Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK -DALMÁCIA és KRAJINA (Bevezető anyag 1991-1995. 3.RÉSZ)

JNA offenzíva 1991. december

„Udar- 91”

 

Novigrad elfoglalása

 

A 9. hadtest-Knin JNA erői az általuk Ravni Kotar tájegységben kontrolált Paljuv-Prigrada- Podgradina és Policnik- Suhovare vonalról elérkezetnek látták az időt Zadar elleni támadó művelet végrehajtására.

 

A Zadar-i tájrészen a horvát erők 112.brigádja foglalt védvonalat egységeivel. A JNA 9. hadtest támadási zónájában a horvát erők Zadar-i 112. brigádjának 3. egysége (zászlóalj színtű alakulat) támogatva a 2. egység egy rajával és az egy egység 1. szakaszával védelmezte zónájukat 30-35 km- hosszan a Zubcici- Viduke-Culine- Barabe- Cvitici- Buterina- Matarija- Cipac- Gospici- Nekici- Oblog- Grgurice vonalon. Ezen műveleti zónában a jobb szárnyon a szomszédos műveleti szektort a „Maslenica“ önálló egység védte Zdrilo-Posedarje vonalon. Bal szárnyon a szomszédos műveleti szektort a 112.brigád 2. egysége védte Rupalj-Policnik vonalon. A gyalogság számára támagatást adott a 112.brigád harckocsizó szakasza és vegyes tüzér divíziója. A 112.brigád 3. egységének szektorában még műveleti feladatokat látott el a Sibenik-i század, a Zagreb-i „Studenci“ század, a Rijeka-i század, mely erők Razanac részén képeztek tartalékot.

 

A 9. hadtest JNA erői, 1. és 2. zászlóalj a 180.gépesített-gyalogos brigádból megerősítve a 221. gépesített-gyalogos brigád harckocsizó zászlóaljával és a 9. vegyes tüzér divízió két ütegével, kezdték meg a támadó műveletet, mely az „Udar-91“ kódnevet kapta.

 

 1991. december 31. 06.45 órakor a JNA heves tüzérségi támadással kezdi meg „Udar-91“ elnevezésű műveletét, mely során támadást intézett horvár erők 112.brigád 3. egységének védállásai ellen  Podgradina , Islam Latisnski ,Islam Grcki  vonalon. A tűzérségi előkészítést követően a JNA harckocsikkal és gyalogos erőkkel Smilčić – Paljuv irányvonalon hajtották végre további támadásukat. A szerb harckocsizó erők keleti irányból rohamozták meg a horvát erők állásait, amit délelőtt 11.00 órákor el is foglaltak. A déli órákban, 12.30 órakor a JNA négy tankja támadta Novigrad-ot, ugyanekkor hat tankja és páncélozott transzporterei támadást intézett Prigrada település ellen.

 

Prigrad-nál a horvát erők  átcsoportosították  3. számú támadó csoportját (BG) (önáló „Maslenica“ zászlóalj (smb) páncélelhárító szakasz, a 112. brigád 3.zászlóalja) mely hátvédként szolgált a térségből kitelepítendő civil lakosság evakuálása során, aztán megkezdték az ellentámadást Gradina irányából a JNA erők ellen, mely  Žuža település felől érkeztek . A szerb erők fokozatosan foglalták el Podgradina , Islam Latisnski ,Islam Grcki területét, majd Novigrad-ot. A horvát erők egységeiket és a civil lakosságot Novigrad-ból hajók segítségével a Novigradsko tengeren Posedarje –ba menekítették át.

A szerb erők 1992. januárjára elfoglalták Novigrad-Podgradina- Islam Latinski –Islam Grcki- Drace vonalat.

 

Január 1-én Zelen hrast- Jurjevac vonalon a szerb erők ismételt támadást indítottak a horvát erők állásai ellen. Délelőtt 11.00 óra körüli időben a JNA egyik tankja harckocsi aknára futott és megrongálódott, valamint a horvát erők ellentámadása során az általuk kilőtt páncéltörővel megsemmísitettek egy JNA teherszállító járművet. Délután 14.30 órakor a JNA tüzérségi támadást intézett Podgradina irányából a horvátok ellenőrizte Jurjevac területére.

 Miután a civil lakosságot kivonta, evakuálta a horvát rendőrség, katonaság, megkezdődött a 112.brigád 3.egységének kivonása Novigrad városkából Posedarje településre.

 

1992.január 2-án, miután aláíráták a „Sarajevo-i tűzszüneti“ megállapodást a szerb erők már Pridraga- Novigrad- Paljuv- Podgradina vonalat kontrolálták, végrehajtva a támadó művelet egyik kitűzött célját. A JNA újabb támadását Donji Zemunik területén hajtotta végre, azzal a céllal, hogy biztosítsák a kapcsolatot a Zemunik JNA légi bázisa és Benkovac városban lévő támaszpont közt. A horvátok Donji Zemunik területét a „Skabrnja“ önálló egység „Zemunik“ századával, a 112.brigád 1. egységének egy szakaszával védték.

Miután a JNA Novigrad városból január 3-án a Zemunik elleni támadáshoz összevonta harckocsizó erői, két támadási irányon, a horvát erők „Kralj Tomislav“ önálló egysége ellentámadást kezdeményzett, melynek eredménye képen a szerb erők visszavonták harckocsizóit. A horvát ellentámadásban a szerb erők két tankja megrongálódott.

 

Ugyanekkor a 112. brigád 2. egységének állási ellen, Suhovare és Policnik területén a JNA harckocsizó erői támadást intéztek. A szerb támadás ellensúlyozására a horvát erők Slivnica területéről két tankot vettek be Suhovare területén, ahol ellentámadást intéztek a szerb tankok ellen. A rövid „tankcsatában“ mindkét oldalon megrongálódott tank, melyeket azonnal kivontak a csatából.  A harcokat a JNA tüzérséggel és légi erővel, a horvátok tüzérséggel támogatták.   

 

A szerb erők az „Udar“ során nem tudták a műveletet teljes mértékben végrehajtani, bár Novigrad települést elfoglalták Zadar-ig nem jutottak

 

 

„Kopaonik  művelet”

 

 

A „Kopaonik” offenzíva a „Susjeska” katonai művelet tervezetének egyik variációja volt.  A JNA vezérkara a „Sutjeska” néven 1970-es évben létrehozott egy esetleges NATO támadás elhárítására irányuló „honvédelmi” katonai műveleti tervezetet. A tervezet két részre osztotta Jugoszlávia védelmi szisztémáját, keleti ( Susjeska-1) és nyugati (Susjeska-2) . A művelet stratégiailag úgynevezett kivonás-ellentámadás taktikai lépéseken alapult. A Kopaonik szintén ezen alapult, mely alapján a JNA erők kivonásra kerültek Horvátországból, Szlovéniából, Bosznia és Hercegovinába (BiH). A kivonás után pedig BiH területéről ellentámadás végrehajtására kerül sor BiH területéről Horvátország ellen.

„'Kopaonik” tervezet, mint „forrás” képezte a Közép-Dalmácia megszállására irányuló JNA „Obala” és „Orkan” 91. hadműveletek végrehajtásának tematikáját. A Sibenik város elfoglalására irányuló „Obala 91” művelet sikertelen végrehajtását követte a Zadar város elleni támadás, mely hasonló szisztémával hajtotta végre a JNA, mint a Sibenik elleni műveletét. Zadar és Sibenik elfoglalásának a célja volt elszigetelni Split várost és körzetét észak és közép horvátországi régiótól. A művelet végrehajtásában kiemelkedett az akkori 9. hadtest főparancsnoka, a későbbi boszniai szerb haderő (VRS) főparancsnoka, Ratko Mladic tábornok. A 9. hadtest első augusztusi fázisában elfoglalta a dalmáciai hegyvidék (Zagorje vagy Krajina) Kijevo horvát lakta területet. Még nyáron hasonló területszerző akcióba kezdtek az észak-dalmáciai Krusevo térségében, de a horvát erők (rendőrség Zadar „Poskoci”) különleges rendőri egysége sikeresen megvédte Krusevo-t. Szeptemberben újabb támadást intézett a JNA Krusevo birtokba vételére, mely párosult Jasenica szeptember 11-i elfoglalásával. Jasenica stratégiai fontossággal bírt a JNA számára, mivel kontrolálhatták a Maslenica közúti hidat.

Jasenica JNA erők általi elfoglalása után a Krusevo-t védő horvát erők kivonták egységeiket a tájegységből. Szeptember 16-án a JNA megtámadta Zadar-t, mely októberben a város teljes blokkolásával (szárazföldi és tengeri) folytatódott egészen a decemberi (Udar) utolsó területszerző intenzívebb támadó akcióig. Október 9-én a JNA erők és horvát erők közti „tűzszüneti-kivonási” megállapodás értelmében Zadar-i létesítményeiből kivonja erőit Benkovac és Knin helyőrségekbe.

1991.november 18-án (Vukovar JNA erők elfoglalásának napja) a JNA erők elfoglalták Skabrnja és Nadin horvátok lakta dalmáciai településeket. Skabrnja támadást a JNA több mint harminc tankkal, több száz szerb katonával (JNA katonák és helyi szerb önkéntesek) hajtották végre. A falut a horvátok gyengén felfegyverzett helyi fegyveres egysége védte, akik megfelelő haditechnikai felszereltség hiányának ellenére sikeresen kilőttek egy JNA tankot, egy lőszert szállító JNA katonai tehergépkocsit. A szerb túlerővel azonban nem bírtak, ezért a horvátok kivonták egységüket a faluból. Ezzel Skabrnja a szerb erők pusztításának áldozatává vált.  A településen végrehajtott szerb pogromokkal kapcsolatban a hágai nemzetközi bíróság folytat vizsgálatot a horvátok feljelentése alapján. A településen 86 civil esett áldozatul a szerb pogromnak. Skabrnja után Nadin település következett, ahol 14 civil vesztette életét a szerb akció során. 

November 21-én a JNA támadást intézett Jasenica irányából Slivnice és Posedarja irányába, a Maslenica híd kontrolálása, elfoglalása végett. A hidat a szerb erők megrongálták és Novsko Zdrilo területén állást foglaltak.

1992.év

Zadar és Sibenik elfoglalására irányuló JNA katonai műveletek nem érték el végleges céljukat. 1992.január 2-án Sarajevo-ban a JNA és horvát erők aláírják a tűzszüneti megállapodást. Ennek ellenére a JNA folyamatosan fenntartotta annak lehetőségét, hogy ellenőrzés alá vonhassák Zadar-t és Sibenik-et.

Zadar elleni további művelet esetében a JNA két fő támadási irányt tartott fent 1992.év elején, egyik a Maslenica híd volt a másik pedig Bibinje település felé. Ezen támadó szektorban 1992. évre a horvát erők (112.brigád 3. zászlóalj) megerősítették védvonalaikat:

- 3. gyalogos zászlóalj: 30-35 km hosszan Zubcici - Viduke - Culine - Barabe - Cvitići - Buterini - Matarija - Cipac - Gospici - Nekići - Oblog - Grgurice vonalon, megerősítve a Zadar-i rendőrség speciális egységének rajával, a 112.brigád 2. zászlóalj egy rajával, az 1. zászlóalj egy szakaszával. A 3. zászlóalj 112.brigád műveleti területének bal szárnyvonaltól a horvát erők „Maslenica” önálló zászlóalja foglalt védállást Zdrilo – Posedarje vonalon. A 3. zászlóalj 112.brigád műveleti területének jobb szárnyvonalától a 112. brigád 2. zászlóalja foglalt védállást Rupalj – Policnik vonalon, megerősítve a 112. brigád vegyes tüzér divíziójával és harckocsizó szakaszával. A 3. zászlóalj műveleti zónájában még jelen volt pár század (Sibenik, Zadar, Rijeka), akik tartalékot képeztek Razanac városkában.

A Zadar tájegység (Zadarski zaleda) 1992.januári támadásba a JNA 9. hadtest a 180. gépesített –gyalogos brigádjának 1. és 2. zászlóalját vonta be, megerősítve a 221. gépesített-gyalogos brigád harckocsizó zászlóaljával, és két hadtesti vegyes tüzér divízióval (9. mad). A támadást január 3-án 06.45 órakor kezdte meg a JNA tüzérségi támadással a horvát erők 112.brigád 3. zászlóaljának védállásai ellen. A tüzérségi támadást harckocsizó és gyalogsági erők támadása követte Smilcic - Paljuv irányvonalon, annak érdekében, hogy 11.00 órakor ketté vágják a horvát védvonalat. Novigrad irányba 12.30 órakor a JNA négy tankot indított el, ugyanakkor Pridraga irányába pedig hat tankot és páncélozott szállító járműveket indított meg. A horvát erők „Zadar Gradski” önálló zászlóalja 22.05 órakor ellentámadást intézett a JNA harckocsizó erői ellen Zadar védelmébe, Crno-Musapstan irányon. A zászlóalj megállította a JNA tankos egységét, mely egység visszavonult a horvát támadás következményeként. Ezzel a horvátok megakadályozták a JNA erőinek Zadar külvárosába történő betörését.

Annak ellenére, hogy 1992.január 2-án a JNA aláírta a „Sarajevo-i tűzszüneti megállapodást” támadást intézett Donji Zemunik területén a horvát erők ellen. A JNA célja volt kontrolálni Benkovac – légbázis Zemunik közti területet. D.Zemunik területén a horvát erők Skabrnja önálló zászlóaljának „Zemunik” gyalogos százada látott el védelmi feladatokat, megerősítve a 112. brigád (Zadar) 1. zászlóaljának egy szakaszával. Január 3-án a JNA erők átcsoportosítják harckocsizó erőiket Novigrad –ból, hogy két irányon mérnek támadást a horvát ”Kralj Tomislav” önálló zászlóalj ellen. A horvátok azonnali ellentámadással reagáltak, mely elérte célját és a JNA erőket visszavonták „eredeti, kezdeti” állásaikba.

1992.január 3-áűn a JNA támadást intézett a horvát 112.brigád 2. zászlóalj erőinek védállásai ellen is Suhovare és Poličnik településeknél.

A horvát hadsereg Slivnica területéről átvont két harckocsit, melyeket Suhovar település védelmébe bevont. A horvát harckocsizók és JNA harckocsizó erői közt Suhovare településnél lezajló „villám tankcsatát” követően, mindkét oldalon megrongálódtak harckocsik. A JNA légi és tüzérségi támadását a horvát hadsereg tüzérsége viszonozta, mely eredménye képen a JNA beszültette a légi és tüzérségi támadást, harckocsizó erőit pedig visszavonta.

A sikertelen 1992. év eleji JNA támadások után a JNA és utódhadserege a Horvátoszági Szerb Köztársasági Hadsereg (VRSK) lényegében a támadó taktikáról átváltott a védekező harcmodorra, annak érdekében, hogy megtartsa a már eddig megszállt területeket. A horvát haderő 1993. januárban a „Maslenica” művelet során viszont jelentős területet hódít vissza a szerb erőktől Velebit -Zaderski zaleda- Ravni Kotar tájegység vonalán.

 

Észak-Dalmácia

JNA térnyerés

 

A JNA szerb haderő az őket támogató szerb helyi területvédemi fegyveres csoportokkal és önkéntes felfegyverzett alakulatokkal a Prigrad- Paljuv- Podgradina- Islam Grcki- Drace- Gornji Zemunik- Smokovic- Zemunik JNA katonai bázis- Kriz magaslat katona bázis – Smokovic- Gornji Zemunik- Smilicic- Donja Biljane- Rastevic- Polaca-Petrim magaslat vonalról irányított katonai akcióik során, több vonalon területet szereznek. 1991. 09.19-26. közt támadják Sukosan- Bibinje városokat és Dracevac települést Zemunik katonai bázis irányából biztosítva a Smokovic irányából támadó erőiket. Smokovic felől 1991. 09.29-10.03. közt végrehajtott támadásban a JNA ellenőrzés alá vonja Murvica települést, és ezzel együtt a Suhovare- Zadar fő közlekedési útvonalat. Murvica irányából pedig folytatva a támadást október 5-én a JNA támadja Brisevo települést, illetve október 6-án pedig Bokanjac települést Zadar külső részénél. Október 4-6. közt a JNA támadja Zadar várost Crno irányába elfoglalva Crno –Musaptan – Babindub vonalat. 

A szárazföldi JNA erőket az Adria Zadar tenger csatornába vezénylet hajóraja támogatja, 1991. szeptember 28-október 8. közti időben.

Mindezek mellet miután a JNA elfoglalta Krusevo tájrészt 1991. nyarán, tovább nyomult és 1991.11.15-21. közt Podgradina irányából támadást intéznek Slivnica és Posedarje felé. 1991. 12.31-én a JNA Prigrad- Paljuv- Podgradina irányából támadást intézett a Novigradsko tenger irányába elfoglalva 1992.01.01-én Novigrad várost.

Ugyanekkor 1991.11.18-19-én a JNA támadja Skabrnja és Nadin településeket.

 

Hercegovina

és

Dél-Dalmácia

 

Nyugat-Hercegovina

 

 

A JNA elengedhetetlennek látta a horvátországi észak és közép dalmáciai területek elfoglalásához a nyugat-hercegovinai (Bosznia) zóna kontroljátKupres és Livno (polje) medencére kiterjesztve,  mely végrehajtására Banja Luka-Sipovo-Kupres irányon és Bosansko Grahovo-Livno irányon a JNA 2.VO-katonai körzet Sarajevo 9. és 5. hadtest erőket vonta be .

 

A JNA a Livno medence megszállásával el akarta érni, hogy eljusson a Kamesnica hegy ,Vaganj hágóhoz (Bosznia és Hercegovina-Horvátország geográfiai határa), ahonnan tüzérségi  kontrol alá vették volna Sinj és Split térségét. Ezért 1992.áprilisában megkezdte a térségben a katonai műveleteket. A JNA erők két irányból kezdték meg a Livno medence elfoglalását. Egyik volt a Glamoc-Koricina hágó vonal a másik a Bosansko Grahovo-Celebic és Rujani vonal. Glamoc felől a JNA erők a Golija és Krug hegyek közti Koricina hágón elfoglalták pozíciójukat, Bosansko Grahovo felől pedig ,Donji Rujani és Celebic felé elindították hadoszlopaikat. A hadoszlop Rujani-Celebic vonalon megtorpant. A horvát védők megakadályozták a további JNA előretörést, Koricina hágó felől is. Ezzel szertefoszlott a JNA Livno medence és Livno város elfoglalására irányuló terve.

 

A JNA a Kupres medence elfoglalásával stratégia fontosságú Kupresko hágó birtoklásával és Malovan hágó birtoklásával további műveleteket hajthatott volna végre Bugojno és Tomislavgrad irányába. A JNA 1992. április elején műveletet indít, mely során elfoglalják a Kupres medencét, de onnan már nem tudnak további eredményes területszerző támadást végrehajtani Bugojno és Tomislavgrad irányába. A horvát és muszlim/bosnyák erők feltartóztatják a JNA erőket és benntartják azokat a Kupres medencében, valamint a horvát erők benntartják a szerb erőket Glamoc medencében és Bosansko Grahovo medencében.

 

A JNA erők boszniai támadó erőit a nyugat-hercegovinai horvát és  bosnyák(muszlim) erők sikeresen állították meg. A Bosansko Grahovo –Celebic JNA erők vonalaikat Caprazlije- Vujanovici vonalon alakítják ki a Livanjsko polje vizes mocsaras tájegységében, miután a horvátok a Rujani- Celebici vonalon lévő erőikkel megtorpanásra kényszerítik őket.

 

A horvátok a Kupresko polje tájrészt elfoglaló és Livno, Tomislavgrad ellen csoportosuló szerb erőket sikersen tartóztatta fel Malovan hágónál , illtve a Bugojno irányába betörni szándékozó szerb erőket a Kupreski visovran hágónál.

A horvátok erős védvonalat alakítottak ki Suica, Livno, Tomislavgrad védelmére a Velika Golija hegy, Veliki vrh magaslat-Jasikovac magaslat- Gradina magaslat - Cincar hegy- Cincar hegy ,Semesnica magaslat- Razdolje hegyrész- Mali Kozlaj magaslat- Osjen glava magaslat- Crni vrh magaslat- Bogdasic- Zvirnjaca-  Debela glava magaslat- Zahum- Raduski kamen magaslat vonalon.

 

A szerbek miután megállni kényszerültek stabilizálták vonalokat Velika Golija, Crni vrh magaslat- Koricina hágó (Glamoc-Livno közti közút) – Kopici- Kujaca magaslat- Osjecenica magaslat- Donji Malovan ( Kupres- Siuca közti közút) - Batovglav magaslat- Music- Mala és Velika Kozjaca magaslat- Straza- Rudo polje- Bucevaca vonalon.

 

 

LINK:

 

 

 

Dél-Dalmácia

és

Kelet, Közép és Dél-Hercegovina

 

1991. július hónapban a JNA vezérkara döntést hozott Dél-Dalmácia teljes megszállásáról. A végrehajtására a hadseregen belül Jevrem Cokic irányítása alatt létrehozták a 2. Operatív Csoportot ( 2-OG) . A művelet nem csak a dél-dalmáciai régió ellenőrzés alá vonásáról, hanem Bosznia és Hercegovina, kelet és közép-hercegovinai  ( Neretva kanyon-Dubrava )területeinek a teljes elfoglalásáról is szólt. A dél- dalmáciai művelet sikeres végrehajtásához elengedhetetlen volt a JNA részéről a dél és kelet hercegovinai régió kontrolja, hogy innen (Mostar bázis) támadhassanak a horvátországi Neretva torkolatvidéke (Metkovic-Ploce ) ellen. Ploce (Neretva torkolatvidéke) elfoglalásával a JNA leválasztotta volna a dél-dalmáciai (Dubrovacka) tájrészt.Az offenzívához Operatív Csoport (OG)-2 megnevezéssel vonta össze erőit és indította meg a támadást október 1-én.A dél-dalmáciai  terület (Dubrovnik és tengerparti rész, Neretva folyó deltája) ellenőrzés alá vonását Kelet-Hercegovina irányából szándékozta végrehajtani a JNA. 

 

A dél-dalmáciai offenzíváját az OG-2 képezték .Dél- dalmáciai és közép, kelet-hercegovinai műveletbe bevont OG-2 erők feladatai voltak:

 

- 1.VO 37.hadtest-Uzice: 19.hegyivadász brigád-Uzicka Pozega, 208.vegyes tüzér ezred-Valjevo:

 

Crna Gora-án keresztül erőiket a kelet-hercegovinai Nevesinj városnál vonták össze támogatva a Dubrava és Neretva kanyonba lévő 4.hadtest-Sarajevo és Popovo polje területén lévő 2.hadtest és VPO erőket.    

 

-3.VO 2.hadtest-Titograd (Podgorica) : 179.hegyivadász brigád-Niksic (Niksic-i partizánok), 3.”partizán” divízió, valamint VPS Boka Kotor erők megerősítve 2.hadtest 472.gépesített brigád (Boka) –Trebinje (TG-2) egységével:

 

Támadást megindítani Popovo polje területén, Kelet-Hercegovina felől , illetve Crna Gora (Montenegro) irányából az adriai tengerpart mentén Konavle-Dubrovnik vonalon, elfoglalva Kupari JNA létesítményt és Cilipi repülőteret. 

 

-1.VO 4.hadtest-Sarajevo: 10.gépesített brigád,

 

A cél elfoglalni és biztosítani a Neretva folyó kanyonját Mostar-Capljina vonalon .Támogatva a Mostar 171.légibázis légierejével.

 

Támogató területvédelmi erők voltak a TO Crna Gora, TO IH (kelet-Hercegovina).

 

Az OG-2 első etapban a főerőkkel (JNA és TO) Capljina-Metkovic-Ploce vonalat jelölte meg támadási iránynak, miközben Trebinje irányából támadó erők blokkolták Dubrovnik várost és környékét. A segéderők feladata volt a Mostar légbázis biztosítása, mely légi erők támogatták a Livno, Sinj, Split felé támadó nyugat-hercegovinai erőket. A 10.gépesített brigád és 171.légibázis egységei látták el Mostar-i katonai létesítmények  biztosítását. A 179.”Niksic-i partizánok két zászlóalja tartalékot képeztek Mostar légibázis védelmébe. Az Operatív Csoport -2 alá 23 000 -30 000 fős haderő rendeltek.

 

1991.októbere és novembere közt az OG-2 műveleti erők Horvátország dél-dalmáciai területéből ellenőrzés alá vonták Prevlavka, Konavle tájegységeket, valamint a Dubrovnik tengerparti körzetet egészen Zaton Doli-Bistrina- Oslje –Dobri Do vonalig. Dubrovnik város és a szigetek viszont horvát kézben maradtak. A JNA és JRM hiába támadta Dubrovnik várost decemberben, azt még sem tudták bevenni.

A boszniai, kelet –hercegovinai Popovo polje-t viszont a JNA teljesen ellenőrzés alá vonja a Dubrava tájegységgel együtt. Közép,Kelet-Hercegovinában lényegében a Neretva folyó képezte a horvát erők-JNA közt ütköző zónát 1992.június közepéig.

 

LINK:

 

 

1991.év végén az egész JNA-t érintette a strukturális változás mely során a korábbi három katonai körzet helyett négy katonai körzet (VO) jön létre. Makedónia önállósodik és megszűnik a 3.katonai körzet-Skopje . Makedóniából kivont JNA erőket a 3.katonai körzet-Nis erőihez csoportosítják át. Az 1.katonai körzet- Beograd erőiből kiválik a 5.hadtest-Banja Luka, 17.hadtest-Tuzla, 4.hadtest-Sarajevo és az újonnan létrejött 2.katonai körzet-Sarajevo erőihez csatlakoznak. Viszont a Sarajevo-i 4.hadtestből a 10.gépesített gyalogos brigád erői kiválnak és csatlakoznak a létrejött 4. katonai körzet-Podgorica erőihez. A 4. katonai körzetbe sorolják a korábban 3. katonai körzet-Skopje erőihez tartozó 2.hadtest-Podgorica erőt.

A 10.gyalogos gépesített brigád a 4.katonai körzeten belül hozzásorolták a körzeten belül újonnan létrejött 13.hadtest-Bileca erőihez.

Az  OG-2 erők a reform után az alábbiak szerint alakultak:

 

-13.hadtest Bileca (korábban Rijeka) 4.katonai körzet (VO) Podgorica

10. gépesített brigád -Mostar,

171. légi bázis egysége-Mostar,

 

- 2. hadtest Podgorica/Titograd, 4.katonai körzet (VO) Podgorica

1. TO brigád 3. partizán divízió

18. roham brigád,

179. partizán brigád-Niksic (Niksic partizánok)

 

-37. hadtest Uzice 4.katonai körzet (VO) Podgorica

208.vegyes tüzér ezred

 

-haditengerészeti erők 9. VP Sektor Boka Kotor,

 

 

 egyéb erők és területvédelmi önkéntes egységek -TO Crna Gora, TO Titograd területvédelmi erők BiH-ból a kelet-hercegovinai TO erők.

 

1991.december 6-tól az OG-2 erőket a 4. katonai körzet-Podgorica erőiből három főerő alkotta: 37. hadtest, 2.hadtest, 9. VPS alkotta.

 

1992. évre a korábbi JNA erőkből, megerősítve a területvédelmi helyi erőkkel a 472. gépesített brigád –Boka Kotor, 10. gépesített brigád –Mostar, 13. gépesített brigád-Bileca , „Miloje Milojevic” partizán brigád –Crna Gora, területvédelem TO- Ljubinje, Trebinje, Gacko, Kotor, Herceg Novi, valamint egy brigád az Uzice hadtestből maradtak a kelet és dél –hercegovinai valamint dél- dalmáciai területek biztosítására. Ezen erőket ;  körülbelül tízezer fő, száz tank, ötven páncélos egyéb jármű, százhúsz különböző tűzérségi eszköz, támogatta a montenegrói (Crna Gora) Boka Kotor haditengerészeti bázis hadihajózó egysége, valamint az „ex-JNA” légiereje.

 

 

A dél-dalmáciai , kelet-hercegovinai JNA műveletben a szerb haderő támogatva a crna gorai, montenegrói erőkkel 1992.év májusáig ellenőrzés alá vonják a Dubrovnik tengerparti régió nagyrészét, Prevlavka félszigetől a Konavle tájrészen, Dubrovnik város környéki magaslatok, Slano településen és Rudine településrészen át egészen a Bistrina tengeröbölig. A kelet-hercegovina részen egészen a Neretva folyó völgyig teljes ellenőrzés alá vonják a tájegységet Mostar várostól a Neretva folyó bal parti részén hosszan egészen a Hutovo Blato tóig.

A JNA viszont Dubrovnik város és a stratégiai magaslatát (Srd) nem tudta bevenni. Továbbá a szigetvilágot sem, valamint a Peljesac félszigetet, mely fontos bázisa volt a horvát haderőnek.

1992. májusig a frontvonal megszilárdult. A horvátok megtartották Dubrovnik várost, ahol erős védelmi vonalat húznak Sustjepan- Strjinejera- Srd- Ploce vonalon. A JNA Zarkovica- Bosanka-Dubrave- Cajkovici- Debela glava magaslat- Golubova kamen magaslat-  Mokosica vonalon vette körbe Dubrovnik várost védő horvátokat.

A horvátok kontrolálták a tengerparti zónával -melyet a szerbek ellenőriztek- párhúzamosan elterülő szigeteket, Lokrum, Kolocep, Lopud, Sipan, Jakljan, Olipa.

 

A szerb erők a kelet-hercegovina régióból Zavala- Orahov Do – Slano vonalon elérték a tengerpartot, egyesülve a Dubrovnik –Orasac- Tresteno- Slano vonalon támadó erőkkel. Slano irányából a továbbiakban a JNA  Cepikuce- Smokovljani- Oslje, Rudine- Mali Voz- Bistrine, Rudine- Doli- Zaton Doli –Zamasline irányon folytatta a Neretva folyó deltája felé végrehajtandó területszerzését.

A kelet-hercegovinai régióban miután elérték a Neretva folyót a bal partvonalon, felkészültek Capljina hercegovinai horvát város elfoglalására a jobb partvonalon.

A Hutovo tó részén pedig Ljubinje szerb város irányából támadták a horvátokat Ravno- Dobri Do, Ravno- Cepikuce irányon.

A horvát erők azonban sikeresen feltartóztatták a JNA offenzíváját és erős védvonalat alakítottak ki a kelet és közép –hercegovinai részen Mostar- Neretva folyó vonala (jobb partvonal) – Capljina- Struge- Gnjilista- Zelenikova glava magaslat- Knezevica Suce- Milankovac magaslat- Budisavina hegy- Osoje hegy- Crnoglav- Glumina- Zelenikovac- Rujnica- Drijen- Kicin magaslat- Trestenik magaslat- Zukovica vonalon, mely tovább folytatódott a horvátországi tengerparti zóna irányába  Utrk magaslat- Sumet magaslat- Stupa- Obrvani- Vepar magaslat vonalon, majd a Peljesac félszigeten a Mali Ston- Supava magaslat- Vresovica magaslat- Zec magaslat- Valja magaslat- Veljara magaslat- Viliste magalat- Vratnik szigetfok (Olib sziget irányon).

A szerb erők harcvonalukat a kelet,közép- hercegovinai régióban Mostar- Neretva folyó vonala ( bal parti zóna) –Tasovcici- Klepci- Crno brdo hegy- Koscela- Krus- Drijen- Brkovina- Udora- Hrasno- Dobri Do vonalon alakították ki, mely tovább folytatódott a horvátországi tengerparti zóna irányába - Krzova grd magaslat- Krusevac magaslat- Visnjica magaslat- Oslje- Smrcevac hegy és a továbbiakban a tengerpart (szárazföld) vonala.

Peljesac félsziget bejáratánál Zamasline-Zaton Doli- Konstari vonalon tartóztatták fel a horvát erők a szerb JNA erőket. 

 

A horvát haderőt képviselte a déli hadszíntér (Juzno Bojiste) védelmében a 4. brigád (gárdista brigád) –Split, a 114. brigád- Trogir gyalogos egysége (zászlóalj színtü haderő), a 156. brigád- Makarska/Vrgorac gyalogos százada, a  116. brigád- Dubrovnik és több kisebb speciális alakulat. Ezen erőket támogatta a horvát tüzérség két „haubica” H-155 .mm-es ágyúval, egy páncélosok elleni (PO) „ZIS” ágyúval, négy 120.mm-es aknavetővel (MB)  Peljesac félszigeten elhelyezve.

1992. év elején a fenti horvát erőket megerősítette a 115. brigád-Metkovic és az 1. brigád (gárdista brigád)- Zagreb . 

 

A horvát hadsereg lényegében a védelmi vonaluk megszilárdításával lezárta a déli harcmezőn műveleti ciklusának első fázisát, mely 1991. októbertől 1992. áprilisig tartott. Ezen fázis a JNA megállítására és a védelemre helyezte a hangsúlyt.

1992. év tavaszától, májustól egészen októberig  a horvát hadsereg a védekezésből a támadásba lendül át. Ennek során a horvát hadsereg több fázisban területszerző akciókat, katonai műveletek hajtott végre, májustól, kezdve a „Cagalj” művelettel egészen az  „Oslobodenja Zemlja”, „Tigar” és „Konavle” akciókig. Hercegovinába (Bosznia és Hercegovina) az ottani horvát erő (HVO) becsatlakozik a „Cagalj” hadműveletbe, jelentős területeket szerezve a dél- hercegovina Dubrava tájegysében, valamint a „Lipanjska Zora” művelet keretén belül teljes kontrol alá veszik a Neretva folyó bal partvidékét (Mostarsko polje), ezzel együtt Mostar várost és járást, kiszorítva a szerb erőket a Prenj és Velez hegyvidék zónájába. 

A sikeres területszerzéssel a horvát hadsereg Horvátországban lényegében felszabadította a teljes dél-dalmáciai zónát, kiszorítva a szerb erőket a hercegovinai Popovo polje, Dubrava területére.

A következő periódusban, mely 1992. novembertől egészen a háború végéig és azon túlmenően  1996. júniusig tartott, a horvát hadsereg stabilizálja védvonalait és megszilárdítja állásait Dél-Dalmáciában. 

    

 

Link :https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/horvatorszagi-hadszinterek--dalmacia---del-dalmacia-1991-1.resz.html

 

 

FOLYTATÁS A TOVÁBBI RÉSZEKBEN

 

A mappában található képek előnézete TÉRKÉPEK Dalmácia (Észak,Közép,Dél- Dalmácia harcterei)


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.