Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HORVÁTORSZÁGI HADSZINTEREK - KELET-SZLAVÓNIA 1991 (1.RÉSZ)

2013.05.28

 

Kelet-Szlavónia

Kelet-Szlavónia Horvátország éléskamrája. Mezőgazdasági területeinek köszönhetőleg fontos ellátó bázisa az országnak. Horvátország keleti részén található ,magába foglalja a Baranya háromszöget (Drávaszög), Nyugat –Szeremséget , Dunamentét. Északról Magyaroszág ,keletről Szerbia, délről a horvátországi Posavina tájegység és Bosznia , nyugatról a horvátországi Nyugat –Szlavónia határolja. Kelet-Szlavónia lakossága jórészt horvát ,de Osijek –től délre és Vukovar környékén több szerb és pár magyar település található. A Drávaszög jelentős része magyarlakta falvakból áll.

1991.évek


1991. január 11. A Vinkovci város közelében lévő Sidski Banovci –ban a szerb nacionalista erők titkos tanácsülést tartottak Szlavónia és Baranya sorsáról. Január 17-én Mokrica szlovén településen ,a szlovén és horvát delegáció megbeszélést tartottak a közös együtt működésről és védelmi feladatokról. Január 23.
A JNA ultimátumot intézett a nemzeti védelemben részt vevő horvát erőknek a fegyverletételre.

Január 25-én Beograd-ban megbeszélések zajlottak a horvátok és a szerbek közt ,többek közt a horvát rendőrségről.
Január 31-én Zagreb –ban general Martin Spegelj egykori horvát származású JNA katonatiszt a horvát katonai műveletek irányítójaként vállalt szerepet.
Április 2-án a szerb lázadók felállították első barikádjaikat Kelet-Szlavóniában, ahol Osijek –Dalj és Vukovar- Vinkovci közti utakon létesítettek akadályokat. Brsadina és Borovo Selo-nál a szerb terroristák rálőttek több úton közlekedőre. Az utóbbi településre Szerbiából önkéntes szerb radikális nacionalisták érkeztek ,és Vojislav Seselj csetnik vajda vezetésével ülést tartottak..
Április 15-én a Borovo Selo-i ülésen felszólalt Vojislav Seselj, Milan Paroski Stanko Cvijan. A téma Szlavónia és Baranya sorsa, valamint a nagy szerb célok .
Április 21-én fenti szerb csetnik vezetők Jagodnjak településen Baranyában szerb lakosok előtt a „Nagy Szerb” célokról beszéltek. Kijelentették az új határt Virovitica, Karlovac, Karlobag!
A szerb barikádokon lévő szerbek több helyen tűzet nyitottak utazókra, és aláaknázták Dalj és Borovo Selo közötti területeket.
Május 2-án Borovo Selo-ban szerb terroristák meggyilkoltak 12. horvát rendőrt és 21 személyt megsebesítettek.
Május 4-én a horvátok nyilvánosságra hozták a Borovo-i mészárlás áldozatainak nevét:
Vinkovci településről - Ivan Vucic, Otok-ról- Luka Crnkovic Zoran Grasic, Tovarnika-ból Marinko Petrusic, Nijemci-ből -Antun Grbavic, Novi Jankovci-ból Mladen Saric, Nustar-ból Stipan Bosnjak és Zdenko Perica, Ivankovo-ból Zeljko Hrala és Janko Covic, Jarmina-ból Josip Curea és Zupanja-ból Mladen Catic.

Május 19. Horvátországban népszavazással döntöttek az önálló horvát állam létrehozásáról, ez egyben a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságból történő kiválás is jelentette. A Drávaszögben 67 szavazóhelyen, szavazati joggal rendelkező 41 267 személy közül 27 337-en szavaztak 66%arány. A horvát állam függetlensége mellett 24 390 (89,20 százalék), ellene 2527 (8,25%) szavaztak, amíg 690 (2,52%) szavazólap érvénytelen volt.
Június 19. A szerb hadsereg és lázadó szerbek erőteljes tűz alá vették a 748 lakosú kelet-szlavóniai magyar falut, Kórógyot. A falu polgármestere, Kell József megszervezi a falu védelmét, bár az első perctől világos a számukra, hogy egy támadás esetén a túlerővel szemben vajmi keveset tehetnek. Ezért készül terv a lakosság evakuálására is.

Június 26. Zagreb-ban és Ljubljana-ban kikiáltották a Szlovén Köztársaság és a Horvát Köztársaság függetlenségét. Az esti órákban a Jugoszláv Néphadsereg harci gépei megjelentek a két főváros felett.

Június 27. Palaca szerb faluból egész éjszaka lőtték a kelet-szlavóniai Laslovo/Szentlászlót. A falu lakosai kísérletet tettek a település védelmének megszervezésére.

1991. július 1-én a szerb támadás következtében meghal Josip Reihl Kir helyi horvát rendőr.

Július harmadikán 60 tankból és páncélozott harci járművekből álló páncélos oszlop indult meg Beograd-ból Horvátország felé. Egy része a JNA hadoszlopnak Baranja (Baranya ) háromszög térségébe ért .
Július 3. A hosszú hónapok óta a szerb—horvát határ mentén felsorakoztatott jugoszláv páncélos egységek délután három órakor a Batina-i (kiskõszegi) hídon át bevonultak a Drávaszög területére. A mintegy 30 páncélos és 15 teherautó alkotta menetoszlop végigvonult Zmajevac/Vörösmarton, Suza/Csúzán és Knezevi Vinogradi/Hercegszõlõsön, majd Beli Manastir/Pélmonostor irányába indultak tovább. Helyi értesülések szerint a különböző gyárak és cégek tehergépkocsiijai a Vajdaságban mozgósított tartalékosokat szállították. Eközben Kelet-Szlavóniában folyamatossá váltak az összecsapások a szerb szabadcsapatok, valamint a horvát rendőri alakulatok és a nemzeti gárda egységei között.
Ezen napon Vukovar-ban a szerb lázadó erők meggyilkolnak két horvát katonát.
Másnap a szerb félkatonai miliciják Borovo Naselja-ban megtámadták a településen lévő horvát katonai és rendőri erőket. Meghalt 10 civil és tíz megsérült a támadás következtében. A ZNG egységei a támadást leverik és kikergették a szerb lázadókat a településről. A horvátok kialakítják védelmi állásaikat, mely vonal ne változott egészen 1991. november közepéig. Akkor beavatkozott a JNA erői ,mely során a horvát megsemmisítettek egy tankot .Ez volt az első JNA tank melyet kilőttek Horvátország területén a horvát erők.

1991. július 6.-án a horvát rendőrök fegyveres tűzharc során megöltek 13. szerb lázadót, válaszul a Borovo Naselja-i szerb támadásra.

Másnap 7-én a JNA megkezdte offenzíváját és a Batina-i hídon bevonulnak Baranja területére, a művelet egészen 10-ig tartott. A hadműveletüket azzal magyarázták, hogy úgynevezett tamponzónát hozzanak létre a térségben, hogy elejét vegyék a horvát és szerb helyi lakosok közti összetűzéseknek. Ez persze csak ürügy volt a bevonulásra , hiszen a háború kezdetétől fogva a szerb lázadó egységeket támogatták.
Ezen a napon a szerb lázadók Silas és Bobota-ból megtámadták Celije falut,nem messze Vukovar-tól, ahonnan 200 lakost elűztek, majd gránát támadást intéztek a településre. A támadás során jelentős anyagi kár keletkezett , több lakóépület kiégett ,megsemmisült.
7-én a ZNG és MUP erői megkísérelték helyreállítani a rendet Tenja településen, mely során sikerült a csetnik egységeket kiűzni .Az akciónak a JNA beavatkozása „mint békítő erő” vetett véget.
1991.július 8-án a JNA támadást intézett Ilok településen egy horvát járőregység ellen. A támadásban a horvát rendőrök gépkocsija megrongálódott egy szolgálatos rendőr meghalt a többiek megsérültek.
Másnap 9-én a szerb lázadók megtámadják Aljmas és Ilok településeket.

Július 13-án a JNA repülőgépei Djergaj településen rakétatámadást intézett a horvát állások ellen.
15-én szerb lázadók Silas-ból gránát támadást intéztek a magyar kisebbség által lakott Korod (Kórogy) település ellen. A helyi civilek megszervezték a falu védelmét, de későbbi JNA támadás ellen kénytelenek voltak elhagyni a településüket és Magyarországra menekültek.

Július 19-én Mirkovac-i szerb lázadók támadást intéztek Vinkovci ellen. A városban három civil –köztük egy gyermek- megsérült.20-án Vukovar helyi szerb lakói elhagyták a várost.

Július 22-én Vinkovci, Stari Jankovci és Novi Cakovci –ban a szerb támadásban meghal 23. ZNG és MUP horvát harcos és civil. A JNA harci repülőgépei rakétákkal támadta a Novi Cakovaci ZNG állásokat, mely során három horvát katona meghalt.
Ezen a napon megszűnik a vasútközlekedés Zagreb és Beograd vonalon .

Július 24-én Osijek városban a JNA-tól dezertált 85 katona . Vinkovci-ban tűzharc során meghalt két ZNG katona és egy koszovói származású JNA katonatiszt ,akik civilbe volt.
Másnap a JNA tüzérségi támadást intézett az Erdut-i rendőri poligon ellen , Osijek térésgében. Kilenc rendőr meghalt 17 pedig megsebesült a támadás során. Ezen napon Vinkovci-ban a NA-ból 82 katona dezertált.

Július 27-én Osijek városban a bázisaikból az utcára gördültek a JNA páncélos egységei.
Ezen napon a JNA gránátozta Ilok települést, ahol négy ZNG-s megsebesült.
A Tigrisek brigád katonája Zoltan Hadrava kilőtte az első JNA tankot Horvátország területén.
A szerb lázadók tüzérségi támadást intéztek Nustar és Ceric ellen.

Másnap a szerb félkatonai egységek tüzérsége támadta Vukovart.
Következő nap ,29-én Vojvodina(Vajdaság)-ból aknavető támadást intéznek a szerbek Vukovar ellen. A támadásban ketten halnak meg. Szerb lázadók bombatámadást hajtottak végre a Beli Manastir-i horvát rendőrállomás ellen.
A JNA Dunai Folyami Flottilája megkezdte Erdut lövetését. Ennek során megsemmisült, megrongálódott a Erdut-i erőd és kulturális emlékhely.

Július 30-án az Ilok-i „fennsíkon” megjelent 50 JNA tank.
Július végén a kelet-szlavóniai háborús területekről , valamint az elpusztított Celije és Tenja horvát falvakból tömegesen érkeznek a menekültek Osijek/Eszékre és a város környékére. A Tenja-t elfoglaló csetnikek folyamatosan lövik Osijek-et külső városrészeit.

1991. augusztus 1. Ezer horvát civil érkezett Aljmas,Dalj, Erdut településekről Osijek-re, akik a szerb lázadók elől menekültek el otthonukból. Akiknek nem sikerült elmenekülni azokat a szerbek kivégezték. Közel kétszáz szerb bombatalálat éri Vukovar-t és Borovo Naselj településeket.

 

 

 


Másnap Ilok-ból és a környező településekről kitelepítették a nőket és gyerekeket. Augusztus 3-án csetnikek ellopták azon öt autóbuszt ,mellyel Dalj ,Erdut, Aljmas településekről akarták elszállítani a horvát civil lakosokat.7-én szerb tűzérségi támadás érte Beli Manastir-t, valamint szerbek civil objektumokat lőttek Vukovar-ban és Borovo Naselj-ban.

Augusztus 8-án a JNA harci repülői megsértik a Magyarország légterét,és déli területre berepülnek.11-én fogolycsere történt a két fél közt, tíz szerb önkéntesért tíz horvát rendőrt és civilt cserélt ki egymással a két fél.

Másnap szerb lázadók Sarvas településen rálőnek egy orvosokból álló csoportra. 13-án Orolika-ból a szerbek elhurcolnak Szerbiába 18. horvátot, akik ellenszegültek a szerb katonáknak.

Közben Vukovar –t a JNA folyami flottilái lőtték, mialatt tüzérségi támadást zúdítottak Osijek és Beli Manastir-ra.

Augusztus 16-án a Beograd-i bűnözőként elhíresült , Interpol által is jól ismert Zeljko Raznatovics „Arkan” ,saját verbuvált milicijájával (Arkan tigrisei egység) elfoglalta Stara Tenja-t.Másnap Stjepan Penic horvát újságíró meggyilkolt horvát civilekre talál Dalj-ban.

Augusztus 19-én a JNA harci repülőgépei megtámadják Osijek-et ,ahol két asszony meghalt a támadás következtében. Súlyos rongálási károk keletkeztek az Osijek-i katedrálon és ipari zóna épületeiben.

Augusztus 21-én JNA tüzérségi támadást intézett Osijek ellen. Rengeteg volt a sebesült .
23-án ismét megsértik a magyar légteret a JNA harci repülőgépei.
Másnap Borovo Naselj –nél egyik ZNG katona lelőtt egy JNA harci repülőgépet, mely éppen a térségben hajtott végre támadó feladatot. Az eseményt heves tűzharc követte Vukovar-nál.

Augusztus 25. A kelet-szlavóniai magyar falu, Kórógy több mint kilencszáz fõs lakossága az agressziót elkövető szerb katonaság és a velük felvonuló szabadcsapatok előretörése következtében elhagyja a falut. Polgármesterük Kell József vezetésével a falu lakosainak jelentős része ideiglenesen magyarországi (siklósi és harkányi) menekülttáborokba kerül

26-án a JNA repülői kazettás bombákkal lőtte Vukovar-t és egész nap tartó gyalogsági támadást hajtottak végre a horvát állások ellen.

29-én Vukovar védelmével a horvát vezetés megbízta a professzionális katonai képzettséggel rendelkező Mila Dedakovica „Jastreba” –et.
Ezen a napon a horvátok ,néhány katona és civil kénytelen a szerb túlerővel szemben feladni Sotin települést .
JNA tankok elfoglalják Vucedol –t.

1991. szeptember 2. EU misszió érkezett Beograd-ba Van den Broeka vezetésével és egyezményt írnak alá nemzetközi megfigyelők alkalmazásáról és tűzszünetről. A dokumentumot a horvát részről Stipe Mesic írta alá. Sajnos ennek ellenére Vukovar-on tovább folytatódtak a harcok

Másnap 3-án a JNA tüzérségi támadást intézett Osijek ellen, ahol 14. személy meghalt ,28 pedig megsebesült. Egész nap gránátozták a szerb erők Vinkovci-t , a csetnikek támaszpontjáról Mirkovac-ból.

Ezen napon a JNA és szerb lázadók megtámadták Bilje falut és tovább folytatják Vukovar támadását.

Szeptember 4. A szerb erők befejezettnek tekintik a Drávaszög "felszabadítását", ami a fegyveres megszállás kiteljesedését jelenti. A több mint három hónapig tartó katonai akció nem járt oly hatalmas pusztítással, mint Kelet-Szlavónia esetében, a helybéliek ugyanis nem tanúsítottak semmilyen ellenállást.

Szeptember 4-én a JNA vezérkara megszervezi a Vukovar elleni teljes offenzívát .
6-án szerb gránát támadás érte az Osijek-i sv.Petra templomot.
Másnap Vinkovci körzetében lévő Tordinac-i horvát erők visszaverték a JNA és szerb félkatonai erők támadását. A falu még május 2-án félig körbevette a szerb haderő.

Szeptember 10-én JNA tüzérségi támadást intézet Osijek ellen, mely során a városban megrongálódott egy óvoda, és a Ferences rendi egyház épület.
12-én a szerbek közel 500 tüzérségi lövedéket lőttek ki Vinkovci-ra. A város JNA laktanyájának szerb parancsnoka kapetan Djordevica ultimátumot intézett a horvát erőkhöz. Kijelentette , hogy Vinkovci-t a földel teszi egyenlővé.

Szeptember 9-10. A Horvát Köztársaság Kivándorlásügyi Minisztériumának küldöttsége Pécsett és Mohácson megbeszéléseket folytattak a városi önkormányzat képviselőivel, lévén, hogy e két város területén mintegy 30 000 horvátországi menekült tartózkodik. Az elhelyezési gondok megvitatása mellett szó volt a menekült gyerekek oktatásának megszervezéséről is

Másnap Vukovar-ban a Borovo-i gyár JNA támadása során meghal kilenc civil személy.

A horvátok megkezdték Osijek és Vinkovci városokban lévő JNA objektumok,laktanyák megszerzését. 15-én a szerbek tüzérségi támadást intéztek az Osijek-i kórház ellen, ahol négy személy meghalt a támadásban. Vinkovci-ban a támadások során megrongálódott a város több barokk stílusú épülte, és a kórház,mely 400 méterre volt a szerb állásoktól (Mirkovac).

Szeptember 16-án a JNA átadta a horvátoknak az Osijek-i a Dom JNA épületét.A horvátok az akció során 10 db. JNA tankot megsemmisítenek, megrongálnak. A szerbek ennek ellenére tovább lötték a városi kórház épületét.17-én a horvát erők Osijek-en elfoglalták a JNA laktanyáját A JNA kivonta komplett fegyverzetét ,különösen a poligon „C” katonai bázisról.

Ezen JNA erők elvonulásuk után ,Vukovar elleni offenzívába vezényelték.

18-án a horvát erők Djakovo –ban elfoglalták a JNA két laktanyáját és a Dom JNA épületét. 20-án a szerbek megtámadták Tovarnik-ot . A horvátoknak sikerült megállítani a Beograd-ból Sid-en keresztül érkező 10 000 fős JNA konvojt, mely két nap múlva megkezdte Ilaca támadását.

21-én JNA harci repülőgépei támadták Opatovac-ot , ahol saját egységeikre mérték a támadást,mely következtébe 120 katona meghalt és többen megsebesültek.
23-án Franjo Tudman találkozott a JNA generalisával Karijevic-vel ,és aláírták a két fél közti tűzszünetet. Ennek ellenére a szerbek továbbra is támadták a horvát településeket falvakat Kelet-Szlavóia és Nyugat-Szeremség területén.
24-én Vinkovci központját támadás érte . A támadásban kazettás bombát, foszfor bombát és kémiai gáz fegyvert is bevetettek a szerbek..

26-án a JNA vezetése ultimátumot intézett a Lovas ,28-án Bapska ellen.

Szeptember 30-án a JNA és szerb lázadó erők megszállták Sotin-t és elfogták a település horvát védőit.

1991. október 1. A szerbek elfoglalták Marince települést , ahonnan megkezdték az összehangolt támadást a JNA Novi Sad-i és Tuzla-i csapataival,melyek Szerbia irányából érkeztek meg Vukovar-hoz..
Másnap a szerbek megszállták Ceric-et.
3-án a szerbek megtámadták Nustar-t ,mely nem vezetett sikerre . A Vinkovci-i horvát erők sikerrel állták a támadást.
4-én a JNA tankokkal támadást intézett Vukovar ellen, mely során a horvátok megsemmisítenek 100 tankot és 150 páncélozott szállító járművet. Meghalt 4200 JNA katona és szerb lázadó ,közel 8000 megsebesültek.
Ez idő alatt JNA egységek megtámadták Sarengrad és Bapska településeket .

Október 05-én ismét megpróbálták a szerbek elfoglalni Nustar-t ,de nem sikerült. Öt tankot és négy páncélozott szállító járművet vesztettek el. A Nustar-i horvát védők a háború szimbólummá váltak hősies ellenállásuk miatt.

Október 6. A baranyai szerb katonai közigazgatás lezárta az egyetlen még szabad határátkelőt Magyarország felé. Az udvari határállomás, és az oda vezető út elaknásításával a Drávaszögben maradt lakosok kizárólag Szerbia felé a Bezdan-i hídon át közlekedhettek. Ezzel létrejött egy katonailag ellenőrzött zóna, közel 5000 fős magyar közösséggel.

8-án UN Javier Perez de Cuellar és Cyrusa Vancea személyes látogatást tettek az egykori Jugoszláviában.

10-én szerbek megszállták Lovas települést ,ahol horvát helyi civil lakosokat végeztek ki. A JNA-hoz csatlakozott a Teritorijalna Obrana Slavonija i Zapadna Srijema elnevezésű paramilitariáns erői.

Október 10. Délután 15.00 órakor életbe lépett a Franjo Tudjman horvát elnök és Kadijevic jugoszláv hadseregtábornok által aláírt — sorrendben hetedik — tűzszüneti megállapodás. A megállapodás értelmében a Jugoszláv Néphadsereg katonai egységeinek vissza kell vonulniuk a kaszárnyákba, a horvát félnek pedig újra biztosítani kell a katonai létesítmények áram-, víz- és gázellátását, valamint helyre kell állítani a telefonösszeköttetést is.
12-én Rakétatámadás éri Vukovar-t ,mielőtt az ENSZ humanitárius konvoja megérkezett volna.
A JNA ultimátumot intézett az Ilok-i lakosokhoz ,majd bevonult a városba. Vinkovci-ban megalakították,létrehozták a ZP Operativna Skupina Vukovar-Vinkovci-Zupanja . A fő parancsnoki irányítást Mile Deakovic „Jastreb” látta el.
14-én JNA és szerb lázadók megszállták Opatovac,Mohovo,Sarengrad,Bapska településeket.17-én ,10000 horvát hagyja el Ilok és környékét . 18-án franciák szervezésében „Lijecnici bez granica” humanitárius konvoj megérkezett Vukovar-ba. Megkezdték a sebesültek evakuálást ,miközben egy gépkocsi aknára futott . Megsérült két ápolónő. A városból a humanitárius szolgálat útján evakuáltak 114 súlyos sérültet,de még maradt körülbelül kétszáz sérült.

25-én a szerbek elfoglalták Tordinci-t ,melyet hat hónapig ostromoltak sikertelenül.
28-án a JNA tévedésből magyarországi települést ,Barcs-ot bombázta kazettás bombákkal.

1991. november 2. A horvátok elvesztik Lusca,Bogdanovac védelme teljesen elkülönült a Vukovar-i védelemtől. Egyre súlyosabb volt a helyzet Vukovar-nál, ahol Borovo Naselja –tól elkülönült Vukovar védelmi erői , ezzel szétvált a védelmi zóna.
November 3-án a szerb paramilitariáns egységek aknavetőkkel rátámadtak három magyar felségjelzésű dunai hajóra.
November hatodikán a JNA és hozzá csapódott félkatonai szerb egységek a Baranya háromszög megszállása során terrorizálták a nem szerb lakosságot, házaikat kirabolták és felgyújtották.
November10.
Elesett Bogdanovci, a szerbek civileket letartóztattak és meggyilkoltak az elfoglalt faluban. November 12-én a szerbek támadták Osijek-et . A város támadása óta a városi kórházban 2600 sérültet láttak el ,akik közül 370 meghalt .
November 15-én tűzszüneti megállapodást kötött a horvát és JNA katonai vezetése.
November 17-én JNA és szerb lázadók/csetnikek megszállták Nijemci-t.
November 18-án erőteljes szerb támadás indult Vukovar ellen.A JNA és szerb félkatonai lázadó egységek szinte minden haditechnikai eszközt bevetettek. Három hónapos védelem után a horvátok kitörtek a Vukovar-i pokolból és a még meglévő folyosón keresztül elhagyták a térséget Vinkovci felé a Vuka folyócskát követve. A megszálló bevonuló JNA evakuálja a civileket és sebesülteket.
November 21. a kíméletlen ostrom után elesett Vukovár. A város a Jugoszláv Néphadsereg 650 tankja, több mint száz rakétavetője, 250 ágyúja lőtte, s tette a földdel egyenlővé, majd a reguláris hadsereg és a szerb szabadcsapatok 30 000 katonája rohamozta meg.
November 21-én a JNA és csetnik erők teljesen megszállták Vukovar-t.. A városba bevonuló fegyveresek tömegesen végezték ki a lakosságot és az elfogott védőket, akik kb.4500 fő megadta magát a szerb erőknek .
A kórházból kétszáz sebesültet hurcoltak el — orvosaikkal és ápolóikkal együtt — és az Ovcara városrészben egy tanyánál valamennyiüket tömegsírba lőtték. A város bevétele után a szerb hadsereg előtt megnyílt az út Horvátország belső területei felé. A kelet-szlavóniai magyar és horvát települések — közöttük Szentlászló és Haraszti is — végveszélybe került.

Harcok Vukovar-ért


1991.augusztus 25-én megkezdődött a JNA és a hozzá csapódott szerb paramilitariáns lázadó szerb szabadcsapatok ostroma a város ellen. A ZNG horvát erők védőinek főparancsnokai Blago Zadro, potpukovnik Mile Dedaković, kapetan Branko Borković voltak.Kb 2000 harcost irányítottak a védelmi vonalakon a 40000-60000 fős ,600 páncélosból álló ,professzionális tüzérségi és légi támogatást élvező , támadó szerb erőkkel szemben, akiket general Mladen Bratić, general Života Panić vezetett. A szerb JNA haderejének több mint a felét irányította a Vukovar elleni (kelet-szlavóniai offenzíva)megszállás végett. Vukovar-t a kisebbségben élő szerbek elhagyták. Jórészük elmenekült a háború elől Vajdaságba, Szerbiába. Volt ,akik a Vukovar körüli szerb falvakban csatlakoztak a félkatonai milicijákhoz, melynek logisztikai támogatást nyújtott a JNA.
Vukovar-nál 700 - 800 fős ZNG és rendőri ,valamint 1.000 fős önkéntesekből álló és HOS katonákból szerveződött erők rendeződtek be a védelmi harcokra. Haditechnikai felszereltségük jóval gyengébb volt a szerbekénél, automata és félautomata fegyverek vadász puskák és néhágy kiskaliberű ágyu és vállrólindítható páncéltörő rakéta, és aknavetők Problémát jelentet az egészségügyi ellátása a sebesülteknek és a hadtáp ,valamint a hátországi összekötetés fokozatos hiánya. A horvátok taktikája az első támadás során a frontális megállítása a szerb erőknek, mely nagy veszteséggel járt a túlerőben és technikai főlényben lévő JNA-val szemben . Később változtattak és hagyták a szerb erőket áthaladni a horvát falvakon, de lesben álltak és kevés létszámú ,de tankelhárító fegyverekkel felszerlt osztagokkal támadták a szerb harckocsikat és gépesített páncélozott járműveket. A taktika sikeres volt és jelentős veszteséget okoztak a JNA-nak. A JNA vezérkara is ráészmélt ,hogy a nagyszámú haditechnika felvonultatása nem elegendő a horvát ellenállással szemben.
A harcok augusztus 25-én kezdődtek el. A szerbek tüzérségi ,légi és tanktámadását ,gyalogos támadások követtek, egyre súlyosbodott a helyzet .A JNA és csetnik erők szeptember 14-20 között próbáltak betörni a városba ,mely során Vukovar hős horvát védői állták a harcot ,sőt a Trpinja-i főúton Blago Zadro vezetésével megsemmiísitettek 60 tankot és páncélozott szállító járművet.
A szerbek a nagy technikia és emberi veszteséget látva taktikát válltoztatott. A harckocsis és gyalogos támadást mellőzve erős hangsúlyt fektettek Vukovar tüzérségi és légi támadásra, mely a város teljes rombolásával járt együtt.
A támadási offenzívát két főbb irányból kezdték meg a szebek , Vukovar teljes körbezárása végett. Egyik irány észak felől, másik délről. A harapófogó fokozatosan bezárult a Vukovar-i horvát erők körül.
A várost sorozó gránát és rakéta ,bomba esők közepette a horvát védelmi erők hősiesen állták a megpróbáltatásokat ,együtt Vukovar civil lakosival, akik óvóhelyeiken vészelték át a támadásokat. Súlyos emberi veszteségek és anyagi károkat szenvedett el a város.A humanitáris segítség hiába való volt a város kórházából kimenekítet sebesültek helyét újak és újak foglalták el. Októbet elejétől egyre intenzívebben támadták a várost a szerbek. Egyre több volt a horvát védők közt a sebesült és egyre többen estek el .
A szerb gyűrű lassan körbezárult Vukovar körül így technikai segítségre, lőszerutánpótlásra sem számíthattak a védők. Az Európai Közösség megpróbált közbenjárni a helyzet súlyossága miatt ,de a szerbek rendíthetetlenül támadtak és a várost körbezárták.Október közepe tájától a harcok végéig 8000 gránát légibomba rakéta hulott a városra.
Október 16-án Borovo Naselja (Vukovar északi részén) kerületben hősi halált halt Blago Zadro parancsnok.
November elejére a szerb katonai stáb felgyorsította a támadást Vukovar elfoglalására. Megszállták Lužac települést ,mely stratégiailag kulcsfontosságú volt a városba történő behatolás miatt. Szerb támadásban meghalt general Mladen Bratić, aki a harckocsizó erőt irányította a támadásban.


Lušca horvát védői számára agóniává vállt aharc. A áros közepén tartózkodó egységeik nem kaphattak már segítséget ,teljesen körbe voltak zárva. November 11-én a szerbek lőtték Bogdanovci-t ,még horvát kézen lévő állásit.A falu elfoglalásával kapcsolatot létesítetek volna az északlról támadó JNA erőkkel és tulajdonképpen seki –sebe teljesen bezárták volna Vukovar-t. A horvátok Vinkovci irányából próbálták biztosítani a folyosót ,mely még összköttetést jelentett Vukovar és a hátország Nustar-Vinkovci védelmi vonalai közt.
Lušca –ból a még városban maradt horvát védők két irányba tudtak kimenekülni ,vagy a Duna felé ,vagy a még biztosított horvát folyosó felé, mely utóbbi a Vuka folyócska mentén volt. A horvátok kisebb csoportokba a Vuka mentén hagyták el a harci területüket , de a Mitnici és Borovo Naselje –ben maradt harcosokat teljesen körbezárték a Vukovar-ba bevonuló szerbek . Őket a civil lakossággal együtt letartóztattak és elhurcoltak.
1991.november 21. a szerbek bevettékVukovar-t.
A Vukovar-i védelmeben a horvátok közül 1.700 –an haltak meg (ebből közel 1100 civil), 4.000 sebesültek meg , 3.000 - 5.000 személyt a szerbek letartóztattak ,és eltünt 1.000 katona és civil, és tízezrek menekültek el. Vukovar-t védte 1.800 harcos ,akik a 204. brigadu Zbora narodne garde (HV) egységénél voltak , 40% önkéntes volt horvátországi , boszniai diaszpórából

Szeptember elsején Vukovar védelmi parancsnoka Mile Dedaković («Jastreb»), aki október közepétől Vinkovci kerül , helyét Branko Borković («Mladi Jastreb») vette át . A kislétszámú haditechnikailag rosszul felszerelt horvát egységek a harcok során megsemmísitettek 400 páncélost és szállító járművet, 20 harci repülőgépet és helikoptert: A szerbek a harcok során elvsztetek 5.000-8.000 katonát , 10.000 – 15.000 volt a sebesült köztük .
November 20-án a JNA és csetnik erők elfoglalták Ernestovo-t.November 24-én Osijek, Vinkovci és a környező településeket a szerbek tüzérségi és gyalogos erőkkel támadták.. November 24. 152 napos ostrom után elesett Szentlászló is. November 20-a óta a harcok a falu utcáin folytak, s a védőknek sikerült kimenekíteni a lakosságot. A lerombolt faluban mindössze hét lakos maradt. Az utolsó napokban 38 szentlászlói honvéd esett el, 11 pedig eltűnt. A falut elhagyó több mint 1100 lakos 80 sebesültet vitt magával. JNA és csetnik erők megszállták Laslovo/Szentlászlót .December 4. A Horvát Szábor elfogadta az emberi jogokról, a szabadságjogokról és az etnikai és nemzeti közösségek vagy kisebbségek jogairól szóló Alkotmányos Törvényt, melynek 3. szakasza kimondja: "A Horvát Köztársaság védi az etnikai és nemzeti közösségek (kisebbségek) egyenjogúságát, és serkenti azok sokoldalú fejlődését.
1991. december 5-én 270 horvát foglyot szabadít ki a Nemzetközi Vöröskereszt a szerb koncentrációs táborokból Sremska Mitrovica, Zrenjanina , Nis.
Ezen a napon , Osijek (Eszék) városától délre lévő erdős rész, melynek neve Rosinjači egy maréknyi horvát önkéntes veszette életét a „haza oltárán” ,mikor védelmi állásaikat megtámadta a JNA és szerb szabadcsapatok egységei.Az Osijek-i horvát önkéntes katonák 106. brigádból HV (16 katona) Karl Gorinšek parancsnok irányításával a város déli részénél lévő erdős területen,- melynek neve Rosinjači- megerősítették a védelmet ,mivel a JNA – páncélos gépesített zászlóalja- és szerb önkéntes egységek ,general Života Panić parancsnok vezetésével be akartak törni Osijek városba.A Rosinjači erdőnél zajló csata tragikus momentuma volt a horvátoknak, 1991. december 5. a JNA és szerb szabadcsapatok miután a tüzérség előkészítette nekik a terepet, megindultak Osijek város ellen.
A JNA a páncélos –gépesített zászlóalja megkezdte a város déli részén lévő Rosinjači erdő felőli betörést. Az erdőnél a várost védő horvát erők 106. brigádja foglalt el védelmi állásokat (16.katonával). A két fél közti létszám és hadi technikai felszereltség béli különbség egyértelművé tette a csata kimenetelét. A horvát katonák hősies harcot folytattak a túlerővel szemben , de mindannyian odavesztek az ütközetben. A szerbek elfoglalták a horvát állásokat az erdőnél, de a továbbiakban már nem tudtak betörni Osijek-re, a horvát védők megerősítették a többi védelmi vonalat. A 106.Osjek-i brigád 1991. decemberétől több mint 26. katonát veszetett el a város védelmében.
JNA és csetnikek száműzték Antunovac helyi lakosságát. December 08-án a öt és fél órán át lőtte Osijek-et. December 10-én a BiH és Hr. Határnál (Slavonski Samac) 661 Vukovar-i menekültet elfog a szerb hadsereg. December 15. Budapesten aláírták a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása területén folytatandó együttműködés elveiről szóló jegyzőkönyvet, melynek 1. pontja kimondja: a Felek támogatják Magyar—Horvát Kisebbségi Vegyesbizottság létrehozását. December 19-én a Knin-ben a szerbek kikiáltják a"Republika Srpska Krajina".A horvát hadvezetés támogató erőket küld a Osijek-i hadműveleti körzetbe,megállítani a szerb előre nyomulát. Az Osijek ZP műveleti főparancsnokság alá az alábbi egységek tartoztak:106.,108.,122.,130.,132. birgádok továbbá 107.,121.,123.,131.,101 brigádok , továbbá a Vukovar-i operatív csoport Vinkovci és Zupanja 109., 124.,105.brigádok és a 3.ZNG brigád.

A Vukovar-i ostromban az alábbi szerb erők vettek részt :

SFRJ hadvezetése 1. Katonai Körzet törzs.
A vezetési törzs alá három főbb operatív főcsoport tartozott a „Sjever „(északi) ,”Jug”(déli) és az első proletár gépesített gárdista divízió. Az egységeket támogatta két külön álló egység a 152.sz.- vegyes tűzér brigád és a 310.sz. rakétás PZO ezred.

A „Sjever „ OG. Főcsoport alá tartoztak :
12. proletár gépesített brigád
36.gépesítet brigád
211.páncéos brigád
18.proletár gépesített brigád
505.gépesített brigád
16.vegyes tüzérségi ezred
12. könnyű tüzérségi ezred PZO
12.katonai rendész zászlóalj
51.gépesített brigád
T.O védelmi erők Szerbija
Paramilitariáns csoportok (csetnikek)
Dunai folyami flottila

A „Jug” OG főcsoport alá tartoztak:
Gárdista gépesített brigád
20.partizán brigád
Divizija Haubica-1.proletás gépesített vegyes tüzér ezred
453. gépesített brigád
T.O védelmi erők Szerbia
Paramilitariáns egységek

Az első proletár gépesített gárdista divízió alá tartoztak:
1.,2.,3., számú proletár gépesített gárdista brigádok
252.páncélos brigád
Első proletár gárdista brigád vegyes tüzér , páncélelhárító és könnyű PZO ezredei
46.sz. partizán divízió
130. gépesítet brigád
453.gépesített brigád
T.O.védelmi erők Szerbia
Paramilitariáns egységek

"Bitka za Vukovar" (csata Vukovar-ért ) hadművelet 1991.08.24.-1991.11.20.

A horvát erők ,mint "Bitka za Vukovar" (csata Vukovar-ért ) hadműveletként próbálták megvédeni a várost a szerb hadsereg JNA és szerb paramilitariáns erők támadásától.

A horvátok célja volt megtámadni a JNA erőit a városnál ,és gyors akció keretén belül felszabadítani az eddig szerb ellenőrzés alá került területeket.

Szeptember közepén ( a horvátországi laktanyablokád után) a JNA megindította a „nagy akcióját” a horvát védelmi erők megsemmisítésére és az ország megszállására. Vukovar stratégiai célpontot képezett a Nyugat –Szeremség,Kelet-Szlavón támadási vonalon. A várost a helyi horvátok igyekeztek megvédeni, mely során saját házukat, utcáikat védelmezték. A városban közel 15000 civil tartózkodott a városban a fegyveres konfliktus kezdetekor. Ebből 3500 gyermek volt.

A három hónapos harcokat követően a JNA –nak sikerült elfoglalnia Vukovar-t, de jelentős emberi veszteséget könyvelhetek el, illetve jelentős haditechnikai veszteséget is , páncélos és gépesített állományukban, mely a harci morálra is rásütötte bélyegét.

Bár a horvát katonák elvesztették a várost ,de gyengét felfegyverzett , jelentős számbeli kisebbségben is tudták tartani a várost , egy modern ,jól felfegyverzett nagy létszámú hadsereggel szemben. A város és környékének három hónapos védelme során a horvátok jól szervezett ,és koncentrált támadásaikkal jelentős veszteséget okoztak a szerbeknek.
A város védelme szinte lehetetlen feladat volt, mivel a környező JNA-át segítő ,szerb lakosú települések gyűrűje , a JNA túlereje, a város Duna túl partján elterülő szerb oldal közelsége megnehezítette ezt. A horvátok a harcok kezdetekor húsz gyalogos brigáddal rendelkeztek ,mely a harcok végére már hatvanra nőt. Ennek ellenére szinte csak gyalogsági fegyverzettel rendelkeztek, tüzérségi , páncélozott erőkről még nem lehet beszélni.
A rendelkezésre álló páncélosok elleni illetve légvédelmi ,tüzérségi felszerelést a JNA laktanyák blokádja során szerezte meg a horvát katonaság. Ezen eszközök használatára megfelelő képzést kellett fordítani , illetve önkéntesnek sorozni aki rendelkezett ilyen tapasztalattal .
A logisztika nem volt megfelelő , a katonai előképzettség hiányzott és jórészt a horvát „hadsereg” vegyesen a Nemzeti Ellenállás önkéntesei és a rendőrökből állt .

A részt vevő horvát erők:

A harcok augusztusi kezdetekor több mint 800 MUP (rendőr) rendfenntartó volt Vukovar –ban. Ezek közt részben helyi egységek ,de részben a Varaždin-i rendfenntartók. A várost védte a Nemzeti Ellenálló erők (NZ Vukovar) , a 3. "A" brigád ZNG, 4. egysége , a 1 "A" brigád ZNG egy csoportja , és további HOS csoport.

A Vukovar környéki „keletszlavón „ harcmezőn több mint horvát 6700 katona védte a vonalakat, maga közel 2000-en voltak. Az egész harcmezőn a horvátok 26db. tankkal és páncélozott szállító járművel ,52db. ágyúval (100mm-ig) , 32db. ágyúval (100mm. felett) 1db. VBR rakétavetővel és 68db. aknavetővel rendelkeztek.

1991. szeptember 25-én a Vukovar-i fegyveres csoportokból megalakították a 204. HV. brigádot a horvátok.


A támadó szerb erők:

A szerb erők több mint 30 000 fős állománnyal támadták a horvátokat Vukovar városban . Az egész harcmezőre pedig 80 000 katonát vontak össze , 1600db. tankkal és páncélozott szállító járművel, 980 rend tüzérségi ágyúval, 350db. légvédelmi ágyúval támogatva.
Vukovar elfoglalására a szerbek 11. operatív brigádot, tíz gépesített –páncélos brigádot, a helyi önkéntes szerbeket, területvédelmi szerb erőket és paramilitariáns egységeket( Arkan félkatonai szervezete és a csetnik vajda , Vojislav Šešelj félkatonai szervezet).


Veszteségek:

Horvát részen: 2500 fő körüli emberveszteséget állapítottak meg, melyből 900-an a harcok során estek el, 600-an miután a várost elfoglalták a szerbek, és több mint 1000-en eltűntek.
Ezen kívül a szerbek közel 7000 személyt ,-civileket és katonákat – hurcoltak el koncentrációs fogolytáborokba Szerbiába.


Szerb részről: A JNA a Vukovar környéki harcokban közel 8000 főt vesztett el, 15 000 –en megsebesültek. Harci eszközeiből jelentős veszteséget szenvedtek ,400-600db. tank és páncélozott szállító jármű, 20db. harci repülőgép és helikopter .


A hadművelet.

A Vukovar-i harcok előzménye volt az 1991. májusi fegyveres incidens Borovi Selo részen. Borovo selo a későbbiekben egyébként a horvátok stratégiai területe volt a város védelme során .
1991.05.02. éjszaka két kétfős horvát MUP rendőr járőr Borovo selo „bejáratánál” tartózkodott. Információjuk volt arról, hogy a fenti helyen a szerbek kitűzték a saját nemzeti lobogójukat. Ezt kívánták a rendőrök eltávolítani.
Mikor megérkeztek az első kivilágítatlan házból tűzet nyitottak a rendőrökre. Két fő könnyebben megsebesült, és elmenekült, viszont másik két rendőrt elfogták a szerbek.

Másnap reggel Veselin Šoškočanin, a szerb SDS-a párt helyi vezetőjének elsőnek nem reagált a történtekre ,majd továbbiakban azt nyilatkozta a történtekkel kapcsolatban , hogy azért lett elfogva a két horvát rendőr ,mert szerb civilekre nyitottak tűzet. A horvát MUP Vinkovci rendőrség a két fogva tartott rendőr kiszabadítására , egységet küldött Borovo Selo-ba. Mikor a rendőr egység megérkezett , a szerbek házakból és lőárkokból tűzet nyitottak a horvát rendőrökre. A horvát egységben többen meghaltak és megsebesültek, azonnal segítséget kértek

Az Osijek –i rendőrök megrohamozták a szerb barikádot , így sikerült a Vinkovci rendőri egységnek elhagyni Borovo selo részt. A JNA akkor nyomult Borovo felé Dalj felől a 7.páncélozott ,12. gépesített brigádokkal, hogy „béke erőként” kettéválassza a horvát és szerb ellenállókat. A Borovo-i eseményben 12. rendőr veszette életét
.
A Borovo Selo-i eseményeket követte a rövid ideig tartó Szlovén háború és Baranja (Baranya háromszög) megszállása.


A horvát hadművelet első fázisa:(1991.08.24-1991.10.01)

1991. 08.24. Luka Andrijanić horvát katona lelő egy JNA harci repülőgépet Borovo Selo felett, mely támadást intézett a Đergaj –nál húzódó horvát védvonal ellen.

1991.08.25. A JNA egyik páncélozott harci járműve ráhajtott a horvátok aknamezőjére , mely a Borovo Naselja és Borovo Selo közt húzódott. A JNA a Vukovar-i laktanyából erői Borovo selo –ba irányította ,ahol a JNA erőhöz csatlakozhattak a helyi szerb falvak lakosaiból álló önkéntes fegyveres csoportok.. A további feladat Borovo Naselje és Vukovar megszállása volt.

. A Vukovar-i JNA laktanya parancsnoka kapetan Čurčin ,azzal a kitalált indokkal ,hogy két a Bogdanovci felé vezető úton megrongálódott JNA tankot kívánnak a laktanyába vontatni , tűzszünetet a harci cselekmények beszüntetését kérte. Így biztonságban kivonta hat tankját a laktanyából, mellyel blokkolták a Bogdanovci felé vezető utat.

Elkezdődött aJNA Vukovar-i ostroma.

1991. 08. 26. A JNA újabb támadást intézett 02.00 óra körül a Borovo Naselja –i horvát védelem ellen. A szerbek a Slon kávézó felé támadtak. A harcok hajnaltól este 20.00 óráig tartottak. A horvátoknak sikerül egy JNA páncélozott harci járművel és egy JNA tankot megsemmisíteni.

1991.08.27. a Trpinja –i úton lévő JNA 1. gépesítet gárdista brigádja 01.30 óra körüli időben két irányból támadást intézett Borovo Naselja horvát ellenőrzés alatt álló területe ellen. Egyik JNA támadási irány volt a Slon kávézó felé,másik a „Dom Tehnika” épülete felé. A JNA erőknek többórás harcot követően ,sikerült áttörni a „Dom tehnika” épülete felé a horvát védvonalat. Horvát oldalon életét vesztette Dražen Luketić Dražica.

1991. 08.28. A JNA tankokat vontak össze ,keleti irányból Ovčar felől Vučedol felé.

1991.08.30. Vukovar –ban ,Mile Dedaković „Jastreb” horvát parancsnok irányította a védelmi erők koordinációját , és harci tevékenységüket. A Vukovar-i horvátok az időközi tűzszünet alatt is folytatták a fegyverkezést, mely során magánúton Slavonski Brod, Vinkovci ,Zagreb városokból jutottak fegyverhez.
Augusztus 30-ig a JNA tíz tankot ,két harci repülőgépet vesztet el. A szerbek tűzszünetet kértek.

1991.09.02. -1991.09.10. A JNA ismét műveletet hajt végre Vukovar ellen, mely során Berak falu horvát lakosságát elűzik.

1991.09.05. A JNA támadja Vukovar-t.

1991.09.13-án közben Horvátország területén elkezdődik a „laktanyaháború” ,mely során a horvátok több JNA laktanyát , katonai objektumot vettek blokád alá. A JNA pedig elindítja teljes hadműveletét a Horvátország ellen, melynek célja az ország megszállása és a horvát fegyveres erők szétzúzása.

 

1991.09.14. JNA támadta Vukovar-t. Elsőnek a JNA légiereje támadott, mely során a harci gépek kazettás bombákat dobtak a városra ,majd harckocsizó és gyalogos erőket vont össze Negoslavci és Petrovci között Sajmišta irányába.

A második támadási hulláma a JNA –nak Borovo Naselje település ellen irányult. Az első támadási irány a Trpinja felé vezető „Trpinjska cesta” úton aztán a „Hercegovačka „ utcán keresztül a „Slavonska” utca felé irányult. A későbbiekben egy második támadási irányon is támadtak a szerbek a „ Trpinjska” úton. Több mint harminc tankból és páncélos járműből álló konvojt indított el a JNA a támadás során.

A „Trpinjska „ úton a horvát védők Marko Babić vezette csoportja kilőtt öt tankot a JNA oszlopból .Tizenegy tank és három páncélozott szállító transzporter maradt az úton. Egy részüket megpróbálták kivonni az éjszaka során. Ezen a napon a JNA több mint 17 tankját és egy harci repülőgépét semmisítették meg a horvátok.

1991.09.15. Reggeli időpontban elkezdődtek az utca harcok . A kaszárnyából kivonuló szerb szabadcsapatok, és JNA erői elleni a horvátok hat és fél órás csatározásban sikereket értek el, mely során Vukovar Sajmišta részét házról házra ,utcáról utcára szabadították fel. A szerb szabadcsapatok és tartalékos erők kivonták egységeik egy részét vissza a kaszárnyákba. Másik részét erőiknek a Kugina temetőtől kivonták Petrova Gora területére.

A Trpinja felé vezető úton a „Zadrina „ horvát katonai csoport három tankot és két páncélozott harci szállító járművet megsemmisített . A HTV (Horvát Televízió) munkatársai Nedžad Haznadar újságíró és Dean Lukić operatőr felvételt forgattak a „Trpinjska „ úti „tanktemetőről.

1991.09.16. a szerbek folytatták a „Trpinjska „ úti menti támadásaikat . A horvátok nyolc tankot semmisítettek meg és jelentős veszteséget okoztak a szerb szabadcsapatok állományában. Ezen a napon a szerbek ismét megkísérelték a laktanyájuk elhagyását, mellyel felhagytak miután a horvátok két tankot és egy páncélozott transzportert megsemmisítettek.

A horvátok több mint 30 tankot és páncélozott harci járművet, 1 harci repülőgépet, 500 szerb katonát semmisítettek meg a harcokban. Sikerült a horvátoknak Vukovar , Petrova Gora körzetében néhány utcát ellenőrzés alá vonni , illetve erőik másik részét a szerb laktanyák blokádjánál tartani. Ugyanekkor szeptember közepén a JNA Šid-Vinkovci irányon bevette az 1. „ proleterska gardijska mehanizirana divizija JNA” gépesített gárdista főerőt , és a 252. páncélos brigádot Kraljeva városból.

1991.09. 14-15. a szerbeknek tovább folytatták a támadást ,melynél céljuk volt elszigetelni Vukovar-t Vinkovci várostól. Nagy erőt fordítottak a még kitartó horvát Bogdanovaci elfoglalására. Ezen település jelentette az utolsó összekötő kapcsolatot Vukovar és Vinkovci között. A szerbek 1991.09.17-én a kukoricáson átvezető mezőgazdasági úton intéztek gyalogos támadást Bogdanovci ellen. Két horvát ZNG katona életét vesztette támadás visszaverésében.

1991.09.18-án ,mikor életbe kellett volna lépni a fegyverszünetnek, két nagyobb JNA páncélos oszlop indult meg . Egy részük Trpinja felől , másik részük Bršadina felől támadta Borovo Selo-t. . A horvátok erőiket Bobotski csatornánál vonták össze.

A JNA horvátországi megszállásra irányuló műveleteit lassította Vukor heves ellenállása, mely jelentős szerb erőket kötött le.

A horvát erők feladata volt biztosítani a Vinkovci-Vukovar kapcsolatot, mely során stratégiai védelmi pontot jelentett Bogdanovci megtartása. A ZNG horvát erők 3.”A” brigádjának 2. egysége ,és a 109. Vinkovci brigád együtt védték a „ folyosót”. 1991.09.25-én a a 3.”A” gárdista brigád 2.egységének 1.százada Bogdanovci-ba érkezett Tomislav Pucelj parancsnoksága alatt. A településen már ott voltak a MUP rendőri erők Vinkovci-i és Županja-i egységei.

A 3.”A” brigád 2 egysége a 109.brigáddal, szeptember 26-án ,miután a JNA kivonta erőit a Vinkovci laktanyából új feladatot kaptak. További feladatuk volt Vinkovci és Vukovar keleti területén a Nijemci-Ilača-Lovas vonal biztosítása.. Két nappal később a 122. Đakovo-i brigádot ezen erőkhöz kapcsolták.

1991.09.28. Bogdanovci település védelmére érkezett 14 HOS katona Zdravka Špalja –„ Papundeka” vezetésével.

A JNA terve ,mely Horvátország megszállására irányult nem sikerült. Új stratégia részeként átcsoportosítottak erőket és toborzásba kezdtek. A JNA jelentős erőket vont össze Kelet-Szlavónia elfoglalására.

A JNA az összevont erőket general-pukovnik Života Panić parancsnok irányításával két nagyobb műveleti operatív csoportba osztotta , az egyik a „Sjever (Észak) „ a másik a „ Jug (Dél) „ körzet. Elkezdődött a JNA Vukovar elfoglalására irányuló manővereinek megindítása . A JNA erőkhöz bevonták a szerb önkéntes félkatonai szervezetetek. A JNA páncélos és gyalogos támadásra alapozta műveletét , melyet lassan elindított Vukovar ellen. A Bosut és Duna közti horvát településeket ellenőrzés alá vonták , ahol „tisztogató” akciókba kezdtek.

1991.09.29. A Varaždin-i laktanyából a horvátok Vukovar-ra szállítottak négy „haubic” löveget és négy kamion lőszert.

1991.10.01. Miután a JNA támadta Marinci-Bogdanovci-Vukovar útvonalat és Marinci települést , a JNA páncélos brigádja elfoglalta Petrovci települést. Ezen a településen nem tartózkodtak horvát katonák ,így nem is védték.

A JNA erői elfoglalták a Mirkovci-Marinci-Bršadin vonalat illetve blokkolták a Bogdanovci –Borovo Selo közti kukoricáson átvezető mezőgazdasági utat „kukuruzni put“. Ezen a napon a JNA erői 30 tankkal és páncélozott transzporterrel harci járművel támadást intéztek Cerić településen lévő horvát védők ellen. A horvátok három páncélost megsemmisítettek , a szerbek visszavonultak.

1991.10.02. a szerbek megtámadták Sajmište települést . A Vukovar-i JNA laktanyát elhagyó 30 tank és páncélozott járművel , 600 katonával.
Egész reggel folyt a heves összecsapás a horvát és szerb erők közt, mely során a szerbek három tankja és egy páncélozott járműve megsemmisült, illetve 100 szerb katona életét vesztette. A JNA a harcokba bevonta a Niš városban székelő speciális erőit. .

A horvát oldalon életét vesztette Tomica Sabo, megsebesült Boris Zebić , Vlado Fogec ,Ivan Vučković. Miután a horvát védők megsemmisítették a páncélosokat , a hátramaradt szerb gyalogos egységtől „megtisztították” a környező házakat. Ezen a napon Vukovar –nál a JNA összesen 30 tankot, és páncélozott szállító harci járművet, közel 200 katonát vesztett. A szerbek a városra több mint 11 000 aknagránátot lőttek ki. .

A szerbek Bogdanovci településen lévő horvát erőket támadták.. Az esti órákban szakadt az eső , reggel a JNA 10 tankkal és ugyanennyi transzporter páncélozott szállító harci járművel támadást intéz a horvátok ellen. Az eredmény a horvátok kilőtték az első M-84 JNA harci járművet , majd újabb kéttőt. Egy szerb M-84 harci jármű aknára futott és megrongálódott. , ,. Egy szerb tank megrongálódott és nem tudott tovább közlekedni. Az egyik tankban életét vesztette a JNA főhadnagya Šime Vuković.

A késődélutáni órákban a JNA megtámadta Cerić települést Mala Bosna (elővárosa Vinkovci-nak) irányából. A horvát védőknek sikerült négy páncélost megsemmisíteni, miután visszavonultak Nuštar és Vinkovci településre. A JNA elfoglalta Cerić települést.

1991. 10. 03. A harcok súlyos szakaszához érkeztek Vinkovci környékén. A JNA elfoglalta Karadžićevo falut. A HV horvát hadsereg részéről haditechnikai problémák adódtak. A horvát páncélos-gépesített egység hét T-55 tipúsu tankjai , 11 BVP M80 páncélozott harci járművei kifogytak a munícióból, gyalogság és harckocsi elleni lőszerek , a BVP harci járművekhez rakéták fogytán voltak.

Ezen a napon a szerbek megkezdték Nuštar támadást ,amit három főbb irányon hajtottak végre. Keleten elfoglalták Cerić települést , északon Henrikovci és Marinci településeket , észak-nyugatról pedig Bršadin és Pačetin településen lévő félkatonai szerb bázisokról intéztek támadást. Nyugaton elfoglalták Ostrovo települést. A késődélutáni órákban a szerbek tüzérségi előkészítő támadást intéztek Nuštar ellen ,majd a 252. páncélos brigádot vetették be Marinci felől. Bršadin és Herikovci felől tankokkal támadtak a szerbek . A horvát védelem kevés számú helyi katonából állt , egy részük a 2.egység 3. brigád ZNG, más részük pedig a Vinkovci és Varaždin városi rendőrség állományából ,továbbá kis létszámú HOS erők.

A horvátok "Žuti mravi (Sárga hangyák)" csoportja ,Andrij Marić vezetésével páncéltörő fegyverekkel felszerelve elhelyezkedtek a Trpinja –i bevezető úton .

Elkezdték a szerbek Nuštar ostromát. A támadás lassabban ,nehézkesebben halad Marinci felől , Henrikovci felől jobban . A szerbek a főúton haladtak a település központja felé egy tankkal és két páncélozott szállító transzporterrel.
A horvátoknak sikerült megállítani a tankot , amit megrongáltak ,így a szerbek visszavonták a két transzporterrel együtt .A horvátok két tankot és két transzportert megsemmisítettek, a JNA visszavonult.

A JNA 26 tankkal, 19 transzporterrel és 750 katonával támadta Borovo Naselje horvát erőit. A nap végére súlyos veszteséget könyveltek el a szerbek , 17 tankot ,9 transzportert és nagyszámú katonát vesztettek el.

A JNA egy páncélos egységgel és egy gyalogos egységgel Marici és Petrovci irányából megtámadta a horvát erőket Bogdanovci településen. Súlyos harc bontakozott ki. A csatában a szerbek 10 tankot, és páncélozott harci szállító járművet, és több mint 100 katonát veszített el.
Žarko Manjkas „ Crvenkapa” horvát katona egymaga négy T-55 tipúsu JNA tankot semmisített meg . A csatában horvát részről életét vesztette Stjepan Mijić és Dominko Ceranac és még néhány Županja- i, Vinkovci.-i rendőr.

1991. október 4. A JNA megkísérelte körbezárni Vukovar-t , harckocsizó és gyalogos erőkkel támadott Marinci település felé. A támadó erőket Orolik, Negoslavci, Mirkovci területén táborozó tüzérségi erőkkel támogatták.

 

Október 4-5. a szerbek folytatták a támadást.

Október 5. A horvát erők 109. brigádjának sikerült 6-ra ellenőrzés alá vonni egész Nuštar települést, és tovább Marinci irányába. A JNA erős tüzérségi tűzzel támadta a horvát erőket.

Október 6. Vukovar-ból a Vinkovci csoporthoz tartozó egység Franjo Petrović vezetésével megérkezett a Bogdanovci-nál rekedt horvátok segítségére.
A JNA 7-én este részlegesen kivonta M-84 tankjait a Zidine – Nuštar vonalról Petrovci településhez. Így a 252 JNA páncélos brigád a Marinci - Bogdanovci - Vukovar útvonalat nem ellenőrizte.

Október 8. a kora reggeli órákban a horvátok tovább folytatták előrenyomulásukat Marinci felé. Megkísérelve a Nuštar- Marinci - Bogdanovci – Vukovar folyosó megnyitását.

Október 9. A JNA –nak nem sikerült körbezárni teljes mértékben Vukovar-t . A délutáni órákban , a horvátok Osijek (OZ) parancsnoksága a helyi erőknek , megerősítve a 3. „A” ZNG brigád egy egységével ,előkészítette az áttörést .

Október 10. A JNA Vukovar-tól délre elindította erős támadását. A horvátok „Ognjena Price” és „Otokara Keršovanija” utca kereszteződésénél lévő védelmi pontjánál szerb tankok áttörték és mélyen benyomultak a „Preradovićeva „ utcán. A szerbek” niških specijalaca ( Nis-i speciális csoport) „ egysége és önkéntesek az éjszaka alatt egészen a Vukovar-t védő horvát erők főhadiszállásáig jutottak A harcok során mindkét fél jelentős veszteségeket szenvedett.

A JNA ismét kísérletet tett a város körbezárására október 10-11. éjszakáján. Ez nem sikerült . A horvát haderők és rendőri egységek Marinci településhez értek , melyet a szerb páncélos és gyalogos erők elhagytak. Közben a Nemzetközi Vöröskereszt segély konvoja Ivankovo település felől többször is megkísérelt bejutni Nuštar- Vukovar útvonalon Vukovar-ba, ahova 11-re kellett megérkeznie. A JNA kétszer is visszafordította a konvojt.

Október 13. Újabb sikertelen kísérletet tett a JNA Vukovar körbezárására. 13.00 óra körül a harcokat félbeszakították, mivel megérkezett a Vöröskereszt konvoja , akiknek a város kórházából kellett a sebesülteket kivonni, és a gyógyszer és élelmiszer segélyt lerakni. Miután ez megtörtént a konvoj Đakovo városba visszaindult.

Ugyanekkor a JNA megkezdte a Bosut folyócska és a Duna közti ellenőrzés alá vont területeinek „megtisztítását”. Több horvát falu átvizsgálását hajtották végre.

 

A horvát hadművelet második fázisa:( 1991.10.01-1991. 11.21.)

1991. 10.15. A szerbek Vukovar –t teljesen körbezárták. A körbezárással a várost védő horvát erők „hátországi „ támogatását. Megkezdték a város Vukovar és Borovo Naselje energikus támadást, mely során a tüzérség alkalmazása kapott fő hangsúlyt.A JNA erőinek sikerült áttörni a horvát védelmi vonalat Mitnice területénél , Lužac –tól délre , Sajmište és Trpinja útnál. Borovo Naselja központjától pár száz méterre heves utcai harcok robbantak ki a betörő szerb erők és horvát védők közt. A JNA 51. gépesített brigádja ,harckocsizó egységgel megerősítet gyalogos csoportokkal áttörte a Lužac –i horvát védvonalat , feladatuk volt elszigetelni Vukovar –t Borovo Naselja –tól.
Október 16-án a szerbek támadják Vukovar-t , Mitnica, Sajmište, Lužac, Budžak, Borovo Naselje részeket , Trpinja útat , tankokkal, tüzérséggel, gyalogsággal, repülőgépekkel. Lužac, Budžak részek ellen a szebek 15. tankból, 4. transzporterből, és közel 1000 gyalogosból álló erővel támadott a Đergaj siló felől Vinogradska utca felé.A horvát védelmi állásokban nem volt elég páncélelhárító ,tankvadász fegyver így a „Turbo” Blago Zadro vezette erőket vetteték be a horvátok.Mikor a szakasz elérte a szerb harckocsioszlopot , a szerbek sortüzet nyitottak rájuk, mely során Blago Zadro életét vesztette. Egysége hősiesen folytatta a támadást.
A „Turbo” szakasz megkezdte a támadását a JNA harckocsi oszlopnak, mikor a harckocsik a „Vinogradske ulice” utcában haladtak. A horvát katonák támadásakor a szerb harckocsik megtorpantak és az útról a Bobotski csatorna felé fordultak. A horvát támadás kikerülése végett ,megpróbálva átkelni a csatornán . Közben aktivizálta magát a négy „ haubica „löveg és aknavetőkből álló Vukovar-i horvát „tüzérség” .
A szerbek 17.00 órakor visszavonultak Đergaj felé harckocsizó és őket kísérő gyalogos erőikkel.
A harcokban a horvátok két szerb tankot és páncélozott szállító járművet (transzporter) kilőttek .
A horvátok megkezdték a „Vinogradska „ utca átvizsgálását ,mely során az egyik ház alagsorában rábukkantak egy „kivégzett” civil polgár holttetstére. Estére a horvátok végeztek a terület ellenőrzésével, mely során két szerb T-55 tankot , bunkerekben fegyvereket és közel 120 „Zolja” vállról indítható egyszerhasználatos gránátvetőt , lőszereket , és mesterlövész fegyvert találtak, amiket a szerbek hátrahagytak. A két szerb T-55 –ös tankot a horvátok ,mint hadizsákmányt a továbbiakban az újonnan megalakult „ önálló páncélos egység” használatába állították. Egyik tankot aktívan alkalmazták a harcokban , míg a másik tartalékban volt.

1991. október 18. Az ENSZ segély konvoja 06.30 órakor megérkezett a Vinkovci - Nuštar - Marinci - Bogdanovci – Vukovar útvonalon Sajmišta ellenőrző ponthoz miután két napos úton keresztül kimentettek 102 sebesültet a Vukovar-i kórházból

1991. október 21-én a szerbek megkíséreltek harkocsikkal és őket kísérő gyalogos erőkkel Mitnica irányából betörni Vukovar-ba. A horvátok megakadályozták a betörést és visszafordították a szerb erőket.

1991.10.22. A horvát védelmi vonal „operativne zone Osijek” (OZ Osijek) Koritna- Mrzović - Ivankovo - Jarmina - Vinkovci - Nuštar - Privlaka - Otok - Komletinci - Nijemci – Lipovac települések mentén alakították ki.

1991. október 23-án a szerbek rakétatámadást intéztek a várost védő horvátokra ,mely során 40db. Rakéta csapódott be, a város kórháza megrongálódott és kigyúladt.

1991. október 24. Megszerveződött Osijek városban az önálló repülős szakasz , akik mezőgazdasági gépeken az éjszaka leple alatt a Vukovar-ba körbezárt horvát védőknek dobtak le municiót, élelmet ,gyógyszert…. .

1991. október 25. A JNA megérkezett Tordinci településre , miután több mint hat harci járművet , tankot vesztett.

1991. október 29. Marinci , Petrovci irányából a JNA támadta Bogdanovci településen lévő horvátokat ,illetve Vukovar-t. A horvátok visszaverték a szerb támadást.

1991.11.01. A JNA megtámadta Bogdanovci települést . A JNA egész nap támadta 15 tankkal települést védő horvátokat . Miután két tankot elvesztettek a szerbek ,visszavonultak.

1991. november 02. A HV támadást intézett Cerić visszafoglalására, mely sikertelenül zárult. Ugyanezen a napon ,miután a szerbek tüzérségi előkészítő támadást intéztek, gyalogos és harckocsizó erőkkel támadták Vukovar-t. A Lušac településnél folyó harcokban a horvátok 14. JNA páncélos járművet lőttek ki és egy tankot „elfogtak”.
Megnemerősítette hírek szerint a harcok során a JNA „Operativna grupa „Sjever“ műveleti körzet parancsnoka general major Mladen Bratić életét vesztette. Lužac körzetében a horvátok nem tudták tartani a Priljevo - Vukovar - Borovo Naselje ( Siló a Dunánál) védelmi vonalukat .Az új védelmi állások a „London kávézó” két három ház és a „Drvoprometu“ ( fakereskedő telep) mnetén alakították ki. Ezen horvát védelmi pontok november 13-ig kitartottak.
Bogdanovci településnél a horvátok elvesztették a területi kapcsolatot, összeköttetés a Vukovar-i horvát egységgel. Bogdanovci települést a szerbek folyamatosan támadták.A horvátok visszaverték a támadást. Néhány nappal később elesett Lušac és Bogdanovci.

1991. november 03-án a JNA Szerbia területéről a Dunán keresztül kétéltű járműveikkel támadást intlzett Vukovar ellen , hogy csatlakozzon „Arkan egység” és a többi JNA erőhöz ,akik Lužac –nál támadtak.

1991. november 06. Vukovar horvát védői nehéz helyzetben voltak, kevés volt a lőszer ,és a páncélelhárítő fegyverekhez a munició, valamit az ívóvíz.

1991. november 07-08. A JNA Vukovar , Boško Buha, Cvjetno Naselje és egész Lužac városrészeket elfoglalta.

1991. november 09. A JNA támadta a Vinkovci – Đakovo közti közlekedési útvonalakat. A HV tervezett támadást intézett Karadžićevo település elfoglalására, mely nem sikerült.

1991. november 1. A JNA Lušac városrész felől egész napos támadásba kezdett a város központjának elfoglalására. Elfoglalták az „Arkan „ egységekkel megerősítve Bogdanovci települést.

1991.11.12. A horvátok elindították negyedik akciójukat ,hogy megtörjék a szerb blokádot Vukovar-nál. Megtámadták a Cerić - Henrikovci - Marinci vonalat Bogdanovci mélységében, ami egész este tartott. A gyengén felszerelt horvát erők akciója sikertelen volt.

Folytatódtak a támadások . A horvátoknak (105.brigád )még nem volt meg a megfelelő létszámú erő az áttörésre Borovo-Naselj /Vukovar felé. A horvátok tovább védték a Borovo Naselja és Vukovar közti útszakaszt, mint összekötő kapcsot, és a Duna parti Silo betonépületét. Bár a szerbek egésznap tankokkal és gyalogos erőkkel támadtak, a horvátoknak sikerült megatartani az útszakaszt.
1991.11.13. Hat szerb tanknak sikerült áttörni Prijeva –ig és támadta a védőket a a Dunánál lévő Silo hosszában . Vukovar –Borovo Naselja közti útszakaszon egyre valószínűbnek tünt ,hogy megszünik a kapcsolat. A horvát védők egy része Vukovar-ba másik részük Borovo Naselj területére vonult vissza . Borovo Naselja területén a horvátok új védelmi állást hoztak létre a kombinátnál. A Vukovar felé visszvonuló erők pedig egy csoportja a vasútállomásnál ,másik csoport egy polgári épületben foglalt állást.
A Borovo Naselja –i horvát parancsnokság katonáinak egy része áttörte a szerb gyűrűt Vinkovci felé. Közben szerb harckocsik és gyalogos erők (jórészt paramilitariáns csoportok) Orlovac felől támadást intéztek a Trpinja –i úton.A szerbek a művelet során kétszáz méter széles sávban 18 tankkal (T- 84 ) és 22 páncélozott katonai szállító járművel támadtak. A horvátok megsemmisítetek öt tankot és péncélozott katonai szállító járművet és mivel kifogytak a páncéltörő eszközből ,erőiket kivonták a Lička utca felé.

1991.11.14. A JNA erőinek sikerült Borovo Naselj és Vukovar közt elvágni a kapcsolatot.

1991.11.15. A „Proletár” 3. gépesített lövész gárdista brigád és divízió erős tüzérségi és légitámogatás mellett a 131 .HV brigádot „kitolták” Lipovac településről. A horvátok a Zagreb –Beograd autópálya szakaszon foglaltak védelmi poziciót miután elhagyták a települést. A JNA erők miután elfoglalták Lipovac települést , támadást intéztek Apševce és Podgrade falui ellen. A 131.brigád HV műszaki alakulata felrobbantotta a Gunja-i Száva folyó hídját ,ezzel megakadályozva nnak lehetőségét, hogy JNA erők átkeljen boszniai Poszavina irányából Horvátország területére.

1991.11.16. Nijemci elesett , és elfoglalták a JNA erők .

1991.11.17. Vukovar –t Branko Borković (Mladen Jastreb) vezetésével elhagyják az emberek. A Vukovar-t védő maréknyi csoportnak sikerült az éjszaka 17-ről 18-ra virradólag ,a szerb gyűrűt kijátsza elhagyni a várost. Borovo Naselja részen még 18-án a „Crni put” horvát védelmi vonalat a Borovo-i kombinátig még egy kisebb csoport védte.

1991.11.19-án .A JNA a Borovo –i hangárban foglyul ejtette az ott maradt jórészt horvát sebesülteket. Nekik már nem volt lehetőségük elhagyni a várost.


1991.11.20-án a Vukovar elesett.
Szerb katonai egységek, parancsnoki utasításra ,szervezetten , előre megtervezett séma alapján megkezdték a Vukovar-ban maradt nemszerb „foglyok” , jórészt horvát helyi lakosok a illetve sebesült katonák tömeges lemészárlását . A Vukovar közeli Ovčar-i tö,egsírban közel kétszáz horvátot és egyéb nemzetiségű személy holtestét azonosították a háború után. A mai napig eltüntként tartanak nyilván ötszáz embert.

 

A mappában található képek előnézete TÉRKÉPEK Kelet -Szlavónia