Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK -BÁNSÁG ÉS KÖZÉP-HORVÁTORSZÁG-3.RÉSZ

 

 

 

ZAGREB ÉS RÉGIÓJÁNAK 
 
HORVÁT VÉDELME
 
 
1990.májusban a horvátországi első többpárti választásokat követően a Veljko Kadijevic a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság hadseregének főparancsnoka elrendelte a horvátországi JNA (Jugoszláv Néphadsereg) horvátországi Zagreb-i 10.hadtestének mozgósítását, valamint a Terület Védelmi (TO) erők katonai objektumainak őrzését és a fegyverzetének a központi JNA bázisokra történő beszállítását, tartva attól, hogy a horvátok birtokba veszik a TO raktárakat és felfegyverzik magukat.
Ennek indokot adott, hogy Zagreb horvát fővárosban megalakult a Városi Terület Védelmi Stáb (GrSTO). A stáb a várost négy TO szektorra osztotta el. Megalakult a Városi Nemzet Védelmi Tanácsa (GSNO), Zvonimir Cervenko horvát parancsnok vezetésével. A GSNO  feladatul kapta Zagreb védelmének létrehozatalát. 1990.júniusában megkezdődött a város Nemzeti Ellenállás (NZ) erőinek, megfigyelő, tájékoztató központjainak megalakítása. 
 
Zagreb városi és járási  tanács 1991.02.28-án az akkori szektoros krízis stáb felfüggesztéséről döntöttek , és újjászervezték mint központosított városvédelmi stáb GrSTO vezetésével. 1991. 03.01-én megkezdődött az új parancsnokság megalakításának gyakorlati végrehajtása a városvédelmi stáb „GrSTO Zagreb”- később mint területvédelmi parancsnokság „ZP Zagreb”irányításával.
1991.04.04. a Horvát Védelmi Minisztérium (MORH) beleegyezésével a Zagreb városi tanács kinevezte a város védelmi parancsnokának professzor Darka Grdica –át. A parancsnokság tagjai voltak még: Miroslav Bilota parancsnok (NS), Josip Flegar parancsnok (ORGMOB) és törzs parancsnokság, Mladen Martic parancsnok (ONO), Milan Ljubicic logisztikai parancsnok, Milan Galovic parancsnok (IDP) , Branko Bartolec parancsnok (SIS), Andrija Halapir parancsnok .
A megalakuló operatív szolgálati egységeket négy operatív szektorba csoportosították a város és környékének védelmébe. A legfontosabb és legintenzívebb szektor közé tartozott a „Sektor Jug” az az a déli körzete. Itt Damir Gorset parancsnok vezetésével az erők feladata volt megakadályozni a szerbek áttörését a Kupa folyó vonalán. Másik fontos szektor volt a „Sektor Istok „ keleti körzet , Branko Podolar parancsnok vezetésével illetve a „Sektor Zapad” , nyugati körzet Stanka Krulica parancsnok vezetésével egy kisebb erő élén ,mely a városba való közvetlen bevezető utakat ellenőrizte.A városközpontot a „Sektor Centar” foglalta el.
A városban több mint tizennégy területi TO stáb müködött, plusz a szektor TO stábok és járási stáb (TO Dugo Selo).A horvátok áprilistól több TO objektumot és elhagyott JNA objektumot azonnal birtokba vettek.
 
1991.04.20-tól a horvát TO erők „fejlesztése” végett a horvát katonai vezérkar döntött az un. Nemzeti Gárda (ZNG) felállításáról, a Belügyminisztérium rendőri erőinek (MUP) támogatásával.
A Nemzeti Ellenállás már áprilistól funkcionált , mint vegyes egység (mz) . Az NZ egységei blokkolták a város JNA objektumait, ellenőrizték a ki és bevezető főútvonalakat, őrizték a horvát védelmi létesítményeket….. .
 

Nemzeti Ellenállás „Narodna Zastita” Zagreb.

1991.03.13. Zagreb városban a Gunduliceva utcai Horvát Demokrata Egység (HDZ) székházában a párt az ország védelmével kapcsolatban dönt a Nemzeti Ellenállás mozgalom (NZ) megalakításáról. A Nemzeti Ellenállás megalakulás országos volt .
 
1991.04.05. a mozgósítás révén , az önkéntesekből megalakul gyakorlatilag is a „NZ”. Zagreb tizennégy kerületében : Novi Zagreb, Centar, Susedgrad, Crnomerec, Dubrava, Trnje, Tresnjevka, Maksimir, Medvescak, Sesvete, Velika Gorica, Pescenica, Zapresic és Samobor , megalakítják az NZ kerületi parancsnokságait. „Titokban „megkezdődnek a fegyveres ellenállásra való felkészülések, képzések. Jórészt külföldről beszerzett kézifegyverekkel , elavult II. Világ Háborús relikviákkal, vadászpuskákkal, pisztolyokkal felszerelt önkéntesek
 
1991. májusától szakaszokba, csoportokba, századokba rendeződve kezdték meg a városban a járőrözést és a fontos objektumok, közművek , útvonalak, útkereszteződések, hidak, vasúti pályaszakaszok őrzését. A NZ erői a fővárosban közel 50 JNA objektum blokádját hajtotta végre. A blokád sikeressége révén, szeptember végére harminc objektumot megszereztek, illetve húsz objektumnál elérték tárgyalások révén, hogy azokat a JNA elhagyja. Jelentős haditechnikához jutottak az elfoglalt laktanyákból a nemzeti ellenállás erői. A JNA 1991. december végén elhagyta Zagreb-ot. Az NZ 1992. év közepéig működött, 12 000 önkéntessel.


Rendőrség Zagreb „Policijska Uprava Zagrebacka”

Koprivničko-križevačke megyében egyesítik a horvát önkéntes rendőri erőket és felfegyverzik őket . Ezen egység képezi az első horvát rendőri alakulatot , mely hivatalosan 1990.augusztus 5-én alakul meg. Ezt követően az összes horvátországi megyében szolgálatba állnak a horvát rendőrök.
Belügyminisztérium –Rendőrség ( Ministarstvo Unutarnje Poslove –Policija)
Belügyminiszterek a rendőrség élén :
-Josip Boljkovac: 1990.május 30.-1991.július 2.-szolgálati idő: 1.év, 1.hónap,2.nap-
-Onesin Cvitan: 1991. július 2.- 1991. július 17. –szolgálati idő 15.nap.-
-Ivan Vekić: 1991.július 17.- 1992. április 15. –szolgálati idő: 8.hónap , 29.nap-
-Ivan Jarnjak: 1992. április 15.-1996.december 16.-szolgálati idő:4.év, 8.hónap,1.nap-
 
1990. augusztus 5-én Zagreb fővárosban megalakul az Első Horvát Rendőri Alakulat „Udruga Prvi Hrvatski Redarstvenik”. Több mint 1760 önkéntes rendőr állt be az alakulathoz, mely két egységségből (ezred) állt . Néhány nap elteltével a lázadó horvátországi szerbek kieszközölték a horvát rendőri erők éles bevetését.
1990. augusztus 17-én a horvátok válaszul a Krajina-i régióban történt szerb útbarikádok felállítására , Zagreb –ból helikopterrel egy speciális egységet irányított Knin felé. A helikoptert a Jugoszláv Légierő MÍG harci gépe leszállásra kényszeríttette Lika régióban. A későbbikben az Első Horvát Rendőri Alakulat 1990. szeptemberében a Bánság régióban „Banovin” (Petrinja, Glina, Kostajnica, Dvor na Uni) szembeszáll a JNA támogatta lázadó szerbek szabadcsapatokkal.
Az Első Horvát Rendőri Alakulatból speciális , un. terroristaellenes csoportok és katonai alakulatok jönnek létre; „Antiterorističke jedinice Lučko(Zagreb reptér) ”, „Rakitje” csoport, mely később a horvát hadsereg 1. gárdista brigádjának speciális egysége, katonai rendész egység Tuškanac, több speciális csoport a rendőrségen belül „specilajac MUP-a” , illetve az első gárdista brigád ZNG .

Policijska Uprava Zagreb
 
1991-től a honvédő háború ( Domovinski rat „Dr”) végéig működött a Policijska Uprava Zagreb (PUZ) rendőri irányítás . A fővárosban ,Zagreb-ban működő rendőri erők, az alapvető rendőri feladatok, kötelességek ellátása mellett részt vettek a horvátországi harcokban , mint a horvát hadsereget önállóan támogató speciális rendőri egységek.
A háború során a PUZ –ban szolgáló rendőrök a tartalékos rendőrökkel együtt részt vettek a belső közrend helyreállításában, fenntartásában, a horvátországi területen elő azon szerb kisebbség csoportjaival szemben , akik fellázadtak a horvát függetlenedési törekvések és alkotmány ellen , határozottan felléptek. A lázadók által létrehozott út akadályokat , útblokádokat felszámolták, illetve a korábbi jugoszláviai hatalom rendőrállomásait Horvátországban ellenőrzésük alá vonták. 1991.04.01-1191.08.01. közti időben a Karlovac –Korenica irányon , a horvát PUZ rendőrei , a tartalékos állománnyal együtt ,több mint 220. fő több rendőrállomást vont ellenőrzés alá , és több lázadó szerb út és vasút zárat , útakadályt számolt fel.
A PUZ létrehozta a Kupa folyó menti védelmi vonalat , és rendőrei Popusko városban 1991.06.26.-1991.11.02. közti időben rendőrállomáson láttak el szolgálatot.
Sisak-Moslovac megyében (Sisacko-Moslovacko zupanja) Kozibrod településen 1991.07.30.-1991.07.19. közti időben láttak el szolgálatot, mely során a lázadó szerbekkel szemben léptek fel, a közrend a béke megőrzése érdekében. Ennek során kilenc rendőr életét veszette a PUZ szolgálatából.
1991.08.01.-1991.09.04. közti időszakban a PUZ rendőrei részt vettek a horvát hadsereg ,nemzeti gárda (ZNG) erőivel együtt a bánsági Kostajnica város védelmében . A szerb lázadókkal vívott harcokban a PUZ rendőrei közül tizenketten vesztették életüket .
1991.08.01.-1991.09.22. közti időszakban a PUZ rendőri erőket vezényelt a Sisak-Moslovac megyében lévő Petrinja városba, ahol a szerb lázadók ellen kellett fellépniük. A fegyveres összecsapásokban a PUZ négy rendőre vesztette életét.
1991.08.01.-1991.12.22. közti időszakban a PUZ rendőri erőit bevetette a bánsági Sunj település védelmébe, ahol összecsaptak a szerb lázadókkal.
A PUZ erői a legkritikusabb helyzetbe Novska város védelménél kerültek, ahol a lázadó szerb erők melett a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) erőivel is szembekerültek 1991 gárda erőivel együtt hősiesen védték Novska várost , melynek eredményeképpen a szerb erők nem tudták ellenőrzés alá vonni , az egyébként stratégiai pontot jelentő települést.

1991.09.17.-1991.12.24. közti időszakban a PUZ egységei , a Lika –i tartalékos önkéntes rendőri erőkkel és a horvát hadsereg (HV) más erőivel együtt részt vettek Otocac és Canak települések védelmében.
A „ Medacki dzep” és „Maslenica” horvát hadműveletek után a PUZ erői logosztikia támogatást nyújtottak a horvát hadsereg hadműveleti erőinek , valamint speciális rendőri erővel a HV egységeivel részt vettek a Zadar-i zónában , Velebit hegységben végrehajtott „Poskok” 1. és 2. műveletekben 1993.11.15.-1995.10.04. közti időszakban.
1995.05.01.-1995.07.31. közti időszakban a PUZ rendőrei a bánságban végrehajtott „Bljesak” művelet után részt vettek Nyugat –Szlavónia , különösen Pakrac város és környékén a közrend helyreállításában és felügyeletében.
1995.08.04.-1996.02.19. közti időszakban a PUZ rendőri erői részt vettek az „Oluja” hadműveletben ( 4. egység ,100 fővel) és a művelettel felszabadított területek rendvédelmi felügyeletében, ellenőrzésében. Korenica, Donji Lapac, Obrovac, Udbina településeken rendőrállomásokat hoztak létre.
A honvédő háború során a PUZ erői , huszonhat rendőrt veszettek el a harcok során. „Emlékük és lelkük ott nyugszik a haza oltárán „
.09.02.-1991.09.06. közti időszakban . A PUZ erői a horvát hadsereg ,nemzeti
 
MUP ,Rendőrség Speciális Légi Egysége
 
1990.évek nyarán a MUP megalakította a légi egységét , mely augusztusban szolgálatba állt Bell típusú helikopterével. Az egység első bevetésére is sor került, mikor a krajinai Knin városi lázadó szerb erőkkel szemben kellett fellépniük. A helikopteres rendőri egység Zagreb Lucko reptérről indult el Kinin felé, de nem jutott el a városig, mert a Jugoszláv Néphadsereg két MIG 21 harci gépe leszállásra kényszerítette a horvát rendőri helikoptert Ogulin településnél. Későbbiekben a horvát légi egység visszatért Lucko (Zagreb) reptéri bázisukra.
A továbbiakban a Lucko-i reptéren működtették a „főhadiszállásukat” .

1991. márciusában a légi egység logisztikai támogatást nyújtott ,és húsvétkor részt vett sebesültek mentésében a Plitvice-i tavaknál történt incidensnél. Plitvice-nél a horvát rendőri erők tűzharcba kerültek az ottani lázadó helyi szerb erőkkel. Egy horvát rendőr meghalt és többen megsebesültek.
1991.év végéig a speciális rendőri légi egység logisztikai támogatást nyújtott a MUP erőinek Glina, Prekopa,Sibenik, területén, segítséget nyújtottak az evakuálásban és sebesültek mentésében Pakrac, Kutina,Cepin,Slavonski Brod, Gospic térségében.
1992.évben a speciális rendőri légi egység a MUP megalakuló speciális rendőri erők májustól ,júliusig a Horvátországban jelen lévő ENSZ megfigyelők szállításában ,védelmében veszik ki részüket. Júniustól augusztus végéig a légi egység részt vesz a harcmezőkön megsérült személyek szállításában. Ennek során a Split-i, Nova Gradiska-i, Slavonski Brod-i, Zadar és Dubrovnik-i kórházakból szállítják át a sebesülteket a Zagreb-i központi kórházba.
1992.09.15.-1992.09.20. közti időszakban az egység légi logisztikai támogatást nyújtott a „ Poskok” műveletben .
1993. év elején az egység két új Mi-8 M1V típusú , és öt Bell típusú helikoptert kapott .Ezen gépekkel vettek részt 1993.01.22-én a „Maslenica” hadműveletben. A művelet során az egység mentette ki a speciális rendőri erők sebesültjeit a Velebit hegység Tulova Greda pontjánál folyó harcoknál. Ezt követően a „Poskok2” akciótól egészen az Oluja 1995-ös hadműveletig folyamatos logisztikai , légi támogatást nyújtottak a „földi” műveleti erőknek és evakuálták a harci zónában megsebesülteket a speciális rendőri erők közül. 1995.májusában részt vettek a „Bljesak” katonai és rendőri akcióban , ahol a sebesülteket evakuálták a harci övezetből.
A harcok során a légi egység nem szenvedett veszteséget katonái soraiból.
.
 
Speciális Rendőri Egység „ALFA”
 
 
A MUP Rendőrség 1991.07.23-án megalakítja a PUZ speciális rendőri egységét. A egységet a PUZ rendőri erőinek állományából gyorsan feltöltötték, akik speciális kiképzésben részesültek , további feladatuk ellátása végett.
Az egység az „Alfa” nevet veszi fel. Az egységet számos harctéren bevetik az ország védelmében. Az ellátott rendőri és hadműveleti feladatok során, a bűnözők elfogásától, a terroristák felszámolásáig , hasznosítják taktikai képzettségűket.
A hazáért vívott harcokból kiveszik a részüket ,mely során kiemelkedő részt vesznek a Velika Buna-i laktanya felszabadításában , valamint további akciókban¸Topusko,Velika Buna, Trokut, Poskok 1, Maslenica, Popusko, Medacki Dzep,Poskok2, Kocka, Pakrac-Pozega,Bljesak, Nauk. Az Alfa egység a feladatuk végrehajtása során nyolc tagját veszette el.

A horvátországi speciális rendőri erők az összes katonai-rendőri hadműveletben részt vettek. Ahol teljesítették feladatukat, mely során jelentős áldozatot hoztak annak érdekében , hogy hazájukat védelmezzék. 136. aktív és 43 tartalékos rendőr vesztette életét , 722. aktív és 68. tartalékos sebesült meg, 14. pedig eltűnt.
.
 
Önkéntes egység a speciális képzésért „MIG”
 
 
A Zagreb-i akkori Kineziológiai Főiskola (mozgás tudományi főiskola) karának tagjai, alakítottak egy önkéntes egységet . Céljuk a haza fegyveres megvédése volt, valamint egy speciális képzésben részesített alakulat létrehozása.
1991.03.20. dr. Branimir Kules vezetésével az egység tagjai , akik sportolók voltak , megkezdték a katonai felkészülést. Az egység 81. tanulóból állt , melyben öt nő is helyet kapott. 1991. szeptemberére már 88 fő alkotta az egységet ,akik közül nyolcan a főiskola karáról érkeztek a csoporthoz.
1991.09.13. az egység megkezdi a speciális katonai képzést ,mely során csapatukat „ Önkéntes egység a speciális képzésért -MIG” elnevezéssel illetik ( Dragovoljacka postrojba studenata za specijanlne namjene –MIG) .
A speciális képzésen több horvát katonai és rendőri vezető is átesett ,részt vett , köztük Mladen Markac, Josip Lucic, Mirko Norac, Stanka Sopta, Slavka Butorac, Zdravak Andabak .
Részt vesznek 1991.10.06.-1991.10.08. közti időben a Velika Buna akcióban, 1991.11.01.-1991.11.15.közti időszakban a Zagreb-i Borongaj JNA laktanya elfoglalásában, 1991.12.01.-1991.12.04. közti időszakban a Belajska Poljica (Logoriste ) JNA laktanya elfoglalásában, 1991.12.07.-1991.12.21. Pakrac-ban folyó harcokban.
 
Önálló század Horvát Felszabadító Erők (HOS)-Zagreb
 
 
1991. június 15-én megalakult Zagerb fővárosban a HOs önálló biztosító százada (SSO) . A század 1992.01.15-ig működött aztán integrálódott a hivatalos horvát hadseregbe.
 
A SSO Zagreb mellett a környező települések védelmében is részt vett valamint a Karlovac-Kordun harcmezőn aktívan jelen voltak a zónában lévő JNA objektumok elleni harcokban (Mejaško Selo, Barilovići, Duga Resa és laktanya "Logorište). Továbbá ellátták Topusko, Gredani, velika Vranovina védelmét, mint a Zagreb-ZNG erők egységeként.
Az SSO a OZ –Zagreb részeként részt vette a Zagreb városban lévő JNA objektumok elleni akciókban ( Borongaj, Marsal Tito laktanya) illetve kivették részüket a OZ-Zagreb műveleti zóna Kupa folyó menti védvonalának őrzésében (Pokupsko, Kravarsko, Letovanic).
Az SSO jelen volt a Kelet-Poszavina harcmezőkön, ahol az OZ-Zagreb OG Posavina operatív csoportjában védték a Jasenovac, Drenov Bok, Plesmo vonalat, de emellett ott voltak a kelet-szlavóniai hadszíntéren, ahol Vinkovac, Mala Bosna, Ceric harcvonalakon tevékenykedtek. 
1992.01.15-én a SSO HOs századot beintegrálták a többi HOS erőhöz hasonlóan a horvát hadseregbe (HV) .
 

 

 

 

 

Horvát fegyveres erők

 

Zagreb, Posavina, Banija,

 

Zagorje tekintetében

 

 
3. Operatív Zóna” Zagreb”
 
 
Zagreb Operatív Zóna Parancsnokság OZ-ZP Zagreb.

1991.06.11. Zagreb „NK” stadionba Kranjiceviceva kerületben megalakul a Horvát Nemzeti Gárda „ Zbor Narodna Garda (ZNG). Négy tartalékos „R” brigád alakul meg a 99. ,100.,101., és 102. számúak. 1991.08.06. a ZNG parancsnoksága megalakítja a Zagreb Hadtest Parancsnokság-ot „ZK. Zagreb” . A „GrSTO Zagreb” városi területvédelmi stáb egy részét beintegrálják a „ZK Zagreb” parancsnokságba. Augusztus a város és környéke teljes körű védelmének megszervezésével telik. 1991.08.12-én a város és környékének védelmét tíz brigád látja el:

 
1. brigád (br)- TO Sesvete , 2,br. –TO Dubrava, 3.br. –TO Maksimir, 4.br. –TO Medvescak, 5.br. –TO Trnje, 6.br. –TO Tresnjevka, 7.br. –TO Crnomerec, 8.br. –TO Samobor, 9.br. –TO Zapresic, 10.br.-TO Velika Gorica .
 
Generális Anton Tus „NGSHV „ parancsnoka megalakította a Zagreb-i Operatív Csoport Parancsnokságot „ZOGZ” ,melyhez csatlakozott a GrSTO és az eddigi brigádok az operatív zónából „OZ Zagreb” . A „ZOGZ” megkezdte a katonai egységek feladatkör szerinti csoportosítását; speciális egység, tüzér egység , tüzér üteg „B-1” , harckocsizó, vegyi és biológiai támadás elleni „ABKO „ egység, katonai rendészet, diverzáns ellenes és felderítő diverzáns század, Crnomerec, Susedgrad , és Pescenica-i aknavetős „120mm-es MB” egységek, könnyű gyalogos szakaszok , ejtőernyős diverzáns egység ,haditechnológiai informatikai részleg és sport egység és 83. önálló zászlóalj .

 
1991. novemberében a „ZOGZ” az első hadműveleti vonalakon több irányítási pontot alakított ki az egységek koordinált , szervezett vezetésére. Ezen pontokat a kihelyezett parancsnokság „IZM” vezetője ,ezredes Miroslav Bilota koordinálta.
 
1991.09.12. Zagreb horvát fővárosban a horvátok blokád alá vették a JNA laktanyáját, valamint több mint 48 katonai objektumot. Békés, néhol harcok árán elfoglalták a JNA objektumait és laktanyáját. Ezzel jelentős haditechnika birtokába jutottak, melyből folyamatosan szerelhették fel egységeiket a horvátok a Zagreb-i harctéren. 1991.12.19-én megalakult a Horvát Hadsereg „Hrvatska Vojska (HV)” tartalékos „R” brigádjai a 144.számtól ,a 153. számig.

 
A fővárosban sorra alakulnak meg a „támogató” szolgálatok, egészségügyi, szállító, műszaki és más szolgálatok. A harci morál támogatására horvát zenészek fogta össze és nemzeti dalok feldolgozásával , populáris katonai énekek előadásával járultak hozzá a horvát katonák buzdításához. Az „ZOGZ” parancsnokságnak sikerült hathatósan megszervezni Zagreb és környékének védelmét, megakadályozni a szerbek betörését , több brigádot és egységet megalakítani , eredményes mozgósítást végrehajtani,képzett katonai vezetők, tisztek előkészítését az irányításra, képzett erőket felállítani .Összesen 3695 katona tartozott a parancsnokság alá.
1991.08.06-án megkezdődtek Zagreb védelmének előkészületei. A ZNG parancsnoksága megalakította a „ZK” hadtesti parancsnokságot Stjepan Matesa vezetésével. A parancsnokság irányította a önkéntes , önálló és ZNG egységeket.
 
1991.szeptemberben a Zagreb védelmi struktúrája az alábbi képen alakult
 
A védelmi főparancsnoka dr Franjo Tudjman elnök volt. Alá tartozott a Köztársasági Válság Stáb (RKS), valamint az 1991.09.21-től feálló ZNG vezérkari törzs (GS).
 
Az RSK irányította a Zagreb Városi Válság Stábot (ZGrKS), mely alá tartozott Susedgrad Válság Stábja. Ezen válság stábok kapcsolódtak a ZNG GS-hez.
 
A ZNG GS alá tartozott:
 
-ZNG (Nemzeti Gárda). A ZNG-be tartoztak:
 
- 1.brigád „A” (Tigrovi)
-2.brigád „A” (Gromovi)
 
-99.brigád „R”
-100.brigád „R”
-101.brigád”R”-ezen brigádhoz tartozott  1.önálló század (ss)Podsused
-102.brigád „R”
 
- Zagreb Rendőrség :
-PU Zagreb
-ATJ-Lucko
-SJP-Alfa
 
-Önkéntes Erők:
-Nemzeti Ellenállás
-HOS
-Önálló Egységek (sb)
 
-TO(HV) –GrSTO/Zagreb:
-szektor STO („Jug, Istok, Zapad, Centar”)
-OSTO Dugo Selo-területi struktúra
-manőverező TO (HV) brigádok:
1. brigád (br)- TO Sesvete ,(144.brigád)
2,br. –TO Dubrava, (145.brigád)
3.br. –TO Maksimir,
4.br. –TO Medvescak,
 5.br. –TO Trnje, (148.brigád)
6.br. –TO Tresnjevka,(149.brigád)
7.br. –TO Crnomerec, (150.brigád)
8.br. –TO Samobor, (151.brigád)
9.br. –TO Zapresic, (152.brigád)
10.br.-TO Velika Gorica (153.brigád).
 
3.OZ-Zagreb 1991.októbertől
 
1991.10.01. dr. Franjo Tudman a Horvát Köztársaság elnöke rendelkezett az Operatív Zóna Zagreb „OZ-ZP Zagreb” megalakításáról , mely magába foglalta Zagreb és Samobor , Jastrebarsko,Velika Gorica, Petrinja, Dvor na Uni, Kostajnica, Sisak, Novska, Kutina, Ivanic Grad, Dugo Selo ,Sesvete, Vrbovec, Zelina , Stubica, Zapresic, Zabok, Klanjec, Preggrada, Zlatar Bistra városokat és járásaikat
A 3.OZ műveleti zónája Zagorje tájegységtől a horvát-szlovén határt érintve Kordunnal határosan egész Bánságot magába foglalva húzódott Dvor na Uni , Hrvatska Kostajnica városoktól Novska városig.A 3.OZ –Zagreb magába foglalta Grad-Zagreb, Vrbovec, Sveti Ivan Zelina,  Dugo Selo, Ivanic Grad, Jastrebarsko, Donja Stubica, Zabok, Klanjec, Krapina, Ivanec, Pregrada, Zlatar-Bistrica, Sisak, Petrinja, Hrvatska Kostajnica, Dvor, Glina járásokat.
.A járásokban megalakulnak az önálló zászlóalj szintű egységek:
 
-51. önálló zászlóalj HV "R"(tartalék) – Vrbovec
-53. önálló zászlóalj HV "R"(tartalék) - Dugo Selo
-56. önálló zászlóalj HV "R"(tartalék) – Kutina
-57. önálló zászlóalj HV "R"(tartalék) – Sisak
-59. önálló zászlóalj HV "R"(tartalék) – Zelina
-61. önálló zászlóalj HV "R"(tartalék) – Jastrebarsko
-62. önálló zászlóalj HV "R"(tartalék) – Novska
-65. önálló zászlóalj HV "R"(tartalék) - Ivanić Grad
-74. önálló zászlóalj HV "R"(tartalék) – Petrinja
-78. önálló zászlóalj HV "R"(tartalék) – Glina
-80. önálló zászlóalj HV "R"(tartalék) – Petrinja
-81. önálló posavski zászlóalj HV "R" (tartalék)– Sisak
-82. önálló sunjski zászlóalj HV "R" (tartalék)– Sunja
-83. önálló zagrebacki zászlóalj HV "R" (tartalék)– Zagreb
 
A brigád (dandár) szintű erők:
 
-57. brigád- 'Marjan Celjak' - Sisak
-99. brigád -Zagreb-Pešćenica
-100. brigád HV "R" (tartalék)- Zagreb-Centar
-101. brigád - Zagreb-Susedgrad
-102. brigád -Novi Zagreb
-120. brigád – Sisak
-125. brigád - Kutina, Novska
-140. brigád – Jastrebarsko
-144. brigád - Zagreb - Sesvete
-145. brigád - Zagreb - Dubrava
-148. brigád - Zagreb - Trnje
-149. brigád - Zagreb - Trešnjevka
-150. brigád - Zagreb - Črnomerec
-151. brigád - Samobor
-153. brigád - Velika Gorica
-161. brigád 'Marijan Celjak' – Sisak
-165. brigád - Sunja
-175. brigád – Zagreb
 
Az önálló honvéd zászlóaljak :
 
-1. honvédő egység – Zagreb
              (- (a zászlóalj 1991.végétől Topusko környékén)
-2. (nincs adat)
-3. honvédő egység - Zagreb
-4. honvédő egység – Zagreb
-12. honvédő egység "1991" – Petrinja:
.zászlóalj/ Petrinja
-17. honvédő egység - Sunja :
.zászlóalj/ Sisak,
.zászlóalj/ Sisak,
.zászlóalj/ Novska,
 honvédő zászlóalj / Hrvatska Kostajnica,
egység „Lastavice"/ Lasinja,
 független egység/Dvor na Una
 
Az Operatív Zóna élén az Operatív Zóna Parancsnokság „OZZ” állt és irányította, koordinálta az összes műveleti katonai erőt valamint a rendőri erőket , NZ erőket , krízis stábokat. Az OZZ az egységeket operatív csoportokba sorolta „ OG” .Az OG Zagreb parancsnoka Darko Grdic , az OG Posavina parancsnoka Rudi Stipcic , az OG Sisak-Banija, OG Zagorje parancsnoka pedig Bozo Budimir volt.
Az OG Zagreb és a bánsági OG Sisak-Banija (OGSB) operatív csoport között a műveleti határ Letovanic-Lekenik észak –déli irányba húzódott. Az OGSB és OG Posavina operatív csoport közt pedig Kutina –Trebez vonalon.OG Zagreb és OG Zagorje közt pedig Zagreb-tól északra kelet-nyugati irányon .

 
Az OG Zagreb operatív csoportba tartoztak :gárdista brigád ZNG „A” főerő ( 2.br. ZNG „Gromovi”, 1.br. ZNG „Tigrovi), 17. brigád HV „R” tartalék, 8. önálló ZNG egység „R”, 2. vegyes tüzér divízió, 4. vegyes páncélelhárító tüzér divízió , légvédelem PZO…….. .

 
 
OG Zagreb: Zagreb, Velika Gorica, Samobor, Zapresic,Jastrebarsko,Sesvete,Dugo Selo
OG Zagorje: Vrbovec, Sv Ivan, Zelina, D.Stubica, Zabok,Krapina, Klanjec,Pregrada
OG Posavina: Ivanic Grad, Kutina, Novska, Nova Gradiska
OG Sisak-Banija: Sisak,Petrinja,Kostajinca, Dvor na Uni
 
Későbbiekben az 1993. évben az  „OZ Zagreb” elnevezést a „Zborno podrucje Zagreb” ( ZP-Zagreb) váltja fel, mely a háború végéig megmarad.
 
1991. év végére Horvátországban ,- annak nagyobb részén -a horvátok a blokád után ellenőrzés alá vonják az egykori JNA katona objektumokat, beleértve a fővárosban lévőket is.
1991.09.12-13.közti laktanyaharcokban Zagreb fővárosnál a horvátok 46 JNA objektumot vontak ellenőrzésük alá. Ezen objektumokból több mint 38000 gyalogsági lőfegyvert, 20000000 db. lőszert, 15000 tüzérségi ágyút, 21000 aknavetőgránátot, 100000 gyalogsági és harckocsi taposó aknát, 150 katonai gépjárművet szereztek meg.
 
A OZ-ZP Zagreb erőinek első fázisban az 1991. évben 1991.09.30-tól 1992.01.03-ig sikerült megállítani a JNA előrenyomulását a Kupa folyónál, megőrizve Zagreb ,Sisak , Sunj városokat. Illetve területükön ellenőrzés alá vonni az egykori JNA katonai objektumait .
Második fázisban 1992.,1993.1994-ben fenntartották a védvonalaikat , majd 1995-ben megkezdték győzedelmes hadjáratukat az ország még szerb kézben lévő területeinek felszabadítására.

 
Az 1992.,1993.,1994. években erőik támogatást nyújtottak és részt vettek a Nyugat-Szlavón harctéren ,ahol 1991. és 1992. években végrehajtott sikeres akciókban ( Orkan ,Otkos ) jelentős területet foglaltak vissza ,melyet a Nemzetközi Békefenntartó Erők vont ellenőrzése alá, tekintettel arra ,hogy a területen kisebbségben elő szerbek biztonságát garantálják. 1995. május elején pedig a „Bljesak” akcióban felszabadították Okucani és környékét egész a Száva folyóig.

 
Kelet –Poszavina harctéren a horvátok a boszniai horvát erők az 1992.évben több poszavinai települést is ellenőrzés alá vonnak egész Derventa –ig , de a szervezetlenség és képzetlenség, valamint a haditechnikai hiányosság révén ezeket nem tudták megtartani és a szerbek a 1992. „Koridor” műveletben visszafoglalták . A OZ –ZP Zagreb segítséget nyújtott a helyi horvát erőknek , megállították a szerb hadműveletet és kialakították végleges védvonalaikat 1992.,1993.,1994.években ,védték Orasje –i folyosót.

 
A Kelet-Szlavón harctéren 1991.,1992-ben megállították a JNA offenzívát , megőrizve Osijek, Vinkovci, Zupamja városokat

 
A Karlovac-Kordun harcmezőn 1991-től részt vettek a védvonalakon a háború végéig.
Likai harcmezőn 1991.1992-ben kialakult a frontvonal ,mely során a horvátok ellenőrzés alá vonják Gospic várost ,majd környékét a és „medaki „részeket a „Medacki dzep” műveletben 1993. őszén. A OZ-ZP Zagreb támogató erői 1993-tól a háború végéig szolgáltak a védelmi vonalaikon .

 
A Zadar-Sinj harcmezőn 1992-től a háború végéig védelmi feladatokat hajtottak végre.Megállítva a szerb JNA offenzívát (Obala és Udar 91. hadműveletek) . 1993-ban a Maslenica akció során jelentős területeket vonnak ellenőrzés alá a horvátok , de a művelet terveiben szereplő végleges feladatok nem valósulnak meg, a szerb továbbra is megtartották Benkovac, Obrovac, Drnis településeket.A „Peruca” akció során pedig megakadályozzák a szerbeket abban, hogy felrobbantsák a Perucko tónál lévő gátat. 1993-tól nem változik a frontvonal a háború végéig.

 
A déli harcmezőn (Közép és Dél Dalmácia )1992-től vettek részt a helyi erőkkel a műveletekben . Dél –Dalmácia területén több művelettel vonják ellenőrzés alá 1991-1992. években a Dubrovnik- Dubrava- Neretva delta területeit, közreműködve a boszniai, hercegovinai horvát erőkkel.
 
A háború végét jelentő „Oluja 95” hadműveletben az OZ-ZP Zagreb erői részt vettek az egész Bánság ,valamint Kordun egy részének felszabadításában, együttműködve a OZ-ZP Karlovac,OZ-ZP Gospic és Split erőivel.
 
A Zagreb-i hadtest parancsnokságot „OZ-ZP Zagreb” parancsnoka , dandár parancsnok Stjepan Matesa vezette, az Operatív Zóna parancsnokságot” OZ-Zagreb”; Rudi Stipcic és Bozo Budimir vezette, a Zagreb parancsnokságot” ZP –Zagreb „; Petar Stipetic, Ivan Basarac , Marijana Marekovic vezette.
 

 

TOVÁBBI HORVÁT FEGYVERES ERŐK FELTÖLTÉS ALATT

 

FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZBEN!.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

A mappában található képek előnézete TÉRKÉPEK Bánság


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Cephalexin Lifelearn LesRora

(LesRora, 2019.09.28 15:46)

Nitroglycerin I Want To Buy 500 Mg Metronidazole <a href=http://cialiviag.com>online cialis</a> Como Comprar Cytotec Sin Receta Medica Erexin De