Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK -DALMÁCIA (Dél-Dalmácia,1992 )5.RÉSZ

 

Májusi harcok

 

Miután a horvát erőknek sikerült védelmi vonalaikat  az összes szerb támadó irányban stabilizálni, a Déli Hadszíntér (Juzno Bojiste „JB”ZM- Ploce) vezérkara elérkezettnek látta az időt az ellentámadás megindítására a kelet-hercegovinai frontszakaszon (Stolovi- Pobrde-Hutovo-Zelenikovac-Drijen) és a dél-dalmáciai „nyugati” frontvonalán ( Stupa-Topolo-Bistrina öböl).

Ezen művelet képezte a  kelet-hercegovinai és dél- dalmáciai területszerző offenzíva május 18-30. közt lezajló 2. fázisát, szakaszát. Az időszakban a horvát támadó erők (1. és 4. brigádok, 163. brigád) kiszorítja a szerb erőket Slano –Zavala vonalig, ezzel feloldják a Peljesac félsziget szerb blokádját. Elfoglalnak Dubrovnik környékét több stratégiai magaslatot, települést. A horvátok felszabadítják Ravno települést (május 28.), Zavala települést (június 4.) . Felszabadult Cepikuce településtől Slano településig a horvát tengerpart, Dubrovnik szerb gyűrűje fellazult .

Kelet-Hercegovinában a horvát erők HVO erők Mostar, Siroki Brijeg, Caljlina egységei és a Horvát Hadsereg 4. brigád 4. egysége , Taktikai Csoport-2 „TG-2” és más egységekkel június 6-8. közt, végrehajtják „Cagalj” területszerző műveletüket , mely során a Neretva folyó jobb partját stabilizálják a horvátok áttörnek a bal partvonalra és kiszorítják a szerbeket Mostar településről, Dubrava tájegységről, felszabadítva Stolac várost.

 

 

A szerb erők OG-2 műveleti csoport védvonalai májusig:

 

A Kelet-Hercegovinában a szerb erők OG-2 műveleti csoport 13.hadtest a Bjelojevici tájegység területén  Core településtől -Zujina gradina hegyhát Blaski do völgyében- Boljuni település- Matica Man- Ober és Udora települések mentén alakítottak ki védvonalat. Páncélos gépesített erőkkel biztosítva az Udora -Drenovac és Drenovac –Boljuni útelágazásnál lévő területet. Drenovac körzetében a szerb erők tüzér csoportja támogatta gépesített gyalogos erői a Podbrde/Podvalom „VLR” gépjárműre szerelt üteg állásból, a Pasalivecina területén „haubica” ágyús üteg állásból, Bacnik közepes aknavetős üteg állásból. További közepes aknavetős üteg volt kihelyezve Kaden Dobravi területén.

Udora településtől a szerb erők OG-2 , 2.hadtest Podgorica 1,Niksic Partizán brigád (május 20-ig) védvonala húzódott a Krcevina tájrész- Klicak hegyrész- Gaj település- Orlov kuk magaslat/Mahala település- Grabavica tájréz- Cavaska gradina magaslat vonalön érve a Popovo polje (mező) keleti kapuját. A Popovo polje északi részét érős védelmi állásokkal (Cavaska gradina, Orlov kuk) őrizték a szerbek. Ezen a szakaszon a szerb erők Banici és Misljen települések közt közepes aknavetős üteggel és könnyű ágyús szakasszal, Cavas településen könnyű aknavetős üteggel  támogatták a gépesített ( Banici-Cavas közti úton járőrben)  és gyalogos erőket.

A Popovo polje déli részén a 2.hadtest Podgorica 5. gépesített-gyalogos brigádja (május 20-ig) erős védvonalat alakítottak ki a Velja Meda-Trncina- Velja Sela- Turkovici települések- Humac magaslat- Dobri Do település vonalon. A vonal mögötti részen a szerb erők a Bratogosac hegytömbön kialakított tüzér állásaikból (Veliki Vrh-Gradina magaslatok közti területen hátrasiklás nélküli ágyú állás, könnyű aknavetős üteg és könnyű ágyús szakasz), valamint a Trebimlja települést háromszögben körbehatároló területen „haubica” ágyús tüzér csoport  állásokból (három üteg Bare-Dragosnica-Batine településeken) és Turkovci településtől délre lévő könnyű aknavetős üteggel, valamint Trnovica településen lévő könnyű aknavetős üteggel támogatták a gépesített és gyalogos erőket. Megfigyelő állásokat a Bratogosac hegy Veliki Vrh magaslatán, a Lisac hegy Veliki Lisac magaslatán és a Duzica település és Trnovica település közti Treskavac magaslaton alakítottak ki, mely magaslat lényegében már Bosznia és Horvátország geográfiai határán terület el.

 

A tovább szerb védvonalak már horvátországi dél-dalmáciai zónában folytatódtak és érték el a tengert Peljesac félszigetnél. A szerb erők 2.hadtest Podgorica 472.gépesített-gyalogos brigádja és V. Vlahovic gépesített-gyalogos brigád erős védállást alakítottak ki a Treskavac magaslattól, Dobri Do település (még kelet-hercegovinai település)- Volunac magaslat –Visnjica magaslat- Gornje Selo település- Oslje település- Velec magaslat- Bistrina tengeröböl/Smrcevac hegy- Mali Voz település- Peljesac félsziget „kapuja” Zaton Doli település- Zamasline település- Petrinj magaslat- Pjenak magaslat- Pologrina magaslat –Rt Pologrina- Doli település „nyugat” dél-dalmáciai zónában.  A gyalogságot támogatta a Cesvinica tájrész/magaslatnál kihelyezett gépjárműves „VLR” ütegből, a Smokovljani/Smecevac részen lévő „haubica” ágyús ütegből  és Smokovljani/Visocani részen lévő „haubica” ágyús ütegből álló tüzér csoport, továbbá Smokovljani/Garvan településnél  kihelyezett közepes aknavetős üteg, Tocionik településre kihelyezett közepes aknavetős üteg, valamint Trnovica/ Pasiglav magaslatnál kihelyezett „haubica” ágyús üteg. A gépesített –harckocsizó erőinek egy részét támadó akciókban a tengerparti főúton mozgatták a szerbek, védelmi pozíciót harckocsikkal Velec magaslatnál foglaltak a Topolo- Smokovljani közti közúton, valamint Trnovica településen. 

 

A dél-dalmáciai frontvonal mögött a szerb gépesített erőket ( Cepikuce- Trnovice közti útszakasz Cepikuce kijáratánál, valamint Oslje-Mljenovici települések közti főúton Kosara tájrészen járőrben)   és gyalogságot a szerb erők tüzérsége támogatta Trnovica településnél lévő 82.mm-es, Tocionik településnél lévő 120.mm-es, Oslje településnél lévő 120.mm-es aknavetős, valamint Smokovljani/Polje- Branilovici- Brstanove doline háromszögben kihelyezett tüzér ágyús –csoport erőivel. Megfigyelő állást a Velec hegyen létesítettek a szerbek, ahonnan ellenőrizhették a Bistrina öböl területét. 

 

A horvát erők védvonala májusig:

 

Kelet-Hercegovinában a 156.brigád (parancsnokság Metkovic városban) ellenőrizte a Dracevo település- Bulutovac hegy /Milkova drage hegyrész – Zvijezdina hegy vonalát megerősítve a 4. brigád légvédelmi PZO Boljani településnél és Milkova darga/Ristim greb tájrészen lévő ütegével.

A további kelet-hercegovinai frontvonalat Derani településtől egészen Stolovi és Hrasno településen át Zelenikovac településig a 4. brigád (Split) erősítette (parancsnokság Hutovo településen). Zónájuk a bal szárnyvonalon Rogovi hegy magaslat- Derani vonalon húzódott, jobb szárnyvonaluk pedig a Velika Zaba hegy/ Crkvina magaslat- Pisnjak magaslat- Zelenikovac/Jagodnjak magaslat- Rujnica hegy vonalon húzódott. Ezen műveleti területen belül a 4. brigád mellett egy külön létrehozott taktikai csoport (TG) működött (parancsnokság Cerovica településen).

Bjelojevici tájrészen a horvát erők TG-1 Taktika Csoportja ( bal szárnyvonal Rogovi hegy magaslat- Derani vonal, bal szárnyvonal  ) ellenőrizte a frontvonalat Derani település- Zausje település vonalon, Desnica tájrészen pedig 432.magaslat- Meteriz magaslat- Crnoglav magaslat vonalon.

 

A továbbiakban Stolovi település és Crnoglav településen a 4. brigád 1. önálló százada védekezett. Az ő védvonalukat Podkula település és Cobanovac magaslatnál ismét a TG-1 védállásai követték elérve a 4. brigád működési zónáját, bal szárnyvonalának határát ( TG.-1 jobb szárnyvonal határa) Dubrava- Grabovina-Poljutak tájrészek- Nin magaslat vonalat . A TG-1 gépesített (Osjecanica-Vinine-Crnoglav útvonalon járőrben) és gyalogos erőket a 4. brigád tüzérsége támogatta, Osjecenica település- Vinine település- Grabovina tájrész háromszögben kialakított légvédelmi és aknavetős  120.mm-es és 82.mm-es üteg tüzér csoportjával.

 

A további frontvonalat a 4. brigád kontrolálta Gornje Hrasno/Vlaka település- Krivi Do tájrész- Pjevica gradina magaslat- Bubreg tájrész vonalon, elérve a Popovo polje (mező) keleti kapuját. A továbbiakban a 4. brigád erői a Popovo polje északi vonalán erős védvonalat hoztak létre Bubreg tájrész- Gradina magaslat- Vjetrenik magaslat- Klek magaslat vonalon, elérve a Polje keleti bejáratát, a Trebisnjica folyó forrásvidékét.

A további vonalakat  a 4. brigád részéről már a Popovo polje déli oldalán húzódtak Runjava glava magaslat- Rujnica hegység vonalon, elérve az 1. brigád bal szárnyvonalának határát ( 4. brigád jobb szárnyvonal határa), Rujnica hegy- Jagodnjak magaslat/Zelenikovac- Pisnjak –Velika Zaba hegység/Crkvina magaslat vonalat.

A 4. brigád gépesített és gyalogos erőket a 4.brigád tüzérsége támogatta, Hutovo településnél lévő légvédelmi, Glumina településnél lévő légvédelmi és 82.mm-es aknavetős üteggel, valamint ágyús üteg Prapratnica/Obodina és Brocanac település területétől.

 

A további frontvonalat az 1. brigád (Zagreb) erői (kihelyezett parancsnokság Neum településen) kontrolálták egészen a Bistrina tenger öbölig. Ezen vonalból még kelet-hercegovinai területre esett a Rujnica hegy- Zabrde magaslat- Drijen település-Kicin magaslat védvonal. A további védvonala az 1. brigádnak, Trestenik magaslat- Zelenikovac magaslat- Vratnjik magaslat- Utrk magaslat- Vrlog magaslat- Mativa Stjene magaslat/Stupa település- Obrvani település- Ceme magaslat- Pozar magaslat- Vepar magaslat- Bistrina öböl  már Horvátország  „nyugat” dél-dalmáciai zónájában húzódott. A gépesített (Hotanj Hutovska és Topolo  településnél járőrben) és gyalogos erőket a tüzérség támogatta Brocanac és Kovraga valamint Gracac településnél lévő légvédelmi és ágyús állásokból és Topolo településnél lévő 120.mm-es aknavetős üteg állásból.

 

A Bistrina öböl és a Peljesac félsziget közt húzódott a Malo More tengerrész, elválasztva a félszigetet a szárazföldtől . A horvát erők MOd (tengerészgyalogos osztagok gyűjtőneve ) Peljesac  (Ston század, Korcula század, Orebic század…..) egységei (parancsnokság Ston településen) erős védvonalat alakítottak ki Peljesac félsziget bejáratának védelmére a félszigeten Mali Selo település- Hodilje település-Mali Ston település-Ston település- Supava hegység/Kula magaslat- Supava hegység/Vresovica magaslat- upava hegység/Zec magaslat – Valja magaslat- Veljaca magaslat- Viliste magaslat- Rt Vratnik/Mljet tengercsatorna- Elefiat szigetcsoport/Olip sziget- Elefiat szigetcsoport/ Jaklan sziget- Elefiat szigetcsoport/Sipan sziget- Elefiat szigetcsoport/ Lopud sziget- Elefiat szigetcsoport/Kolucep sziget vonalán. Ezen erők a Horvát Haditengerészet (HRM) erői Ploce településre kihelyezett parancsnokság irányítása alatt működtek.

Peljesac félszigeten a még Vis szigeten lévő Jugoszláv Néphadsereg (JRM) haditengerészeti bázisát birtokló erők esetleges Peljesac félsziget elleni partraszállása esetén a horvát MOd erők erős védelmet építettek ki Zuljana és Trstenik településeken lévő tengeröblöknél. A JNA légideszantolása ellen pedig a félsziget két nagy sík területét, Janjinska és Potomska polje , megerősítették a légvédelmet a horvátok. Április 9-től a MOd erők Peljesac félsziget mélységi védelmében:

 

- 1.tüzér légvédelmi század -40.mm-es „bofors” ágyú védelmi zóna:        Potomje-Potomsko polje

 

- 2. tüzér légvédelmi század- 20.mm-es agyú,2M „Strela” rakéta: Janjina-Janjinska polje védelmében,

   

- Dingac hegyen lévő állásban „ZIS”76.mm-es agyú két darab:

                                                 

 "MOd" erők Trstenik, Zuljana öböl védelmében:

- „Zupska” század

-„Stonska” század

-„Orebic” század (MOMP Peljesac)

-„Korcula” század (MOMP Korcula)

- aknavetős 82. és 120.mm-es ütegek

-katonai rendészet

- felderítők

- vezérkar

-légvédelem (PZO)

- logisztika

- tüzérség

 

 - megszervezték Peljesac félsziget esetleges szerb mélységi diverziója elleni védelmét. A védelmi parancsnokságot pedig kihelyezték Pijavicino településre.

 

Május 6-án 19.45 órától heves tüzérségi párban zajlott le a Topolo –Oslje-Smokovljani frontvonal a szerb és horvát erők közt. A horvátok tizenhét 82.mm-es és ötvenkilenc 120.mm-es aknavető gránátot, további ötven 85.mm-es  gránátot lőttek ki a szerb állásokra.Másnap 7-én tovább folytatódott a tüzérségi csata a horvátok és szerbek közt. Délelőtt 11.00-tól délután 15.30-ig a horvátok és a szerbek több száz gránátot lőttek ki egymás állásaira.

A horvát tüzérség Sipan szigeten lévő ütege koncentrált támadást eszközölt a szerb kontrol alatt lévő Orahov Do településre, ahol a szerb erők Slano-Orahov Do-Zavala közúti vonalon folyamatos hadmozgást végeztek, elsősorban logisztikai erőikkel, az utánpótlás biztosítására a tengerparti részen harcoló erőiknek Kelet- Hercegovina Popovo polje-i területen lévő támaszpontjaikról.

Május 9-én sem hagyott alább a tüzérségi párbaj. 13.00-16.00 közt a horvátok és szerbek több száz gránátot lőttek ki egymás vonalaira.

 

A 4. brigád támadása:

 

A 4. brigád erői közül az 1. egység ( parancsnok Mato Milisic) és a 2. önálló század (parancsnok Anrdija Matijas „Pauk”) 1992. május 11-12. két irányban kezdték meg Hrasno/Vlaka- Pobrde vonalukról a Popovo polje északi vonalán húzódó stratégiailag fontos szerb állások ( Cavaska gradina, Orlov kuk, Mala Gradina magaslatokon) elleni támadást.

Az egyik irány a Hrasno településrész- Orlov kuk magaslat, a másik irányt a Pobrde település- Cavaska gradina magaslat volt . A horvát erők jól koordinált támadásának eredménye képen, a szerb erők védelme hamar fellazult. A Cavaska gradina és Orlov kuk magaslatokat ellenőrző szerb egységek megkezdték erőik kivonását a horvát támadás elől Misljen és Orasje települések irányába. A szerbek miután kivonták gyalogságukat a fenti területekről, azt tüzérséggel elkezdték lőni, hogy megnehezítsék a horvát támadást.

A szerb erők tüzérségének támadásának semlegesítésére a horvát erők tűztámogatást kérve viszonozták azt. A horvát tüzérség ( 4. brigád tüzér csoportja „VLR” üteg, közepes és könnyű aknavetős üteg Vinine területén, , egy-egy könnyű ágyús üteg Prapratnica és Brocana településeknél, Podbrde/Kasici településnél hátrasiklás nélküli ágyú állás és páncélos elleni rakéta állás ) semlegesítette a szerb tüzérséget, melynek eredménye képen a horvát gyalogos-gépesített támadó erők tovább tudtak támadni és elfoglalták Orlov kuk és Cavaska gradina magaslatokat. A horvát erők „tankvadászai” semlegesítettek több szerb tankot .

A heves harcokban a 2. önálló századból életét vesztette a század egyik szakaszparancsnoka. A harcoló erőkből további négy katona pedig megsebesült, ebből három fő a 4. brigád 1. egységéből, 1. fő pedig a 2. önálló századból.

 

Május 14-én miután a 4. brigád 1. egysége és 2. önálló század stabilizálták vonalaikat, védelmet átvette tőlük a 4. brigád 3. egysége (parancsnok Ivica Tolic) . A további támadásokat a 3. egység folytatta, mely során tüzérséggel és páncélos erőkkel támadták a szerbeket Misljen és Velja Meda területén.

 

Május 17-én A horvát erők 4. brigád 2. egysége (parancsnok Zlatko Rogulj) feladatul kapta Turkovici, Dobri Do települések elfoglalását. Május 18-án a 2.egység Popovo polje (Klek magaslat)- Zelenikovac (Rujnica hegy) vonaláról előretörve a nap közepére elfoglalta a Dobri Do és Turkovici településeket és a  köztük lévő hegyvidékes területet, veszteség nélkül. Másnap 19-én a 2.egység elfoglalta Pecina és Duzica településeket. Május 18-án a frontvonal Velja Sela- Pecina- Trebimlja- Strmica vonalon húzódott.

A további támadásba bekapcsolódott a 4. brigád 1. egységének 1. százada és a brigád felderítő alakulata, mely erők a Veliki Lisac stratégiai magaslat elfoglalására pozíciót vettek fel a magaslat közelében. A Veliki Lisac magaslaton a szerb erők jól megerősített figyelő állást működtettek, ahonnan jól belátták a környező frontzónát.

Május 21-én a 4.brigád 2.egysége, 1.egység 1. százada és a dandár felderítői támadást intéztek a V. Lisac magaslat megszerzésére. A horvátok tüzérségi előkészítő tűz után indították meg gyalogságukat a magaslat bevételére. A koncentrált tüzérségi támadás során Mali Lisac és Veliki Lisac magaslatokat lőtték, melynek hatására az ott lévő szerb erők kivonták egységeiket a magaslatról.

A 4. brigád 1. egység 1. százada sikeresen elérte Trebimlja települést, a 2.egység és a felderítők pedig birtokba vették a Veliki Lisac magaslatot A magaslat birtoklása azonban nem tartott sokáig, mert a szerb erők ellentámadást végrehajtva ismét megszerezték a magaslatot. A 4. brigád 1. egység 1. százada pedig kivonta erőit Trebimlja településtől.

A horvát erők a heves harcokban három katonája vesztette életét, öten pedig megsebesültek.

A horvátok válaszul a szerb ellentámadásra azonnal tüzérséggel kezdték el lőni a Veliki Lisac stratégiai magaslati pontot.

A stratégiai magaslat ismételt elfoglalására a korábbi támadó erőket megerősítette a horvát hadvezetés más egységekkel (4. brigád 3.egység, 4. brigád 1. és 2. önálló század, 1. brigád).

 

Május 27-28-án a horvátok ismételtem megpróbálkoztak a Mali és Veliki Lisac magaslatok bevételével. A támadás során a 4. brigád 1. egység 1. százada behatolt Trebimlja településre és azt ellenőrzés alá vonta, miközben a 4. brigád 3.egység 1. százada támadást intézett a Veliki Lisac magaslat ellen, a 4. brigád 2. egysége 1 százada pedig támadást intézett a Mali Lisac magaslat ellen. A harcokban a 4. brigádból négyen megsebesültek. A horvátok elfoglalták a magaslatokat, ahonnan a szerb erők Trncina település Bratogosac hegy irányába kezdtek el kivonulni. 

 

A Veliki Lisac magaslattól észak-keletre lévő Trncina települést támadás alá vette a 4. brigád 1. önálló százada.

 

Cavaska gradina magaslat irányból a 4. brigád 2. önálló század diverzánsai és a dandár felderítői átkeltek a Trebisnjica folyón és megtámadták Velja Meda és Bratogosac területét, ahol szerb állások felszámolása során tizenhat szerb katonát ejtetek foglyul. A horvátok stabilizálták Velja Meda és Bratogosac területén lévő védvonalukat és felkészültek a szerb esetleges ellentámadásra.

A horvát előretörés hatására a szerb erők folyamatosan vonták ki egységeiket a védvonalaikból, Velja Meda-Trncina vonalról a  Bratogosac hegyen keresztül a Popovo polje déli vonaláról az északira, Kotezi, Strujici települések területére.Ezzel megnyílt az út a horvát erők részére Ravno település irányába.

 

Május 29-én a 4. brigád 1. egysége felszabadította Trebimlja települést és környékét, aztán pedig Vojevica, Rupni Do és Cicrina (Cigrina) településeket, ahol jelentős szerb hadianyagra tettek szert.

 

A szerb erők még megpróbálkoztak a horvát támadó egységek megállításával a Budimac hegyrész- Dobrkovac hegyrész- Javora glava magaslat- Stara település- Rastovo brdo- Duboki do hegyrész- Mali Racko és Veliki Racko magaslat- Plitki Do település- Gradina hegyhát- kapa magaslat- Iiljino brdo magaslat- Orahovo Do település vonalon, sikertelenül.

A nap folyamán a délutáni órákra a 4. brigád 1. egysége elérte Ravno települést. Május 29-30-án a 4. brigád 1. és 3. egységei megkezdik Ravno elfoglalását. Május 30-ra az 1. egység elfoglalta Ravno-t, a 3.egysége Ravno-tól délre lévő Cvaljina települést , a 2. egység pedig Ravno-tól északra lévő Dvrsnica települést.

 

Ravno védelmét június 6-tól a horvátországi katonai erőktől (4. brigád-Split) átvette a boszniai horvát haderő kelet-hercegovinai (Operatív Zóna Kelet-Hercegovina/ Mostar parancsnokság) egységei valamint a 115.és 116. horvát haderő dandárjainak erői.

A májusi harcokban a 4. brigád tizenhárom főt vesztette el.

 

Május 31-én a 4. brigád tovább folytatta támadást a Popovo polje déli vonalán Zavala irányába. Ez idő alatt az 1. brigád támadó műveleteinek hatására a szerb erők a tengerparti Slano városból megkezdték a kivonást Orahov Do-Zavala irányba. Zavala település stratégiai szempontból igen fontos volt, mert itt működtette a szerb erő Popovo polje területén lévő erői és a tengerparti zónában lévő (Dubrovacke primorje) erői közti kapcsolatot.

Zavala elfoglalására a 4. brigád az 1. önálló századának egy szakaszával elfoglalta az Ostra brda magaslatot, ahonnan jól kontrolálták Zavala települést.

Június elején 4. brigádot átirányítják a Dubrovnik-i hadszíntérre, Orasac- Zaton-Trsteno- Brsecine területére, ahol Trsteno településen a dandár kialakítja parancsnokságát. Június hónapban a 4. dandár 1.,2.,3. egységéhez csatlakozik a korábban Mostar-i (Hervegovina) hadszíntéren harcoló 4. egység.  Az 5. egység továbbra is a nyugat-hercegovinai Livno hadszíntéren maradt. A dandár 1. egységéből erők erősítették a Taktikai Csoport-2 erőt.

A 4. brigád állásait Hercegovina részen átvette a Taktikai Csoport-2 erői , HVO (Horvát Haderő BiH) Citluk brigád ( Svitava-Stolovi-Hrasnovonal) valamint a 156. brigád , 115. és 116.brigád ( Cavas-Ravno-Zavala vonal).

 

Az 1. brigád és „Primorska „század, MOd Peljesac erők támadása:

 

Az 1. brigád két főbb irányból kezdte meg területszerző műveletét. Az egyik volt a Gradac-Drijen irány, ahol a brigád elfoglalta a Vardar- Visnjica- Trestenik- Rujnica magaslatok vonalát, támogatva erőiket Radelici település Gradina hegyrész és Vardar magaslat  területén lévő egy egy „haubica” ágyús üteggel. 

 

Másik főbb támadási irányt a Imotica-Topolo-Smokovljani-Zaton Doli jelentette, ahol az 1. brigád Utrk magaslat- Vrlog magaslat- Stupa település- Obrvani település- Bistrina tenger öböl vonalon csoportosult.

 

A szerb erők kivonják egységüket a Volunac magaslaton, Gradina magaslat/Trnovica- Drijen hegyi úton és Dobri Do településnél  lévő állásaikból.

 

Az 1. brigád május 9-től támadást intézett tüzérségi támogatás mellett a szerb erők ellen, Oslje településnél. A szerb erők (gépesített-gyalogos brigád „V. Vlahovic”) gyors ütemben kezdték meg Lisacka Rudina tájrészen lévő erőik kivonását a horvát 1. brigád erőteljes támadása elől. Az 1. brigád 1. egysége ellenőrzés alá vonja a stratégiai fontosságú Smrcevac 277.m. magaslatot, valamint Debeli vrh 385.m. magaslatot .

A szerb tüzérség a horvát térnyerésre május 12-én 04.00 órától tüzérségi támadással válaszoltak, mely során folyamatosan lőtték a horvátok által megszerzett Debeli vrh magaslatot. A horvát tüzérség válasz tűzet mért a szerb tüzér állásokra Zaton, Smokovljani településre és Ostrikovac magaslatra. A tüzérségi csata 12.30 órakor ért véget.

Az 1. brigád erői Topolo településtől  Lonac hegyvidékes dolina irányába támadtak Vrtog hegyrész érintésével, majd ellenőrzés alá vonták Stupa település feletti magaslatot Velji vrh 459.m. és Sumet magaslatot.  Az 1. brigád elfoglalja egységével Sumet 468.m. és Vecji 469.m. magaslatot május 13-án.

Május 14-én szerbek tüzérségi és légitámadással próbálják gyöngíteni a horvát 1. brigád erőinek támadását. Május 19-én a 1. brigád 1.egysége elfoglalja a Debeli brijeg részt.

A horvátok felderítést végeztek a szerb állások irányába Smokovljani település és Okladnik magaslat irányába, Oslje és Stupa települések felől. Május 15-21 közt a horvátok 1. brigád 3. „Zuna” egysége megerősítve a diverzáns „Cukova” szakasszal elfoglalják a Velec 335.m. magaslatot (Oslje településtől délnyugatra).

Az 1. brigád 3 .egysége Sumet és Velji vrh magaslatok irányából Gornji Selo és Kunic településeken át elfoglalják Okladnik 516.m. magaslatot. A továbbiakban pedig folytatják támadásukat Okladnik magaslat és Greben hegyrész irányából Tunjica- Mljenovici- Smokovljani települések irányába.

Smokovljani települést, Mjenovici települést, Tunjica települést, Podgora települést, Zabreze települést, Branilovici települést, Visocani települést, Donja és Gornja Sela településeket elfoglalja az 1. brigád. Az 1. brigád 21-én elfoglalja Cepikuce települést.

 

Május 18-án a szerb erők elkezdték kivonni erőiket Konstari, Zamaslina, Doli területéről. Konstari településről a szerbek 120.mm-es aknavetővel támadták Ston települést.  

 

A MOd Peljesac horvát erők Ston körzetében lévő állásaikból a művelet jobb szárnyán támadást intéztek tüzérségükkel a szerb vonalakra Konstari, Zamaslina, Doli területén. Emellett Sipan szigeten lévő horvát tüzér üteg támadta Slano –Orahov Do-közti közúton  hadmozgást végző szerb erőket, valamint felügyelték az adriai főutat, nehogy a szerb erők Slano irányából Dubrovnik felé kezdjenek elvonulni. A horvát Sipan szigeti tüzér üteg több mint 400 gránátot lőtt ki egész este a szerb erőkre Slano-Orahov Do útvonalon. A szerb erők Slano felől Orahov Do-Zavala irányon kezdték el kivonni erőiket Zaton-Slano irányból.

 

Május 19-én a MOd Peljesac erők 14.24 órakor bevonultak Zamaslina településre és 15.10 óráig elérték Doli (benzinkút) települést, ahol 16.30-ra ellenőrzés alá vonták a falut.

 

Május 20-21-én a horvát erők megpróbálkoztak Slano bevételével, mely városkát még 1991.október 4-én foglalt el a JNA.. Az akciót a Fegyveres Hajózó Osztag (ONB) –Dubrovnik hajtotta végre.

 

Ennek során a Jaklan szigeten lévő bázisukról (Sipanjska Luka) két csoport indult el motorcsónakokkal Slano irányába. Az 1. csoport a Slano közeli tengerparti településre, Stadenovici-ra deszantolják át, a 2. csoportot pedig az Osmina öbölbe.

A csoportok hajnali órákra elérik a Slano-i hotel Admiral épületét, ahol pozíciót vesznek fel. A szerbek viszont felfedezik őket és heves tűzharc alakul ki, mely során a szerbek könnyű tüzérséggel támadták a hotel épületét. Az erős támadás végett a horvát ONB csoport kivonta harcosait a tűzvonalról Donji Rt. –re. A harcban az ONB egy főt vesztett ketten megsebesültek az egyikük fogságba esett.

Donji Rt-ről a sebesültet motorcsónakkal kivonták Jaklan szigeti bázisra és onnan a Dubrovnik-i kórházba. Május 22-23-án érkezett meg az erősítés az ONB csoportoknak a MOd Peljesac „Stonska” százada révén. Donji Rt-ről a „Lina” hajóval sikerült  az ONB csoportokat az elhunyt tagjukkal együtt  kivonni  a Jaklan bázisra. Slano város május 21-23-tól a horvátok ellenőrzése alá került.

 

Slano várostól május végéről június 06-ig az 1. brigád erői előretolják vonalaikat  Tresteno település- Sr brdo magaslat- Ostra glava magaslat- Klisevo település- Gradina 461.m.magaslat- Veliki do tájrész- Semin magaslat- Gradina 665.m.magaslat vonalra.

 

A szerb erők Doli- Banici-Slano vonalon és Cepikuce- Mravnica-Slano vonalon folyamatos vonták vissza erőiket. Nehezítette a helyzetüket, hogy Slano-t a horvát tüzérség Sipan szigeten lévő tüzér ütege folyamatos lőtte. A gyors szerb kivonásra válaszul a horvátok elkezdték tüzérségi erőket áttelepíteni, mely során a tengerparttal párhuzamos Elefiat sziget csoportra (Sipan, Lopud, Kolocep ) helyeztek át több üteget.

 

Május 22-én 120.mm-es aknavetős szakaszt helyeznek át Sipan szigetre, valamint 76.mm-es „ZIS” lövegből négy darabot az Elefiat sziget csoportra (kettőt Sipan, egyet Lopud, egyet Kolocep szigetre). Fontos feladatuk volt biztosítani az Adria menti tengerparti közforgalmú utat Slano- Trsteno-Dubrovnik vonalon. További három 20.mm-es légvédelmi löveget és 2M „strela” légvédelmi rakétát telepítette át a horvátok a Dubrovnik közeli Kolocep szigetre.

 

Emellett miután a szerbek saját tüzérségüket kivonta a Zaton és Doli környéki magaslatokról, azokat a horvátok vonták ellenőrzés alá és elkezdték letelepíteni tüzér ütegeiket.

 

A horvát tüzérség áthelyezte Mali Ston településhez 82.mm-es aknavető állását, Grgovici településhez 85.mm-es ütegét, Donta Doli településhez pedig 76.mm-es „ZIS” ütegét, a 120.mm-es aknavetős ütegét pedig a Rudine tájegységnél lévő Vrjesac magaslatra.

 

A szerb légierő támadást intézett május 21-én a horvát támadó erők ellen Zamaslina településre és Sipan szigetre. A horvát légvédelem „Strela” 2M rakétával egy szerb harci repülőgépet kilőtt a támadás során.

 

A légitámadás nem törte meg a horvát erőket és az 1. brigád Cepikuce irányából megindult Slano irányába. A MOd-Peljesac erők biztosították és tüzérséggel támogatták Zamaslina-Doli vonalról az 1. brigád erőit, akik május 21-én elfoglalják a Slano közeli Tmor magaslatot. A horvát erők 1. brigádjának egységei Cepikuce településről Poljice  és Podgora településeken keresztül Mihovi krst település irányából támadást intéztek Tmor 899.m. magaslat elfoglalására. A magaslat stratégiai fontossága az volt, hogy a csúcsról jól belátható volt Slano település és Slano- Orahov Do település közti közút. 

 

Május 22-én az 1. brigád Drijen irányból támadó erői elfoglalják Trnovica települést és környékét támogatva a 115. brigád erőivel.

 

Slano környékén a MOd Peljesac „Zupska” és „Stonska” százada pozíciót foglal a Banici településnél lévő Janska tenger öbölnél. Megkezdték a Zamaslina és Doli közti tüzérség áttelepítését ( kivéve 85.mm-es ágyukat Grgovici településnél) az Elefiat szigetekre, ahol az „Elefiat” század irányítása alá kerülnek.

A folyamatos horvát tüzérségi támadás eredménye képen a szerb erők Slano felől Orahov Do-Zavala útvonalon folytatták kivonásukat.

 

 

Május 22-ig a horvát erők 1. brigádja elfoglalja Stadenovici település- Banici település- Trnova település- - Resova glava magaslat- Krizevo brdo magaslat- Mali Tmor magaslat- Tmor magaslat- ( Horvátország- Bosznia és Hercegovina geográfiai határa)- Strmic település- Lunjevac magaslat- Stirmica település- Trebimska brda hegyrész- Trebimja település vonalát.

 

A szerb erők próbálják tartani vonalaikat Slano település-Planikovac magaslat- Ostri gradac magaslat- Lisnik magaslat- Vjetreno magalsat- Zivi klanac magaslat- Lijepa strana hegyrész- Snjegolet magaslat- Gradac magaslat- Gornja Trebimja település- Veliki és Mali Lisac magaslat- Pecina és Turkovici település- Popovo polje- Orasje település- Misljen település- Bancici település vonalon.

 

Május 26-án az 1. brigád elfoglaja Mesnica 726.m. magaslatot Cepikuca településtől keletre, Tmor magaslattól északra.

 

Május 27-én az 1. brigád támogatva a MOd Peljesac „Stonska” századával és a 115.brigád erőivel folytatják területszerzésüket, mely során eltökélt stratégiai célpontot jelentett a Lisnik magaslat bevétele, ahonnan kiválóan belátható a Slano-Orahov Do-Zavala közlekedési főútvonal.

Bár 27-én az 1.brigád ellenőrzés alá vonja a Lisnik magaslatot, azt el is hagyja visszavonva erőit a csúcsról, mert a szerb erők tüzérségi támadást irányítottak a Lisnik-re. A magaslat megszerzésére az 1. brigád „Zuna” 3.egység és „Gavran” 4. egysége újabb támadást indítottak. A harcokban hét horvát katona vesztette életét, hat az 1. brigádból egy fő pedig a 115. brigádból. Tizenöt katona sebesült meg a horvát erőkből.

 

Május 29-én az 1. brigád ellenőrzés alá vonja Zlin klanac magaslatot és Krizev brdo , Vjetreno magaslatot. Az 1. brigád Krizevo brdo magaslatról elfoglalják Vjetreno magaslatot, és Vjetreno magaslat és Golo brdo magaslat közti csúcsot, valamint Docine hegyrészt. Ez utóbbi pozíciókból az elkövetkező feladatként az 1. brigád egysége támadják Slano – Orahov Do közti közútat, Lozinac –Ruzni dolac között. A horvátok Vjetreno  és Golo brdo közti pozícióból elfoglalták Trijesni vrh magaslatot, ahonnan folytatták támadásukat a Slano- Orahov Do közúton Ruzni dolac irányából Loznica hegyrész irányába. Loznica területén találkoztak a Vjetreno és Docine irányából támadó 1. brigád erővel.

 

Május 28-tól a szerb erők elhagyják Trncina tájrészt feladva állásaikat ( Dobrikovac tájrész- Javorova glava magaslat- Rastovo brdo magaslat- Duboki do hegyrész- Malo Racko és Veliko Racko magaslatok- Plicki Do település- Gradina hegyrész- Iljino brdo magaslat /Orahov Do vonalon, ahova 22-től folyamatosan vonták ki a 22-i állásaikból erőiket. A fenti vonalról a szerbek az Orahov Do –Zavala közti főúttól délkeletre eső hegyvidékre (Ostra glava magaslat- Velika Gradina magaslat- Golubinac település- Pljesivac magaslat ) vonták ki erőiket június elejére, közepes aknavetős üteget telepítve Brekova glava magaslatra, könnyű ágyús ütegből (Grmljani település), „haubica” ágyús ütegből (Grmljani/Kosovinjaci )  és gépjárműre szerelt „VLR” ütegből (Dracevo település)  álló tüzér csoportot Popovo polje területére. Popovo polje védelmében további könnyű ágyús ütegből (Dodanovici település ), „haubica” ágyús ütegből ( Kotezi-Ljubinje települések közti közút/ Vlaka tájrész )  és gépjárműre szerelt „VLR” ütegből (Strujici település)  álló tüzér csoportot helyeztek ki a Vranjuk hegységhez, valamint közepes aknavetős üteget Kotezi településhez. További közepes aknavetős üteget helyeztek ki Pjasivac magaslathoz . Harckocsizó erőkkel védték Popovo polje Velicani és Kotezi településeit, valamint Banici települést. Ez utóbbinál hátrasiklás nélküli ágyús és páncélosok elleni rakétás csoportot is kihelyeztek a település védelmében.  

 

A szerb erők Orahov Do –Zavala vonalról kivonták erőiket a Ostra glava magaslat- Velika Gradina magaslat- Golubinac település- Pljesivac magaslat vonalra.

 

Az 1. brigád koordinálva a 4. brigád erőivel felkészült Orahov Do és Zavala elfoglalására. Az 1. brigádból a „Cuk” és „Kos” egységek diverzánsai támogatva a 4. brigádot június 1-én elfoglalják Vjencanik magaslatot Cvaljina településtől délre.

A magaslatról az 1. brigád erői elfoglalták Cesljari települést Zavala és Orahov Do között.

Június 3-ig az 1. brigád Trnova település és Lisnik magaslat irányából elérte  Orahov Do települést, melyet a szerb erők már elhagytak, visszavonva Cesljari településen lévő könnyű aknavetős ütegből és Zavala településen lévő „haubica” ágyús ütegből álló tüzér csoportját Popovo polje területére.

 

Már május 30-án az 1. brigád 1. egységének felderítő szakasza, megerősítve egy rajnyi katonával a 2. egységből behatolnak az üres Orahov Do településre, ahol felderítést végeznek, mielőtt az 1. brigád katonai konvoja, menetoszlopa  megkezdte a bevonulást Trnova- Orahov Do közúton.

Az útvonal elégé veszélyes volt, mivel egy szurdok kanyonban vezetett két oldalán magaslatokkal szegélyezve. A felderítő előőrs  folyamatos figyelés mellett  érkezett meg a kiürített Orahov Do településhez, ahol csak néhány fegyvertelen helyi öreg civil maradt. Elkezdődtek a szerbek által hátrahagyott aknamezők semlegesítései, és helymeghatározásai kijelölések útján.

A 2. egység katonái összeszedték a JNA által hátrahagyott haditechnikát, fegyverzetet, muníciót összegyűjtését.

Közben a katonai konvoj biztonságban megérkezett Orahov Do településre, ahol a falutól délre foglalnak pozíciót.

A felderítők a továbbiakban megkezdték Orahov Do-Cesljari települések közti útszakasz felderítését (1. egység és 2. egység) , mely során Orahov Do –tól 4.km-re Zavala felé jutnak előre, elérve Cesljari települést.

A települést a szerb erők elhagyták és visszahúzódtak június 01-én már a Zavala- Golubinac közti területre ( Zavala- Bitomije barlang- Velika gradina magaslat- Golubinac település ), ahol légvédelmi agyúval támogatott egységgel foglaltak pozíciót. Ezen állásokból támadták folyamatosan Orahov Do és Cesljari településeket.

Cesljari település nem volt biztonságos, a folyamatos szerb tüzérségi támadás végett. A településről a horvátok kivonták erőiket, csak a 2. egység rajnyi katonája biztosította a továbbiakban a települést.

A horvát 1. brigád aknavetősei 82.mm-es gránátokkal támadták a szerb állásokat, valamint a horvát tüzérség VBR-128.mm-es nagyható-távolságú rakétásai („Jastrog”) támadták Zavala települést.

A horvátok pozíciót foglaltak az Orahov Do és Cesljari közti Ilijino brdo 987.m. magaslaton ahonnan vizuális felderítést végezhettek Zavala- Golubinac vonalra.  Június 3-tól a 1. brigád 1. egységének 3. százada Orahov Do- Kotova glava magaslat- Stranje brdo magaslat- Golubinac vonalon való támadással megpróbálkozott a szerb erők Golubinac településről történő kiszorításával. A szerbek Golubinac településről, a település feletti Velika gradina magaslatra vonták ki erőiket és onnan támadták a horvátokat.

Az 1. egység 3. százada megpróbálkozott a magaslaton lévő szerb állás elfoglalásával, de a támogató harckocsizók ( Mungos 8. és 13.) , a szerb tüzérség erős támadása végett nem tudták elérni a 3. századot. A továbbiakban a 3. század kivonásra került Golubinac területéről. 

 

Miután az 1. brigád erői Orahov Do települést ellenőrzés alá vonja, felkészülnek Zavala elfoglalására. Zavala települést a 4. brigád Cvaljina település és Vjencanik magaslat irányából biztosította. Az 1 .brigád ellenőrzés alá vonja Cesljari települést  ezzel kontrolálva Orahov Do- Cesljari vonalat.

 

Zavala  település (kód:N22 „Podgorica” pozíció) felderítését június 07-től az 1. brigád felderítői megkezdték Orahov Do- Kotova glava magaslat- Golubinac település vonalán.

Golubinac települést a szerb erők már június 3-án felhagyták és erőiket kivonták 559. m.magaslat, Velika grad magaslat, Golubonac- Zavala összekötő út területére. Június 8-án a „Tigrovi” dandár 1. egységének felderítői Cesljari-Zavala út mentén hajtanak végre felderítést Golubinac irányába. A felderítés során biztosítják az Orahov Do település- Kotova glava magaslat- Dubrava tájrész- Cesljari település- Lipovacka glava magaslat-Zavala közúti összeköttetést, ahol a dandár 2. egysége és 1. egysége megkezdi Zavala irányába történő hadmozgását.

Az 1. brigád felderítői érik el elsőnek a szerbek által kiürített és hátrahagyott Zavala települést  15.00 óra körüli időben. A falu házainak átvizsgálása során mindössze tizenkét fegyvertelen civil helyi polgárral találkoznak, akik óvóhelyül szolgáló garázsukból jöttek elő. A JNA hátrahagyta egy részét a haditechnikai részének is, többek köt egy „Pinzgauer”-t. A JNA erők Zavala településről Trebinje irányába elvonultak tekintettel arra, hogy a horvát erők 4. brigádjának egységei már biztosították Zavala- Ravno vonalat és állást foglaltak Cvaljina településen ( észak-keletre Zavala –tól) . A szerb erők  védelmi pozíciót foglaltak a Popovo polje északi oldalában Velicani- Dracevo vonalon, a mező (polje) déli oldalában pedig      Grmljani- Sedlari vonalon (Bobana tájegységeben) .

Az 1. brigád 1. egységének felderítői pozíciót foglaltak Zavala-i útkereszteződésben (Ravno-Slano-Trebinje-Orahov Do útkereszteződés) és bevárták az egység gyalogos konvoját, addig tartva a települést. Ez idő alatt a szerbek Muharevo Ljut településnél kisebb egységgel megpróbálkozott a horvát felderítők megtámadásával, de kisebb csatározást követően elhagyták Muharevo Ljut-ot Grmljani település irányába. A horvát felderítők megtartották Zavala településen foglalt pozíciójukat és bevárták az érkező gyalogságot. Az 1. brigád 1. egysége megerősítve a 2. egység katonáival Zavala települést biztosítják, bázisukat a település tűzoltó állomását hozzák létre. 

 

Zavala elfoglalása után az 1. brigád 1. egysége ellenőrzés alá vonta a településtől délkeletre lévő stratégiai pontot, az Ostri vrh 841.m. magaslatot (kódnév „J2 Podgorica”). A magaslatról kitűnő vizuális rálátás volt a Popovo polje területére, Muhareva Ljut- Grmljani település vonalára, a Trebisnica Popovo poljét kettészelő folyó vonalára, a Popovo polje-t északról szegélyező hegyvidék vonalára (Velicani- Dubljani- Dracevo- Drijenjani ).

Bobani, Slivnica Bobani, Grebci Az 1. brigád június 30-ig ellenőrzés alá vonja Golubinac, Kijev Do, Belenici, Gorogase, Scenica településeket.

 

A horvát erők a májusi térnyerés során május 22-ig a Popovo polje-től délre az Adria tenger irányába ellenőrzés alá vonják Humac magaslat- Oblo brdo magaslat-  Ostrovica magaslat- Jezevica magaslat- Smircevac magaslat- Bakrac magaslat- Breska glava magaslat- Trebinljska brdo hegyrész- Lavorikova glava magaslat- Lunjevac magaslat- (Horvátország- Boszniai és Hercegovina geográfiai határa)- Mesnice magaslat- Tmor magaslat- Mali Tmor magaslat- Krizevo brdo magaslat- Rasova glava magaslat- Greda magaslat- Glavica magaslat Gaj tájrész (Adria tenger) vonalat.

 

A szerb erők visszahúzódnak május 22-re a Turkovici település- Mecina magaslat- Boskovo kuciste tájrész- Oboriste tájrész- Mali és Veliki Lisac magaslat- 588.m. magaslat- Bodanacka glava magaslat- Gornja Trebimlja település- Brijeg település- Gradac magaslat- Snjegolet magaslat- Bacenik magaslat- Lijepa strana hegyrész- Mededica magaslat- Postrmanje tájrész- Zlin klanac magaslat- Vjetreno magaslat- 463.m.magaslat- Lisnik magaslat- Ostri gradac magaslat- Planikovica magaslat- Grgurici település- Osmina öböl (Adria tenger) vonalig.

 

A júniusi térnyerés során a horvát erők:

 

- 4. brigádja június 04-ig birtokba veszik:

 

- Rujevi Do település- Mali Gradina magaslat- Cavas település- Bratogosac hegység- Ravno település – Cvaljina település vonalat

 

-a 4.brigádtól június 04-től a megszerzett vonalat stabilizálja a 115. és 116. brigádok, a 4. brigádot pedig átirányítják Osojnik területére .

 

- 1. brigád ellenőrzés alá vonja :

 

-  Zavala település- Brekovac hegyrész- Ostri vrh magaslat- Sovar magaslat –Lisnik magaslat- Iilijno brdo 849.m. magaslat Gorogase település –Kujino osolje magaslat- Blatacka glava magaslat- Radulje tájrész- Zamrsten tájrész- Pjesivac magaslat- Banici település- Podosoje település- Ostra glava magaslat- Ilijino brdo 606.m. magaslat- Orlova glava magaslat- Slivnica Bobani település- Ramni magaslat- Grebci település- Tekljac magaslat ( Horvátország-Bosznia és Hercegovina geográfiai határa) vonalát-

 

-az 1. brigádtól (1.és 5. egység) a védvonalakat , július 02-től átveszi és stabilizája a júliustóla TG-145 erői (145. brigád, 102. brigád 3. egység 1. század, 148. brigád 1. egység)  . Ellenőrzés alá vonják az Ostri vrh magaslat (841-824m. magaslatok) - Zecja glava magaslat (908.-760.m. magaslat)-  Kujino brdo/osoje 760.m. magaslat- Seprijece 781.m.magaslat vonalán. Valamint a 798-824. m. magaslatok közti járőr vonalat.

 

- a Dubrovnik-i erők és a 163. brigád , TG-1 és TG-2 taktikai csoportjai ellenőrzés alá vonják :

 

-  Zavrsje magaslat- Menada magaslat- Gradina magaslat- Krivi do tájrész- Mutvica magaslat- Ostra glava 615.m. magaslat- Dracevo település/Rijeka Dubrovacka- Rozat település/Rijeka Dubrovacka- Mlini/ Rijeka Dubrovacka -  Komolac település- Cajkocica település- Brgat település- Grbavac település- Martinovici település- Makose település- Buici település- Brasina település- Soline-  település- Plat település vonalát.

 

A szerb erők Hercegovina hadteste (10. gépesített-gyalogos brigád Mostar, 13. gépesített-gyalogos brigád Nevesinje, 23. brigád –területvédelem ( TO)  Bileća, 472. gépesített-gyalogos brigád  Trebinje júniusi területvesztéseivel az alábbi védvonalon foglalt állást:

 

10. gépesített-gyalogos brigád Mostar

 

13. gépesített-gyalogos brigád Nevesinje

 

 

472. gépesített-gyalogos brigád Trebinje :

 

-két gyalogos zászlóalj, harckocsizó csoport, önjáró 90.mm-es löveg szakasz, vegyes tüzér divízió (három  „haubica” ágyús üteg, háromszor 20.mm-es légvédelmi ágyús üteg „PAT”, 2M „strela” rakétás szakasz ) –összességében 1200 katona- védvonal:

 

- Kotezi település- Strujici település - Drazevlje település- Zavrsje település- Galicici település-  Velicani település-  Sedlari település - Poljice település- Baljivac település – Cocice település - Diklici település- Orlovo brdo magaslat- Prosjek magaslat- Obla glava magaslat-  Nenovici település  -  Zaplanik település - Golubov kamen magaslat- Vrastica magaslat-  Ivanica település - Drijen magaslat- Zvijezda magaslat .

 

További erők a Hercegovina hadtestből tartalékot képeztek. A Podgorica (2.) hadtest erői, mint Operatív csoport-2 „OG-2”:

 

- gyalogos zászlóalj, 85.mm-es ágyús üteg (partvédelmi ágyú), 130.mm-es ágyús üteg szakaszokba rendeződve, két háromszor 20.mm-es légvédelmi üteg, egy 2M „strela” rakétás szakasz, harckocsizó gépesített szakasz, vegyes tüzér divízió (három üteg)- összeségében 1000 katona-védvonal:

 

- Rupni Do település-  Glavska település - Devet magaslat- Pelimovo brdo magaslat, Zvijezda magaslat- Malaštica magaslat- Zvijezda magaslat- Kunja glava magaslat- Ostri kuk magaslat -  Prahivac fok (tengerpart). Másodlagos védvonal Konavlje): Komaji település- Grude település- Pridvorje település.

 

 

Dél-Dalmácia „Dubrovnik harcvonal” (Dubrovnik)

 

 

Március hónapban a JNA , szerb erők folyamatosan támadták Dubrovnik területét, Sustjepan, Belvedere, Srd magaslat részeket. Március 19-én Nuncijata városrész területén megsebesült a város védő horvát erők parancsnokságának (ZOOD) vezetője, Nojko Marinovic és két  katona bajtársa. Nojko helyét a ZOOD élén későbbiekben a 126. brigád akkori parancsnoka Veselko Gabricevic vette át.

A ZOOD irányította Dubrovnik és környékének védelmét, melyben fő szerepet kapott az 1992. 02.13-án 163. számú brigáddá keresztelt 116. brigád-Dubrovnik dandárja, Ivan Varenin vezetésével. A Dubrovnik-ot védő erők Orsula-tól (Dubrovnik keleti bejárati része) az adriai főút mentén egészen Sustjepan ( Dubrovnik város nyugati kapuja) településig erős védelmi vonalat alakítottak ki, megerősítve külön egy szakasszal Srd magaslatot a város fölötti Imperial erődnél. A parancsnokság ZOOD Lapad félszigeten volt kihelyezve, melyet külön katonai szakasz biztosított. A katonai erőket támogatta a több mint 150 fős rendőri egység, valamint speciális  belügyi rendőri egység.

 

A szerb JNA erők két Taktikai Csoport (TG) formációba rendeződve biztosították Dubrovnik környéki vonalaikat, Slano település- Zaton település- Pobrezje település- Komolac település- Cajkovici település- Graci magaslat- Strinjcera magaslat- Mulin do  hegyrész-  Bosanka település- Zarkovica magaslat- Dubac település .

A két TG csoport felosztotta a fenti védvonalat:

 

Taktikai Csoport-1 (TG-1) –parancsnokság Osojnik település, kihelyezett parancsnokság Mokosica település-műveleti zóna : Slano település, Zaton település, Osojnik település,  Rozat település:

 

- 1. Harcoló Csoport (BG-1):

 

gépesített –gyalogos csapat (század szintű alakulat), harckocsizó szakasz, műveleti terület Slano/Majkovi település, Mrcevo település, Zaton település-

 

- 2. Harcoló Csoport (BG-2):

 

plusz egy szakasszal megerősített gépesített –gyalogos csapat (század szintű alakulat), 120.mm-es aknavetős üteg, B-1 76.mm-es ágyús szakasz, 105.mm-es „haubica” ágyús szakasz, műveleti terület –Lozica település, Mokosica település, Osojnik település-

 

 

- 3. Harcoló Csoport (BG-3):

 

egy szakasz kivételével egy gépesített –gyalogos csapat (század szintű alakulat), , műveleti terület- Rijecka Dubrovacka /Obuljeno település, Rijecka Dubrovacka /Dracevo Selo település, Rijecka Dubrovacka/ Rozat (Dubrovnik) település-

 

Taktikai Csoport-2 (TG-2) –parancsnokság Brgat település, kihelyezett parancsnokság Bosanka település, műveleti zóna Strinjcera magaslat, Komolac település, Brgat település:

 

- 1. Harcoló Csoport (BG-1):

 

gépesített –gyalogos csapat (század szintű alakulat), két harckocsizó szakasz , műveleti terület Strinjcera /Graci magaslat- Bosanka település-Mulin do hegyrész -

 

- 2. Harcoló Csoport (BG-2):

 

gépesített –gyalogos csapat (század szintű alakulat), egy harckocsizó szakasz, egy páncélozott szállító harci jármű (OT) szakasz, műveleti terület –Cajkovici település, Knezica település, Cajkocici település-

 

 

- 3. Harcoló Csoport (BG-3):

 

gépesített –gyalogos csapat (század szintű alakulat), két harckocsizó szakasz, egy páncélozott szállító harci jármű (OT) szakasz, műveleti terület- Zarkovica magaslat, Brgat település, Dubac település-

 

A TG csoportokat támogatta a JNA dandár szintű tüzér csoportja (BrAG), mely csoport Uskoplje településnél alakította ki állásait 105.mm-es „haubica” és Duzi településen pedig 130.mm-es „haubica” ágyús ütegekkel.

 

Május hónap elején a Dubrovnik fő védelmét ellátó  helyi  dandárja, az Eduard Cengija ezredes vezette 163. brigád már 1600 főt számlált. A dandárt két egység (zászlóalj szintű sajátságos horvát „bojna” ) alkotta, az 1. egység és 2. egység. Az 1. egység 430 fővel a 2. egység pedig 412 fővel működött, valamint a dandárba tartozott egy légvédelmi (PZO) divízió, egy ágyús-rakétás divízió (TRD) és áprilistól megalakuló harckocsizó vegyes század (OMS).  Az egységeket erősítette egy a HRM (Horvát Haditengerészet) kötelékébe tartozó 400 fős tengerészgyalogos deszantoló alakulat (MDP) is –Dubrovnik/ Lapad/Babin kuk részen.  Kolocep és Lopud szigeteket egy- egy  szakasz biztosította .

A gyalogságot a horvát tüzér erők csoportjának (AG) három harcoló tüzér csoportja (BGV) támogatta. A BGV-1 három 92.mm-es aknavetővel a BGV-2 két 120.mm-es aknavetővel, a BGV-3 pedig két T-76.mm-es ZIS  agyúval. 

 

A 163.dandár május végére június elejére kialakított két taktikai harcoló csoportot (TG). Az 1. Taktikai Csoport (TG-1) magába foglalta a Cvijeto Cvjetkovic parancsnok által irányított 163. brigád 1. egységet  (bojna-zászlóalj szintű struktúra) . A TG-2 magába foglalta a Kresimir Klaric parancsnok irányította 163. brigád  2. egységét, megerősítve két speciális belügyi rendőri szakasszal, két műszaki szakasszal, 82.mm-es és 120.mm-es aknavetős üteggel, B1 ágyús üteggel, „ZIS” és 128.mm-es „lanser” rakétás üteggel, légvédelmi (PZO) szakasszal.

 

A JNA május 19-21. közti időben az UN közreműködésével elfogadott „Vance” terv alapján Dubrovnik körzetéből is megkezdi erőinek a kivonását.

 

Május 23-án a szerb tüzérség támadást intézett Nuncijata, Sustjepan részekre, valamint a még Strincjeri magaslati részen megtartott géppuska állásból támadták a két városrészt. A tüzérségi támadás 24-én folytatódott, mely során a JNA támadta Sipan szigetet, Dubrovnik/Krstaca részt, és Lopud szigetet, Dubrovnik/ Kalamota –át. 

 

Május 26-án a JNA erői 14.40 óráig elhagyja Mokosica települést, aztán Strincjeri magaslatot és Zarkovica magaslatot. A JNA erők a maguk mögött hagyott területeken aláaknázott részeket hagytak hátra, Dubrovniik-nál Cajkovici településnél, valamint az adriai főútat „Jadranski magistral” több mint tizenkét helyen a Bistrina öböltől Dubrovnik városig május 22-től június 17-ig.

A JNA erők kivonására a horvát erők azonnal területszerző akcióba kezdtek, hogy birtokba vegyék a JNA által felhagyott állásokat, körzeteket. Ez persze nem ment harc nélkül.

 

A 163. brigád Dubrovnik védelmi vonalairól támadást kezdeményeztek, az 1. egység Zupa Dubrovacka irányába, a 2. egység támogatva a BGV csoportokkal Osojnik-Zaplanik irányába . A 2. egység a Gruz/Dubrovnik- Stara Mokosica- Losko brdo magaslat- Petrovo Selo tájrész- Osojnik magaslat és település fővonalon és a Nuncijata/Dubrovnik-Strincjeri magaslat- Komolac település segédvonalon kezdték meg támadó műveletüket.

 

Május 26-án 18.00 órakor a 163.brigád 1. egysége megerősítve a Dubrovnik rendőri erővel Belveder-Bosanka-Zarkovica-Brgat fő támadási irányon és Dubrovnik /Grad- Dubac támadási segéd irányon kezdte meg területszerzését. Ennek során elfoglalták Brgat település –Postranje tájrész – Plat település vonalat.

Május 27.én a JNA 9. VPS (haditengerészeti szektor) Boka Kotor (Montenegro) erői, a  Konavle tájegységben Cilipi repülőterénél állomásozó tüzér csoportjával támadást intézett  a horvátok ellenőrizte Brgat, Zupa Dubrovacka területére 130.mm-es agyúival.

 

1992.május 27-én a 163.brigád 2.egysége 17.00 órakor elfoglalta Osojnik települést és a mögötte lévő Osojnik stratégiai magaslati pontot. A 163.brigád 1. egysége elfoglalja Plat, Postranje, Brgat, Grabovice településeket a speciális belügyi egység (SP-MUP)  pedig Komolac-Nova Mokosica vonalon történő támadását követően 27-én sikeresen ellenőrzés alá vonja Orasac és Zaton települést.

 

Május 30-31-én a speciális belügyi rendőri erők megpróbálkoznak a stratégiailag fontos Golubov kamen magaslat elfoglalásával. Az akció az „Orah92” kódnevet kapta.

A magaslat megszerzésére tett horvát kísérlet nem járt sikerrel. A belügyisek két katonát vesztettek el és huszonnégyen sebesültek meg, ebből húsz könnyebben négy súlyosabban. 

 

A 2. egység támogatva BGV csoporttal elfoglalták május 30-31-én Vukovica települést és a a szerbeket kitolták Zaplanik település- Golubov kamen magaslat- Uskoplje település- Ivanica településvonalig. A szerb tüzérség folyamatosan támadta az előretörő horvát egységeket. A 163. brigád 2. egységéből a harcokban három katona vesztette életét, huszonhét pedig megsebesült (ebből öt parancsnok volt). Az elhunytak közt is voltak parancsnokok.

 

A szerbek gyalogsága június 07-én ellentámadásba kezd és vissza szerzik Vukovica települést. A 163. brigád 2. egysége megerősítette a védelmet Planikova glava magaslat- Kaladurdevici település- Glavica 452.m. magaslat vonalig. Június 8-án a 163. dandár 1. egységéből tizenöt katonával megerősítették a 2. egységet, mely erők június 15-ig stabilizálták védelműket a fenti vonalon.

 

Miután a 4. brigád sikeresen zárta a kelet-hercegovinai (Popovo polje) területnyerését ( Orlov kuk, Cavaska gradina magaslatok, Bratogosac hegység, Ravno település, Cvaljina település, Zavala település) a Déldalmát Hadszíntéren, június elején az egész 4. brigádot átirányítják a Dubrovnik-i hadszíntérre, Orasac- Zaton-Trsteno- Brsecine területére, ahol Trsteno településen a dandár kialakítja parancsnokságát, Osojnik településen pedig kihelyezett műveleti parancsnokságát. A 4. brigád korábbi műveleti zónáját átvette a 116. dandár.

 Június hónapban a 4. dandár 1.,2.,3. egységéhez csatlakozik a korábban Mostar-i (Hervegovina) hadszíntéren harcoló 4. egység.  Az 5. egység továbbra is a nyugat-hercegovinai Livno hadszíntéren maradt.

 

Az 1. brigád miután elfoglalta a Zavala település- Ostri vrh magaslat- Lisnik magaslat- Strmnicko brdo magaslat- Gorogase település- Blatacka glava magaslat- Rasovac magaslat- Pjesivac magaslat- Scenica-Bobani település- Slivnica- Bobani település- Grebci település vonalat parancsnokságot létesített Loznica településen ( Mokosica településtől délkeletre) és kihelyezett műveleti parancsnokságot Grebci településen.

 

A 4. brigád bal szárnyvonalát képezte ( az 1. brigád jobb szárnyvonala) Tekljac magaslat- Ostra glava 452.m. magaslat –Timun magaslat- Glavica magaslat vonalon. Az 1. brigád bal szárnyvonalát képezte a frontvonal Zavala település- Ostri vrh magaslat- Lisnik magaslat- Strmnicko brdo magaslat- Gorogase település vonalon. A 4. brigád jobb szárnyvonalát képezte ( a 163. brigád műveleti zónahatára ) Rijeka Dubrovacka tenger öböl- Rijecka glava magaslat- Uskoplje település/torok magaslat- Orlovci magaslat vonala.

A 4. dandár az általa ellenőrzött frontvonalon ( Tekljac magaslat- Planikova glava magaslat- Kaladurdevac település- Ozren magaslat- velika Gomila magaslat ) elhelyezte egységeit. Az 1 és 2. egységek ellenőrizték a Tekljac magaslat- Planikova glava magaslat frontzónát, a 4. egység kontrolálta a Planikova glava magaslat- Ozren magaslat, a 3. egység pedig az Ozren magaslat- Velika Gomila magaslat- Mlini település vonalát. A 4. dandár (TS) tüzér csoportját (nehéz aknavetős üteg,  könnyű ágyús üteg, VLR üteg „nagy-hatótávolságú rakéta vetős”, könnyű légvédelmi ágyús üteg) Osojnik településtől délre telepítette le. 

 

A horvátok megindítják a hajóforgalmat Gruska-Zaton közt, ahol a „Zamosce” komp biztosítja az összeköttetést, valamint Dubrovnik- Mokosica közt, ahol a „Skala” hajó biztosítja az összeköttetést.

 

Június 15-től a 163. brigád 2. egységének védelmi vonalát átvette a 145. brigád. A 145. brigád  Osojnik magaslat-Kaladurdevici és Donji Brgat-Gornji Brgat vonalon aktív védelmi feladatokat látott el 1992.07.03-ig. A 145. brigád Dubrovnik-i harcmezőkre irányított taktikai csoportja (TG-145) már május 30-tól megérkezett több mint 10 km. hosszú katonai konvojával Orasac-Zaton területére (Dubrovnik hadszíntérre), ahol Orasac településen alakítja ki parancsnokságát. A brigád az aktív védelmi állásaiból támadó akciókat hajtott végre a szerb erők ellen Kaladurdevici- Vukovici-Kokotova glava magaslat- Golubov kamen magaslat irányába. Július elejétől a TG-145 (taktikai csoport) csatlakozik a 102. brigád  (Sisak) 3. egységének 1. százada 100 fővel és a 148. brigád 1. zászlóalja 313 fővel. A TG-145 parancsnokságát (ZM) Orasac „ Vrtovi Sunca”településen alakítja ki. Ezen TG-145 erők feladata lesz biztosítani a 1. dandár 4. dandár és 163. brigád által sikeresen elfoglalt június végi vonalakat, miközben az 1. és 4. valamint 163. dandárok felkészültek a május és júniusi (1. és 2.fázis) területszerzés továbbfolytatására (Tigar akció), Dubrovnik térségének felszabadítására, mint támadó manőverező erők.  

 

 Június 19-én a szerb tüzérség Uskoplja és Ivanica településen lévő tüzér erőivel támadást intézett 13.30 órakor Dubrovnik/Grad, Zarkovica magaslat , Bosanka település ellen. A támadás a délutáni órákban tovább folytatódott Dubrovnik ellen. . Június 19-e a horvát történelembe „véres péntek” elnevezéssel került be.

 

Június 20-án az esti órákban 22.30 órakor Lokrum sziget ellen hajtott végre tüzérségi támadást a JNA Podgorica hadteste, mely során 130.mm-es tüzérségi lövedékek csapódtak be a sziget területére .

 

A horvát erők ellenőrzés alá vonják a május- júniusi területszerző akció során:

 

- a 4. brigádja június elejéig ellenőrzés alá vonja a Rujevi Do település- Mali Gradina magaslat- Cavas település- Bratogosac hegység- Ravno település – Cvaljina település vonalat, amit július elejétől átvesz a 116. brigád és 115. brigád. A továbbiakban a 4. brigádot átirányítják a 163. brigád TG-2 erők műveleti területére, a Zavrsje magaslat- Menada magaslat- Gradina magaslat- Krivi do tájrész- Mutvica magaslat- Ostra glava 615.m. magaslat- Dracevo település/Rijeka Dubrovacka- Rozat település/Rijeka Dubrovacka- Mlini/ Rijeka Dubrovacka vonalra. Ezen vonalat erősítette július elejéig a TG-145 (145. brigád) is. Az 1. brigád a  Zavala település- Brekovac hegyrész- Ostri vrh magaslat- Sovar magaslat –Lisnik magaslat- Iilijno brdo 849.m. magaslat Gorogase település –Kujino osolje magaslat- Blatacka glava magaslat- Radulje tájrész- Zamrsten tájrész- Pjesivac magaslat- Banici település- Podosoje település- Ostra glava magaslat- Ilijino brdo 606.m. magaslat- Orlova glava magaslat- Slivnica Bobani település- Ramni magaslat- Grebci település- Tekljac magaslat ( Horvátország-Bosznia és Hercegovina geográfiai határa) vonalát erősítette. A Dubrovnik-i erők és a 163. brigád , TG-1 és TG-2 taktikai csoportjai  Zavrsje magaslat- Menada magaslat- Gradina magaslat- Krivi do tájrész- Mutvica magaslat- Ostra glava 615.m. magaslat- Dracevo település/Rijeka Dubrovacka- Rozat település/Rijeka Dubrovacka- Mlini/ Rijeka Dubrovacka -  Komolac település- Cajkocica település- Brgat település- Grbavac település- Martinovici település- Makose település- Buici település- Brasina település- Soline-  település- Plat település vonalát. A 163. brigád júliustól együtt a Dubrovnik-ba megérkező 2. brigád (TG/TS-2) erőivel a Komolac település- Cajkocica település- Brgat település- Grbavac település- Martinovici település- Makose település- Buici település- Brasina település- Soline-  település- Plat település vonalát kontrolálta.

 

Szerb erők vonala és erőinek helyzete:

 

472. gépesített-gyalogos brigád Trebinje :

 

-két gyalogos zászlóalj, harckocsizó csoport, önjáró 90.mm-es löveg szakasz, vegyes tüzér divízió (három  „haubica” ágyús üteg, háromszor 20.mm-es légvédelmi ágyús üteg „PAT”, 2M „strela” rakétás szakasz ) –összességében 1200 katona- védvonal:

 

 Kotezi település- Strujici település - Drazevlje település- Zavrsje település- Galicici település-  Velicani település-  Sedlari település - Poljice település- Baljivac település – Cocice település - Diklici település- Orlovo brdo magaslat- Prosjek magaslat- Obla glava magaslat-  Nenovici település  -  Zaplanik település - Golubov kamen magaslat- Vrastica magaslat-  Ivanica település - Drijen magaslat- Zvijezda magaslat .

 

További erők a Hercegovina hadtestből tartalékot képeztek. A Podgorica (2.) hadtest erői, mint Operatív csoport-2 „OG-2”:

 

- gyalogos zászlóalj, 85.mm-es ágyús üteg (partvédelmi ágyú), 130.mm-es ágyús üteg szakaszokba rendeződve, két háromszor 20.mm-es légvédelmi üteg, egy 2M „strela” rakétás szakasz, harckocsizó gépesített szakasz, vegyes tüzér divízió (három üteg)- összességében 1000 katona-védvonal:

 

- Rupni Do település-  Glavska település - Devet magaslat- Pelimovo brdo magaslat, Zvijezda magaslat- Malaštica magaslat- Zvijezda magaslat- Kunja glava magaslat- Ostri kuk magaslat -  Prahivac fok (tengerpart). Másodlagos védvonal Konavlje): Komaji település- Grude település- Pridvorje település.

 

 

FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZBEN

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.