Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK -DALMÁCIA (Dél-Dalmácia 1992.) 9.RÉSZ

„Vlastica” hadművelet

(1992.10.22-25.)

 

A júliusi „Tigar”majd augusztus és szeptemberi „Oslobodenja zemlja” akciók végével a horvát hadvezetés stabilizálja vonalait Bobani tájrészen és Modroglavina hegy magaslatain és ellenőrzés alá vonja :

 

Ostri vrh 752.m.magaslat- Sovar magaslat- 799. m. magaslat- Lisnik magaslat- Ilijino brdo magaslat- Strmicko brdo magaslat déli oldala- Gradina 758.m. magaslat (Dobromiri településnél)- Rocista magaslat (Dobromiri településnél)- 709.m.magaslat (Baljivac település/Zelenikovac magaslatnál)- -Vucikovac magaslat (Baljivac településnél)-  Lipac hegyrész-  Gradac  magaslat (Lusnice településnél)- Rojma magaslat- Stol magaslat- Osmar magaslat- Straznica magaslat -  Ostro brdo magaslat- Grad magaslat- Kopilj brdo magaslat- Ovca magaslat- Modroglavina hegy magaslatai ( Vranilova glava, Cula, Timun) vonalat.

 

A fenti műveletekben támadó, manőverező 1. brigád és a dandár támogató más egységek (156. brigád) után a vonalak stabilizálását a 116. brigád veszi át. Az 1. dandárt pedig más erőkkel  együtt felkészítik és összevonják a „Konavle” katonai művelethez Dubrovnik-ba. 

 

Dubrovnik város és környékének (Zupa Dubrovacka) kontrolját miután a „Tigar” műveletben sikeresen megszerezte a horvát hadvezetés, stabilizálta vonalait 1992.őszén:

 

Srnjak település- Orah település- Vukos magaslat- Derin brdo magaslat- Torok magaslat- Uskoplje település- Gradina magaslat-  Krcatovo magaslat-Vihlovo magaslat (Vrh)- Makose település- Buici település- Brasina település- Mlini település-Soline település- Plat település vonalat.

 

A védvonalon a 4. brigád erői és a 163. brigád, megerősítve a 2. brigád erőivel és más támogató erőkkel lát el aktív védekezést.

 

A szerb erők Bogdan Kovac vezette a 472. gépesített-gyalogos brigádjával (Trebinje) ellenőrizte:

 

Kotezi település (Popovo polje ) - Dubljani település (Popovo polje ) - Sedlari település (Popovo polje )- Poljice Popovo (Popovo polje )- Rapti Bobani („Bobani” század , Bobani tájrész)- Dikilici település- Orlovo brdo magaslat- Jasenica település- Gradina magaslat /Krajkovici település- Krajkovici település- Dresnica és Hum magaslatok- Hum település- Glavica magaslat- Cerovac település- Tresibrad magaslat- Volunj gaj magaslat- Klepetnik magaslat- Vlastica magaslat- Drijen magaslat- Buvavac magaslat- Miolja glava magaslat vonalát.

 

- a Podgorica-i erők pedig kontrolálták Konavle tájrészt :

 

 Zvijezda magaslat- Malastica magaslat- Zvijezda magaslat- Sovjak magaslat- Kunja glava magaslat- Ostri kuk magaslat- Gradina 562.m. magaslat- Radina Ljut magaslat vonalát.

 

A szerb erők Hum településnél és Bobovista településnél tüzér csoportot állomásoztatott, támaszponttal együtt. 

 

A horvát erők Dél Hadszíntér (Juzno bojiste) parancsnoksága stratégiai szempontból fontosnak tartotta egy olyan művelet végrehajtását , mely során erőikkel birtokba vehetik a Vlastica 915.m. magaslatot. A magaslaton a szerb erők alakítottak ki félkörös védelmi pozíciót, ahonnan jól beláthatták Zupa Dubrovacka területét Plat –tól Mokosica-ig. Mivel a Vlastica magaslat a környék legnagyobb csúcsa, ezért a szerbek figyelemmel kísérhették a magaslatról a horvát erők hadmozgását. A 915.méteres magaslatról kiváló tűzvezetést tudtak működtetni a hátországi (Hum és Bobovista településen lévő tüzér csoport) tüzérségi erők számára, mely erők rendszeresen támadhatták Dubrovnik és környékét.

 

A horvát hadvezetés, miután három hónapon át a 4. brigád és 163. brigád felderítőivel rendszeresen felderítette a Vlastica hegy környékét, mérlegelve annak lehetőségét, milyen módon, honnan és hogyan lehetne végrehajtani a magaslat leggyorsabb és legsikeresebb. legeredményesebb történő elfoglalását, október hónapban elérkezetnek látta az időt a „Vlastica” területszerző művelet realizálásra. A műveletbe bevonta a 4. brigád 1.,3.,4. és 5. egységeit, valamint a 163. brigád erőit.

 

4. brigád

 

Az Oslobodenja zemlja” műveletben a  4. brigád ellenőrizte a Rojma magaslat- Stol magaslat- Obla glava magaslat- Nevada település- Pecinsko brdo magaslat- Kutina település- Modroglavina hegy magaslatai ( Vranilova glava, Cula, Timun)- Orah település – Vukos magaslat- Derin brdo magaslat- Torok magaslat- Uskoplje település- Gradina magaslat-  Krcatovo magaslat vonalát. A dandár bal műveleti szárnyvonali határát (1. brigád jobb szárnyvonali határ) képezte a Veliki Kiper magaslat- Gradina 566.m. magaslat (Slivnica-Bobani) –Stavis magaslat- Goli vrh magaslat vonal. A dandár jobb műveleti szárnyvonali határát ( TG-2. brigád, 163.brigád bal szárnyvonali határa) képezte a Mlini település (Dubrovnik)- Rijecka glava magaslat- Krcatovo 525.m. magaslat- Drijen magaslat- Buvavac magaslat vonala.

 

A „Vlastica” akcióban a 4. brigád támadási irányát képezte a Vukos magaslat- Tresibrad magaslat- Boboviste település vonala. Feladat végrehajtásához tartozott a Tresibrad , Klepetnik, Vlastica magaslatok elfoglalása, ezt követően pedig Bobovista település-ahol szerb tüzér csoport és támaszpont állomásozott- elfoglalása, Drijen magaslat, Buvavac magaslat ellenőrzés alá vonása.

 

A 4. brigád 1. egysége Vukos magaslat- Orah település-Srnjak település vonalát védte, ahonnan támadást intéztek Orah település –Cerovac település és Srnjak település - Glavica magaslat vonalán. Fő feladat volt a Glavica magaslat elfoglalása.

 

A brigád 2. egysége tartalékot képezett Osojnik településen lévő dandár szintű bázison, parancsnokságon.

 

A brigád 3. egysége Vukos magaslat- Mrkasin brdo magaslat vonalon támadta Vlastica és 704.m. magaslatokat. Feladatuk volt elfoglalni Mrkasin brdo magaslatot ( hegyhát)  és onnan tovább támadni Bobovista településirányába.

 

A brigád 4. egysége Zaplatnik település területéről támogatta a 3. és 5. egységek támadást Bobovista település, Drijen magaslat, Buvavac magaslat  elfoglalásában.

 

A brigád 5. egysége Orah település- Tresibrad magaslat – Klepetnik magaslat vonalon támadott . Feladtuk volt elfoglalni Tresibrad, Volunj gaj magaslatot, Klepetnik magaslatot, ahonnan biztosították a művelet bal szárnyvonalát.

 

A brigád tüzér-rakétás divíziója (TRD) támogatta. A 4. brigád tüzér csoportja (TRS-4. br.) könnyű légvédelmi ágyús ütege Velika Zada magaslatra települt ki, könnyű ágyús ütege 452.m. magaslathoz, „haubica” ütege Slavogostici településhez, VLR- nagyható –távolságú rakétás ütege pedig Kaladurdevici településhez. A tüzér-rakétás divízió további „ZIS” 76.mm-es ágyús ütege Kaladurdevici településnél foglalt állást.

Két aknavetős üteg ( közepes aknavetős üteg, könnyű aknavetős üteg) Zaplatnik településen helyezkedett el. Légvédelmi és páncélosok elleni harci járművek Zaplatnik település- Orah település és Kokosova galav /Zaplatnik- Uskoplje település irányt biztosította. 

 

A brigád páncélos gépesített százada (OMS) Zaplatnik település- Orah település- Cerovica település irányon támadott, majd aktív állást foglaltak Orah településnél Cerivica és Klikovici települések, valamint Tresibrad és Klepetnik magaslatok irányába .

 

Az akciót október 22-én 05.00 órakor a horvát erők tüzérségi előkészítő támadással kezdték meg, a szerb erők Tresibrad, Klepetnik magaslatokon és Bobovista területén lévő állásai ellen.

A 4. brigád 22-én elfoglalta Volunj gaj és Tresibrad magaslatokat. Másnap 23-án az 1. egység súlyos harcok közepette elfoglalta a Glavica magaslatot, ellenőrizve Timun magaslat- Glavica magaslat- Orah település vonalát. A délutáni órákra az 5. egység Cedomir Sovulj parancsnok vezetésével elfoglalta a Klepetnik magaslatot és támadást intézett Mrkasin brdo magaslat elfoglalására. A Mrkasin brdo magaslaton folyó  harcokban az egység több katonája életét vesztette és megsebesült. A sebesültek és áldozatok kivonása után az 5. egység tartotta harci pontjait, de csak másnap, megerősítve a 4. és 3. egységekkel próbálkozott a Mrkasin brdo ismételt elfoglalásával. Október 24-én a 4. , 3. és 5. egység elfoglalta a Mrkasin brdo hegyhátat, magaslatot.

 

Október 24-25. közt az éjszakai órákban a szerb erők kivonták erőiket a Vlastica magaslatról és Bobovista településről.

 

Október 25-én reggel a 3.egység nyugati oldalon a 4. egységgel elfoglalta Vlastica magaslatot és Bobovista települést. Október 26-ra a 4. brigád és 163. brigád erői stabilizálták és teljes mértékben ellenőrizték Vlastica magaslaton, Ilijin vrh magaslaton és Buvavac magaslaton  lévő állásukat.

 

A 4. brigád erői a művelet végén megerősítették vonalaikat Klepetnik magaslat- Pociovska glava magaslat- Bijedovo  magaslat- Gradina magaslat vonalon. A „Vlastica” akcióban a 4. brigád  négy katonája vesztette életét.

 

Egy gyalogos egység, tüzérséggel és páncélosokkal tartalékot képzett és biztosított Ovca magaslat- Vranilova glava magaslat- Timun magaslat- Glavica magaslat- Orah település- Tresibrad magaslat- Bobovista település- Buvavac magaslat vonalán. Parancsnokság két operatív csoportot alakított ki egyiket a tiszti törzs, a másikat a helyettes tiszti törzs (PNS) és a operatív- felderítő szolgálat ( ONS) alkotta. 

 

TG-2 Makose település- Buvaca magaslat vonalon támadott.

 

A 163. brigád

 

A  163. brigád parancsnoksága a Dubrovnik város feletti  Srd magaslat Imperial erődjében volt, megerősítve könnyű légvédelmi ágyúval és légvédelmi rakétával. A dandár két egység alkotta, mely egységek közt a műveleti határvonal a Gradina magaslat 560.m.- Piskarevica hegyrész- Orlovici  823.m. magaslat vonalon húzódott.

 

A brigád 1. egységének parancsnoksága Ivanica településen funkcionált.

 

A dandár 1. egysége „BTG” –Harcoló Taktikai Csoport kontrolálta aktív védelemmel a Plat település (Ljuta öböl)- Plat település (73.m. magaslat)- Soline település / BTG közepes aknavetős üteggel- Kostur település- Zavrelje település- Krstac település vonalát . Az 1. egység 3. százada kontrolálta Petraca település (Baletici)- Buici település vonalát. Az 1. egység 2. százada biztosította Makose település- Martinovici település- Grbavac település vonalát. Az 1. egység 1. százada kontrolálta Golubov kamen 410.m. magaslat – Andusa hegyoldal- Krcetovo 625.m. magaslat- vonalát.

 

A brigád 2. egységének parancsnoksága Uskoplje egykori vasútállomásánál funkcionált.

 

A dandár 2. egységének 1. százada biztosította  Gradina 560.m. magaslat –Uskoplje település- Torok 597.m. magaslat- Derin brdo –Vukos magaslat vonalát a 2. egység 3. százada kontrolálta Veliki Planik 427.m. magaslatot. Az egység 2. százada „BTG”- Harcoló Taktikai Csoportot képzett Golubov kamen 422.m. magaslat- Meteriz magaslat és Uskoplje egykori vasútállomás zónájában, megerősítve egy közepes aknavetős üteggel.

 

 

163.„BrTG” – Brigád Taktikai Csoport  Knezica településen  mobilizált aknavetős üteget Lastra településrészen pedig „haubica” ágyús szakaszt állomásoztatott. Továbbá Vrastica magaslaton légvédelmi könnyű ágyú állás, Krestelica magaslatnál pedig légvédelmi rakétás állás lett kihelyezve.

Ivanica település és Parez hegyrész Brijeg tájrésze közti hegyi útvonalon (Krestelica magaslatra leágazó, felvezető és Carina hegyrészen átmenő) két harckocsiból álló konvoj járőrözött. A Parez hegyrésznél pedig, Brijeg területén kis-hatótávolságú rakétás erő, Bosanka településnél pedig könnyű ágyús szakasz állás funkcionált.

Zarkovica 315.m. magaslaton a vegyes tüzér divízió alakította ki parancsnokságát,  légvédelmi könnyű ágyú állással, három harckocsival (Zarkovica- Rajcevici közt erdei úton)              biztosítva azt. 

Golubov kamen 410.m. magaslat  és Ivanica település közt a műúton a 163. dandár három harckocsival állomásozott, támogatva légvédelmi könnyű ágyúval és önjáró ágyúval.

 

Rajcevici településen páncélosok elleni állás, Bratitovo településnél közepes aknavetős üteg állás, Ruda területén könnyű ágyús állás működött. További egy harckocsi biztosította Ograde magaslatnál lévő Dubac település-G.Brgat település közti műúton.

Gornji Brgat településnél Peranovici és Tumba közt két könnyű ágyús szakasz állás funkcionált,  Gornji  Brgat településnél pedig légvédelmi könnyű ágyús állás működött. 

„STS” -Taktikai Csoport hat tankkal Gornji Brgat település és környékén került összevonásra.

 

A 163. brigáddal szemben a szerb erők VRS Hercegovina hadtest Trebinje-i gyalogos –gépesített erői foglaltak védállást :

 

Tresibrad magaslat- Klepetnik 546.m. magaslat- Vlastica 911.m. magaslat- Ilijin vrh magaslat (Vlastica)- Alijer gumno magaslat (Vlastica)- Orlovici 823.m. magaslat- Drijen magaslat 679.m.- Buvavac 490.m. magaslat- Visocnik 517.m. magaslat- Miolja glava 436.m. magaslat (harckocsival és állással biztosított műút ) vonalon. Ezen vonalról biztosították Bobovista településen lévő aknavetős ütegüket és a Derinac 531.m. magaslaton figyelő és rádiókommunikációs állás funkcionált.

 

-valamint a Podgorica hadtest erői :

 

 Zvijezda 480.m. magaslat- Malastica 628.m. magaslat- Malastica 465.m. magaslat- Grebeni Do hegyrész- Zvijezda 521.m. magaslat- Krstac hegyrész (hegyi út)- Sovjak 421.m. magaslat- Kunja glava 545.m. magaslat- Kunja glava magaslat HE (vízmű) Dubrovnik- Straza hegyrész (hegyi út)- Ostri kuk 515.m. magaslat (hegyi út) vonalán.

 

A szerb erők harckocsival járőröztek Rupni Do településnél, ahol mobilizált aknavetős üteg állomásozott.

 

A 163. brigád erőinek támadása a Vlastica hadművelet során:

 

A támadás első fázisa:

 

 

BTG Plat településnél támadott déli irányba, majd északra fordult elérve Kunja glava magaslatot, ahol elfoglalták a szerb állásokat és támadó vonalat alakítottak ki Pelinja Ljut hegyrész- Sv. Ivan templom- Jelici település vonalon. A támadó vonalról kezdték meg  Sovjak 421.m. magaslat- Krstac hegyrész (hegyi út)- - Zvijezda 521.m. magaslat- Grebeni Do hegyrész irányon a Malastica  magaslaton lévő szerb erők elleni műveletet.

 

Az 1. egység 3. és 2. századai védvonalukról biztosították az 1. egység 1. századának jobb szárnyát.

Az 1. egység 1. százada Golubov kamen 410.m. magaslat – Andusa hegyoldal- Krcetovo 625.m. magaslat állásaiból támadott, támogatva Ivanica település és környékén lévő tüzérségi és harckocsizó erőkkel. Az 1. egység 1. százada két irányvonalon támadta a szerb erőket. Egyik vonalat képezte a  Golubov kamen 410.m. magaslat – Andusa hegyoldal állásokból – Drijen magaslat felé, a másik  vonal képezte az Andusa hegyoldal- Krcetovo 625.m. magaslat állásokból – Miolja glava magaslat felé.

A 2. egység 2. század BTG támogatta a 2. egység 1. századát. Az 1. század két irányvonalon indított támadást Gradina 560.m. magaslat –Uskoplje település- Torok 597.m. magaslat- Derin brdo –Vukos magaslat védvonaláról. Egyik képezte a Vlastica 911.m. magaslat északi oldal irányt, a másik a Ilijin vrh magaslat (Vlastica)- Alijer gumno magaslat (Vlastica)- Orlovici 823.m. magaslat irányt.

 

A 2. egység 3. százada Zaplanik településről Veliki Planik magaslat irányába végzett hadmozgást.

 

Miután a dandár egységei sikeresen végrehajtották az első fázist, tovább folytatódott a támadás a második fázisban.

A támadás második fázisa:

 

Az 1. egység 2. százada támadó vonalat alakított ki az elfoglalt Miolja glava magaslatnál, az 1. század pedig a Drijen 679.m. magaslatnál. A 2. század biztosítva jobb szárnyon a 3. század által támadást intézett Zvijezda 480.m. magaslat- Pjesevac 472.m. magaslat –Gradac tájrész- Stanin Do tájrész- Rupni Do település vonalon,  ahol találkoztak a Konavlje tájegység felől támadó 1. brigád erőivel.

 

Az 1. század pedig  Buvavac 490.m. magaslat irányába támadott, elfoglalva a stratégiai magaslatot..

 

A művelet második fázisa sikeresen lezárult.

 

A „Vlastica” és „Konavle”művelet után a 163. brigád aktív védelmet látott el  1996. januárig (ezt követően a HVO ellenőrizte a védvonalat tekintettel, hogy a védvonal már Bosznia és Hercegovina geográfiai területén húzódott).

„Konavle” hadművelet

(1992.10.20-24.)

 

A horvát haderő a dél-dalmáciai harcmezőn (Juzno Bojiste „JB”) a sikeresen végrehajtott „Tigar” és „Oslobodenja zemlja” felszabadító akciókat követően folytatta területszerző katonai műveletsorozatát.

Ennek részét képezte a Konavlje/Konavle tájegység felszabadítása a Montenegro (Crna Gora) és Horvátország geográfiai határáig. Janko Bobetko horvát tábornok, a JB hadszíntér főparancsnoka 1992.08.05-én elrendelte egy száz fős harcoló csoport (Borbena Grupa „BG”) létrehozását a Konevle-i (Dubrovnik) helyi horvát katonai erőkből. A csoport, BG-Konavle részét a helyi horvát konavlei önkéntes katonai szolgálatot ellátó katonákból, a 163. brigád egységeiből állították össze. A harcoló csoport kiképzését (partraszállás, deszantolás, harcászat…), felkészítését a Konavle tájegység felszabadítására irányuló művelethez Mljet szigetén hajtották végre.

A felszabadító művelet  stílusosan a „Konavle” kódnevet kapta.

A művelet logisztikai és műszakista, utász támogatását a 40. műszaki egység műszaki százada látta el. A műszaki század biztosította a kommunikációt, kapcsolattartást a műveletben részt vevő 163. brigád és 4. brigád erői közt, mely erők a Vlastica akciót kezdték meg. További feladatot jelentett a műszaki erőknek a támadási zónák elsőlépcsős területeinek a „megtisztítása” a szerb aknáktól és útakadályoktól, robbanószerkezetektől, melyet a  40.és 30. műszaki egység hajtotta végre.

 

A műveletbe bevonásra kerültek a belügyi erők speciális rendőri egységei, a Zagreb-Lucko repülőtéri antiterrorista alakulat 70 fővel, a Dubrovnik-i speciálisok 25 fővel.Feladatuk volt a Montenegro és Horvátország határvonalának biztosítása.

 

1992.október 15-én a művelet parancsnoki gárdája megbeszélésen egyeztette a katonai akció részleteit. A műveletbe a 4. brigádot, a 163. brigádot (Vlastica zóna), az 1. brigádot, a BG-Konavle harcoló csoportot, az 1. honvédő egységet-Dubrovnik, a 156. brigádot, a Horvát Haditengerészetet (HRM), a műszaki erőket (INZ), a belügyi speciális rendőrséget (Lucko, Karlovac, Dubrovnik alakulatai), és a Fegyveres Hajózó osztagot (ONB) vonták be.

 

1992.október 20-án a Konavle katonai művelet végrehajtása 00.30 órakor megkezdődött. A műveletet a harcoló horvát erők két támadási irányon hajtották végre a szerb vonalak ellen. Az egyik támadási irányt képezte a Zupa Dubrovacka részen lévő hegyvidék, ahol a legfontosabb feladat volt a stratégiai magaslati pontok elfoglalása. A másik támadási irányt képezte a tengerparti részen Cavtat városkába történő tengeri úton végrehajtandó deszantolás.

 

 Az ONB erők már október 18-19-én felderítést hajtottak végre a Cavtat-i öbölben. Ezalatt a Dubrovnik Gruz városrész kikötőjében a horvát deszantoló erők előkészültek. A deszantoló erőket a Gruz-i kikötőből a „Peljescanka „ és a „Postira” kompok szállították Cavtat öbölbe. A „Peljescanka „komp az 1.brigád erőit a „Postira” komp pedig a BG-Konavle és az 1. honvédő egységet (1. bd „D”).

 

A JNA 20-ra a Genfben kötött nemzetközi megállapodás értelmében- melyet Dobrica Cosic a Jugoszláv köztársaság nevében és Franjo Tudjman a Horvát Köztársaság nevében írt alá 1992.09.30-án – részben kivonta erőit Konavle területére, ahol az ENSZ megfigyelők ezzel párhuzamosan munkához láttak, kialakítva Prevlaka félszigeten bázisukat.

A JNA erők kivonása azonban nem volt teljes mértékű mert erőiket nem Szerbiába és nem Crna Gorába vonták vissza.  

A szerb JNA erők átadták a májusban megalakuló Boszniai Szerb Hadsereg (Vojska Republika Srpska „VRS”) Hercegovina hadtest erőinek (472. gépesített-gyalogos brigád, Bobana század, TO Kelet-Hercegovina területvédelmi erőinek vonalait Popovo polje területén de a Crna Gora JNA 2. hadtest, mint OG-2 erő:

 

-gyalogsági egység/zászlóalj mellett  harckocsizó csapatot, vegyes tüzér divíziót „MAD” ( három üteg:  85.mm-es ágyús ütegget „partvédelmi „ , 130.mm-es „haubica” szakaszt, két háromszor húsz mm-es légvédelmi löveg üteget, és egy 2M „Strela” rakétás szakaszt)  vontak össze. Összességében 1000 fős haderőt

 

 a VRS Hercegovina hadtest területvédelmiseivel megerősítve továbbra is megtartotta Gornje Konavle és Konavoska brda tájrész kontrolját, ahol Miolja glava 436.m. magaslat- Zvijezda 480.m. magaslat- Malastica 628.m. magaslat- - Sovjak magaslat- Kunja glava- Ostri kuk magaslatok- Prijevor magaslat vonalát, valamint Rupni Do település- Glavska település- Veliki Devet magaslat- Pelimovo brdo magaslat védvonalat, továbbá Komaji település- Gruda település- Pridvorje település vonalát.

 

Elkezdődik a művelet:

 

A horvát erők  21-én kompok segítségével hajtják végre a támadó erők tengeri úton történő átjutását Cavtat öbölbe. A „Peljescanka” komp 03:15 órakor a „Postira” 07:01 órakor Cavtat-ba ér. Ezt követően reggel 08:00 órától Gruz kikötőből folyamatosan történik a tengeri úton Cavtat városba történő átszállítása a horvát erőknek, bár a meterológiai kezdvezőtlen időjárás lassította azt. A  „Peljescanka” komp 13:15 órakor megrongálódott a viharos tenger végett a Cavtat öbölben, de üzemképes maradt, folytathatta tovább a szállítást.13:45 órakor Blace komp az 1. brigád 3.egységével és két tankkal a fedélzetén várakozott a Dubrovnik /Gruz kikötőben, mert a heves „Jugo” szél viharossá korbácsolta a tengert.

 

Ezalatt 22-én a 163. brigád és 4. brigád a Zupa Dubrovacka hegyvidékes részein támadást intéz Vlastica magaslat, Drijen magaslat és Buvavac magaslatok ellen ( hadművelet „Vlastica”)

 

Miután a tengeri úton Cavtat-ba bejutatott erők pozíciót foglalnak a városkában és környékén, megkezdik a városból a támadást a szerb állások ellen a Cavtat város- Donji Obod település (tengerparton)- Gornji Obod település- Zvekovica település Uskoplje vonalon. Az első harci érintkezésre az 1. brigád 5. egysége  és BG-Konavle csoport kerület, mikor a szerb erők a Cavtat –Uskoplje mögötti magaslatokról (Gradina magaslat) tűzet nyitottak a horvát erőkre. A horvát támadó 1.brigád 5.egységét és a BG-Konavle csoportot támogatták a belügyi erők (ATJ Lucko, ATJ Karlovac). Gornje Konavle és Konavoska brda területéről a szerb tüzérség folyamatosan lőtte Cavtat városkát. A horvátok Cavtat-ból viszonozták a tűzet.

A szerb erők a Gradina 562.m. magaslatról légvédelmi fegyverekkel tűz alatt tartották a horvátokat, így ez nehezítette a horvát erők előrenyomulását. Végül a horvátok 1. brigádjának 1. egységéből „Fagot” rakétavetővel semlegesítették a magaslaton lévő szerb lőállást. A szerb lőállás felszámolásával a horvát erők BG-Konavle, 1. brigád és speciális belügyisek tovább nyomulhatta előre Uskoplje településről Jasenica település irányába. Sikerült a horvátoknak felszámolni a Radina Ljut magaslaton lévő szerb állást is. Délutánra az 1. brigád erői elérték Jasenica-át. Elfoglalták Uskoplje- Jasenica vonalon Radina Ljut magaslatot, Gradina magaslatot, 553.m. magaslatot, Jasenica települést, 505.m. magaslatot, 468.m. magaslatot Baletine település irányába. A harcokban a BG-Konavle csoportból egy katona vesztette életét.

Az 1. brigád erői a továbbiakban a megszerzett magaslatok irányából előretört és elfoglalta Kita 609.m. magaslatot, Opasovnik magaslatot, Lukovi Do tájrészt a Glavska-Jasenica közti közút hágóját . A szerb erők a Dubovik magaslaton foglaltak pozíciót, de azt feladták miután az 1. brigád erői tovább támadtak Glavska település irányába. A továbbiakban az 1. brigád elfoglalta Glavska települést , ellenőrzés alá vonta Jadupak 625.m. magaslatot, Dubovik 556.m.magaslatot, Objesenjak 565.m. magaslatot, Vilica 569.m. magaslat.

 

A szerb erők továbbra is tartották Miolja glava 436.m. magaslatot, Zvijezda 480.m. magaslatot , Malastica 628.m. magaslatot és Rupni Do települést.

 

Az 1. brigád erői Glavska település- Vilica magaslat Zukov brdo- Rupni Do vonalon megkezdte a szerb erők kiszorítását Rupni Do településről és Malastica magaslatról, majd Zvijezda magaslatról és a további környező magaslatokról.

Továbbá Glavska településről az 1. brigád Objesenjak magaslat irányából támadta Crna Gora hegyrészt/magaslatot valamint Dubovik magaslat irányából Dragova dubrava tájrészt és Srnjak 589.m. magaslatot. Harmadik irányon pedig Jadupak 625.m. magaslatról Ostra glava 533.m. magaslat irányába támadtak (Poljice település felé).

 

A szerb erők Ostra glava 506.m. magaslatot még ellenőrizték biztosítva Poljice felé az irányt (hegyi erdészeti út).

 

A horvát erők 1. dandár egységei miután sikeresen elfoglalták Baletine települést és Ivanov krst tájrészt és településrészt, állást foglaltak Ivanov krst-tól balra lévő 534.m. magaslaton és Ivanov krst-tól jobbra lévő 599.m. magaslaton és Zica 726.m. magaslaton.

 

Az 1. brigád erői sikeresen elfoglalták Srnjak 589.m. magaslatot és Crna Gora magaslatot valamint biztosították Zagradine települést a Zagradine – Slivnica település közti hegyi utat Zagradine település bejáratánál. Valamint pozíciót foglaltak Slivnica település irányába a Glavska felől kiinduló hegyi úton Dregova dubrava részen. A szerbek a Timor 561.m.magaslatról biztosították Slivnica települést ahonnan Ljubovo település irányába vonták ki erőiket.

 

Az 1. brigád ellenőrzés alá vonja a művelet végére a Sparozici település-Crni Do hegyrész -481.m.magaslat- Timor 561.m. magaslat- Crna gora hegyhát- Obljesenjak 565.m. magaslat- Dragova dubrava tájrész- Srnjak 589.m. magaslat- Dragova dubrava tájrész (Glavska település) - Jadupak hegy- Ivanov krst település- 599.m.magaslat- Zica magaslat  vonalat, melyet stabilizálnak.

 

Október 21-én az 1.brigád biztosította a Glavska település és Ivanova kota magaslattól a BG-Konavle harcoló csoportot, mely erők a Siljesci települést- Stravca település- Duba település- -Vodovada településrész- Debeli brijeg magaslat -Kobilje magaslat vonalat elfoglalják, a belügyi speciálisok pedig ellenőrzés alá vonják Dubravka és Vodovada települést. Az 1. honvédő egység pedig ellenőrzés alá vonja Kuna települést.

 

Október 23-án a 156. brigád ellenőrzés alá vonja Duba település, Stravca települést, a BG-Konavle csoport Dubravka , Crna Ljuta településeket, Cesminova glava magaslatot, Pelimovo brdo magaslatot. Biztosítják a kapcsolatot Dubravka-Grab között.

 

Október 23-ára a horvátok felszabadítják egész Konavle tájegységet (Prevlaka félszigetet a UNPROFOR ellenőrzi) és a nég napos katonai művelet véget ér.

 

A horvát haderők stabilizált védvonalai 1992. év végére (1995-1996-ig)

 

FELTÖLTÉS ALATT

 

 

A mappában található képek előnézete HARCSZINTEREK Dalmácia

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.