Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


JUGOSZLÁV NÉPHADSEREG 2. RÉSZ

 

                         2. RÉSZ

A JNA struktúrája az ezerkilencszázas év elején

 

A második részben megpróbálom bemutatni a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) struktúráját az 1989-1991. év elejéig. Bemutatom a JNA szárazföldi haderejét, gépesített erőket és területvédelmet. Az írásmű nem tudományos jellegű, szerkezetében, tartalmában annak nem felel meg. A forrásokat az írásos anyag végén tüntettem fel. A tartalom szabad felhasználása esetén, kérem, hogy azt a „Facebook” vagy a program5000@gmail.com email címen jelezzétek, egyeztetés végett. Köszönettel a szerkesztő:

„Szatmári”.    

https://www.facebook.com/groups/1661385440810107/    írásos anyag itt részletében fényképekkel és térképekkel valamint a bloggon:

https://horvatorszaghaboruja1991.blogspot.com/  itt az írás beillesztett szemléltetőkkel és képekkel szerepel 

 

Bevezetés

 

A JNA az ezerkilencszázkilencvenes év elejére az akkori európai katonai viszonylatában ütőképes és modern haderőt képviselhetett. Szárazföldi ereje mellett légerővel, légvédelemmel és haditengerészettel rendelkezett, melyben gyalogsági, tüzérségi, rakétás, páncélos- harckocsizó, műszakista, vegyi- biológiai- atom támadás elleni egységek és azokat irányító törzsek, valamint technikai, építészeti, intendáns, közlekedési, egészségügyi, állatorvosi, üzemeltetési- gazdasági, adminisztrációs, katonai bírósági és ügyészégi, geodéziai, zenei szolgálati ágak sorakoztak fel[1].

Szárazföldi erők

A JNA fő erejét a szárazföldi erők (KoV) adták, mely erőt támogatta a légierő- légvédelem, haditengerészet és területvédelem (TO). A szárazföldi (és légi- légvédelmi, haditengerészeti erőknél is) erők esetében fontos és meghatározó szerepe volt az 1941. évtől már strukturálisan kialakított gyalogságnak, mely klasszikus katonai formáció volt a JNA haderőjében. Az ezerkilencszázkilencvenes év elejére a gyalogság a korhoz képest modern fegyverzettel volt felszerelve, mely lehetővé tette a páncélos erők elleni és légi erők elleni támadást is. A gyalogságot motorizálták, mely lehetővé tette a gyors hadmozgást és manőverezhetőséget.[2]

A gyalogság mellett fő támogató erőt képviselhetett a tüzérség. 1941. év októberében alakult meg az első tüzér alakulat 75. mm-es ágyukkal felszerelve. A haditechnikai park aztán fejlesztésnek indult és a 38. mm-es „Musar” ágyuktól a 45.mm-es „Jarac” ágyukon át a 62. mm-es „Kordunaski” ágyukig alakultak meg a partizán ütegek.  1944. évben „Titó marsal”[3] elrendelte a tüzérség strukturális fejlesztését, további alakulatok, törzsek, kiképző iskolák létrehozását. A II. Világháború után új haditechnikai tüzér eszközök kerültek a jugoszláv haderőbe, illetve sorra alakultak meg a hadiipari üzemek az ország területén. A tüzérség az ágyuk mellett rakétákkal is rendelkezett, fontos feladatként pedig támogatta a gyalogságot és gépesített erőket az ellenséges páncélosok elleni, deszant elleni, tüzér- rakétás erők elleni harcban. A tüzérség rakétás- ágyús légvédelmi alakulatai (art-PVO) 1975. június 2-tól kezdték meg ütőképes légvédelmi katonai formációként való működésüket, hadrendbe állásukat. [4] 

A szárazföldi erők gerincét képezték a „gyorsreagálású” gépesített erők, melyek közt fontos hadi erőt képviseltek a harckocsizó alakulatok. A II. Világháború végén a jugoszláv haderő két harckocsizó dandárral rendelkezett, pár harckocsizó száraddal, osztaggal, zászlóaljjal.  1944. június 16-án Olaszországban a „Titó” vezette jugoszláv partizán erők létrehozták „Stuart”[5] harckocsikból első harckocsizó dandárjukat, mely brigádot Visz (Vis) szigetén keresztül hajóztattak át az akkori Jugoszlávia dalmáciai területére. A második dandárt 1944. októberében hozták létre „T-34”[6] harckocsikból. Mindkét dandár aktívan részt vett az 1945. évi világháborús harcokban. Ezen évben létrejött az első jugoszláv harckocsizó személyzetet kiképző oktatási központ és iskola. Az elkövetkezendő háborús éveket követően a jugoszláv harckocsizó erők modernizációja elkezdődött. Megérkeztek az első „M-47 (Paton), majd „T-54 és 55-ös” harckocsik. További páncélozott harci járművek is „páncélos” erők kötelekébe kerültek, „T-60”, „BVP M-80” és más páncélozott szállító, felderítő, vízi átkelést segítő, kétéltű harci járművek.[7]  A jugoszláv haderőben fontos szerep jutott:

- harckocsizó dandárnak, melyet főparancsnokság, szakaszparancsnokság, felderítő század (ellátva három PT-76, három BRDM-2 harci járművel és kiegészülve motorkerékpáros szakasszal), őr-védelmi század, katonai rendész század, műszaki zászlóalj vagy század (zászlóalj esetében század szintű erők: utász század, útépítő és javító század, támogató század), nukleáris (atom)-vegyi-biológiai támadás elleni század, könnyű légvédelmi tüzér- rakétás csoport (két önjáró tüzér üteg hat ZSU-57-2 hadi járművel ellátva, önjáró tüzér- rakétás üteg hat BRDM-2 hadi járművel ellátva, melyre Strela-1M rakétát szereltek fel, támogató század), önjáró tüzér csoport (két önjáró „Howizer” üteg ellátva hat 122.mm-es 2S1 Gvozdika hadi járművel, rakétás üteg ellátva négy Oganj 128.mm-es rakétavetővel, támogató század), három harckocsizó (tank) zászlóalj (két harckocsizó század ellátva tizenhárom  M-84A tankkal, támogató század), mechanizált század (harckocsizó század, két mechanizált század), logisztikai zászlóalj (támogató század, technikai karbantartó és technikai támogató század, szanitéc század) alkotta. A dandárban harci készenlétben 3411 fő került szolgálatba. A dandár haditechnikai parkjában helyet kaptak: három PT- 76B, három BRDM-2 felderítő, hatvanegy AIFV vagy APC (M-80A vagy M-60P), hét parancsnoki vagy őr- védő BTR-50PU, öt TZI- 55 ARV, négy TNM-55 (műszaki hídépítő) harci, hadi járművek. A legmodernebb T- 84 és T- 72M tankok az 1. páncélos (harckocsizó), 4. páncélos (csak egy zászlóaljban), 211. páncélos, 252. páncélos és 51. mechanizált, 329. páncélos dandárokban álltak szolgálatban, mindamellett, hogy a régebbi T- 55 és T- 34 harckocsikat is használták, elsősorban tartalékot képeztek. Az M-47 harckocsi két önálló tartalék légierős harckocsizó században állt szolgálatban 1988-ig a légi bázisok védelme érdekében.

- mechanizált dandárnak, melyet főparancsnokság, katonai rendész század, őr-védelmi század, felderítő század, két mechanizált zászlóalj, két harckocsizó zászlóalj, vegyes tüzér csoport(ellátva tizenkét 2S1 Gvozdika 122.mm-es harci járművel, hat M63 Plamen 128.mm–es nagy- hatótávolságú rakétavetővel, tizenkét 120. mm-es M74 vagy M75 aknavetővel), könnyű önjáró tüzér- rakétás csoport (ellátva tizenkét ZSU-75-2 harci járművel és hat Strela- 1M rakétával), vegyes harckocsik elleni tüzér csoport (ellátva tizenkét M-36 Jackson harci járművel, hat POLO M-83 vagy  9P133 BRDM-2 harci járművel), műszaki zászlóalj, vegyi- biológiai- nukleáris támadás elleni szakasz, logisztikai zászlóalj. A dandárban harci készenlétben 3838 fő került szolgálatba. A dandár haditechnikai parkjában helyet kaptak: nyolcvanhárom T-55 MBT harckocsi (1. gárdista dandárban, 15., 32., 36. mechanizált dandárban a többi hatvanhárom egyéb tankfajtával együtt), három PT- 76B, három BRDM-2 felderítő, nyolcvankét AIFV vagy APC (M-80A vagy M-60P), hét parancsnoki vagy őr-védő BTR-50PU, öt TZI- 55 ARV, négy TNM-55 (műszaki hídépítő) harci, hadi járművek.

- a műszaki ezrednek, melyet főparancsnokság, szakaszparancsnokság, őr- védelmi szakasz, felderítő szakasz, két utász zászlóalj, egy vagy két hídász zászlóalj, álcázó század, megerősítő század, logisztikai század (felderítő, utász, hídépítő- pontonos, hidrotechnikai, repülőtéri, álcázó és építő, aknamentesítő) alkotott. Ezen erők ellátásra kerültek az adott szolgálati ághoz kapcsolódó haditechnikai eszközökkel, járművekkel.[8]

- az atom és biológiai valamint kémiai támadás elleni alakulatoknak, melyek speciális feladatokat láttak el a mentesítés és megelőzés, védelem tekintetében.

-a haderők közti hatékony kapcsolattartásban nélkülözhetetlen szerepet kaptak az összeköttetést fenntartó és működtető rádiós alakulatoknak.

- a hegyivadász dandárnak, melyet főparancsnokság, szakaszparancsnokság, őr- védelmi század, vegyi- biológiai- nukleáris támadás elleni szakasz, katonai rendész század, felderítő század, három hegyivadász zászlóalj, tizenkét darab 105. mm-es ágyúval ellátott tüzér csoport, vegyes páncélosok elleni tüzér csoport, könnyű légvédelmi tüzér csoport, műszaki zászlóalj, logisztikai zászlóalj, kutyás szakasz alkotott.

- a könnyű gyalogos dandárnak, melyet főparancsnokság, őr- védelmi szakasz, három gyalogos zászlóalj, felderítő szakasz, 120. mm-es aknavetős üteg, könnyű rakétás „M63 „Plamen „üteg, harckocsik elleni „9K111 Maljutka” légvédelmi 1X20 mm-es ágyús és „Strela- 2M” rakétás szakasz, műszaki szakasz alkotta.

- a tengerészgyalogos dandárnak, melyet főparancsnokság, őr- védelmi század, felderítő század, vegyi- biológiai- nukleáris támadás elleni szakasz, műszaki század, négy tengerészgyalogos zászlóalj, vegyes páncélosok elleni tüzér csoport, könnyű légvédelmi tüzér csoport, vegyes tüzér csoport alkotott.

- védelmi ezrednek, melyet főparancsnokság, légi ellenőrző szakasz, katonai rendész zászlóalj, speciális osztag alkotta, illetve kiegészülhetett az ezred motorizált zászlóaljjal, könnyű légvédelmi tüzér- rakétás csoporttal, műszaki századdal és vegyi- biológiai- nukleáris támadás elleni szakasszal.

- partizán divíziónak, melyet főparancsnokság, szakaszparancsnokság, őr- védelmi szakasz, felderítő szakasz, szanitéc szakasz, szállító szakasz és század, 120. mm-es aknavetős csoport, három partizán dandár alkotta. A dandárok szintén főparancsnokság, szakaszparancsnokság, őr- védelmi szakasz, felderít szakasz, műszaki szakasz, légvédelmi szakasz, három partizán zászlóalj, 120.mm-es aknavetős század, tüzér- rakétás üteg, logisztikai század alkotta.

- önálló partizán divíziónak, melyet főparancsnokság, szakaszparancsnokság, őr- védelmi szakasz, támogató szakasz, három partizán zászlóalj, műszaki szakasz, légvédelmi szakasz alkotta.

- a határőrizeti erőknek, melyek biztosították az ország védelmét. 1944. augusztus 15-én, mint nemzetvédelmi hadtest (KNOJ) alakult meg a határőrség, mely erő részt vett az 1945. világháborús eseményekben. A háború után az 1953.évben újjá szerveződik a határőrizet és létrejöttek a határőr zászlóaljak a JNA hadtestein belül. Jugoszlávia területén 85 határ menti járás volt, 2475 település körülbelül 1 600 000 helyi lakossal a területen. A határőr zászlóaljat, főparancsnokság, intervenciós szakasz, őr- védelmi osztag, két határőr század, kiképzési és ellátó század, logisztikai szakasz alkotta.

- logisztikai bázisnak, melyet főparancsnokság, szakaszparancsnokság, őr- védelmi szakasz, könnyű légvédelmi tüzér- rakétás szakasz, állatorvosi- kutyás szakasz, szanitéc (egészségügyi) század, egészségügyi ellátó és megelőző század, atom- biológiai és vegyi támadás elleni szakasz, építő osztag, vízellátó század, szállító század, támogató zászlóalj, katonai pékség (élelmezés), karbantartó- javító zászlóalj és szerelő műhely, hadianyag tároló logisztikai raktárak.

- önjáró közepes- hatótávolságú légvédelmi rakétás ezrednek, melyet  főparancsnokság, „tűzvezető-ellenőrző” üteg, öt tüzér üteg (négy KUB-M/SA-6 Gainful rakétával ellátva), két önálló könnyű légvédelmi tüzér üteg (M-53/59 vagy M-53/70 VS Praga katonai járműre helyezett légvédelmi ágyúval ellátva), hét tüzér osztag (Strela- 2M rakétával ellátva), rakétatechnikai üteg, rakétatechnikai és karbantartó század, műszaki szakasz.

- könnyű légvédelmi rakétás/ tüzér ezrednek (légierő és légvédelem „RV, PVO”), melyet főparancsnokság, század parancsnokság, egy tüzér üteg (nyolc vagy tizenkét háromcsövezetű egyenként 20. mm-es légvédelmi ágyúval ellátva), egy tüzér üteg (hat 40.mm-es Bofors ágyúval és „Giraffe” radarral ellátva), egy tüzér üteg (Strela-1M rakétával ellátva) alkotta.

- könnyű légvédelmi tüzér ezrednek (szárazföldi erők „KoV”), melyet főparancsnokság, üteg parancsnokság, szakaszparancsnokság, két könnyű tüzér üteg (háromcsövezetű egyenként 20. mm-es légvédelmi ágyúval ellátva), két vagy négy könnyű tüzér üteg (kétcsövezetű egyenként 30. mm-es légvédelmi ágyúval ellátva), rakétás légvédelmi üteg (Strela-2M rakétával ellátva), logisztikai üteg alkotta.

- katonai rendész zászlóaljnak (420- 470 fő), melyet főparancsnokság, őr- védelmi osztag, bűnügyi technikai vizsgálati osztag, készenlétes csapat, vizsgálati egység, szabotázs elleni elhárító osztag, antiterrorista szakasz, mechanizált század, egy vagy két motorizált század, közlekedési katonai rendészeti század, logisztikai szakasz vagy század alkotta.

- vegyes harckocsik elleni ezrednek, melyet főparancsnokság, üteg parancsnokság, szakaszparancsnokság, parancsfelügyeleti üteg, két vegyes harckocsik elleni csoport, könnyű tüzér üteg (háromcsövezetű egyenként 20. mm-es légvédelmi ágyúval ellátva), motorizált század, műszaki század, logisztikai üteg alkotta.

 - területvédelemnek, melyek dandárokba vagy osztagokba szerveződtek. A dandárok (általában 2100 fő) főparancsnokságból, felderítő szakaszból, harckocsik elleni tüzér csoportból (ellátva 82.mm-es ágyúkkal), könnyű légvédelmi tüzér csoport (ellátva tizenkét 20.mm-es légvédelmi ágyúval), vegyes tüzér csoport (ellátva tizenkét Howitzer ágyúval és tizenkét aknavetővel), három gyalogos zászlóalj (300-400 fő).A dandárok mellett létesültek osztag szintű területvédelmi erők. Ezen osztagok főparancsnokságból, felderítő szakaszból, harckocsik elleni tüzér csoportból (ellátva hat RCL harckocsik elleni rakétával), könnyű légvédelmi tüzér csoport (ellátva hat légvédelmi ágyúval), vegyes tüzér csoport (ellátva hat Howitzer ágyúval és tizenkét aknavetővel), öt gyalogos század (100 fő, ellátva két 60.mm-esaknavetővel és két RCL rakétával).

A Jugoszláv Néphadsereg haditechnikai parkja az ezernyolcszázas évek végére, az ezerkilencszázad évek elejére meglehetősen jól felszereltek számított. Több fajta harckocsival rendelkeztek, nyolcvan darab M-84A és több mint háromszázhetven M-84 tankkal, továbbá nyolcvannyolc T-72M/MK, kilencszáznyolcvan T-55A (közel hétszázötven aktív szolgálatban a többi szervízelés alatt) tankkal. Tartalékot képzett százötven és kétszáz ötven darab közti T-34-85 M/M1 tank, valamint száz M-47 tank. Könnyű PT-76B harckocsiból negyven darab volt, M-80A BVP gyalogságot támogató harci járműből több mint ötszáztizenhét. A felderítő páncélozott harci járművek (PSZH) esetében BRDM-2 felderítő páncélozott harci járműből hatvan, BRDM-2A felderítő páncélozott harci járműből húsz, BTR-50PK/PU felderítő páncélozott harci járműből százötven, BTR-60PB/PU és TAB-71M felderítő páncélozott harci járműből hatvan, M-60P felderítő páncélozott harci járműből hatszáz, M-86 BOV-VP felderítő páncélozott harci járműből hetvenkettő és százötven darab közt volt szolgálatban. Rakétákkal ellátott páncélozott szállító járművek tekintetében tizenkét POLO M-80A LT, nyolcvan POLO M-83, hetvenöt 9P133 BRDM-2 Sagger, harminchat 9P122 BRDM-2 Sagger (tartalékban), tizenkét 2P27 BRDM-1 Snapper (tartalékban) és hatvan 2P26 GAZ-69 Snapper (tartalékban) állt szolgálatba. 

Tankvadász (páncélosok elleni) harci járművek esetében a JNA tizenkét SO-100 M-44 (SU-100) harckocsit (tartalékban), száz SO-90 (M-36 modell Jackson) harckocsit (tartalékban), hetven SO-76 (M-18 Hellcat) harckocsit (tartalékban) állított hadrendbe. Kis hatótávolságú Luna-M (Frog-7) ballisztikus rakétakomplexumból a JNA tizenhat darabot állított hadrendbe. Rakétavetők tekintettében három modell volt a legkedveltebb, melyek közül nyolcvannyolc M63 Plamen (128mm), ötvenegy M77 Oganj (128mm) és tizenkét M87 Orkan (262mm) állt szolgálatba. Önjáró „Howitzer” 90 2S1 Gvozdika lövegből nyolcvankét darab került hadrendbe. Vontatott tüzérségi ágyúk esetében negyven 25pdr Mk.2, kétszázhatvan M56 (105. mm), százöt M2A1 (105. mm), nyolcvankilenc M38 (122. mm), húsz D-30 (122. mm), háromszázhárom D-30J/D-30J1 (122. mm), kétszázötvenhat M46 (130. mm), huszonöt D-20J (152. mm), kilencvenkét M84 Nora-A (152. mm), tizenkét M46/86 (152. mm), százharminchét M1A1 (155. mm), kilencvenöt M1 (155. mm) és hat M65 (155. mm) állt szolgálatba. Aknavetők esetében százhatvannyolc M69B-D (81mm), ezeregyszázhárom M69A (82mm), kétszáznyolcvanhárom M74 (120mm), nyolcszázkét  M75 (120. mm) került hadrendbe. Harckocsik ellen harmincöt M87/M91 Topaz (100mm) ágyút állítottak szolgálatba. Harckocsik, páncélosok elleni rakéták esetében kétszázötven 9K111 Fagot (AT-4 Spigot), ezerkétszáz 9K11 Maljutka (AT-3 Sagger), tíz BGM-71 TOW és hatvan Dragon (tartalékban), húsz M65 (105mm) és ezerkétszáz hátrasiklás nélküli M60/M60A (82mm) állt hadrendbe. Légvédelmi fegyverzet tekintetében a JNA száztizenhét ZSU-57-2 (két csövezető 57. mm-es), hétszázhuszonhét M-53/59, M-53/70 (V3S Praga- három csövezetű 30. mm-es), száz BOV-3 (három csövezetű 20. mm-es) harci járművet és százharminchat Strela 1M (SA-9B Gaskin), tizenkét Strela 10M (SA-13B Gopher), százhúsz Kub-M (SA-6 Gainful) rakétát, valamint hatvan M71 (négy csövezetű 12.7 mm-es valamint M55A3/A4 három csövezetű 20. mm-es löveg), száz M39 (37mm) löveg (tartalékban), százhuszonnyolc mk.1/Mk.12 (40mm), kétszázhatvan M1 (40mm), száztizennyolc Bofors L/70 (40mm), száznegyvenkét Bofors L/70 (40mm) / Giraffe-Radar, százötven S-60 (57mm) (tartalékban) légvédelmi löveget állított hadrendbe.

Légierő esetében a JNA tizennégy MiG-29A (vadászrepülőgép), két MiG-29UB (vadászrepülőgép, oktató), százöt MiG-21bis/PFM (vadászrepülőgép), tíz MiG-21R (felderítő, oktató), hat MiG-21M, tizennyolc MiG-21U/UM (vadászrepülőgép, oktató), huszonöt J-22 Orao (támadó), tizennégy NJ-22 Orao (támadó és oktató), huszonöt IJ-22 Orao (felderítő), kilenc  INJ-22 Orao (felderítő), hatvan J-21 Jastreb (támadó), harmincnyolc  IJ-21 Jastreb (felderítő), tizenkét NJ-21 Jastreb (támadó, oktató), hatvannyolc G-4 Super-Galeb (támadó, oktató), hetven G-2 Galeb (támadó,oktató), harminckét J-20 Kraguj (könnyű támadó), négy CL-215 (tűzoltó), hat An-2TD (szállító, ejtőernyős kiképző), tizenöt An-26 (szállító), öt Yak-40 (utasszállító), egy Yak-40 EI (elektronikai felderítő), két Falcon-50 (utasszállító), két Learjet-25D (utasszállító), két Do-28D (utasszállító), harminc UTVA-75 (motoros oktató és gyakorló repülőgép fegyverzettel ellátható), hét LASTA (motoros oktató és gyakorló repülőgép fegyverzettel ellátható), valamint néhány UTVA-66 (motoros oktató és gyakorló repülőgép fegyverzettel ellátható) repülő állt hadrendbe. A légierő további két Alouette-III (utasszállító), harminchat HN-42M Gazela GAMA (tankvadász), harminckét HN-45M Gazela GAMA (tankvadász), huszonegy HI-42 Gazela HERA (felderítő), négy HI-45 Gazela HERA (felderítő), öt HS-45 Gazela (támadó), ötvenhárom HO-42/45 Gazela (szállító, oktató), hetvenhat Mi-8 (szállító), négy Mi-8 (HT-40 PED) (elektronikai felderítő), három Mi-14PL (tengeralattjárók elleni), hat Ka-25 (tengeralattjárók elleni), két Ka-28 (tengeralattjárók elleni) helikoptert állított szolgálatba.[9]

Haditengerészet.

Rögtön a II. Világháborút követően a jugoszláv haderő megkezdte a haditengerészeti (RM) flottájának létrehozását. Elsőként megépültek a hajógyárak[10], hadihajózó kikötők, bázisok, katonai objektumok. Mindemellett fontos feladat volt a jugoszláv adriai tengeri felségvíz aknamentesítése is. 1947. évben megépültek az első hadihajók, így 1951. évre megkezdte működést a tengeri flotta, mely 1953. évre már, mint hajózó raj állt hadrendbe. Az ezerkilencszázhatvanas évektől a flottát rakétás rombolók, torpedó naszádok, rakétás naszádok, tengeralattjárók alkották, az akkori viszonylatban modernek számító fegyverzettel ellátva. A hajózó erők mellett a haditengerészet (RM) létrehozta partvédelmi tüzérségét (OBO) és tengerészgyalogos (MOMP) alakulatait.  A haditengerészet részét képezte a folyami flottilla. Jugoszlávia belvízi területe 2066 km. hosszan szőtte be az országot. Ezen belvízi terület ellenőrzését látta el a megalakuló folyami flottilla. A flottilla ellenőrizte a Duna, Száva, Tisza, Dráva, Drina és Kupa folyókat. A flottilla feladata volt a járőrözés mellett a haditechnika, haderő szállítása és logisztikai eszközök, ellátmány, üzemanyag…. fuvarozása, továbbá a folyók karbantartása, kotrása és hadianyagoktól való mentesítése.[11]

Légierő és légvédelem

A légierő és légvédelem fő feladata Jugoszlávia légterének ellenőrzése védelme. Továbbá a szárazföldi és haditengerészeti erők támogatása. A légi támogatást vadászrepülős (la), vadász- bombázó repülős alakulatok (lab), felderítő (izvd), könnyű repülős rajok, légi szállítók, helikopteres alakulatok alkották. A légierő részét képezték a kiképző iskolák és különböző kisegítő szolgálati ágak; légtérfigyelés, kiszolgáló technikai személyzet, meteorológiai szolgálat, karbantartó és javító, ellátó logisztikai szolgálat…. .  Az ezerkilencszázhatvanas évek elején[12] megalakult a légvédelem első rakétás ezrede. A rakétás rendszert szolgálta ki a légvédelmi légi megfigyelő és felderítő (VOJIN) radar szolgálat és elektronikai irányítás. Mind ezek mellett szolgálatba állnak az első jugoszláv harci repülők is a „Galeb” és „Jastreb”. További román gyártású „Orao” repülő is hadrendbe áll a légierőnél. Az ezerkilencszáznyolcvanas évek végén újabb modernizáción esik át a jugoszláv légierő.

Történelmi áttekintés       

1963.04.07. Tito reformjai által megalakul a Jugoszláv Szocialista Köztársaság (JSZK). A JSZK egészen Tito haláláig működött. A JSZK belül az SFRJ minden tagköztársasága rendelkezett saját alkotmánnyal, parlamenttel köztársasági elnökkel, miniszterelnökkel. Ezen tagköztársaságok alá voltak rendelve a szövetségi hatalomnak, mely Belgrádban (Beograd) székelt. A szövetségi hatalom gyakorolta a központi irányítást, elnök, parlament és az ideológiai eszmét adó kommunista párt révén.[13] Titó halála egyben a JSZK halálát is jelentette. A markáns és karizmatikus Titó után már nem volt olyan személyiség a politikai életben, aki átvette volna Titó szerepét. 1980-tól a jugoszláviai gazdaság és politika elindult a szétesés útján. A gazdasági válság párosult a szövetségi államon belüli etnikai feszültségek növekedésével[14]. Az etnikai villongások némileg megingatták a belgrádi kommunista szövetségi hatalmat, mely folyamatos „elszerbesítése” aggodalmat váltott ki egyes tagköztársaságokban (szlovén és horvát tagállamok)[15]

1989-1990. években, a Szovjetunió megszűnését követően a Közép-Kelet Európa egykori „szovjet gyarmatai” elindultak a függetlenné válás útján és azt az 1989-1990. évre ki is vívják, hol erőszakkal, hol békés átmenet útján. Jugoszláviát sem kerülhette el a szövetségi államon belüli egyes tagköztársaságok függetlenedési törekvései, mely együtt járt a szövetségi délszláv föderációs állam, Jugoszlávia felbomlásával[16].

 

1990. a választások zajlanak le Jugoszláviában. A választások eredménye a tagköztársaságok;  Szlovénia, Horvátország, Bosznia megerősödését eredményezte. A szövetségi hatalom folyamatos gyengülése és hatalmi erejének vesztése a megerősödő szlovén és horvát tagállamok eltávolodásához vezetett a saját függetlenségük és szuverenitásuk irányába.

A JNA ekkor már megkezdi felkészülését egy rendkívüli állapot bevezetésére, háborús helyzet kirobbanására.

1991.06.26-án Szlovénia és Horvátország kinyilvánította függetlenségét, önállóságát, szuverenitását, kiválását a Jugoszláviából. Mivel a szövetségi hatalom megőrizte a Jugoszláv Néphadsereg feletti kontrolját, ezért a szlovén törekvések letörésére a hadsereg bevetésével reagált. 1991. 06.27-én a JNA megtámadta Szlovéniát. A „tíznapos” háború a JNA kudarcával végződött. Az Európai Közösségek diplomáciai tevékenysége alapján, 1991.06.28-tól fegyver embargót léptetnek életbe Jugoszláviával szemben. Ez a JNA kapitulációját jelentette Szlovéniával szemben és 1991.07.07-én brijoni (Brioni) szigetén tűzszüneti megállapodást kötnek, majd októberében a JNA kivonul Szlovéniából. A belgrádi szövetségi hatalom ezzel elismerte Szlovénia függetlenségét, de Horvátországét nem. A szövetségi hatalom háborúba[17] lépett a JNA bevetésével és a horvát szerbek területvédelmi katonai alakulatok megszervezésével Horvátországgal szemben[18].

1990. évben lényegében a JNA a fenti politikai helyzet tükrében, a „Jedinstvo” reformizációs terv és a már 1970. évben létrehozott, Jugoszláviát erő esetleges támadás elhárítására és egy ellenséges intervenció esetén végrehajtandó stratégiai védelmi  feladatok ellátására irányuló „Sutjeska” terv alapján a „háborús” helyzetre készült fel.  

 

 

 

A JUGOSZLÁV

 

NÉPHADSEREG

 

HADRENDJE 1990.

 

A hadtestek előirányzott strukturális képlete alapján az 1990. évektől a hadtestek öt dandárból (brigád), három partizán divízióból, műszaki alakulatból, alakulat parancsnokságból, támogató tüzérségből, páncélosok elleni támogató tüzérségből, légvédelmi tüzérségből állt össze, melyet a parancsnokság irányított. Közvetlen a parancsnokság koordinálta a hadtestet alkotó további felderítő alakulatot, rádió-felderítő alakulatot, katonai rendész alakulatot, parancsnokságot- törzset, atom- vegyi- biológiai támadás elleni alakulatot, „propaganda- pszichológia” hadviselési alakulatot, légtér helyzetet ellenőrző alakulatot, hátországi támogató alakulatot.[19] A Jugoszláv Néphadsereg (JNA) ütőképes szárazföldi erejének törzsét az 1990. év végére dandár (brigád) szintű gépesített alakulatok képezték. Ezek közt könnyű, gépesített-szállító, gépesített-lövész, páncélos, harckocsizó, vegyes páncélos és vegyes tüzér erő nemek sorakoztak fel.


A JNA könnyű dandárját (laka brigada „lbr”) egy műszaki szakasz, egy légvédelmi szakasz, egy páncélosok elleni szakasz, és könnyű rakétás üteg, egy aknavetős üteg és három gyalogos zászlóalj alkotta, valamint irányító törzs, mely alá közvetlen tartozott egy felderítő szakasz, szakaszparancsnokság és parancsnokság. Fegyverzet tekintetében alapként kézigránát, M-80 „Zolja” 64. mm. és M-79 „Osa” 90. mm. vállról indítható rakétavető, 60., 82., 120.mm-es aknavető, páncélosok elleni lanszer rakéta (POLK)  9K11 „Maljutka” (NATO AT-3 Sagger) vezérelhető rakéta, „LRL 128.mm. M-71” diverziós kézi rakétavető, „PZO top 1x20. mm.” légvédelmi ágyú, 9K32M „Strela-2M” (NATO SA-7B) rakéta tartozott a dandárhoz. 

      A JNA mechanizált dandárját (mehanizirana brigada „mbr”) egy hátországi támogató zászlóalj, egy műszaki zászlóalj, egy könnyű rakétás-tüzér légvédelmi divízió, egy vegyes páncélosok elleni tüzér divízió, egy vegyes tüzér divízió, két harckocsizó zászlóalj, két mechanizált zászlóalj alkotta, valamint irányító törzs, mely alá közvetlen tartozott, parancsnokság, katonai rendészet, vegyi-biológiai és nukleáris támadás elleni szakasz és két kiszolgáló szakasz.  Fegyverzet tekintetében alapként, tankok, páncélozott harci járművek „transzporter”, „haubica” ágyuk, páncélosok elleni ágyuk, „POLK 9K11 1B „Maljutka” vezérelhető rakéta, „PZTOP 3x20. mm.” BOV-1 páncélozott katonai járműre szerelt légvédelmi ágyú és „Strela-2M” rakéta tartozott a dandárhoz. 

A JNA motorizált dandárja (motorizirana brigada „mtbr”) egy hátországi támogató zászlóalj, egy műszaki zászlóalj, egy könnyű rakétás-tüzér légvédelmi divízió, egy vegyes páncélosok elleni tüzér divízió, egy vegyes tüzér divízió, egy harckocsizó zászlóalj, három motorizált zászlóalj alkotta, valamint irányító törzs, mely alá közvetlen tartozott, parancsnokság, katonai rendészet, vegyi-biológiai és nukleáris támadás elleni szakasz és két kiszolgáló szakasz.  Fegyverzet tekintetében alapként, „Zolja” és „Osa” vállról indítható rakétavető, 82., 120.mm-es aknavető, „POLK 9K11 „Maljutka” vezérelhető rakéta, „BST” 82.mm-es hátra-síklás nélküli ágyú, „H-105-122. mm.” ágyú, „FAGOT” gyalogsági rakétavető, „PZO TOP 3x20.mm.” BOV-1 gumikerekes páncélozott katonai járműre szerelt légvédelmi ágyú és „Strela-2M” rakétával felszerelt „BOV-POLO-83” gumikerekes páncélozott katonai jármű,

A JNA harckocsizó „páncélos” dandárját (oklopna brigada „okbr”) egy hátországi támogató zászlóalj, egy műszaki zászlóalj, egy könnyű rakétás-tüzér légvédelmi divízió,egy vegyes páncélosok elleni tüzér divízió,egy vegyes tüzér divízió, három harckocsizó zászlóalj, egy mehanizált zászlóalj alkotta, valamint irányító törzs, mely alá közvetlen tartozott, parancsnokság, katonai rendészet, vegyi-biológiai és nukleáris támadás elleni szakasz és két kiszolgáló szakasz.  Fegyverzet tekintetében alapként,tankok, páncélozott harci járművek „transzporter”, „haubica” ágyuk, páncélosok elleni ágyuk, „POLK 9K11 1B „Maljutka” vezérelhető rakéta, „PZO TOP 3X20.mm.” BOV-1 páncélozott katonai járműre szerelt légvédelmi ágyú és „Strela-2M” rakéta tartozott a dandárhoz. 

 

A JNA vegyes páncélosok elleni tüzér dandárját (mjesovita protuoklopna artiljerijska brigada „mpoabr”) egy hátországi támogató zászlóalj, egy műszaki csapat (század szintű), egy könnyű rakétás-tüzér légvédelmi divízió, egy gyalogos zászlóalj,egy ”Polo” mehanizált divízió, egy „T-12”  tüzér divízió, „SO” önjáró löveg divízió alkotta,  valamint irányító törzs, mely alá közvetlen tartozott, szakasz parancsnokság és parancsnokság. Fegyverzet tekintetében alapként „SO 90.mm.” önjáró lövegek, 100.mm-es T-12. ágyuk, „POLO 9-K11 „Maljutka” vezérelhető BOV gumikerekes páncélozott katonai járműre szerelt rakéta, „PZTOP 20/3” BOV-1 páncélozott katonai járműre szerelt légvédelmi ágyú és „Strela-2M” rakéta tartozott a dandárhoz. 

A JNA vegyes tüzér dandárját dandárját (mjesovita artiljerijska brigada „mabr”) egy  hátországi támogató zászlóalj, egy műszaki csapat (század szintű), egy könnyű rakétás-tüzér légvédelmi divízió, egy „haubica” divízió, egy H-130.mm-es ágyus divízió, egy nagyhatótávolságú rakétavetős (VBR) divízió alkotta, valamint irányító törzs, mely alá közvetlen tartozott, parancsnokság, üteg parancsnokság, üteg irányítás. Fegyverzet tekintetében alapként, nagyhatótávolságú csöves rakétavető VBR-Oganj és VBR- Orkan, 155.mm-es „haubica” ágyuk, 130.mm-es ágyuk, „PZTOP 3X20.mm.” BOV-1 páncélozott katonai járműre szerelt légvédelmi ágyú és „Strela-2M” rakéta tartozott a dandárhoz. 

 

A JNA rakétás brigádját (dandár szintű) két „R-170” rakétás divízió, egy „R-300” rakétás divízió, egy gyalogos század, egy könnyű tüzér- rakétás divízió (légvédelem), műszaki század, hátországi zászlóalj, valamint irányító törzs, mely alá közvetlen tartozott, katonai rendész század, kisegítő szakasz. Fegyverzet tekintetében alapként, R-170 és R-300 rakéták, „PZTOP 3X20.mm.” légvédelmi ágyú és BOV-1 páncélozott katonai járműre szerelt „Strela-2M” rakéta tartozott a dandárhoz.   

                       
 A JNA hadigépezete, a légierő (JRZ/RV) – a légvédelem (PVO), a haditengerészet (JRM) ,és a szárazföldi erők (KoV) megközelítőleg 180 000 fő alkotta. . A KoV erők közel 138 000-140 000 főből , a légierő és légvédelem megközelítőleg 32000 főből , a JRM 10 000 (beleértve a parti tüzérséget 2300 főt és 900 fő tengerészt) .

képek a Jugoszláv Néphadsereghez itt:

https://www.facebook.com/groups/1661385440810107/photos/?filter=albums

 

VÉDELMI MINISZTÉRIUM

(SSNO)

 

A Jugoszláv Néphadsereget a Belgrádban lévő Védelmi Minisztérium[20] (Savezni sekretar za narodnu obranu „SSNO”) irányította, melynek főhadiszállása Belgrádban (Beograd-Knezevac) volt. A központi parancsnokság mellett természetesen fenntartotta a JNA úgynevezett alternatív főhadiszállásokat a boszniai Crna Rijeka/ Han Pjesak közelében. Atomtámadás esetén a parancsnokságot a boszniai Konjity (Konjic) város „Zlatar” hegyeiben rejtőző (Atomska Ratna Komanda ARK”) 20-30[21]. kilótonna robbanás ellen kialakított, 350 fő befogadására képes bunker-objektumba helyezték át. Háború esetére további védett álcázott nagyméretű objektumokat, bunkereket működtettet a JNA belgrádi „Topcider/Karas” bázison, a belgrádi „Marsalat” bázison, a zágrábi „Tkalciceva” bázison, a szlovéniai „Gotenica” bázison, a horvátországi Biokovo hegységben lévő „Kuk” (Donja Brela) bázison, a boszniai Gorazsdéban lévő hegyi „Bukulja” bázison, a szlovéniai „Bled” bázison, a boszniai „Brdo kod Kranja” bázison, a boszniai „Bugojno” bázison, a szerbiai „Karadjordjevo” bázison, a horvátországi Brijun szigeteki bázison, belgrádi bázison, a horvátországi Szplit közelében lévő „Zrnovica” haditengerészeti bázison, a szerbiai „Strazevica” légibázison, a boszniai Jahorina hegységben (légierő fő irányító központ), a boszniai Bihács „Zeljava” légibázison. A JNA több mint 37 „földalatti „bázissal rendelkezett, ebből öt légibázis volt. Bázisok: három Szlovéniában, öt Horvátországban, hét Szerbiában, három Montenegróban, kettő Macedóniában és a legtöbb tizenhét Boszniában.

 A JNA tiszti karnak személyi állományában 63,2 % szerb, 3,6 %, jugoszláv, 6,2 % montenegrói (crna gorac), 6,3 % macedón, 2,4 % muzulmán, 12,6 % horvát, 2,8 % szlovén, 0,7 % magyar, 0,6 % albán, 1,6 % egyéb nemzetiségi parancsnok látott el szolgálatot.

A JNA főparancsnoki tisztségét 1989. szeptember 29-től egészen 1992. február 27-ig Blagoje Adzsity (Adzic) vezérezredes látta el, aki miután váltotta Veljkó Kadijevity (Veljko Kadijevic) generálist a védelmi miniszteri székben, átadta a JNA vezetését Zsivota Pánity (Zivota Panic) vezérezredesnek. Pánity egészen a JNA megszűnéséig[22] az az 1992. május 20-ig volt a haderő főparancsnoka.[23]

 

Az „SSNO” honvédelmi minisztérium alá, annak irányításával az alábbi erők tartoztak;  gárdista motorizált dandár (Beograd- Batajnica)[24], 63. ejtőernyős dandár (Nis), a pancsevói (Pancevo) speciális erők, műszaki ezred (Beograd), „Zvezdara” 316. könnyű légvédelmi tüzér ezred (Beograd), a szpliti (Split) „Divulja” bázison állomásozó elektronikai felderítő és elektronikai felderítést, lehallgatást elhárító központ (EI , PED), a Velika Buna település közelében állomásozó elektronikai felderítő és elhárító központ (EI , PED), elektronikai elhárító zászlóalj (Titovo Uzice), elektronikai felderítő zászlóalj (Prokuplje), elektronikai felderítő zászlóalj (Skopje), elektronikai felderítő zászlóalj (Batajnica), elektronikai felderítő zászlóalj (Titograd), 63. partizán brigád (Beograd-Zvezdara), 81. partizán brigád (Mala Mostanica- Velika Mostanica), 335. ezred irányítás, vezetés (Gornji Milanovac[25]), 351. ezred irányítás, vezetés (Sarajevo), 368. ezred irányítás, vezetés (Titovo Uzice), 391. ezred irányítás, vezetés (Beograd), 398. ezred irányítás, vezetés (Lukavica), 282. katonai rendész zászlóalj (Beograd), 58. gépjárműves zászlóalj (Beograd), 46. támogató motorizált ezred (Sarajevo), 608. hátországi támogató kiképző bázis és haditechnikai ellátó bázis  (Beograd), CAOP (Beograd), számviteli központ (Beograd), operatív technikai központ (Beograd), 120. kriptográfiai központ (Beograd), központi 160. állomás vezetés (Beograd), központi 212. állomás vezetés (Beograd),  224. elektronikai felderítő központ (Batajnica), katonai- műszaki, mérnöki létesítmény kezelő intézmény (Beli Potok, Kraljevo, Hadzici, Zagreb, Solin), közigazgatási- technikai ügyek szolgálata (Beograd), katonai dokumentációs és információs központ (Beograd), polgárvédelem (Zemun), kiképző ,továbbképző központ, a belgrádi műszaki zászlóalj, katonai hírszerzés, katonai elhárítás (Kontra Obavestajna Sluzba „KOS” Beograd), őrezred (Beograd-Topcider),

 

 

 

A JNA

 

Szárazföldi

 

HADEREJE 1990-

 

1991.

 

(Kopnena vojska)

 

(KoV)


 

A JNA (KoV) PÁNCÉLOS,

 

MOTORIZÁLT ÉS MECHANIZÁLT

 

ERŐI

 

kov.jpg

 

 

Az 1990.években a JNA közel 3109 db. tankkal rendelkezett, melyet különböző harci formációkban helyezett el. Ezen tankok közt a legmodernebb változat mellett a régi típusok is ott voltak, T-34, M-47 . A tankok mellett 1822 db. páncélozott gyalogságot szállító harci jármű, úgynevezett „transzporter” (OT) és páncélozott harci jármű (BVP), becenevén „labud” (hattyú) is jelen volt. . Békeidőben 1148.db. tank és 1013 db. OT és BVP állt szolgálatra készen. Jugoszláviát 5. katonai körzet alkotta. A 80-as évek második felében a SFRJ erőit reformizálták a „Jedinistvo” terv alapján illeték. A divíziókból, melyeket taktikai- operatív egységek alkottak, kialakítottak egy hadtesteken alapuló erőt, melyben gárdista brigádok kaptak helyet. Kivételt képeztek a „könnyű partizán divíziók„ és az 1. gyalogos- mechanizált gárdista divízió (1.pgmd) valamint a 3. mechanizált brigád. A 2. gyalogos- mechanizált gárdista divízió erőiből megalakították a 32. számú hadtestet, mely Varazsdin (Varazdin) horvát Dráva menti városban állomásozott. A harckocsizó zászlóalj és páncélos ezred egységéhez hozzáadták a gyalogos ezredet és mechanizált brigádot alkottak. A páncélos brigádok közvetlen a katonai körzetparancsnokság irányítása alatt álltak, megerősítve a hadtestet. A mechanizált brigádok a hadtestekben, vagy a gárdista mechanizált divíziókban foglaltak helyet. A páncélos erők nagy része mint „ B” műveleti erők beosztást kapott. Az öt katonai körzetben „A” főerők „B” főerők és „R” tartalék erők kaptak helyet. A tartalék „R” erők közé a 4. páncélos brigád (okbr), 265. mechanizált brigád (mbr), 31. mechanizált brigád (mbr) tartozott. Az „A” főerőhöz egyetlen egy egység ,az 32. mechanizált brigád tartozott.

JNA páncélos, mechanizált és motorizált egységei:

-pgmbr – gyalogos mechanizált gárdista brigád

-mbr – mechanizált brigád

-pmbr – gyalogos mechanizált  brigád

-okbr – harckocsizó (tankos) brigád

-mtbr –motorizált brigád

- pmtbr- gyalogos motorizált brigád

 1. gyalogos mechanizált  gárdista divízió:

A divíziót három gárdista dandár, avagy brigád alkotta. Az 1. dandár az 1. katonai körzet (VO) 1. vegyes diverziós belgrádi (Beograd) parancsnokság alá volt rendelve, mint „B” besorolású harcoló erő. A 2. dandár szintén a  az 1. katonai körzet (VO) alá tartozott, de az 1. vegyes diverziós valjevói (Valjevo) parancsnokság alá volt rendelve, mint „B” besorolású harcoló erő. A 3. dandár szintén a  az 1. katonai körzet (VO) alá tartozott, de az 1. vegyes diverziós pozsareváci (Pozarevac) parancsnokság alá volt rendelve, mint „B” besorolású harcoló erő.

Páncélos, harckocsizó dandárok:

A JNA harckocsizó erőit  dandár, avagy brigád szintű erők alkották. Az 1. harckocsizó brigád a zágrábi (Zagreb) 5. katonai körzet (VO) alá tartozott és a szlovéniai 14. vrhnikai (Vrhnika) hadtest alá volt rendelve, mint „B” besorolású harcoló alakulat.  A 4. harckocsizó brigád a zágrábi (Zagreb) 5. katonai körzet (VO) alá tartozott és a horvátországi 10. jasztrebárszkói (Jastrebarsko) hadtest alá volt rendelve, mint „B” besorolású harcoló alakulat.  A 329. harckocsizó brigád a belgrádi (Beograd) 1. katonai körzet (VO) alá tartozott és a boszniai 5. bánya lukai  (Banja Luka) hadtest alá volt rendelve, mint „B” besorolású harcoló alakulat.  A 252. harckocsizó brigád a belgrádi 1. katonai körzet (VO) alá tartozott és a szerbiai 24. kraljevói (Kraljevo) hadtest alá volt rendelve, mint „B” besorolású harcoló alakulat. A 211. harckocsizó brigád a szkopjei (Skopje) 3. katonai körzet (VO) alá tartozott és a szerbiai 21. nisi (Nis) hadtest alá volt rendelve, mint „B” besorolású harcoló alakulat. A 243. harckocsizó brigád a szkopjei (Skopje) 3. katonai körzet (VO) alá tartozott és a makedóniai 41. szkopjei hadtest alá volt rendelve, mint „B” besorolású harcoló alakulat. A páncélos brigádok három harckocsizó és egy mechanizált zászlóaljból álltak. Összesen 104 tank és 61 páncélozott szállító és harci jármű (OT, BVP) . Az „A” besorolású páncélos zászlóalj békeidőben két harckocsizó század alkotta. Háborús helyzetben az „A” zászlóaljakat megerősítették egy tankos századdal. Egy század három harckocsizó szakaszból állt. A páncélos brigád az alábbiakból ált össze: parancsnok, parancsnoki kar, három páncélos zászlóalj, egy mechanizált zászlóalj, vegyes tüzér divízió, vegyes tüzér-rakétás divízió PVO, műszaki zászlóalj, támogató-ellátó logisztikai zászlóalj, felderítő csapat, rádiós csapat, atom és vegyvédelmi ABHO szakasz, katonai rendész szakasz. Harci helyzetbe a páncélos brigád 3411 katona alkotta és tiszt irányította.

Mechanizált  brigádok:

A JNA mechanizált erőit  dandár, avagy brigád szintű erők alkották. A dugó szelói (Dugo Selo) 31. mechanizált brigád a zágrábi (Zagreb) 5. katonai körzet (VO) alá tartozott és a horvátországi varazsdini (Varazdin) 32. hadtest alá volt rendelve. A 31. mechanizált brigád a dugo szelói (Dugo Selo) laktanyában állomásozott, mint „R” tartalékos besorolású harcoló alakulat. A 32. mechanizált brigád a zágrábi (Zagreb) 5. katonai körzet (VO) alá tartozott és a horvátországi varazsdini (Varazdin) 32. hadtest alá volt rendelve. A 32. mechanizált brigád varazsdini laktanyában állomásozott, mint „A” besorolású harcoló alakulat. A 265. mechanizált brigád a zágrábi (Zagreb) 5. katonai körzet (VO) alá tartozott és a horvátországi varazsdini (Varazdin) 32. hadtest alá volt rendelve. A 265. mechanizált brigád a bjelovári (Bjelovar) laktanyában állomásozott, mint „A” besorolású harcoló alakulat. A 12. gyalogos mechanizált brigád a belgrádi (Beograd) 1. katonai körzet (VO) alá tartozott és a boszniai tuzlai (Tuzla) 17. hadtest alá volt rendelve. A 12. gyalogos mechanizált brigád a horvátországi eszéki (Osijek) laktanyában állomásozott, mint „A” besorolású harcoló alakulat. Az 53. mechanizált brigád a belgrádi (Beograd) 1. katonai körzet (VO) alá tartozott és az újvidéki (Novi Sad) 12. hadtest alá volt rendelve. A 453. mechanizált brigád a szerbiai vajdasági szremszka mitroviai  (Sremska Mitrovica) laktanyában állomásozott, mint „A” besorolású harcoló alakulat. A 36. mechanizált brigád a belgrádi (Beograd) 1. katonai körzet (VO) alá tartozott és az újvidéki (Novi Sad) 12. hadtest alá volt rendelve. A 36. mechanizált brigád a szerbiai szabadkai (Subotica) laktanyában állomásozott, mint „A” besorolású harcoló alakulat. Az 51. mechanizált brigád a belgrádi (Beograd) 1. katonai körzet (VO) alá tartozott és az újvidéki (Novi Sad) 12. hadtest alá volt rendelve. Az 51. mechanizált brigád a szerbiai pancsevói (Pancevo) laktanyában állomásozott, mint „A” besorolású harcoló alakulat. A 15. mechanizált brigád a szkopjei (Skopje) 3. katonai körzet (VO) alá tartozott és a pristinai (Pristina) 52. hadtest alá volt rendelve. A 15. mechanizált brigád a koszovói pristinai (Pristina) laktanyában állomásozott, mint „A” besorolású harcoló alakulat.

Motorizált brigádok:

A JNA minden gépesített motorizált (mtbr) brigádjához be volt sorolva egy harckocsizó zászlóalja (okb). Az OS SFRJ ötéves tervezetében (1990-1995) szerepelt még nyolc motorizált brigád megalakítása, mindegyik két harckocsizó zászlóaljjal kiegészítve. A terv szerint: 8. motorizált brigád (Karlovac), 49. motorizált brigád (Sarajevo), 125. motorizált brigád (Titova Mitrovica), 140. motorizált brigád (Zagreb), 195. motorizált brigád (Maribor), 228. motorizált brigád (Postojna), 592. motorizált brigád (Kumanovo). Ezeket a nyolcvanas évek végére, a kilencvenes évek elejére megalakították. A motorizált brigád formációt két harckocsizó és két motorizált zászlóalj alkotta. Összesen 83 tank és 82 OT/BVP. Későbbiekben a 83 tankból 63 marad. A brigád motorizált zászlóalja, motorizált és harckocsizó századból állt. Általában egy tankos század és két motorizált század alkotta. Három motorizált század tartalékot képezett "R" besorolású brigádokban. A teljes motorizált brigád az alábbiakból állt: parancsnok, parancsnoki kar, két harckocsizó zászlóalj, két motorizált zászlóalj, vegyes tüzér divízió, vegyes tüzér-rakétás divízió PVO, vegyes tüzér divízió PO, műszaki zászlóalj, támogató-ellátó –logisztikai zászlóalj, felderítő csapat, rádiós csapat, atom és vegyvédelmi ABHO szakasz, katonai rendész szakasz. Harci helyzetbe a motorizált brigád 3838 katona alkotta és tiszt irányította. A motorizált erőket az alábbi haditechnikai park képezte[26]. Páncélozott harci járművek JNA: nyolcvanhárom darab T-55 tank, három PT-76 tank, nyolcvankét BVP páncélozott harci jármű, páncélozott gyalogság szállítására alkalmas harci jármű „M-80 és M-60”, három páncélozott felderítő harci jármű (BRDM), öt TZI-55 tank, négy hídász TNM-55 tank, hét parancsnoki BTR-50. Tüzérség: tizenkét önjáró löveg (haubica 122.mm. 2S1), hat nagy-hatótávolságú 128.mm-es rakétavető „Plamen” M-63,   tizenkét 120.mm-es aknavető M-74, hat „MTLB” és „BTR-50” parancsnoki páncélozott harci jármű. Légvédelem: tizenkét önjáró légvédelmi 57.mm-es „ZIS-57” önjáró löveg, hat „lanszer” rendszerű önjáró „Strela 1M” légvédelmi rakéta,  három parancsnoki jármű. Páncélosok elleni „tankvadász” erő: tizenkét önjáró 90.mm-es „M-36” löveg, hat páncélosok elleni „9k11 M-83” rakétával ellátott harci jármű.[27]

 

TERÜLETVÉDELMI ERŐK

Teritorijalna Odbrana (TO)


to.png

 A JNA részét képezték a szövetségi irányítás alatt álló, de háború, harci helyzet esetén a JNA katonai körzeti parancsnokságok alá tartozó úgynevezett Területvédelmi Erők (Teritorijalna Obrana „TO”) . A TO erőket 1969-ben alakították meg a tartalékos és mozgósítható polgári lakosság köréből. A területvédelmi erők műveleti területeiken raktározták felszerelésüket, fegyverzetüket, melyek nem voltak valami modernek. A partizán hagyományokat követve háború esetén „gerilla” harcmodorra voltak képezve, mint tartalékos gyalogsági erők, a helyi szövetségi köztársaság TO parancsnokai irányítása alatt, melyek szerb nemzetiségű katonai összekötők révén közvetlen kapcsolódtak a JNA-hoz. A területvédelmi erők személyi állományát az adott tagköztársaság a helyi önkéntesi alkották Szerbia, Horvátország, Bosznia, Szlovénia, Montenegró (Crna Gora), Macedónia területén. A területvédelem (TO) tagköztársasági és két tartományi parancsnokságai alá járási, körzeti és városi törzsek tartoztak. A törzs irányította a zóna törzseket (operatív zónák „OZ”). A zóna törzsek (ZnSTO) alá alakulatok tartoztak. A TO erők feladata volt az 1977-es „nemzetvédelmi” doktrína alapján a JNA erők hátországi támogatása, háború esetén az elfoglalt területek biztosítása, hátországi támogatás végrehajtása. Az TO erők úgynevezett területi és mobilizált, manőverezhető alakulatok alkották, illetve járási, körzeti vegyes különítmények, osztagok. A vegyes alakulatok –mely a TO erők 80 %-át tette ki-  a csoport formációtól a zászlóalj és osztag (gyalogos, diverzáns, diverzáns ellenes, műszaki, légvédelmi, felderítő, közlekedési, kiképzési, támogató- logisztikai, rendészeti) formációkig terjedtek ki.  A manőverezhető alakulatok –mely a TO erők 20%-át tette ki- dandár és divízió formációkból, harcoló csoportból „BG”, osztag csoportból, brigád csoportból, operatív csoportból állt.  1990. évre a területi és manőverező alakulatok partizán alakulatokká rendeződtek, melyeket tüzér divízió és dandár, brigád, taktikai csoport, légi raj, hajózó flottilla formációk alkottak.  Létrejöttek a partizán alakulatokat kiszolgáló és segítő „támogató” alakulatok, melyek mindamellett, hogy a brigádokat és más partizán alakulatokat támogattak, ellátták a parancsnokságok védelmét, katonai objektumok védelmét. Jugoszlávia területén több mint 860 000 fős területvédelmi erő[28] működött szervezetten, szövetségi tagköztársaságok területén.

                                                          

1990-1991. évre a JNA területvédelmét alkotó szocialista tagállamok és szerbiai tag államhoz tartozó két tartomány (Vajdaság és Koszovó) több százezer főre duzzadta: szlovén tagállam 110 000 fő, horvát tagállam 230 000 fő, boszniai és hercegovinai tagállam 270 000 fő, crna gorai tagállam 40 000 fő, macedóniai tagállam 60 000 fő, szerb tagállam 300 000 fő és a tagállamhoz tartozó két tartomány, Vajdaság 60 000 fő és Koszovó 30 000 fő.

Az 1990-91-es években a függetlenedni és a jugoszláv közösségből kilépni szándékozó szlovén és horvát tagköztársaságok politikája végett a JNA vezérkara 1990. május 14-től a két tagállam és boszniai tagállam TO raktárjainak kiürítése mellett döntött. A TO raktárak fegyverzetét a JNA katonai objektumaiba kívánták beszállítani, ezzel azt megakadályozni, hogy a szlovének és horvátok egy esetleges katonai konfliktus kialakulása során felfegyverezzék magukat. A JNA számára problémát jelentett a TO raktárak kiürítése, hiszen 1991-re polgárháborús helyzet állt elő és a helyi területvédelmi erők saját nemzetállamuk függetlensége mellett álltak ki, így „fellázadtak„ a JNA ellen. Szlovéniában a közel 70 000 fős területvédelmi erőt a helyi szlovén lakosság önkéntesei alkották, kevés volt a szerb vagy más nemzetiségű. Így a szlovénok jelentős erőt vonhattak be saját önálló területvédelmi erőikben, mely már a független szlovén államot képviselte. Szlovéniához hasonlóan Horvátországban is, majd Boszniában szintén végbement a JNA területvédelmi erők átalakulása, mely során már a saját függetlenedő államukat képviselték szemben az agresszornak tekintet JNA-val. Ez alól kivételt képeztek a szerb TO csoportok[29], melyek hűek maradtak a JNA-hoz és a későbbiekben ezen szerb TO csoportok alkották a horvátországi és boszniai önálló szerb „mini államok” haderejét. Bár a JNA megpróbálta a TO erők készleteit kivonni és összegyűjteni, de így is jelentős mennyiségben állt rendelkezésre a már saját nemzeti oldalukon álló szlovén, horvát és boszniai muszlin TO erőknek. Az SFRJ fegyveres erejének (OS) vezérkari törzse 1990, február 01-től áprilisig a tagköztársasági és két tartományi TO törzsek fegyverzeti felszerelését a JNA hátországi bázisaira vonta be, de egy része a szlovén és horvát nemzeti ellenállási mozgalmak kezébe maradt. Május 15-től a JNA megkezdte akcióját, mellyel a TO fegyverzeti raktárak azonnali kiürítésére irányult. A JNA jugoszláviai TO objektumok 54%-ban (785 raktár és objektum) sikeresen ellenőrzése alá vonta a hadianyagokat, viszont több mint 46%-ban nem tudta ellenőrzés alá vonni (elsősorban szlovéniai és horvát tagköztársaságban).[30]

                                                      

HADI KÉSZENLÉT

1990-1991.

 

Jugoszláviában tekintettel a soknemzetiségű „szövetségi” államra, elkerülhetetlen volt egyes nemzetiségeken belül radikalizálódó csoportok szakadár törekvéseinek megjelenése[31]. Már a hetvenes nyolcvanas években is történtek nemzeti „villongások”, melyekre az állam a hadsereget vetette be a rendfenntartásra. A helyzet a nyolcvanas években a koszovói albánok esetében egyre fokozódott, így a JNA jelentős erőt állomásoztatott Jugoszlávia dél- szerbiai részén és a makedón tagköztársaságban. A gazdasági válsággal párosuló fokozatos széthullása Jugoszláviának a horvát és szlovén, majd bosnyák függetlenedési törekvések egyre fokozódó kiéleződését eredményezte 1990-re. Az ezerkilencszázas évek elejére a Jugoszláv Néphadsereg a kialakuló válsághelyzetre tekintettel a „békebeli” hadrendi formációkat folyamatosan „hadiállapoti” készültségi fokozatba töltötte fel és készítette fel az esetleges „polgárháborús” helyzetre. Ez a gépesített erők összevonását és háborús helyzetben történő hatékony bevetését irányozta elő. A haderők „békebeli” hadrendi besorolása (státusz) módosult „ aktív” hadra fogható, azonnal bevethető „A” szintre. 


1 Proletár (gyalogos) Gárdista Divíziók 1990-1991.-megalakultak 1988-ban-:

- 1. gyalogos mechanizált gárdista brigád, 1. VO katonai körzet –„A” státusz- (Beograd)-

-2 gyalogos mechanizált gárdista brigád, 1. VO katonai körzet –„A” státusz- (Valjevo)   

-3. gyalogos mechanizált gárdista brigád, 1. VO katonai körzet –„A” státusz- (Pozarevac)  

 

Páncélos Brigádok

1990:

-1. páncélos, harckocsizó brigád-5. VO katonai körzet –„B” státusz- (Vrhnika)-14. hadtest

-4. páncélos brigád-5. VO katonai körzet –„B” státusz- (Jastrebarsko)-10. hadtest

-329. páncélos brigád-1. VO katonai körzet –„B” státusz- (Banja Luka)-5. hadtest

-252. páncélos brigád-1. VO katonai körzet –„B” státusz- (Kraljevo)-

 -211. páncélos brigád-3. VO katonai körzet –„B” státusz- (Nis)-

-243. páncélos brigád-3. VO katonai körzet –„B” státusz- (Skopje)-

 

1991:

-1. páncélos, harckocsizó brigád-5. VO katonai körzet –„A” státusz- (Vrhnika)-14. hadtest

-4. páncélos brigád-5. VO katonai körzet –„A” státusz- (Jastrebarsko)-10. hadtest

-329. páncélos brigád-1. VO katonai körzet –„A” státusz- (Banja Luka)-5. hadtest

-252. páncélos brigád-1. VO katonai körzet –„A” státusz- (Kraljevo)-

 -211. páncélos brigád-3. VO katonai körzet –„A” státusz- (Nis)-[32]

-243. páncélos brigád-3. VO katonai körzet –„A” státusz- (Skopje)-

 

Gépesített Brigádok[33]

 

1990.:

-31. mechanizált brigád-5. VO katonai körzet-„R” státusz- (Dugo Selo)-32 hadtest. Megalakult 1984/85-ben.

-32. mechanizált brigád -5. VO katonai körzet-„A” státusz- (Varazdin)-32 hadtest. Megalakult 1984/85-ben.

-265. mechanizált brigád -5. VO katonai körzet-„B” státusz- (Bjelovar)-32. hadtest. Megalakult 1984/85-ben.

-12. gyalogos- mechanizált brigád -1. VO katonai körzet-„A” státusz- (Osijek)-17 hadtest. Megalakult 1973-ban.

-453. mechanizált brigád -1. VO katonai körzet-„B” státusz -(Sremska Mitrovica)-12 hadtest. Megalakult 1988-ban.

-36. mechanizált brigád -1. VO katonai körzet-„A” státusz- (Subotica)-12 hadtest. Megalakult 1970-ben.

-51. mechanizált brigád -1. VO katonai körzet-„B” státusz- (Pancevo)-12 hadtest. Megalakult 1970-ben.

-15. gyalogos- mechanizált brigád -3. VO katonai körzet-„A” státusz- (Pristina)-52 hadtest.[34] Megalakult 1988-ban.

 

1991.:

 

-31. mechanizált brigád-5. VO katonai körzet-„R” státusz- (Dugo Selo)-32 hadtest

-32. mechanizált brigád -5. VO katonai körzet-„A” státusz- (Varazdin)-32 hadtest

-265. mechanizált brigád -5. VO katonai körzet-„A” státusz- (Bjelovar)-32.hadtest

-12. mechanizált brigád -1. VO katonai körzet-„A” státusz- (Osijek)-17 hadtest

-453. mechanizált brigád -1. VO katonai körzet-„A” státusz -(Sremska Mitrovica)-12 hadtest

-36. mechanizált brigád -1. VO katonai körzet-„A” státusz- (Subotica)-12 hadtest

-51. mechanizált brigád -1. VO katonai körzet-„A” státusz- (Pancevo)-12 hadtest

-15. mechanizált brigád -3. VO katonai körzet-„A” státusz- (Pristina)-52 hadtest

Hegyivadász brigád:

-345.hegyivadász brigád[35] (Kranj) „B” kategóriájú
 

Hegyvidéki brigád:
-6. hegyvidéki brigád (brbr) „B” státusz (Delnice)
-19. hegyvidéki brigád (brbr) „B” státusz (Pozega)
-57. hegyvidéki brigád (brbr) „B”  státusz (Pljevlja)
-179. hegyvidéki brigád (brbr) „R” státusz (Niksic)
-216. hegyvidéki brigád (brbr) „R” státusz (Han Pjesak)
-261. hegyvidéki brigád (brbr) „R” státusz (Cacak)
-428. hegyvidéki brigád (brbr) „R” státusz (Travnik)

Gyalogos brigádok 1990.: húsz gyalogos dandár, melyből két „A”, tíz „B” és nyolc „R” kategóriájú volt.

Gyalogos ezredek 1990.: tizenhét gyalogos ezred, ebből öt „B” és  tizenkét „R” státusz volt. 

 Divíziók 1990.: öt divízió, ebből három „B” és két „R” státusz volt.

 

Motorizált brigád 1990.: harminckét motorizált brigád (mtbr), ebből négy „A”, huszonegy „B” és - hét „R” státusz (kategóriájú) volt. A 6. motorizált dandárt négy gyalogos zászlóalj alkotta. A 221. és 10. motorizált brigád 1990. évben egy mechanizált zászlóaljjal egészültek ki.

 

Motorizált ezred 1990.: egy motorizált ezred (mtp) “R” kategóriájú volt.

 

Tengerész- gyalogos brigád 1990: két tengerész- gyalogos brigád (mompbr) „B” kategóriájú volt.

 

Tengerész- gyalogos ezred 1990.: egy tengerész- gyalogos ezred “R” kategóriájú volt.

 

Gyalogos gárdista motorizált brigád 1990.: egy brigád “A” kategóriájú volt.

 

- hat kiegészítő, támogató ezred (pdp)“R” osztályú (státusz, kategórija)

- tizennégy oktató bázis (ntc)

                      ebből egy „A” és tizenhárom „R” osztályú,

- egy tüzér-rakétás brigád (arbr) „B” osztályú

- hat vegyes tüzér brigád (mabr) „B” osztályú

- húsz vegyes tüzér ezred (map),

                   ebből tizenhét „B” és három „R” osztályú,

- öt vegyes páncélelhárító tüzér brigád (mpoabr) “B” ,

- huszonegy vegyes páncélelhárító tüzér ezred (mpoap),

                  ebből tizenkettő „B” és kilenc „R” osztályú,

- huszonöt műszakista ezred (inzp)

                ebből tizenhárom „B” osztályú és tizenkettő „R” osztályú

- négy biológia- vegyi-nukleáris támadás elhárító 

                                 ezred (pABKO) “A” osztályú

- hat közepes hatótávolságú önjáró rakétás ezred (ssrp PZO) “A” osztályú

- tizenkilenc könnyű tüzér ezred (lap PZO)

                          ebből kilenc “A”, hét “B” és három “R” osztályú

- nyolc ezred szintű vezetési parancsnokság (pv) „A” osztályú;

- tizenkilenc katonai rendész zászlóalj (bVP)

                           ebből nyolc “A”, nyolc “B” és három “R” osztályú;

- nyolc diverzáns osztag (div. odred)

                         ebből öt “A”, kettő “B” és egy “R” osztályú;

- harminchárom határ-rendész egység “A” osztályú;

- két határőr zászlóalj (grb) “A” osztályú

- tizenöt kiegészítő, támogató zászlóalj (bdp)“R” osztályú;

- támogató hegyivadász zászlóalj (bdpln)“R” osztály;

- tíz ágyús páncélosok elleni tüzér divízió (tpoad) “R” osztályú;

- négy önjáró páncélosok elleni tüzér divízió (spoad) “R” osztályú;

- tizenegy hídász- műszaki (pontonos) zászlóalj (pontb)

                                  ebből kettő “A”, négy “B” és öt “R” osztályú;

- huszonnégy zászlóalj vezetési parancsnokság (bv)

                                 ebből tizennégy “A”, nyolc “B” és kettő “R” osztályú;

 - négy elektronikus felderítő zászlóalj “A” osztályú;

- elektronikus felderítést elhárító zászlóalj (bEI) “A” osztályú;

-  két központi elektronikus felderítő és megfigyelő központ (EIO) “A” osztályú;

-  könnyű légvédelmi tüzér divízió (lad PZO) “R” osztályú

 

A 3. VO katonai körzetben létrehozták az „A” osztályú erőket:

- 15. mechanizált brigád- (Pristina)

                -1. és 2. páncélos „A” zászlóalj,

                   1. és 2. mechanizált zászlóalj 

- 4. motorizált brigád- „A” páncélos zászlóalj

- 39. gyalogos brigád- „A” páncélos zászlóalj

- 84. gyalogos brigád-„A” páncélos zászlóalj

- 125. mechanizált brigád- (Pec)- „A” páncélos zászlóalj

- 549. mechanizált brigád- (Prizren)- „A” páncélos zászlóalj

További „B” osztályú erők alakultak meg:

- 211. harckocsizó (páncélos) brigád- (Nis)- 1.és 2.”A” páncélos és 3.páncélos tartalék zászlóalj, valamint mechanizált zászlóalj tartalék egység

- 243. harckocsizó (páncélos) brigád- (Skopje)- 1.és 2.”A” páncélos és 3.páncélos tartalék zászlóalj, valamint mechanizált zászlóalj tartalékos egység

- 2. motorizált brigád- páncélos tartalék zászlóalj

- 9. mechanizált brigád-1. páncélos „A” zászlóalj, 2. páncélos tartalék zászlóalj

- 212. mechanizált brigád-1. páncélos „A” zászlóalj,

                                     2. páncélos tartalék zászlóalj

További tartalékos „R” erők voltak:

-87. mechanizált brigád-1. páncélos „A” zászlóalj, 2. páncélos tartalék zászlóalj

- 805. gyalogos brigád-1. páncélos tartalék zászlóalj

Partizán divíziók, brigádok 1990-1991.:

1990. év elején huszonhárom „R” kategóriájú divízió  , hetvenkettő „R” kategóriájú partizán brigád volt a JNA haderejében, mely 1991-re az alábbiak szerint alakult:

- a 2. hadtestben:

-3. partizán divízió (Bar): 7. partizán brigád (Kolasin), 10. partizán brigád (Podgorica),

- az 5. hadtestben:

- 10. partizán divízió (Prijedor): 6. partizán brigád (Prijedor), 11. partizán brigád,

-13. partizán divízió,

-40. partizán divízió (Pozega): 4. partizán brigád (Nasice), 5. partizán brigád (Pozega).

- 10. hadtestben:

-7. partizán divízió: 17. partizán brigád (Petrinja),

-33. partizán divízió (Dugo Selo).

- 12. hadtestben:

-45. partizán divízió (Valjevo): partizán brigád, partizán zászlóalj, 18. partizán brigád (Ruma), 14. partizán brigád (Vojvodina „Vajdaság”)

- 13. hadtestben:

-35. partizán divízió (Gospic): 1. partizán brigád (Gospic), 4. partizán brigád (Karlovac- Rijeka),

-43. partizán divízió (Rijeka): 3. partizán brigád (Rijeka), 36. partizán brigád (Rijeka),

-8. partizán divízió (Karlovac)- ezen divízió 1990. évben feloszlott-.

- 14. hadtestben:

-1. partizán brigád (Bohinjska Bela)- önálló dandár-,

-15. partizán divízió (Novo Mesto): 5. partizán brigád (Ljubljana), 14. partizán brigád (Novo Mesto), 25. partizán brigád (Ribnica),

-30. partizán divízió (Vrhnika): 13. partizán brigád (Postojna), 19. partizán brigád (Ajdovscina), 21. partizán brigád (Vrhnika).

- 17. hadtestben:

-11. partizán divízió (Doboj): partizán brigád, partizán brigád,

-38. partizán divízió (Brcko- Bjeljina): partizán brigád, partizán brigád.

- 21. hadtestben:

-47. partizán divízió (Leskovac): partizán brigád, partizán brigád.

- 24. hadtestben:

 

-20. partizán divízió (Kragujevac): partizán brigád, partizán brigád.

- 31. hadtestben:

- 29. partizán divízió (Ptuj): 4. partizán brigád (Ptuj), 11. partizán brigád (S. Bistrica), 27. partizán brigád (Ptuj).

- 32. hadtestben:

-28. partizán divízió (Bjelovar): 1. partizán brigád (Bjelovar), 21. partizán brigád (Daruvar),

-33. partizán divízió (Dugo Selo): 5. partizán brigád (Krizevci), 6. partizán brigád (Varazdin).

- 37. hadtestben:

-46. partizán divízió (Cacak),

-51. partizán divízió (Nova Varos).

- partizán brigád

- 41. hadtestben:

- 41. partizán divízió: partizán brigád, partizán brigád.

- 42. hadtestben:

-50. partizán divízió: partizán brigád, partizán brigád,

- partizán divízió: partizán brigád, partizán brigád.

-52. hadtestben:

- 54. partizán divízió: partizán brigád, partizán brigád.

- haditengerészetben (VPO) az 5. szektorában :

- 43. partizán divízió: 2. partizán brigád (Pula), 4. partizán brigád (Pazin).

1995. év végére előirányzott szolgálati formák, struktúra a JNA szárazföldi erők kötelékében:

- egy mechanizált „A” osztályú divízió

- tizennyolc partizán divízió „R” osztályú

- negyven partizán brigád „R” osztályú

- hét gyalogos brigád „R” osztályú

- öt hegyvidéki brigád ebből egy „B” és négy „R” osztályú

- egy hegyivadász brigád „B” osztályú

- harminckilenc mechanizált brigád,

                  ebből hét „A” , egy „B” és harmincegy „R” osztályú

- egy tengerész –gyalogos brigád „R” osztályú

- gyalogos gárdista motorizált brigád „A” osztályú

- három tartalék ezred „R” osztályú

- hét katonai oktatási központ ebből egy „A” és hat „R” osztályú

- hat harckocsizó brigád „A” osztályú

- tizenhét motorizált brigád,

                         ebből tizenöt „A” és kettő „R” osztályú

- egy tüzér-rakétás brigád „B” osztályú

- hat vegyes tüzér brigád,

                          ebből három „A” és három „R” osztályú

- tizenkilenc vegyes tüzér ezred,

                      ebből négy „A” ,egy „B” és tizennégy „R” osztályú

- nyolc vegyes páncélosok elleni tüzér brigád (dandár szintű) ezred,

                         ebből kettő „A”, kettő ”B” és négy „R” osztályú

- tizenhét vegyes páncélosok elleni tüzér ezred,

                         ebből egy „A” ,egy „B” és tizenöt „R” osztályú

- három műszaki brigád „B” osztályú

- tizenhét műszaki ezred,

                          ebből kettő „B” és tizenöt „R” osztályú

- három vegyvédelmi ABKO ezred,

                           ebből egy „A” , kettő „R” osztályú

- hat közepes önjáró rakétás ezred (légvédelem- PZO) „A” osztályú

- húsz könnyű tüzér ezred PZO,

                       ebből nyolc „A” ,négy „B” és nyolc „R” osztályú

- egy „A” osztályú brigád (dandár) szintű kapcsolattartó parancsnokág 

- öt „A” osztályú ezred szintű kapcsolattartó parancsnokság

- „A” osztályú folyami flottilla

- tizenkilenc katonai rendész zászlóalj,

                        ebből nyolc „A” , egy „B” és tíz „R” osztályú

- három diverzáns osztag „A” osztályú

- harminchárom határőr zászlóalj „A” osztályú

- kilenc támogató tartalék „R” osztályú zászlóalj

- egy támogató hegyivadász zászlóalj „A” osztályú

- két ágyús páncélosok elleni tüzér divízió „R” osztályú

- két műszaki zászlóalj „A” osztályú

- tizenegy hídépítő zászlóalj,

                       ebből három „A”, kettő „B” és hat „R” osztályú

- kettő vegyvédelmi ABKO zászlóalj „A” osztályú

- tizenhét összeköttetést zászlóaljak közt biztosító parancsnokság,

                          ebből kilenc „A”, három „B” és öt „R” osztályú

- öt elektronikus felderítő és megfigyelő központ „A” osztályú

 

 

AZ ÍRÁS MÁR A BLOGGON IS:

https://horvatorszaghaboruja1991.blogspot.com/

 

FELHASZNÁLÁS ESETÉ KÉRJÜK FACEBOOK OLDALUNKON VAGY E-MAILBEN A MEGKERESÉST A JÓVÁHAGYÁSHOZ- KÖSZÖNÖM 

https://www.facebook.com/groups/1661385440810107/

https://www.facebook.com/

Forrás:

- Davor Marijan: Jugoslavenska narodna armija

- Davor Marijan: “Jedinstvo” – Posljednji ustroj JNA

- Davor Marijan: Od konflikta do rata primjer Jugoslavenske narodne armije

-www.srpskioklop.paluba.info/jna/1987-1991.htm

- http://hcz-zu.hr/1986-1991-brojno-stanje-formacija-naoruzanje-i-oprema-jna-prije-pocetka-domovinskog-rata/

-Wikipedia

- The Military Balance, The International Institute for Strategic Sudies

- Marijan Davor, Slom Titove armije, JNA i raspad Jugoslavije 1987 – 1992, Golden marketing – Tehnicka knjiga, Zagreb, 2008

- http://hrvatski-domoljub.forumhr.com/t47-dokumenti-o-pokusaju-rusenja-hrvatske-drzave

- Davor Marijan: Rukovođenje i komandovanje Oružanim snagama SFRJ

- Davor MARIJAN, Smrt oklopne brigade

- Milisav Sekulic: Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala, NIDDA,Verlag GmbH, Bad Vilbel, 1997.

- http://povijest.net/raspad-socijalisticke-federativne-republike-jugoslavije-4/

- Prikaz novogradiskog bojista u dnevnom tisku u jesen 1991.godine Diplomski rad

-Martin Spegelj: Sjecanja Vojnika, http: // documents. tips/ documents/ martin- spegelj- sjecanja- vojnika.html

-'Zapovjedni vrh JNA; siječanj 1990. – svibanj 1992.' (Ministarstvo obrane RH, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata», Zagreb, 2010.)

http://www.srpskioklop.paluba.info/

http://www.mycity-military.com/Artiljerija-municija-i-protivoklopna-sredstva/Artiljerijske-jedinice-JNA-formacije-i-naoruzanje.html

http://www.lib.utexas.edu/maps/topo/former_yugoslavia/

http://www.kartografija.ba/v3/php/menu/karte/tk/tk50/tk50.php

http://www.paluba.info/smf/index.php#12

http://jna-sfrj.forum-aktiv.com/t1387-pjesadija

http://forum.krstarica.com/showthread.php/596129-RAT-U-HRVATSKOJ-U-SLIKAMA-

IISS, The Military Balance 1990-1991, London, 1990

Weyers Flottentaschenbuch 1990/91 / Warships of the World, Koblenz, 1990

Davor Marijan: „Jedinstvo“ - poslednji ustroj JNA, Zagreb, 2003

Davor Marijan: Smrt oklopne brigade - prilozi za istrazivanje rata za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, Zagreb/Sarajevo, 2002

Bojan B. Dimitrijevic: Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo 1942-1992, Beograd, 2006

Simeon Kovacevic, Zdenko Matijascic, Josip Petrovic: Vojnoindustrijski kompleks SFRJ, Zagreb, 2006

Simeon Kovacevic, Zdenko Matijascic, Josip Petrovic: Nastavno-obrazovni resursi i kapaciteti JNA, Zagreb, 2006

Ivica Hrastovic: Zauzimanje vojarni JNA u Varazdin i predaja 32. varazdinskog korpusa JNA, Zagreb, 2006

Dunja Melcic (Hrsg.), Der Jugoslawien-Krieg. Handbuch zu Vorgeschichte, Verlauf und Konsequenzen, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage, Wiesbaden, 2007

Jugoslavenska narodna armija - vaznija obiljezja: Davor Marijan

Dokazni predmet br. 431; ERN teksta na b/h/s-u 0152-7773-0152-7777, Naredženje pukovnika Slobodana \ordževića za napad na Ličku Jasenicu – Saborsko - Sertić Poljanu - Kuselj – Fontanu, 7. novembar 1991.

  Dokazni predmet br. 432; ERN teksta na b/h/s-u 0200-9444-0200-9445, Naredženje za formiranje 2. TG, @ivota Avramović, 23. oktobar 1991.

  Dokazni predmet br. 433; ERN teksta na b/h/s-u 0202-9343-0202-9344, Naredženje general-pukovnika @ivote Avramovića za formiranje 3. OG, 10. novembar 1991. godine.

  Dokazni predmet br. 434; ERN teksta na b/h/s-u 0203-2589-0203-2591, Naredženje str. pov. br. 695-1023, general-potpukovnik Vladimir Banjanin, 20. novembar 1991. godine.

  Dokazni predmet 435; ERN teksta na b/h/s-u 0201-2027-0201-2028; eng. 0201-2026-0201-2026, Dopis br. 2-110/91 koji je Maljković uputio Ražnatoviću, 25. novembar 1991.

  Dokazni predmet br. 436, ERN teksta na b/h/s-u 0201-1628-0201-1628; ERN eng. 0201-1627-0201-1627, Naredženje br. 100-233, Komanda 1. Operativne grupe JNA, 19. oktobar 1991.

Dokazni predmet br. 429; ERN teksta na b/h/s-u 0051-8824-0051-8825, Naredženje 5. korpusa JNA br. 37-226, Angažovanje i sadejstvo sa jedinicama TO, Momir Talić, 31. oktobar 1991. godine.

  Dokazni predmet br. 430; ERN teksta na b/h/s-u 0109-9990-0109-9995; eng. ET 0109-9990-0109-9995, Naredba i plan napada na Saborsko od 12. novembra 1991.

Dokazni predmet br. 517; ERN teksta na b/h/s-u 0060-6845-0060-6849; eng. 0060-6850-0060-6853, Naredba br. 51-1, Premeštanje snaga i sredstava s teritorije Republike Slovenije, SSNO, 25. jul 1991.

http://forum.klix.ba/jna-1941-1992-t138733s25.html

https://www.mycity-military.com/Vojske-sveta-baze-i-objekti/Vojni-objekti-bivse-SFRJ-Google-Earth_7.html

IISS, The Military Balance 1990-1991, London, 1990

Weyers Flottentaschenbuch 1990/91 / Warships of the World, Koblenz, 1990

Davor Marijan: „Jedinstvo“ - poslednji ustroj JNA, Zagreb, 2003

Davor Marijan: Smrt oklopne brigade - prilozi za istrazivanje rata za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, Zagreb/Sarajevo, 2002

Bojan B. Dimitrijevic: Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo 1942-1992, Beograd, 2006

Simeon Kovacevic, Zdenko Matijascic, Josip Petrovic: Vojnoindustrijski kompleks SFRJ, Zagreb, 2006

Simeon Kovacevic, Zdenko Matijascic, Josip Petrovic: Nastavno-obrazovni resursi i kapaciteti JNA, Zagreb, 2006

Ivica Hrastovic: Zauzimanje vojarni JNA u Varazdin i predaja 32. varazdinskog korpusa JNA, Zagreb, 2006

Dunja Melcic (Hrsg.), Der Jugoslawien-Krieg. Handbuch zu Vorgeschichte, Verlauf und Konsequenzen, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage, Wiesbaden, 2007

 

 

A TÉMÁT A 3. RÉSSZEL FOLYTATJUK, MELYBEN A JNA 1. KATONAI KÖRZETÉT MUTATOM BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Mindezeket az ONO, nemzetvédelmi doktrína határozta meg. http: // vuksfrj. se /istorija /JNA/ sastav % 20jna. html

[2]http://vuksfrj.se/istorija/JNA/sastav%20jna.html

[3] Josip Broz Tito

[4] http://vuksfrj.se/istorija/JNA/sastav%20jna.html

[5] USA által gyártott harckocsi, tank. forrás: Wikipedia

[6] Szovjet gyártású tank. forrás: Wikipedia

[7] http://vuksfrj.se/istorija/JNA/sastav%20jna.html

[8] http://vuksfrj.se/istorija/JNA/sastav%20jna.html

[9] http: // www. tank- net. com/ forums/ index. php ?showtopic= 23296& page= 5, ttp:// elektron. tmf. bg. ac. rs/ user/ bojan/JNA%20OOB.pdf

[10] Legnagyobb hajógyár a „Kraljevica” volt. http://vuksfrj.se/istorija/JNA/sastav%20jna.html

[11] http://vuksfrj.se/istorija/JNA/sastav%20jna.html

[12] 1962.11.24. http://vuksfrj.se/istorija/JNA/sastav%20jna.html

[13] a szerző bejegyezése az alábbi weboldalon: https://wolfline.eoldal.hu/

[14] A tagállamok közti etnikai feszültség képen tüntetések sorozata ingatja meg a szövetségi kommunista hatalmat Belgrádban (Beograd). A koszovói albánok önállósági igényeik kifejezése végett tüntetésbe kezdenek, mely felerősíti a szerb nacionalista eszmék térnyerését. A nacionalista eszmék a tagállamokban és tartományokban felerősödtek, és folyamatosan szivárogtak be a politikába. Az ideológiai és társadalmi problémák 1989-1990. évre elérték csúcspontjukat. A szövetségen belül felerősödő nacionalista törekvések révén, a „pánszerb” eszmék előre törő terjedése és uralma a tagköztársaságokban  feszültséget eredményezett. Folyamatos albán tüntetések és feszültség jellemezte a légkört. A Szlobodan Milosevity vezette szövetségi hatalom erőszakkal lépett fel az albán tüntetőkkel, nem gyengítette más tag köztársaság bizalmát Belgráddal szemben. A szerző bejegyezése az alábbi weboldalon: https://wolfline.eoldal.hu/

[15] a szerző bejegyezése az alábbi weboldalon: https://wolfline.eoldal.hu/

[16] 1986-ban a Szerb Kommunista Szövetség elnökévé választotta Szlobodan Milosevityet (Slobodan Milosevic), aki 1987-es központi bizottsági ülésen a szerb nacionalizmus és a szövetségi hatalom teljes birtoklása mellett döntött. Ezzel újabb tüntetés hullám indult meg az autonóm tartomány koszovói albánok körében, akik az Albániához való csatlakozásuk kinyilvánításával gerjesztették a puskaporos hangulatot. Bár a szerb szövetségi hatalom tett látszólagos engedményeket az albánoknak, azok a Szerbiából való kiválás és a szövetségen belüli az önálló Koszovó tagköztársasági státuszt akarták megvalósítani. A szövetségi államon belüli, gazdaságilag jobban álló tagköztársaságok, Szlovénia, Horvátország, fokozatosan távolodtak el a belgrádi vezetéstől. A szerb szövetségi hatalom tisztában volt azzal, hogy Jugoszlávia éléstárát jelentő két tagállam nem válhat ki, azoknak továbbra is el kell látni a gyengébb gazdasággal rendelkező Montenegro, Makedónia, Bosznia tagállamait. A szerző bejegyezése az alábbi weboldalon: https://wolfline.eoldal.hu/

[17] A horvát fegyveres erők és a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) közt folyó háború első szakaszát, mely az 1990. tavaszi választásoktól az 1992. január 3-i Szarajevóban (Sarajevo) megkötött tűzszüneti megállapodás zárt le, három periódusra bonthatjuk.  1990. május közepétől, a horvát HDZ párt győzelmével és a horvát területvédelmi erők felfegyverkezésével folytatódó időszakkal kezdődött a Horvátország –JNA közti háborús első periódusa. Ezen periódus 1991. márciusig tartott a nyugat-szlavóniai Pakrác (Pakrac) városban kitört horvát-szerb fegyveres incidensig. A második periódus az 1991. márciusi „pakráci” incidenstől tartott a JNA Baranya, és a dalmáciai Kijevo falu elleni katonai műveletéig, 1991. augusztusig. A harmadik periódus 1991. szeptembertől tartott az 1992. január 3-i szarajevói tűzszüneti megállapodásig. A tűzszüneti megállapodást követően nemzetközi nyomásra a Jugoszláv Néphadsereg a nemzetközi békefenntartók közreműködésében állapodik meg a Európai Tanáccsal, az ENSZ-szel. A nemzetközi békefenntartók horvátországi missziójának megvalósulása érdekében a nemzetközi békéltető szervezetek a JNA horvátországi kivonását kezdeményezte. 1992. év elejétől egészen nyár elejéig megtörténik a JNA erők horvátországi kivonása, de helyét átveszi a JNA által támogatott a horvátországi szerbek által létrehozott fegyveres erő (Vojska Republika Srpska „VRSK”). Ettől kezdve hivatalosan Horvátország már a megalakuló helyi szerb fegyveres erőkkel állt hadba.

[18] A szövetségi hatalom kijelentette, hogy akkor járul hozzá a horvátok kilépéséhez, ha a horvátországi szerbek lakta területekre nem tart igényt a horvát vezetés. Ezzel a horvátok nem értettek egyet, főleg azért sem, mert a szerbek a területi határokat az un. „Seselj vonalon”[4] húzták meg, Virovitica- Karlovac-Karlobag irányába. A szerző bejegyezése az alábbi weboldalon: https://wolfline.eoldal.hu/

[19] http://jugiliks2.com/index_htm_files/vinko%2026..pdf

[20]A védelmi miniszter pozíciót 1988-1992.január 8. között Veljkó Kadijevity (Veljko Kadijevic) generális, 1992. február 27-től 1992. május 08-ig pedig Blagoje Adzsity (Adzic) vezérezredes töltötte be. forrás:Davor Domazet-Loso: Hrvatski Domovinski rat: 1991. - 1995. ;

[21] Konjic (Titov bunker ARC D-0) és hadi üzemanyag raktár, kaszárnya „Celebici”, objektum "Bradina 2" Konjic.

[22] A JNA 1992. májusától megszűnt, az az átalakult, mely során a horvátországi hadműveleti erőiből létrejött a horvátországi szerb „Krajina” köztársaság hadereje (VRSK), a boszniaiból a boszniai szerb haderő (VRS) a szerbiai, montenegrói erőkből, pedig a szerbiai és montenegrói hadsereg (Vojska Jugoslavija „2006-tól szerb hadsereg”).

[23] forrás:Davor Domazet-Loso: Hrvatski Domovinski rat: 1991. - 1995.

[24] egy harckocsizó zászlóalj, két motorizált zászlóalj, védelmi zászlóalj, két katonai rendész zászlóalj, melyből egy antiterrorista alakulat volt, egy könnyű légvédelmi zászlóalj, egy logisztikai zászlóalj, összesen 4000 katona tartozott.

[25] „Takovo” katonai komplexum Gornji Milanovac

[27] http://www.srpskioklop.paluba.info/jna/u_ratu.htm 

[28] A Bosznia és Hercegovina szövetségi köztársaság állandó, aktív TO személyi állománya: 1300 fő volt. parancsnokság 500 fő, kilenc regionális TO erők személyi állománya 450 fő, százkilenc helyi TO erők személyi állománya 260 fő, huszonhat TO brigád személyi állománya 1800 fő, tizenhárom TO egység 112 fő, huszonkilenc TO egység 537 fő, hatvanhét TO egység 497 fő, öt légvédelmi csoport TO 330 fő, nyolc TO brigád 140 fő, kilenc könnyű aknavetős üteg TO. Mozgósítható összes személyi állomány 130500 az 1991. évekre.

[29] A TO erők brigádokat alkottak az 1990-1991. évekre a szerb önkéntesek köréből. A brigádok támogatták a JNA erőket. A TO brigádok parancsnokságból, felderítő szakaszból, szakaszvezetésből, katonai rendész szakaszból, három zászlóaljból, könnyű aknavetős 120.mm-es tüzér ütegből, vegyes páncélosok elleni tüzér ütegből, könnyű rakétás légvédelmi szakaszból, tűzszerész- műszaki szakaszból és logisztikai századból álltak. A dandár, brigád 1420 katonából állt, 515 automata puskával, 579 félautomata puskával, 84 mesterlövész puskával,  320 különböző maroklőfegyverrel, 88 géppuskával, 82 „Zolja” vállról indítható rakéta vetővel, 43 „Osa” vállról indítható rakéta vetővel, 18 aknavetővel 60.mm-es, 18 aknavetővel 82.mm-es, 6 aknavetővel 120.mm-es, 10 hátrasiklás nélküli „BST” 82.mm-es ágyúval, 4 „Maljutka” lanszer páncéltörő rakétával, 4 légvédelmi 20.mm-es ágyúval és 3 „Strijela” légvédelmi rakétával volt felszerelve. A TO brigád zászlóalja parancsnokságból, raj vezetésből, három TO századból, 82. mm-es aknavetős szakaszból, logisztikai szakaszból állt. A zászlóaljat  354 katona alkotta, ellátva 125 automata puskával, 148 félautomata puskával, 27 mesterlövész puskával, 84 különböző maroklőfegyverrel, 27 géppuskával, 26 „Zolja” vállról indítható rakéta vetővel, 13 „Osa” vállról indítható rakéta vetővel, 6 aknavetővel 60.mm-es, 6 aknavetővel 82.mm-es, 2 hátrasiklás nélküli „BST” 82.mm-es ágyúval. Boszniában a JNA az alábbi szerb TO erőket alkalmazta: 7. „krajiska” partizán brigád (Banja Luka), 15. „krajiska” partizán brigád (Banja Luka), 1. „tuzlanska” partizán brigád (Tuzla), 2. „tuzlanska” partizán brigád (Tuzla), 25. „istocno-bosanska” partizán brigád (Lukavac), 13. „srednjobosanska” partizán brigád (Bugojno),  4. „sarajevska” partizán brigád (Ilidza),  5. „sarajevska” partizán brigád (Novo Sarajevo), 6. „sarajevska” partizán brigád (Vogosa).

[30] DAVOR MARIJAN, Sudionici i osnovne značajke rata u Hrvatskoj 1990.-1991.

[31] „Horvát tavasz 1972-ben, forrás: http: / / www. prominoritate. hu/ folyoiratok/ 2012/ ProMino 12-2-05-Lukacsb. pdf, bosnyák függetlenedési törekvések Alija Izetbegovics vezetésével, forrás:   https:// hu. wikipedia.org/ wiki/Alija_Izetbegovi%C4%87, koszovói albánok függetlenedési törekvései a nyolcvanas években,, forrás: http:/ /toriblog. blog. hu/ 2008/ 02 /28/ a_szerb_alban_konfliktus_tortenelmi_hattere, http://www.balkancenter.hu/pdf/koszovo02.pdf

[32] Főparancsnokság, katonai rendész szakasz, őr- védelmi század, felderítő század, műszaki zászlóalj, nukleáris- vegyi és biológiai támadás elleni szakasz, könnyű légvédelmi tüzér csoport, vegyes páncélosok elleni tüzér csoport, tüzér csoport (tizennyolc 105.mm-es vagy 122.mm-es ágyúval ellátva), két motorizált zászlóalj, egy mechanizált és harckocsizó (páncélos) zászlóalj, logisztikai zászlóalj. 

[33] A mechanizált dandárok struktúráját általában az alábbi formák képezték: főparancsnokság, katonai rendész szakasz, őr- védelmi század, felderítő század, műszaki zászlóalj, nukleáris- vegyi és biológiai támadás elleni szakasz, könnyű légvédelmi tüzér csoport, vegyes páncélosok elleni tüzér csoport, tüzér csoport (tizennyolc 105.mm-es vagy 122.mm-es ágyúval ellátva), két motorizált zászlóalj, egy mechanizált és harckocsizó (páncélos) zászlóalj, logisztikai zászlóalj. Ami eltért esetleg a mechanizált dandáresetében az a motorizált, mechanizált és páncélos zászlóaljak számának variációja.   

[34] http://www.srpskioklop.paluba.info/jna/1987-1991.htm

[35] Főparancsnokság, szakaszparancsnokság, őr- védelmi század, felderítő század, nukleáris- vegyi és biológiai támadás elleni szakasz, katonai rendész század, öt alpinista zászlóalj, tüzér csoport (105.mm-es ágyukkal ellátva) ,vegyes páncélosok elleni tüzér csoport, könnyű légvédelmi tüzér csoport, műszaki zászlóalj, logisztikai zászlóalj, állatgyógyászati zászlóalj.