Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


JUGOSZLÁV HADERŐ 1993.1994.1995. hadrendje 1.RÉSZ (szárazföldi erők)

VOJSKA
SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
1993-1994
 
A hadsereget a vezérkari törzs "GS VSRJ" (Generalstab vojske "SRJ") irányította. A vezérkari törzs alá volt rendelve a védelmi minisztériumnak. A védelmi minisztériumot (mely alá tartozott többek közt a gazdasági szektor, védelmi minisztérium kabinet, személyzeti és jogi szektor, stratégiai menedzsment és védelmi előkészítő osztály, pénzügyi menedzsment és előkészítő osztály, polgári ügyek osztálya, kiemelt ellenőrzési osztály) a legfelsőbb tanács (VV) Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (SRJ) irányította. A VV-be tartozott maga a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság miniszterelnöke Milan Panic (1992 – 1993),Radoje Kontic ( 1993 – 1998), az SRJ kormány elnöke Dobrica Cosic (1992-1993), Zoran Lilic (1993-1997),  Szerbia elnöke Slobodan Milosevic, Crna Gora elnöke Momir Bulatovic és a védelmi miniszter Pavle Bulatovic.
A hadsereg vezetését Zivota Panic látta el.  Zivota Panic vezér-ezredes 1992.02.27-1992.05.20. közt a Fegyveres Erők Jugoszláv  Szocialista Föderációs Köztársaság (OS-SFRJ” Socijalisticka Federativna Republika Jugoslavija) főparancsnoka volt, majd miután 1992. április 27-től megalakult a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság”SRJ” (Szerbia és Crna Gora) 1992.év közepétől 1993. május 26-ig a az SRJ hadseregének „Vojska Jugoslavija” (VJ) vezérkari törzsének a parancsnoka lett.
1992.januárjától lényegében a Sarajevo-i tűzszüneti megállapodás (JNA és Horvátország közt) érvénybe lépésétől a Jugoszláv Néphadsereg (JNA), mint az SFRJ Fegyveres Ereje megkezdte horvátországi erőinek Boszniába történő átcsoportosítását, tekintettel arra, hogy a JNA erők horvátországi kivonása  kritériuma volt a nemzetközi közreműködésre (Európai Közösségek, ENSZ..) megkötött „Szarajevói tűzszünetnek”. A JNA a kivonulást Horvátországból, a békefenntartó erők horvátországi „ütköző zónákba UNPA” történő bevonulásával kezdte meg 1992. február közepén. A kivonás egészen április elejéig tartott. A horvátországi JNA erők Bosznia és Hercegovina, valamint Szerbia területén lévő erőkbe csoportosították át legelső sorban.  1992.februártól a horvátországi ütköző zónákba (horvát fegyveres erők és szerb fegyveres lázadó erők közti hadműveleti területek)  bevonult a nemzetközi békefenntartó erő UNPROFOR.
Mindamellett, hogy a JNA kivonta hadigépezetét Horvátországból, mindent megtettet a vezérkar annak érdekében, hogy a horvátországi szerbeket támogassa, és fenntartsa a hadiállapotot. A JNA aktívan részt vett a horvátországi szerb lázadó területvédelmi (TO) erők és milícia támogatásában. 1991.december 30-tól már a JNA megkezdte a horvátországi szerb TO erők komolyabb szintű felfegyverzését és haditechnikai felszereléssel való ellátását. 1992.január közepéig a horvátországi szerb TO erők katonai haditechnikai ellátásával (többek közt a Korenica-i szerb rendőri erők fegyverezettel való támogatását a JNA Bosanski Novi és Knin/Golubic fegyverzeti raktáraiból) megteremtette a JNA vezérkara annak lehetőségét, hogy horvátországi szerbek létrehozzák a Szerb Köztársaság Krajina (RSK) területvédelmi katonai (TO RSK) és milicista (MUP RSK) erőit .
 
A horvátországi kivonással a JNA struktúrájában jelentős változtatásra került sor.
1992.évre a korábbi három katonai körzet (Vojni Oblast-VO) :
           
                   -1.VO –Beograd:
4.hadtest-Sarajevo,
5.hadtest-Banja Luka,
17.hadtest-Tuzla,
12.hadtest-Novi Sad,
24.hadtest-Kragujevac,
37. hadtest-Uzice
 
                 -3.VO-Skoplje :
2.hadtest- Podgorica
21.hadtest- Nis
41.hadtest- Bitola
42.hadtest-Kumanovo
52.hadtest- Pristina
 
               -5.VO-Zagreb:
 10.hadtest-Zagreb
 32.hadtest-Varazdin
 14.hadtest-Ljubljana
 31.hadtest-Maribor
                            13. hadtest-Rijeka
 
és haditengerészeti főparancsnokság: (VPO-Split), mely alá három haditengerészeti szektor tartozott (5.VPS-Pula, 8.VPS-Sibenik, 9.VPS-Kumbor) és egy hadtest (9.hadtest-Knin).
 
- helyett a strukturális haderő reform révén négy katonai körzet (VO):
 
-1.VO-Beograd: zóna-Vojvodina(Vajdaság), Szerbia északi része ( műveleti határ 3.VO-tól Kragujevac-Uzice vonal), Boszniai és Hercegovina északkeleti része-haderő:
 
12.hadtest-Novi Sad,
24. hadtest-Krajina/Kragujevac,
17.hadtest-Tuzla,
1.gárdista divízió,
 Operatív Csoport /OG-Beograd.
 
-2.VO-Sarajevo:zóna-Bosznia és Hercegovina nyugati, északi, középső része  (műveleti határ 4. VO-tól Foca-Kalinovik- Mostar) –haderő:
 
10.hadtest-Bihac,
9.hadtest-Knin,
5.hadtest-Banja Luka,
4.hadtest-Sarajevo.
 
-3.VO-Nis: zóna- Szerbia déli része és Koszovó-haderő:
 
20.hadtest –Leskovac,
21.hadtest-Nis,
52.hadtest-Pristina.
 
-4.VO-Podgorica:zóna- Bosznia és Hercegovina kelet-hercegovinai része, Crna Gora és Szerbia délnyugati része-haderő:
 
2.hadtest-Podgorica,
13.hadtest-Bileca,
37.hadtest-Uzice részben.
 
-haditengerészeti főparancsnokság JRM-VPO-Boka Kotor
 
- szerveződött területileg és strukturálisan új formációba.
 
LINK: 1992.JNA strukturális változása, kivonás Horvátországból
 
A továbbiakban a JNA támogatva a horvátországi helyi szerb autonóm (Srpska Autonom Oblast „SAO”) és később köztársasági (Republika Srpska Krajina „RSK”) erőket boszniai bázisairól próbálkozik Horvátország térnyerés megvalósításában, mely nem vezetett eredményre, olyannyira nem, hogy 1992. tavaszán már a boszniai bosnyák/muszlim és boszniai horvát nemzeti önállóság felé irányuló törekvések fegyveres összetűzésekhez vezettek a boszniai szerbekkel szemben és az azokat támogató JNA erőkkel szemben. Bosznia hadba lépésével a SFRJ, a Jugoszláv Föderációs Szövetségi Köztársaság megszűnik helyét 1992. április 27-től a megalakult a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (Savezna Republika Jugoslavija,”SRJ”, Szerbia és Crna Gora tagállamok) veszi át. Bosznia lényegében két részre szakad a boszniai szerbek által létrehozott Boszniai Szerb Köztársaságra (Republika Srpska) és a horvát –bosnyák/muszlim föderációra Bosznia és Hercegovina Köztársaságra (Republika BiH) . Mindhárom nemzet politikai hatalmi gépezete létrehozza saját katonai szárnyát. A boszniai szerbek a JNA által támogatott Boszniai Szerb Hadsereget ( Vojska Republika Srpska) a bosnyák-horvát föderáció az Boszniai Hadsereget (Armija BiH). A horvátok egyik szárnya, az önkénteseken alapuló Horvát Felszabadító erők (HOS) vezetése hajlott annak irányába, hogy az Armija BiH részét képezzék. Viszont másik részük, nem kívánt a bosnyák kormányzatban részt venni, hanem önálló boszniai horvát nemzetállam (Hrvatska Republika Herceg-Bosna) felé tendált. Ez kezdetben ellentétet eredményezetett a bosnyák kormányzat és az önálló horvát állam megvalósítását célul kitűző horvát boszniai politikai hatalom közt, mely még párosult azzal is, hogy a önálló hatalmat akaró horvát politikai vezetés létrehozta saját hadseregét a Horvát Védelmi Tanácsot (Hrvatska Vijeca Obrana) . A HVO és boszniai horvát HOS vezetése közti ellentétek végül a HOS HVO-ba történő beintegrálódásával végződött, illetve a HOS-ban szolgáló bosnyák/muszlimok a továbbiakban csatlakoztak a bosnyák hadseregbe Armija BiH, mely a továbbiakban a bosnyák/muszlim haderőt képezte. A HOS megszűnt haderőként funkcionálni a továbbiakban a boszniai önálló horvát államiságot támogató politikai vezetés és az azt támogató haderő HVO léphetett színre.
Ezzel lényegében már három részre szakadt Bosznia, a bosnyák-horvát szövetség felbomlott és a két fél közt a szerbek örömére kirobban a háború 1992-1994. közt. 1994-re végül békét kötött a horvát és bosnyák/muszlim fél, mely eredménye képen 1995-ben végrehajtott közös hadműveletek végrehajtásával a boszniai szerbektől jelentős területeket foglaltak vissza és el. 
 
A JNA 1992. május-tól a JNA boszniai haderőit elvileg , névlegesen kivonja Bosznia és Hercegovina területéről, gyakorlatilag viszont ezen, a 2. katonai körzethez tartozó erő közül a 4.hadtest, 5.hadtest erőt  beintegrálja a boszniai szerbek védelmére létrejött Vojska Republika Srpska (VRS) hadseregébe, a 9.hadtest és 10. hadtest erőinek egy részét pedig a szintén VRS erőibe, illetve a  horvátországi szerbek hadsereg, a VRSK erőibe.
 
 
 
A Boszniát elhagyó erők 1992. májusától (május 19-g főerők kisebb erők június végéig) Szerbiában és Crna Gorában lényegében beintegrálódtak az „Savezna Republika Jugoslavija”,(SFJ) , a JNA erőt felváltó új katonai erejébe, a megalakul Jugoszláv Hadseregbe (Vojska Jugoslavija) .
Zivota Panic panic helyét a Jugoszláv Hadsereg főparancsnoki helyén 1993. év augusztus 29-től Momcilo Perisic vette át, aki ezt a pozíciót 1998.november 24-ig töltötte be.
A Jugoszlávia Szövetségi Köztársaság (SRJ) hadseregének „Vojska SRJ”vezérkari stábja "GS VSRJ" (Generalstab vojske "SRJ") parancsnokság magába foglalta a vezérkari főnökség kabinetjét, operatív szektort, tanulmányi és logisztikai szektort, információs és hírszerzési szektort, elhárítási szektort.
JUGOSZLÁVIA HADSEREG
SZÁRAZFÖLDI ERŐK
1993.
 
 
1993.évben a Jugoszlávia Szövetségi Köztársaság (SRJ) hadseregének „Vojska SRJ”vezérkari stábja "GS VSRJ" (Generalstab vojske "SRJ") parancsnoksága (Beograd) alá az alábbi erők tartoztak:
 
Szárazföldi Erők (KoV)
 
 
Központi erők:
 
-46. gépesített biztosító-őr dandár (brigád) „ mbr”
-gárdista brigád
-gyalogsági szárazföldi erők kiképző központja
-páncélos és gépesített egységek kiképző központja
- búvár kiképző központ
- tüzérségi kiképző központ
 
1.hadsereg
Beograd
 
Parancsnokság : Beograd – északi szektor Jugoszlávia
Bázisok: Beograd, Pancevo, Novi Sad, Sombor, Kragujevac, Sremska Mitrovica, Sabac, Valjevo:
 
-Gépesített hadtest:  
 
           252. páncélos dandár (brigád) „A”-aktív-Kraljevo
            1. gépesített brigád  (mbr) „A”-Beograd
            2. gépesített brigád (mbr) „A”-Valjevo
            3. gépesített brigád (mbr) „A”-Pozarevac
            1. vegyes tüzér brigád-Kragujevac
            35. gépesített-lövész brigád (mtbr) „R”-tartalék-Mladenovac
 
-Novi Sad hadtest    
 
            36. gépesített brigád (mbr) „A”-Subotica
            453. gépesített brigád (mbr) „A” -Srijemska Mitrovica
            12. gépesített brigád (mbr) „A”-Sombor
            18. gépesített-lövész brigád (mtbr)  „R”-Novi Sad
            127. könnyű gyalogos brigád (lpbr) „R”-Novi sad
            16. vegyes tüzér brigád (mabr)”A”-Ruma
            16. vegyes tankvadász brigád (mpobr)„A”-Backa Topola
 
-Beograd főváros védelmi parancsnokság
          
           151. gépesített-lövész brigád (mtbr)  „R”-Beograd
            505. könnyű gépesített-lövész brigád (mtlbr) „R”-Beograd
            153. könnyű gépesített-lövész brigád (mtlbr) „R”-Obrenovac
            22. vegyes tüzér brigád (mabr) „R”-Beograd
585. légvédelmi könnyű gyalogos ezred”R” (négy brigád)-Beograd
            22. vegyes tankvadász ezred (mpop)„R”-Beograd
            150. könnyű gépesített-lövész ezred (mtlp) „R”-Leskovac
 
-Kragujevac hadtest
          
           51. gépesített brigád (mbr)„A”-Pancevo
            80. gépesített-lövész brigád (mtbr)  „R”-Kragujevac
            130. gépesített-lövész brigád (mtbr) „R”-Srijemska Palanka
            129.könnyű gépesített-lövész brigád (lmtbr)”R”-Apatin
            20. könnyű gyalogos brigád (lbr)”R”-Pozarevac
            21. könnyű gyalogos brigád (lbr) „R”-Kikinda
            24. vegyes tüzér ezred (map) „R”-Srijemska Palanka
            14. könnyű gépesített-lövész brigád (mtlbr) -Kikinda
            24. tankvadász tüzér ezred (poap)
 
-Drina divízió (Valjevo)      
 
           544. gépesített-lövész brigád (mtbr) A”-Sabac
            208. vegyes tüzér ezred (map) „R”-Valjevo
 
-Duna divízió (Zrenjanin)   
               
            14. könnyű gépesített-lövész brigád (mtlbr)”R”
 
-Speciális erők a hadtestben (Pancevo)     
 
              gépesített-lövész gárdista brigád (mtgbr)-Beograd
               63. légi-deszant brigád (vdd br)- Nis
                                   3000 - 4000 katona
             72. speciális  brigád
 
-310. rakétás ezred (rp) (SAM)
 
-149. rakétás ezred (SAM)
 
-240. rakétás ezred (SAM)
 
-speciális egységek parancsnoksága
 
-speciális egységet (Bánát) bánáti parancsnoksága (Zrenjanin)
 
-Drina menti speciális egységek parancsnoksága (Sabac)
 
 
2.hadsereg
Podgorica
 
Parancsnokság : Podrorica (Montenegro /Crna Gora)-déli szektor Jugoszlávia
Bázisok : Podgorica, Danilovgrad, Niksic, Uzice, Cacak, Novi Pazar, Raska, Kremna
 
 -Podgorica hadtest
 
5. gépesített-lövész brigád (mtbr)  „A”-Podgorica
57. gépesített-lövész brigád (mtbr) „R”-Ivangrad
179. gépesített-lövész brigád (mtbr) „R”-Niksic
3. könnyű gyalogos brigád (lbr) „R”-Ivangrad
326. vegyes tüzér brigád (mabr)-Danilovgrad
4. könnyű gyalogos brigád (lbr) „R”-Kolasin
2. könnyű-hegyivadász gyalogos brigád (lbpbr)”R”-Podgorica
176. vegyes tankvadász brigád (mpobr)
83. légvédelmi ezred (PVO)
 
-Uzice hadtest
 
37. gépesített-lövész brigád (mtbr) „A” -Raska
168. gépesített-lövész brigád (mtbr) „R”-Novi Pazar
27. könnyű gépesített-lövész brigád (mtlbr) „R”-Kraljevo
134. könnyű gyalogos brigád (lbr) „R”-Uzice
6. könnyű gyalogos brigád (lbr) „R”-Priboj
7. könnyű gyalogos brigád (lbr) „R”-Novi Varos
 
-202.vegyes tüzér brigád (mabr)”R”-Cacak
 
-60. rakétás ezred (SAM)
 
3.hadsereg
Nis
 
Parancsnokság : Nis – központi szektor Jugoszlávia
Bázisok:  Nis, Pristina, Krusevac, Leskovac, Vranje, Pirot, Prokuplje, Kursumlija
 
-Niski hadtest           
 
           4. gépesített-lövész brigád (mtbr)  „A”-Pirot
            2. gépesített-lövész brigád (mtbr) „R”-Nis
            211. páncélos-harckocsizó  (okbr) „A”-Nis
            805. gépesített-lövész brigád (mtbr) „R”-Prokuplje
            203. vegyes tüzér brigád (mabr) „R” -Nis
            21. vegyes tankvadász brigád (mpobr)„R”
            50. könnyű gyalogos brigád (lbr) „R”-Aleksinac
 
-Leskovac hadtest    
 
            89. gépesített-lövész brigád (mtbr) „R” -Vranje
            135. gépesített-lövész brigád (mtbr)  „R” -Surdulica
            13. könnyű gépesített-lövész brigád (mtlbr) „R”-Leskovac
            42. vegyes tankvadász brigád (mpobr ) „R” -Vranje
 
-Pristina hadtest
           
          hadtest központi erők: 52 katonai rendész zászlóalj- Pristina
        83 légiezred - Pristina
        52 műszaki ezred - Krusevac
       52 őrezred - Pristina
           
            15. gépesített brigád „A” - Pristina
            243. páncélos-harckocsizó brigád „A” - Urosevac
            549. gépesített-lövész brigád (mtbr) „A” - Prizren, Dakovica
            125. gépesített-lövész brigád (mtbr) - Kosovska Mitrovica
            252. páncélos brigád- Koszovo területén
                                     (bázis: Kraljevo /Szerbia)
            58. könnyű gépesített brigád (lmbr)„R”
            102. vegyes tankvadász brigád „R”-Gnjilane
            62. vegyes tüzér brigád „A” - Gnjilane
            53 határőr zászlóalj - Dakovica
            55 határőr zászlóalj - Prizren
            57 határőr zászlóalj  - Dakovica
            52. könnyű légvédelmi –tüzér-rakétás ezred (larp) - Dakovica
 
-150. vegyes tüzér brigád (mabr)-Vranje
                    „Timocke” egység         
 
           148. gépesített-lövész brigád (mtbr)  „A”-Aleksinac
            9. gépesített-lövész brigád (mtbr)  A”-Zajecar
            23. könnyű gyalogos brigád (lpbr) „R”-Bar
            35. könnyű gyalogos brigád (lpbr) „R”-Negotin
 
-311. rakétás ezred (SAM)
 
-7. rakétás ezred (SAM)
 
 
Speciális erők
diverzáns, támogató, gerilla és terrorista ellenes egységek műveleti parancsnoksága
 
 
-63. ejtőernyős brigád          
           anti-terrorista zászlóalj "Sokol"
-72. speciális brigád  
-gépesítet-lövész gárdista brigád (mtgbr)      
           anti-terrorista csoport (atg) "Kobra"
-25. katonai rendész zászlóalj (bVP)
-1. páncélos brigád (T-72 harckocsizók) – Banjica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUGOSZLÁVIA HADSEREG
SZÁRAZFÖLDI ERŐK
1994.
 
 
1994.évben a Jugoszlávia Szövetségi Köztársaság (SRJ) hadseregének „Vojska SRJ”vezérkari stábja "GS VSRJ" (Generalstab vojske "SRJ") parancsnoksága (Beograd) alá az alábbi erők tartoztak:
Szárazföldi Erők (KoV)
 
Beograd főváros védelmi parancsnokság
-150. gépesített-lövész brigád (mtbr)  -Leskovac
-151. gépesített-lövész brigád (mtbr) -Beograd
-153. gépesített-lövész brigád (mtbr) –Obrenovac
-504.gépesített-lövész brigád (mtbr)- Beograd 
-505.gépesített-lövész brigád (mtbr)  -Beograd
-585.könnyű  gyalogos brigád (lbr)- Beograd
-22.vegyes tüzér ezred (map)-Beograd
-22.vegyes páncélosok elleni tüzér ezred (mpoap)-Beograd
 
Gépesített hadtest
- 252. páncélos brigád (okbr)- Kraljevo
-1.gépesített brigád (mbr)- Beograd
-2.gépesített brigád (mbr)-Valjevo
-3.gépesített brigád (mbr)-Pozarevac
-35. gépesített-lövész brigád (mtbr)-Mladenovac
-1. vegyes tüzér brigád (mabr)-Kragujevac
 
Speciális hadtest
-speciális brigád (spbr)-Beograd
-speciális brigád (spbr)-Pancevo
-ejtőernyős brigád (padbr) –Nis
 
 
1.hadsereg
Beograd
 
Parancsnokság : Beograd – északi szektor Jugoszlávia
Bázisok: Beograd, Pancevo, Novi Sad, Sombor, Kragujevac, Sremska Mitrovica, Sabac, Valjevo:
 
 
 
12. Novi Sad hadtest
 
            36. gépesített brigád (mbr) „A”-Subotica
            544. gépesített-lövész brigád (mtbr) –Sabac
40.partizán brigád (partbr)-Novi Sad
169.gépesített-lövész brigád (mtbr)-Loznica
12.vegyes páncélosok elleni tüzér brigád (mpoabr)-Backa Topola
127.könnyű gyalogos brigád (lbr)-Novi Sad
453.gépesített brigád (mbr)-Srijemska Mitrovica
16.vegyes tüzér brigád (mabr)-Ruma
18.partizán brigád (partbr)-Ruma
129.könnyű gyalogos brigád (lbr)-Apatin
18.gépesített-lövész brigád (mtbr)-Novi Sad
            16.vegyes páncélosok elleni tüzér brigád(mpoabr)-Backa Topola
12.gépesített brigád (mbr)-Sombor
 
152.vegyes tüzér brigád (mabr)-Cuprija
 
 
24.Kragujevac hadtest        
          
           51. gépesített brigád (mbr)-Pancevo
            51.gépesített brigád (mbr)-Apatin
           22.gépesített brigád (mbr)-Kragujevac
131.könnyű gyalogos brigád (lbr)-Backa Palanka
           80. gépesített-lövész brigád (mtbr) -Kragujevac
            130. gépesített-lövész brigád (mtbr) –Srijemska Palanka
            129. könnyű gépesített-lövész brigád (mtbr)-Apatin
            20. könnyű gyalogos brigád (lbr)-Pozarevac
            21. könnyű gyalogos brigád (lbr) –Kikinda
21.könnyű gyalogos brigád (lbr)-Svetozarevo
            24. vegyes tüzér ezred (map)-Srijemska Palanka
            14. gépesített-lövész brigád (mtlbr)-Kikinda
            141.gépesített-lövész brigád (mtbr)-Kikinda
57.könnyű gyalogos brigád-Kikinda
gépesített-lövész brigád -Petrovac
 
 
2.hadsereg
Podgorica
 
Parancsnokság : Podrorica (Montenegro /Crna Gora)-déli szektor Jugoszlávia
Bázisok : Podgorica, Danilovgrad, Niksic, Uzice, Cacak, Novi Pazar, Raska, Kremna
 
2.Podgorica hadtest
 
5. gépesített-lövész brigád (mtbr)  -Podgorica
326.vegyes tüzér brigád (mabr)-Danilovgrad
57. gépesített-lövész brigád (mtbr)-Ivangrad
179. gépesített-lövész brigád (mtbr)-Niksic
3. gépesített-lövész brigád (mtbr)-Ivangrad
4. könnyű gyalogos brigád (lbr)-Kolasin
2. könnyű gyalogos brigád (lbr)-Podgorica
176. vegyes tankvadász brigád (mpobr)
vegyes brigád (mdbr)-Bar
határőr brigád (grbr)-Plav
Bijelo Polje-i egység
 
37.Uzice hadtest
 
37. gépesített-lövész brigád (mtbr)-Raska 
579.műszaki ezred (inzp)-Kraljevo
473.gépesített-lövész brigád (mtbr)-G.Milanovac
168. gépesített-lövész brigád (mtbr)-Novi Pazar
27. gépesített-lövész brigád (mtbr)-Kraljevo
134. könnyű gyalogos brigád (lbr)-Uzice
6. könnyű gyalogos brigád (lbr)-Priboj
7. könnyű gyalogos brigád (lbr)-Novi Varos
208. vegyes tüzér ezred (map)-Valjevo
417.vegyes páncélos elleni tüzér ezred (mpoap)-Valjevo
19.hegyivadász brigád (bbr)-Pozega
51.partizán divízió (partd)-Novi Varos
 
-202. vegyes tüzér brigád (mabr)-Cacak
 
 
3.hadsereg
Nis
 
Parancsnokság : Nis – központi szektor Jugoszlávia
Bázisok:  Nis, Pristina, Krusevac, Leskovac, Vranje, Pirot, Prokuplje, Kursumlija
 
21.Niški korpus       
 
           4. gépesített-lövész brigád (mtbr)  -Pirot
           2. gépesített-lövész brigád (mtbr) -Nis
           211. páncélos-harckocsizó  (okbr) -Nis
           805. gépesített-lövész brigád (mtbr) - Prokuplje
           203. vegyes tüzér brigád (mabr) -Nis
           9.gépesített-lövész brigád (mtbr)-Zajecar
partizán brigád (partbr)-Zajecar
23.könnyű gyalogos brigád (lbr)-Bar
35.könnyű gyalogos brigád (lbr)-Negotin
148.gépesített-lövész brigád (mtbr)-Aleksinac
           50. könnyű gyalogos brigád (lbr)-Aleksinac
partizán brigád (partbr)-Krusevac
gépesített-lövész brigád (mtbr)-Knjazevac
 
20.Leskovac hadtest           
 
            89. gépesített-lövész brigád (mtbr) „R” -Vranje
           135. gépesített-lövész brigád (mtbr)  „R” -Surdulica
           13. könnyű gépesített-lövész brigád (mtlbr) „R”-Leskovac
           42. vegyes tankvadász brigád (mpobr ) „R” –Vranje
           21. vegyes tankvadász brigád (mpobr)-Leskovac
 
52.Pristina hadtest
          
         
határőr zászlóalj-Djakovica(Dakovica)
 15. gépesített –lövész brigád (mtbr)- Pristina
243. páncélos-harckocsizó brigád - Urosevac
549. gépesített-lövész brigád (mtbr)- Prizren
125. gépesített-lövész brigád (mtbr) - Kosovska Mitrovica
58.  gépesített –lövész brigád (mtbr)-Leposavic
102. vegyes páncélos elleni tüzér brigád (mpobr)- Gnijilane
52. vegyes páncélos elleni tüzér brigád (mpobr)-Urosevac
52.vegyes tüzér brigád (mabr)-Urosevac
gárdista brigád-Urosevac
gépesített brigád-Dakovica
gépesített-lövész brigád-Pec
          
 
-150. vegyes tüzér brigád (mabr)-Vranje
                      
 
FOLYTATÁSBAN A HADITENGERÉSZET, LÉGIERŐ  ÉS LÉGVÉDELEM 1993-1995
 

A mappában található képek előnézete JNA-Jugoszláv Néphadsereg PARANCSNOKOK


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.