Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK -DALMÁCIA (Dél-Dalmácia 1992 ) 8.RÉSZ

 

„Oslobodenja Zemlja” hadművelet

(augusztus 4-9 és szeptember 10-13 közt)

 

 

 

 

A Déli Hadszíntéri parancsnokság (JB ZP) az „Oslobodenja Zemlja” műveletet a szerb erők Popovo polje területérő történő kiszorítása, illetve a szerbek által július közepétől megszerzett Bobana tájegységben lévő korábban már horvát ellenőrzés alatt álló magaslatok visszaszerzése céljából hajtotta végre. A stratégiai magaslatok megszerzésével a horvát erőknek lehetőségük nyílt a szerb erők kiszorítására Popovo polje területére. A műveletet két fázisban hajtották végre. Első fázisban augusztus 4-9 közt az 1. brigád erői foglalnak vissza stratégiai magaslatokat Bobani tájegységben az Ostri vrh magaslat-  , valamint a 4. brigád 4.,3. egységei és felderítő diverzánsai a Rojma magaslat- Stol magaslat- Obla glava magaslat- Nevada település- Pecinsko brdo magaslat vonalon . Második fázisban szeptember 10-13. közt pedig a 4. brigád a Kutina település- Modroglavina hegy magaslatai ( Vranilova glava, Cula, Timun)- Orah település vonalon. 

 

A műveletben részt vevő horvát erők:

 

-1. brigád

- 4.brigád

- 156. brigád

- 148. brigád (Trnje)- júliustól-augusztus 06-ig

- harcoló csoport (BG) katonai rendészet (VP) speciális osztag

-TG-3”taktikai csoport”:

                                     ( BG -113. brigád, BG- 141.brigád,

                                       BG-126.brigád, BG-134.  brigád, BG- 158. brigád)

- TG-114. brigád

- TG-145. brigád

- TG-115. brigád

-TG -116.brigád és 2. tengerész-gyalogos deszant alakulat „SMDP” Pula

 

 A VRS Hercegovina hadtest 472. gépesített-gyalogos brigádjának erői ( Bobani egység) Bobani tájegységben a horvát erők „Tigar” műveletét követően, 07.10-től 07.17.ig megszerzik az ellenőrzést Ostri vrh magaslat-Kujino osoje magaslat- Ostra glava magaslat- Rasovac magaslat- Toranj magaslat (Pozarno településnél)- Rasovac és Motka magaslat (Scenica –Bobani településnél) – Copice település- Orlov kuk magaslat- Gramati vrh magaslat- Pjesivac magaslat- Socaj magaslat vonalon. Továbbá azon magaslatokat amit a horvát erők a „Tigar” műveletben ellenőrzés alá vontak, július 20-án elfoglalják: Osmar magaslatot, Straznica magaslatot, Ravna glava magaslatot és Glavica magaslatot (Orah). A „Bobani” csoportot és 472. gépesített gyalogos brigád egységét a 472. dandár tüzérsége ( „haubica” üteg Hum és Petrovi települések közti közúton, „haubica” üteg Cicina településnél és VLR-nagyható-távolságú rakétás mobil  üteg Petrovici településtől északra a közúton) támogatta. Továbbá Taleza település Gajine tájrészén egy páncélosok elleni ( ágyú és páncéltörő gránátvető) csoport volt kihelyezve. Mikalo és Marijac magaslatoknál harckocsival támogatott gyalogság foglalt állást Srnjak település irányába. Közepes aknavetős ütegeit a szerb erők Gojsina településnél,  Jasenica Lug településnél, Krajkovici településen vonták be a védelembe.

További tüzér csoport állomásozott a Vlastica hegy mögötti zónában, „haubica „üteggel, aknavetős üteggel és VLR üteggel Bobovista településnél, plussz egy aknavetős üteg Klikovici településen.    

 

1. brigád és 156. brigád a műveletben

 

Az „Oslobodenja Zemlja” művelet előtti időszakban az 1.brigád megkezdte Bobana tájrész visszaszerzését, melyet a hadműveletben folytatott. A júliusi térnyerés során ellenőrzés alá vonták Ostri vrh magaslat- Zecja glava magaslat- Gorogase település- 760.m. magaslat- Kujino brdo magaslat- Blatacka glava magaslat- Rasovac magaslat-Pjesivac magaslat- Suse település- Orlov kuk magaslat- V.Kiper magaslat vonalát , ellenőrzés alá vonva Scenica-Bobani, Copice, Suse, Misite, Scenovi Do településeket.

 

Az 1. brigád augusztus elején Zecja glava – Ostri vrh 752.m. magaslatok vonaláról támadta Visoka glava  magaslatot- Ilijino brdo magaslatot- Lisnik magaslatot.

A dandár augusztus 1-2-én Gorogase településnél lévő 760.m. magaslatról támadta a Strmnicko brdo magaslat déli oldalát, amit elfoglaltak, majd a dandár támadta augusztus 3-6. Ilijino brdo magaslatot, augusztus 6-8. Lisnik magaslatot.

 

Augusztus 7-ig az 1. brigád ellenőrzés alá vonja Belenici- Gorogase települések közti területen Ostri vrh 752.m.magaslat- Sovar magaslat- 799. m. magaslat- Lisnik magaslat- Ilijino brdo magaslat vonalát. 

 

Augusztus 8-ig pedig elfoglalták Gradina 758.m. magaslatot Dobromiri településnél, Zelenikovac 738.m. magaslatot Baljivac településnél, Strmicko brdo magaslat déli oldalát, ezt követően pedig ellenőrzés alá vonták Rocista magaslatot Dobromiri településnél, Baljivac települést, Vucikovac magaslatot, Lipac hegyrészt, Gradac  magaslatot Lusnice településnél.

A heves szerb tüzérségi támadás végett több magaslatról vissza kellett vonja erői az 1.brigád, köztük volt a Zelenikovac magaslat, amit a szerbek birtokba vettek.

 

Augusztus elején  az 1. brigád Belenici településnél lévő erői az  „Oblak”5. egység  és „Zuna” 3. egység, „ Cuk” 1.egység, „Orlovi” 2. egység és a 6.egység  „Maljutka” irányítható rakétás szakasza (Orao 5)  alakulatai feladatul kapták a Strmnicko brdo magaslat elfoglalását.  A támadás előtt a horvát erők Gorogase településen csoportosultak. A magaslat irányába lévő első horvát védvonalakban ( Gorogase településnél), a BG-134. brigád harcoló csoportja helyezkedtek el. A Strmnicko magaslatot  az 1. brigád augusztus 12-13. teljesen ellenőrzés alá vonta.   

 

Az 1. brigád 5. egysége „Oblak” folyamatosan szorította ki a szerb erőket Slivnica –Bobani területéről .Elfoglalták a Vuckovac (Vucikovac) magaslatot és Rociste magaslatot Baljivac területén.  Augusztus 18-án az 1. brigád erői 5. egység „Oblak” Suse településen csoportosultak, ahol négy csapatot alkotva ellenőrzés alá vonták  a szerb erők (a JNA 472. gépesített-gyalogos brigádjából megalakult „Bobani” csoport, a VRS Hercegovina hadtest irányítása alatt) által felhagyott Vuckovac magaslatot ( 1.csapat), 709.m. magaslat (2.csapat), Rociste magaslat (3. csapat) , a 4. csapat a következő feladatra készült fel.   

 

Az 1. brigád védvonali állást létesített Kutina település környéki magaslatokon, (Kopilj brdo magaslat 556.m. magaslat, 340.m. magaslat, Ovca magaslat 497.m. magaslat, Lastvo dolina).

További állásokat alakítottak ki az 1. brigád 1. egységének felderítői a  2. brigád alakulatával megerősítve Veliki Kiper 734.m. magaslaton, Rojno 699.m. magaslaton, Stol 686. m. magaslaton.

 

Augusztus 25-én a Déli Hadsereg parancsnokság parancsba adja a „Barba” akció végrehajtását az 1. brigád erőinek és támogató 114. brigád alakulatának. Az akció célja volt a Zelenikovac 738.m. magaslat elfoglalása, melyet a szerb erők Bobani egysége védelmezett. Augusztus 26-án reggel 06.00 órától kezdi meg az akciót a horvát haderő, mely során Suse település- Baljivac település –709. magaslat- Zelenikovac magaslat vonalon jutnak el a magaslahoz. Az 1. brigádot támogatta a 4. brigád harckocsizói („Brijac-1” kódnév). Az 1. brigád aknavetős ütegét Suse településre helyezte ki, ahonnan támogatták a gyalogságot. A dandár 5. egysége érte el a Zelenikovac magaslatot, ahol a szerb állásokat a horvát tüzérek és harckocsizók tűz alá vették. A szerb ellenállás ( 472.brigád  “Bobani” százada) végett a horvátok 27-én megtorpantak, de másnap 28-án és 29-én tovább támadták a szerb állásokat. A szerb erők Rapti-Bobani településen csoportosultak. A horvátok erői 1. brigád és 114. brigád alakulata ellenőrzés alá vonták a 709. m. magaslatot, ahol védelmi pozíciót foglalt el a 114. brigád .

 

Az 1. brigádot támogató  156. brigád négy katonáját vesztette el a harcokban a „Kobac” speciális alakulatából és egy katonát pedig a 3. egységéből.

 

 

2.brigád a műveletben

 

Vlaka településen csoportosult egy alakulatával, mely erőt a Pecinsko brdo magaslaton lévő állásba foglalt pozíciót. A Pecinsko brdo magaslatot ellenőrizte a 2. brigád egy alakulattal, ahonnan támadta 08.16-án a szerb erők által elhagyott Kopilje brdo magaslatot, amit elfoglaltak.

 

 

113.brigád a műveletben

 

A brigád egy alakulattal Ilijino brdo magaslatnál ( Gorogase település) foglaltak pozíciót.

 

Nem sikerült teljes mértékben ellenőrzés alá vonni Rapti-Bobani települést és tájrészt, melyet továbbra is a „Bobani” szerb század védett, körülbelül 120 fővel 15.km-es fronvonalon. Sikerült viszont Kiper magaslattól Krajkovici településig a 4. brigád erőinek támogatásával ellenőrzés alá vonni a területet.

 

 

Harcoló csoport (BG) katonai rendészet (VP) speciális osztag

 

1992.augusztus 15-től a Horvát Hadsereg Katonai Rendészete (UVP) harminc fős harcoló csoportot (BG) alakít ki a 67 (3.OZ-Zagreb)., 68.(1. OZ-Osijek), 69.( 2.OZ-Bjelovar), 71.(5.OZ-Rijeka), 72.( 6.OZ –Split), katonai rendész zászlóaljakból. A BG-VP (harcoló csoport) vezetésével a 71. katonai rendész zászlóalj parancsnokát, Goran Vrban –t bízzák meg.

A BG-VP harminc fős gyalogságát két BRDM-2  páncélozott felderítő szállító járművel erősítették meg. A harci járműveket a 66. katonai rendész zászlóaljból irányították át a BG-VP –be.

További harci járművet (három páncélozott traktort „munkagépet”) kapott a BG-VP a 70. katonai rendész zászlóaljból, valamint ( két páncélozott szállító tehergépjárművet) a 68. katonai rendész zászlóaljból.

Augusztus 22-től a BG-VP a Dubrovnik harctérre irányították. A harcoló csoport a kézi fegyverzet mellett ellátták páncéltörő gránátvetővel, 60.mm-es aknavetővel, robbanóanyaggal, nyolc gépjárművet ( a két BRDM-2, három páncélozott traktor és tizenhárom tehergépjármű mellett).  A 68. Osijek-i katonai rendészetből a páncélozott szállító tehergépjárművet a nagy távolság miatt nem tudták áttranszportálni Dubrovnik-ba .

Miután a BG-VP megérkezett Dubrovnik-ba felkészültek a harci feladatok ellátására. Augusztus 26. és 27-től a csoport a speciális , nehéz terepviszonyokhoz kötődő, vagy már felszabadított területek biztosításához kapcsolódó feladatokra vonták be, Dubrovnik környékén.

A BG-VP erői többször kerültek fegyveres érintkezésbe a szerb erőkkel, mely során két katona vesztette életét a 71. katonai rendészetből, és egy fő a 66. katonai rendészetből.

A BG-VP szeptemberben folytatta harci feladatai ellátását.

Szeptember 7-i tűzszünetet követően 11-től a katonai rendészet erőiből a Déli Hadszíntéren további feladatokra (logisztika biztosítása, koordinációs feladatok ellátása, más egységek támogatása, speciális feladatok ellátása –később mint antiterrorista egység-….) a dél-dalmáciai hadműveleti térségben maradt a 72. katonai rendész egység/zászlóalj megerősítve a 66. katonai rendész egység katonáival és a BG-VP –be bevont katonai harci járművekkel. 

 

4. brigád a műveletben

 

A 4. brigád Osojnik településre telepítette át parancsnokságát (ZM). Kihelyzett műveleti parancsnokságát pedig (IZM) Vlaka településre helyezte ki. A dandár ellenőrizte a Rojma magaslat- Stol magaslat- Obla glava magaslat- Nevada település- Pecinsko brdo magaslat- Kutina település- Modroglavina hegy magaslatai ( Vranilova glava, Cula, Timun)- Orah település – Vukos magaslat- Derin brdo magaslat- Torok magaslat- Uskoplje település- Gradina magaslat-  Krcatovo magaslat vonalát.

A dandár bal műveleti szárnyvonali határát (1. brigád jobb szárnyvonali határ) képezte a Veliki Kiper magaslat- Gradina 566.m. magaslat (Slivnica-Bobani) –Stavis magaslat- Goli vrh magaslat vonal. A dandár jobb műveleti szárnyvonali határát ( TG-2. brigád, 163.brigád bal szárnyvonali határa) képezte a Mlini település (Dubrovnik)- Rijecka glava magaslat- Krcatovo 525.m. magaslat- Drijen magaslat- Buvavac magaslat vonala.

 

Első fázisban augusztus 4-9. a 4. brigád 4.,3. egységei és felderítő diverzánsai a Rojma magaslat- Stol magaslat- Obla glava magaslat- Nevada település- Pecinsko brdo magaslat vonalon támadott. Második fázisban szeptember 10-13. közt pedig a 4. brigád 5. és 3. egységei és a SMDP (tengerész-gyalogos „deszant” század- Pula) a Kutina település- Modroglavina hegy magaslatai ( Vranilova glava, Cula, Timun)- Orah település vonalon támadott. 

 

A 4. brigád céljavolt elérni a Lusnice település- Osmar magaslat- Ostro brdo magaslat- Grad magaslat- Kopilj brdo vonalat.

A dandár felderítő alakulata és 120.mm-es aknavetős ütege Vlaka/Vjetreno településnél foglalt pozíciót. További 82.mm-es aknavetős üteg foglalt pozíciót Kutina település és Zelenikovac 361.m. magaslat közt, valamint Stol magaslattól délre.  A páncélosok elleni tüzér-rakétás divíziója (POTRD) Zaplatnik településre település ki. A tüzér –csoport (TS-4. brigád) könnyű légvédelmi ágyús ütege Velika Zada magaslatra települt ki, könnyű ágyús ütege 452.m. magaslathoz, „haubica” ütege Slavogostici településhez, VLR- nagyható –távolságú rakétás ütege pedig Kaladurdevici településhez. A tüzér-rakétás divízió további „ZIS” 76.mm-es ágyús ütege Kaladurdevici településnél foglalt állást.

A dandár 1. egysége biztosította továbbra is Srnjak település- Orah település- Vukos magaslat- Torok magaslat- Uskoplje település- Krcatovo magaslat vonalát.  

 

A dandár műveleti zónáját az egységek műveleti zónái tagolták. A 4. és 3. egységek erői megerősítve a felderítő-diverzáns (IDV) alakulattal ellenőrizte a Stol magaslat- Obla glava magaslat- Nevada település- Pecinsko brdo magaslat vonalat Vlaka mélységében. Az egységek műveleti kihelyzett parancsnoksága az Obla glava magaslaton volt.  

 

Megindul az akció, augusztus 4-9

 

4. egység a felderítést követően augusztus 04-én a kora reggeli órákban a Stol magaslat- Obla glava magaslat- Nevada település vonalról megkezdte a támadást elfoglalva Lusnica település- Osmar magaslat- Ostro brdo magaslat- Grad magaslat- Kopilj brdo magaslat vonalát, ahol aktív védelmet vettek fel augusztus 06-07. közt a 3. egységgel. A szerb erők kivonták erőiket az Osmar, Ravna Glavica, Strabeznica,  Ostro brdo, Grad magaslatokról Popovo polje irányába.

 

Megindul az akció, szeptember 10-13.

 

Második fázisban szeptember 10-13. közt kezdte meg a támadást a 4. brigád. A 4.egység műveleti területéről  a 3.egységet az 5. egységhez irányították, hogy támogassák az 5.egységet a műveletben.

 Az 5. és 3. egység erői és SMDP (tengerész-gyalogos „deszant” század- Pula) ellenőrizte a Kutina település- Modroglavina hegy magaslatai ( Vranilova glava, Cula, Timun) vonalat. Kihelyzett parancsnokáguk Zacula településtől délre helyezték ki.

 

A szerb erők az Ovca magaslaton és a Zelena brda hegyen, valamint Hum településnél   lévő állásaikból szeptember 06-án támadták a horvát 4. brigád Timun magaslaton- Cula magaslaton- Vranilova glava magaslaton lévő állásait. 

A 4.dandár 5 és 3.egységei és SMDP erők Kutina település-Ovca magaslat, Zacula település- Vranilova glava- Zelena brda vonulat, és Srnjak település-Timun magaslat- Glavica magaslat vonalon indítottak támadást 10-én. A szerb erők szeptember 06-án indított támadást a horvátok letörték és a szerb erők visszavonulni kényszerültek Popovo polje irányába.

 

A 4. brigád az Oslobodenja Zemlja katonai területszerző akcióban 12 katonáját vesztete el.

 

145. brigád

 

A dandár 1992. augusztus 27-től (1992.december 23-ig) elfoglalja  a védvonalakat Kopilj brdo magaslat- Kljenova glava magaslat -Obla glava 650.m. magaslat és  Veliki Kiper magaslat – Stol magaslat – Rojma magaslat vonalán.

A dandár részt vesz a 2. brigád támadó akciójában Gradac magaslat – Ostro brdo magaslat– Grad magaslat vonalon.

 

Már május végén tárgyalások folytak nemzetközi közreműködéssel a JNA eről és a Területvédelmi (TO) Szerbia és Crna Gora erőinek Szerbiába és Crna Gorába történő kivonásáról, a dél-dalmáciai területekről . Ezt azonban a JNA és TO Szerbia, Montenegro (Crna Gora) erői nem hajtják végre. Erre válaszul a Horvát Hadsereg Déli Hadszíntéri parancsnoksága előkészített Konavle és Dubrovacka zaleda tájrész visszafoglalását. 

 

A Horvát Hadsereg Déli Hadszíntéri (JB) parancsnokságának dél-dalmáciai zóna teljes felszabadítására indított területfoglaló akció sorozatának végső 4. fázisát jelentette az október 22-25. közt végrehajtott „Vlastica” és 20-25 közt végrehajtott „Konavle” hadművelet . A két hadművelet egymással párhúzamosan került végrehajtásra, mely során a 4. brigád, 163. brigád, TG-116. brigád és 2. brigád ellenőrzés alá vonják a dél-dalmáciai Dubrovnik környéki hegyvidék legmagasabb stratégiai magaslatát a Vlastica hegycsúcsot és elfoglalják a szerb erők támaszpontját Bobovista településen. A „Konavle” akcióban az 1. brigád, speciális rendőri erők, 156. brigád, BG Konavle erői, 1. honvédő egység „Dubrovnik”, speciális belügyi alakulatok felszabadítják Konavle és Prevlaka tájegységeket . 

 

 

FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZEKBEN

 

A mappában található képek előnézete HARCSZINTEREK Dalmácia

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.