Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK -KÖZÉP-DALMÁCIA/ CETINSKA KRAJINA 1.RÉSZ

KÖZÉP-DALMÁCIA

 

HADSZÍNTÉR

 

Dalmatinska Zagora-

 

Cetinska Krajina-Dinara

troglav_peruca.jpg

 

 

A Közép-Dalmácia hadszíntér védelmében a horvát erők létrehozták az Operatív Csoport Sinj (OG Sinj) műveleti parancsnokságot. A helyi területvédelmi és rendőri erők, ezen csoporton belül kezdték meg feladatukat . Az OG Sinj magába foglalta Sinj járást és lényegében a Cavoglave – Sitno Donje- Podorljak vonal (bal szárny- jobb szárnya az OG Sibenik erőknek-) és a Dinári hegységben húzódó geográfiai határa Horvátországnak és Boszniának ( jobb szárny- bal szárnya az OG Dinar erőknek-) közti zónát. Az OG Sinj, úgy mint a többi horvát dalmáciai Operatív Csoport (OG Zadar, OG Sibenik ) a Nemzeti Gárda (ZNG) Észak és Közép Dalmácia Hadszíntéri Parancsnokság ( SSDB ZP) alá tartozott, melynek központi főparancsnoksága Split városban volt kihelyezve. A főparancsnoka az SSDB-nek Petar Simac (korábbi JRM tiszt) volt.      

 

Sinj járás össz lakossága 1991-ben 60210 volt, ebből horvát 55789, szerb 2785, a többi egyéb.A szerbek Otisic, Koljane és Laktac alkottak többséget. Sinj járás 90% horvátok lakták 1991-es demográfiai adatok alapján.

 

Geográfiailag a Cetina folyó völgye alkotta Sinj járást, mely a Svilaja hegytömb és a Dinári vonulat közt helyezkedett el. A Cetina folyó szakaszát a forrásvidék Cetina, Pasko polje, Vrlicko polje és Peruca közt egy mesterségesen duzzasztott tóvá ( Perucko jezero) alakították ki, melynek Peruca részén vízerőművel és ahhoz tartozó gáttal zárták el. Az erőmű úgy vízellátásban, mint energia termelésben stratégia fontosságú volt. Ezt a JNA is szem elől tartotta és első feladata volt az erőmű (HE Peruca) ellenőrzés alá vonása.  

 

A JNA erők Knin és Sinj városokban állomásoztatták erőiket, katonai létesítményeikben. A szerbek által többségben lakott településeken. Civljane, Cetina, Otisic,  Bravcev Dolac, Koljane, Laktac sorra alakultak meg a helyi szerb önkéntes félkatonai egységek, támogatva a JNA helyi erőivel.

A szerbek támogatva a Sinj és Knin városban állomásozó JNA erőkkel 1991. júliustól területszerző akciókba kezdtek, mely során július közepétől Kijevo-ban (horvátok lakta település ) blokád alá vették a helyi horvát rendőrállomást. Ezzel elkezdődött lényegében a fegyveres konfliktus a horvát és szerbek közt.

 

 

A JNA haditengerészeti erő Sinj

hadszíntéren

 

 

A 9. hadtest JNA erői

 

A JNA mindeközben megindította VPO JNA 9. hadtest erőit (221. gépesített brigád, támogatva a 9. hadtest tüzérségével és páncélos erőivel, valamint a helyi területvédelmi TO erőkkel) 1991. júliusában Knin-Sinj vonalon, a Perucko tó Vrlika-Majkovo és Cetina-Zastok vonalon.

 

Műveleti terület: Ravni kotar , Bukovica, Dalmatinska Zagora tájegységek- Knin,parancsnok: Tomislav Trajčevski -1989-től Spiro Niković és Vladimir Vuković - 1991 júniustól Ratko Mladić, tiszti főparancsnok: ezredes  Ratko Mladić –október 4- től mint vezérőrnagy rangba előléptetve. Knin-i laktanya: "Slavko Rodic" északi kaszárnya, „Juzni logor” déli kaszárnya, további létesítmények: központi objektum „Senjak”, és Dom JNA, haditechnikai lőszer és muníció raktár-Padane/Stara straza. A hadtest közel 1500 főből állt:

 

- hadtest parancsnokság _Knin

 

-katonai elhárító csoport-Knin

 

-9. rádió-felderítő szakasz-Knin

 

-9. felderítő csoport-Knin

 

- 9.katonai rendész zászlóalj-Knin

 

-221.gépesített brigád (mbr)-Knin

 

-316.gépesített brigád-Sinj (megszűnt 1991. júniusban)   parancsnokság :Sinj laktanya "Ivaniš Nelipić"   (korábban "Tadija Anušić" laktanya)

 -parancsnok: őrnagy Miloje Petrović)

 

-180.gépesített brigád-Benkovac laktanya „Slobodan Macura”

  (parancsnok: alezredes Tripko Čečović),

 

-1. gépesített brigád –Sveti Rok –megalakult a 316.mtbr-ből  1991.júniusban                                                                  

-11. tengerészgyalogos gépesített brigád (pmbr)-Drvar- 1991.októberig a VPO (haditengerészeti körzet )  8. VPS (haditengerészeti szektor) tengerészgyalogsága volt

 

 -11. mpbr-

 

-9. vegyes tüzér ezred (map)-Knin

 

-557.vegyes páncélos elleni tüzér ezred (mpoap)-Benkovac  laktanya „Slobodan Macura”

         -(parancsnok: Milenko Živanović),

 

-271.könnyű rakétás-tüzér ezred-légvédelem (larp-PZO) -Zadar Sepurina laktanya/ Zaton , 

         parancsnok: Veroljub Petkovic alezredes .

 

-9. műszaki zászlóalj-Knin

 

-70.zászlóalj parancsnokság-Knin

 

-98.egészségügyi zászlóalj-Knin

 

-9. mobilizált-gépjárműves zászlóalj-Knin

 

-9. atom-biológiai –vegyi támadás elleni egység (ABHO)-Knin

 

                       JNA erők Sinj járásban

 

 Az 500 fős szerb erők Sinj városban három katonai JNA objektumot birtokoltak a „Tadija Anusic” és „Kula” laktanyákat és a kiképző központot „Kukuzovac”.

 

Sinj város JNA erői:

 

-316.gépesített brigád-Sinj (megszűnt 1991. júniusban)

 

- 551. továbbképző központ (NC)-Sinj laktanya "Ivaniš Nelipić"  (korábban "Tadija Anušić" laktanya

 

-332. ezred parancsnokság/ Sinj, laktanya "Ivaniš Nelipić"

        (korábban "Tadija Anušić" laktanya) 

 

-594. műszaki ezred/ Sinj, laktanya "Kula"és „Kukuzovac” lőtér és hadianyag raktár                                                   

8. haditengerészeti körzet erőiből Sinj városban „Kukuzovac”fegyverzeti raktárában tárolta hadianyagát :

   - 269. könnyű tüzér divízió (lad) légvédelem-PVO-Sinj

 

 

„Kukuzovac” lőtér és katonai objektum

 

Az objektum a Sinj és Split közti közlekedési főútvonal mentén volt, a Visoka magaslat mögött, Dicmo, Vojnic, Turjaci, Brnaze, Radosic falvakkal körbevéve. A lőtéren a JNA /JRM haditengerészeti körzet (VPO) erőinek fegyverzetét és a területvédelmi erők (TO) Split, Imotski, Omis erőinek felszerelését tároló raktárak helyezkedtek el. A létesítményt a JNA 594. műszaki ezrede őrizte, melynek akkori parancsnoka Mico Vlaisavljevic ezredes volt 1991. májusától.

 

A „Kukuzovac” lőtér és objektumban az alábbi erők voltak:

 

- speciális erők katonai rendészet (SS VP) Sibenik... 115 fő,

- sor katonák ….. 20 fő,

- altisztek és tisztek… 20 fő,

- helyi lakosú/kiszolgáló személyzet .. 10 fő,

- civil közalkalmazott…..50 fő.

 

Az objektumban szolgáló hivatásos és sorállományú személyzet automata és mesterlövész fegyverzettel volt ellátva, megerősítésnek pedig az objektum védelem részéről két hátrasiklás nélküli 82 mm. ágyu, hat 82. mm. aknavető, négy 60.mm. aknavető és három 12.7 mm-es és 14.5 mm-es nehéz géppuska állt rendelkezésre, valamint aknazár létesítésére gyalogsági és harckocsik elleni taposó aknák.

 

594. műszaki ezred- laktanya „Kula” 

 

594. műszaki ezred (kaszárnya Kula) közvetlen Sinj városban állomásozott a laktanyában az középkori erőd és a városháza közelében, Zupici városrészen. Az ezred parancsnoka Radoslav Stamenkovic ezredes volt.

 

594. műszaki ezred állománya:

 

- sorkatonák…. 160 fő,

- altiszt és tiszt…... 20 fő,

- helyi városi lakos…. 15 fő.

 

Az állomány automata kézi fegyverekkel és mesterlövész fegyverzettel volt felszerelve, támogatásnak pedig négy 60.mm-es aknavetővel, két hátrasiklás nélküli 82.mm-es ágyúval volt ellátva. A laktanya épületét az őrszolgálat négy géppuskával és aktív aknamezővel látta el.

 

332. ezred parancsnokság –laktanya „Tadija Anusic”

 

A 332. ezred parancsnokság (puk veze) objektuma Sinj városban a  Sinj – Knin és Sinj – Glavice közlekedési útvonal mentén helyezkedett el. Az alakulat parancsnoka Miloje Petrovic alezredes volt. Az ezred három zászlóalj irányítási parancsnokságból állt:

 

- 1. zászlóalj ; Split- objektum őrzési irányítás Pula-tól Boka Kotor-ig

- 2. zászlóalj ; Sinj- Központi irányítási parancsnokság (Centar veze)

- 3. zászlóalj; Sinj –tartalékos állomány

 

332. (puk veze) állománya :

 

- sorkatonák……. 120 fő,

- altisztek és tisztek…… 40 fő.

Az állomány automata és félautomata kézi fegyverekkel volt felszerelve, támogatásnak pedig M-53 géppuskával volt ellátva, a körkörös védelmi fedezékek biztosítására. A rádió forgalmazáshoz RUP-12 és kisebb kézi adó-vevőket használtak.

 

 

1991.ÉV

 

 

Harcok

 

 

Cetinska Krajina

 

dinara_cetina.jpg

 

 

A horvát erők Közép és Észak Dalmácia Hadszíntéri Parancsnokságának (SSDB ZP) vezérkari törzse, Petar Simac (korábbi JRM tiszt) vezetésével megtervezik egy átfogó katonai akció végrehajtását, mely a „Dolac” nevet kapta. A műveletbe bevonásra került a 4. manőverező brigád, 112. brigád (Split), 113. brigád (Sibenik), 114. brigád (Kastela-Split), speciális rendőri csapatok (SP-MUP) Split, Sibenik, Zadar területtéről, HOS-Sinj. Ezen erők feladata volt a Podinarje – Polača – Pakovo brdo vonalon történő aktív védelem. Továbbá felkészültek Kijevo horvát település, szerb gyűrűből történő felszabadítására és védelmi vonal kialakítására Polaca- Dinári vonalat irányába. Otisic település ellenőrzés alá vonására, az ott lévő rendőr állomás elfoglalására, melyet a szerbek birtokba vettek. Sinj területén pedig felkészültek a JNA városban lévő katonai létesítményében állomásozó 332. ezred parancsnokság lefegyverzésére. További cél volt Sinj városnál lévő JNA létesítmények (Tadija Anusic és Kula laktanyák, Kukuzovac objektum-lőtér JNA adminisztrációs objektum) elfoglalására történő előkészület végrehajtása.

 

1991.08.19-én Petar Simac a horvát erők Észak és Közép Dalmácia műveleti zónájának ( hadszíntér parancsnokság) parancsnoka találkozó keretén belül megbeszélést folytatott a „Dolac” akcióról a Sinj járási Válság Törzzsel. A törzs akkori elnöke Ante Turudic volt. A találkozón részt vett a 4. brigád 2. egységének parancsnoka, Zdravko Skarpa, valamint Branimir Ptricevic a nemzetvédelmi titkárság és a 115. brigád 3. egységének parancsnoka, továbbá Ivan Romac a Sinj városi rendőrkapitányság vezetője és Marko Bilobrk a belügyi erők (MUP) és a Nemzeti Gárda (ZNG) koordinátora.

A megbeszélésen egyeztették a végrehajtandó feladatokat:

 

- a Nemzeti Gárda 4. brigádjának 2. egysége Skarpa vezetésével Vrlika aktív védelmét, Kijevo – Vrlika vonal védelmét és a Sinj JNA laktanyákból pedig egy létesítmény támadását kapták feladatul-

 

- a Nemzeti Gárda 115. brigádjának 3. egysége Branimir Petricevic vezetésével a JNA „Tadija Anusic „ laktanya blokádjának és támadásának végrehajtását, ahol a 332. ezred parancsnokság JNA erők állomásozott.

 

- a MUP erők Ivica Romac vezetésével feladatul kapták a JNA „Kula” laktanyájának blokádja és elfoglalása.

 

- a további MUP erők feladata volt Otisic település ellenőrzés alá vonása, ahol rendőrállomás létesítését kellett végrehajtsák, valamint a közúti közlekedés biztosítása és ellenőrzése Sinj - Vrlika közt, kapcsolatba lépve a Vrlika településen lévő horvát erőkkel.

 

- Vrlika és Kijevo településen két „sebészeti” csoport kialakítását rendelték el-

 

- a rendelkezésre álló két- három árokásó géppel elrendelték az elsődleges és két- három tartalék lövészárkok kialakítását, jól megerősített fedezékekkel-

 

Az előkészületek végrehajtásával 1991.08.19-én sor került a „Dolac”akció megindítására. Első feladat volt a őr-járőr szolgálat, az egészségügyi szolgálat valamint egy egységnyi nemzeti gárdista tartalékos csoport mozgósítása. Augusztus 21-én a horvát erők Közép és Észak Dalmácia Hadszíntéri Parancsnoksága (SSDB ZP) kiadta a parancsot a művelet katonai végrehajtására, melyet 23/24. hajnali órákba indítottak meg a horvát erők a „Jadran” rádió jelzés elhangzásával. Augusztus 24-re az összes bevont horvát erő megkezdte a feladataik végrehajtását. A 115. brigád 3. egysége biztosította a Livno- Kamensko, Livno- Bili brig, Split- Sinj közlekedési útvonalakat, valamint blokád alá vették és elfoglalták a 332. ezred parancsnokság JNA objektumát „T. Anusic” laktanyát.

A horvát nemzetvédelem megkezdte a területi mozgósítás végrehajtását és 450 fős tartalékos nemzeti gárdista egységet állítottak fel.

 

A JNA Sinj járásban lévő objektumainak horvát blokádja és támadása

 

A horvát erők 115. brigádjának (Imotski-megalakult 1991.07.29-én ) 3. egysége megkezdte a 332. ezred parancsnokság laktanyájának („Tadija Anusic” kaszárnya) valamint a 594. műszaki ezred JNA kaszárnya ( „Kula”) épületének, valamint  lőterének („Kukuzovac”)  blokádját és támadását 23-tól, mind amellett, hogy az egység biztosította a Kamensko – Livno; Split – Sinj; Bili brig – Livno közlekedése útvonalakat. 1991. 08.24-én a 115.brigád (tartalék „R” dandár) 3. egysége biztosította a Livno- Kamensko hegyvidéki közúti kapcsolatot, két önkéntes szakasszal pedig „Velic és Tijarica település önkéntesei ” a Livno- Bili brig közlekedési útvonalat, egy harcoló csoport „BS”-Gala biztosította a Split-Sinj közti közlekedési útvonalat, egy harcoló csoport „BS”-Brnaze pedig a JNA Sinj városban lévő objektumait blokkolta. A horvátok erőikkel:

 

- blokkolták és elfoglalták a 332. (puka veze) Sinj városban lévő erőinek objektumát és lefoglalták fegyverzetüket

 

- blokkolták a „Kukuzovac” JNA katonai lőteret és objektumot

 

- biztosították a mozgósítást a Nemzeti Gárda területvédelmi (TO) 1. egység tartalékos állományának sorozásához

 

Összességében  449 gárdista állt rendelkezésre, hetvennyolc automata puskával, negyvenöt  „Gorenjka” géppuska, huszonkét félautomata puskával, két M-53 géppuskával, egy „muzeális” állapotú és korú géppuskával, nyolc mesterlövész puskával és negyvenöt M-48 puskával, valamint különböző vadászpuskával felszerelve.

 

A JNA 332. ezred laktanyájának elfoglalása után megszerzett fegyverzettel a horvátok megkezdték a sorozott, mozgósított Nemzeti Gárda 1. egység tartalékos TO alakulatának felfegyverzését és azonnal harci cselekményekbe, feladatokba történő bevonását. Az 1. egység ZNG tartalékos TO alakulathoz a 115. brigád 3. egységéből a tartalékosok katonai feladatainak irányítása, koordinálása céljából csatlakozott egy harcoló csoport, M.Zanko vezetésével.

 

„Tadija Anusic” laktanya elfoglalása

 

A 332. ezred „Tadija Anusic”laktanyájának támadását a 115. brigád 3. egysége ( öt szakasszal 150 fővel ), a rendőri erők egy harcoló csoportja ( tíz fővel) hajtotta végre. A támadás során az alábbi harci feladatok végrehajtására került sor:

 

- 115. brigád 3. egység 1. szakasz- a 332. ezred laktanyáját déli oldalról támadták meg Zdravko Banovac vezetésével.  

 

- 115.brigád 3. egység 2. szakasz (Dicmo település önkéntesei) – Sinj városban a 332. ezred laktanyáját a „Glavicka” utca felől a nyugati oldalról támadta meg, Ivica Brkic vezetésével. Az alakulat egy részéből tartalékot biztosítottak az 1. szakasz részére.

 

- 115.brigád 3. egység 3. szakasz- megosztották a szakaszt két harcoló csoportra

 

- 1. harcoló csoport a Kula magaslati részről figyelte a laktanyát és tűztámogatást adott a laktanyát elfoglal erők részére,

 

- 2. harcoló csoport Sinj vároban Drazan Efendic vezetésével a Sinj-Glavica útvonalat biztosította.

 

- 115. brigád 3. egység 4. szakasz- a szakasz a városi középiskolánál, a laktanya mögötti részen csoportosult és északi oldalról kezdte meg a JNA objektum támadását, ahol a kaszárnya főbejárata is volt. Feladatuk volt a 332. ezred parancsnokságának elfoglalása. A szakasz csatlakozott a 4. brigád és tartalékos rendőri alakulathoz.

 

- 115. brigád 3. egység 5. szakasz (Gala falu önkéntesei „Simun Mravak”)- tartalékot képeztek a „Tadija Anusic” laktanyát támadó erőknek-

 

- más erők a 115. brigád 3 egységéből vadászfegyverekkel ellátva a versenypálya és a mezőgazdasági repülőtér területén csoportosultak.

 

A „Kukuzovac” lőtér blokádja

 

A JNA erők 594. műszaki ezredének bázisa „Kukuzovac” ellen az alábbi horvát erők sorakoztak fel:

 

- negyven fős rendőri egység Sinj városi rendőr állomás kötelékéből Marko Bilobrk parancsnok vezetésével, húsz fős csoport a 115.brigád 3. egységéből és a Nemzeti Ellenállás (NZ) Sinj csoportjából Ivica Roguljic vezetésével,

 

- a Turjaka falucska Nemzeti Ellenálláshoz tartozó önkéntes szakasza (ONZ) tizenöt automata puskával és vadászfegyverekkel felszerelve megkezdték a „Kukuzovac” JNA objektum blokkolását, abból a célból, hogy megakadályozzák a JNA erők távozását onnan.

 

- a Brnaza falucska Nemzeti Ellenálláshoz tartozó önkéntes szakasza, hatvan fővel vadászpuskákkal felszerelve Brnaze- Trilj (V.Kumica)  közti útszakaszon blokkolták „Kukuzovac” lőtér irányába vezető utat Sinj felől,

 

- Radosica falucska önkéntesei a 115.brigád 3. egységéből létrehozott harminc fős csoporttal Radosica településen csoportosultak össze és vonták ellenőrzés alá a Gugici- Zupici közti útszakaszt.

 

 

Harci történések kronológiája

 

 

Augusztus

 

A Knin városában létrehozott Szerb Autonóm Tartomány (SAO) „Krajina” vezetése, Milan Matic vezetésével az önkéntes milícista erőikkel már május 10-én ellenőrzés alá vonják Unista települést a Dinari hegységben. A település egyébként már Bosznia és Hercegovina geográfiai területéhez tartozott.

 

1991. augusztus 23-24-én a JNA 9. hadtest parancsnoksága, Ratko Mladic és Spiro Nikovic vezetésével a rendelkezésre álló erőkkel megszervezi a „Knin hadtestet”, mely erőkkel támadást, katonai műveletet indítanak Észak és Közép Dalmácia megszállása végett. Első etapban légi és tüzérségi támogatás mellett támadást íntézett a horvát rendőri/belügyi és nemzeti gárdista erők ellen. A JNA erők elsődleges célja volt Drnis elfoglalása , elszigetelése, a Erakovic - Vrlika – Suhopolje vonal ellenőrzés alá vonása, a Sinj városnál lévő JNA erőket blokkoló horvát gyűrű megtörése.

A szerb JNA erők, a Sinj elleni 1991.augusztusi műveletükbe a helyi szerb önkéntes milíciák támogatásával, a Knin-i központi irányítású, Ratko Mladic tábornok vezette 9. hadtest egységeit- 211. gépesített brigád, támogató tüzérségi és légi erő, helyi szerb területvédelmi csoportok (TO) egységek- vonta be. 

 

Otisic településen a szerbek által elfoglalt rendőrállomást támadták a horvátok. A horvát rendőri erők 24-én megjelentek Otisic településen, ahol a helyi szerbek megerősített állásaik voltak a JNA erők tüzérségi támogatásával. Az Otisic településen lévő szerb erők a „Vukomanovi staj” magaslatra kihelyezett rádióadó segítségével megpróbáltak erősítést kérni Sinj városban állomásozó JNA erőktől. 1991.08. 24-én 12.30 órakor M. Vlaisavljevic JNA parancsnok RUP-12 gyártmányú katonai rádión keresztül jelentette Sinj bázisról Dragan Dragic szerb parancsnoknak, hogy erőivel a horvát blokád miatt nem tudja elhagyni Sinj bázisát, hogy az Otisic faluban lévő szerb területvédőket támogassa. Javasolta, hogy Knin 9. hadtest JNA erőktől kérjenek támogatást. A Knin irányából érkező JNA erők a helyi szerbekkel támogatva megkezdték a horvát védállások elleni támadást.

 

A szerb intervenció ellen a 4. ZNG erők 2. egysége Zdravko Skarpa vezetésével, kiegészítve a Sinj-i önkéntesekkel (október 6-tól 126. Sinj brigád) és MUP rendőri erőkkel, HOS-Sinj, megkezdik a védelmi vonalak aktivizálását. A műveleti horvát erők létszáma 550- 600  fő volt. A védelmi vonalak aktivizálása során a 4. brigád 2. egység 1. százada a Lelas- Podosovo-Majkovo, 2. százada Maovica, 3. százada Vinelic –Jezevic-Koljani vonalon foglalnak állást. A katonai művelet célja volt Kijevo megtartása. A 4. brigád 2. egység mellett a 4. brigád 4. egységének egy századát is a műveletbe irányították. A műveleti erők 1991. augusztus 23-24. Kijevo megerősítésére vonták össze erőiket, megerősítve a védvonalaikat Maovice- Vrlika- Vrlicko polje- Vinalic- Jezevic vonalon.

 

A horvátokkal szemben a szerb vonalak Civljane-Dragici- Kosore- Pasko polje- Cetina- Antica glava/Crvena greda vonalon foglaltak állást. Tüzércsoportjukat pedig Sparovina polje (észak-keletre Kijevo-tól) telepítették le. Kijevo ellen pedig harckocsizó egységet sorakoztattak fel a településtől Knin felé vezető főúton.

 

A horvát erők 25-én kivonják erőiket Kijevo-ból Maovice felé. A szerb erők egységeiket Gradina-Kosovska gradina- Cibljane- Dragici vonalon csoportosították össze a művelethez.  Már 24-én tüzérségi szerb támadás éri a 2. egység (bojna) 4. brigád állásait Vrlika területén. A szerb erők Otisic és Bravcev Dolac területén lévő állásaikból intéztek folyamatos támadást a horvátok ellen, akik ellentámadást kezdeményeztek válaszul Maovica és Vrlika irányából.

 

1991. augusztus 25-én a horvát nemzeti gárdisták (ZNG), a horvát rendőrségi erők (MUP) és nemzeti ellenállás (NZ) önkéntesei megkezdték Sinj JNA "Ivaniš Nelipić"(korábban "Tadija Anušić" laktanya) és "Kula” laktanyái elleni akciójukat.

 

Augusztus 24-ról 25-re virradó reggel 05.00 óráig a horvátok 115. brigád 3. egysége teljesen körbezárta a „Tadija Anusic” JNA laktanyát és felkészültek a támadásra. Reggel 07.00 órakor a 332. ezred rádió állomása müködés képtelenné vált. A horvátok Sinj járási Válság Törzspének vezetője, Ante Turudic telefonon ellenőrizte, hogy minden ember előkészült a feladatra. 09.00 órakor még nem indult meg a támadás. A horvátok részéről Marko Bilobrk koordinátor a laktanya előtti üzemanyag töltő állomáshoz érkezett, ahol   tájékoztatást adott arról, hogy a helyi JNA parancsnokokkal elsőnek tárgyalásra kerül sor a megadásról. Közben egy negyven fős szakasz megerősítette a rendőri és 115. brigád 3. egység és nemzeti ellenállás osztagát „Kula” objektumnál. 10.25 órakor a horvátok Sinj járás Válság Törzsének tárgyaló csoportja kapcsolatba lépett a JNA 594. műszaki ezredének parancsnokával, R. Stamenkovic alezredessel. A horvátok a megbeszélés során az alezredest tájékoztatták, hogy részükre a létesítményben tárolt TO Sinj (területvédelmi) hadikészletet adja át. Az alezredes ettől elzárkózott és tájékoztatta a horvát tárgyaló csoportot, hogy feletteseihez forduljanak a kérésükkel. A tárgyalás nem hozta meg az eredményét, a horvát válság törzs döntött a laktanya víz, áram és telefon ellátásának megszüntetéséről, valamint a város lakosságának, nők, idősek, gyermekek óvóhelyre történő elhelyezéséről, a védvonalak biztosító fegyveresek azonnali támadási készenléti állapotba helyezéséről.  A Kukuzovac JNA létesítménynél 10.00 óra körüli időben lövöldözés tört ki a horvátok és a JNA katonai objektumban lévő JNA katonák közt.

 

 13.20 órakor Petar Simac elrendelte a horvát erők támadását a JNA 332.ezred „Tadija Anusic” laktanyája ellen. 13.30 órakor elkezdődött a fegyveres összetűzés. A kézi gépkarabélyok mellett több gránátot is bevetet a horvátok, mely a laktanyában lévő JNA erőt arra kényszerítette, hogy az objektum külső őrhelyeiről az épületekbe keressenek fedezéket.  A 115. brigád 3. egység 4. szakasza és a tartalékos rendőri harcoló csoport biztosította a laktanya főbejáratát a Split—Knin közút menténél. 13.40 órakor a 4. szakaszát támadás érte, mely során kézigránát robbant a csoport álláshelyén, de nem sérült meg senki, ugyanakkor a JNA katonák a laktanya épületének felső szintjéről nyitottak tűzet. 13.50 órakor az egyik horvát katona kezében felrobbant egy rögtönzött robbanó eszköz. A baleset következtében a katona életét vesztette.   

 

A második harci csoport Zdravko Banovac parancsnok vezetésével délkeleti irányból behatolt a laktanyába. A behatolás során a horvátok harcoló csoportja semlegesítette a JNA katonák laktanya biztosítására szolgáló M-53 géppuska fedezékét. Mindeközben folyamatos támadás érte a csoportot, ezért többen megsebesültek ( egy fő súlyosan, négy katona pedig könnyebben ). A sebesültek kivonását végrehajtották a „Dalmatinka” gyárhoz, ahol a horvátok szanitét szolgálata megkezdte ellátásukat.

A laktanya nyugati oldalát Ivica Brkic parancsnok vezetésével a Dicmo település önkéntes szakasza, a vegyes harcoló csoport Obrovac és Gala település Z. Banovac parancsnok vezetésével kezdte meg.

Ratko Mladic (Knin JNA hadtest főparancsnoka) megfenyegette a horvát Sinj járási Válság Törzset, hogyha nem történik meg a Sinj-i JNA objektumok elleni támadás befejezése, akkor támadást intéz a horvátok egyik fő Sinj városban lévő központi objektuma ellen.

A laktanyában közben a JNA katonák teljesen beszorultak a kaszárnya épületébe.

A horvátok közben felkészültek a támadás második fázisára. Ebben szerepelt esetlegesen egy robbanó anyaggal megrakott tehergépjármű felrobbantása a 332. ezred parancsoki épület főbejáratánál. 

Ivica Romac a horvát rendőri erők parancsnoka egy katonai mentő gépkocsival megjelent a laktanya főbejáratánál lévő üzemanyag töltő állomáson és hangosbemondóval parancsot adott a tűzharc beszüntetésére és visszavonulásra.15.00 órakor érvénybe lépett a horvátok és JNA katonák közti fegyverszünet. 15.15 órakor megjelent az első mentőkocsi a laktanyánál a sérültek ellátása érdekében.  

 

Bili brig területén 19.05 órakor lövöldözés kezdődött el. Ugyanakkor 19.30 órakor a „Tadija Anusic” laktanyából sortüzet nyitottak a létesítmény JNA katonái a kaszárnyát körbevevő zónára.

 

Közben a JNA 594. műszaki ezred „Kukuzocav” objektumából a R. Stamenkovic parancsnok irányította erő mesterlövész fegyverekből és hátrasiklás nélküli mobilizált ágyúval tűzet nyitott a városra, annak önkormányzati épületére. Egy horvát rendőr életét vesztette két katona a 115.brigád 3. egységéből pedig súlyosan megsebesült.

A „Tadija Anusic” és „Kukuzovac” katonai épületekből történő JNA katonák általi kilövések során életét vesztette egy horvát rendőr, egy katona a 4. brigád 2. egységéből és többen megsebesültek.  A Sinj városban lévő JNA erők információs szolgálata két halott JNA katonáról tett jelentést a Sinj járás Válság Törzsének.

Az elkövetkező napban 26-án a horvátok több alkalommal is elfogtak a JNA laktanyából (Tadija Anusic) önkényesen eltávozó dezertőröket, főleg albán nemzetiségieket, akik fegyverzetüket (AB M-72) átadták a horvátoknak. Az elfogott dezertőröket a horvátok átadták a Vörös Keresztnek.

 

A harcok folytatódtak másnap és 26-án is, mikor a JNA erők légi támogatást vetettek be és kombinált támadást intéztek Kijevo –Lelas vonalon. A horvát erők 26-án kivonják egységeiket a Vrlicko polje- Vinalic- Jezevic vonalról Koljane –ba, majd onnan Dabar –Zasiok területére.

További egységeiket kivonták Lelas területéről Vrlika, Maovica irányába. Az Otisic ellenőrzés alá vonására irányított rendőri erőket a horvátok kivonták Maljkovo településig. A szerb előretörés folyamatos volt, a horvát erők kivonták egységeiket Vrlika területéről a Perucko víztározón lévő „Peruca” vízerőmű védelmére. A 4.brigád 2. egysége rendezte egységeit és elfoglalta véd állásait Dabar-Bitelic-Vrdovo irányvonalon., további rendőri erőket irányítottak Maljkovo- Potravlje –Satric irányvonalra. A 4. brigád 2. egység 1.-3. századai az első harcvonalon foglaltak állásokat Dabar-Vucipolje- Debelo brdo vonalon a 2. század tartalékot képezett.

A horvátok további célja volt a Peruca vízerőmű védelme. A rendőri erők feladata volt a tó Maljkovo –Potravlje- Satric oldali védelme, a 4. brigád 2. egységének (bojna) pedig a tó másik oldali, Dabar-Vucipolje- Debelo brdo védelme. A Vrlika és Kijevo települések környéki harcokban a horvát erők öt katonája vesztette életét és többen megsebesültek, harmincöten pedig fogságba estek.

 

Szeptember

 

Szeptember 16-án a szerb erők 16.45 órakor megkezdték Dabar és Maljkovo, Satric települések elleni támadásukat a Perucko víztározó két partoldalán. Tüzérséggel, harckocsikkal lőtték a horvát vonalakat, melyet a szerb légierő harci gépe támogatott.

 

Szeptember 17-18-án a horvát erők kivonták egységeiket a Dabar- Vucipolje- Debelo brdo védvonalról Jukici- Bitelic zónába. Bitelic térségében rendezték védelmi vonalaikat, de onnan is kivonulni kényszerülnek 18-án a Rumin- Cacijin dolac- Bajagic vonalra. Szeptember 18-án a Maljkovo-i horvát védvonalról az egységeiket a horvátok Hrvace területére csoportosítják. A horvátok továbbra is ellenőrizték Umac 1120.m. magaslat- Gornji Kunci település- Babica brig 507.m. magaslat területét.

 

Szeptember 17-re a Ratko Mladic vezette JNA 9. hadtest erői elfoglalták a Peruca vízerőművet.

 

A koncentrált erőteljes szerb támadás végett a horvát katonai vezérkar 6. OZ Split törzsének parancsnoka Petar Simac Sinj városba érkezett megbeszélést tartani a helyi válság törzs parancsnokaival. Ideiglenes kihelyezetett parancsnokságot alakítottak ki Donja Glavica településen lévő „Mustang” farmon.

 

A horvát katonai vezérkar megbeszéléseket kezdeményezett a JNA 9. hadtest vezérkarával, Ratko Mladic és Mico Vlaisavljevic ezredesekkel. Petar Simac horvát parancsnok tárgyalásokat folytatott a Haditengerészeti Főparancsnokság (VPO) Split admirálisával, Mile Kandic-csal, arról, hogy a Sinj városkában lévő helyi JNA erők Sinj-i JNA objektumokat és lőteret, biztonságos körülmények közt evakuálhassák Kupres (Bosznia és Hercegovina) város irányába.

Mindeközben szeptember 27-én a JNA Sinj városi erői megkezdték a katonai objektumaik kiürítését, elhagyását, melyet október 3. 16.00 óráig befejeződtek. Az utolsó JNA jármű is elhagyta Sinj bázisait, Knin irányába. A JNA ezen erői az egész haditechnikai felszerelésüket és fegyverzetet, még a területvédelmi (TO Spli-Imotski-Omis) raktárak hadianyagát is elszállította, beleértve nagy mennyiségű TNT robbanó anyagokat is.

 

A JNA erői a 1. könnyű gyalogos brigád és SAO Krajina milícia egysége Vrlika településen alakította ki parancsnokságát. Ezen erő kb. 1500 főt jelentett. A brigád erős védvonal alakított ki Maovicke  Razvale tájrész- Konjska glava magaslat- Otisic település- Bilandzic greda tájrész- Tavnica tájrész- Opsjenjak – Bracev Dolac- Budim- Vjestic Gora vonalon, mind amelett, hogy ellenőrizte a JNA a HE Peruca vízerőművet, Derven tájrészt, Peruca településnél. A szerb erők Otisic településen csoportosultak, mindamellett Potravlje településrészre aknavetős és „haubica” ágyus tüzér csoportot telepítettek, valamint Civljane településre VBR (nagyható-távolságú rakétavető) helyeztek el.

A Peruca – Alebica kula területére megérkezett a szerb milícia Civljane településen lévő parancsnokságról.

 

A horvát erők Crivac hegy / Veliki Vrh 964. m. magaslat- Svilaja hegy/ Turjaca 1340. m. magaslat- Svilaja hegy/ Jancag 1483.m. magaslat- Svilaja/ Svilaja hegycsúcs 1508.m.- Crni Umac 1120.m. magaslat-  Orlove Stijene 1139.m. magaslat- Babici  greda magaslat- Domazeti település- Satric település- Soldici település- 478.m. magaslat /Zrnac tájrész- Prolici település- Cetina folyó- 428. m. magaslat- Donji Buljani település- Donji Jukici település- Gornji Buljani település- Krs tájrész- Vucipolje tájrész- Jukića staje - Glavardici település- Dinar hegység/ Debelo brdo hegyrész- Dinar hegység/ Karaula 1251.m. magaslat- Dinar hegység/ Vagan magaslat- Dinar hegység/ Doline - Di–ár hegység/ Kolac 1424.m. magaslat (Maglaj magaslat 1475.m. ) vonalán húzták meg védvonalukat. Zelovo településen bázist (M-47 Patton harckocsi állás Jukića Gradina magaslatnál), Karakasica településen harckocsizó állást, Gala településen,  Gljev településen bázisokat alakítottak ki a horvátok.

 

OG Sinj helyi horvát erők

 

Sinj járás védelmére szerveződött meg a Horvát Felszabadító Erők (Hrvatska Obramena Snaga „HOS”) részéről Dusan Jukic Duca vezette szakasza. Ezen HOS szakasz 1991. októberében becsatolták a megalakuló 126. dandár 3. egységébe, ahol a Dabar védelmi vonalat ellenőrizték. A Gljeva településnél harcoló csoport először a 115. dandár 3. egységébe, majd 1991. októberben a 126. dandárba integrálódnak.

 

 

db_126sinj.jpg

 

 

1991. október 6-án megalakult a horvát erők Sinj járás 126.brigádja. A több mint 3000 fős dandár első parancsnoka Luka Dzanko lett. A brigád harckocsizó, tüzér és légvédelmi egységekkel támogatta a gépesített lövész egységeit. A brigád a Sinj városban lévő korábbi JNA laktanyában „ Kula” helyezi el parancsnokságát.  A dandár elfoglalta a Sinj és Cetina védelmi területet. A brigád megalakulása előtt a brigádot alkotó erők 1991. augusztusban elfoglalják az Umac 1120.m. magaslat- Gornji Kunci település- Babica brig 507.m. magaslat- Majkovo település- Dabar település- Vucipolje településrész vonalat, majd szeptemberben a Rumin- Hrvace vonalat. 1993. évtől a 126. brigád erőit a Dinári hegység Maglaj magaslat „OG Dinara” területen vonják össze, ezért korábbi állásaikat a 142. brigáddal erősíti meg a ZP Split parancsnokság (korábban 6. OZ Split) .

 

 

További megerősítő erők OG Sinj zónában

 

 

Az 1991. november 12-én megalakuló 141. „Splitsko-kaštelska” brigád a Drnis (Mosec) hadszíntér mellett megerősítette a Svilaja hegységben lévő horvát helyi erőket 1992. július végéig.

 

1991. december 01-én megalakult a 142. brigád „Drniška“ (Drnis) a 113. brigád 4. zászlóaljából. A 142. brigád negyven kilométer hosszan vonta ellenőrzés alá a frontzónát Drnis szektorban. A dandár részt vett az OG Sinj műveleti szektor védelmében, ahol a 142. brigád ( parancsnokság OG Sibenik Unesic település) egy egységével Bitelic területén foglalt állást.

 

Az 1991. június 1-től  Kaštel-Sućurac megalakuló 114. brigád (Skorpioni) 1991. decemberében Dugopolje településre kihelyzett parancsnokság irányításával megerősítette az OG Sibenik , Drnis szektort Cavoglave térségében, ahol együtt védték a harcvonalat a IX. HOS „Cavoglave” szakaszával. A dandár egységei az OG Sinj műveleti területén pedig a Svilaja hegységben húzódó védvonalon látott még el megerősítést. A brigád OG Sinj területén szolgáló egysége Osoje területén alakította ki parancsnokságát.

A horvátok Resnik, Trilj (korábbi TO bázis ) településeken és  Imotski városban lévő kiképző bázisaikon kezdték meg erőik felkészítését a harci feladatok ellátására.

 

 

1992. ÉV

 

 

Harcok

 

 

Cetinska Krajina

 

cetina_dam.jpg

 

1992. év elejétől az UNPROFOR erők 10 km. széles „tamponzónát alakítanak ki a horvát és szerb erők ütköző zónájában Sinj hadszíntéren, Majkovo- Potravlje települések közt, Peruca területén. Az UNPROFOR kenyai katonái álltal őrzött megfigyelői ellenőrző pontot alakítottak ki Peruca vízerőműnél ( HE Peruca). Ezzel lényegében az UN vonta kontrol alá a vízerőmű objektumát, így azt sem a szerb erők sem a horvátok nem birtokolhatták. A horvátok részére némileg biztonságot adott az erőmű nemzetközi békefenntartó erők általi ellenőrzése.

 

A szerb krajinai erők 1. könnyű gyalogos brigád és SAO Krajina milícia egysége Vrlika településen kialakított parancsnokság koordinálásával ellenőrizte a Maovicke Razvale tájrész- Konjska glava magaslat- Otisic település- Bilandzic greda tájrész- Tavnica tájrész- Opsjenjak – Bracev Dolac- Budim- Vjestic Gora vonalat.

 

1992-re kialakul az OG Sinj műveleti zóna frontvonala. Az Operatív Csoport (OG) Sinj területét képezte a Cavoglave – Sitno Donje- Podorljak vonal (bal szárny- jobb szárnya az OG Sibenik erőknek-) és a Dinári hegységben húzódó geográfiai határa Horvátországnak és Boszniának ( jobb szárny- bal szárnya az OG Dinar erőknek-) közti zóna.    

 

A horvát erők OG Sinj parancsnokság koordinálása alatt továbbra is ellenőrizték a Crivac hegy / Veliki Vrh 964. m. magaslat- Svilaja hegy/ Turjaca 1340. m. magaslat- Svilaja hegy/ Jancag 1483.m. magaslat- Svilaja/ Svilaja hegycsúcs 1508.m.- Crni Umac 1120.m. magaslat-  Orlove Stijene 1139.m. magaslat- Babici  greda magaslat- Domazeti település- satric település- Soldici település- 478.m. magaslat /Zrnac tájrész- Prolici település- Cetina folyó- 428. m. magaslat- Donji Buljani település- Donji Jukici település- Gornji Buljani település- Krs tájrész- Vucipolje tájrész- Jukića staje - Glavardici település- Dinar hegység/ Debelo brdo hegyrész- Dinar hegység/ Karaula 1251.m. magaslat- Dinar hegység/ Vagan magaslat- Dinar hegység/ Doline - Di–ár hegység/ Kolac 1424.m. magaslat (Maglaj magaslat 1475.m. ) vonalat.

 

1992. április 10-én a Horvát Hadsereg Vezérkari Törzse (GS HV) intézkedik a Drnis- Sinj- Dinar vonulat megerősítéséről, mely során a Operativ Parancsnokság OZ –Zagreb –ot utasítja egy taktikai csoport –Takticka Grupa/ TG- felállításáról a 144. brigád, 145. brigád, 148. brigád erőiből. 1992.04.24-ig létrejön a TG-4 a 144.brigádból Lekenika területén. A csoportot 778 fő alkotta.

 

 

16. honvédő ezred-Sinj

A 126. brigád erőiből alakult meg Zdravko Banovac parancsnok vezetésével 1992. október 26-án a 16. honvédő ezred (domobranska pukovnija). Az ezred a OG Sinj műveleti területen hajt végre katonai feladatokat egészen 1994. augusztus 31-ig, amikor is az ezredet beintegrálják a 126. brigádból létrehozott honvéd ezredbe ( 126. honvéd ezred „domobranstvo pukovnije”).

 

 

6.honvédő ezred-Split

 

1992. október végén a 158. brigád állományából 1992. november elején  megkezdi működését a Split-i 6. honvédő ezred ( domobranska pukovnija, „dp”). Az ezred Ogorje településen hozza létre kihelyezett parancsnokságát, ahol aktív védelmi feladatokat lát el a Svilaja hegységben lévő horvát védállásokban. 

 

1993.ÉV

 

„Peruca”

 

horvát akció

 

 

Közép-Dalmáciában 1993-ra az OG Sinj horvát erők frontvonala Crivac hegy / Veliki Vrh 964. m. magaslat - Svilaja hegy/ Turjaca 1340. m.  magaslat - Svilaja hegy/ Jancag 1483.m. magaslat- Svilaja/ Svilaja hegycsúcs 1508.m.- Crni Umac 1120.m. magaslat-  Orlove Stijene 1139.m. magaslat- Babici  greda magaslat- Domazeti település- satric település- Soldici település- 478.m. magaslat /Zrnac tájrész- Prolici település- Cetina folyó- 428. m. magaslat- Donji Buljani település- Donji Jukici település- Gornji Buljani település- Krs tájrész- Vucipolje tájrész- Jukića staje - Glavardici település- Dinar hegység/ Debelo brdo hegyrész- Dinar hegység/ Karaula 1251.m. magaslat- Dinar hegység/ Vagan magaslat- Dinar hegység/ Doline - Di–ár hegység/ Kolac 1424.m. magaslat (Maglaj magaslat 1475.m. ) vonalat. A Dinár (OG Dinara) védelmi vonalaik összekapcsolódtak a Bosznia és Hercegovina Livno-i körzet /Livanjsko polje/ horvát védőivel (OG Livno). Ezen részeken a helyi önkéntes erők segítségére horvát hadsereg a 126. brigádja (OG Dinar) és a 4. valamint 7. gárdista brigádjainak egységeit (OG Livno) küldték az 1993-94. évben a „hercegovinai tampon zónába”. A Dinári rész kihelyezett parancsnoksága a hercegovinai Rujani-ban hozták létre.

A szerb vonalak Maovicke Razvale tájrész- Konjska glava magaslat- Otisic település- Bilandzic greda tájrész- Tavnica tájrész- Opsjenjak tájrész– Bracev Dolac tájrész - Budim 1284.m. magaslat- Vjestic Gora hegyrész vonalon húzódott.

A szerb és horvát vonalak közt pedig egy tíz kilóméteres UNPROFOR „védzóna” húzódott Majkovo- Potravlje- Peruca- Dabar települések és a HE Peruca vízerőműnél.

1993. január 27. A sikeresen zárult „Maslenica” katonai horvát hadműveletet követően, az operációtól függetlenül a horvát 16. honvédő ezred, 126. dandár intevenciós csoportja és a 141. brigád páncélhárítós csoportja, valamint a „COOV” Sinj és a katona rendészet megkezdte a „"Peruča" elnevezésű akciót. Ennek elsősorban azért kellett bekövetkeznie, mert a szerb erők a térségben, feltehetőleg a Maslenica miatti vereségük végett erős hadműveleti átcsoportosításba kezdtek. Az akció a Cetina folyóból felduzzasztott tavon (Perucko jezero) lévő vízerőműről kapta a nevét. Szerb egységek érkeztek a Peruca víztároló gátjához, ahol elfoglalták, az UN erők állomáshelyét, akik elhagyták, azt miután észlelték a szerbek érkezését. A szerbek aláaknázták a gátat, hogy azt felrobbantsák, de nem sikerült megrongálniuk. A céljuk a gát felrobbantásával az volt, hogy 460 millió köbméter vizet zúdítsanak a Cetina folyóvölgyén át a 20 000 fős horvát, lakta térségre. A horvátok katonai akcióval megakadályozták a szerbeket cselekményük végrehajtásában. 

Link: "Peruca" horvát hadművelet:

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/peruca-1993--horvat-hadmuvelet.html

 

 

FOLYTATÁS AZ 1994.,1995. évekkel 

HAMAROSAN

 

A mappában található képek előnézete HARCSZINTEREK Dalmácia

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.