Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZÍNTEREK -JADRANSKO MORE/ADRIA TENGER

 

HADSZÍNTÉR ADRIA
 
TENGER
 
(Jadransko more)
 
 

dalmacija-obala-otoci-685x455.jpg

 
 
 
Jugoszláv Haditengerészet (JRM) adriai katonai körzete :
 
 
 
 
Emlékezetes haditengerészeti helyszínek a háborúból.
 
 1991.09.14.akció“Male Bare“-Ploče, sikeres horvát katonai művelet a Neretva deltában.
 
1991.09.14. szolgálatba lép a Horvát Haditengersézet (HRM) első hadihajója Vela Luka (Korcula) bázison.
 
1991.09.15-20.“Šibenski rat“, a Sibenik-i harcok,
 
1991.09.24. megalakul a „Ratne luke Šibenik” Sibenik-i tengeri bejáratot védő horvát fegyveres egység. 
 
1991.09.16. megalakul a horvát védelmi erők hajózó fegyveres egysége “Odreda naoružanih brodova“ Dubrovnik-ban. Ezen a napon megnyilik a HRM katonai kórháza Split városban.
 
1991.09.30. megalakul a Zadar-i „Otočki bataljuna“ horvát fegyveres tengerészgyalogos véderő.
 
1991.11.01.megalakul a HRM Dubrovnik városban.
 
1991.11.15. a horvátok sikeresen szétzúzzák a JRM blokádot Split-i tenger részen.
 
1991.11.16. harcok a horvát partvédelmi erők és a JRM között a Pelješac tenger szorosban.
 
1992.05.19. a horvátok felszabadítják Ston dél dalmát tengerparti részt.
 
1993.01.27.horvát haditengerészeti HRM erők a „Maslenica „akcióban.
 
Forrongó Adria
 
 
 
 
 
Miután a Beograd-i Nemzetvédelmi Szövetségi Titkárság (SSNO) zöld útat adott a JNA szárazföldi erőinek offenzívájára Horvátország ellen, a szövetségi néphadsereg szerb erői megkezdték a műveletet. Dalmácia elfoglalására irányított szárazföldi (KoV) JNA erők „Obala-91” akcióját a szövetségi néphadsereg haditengerészete (JRM) támogatta. A JRM feladata volt a teljes tengeri blokád fenntartása.
A JRM blokád alá vette a dalmát partszakaszt Zadar-tól Ploce-ig.
 
1991.szeptember 12-től a JRM teljes felügyeletet gyakorolt a z Adrián. Ez idő alatt kezdte meg szerveződését a horvát katonai erők haditengerészete (HRM-Hrvatska Ratna Morarnica) . Kezdeti lépést jelentett a megfelelő hajózó park ,továbbá a JNA laktanyákból zsákmányolt hadianyagok elosztása, hajó ,fegyverzet, muníció .
 
A megalakuló HRM elég számú katonai felszereléshez jutott, hogy „felvegye a kesztyűt „ a JRM-el szemben. A horvátok a birtokukba került tüzérségi eszközökkel, ágyúk part menti zónákba való telepítésével megkezdték a partvédelmi őrség felállítását többek közt , Zirje, Smokvica, Zecevo, Solta, Korcula területén.
 
 

 

Bővebben a Horvát Haditengerészetről itt:

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/horvat-fegyveres-erok--haditengereszet-hrm-.html

 

 

A horvátok a Sibenik-i hajóüzemben megkezdték az üzemképes haditengerészeti céloknak megfelelő hajók, hadihajók , aknaszedők, aknatelepítők , diverzáns és speciális összeszerelését, valamint a halászhajók átalakítását és fegyverzettel való ellátását. Ebben számos horvát sport klub ,vállalkozás, segítséget nyújtott. Elkezdődtek a személyi állományban résztvevő  kiképzését és feladat meghatározását.

 
Az első diverzáns harcoló egységük végrehajtotta a JRM haditengerészeti bázisainak ,kikötőinek aknazárral történő blokkolását. Az tengeri aknazárral a horvátok gátolták a JRM haditengerészeti erőinek a hajó mozgását, manővereit, bázisok, katonai objektumok, raktárak közti összeköttetést. Ezen blokkolt JRM bázisok közé tartozott az egyik legnagyobb a Split-i „Lora” objektum.
 
Október elején a horvátok végrehajtották a partvédelmi (OBT) tüzérségi állások telepítését a szigeteken és tengerszorosokat összekötő tengeri átjáróknál. , Zirje, Zecevo, Smokvica, Solta, Brac, Split, Korcula, Peljesac.
 
A JRM három periódusban hirdetett blokádot az Adrián:
 
-          1991.szeptember 17-23. –Ploce támadása, harcok a Neretva tengercsatornán -
 
-          1991.október 3-11.- a JNA 2.hadtest 472.gépesített erők deszantja Dubrovnik-nál, Dubrovnik támadása-
 
-          1991. november 8-december 3. -Pula isztriai bázisát elhagyja a JRM, Pag november 21-i támadása , Maslenica híd támadása , humanitárius segélyhajók blokkolása, november 14-15 Split tengerrészen folyó harcok -
 
A JRM haditengerészet hajózó egységeit a szövetségi néphadsereg légierejének (JRZ) 97. sz. repülős dandárja támogatta a Split melletti Divulja és a hercegovinai Mostar –Ortijes katonai repterekről.
 
 
 
 
 
Zirje sziget horvát part-védelmi tüzérség
 
„Obalna Topnicka Bitnica (OTB)
 
1991.szeptember 14-23.
 
Zirje sziget 10 tengeri mérföldre helyezkedett el Sibenik várostól. A szigeten a JNA part-védelmi tüzér állásokat és laktanyát tartott fent mindaddig, amíg 1991. szeptember 14-én a horvát erők szigeten megalakult katonai krízis –válság stábja birtokba vette.
A JNA Zirje szigeten lévő laktanyáját a Koromasna öbölben üzemeltette. Ezen kis kaszárnya szolgált „lakhelyéül „ a partiőrség tüzérségét alkotó hivatásos és sorállományú katonáknak.
A tüzérségi tűzállásokat a sziget északi és déli részén ( Zvizdulja magaslat) helyezték el, ahol 90 mm-es ágyukkal védték a partvonalat. A szigeten a JNA tizenkét katonával és egy parancsnokkal( Zeljko Baltic) látta el a tüzérségi feladatokat.
1991. év elején a politikai és katonai helyzet végett kialakult háborús légkör azt eredményezte, hogy a szigeten elő helyi horvát lakosság és a JNA katonái közt egyre sűrűsödött az ellentét. A helyzet kezelésére a Sibenik városban megalakuló horvát rendőri erők (PU) működtek közre, melynek eredménye képen Z. Baltic arra kényszerült, hogy átadja a Zirje szigeten lévő JNA katonai bázist és egyben a haditechnikát.
1991. szeptemberben Zirje szigeten megalakult rendfenntartó fegyveres csoport tagjai folyamatosan értesültek a szigeten lévő JNA bázis történéseiről, szituációjáról.
Miközben folyt az egyezkedés a szigeten lévő JNA erők parancsnoka és a Sibenik-i horvát rendőri vezetők közt a bázis átadásának körülményeiről és a kialakult helyzetről, addig a JNA erők megpróbáltak Skradin irányából betörni szeptember 11-13 közti időszakban Sibenik városba, sikertelenül. Ezzel minden remény elszállt a szigeten lévő JNA egység számára, hogy a 9. Knin-i hadtest 221. gépesített erői elfoglalják Sibenik várost és ezzel a szigeten lévő egység nem kényszerül a bázis átadására. Egyre valószínűbbé vált, hogy Z. Baltic átadja a bázist a helyi horvát erőknek.
Szeptember 14-én a délutáni órákban a szigeten lévő JNA egységet , a vezetőikkel az élen a horvát rendőri erők a „Lucijeta” halászhajóval a P-116 horvát rendőr járőr motoros csónak kíséretében a szigetről Tribunj kikötőbe szállítják át .A szigeten lévő horvát katonai válság stáb átveszi a JNA szigeten lévő objektumát és hátrahagyott fegyverzetét. 1991. szeptember 15-én a Sibenik –i rendőrség vezetői intézkednek a megszerzett haditechnika és objektumok biztosításáról. A haditechnikai eszközök és az objektum védelmére a legalkalmasabbak voltak a helyi horvát tartalékosok. Tőlük másnap átvette a biztosítást két rendőri szakasz. Sibenik-ből..
A megszerzett ütegek kezelésére ott voltak a korábbi JNA tartalékosok, akik horvát nemzetiségük révén csatlakoztak a helyi horvát katonai és rendfenntartó egységekhez. A szigeten megalakult a part-védelmi üteget kezelő egység, Miroslav Alic (korábban az északi tűzállás tartalékos JNA tisztje) horvát helyi parancsnok szakirányításával.
Szeptember 15-én három halászhajóval 70 fős önkéntesekből álló horvát különítmény érkezett Tribunj , Sovlja és Vodice kikötőből Zirje szigetre, hogy segédkezzenek a helyieknek a haditechnikai eszközök biztosításában, kezelésében és valamint a lőszerek kiszállításában a bunkerekből a tűzállásokban lévő ágyukhoz. A segéderők másnapra visszatértek eredeti szolgálatukhoz. Egy ágyú a Sibenik- híd (Krka folyó és tenger torkolat) védelmére elszállításra került a városba a kezelő személyzettel és parancsnok Stipe Grubisic vezetésével.  
A szigeten a továbbiakban egy  harminc fős, három ágyút működtető katonai egység maradt a parancsnoki vezetőikkel együtt ( II. ágyú 6 fővel, III. ágyú 5 fővel, IV. ágyú 8 fővel ).
 Miután a horvát erők birtokba vették a Zirje szigeten lévő JNA/JRM(haditengerészeti) bázist és ütegeket, megkezdték a Sibenik tengerrész és a Tribunj-tól Primosten-ig.
Szeptember 16-án a horvát megfigyelő állásokból észlelték, hogy a Zlarin szigettől délnyugatra JRM hajók csoportosultak, mely csoport 22.00 órakor elhagyta a Zlarinski csatornát Vis sziget irányába. A horvátok Zirje szigeten Smrikovac magaslat, Smricnjak brda pontján MB-82 mm-es aknavetős üteget és egy speciális rendőri megfigyelő egységet helyezett el. Innen figyelték a Sibenik csatornát.
A Sibenik öbölben Mandalina és Remont részeken tartózkodó JRM hajók közé szeptember 17-én figyelmeztető lövéseket adtak le a horvátok aknavetőkből, mivel mindenképpen meg akarták akadályozni, hogy a JRM hadihajók elhagyják az öblöt és nyílt tengerre kijussanak. Pár hajónak a horvát presszió ellenére sikerült elhagynia a Sibenik öblöt a szoroson át és Rogoznica felé elvonultak. A Rogoznica felé elvonuló JRM hadihajó raj több lövést adott le a városra 10 óra 30 perc körül, majd tovább vonultak Vis sziget irányába.
A Zirje szigeten lévő horvát partvédelmi (OTB) ütegek mindamellett, hogy kontrolálták a tengerrészeket, célba vették a Krk folyó Sibenik hídját, valamint a „Rade Koncar” JNA bázist , és ellenőrizték a „Jadranski” főutat, a Sv Ante tengerszorost, mely utóbbi összekötötte a Sibenik öblöt a Sibenik csatornával, és egyben kiutat jelentett a nyílt tenger felé.
A helyzetre tekintettel a JNA légierejét vetette be, annak érdekében ,hogy gyengítse és megsemmisítse a Zirje szigeten lévő horvát OTB ütegeket. Már szeptember 17-én 17.00 órakor végre is hajtották az első légitámadásukat. Ezt az elkövetkező napokban sorra követték a többi támadások. Szeptember 18-án 15.20 órakor következett a második légitámadást, mikor is két JRZ(jugoszláv hadsereg légiereje) két harci gépe támadta a szigeten lévő horvát ütegeket. Másnap 19-én 16.00 órakor ismét légitámadást hajtott végre a JRZ a sziget ellen, mely során erős aljnövényzeti tűz keletkezett a horvát ütegek környeztében (Gusterne magaslat ).
Szeptember 20-án a Zirje szigeten lévő horvát OTB állásokból 08.30 órakor tűzet nyitottak a „Rade Koncar” JNA objektumra a Brodarice, Razina brdo magaslatok mögötti részre. 15.40 órakor a JRZ ismételt légitámadást intézett a Zirje-i horvát OTB ellen, mely során a horvát légvédők egy „Strela 2M” típusú rakétával kilőtték az egyik harci repülőt, mely a Tetovisnjak szigetnél a tengerbe zuhant.
 
Szeptember 21-én a szerbek Rade Koncar laktanyából két helikopterrel kiürítették a laktanyát és a légi járművekkel Vis sziget irányába eltávoztak.18.30 órakor a JRZ légitámadást intézett Zirje-i OTB állások ellen. 
Szeptember 22-én az OTB üteg Zirje támadást intézett a Sibenik híd környéki szerb erők és a Rade Koncar laktanyai szerb erők ellen. 15.30 órakor a szerbek JRZ légiereje támadást intézett Zirje ellen, ahol két bombát dobtak le, valamint rakétázták a szigeten lévő Kapic és Orost magaslatokat.
Szeptember 23-án a szerbek elhagyták Sibenik környéki állásaikat. Az OTB Zirje horvát ütegek több 3000 gránátot lőttek ki JNA célpontokra 90mm-es ágyúkból és mozgó önjáró lövegekből 12 000 gránátot.       
 
 
 
JRM ütközete a Split –Brac-Solta
 
partvédelmi horvát tüzér ütegekkel
 
1991.11.14-15.
 
 
 

 A JRM három hadihajó csoporttal (TG-taktikai csoport, BG-harcoló csoport) :

 
 
A szeptemberi Ploce-Neretvanski kanal-tengercsatornában folyó harcokat illetve az októberi Dubrovnik-i blokádot követően a JRM TG Kastel és TG Vis hajózó egységeit a Splitski kanal-tengercsatornára összpontosította.
 
TG Kastel : VPBR (romboló) 31-Split, 1 RTOP (rakétás –tüzér naszád) , 1-2 RC (rakétás hajó), TC (torpedó romboló), 1-2. PC (járőr hajó) – bázis: VPU Split Lora , ellenőrzött tengeri terület Splitska vrata –tengeri átjáró Solta és Brac sziget közt, Splitski kanal-tenger csatorna.
 
TG Vis: VPBR 34-Koper , 1 RTOP, 1-2.RC-TC, 1-2 PC,- bázis VPU Vis és Lastovo sziget , ellenőrzött tengeri terület -Viski –Korculanski kanal-tengercsatorna .
 
BG : 1 RTOP, 1-2 RC, 2-3 ML (aknavadász hajó) – bázis VPU Korcula (szeptember közepétől Vis) –ellenőrzött terület – Ploce tenger öböl, Neretvanski kanal-tengercsatorna , Neretva folyó delta.
 
 
HRM-parti őrség Split tengeri zóna
 
 
A HRM a rendelkezésre álló haditengerészeti erőkkel azonnal megkezdték a védelmi feladatok ellátását, a képzéseket, a hajó park felszerelését, javítását ,átalakítását. Rendkívül fontos volt a parti tüzér őrség védelmi erőinek kialakítása, koordinálása, megfelelő hatótávolságú ágyukkal való ellátása. A megalakult tengerparti tüzérségi üteg (OTB) megkezdte működését. Szeptember 14-én Zirje – OTB 90mm-es ágyú, szeptember 20. Solta-Marinca rat-OTB 88mm-es ágyú, szeptember 16.-Zecevo –OTB 100mm-es ágyú, szeptember 24.-Brac-Razanj –OTB 85mm-es ágyú, szeptember 19.-Smokvica –OTB 88mm-es ágyú, szeptember 17.-Korcula –Privala –OTB 85mm-es ágyú, további ágyukat telepítettek október 1-én Rogoznica, Solta, Split ( Kasuni ,Duilovo) területére.
 
 
1991.11. 14-15. Splitski kanal –Splitska vrata
 
 
A JRM TG –Kastel hajócsoportja miután elhagyta Lora bázisát és a tengeri blokádot biztosította , felvonult Solta és Ciovo közt. A hajócsoportból kivált a PC-176/Mukos hajó, mely a Splitska vrata (Solta és Brac közti tengeri bejárat) előtt foglalt állást.
 
 
A HRM diverzáns egysége Trogir -i bázisán rendelkezett rádió irányítású torpedóval, melyet a TG-Kastel hajó csoport ellen akarták bevetni. Céljuk a VPBR-3 Split romboló vagy a RTOP naszád . A JRM hajócsoport azonban nem közelítette meg oly mértékben a szárazföldet, hogy a horvátok torpedója kárt okozott volna, ezért új célpontot választottak. Az új célpont a Splitski vrata szorosban állomásozó PC-176 JRM hajó volt, mely már hatótávolságon belül volt. A horvátok november 14-én a késő délutáni órákban működésbe hozták torpedójukat, mely 17.30 órakor csapódott be a PC-176 naszád orr részébe. A hajó megrongálódott és süllyedni kezdett. Legénységét a TG –Kastel csoportból kiváló TC-22 4 hajó mentette ki a tengerből. Hárman életüket vesztették. A süllyedő PC-176 hajót otthagyták a szerbek. A hajó elsüllyedt de nem merült el, így a horvátok a Solta-i halászok segítségével a Solta sziget Stomorska öbölbe vontatták. Később a Sibenik- i hajóüzemben felújították a hajót és hadrendbe állt a horvát haditengerészet kötelékébe ,mint PB-62 Solta járőr hajó ( 2008-tól OB-Solta-02) .
 
 
A horvát támadásra a VPO JRM parancsnoksága teljes harckészültséget rendelt el. A TG Kastel hajóraj támogatására odarendelték a TG Vis hajócsoportot ( 1.VPBR Koper, 1 RTOP, 2 RC ) . Néhány hadihajót ,RTOP , VPBR Pula, 2 RC, 2TC, Vis és Lastovo bázisokon hagyták tartalékba. A Neretva tengercsatornán pedig továbbra is járőröztette három ML és egy RC hajóraját, a 4.VPBR Kotor romboló pedig tartalékot képezett.
 
 
A horvátok viszont úszó aknákkal lezárták a Splitski vrata szorost és Soltanski kanal –tengercsatornát , valamint partmenti tüzérségi állásaikból távol tarthatták a Split-i tengercsatornába behajózó fogalmat. A TG Kastel JRM hajó csoportot elszigetelték, egyetlen kivezető út volt a Bracki kanal-tengercsatorna, mely a Hvarski kanal- tengercsatornába vezetett , ezen csatornák viszont a horvátok szárazföldi és Brac szigeten lévő erői ellenőrizték. Ezzel tisztában volt a JRM is, ezért a TG Vis hajócsoportot kénytelen volt Solta szigettől délre a nyílt tengeren tisztes távolságra megállítani . A TG Vis november 15-én 00.30- 01.30 közti időben tüzérségi támadást hajtott végre a horvátok ellen a Brac szigeten lévő Milna és a Solta szigeten lévő Grohote , Gornje Selo ellen. A horvát partmenti tüzérség Brac sziget Milna részén , Golo brdo és Razanj részén helyezkedett el, Solta szigeten pedig Maslinica-nál Marinca rat , Gornje Selo-nál pedig Vela straza részén helyezkedett el.
 
 
A TG Vis a támadást megismételte 02.45-02.56 között a Solta szigeten lévő Marica rat és a Brac szigeten lévő Milna ellen. ,majd 15-én reggel a hajó csoport visszavonult Vis szigeten lévő bázisra.
 
Ugyanakkor a Splitski kanal-tengercsatornán lévő TG Kastel JRM hajócsoport 15-én 06.30- 08.00 közti időszakban támadást intézett Split város , valamint a Solta szigeten lévő Stomorska, és a Brac szigeten lévő Golo brdo ellen. Split városban a TG Kastel tüzérségi támadása során több polgári épület , köztük az antropológiai múzeum, városháza, közegészségügyi intézetek, szakiskola .
 
 
A JNA Split/ Divulje bázisain lévő szárazföldi erők megvárták a TG Kastel tüzérségi támadását, majd ezt követően a katonai objektumaikból tüzérséggel lőtték Split várost.
 
A tüzérségi támadásban megrongálódott a horvátok két kompja a Vladimir Nazor és a Bartol Kasic. Mindkét komp a kikötőben volt ,mikor a támadás érte őket. A Vladimir Nazor fedélzetén életét vesztette két fő a személyzetből, a komp kapitánya pedig megsebesült. További hat Split-i polgár szintén megsebesült.
 
 
A szerb támadásra a HRM parti tüzér állásaiból ( OBT-Solta, OBT- Brac/Golo brdo , OBT Split/Kasuni-Kasunj ) választűzzel reagáltak. A HRM nem vesztett veszteséget a harcokban , mely során a horvát OBT egyre pontosabb találatokkal támadta a TG Kastel hajócsoportot .
 
A JRM látva a helyzet súlyosságát bevetette a támogató légvédelmi erőket JRZ ,mely során egy hat „Jastreb” harci repülőgépből álló rajt irányított a Mostar-i Ortijes reptérről a TG Kastel támogatására.
 
A horvát légvédelem PZO Brac-i állásából zárótűzzel fogadták a repülőrajt ,melynek kötelékéből két Jastreb gépet kilőttek. A pilóták a tengerbe katapultáltak. A két pilótát a JRM harci –szállító helikoptere mentette ki, melyre a horvátok nem nyitottak tüzet.
 
 
A horvát tüzérség egyre precízebb belövései végett a TG Kastel hajó csoport 08.00 óra körül megkezdte a Bracki kanal-tengercsatorna irányába a kivonulást a Splitski kanal -ból. A JRM továbbá megkezdte Vis , Lastovo szigeteken lévő utolsó bázisainak kiürítését és elhagyását , áttelepülve a Hercegnovi –Kotor tenger öböl –Boka Kotor haditengerészeti bázisra, közben november végén és decemberben megtámadva Dubrovnik-ot.  
 
 
A JRM és a horvát parti tüzérség csatája a
 
Korčula-i és Neretva-i tengeri csatornán 
 
1991.november 13-16
 
Harcok Korčula szigeténél.
 
A JRM folyamatosan hagyta el bázisait (Rijeka város , Uglanj , Vis, Lastovo szigetek stb…) 1991. november 13-tól a JRM ( szerb haditengerészet) kivonta flottáját a Split és Hvar –i tengerszorosból ( Splitski vrata, Hvarski kanal ) , az ott kialakuló harcok miatt. A JRM hajózó flottillája november 14-én ,elhagyva Split-i tenger részt tovább haladt a Hvar tengercsatorna felől és november 15-16-én megérkezett a     Korčula-i tengeri csatornához. A TG –Vis(VPBR romboló Vis flotta hat hajóval)   csoportosult Korčula sziget nyugati részén , és Hvar sziget közti tengeri területen. A flottila feladata volt biztosítani a „Neretvanski kanal” tengerszorosból kivonuló JRM TG –Kastel 680mm. flottila kivonulását .
 
 
A TG Kastel kilenc hajóból álló VPBR-31 Split romboló 210mm., két darab RTOP -403 200mm,RTOP-405 220mm., három darab TC-220 60mm., RC -306 60mm., PC 60mm. ) .Ezen hajócsoport Pelješac félsziget nyugati része és Hvar sziget közt csoportosult.A TG Kastel három hajóval a (BG-Pelješac/Ploce) megjelent és blokád alá vette a     Korčula-i tengeri csatorna ( Korčulanski kanal) területét , ( M-153 aknavadász hajótípus 2x20mm-es ágyúval, M-143 2x20mm., M-144 2x20mm.). Az utóbbi három aknavadász a Korčula sziget és Hvar sziget , Pelješac félsziget nyugati végénél lévő tengeri területen csoportosult.
 
A horvát nemzeti gárdista erők (ZNG) Pelješac félsziget nyugati részén ,végén és Korčula sziget teljes egészén létrehozták partvédelmi állásaikat erőiket. A hadianyag a JNA-tól harcok során zsákmányolt technika képezte. Ennek jórészét a JNA blokád alá vett laktanyáiból szerezték meg a horvátok, illetve megszerezték a két nagy  ,Radež és Inkobrod hajógyárat ,mely korábban a JRM üzeme volt.
 
Pelješac félszigeten Trpanska Duba , Lovišta, és Korcula szigeten lévő Blace területeken lévő állásokból a horvátok ellenőrzés alatt tartották a Neretva tengercsatornát ,Sućuraj (Hvar) településtől a Korčula sziget nyugati csúcskén lévő Privala –ig. A horvátok 76 mm ZIS üteggel és négy másik ágyúval rendelkeztek.
 
A legnehezebb védelmi zóna a Pelješac -i ,Lovišta és környéke ,ahova megerősítésként a horvátok, a harcok megkezdésekor egy „Maljutka” –vezérelhető kézi rakéta- szakaszt irányítottak . A Korčula szigeti Račišće településhez pedig egy „ZIS” löveget.Az M-153,M-143,M-144 JRM Hvar és Peljesac közti tengeri területen csoportosulnak a TG Kastel közelében.
 
November 16. reggelén a JRM TG Kastel két aknavadász hajóját BG-Ploce (M-144, M-143) ,a kitörő „Jugo” vihar miatt a Lovište öbölbe irányítja. A horvátok a HRM parancsnokságtól kapott utasítás alapján tűzet nyitnak a JRM két aknavadász hajójára)az öbölben. A támadást a Lovište katonai szakasz , Blace szakasz kezdte meg a hajókra . A két állásból a horvátok össztüzet zúdítottak 76mm-es M-42 lövegekből a JRM aknavadászaira, melyek az öböl és Hvar sziget közt tartózkodtak. A horvát támadást zavart okozott a JRM flotta körében. A megzavarodott szerb hajóhad az első tizenöt percben vaktában lőtte Hvar szigetet a Korčula tengercsatornából , ahol nem voltak horvát állások.
 
A horvát támadásban a két JRM aknavadász megrongálódott , az M-144 aknavadász találatot kapott a hajó faránál, a M-143 pedig a hajó középtáján. A két megrongált hajó menekülő manőverrel próbálta elhagyni a területet Hvar felé ,a M-143 aknavadász    Šćedra sziget előtt elsüllyedt 13.30-kor . Az M-144 hajó pedig zátonyra futott a Hvar szigeten lévő Torac öbölnél.
 
Harc a Lovišta és Privala előtti tenger részen.
 
 A horvátok mindvégig hallgatták a JRM hajók közti rádió adásokat, így a lehallgatók jelezték , hogy Lovišta –át a hajók támadni fogják. A horvátok felkészültek a támadásra , amit fél órás szünet után a JRM megkezdett. 
 
A JRM TG Kastel csoportja az M-153 aknavadász mellé egy rakétás RC-306 és egy torpedó TC-220 naszáddal megtámadta Lovišta –át , és a hajókon lévő „Bofors” lövegeikből zárótüzet nyitottak.
A Lovišta –i horvát állásokból viszonozták a tüzet ,amit a Korcula szigeten lévő Blace –i állásokból támogató tűzzel erősítették. A TG Kastel VPBR Split romboló és két hajó a RTOP-405 ,RTOP-403 Šćedra (Hvar)kis szigete felől csatlakozik a rakétás és torpedós hajókhoz ,valamint a M-153 aknavadászhoz.
 
A horvátok a Lovišta öbölben megrongáltak három JRM hajót 12.15 és 12.30 közti időben ( RC-306, TC-220, M-153). A megrongált hajók megfordultak és elhagyták az öböl részt Hvar felé. A M-153 hajó fedélzetén tűz ütött ki .
 
A Lovišta állásból a horvátok 76 lövedéket lőttek ki a a szerb hat hajóból (RC-306, TC-220, M-153, RTOP-405, VPBR-31, RTOP-403 )álló csoportjára ,melyből hármat megrongáltak (RC-306, TC-220, M-153,).További két hajót a csoportból (VPBR-31, RTOP-405) a Račišća horvát állásokból rongáltak meg, ahonnan a RTOP-405, VPBR-31, RTOP-403 hajócsoportra 76mm-es „ZIS” lövegből.
 
A JRM megsérült hajóit (RC-306, TC-220, M-153) Hvar felé vonta ki Šćedra sziget mögé , a (RTOP-405, VPBR-31, RTOP-403) hajóit pedig Korcula szigettel párhuzamosan Privala felé vonta ki Šćedra sziget mögé. A fenti műveletet 16.00 és 16.30 –kor hajtották végre.A VPBR-31 hajóról ágyútűzzel fedezték a kivonásukat ,melyet Račišća és Blace közti területre összpontosítottak. A Blace –i állásokból a horvátok továbbra is tűz alatt tartották a Privala felé kivonuló hajókat.
 
Mikor a VPBR -31 Split , RTOP-405, RTOP-403 megérkezett Privala öbölhöz a TG VIS ,VPRB Vis rombolója a Vis és Sušac sziget közti pozíciójából támogató tüzet nyitott Korcula sziget ,Privala részeken lévő horvát állásokra.
 
A horvátok a Privala –i állásokból 85mm üteggel vették tűz alá a VPBR Split rombolót . Tizenegy rakétát lőttek ki a hajóra ,melyből hét talált. A VPBR Split romboló megrongálódott és megindult Šćedra sziget felé. Ott megkezdték a hajó belsejéből a beszivárgó víz kiszivattyúzását. A JRM haditengerészetének sikerült kivonnia Vis és Lastovo szigetekhez flottáját. Két sérült aknavadász hátrahagytak a horvátok ellenőrizte részen.
 
A déldalmát zónában a Neretva torkolatvidék és Dubrovnik közti térségben ( Neum,Topolo, Smokovljani, Slano, Ston, Zaton, Trsteno térségében a horvát erők igyekeztek a tengerparti részekről kiszorítani Popovo polje irányába a szerb erőket. Miután a horvátok a szigeteket teljesen felszabadították , az erőket a Ston város körzetébe (Ston harcmező) összpontosították
 
A csatában résztvevő horvát tüzér egységek.
 
-Parti tüzér üteg 76 mm M-42 ZIS
Parancsnok:: Željko Seretinek
Üteg összetétele:
Ágyús szakasz 76 mm M42 ZIS -Trpanjska Duba
Parancsnok: Ivan Vitalić
Ügyeletes parancsnok: Jozo Milić
Ágyús szakasz 76 mm M-42 ZIS -Lovište
Parancsnok: Miro Matijašević
Helyettes parancsnok: Ljubo Silić
Ágyús szakasz 76 mm M42 ZIS -Blace
Parancsnok: Petar Brčić
Helyettes parancsnok: Boro Pendo
 
-Parti ágyús szakasz 76 mm M 42 ZIS- Lovište:
 
1. ágyú , Ivica Arambasic parancsnok vezetésével négy fős tüzér-műszaki személyzet.
2. ágyú, Robert jerkovic parancsnok vezetésével öt fős tüzér-műszaki személyzet.
Ezen szakasznak sikerült a JRM M-144 és M-143 valamint M-153 aknavadász hajókat megrongálni. A szakasz közel 76. lövedéket lőtt ki a hajókra.
 
-Parti ágyús szakasz 76 mm M 42 ZIS –Blace:
 
1. ágyú, Nikola Pendo parancsnok vezetésével , öt fős kezelő személyzet.
2.ágyú , Marin Tvrdeic parancsnok vezetésével , hat fős kezelő személyzet .
Intervenciós egység Marina Tvrdeića parancsnok vezette.
 
-Blato részen lévő intervenciós egység Ivo Simoni vezetésével :
 
Blato öt fő kezelő személyzet , „PZO „légvédelmi „ szolgálat pedig Vlado Šeparović vezetésével ,öt fő.
 
Az egység a Lovišta szakasszal együtt támadta a JRM hajókat ,mely során 36. lövedéket lőttek ki. Ennek során eltalálták az M-153 aknavadász és a VPBR-Split rombolót.
 
- Parti ágyús üteg 85 mm –Privala:
 
Az OTB 85 mm Privala parancsnoka ,Markisa Zlokic , a Privala laktanya parancsnoka pedig Dane Mileusnic volt.
Az üteg összetétele :
1. tüzér szakasz , Marko Zlokić parancsnok vezetésével, PZO szakasz , Dinko Farčić parancsnok vezetésével. További parancsnok volt Branimir Žuvela.
2. tüzér szakasz, Neno Šeparović vezetésével, további parancsnok , Emil Andrejs.
A tüzér üteg tíz fős személyzet kezelte , egy Strela 2M rakétavetővel támogatva.
Az üteg tizenegy lövedket lőtt ki a JRM VPBR-Split rombolóra ,melyből hét eltalálta .
 
Ügyeletes irányító egység, megfigyelő ,lehallgató csoport.
 
Rádió központ ,Vozilo Pinc –Gauer vezetésével.
1. parancsnoki vezetési pont, Tonci Gatti vezetésével.
2. parancsnoki vezetési pont , Dragan Rakocevic vezetésével.
3. operátor ,Ante Cibilic vezetésével.
 
Rádió központ ( 1 KORČULA )
Parancsnok :Stipe Jurjević ,öt fős személyzettel.
 
Rádió központ ( 2 KLUPCA )
Parancsnok: Jakša Brčić , hat fős személyzettel.
 
Rádió központ ( 3 HUM )
Parancsnok: Tonči Cvitanović, öt fős személyzettel.
 
Az egység végig lehallgatta RC-3 rádión keresztül a JRM hadműveleti adását, így követni tudta a flotta lépéseit ,és értesülhetett a károkról.
 
 
          
 

A mappában található képek előnézete HARCSZINTEREK/ Jadransko more -Adria

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.