Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK -DALMÁCIA (Dél-Dalmácia 1991.)3.RÉSZ

Dél-Dalmácia "nyugati harcvonal" 

Ston és környéki harcmező, a Pelješac félsziget védelme

 

 

A háború ,a horvát és JNA erők közt 1991.10.01-én kezdődött meg a dél-dalmáciai tengerparti zónában ,mely magába foglalta délről észak felé haladva ; Prevlaka félszigetet, Konavle tájegységet , Dubrovnik és környékét, Slano és környékét , a Neretva folyó delta, torkolat vidékét , Pelješac félszigetet és a környező szigeteket (Mljet, Lastovo, Korčula ...... ) . A dél-dalmáciai tengerparti zóna a szigeteket beleértve a tengerparttól a szárazföld mélységében a Bosznia és Hercegovina-Horvátország  földrajzi határáig húzódott, mely magába foglalta a az egész Neretva folyó torkolatot és a folyó egy szakaszát ,valamint a torkolattól dél felé húzódó Dinaridák hegyvonulatot ,egészen a montenegroi (Crna Gora) földrajzi határig.

A JNA hercegovinai és Crna Gora-i erőivel október 1-5. közt megkezdte a tengerparti zóna megszállását. Erőikkel Debelo Brijeg felől elfoglalták a Konavle tájegységet , a bosznia-hercegovinai Popovo polje (mező) felől pedig megindultak Osojnik ,Slano felé. A JNA erői Popovo polje irányából benyomultak Zavala és Orahov Do településeken keresztül a tengerpartig, Slano település környékére. A JNA erői elfoglalták Konavle tájegységet , valamint Popovo polje felől betörte Orahov Do-Slano vonalon a tengerpartig, ellenőrzés alá vonva Osojnik magaslatot és Čepikuća település környékét.

A horvát véderők, Split városban lévő 6.Operatív Zóna (OZ) parancsnokságának irányítása alatt álló úgy nevezett „Déli Hadszíntér”  hadműveleti szektora (Szektor Dubrovnik) magába foglalta Dél-Dalmácia „nyugati harcvonalát” ( Metkovic-Hutovo –Topolo-Ston vonal) , valamint Dubrovnik város védelmi vonalát, és a tengerpart „kontinens „ mellett húzódó sziget csoportját (Lastovo, Korcula, Mljet, Peljesac félsziget, Elefiat sziget csoport). 

A Dél-Dalmácia „nyugati harcvonala átért Bosznia és Hercegovinába (BiH) a Drijen-Zelenikovac- Hutovo- Hrasno-Stolovi- Derani vonalon. 

 

A 6. OZ –Split operatív zóna parancsnokság, Déli Hadszíntér parancsnokság (Ploce), Dubrovnik szektor parancsnokság , Peljesac Védelmi Parancsnokság (Topolo-Ston harcvonal) feladata volt megakadályozni a JNA betörését a félszigetre.

A félszigeten két járás osztozkodott Duba Peljesacka- Stankovici vonaltól észak nyugati irányba ( Stankovici, Orebic, Viganj, Loviste) lévő területek Korcula járáshoz tartoztak, mely magába foglalta Korcula szigetet. Ezen járásban a védelmet a horvát járási Védelmi Parancsnokság –Korcula (ZOOK) látta el Zdravko Zuvela parancsnok vezette erőivel. Peljesac félsziget Duba Peljesacka- Stankovici vonalától délkeletre húzódó terület a Dubrovnik járáshoz ( később 1992-ben megalakuló Ston járáshoz)  tartozott ( Ston, Žuljana, Dubrava, Tomislavovac, Putnikovići, Brijesta, Zabrđe, Dančanje, Sparagovići, Duba Stonska, Boljenovići, Česvinica, Metohija, Luka, Hodilje, Mali Ston, Ston, Broce, Zamaslina, Zaton Doli ). Ezen a területen a Ston városban megalakult járási Védelmi Parancsnokság (ZOOS) kontrolálta a védelmet Ante Bilic parancsnok vezette erőivel. A Korcula járás és Ston járás Védelmi Parancsnokságai közösen erőikkel vették fel a harcot a jóval szervezettebb, haditechnikailag fejlettebb és képzettebb Jugoszláv Néphadsereg erőivel szemben, mely erők Slano és Rudine irányából megkezdték hadműveletüket Peljesac félsziget elfoglalására. 

1991. május-júniusban a horvát kormányzat és fegyveres erők főparancsnoksága létrehozta a reguláris horvát haderőt, mely lehetőséget adott Ston város védőinek is egy rendezett, reguláris felfegyverzett katonai csoport megalakítására a már védelmi feladatokat vállalt önkéntesek soraiból.

Ston város védelmi parancsnokság

 

(Peljesac félsziget kapujának védelmében)

 

1990. április 14-től a Peljesac félsziget „kapujában” lévő történelmi Ston városkában a helyi horvát HDZ (Horvát Demokrata Közösség) párt közreműködésével önkéntesek toborzására került sor a közelgő háborús helyzetre való tekintettel. A kezdetleges fegyverzettel rendelkező területvédők a HOS ( Horvát Felszabadító Erők) és ZNG (Horvát Nemzeti Gárda) soraiból álltak össze Peljesac félsziget védelmében.

Ston város fontos stratégiai szemponttal bírt Peljesac félsziget védelmében, hiszen a városka képezte a félsziget „bejáratát”. Peljesac félsziget megvédésében szerepet vállaló erők koordinálására a Horvát Haditengerészet (HRM) tábornokát jelölték ki, Petar Simac (Stimac) személyében.

A Korcula szigetén lévő nemzeti gárdista erőket (ZNG) Zdravko Zuvela vezett, míg a Peljesac Ston védelmi erőket Ante Bilic.

Peljesac félsziget védelmében fontos szerepet játszott a félsziget egy részén járási illetékességgel bíró Korcula. 

Korcula

Korcula járás első fegyveres csoportját a Marko Muljan vezette területvédők ( a Dubrovnik akkori 116. dandárjának koordinálása alatt)  és a Stanko Sutalo parancsnok vezette rendőri erők (rendőrállomás "PP" Korcula) alkották. Ezen erők elsőként a JNA agressziójával szemben a Dubrovnik harci zónában kerültek bevetésre, Konavle tájegység, Osojnik település, Cepikuca település területén.A JNA heves és jelentős erőfölényben történő előretörése végett a Korcula-i erők végül Trsteno településen keresztül - mivel Slano tengerpart várost már ellenőrzés alá vonta a JNA- kivonásra kerültek Sipan szigetre és onnan Korcula szigetre. 

 

1991.áprilisában megalakult a horvát Korcula járási válság törzs Tonca Gavranic vezetésével, mely megkezdte a védelmi fegyveres szolgálat megszervezését. Korcula járás a Korcula sziget területe mellett kiterjedt Orebic Peljesac félszigeten lévő területére (Nyugat Peljesac) egészen Mokalo-ig.

 

korula.jpg

1991.07.23-tól megkezdte működését Korcula szigeten a horvát nemzeti gárda (ZNG), Zdravko Zuvela vezetésével, mely erő kezdetben zászlóalj szintű volt. A zászlóalj két századból, egy „keleti” és egy „nyugati” századból állt. A „keleti” századot Tonci Gatti parancsnok, a „nyugati” századot pedig Ivan Separovic vezette.

1991.augusztus 20-tól a két  századból a mozgósítás és önkéntesek felvétele eredménye képen négy század lett:

 

- 1. „Orebicka” század- parancsnok:Tihomir Antunovic

- 2. „Korculanska” század- parancsnok: Mirko Duhovic

- 3. „ Blatska „ század- parancsnok: Marko Sarledic (Sajeta)

- 4. „ Veloluska” század- parancsnok: Goran Borovin

 

A JNA Korcula szigeten három létesítményben állomásozott;  Korcula városban, Raznjic félsziget (Lumbarda) és Privala félszigeten ( Vela Luka). Raznjic–nál „félsziget” ( Lumbarda) a jugoszláv haderő partvédelmi tüzér üteget állomásoztatott négy 88.mm-es ágyúval felszerelve. Hasonló ütegek voltak még Berkovica (Lumbarda) területén ( két 85.mm-es ágyú) és Velo Dance  (Vela Luka) területén (két 85.mm-es ágyú). Továbbá rádió állomást a Vela Luka várostól délre lévő 376.m-es Hum magaslaton.

1991. szeptemberében elkezdődött a horvátok JNA létesítmények elleni blokád sorozata, mely során 13-14. közt a horvát erők békés tárgyalásos úton birtokba vették Korcula sziget összes JNA objektumát, melyet a JNA erők elhagytak. A Korcula-i kaszárnya JNA parancsnoka a horvát származású Tomislav Katic volt, aki a horvát erőkhöz csatlakozva közreműködött a Korcula-i JNA katonai objektum békés úton történő átadásában.

A Korcula-i katonai létesítmény megszerzésével a horvátok ZNG Korcula kétezer gyalogsági fegyverhez, huszonöt ágyúhoz, légvédelmi haditechnikai fegyverzethez, logisztikai eszközökhöz, szállító járművökhöz és munícióhoz jutottak. Az egykori JNA tiszt Tomislav Katic került a horvát nemzeti gárda Korcula Járási Védelmi Parancsnokság élére. Korcula szigeten a ZNG erőn kívül jelen volt a belügyi erőket képviselő rendőrség és a Nemzeti Ellenállás önkéntesei.  A Nemzeti Ellenállás önkénteseit a rendelkezésre álló JNA hadizsákmányból felfegyverezték és őrző-védő feladatokat láttak el.

 

A horvát erők szeptember közepére teljes mértékben kontrolálták Korcula szigetét, ahol a sziget védelme érdekében a megszerzett haditechnikából partvédelmi ütegeket és szakaszokat létesítettek a Jugoszláv Haditengerészet (JRM) „ Jugoflotta” által még ellenőrzött Vis és Lastovo sziget irányából cirkáló hadihajóival szemben:

 

- 85.mm-es partvédelmi tüzér üteget (OTB)  helyeztek el Privala félszigeten (két 85.mm-es ágyú) és Velo Dance szigetfokon (két 85.mm-es ágyú), 85.mm-es partvédelmi tüzér szakaszt Lumbarda részen Berkovica területén (két 85.mm-es ágyú) és Raznjic részen négy 88.mm-es ágyút. .

 

- 76.mm-es partvédelmi tüzér üteget (Potb) létesítettek :   

            két 76.mm-es ágyú Trpanjska Duba (Peljesac)

           két 76.mm-es agyú    Loviste (Peljesac)

           egy 76.mm-es agyú Racisce (Korcula)

                két 76.mm-es agyú Blace /Zahumlja (Korcula)

 

További védelmi erőként létrehoztak egy páncélosok elleni szakaszt 9 K 11 „Maljutka” vezérelhető rakétával ellátva Vela Luka (Privala) területén, valamint egy intervenciós szakaszt, mely szakasz a sziget déli oldalán "Brusje" hegyrésznél foglalt állást és egy hajózó osztagot (ONB Zrnovska Banja és Vela Luka), valamint légvédelmi egységet (PZO), mely légvédelmi szakaszokat Vela Luka/Privala, Blato, Zrnovo/Korcula területére helyezték ki. Továbbá egy diverzáns ellenes szakaszt (PDV), mely szakasz szintén a déli partvonalát biztosította Korcula szigetnek Sveti Petar, Saknja rat területénél, tűzvezető-felderítő és aknavetős 82-120.mm.üteget a sziget déli részére Lumbarda körzetébe helyezték ki. A szigeten Zrnovo településnél lévő „Sveti Staz „ magaslaton a horvátok vezetési pontot (RC-1), irányítási centrumot létesítetek a katonai erőik koordinálására. Ezen létesítmény október 07-én a jugoszláviai légierő rakétákkal támadta. További rádió adóállomást létesítettek Cara településnél és Vela Luka településnél a Hum 376.m.magaslaton (itt korábban a JNA is rádió állomást működtettet). Lehallgató rádió központot pedig Pupnat településnél alakítottak ki a horvátok. A katonai kórházat Korcula városban hozták létre, felvilágosító információs központtal. 

 

Korcula szigeten a horvát haditengerészet (HRM) is megkezdte működését szeptembertől. A HRM támogatták a Korcula szigeten lévő hajóüzemek, a Vela Luka városi „Greben” és a Korcula városi „  Radez” , ahol nemcsak a hajókat látták el hadi jelleggel, hanem egyéb haditechnikai kiegészítőket is legyártottak. A haderőket támogatta a Blata településen lévő „Trikop” textil üzem is. 

 

A Védelmi járási Parancsnokság Korcula (ZOOK) vezetési pontját Blato településen alakította ki. Itt volt a "Blatska" ( 3.) század parancsnoksága is, valamint egy légvédelmi üteg. A 3. század védte a sziget déli oldalát Prizba és Grscica közt, valamint a Brna öblöt.

A ZOOK Nemzeti Gárda (ZNG) 1. századát (Orebic) a Peljesac félszigeten lévő Viganj- Kuciste- Orebic- Trpanj vonalon helyezte védelembe. A félszigeten Hvar sziget irányába két pozícióból ellenőrizték a tengert, egyik volt egy partvédelmi üteg (Potb) két 76.mm-es ágyúval Loviste településnél, a másik pedig szintén partvédelmi üteg "Potb" két 76.mm-es agyúval Trpanjska Duba-nál. 

A ZOOK ZNG 2. százada (Korcula) védelmezte Racisce- Korcula- Lumbarda vonalat. A 4. század (Vela Luka) védelmezte Privala- Vela Luka-  Vranine vonalat. 

 

 

1992.júniusára Korcula járásban lévő helyi erők :

 

-1. gyalogos raj (1992. októberig biztosította a Korcula –i laktanyát).

-2. katonai rendész raj

    (1992. novemberig Korcula városban

     a helyi rendőri erőkkel látnak el

     rendvédelmi és közbiztonsági feladatokat)

- önálló egység „ DB”Korcula ( 500 fős önálló                                                   zászlóalj szintű erő)

- MOMP „ Morski Psi”vegyes tengerész gyalogság                                       -Korcula ( 500 fős önálló erő)

- MOMP Peljesac (Orebic század )

- partvédelmi tüzérségi üteg (OTB) Raznjic (88.és 85.mm-es üteg 120 fővel , két tüzér szakasszal, légvédelmi és  gyalogos szakasszal) az üteg kihelyezve Lastovo szigetre (Velje) .

-„Sektor Juzni Jadran HRM” - haditengerészeti  műszaki szakasz „Dél-Adria”

- katonai létesítmény biztosító műszaki szakasz

  ( korábbi JRM bázisok őrzése  Lastovo szigetén, Aknamentesítés a szigeten)

 

1991.09.01 és 1992.06.01.a Korcula-i erők a sziget védelmét látták el, mind amellett 1991.11.16-án partvédelmi erőikkel Privala- Loviste- Blaca területén sikeresen vették fel a harcot a JRM hadihajózó flottájának támadásával szemben.

 

LINK:https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/horvatorszagi-hadszinterek--jadransko-more-adria-tenger.html

 

1991.11.20. és 1992.05.24. közt a Korcula-i erők részt vettek Peljesac félsziget védelmében , majd 1992. 05.20-tól meginduló felszabadító hadműveletben támogatva a horvát hadsereg 1. gárdista brigádját 1992.06.01-ig. Részt vettek 1991.06.02-től 1992.09.07-ig Lastovo sziget aknamentesítésében.

 

1993-94-95.évben a Korcula erők Vegyes Osztag és Honvédő Egység (MODB) a sikeresen visszaszerzett dél-dalmácia területek aktív védelmében látott el feladatokat, mely során 1993.06.13-1993.10.15. közt Lopoc falunál, 1993.10.27-1994.01.05. a hercegovinai Bregava tájrészen, 1994.01.10-1994.04.01. és 1993.01.09-1993.05.03. közt, valamint 1993.07.25-1996.01.10. közt Rupni Do- Belenic-Zavala falvaknál, 1995.03.05-1995.10.05. közt Prevlaka-Debeli Brijeg területén vettek részt aktív védelemben.

 

Ston

(1992-ig Dubrovnik járás)

 

dubrovniki.jpg

Ston járás védelmébe bevonásra kerülnek a Déli Hadszíntér Parancsnokság alá (parancsnokság: Ploce városban) más területekről átirányított egységek: 114. brigádból Split, 53. tengerész-gyalogos egység”MDP” –Split, 4. brigádból Split, 116. brigádból Metkovic, PZO üteg Ploce, 155.mm-es „haubica” szakasz 113. brigádból Sibenik, HRM Ploce, önálló egység Korcula, MTMD Korcula. A 6.OZ Split a Szektor Dubrovnik hadszíntérre irányította 1991.október 1-től fő manőverező, jól felszerelt és képzett 4. dandárját, brigádját, a Horvát Haditengerészet (Hrvatska Ratna Mornarica „HRM”) pedig kihelyezett parancsnokságot (IZM) hozott létre Ploce településen, ahonnan koordinálta a Peljesac félsziget, Ston járás védelmét ( Peljesac Védelmi Parancsnokság ).

Peljesac félsziget védelmében 1991. év elején több  harcoló horvát alakulat is felsorakozott:

- önálló egység „DB” Korcula ( 500 fős önálló zászlóalj szintű erő)

-„Zupska” század „tengerészgyalogsága”

- 2. önálló század 4. brigád Split

                                 ( 4.manőverező dandár önálló százada)

- önkéntes szakasz Pula

                           ( tengerészgyalogság Isztria, Pula város )

-Ston rendőri szakasz

- „Stonska” század ZNG

1991.06.10-én Ston városkában megalakult a „Stonska” század, Bozo Sare parancsnok vezetésével. A századot a Dubrovnik védelmét ellátó dandárhoz, a 116. brigádhoz (1992.januártól 163. brigád) sorolják be. A „Stonska” század 127 fővel kezdi meg működését, de már június 28-án átesik egy megreformáláson, mind a haditechnikai fegyverzet mind a feltöltöttség szempontjából.

A „Stonska”század feladata volt első közt Peljesac félsziget Ston város stratégiai védelmében fontos tengerparti öbleinek biztosítása, ahol az esetleges partraszállást a JNA haditengerészeti erői végrehajthatják a Ston ellenőrzése alá vonása céljából. A század biztosította Prapratno öblöt és Broca településnél (Stonski tengercsatorna) lévő  öblöt. Ezen öblök fontosak voltak a Peljesac félsziget és Dubrovnik valamint a horvát ellenőrzés alatt álló Elefiat sziget csoport (Olip, Jaklan, Sipan, Kolocep, Lokrum) közti tengeri összeköttetés szempontjából. A század közreműködött Sipan sziget evakuálásban, amikor is a sziget Sudurad városkájából hajókkal szállították át a felszerelést és embereket Dubrovnik Gruz kikötőjébe. Dubrovnik JNA (Jugoszláv Néphadsereg ) blokádja során a „Stonska „század közreműködik a civil lakosság tengeri úton történő evakuálásában, mely során többek közt

 

- "OBT " partvédelmi tüzérség 85.mm és 88.mm.ágyúval

- "Potb" tüzér-ágyús szakasz 76.mm-es „ZIS” ágyúval

- vegyes könnyű tüzér üteg /légvédelem (PZO)

- logisztikai egység

- Tengerészgyalogos Osztag-Peljesac " MOp"):

Parancsnokság (ZM) kihelyezve Ston városba. A vegyes tengerész-gyalogság főparancsnok Ante Bilic volt. A vezérkari stáb parancsnoka Berivoj Mrkovic (1992.03.25-ig). A MOMP-Peljesac feladata volt tartani a Peljesac félsziget „bejáratát” Malo Selo- Rodilje- Mali Ston- Supava hegység- Zec hegy vonalon. Az egység kihelyezett műveleti parancsnokságot  (IZM) alakított ki Topolo településnél a Bistrina védvonal ellenőrzése végett. Az egység biztosította Peljesac félsziget mélységi diverzió elleni védelmét és Korcula , Lastovo sziget védelmét. A tengerészgyalogos vegyes osztag erői:

 

-felderítők, parancsnok: Perica Miljovic

 

- intervenciós szakasz Trpanj város,

parancsnok: Bruno Koludrovic

 

- intervenciós szakasz Slano város,

parancsnok: Ivan Pavlicevic

 

- hajózó fegyveres csoport (SNG),

            parancsnok: Milan Grba

 

- tengeri diverziós csoport (SPD),

                parancsnok: Tihomir Lukovic

 

- tengeri diverzió szervező csoport (SOPD),

              parancsnok: Ante Bulica

 

-katonai rendészet

 

- 1. tengerészgyalogos század,

               parancsnok: Ante Radovic

 

-2. tengerészgyalogos század,

                 parancsnok: Petar Borovina

 

- 3. tengerészgyalogos század,

                 parancsnok:Bozidar Sare

 

.- vegyes tüzér-aknavetős divízió (MAMD)

 

- szakaszparancsnokság

 

- 85.mm-es ágyús üteg

 

- 120.mm-es aknavetős szakasz

 

- 76.mm-es „ZIS” ágyús üteg

 

- 82.mm-es aknavetős század

 

-  vegyes könnyű tüzér-rakétás üteg (légvédelem) (MLARB PZO)

 

- szakasz vezetés irányítás

 

- logisztikai század

 

- MOMP „ Morski Psi”vegyes tengerész gyalogság -Korcula

1991.november 13-án megalakult Korcula sziget a korábban 1991.júniusában létrejött helyi Nemzeti Gárdista (ZNG) zászlóaljából Vela Luka városban a sziget tengerész gyalogsága (MOMP-Korcula„ Morski Psi”) Zdravko Žuvela vezetésével . A Járási Védelemhez tartozott Orebić-i század (Orebićka satnija” később MOMP Peljesac”), a Korčula század egy csoportja (Korčulanska satnija), illetve a Blato század (Blatsko satnije) egységéből egy szakasz.

- MOMP Korcula:

- Orebic század –

            ( 1992-től MOMP Peljesac)

- Korcula század egy csoporttal

- Blato század egy szakasszal

 

 

A 4. brigád bevonása Dél-Dalmácia „nyugati” harcvonalának védelmében

1991.11.06-án a Horvát Hadsereg 6.OZ Split parancsnoksága a 4. brigád 2. egységét 250 fővel , Zlatko Rogulj parancsnok vezetésével az Operatív Csoport (OG) Dubrovnik , Cepikuce –Lisac-Smokovljani-Visocani vonalra vezényli megerősíteni a védvonalat , tekintettel a szerb JNA erők megállítására. A 6.OZ Split OG Dubrovnik (szektor) hadműveleti operatív csoportját Luka Dzanko vezette. a 4. brigád 2.egysége huszonöt napig erősítette meg a vonalat a helyi erőknek besegítve.

Dubrovnik város esetében kritikus volt a védelmi helyzet, ezért a 2.egységből egy megerősítő szakaszt vezényeltek a város védelmére. A harminckét fős szakaszt Marko Bitunjac vezette.

A szakasz december 1-től 12-ig Dubrovnik –Sustjepan részén vett részt a védekezésben ,mely során Marko Bitunjac és egy gárdista életét vesztette.

A helyzet nem volt könnyű a Ston-Cepikuce vonalon sem ,ahol a 4. brigád 2. egységének erőit 82.és 120mm-es aknavetőkkel és BST (hátrasiklás nélküli) könnyű mobil ágyúkkal erősítették meg. December elején a 2.egységet rövid pihenője után a OG Sinj műveleti zónába vezényelték Svilija –Pribude-Ramljane vonalra.

A 4.brigádból a OG Dubrovnik zónába a 4. egységgel váltották a 2.egységet. A 4. egység Damir Kristicevic vezetésével december 17-én irányították a dél –dalmáciai Klek város területére. December 20-21-én az egység elfoglalta védvonalait .

Az egység 1. százada : Matica stijene-Stupa-Bezime vis ,

a 3.százada :Topolo-Bezime vis –Imotica vonalon helyezték el ,

  a 2. százada pedig tartalékot képezett Klek városban .

 A zónában a horvát erők 156. brigádja : Vepar-Stedrica vonalon védekezett.

 A 4.brigád (br) 4.egység 2. önálló százada a Utrk magaslaton foglalt védállást.

 A szerb JNA erők és hozzájuk csatlakozó helyi szerb önkéntes egységek a Smracevac-Velec Oslje- Visnjica vonalon helyezkedtek el. A páncélos századdal megerősített gyalogságuk két támadási irányon erőltette a támadást. Egyik az adriai főútvonal „magistral” volt, a másik irány pedig Smokovljani-Oslje-Duzi. A tüzérségi támogató egységüket Smokovljani településen helyezték el.

A horvát erők miután védvonalaikat megerősítették, felkészültek a szerb erők visszaszorítása érdekében végrehajtandó műveleti feladatok végrehajtására. Első akciók közt szerepelt a Sumet magaslat ellenőrzés alá vonása. Az akciót Miroslav Usljebrka 2. önálló század parancsnoka vezette.

A katonai feladatban a 2. önálló század és a 113. brigád tüzér alakulata. A Sumet magaslat stratégia szempontból fontos volt ezért elfoglalását követően azonnal megerősítették.

A 2. önálló század a továbbiakban Cepikuce területének védelmére vezényelték. A harcok súlyossága közepette a század elfoglalta Cepikuce környékét ,mely során két katonájukat elvesztették, és heten súlyosan megsebesültek. A veszteségek után a századot vezetésével Nediljko Grubisic vezette. A századot megerősítették két páncélozott szállító „transzportert” harci járművel .

November 27-én a századot Peljesac védelmére vezénylik ,ahol a Zaton Doli-Gornji Zaton vonalon foglalnak állást. December 1-3.között Doli és Zamaslina védelmét látták el.

A támogató tüzérség – 120mm-es aknavetős (MB) üteg Vicko Mardesic vezetésével Cepikuce területén kezdte meg működését, majd Topolo- Imotica vonalra vezényelték őket .

A 4. brigád felderítő szakaszát már októberben a Cepikuce területén működtették Topolo –ban kihelyezett védállásból . Feladatuk volt a stratégiailag fontos Timor magaslat ellenőrzés alá vonása. Felderítést végeztek Ston-Cepikuce vonalon .

 

Szerb erők 1991.novemberre

Dél -Dalmácia területének jelentős részét veszi birtokba a JNA és a helyi szerb területvédelmi osztagok (OdTO). Harci vonalukat a szerb erők  Pologrina magaslat- Zamasline település- Mali Voz település- Bistrina tenger öböl hídfője , a Smcevac 277m. magaslat- Veles magaslat- Oslje település- Vardar magaslat- Vrsnija magaslat- Volunac magaslat- Krizeva magaslat- Dobri Do település- Humac magaslat –Turkovici- Velja Sela település-Murasnica település-Trcina település- Velja Meda település- Trebisnjica folyó- Orlov kuk 508.m.magaslat- Gola Brda település- Udora település- Ober település- Bjelovceva Mahala település- Bjelojevic tájegység- Zujina gradina hegység –Marica Kuce település területén húzódó harcvonalat egészen a hercegovinai Deransko tóig. Ezen vonal képezte a nyugati frontvonalukat .A szerb erők a déli frontvonalon ellenőrzés alá vonták a szárazföld tengerparti szakaszát Pologrina- Slano- Orasac- Zaton –Lozica vonalat.

A JNA 472. gépesített-gyalogos dandárja ellenőrizte Doli -Donta Doli- Zaton Doli- Bistrina öböl- Smcevac 277m. magaslat- Veles magaslat- Oslje település- Vardar magaslat- Vrsnija magaslat frontvonalat. A dandár bal szárnyvonala :Doli- Donta Doli- Zaton Doli- Bistrina öböl a jobb szárnyvonala Vrsnija (Visnjica) magaslat- Volunac magaslat -Tocionik település- Cepikuce település vonalon húzódott. Páncélos-gépesített erőit Oslije és Smokovljani településeken vonta össze, tüzérségét pedig Cepikuce- Trebimlja- Cicina településeknél valamint Rudine és Smokovljani területén állomásoztatta.

A Visnjica magaslat- Volunac magaslat- Krizeva magaslat- Dobri Do település fronvonalat a JNA " V Vlahovic" gépesített-gyalogos dandárja ellenőrizte . A brigád bal szárnyvonalát képezte a 472. gépesített- gyalogos dandár jobb szrányvonala, míg a jobb szárnyvonalat pedig a Rujnica 722.m. magaslat- Lisac 809.m.magaslat vonala.

Dobri Do településtől északra már a "Danilovgrad" Teröletvédelmi Osztag (OdTO) ellenőrizte a frontvonalat Humac magaslat –Turkovici- Velja Sela település-Murasnica település-Trcina település- Velja Meda település- Trebisnjica folyó- Orlov kuk 508.m.magaslat vonalon. Az OdTO "Danilovgrad" bal szárnyvonalát képezte a "V.Vlahovic" dandár jobb szárnyvonala, míg a jobb szárnyvonalat az Orlov kuk magaslat- Misljen település vonala. Az osztag parancsnokságát Ravno településen alakította ki. 

Az Orlov kuk magaslattól a Gola Brda település- Udora település harcvonalat  már az OdTO "Ljubinje" ellenőrizte. Az oszatg parancsnokságát Ljubinje településen alakította ki. Az osztag bal szárnyát képezte a "Danilovgrad" OdTO jobb szárnyvonala, míg a jobb szárnyvonal az Udora település-Pocrnje tájrész vonalán húzódott.

Udora településtől észkra eső frontvonalat  Ober település- Bjelovceva Mahala település- Bjelojevic tájegység- Zujina gradina hegység –Marica Kuce település vonalon egészen a hercegovinai Deransko tóig már a Stolac városban parancsnokságot kialakító 13. hadtest (JNA) erői ellenőrizték egészen Mostar városig. 

 

Történések

Októberi harcok

Október 10-15. A horvát erők Déli Hadszíntér parancsnoka, Mate Šarlije-Daiđe (1991.októberig) parancsnok  a Korcula ZNG „9 K11” „Maljutka” rakétás szakaszát Ston város területére irányítja. Feladatuk a JNA haditengerészeti erőinek , hadihajóinak a Mljet tengerszorosban történő támadásának elhárítása. Októberben a horvát önkéntes szakaszokat , csoportokat a „9 K11 „ szakasz kivételével a Zdravko Žuvela vezette Nemzeti Gárda (ZNG) Korcula zászlóaljának egységes irányítása alá vonták .

1991. október 28-án a Jugoszláv Haditengerészet (JRM) RTOP-406 (rakétás-tüzér naszád) hajója a Mljet tengercsatornán cirkálva támadást hajtott végre a horvátok partivédelmi tüzér állása ellen (MOTB 85/88.mm agyú) Doli településnél.

 

Novemberi harcok

 

A horvát erők Déli Hadszíntér, Szektor Dubrovnik (OG Dubrovnik- szektorban lévő horvát erők operatív csoportja) főparancsnoka, Luka Dzanko (Déli Hadszíntér Parancsnokság vezetője 1991.augusztustól-1992.áprilisig) megkezdte a műveleti támadó feladatok előkészületét, mely a Treskavac magaslaton lévő szerb figyelőállás ,valamint az Orahov Do település környéki szerb állások megtámadását vette célba.

Željko Seretinek vezette akcióban a „76mm-es ZIS” szakasz 146db. löveget lőtt ki a szerb célpontokra Rujnica és Orahov Do térségébe. Az akciót, nem lassította a Čepikuća felől támadó szerb egységek .

A JRM (Jugoszláv Haditengerészet) második támadását november 4-én hajtja végre két harci hadihajójával, mely során a Stonska század önkéntesei valamint az „ Argentina Legionara” csoport katonái Olip szigetről RRB-22 vállról indítható rakéta vetővel  az egyik JRM hadihajót ( 79. hadrendi számú) eltalálják és megrongálják, a másik JRM hadihajó a nyílt tengeren keresett menedéket. Ettől kezdve a JRM nem merészkedett be a Mljet és Sipan tengeri csatornákra.

1991.november 13-án megalakult Korcula sziget Nemzeti Gárdista zászlóaljából (1991.júliusban jött létre) Vela Luka városban a sziget tengerész gyalogsága (MOMP-Korcula„ Morski Psi”) Zdravko Žuvela vezetésével .

November 16-án megkezdődött a horvát erők JRM ( Jugoszláv Haditengerészet) hajóinak tengeri blokádja elleni támadása. A JRM elhagyta a Korčula tengerszorost és Mljet sziget mögött horgonyzott le hadihajóival. A JRM még kontrolálta Vis, Lastovo, Mljet sziget egy részét, valamint a déli tengerrészt Slano –i öbölig.

 Miután a horvátok a JRM tengerparti blokádját sikeresen megszüntették , megkezdték a Ston környéki védelmi vonalak folyamatos kialakítását.

1991.november 17-én Metkovic ,Neretva folyó parti városban megalakult a 116. brigád- Metkovic. A brigádot négy egység alkotta. Az 1.egység-Metkovic, 2.egység Ploce, 3.egység –Nova Sela, 4.egység-Blaca. Ston-i egysége 1992-ben alakul meg. A Dubrovnik-ot védő 116. brigád nevet változtat és lényegében decembertől már 163. brigád néven folytatja tevékenységét Dubrovnik és járásának védelmében.

A 116.brigád a Ston harctértől a Hutovo Blato-ig részt vesz a védekezésben. Egységeit a Bistrina – Popovo polje vonalra vezénylik.

A JNA és szerb milíciák a tengerparti részen megerősítették erőiket , és Ston felé támadtak . Ston környékén rosszabbodott a helyzet november hónapban. A horvátok ,egy gyalogos brigáddal, tüzérséggel, és páncélos csoporttal megerősítette a Slano- Rudine vonalat. A horvátok a főerőket a Bistrina öböl felett átívelő híd és Hutovo közti vonalra koncentrálták, ahonnan ellenőrizték a Neretva folyó völgyet északra és a déli tengerparti zónát.

November 18.-21. Miután a JRM hadihajóit „ elűzték” a horvátok a Mljet tengerszorosból , a Željko Seretinek parancsnok vezette "Korcula járás Védelmi Parancsnokság erőivel, (76.számú páncélosok elleni ágyűs üteg "potb"), a védelemből a „76 mm ZIS” mobil tüzérségi ágyúkkal felszerelt Trpanj –i szakaszt kivonták Trpanjska Duba településről a Smokovljani közeli Oštrikovac magaslathoz, Visočani településhez.

November második felében a szerb erők gyalogos és gépesített erői Slano és Rudina irányából tüzérségi és légi támogatás mellett november 21-24. közt elérik Doli települést.

November 20.-21. A szerb önkéntes milíciák , melyeket a horvátok csak „csetnikeknek „ hívtak , a JNA légi és tüzérségi támogatása mellett behatoltak Doli faluba. A szerb szabadcsapatokat több mint tizennégy JNA harci repülő támogatta.

A horvátok kivonták egységeiket Doli településről ( Zaton Doli, Doli, Donja Doli) ; két 88mm-es ágyút Split felé, két 85mm-es ágyút Ston mögötti ,Prapratno településhez, egy ZIS 76mm-es pedig Konštari településhez. A JNA harci repülői folyamatosan támadták Ston városnál lévő várfalat, ahol a horvát védelmi állások húzódtak. A horvátok légvédelmi tüzérség lelőtt egy „Galeb” típusú harci repülőt.

A ZNG zászlóalj gyalogos százada ,megerősítve egy aknavetős (82mm-es ) szakasszal a Ston környékén elfoglalta állásait ,november 21-24. közti időszakban. Az egység a Zdravko Žuvela vezette ZNG zászlóalj, és a e Tomislav Katić vezette Korcula Járási Védelem parancsnoksága alatt állt. A Járási Védelemhez tartozott Orebić-i század (Orebićka satnija), a Korčula század egy csoportja (Korčulanska satnija), illetve a Blato század (Blatsko satnije) egységéből egy szakasz .A Korčula század helyettes vezetője Marko Sokandić volt.

Miután a szerb erők elfoglalták Čepikuća környékét, Slano és Rudina felől támadást kezdtek Ston irányába.

November 22. Az „Orebićka” század egysége és a horvát ZNG zászlóalj egy része megérkezett Doli településhez. Délelőtt 09.00 órától , délig ,12 .00 –ig a horvát tüzérség 85mm-es és 76mm-es ZIS ágyúkból lőtte Slano környéki szerb állásokat , Banići, Trnova , Mravinca településeken. A JNA felderítői behatoltak Zaton Gornji területére, ahonnan megfigyelhették és gyalogsági fegyvereikkel tűt alatt tartották Doli települést és környékét.

Miután november 23-án a szerbek elfoglalták Rudina települést, a környező stratégiai magaslatokról ellenőrizték a horvát Ston környéki vonalakat, és tűzet nyitottak a védállásaikra.

Ston területére megérkezett a 2. Korčula század és egy szakasz az aknavetős( 82 mm) századból.

A kora reggeli óráktól egészen délután 17.00 óráig a szerbek tüzérségi tűz alatt tartották a horvátok Ston környéki vonalait , Mironje , Rudina körzetben , majd gyalogos és harckocsi támadást intéztek a Rudina –i horvát első vonalakra , amit át is törtek a szerbek.

Miután a szerbek áttörték a Rudina-i horvát vonalat , Doli területén csoportosították erőiket .

A 2. Korčula század , Maki Skokandić vezetésével és az aknavetős század egyik szakasza , Zdravko Markalauz vezetésével Konstari területén foglaltak állást.

November 24. A szerbek tüzérségi támadást intéztek a horvát vonalakra ,állásokra a kora reggeli órákban Smokovljani és Visočani térségében.

Reggel ,a harmadik csoport ( 3. Blatske század ,5. szakasza ) és a Korcula Védelmi Parancsnokság erőinek egy része Tomislav Katić vezetésével megérkeztek Ston településre.

Megkezdődtek a parancsnoki megbeszélések a Pelješac Védelmi Parancsnokság parancsnoka Petar Šimac és a többi parancsnokok közt, Doli védelméről.

A szerb felderítők a stratégiai magaslati pontokról ellenőrizték Doli környékét, ezért a horvátok mielőtt gyalogos erőiket megindították, tüzérségi támadást intéztek a szerb megfigyelő állásokra. 16.00 órakor a szerbek kilőtték első gránátjaikat Ston városra. Két gránát csapódott be a városba.

Súlyos harcok kezdődtek el november 25-én Doli környékén. A szerbek aknavető támadásában életét vesztette az „Orebićka” század parancsnoka Tihomir Antunović, valamint megsebesült három katona a századból és egy katona a ZNG zászlóaljból. Konštari településnél a ZNG aknavetős (82mm-es) század szakaszából , egy katona megsebesült. A veszteségek a horvát harci morál rovására mentek, a katonák harci kedve romlott.

November 25-26. a horvátok az éjszaka alatt egész kora reggelig ,kivonták erőiket Doli faluból és környékéről. A szerbek ezt követen elfoglalták a falut. Pelješac védelmére a horvátok a Slano – Bistrina főút nyugati oldalán erősítették meg védvonalukat.

November 26. A Védelmi Erők Parancsnoksága ,Korčula járás egységei és gyalogos egységek egy része ellenőrzés alá vonta Planjak magaslatot Konštari –nál.

Az aknavetősök és ZIS tüzérek Konštari településen foglalták el állásaikat, a gyalogos erők tartaléka a Ston-i olívaolaj gyárnál a Hodilje felé vezető út felé helyezkedtek el.

Délelőtt 10.00 órától - 12.00 óráig a Prapratno –nál lévő 85mm-es horvát tüzér egység , húsz löveget lőtt ki a Doli településen lévő szerbekre.

A tüzérségi tűzet ,a Védelmi Parancsnokság Pelješac vezetője , Petar Šimac állította le.

Válaszul a szerbek 16.00 órától – 16.30 óráig VBR rakétavetővel és aknavetővel lőtték Ston települést .Kilőttek két VBR rakétavető teljes lövedékét és öt gránátot.

A szerb tüzérségi támadás előtt a horvátok kivonták tüzérségüket a Planjak magaslatról.

A szerbek egész nap lőtték tüzérségükkel a Planjak/Pjenak magaslaton (321m) lévő horvát bunkerokat, ahol T. Katić, Z. Žuvela vezette húsz fős egység tartózkodott.

A horvát veszteség ismét csak a harci morált rontotta, mely deorganizációs problémát okozott.

November 27-én a 4. brigád 2. önálló századát Ston védelme érdekében Zaton Doli-Gornji Zaton védvonalra irányítják.

A Metkovic-i ZNG század 2. szakasza  megerősített Zamasline településnél lévő védvonalat (Donta Doli-Bliznja- G.Zaton-sv Petar templom vonal) . 

November 28. A horvátok felkészültek a szerb támadásra és elfoglalták védvonalukat Zaton Doli - Konštari- Zamasline vonalon. Délután 16.00 óra és 18.30 közti időszakban a horvát tüzérség elkezdte lőni a szerbeket Doli környékén.

Decemberi harcok

 

1991. decemberében a Horvát Haditengerészet (HRM) Peljesac félsziget  Ston járás védelmére kinevezett parancsnokát. Petar Simac-et tábornokot, Ante Bilic váltotta le december 5-től. Ante Bilic intézkedett a  Peljesac félsziget/Ston járás védelmét ellátó tengerészgyalogos osztagokat (MOp) a ZNG Korcula (nemzeti gárda) Zdravko Zuvela vezette erőivel koordinálva.   

December 3-án a JNA pozíciót foglalt Planjak magaslatnál, ahol a horvát tengerészgyalogos  (Pula-isztriai) önkéntesei védekeztek . 15.30 órakor a JNA erők támadták Doli települést. A harcok 18.00 óráig tartottak. A horvát erők a támadásban egy harcost vesztettek a Metkovic századból. Többen megsebesültek, két fő a Metkovic századból és hat fő a 2. önálló századból (4. brigád).  A sikertelen JNA támadást újabb követte Zaton Doli településnél.

A szerbek december 4-ig erősítették a Ston-i főút menti erőiket, készülve Ston megtámadására.

1991. december 4.,5.,6-án a  JNA támadta Ston települést , a horvát védvonalakat.

Ston horvát véderői közel 1000 főből állt , különböző egységekből, melyek rosszul voltak felszerelve , és nem rendelkeztek kellő harci tapasztalattal , ismerettel. A tüzérség gyenge volt , két 85mm és két 76mm ágyúval rendelkeztek mindössze.

December 4. reggel 06.30 órakor a szerbek tüzérségi támadást nyitottak a horvátokra , Zaton, Konštari és Zamasline településen.

A horvátok viszonozták a támadást és tüzérségük 10.00 óra és 12.00 óra körüli időben harminc-negyven löveget lőtt ki a szerbekre.

A horvát erők 1. „Orebićka” századának egy része, vezetőjük Petar Borovin irányításával Mali Ston településen  foglalt állást.

A horvát tüzérség , tűzvezetés és felderítés hiánya mellett 76. és 85mm-es agyúival lőtte a szerbeket.

Petar Šimac HRM Korcula-Peljesac, Ston védelmi erőinek, MOMP Korcula-Peljesac védelmi parancsnoka, a koordinálás érdekében , és a tüzérségi feladatok meghatározása végett Mali Ston-ba hívatta a tüzér egységek parancsnokait megbeszélésre.

A szerbek elfoglalták a Debelo brdo magaslatot Rudina településnél, ahonnan ellenőrizni tudták a főútat Ston –tól Ponikva-ig , az egész Prapratno öblöt.

December 5. Reggel 06.30 órakor a szerbek tüzérséggel támadták a horvátokat Zamasline és Konštari településeken. Ezt követően a főút felől támadást intéztek Konštari horvát állások ellen.

A szerbek a kitartó horvát ellenállás ellenére elfoglalták Konštari és környékét, valamint a Planjak magaslatot. A horvátok, Neven Klinac vezette rendőri egysége ,12.00 órakor 85mm-es tüzérségi és 76mm-es ZIS tüzérségi támogatás mellett sikeresen visszafoglalta Konštari –t és a Planjak magaslatot.

Ez volt az első olyan alkalom a horvátoknál, ahol a gyalogos támadást szervezett , összhangban lévő tüzérségi támogatás biztosította. A támadó horvát gyalogosok mögött 200 méterre elhelyezkedő tüzérség jól koordinált .

December 6. A szerbek tüzérségi támadást intéztek 06.30-12.00 közti időszakban a horvát állásokra., majd támadást intéztek Konštari és Zamasline ellen. Délben ,12.00 órakor a szerbek behatoltak a két településre. A település védelmét ellátó „Védelmi Parancsnokság Ston „egységek tagja, Miodrag Perkusic életlét vesztette.

Mali Ston , és Ston településről a parancsnokság „ Védelmi Parancsnokság Pelješac” Petar Šimac vezetésével áttelepül Ponikva településrészre ( Metohija, Boljenovici...). A horvát tüzérség 85mm-es és 76mm-es egységei áttelepülnek a Prepratno-i állásokból Ponikva területére. Mali Ston védelmére maradt horvát egység felkészült a szerb támadásra.

A Peljesac Védelmi parancsnokság (Ston) a másodlagos védvonalat erősítette meg ( Drace-Janjina-Popova Luka vonal).

Split városban Tomislav Katić (Korcula járás védelmi parancsnoka) , és Zdravka Žuvela ( MOMP Korcula-Peljesac  és ZNG zászlóalj) parancsnok találkozik a Horvát Haditengerészet (HRM) admirálisával ,Sveta Letica parancsnokkal és a partvédelmi tüzér erők ezredesével Ante Bilić parancsnokkal. A találkozón a védelem hathatósabb és eredményesebb , jobban szervezett és koordináltabb kialakításáról esik szó. A megbeszélések során megállapodtak ,hogy a Korčula járás, kerület Ston- i harcmezőire megerősítő erőt küldenek.

A frontra érkezett egy gyalogos század , három 120mm-es aknavető, négy 82mm-es aknavető, két ZIS 76mm-es agyú. További két 85mm-es agyút és egy gyalogos szakaszt helyzetek el Dingac hegység Čučin (615m.) magaslatán , Pelješac félsziget belső területeinek mélységi védelmére.

A továbbiakban a horvátok stabilizálták a Konštari - Zamaslina - Bistrina öböl hídja vonalat.

December 7-én a Pelješac félszigetet védő horvát erők irányítását Petar Šimac parancsnoktól átveszi Ante Bilić ezredes. Ante Bilić, mint a Pelješac védelmi erők (MOMP Korcula-Peljesac) új parancsnoka ,a Korčula járás horvát erőit, Ston felé betörő szerb erők megállítására koncentrálta. A szerbeket a Konštari - Zamaslina – Bistrina híd vonalon tartóztatták fel. A szerb erők tüzérségi támadást intéztek Ston ellen., majd gyalogsági támadást hajtottak végre elfoglalva Zamaslina települést.

December hónapban a legsúlyosabb harcok 17-18. és 23-24. voltak.

December 12. A horvát tüzérség 82mm-es aknavetős egységét a „Stonski” tengerszoros (öbölrész) partszakaszán lévő Broce településhez telepítették, a 120mm-es aknavetőket pedig a Ston mögötti Szent Anna kolostorhoz, zárdához.

A horvát gyalogos védelmi erőket a Korčula járás tüzér egységei támogatták, melyeket egybevonták és mint tüzér divízió egyesítették . Ezen divízióba kerültek a tüzérségi felderítő erők, négy 85mm-es üteg, négy 76mm-es üteg, három aknavetős (120mm-es) üteg, tizenegy aknavetős (82mm-es) üteg. A tüzérség felderítőit Ante Curać Raškić vezette. Az egység tíz főből állt mely (4+4+2) felállásban tevékenykedett.

A tüzér felderítők folyamatosan a Supava hegyről irányították célra az ütegeket, ahonnan ráláttak és kontrolálták a szerb erők hadmozgását, egész Rudina-ig . A célra vezetésben egyre jobban fejlődtek a horvát tüzérek és tűzvezetők , így a pontosabb célba találás száma megnövekedett. A fejlődés október óta nagyot lépett előre, mely a szerbek körében egyre nagyobb kárt okozott.

Ante Bilić parancsnok állandó kontaktusban állt az irányítása alatt álló erők , egységeinek területi parancsnokaival. Ebben nagy segítséget nyújtott a parancsnoknak helyettese Berivoj Mrković. A félsziget védelmében folytatot megbeszéléseknél a járás összes katonai egységének parancsnoka és a ZNG Korčula járási zászlólajának parancsnoka ,Zdravko Žuvela , valamint a járás tüzérségének parancsnoka Željko Seretinek is jelen voltak.A főparancsnoksággal telefonon tartotta a kapcsolatott a helyi parancsnoksággal, melyért felelős a horvát haditengerészet részéről Drago Igrec volt.

December 13. A horvátok a tüzérségi 85mm. és 76mm-es ágyúkkal támadást intéztek 09.00 órától 11.00 óráig ,a Doli területén lévő szerb csapatokra. A tüzérség támadását a Supava hegyen lévő tüzérségi felderítők vezették eredményesen célra. A tüzérség több mint száz lövedéket lőtt ki a szerbekre.

December 17. Ston területére történő szerb betörés megakadályázása során , a Veliki Zec magaslaton lévő horvát erők jobb védelmi szárnyvonalán , a szerb támadásban egy horvát katona életét vesztette a Split-i 53. tengerészgyalogos deszant egységből többen megsebesültek. A horvátok kivonták erőiket a Veliki Zec állásokból .A szerbek ellenőrzés alá vonták a Veliki Zec magaslatot.

December 18. A reggeli órákban a 1.”Orebićka” század egy szakasza és a rendőri egység Neven Klinac vezetésével a Vrijesovica/Vresovica magaslaton foglalt állást , a „Župsko” század egy szakasza pedig a Mali Zec magaslaton foglalt pozíciót. A szerbek 18-án folytaták a támadást ,mely során a Zec magaslatot ellenőrző horvát védők közül , a „Pelješko –Župsko” század önkéntese életét veszti.

A horvátok ellenőrzés alá vonják a Mali Zec magaslatot ( a Veliki Zec magaslatot a szerbek kontrolálták), Marinici települést pedig elfoglalta a 1. „Orebićka” század . A szerbek egész este lőtték gránátvetőkből Ston környékét. A horvátok tüzérségi támadással válaszoltak, 18.00 - 19.30 , 21.00 -22.00 , 23.00 - 23.45 , 0.10 - 0.35 és 01.00 - 01.50 óra közti időszakban. A horvátok több mint ezer gránátot lőttek ki a szerbekre.

Ante Bilić az Split városból érkezett 53. tengerészgyalogos erők 1. egységét a Mali Zec területén folyó harcokból (Zec magaslat- Vresovica magaslat- Marinici település) kivonta és Trpanj településnél lévő tartalékba helyezte, a „Župsko” századot is pár nap múlva kivonta a harcokból.

Néhány nappal később a szerbek Konštari - Marinica irányon végeztek műveleti mozgást , amit a horvátok a visszavont Vresovica magaslaton lévő állásaikból ellenőriztek.

A horvátok „Orebićka” százada kilencvenhat fős egysége , a megválltozott védelmi vonalakat pár nap alatt rendezték, stabilizálták Mali Ston –tól Vresovica-ig (Vrijesovica).

Ante Bilić parancsnok a vonalak megerősítésére további erőket vont be , a „Otočka” zászlóalj 4. századát , a „Pelješko – Zupsko” század mellé, a „Stonska” századot a védelmi vonalak megerősítésére Vrijesovici - Supava hegy- Mali Ston vonalra.

A horvátok nagy hangsúlyt helyeztek , és különös figyelmet fordítottak Mali Ston környéki állásaik megerősítésére. Az „Orebićka” század erői és a Korčula járás ZNG (Nemzeti Gárda) zászlóaljából egy század megkezdték a bunkerek , táborhelyek , valamint az első védelmi vonalak megerősítését.

December 23-24. A szerbek gyalogsági és tüzérségi támadást intéztek a horvát védvonalakra, melyet a horvátok tüzérségi támadással viszonoztak. A horvát tüzérség jelentős veszteséget okozott a szerb katonák körében. A szerbek a horvát koncentrált tüzérségi támadás során kivonták erőiket Konštar és Zamasline településről Doli településre.

A szerbek tűz alá vették a horvát állásokat a M. Zec magaslaton, melyről a horvátok kivonták egységüket. Az 82mm-es aknavetős állásokból a személyzetet kivonják vissza Korčula szigetére. A 82mm-es aknavetős állásokba maradt tizenegy aknavető, melyhez Donja Vrućica és Trpanj településről rendelnek személyzetet .A horvátok tüzérségi és gyalogos tűzerővel lőtték a Mali Zec magaslatot a Vrijesovica magaslatról.A horvátok stabilizálták vonalaikat Vrijesovica - Mali Ston – Bistrina vonalon. A szerb erők gyalogos erőikkel elfoglalták a Konštari - Zamaslina – (benzínkút) Doli vonalat.

December 26. A szerbek több rakétát lőttek ki Ston városra. A támadás során jelentős anyagi kár keletkezett a város épületeiben.

 

 

-Az 1991. év végére az alábbiak szerint alakultak ki a szerb JNA és horvát ZNG erők közti harcvonalak-

 

Szerb erők Dél-Dalmácia "nyugati frontzóna"

 

A szerb erők ellenőrzés alá vonták a Peljesac félszigettől: Pologrina magaslat- Zamasline település- Mali Voz település- Bistrina tenger öböl hídfője , a Smcevac 277m. magaslat- Veles magaslat- Oslje település- Vardar magaslat- Vrsnija magaslat- Volunac magaslat- Krizeva magaslat- Dobri Do település- Humac magaslat –Turkovici- Velja Sela település-Murasnica település-Trcina település- Velja Meda település- Trebisnjica folyó- Orlov kuk magaslat- Gola Brda település- Udora település- Ober település- Bjelovceva Mahala település- Bjelojevic tájegység- Zujina gradina hegység –Marica Kuce település területén húzódó harcvonalat egészen a hercegovinai Deransko tóig. Ezen vonal képezte a nyugati frontvonalukat .A szerb erők a déli frontvonalon ellenőrzés alá vonták a szárazföld tengerparti szakaszát Pologrina- Slano- Orasac- Zaton –Lozica vonalat.

 

Szerb erők Dél-Dalmácia "Dubrovnik" frontzóna

Dubrovnik blokádja céljából pedig kialakították a város körüli gyűrűjűket a Lozica- Stari Mokosica- Ostra glava magaslat- Velika gomila magaslat- Golubov kamen magaslat- Debela glava magaslat- Dubrave tájegység- Bosanka település- Zarkovica magaslat –Kupari településvonalon. Kupari települástől Prevlavka –ig a szerb erők teljes mértékben ellenőrzés alá vonták Konavle tájegységet .

 

Horvát erők Dél-Dalmácia "nyugati "frontzóna

 

A horvát erők dél –dalmáciai erői összekapcsolódtak a kelet-hercegovinai horvát erőkkel. Ez utóbbi erők védték a Neretva folyó jobb partvonalát Mostar várostól egészen Capljina városig.A horvátországi erővonalakat a horvát erők Struge- Gnjilista települések közt alakították ki a Neretva folyótól a Hutovo mocsárvidékig. A további védvonal a Bjelojevici és Dabnica tájegységben húzódott egészen Hrasno-ig. Hrasno településtől a védvonal Pjevica magaslat- Vjetrenik magaslat- Klek magaslat- Trestnica magaslat- Hutovo település- Zelenikovac település- Rujinica tájegység- Drijen település- Zelenikovac magaslat- Utrk magaslat –Stupa település- Vepar magaslat vonalon húzódott.

Peljesac félszigeten a horvátok Vrijesovica magaslat-Supava hegység-Mali Ston húzták meg védvonalaikat .

A további vonalak már az összeköttetést is bíztosították a Dubrovnik városba lévő körbezárt horvát erők és a Peljesac-i horvát erők közt. Ezen védvonalak tulajdonképpen a Peljesac félsziget és Dubrovnik közti sziget csoportokon húzódott ( Olipa- Jaklan- Sipan –Lopud- Kolocep) .

Horvát erők "Dubrovnik " frontzóna

Dubrovnik/Ploce- Srd magaslat- Dubrovnik/Gruz- Lokvice-Dubrovnik/Sustjepan- Dubrovnik/ Batahovina- Dubrovnik/Kantafig- Dubrovnik/Lapad félsziget- Dubrovnik/ Óváros "Stari Grad"

 

Felhasznált irodalom :

-----DUBROVNIK : “rat za mir” [priredioBranko Vojičić]. – Beograd : Helsinški odbor

za ljudska prava u Srbiji, 2006 (Beograd :Zagorac). – 918 str. ; 24 cm. –(Biblioteka Svedočanstva ; br. 24)

--- monografija 4. gardijska brigada

----monografija 1. gardijksa brigada

---monografija 2. gardiska brigada

-- www.icty.org/x/cases/strugar/tjug/en/str-tj050131e.pdf

----www.domovinskirat.com "Operacija "Ajkula" - Blokada Dubrovnika

-----http://www.mycity-military.com/Vojske-sveta-baze-i-objekti

-----http://www.dulist.hr/kolumna/18545/juzno-bojiste#prettyPhoto

------http://www.posusje-online.com/?p=666

------https://m.facebook.com/notes/zamaslina/oslobo%C4%91enje-zamasline-i-deblokada-pelje%C5%A1ca-19051992/426497087363558/

----http://www.ikorcula.net/domovinski-rat/tekstovi/seretinek/2-dogadjanja_na_prostoru_opcine_korcula.html

 

 FOLYTATÁS AZ 1992.ÉV TÖRTÉNÉSEIVEL

 

 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.