Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZÍNTEREK-KORDUN 2.RÉSZ

 

 

 

 

 JNA offenzíva Észak és Kelet-Kordun

 

valamint Bánság

 

 

 

 

LINK:JNA horvátországi offenzívája

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/horvatorszag-fuggetlensegi-haboruja-1991-1996---jna-offenzivaja-ii.resz.html

 

Észak, Kelet- Kordun zóna

 

 
A JNA 1. Katonai Körzet (VO) -Beograd főparancsnoksága az Észak és Kelet-Kordun (Karlovac, Skakavac, Vrginmost/Gvozd, Topusko) és Bánság elfoglalására irányuló műveleteihez létrehozta az Operatív Csoport-1 (OG-1) szektort. Ezen szektorhoz tartozott még a Bánság teljes egészében.  
 
Az Operatív Csoport -1 (OG-1) erői:
 
- 622.gépesített-lövész brigád (mtbr),-Petrinja, (Bánság)
-592 gépesített-lövész brigád mtbr- Glina, (Bánság)
-területvédelmi erők/TO Glina (Bánság)
-területvédelmi erők/TO Petrinja (Bánság)
-területvédelmi erők/TO Kostajnica (Bánság)
 
Kordun tájegység :
 
-169. gépesített-lövész brigád (mtbr),- Loznica
-9. gépesített-lövész brigád (mtbr),- Zaječar
- 580. brigád- Vrginmost (Gvozd) (Kelet-Kordun)
-területvédelmi erők/TO  Vrginmost (Gvozd) – későbbi 19.gyalogos brigád (pbr).                      (Kelet-Kordun)
-területvédelmi erők/TO  Vojnić – későbbi 11. pbr.
 
A 7. partizán divízió :
                               17. partizán brigád (Bánság)
                                26. partizán brigád (Bánság)
 
Támogató erők :
 
-páncélos zászlóalj (okb) 51.gépesített brigád-Pancevo
                                                  1.VO-Beograd,12.hadtest-Novi Sad
- harckocsizó század (okc) 329. páncélos brigád (okbr)-Banja Luka,
                                                  1.VO-Beograd 5.hadtest –Banja Luka
 
A Bánságban a horvát  és szerb erők közt az ütköző zónát a Kupa folyó jelentette. Ezért a folyó hídállásainak védelmére a JNA megerősítő erőket vont be a Nis-i katonai erőkből a helyi önkéntes szerb egységek támogatására. Ezen erőt képezte a 1.VO 24.hadtest-Kragujevac bázisának Zajecar városban lévő katonai egységgel a 9.mtbr, mely erőt a 8. operatív csoport (8.OG) alá helyeztek.
 
A 8. OG-Kordun:
parancsnokság Vojnic. Az OG-8 a Vojnic, Petrova Gora hegység,  Slunj, Plaski, Korenica, Bosanski Petrovac  tartományokra terjedt ki.
 
             Plaski provincia:
 
-145. könnyű gyalogos brigád ‘R’
 
               Slunj provincia:
 
- 3. gépesített Terület Védő (TO) brigád
- 4. gépesített Terület Védő (TO) brigád
- 185. lőtéri zászlóalj
 
              Korenica provincia:
 
                 -2. könnyű gyalogos brigád ‘R’
 
               Bosanski Petrovac provincia:
 
                  -13. partizán brigád ‘R’
                  - 530. páncélos- elhárító zászlóalj ‘B
 
A 9.gépesített-lövész brigád (mtbr) 1991.10.07-10.közt alakult meg Nis JNA katonai központban.A brigád a parancsnoki törzsön kívül három gépesített –lövész zászlóaljból(mtb) . A 2.mtb a 84. gépesített-lövész brigád Kiceva és Bitola bázisokon lévő egységéből a 3.mtb az 549.gépesített-lövész brigád(mtbr) Prizten és Titova Mitrovica bázisokon lévő egységéből, a könnyű tüzér divíziót az 592.gépesített-lövész brigád-Kumanovo bázisán lévő egységből, a felderítő egységet a4.mtbr –Pirot bázisán lévő egységből, a műszaki egységet a Stip bázison lévő egységből, a páncélos zászlóalj a 4.mtbr, 592.mtbr erőiből, a „haubica-122mm” tüzér divíziót (had) a 4.mtbr –Nis és Bitola bázison lévő erőiből hozták létre.A 9.mtbr erőihez tartozott katonai rendész alakulat és páncélosok elleni vegyes tüzér ezred.
 
 A 9.mtbr erőit első lépésben a Kupa folyóhoz irányították (később a 9-mtbr Vojnic körzetébe irányítják). A brigád biztosította a folyó hídfőállásait, ahol a már horvát kézben lévő közép-horvátországi országrészből, elsősorban a Zagreb és körzeti JNA objektumokból kivonuló erők haladtak át a szerb kontrol alatt lévő Bánságba. A JNA sikeresen kivonta 5.VO-Zagreb, 10.hadtest-Zagreb, Jastrebarsko objektumából a JNA az ott maradt 4.okbr-páncélos brigád maradékát Karlovac városon és Kupa folyón át a boszniai Bihac járásba, ahol későbbiekben a 10.hadtest-Zagreb parancsnoksága kialakítja a hadtest új parancsnokságát, mint 10.hadtest-Bihac.
A JNA az OG-1 műveleti zónában Zagreb-től délre eső bánsági területeken vonta össze erőit Zagreb elleni művelethez a 7. Operatív Csoport (7.OG) divíziós erőivel. Ezen divízió támadó műveleteit a bánsági zóna mellett a kelet-korduni Topusko település és környéke ellen is végrehajtotta. Ezzel lényegében az OG-7 részt vett kelet-korduni műveletekben.
 
Az 7. OG-Bánság:
 
parancsnokság Bosanski Novi. Az OG-7 a Bosanski Novi, Bosanska Kostajnica, Dvor tartományokra terjedt ki.
 
7. OG-Bánság: parancsnokság (KM) Bosanski Novi-kihelyezett pőarancsnokság (IKM) Samaric (Piramid 616m.magaslaton). Az OG-7 a B. Novi, Bosanska Kostajnica, Dvor  Novi tartományokra terjedt ki. Műveleti erők:
 
-7.brigád TO-Kostajnica,
-17.brigád TO-Sisak,
-11.brigád TO-Dvor na Uni,
-622. gépesített brigád-Petrinja,
- 1. brigád TO –Glina,
-6. vegyes páncél-elhárító tüzér ezred Blinja és Topusko
-592. gépesített brigád (Kumanovska) Glina-Petrinja,
       
          Bosanska Kostajnica provincia:
 
- 7.könnyű gyalogos brigád ‘R’
- 11. gépesített Terület Védő (TO) brigád
- 592. gépesített brigád
 
              Dvor provincia:
 
 -1. gépesített Terület Védő (TO) brigád
-17. gépesített Terület Védő (TO) brigád
 
 
 Az OG-1 alá sorolták az 1.VO-Beograd 5. hadtest-Banja Luka erői közül a 329.páncélos és 16. gépesített brigádot. Ezen erők Banja Luka-Prijedor-Bosanska Gradiska vonalon elindulva megkezdték a Bánság elfoglalását illetve Lika tájegységben folytatandó műveleteit, támogatva a 5. VO erőivel.
 
Az OG-1 műveleti határvonalát alkotta:
 
Vlajnic brdo 378.m.magaslat –Petrova Gora hegység (Veliki Petrovac magaslat)- Sivacki vrh magaslat.
 
Ezen vonal választotta el az OG-5 műveleti zónától, mely Kordun (középső része, nyugat és dél- korduni területek) és Lika tájegységeket foglalta magába.
A Kordun (északi és keleti része) Bánság, Közép –Horvátország és Nyugat-Poszavina tájegység elfoglalására a JNA létrehozza 1991.09.23-tól az OG-1 csoportot, 150 darab páncélos jármű bevonásával, 12 000 fős katonai erővel. Az OG-1 erők feladata volt egyrészről a Bánság  hadműveleti zónában végrehajtandó offenzívák elvégzése, Zagreb és környező (Jastrebarsko, Samobor ) laktanyában horvát blokád alá vett erők kivonása a blokád felszámolásával.
Fő támadási irányt képezte a Bacuga-Petrinja-Lekenik-Velika Gorica útvonal. A Zagreb és Jastrebarsko, valamint Samobor JNA laktanyák horvát blokádjának megtörése esetén ezen katonai létesítményekből a JNA erők Donji Zdenci –Lasinje kivonásra kerültek volna (OG-1 szektor) . Segéd erők 8.OG támadási irányát képezte a Kordun részen Vojnic-Karlovac vonal (OG-5 szektor-Észak,Nyugat,Dél-Kordun). A cél a horvát blokád alá vett Karlovac és környező JNA létesítményekben ragadt erők kivonása a blokád felszámolásával.
 
Az OG-1 operatív csoport fő feladatát jelentette a Velika Gorica és Karlovac, valamint Zagreb városokban horvát blokád alá vett JNA létesítmények és abban „rekedt” alakulatok felszabadítása, egyben a horvát blokád megtörése, valamint ezen feladatok első lépcsőben történő sikeres végrehajtása esetén a JNA erők biztonságos kivonása a katonai objektumokból.
Az OG-1 1991.09.28-án kezdi meg a feladat végrehajtásra való készenlétet.
A fő támadási irányvonalat a Bacuga-Petrinja- Lekenik a segéd támadási vonalat pedig a Vojnic-Karlovac vonal képezte. Az elsődleges cél, avagy első lépcső a harcvonal kitolása a Kupa folyó vonaláig, ahol a jobb partvonalon védállás foglalásával biztosították a hídfőállásokat, átkelő pontokat (Brest-Slatina, Lasinja). További hídfőállások biztosítása a Korana folyón Karlovac irányába.
A másodlagos, avagy további feladatot jelentette a folyón a biztosított hídfőknél való átkelés, „betörés” a bal partvonalra. A bal partvonalon 7.OG erőkkel Petrinja- Lekenik- Velika Gorica vonal biztosítása, a V. Gorica-ban blokád alatt tartott JNA erők „felszabadítása” és kivonása . Továbbá az OG-5 szektorba eső, de az OG-1 irányításával kontrolált 8.OG segéd támadási vonalon (Vojnic-Turanj-Karlovac) Karlovac városba történő behatolás és az ott horvát blokád alá vett JNA erők „felszabadítása” és kivonása Zagreb-Petrinja vonalon, egyben a Zagreb-i erők kivonása szintén Petrinja felé, a Samobor-i és Jastrebarsko-i erők kivonásának biztosítása Samobor- Jastrebarsko-Karlovac-Zdencina - Lasinja irányába.
 
Koncentrált támadás megkezdésére 1991.09.29-én került, amikor is reggel 06.00 órakor a Savic Brdo-nál lévő OG-1 parancsnokság kiadta az offenzíva végrehajtására szóló parancsot. . A gépesített gyalogos támadó erőket az 5. katonai körzet (VO) légiereje (RV) légvédelme (PVO)   és tüzér rakétás csoportja (VRG-5) támogatta , GONG (kijelölt célpontok elleni azonnali támadásra kész csoport)  HAB-155mm, VBR-128mm üteg 
Feladatuk volt a gyalogsági gépesített erők támadása előtti első lépcsős 70 perces megelőző tüzérségi támadás, 10 perces légitámadás , majd újabb 20 perces tüzérségi támadás.
A műszakista erők feladata volt az akadálymentesítés, és aknamentesítés, hídfőállások biztosítása .
A katonai rendészet biztosította a közlekedést és logisztikai erők támogatását. A hátországi bázisok ( 993.PoB-Banja Luka, 944.PoB-Bihac, 639.PoB Bosanski Novi… ) biztosították az ellátást és muníció koordinált célba juttatását.
 
A tüzérségi és légi előkészítő támadást követte a gépesített gyalogsági erők támadása Bánságban és Észak, Kelet-Kordunban:
 
-          622. gépesített gyalogos brigád (mtbr), megerősítve az 51. gépesített brigád (mb) páncélos zászlóaljával (okb), támogatva tüzérségi VBR-128mm zászlóalj, HAB-155mm üteggel, légierővel a 5.VO RV, PVO, VRG-5 katonai körzet erőivel. Ezen erők parancsnokságukat Petrinja városban alakították ki. A műveleti erő célja volt elfoglalni a Kupa folyó hídját Brest településnél biztosítva a támadási irányt Jazvenik- Velika Gorica vonalon, valamint a Kupa folyó jobb partvonalán megerősített harcvonalat létesíteni Odra Sisacka- Moscenica vonalon. A következő feladat volt a horvát erők megtámadása Zazina körzetében támogatva az 544 mtbr Duzica-Graberje és Duzica –Lekenik támadó vonalát.
 
    - Az 5.hadtestet erősítő 1.VO 37.hadtest-Uzice 544.gépesített brigádot-Sabac  bevonták a Bánságban az Operatív Csoport (OG) -1. műveleti erőibe. Az 544. gépesítet gyalogos brigád (mtbr), megerősítve SO 90mm divízió rakétás ütegével és a   5.VO RZ, PVO, VGR-5 erőivel csoportosult az OG-1 -be. Ezen erők parancsnokságukat Bacuga településen alakították ki . Az műveleti erő  célja volt támadást végrehajtani Bacuga-Neboljan, Glinsko Polje- Novo Selo- Vratecko vonalon, harcvonalat létesíteni a Kupa folyó jobb partvonalán, elérve Duzica-Graberje vonalat,  biztosítva a folyón lévő átkelőhelyet Brest-nél a TG-1/okb erők részére. A következő feladat volt Duzica-Lekenik-Velika Gorica vonal biztosítása a Zagreb irányából érkező kivonuló JNA erők részére.
 
-Taktikai Csoport -1 (TG-1) erők (Bánság/Kelet-Kordun): páncélos zászlóalj, páncélosok elleni tüzér zászlóalj T-12 ágyús egység, önjáró könnyű tüzér zászlóalj 2X57mm-es légvédelmi fegyverzettel, HAB-155mm. tüzér üteg, 1. és 3. területvédelmi (TO) osztagok Vrginmost (Gvozd) és 2.,3. TO osztagok Glina. Ezen erők parancsnokságukat Glina településen hozták létre. A műveleti taktikai csoport célja volt Sremusa-Bucica-Pokupsko vonalon végrehajtott támadás kivitelezése, a horvát erők felszámolása Vidusevac településnél, valamint ezt követően elérni a Kupa folyót és a jobb partvonalat biztosítani, támogatva az 544 mtbr/okb”páncélos” egységével. Októberben a szerb erők elfoglalták Gornji Vidusevac települést. A horvát erők kiszorultak a Kupa folyó bal partvonalára a Bánságban (kivéve Farkasica, Sisak és Sunja településeket). 
 
-Taktikai Csoport -2 (TG-2) erők az OG-3 erőkből (Kordun):
Zagreb-ból kivont erők Slunj parancsnoksággal :
-2. Területvédelmi brigád (brTO)-Vojnić – 1. és 2. TO zászlóalj
-Területvédelmi osztag (OdTO)- Mašvina
-Területvédelmi szakasz (vTO)- Broćanac
-145. könnyű gyalogos brigád (lpbr). Plaški – későbbi 70. pbr
 
A tüzérségi és légi előkészítő támadást követte a gépesített gyalogsági erők támadása Nyugat, Dél-Kordunban:
 
-          1.VO 37.hadtest-Uzice 169.gépesített gyalogos brigád-Loznica (mtbr) támogatva 3.,4.,5., TO osztag Vojnic erőkkel és az 5. VO RZ, PVO, VRG-5 légi légvédelmi és tüzérségi erőkkel. Ezen erők parancsnokságukat Pogledic településen hozták létre. A műveleti erők célja volt támadást kezdeményezni Slunjski Moravica- Ribari, Ladvenjak-Karlovac, Vojnic-Karlovac vonalakon és elérni a Kupa folyót, ahol harcvonalat biztosítottak a jobb partvonalon. Következő fázisban pedig megindították Karlovac elleni katonai támadó műveletüket a 6/10 partizán divízió támogatásával.
 
Területvédelmi osztagok feladata a Észak, Kelet-Kordun (Skakavac, Vrginmost, Topusko)  és Bánság ellenőrzés alá vonására irányuló művelet során az OG-1  erőkben:
 
-TO Vojnic (kivéve 3.,4.,5. osztagok) –támadás végrehajtása a horvát véderők ellen Banjski Kovacevac, Kabor településeknél, biztosítva a Kabar-B.Kovacevac vonalat a 169. mtbr. jobb szárnyát. A TO Vojnic műveleti parancsnokságát KM Sjenisak Kriz településen hozták létre.
 
-TO Vrginmost (Gvozd), (kivéve 1.,3.osztagok) –támadás végrehajtása a horvát véderők ellen Lasinja településnél ellen, biztosítva a Kupa folyó jobb partvonalát, hídvédelmet létesíteni a Kupa folyón, biztosítani a Samobor –Zdencina – Lasinja vonalon laktanyájukat elhagyó 4. páncélos brigád közlekedését, kivonását. A TO Vrginmost műveleti parancsnokságát KM Stipan településen alakította ki.
 
-TO Kostajnica- támadás végrehajtása a horvát véderők ellen Sunja településnél, ahol céljuk volt kitolni a harcvonalat a Kupa folyóig-ez nem sikerült.
 
-TO Sisak – Sisak elővárosait ellenőrző ( Komarevo) horvát erők támadása, a horvát erők Banija felőli kitörésének, áttörésének megakadályozása.
 
-TO Dvor na Uni- az Una folyó menti horvát települések és azokat védő horvát erők felszámolása a falvak ellenőrzés alá vonásával.  
 
1991.10.21-én a JNA bevonta korduni (OG-5 szektor) műveleti zónába a 9. gépesített gyalogos brigádot (mtbr), mely erők egységeinek feladat volt a „Kamensko” és „Gornji Mekusje” JNA laktanyák biztosítása. A 9. mtbr 1991.10.22-én 18.00 órától kezdte meg a feladat végrehajtását:
 
-a gépesített gyalogos brigád 2/2. gépesített zászlóalja és 2. gépesített brigád 82mm. aknavetős szakasza Lemic Brdo irányból érte el Kamensko és Mekusje katonai bázisokat . A 2/2 gépesített zászlóalj (kivéve egy gépesített szakasz mely Kamensko bázisra vonult) és 82mm. aknavetős szakasz Mekusje bázisra vonult, a 1-2/2 gépesített brigád egy gépesítetett százada megerősítve 82mm.aknavetős szakasszal Kamensko bázisra vonult.
 
A 9. mtbr  Kamensko és Mekusje bázist védő erőit biztosította Lemic Brdo-Razmacica- 139.m. magaslat vonalon a 1/5.TO osztag, a Mekusjanski Lug-Strekavac vonalon a 1/4.TO osztag biztosította. 1-1/9.könnyű tüzér divízió légvédelme (PVO)  biztosította
 
 
 

 

Karlovac támadása

 

 
Kordunban az 1.OG október 4-én támadást kezdeményezett Karlovac ellen. Az akció a „Kisa” kódnevet kapta. A szerbek a tüzérségi támadást délelőtt 10.00 órakor indították meg. Elsőként Martinščak és Ladvenjak településeket, majd Turanj, Sajevac és Mikšiće településeken lévő horvát erőket támadták. . A szerb erők miután elfoglalták Sajevac települést, onnan gyalogsággal és páncélos gépesített erőkkel kombinált támadást intéztek Turanj ellen. A támadást a horvátok visszaverték. Ezt követően 19.00 órakor a szerbek tüzérséggel támadták Turanj és Gaza részeket.
 A hadművelet során a horvát erők elhagyták október 6-án Slunjska brda területét, ahol  összetömörült Kordun-i erőiket állomásoztatták. Ezzel Dél-Kordun teljes mértékben szerb kézbe került. A JNA kitolta a védvonalát a Korana és Kupa folyókig.
A JNA sikertelenül zárta akcióját és nem tudta bevenni Karlovac-ot. Az átfogó támadást 1991.október 28-án megismételték. A műveletben a horvát erők Duga Resa-Karlovac körzetében  Ladvenjak,  Zastinje, Belajska Poljica,  Svarca, Turan, Mekusjanski Lug,  D.Mekusje, Husje, Kobilic Pokupski, Recica, Zamrsje,  Blatnica , Sisljevic településeket kontrolálták. Turanj területén a horvát erők az alábbi védvonalat alkották:
    -rendőri erők (MUP) a településen
- településen úton áteresztő-ellenőrző pont
-mesterlövész csoport  Sulci
– iskola épületében katona csoport (raj)
– bunker állás Turanj és Kamensko közt
– géppuska állás  500 méterre északra a Turanj-Kamensko települést    összekötő közút mentén.
-mesterlövész csoport Mekusjanski Lug-i vikend házas részen
-Turanj településtől nyugatra a Korana parti részen páncéltörő ágyúk
- Karlovac-Zagreb útvonal biztosítására felsorakozó katonai és rendőri erők
 
A horvát erők támadási irányát képezte Duga-Resa-Belajska Poljica és Karlovac-Slunjska Brda vonal.
 
 
A szerb erők a Kupa és Korana folyók mentén foglaltak harcállást . Karlovac irányába Turanj területén csoportosultak , ellenőrizve Karlovac- Slunjska Brda útvonalat, „Logoriste”, Mekusje”, „Kamensko” laktanyákat.
 
A JNA 9. mtbr kivonták a védelmi zónából és támadást intéztek Turanj területén a Korana és Kupa folyók irányába. Céljuk volt ellenőrzés alá vonni a Turanj-i Korana folyó hídját, ezzel kontrolálva, biztosítva  a Turanj-Mekusje és Turanj-Kamensko közti összeköttetést, kapcsolatot.A 9.mtbr feladata volt a horvát erők szétverése Turanj területén, megsemmisítve a bunkereket és katonai objektumokat.
 
 

 

Vojnic járási parancsnokság területvédelmi (TO) törzs (OpSTO Vojnic)

 

 
 A TO Vojnic helyi önkéntes szerb fegyveresek csoportjai (hét csoport) két szakasz  szintű harcoló alakulatba sorolják be
 
-az első szakaszt ( 2/4 OdTOV) négy csapat alkotta  a milicista és katonai rendész TO Vojnic erőből. Feladatuk volt megtisztítani az ellenséges bunkerektől és fedezékektől Turanj területét balra a Slunjska Brda – Turanj – Karlovac főútvonaltól, 168m. magaslat (Sanac) – Sculci – Bela kuca – Skola –útkereszteződés (Turanj – Kamensko és Turanj –Goljaki) irányban.  .
 
-a második szakaszt (3/4.OdTOV) három csapat alkotta a TO Vojnic felderítő, diverzáns szakaszaiból. Feladatuk volt megtisztítani az ellenséges bunkerektől és fedezékektől Turanj területét jobbra  a Slunjska Brda– Turanj – Karlovac főútvonaltól, trafóház- elhagyott horvát rendőrségi épület- üzletközpont- “Tehnomerkura”. Továbbá a 3/4.0dTOV a 1-2/4.OdTOV egységével biztosította és megtisztította a Sajevac- Turanj vonalat, valamint Mekusjanski Lug-Kamensko vonalat.  Feladat volt elfoglalni a  Korana jobb partvonalát és rendezni a védvonalat Turanj „Technimerkur”-labdarúgó pálya Turanj- útkereszteződés Turanj- Mekusje és Turanj-Kamensko vonalon.
 
 

 

9. gépesített-lövész brigád

 

 
-9. gépesített-lövész brigád 1. gépesített zászlóalj támogatva a 2. gépesített zászlóalj 1. szakaszával támogatást ad a tisztogató akciókat végrehajtó 3. csoportnak. A 2. gépesített zászlóalj 1.szakasza támogatást ad a 3. csoportnak a Turanj körzetében végrehajtandó tisztogató akcióban. A tisztogató akció befejezésével részt vesznek Turanj támadásában.
 
- 9. gépesített-lövész brigád 2.gépesített zászlóalja megerősíti a védelmét a tisztogató akciókat végrehajtó 4.csoportnak, illetve a 3. csoporthoz a 2.szakasz támogatást ad a tisztogató akcióhoz.  A tisztogatást követően támogatást ad a Turanj támadáshoz. Feladat: 1.szakasz megerősíti a 3. területvédelmi csapat védelmét, a 2. szakasz megkezdi az épületek, lakóházak ellenőrzését, elfoglalását. Ezen épületek kiváló fedezéket nyújtanak a 2. szakasz további támadó feladatinak ellátásához. A feladat végével megerősítik a védelmet a Kupa folyónál és megakadályozzák a horvát diverzáns átkelést a folyón és Korana hídfőnél Turanj.
 
-a  9. gépesített-lövész brigád 2.gépesített lövész zászlóaljának 1.százada (1/2.mtb) műveleti területén észak-keleti és észak-nyugati felderítést végez a zónában lévő épületek, ingatlanok ellenőrzése során. Feladata a Korana folyó hídfőjének biztosítása Turanj-nál, megakadályozva a horvát erők betörését  Svarca –  Turanj és Mostanjsko Polje –  Turanj vonalon.A terület megtisztítása végeztével az egység átadja más erőknek a „tiszta” zóna ellenőrzését. 
 
- a 9. gépesített-lövész brigád 2.gépesített zászlóalj 3.század védelmi támogatást nyújt a körzet azon csoportjának, mely a trafóház, Sanac magaslat vonalon Jelasi mélységében hajt végre feladatot.
 
-Az 51.gépesített brigád harckocsizó zászlóaljának egy szakasza (tc-okb) a Sanac 168m.magaslat- trafóház- Dobrinisa vonalon kezdi meg a támadását Turanj irányába támadva az elhagyott korábbi Turanj horvát rendőrállomás épületét, „fehér házat” aztán megkezdik a trafóház- Turanj rendőrállomás- Breg- Skola (iskola) – Korana híd    Turanj irányvonal biztosítását, ellenőrzését. Védelmi körzetet kialakítva Turanj/brdo- Turanj/útkereszteződés részen.
 
A légvédelem/PGZ-1 9. műszaki zászlóalj 1. tűzszerész szakasza 100 harckocsi elleni taposó aknával ellátva megerősíti a Jelasi-Turanj vonalat  (útkereszteződés Turanj- Sanac magaslat körzetben). Aknazárral biztosítják Jelasi-Turanj irányt és Turanj- Korana híd (Turanj)  irányt. 
 
 

 

Tüzérségi támogató erők

 

 
Az 1-tüzér csoport /AG-1, a 9. brigád tüzér csoportja /BrAG-9, a zászlóalj tüzér csoport (BVG-2 , BVG 3, és BVG-4) valamint a területvédelmi osztag 82.mm-es aknavetős ütege ( MB-82mm/OdTO ) alkották a meghatározott célra irányuló tüzér csoportot (GONG) . A  GONG feladat volt előkészítő tüzérségi támadást mérni az alábbi célpontokra:
 
– AG-1 semlegesíteni a horvát állást a Korana hídnál (Turanj)
– BrAG semlegesíteni a horvát erőket a Turanj Logoriste és Svarca felé vezető útkereszteződésben
– BVG-2 semlegesíteni a horvát erőket Sanac magaslat körzetében (Sculci)
– BVG-4 semlegesíteni a horvát erőket Sanac magaslat körzetében északi irányon 500 méterre
– BVG-3 semlegesíteni a horvát erőket Belaj (kőbánya) területén
– MB-82mm/OdTO semlegesíteni a horvát erőket Sanac magaslat körzetében északi irányon 200 méterre
 
További tüzérségi feladatok:
 
– AG-1 semlegesíteni a horvát tüzérségi erőket  Svarca település a Karlovac stadion területén
– BrAG-9 semlegesíteni a horvát erőket  Karlovac-Turanj vonalon (Korana folyó hídja,  Mreznica és Mostanjsko Polje)
– BVG-2 semlegesíteni a horvát erőket  Logoriste területén
– BVG-3 semlegesíteni a horvát erőket Belajskih Poljica területén
– BVG-4/OdTO semlegesíteni a horvát erőket Turanj (rendőrállomás, laktanya területén
– MB-82mm/OdTO semlegesíteni a horvát erőket  Sculci területén.
 
 

 

Támadási vonalak  (RL) Turanj térségében

 

 
– RL-1: Sculci- 100 méterre délre az üres MUP rendőrállomás épületétől „fehérház”
– RL-2: Uvala – Vocnjak – az üres MUP rendőrállomás épülete- útkereszteződés  Miksici.
– RL-3: épületek Turanj – fekete fenyő út vége Turanj - útkereszteződés Turanj-Sajevac.
– RL-4: régi kaszárnya Turanj, iskola Turanj- bevásárló központ Turanj
– RL-5: Sculci – útkereszteződés Turanj-Goljaki- “Tehnomerkur” – labdarúgó pálya
 
 

 

Hátországi támogatás –ellátmányozás :

 

 
-muníció biztosítása, lőszer és fegyverzeti utánpótlás biztosítása, gyalogsági fegyverzethez, harcoló csoportonként nyolc 90mm-es vállról indítható rakétavető RBR , négy 64mm-es RBR, négy „tromblon” puskagránát, négy kumulatív „tromblon „ puskagránát biztosítása. A területvédelmi erőknek TO-Vojnic további 64mm-es RBR biztosítása bunkerek és fedezékek rombolásához.
 
-egészségügyi állomás kihelyezése Jelasi településnél, Evakuációs útvonal biztosítása  Jelasi – Turanj és  Jelasi –. Miksici –  Turanj főútvonalon.
 
 

 

Művelet irányító parancsnokság (KM)

 

 
 
-parancsnoksági hely: (KM) Bukovica település
-kihelyezett műveleti parancsnokság (IKM) Sanac 268.magaslat
 
 
 

 

Dél, Nyugat-Kordun és Lika zóna

 

 
1991. március 30-tól Plitvice térségében fegyveres konfliktusra kerül sor a helyi szerb fegyveres csoportok és a helyi horvát rendőrség és támogatásukra küldött speciális rendőri erők közt. Ezen horvát rendőri erők egészen szeptember elejéig Plitvice területén maradtak. A JNA a helyzet kezelésére ide is „békéltető erőt” irányított. Az „ütköző zónába” (Plitvice-Korenica) két irányból is erőket vezényelt. Egyik erőt az 5. Katonai körzet (VO)-Zagreb 10. hadtest-Zagreb, Karlovac városban állomásozó 4. okbr-páncélos brigádjának zászlóalja képezte, mely az un. „Kordun” irányból blokkolta Plitvice-t. A másik az un.”Lika” irány volt. Ezen vonalon az 1. VO-Beograd 5.hadtest-Banja Luka, 329. okbr-páncélos brigádjának zászlóalja (Banja Luka-Bihac-Plitvice vonalon) blokkolta Plitvice-t. Augusztus elején a 5.VO-10.hadtest-Zagreb 4. okbr erői közül (Jastrebarsko bázis) a 2.okb-páncélos zászlólajt Slunj városba irányítják. 
 
Az 5.VO-Zagreb kihelyezi parancsnokságát (IKM) Slunj városban lévő laktanyájába, és a 5.katonai körzethez tartozó 5.Operatív Csoportot hoz létre Kordun (nyugati része és déli része)  valamint Lika tájegység területén.
Az OG-5 műveleti korduni határvonalát alkotta:
Vlajnic brdo 378.m.magaslat –Petrova Gora hegység (Veliki Petrovac magaslat)- Sivacki vrh magaslat.Ezen vonal az OG-5 –t az OG-1 -től választotta el.
Az OG-5 likai határát képezte :
Velebit hegység Mali Alan hágó-Gracac település- Postak hegység Klanac hágó . Ezen vonal az OG-5-t az OG-4 (Észak és Közép-Dalmácia)  választotta el.
 
Az operatív csoportba besorolták az 1.VO 5.hadtest-Banja Luka 329.okbr egy részének erőit (ezen erők vettek részt a Plitvice –Lika területek kontroljában, másik része a brigádnak a Bánságban az OG-1 csoportban vett részt a Petrinja , Bánságban végrehajtott műveletekben). További erőt képezett az OG csoportban az 1.VO 5. hadtest –Banja Luka  6.partizán brigád -Prijedor . A fenti erők feladata volt a Drezin Grad, Slunj területén lévő horvát erők ellenállásának felszámolása Slunj elfoglalása . Az OG-5 csoportba huszonhat M-84 tankot, hatvanöt T-55 tankot, tizenhárom T-34 tankot, egy PT-76 harci járművet, tizenhárom BVP harci járművet, hat páncélozott M-60 szállító járművet, tizenegy BRDM-2 harci szállító járművet, öt BTR-50 harci szállító járművet, hat TZI és három TNM harci járművet , összesen 105 tankot és 35 páncélozott harci járművet soroltak be. Az 5.VO JNA erők folyamatos hadmozgást végeztek a Gracac - Gospic - Karlobag, Korenica - Gospić és Korenica - Vrhovine - Otocac – Senj vonalon.
 
Bár 1991.nyarán az 5.VO IKM Slunj laktanyát a horvátok blokád alá vonják, a szerb túlerővel szemben tehetetlenek és kivonják erőiket Slunj és környékéről.
A szerb erők megkezdték a Slunj és környéki horvát települések elleni műveletet, mely a terület teljes ellenőrzés alá vonásával zárult. A horvátok Karlovac felé kivonják erőiket Slunj és környékéről.
 
1991.november 10-től az 5. Katonai Körzet (VO) Bihac-ba kihelyezett parancsnoksága a 10.hadtest parancsnoksága létrehozta Lika tájegység ellenőrzés alá vonása érdekében a 3.számú Operatív Csoportot (OG-3)-parancsnokság: Mukinje, Vladimir Banjanin parancsnok vezetésével . Ezen csoportba vonták be a Rijeka-i 13. hadtest erőinek egy részét Isztria, Kvarner, Gorski Kotar, Primorska területéről, Plitvice-i parancsnoki központtal (KM).  Az OG-3 műveleti területe Plitvice, Slunj, Ogulin, Otocac, Gospic, Sveti Rok, Udbina, valamint a Taktikai-Csoport-1 a Bihac légibázissal ( Zeljava katonai repülőtér). Az OG-3 1991.november feléig hajtotta végre offenzív feladatait elsősorban Lika területén.
Taktikai –Csoport (TG) 2. –Slunj . A TG-2 az OG-3 csoportból alakult meg 1991.október végére. A TG-2 csoport feladatát képezte a JNA és területvédelmi szerb TO erők Slunj-Saborsko horvát települések (horvát enklávé) elleni október-novemberi támadás.
 
A horvátok ellenőrizték októberig az alábbi vonalon belüli területeket Dél-Kordun és Észak-Lika tájegységből:
 
Kordun déli részén a Horvátország-Bosznia és Hercegovina határtól a Glina folyó mente-Kestenovac- Hrvatski Blagaj-Mreznica folyó mente –Licka Jasenica- Saborsko- Poljana- Rastovaca- Vaganac –Lika keleti részén a Horvátország-Bosznia és Hercegovina határ vonala által behatárolt zóna.
 
A TG-2 csoportot Cedomir Bulat ezredes irányította a műveletekben. A JNA erőket a Lika, Jesenica, Plaski, Veljun szerb területvédelmi egységek támogatták. A Taktikai Csoport Licki Petrovo Selo ( október 9-10) és Plitvica ( október vége-november eleje) irányából kezdte meg támadását . A Plitvice felől támadó egységek Saborsko irányába törtek előre, kiszorítva a horvátokat Licka Jasenica és Glibodol felé. A Licki Petrovo Selo felől támadó egységek Dreznik Grad- Rakovica- Slunj vonalon törnek előre, kiszorítva a horvát erőket boszniai Velika Kladusa és Bihac közti területekre, és Ogulin felé. A szerb erők november 16-18. elérték Slunj várost. Slunj felől pedig november 27-én elérték Cetingrad városkát.
 
1991.november végéig a szerb erők teljesen ellenőrzés alá vonták a horvát enklávét. JNA erők 1991.11.18-án elfoglalták Slunj települést, ahol az ott lévő JNA katonai objektumban (laktanya) hozták létre a Zagreb, Jastrebarsko objektumokból kivont erőiket.
 
 

 

Az 6. OG-Lika

 

 
6. OG-Lika: parancsnokság Plitvica. Az OG-6 a Plitvicka Jezera, Petrinja, Karlovac, Udbina, Bosanski Novi tartományokra terjedt ki.
            
Plitvicka Jezera provincia
 
Petrinja provincia:
-622. gépesített brigád ‘R’
- 257.gépesített brigád ‘R’
-6. vegyes tüzér ezred ‘B’
- 6. vegyes páncél-elhárító tüzér ezred ‘B’
 
Karlovac provincia:
 -1.könnyű gyalogos brigád ‘R’
 
Udbina provincia:
-4. könnyű gyalogos brigád ‘R’
 
Bosanski Novi provincia:
    -11. könnyű gyalogos brigád ‘R’
 
1991.október és novemberben lefolytatott területszerző offenzíva eredménye képen a szerb erők, JNA és TO egységek, önkéntes szerbiai milíciák az alábbi vonalig tolták ki a szeptember végi, október eleji vonalaikat:
-Kelet-Kordunban : Kupa folyó jobb partvonala
-Észak –Kordunban: Kupa folyó jobb partvonala Gornji Mekusje-ig- Mekusjanski lug- Turanj-Sanac- Cerovac Vukmanicki- Korana folyó jobb partvonala  Sculac/Donji Skrad-ig
-Nyugat-Kordunban: Mreznica folyó jobb partvonala- Svojic –Mreznica-Trzic Tounjski
-Dél-Kordunban: Babin Gora- Hum-Vojnovac-Trojvrh- Kunic- Kunicki Kosanjak( Mala Kapela)- Nos Kapela- Glibodol-Golosmrek- Dabar
 
191.december 12-én a horvát erők Glibodol térségében lefolytatott területszerző akció során a szerb erőket a Glibodol- Golosmrek- Dabar vonalról visszaszorították a Nos Kapela- Vrletne drag-Korac- Seliste –Dabar vonalig.
 
 
 
FOLYTATÁS
A TOVÁBBI RÉSZEKBEN

 

 

A mappában található képek előnézete TÉRKÉPEK Kordun

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.