Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


OLUJA-95 HORVÁT HADMŰVELET 2.RÉSZ

ZP Karlovac főparancsnoksági körzet

 
Parancsnok: general Miljenko Crnjac
 A Zp. Karlovac irányítás alatt álló horvát katonai formációk, megkapták feladatukat :
 104. brigád – átkelés a Kupa folyón 14. honvédő egység Slunj- támadás Slunj felé
 110. honvédő egység Karlovac – Karlovac /Korana felől támadás Tušilovći és Vojnić
 felé.
 137. honvédő egység  Duga Resa- Karlovac felől támadás Tušilovći és Vojnić felé
 143. honvédő egység Ogulin- támadás Slunj felé ,keresztül a Korana folyón.
 16. tüzérségi rakétás brigád Bjelovar
33. utász brigád Zagreb
99. brigád Zagreb
104. brigád Varaždin
 148. brigád Zagreb - Trnje
 149. brigád Zagreb - Trešnjevka
202. tüzérségi rakétás légvédelmi brigád Zagreb
7. páncélelhárító tüzérségi rakétás divízió Karlovac
 10. tüzérségi divízió
13. páncélelhárító tüzérségi rakétás divízió Koprivnica
 18. tüzérségi divízió Varaždin 
38. utász hídépítő (pontonosok) zászlóalj
 70. katonai rendészet Karlovac
 266. felderítő diverzáns század Karlovac
 harckocsizó század Bjelovar
 256. század irányítás Karlovac
 506. vegyes kémiai és biológiai valamint sugárvédelmi vegyes század
 304. logisztikai bázis
 Fő támadási irány a Josipdol –Slunj, Karlovac –Vojnic-Petrova Gora hegység.
 1995.08.04-05-06. a horvát egységek Karlovac és Slunj térségében hajtják végre műveleteiket. Első nap ellenőrzés alá vonják Plaski környékét koncentrálva a Slunj - Primišlje – Perjasica útvonalra. Augusztus 5-én felszabadul Plaški, Primišlje és Korana – Mrežnica folyók közti terület. Az 5.ARBIH hadtest feladata Slunj - Titova Korenica közti útvonal felé nyomulás megakadályozva a21.korduni szerb hadtest Lika felé történő nyomulását.
 Ennek során 1995.08.06-án felszabadítják Slunj, Cetingrad városokat Kamensko, Tušilović, Krnjak, Veljun településeket.
 1995.08.07-én felszabadítják Turnaj települést ,majd 08.08-án Vojnic városkát és a Petrova Gora hegységet.
 A Cazinska krajina (BiH) északi részét a muszlim bosnyák hadsereg 5 .ARBIH egységei folyamatosan szabadították fel, mely során a szerb barát Fikreta Abdića szakadár egységei Vojnic felé vették az irányt ,ahol a horvát hadsereg állta útjukat.
 1995.08.04.- első nap
 A GSHV horvát vezérkar meghatározza a ZP Karlovac műveleti erőinek támadási napját („D” nap) és időpontját 02.00 –ra. Parancsnoki helyet Karlovac városban hozták létre.
ZP Karlovac támadó erői ( Karlovac műveleti szektor):
 104. br. HV
 A brigád megkezdi az átkelést a Kupa folyón Brođani falunál. Az átkelés során a szerb ellenállás során két horvát katona életét veszti ,kettő meghalt. A szerbek tüzérségi támadással válaszoltak Popović Brda település felől a horvát átkelésre. További horvát átkelő erők a 1-3 /110. dp. HV a 104.br. parancsnokság irányítása alatt . Továbbá a „Dabar” felderítő-diverzáns egység .
 
 110. dp HV
 A 2-2/137. dp egységével a fő irányon támadott a 110.dp. :Zastinja falu- Slunjska Brda - Cerovac Tušilovački - Babina Gora ,valamint a Selišće - Podrijevac - Brezova Glava irányon. A támadást 05.00 kezdték meg ,tűzérségi támogatás nélkül. A 2 százada 110.dp.feladata volt a Karlovac - Tušilović (Slunjska Brda) kommunikáció biztosítása . A szerbek gyalogos és tüzérségi aknavetőkkel támadták a horvát csapatokat, melyeknél némi pánik tört ki és egy része a katonák aknamezőre nyomult, ott heten meghaltak és 31-en megsebesültek. Miután helyreállt a rend , Selište - Podrijevac irányon intéztek támadást , mely a Korana folyón való átkelésre irányult.. A 110. dp (1. egység) aktív védelmi feladatot hajtott végre Mekušje - Turanj vonalon ,ahol súlyos harcok folytak a szerbe védelemmel.
 137. dp HV
 A 1/137. és 2-2/137. dp a 13. PO TRD és egy szakasznyi tank az OMS ZP parancsnokságból ,valamint felderítő –diverzáns század (IDS) első etapban : felderítik a szerb vonalat Kozlinska glava, Kestenak, Bosiljevac erdő és.Orešćani falu térségében. Hajnal 03.00 órakor az 4.IDS bevetik ,cél megszállni és állást foglalni Orešćani - Bosiljevac brdo erdő, Kestenak és Kozlinska Glava stratégiai pontokat, és azt biztosítani a főerők megérkezéséig.. ID csoportok bevetését nem előzte meg tüzérségi előkészítés ,de 05.00-kor a feladatuk megkezdésével együtt a 137. TRS tüzér erői támadást intéztek a szerb állásokra. Ugyanekkor gyalogos egységek Šćulac településnél megkezdték az átkelést a Korana folyón , illetve aktív hídfő védelemmel biztosították az átkelést. Első nap a 137. dp egység részéről egy katona vesztette életét és hárman megsebesültek, a 13. Potrd egységből két fő sebesült meg.
 ZP Karlovac támadó erői ( Ogulin műveleti szektor):
 14. dp HV
 Az egység : Ključarići - Polojska Kosa - Raletina - Primišlje - Slunj irányon támadott és felszabadította Slunj várost. A támadást 05.00 órakor indították meg a 14. dp erői . A. 2.ési 3/14. dp átkelt a Mrežnica folyón Ključarići területénél, és támadást intézett a Perjasičke és Polojska Kosa területén lévő szerb állások ellen. A tüzérségi támogatást a TRS 14. dp és TRS ZP-2 biztosította egész nap a Klipinka - Lončarska Glava - Simića Brdo - Kameniti Vrh vonalról. 
143. dp HV
 Támadási irányuk a Josipdol - Trojvrh – Plaški,és Srednja Gora - Hum - Vrelo Mrežnice. Cél felszabadítani Plaški várost és biztosítani a további támadást a Horvátország-BiH államhatár felé. A műveletet 05.00 órakor kezdték meg , a 143. dp. Az első gyalogos egységével a Veliki Humac - Mali Humac – Plasa főirányon támadott , másik gyalogos egység ,Katić Brdo - Vrelo Mrežnica – Vršak irányon , a harmadik gyalogos egység, Sabaljska Draga - Mudrić Glava - Dragaši – Plaški vonalon támadtak.
 
Egész napos harcok során a 143. dp. Áttörte a szerb védelmi vonalakat ,és mélységében elérte a Sekulić Vršak - Sekulić Poljana - Drenovica - Kameniti Vrh vonalat , ahol a Hum magaslatnál szerb ellenásásba ütköztek ,de a 1/143.dp. egységei a PZT és MB tüzérségi légvédelmi és aknavetős erők támogatásával izolálták a szerb erőket.
 99. br. HV
 ( 1/99.nélkül, mely tartalékot képezett ) Támadási irányuk a 3-1/143. dp egységeivel : Makovnik - Bijela Kosa - Krasnički Vrh - Plaška Glava - Plavča Draga . Első etapban elérték mélységében a Kolac - Markanov Vrh - Plaška Glava vonalat . Plavča Draga körzetében heves szerb ellenállásba ütköztek ,de a 143. egység második etapban lokalizálta és izolálta a szerb támadó erőket. A műveletet 05.00 órakor indították meg , áttörték a szerb aknamezőket Prolom – Komac közt , a horvát Saborska század a HV 1.gbr. együtt elfoglalta Plašćanska Glava és Veliki Pištenik (882m.) stratégiai pontokat.
   1/148. br. HV
 Tounj településen csoportosították az erőt a ZP Karlovac műveleti erők tartalék egységeként. Támadási irányuk az Ogulin műveleti szektor. A 3. gyalogos századuk Generalski Stol , a 137. dp Duga Resa. 1.és 2. gyalogos század egész nap 16.00 óráig feladatul kapta a biztosítani a 14. dp vonalait és szárnyait, sebesültek kivonása elszállítása , támadási irány tűz alatt tartása, ellenőrizni ,biztosítani területet .Primišlje település körzetében.
Az első napon a fenti erők mélységében elérték a Kameni Vrh (448m.) - Simića Vršak (301m.) - Lončarska Glava (358m.) - Klipinka (321m.) - Orešćani - Kestenak (323m.) - Kozlina Glava (263m.) vonalat .
 A brigád- ezred horvát erők sikeresen hajtották végre a feladatokat . Létrehoztak 150-200 fős harci csoportokat (BS) . A BS csoportok más egységekkel együtt ,tüzérségi és légi támogatás mellett előkészültek az elkövetkező napban végrehajtandó harci feladatra , támadás megindítására Šanca és Slunjska Brda szerb állásai ellen.
 1995.08.05 második nap ("D + 1")
 Karlovac műveleti szektor erő:
 104. br. HV
 (az 1-3/110. dp és BS - 104. valamint 350 v/o egységek nélkül) feladatuk az Oluja második napján aktív védelem a Kupa folyó bal partszakaszának vonalán . Egész nap állták a szerb tüzérségi támadást.
 110. dp HV
 Tüzérségi előkészítő támadás   (3. ágyú) ,és a HRZ légierő (2. harci repülő) légi támogatása után , mely Šanca és Slunjska Brda területére irányult, megkezdték a a harckocsizó erők (tank szakasz) és a gyalogos erők a támadást a szerb állások ellen. Turanj - Slunjska brda vonalon erős jól kiépített szerb védelmi állások voltak, melynél nem sikerült a horvátoknak az áttörés.
   137. dp HV
 Az egység egész este és kora reggeli órákban harcban állt a szerbekkel ,akik ágyú és aknavető támadást intéztek a horvátokra Dugi Dol felől. A horvátok tartották a hídfőállás védelmét de a szerb támadásban hárman meghaltak és többen megsérültek a 3/137. egységéből. A szerb tűzéségi támadás megtépázta a horvát állásokat ,melyet az Oluja első napján szereztek meg a szerbektől a horvátok. Több magaslati stratégiai pontról kivonták a horvát erőket ,de Kozlinska Glava magaslaton maradtak.
A Karlovac műveleti szektorban a horvát offenzíva második napján a horvát erők az elszenvedett veszteségek ellenére , elindították a továbbnyomulást , támadást Siča - Perjasica és Mateško Selo – Perjasica vonalon, a 137. dp , BS-104. br. HV (350 v/o), egy század a 148. brigádból, egy szakasznyi tank és a 104.brigád RAK-12 egysége, erőivel. A támadást 07.00 órakor kezdték meg , mely egész délután a szerb védelem megtörésére irányult. A 137. dp egysége Perjasice településen keresztül Gornji Poloj –ig nyomult előre . Mélységében elérték a Gačeško Selo - Podplanisnko Selo - Gornji Poloj - Mrđenovići - Mateša Brdo (231m.) - Kestenak (280m.) vonalat .
 Ogulin műveleti szektor erői:
 14. dp HV
 Az egység marad a pozíciójában , és egész délelőtt harci kontaktusban állt a szerb erőkkel. Sikeresen elfoglalták a Raletina - Kurjevac - Primišlje - Glumačka Glavica vonalat ,és felszabadították Primišlje területét, és előkészültek a következő harci lépésre ,Slunj felszabadítására.
   143. dp HV
 Az egység tüzér erői ,TRS 143. dp és TRS ZP-2 támogatása mellett a gyalogos erők támadást intéztek a szerb erők ellen és mélyen előre nyomultak . A reggeli órákban elfoglalták a Hum magaslatot, és a jobb szárnyvonal tovább támadtak Plaški irányába , amíg a bal szárnyvonal Plavča Draga felé . Egész nap az ezred visszavonulásra kényszerítette a szerb erőket Vrela Mrežnica felé.A horvátok ellenőrzés alá vonták Plavča Draga – Tobolić , Plaščanska dolina és az esti órákban pedig felszabadították Plaški városát. A továbbiakban előkészültek Plavča Draga – Slunj vonalon történő támadásra.
 99. br. HV
 Problémák merültek fel a parancsok és a végrehajthatóság közt, ezért a brigád megerősítése mellett döntött a ŽP Karlovac parancsnoksága és utasította a IZpM ŽP Karlovac oldja meg a problémát és erősítsék meg egységekkel Ogulin-ból a brigádot. Átcsoportosítás után új főbb támadási irányon (Sabljak - Plaški - Plavac Dear) 143 DP jobb szárnybiztosítása mellett hajtják végre feladatukat.
 
 
 1/148. br. HV
 Feladatuk biztosítani a14. dp által elfoglalt vonalat és biztosítani a 14. dp. szárnyait , sebesültek ellátása, kezelése, kivonása, és a támadási irány tűz alatt tartása.
 Az augusztus 5-dikei sikeres műveletek után a a ZP Karlovac főparancsnokság megkezdte az újabb , elkövetkező nap támadási feladatainak tervezését, az erők csoportosítását a végrehajtásra. A 137. dp egységnek sikerült a szerb ellentámadást megakadályozni a 14.dp. bal szárnyán. A főparancsnokság összevonta az erőket a másnapi feladatra Perjasica - Veljun és Perjasica – Primišlje irányvonalon.
 Az offenzíva második napján a horvát ZP Karlovac erői mélységében elérték a Plaščanske Doline ( Plaški felszabadítva) - Glumačka Glavica (397m.) - Primišlje felszabadítva- Kurjevac (428m.) - Raletina (431m.) – Veljun –nál lévő Korana folyó hídfője vonalat.
 1995. 08.06. harmadik nap ("D + 2")
Karlovac műveleti zóna erői:
 104. br. HV
 Tüzérséggel támadták a Kupa folyó bal partszakaszáról a szerb állásokat .
 110. dp HV
 aktív védelembe helyezték az erőket.
   137. dp HV
 Az ezred alá vonták a 110. dp (2 század) a BS 99. br. és 3. tank egységet, támadást indítottak Barilović - Dugi Dol – Krnjak irányon. Egy része az erőnek heves szerb ellenálásba ütközött, ezen erőket visszavonták a hátországba . Sikerült a szerb ellenállást leküzdeni a délutáni órákban , a horvátok légierővel Mi-24 helikopterrel rakétatámadást intéztek a Kurepi körzetében lévő szerb állások ellen., a támadásban részt vett a harcoló csoport ,BS 99. br. egysége. Bal szárnyvonalon sikerült a horvát erőknek Kosjerski Selo elfoglalása. Ezen a napon a 137. dp Gornji Poloj - Primišlje vonalon támadott , a 14. dp. egységgel párhuzamosan és biztosították a Veljun településnél lévő Korana hídfőt.
Ogulin műveleti szektor erői:
 
14. dp HV
 Tržić településnél , Mrežnica folyó megrongált hídfőjénél csoportosították az erőket és haditechnikát. Támadási irányvonaluk Primišlje - Zečja Varoš - Slunj és Debela Glava - Mrzlo Polje – Slunj vonal . Sikeren nyomultak előre a megjelölt irányon és 14.30 órakor Slunj város előrészét (bejáratát) elérték és behatoltak a városba.
 
 143. dp HV
 Sikeresen szorították és számolták fel a szerb erőket , ellenállást Čuruvjin híd - Vrelo Mrežnica - Slunj és Plavča Draga - Vrelo Mrežnica - Koturova – Bročanac vonalon , összekapcsolódva az 1. gárdista brigáddal Bročanac település körzetében. 14.30 órakor a 14.dp. és az 1.gbr. együtt behatoltak Slunj városba.
 99. br. HV
 Miután felszabadították Plaški, ellenőrzés alá vonték és csoportosították erőiket Plavča Draga körzetében .
 1/148. br. HV
 Feladatuk volt a már ellenőrzés alá vont területek kontrolja és megtisztítása a hátramaradt , megrekedt szerb erőktől Primišlje körzetében a 137. dp. műveleti zónájában.
 Az egységek parancsnokai közti jó koordináció az egész támadási tevékenység során jól működött , így sikeresen lett teljesítve az aznapi harci feladat. A főparancsnokság előkészítette a másnapi támadási tervet.
 Végrehajtott feladatok:
 137. dp egység és alá csoportosított erők, sikeresen küzdötték le a szerb ellenállási pontokat ,és szabadították fel Krnjak települést , előkészülve a támadásra Vojnić irányába.
143. dp és alá csoportosított erők , sikeresen támadtak a Veljun - Krnjak - Vojnić vonalon, biztosítva a 1. gárdista brigád HV bal szárnyát.
99. br biztosította a 1. gárdista brigád HV jobb szárnyát , és a támadást az államhatár irányába.
14. dp támadás az államhatár irányába.
 Az augusztus 6. napján végrehajtott sikeres műveletek során a horvát erők mélységében elérték a Slunj - hídfő Veljun – Korana folyó - Kozlina Glava - Kosijersko Selo vonalat.
 1995.08.07. negyedik nap ("D + 3")
Karlovac műveleti szektor erői:
 104. br. HV
 Miután előző napokban sikeresen hajtották végre a tüzérségi támadást, előkészítést így elérkezett az idő ,hogy a brigád egységei átkeljenek a Kupa folyón. Támadást intéztek a megtépázott és támogató erőkkel már nem rendelkező szerb erők ellen , Donja Rečica - Brežani - Skakavac - Utinja - Vojišnica vonalon és ellenőrzés alá vonták a Vojnić – Vrginmost közutat, biztosítva a 110. dp. bal szárnyvonalát.
 
 110. dp HV
 A egység 09.00 órakor áttörte a szerb védelmi vonalat ,mely korábban ellenállt a horvát támadásnak, Turanj - Slunjska Brda és Mekušje - Kamensko – Skakavac vonalon. Kiszorították a szerb erőket ,visszavonulásra kényszerítve őket és elfoglalták Slunjska Brda és Skakavac települést. A 110. egység a tartalék erőkkel rendezte sorait és a fő irányvonalon : Slunjska Brda - Tušilović - Brezova Glava - Vojnić és segéd vonalon : Vukmanić - Babina Gora - Okić – Vojnić támadást intéztek. 15.00 órakor megérkeztek Vojnić településre , és benyomultak a városba.
   137. dp HV
 Az egység átkelt a Korana folyón és felszabadította Krnjak települést körzetét , és tovább támadott Grabovac Krnjački - Todorići - Kolarić Križ vonalon. 13.50órakor felszabadították Vojnić várost .
 149. br. HV
 Az egység a már felszabadított területeken (a BS-149 és 137. dp. által) biztosították a pontokat és tisztították a zónát.
   Ogulin műveleti szektor erői:
 14. dp HV
 Slunj felszabadítása után ,feladatuk volt a felszabadított zónák , elsősorban Rakovica és Cetingrad , Slunja települések és körzeteik ellenőrzése ,megtisztítása.
   143. dp HV
 Az 1. és 2. egységgel támadást intéztek a Slunj - Veljun - Vojnić vonalon , ahol több szétszóródott szerb katonai csoportot felszámoltak. 14.30 órakor az 1.gbr. HV együtt benyomultak Vojnić városába..A 3. egységük feladata volt megtisztítani és biztosítani a már felszabadított Plašćanska Dolina területét.
 
99. br. HV
 Plavča Draga – Slunj vonalat ellenőrizték és biztosították az 1. gbr. egységét ,mely Cetingrad - Johovo – Vojnić vonalon támadott , tovább megkezdték a Petrova Gora hegység déli részének ellenőrzését ,bal műveleti határtól (államhatár) Gejkovac falu , a jobb műveleti határig (államhatár) Pašin Potok (224m.)magaslat. 
1/148. br. HV
 Biztosította és megkezdte a megtisztítást a már felszabadított területen Primišlja és Perjasica településeknél ,azok körzetében a 137. dp, műveleti szektorában. Továbbiakban maradtak tartalékba ,mint intervenciós harcoló csoport.
 Az offenzíva negyedik napján a horvát erők mélységében elérték a Slunj - Veljun - Vojnić - Vojišnica - Utinja - Banski Moravci – Kablari vonalat.
 
ZP Gospić főparancsnoksági körzet
 Parancsnok: general Mirko Norac
 
A ZP Gospić körzet alá tartózó HV egységek három főbb vonalon kezdték meg a támadást Gospić-Korenica, Gospić-Udbina , Lička Jasenica-Saborsko- Plitvica tavak irányvonal .
 99. brigád - Plaški felé 1. gárdista brigádok (Tigrovi-Tigrisek) Karlovac- A Veliki Kapela hegység Glibodol településen lévő támaszpontjukról keresztül Lička Jasenica és Saborsko településeken a   Plitvica –i tavak felé támadtak , és miután elfoglalták a Plitvica környéki területek és magát a települést megindultak Slunj és Velika Kladusa (BiH) irányába .
 9. gárdista brigád Gospić- Bunić felé támadtak Udbina- Donji Lapac irányába , 9.gbr. 2.egysége pedig Obrovac felé támadott.
 111. brigád Rijeka- Medak felé támadott.
 119. brigád Pula- Lička Petrova Sela és Tržački Raštel felé támadott.
 128. brigád Rijeka- Korenica felé támadtak.
 150. brigád Zagreb / Črnomerec – Medak felé támadtak.
 203. tüzérségi rakétás légvédelmi brigád Rijeka
 8. honvédő egység Rijeka- Plitvica és Vrhovina felé támadott , és egy másik részük pedig Medak felé.
 118. honvédő egység Gospić
 133. honvédő egység Otočac- Mala Kapela és Vrhovina felé támadtak.
 138. honvédő egység Delnice- Dabar és Mala Kapela felé , az egység 2.csapata Vrhovina felé .
 154. honvédő egysége Pazin- Lička Petrova Sela felé támadott.
 9. páncélelhárító tüzérségi rakétás divízió Rijeka
 12. tüzérségi divízió Rijeka
 35. utász egység Pula
 71. katona rendészet Rijeka
 50. radiológiai-biológiai ,kémiai vegyvédelmi egység Zagreb
253. század irányítás Gospić
 263. felderítő diverzáns század Gospić / Pula
 Felderítő diverzáns század GSHV - Zagreb
 305. logisztikai bázis Rijeka
 1995.08.05.
 A horvát egységek áttörték a szerb vonalakat minden irányban. Felszabadították Gračac, Ljubovo Lička Jasenica, Saborsko, Novi Lički Osik és Ostrovica városokat. Több horvát brigád és honvédő egység megkezdte kelet felé szorítani a szerb VRSK 15. hadtest erőit.Gyors ütemben foglalták el a fontos pontokat Ljubovo-nál, ellenőrizve a kommunikációt Gospic és Korenica közt és bekerítették Vrhivina-át.
 Közben a Bihac (BiH) enklavé irányából a 5.ARBIH egységei folyamatosan közeledtek a horvát-bosnyák határ felé Tržački Raštel irányába. Az 1.gbr. HV egységei északi irányba történő műveleti mozgás során elfoglalták Plitvica és környékét ,majd megindultak horvát-bosnyák határ irányába. Tržački Raštel településnél találkoztak a Atif Dudakovic vezette 5.ARBIH erőivel. Az 1.gbr. egységei ,melyek Plitvica irányából Slunj felé indultak elfoglalták Slunj-t és megindultak Karlovac irányába.
 1995.08.06.
A HV egységei szinte ellenállás nélkül foglalták el Korenica, Udbina, Donji Lapac településeket és találkoztak a határon a 5.ABIH erőivel, akik felszabadították . Grabovca és Prijeboja településeket. A horvát hadsereg egységei felszabadították Malovan, Bruvno, Korenica, Vrhovine, Plitvička Jezera, Cetingrad, Krbava , Udbina, Barlete, Vrebac, Mogorić, Ploča és Pločanski Klanac településeket.
1995.08.07.
18.00körüli iőben a Zp. Gospic egységei találkoznak a SP-MUP erőivel Donji lapac-nál. Felszabadítják Mazin, Dobroselo és Gornji Lapac –ot. A ZP Gospic irányította egységek ellenőrizték a horvát –bosnyák határt Tržački Raštel –tól Una avasútállomásig.
  Specijalne Jedinice MUP/Horvát speciális rendőri erők körzete
A SP MUP parancsnoka: Mladen Markac
 A horvát speciális rendőri erők (SP MUP) egységei a Velebit hegyégben tartották állásaikat az offenzívát megelőző időszakban. Innen hajtották végre műveleteiket ,mely során Sveti Rok ,Gračac, Udbina, Otrić és Donji Lapac irányába nyomultak előre. A SP MUP erői biztosították a ZP Gospić és ZP Split közti műveleti területet. Három főbb irányvonalon indították meg a támadást velebit-i állásaikból. Az egyik a Sveti Rok- Pocitelj-Medak .Medak-nál találkoztak a ZP Gospić 150. brigádjával.
Másik irányvonal volt a Sv.Rok-Lovinac, harmadik pedig a Sv Rok- Gračac- Otrić.Az SP MUP egységei gyors ütemben sikerrel teljesítették feladataikat és sorra foglalták el a műveleti zónájukban lévő városokat településeket. A szerb erők gyors iramban vonták ki erőiket a horvát villámtámadás hatsára a Kninska krajina, Sibenska zaleda és Ravni kotar területeiről Otrić-on keresztül Donji Srb és Lapac – BiH irányába. A területet augusztus 7-re ellenőrzés alá vonják és elfoglalják Kulen Vakuf (BiH) várost. Innen biztosítva a határvonalat.
 ZP Split főparancsnoksági körzet
Parancsnok: general Ante Gotovina
 Ezen körzetben az Oluja műveletet Kozjak-95 néven illették. A ZP Split Észa és Közép Dalmácia területéhez tartozó erői megkezdték a feladataik végrehajtását:
 4. gárdista brigádok ( Pauci) Split- a BiH Nyugat –Hercegovina Bosansko Grahovo-i területe felől támadták a horvát részt ,Strmica településen keresztül Knin és Golubića felé.
 7. gárdista brigádok( Puma ) Varaždin- BiH Nyugat-Hercegovina B. Grahovo felől támadta Knin –t.
 1. Horvát Gárda /Hrvatski gardijski zdrug- Zagreb
 81. gárdista egység - Virovitica
 2. egysége a 9. gárdista brigádokból (Vukovi) Zadar—támadta Obrovac-ot.
 112. brigád Zadar- Smilčić, Karin és Obrovac felé.
 113. brigáda Šibenik- Čista Mala, Đeverske, Kistanje felé.
 144. brigád Sesvete- Kijevo felé /Dinárok hegységben
204. tüzérségi rakétás légvédelmi brigádok Split
 6. honvédő egység Split- Vrlica, Polača , Knin felé.
 7. honvédő egység Zadar- Benkovac – Zrmanja felé
 15. honvédő egység Šibenik- Rupe, Kistanje , Malo Polje felé.
 126. honvédő egység Sinj- Kijevo felé Uništa felől.
 134. honvédő egység Biograd - Polača, Miranje , Benkovac, Ervenik felé.
 142. honvédő egység Drniš - Drniš, Oklaj , Siverać , Knin felé.
 11. páncélelhárító tüzérségi rakétás divízió Zadar
 14. tüzérségi divízió Šibenik
 20. haubica tüzérségi Split
40. utász műszaki egység Split
 72. Katonai Rendészet Split
 254. század vezetési-pont , irányítás Split
 264. felderítő diverzáns század - Split
 306. logisztikai bázis - Split
 307. logisztikai bázis - Zadar
 további erők a MUP rendőri speciális egységek és 40. egységvezetési pont – Zagreb
 A ZP Split ( Dalmácia Szektor)
Négy operatív csoport Zadar, Šibenik, Sinj és Észak/Sjever alkotta a Zp Split műveleti területét . Fő támadási irányvonalon ,Bosansko Grahovo - Knin a két gárdista brigád , 4.és 7. gbr. erői kezdték meg a támadást, Jasenice - Miškovci és Uniški Doci - Unište – Kijevo vonalon. A Fő támadási irányvonalakat Crvena zemlja-Knin, Sinj-Knin,Sibenik-Drnis-Knin, zadar-Benkovac, Obrovac-Zegar-Ervenik, nyolc segédtámadási vonal támogatta.
Augusztus 3-án a BiH Ny-Hercegovina ZPTomislavgrad OG Livno támadást intézett a boszniai szerb erők ellen Glamoč - Vitorog vonalon ezzel lekötve a szerb erőket és biztosítva a támadást B.Grahovo felől Knin irányába.
Augusztus 4.
A horvát erők áttörték a szerb VRSK 7. „Dalmatinska” hadtest védvonalait és 4-5 kilométerre benyomultak .
A SP-MUP és 9.gbr 2.egysége a Velebit hegységben elfoglalták a stratégiai magaslatokat Tulova Greda, Mali Alan .A 4. gbr . megközelítette 5.kilóméterre Knin-t, a 7.gbr. egységei elfoglalták a Strmica-Knin utat , Crvena zemlja dinári területeket és 4.kilométerre közelítették meg Knin várost. A támogató vonalakon Sinj felől érkező Vrlika ,Kijevo és Drnis felé sikeresen nyomultak előre a honvédő horvát egységek. Drnis-nél kisebb ellenállás után .
Augusztus 5.
 A horvátok 4. és 7.gbr. egységei felszabadítják Knin várost, melyből a megérkezésük előtt a szerbek kivonták egységeiket Otric-Srb irányba BiH felé. Hasonlóan vonták ki erőiket É-Dalmát Obrovac térségéből Gracac felé, majd Otric- Srb felé.
Knin felé nyomultak a honvédő horvát egységek Sinj-Vrlika-Knin vonalon, a Svilaja hegységben a 6.honv. egység. A Dinári hegységben pedig a 126.honv.egység Unista felől . Sibenik irányából Zitnica ,Drnis felé a 133.Sibenska és 142.Drniska HV brigádok ,a 15.honv. egység és a speciális rendőri erők ,valamint a katonai rendészet egységeivel. A 133. és 142. brigádok tüzérségi haubic 203.mm és 130.mm ágyúi támogatása mellett különösebb gyalogos harc nélkül vonultak be Drnis városba elsőnek a speciális rendőri erők és a katonai rendészet.
A kora reggeli órákban a horvátok körbezárták a Knin-i erődöt ,melyet a 7. gbr. elfoglalt és kitűzték a várerődre a horvát zászlót. Ezzel a VRSK Republika Srpska /Szerb Köztársaság Krajina „fővárosa” a horvátok ellenőrzése alá került. Felszabadították Vrlika, Kijevo, Drnis, Gracac, Lovinac, Ljubovo …. településeket, ahol sorra létesültek a rendfenntartó rendőri erők állomásai.
Obrovac környékén a 112.Zadarska brigádok , a 7.honvédő egység, 84. Zadar-i egység és a speciális rendőri erők kerültek tűzharcba a szerb egységekkel.
Több mint 70% felszabadult Dalmáciának a szerb megszállás alól .
 Augusztus 6.
Felszabadul Benkovac és Kistanje . Benkovac-ba a 132.honv. egység és a 112.Zadar-i brigád nyomult be elsőként. A 132.honv. egység Stankovci –Pristeg-Cviljane-Gornji Sopot a 112. brigád Smilcici-Skabrnja felé támadott tovább .bevetésre került a 1.HGZ Ervenik –Zrmanja felé. Különösebb szerb ellenállásba nem ütköztek.
A VRSK 7.Dalmatinski haderői folymatosan vonták ki egységeiket Lika és Bosznia felé.
Augusztus 6-án Franjo Tudman látogatást tesz Knin-ben ,ahol az erődre kitűznek egy nagyméretű horvát nemzeti zászlót, mely szimbólumává válik az offenzívának.
Augusztus 7.
A horvátok 17. elfoglalt katonai objektum , „hidroelektronikai objektum” , vízmű és TV torony biztosítását kezdték meg. A 4. és 7. valamint a 9.gbr. 2.egysége és az 1.HGZ egységei Gracac felől elfoglalják Otric-ot és megkezdték a Lapac –i területek támadást ,mint a térség utolsó szerb védőbástyájának elfoglalását( Donji és Gornij Lapac , Srb).
A szerb VRSK (Vojska Republika Srpska Krajina) erői közel 40 000 katonája (4.hadtest) 400 harckocsija,200 páncélozott harci járműve ,550 tüzérségi eszköze, 25. harci repülőgépe, 320 légvédelmi lövege tartotta megszállás alatt horvátországi ,álltaluk Krajina-i Köztársaság néven illetet mini államát.
A VRSK . szerb krajinai köztársaság hadereje.
 Republika Srpska elnök: Milan Martić
 Vezérkari főparancsnok: general Milan Mrkšić
 Tisztek irányítója ,vezetője : general Dušan Lončar
 Tüzérségi parancsnok: Marko Vrcelj
240 -330 harckocsi ( harminc darab M-84), 160 páncélozott szállító harci jármű, 560 tüzérségi egység, 28 nagy-hatótávolságú rakétavető, 230 páncél-elhárító egység, 72 lanser páncélelhárító rakéta, 280 PA szisztémájú rakéta, 360 légvédelmi egység, 22 repülőgép 18 helikopter. 38.000 katona 14.500 tartalékos 4.100 milicista
 Déli körzet GŠ SVK
 Főparancsnok: Mile Mrkšić
7. kninski (dalmatinski/severnodalmatinski) korpus / dalmácijai hadtest -Knin
 Parancsnok:: general Slobodan Kovačević
-1. gyalogos brigád ( vrlička brigada) - Vrlika
 parancsnok:kapetan Nebojša Popović
- 2. gyalogos brigád( kistanjska brigada)- Kistanje
 parancsnok:major Rade Drezgić
- 3. gyalogos brigád (benkovačka brigada)-Benkovac
 parancsnok:potpukovnik Janko Đurica
- 4. gyalogos brigád ( obrovačka brigada)- Obrovac
 parancsnok:kapetan Radivoje Paravinja
 -75. gépesített brigád ( Drniška brigada) - - Knin
 parancsnok:pukovnik Vladimir Davidović
-92. gépesített brigád ( benkovačka brigada)- Benkovac
 parancsnok:potpukovnik Mirko Uzelac
   - három páncélos zászlóalj .
 A háború kirobbanásakor nyolc M-84 és két T-72 harckocsival rendelkeztek ,melyek közül jó néhány 1992-ben a Drnis és Sibenik közti harcokban gyorsan megsemmisült..A maradék nyolc tank 1995.május végéig a VRSK Dalmatinski korpus/ hadtestében maradt. Párat „ Gloria, Munja” becenévvel illettek.
- rakétás brigád
 -7. vegyes tüzér egység- Knin
 - 7. hátországi bázis
parancsnok:potpukovnik Dragic Stojanović
-7. vegyes páncélelhárító tüzérségi egység - Benkovac
 -7. könnyű tüzér-rakétás egység PVO - Knin
 
15. lički korpus-likai hadtest - Korenica
 parancsnok:general Stevo Sevo
- 15. Licka brigádról
 Rendelkezésre álló erőket 10 hackocsi T-55, 9 páncélozott szállító transzporter M-60 és egy transzporter PT-61. Bunic településen létesített parancsnokság kontrolálta Vrebac-Teslingrada- Jurkovic dola-Lulica- Kuzmanovaca- Kozjana - Turjanski védvonalat. Négy T-55 tank és hét M-60 transzporter Teslingrad környékén volt elhelyezve. Ljubovo településnél hat T-55 tank és két M-60 volt elhelyezve. Ezen állásokból tartották tűz alatt a horvát oldalon lévő Perusic , Stimca , Vuksic , Stari Licki Osijek és sv Trojice templom környékét..Tíz T-55-ös tankból az egyik 20 sz. szérijájú tankot a szerbek „Crna Guja” becenévvel illették , további 19 és 18-as szériájú T-55-ök közül az egyik pedig „ Munja” nevezték.
1992.július 15.-én a Ljubovo környéki tankjaik kivonták és átcsoportosították Korenica –ba ,ahol közösen az Unprofor nemzetközi erőkkel tevékenykedtek a környéken.
 Augusztus 1-től a vonalak közé a nemzetközi békefenntartó erők vonultak be. A Ljubovo környékre Teslingrad településről a szerbek tankokat és transzportereket csoportosítottak át.
 Vuksic környéki horvát erők öt T-55, tankot ,Stimca településnél pedig egy makett tankot állomásoztattak.
1992.augusztusában Ljubovo-ban a szerbek elvesztettek egy T-55 /18 szériájú tankot.
1993. január 22/23.a horvátok támadást indítottak a a É-Dalmácia Ravna Kotar tájegységnél (Maslenica”Gusar” művelet),.
A 18. brigád kapott egy M-84 modern tankot ,melyet Teslingrad-nál helyeztek el.
Rakovica-ból további három tankot vezényeltek Teslingrad környékére, Vukava faluba.
A Zeljava reptér támadása során a VRSK 18. és 50.brigádjai vettek részt. A 18. brigád két tankkal (az egyik a Crna Guja becnevű ) támadott a 50. brigád néggyel (Crna Udovica, Milka, Suri Orao és Joks) valamint egy M-36-al,régi amerikai tankvadász precíziós agyukkal ,és páncélozott BRDM -ek, 14,5mm gép-puskákkal támogatva a gyalogos erőket.
Későbbiekben a VRSK harckocsizó egységei közül többet a Cazinska krajina-i részeken folyó harcokhoz vezényeltek át . Bihac környékére Turjanski településre a Joks becenevű tankot ,az Um magaslatra két T-55 és egyet Glavce településre.
 A horvát Oluja művelet során az 50.brigád két tankját hagyta el motorhiba miatt, egyet a Plitvice-i tavaknál ,a másikat a Plitvice-i tavak-Korenica közti úton Kapela falunál . Egy önjáró löveget M-36-ost a szerbek a Plitvice-i tavak egyik tavába dobták. Négy tankot a boszniai szerb VRS hadtestébe integráltak be ,melyeket Bosanski Petrovac városban helyeztek szolgálatba.
 
-9. gépesített brigád - Gračac
 parancsnok:pukovnik Jovo Kordić
 A JNA haditechnikai eszközeiből kilenc darab T-55 harckocsit állítottak hadrendjükbe , hét a horvátok kezébe jutott a Gospic –i JNA laktanyába,miután a JNA kivonta egységét onnan .
Egy tankjuk megsemmisült még 1993. szeptember 9-én mikor a horvátok kilőtték a „Medacki dzep” műveletben. További két tankjukat az Oluja művelet során lőtték ki a horvátok.
- 15. gyalogos brigád ( Bihać irányába )
 115. brigád négy T-55 és néhány öreg T-34 harckocsival rendelkezett ,melyeket Pljesavica hegység Lapac tájegység mögötti részén állították szolgálatba 1994.években.Párat átirányítottak Zeljava és Petrovo selo térségébe 1995.évben. Későbbiekben a harckocsikat a boszniai szerb erők VRS kapták meg , és Bosansko Gravo környéki harcmezőkön vetették be. A brigád rendelkezett még néhány darab M-60 transzporterrel és két darab BRDM valamint egy darab önjáró i PA ágyúval ellátott ZUS-57 (tarack 57mm).
 -18. gyalogos brigád - Korenica- Bunić
 parancsnok:pukovnik Mirko Radaković
- 50. gyalogos brigád – Vrhovine
parancsnok:pukovnik Stevan Štrbac
 A harcok kirobbanásakor a JNA-tól hét T-55 örököltek meg(3. a 20.szériából ),továbbá, két önjáró löveget M-36 ( 90mm ) és néhány transzportert.A harckocsik -20.és 19.szériából- közül párat elneveztek (Suri Orao, Crna Udovica, Milka ,Suzy, Joks, ) A horvátok által megindított Medacki dzep akció ideje alatt ,1993.szeptember 9 - 10 között a 50.br. egység egyik T-55 tankja megsemmisített egy horvát hasonló típusú tankot Gacka völgyben , Otocac környékén.Mikor a szerbek egy tankjukat elvesztették a Medacki dzep horvát támadó művelet során , az egység Maljutka segítségével megsemmisítettek egy horvát tankot. Az 50. brigád harckocsizó erejét 1994.11.01-től 1995.02.01-ig tartó szerb „Mac” elnevezésű hadművelete során a Bihac-i részen folytatott harci tevékenységbe vonták be. A gyalogos erőket Vrhovina –ban tartották továbbra is.
 -70. „plašćanska „gyalogos brigád- Plaški
 parancsnok:pukovnik Milian Milivojević
Kilenc T-55 harckocsival rendelkeztek ,melyek a Gorski Kotar hegységben lévő vonalakban helyeztek el . 1995. augusztusi horvát Oluja hadműveletben az egység négy horvát tankot semmisített meg.
- 103. „lapačka „ gyalogos brigád- Donji Lapac
 parancsnok:pukovnik Slavko Studen
 - páncélos zászlóalj
 - 9. vegyes tüzér divízió
 - 37. gyalogos zászlóalj - Korenica,
 A zászlóalj „határvédelmi” feladatokkal együtt őrizte a vonalakat a 5.ABIH műveleti területei felől (Bihac-i enklávé”). Három M-36 és néhány transzporterrel rendelkeztek. Az egység harci tevékenységet folytatott a horvátok által indított Medacki dzep akcióban .Főbb harci tevékenységűket az 5.ARBIH Bihac-i műveleti zónája ellen folytatták. Két M-36-kat Donji Lapac –nál kilőtték.
-17. vegyes tüzér divízió - Udbina,
 -81. hátországi bázis – Željava (bunker reptér)
 
Északi körzet / Kordun
 
 Főparancsnok:: general Mile Novaković
 Helyettese: general Milorad Stupar
 -Speciális erők:
 parancsnok: Milorad Stupar
-2. gárdista brigádok- Slunj- Knin
 parancsnok:podpukovnik Miloš Cvetičanin
- 71. speciális brigád - - Slunj
- 2. páncélos brigád - - Slunj/ Petrova Gora
 parancsnok:general Milorad Stupar
 - 54. gyalogos brigád – ( Nova Gradišca felé)
- könnyű –tüzér/rakétás légvédelmi divizió - Slunj
 -Brdski zászlóalj - Vrlika
 -Katonai rendész zászlóalj – Knin
 Négy új BOV-80 páncélozott járművet rendelkeztek, melyeket később az Oluja során a boszniai VRS-be integráltak.
21. kordunski korpus/korduni hadtest - Petrova Gora
 parancsnok:pukovnik Veljko Bosanac
 központ: Vojnić
 Hadrendjükbe 100 tank (ebből 10 M-84 és 11 M-84A tipúsu) 11 BVP M-80 és BOV-2 (Maljutkával ellátva) üzemelt.
 21. páncélos zászlóalj ,mely 30. M-84 és M-M-84A tankkal rendelkezett .Ebből egyet a Cazin elleni harcokban kilőttek ,egyet a muzulmánoknak eladtak (Fikret Abdic vezette szerb barát erők). Később öt M-84-es megsemmisült ,kiégett a maradékot átcsoportosították a boszniai VRS erőihez Novi – Prijedor környékére.
- 11. gyalogos brigád - Vojnić
 - 13. gyalogos brigád ( slunjska brigada) - Slunj
 parancsnok: Marko Reljić
 - 19. gyalogos brigád - Topusko- Vrgin Most
 parancsnok: Boza Bijelić
-75. vegyes páncélelhárító tüzér divízió - Blatuša
 -85. hátországi bázis - Slunj
- rakétás brigád
 - tüzér zászlóalj
39. banijski korpus/ bánsági hadtest -Glina
 parancsnok: Slobodan Tarbuk
- 24. gyalogos brigád ( glinska brigada) - Glina
 parancsnok:pukovnik Milan Beko
 - 26. brigád - Kostajnica
 parancsnok:pukovnik Vasa Vukmirović
 - 31. gyalogos brigád (petrinjska brigada)- Petrinja
 parancsnok:pukovnik Milorad Janković
 - 33. gyalogos brigád (dvorska brigada)- Dvor na Uni
 parancsnok:pukovnik Perica Kolundžija
 - két független páncélos zászlóalj (több mint 60 harckocsi, Nyugat –Szlavóniában tíz T-55-ös.) 
- tüzér zászlóalj
 -87. hátországi bázis - Glina
 -légi erő és légvédelmi egység
- 45. zászlóalj - Knin
- 44. légvédelmi rakétás brigád /rbr PVO Knin és Petrova Gora 
parancsnok: podpukovnik Ranko Dasic
- 105. repülős brigád – Udbina 
parancsnok: podpukovnik Ratko Dopudja
- 75 vegyes tüzér brigád 7.,21. és 39. hadtestek-parancsnok:puk Djordje Miliksic
 
Operativna grupa Pauk/Operatív csoport „Pókok” ( Bihać felé)
 Parancsnok:general Mile Novaković
 -1. gyalogos brigád –Nemzet Védelmi Erők
- 2. gyalogos brigád –Nemzet Védelmi Erők 
- 3. gyalogos brigád –Nemzet Védelmi Erők
- 101. milícia
 18. korpus, zapadnoslavonski /nyugat-szlavón hadtest –Okucani
parancsnok: puk. Lazo Babic
-1.Taktikai Csoport (TG-1)- Jasenovac,parancsnok:ppuk. Borivoje Pavlovic
-98.gyalogos brigád-Novska, parancsnok:ppuk. Milan Babic
-51.gyalogos brigád –Pakrac, parancsnok:ppuk Stevan Harambasic
-54.gyalogos brigád –Okucani, parancsnok:ppuk. Stevo Babic
 -59. egység -Daruvar
- 63.egység-Podravska Slatina
- 18.vegyes tüzér egység-Stara Gradiska
-91.pozb
 1995.májusig létezik a hadtest .A horvát Bljesak hadművelt során megsemmisül. A megmaradt erőket átcsoportosítják a boszniai VRS erőihez és támadó műveletekkel segítették a bánsági és likai VRSK erőit general Ratomira Rapaica vezetésével. A egység a Bihac-i enklávé 5.ARBIH ellen folytatott harcokban vett részt.
11. korpus, istocnoslavonski ( 1995.szeptemberig)
-35.gépesített brigád-- Dalj
 -40.gyalogos brigád (pbr)-Vukovar
 -43.pbr- Tenja
 -45.pbr- Mirkovci
 -55.pbr- Ilok
- gárdist brigád – SDG-Erdut ,parancsnok: Zeljko Raznatovic-Arkan
 -11.vegyes tüzér egység-Bobota-Celije-Pacetin
 -11.páncélos egység-Vukovar
- 11.vegyes páncélelhárító tüzér divízió
 
Oluja ,veszteségek:
 
A horvát hadsereg 174 főt veszette el, 1100 sebesültek meg ebből 572 súlyos 528 pedig könnyű sérülést szenvedett. Három fő került szerb hadifogságba, tizenöt pedig eltűnt. A veszteség mértéke 0.12%-os volt .A VRSK szerbek nem adtak pontos adatokat a katonai veszteségükről ,de kb. 560 fő veszette életét és 2500 sebesültek meg . A offenzívának szerb civil áldozatai is voltak .
 
 

A mappában található képek előnézete Oluja 95 horvát hadművelet

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.