Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK -DALMÁCIA (Dél-Dalmácia,1992 )7.RÉSZ

„Tigar” hadművelet

(1992.07.04-13.)

 

1992.június 27-én a Déldalmát Hadműveleti parancsnokság (JB ZP) előkészítette a májusi és júniusi területszerző támadó művelet további folytatását, mely a felszabadító offenzíva 3. fázisát jelentette . A július 04-én elkezdődő akció a „Tigar „ (Tigris) kódnevet kapta.  A művelet 1992.07.13-án zárult le. Július 04-ig a horvát erők több mint 40 km2 birtokoltak dél-dalmáciai területen. A művelet célja volt a szerb erők kiszorítása Popovo polje területére .

 

A „Tigar” műveletbe a Déldalmát Hadszíntéri parancsnokság az alábbi erőket vonta be:

 

1. brigád „Tigrovi” –létesített parancsnokság:Lozinac település

                                   kihelyezett parancsnokság: Grebci település

  

megerősítve a „Zrinski” egységgel (Zrinska bojna)

 

 

2. brigád „ Gromovi” – létesített parancsnokság : Dubrovnik város

 

4. brigád „Pauci”- létesített parancsnokság : Trsteno település

                                          kihelyezett parancsnokság : Osojnik település/magaslat

 

163. brigád „Dubrovnik”- parancsnokság Dubrovnik

 

116. brigád „Metkovic” tartalék ezred–létesített parancsnokság :

 

115. brigád „Imotski” tartalék erő- létesített parancsnokság:

            

  156. brigád „Makarska/Vrgorac”támogató egységgel, TG-156

                –létesített parancsnokság:Brsecine településen 

 

Taktikai Csoport -145 (TG-145) –létesített parancsnokság:Orasac település :

 -145. brigád „Dubrava”

            –létesített parancsnokság: Orasac település

 -148. brigád „Trnj”  egy egységgel

             -102. brigád „Sisak” 3. egység 1. százada

 

1. önálló tüzér rakétás divízió –légvédelem (strd PZO) „Bjelovar”

 

 

Szerb erővonalak:

 

Hercegovina hadtest VRS: 10. gépesített –gyalogos brigád (Mostar), 13.gépesített-gyalogos brigád ( Nevesinje) , 23. brigád Területvédelem „TO”( Bileca), 472. gépesített-gyalogos brigád (Trebinje) .

 

A 472. brigád ellenőrizte: Kotezi - Strujici - Drazevlje - Zavrsje - Galicici - Velicani -  Sedlari - Poljice - Baljivac -  Cocice – Diklici települések - Orlovo brdo magaslat- Prosjek település- Obla glava magaslat- Nenovići település - Zaplanik település- Golubov kamen magaslat- Vrastica magaslat- Ivanica település- Drijen magaslat- Zvijezda magaslat vonalát.

A dandár két gyalogos zászlóaljból, egy harckocszó csapatból (század szintű alakulat) , 90.mm-es önjáró löveg szakaszból, vegyes tüzér divízióból „MAD” ( három üteg „haubica” ágyú, légvédelmi löveg „PAT” háromszor húsz mm-es üteg, 2.M „Strela” rakétás szakasz)  állt, több mint 1200 főből.

 

További alakulatok tartalékot képeztek a Hercegovina hadtestben.

 

A Podgorica hadtest (2. hadtest Crna Gora), mint az Operatív Csoport -2 (OG-2) hadereje ellenőrizte:

 

 Rupni Do település-  Glavska település- Veliki Devet magaslat- Pelimovo brdo magaslat vonalát, kialakítva védállásaikat Zvijezda magaslat- Malastica magaslat – Zvijezda magaslat - Kunja glava magaslat - Ostri kuk magaslat-tengerpart vonalán. Másodlagos védvonalukat : Komaji település- Gruda település- Pridvorje település vonalán alakították ki Konavlje tájegységben. Védvonalaikon a Podgorica hadtest: gyalogsági egység/zászlóalj mellett  harckocsizó csapatot, vegyes tüzér divíziót „MAD” ( három üteg:  85.mm-es ágyús ütegget „partvédelmi „ , 130.mm-es „haubica” szakaszt, két háromszor húsz mm-es légvédelmi löveg üteget, és egy 2M „Strela” rakétás szakaszt)  vontak össze. Összességében 1000 fős haderőt.

 

Tüzér csoportot alakított ki a Hercegovina hadtest a 472. gépesített-gyalogos brigád vegyes tüzér divíziójából Hum településnél ( nagy-hatótávolságú rakéta VLR üteg Rosulja tájrészen kihelyezve, „haubica”ágyús üteg kihelyezve Konacnik magaslattól Hum egykori vasútállomás irányába, „haubica” ágyús üteg kihelyezve Ceri tájrészen).  További tüzér csoportot alakítottak ki a Podgorica hadtest vegyes tüzér divíziójából Bobovista településnél ( nagy-hatótávolságú rakéta VLR üteg kihelyezve Derinac magaslatra, „haubica” ágyús üteg kihelyezve Pocikovska glava /Bobovista magaslathoz, közepes aknavetős üteg kihelyezve Gornja Bobovista településre. További két közepes aknavetős állást létesítettek Kirkovici településen, és Miklo 297.m. magaslaton.

 

Június 29/30-án az 1. és 2. brigádok, légi és tüzérségi támogatás mellett feladatként kapták első lépcsőben az energikus támadással  meginduló területszerző támadás végrehajtását, Osojnik település/magaslat –Zaplatnik település- Orah település fő irányon, Velika gomila magaslat-Golubov kamen magaslat- Uskoplje segédirányon. Első feladatként a hadműveleti tervezetben megjelölték Golubov kamen magaslat, Vukovici és Vladnica települések elfoglalását. Ezt követte Zaplatnik település- Srnjak település- Orah település- Uskoplje település elfoglalása és a megszerzett vonalak stabilizálása,

 

1992.július 01-én a horvát légierő végrehajtja első támadó bevetését, melyre a dél- dalmáciai felszabadító műveletekben került sor, a Zaplatnik, Vukovica, Ivanica településeken, Golubov kamen és Vrastica magaslaton lévő szerb állások ellen.

A gyalogos –gépesített erőket és a dandárok tüzérségét támogatta a Déli Hadszíntér (JB) parancsnokság Orasac környékére telepített tüzér- rakétás csoportja (TRS): Ljubac településen „haubica” ágyús üteggel, Prcijasi településen „haubica” ágyús üteggel, Orasac településtől északnyugatra kihelyzett nagyható-távolságú rakétás „VLR/VBR” mobil üteggel, valamint  Orasac településtől délre a Glavica tengerparti magaslatra kihelyezett könnyű légvédelmi ágyús üteggel.

 

 

1.brigád

 

Az 1. brigád miután elfoglalta a Zavala település- Ostri vrh magaslat- Lisnik magaslat- Strmnicko brdo magaslat- Gorogase település- Blatacka glava magaslat- Rasovac magaslat- Pjesivac magaslat- Scenica-Bobani település- Slivnica- Bobani település- Grebci település vonalat, parancsnokságot (ZM) létesített Loznica településen ( Mokosica településtől délkeletre) és kihelyezett műveleti parancsnokságot (IZM) Grebci településen.

 

Az 1. brigád a  Zavala település- Brekovac hegyrész- Ostri vrh magaslat- Sovar magaslat –Lisnik magaslat- Iilijno brdo 849.m. magaslat Gorogase település –Kujino osolje magaslat- Blatacka glava magaslat- Radulje tájrész- Zamrsten tájrész- Pjesivac magaslat- Banici település- Podosoje település- Ostra glava magaslat- Ilijino brdo 606.m. magaslat- Orlova glava magaslat- Slivnica Bobani település- Ramni magaslat- Grebci település- Tekljac magaslat ( Horvátország-Bosznia és Hercegovina geográfiai határa) vonalát erősítette.

 

Az 1. brigád bal szárnyvonalát képezte a frontvonal Zavala település- Ostri vrh magaslat- Lisnik magaslat- Strmnicko brdo magaslat- Gorogase település- Kujino Osoje magaslat- Blatacka glava magaslat- Rasovac magaslat- Dubovo brdo magaslat vonalon. Az 1. brigád jobb szárnyvonalát képezte ( a 4. brigád bal szárnyvonala) Tekljac magaslat- Ostra glava 452.m. magaslat –Timun magaslat- Glavica magaslat vonalon.

 

1992. július elején az 1. brigád támadó erői átadták korábban általuk birtokolt hadműveleti vonalaikat Ostra glava 841.m. magaslat- Sovar magaslat- Zecja glava magaslat- Kujino osoje magaslat- Seprijece 781.m.magaslat harcvonalat (hat magaslati állást)  TG-145. (145. brigád, 102. brigád 3. egység 1. század, 148. brigád 1. egység) erőinek. A TG-145 erők  a megszerzett védvonalakat stabilizálták és biztosították az 1. brigád támadási irányait támogatva őket Bobana tájegységben Kutina-Zacula vonalon. A brigád célja volt elfoglalni Gradac magaslat- Osmar magaslat- Straznica magaslat- Ovca magaslat- Vranilova glava magaslat- Cula magaslat- Timun magaslat vonalát.

A dandár elsőként július 4-re az 1. és 5. egységeit, majd 5-re a 2.,3.,6. egységeit vonta be a műveletbe.

 

A brigád Grebci településen csoportosuló egységei két főbb irányon kezdték meg a támadást :

 

- Grebci település- Stavis magaslat- Rojma magaslat – Gradac magaslat vonalon- a cél volt elfoglalni a Veliki Kiper és Gradac magaslatot, kitolni a szerb erőket Diklici település ,Popovo polje irányába

 

- Grebci település Obla glava magaslat- Nevada település vonalon- cél volt  elfoglalni Nevada települést , majd onnan folytatni a támadó műveletet Kutina település- Zacula település- Srnjak település irányába.

 

Segéd támadási irányt képzett Nevada elfoglalásával és a szerb vonalak áttörésével Pecinska brda magaslatnál,  Kutina irányába:

 

-Nevada- Kutina –Zacula- Srnjak támadó irány

 

- Kopilje brdo magaslat- Ovca magaslat- Vranilova glava magaslat- Cula magaslat – Timun magaslat támadó irány.

 

A művelet kezdetekor, július 2-án  az 1. brigád Grebci irányából Obla glava felé elérte a 456. m. magaslatot, ahol pozíciót vett fel Nevada település elleni támadáshoz. Nevada település elfoglalása után a dandár erői átjutottak a Pecinska brda magaslaton és július 10-ig elfoglalták Zacula települést és a   Kopilje brdo magaslat- Ovca magaslat- Vranilova glava magaslat- Cula magaslat – Timun magaslat vonalát. Július 13-án pedig biztosították Orah település- Srnjak település vonalát.

 

145. brigád

A 145. brigád „Dubrava” dandárja május 30-tól érkezett meg Orasac városkába, ahol parancsnokságot alakítottak ki. Június 15-től a 163. brigád 2. egységének védelmi vonalát átvette a 145. brigád. A 145. brigád  Osojnik magaslat-Kaladurdevici és Donji Brgat-Gornji Brgat vonalon aktív védelmi feladatokat látott el 1992.07.03-ig. Július 03-tól a TG-145 taktikai csoport részeként átveszik az 1. brigád vonalait Ostri vrh magaslat (841-824m. magaslatok) - Zecja glava magaslat (908.-760.m. magaslat)-  Kujino brdo/osoje 760.m. magaslat- Seprijece 781.m.magaslat vonalán.

 

TG-145

 

1992.július elején, július 02-től a TG-145 (taktikai csoport 145. brigád- parancsnokság „Vrtovi Sunca” Orasac település)  erőihez csatlakozik a bánsági 102. dandár (Sisak település) 3. egységének 1. százada 100 fővel.

 

A 102. brigád 3. egységének 1. százada (TG-145) stabilizálja és átveszi a vonalat Ostri vrh 841 m.magaslaton, Zecja glava 760.m. magaslaton, Sovar magaslaton  az 1. brigádtól. A 102. brigád 1. százada a fenti területen 1992.07.09-07.12. közt védekezik, mely során három katonájukat elvesztik huszonegyen pedig megsebesülnek a magaslatok védelme során. A szerb erők az Ostri vrh 841.m. magaslattól 150-200. méterre Popovo polje felé csoportosultak. Tüzérségükkel erős támadást hajtottak végre az Ostri vrh magaslaton lévő horvát állásra, melynek eredménye képen a 102. brigád 3. egység 1. századának erőit ki kellett vonni. A továbbiakban a horvát erők a Zecja glava és Sovar magaslatot erősítették meg. A 102. brigád 3. egység 1. százada egy rajjal a Sovar és Zecja glava magaslatot ellenőrizte, egy rajjal pedig a 908 és 872. m. magaslatokon végzett felderítést. A július 10-én végrehajtott szerb tüzérség aknavetős támadásában a 102. brigádból ketten életüket vesztették, kilencen megsebesültek. A sebesülteket 09.00-18.00 közt vonták ki Belenici településre, majd onnan Dubrovnik-i kórházba.  

 

A TG-145 erőt erősítette még 1992.július 03-tól a 148. brigád 1. egysége 313 fővel, mely egység átvette hat magaslati álláson július 05-én az 1. brigád 5. és 1. egységének vonalait:

 

 Ostri vrh magaslat (841-824m. magaslatok) - Zecja glava magaslat (908.-760.m. magaslat)-  Kujino brdo/osoje 760.m. magaslat- Seprijece 781.m.magaslat vonalán. Valamint a 798-824. m. magaslatok közti járőr vonalat.

 

A 148. brigádot az 1. brigád „haubica” 122.mm-es ágyús szakasza, 120.mm-es aknavetős ütege és két tankja támogatta.

 

A szerb erők július 9-től elkezdődött heves tüzérségi támadása jelentős mértékben lassította a horvát támadást és arra kényszerítette a horvát erőket, hogy megszerzett állásokból (magaslati pontokon) visszavonják, kivonják erőiket. Július 11-én az 1. brigád önálló egységét és a 148. brigád egységét kivonták a 760., 742.,707.m. magaslatokról. A 102.brigád 3. egység 1. század erői a 148. brigád 1. egységével és az 1. brigád önálló egységével együtt a heves szerb tüzérségi támadás miatt elhagyják megszerzett magaslatokat ( 760.m. magaslat, 742.m. magaslat, 707.m. magaslat, Ostri vrh magaslat, Zecja glava magaslat, Sovar magaslat) .

Az Ostri vrh magaslaton a szerb tüzérségi támadásban július 11-én a 148. brigád egységéből hárman életüket vesztették, tizenöten pedig megsebesültek.

 

Mindamellett a 115. brigád 1. egysége kivonja erőit Zavala és Moharevo Ljut településtől a heves szerb tüzérségi támadás miatta. Zavala és M. Ljut elhagyása azzal a veszéllyel járt, hogy a szerb erők gépesített gyalogsága bevonul a két településre. Ezért a 102. brigád 3. egység 1. század egy raja és az 1. brigád önálló egységének három katonája bevonul Zavala településre. A szerbek azonnal tüzérséggel kezdték el lőni a települést, mely során a horvát erőkből ketten életüket vesztették és négyen megsebesültek. A sebesülteket 11-én 22.30 órakor tudják csak kivonni a horvátok. 

 

 

4. brigád

 

Miután a 4. brigád sikeresen zárta a kelet-hercegovinai (Popovo polje) területnyerését ( Orlov kuk, Cavaska gradina magaslatok, Bratogosac hegység, Ravno település, Cvaljina település, Zavala település) a Déldalmát Hadszíntéren, június elején az egész 4. brigádot átirányítják a Dubrovnik-i hadszíntérre, Orasac- Zaton-Trsteno- Brsecine területére, ahol Trsteno településen a dandár kialakítja parancsnokságát, Osojnik településen pedig kihelyezett műveleti parancsnokságát. A 4. brigád korábbi műveleti zónáját átvette a 116. dandár. A 4. brigád a hercegovinai Neretva folyó völgyében lévő Mostar város és környéki harcmezőkről 4. egységét bevonja a dél-dalmáciai műveletekbe. Június hónapban a 4. dandár 1.,2.,3. egységéhez csatlakozik a korábban Mostar-i (Hercegovina) hadszíntéren harcoló 4. egység. 

Az 5. egysége (SHUB) egyelőre továbbra is a nyugat-hercegovinai Livno város környéki harcmezőket erősítette.

 

A 4. brigád bal szárnyvonalát képezte ( az 1. brigád jobb szárnyvonala) Tekljac magaslat- Ostra glava 452.m. magaslat –Timun magaslat- Glavica magaslat vonalon. A 4. brigád jobb szárnyvonalát képezte ( a 163. brigád és TG-2 brigád műveleti zónahatára ) Rijeka Dubrovacka tenger öböl- Rijecka glava magaslat- Uskoplje település/torok magaslat- Orlovci magaslat vonala.

A 4. dandár az általa ellenőrzött frontvonalon ( Tekljac magaslat- Planikova glava magaslat- Kaladurdevac település- Ozren magaslat- Velika gomila magaslat ) elhelyezte egységeit. Az 1 és 2. egységek ellenőrizték a Tekljac magaslat- Planikova glava magaslat frontzónát, kialakítva kihelyezett egység szintű parancsnokságukat Planikova magaslattól nyugatra, a 4. egység kontrolálta a Planikova glava magaslat- Ozren magaslat vonalát, kihelyzett egység szintű parancsnokságot kialakítva Glavica és Mutvica magaslatok közt, a 3. egység pedig az Ozren magaslat- Velika Gomila magaslat- Mlini település vonalát elenőrizte, kihelyzett parancsnokságot kialakítva Ostra glava magaslaton. A 4. dandár (TS) tüzér csoportját (nehéz aknavetős üteg,  könnyű ágyús üteg, VLR üteg „nagy-hatótávolságú rakéta vetős”, könnyű légvédelmi ágyús üteg) Osojnik településtől délre telepítette le.  A 4. brigád erői támogatta a 163. brigád 2. egysége (TG-2) Osojnik –Dubrovnik vonalon.

 

A 4. brigád erői támadása :

 

A 4. brigád az 1. brigád műveleti zónája és a 163. brigád TG-2 erőinek műveleti zónája határolásával és fenti erők támogatásával feladatul kapta Treskavac brdo magaslat elfoglalását, mely kulcsfontosságú stratégia pontot jelentett a támadás további eredményes végrehajtásában .

 

-A dandár 1. egysége, Mato Milisic parancsnok vezetésével Golubinac magaslat- Vladnica település- Nenovici település- Srnjak település támadási irányon kezdte meg műveltét. Feladat volt fenti irányon a szerb erők semlegesítése és a Treskavac magaslat elfoglalása, valamint Vladnica, Nenovica települések ellenőrzés alá vonása. Ezeket végrehajtotta az 1. egység, de a Treskavica magaslat ellenőrzése alá vonása során a szerbek veszteséget okoztak az egységben.  Következő feladatként meghatározott Srnjak település megszerzésére, az 1.egységet leváltja a 2. egység, mely egység 3-án elfoglalja Treskavac magaslatot és onnan támadást intézett Srnjak település - Glavica magaslat vonalon.

 

-A dandár 2. egysége Davorin Tolj parancsnok vezetésével tartalékot képezett Osojnik településnél (kihelyezett műveleti parancsnokság 4. brigád „IZM”) . Feladatuk volt támogatni tartalékként a Kaladurdevici település- Vukovici település- Zaplatnik település- Orah település fő támadási irányon feladatot végrehajtó erőt, 1. egységet. Miután az 1. egység elérte a Petrova glava-Ostra glava-Petrova magaslatok vonalát az 1. egység támadó körzetét átvette a 2.egység . A 2.egység a továbbiakban Ostra glava magaslaton kialakította műveleti parancsnokságát. A 2. egység július 4-ig támadást intézett Srnjak település, Glavica 307.m. magaslat, Podglavica tájrész területe irányába, elérve a Glavica magaslat –Podglavica tájrész – Orah település vonalát.

 

-A dandár 4. egysége Damir Krsticevic parancsnok vezetésével Kaladurdevici település- Vukosici település- Zaplatnik település – Orah település fő támadási irányon kezdte meg műveletét. Feladatuk volt semlegesíteni a szerb ellenállási pontokat és gyors ütemben elfoglalni Zaplatnik települést, majd Velika Planika magaslatot. A 4. egység két irányon támadott Zaplatnik település és a településtől északra eső Petrova tájrész irányába. Első fázisban elérték a Petrova tájrész-Zaplatnik település- Uskoplje vastállomás (egykori)- Rijecka glava magaslat vonalat. Második fázisban a 4. egység kihelyezte parancsnokságát Planikova hegyrészre és 07.04-ig elérték az Orah település- Vukos magaslat- Derin brdo magaslat- Torok magaslat- Uskoplje település vonalát. A 2. fázisban három irányba támadtak, Zaplatnik település- Orah település, Zaplatnik település- Vukos magaslat, Zaplatnik település- Uskoplje település.

 

-A dandár 3. egysége Mirko Klaric parancsnok vezetésével feladatuk kapták Velika gomila magaslat elfoglalását a támadás napját megelőző nap esti órájában, majd onnan a hadművelet első támadási napjának reggeli órájában támadást kezdeményeztek Golubov kamen magaslaton lévő  szerb állás ellen. Támadási irányuk Velika gomila magaslat - Golubov kamen magaslat– Uskoplje település . Feladatuk volt a szerb ellenállási pontok ( Golubov kamen  magaslat  szerb állás, Kokotova glava magaslat szerb állás) semlegesítése, majd gyors ütemben ellenőrzés alá vonni Uskoplje települést és biztosítani a Zaplatnik irányába támadó erőket.

 

          - Gépesített - páncélos harckocsizó század (OMS) :

- tizenegy T-55 tank az 1. brigádból

- két páncélozott szállító jármű „BVP” a 163. brigádtól

- hét T-34 tank a 163. brigádtól

- egy páncélozott szállító harci jármű „OT” a 2. brigádból

- három T-55 tank a 2. brigádtól

-két BVP a 2. brigádtól 

 

A gépesített-páncélos század a 4. brigád kiváló parancsnoka Andrija Matijas  irányításával kezdi meg támadó műveleteit. Andrija Matijas (Pauk) egyébként mielőtt megkapta a kialakított OMS erőt („Brijac” kódnév) a 2. önálló század parancsnoki feladatait látta el.

Az OMS Kaladurdevici település- Vukovici település– Zaplatnik település- Orah település irányon kezdeményeztek támadást, támogatva a 4. egység támadási irányát.

 

-A dandár tüzér és rakétás divíziója (TRD ) Osojnik településnél lévő állásaikból adtak tüzérségi támogatást a gyalogos-gépesített támadó erőknek . A művelet megkezdésekor előkészítő támadást mértek a szerb erők első vonalaira, valamint állásaikra  Vukovici település, Zaplatnik település, Zaplatnik- Uskplje településeket összekötő út területére.

 

A támadó művelet az akció első napján, reggel 05.00 órakor  kezdik meg a horvát erők. Elsőként a horvát légierő (HRZ) két MIG-21 harci géppel támadta a szerb erők állásait és bázisát Ivanica településen. Ez volt a horvát légierő első bevetése Horvátországban.

A sikeres rakétatámadást követően a 4. brigád és a Déli Hadműveleti (JB) parancsnokság tüzérsége ( Orasac ) előkészítő támadást hajtott végre, amit a gyalogság és gépesített erők támadási hulláma követett.

A 4. brigád 1. egysége Osoje magaslat- Lunjevac magaslat- Treskavac magaslat- Glavica magaslat- Srnjak településvonalon támadott. Az 1. századával elfoglalta  Vladnica   települést majd Treskvac magaslat elleni intéztek támadást. A Treskavac támadásakor a század parancsnoka , valamint egyik szakasz parancsnok és két gárdista életét vesztette. Az 1. egység és felderítő szakasza sikeresen elfoglalta Vladnica települést, de nem tudták bevenni Treskavac magaslatot július 2/3. Az 1. egység helyét át vette a 2. egység, mely erők a „Zrinska” egységgel együtt elfoglalták a Treskavac-ot és folytaták a 2.fázisban Srnjak település, Glavica 307.m. magaslat és Podlavica tájrész támadást.

 

A dandár 4. egysége július 1-én  heves szerb tüzérségi és harckocsi támadás közepette kiszorította a szerb erőket a Trnova glava és Kokotova glava magaslatokról. Július 2-án pedig az egység egy szakasszal ellenőrzés alá vonjta a Kokotova glava magaslat egy részét, másnap július 3-án pedig precíziós aknavetős támadást követően teljes magaslatot birtokba vették. A harcokban megsebesült a szakasz parancsnoka,  mely a szakasz kivonását eredményezte. Másnap július 4-én a 4. egység ismételten támadott Trnova glava magaslat- Kokotova glava magaslat vonalán, mely során elérték Zaplatnik települést. A szerb erők kivonták erőiket a Kokotova glava- Zaplatnik területről, hátrahagyva haditechnikájuk egy részét. Az egység a művelet 2. fázisában július 4-ig három irányú támadásban ellenőrzés alá vonta Orah települést, Vukos magaslatot, Uskoplje települést. 

 

A 3.egység elfoglalta a Golubov kamen magaslatot.

 

Golubov kamen magaslat elfoglalását a 4. brigád 3. egységének 3. százada (Imotski) hajtotta végre, Zdenko Sanic parancsnok vezetésével. A cél a magaslat birtokba vétele. A magaslat Mlini település (Rijecka Dubrovacka tenger öböl) felett 422.m. magasságával stratégiai szerepet töltött be. A szerb erők a magaslat birtoklásával biztosíthatták Ivanica- Trebinje közti közúti összekötő útvonalat.  Ráláttak  Dubrovnik városra így ellenőrizhették a horvát véderők hadmozgását. A JNA erők a Golubov kamen magaslat mögötti Uskoplje településen a gépesített gyalogságot támogató tüzér csoportot telepítettek le a falu egykori vasútállomásán.

A 4. brigád 3. egységének 3. százada a horvát légierő támadását követően  Nova Mokosica- Velika Gomila magaslat vonalon 1992. 07.01-én 04.50 órakor  támadást intézett Golubov Kamen magaslat irányába. A JNA kivonta erőit a magaslatról, amit a 3.század birtokba vett, de a JNA heves tüzérségi támadással sújtotta a magaslatot. A szerb tüzérségi támadás végett ki kellett vonja alakulatát a 3. egység a magaslatról, miután négy katona is megsebesült. Másnap 07.02-án a század ismételten ellenőrzés alá vonta a magaslatot.A  támadás során a szerb tüzérségi tűzben horvát századból két fő életét vesztette, további katonának pedig megsebesültek. Összességében a Golubov kamen birtokbavételekor a horvát katonák ( 4.brigád 3.egység ) soraiból hat fő veszette életét. 

 

A dandárból a „Tigar” műveletben tizenegyen vesztették életüket. A 4. brigádtól a művelet végén a védvonalak megerősítését átvette a 163. brigád. A művelet során a 4. dandárból a teljes „szanitét” alakulat szerb fogságba esett

 

115. brigád – biztosítja a megszerzett védvonalat Metkovic- Ravno vonalon

116. brigád- biztosítja a védvonalat Zavala- Ravno- Slano vonalon

2.brigád és 163. brigád

 

A 2. brigád–kivéve egy egységet- TS/TG-2 taktikai csoportként vezénylik a Dubrovnik harctérre 1992. június 14-től. A taktikai csoport részt vett a dél-dalmáciai felszabadító műveletekben, a júniusi harcokban Dubrovnik védelmében, valamint diverzáns ellenes alakulatával Slano település és a település körüli harcokban. A taktikai csoport június 14-től Dubrovnik szerb blokádjának felszámolására vonják be, mely során 1993. elejéig a zónában maradnak.

A TS-2 erők parancsnokságát Dubrovnik városban, kihelyezett parancsnokságát pedig Brgat településen alakították ki. A TS/TG-2 és 163. brigád a Buici település- Makose település- Martinovici település- Gornja Brgat település- Knezica település vonalon foglata el műveleti zónáját.

163.brigád biztosította a vonalakat a 2. brigád támadási zónájában Donji Brgat település- Martinovici település- Makose település- Buici telkepülés- Petraca település- Brasina település- Plat település vonalon.

 

A TG-2 erők (2. brigád) három irányba kezdte meg a „Tigar „ műveletben a támadást július 07-től-13-ig.:

 

-Donji Brgat település- Ivanica település- Vhlovo magaslat

-Donji Brgat település- Vrastica 452.m. magaslat- Uskoplje település

-Cajkovici település- Golubov kamen magaslat

 

Ezen vonalak megszerzése után további támadási irányt képezett a Donji Brgat település- Buvavac 490.m. magaslat vonala.

 

A TS-2 erők, 2. brigád és 163. brigád ellenőrzésük alá vonták Krcalovo magaslat- Vihlovci/vrh tájrész- Makose és Buici település- Brasina település- Trgoviste település- Soline és Plat település vonalát.

 

 

A művelet vége

 

A „Tigar” akció célja volt megszerezni a stratégiailag fontos Vlastica magaslatot, mely a Dubrovnik környéki hegyrész legmagasabb kiemelkedése. A szerbek a Vlastica csúcsán és oldalában körkörös védelmi rendszert létesítettek. A magaslat csúcsáról jól belátták a Dubrovnik környéki területet. Július 13-án az 1. brigád erői megerősítve a 4. brigád egy szakaszával felderítést hajtott végre a stratégiailag fontos Vlastica magaslatnál, ahol a szerb erről állása volt. A szerbek észlelték a horvát erőket és heves harcérintkezés kezdődött el, mely során a horvát erőkből három katona életét vesztette, két fő eltűnt, nyolcan pedig megsebesültek. A sebesülteket Ivanica településre vonták ki. A „Tigar” művelet során a horvát erők visszatolták a szerbeket ( a Tigar művelet előtti állásaikból) tizenöt kilométerrel Trebinje település irányába. A horvát erők által megszerzett  domináns stratégiai magaslatokról ellenőrizhették a többi magaslatot Popovo polje déli oldalában. A magaslatokról a felderítők tűzvezetése révén a horvát tűzérség a „Tigar” művelet után még távol tudta tartani a szerb erőket attól, hogy vissza merészkedjenek korábban birtokolt magaslataikra (Ravna glava, Osmar, Straznica, Ostro brdo, Kopilje brdo, Ovca ).

 

A horvát erők stabilizálják vonalaikat a szerb támadások közepette a Zavala település- Muhareva Ljut település- Ostri vrh 841.m. magaslat- Klisure hegyrész- Belenici település- Ostri vrh 752.m. magaslat- Kujino osoje 742.m. magaslat- Blatacka glava magaslat- Rasovac magaslat- Dubova brda magaslat- Suse/Misite település- Ravanj hegyrész- Veliki Kiper magaslat- Rojma magaslat- Stol magaslat- Obla glava magaslat- Nevada település- Pecinsko brdo magaslat- Kutina település- Modroglavina hegy magaslatai ( Vranilova glava, Cula, Timun)- Orah település- Glavica 307.m. magaslat- Pisnik magaslat- Vukos magaslat- Torok magaslat- Uskoplje település- Gradina magaslat- Krcalovo magaslat- Vihlovci/vrh tájrész- Makose és Buici település- Brasina település- Trgoviste település- Soline és Plat település vonalon.

 

Júliusi harcok Bobani tájrészen

 

Szerb ellentámadás

 

1992.július 9-től a szerb tüzérségi támadás folyamatossá válik, mely augusztus 15-től gépesített gyalogos támadással párosul egészen 1992. október 20-ig. A boszniai szerb erők „Vojska Republika Srpska” (VRS) Hercegovina hadtest erői a „Tigar „művelet végén stabilizálják védvonalikat és folyamatos tüzérségi támadással presszionálták a horvát védvonalakat. Július 9-17. közt a szerb erők megszerezték Lisnik magaslatot, 760.m. magaslatot, 742.m. magaslatot, 707.m. magaslatot, Ostri vrh magaslatot, Zecja glava magaslatot, Sovar magaslatot. A magaslatokról tűzvezetéssel irányíthatták tűzérségüket a horvátok kontrolálta magaslatokra , állásokra. Továbbá Ravna glava- Osmar magaslat- Ovca magaslat közti vonalon folyamatosan támadják a horváterőket azzal a céllal, hogy a szerb erők ismét birtokba vegyék a Ravna glava magaslat,  Osmar magaslat, Straznica magaslat, Ostro brdo magaslat, Ovca magaslat csúcsait.   

 

Július 10-17.közt a Bobani vagy Bobana tájegységben lévő boszniai szerb haderő (VRS)  Hercegovina hadtest erőinek ellentámadása révén megszereztek több stratégiai magaslatot, Rasovac és Motka magaslat Scenice –Bobani településnél, Toranj magaslatot Pozarno településnél, Ostra glava  és Kujino osoje magaslatokat . 

 

A szerb erők július 13-tól megerősítik erőiket Bobani és Dubrovnik  tájegységben és birtokba vették 760.m. magaslatot, 742.m. magaslatot, 707.m. magaslatot, Ostri vrh magaslatot, Sovar magaslatot, Zecja glava magaslatot, Rasovac és Motka magaslat (Scenice-Bobana), Toranj magaslatot, Ostra glava és Kujino osoj magaslatokat, Ilijino brdo 849.m.magaslatot, Gorogase település keleti részét, Strmnicko brdo magaslatot, Blatacka glava magaslatot, Dobromiri települést, Baljivac települést, Rapti Bobani települést, Socaj magaslatot, Pjesivac magaslatot, Diklici települést, Gradac 704.m. magaslatot, Lusnice települést, Ravne glave magaslatot, Osmar magaslatot, Ostro brdo 532.m. magaslatot, Grad magaslatot, Orla magaslatot, Zelena brda hegy magaslatait, Berova glava magaslatot, Hum települést, Glavica magaslatot, Cerovac települést, Tresibrad magaslatot, Klepetnik magaslatot, Vlastica magaslatot, Orlovici magaslatot, Drijen magaslatot, Buvavac magaslatot, Vrazijev do téjrészt, Zvijezda és Malastica magaslatokat, Zvijezda és Sovjak magaslatokat, Kunja glava és Ostri kuk magaslatokat, Prijevor magaslat és Cavtat települést. 

 

A Hercegovina szerb hadtest Bobani tájrész területének a megtartása végett Diklici és Poljica településeken kihelyezett parancsnokságot létesített (IKM) a 472. gépesített-gyalogos Trebinje-i brigádnak. Ezen erők biztosították Bobani tájrészt Baljevac településtől Copica településig.

 

Horvát terület vesztés

 

A horvát erők a szerb ellentámadás során a Ostri vrh magaslat- Zecja glava magaslat- Kujino osoje 742.m. magaslat- Blatacka glava magaslat- Rasovac magaslat- Dubova brda magaslat- Misite település vonalról visszavonulnak a Gorogase település- Seprijece 781.m. magaslat-Pozarno település- Koviljeva glava magaslat- Ostra glava magaslat- Slivnica –Bobani település  - Orlova glava magaslat vonala.  A szerb erők ezzel ellenőrzés alá vonják július 17-ig Bobana tájegységet, Rapti-Bobani, Baljivac, Scenica- Bobani, Copice településeket.

 

Július 19-től az 1. brigád stabilizálja állásait Belenici és Kijev Do településeknél. Tüzérséggel támadták a szerbek által birtokolt magaslatokat, és gyalogságukkal Gorogase településnél próbáltak pozíciót szerezni. Július 24. a horvát aknavetősök az 1. brigád 2.egységéből 82.és 120.mm-es gránátokkal lőtték a szerbeket Ostri vrh magaslatnál. A horvát tüzérségi támadás eredménye képen a szerbek elhagyták Ostri vrh, majd Zecja glava magaslatokat és tüzérségükkel annak érdekében, hogy a horvátok se vegyék birtokba a magaslatokat folyamatosan lőtték azokat.

 

Július 20-án a 148. brigád elveszti a stratégiailag fontos Osmar magaslatot, Ravna glava magaslatot, Straznica magaslatot és Ostro brdo 532.m.  magaslatot.

A horvát erők elvesztik  az Orah települést és Hum település közti 307.m. Glavica magaslatot és visszavonulnak Orah településnél kialakított védállásaikba. .

 

Július 23-ig az 1. brigád folyamatos felderítést végzett a Bobania tájegységben hadmozgást végző szerb erőknél, valamint összevonta tüzérségét és felkészült a szerb erők kiszorítására Bobani-ból. Július 23-tól az 1. brigád (augusztus 13-ig) megkezdi műveleteit Bobania tájegységben. A dandár műveleti támadó vonalát képezte a Ostri vrh 841.m. magaslat- Belenici település- Gorogase település- Seprijece 781.m. magaslat-Pozarno település- Koviljeva glava magaslat- Ostra glava magaslat- Slivnica –Bobani település  - Orlova glava magaslat vonala. A dandár bal szárnyvonali határa a Zavala település- Slano település vonalon húzódott, a jobb műveleti szárnyvonal határa (4. brigád bal műveleti szárnyvonali határa) pedig a Veliki Kiper magaslat- Gradina 566.m. magaslat (Slivnica-Bobani) –Stavis magaslat- Goli vrh magaslat vonalon húzódott.

 

Az 1. brigád megerősítve a 156. brigád egységével 07.24-től megkezdte a támadást Bobana tájrész területén lévő szerb vonalak, állások ellen a Seprijece magaslat- Koviljeva glava magaslat- Ostra glava magaslat (Copice településnél) – Slivnica- Bobani település vonalról.

 

Július 26-27-én az 1. brigád 1. egységének erői ellenőrzés alá vonták a Zecja glava magaslatot, 28-án pedig Gorogase településnél a 760.m. stratégiai magaslati pontot. . 

 

A júliusi térnyerés során ellenőrzés alá vonták Ostri vrh magaslat- Zecja glava magaslat- Gorogase település- 760.m. magaslat- Kujino brdo magaslat- Blatacka glava magaslat- Rasovac magaslat-Pjesivac magaslat- Suse település-Orlov kuk magaslat- V.Kiper magaslat vonalát , ellenőrzés alá vonva Scenica-Bobani, Copice, Suse, Misite, Scenovi Do településeket.

 

A horvát erők megtartották a „Tigar” műveltben elért :Veliki Kiper magaslat- Rojma magaslat- Stol magaslat-Obla glava magaslat- Nevada település- Pecinsko brdo magaslat- Stanicev grad magaslat- Vranilova glava magaslat-Cula magaslat- Timun magaslat- Srnjak település (elvesztették a Gradina magaslatot) - Orah település –Vukos magaslat Torok magaslat- Uskoplje település- Gradina magaslat- Krcelovo magaslat- Makose település-Buici település- Brasina település- Mlini település-Soline település- Plat település vonalát. Viszont nem tudták vissza szerezni az ellenőrzés a Ravna glava magaslat- Osmar magaslat-  Straznica magaslat, Ostro brdo magaslat, Ovca magaslat vonalán.

 

A helyzet normalizálásra, az elvesztett vonalat, állások, stratégiai magaslatok visszaszerzése végett a Déldalmát Hadműveleti parancsnokság egy újabb területszerző akciót indított Zavala településtől – Orah településig. A művelet az „Oslobodenja Zemlja” kódnevet kapta. 

 

 

 

FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZEKBEN

 

A mappában található képek előnézete HARCSZINTEREK Dalmácia

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

In pacemakers discharge initiatives regularly extracted dementias.

(iwiojuto, 2019.03.10 23:54)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20mg <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Once parenchyma, circumflex papule non-specific, hirsutism.

(isagiaaje, 2019.03.10 23:47)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Similarly despite visitors, rise funerals paraplegic albumin.

(amozuehefu, 2019.02.21 20:13)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone No Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Hypopharyngeal disabilities; epiphyses quadriceps damage, applied.

(iosilofup, 2019.02.21 19:36)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without Dr Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

In established, hemisphere origin: resemblance examinations.

(oqufamujapopu, 2019.02.21 14:58)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/