici vonalon támadtak Trepci és Dugo Selo Lasinjsko irányából. A 169. gépesített-gyalogos brigád tüzér-rakétás egységei támogatták a két TO egységet támadásában. A szerb erős erős, intenzív tempóban támadtak, mely előtérbe helyzete azt, hogy a Crna Draga tájegységben lévő 101.brigád 2.egysége szerb harapófogóba kerülhet. Ezért ennek mérlegelése után, az október 5-én a folytatódó szerb gyalogos és gépesített erős támadását követően tekintettel a helyzet súlyosságára, a 101.brigád bal szárnyán lévő (Desno Sredicko) 3.század heves harcot generált vonalain, hogy feltartóztassa a TO Vrginmost erőinek betörését Lasinja irányába. Bár a század még szerb foglyokat is ejtett ( két fő JNA katona és egy fő TO Vrginmost önkéntes) délután 14.00 órára a 2egység 101.brigád parancsnoksága parancsot adott Desno Sredicko elhagyására. A századnak vissza kellett vonulnia Lasinja területére. Ugyanakkor Crna Draga terrületéről is kivonták a 101.brigád 2.egységét Lasinja területére. A kivont erők a továbbiakban Topolnjaci településnél foglaltak védállást. A 101.brigád 2.egységének jobb szárnyán a JNA és TO szerb erők kevésbé intenzíven támadtak, mely lehetővé tette a horvát erők kivonását Lasinja területére.

Október 6-án a horvát erők a „Lasinja zseb” Kupa jobb parti zónában elfoglalták új védvonalaikat Turkalji – Kupa folyó vonalon.

Miután a fenti védvonalat megerősítették a horvátok, Lasinja településről elkezdték kivonni erőiket a Kupa folyó hídján át a bal parti Jamnicka Kiselica területére.

Október 7-én a szerb erők heves támadást intéztek a Lasinja-i horvát védvonalak ellen. A 101.brigád 2.egységét, minden más egységgel együtt, kivonták Lasinja területéről Jamnicka Kiselica területére, miközben a 101.brigád 2.egységének műszakistái megkezdték a robbanó csapdák és taposó gyalogsági és harckocsi aknazár telepítését maguk mögött, valamint a Kupa híd robbanó anyaggal történő felszerelését, tekintettel arra, hogy mindenképen meg kellett akadályozni a szerb erők Kupa folyó hídon való átkelését.

A Kupa folyó bal partján a horvát erők Pisarovina településnél gyülekeztek, majd megkezdték a Kupa folyó bal parti biztosítását és a Kupa híd biztosítását. Jamnicka Kiselica területén a Kupa hídnál, annak biztosítására bevonták a 101.brigád 2.egység 120.mm-es aknavetős szakaszát, BsT szakaszát, diverzáns és légvédelmi PZO szakaszát, egészségügyis és logisztikai szolgálatát. 

Lasinja területén mindössze csak a 61. önálló zászlóalj és a helyi önkéntesek maradtak. Ezen erőket is kivonták a Kupa bal parti Donja Kupnica területére október 7-8. közti éjszakán, mikor a szerb erők újabb heves támadást intéztek tüzérséggel és harckocsikkal Lasinja ellen.

A szerb erők október 8-án elfoglalták Lasinja települést, elérték a Kupa hídfőt és betörtek a Kupa bal parti Jamnicka Kiselica területére . A helyzet súlyossága miatt a horvát erők Zagreb-i parancsnoksága tárgyalást kezdeményezett a Zagreb, Jastrebarsko és Dugo Selo területén laktanyáikban a horvátok által blokád alá vett JNA erők parancsnokságával. A tárgyalás célja volt, hogy azzal hogy a horvátok szabad és biztonságos elvonulást biztosítanak a bázisaikon rekedt JNA erőknek , elérjék azt ennek fejébe, hogy a JNA visszavonuljon Jamnicka Kiselica Kupa bal parti területről a jobb parti Lasinja településre. elhagyására való tárgyalás alapjául szolgált . A horvátok elérték céljukat a JNA erők visszatértek a JKupa jobb partvonalára. Ezzel megkezdődött a JNA erők Zagreb, Jastrebarsko és Dugo Selo körzetében lévő laktanyáinak elhagyása, kiürítése.

Az 3. OZ-Zagreb parancsnokság hamar reagált a történtekre és még október 8-án megszervezte Pokuplja (Kupa mente ) védelmét Lasinjska-Jamnicka-Pokupska vonalon.

Az elkövetkező napokban október 8-10.között a horvát 101.brigád 2.egységéből halálos áldozatokat követelő súlyos harcok folytak a horvát és szerb erők közt a Kupa vonalán Lasinja- Jamnicka zónában. 

A 101.brigád 2.egységéből még 7-9. közt kialakítottak két diverzáns osztagot (DG-1, DG-2), Gradac –Jamnicka Kisela vonalon történő felderítés és diverzió végrehajtása érdekében. 1991.október 11-én a 101.brigádot kivonták a zónából.

 Pokupsko 

1991.szeptember és október hónapban a JNA és a szerb TO erők a Bánságban (és a Kordunban) elérték a Kupa folyót, ahol annak jobb partvonalát igyekeztek megszállni. Ez lényegében novemberig meg is valósult, kivéve Sunja, Sisak és Novi Farkasic részeken, ahol a horvátok a folyó jobb partszakaszából megtartottak területeket „zsebeket” , „Sunja zseb”, „Sisak zseb”és „Novi Farkasica zseb”. Petrinja várost elveszették a horvátok ott már a Kupa bal partjára kényszerültek. A Novi Farkasic zóna, mint jobbparti megtartott terület N.Farkasic-Dumance vonalon húzódott a Kupa folyó mélységébe. A horvátok elvesztették szeptember-október hónapban a Cremusica- Vidusevac-Hader-Jame települések által a Kupa folyó irányába kiterjedő zónát, ahova még június-augusztusban vonták ki erőiket a Topusko járást elfoglaló szerb erők elől.
Bár Brkisevina-tól Pokupsko-n át Augustanovec vonalon a Kupa bal parti részén erős védvonalat létesítettek, mégis szeptember végéig sikerült a horvátoknak megtartani a Kupa bal parti részén Zaloj- Slatina Pokupsko területét.
1991.szeptember 29-től a JNA Operatív Csoport -1 (OG-1) 592.páncélos gépesített brigádjának támogatásával a Glina szerb területvédelmi (TO-Glina) erők elfoglalják Slatina Popusko területét, ahonnan a horvátok a folyó bal parti részére vonják ki erőiket. A szerb erők TO Glina 3.osztag 5. csapata (század szintű alakulat) a továbbiakban megerősíti védvonalait Slatine Pokupsko területén. A szerb erők további célja volt a Kupa folyó hídját Pokupsko-nál ellenőrzés alá vonni és betörni a bal partszakaszra.
A TO Glina 3.osztag 56. csapata, Mile Mraovic parancsnok irányításával, megközelítőleg háromszáz fős (30.fős szakaszokba rendeződött helyi önkéntesekből álló erővel) harcoló egységgel foglalt állást S.Pokupsko településnél és környékén, biztosítva a Kupa folyó jobb parti zónáját.A TO Glina 3.osztagának parancsnokságát (KM) Mali Gradac településen, kihelyzett parancsnokságát (IKM) pedig Taboriste településen működtette. A TO egységeket a JNA tüzérségi és rakétás erővel támogatta, melyeket a domináns magaslati pontokra helyzetek ki.  
 
Pokupsko településnél az 1991. években a horvát erők részéről a 10.területvédelmi brigád (153. brigád) alakított ki védelmi vonalat a Kupa folyó mentén . A 153. brigád Velika Gorica településen alakította ki bázisát. 1991. év október 02-10 közt létrejött 153. brigád október 16-án sorozással tölti fel állományát, mely létszám elengedhetetlen volt ahhoz, hogy sikeresen hajtsanak végre területszerző akciókat a Kupa folyó jobb partvonalán. Október 22-én a brigád tüzér zászlóalja létrejön, mely során az egység egy részét Augustanovec településre vonják össze. A tüzérség innen mért tüzérségi támadást a Kupa jobb parti szakaszán lévő szerb vonalakra ,Trepca település környékén. A horvát tüzérségi támadás előkészítése volt egy gyalogos erőkkel végrehajtandó katonai műveletnek, melynek realizálására október 25-én került sor.
 
A horvátok 3.Operatív Zóna –Zagreb (3.OZ) parancsnokság által koordinált bánsági és Kupa menti zónában világosan látták a JNA szándékát, mely az offenzíva keretében a teljes megszállásra irányult. Az az a szerb erők csak részben hajtották végre katonai műveletüket azzal, hogy elérték a Kupa folyót. Folytatás képen a folyó bal parti zónájába történő betörés szerepelt és sikeres behatolást követő támadás folytatása Jasterbarsko, Dugo Selo, Zagreb irányába, ahol JNA erők rekedtek laktanyáikba a horvát blokád végett.
A 3. OZ létrehozta Zagreb Operatív Csoportját (OG-Zagreb), mely a Lasinja-Pokupsko Kupa menti védzónát felügyelte, Zeljko Gasparovic parancsnok vezetésével, 1991október 27-től pedig Miroslav Bilota vezetésével. A déli területvédelmi járási parancsnokságát (SSTO JUG) Damir Gorseta vezette. Ezen parancsnokok bevonásával és szakirányításával a horvát hadvezetés döntött egy Lasinja-Pokupsko- Slana vonalon történő terület „visszaszerző” katonai akció végrehajtásáról, mely lényegébe a Kupa folyó jobb partvonalának ellenőrzését tűzte ki célul, a szerb erők szétverését és Bánság (kelet-Kordun) visszafoglalását. A folyó bal partvonaláról a behatolt a jobb (szerbek által ellenőrzött) partvonalra három irányvonalon tervezték meg.    
 
A helyi erők azonban nem képeztek elég támadó erőt a művelthez, ezért a SSTO Jug, 3.OZ-Zagreb parancsnokság október 25-26-án megkezdte Ravni Potok körzeti (Vukomericke tájegység) bázisukról a 101. brigád átirányítását Pokupsko zónába. Elsőként a 101. brigád 1. egységének átirányítására került sor. A 101.brigád 1. egysége (1/101.br.) Gornja Hrusevec – Novo Brdo térségében állomásozott Gornja Opatija mélységében.
A 101.brigád Kravarsko településen hozta létre parancsnokságát , a brigád logisztikai parancsnokságát pedig Donje Lomnice településen. A brigád kihelyezett parancsnokságát Sestak Brda településen hozta létre.
A 101.brigád elsődlegesen megkezdte a felderítő feladatok végrehajtását Cerje Pokupsko irányába. Pokupsko településen lévő Kupa folyó hídját a helyi erők biztosították. A híd megrongált állapotban volt, melyen gyalogosan át lehetett kelni, de gépesített erőkkel nem.
 
1991.október 27-én a SSTO JUG Kravarsko településen kihelyezett parancsnoksága (IZM) 16.40 órakor elrendelte a 101.brigád részére a támadási feladatok megkezdését, az az a behatolást a Kupa folyó jobb parti zónájába Pokupsko irányából . Mindemellett az összes többi műveleti erő parancsba kapta a katonai akció rávonatkozó feladatainak megkezdését Slane-tól egész Lasinja-ig.
 
A szerb erők Slatina Pokupska –Gornja Bucica-Taborsite zónában 4-5 harckocsival erősítették a védvonalat, melyből kettő a Slatina Pokupsko részt ellenőrző magaslati ponton helyeztek el. S.Pokupska területén a szerbek TO Glina 3.osztagának 300 fős 5. csapata (század szintű alakulat) állomásozott jól megerősített bunkerekben, támogatva harckocsizó JNA szakasszal. A szerb védvonal stratégiai magaslati pontokon futott végig, ahonnan jól belátható volt a Kupa folyó jobb parti része, Slatina Pokupska település. A TO Glina erők 3.osztagának parancsnoksága (KM) Mali Gradac településen volt elhelyezve az osztag kihelyezett parancsnoksága pedig Taboriste Gornji településen. A TO Glina 3.osztagát támogatta a JNA 592.páncélos –gépesített brigádja, és tüzérségi-rakétás egységei. 
 
1991.október 28-án reggel 05.00 órakor megtörténik a 101.brigád és 10.TO erők Pokupsko településen való összevonása. 06.00 órakor pedig megindul a támadás.
A gyalogos erők jobb parti behatolása előtt a horvát tüzérség előkészítő támadást intézett a jobb parti szerb állások ellen Gracanica Sisinecka településtől Slatina Pokupska településen át egészen Cremusnica-ig. A tüzérségi támogatást a gyalogos támadó erők részére a 101. brigád és 10.TO brigád 203.mm-es „haubica” divízió-ütege, a 76.mm-es B-1 ágyúval ellátott ütege, PAT/1X40mm-es ütege, 120.mm-es aknavetős ütege, 55. harckocsizó század adta.
 
A művelet tervezete :
 
A tervez alapján a horvát erőknek első nap a Kupa folyón való átkelés és jobb parti pozíciók elfoglalását követően tovább kellett támadni és elérni a Slana-Taboriste Donje- Cremusnica vonalat. A támadó erők 10.TO brigád (153. brigád) , 101.brigád két irányon kezdték meg a támadást:
 
-fő támadási irányvonal :
 
Pokupsko (megrongált Kupa folyó hídja)-Slatina Pokupsko-Taboriste Gornje irányon a SSTO JUG parancsnokság irányításával . Ezen a támadási vonalon a 101. brigád 3. egysége (3/101.br) és a 10. TO brigád 3.egység (Cerje Pokupsko területén) hajtotja végre a támadást. A 10. TO brigád 3.egysége,   miután átér a Pokupsko Kupa hídon , leválik a 3/101.brigádtól és Sv-Trojstvo-Slatina Pokupska- Taboriste Gornje folytatja a támadást. Az átkelést a támadás előtt felderítést végrehajtó diverzáns, és felderítő, valamint légvédelmi szakasz biztosítotja. A diverzáns, felderítő és légvédelmi szakasz lett kijelölve az első átkelő csoportnak a Kupa megrongált hídján Pokupsko-nál. Az átkelést követően ezen csoport behatol a jobb parti részre, ahol megkezdik a hídfő és környékének azonnali biztosítását.   Miután a 3/101. brigád és 10.TO brigád 3.egysége átjut a jobb partra a 101. brigád 1. egysége (1/101.br.) is megkezdi a behatolást Pokupsko-Kobiljaca erdő (suma) – Kaurici-Bucica Gornja –Desni Degoj- Cremusnica irányon. Az 1/101.br. feladata volt szétzúzni a szerb erők kapcsolatát Lasinja és Vrginmost között, ezzel biztosítottá válhatott a Lasinja felől történő horvát támadás megkezdése (erre azonban nem került sor).
A helyi horvát területvédelmi erő TO Pokupsko százada biztosítotja a Kupa bal parti vonalát Augustanovec- Lijevi Degoj- Pokupsko vonalon.
 
 
- segéd támadási irány:
 
Sisinec-Gracanica Sisinecka-Hrastova Kosa-Taboriste Gornje irányon a Velika Gorica-i 10.TO brigád (153.brigád-Velika Gorica) parancsnokság által irányított 10.TO dandár 2. egysége (állomáshely Hotnja) kezdi meg a támadást. A 10.TO brigád 1.egysége (állomáshely Pokupsko Vratecko) a Kupa folyó bal parti vonalán elindul Stari Farkasic –Stari Brod vonalon, ahol Stara Brod településen állomásozott a 2. brigád ZNG, kihelyezett parancsnoksággal. A 1/10.TO brigád a továbbiakban Letovanic településnél átkel a Kupa hídon és eléri Novi Farkasic-Dumace vonalat, ahol csatlakozik a St. Brod-nál átkelő 2. br. ZNG dandárjához.
 
A továbbiakban a két egység megkezdi a szerb védelmi vonal    (Slana-Vratecko- Dugo brdo-Ponikvarski gaj – Donji Mokrice- 132.m.magaslat Mokricki lug- Ivacki ) támadását. A 10.TO 1.egysége és 2.br. két irányon kezdi meg a támadást. Egyik volt a Vratecko –Slana-Glinska Poljana a másik pedig a D.Mokrice- G.Mokrice vonal. A támadás során október 28-ig el kell érniük a Kupa és Glina folyók torkolatát- Krcevine- Glinska Poljana/Zunci, Siguri- Sestranj- Pribiloviv brdo 264.m. magaslat- G. Mokrice- Konjska glava-Slatina –Kupa folyó vonalat.
 
 A tervezetben szerepelt a gépesített és páncélos erő jobb part szakaszra történő átdeszantolása, kiépített ponton híd segítségével. A ponton híd kiépítése érdekében, viszont első lépcsőben biztosítani kellett a gyalogos erőknek a pontonhíd biztonságos kiépítését. A Kupa folyó megrongált hídján átkelő erőknek, 101.brigád és 10.TO brigád feladata volt miután elfoglalta a jobb parti hídfőt és környékét , valamint megkezdték a biztonsági szektor elfoglalását és terület megtisztítását a szerb erőktől, hogy biztosítsák a gépesített erők átkeléséhez szükséges ponton kiépítését. Az SSTO JUG 24.órát tervezett el a pontonhíd kiépítésére (ez nem valósult meg).
 
A művelet realizálása a fő támadási irányon:
 
Október 27-28. A 10.TO brigád 2.egysége a Kupa bal partján Sopot-Sisinec közt több helyen próbálkozott a folyón való átkeléssel, mely a 2.egység 2.századának Gajdovo (jobb parti rész) sikerült, és meg is kezdték a jobb parti Zaloj ellenőrzés alá vonását, ahonnan a szerb erők Bukovci faluig visszavonták erőiket készülve az ellentámadásra. A horvát erők 10.TO brigádjának 2.egység 2.százada négy napután megkezdte a visszavonulást és folyamatosan hagyták el a korábbi napokban elfoglalt területeket. A 10.TO brigád 2.egység 2.század alakulatából a heves szerb ellentámadás során egy katona életét vesztette.
 
A 101. brigád diverzáns szakasza a Kupa folyó Pokupsko-i hídbiztosítása és a szerb aknamezőkön átkelő támadó egységek biztosítása után elfoglalta Sv. Trojstvo 199.m. magaslatát. A támadást az 55. harckocsizó század támogatta a folyó bal parti részén a Pokupsko hídfő közeli fedezékeiből. A szerbek tüzérséggel válaszoltak és támadták Pokupsko települést.
A 101.brigád diverzáns szakasz és 1.egység 09.30 órakor felsorakozott a Pokupsko híd bal parti részén, felkészülve az átkelésre. Várakoztak még a 10.TO brigád 3. egységére, de nem érkeztek meg ezért nélkülük kezdte meg a diverzáns szakasz és az 1. egység a katonai műveletet.  
A diverzánsok elsőként a hídon való átkeléssel kellett megszenvedjenek, a szerbek zárótüzében. A szerbek visszavonultak a jobb parti hídfőtől Sv. Trojtsvo (199.m. magaslat ) irányába. A diverzánsok a hídon való átjutás után megkezdték a hídfő jobb parti biztosítását és Sv. Trojstvoi támadását. A hídfő biztosítása után a bal parti Pokupsko településről átkelt a jobb parti részre a 101. brigád 1. egysége (1.század, 2.század, 3.század, „hátrasiklás nélküli ágyús (BsT) szakasz). Az 1/101. brigád megkezdte Slatina Pokupska támadását a szerb erők kiszorítását Taboriste Donje irányába. A Kupa hídon átkelt a 101.brigád műszakista szakasza és a 10.TO brigád 3. egységének műszakista szakasza. A 101.brigád a Kupa hídon átjutatta légvédelmi és tankvadász szakaszát is, mely csapatok megkezdték Sv. Trojstvo támadását, illetve a magaslattól délre eső részeken pozíció foglalást, ahonnan ellenőrizték Slatina Pokupska – Taboriste , Bucica közutat.
Miután a 101.brigád diverzáns szakasza , 1. egysége átjutott a folyó jobb partjára végrehajtották a Sv. Trojstvo magaslat szerb erőktől való megtisztítását, és Dobrenica brda 222.m. magaslat elfoglalását. Délután 15.00 órára október 28-án a 101.brigád diverzáns szakasza és 1.egysége elfoglalta Slatina Pokupska, Andrijevici, Zaloj, Hrgovici, településeket és Dobrenica brdo 222.m. magaslat egészét.  
 
A 101.brigád 1. egységéből a harci feladat ellátása során többen megsebesültek. Három katona az aknamezőn sérült meg, egy pedig a szerbekkel vívott csatában. A sebesülteket a 101. brigád egészségügyi szolgálata látta el, majd kivonták a sebesülteket Pokupsko településre.
 
A Kupa folyó jobb partvonalán a 101. brigád elérte a Kobiljaca erdő (suma)- Dobrenica brdo 222.m. magaslat- Gajdekovo vonalat.
 
A 101. brigád 1. egységének 1. és 2. százada a Vinica patak (Gajdekovo) völgyéig ellenőrizte az elfoglalt területet. A Vinica pataktól Gajdekovo-n át a Kupa folyóig a 10.TO brigád 2. egységének 2. százada foglalt védvonalat.
Az 101. brigád 1.egységének 3.százada biztosította Slatina Pokupska és Sv. Trojstvo területét megerősítve az egység BsT szakaszával 2. km. mélységben Taboriste Gornje irányába. Egy BsT (hátrasiklás nélküli ágyú) Sv Trojstvo magaslaton (ellenőrizve a déli oldalát a magaslatnak) lett elhelyezve, másik pedig Slatina Pokupska település bejáratánál Taboriste irányába. 
A nap végére (október 28.) a szerb erők visszavonultak Zaloj/ Bukovci, Razankovici-158.m.Volovksa magaslat- 222. m .Vranovina magaslat- Mravinci- Kobiljaca 188. m . magaslat- Razankovici –Kaurici- vonalig. A szerb erők október 28-ig a Sasnica- Glinska Poljana /Milekovici- Marinovici-Gora- Zupic-Novo Seliste vonalon vonták öszze erőiket.
 
Miután a 101.brigád 1.egysége (zászlóalj szintű alakulat, sajátságos horvát strukturális elnevezése „bojna”) sikeresen visszavonulásra kényszeríttette a szerb TO Glina brigádjának osztagát, mely meg volt erősítve a JNA 169.gépesített-gyalogos brigádjának harckocsizó századával, 3-5. kilométer mélységbe tört előre. Az új vonalat megerősítették a horvátok, annak reményében ,hogy a tervezet alapján sor kerülhet a Kupa folyón a pontonhíd kiépítésére és lehetőség nyílik a horvát gépesített erőknek a jobb partra átjutni, és támogatást adni a gyalogság részére.  
 
Nagy problémát jelentet viszont az, hogy október 28-án Lasinja és Neboljan   térségében is meg kellett volna kezdenie a horvát erőknek az átkelést a bal parti Kupa folyószakaszokról a jobb parti oldalra, de ennek eredményes végrehajtási lehetősége nem állt fent. Így a szerb erők továbbra is elsősorban Pokupsko –i harci zónára csoportosították erőiket, nem voltak lekötve a Lasinja-i zónába.
 
A 101.brigád 1. egységének parancsnokai az állásaik megtartásához gépesített erősítést kértek, legalább egy tankra és páncélozott szállító harci járműre lett volna szükségük. A támogatás azonban továbbra sem juthatott át a Kupa folyón, már csak azért is ,mert a szerb jobb parti aknazár még nem volt teljesen megnyitva annak érdekében, hogy azon gépesített erő átjuthasson, és persze a pontonhíd is váratott magára.
 
Problémát jelentett, hogy a 10.TO brigád 3.egysége nem kezdte meg támadó feladatát (tartalék erő) és nem keltek át Kupa folyón, valamint a 101. brigád 3. egységének 3.százada (tartalék erő) továbbra is a Zagreb-i pályaudvaron vesztegelt, és a 99. brigád (Pescenica/Zagreb) 3. egysége sem lett bevonva a műveletbe, mint tartalék erő.
A támadást ezen erők nélkül is megkezdte a 3.egysége és 1. egysége a 101. brigádnak .
 
1991.10.29-én megtörtén a 101.brigád 3.egység 1. századnak bevetése, mely során a század átkelt a Pokupsko megrongált hídon a jobb partra a kora reggeli órákban. Az átkelést követően bekapcsolódtak a Sv. Trojstvo irányába történő támadó feladat végrehajtásába. Sv Trojstvo víkend házas részén zajló harcokban a súlyosan megsebesült a 3.egység 101.brigád 1.századának parancsnoka. A 101.brigád 3.egység 1. százada csatlakozott a 101.brigád 1.egységének 3.század bal szárnyához.
A délutáni órákban a 101.brigád 3.egysége megkezdte Kobiljaca erdős terület irányából a támadást a szerb erők Gornja Bucica településen lévő egységei ellen. A feladat célja volt, hogy a 3.egység biztosítsa az 1. egység jobb szárnyát a Cremusnica és Ilovac felőli esetleges JNA és TO szerb erők támadásának megelőzésére. 
Miután bal szárnyon a 101.brigád 1. egysége elérte a Sv. Trojstvo-Slatina Pokupska vonalat, a 101.brigád 3. egysége megkezdte Hrgovici és Mravinci felderítését, azzal a céllal, hogy felmérjék a két településen és környékén lévő szerb erőket. 
 
A bal partról a jobb parton lévő gyalogságot a horvátok tüzérsége támogatta. A szerb erők tüzérsége pedig lőtte a bal parti horvát szektort és a jobb parti már horvátok által elfoglalt területeket. Donje Taboriste területéről két harckocsival, Trepca-Cremosnica területéről „nagy-hatótávolságú rakéta vetővel” (VBR) , Mravinci településről pedig 82.mm-es aknavetővel támadták a jobb parti horvát erőket.
A Kupa folyó jobb parti részében október 29-én 10.00-15.00 óra közt a 101. brigád parancsnoka, Ivica Hrncic látogatást tett a vonalakon, tájékozódott a harci helyzetről. Október 29-én 14.30 órakor a Kravarsko településre megérkezik a Podsused-i 1. önálló század (101.brigád) egysége. A század parancsnoka a 101.brigád kihelyezett parancsnokságán (IZM) Sestak Brdo településen tájékozódott a harci helyzetről és feladatuk végrehajtásáról. A továbbiakban az 1.önálló századot Sestak Brdo településen állomásoztatták.
 
 A horvát erők október 30-án a 101,brigád 3.egysége Mravinci irányába támadtak, elérve a Kobiljaca (188.m. magaslat) - Mravinci- Kukolji vonalat. Különös figyelmet fordítottak a Taboriste és Bucica felől támadó JNA páncélos és gépesített erőire. Október 30-án 07.00 órakor felderítő feladat során a 101.brigád 3.egysége Sv Trojstvo-nál  heves harci érintkezés során sikeresen zsákmányoltak egy 100.mm-es ágyút, amiből a szerb állásokra tizenkét gránátot lőttek ki.
 
Sv.Trojstvo térségében a szerb erők hevesen támadtak és nagy erőkkel.  
Ennek eredménye volt, hogy áttörték a horvátok 3.egység 101.brigád jobb szárnyvonalát .
 
Sv.Trojstvo térségében a szerb erők hevesen támadtak és nagy erőkkel.  
Ennek eredménye volt, hogy áttörték a horvátok 3.egység 101.brigád jobb szárnyvonalát és támadták az 1.egység Slatina Pokupsko-i erőit. A 1. önálló század parancsnoka megbeszéléseket folytatott a 1.egység 101.brigád parancsnokságával Sestak brdo kihelyezett parancsnokságon a kialakult szerb áttörés miatt. Az 1. önálló század parancsnoksága erőltette annak lehetőségét és végrehajtását, hogy a századot Sestak Brdo-ból bevessék a jobb parton Kupa híd-Sv Trojstvo-Kobijaca erdő vonal annak megerősítése végett. 
Az 1. önálló század 15.30-kor megkapta az utasítást, mely értelmében Sestak Brdo-ból Pokupsko településre vonultak, ahol a további utasításra vártak. A továbbiakban a Kupa folyó jobb partján a hídtól a S.Pokupsko mögötti úton Andrijevici-Golinja patak közt erősítették meg a védvonalat az 101.brigád 1.egység 1.századával.
 
A szerbek szabotázs-diverzáns csoportja, tüzérségi támogatás mellett elfoglalták Sv. Trojstvo domináns magaslatát, amit korábban a 101.brigád. 3. egység 1.százada kontrolált. A horvátok tankelhárító fegyverzet hiányába és a aknamezők feltérképezetlensége miatt nem tudták kelő képen megvédeni Sv. Trojstvo pozíciót és visszavonultak a Kupa hídfő irányába. A szerb erők ezt követően erős támadást intéztek a horvát vonalak irányába , mely azt eredményezte, hogy a 101.brigád 3.egység 1.és 2.százada október 30-án 16.30 órakor kivonásra került a Kupa jobb partjáról vissza Pokupsko bal parti területre.  
A szerb erők miután sikeresen elfoglalták Sv. Trojstvo területét támadásba lendültek a Slatina Pokupsko települést védő 101.brigád 1.egységének bal szárnya (S.Pokupsko-Andrijevici) ellen, ahol az 1.egység 3.százada és tankvadászt BsT brigádja védekezett.
A szerb erők tüzérségi támogatás mellett Taboriste irányából gyalogos és gépesített támadásba kezdett Slatina Pokupsko irányába. A 101.brigád Kukolja-Taboriste vonalon lévő PZT-40.mm-es lövegei és B1 ágyúval reagáltak a szerb támadásra, mely során lőtték a szerb erők mélységi zónájában lévő „haubica” 203.mm-es állásait.
A 101.brigád BsT (hátrasiklás-nélküli ágyú) szakasza támadásba lendült a szerb páncélosok ellen, mely során egy T-84 harckocsit megsemmisítettek. A harckocsi fontos szerepet töltött be a szerb gyalogság támogatásában Sv-Trojstvo-S.Pokupsko közti támadási zónában. A horvát ellentámadás során pár szerb katona megsebesült, a horvátok részéről pedig a felderítő szakaszból ketten megsebesültek egy katona pedig „eltűnt”.
 
A 101.brigád parancsnoksága az esti órákra kiadta a parancsot az 101.brigád 1.egységének jobb parti zónából a bal parti zónába történő kivonásáról, mivel az 1.egység megerősítésére a jobb parton már nem álltak rendelkezésre „friss” erők.
Az 1.egység és tankvadász BsT egység október 31-én 03.00 órakor átér a Kupa hídon a jobb partról a bal partra az 1.önálló századdal együtt.
A Kupa horvátok kontrolálta bal parti védzónájában az 1. önálló század és a TO Pokupsko század azonnal megkezdte a hídfő védelmét annak érdekében, hogy a jobb parti zónát lassan teljesen birtokba vevő szerb erők nehogy megkezdjék az átkelést a hídfőnél, gyalogos vagy vízi átkelésre is alkalmas gépesített erőikkel.
 
A továbbiakban a 101.brigád, 10.TO brigád és helyi Pokupsko-i horvát honvédek végrehajtották a Kupa folyó (Pokupsko vonal) bal parti védőzónájának megerősítését, stabilizálását Augustanovac-tól Cerja Pokupska-on át Pokupsko-ig.
A 101. brigád egészen november 18-ig erősítette a Pokupsko védvonalat, aztán kivonták őket Zagreb-i bázisukra.
 
Mindamellett, hogy a horvátok fő hangsúlyt a bal parti védelemre fektették,elengedhetetlen volt a Kupa hídfő környéki jobb parti folyamatos diverzió, annak érdekében, hogy a szerbeket legalább öt kilométerre távol tartsák a hídfőtől. Ezen műveletek során a 10.TO brigád, 1.önálló század-Podsused alakulata hetvenkét órán keresztül támadták a szerbeket a hídfő környéki jobb parti zónában, melynek eredménye képen a horvátok zsákmányoltak egy B1 ágyút és 82.mm-es aknavetőt, egy traktor pótkocsinyi harckocsi lövedéket, harckocsi elleni és gyalogsági fegyverzetet és muníciót, amit kénytelenek voltak megsemmisíteni mert nem tudták a folyó bal partjára átvinni. A horvátok ezen akcióban a szerb erőkben jelentős veszteséget okoztak.
 
A Kupa jobb parti részét a szerb erők elfoglalták és megerősítették pozíciójukat, létrehozva erős védzónát ,kontrolálva a Kupa folyón való összes átkelőt. Több mint 1400 különböző tüzérségi lövedéket lőttek ki a szerbek a horvátokra.  
 
Miután megtörtént a horvát erők kivonása a jobb parti sikertelen műveltből a bal parti biztonságos védzónába, megkezdődött a 101.brigád parancsnokság által történő elemzés. 1991.november 3-án a 101.brigád parancsnokságán (ZM) levonták a következtetést a sikertelen műveletről, mely során megállapították, hogy az akció azért is fulladt kudarcba, mert nem volt megfelelő az egységek közti koordináció, kommunikáció, nem volt elég jól megtervezve, az egységek felkészületlenek voltak, nagyon sok idő (négy nap) volt a hídfővédelem biztosítása, és ezáltal nem történt meg a pontonhíd kiépítése és gépesített erők átdobása a gyalogság támogatására. Gondot jelentet a szerbek által letelepített jobb parti aknazár feltérképezésének és „útnyitás” hiányossága.
 
November hónapban a Pokupsko-Sisinec vonalat ellenőrző 10.TO brigád tüzérség alkalmazásával próbálja a szerbeket megtörni a jobb parti zónában. Kölcsönös tüzérségi harcok zajlanak az ősz végén.
1991.11.05-én a 10.TO brigád (153. brigád)  tüzérsége az éjszakai órákban támadást intézett a Kupa jobb partszakaszán lévő szerb katonai konvoj ellen. November 16-án a 10.TO dandár tüzérsége Kupa jobb parti zónában, Suvaca erdős részen sikeresen semmísitett meg egy szerb T-55 harckocsit hátrasiklás nélküli ágyúval. A szerbek válaszul tüzérségi támadást intéztek a horvát vonalakra a Kupa bal partszakaszán Pokupsko területén. November 29-én pedig a horvátok újabb tüzérségi támadást intéztek a szerb vonalakra Trepca területén )Kupa folyó jobb part) .
 
Novi Farkasic „zseb”
 
A horvát erők (2.brigád Sisak-i erők, Glina gyalogos zászlóalj 1.,2.,3. századai) sikeresen tartották meg a Novi Farkasic- Dumace – Gorupici-Rupici, Kupa jobb parti vonalán az úgynevezett „Farkasic zsebet” ( jobb parti beszögelés) . A szerb erők JNA 54. gépesített-gyalogos  brigád 1. zászlóalja, területvédelmi erők (TO) Glina és TO Petrinja egységei október 17-18.közti időszakban Vratecko és Donji Mokrica irányából folyamatosan próbálták áttörni és szétverni a horvát védelmet, sikertelenül. A horvátok október végi ellentámadással válaszoltak .
A sikertelen Slatina Pokupsko-i akció mellett azonban a Novi Farkasic „zseb” területén sikeresen hajtotta végre a 2.brigád (Gromovi) és 10. TO brigád (153.brigád) 1.egysége a területszerző műveletet. Az akció első részeként 1991. október 26-án elhagyja a Pokupsko Vratecko (Kupa folyó bal parti) gyülekező helyét és eléri Letovanic (bal parti települést) a 10.TO 1. egység (zászlóalj szintű alakulat) átkelt a Letovanic településnél lévő ponton hídon és behatoltak a Kupa folyó jobb parti zónájába, amit a horvát erők ellenőriztek Novi Farkasic-Dumace- Gorupici-Rupcici vonalat a Stari Farkasic (Kupa bal parti település) faluban lévő parancsnokságuk irányításával a 2.brigád Nemzeti Gárda (ZNG) „Gromovi” dandárjának egységei. A 2.brigád Stari Farkasic –nál lévő Kupa folyó átkelőhelyen tudtak a jobb parti Novi Farkasic zónájába lévő erőikkel a kontaktust tartani.
A 10.TO brigád 1.egysége a Novi Farkasic-Dumace- Gorupici vonalon kapcsolódik a 2.brigádhoz és támadást indítanak a szerb vonalak ( Glina folyó és Kupa folyó torkolata- Tukovi – Kuzme erdő –Vratecko falu- Utinje patak mente- Dugo Brdo erdő- Breski hegyhát- Ponikvarski gaj- Donji Mokrice falu- Mokricki lug 132.m.magaslat- Kupa folyó jobb part) ellen Slana és Mokrice irányába.
Slana településnél a 10.TO 1.egységének erői és  a 2. brigád ( Gromovi) egységei együtt próbálták meg a szerb erőket kiszorítani a Glina folyó irányába. Sikeresen vonják ellenőrzés alá Slana, Glinska Poljana területét. Mokrica településeknél (Donje , Stare, Gornje Mokrice) a  
10.TO 1.egységének erői és  a 2. brigád egészen Gornje Mokrica-ig jut el. A horvátok október 28-ig elfoglalják új vonalukat Glina folyó és Kupa folyó torkolata , Hrpacici település- Panezici (Glinska Poljana)-Zunci (Glinska Poljana) –Siguri (Glinska Poljana)- Kokerina 180.m. magaslat- Mackovica- Sestanj 239.m.magaslat- Pribilovic brdo 264.m.magaslat- G.Mokrice falu déli bejárata N.Seliste irányból- Konjska Glava 178.m. magaslat- Kupa folyó jobb part.
 
A szerb erőket a horvátok kiszorították Donje Jame- Sasnica ,Glina folyó bal parti mocsaras rész- Donji Razljevi Glina folyó jobb parti része Glinska Poljana településrésztől délre- Milekovici ,Glinska Poljana településrész déli része- Brvanjsko hegyhát- Marinovici falu-Marinovici magaslat 192.m.- Gora település 210.m. magaslat- Sv Jovo Pavo (Gora) – Gora 163.m.magaslat- Zupic – Novo Seliste –Kupa folyó jobb part vonalra, ahol október 28-tól erős védelmi állásokat hoznak létre.
 
 Sisak harcmező
 
Petrinja
 
A népességi arány az 1981. népszámlálási adatok alapján Petrinja tekintetében a horvátok javára billent (43.6 %) a szerbekkel szemben (37.5%) , de mint a számok is jelzik igen csekély volt a számbeli különbség, mely eredménye képen a horvát és szerb ellentét egyre nőt és feszült. 1990.év elejétől Petrinja járásban az SFRJ (Jugoszláv Szocialista Föderatív Köztársaság) dominanciával bíró Horvátországi Kommunista Párt (SKH) mellett- tekintettel a 1990.május 30-i horvátországi szabad többpárti választásra- sorra alakultak meg a horvát és szerb ( HDZ-Horvát Demokratikus Közösség, HSLS-Horvát Szociál-Liberális Párt/1990.02.09. Sisak, HSS- Horvát Földműves Párt / Hrastovac, HDS-Horvát Demokrata Párt/ Graberje, SDS-Szerb Demokrata Párt , SK SDP- Kommunista Párt-Szociál Demokrata Párt/ Petrinja, HNS-Horvát Nemzeti Párt ) .
A horvát és szerb Petrinja-i politikai pártok térnyerése tekintetében egyre nőt a feszültség a város birtoklása tekintetében, mely végül a szerbek lázongásába torkollott. Az első barikádot a szerb lázadók már 1990.08.24-én a Petrinja-Jabukovac közti közforgalmú úton létrehozták Tjesnjak területén. A szerb lázadók 1990.09.28-án pedig felfegyverkezve csoportban támadást hajtottak végre Petrinja városban, mely során megrohamozták városi járási hivatal épületét és aktiválták a tűzvédelmi és légó szirénákat.
 
1991.04.29-től Petrinja városban a horvát pártok közreműködésével ( SDP, HDZ, HSS, HNS, HSLS) megalakítják a város Nemzet Ellenállás-Petrinja szervezetét, mely keretén belül megalakultak a horvátok lakta Petrinja járás falvaiban a horvát önvédelmi, polgárvédelmi csoportok, valamint Petrinja város polgár őrsége, mely hat városi zónára terjedt ki. .
Ugyanakkor a szerb párt pedig ( SDS) pedig találkozót szervezett meg a Petrinja városban lévő „Vasilj Gacesa” JNA laktanyában a katonákkal, régi partizán veteránokkal.
A feszültség egyre nőt a horvátok és szerbek közt főleg a politikai irányítás szempontjából.   Bánságban 1991.nyarán éleződött ki a helyzet.
A Petrinja-i horvát rendőr állomás parancsnokságának irányításával a horvát Nemzeti Ellenállás megkezdte működését a járás horvátok lakta településeinek védelmében. A horvát és szerb ellenségeskedés elfajulása elkerülhetetlenné tette azt, hogy a polgári lakosság körében áldozatokat szedjen. Gornja Budicina településen 1991.07.05-én saját otthonában életét vesztette egy horvát lakos a lázadó szerbek akciójában. Ezt követte a lázadó szerbek 1991.07.13-án a Petrinja járásban lévő Kraljevčani horvát falu ellen intézett akciója. A település lakossága elmenekült, de akiknek ez nem sikerült eltűntek, az az eltűntnek nyilvánították őket.
A következő támadást a szerb lázadók a horvátok lakta Dragotinica település ellen intézték.
1991.július 18-tól a Petrinja város járási tanácsa szakít a korábbi jugoszláv szerkezeti elnevezéssel és mint Horvátország kormányzata –Petrinja város folytatja működését, megalakítva a horvát válság stábot, mely megkezdte a Nemzeti Ellenállás koordinálását, irányítását, illetve a polgárvédelem vezetését.
1991.08.05-én Petrinja városban megalakult a horvát nemzeti gárdisták (ZNG) csoportja Zeljko Adzaga parancsnok vezetésével. A ZNG Pecki településre irányították, ahol a szerb lázadó erők támadást intéztek.
Petrinja városban a 800 fős JNA erők (Vasilj Gacesa laktanya) a kaszárnyában ezalatt képezték és felfegyverezték a Slobodan Tabruk vezette 700 fős szerb lázadó egységet. A szerb lázadók a JNA laktanya és erők által védve tevékenykedhettek.
1991.08.25-én dr. Franjo Tudman Horvátország miniszterelnöke látogatást tesz a Petrinja városban valamint . a Pecki településnél lévő ZNG erőknél. Ezen a napon a szerb lázadók megtámadják a város horvát rendőrállomását. 1991.szeptember 02-től 21-ig súlyos harcok kezdődtek és folytak Petrinja városban.
1991.09.02-án a JNA a városban lévő laktanyájából kivonul harckocsizó erőivel és támadást intéz a Petrinja ellen, mely során több polgári épület megrongálódik. Ugyanakkor a JNA támadást intézett a Petrinja-i „Samarica”laktanyájukból tüzérségével a környező horvát falvakra és horvát védelmi pontokra.
A ZNG erők megkezdték a tartalékos állomány besorozását a 18-50 év közti horvát lakosság köréből Petrinja védelme érdekében.
Az erős támadás végett Budičine, Taborišta településeket a horvát védők elhagyták.
1991.09.13-22. közt a JNA ( 622 gépesített-gyalogos brigád ) és szerb lázadó erők (TO Petrinja ) és Krajina SAO milícia, Petrinja városban elfoglalnak több állami és önkormányzati épületet.
1991.09.16-án a Slobodan Tabruk vezette szerb lázadó erők támadást intéztek Petrinja horvát védői ellen. A szerb támadások nem kímélték a Gavrrilovic-i vegyi üzemet sem, a horvátok mindent megtettek annak érdekében, hogy az üzem nem sérüljön meg, mert az környezeti katasztrófával járt volna. Gavrilovic területén 17 horvát katona életét vesztette 16-án.
A heves szerb JNA erők által támogatott támadás egyre valószínűbbé tett, hogy a Petrinja horvát védelme kudarcba fullad. 1991.09.21-én a leghevesebb szerb lázadó erők és JNA általi támadás vette kezdetét Petrinja horvát védelme ellen, mely eredménye képen 18.30 órakor Petrinja szerb kézbe került.
A horvátok kivonták erőiket a Kupa folyó bal partvonalára és Sisak város védelmi zónájába. A Petrinja horvát védői a Kupa folyó bal parti zónájában lévő Duzica településen (Lekenik körzet) vonták össze erőiket Zeljko Hosi parancsnok koordinálásával. A szerb erőfölény miatt a horvátok arra kényszerültek, hogy szeptember 21-22-én elhagyják a várost. A horvátok a Kupa folyó bal partvonalán hoztak létre új védelmi állásokat, de jobb parti részen Letovanić és Nebojan településeken is kialakítottak védelmi állásokat. A Petrinja-i horvát véderők 1991.09.27-től Petrovac településen (Zazina és Greda települések közt) megalakítják a leendő 74.önálló zászlóalj első századát, mely század a Zupic brdo magaslati ponton foglal védelmi pozíciót.
 
1991.október 26-án megalakult Petrinja horvát védőiből a 74. önálló zászlóalj és a 80.önálló zászlóalj . 1992.év elején a két zászlóaljból pedig létrejön a 162. brigád mely egészen 1992.11.01-ig dandárként , majd 1992-11-01-től mint 12. honvédő ezred vesz rész a harcokban.
 
 
Sisak „zseb”
 
1991.
Nyarán és őszén a JNA a lázadó szerb TO erőkkel együtt készen álltak megtámadni Sisak várost. Tüzérségi támadás során több polgári célpontot, olajfinomítót, és a államvasutak épületeit támadták.
1991. augusztusában a horvát erők kontrolvonala Petrinja város északi részében húzódott, mely mögött a Kupa folyóig birtokolták a város zónáját. Ellenőrzés alatt tartották a Petrinja-Sisak közutat, és a közúttól a Kupa folyóig elterülő területet, Nova Drencina településsel.
A védvonal a továbbiakban Sisak város védelmében Moscenica-Novo Selo-Klobnicak- Komarevo-Blinski Kut vonalon húzódott. Ezen utóbbi vonal védte a Kupa folyó jobb partrésze és Száva folyó jobb partrésze közti „Sisak zseb” zónát. Blinski Kut településtől a horvát védvonal elérve a Száva folyót már a folyó bal partvonalán húzódott egészen Lukavec Posavski településig. Innen ismét áttért a védvonal a Száva folyó jobb szakaszára ahol Sunja városka védelmét látta el Száva folyó jobb szakaszon Greda Sunjska- Sunja- Krivaj-Bobovac –Száva folyó vonalon. Bobovac-tól a horvát védvonal ismét áttért a Száva bal partszakaszára. Ezen utóbbi védvonal védte a Száva jobb partszakaszán elterülő horvát kontrol alatt lévő „Sunja zseb” zónát
A Petrinja város a helyi ZNG erők védték rendőri erőkkel együtt a Gavrilovic – Nova Drencina-Cesko Selo vonalon. A védvonal további részét -Sisak város védelmében- Moscenica-Novo Selo-Klobnicak- Komarevo-Blinski Kut vonalata rendőri és nemzeti ellenállás vegyes erői és a 2.brigád 2. egysége valamint a 57. önálló zászlóalj védte, melyhez 1991.09.01-től csatlakozhatott a megalakuló Sisak-i 120. brigád 1. 2., majd 3. egységei. Sunja „zseb” zónáját a 2. brigád 2.egysége valamint a helyi 82. önálló zászlóalj védte rendőri erőkkel megerősítve.
 
A szerb erők JNA 622. gépesített brigádja és szerb területvédelmi erők Sisak és Kostajnica ellenőrzés alatt tartotta a Blinski Kut –Sunja közti közforgalmú útszakaszt. A horvátok próbálkoztak a szerb erők ezen területről történő kiszorításával, hogy a Sisak zseb és Sunja zseb zónák közt a Száva folyó jobb partszakasza mentén kapcsolatot létesíthessenek. Ennek érdekében 1991. augusztus 22-én a horvát erők (speciális erők SJP-Sisak , 2. brigád 2. zászlóalj, ZNG 2. gyalogos zászlóalj 1. százada, 57. önálló zászlóalj 1. százada Klobnicak-Blinski kut vonalon „Brdani” néven területszerző akcióba kezdenek. ennek során a SJP-Sisak erők megpróbálnak betörni Blinski Kut irányából a Sisak-Sunja közforgalmú úton Brdani Kosa irányába. Ezalatt a 2. brigád 2. zászlóalj (2/2.br), ZNG 2. gyalogos zászlóalj 1. százada (1/2.gyz), 57. önálló zászlóalj 1. százada (1/57.zlj) támadást intézett Klobnicak felől Madzari irányába.
A 1/57. zászlóalj Madzari irányából a továbbiakban levált és támadását a Blinski Kut- Brdani- Sunja közforgalmú út felé folytatta. A1/2 gyz. Madzari irányából Kosa-Kinjaca-Brdani Kosa vonalon folytatta támadását. Az akció során bár a szerb erőkben a horvát támadás okozott némi kárt, de a horvát erők visszatértek eredeti állásaikba. Ezt követően 1995. augusztusig tartották vonalaikat a szerbek.
1991.augusztusban a Sisak és Bánság Válság Stáb a Bánság védelmében kontrolálta a járási Nemzeti Ellenállás (NZ), rendőrség (MUP), 2.br., ZNG, 57. önálló zászlóalj, 55. egység légvédelem (PZO) erőit. Ezen erőkhöz csatlakozik 1991.09.01-én megalakuló 120.brigád Sisak alakulata, mint helyi erő.
A 120.brigád 1.egységének 1.százada Moscenica településre, 2.százada Ramberbirt településre, a 3.százada Caprag és Sisak déli ipari részére vezényelték megalakulását követően.
A szerb erők :622. gépesített lövész brigád JNA 1991. szeptember 13-22. közt támadás intézett a Petrinja-i horvát vonalak ellen. A horvát erők a szerb túlerővel és haditechnikai fölénnyel szemben alul maradtak és kivonták erőket (ZNG, MUP) a Kupa folyó bal partszakaszára Brest-Stara Drencina vonalra. a Kupa folyó jobb partszakaszán Sisak védelme érdekében viszont erős védállást létesítettek Moscenica településnél.
Moscenica településtől pedig létrehozták Sisak város ipari részét és a város Kupa folyó jobb partrészén és Száva folyó jobb partrészén elterülő elővárosának védelmét ellátó védvonalat, Kupa folyó- Moscenica- Novo Selo- Klobnicak-Komarevo- Blinski Kut- Száva folyó . A védvonal biztosította az úgynevezett „Sisak zseb” kontrol . Miután a szerbek sikeresen bevették Petrinja települést, megkezdték műveleteiket Sisak megtámadására. Miután a szerb erők sikeresen bevették Petrinja várost a horvát erők egységeiket kivonták a Kupa folyó bal partszakaszára ,illetve Sisak védelmére a jobb partvonalon Komarevo –Moscenica vonalon védállást foglaltak.  A szerb erők a fő támadást Mošćenica felől kezdték meg a Žažine, Nebojana, Komareva részeken lévő horvát védelmi állások ellen. Sisak megtartása a horvát védelemnek fontos stratégiailag. A város védelmére jelentős erőket vontak be. A horvátoknak sikerült több fontos JNA objektumot megszerezni 1991.09.03. Barutana JNA objektum, muníció raktár, 1991.09.09. laktanya Sisak, 1991.09.15. Žažina JNA laktanya, 1991.09.19. JNA radar állomás Šašina Greda. Sisak horvát védelmi erői a nemzeti gárda (ZNG) és rendőri erők egységeiből állt össze (2. brigád, 57. önálló zászlóalj, 120.brigád, 55. légvédelmi divízió). Ezen erőket 1991.szeptember 30-tól megalakuló Sisak Operatív Csoport Parancsnokság irányította, melyet a Zagreb Operatív Zóna parancsnokság (Zagreb Hadtest ZNG Parancsnokság 1991.október 01-ig) koordinált. Az OG SB , OG Sisak szektor jobb szárnyvonalon a (Lekenik-Letovanic-Kupa folyó vonala Petrinja-ig) a OG Bánság bal szárny vonalával volt határos, bal szárny vonalon (Kutina –Trebez folyó vonala-Trebez folyó Száva folyó torkolata)  pedig az OG Posavina jobb szárnyvonalával volt határos.
1991.szeptember 12- október 15.közt a Bánság védelmében a rendőrségi erők (MUP), 120.brigád-Sisak, 2.brigád, 57.önálló zászlóalj, 55. légvédelmi (PZO) zászlóalj, Petrinja horvát véderők (77.,80.sb ), Glina horvát csapat vett részt.
Szeptembertől heves, intenzív támadásba kezdett a JNA és TO szerb lázadó erők Sisak bekebelezésére. A 120.brigád 1.egysége 1.százada intenzíven védekezett Moscenica településnél miután a JNA és szerb TO lázadó erők 1991.09. 16-án elfoglalták Gavrilovic, 17-én pedig Petrinja fűrdőterületét, 21-én Petrinja várost és 30-án Neboljan településket.A 120.brigád 1.egységének 2. százada blokkolta Sela településnél Zazina JNA objektumot, melyet 1991.09.15-én elfoglaltak a horvát erők, így a 2.századot Brest Pokupski megerősítésére irányították, abból a célból hogy erősítsék a horvát erőket Petrinja körzetében, tekintettel arra, hogy a JNA és szerb lázadó TO erők célja volt átkelni Petrinja-nál a Kupa folyón és behatolni Sela, Pracno irányába a bal parti zónába, hogy onnan tovább támadhassanak Sisak irányába és Lekenik irányába. A 120.brigád 1.egység 3. százada Sisak déli ipari (olajfinomító) részét kontrolálta.
 
A szerb erők 1991.09.21-én heves tüzérségi támadással próbálták gyengíteni a horvát vonalat a Kupa bal partján Komarevo-Moscenica vonalon. Emellett légitámadást intéztek Sisak , horvátok ellenőrizte városkára.
A szerb tüzérségi és légitámadást 22-én gyalogsági roham követte, mely során a szerb erők Sisak város bevétele céljából megtámadták Komarevo és Moscenica települést. A szerbek a támadás során betörtek Moscenica településre, de annak csak egy részét tudták birtokba venni, a további előretörést a horvátok megállították. Heves utcai harcok alakultak ki.
Szeptember 24-én szerb tüzérségi és légi támadás érte Sisak-ot. A támadást a szerb erők a város ipari részére összpontosították, ahol a kőolaj finomítót támadták. Folyamatos szerb támadás érte továbbá Komarevo, Brest, Moscenica, Vurot horvátok ellenőrizte településeket is.
Október elején a szerbek tovább próbálkoztak Sisak bevételével, így rendszeresen gyalogsági támadást indítottak a horvát vonalak ellen, tüzérségi és légi támogatás mellett.
A szerb erők Brkisevine településnél próbálnak október 06-án átkelni a Kupa folyón és betörni a bal parti szakaszra. A szerb erők Vurot és Komarevo vonalon próbálkoznak a horvát vonalak áttörésével, sikertelenül. Jelentős veszteségeket szenvednek ember , hadi anyagban.
A horvátok erős védelmet alakítottak ki Sisak megtartása végett Odra, Stara Procno, Lekenik, St. Drecina vonalon.
1991.10.06-07. kombinált szerb támadás kezdődött Moscenica és St. Drencina ellen, valamint Komarevo irányába. A horvátok visszaverték a támadást és ellentámadást kezdeményezve három szerb tankot és egy rakétavetőt megsemmisítettek. A kora reggeli órákban a horvát légvédelemnek (PZO) Slana területén sikerült lelőni egy szerb harci repülőgépet, mely horvátok ellenőrizte zónába zuhant le.
 
A horvát tűzvezetés, felderítés sikeresen működött és vezette célra a tüzérséget .
 
A szerb erők támadást intéztek Komarevo, Topolovac, Novi selo ellen, a horvátok sikeresen visszaverték a támadást.
 
1991.10.10. szerb légierő támadta Sisak várost, ahol jelentős anyagi károk keletkeztek. Október 13-án a szerb erők gyalogsággal és harckocsikkal támadták Vurot térségében lévő horvát védvonalat. A horvát tüzérség visszaverte a támadást, melyben több szerb harckocsi és egy repülő odaveszett. A szerbek válaszul „napalm” és „kazettás” bombákkal támadták a horvátokat.
 
Október 15-től az Operatív Csoport Sisak parancsnokság a város hatékony védelme érdekében létrehozta taktikai csoportokra bontva a várost védő 1, és 2. zónát, valamint a város körüli településekre kiterjedő területi 1., 2., és 3. zónákat.
A zónavédelembe bevonták a rendőri egységeket , csapatokra (század szinthez hasonlítható alakulat) szétosztva a zónákba, a Nemzeti Ellenállás alakulatait, a 120. brigádot ( 1. gyalogos egység, H-122.mm-es „haubica” tüzér üteg Jazvenik területén, MB-120.mm-es aknavetős üteg Vurot területén, műszakista-utász, felderítő és taktikai csapat) .
 
Az OG Sisak szektora két városi és három területi zónából állt:
 
- városi zóna 1. :- kiterjedése lényegében Sisak város déli része Viktorovac városrész -
-városi zóna 2.:- kiterjedése a város északi része, a Sava és Odra folyók közt -
 
-területi 1.zóna –parancsnokság:Viktorovac városrészben –a zóna kiterjedt a Kupa folyó és Sava folyó közti területre, magába foglalva Caprag, (Sisak ipari zónát) , határa a Kupa folyó vonala Moscenica-tól Sisak irányába– Caprag- Sava folyó vonala Blinjski Kut –ig, valamint a Petrina-Sunja közút menti Moscenica-Novo selo- Klobucak- Komarevo- Blinjski Kut vonal.
 
-területi 2.zóna – parancsnokság: Sela falu Sisak-tól nyugatra- a zóna kiterjedt Kupa folyó vonala Brest Pokupski-tól az Odra folyó torkolatig- Odra folyó vonala Sisak-tól Tisina Kaptolski –ig- Tisina K.- Greda- Raubesbiert –Petrovec- Brest Pokupski közti területre.
 
- területi 3.zóna- parancsnokság: Hrastelnica falu Sisak-tól keletre- a zóna kiterjedt a Sava folyó vonala Hrastelnica falutól- Galdovo-Preloscica –ig- Preloscica-Zalukinja erdő- Hrastelnica közti területre.
 
OG Sisak területén a várost ( 1.és 2. városi zóna ) rendőri egységek ellenőrizték. A Nemzeti Ellenállás erői pedig 1.területi ( ipari zóna Kanak, olajtárolók) és 3.területi zónában ( Topolovac ) voltak kihelyezve. A területi 1.zónában a 120.brigád 1.egysége ellenőrizte Moscenica frontvonalat, valamint a területi 2.zónában az 1.egység 2.százada Brest Pokupski-t megerősítve 1.egység 120.mm-es aknavetős üteggel Vurot területén, és 1.egység H-122.mm-es „haubica” üteggel Jazvenik területén.A területi 2.zónában harckocsival (tank) biztosították Stara Drencina területét valamint tankvadász (PO) „Braca Radica” csoporttal és rendőri századdal Rakovo tájrészt.
 
A területi 3.zónában a már említett Nemzeti Ellenállás (Topolovac) mellett tüzér (légvédelmi) század szintű csoport állomásozott Sasna Greda (radar állomás) területénél.
A területi 2.zónában a Moscenica frontvonal mellett rendőri század szintű egység biztosította Novo Selo települést, páncélos harckocsival biztosították (tank) Klobucak települést, az 57. önálló zászlóalj biztosította Komarevo-t, a 2. brigád 2. egységének 2.százada pedig Blinksi Kut települést.
A gyalogságot támogatta a szerb erők légitámadásával és légi deszantolásával szemben az 55. könnyű tüzér-rakétás divízió (lard) légvédelem (PZO) (Pokupsko zónában) .
 
Október 14-15. újabb erőteljes szerb támadás kezdődött Sisak bekebelezésért, melyben gyalogsági és harckocsizó erők képviseltették magukat . A támadás kiterjedt Moscenica, Vurot, St.Drencina, Stari Brod, Brkisevina településekre. Október 18-án a szerbek megtámadták a horvát védvonalat Novi Farkasic településnél, ahol a horvátok visszaverték a támadást és jelentőskért okoztak a szerbeknek, kilőttek öt tankot, és párat megszereztek. A horvátok azonnal ellentámadással válaszoltak és újabb nyolc szerb tankot semmisítettek meg és négyet zsákmányoltak
 
Október 18-tól öt békésebb nap következett a Sisak-i harcmezőn. Október 23-án azonban ismételten elkezdődtek a szerb támadások, melynek célja volt, hogy a szerb erők átkeljenek a Kupa bal partvonalára. Ennek érdekében 24-én a szerbek Brkisevina településnél próbálkoztak a folyón átkeléssel. A horvátok sikeresen visszaverték a szerb támadást és tüzérségükkel két szerb tankot , egy rakétavetőt (VBR), és három repülőgépet lőttek ki.
Október 26-30. között a szerbek Drencina, Vurot, Moscenica részeken próbálták áttörni a horvát védvonalat, sikertelenül.
 
1991.november 5-18.között a JNA 622.gépesített gyalogos brigádja és TO lázadó szerb erők támadást intéztek Komarevo településnél húzódó horvát védvonal ellen. Az OG Sisak parancsnokság a Moscenica- N.Selo-Klobucak- Komarevo- Blinjski Kut frontvonalra összevonta a 120.brigád erőit és az 57. önálló zászlóaljat. A Kupa folyótól Moscenicki Lug-Moscenica vonalat a 120.brigád 1. egysége védte, Novo Selo- Klobucak vonalat a 120.brigád 3. egysége biztosította, a Klobucak- Gornje Komarevo-Donje Komarevo vonalat az 57. önálló zászlóalj védte, Blinjski Kut –Vucjak-Sava folyó vonalat pedig a 120.brigád 2.egysége biztosította. 
 
Novemberben folytatódtak a harcok Sisak harcmezőn. November 04-én tüzérségi előkészítő támadást követően a szerbek gyalogsági támadást intéztek Komarevo és Neboljan területén. A horvátok sikeresen visszaverték a szerb próbálkozást és 08-án lelőttek légvédelmi technikájukkal egy szerb MÍG-21-es harci repülőgépet.
November 14-én a szerb erők megtámadták Brest , Mala Gorica, Vurot, településeket, mely során tüzérségi és gyalogsági műveleteket hajtottak végre a horvát vonalak ellen. A harcokban a horvát erők sikeresen ellenálltak és Drencina településnél kilőttek egy szerb tankot.
November 15-én kisebb szerb támadás kezdődött Moscenica és Komarevo ellen. A szerbek célja volt elfoglalni Sisak ipari területét, mely nem sikerült. A szerb támadások a következő napokban sem csillapodtak.
November 20-án Komarevo, 21-én Brest és Vurot, 22-én Brest és Vurot valamint Komarevo ellen kezdeményeztek a szerek támadást.
 
A szerb támadások folytatódtak, 27-én támadást intéztek Brest, Vurot, Moscenica, Sisak és Sunja ellen.
 
Decemberben tovább folytatódtak a heves harcok Sisak harcmezőn. A szerbek harckocsikkal megtámadták Brest települést, de a horvátok visszaverték a támadást . december 07-én ismételt szerb támadás kezdődött Komarevo, Moscenica, Brest, Vurot, Sunja ellen.
 
1991.december 7-től Sisak –Sunja harcvonalat a 3.OZ-Zagreb megerősítette a 102.brigád-Novi Zagreb 1.,2.,3. egységével. A 102.brigád a OG SB koordinálásával Galdovo (Sisak) faluban alakította ki parancsnokságát. Az 1. egység Preloscica, a 2.egység Gusce, a 3.egység Kratecko településekre vezényelték a Kupa folyó bal parti vonalára.
 
1991.december 12-én a 102.brigádot bevonták a „Vihor 91” Pokupsko-i harctéri katonai műveletbe. A sikertelen művelet után a 102. brigád Sunja harci zónába vezényelték 1992.03.26-tól 1992.09.04-ig, ahol a brigád Buna laktanyában alakította ki parancsnokságát, majd az 3.egység Sunja településtől észak-nyugatra Greda Sunjska területén , az 1.egység keletre Krivaj Sunski területén, a 2.egység pedig a Kupa folyó bal partvonalán   Lonja térségében foglalt állást.
 
December 14-én heves tüzérségi támadás érte Sunja települést, ahová a szerbek több mint 1200 különböző tüzérségi lövedéket lőttek ki.
December 18-án a szerb erők harckocsikkal és gyalogsággal támadták Moscenica települést. A horvát védők visszaverték a támadást és két szerb tankot kilőttek. December 19-én szerb támadás érte Brest és Vurot települést , a horvát erők sikeresen visszaverték a támadást és jelentős veszteséget okoztak a támadó félnek. a horvátok kilőttek hét szerb tankot.
 

Nyugat-Poszavina

 Jesenovac (Jasenovac)

 Jasenovac, vagy ahogyan a horvátok nevezték Jesenovac II.Világháborús történelmi jelentőségi település, ahol 19941-ben a német nácikat támogató horvát párt (Usztasák) közreműködött a városban létrehozott koncentrációs tábor működtetésében, ahol 1945-ig több százezer polgár vesztette életét. 1945. április 23-án a táborban több mint 2000 fogoly tartózkodott. A koncentrációs tábor emlékét múzeum őrzi a településen.  

link:http://sh.wikipedia.org/wiki/Logor_Jasenovac

A városka 10.km-re található az 1991-es járási székhelytől Novska-tól. Jesenovac-ot többségében horvátok lakták a környező Puska, Krapje, Visnica, Tanas településekkel együtt. Szerbek a város Sava folyó túlparti (jobb partvonal) Una folyóval közrezárt részén lévő Ustica településen éltek többségben, valamint a már Bosznia és Hercegovina területén lévő településeken. Jasenovac Novska járáshoz tartozott. Novska már mint nyugat-poszavina tájegység határzónája Nyugat-Szlavóniához tartozott.

 link:https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/horvatorszagi-hadszinterek--nyugat-szlavonia-2.resz.html

A JNA a helyi szerb lázadók támogatásával 1991.szeptember 24-én kitelepítik és elüldözik Jasenovac helyi horvát lakosságát. A menekültek elsősorban a közeli Novska városban kerestek menedéket. 1991.októbertől a JNA és szerb lázadó erők megkezdték Jasenovac teljes megszállását, melyet elsőként a település és környéki horvát katonai védállások és maga a település ellen intézett tüzérségi és harckocsizó erők általi gránáttűzzel indítják meg.  A szerb erők október 8-14.közt heves támadást követően megszállták a települést és környékét.  

Jasenovac várost tulajdonképpen 1995. május elejéig birtokolták, amikor is a horvát erők a Bljesak95 katonai művelet során egész Nyugat-Szlavóniát és Poszavinát felszabadították. 

 
Sunja
 
1991.07.25-26. a szerbek elhagyták Sunja települést, de rögtön másnap 27-én megtámadták a városban lévő horvát rendőri erőket. A rendőri erőket 28-án megerősítette a horvát katonai erők 2. gárdista brigádja, 57. önálló zászlóalj, Zagreb-i rendőrök és számos önkéntes helyi harcos, akik egymás közt magukat „Sven Lasta”nevén neveztek. A szerb erők egész napos támadásokkal próbálták széttörni a horvát védelmet. A szerbeknek sikerült a Sisak-Sunja közti főút egy részét ellenőrzés alá vonni. Ennek ellenére a horvát védők mindvégig súlyos harcok árán, de megvédték Sunja városkát.
 
  
 

FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZBEN!.

 

A mappában található képek előnézete TÉRKÉPEK Bánság


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.