Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK -DALMÁCIA (Dél-Dalmácia 1991)1.RÉSZ

DÉL – DALMÁCIAI

 

HARCMEZŐK

 

1991.év

 

 

Dél –Dalmácia

 

Dél-Dalmácia területe a adriai tengerpart mentén közel 120 km. hosszan ,Drvenik településtől húzódik egészen a Prevlavka félszigetig (Kotori öböl) .

Magába foglalta Drvenik-Vrgorac-Gradac részen elterülő "Rilic", "Jezero", "Plina" tájrészeket, a Neretva folyó torkolatvidékét, Dél-Dalmácia nyugati hegyvidékes tengerparti zónáját Slivno Ravno-tól a Peljesac félsziget "kapujáig" Ston-ig. Ez utóbbi zónába ékelődött be Bosznia és Hercegovina (BiH) tengerparti "kijárata" Neum-Gradac vonalon.Dél-Dalmáciához tartozott Peljesac félsziget szárazföldi kapcsolatától Slano- Tresteno- Dubrovnik-Kupari vonalon a "Dubrovacko primorje" hegyvidékes tengerparti rész, valamint a montenegroi határig kiterjedő Konavle tájrész magába foglalva Vitaljina és Prevlaka tájakat. Dél-Dubrovnikhoz tartoztak az adriai dél tengeri zóna szigetei, Korcula, Lastovo, Mljet, Elefiat szigetcsoport, valamint Peljesac félsziget.

Fontos területe volt a dél-dalmáciai zónának a Neretva folyó torkolatvidéke és környező városai, Opuzen, Metković, Ploče (Kardeljevo). Nemcsak a mezőgazdaság ,mely a delta vidékén terült el, hanem az ipari, logiszitikai  kikötője miatt is, ahova a Sarajevo-Mostar- Metkovic- Ploče vasútvonal is befutott.

Emellett a dél-dalmáciai zóna jelentős turisztikai és kulturális településekkel büszkélkedhetett ,köztük a kiemelkedő Dubrovnik városkával. Dubrovnik város Sustjepan település résztől Orsula település részig terjed ki. Leghíresebb része a középkori óváros „Stari Grad” mely 1979. évtől UNESCO védelem alá esik. Az óváros közel 13.38 hektáros területen , egy aprócska félszigetként várfalakkal körülvéve ékesíti a várost. Az óvárost közel 7000-8000 lakossal büszkélkedhetett. Egyik leg szebb része maga a széles korzó , Stradum mely nyugat –kelet irányba szeli ketté .

A Neretva deltától déli irányba a terült el a Dinári hegység vonulatai a boszniai Popovo polje (mező) és a horvátországi adriai tengerpart között. A hegyvonulat a háború soráni stratégiai birtoklása mindkét fél (szerb és horvát haderők) számára fontos volt. A vonulat csúcsairól ellenőrizhető a tengerparttal párhuzamosan futó főút (magistral) ,mely a Neretva völgyét köti össze Dubrovnik-kal.

 

Rövid bevezető

 

1991. július hónapban a JNA vezérkara döntést hozott Dalmácia teljes megszállásáról. A hadművelet célja volt elfoglalni és ellenőrzés alá vonni a horvátországi dalmát tengerpartot Zadar-tól egészen Prevlavka-ig. Az egész Dalmáciát átfogó offenzíva keretén belül több lépcsős régiókra (Észak és Közép-Dalmácia ,Neretva folyó völgy és torkolat vidék, Dél-Dalmácia ) lebontott külön hadműveleteket (Obala, Udar,Orkan, RAM - Ajkula) tervezve meg a JNA katona vezetése.

1991.augusztusában-szeptemberében a horvát erők ellenőrzés alá vonják a JNA 9. haditengerészeti körzet (VPS) erőinek tengerparti bázisait Split, Sibenik, Zadar, Split/Divulje,Lora, Ploce . A 9.VPS a bázisaikról az Adrián át észak-dél irányban folyamatosan támadva a horvátokat, kivonja erőit 1991.decemberig a Vis szigeten lévő kihelyzett parancsnokságra. 1992.május végéig pedig a JRM elhagyta Vis szigeti bázisát és a Crna Gora (Montenegro) Kotor öbölben lévő „Kumbor” és Tivat” bázisaira.

Link:

 

hadszíntér Adria tenger: 

www.wolfline.eoldal.hu/cikkek/horvatorszagi-hadszinterek--jadransko-more-adria-tenger.html

A JNA célja volt Dalmáciát leválasztani Horvátország többi részeitől ,Isztriától, Likától , majd bekebelezni egész tájegységet Zadar-tól Dubrovnik-ig. .

 

JNA Dalmácia offenzívája

 

Észak és Közép-Dalmácia

 

Észak ás Közép -Dalmácia megszállását a JNA a szerb kisebbségek lakta „véd zónákból” Krajina, Zagorje tájegység ( Gracac-Benkovac-Obrovac- Knin vonal) részéről irányította. Központi bázist Knin városban a Haditengerészeti Körzet Főparancsnokság VPO Split haditengerészeti bázis 9. hadtest állomáshelyén alakították ki, kapcsolatban a kihelyezett műveleti parancsnokságokkal. Észak és Közép -Dalmácia elfoglalására a JNA több fő támadási irányt aktivizált. Egyik volt a Zadarski zaled (Zadar város) offenzíva ,mely során Knin –Benkovac –Obrovac- Maslenica- Zadar, másik a Knin-Drnis-Sibenik (Sibenik város) offenzíva.

Ezen műveletekkel Dalmácia északi részét vették volna birtokukba a JNA erők , elszigetelve a közép-dalmáciai régiót északról . Az Észak és Közép –Dalmácia offenzíva végrehajtására a JNA vezérkara létrehozta Operatív Csoport – 4 (OG) műveleti erőt.

 

Nyugat-Hercegovina

 A JNA elengedhetetlennek látta a horvátországi észak és közép dalmáciai területek elfoglalásához a nyugat-hercegovinai (BiH) zóna kontrolját, Kupres és Livno (polje) medencére kiterjesztve,  mely végrehajtására Banja Luka-Sipovo-Kupres irányon és Bosansko Grahovo-Livno irányon a JNA 2.VO-katonai körzet Sarajevo 9. és 5. hadtest erőket vonta be .

A JNA a Livno medence megszállásával el akarta érni, hogy eljusson a Kamesnica hegy ,Vaganj hágóhoz (Bosznia és Hercegovina-Horvátország geográfiai határa), ahonnan tüzérségi  kontrol alá vették volna Sinj és Split térségét. Ezért 1992.áprilisában megkezdte a térségben a katonai műveleteket. A JNA erők két irányból kezdték meg a Livno medence elfoglalását. Egyik volt a Glamoc-Koricina hágó vonal a másik a Bosansko Grahovo-Celebic és Rujani vonal. Glamoc felől a JNA erők a Golija és Krug hegyek közti Koricina hágón elfoglalták pozíciójukat, Bosansko Grahovo felől pedig ,Donji Rujani és Celebic felé elindították hadoszlopaikat. A hadoszlop Rujani-Celebic vonalon megtorpant. A horvát védők megakadályozták a további JNA előretörést, Koricina hágó felől is. Ezzel szertefoszlott a JNA Livno medence és Livno város elfoglalására irányuló terve.

A JNA a Kupres medence elfoglalásával stratégia fontosságú Kupresko hágó birtoklásával és Malovan hágó birtoklásával további műveleteket hajthatott volna végre Bugojno és Tomislavgrad irányába. A JNA 1992. április elején műveletet indít, mely során elfoglalják a Kupres medencét, de onnan már nem tudnak további eredményes területszerző támadást végrehajtani Bugojno és Tomislavgradvno irányába.

 

LINK:

Nyugat-Hercegovina:

http://www.wolfline2.eoldal.hu/cikkek/boszniai-hadszinterek-hercegovina-1.resz--bevezeto-.html 

 JNA Offenzíva Dalmácia :

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/horvatorszag-fuggetlensegi-haboruja-1991-1996---jna-offenzivaja-iv.resz.html

 

Dél-Dalmácia

A Jugoszláv Néphadsereg (JNA) 1991. őszén Dél-Dalmácia elfoglalására a 3.katonai körzet (Vojni Oblast"VO") –Skopje 2.hadtest-Podgorica (Crna Gora) és a Kotor bázisra csoportosított haditengerészeti VPO erőit( 9.Boka Kotorska), Kelet-Hercegovina (Neretva folyó kanyon) elfoglalására pedig az 1.katonai körzet-Beograd, 37.hadtest-Uzice erőit, továbbá a helyi Mostar és Capljina városban lévő 4.hadtest-Sarajevo egységeit vetette be. Ezen erőket összefogva egy úgynevezett Operatív Csoportba (OG) vonta össze. Dél-Dalmácia és Kelet,Közép-Hercegovina területén lefolytatandó offenzíva erőit az OG-2 egységei képezték. 1991.őszén az OG-2 megkezdi területszerző műveleteit . Ez idő alatt a JNA strukturális változáson esik át, mely során a 3.VO-Skopje katonai körzet Makedónia önállósulása végett megszűnik és az ezen körzetben lévő JNA erők nagy részét áthelyezik Nis katonai körzetbe, mely a továbbiakban mint 3.VO-Nis látja el funkcióját. Ekkor létrehozzák a Crna Gora-át és Kelet-Hercegovinát kontroláló 4.VO katonai körzetet Podgorica-i parancsnoksággal. Emellett Boszniában létrejött az 1.VO-Beográd és 5.VO-Zagreb katonai körzetéből a 2.VO-Sarajevo.

A Crna Gora-i 2.hadtest-Podgorica az újonnan létrejött 4. VO-katonai körzet-Podgorica erőihez csatlakozik, a Mostar és Capljina városban lévő 10.gépesített brigád a továbbiakban már nem a 4.hadtest-Sarajevo, hanem a 4.VO tartozó újonnan létrejött 13. hadtest-Bileca erőkhöz csatlakozik.Az 1.VO-Beograd erőiből a 37.hadtest-Uzice erőinek nagy részét szintén a 4. VO-Podgorica erőihez csatolják. 1992.évre az OG-2 ennek függvényében változik.

Link:

JNA struktúrális változása :

www.wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-1992.evek-1.resz---strukturalis-hadero-valtozas-a-jna-alkonya-a-jugoszlav-hadsereg-vsrj-letrejotte.html

 

A JNA erőit támogatták a szerb önkéntes, tartalékos területvédelmi erők, melyek a JNA strukturális részét képezték. Továbbá helyi szerbekből verbuválódott szabadcsapatok, melyek élvezve a JNA támogatását hajtották végre katonai akcióikat.

Velük szemben ,egy rosszul felszerelt és jórészt képzetlen helyi önkéntesekből, illetve rendőri erőkből álló, a JNA-hoz képest kis létszámú horvát védelmi erő állt. A JNA „Ajkula/RAM „ offenzíváját két fázisra bontotta dél-dalmáciai offenzíváját. Első fázisban a tengerparti zóna –tengerparti főútvonal –kontrolját jelölte meg, második fázisban a blokád alá vett Dubrovnik teljes birtokba vételét.

Mindezen műveleteket pár napos ciklusokra bontották. Ez azonban nem ment könnyen, sőt az utóbbi célt meg sem tudták valósítani.

 

A JNA Dubrovnik elfoglalására két főbb irányvonalon tört Dél –Dalmáciába.

Egyik irányon a Herceg Novi (Crna Gora) felől az Adria tenger parti főútvonallal párhuzamos nyomult előre, elfoglalva Konavle tájegységet, és a Dinaridák tengerparti magaslatait. Dubrovnik-nál megtorpantak, ahol a helyi horvát katonák feltartóztatták a szerb erőket. A horvát erők szakaszosan hagyták el Prevlavka és Konavle részeket ,visszahúzódtak Dubrovnik-ba.

Másik irányon, a Popovo mezőn át támadott a JNA, Trebinje város irányából Dubrovnik felé, ahol a horvátok a város határában feltartóztatták a JNA erőket.

Dubrovnik-ot szinte teljesen körbevették a szerbek. A horvátok a városon kívül, a város feletti Srd magaslaton lévő TV tornyot és Imperial Fort erődöt birtokolták, valamint a várostól észak-nyugati irányon a tengerparti szakaszt, Zaton, Orašac, Trsteno vonalon, Slano irányába. 1991. októberre a horvát erők az előre törő erőfölényben lévő JNA erők elől elhagyta a tengerparti zónát Dubrovnik és Peljesac félsziget közt . A Slano, Zaton, Orasac, Trsteno települések és környékén lévő horvát erők Kolocep, Sipan … szigetekre vonták ki harcoló alakulataikat.

A JNA, Popovo mezőn át mozgó erőinek egy része tovább haladt Ravno település irányába, ahol a települést megtámadták és elfoglalták. További egységek Zavala-Orahovo Do útvonalon betörtek Dél –Dalmáciába és elfoglalták a tengerparti Slano várost, mi közbe ellenőrzés alá vonták a hegyvidéki terület stratégiai magaslatait.

Ezzel a horvát erők azon részét, mely Dubrovnik várost és környékét védték, illetve Dubrovnik-tól észak-nyugati vonalon a tengerparttal párhuzamosan Zaton, Orašac, Trsteno egy részét birtokolták, a szerb erők körbevették .További célja a JNA vezetésének, hogy két irányból ,illetve a tengerparti magaslatok felől felmorzsolják a Dubrovnik városi és környéki horvát védelmi erőket . Ezt nem tudták végrehajtani.

A JNA Zavala-Orahov Do-Slano vonalra jelentős erőket csoportosított , azzal a céllal, hogy Slano felől támadást intézzenek Neum és a Ston irányába. A céljuk az volt, hogy elfoglalják a teljes Pelješac félszigetet, Korčula szigetet - ahonnan a horvát parti tüzérség tűz alatt tartotta a JNA hadiflottáját- illetve a szárazföldi szakaszon betörjenek a Neretva folyó torkolatvidékére. A torkolatvidéket a horvátok ellenőrzés alá vonták, és ezzel kapcsolódhattak a Capljina, Mostar hercegovinai horvát erőkhöz, létrehozva a „déli műveleti” zónát. 1992. április közepén megalakul a déli műveleti zóna „Juzno bojiste” kihelyezett parancsnoksága (IZM)  Grude (BiH) nyugat-hercegovinai városkában. A déli műveleti zóna foglalta magába a Dubrovnik-Ston-Ploce dalmáciai tengerpart menti hegyvidékes zónát, de fontos szerepet töltött be a déli hadműveleti terület esetében a már boszniai részen elhelyezkedő délkelet-hercegovinai körzet Operatív Csoport Délkelet-Hercegovina parancsnokság Mostar (OG JIH-Mostar) és a északnyugat-hercegovinai körzet Operatív Csoport Északnyugat Hercegovina parancsnokság Tomislavgrad (OG S/ZH-Tomislavgrad), mint „tamponzónák”.

 A terv alapján a JNA Mostar (BiH) városnál lévő erőinek kellett volna a Neretva folyó völgyén át elérni a tengerpartot a Neretva folyó torkoltvidékén. Ott csatlakozhatott volna a tengerparti részen hadmozgást végző JNA erőkhöz. Ezzel elfoglalták volna Dél- Dalmáciát.

Ez azonban nem sikerült, mert a horvátok és muszlimok Mostar és környékléről, Dubrava tájegységről és a Neretva folyó völgyéből kiszorították (Lipanjska Zora, Cagalj hadművelet) a JNA erőket .

 Link:

Hadművelet Lip. Zora , Cagalj:

http://www.wolfline2.eoldal.hu/cikkek/horvat-haderok-boszniai-hadmuveletei--1992.-1.-resz.html

 

A Slano felől támadó szerb erők is megtorpantak, a Pelješac félsziget horvát erői Ston-Zamaslina-Doli területén, valamint a Neum-Topolo-Hutovo vonalon lévő horvát egységek Doli- Rujani -Smokovljani vonalon megtállították a szerb hadmozgást.

A továbbiakban a horvátok Janko Bobetko katonai parancsnok vezetésével ellenműveletbe kezdtek és több eredményes hadművelet végrehajtása után a szerb erőket kiszorították Dél- Dalmáciából. 1992-ben ezen műveletek befejeződtek és a további években stabilizálódtak a frontvonalak.

 A JNA haditengerészeti erőit (JRM) 1991-92. évben folyamatos kivonták a bázisaikról a horvát támadás elől. Elhagyták tengerparti és szigeteken lévő bázisaikat . Ennek során a dél-dalmáciai szigeteken (Hvar, Korčula, Pelješac félsziget Lastovo, Mljet, Elefiat szigetek ) a horvátok tüzér állásokat hoztak létre és a szárazföldi zónától, illetve egy partraszálló hadművelettől távol tartották a JNA haditengerész egységeit. A JRM jelentős veszteségekket szenvedett, mikor hajóhadát a Neretva tengerszorosból vonta ki. A JRM közben támadást intézett Dubrovnik ellen, ezzel lekötötte hajóhadát.

 

Harcok a Neretva folyó deltájánál

(Zelena tabla,Mala bara akció)

 

Ploče (Kardeljevo) a horvát tengerpart dél-dalmáciai északi területén terül el a Neretva folyó deltája mellett. Fontos tengeri kikötő és közúti és vasúti szállítási csomópont. Javarész horvátok lakják így ezen város sem marad ki a háborúból. A horvát Nemzeti Gárda (ZNG)  és Belügy-Rendőrség (MUP) erői Petar Šimac parancsnokságával szervezték meg a város és a régió védelmét. A JNA 9. Haditengerészeti erői (9.VPS) Velina Jovanova parancsnoksága alatt állomásozott a Ploče városban lévő állomáshelyein.

Petar Šimac vezette horvát területvédelmi erők ( TO Ploce, TO Opuzen, TO Metkovic ) ,ZNG 4.brigád Split megerősítve a brigád repülős szakaszával és rendőri egységek MUP, önvédelmi erők szembeszálltak a város és környékén állomásozó JNA erőkkel.

 1991. szeptember 14-én a „Zelena tabla –Mala Bara” elnevezésű akció során a horvátok Ploče városban és a Mala Bara-nál lévő JNA 9.VPS katonai objektumokat és laktanyát körbevették és elfoglalták. A műveletet Simac vezette, akivel együttműködött a Ploce hajókikötőjének igazgatója és a STO (területvédelmi erők parancsnoksága) vezetője. A művelet sikeresen zárult a JNA elhagyta a „Mala Bara” katonai objektumát, amit a horvátok ellenőrzés alá vontak azonnal. Több mint ötezer db. kézifegyvert és hozzá való (120 db. tehergépkocsi) lőszert, 84 db. légvédelmi 20 és 40 mm-es fegyvert zsákmányoltak a horvátok, amiket azonnal hadrendbe is állítottak .

Bár a JNA haditengerészete (JRM) a tenger felől lőtte a várost, a szigeteken (Korcula, Hvar )lévő horvát tüzér állásokból viszonozták a JRM hadihajóinak támadását. A horvátok sikeresen hajtották végre az akciójukat, ellenőrzés alá vonva a Neretva torkolatvidékét és környékét, Opuzen, Metković, Ploče…... A horvátok és a JRM közt 1991.szeptember 13-14. robbant ki az első komolyabb összecsapás a Korčula és Neretva tengeri csatornán, majd ezt követte a 1991.november 14-15.közti ütközete a Split –Brac-Solta tengerrészen.

Link 

Hadszíntér Adria tenger:

www.wolfline.eoldal.hu/cikkek/horvatorszagi-hadszinterek--jadransko-more-adria-tenger.html

 

A sikeres horvát partvédelem és diverzáns műveletek végett a JRM veszteségeit elkönyvelve kivonult a Kvarner öböl, Észak és Közép- Dalmát tengerrészről, elhagyva az ott lévő bázisait és dél-dalmáciai térségbe húzódott, ahol 1991.decemberig Vis szigeten lévő kihelyezett parancsnokság (IKM) irányítása mellett még aktívan részt vettek Dubrovnik támadásában. A JRM 1992.május 30-án kiüríti Vis JRM bázisát és elhagyta az Adria horvátországi felségterületeit és visszavonultak a Montenegro (Boka Kotor ) Kumbor JRM bázisra. A Jugoszláv Haditengerészetet Mile Kandic parancsnok irányította .

A horvát önkéntes nemzeti gárdista erők a Neretva folyó torkolatvidékétől dél felé fokozatosan vették birtokba a területeket. Topolo település és Utrk hegy, Hutovo tótól délre eső zónát. A horvát erők a JNA hercegovinai erőibe ütköztek, mely erők megpróbálták elfoglalni a hercegovinai Mostar, Caplinja környékét, valamint a déldalmát tengerpartot. A ZNG és MUP egységet birtokba vették a Pelješac félszigetet, Ston város körzetét (Dél-Dalmácia nyugati részét), ahonnan támadták a Smokovljani település és Rudina térségében lévő JNA erőket. Október elején a horvátok végrehajtották a partvédelmi (OBT) tüzérségi állások telepítését a szigeteken és tengerszorosokat összekötő tengeri átjáróknál: Zirje, Zecevo, Smokvica, Solta, Brac, Split, Korcula, Peljesac.

 

A JRM három periódusban hirdetett blokádot az Adrián:

 

-1991.szeptember 17-23. Ploce támadása, harcok a Neretva tengercsatornán -

 -1991.október 3-11.- 472. gépesített erők deszant Dubrovnik-nál,Dubrovnik támadása-

-1991. november 8-december 3. -Pula isztriai bázisát elhagyja a JRM, Pag november 21-i támadása, Maslenica híd támadása, humanitárius segélyhajók blokkolása, november 14-15 Split tengerrészen folyó harcok .

A JRM haditengerészet hajózó egységeit a szövetségi néphadsereg légierejének (JRZ) 97. számú repülős dandárja támogatta a Split melletti Divulja és a hercegovinai Mostar-Ortijes katonai repterekről.

 

Popovo polje-Dubrovnik-Konavle

 

Szerb haderők

 

Dél-Dalmácia és Kelet-Hercegovina területén

 

1991. július hónapban a JNA vezérkara döntést hozott Dél-Dalmácia teljes megszállásáról. A végrehajtására a hadseregen belül Jevrem Cokic parancsnok irányítása alatt létrehozták a 2. Operatív Csoportot ( 2-OG) . Cokic 1991.10.14-ig vezette a csoportot, majd átvette az irányítást Mile Ruzinovski, tőle pedig Pavle Stugar. A művelet nem csak a dél-dalmáciai régió ellenőrzés alá vonásáról, hanem Bosznia és Hercegovina (BiH) , kelet és közép-hercegovinai  ( Neretva kanyon-Dubrava )területeinek a teljes elfoglalásáról is szólt. A dél- dalmáciai művelet sikeres végrehajtásához elengedhetetlen volt a JNA részéről a dél és kelet hercegovinai régió kontrolja, hogy innen (Mostar bázis) támadhassanak a horvátországi Neretva torkolatvidéke (Metkovic-Ploce ) ellen. Ploce (neretva torkolatvidéke) elfoglalásával a JNA leválasztotta volna a dél-dalmáciai (Dubrovacka) tájrészt.

 

A JNA művelet fő támadási irányát képezte a dél-dalmáciai tengerpart elfoglalása :Ljubinje – Zavala – Slano; és Ljubovo – Ivanica – Čibači , valamint Grab – Dubravka – Molunat vonalak.

 

 A művelet segéd ,támogató műveleti irányát képezte :Mostar, Ortijes reptér,Neretva folyó kanyonja az az a kelet –hercegovinai műveleti zóna.

 

Az első fázisban a JNA erők feladata volt támadni Capljina-Metkovic-Ploce vonalon. Ennél problémát okozott, hogy a horvátok blokád alá vették a Capljina-i JNA laktanyát, ahonnan a Mostar-i légibázisról helikopterekkel vonták ki a katonákat . A horvát ellenállás már keresztül húzta a JNA vezérkarának azon tervét, hogy első fázisban Ploce kikötőt elfoglalják, és ezzel kettévágják a dél és közép dalmát horvát területeket. A másodlagos feladatukat a JNA erők 1992. júniusig tudták tartani, mely célja volt a Mostar JNA bázis és repülőtér biztosítása. A horvát erők a Neretva folyó jobb partvonalán csoportosultak hogy onnan a későbbiekben (1992.május-június-július )sikeres támadást intézzenek a Mostar-ban lévő JNA erők ellen.

 

Link:

JNA offenzíva

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/horvatorszag-fuggetlensegi-haboruja-1991-1996---jna-offenzivaja-iv.resz.html

 

 

 

 

JNA erők Operatív Csoport-2

 

OG-2 műveleti terület

 

A JNA offenzívájához elengedhetetlen volt a tengerparti zóna kontrolja, a stratégiailag fontos pontok birtokba vétele , Slano –tól Prevlavka-ig. Az Operatív Csoport -2 alá 23 000 -30 000 fős haderő rendeltek. A hadműveletben részt vevő JNA haderők 1991. őszétől 1992.év elejéig folyamatos átrendeződésen estek át,így a műveletben részt vevő kezdeti haderők a művelet közben - a JNA struktúrális változása végett- az újonnan létrehozottkatonai körzetekbe és hadtestekbe csoportosulnak át.

Link

JNA struktúrális változása

www.wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-1992.evek-1.resz---strukturalis-hadero-valtozas-a-jna-alkonya-a-jugoszlav-hadsereg-vsrj-letrejotte.html 

 

Közép és Kelet-Hercegovina műveleti zóna

 1991.ősz elején az OG-2 műveleti csoport közép és kelet-hercegovinai (Neretva folyó völgy, Dubrava ) részét képezte a 1.VO-Beograd katonai körzet erőiből:

 

A 4. hadtest-Sarajevo erői közül:

 

-a 10.gépesített gyalogos brigád-Mostar (Hercegovina brigád) ,

 

-” Veljko Vlahovic brigád, -

 

- Mostar városban lévő Ortijes légibázis és Juzni Logor katonai bázis, valamint       Severni Logor katonai bázison lévő helikopteres erők 171.számú légibázis-Mostar,

 

-431.utász-hídász zászlóalj-Capljina. A cél elfoglalni és biztosítani a Neretva folyó kanyonját Mostar-Capljina vonalon .Támogatva a Mostar 171.légibázis légierejével.

 

A JNA miután kivonult Szlovéniából és végrehajtotta a horvátországi .VO-Zagreb katonai körzetének átszervezését, a körzethez tartozó 13.hadtest-Rijeka erői közül több egységet csoportosított át Hercegovinába:

 

- 13. vegyes páncélelhárító tüzér ezred (13.mpoap),

 

-13.vegyes tüzér ezred(map),

 

-13. katonai rendészet,

 

-13. zászlóalj, ABKO –biológiai –kémiai és atomtámadás elhárító egység,

 

- felderítő csapat,

 

- 13. könnyű tüzér légvédelmi ezred(lap-PVO),

 

-13.gyalogos gépesített brigád (pmbtr).

 

Ezen erők feladata volt biztosítani Mostar környéki JNA bázisokat, főleg a repülőteret és a Neretva folyó völgyét.

 

A 37. hadtest- Uzice, parancsnok Milan Torbic . Crna Gora-án keresztül erőiket a kelet-hercegovinai Nevesinj városnál vonták össze támogatva a Dubrava és Neretva kanyonba lévő 4.hadtest-Sarajevo és Popovo polje területén lévő 2.hadtest és VPO erőket.

 Feladatuk volt támogatni a Ljubine-Ravno-Slano vonal biztosítása, ezzel elválasztották a Dubrovnik várost védő horvát erőket a Neretva folyó deltájának területét ellenőrző horvát erőktől, mely utóbbi erők összeköttetésben voltak a Split –i parancsnoksággal, hátországgal. Továbbá a kelet-hercegovinai Dubrava és Neretva kanyon biztosítása, a Mostar repülőtér védelme .A hadtest erői közül a 208.vegyes tüzér ezred Valjevo-i egysége,melyet a szlovéniai Maribor városban lévő 31.hadtest kivont és átcsoportosított 195.gépesített brigádja erősített meg. A 37.hadtest műveleti erőit támogatta két páncélos zászlóalj T-55 és M-84 tankokkal, valamint a  19.hegyivadász brigád-Uzicka Pozega.

 

Popovo Polje-Dubrovnik tengerpart zóna

 

1991.ősz elején az OG-2 műveleti csoport Popovo Polje és Konavle, Dubrovnik támadási zóna- (támadást megindítani Popovo polje területén, Kelet-Hercegovina felől , illetve Crna Gora (Montenegro) irányából az adriai tengerpart mentén Konavle-Dubrovnik vonalon, elfoglalva Kupari JNA létesítményt és Cilipi repülőteret)-  részét képezte a 3.VO-Skopje  katonai körzetének 2. hadtest-Podgorica erői közül:

 

- 472. gépesített lövész brigád/ Trebinje –feladatuk volt ,megerősítve a területvédelmi erők (TO) Titograd egy zászlóaljával , Dubrovnik elleni manőver keretén belül támadást intézni Taleza-Zaplanik- Zaton és Ljubovo-Ivanica –Cibaca irányon történő támadást kapta feladatul, kiegészülve a tengerparti főútvonal Zaton és Cibaca településeknél történő blokkolásával , valamint a Cilipi repülőtér kontroljával.

 

-5.gépesített brigád–Podgorica- parancsnok Srboljub Zdravković

megerősítve páncélos zászlóaljjal (T-34B)

 

- TO Titograd területvédelmi erők kivétel azon egy zászlóalját ,melyet átirányítottak a 472 gépesített erők támogatására, tartalékot képeztek Trebinje-i bázisukon.

 

- 1. TO brigád 3. partizán divízió feladata volt ellenőrzés alá vonni a Ograde – Grab vonalat és támadást intézni Grab – Dubravka – Pločice irányába .Továbbá részt venni a Cilipi repülőtér kontroljában a repülőtér keleti részén és blokkolni a főutat Poljice és Mikulici területén.

 

Az OG-2 JNA Pula, Sibenik, Split, Vis horvátországi bázisokról a Crna Gora-i Kotor öbölbe kivont haditengerészeti erők 9. Boka Kotorska –„Kumbor” –(parancsnok: Miodrag Jokic) taktikai csoportba (TG-2) összevont erői:

 

-472. gépesített brigád/ Trebinje – 3 és 4. zászlóalj,

-107. vegyes tüzér brigád/ Radovici,

- 337.Tengerészeti logisztikai bázis/Kumbor-Tivat ,

- 9. katonai rendészet(vp),

- 5,vp, „Belih Orlova” különítmény,

-1.RTOP és 2-3.PC hadihajók,

-Mljet sziget radar-csoport

TO Titograd erőkkel megerősítve feladatul kapta Prevlavka és Konavle elfoglalását.

  

- egyéb erők és területvédelmi önkéntes egységek -TO Crne Gore, BiH-ból a kelet-hercegovinai TO erők -Területvédelem (TO Ljubine,TO Danilovgrad), valamint a Crna Gora-i milícia .

1991. Október elejétől a JNA Kelet-Hercegovina ,Crna Gora ,Szerbia erőivel Konavle tájegységtől egészen Ston városig 120 km .hosszúságú zónában 10000 katonával , 100 tankkal, 50 különböző páncélos járművel megkezdték Ston-Dubrovnik-Konavle-Prevlavka tengerparti zóna elfoglalását.

 

Taktikai Csoport TG-2

 

Konavle területén az OG-2 belül a JNA 1991.október 21-től 1991.december 31-ig kialakította a 9.Boka Kotorska parancsnokság taktikai csoportját, TG-2 taktikai csoport. A csoportot Branko Stankovic vezette . Ezen erők Veljko Kardijevic JNA vezérkari törzs főparancsnok 1991.09.29-i jóváhagyásával megindították október eleji offenzívájukat Dubrovnik és tengerparti régió ellen.

 

TG-2 összevont erő:

 

-5.gépesített brigád 3.zászlóalj (2.hadtest) –Podgorica- parancsnok Srboljub Zdravković .

 

-472.gépesített brigád -Trebinje-(2.hadtest) parancsnok Obrad Vicic . A 472 gép. brigád hétszáz fős 3.zászlóalja négy csapatból állt : három gyalogos és egy könnyű tankelhárítós tüzér csapat, 82mm-es és 120mm-es aknavetőkkel felszerelve. A 3.zászlóaljat Kovačević parancsnok vezette ,becenevén „ Rambo”.

 

-1.brigád TO 3. partizán divízió- TO Crna Gora-(2.hadtest)- parancsnok Bozidar Babic,

 

-speciális egység –SP MUP rendőri erők, SP MUP Crna Gora- parancsnok Pavle Bulatovic,

 

- 9. VPS-(megerősítve 472 gépesített brigád 4. zászlóaljával) parancsnok 1991.10.05-ig Krsto Durovic, halála után pedig Milan Zec. A 9. VPS parancsnokságát „Kumbor” bázison ,kihelyezett parancsnokságát pedig Kupari-ban hozta létre. A 9. VPS erőit támogatta a 107. OAG( parti tüzér csoport) erőit. A 107 OAG öt üteg alkotta, egy 85mm „haubica” üteg, egy üteg 130 mm-es „haubica” üteg, október végéről 1992-ig további 130 és 85mm-es ütegeket létesítettek Cilipi repülőtérnél. A 107. OAG tüzér csoportot Stamenov parancsnok vezette.

 

A 9.Boka Kotorska TG-2 csoport műveleti területe Golubov kamen magaslat (Dubrovnik –i öböl feletti hegy)- Orah település-Kocela település vonalig húzódott. Ezen műveleti vonal választotta el a 9.Boka Kotorska  TG-2 támadó erőit a Popovo Polje (Hercegovina)  területén támadó, offenzív műveleteket végrehajtó 2. hadtest-Podgorica erőitől.

A 9.Boka Kotorska erők támadásukat horvát Dubrovnik tengerparti zóna ellen Crna Gora irányából :

-Crna Gora és Horvátország határa-a horvátországi Prevlavka-Konavle-Dubrovnik (5.gépesített brigád)

-Crna Gora- boszniai Ograde –a horvátországi Prapratno-Konavle-Cavtat-Dubrovnik ( 472.gépesített brigád)

 

-és a boszniai Trebinje irányából:

 

- Trebinje- Dubrovnik ( 472.gépesített brigád)

 

vonalon hajtották végre 1991.októberés novembere közt.

 

2.hadtest Podgorica

  

A 2.hadtest, támogatva az 1.”Niksic” partizán brigáddal a boszniai, hercegovinai Popovo Polje területén vonta össze a dél-dalmáciai horvát zóna ellenőrzés alá vonására felállított erőit. A 2.hadtest műveleti területét a 9.Boka Kotorska erők műveleti területéről a Golubov kamen magaslat (Dubrovnik –i öböl feletti hegy)- Orah település-Kocela település vonala határolta el.

A 2.hadtest és 1.”Niksic” partizán brigád erői támadásukat horvát Dubrovnik tengerparti zóna ellen Popovo Polje (Bosznia és Hercegovina) kelet-hercegovinai mezőségi tájegységéből indították meg 1991.október –december közt. Horvátország területén a Neretva folyó torkolatának és Peljesac félsziget irányába történő előretörésük az erős horvát védelem végett a egészen Zaton Doli-Bistrina- Oslje –Dobri Do vonalig jut el. A boszniai, kelet –hercegovinai Popovo polje-t viszont a JNA teljesen ellenőrzés alá vonja a Dubrava tájegységgel együtt. Közép,Kelet-Hercegovinában lényegében a Neretva folyó képezte a horvát erők-JNA közt ütköző zónát 1992.június közepéig.

 

LINK: Kelet-Hercegovina feltöltés alatt

 

OG-2 erőinek strukturális átszerveződése

 

1991.év végén az egész JNA-t érintette a strukturális változás mely során a korábbi három katonai körzet helyett négy katonai körzet (VO) jön létre. Makedónia önállósodik és megszűnik a 3.katonai körzet-Skopje . Makedóniából kivont JNA erőket a 3.katonai körzet-Nis erőihez csoportosítják át. Az 1.katonai körzet- Beograd erőiből kiválik a 5.hadtest-Banja Luka, 17.hadtest-Tuzla, 4.hadtest-Sarajevo és az újonnan létrejött 2.katonai körzet-Sarajevo erőihez csatlakoznak. Viszont a Sarajevo-i 4.hadtestből a 10.gépesített gyalogos brigád erői kiválnak és csatlakoznak a létrejött 4. katonai körzet-Podgorica erőihez. A 4. katonai körzetbe sorolják a korábban 3. katonai körzet-Skopje erőihez tartozó 2.hadtest-Podgorica erőt.

A 10.gyalogos gépesített brigád a 4.katonai körzeten belül hozzásorolták a körzeten belül újonnan létrejött 13.hadtest-Bileca erőihez. Ezen hadtestet alkotta a korábban Rijeka bázisról kivont hadtesti erők. Parancsnok:generális Momcilo Perisic. A hadtest egységei:

 

Mostar provincia:

 -13. hadtest-Bileca

- 10. gépesített brigád

- 10. hercegovinai partizán Terület Védő (TO) brigád

- 11. hercegovinai partizán brigád TO

 

Konjic provincia:

-14.hercegovinai partizán brigád TO

 

Az  OG-2 erők a reform után az alábbiak szerint alakultak:

 

-13.hadtest Bileca (korábban Rijeka) 4.katonai körzet (VO) Podgorica

10. gépesített brigád -Mostar,

171. légi bázis egysége-Mostar,

 

- 2. hadtest Podgorica/Titograd, 4.katonai körzet (VO) Podgorica

1. TO brigád 3. partizán divízió

18. roham brigád,

179. partizán brigád-Niksic (Niksic partizánok)

 

-37. hadtest Uzice 4.katonai körzet (VO) Podgorica

208.vegyes tüzér ezred

 

-haditengerészeti erők 9. VP Sektor Boka Kotor,

 

 

- egyéb erők és területvédelmi önkéntes egységek -TO Crna Gora, TO Titograd területvédelmi erők BiH-ból a kelet-hercegovinai TO erők.

 

1991.december 6-tól az OG-2 erőket a 4. katonai körzet-Podgorica erőiből három főerő alkotta: 37. hadtest, 2.hadtest, 9. VPS alkotta.

Link:

JNA struktúrális változása

www.wolfline.eoldal.hu/cikkek/jugoszlav-hadero-1992.evek-1.resz---strukturalis-hadero-valtozas-a-jna-alkonya-a-jugoszlav-hadsereg-vsrj-letrejotte.html 

 

 

FOLYTATÁS A 2.RÉSZBEN  

 

 

 

 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.