Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ORKAN, OTKOS-10. PAPUK -91- HORVÁT HADMŰVELETEK

 

 
Horvát erők hadművelete Nyugat-Szlavóniában 1991
 
A horvát katonai erők, a hadsereg „Hrvatska Vojska -HV” és Nemzeti Gárda „Žbor Narodna Garda –ZNG” 1991.októberében 1991.10.29.-1992.01.03./ nagyszabású felszabadító offenzívába kezd a horvátországi nyugat-szlavón részeken.
 
A horvát erők célja a Bilogora , Papuk és Pšunj hegyekről visszaszorítani a szerb katonai és félkatonai erőket Okučani –Bosanska Gradiška térségébe.
Viszont a szerb katonai vezetés eltökélt célja volt ,hogy létrehozzon egy folyosót, korridort Bosanska  Gradiška – Okučani -Pakrac-Daruvar-Virovitica –horvát-magyar államhatár vonalon. Ezzel kettévágták volna Horvátország szlavóniai hadműveleti területét és megszüntették volna kapcsolatot a kelet-szlavóniai horvát erők (Slatina, Nasice, Dakovo, Pozega, Osijek, Vinkovci, Zupanja) és a központi régió (Zagreb) és Nyugat-Szlavón (Bjelovar) főérők közt. Ennek érdekében a Jugoszláv Néphadsereg a horvátországi 5. számú katonai körzetének erőit mozgósította.
 
Az előrenyomulás északnak ,Magyarország államhatára irányába mégis elmaradt ,mivel a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) 1991. augusztusában megkezdte a horvátországi Baranya háromszög és Kelet -Szlavónia megszállását. Az offenzíva jelentős szerb erőket kötött le. Kelet-Szlavóniában a JNA és szerb félkatonai alakulatok augusztus 25- november 18.közti időszakban jelentős területeket szálltak meg . Súlyos harcok során elfoglalták Vukovar-t Ilok-ot, Sarengrad-ot, Dalj-t és teljesen elfoglalták a Baranya háromszöget Beli Manastir, Darda városokat. A horvátok Osijek és Vinkovci , Pozega városokban létrehozott hadműveleti parancsnokságaik sikeresen megállítják a szerb előrenyomulást a zónában (OG Vukovar, OG Vinkovci, OG Zupanja, OG Istocna Posavina). A szerb tervek nem jöttek be , nem sikerült elfoglalni Osijek, Vinkovci ,Zupanja városokat. Tulajdonképpen ezen időszaktól a háború végéig 1995 őszéig megtorpan a frontvonal és létrejön a kelet-szlavón állófront.  
 
A kelet-szlavóniai sikertelen hadjárat nem kedvezett a nyugat-szlavón és bánsági szerb erőknek. Bár Vukovar elvesztése krízist jelentett a horvátok számára, mégsem gyengült katonai aktivitásuk . a szerb számítás nem jött be.
A horvát erők megakadályozták a szerb további offenzívát ,mely a korridor megvalósítására irányult .Valószínűleg ehhez hozzájárult, hogy a szerbeket Horvátország más tájegységénél /Posavina,Kordun, Lika, Krajina, Dalmácija /is lekötötte a horvát erős ellenállás, ahova a Jugoszláv Néphadsereg „Jugoslavenska Narodna Armija –JNA” átcsoportosította erőit. A nyári kudarcba fulladt JNA szlovéniai offenzíva és a horvátországi horvát sikereket hozó ősz eleji „laktanya harcok”után a JNA Nyugat-Szlavóniába lévő szerb területre (Okucani járás-Pakrac, Bilogora, Papuk, Psunj hegység) menekítette ki az 5. katonai körzet 32. Varazdin –i erőinek egy részét. A megmaradt JNA erőket a boszniai Banja Luka városban lévő 5. hadtest erőivel erősítették meg.
A horvátoknak stratégiai fontossággal bírt a nyugat-horvátországi és kelet-horvátországi területi kapcsolódás. A két térség közti „szűk” folyosó megőrzése és annak kiszélesítése, a szerb „beékelődés” visszaszorítása ,déli irányba ,Bosznia felé. A térségben erős védelmi vonalat hoztak létre.
 
Zagreb–i főparancsnokság a Bjelovar–Durdevac- Virovitica-Slatina-Našice közlekedési vonalon tartotta az összeköttetést az Osijek-i, Vinkovci-i ,Dakovo-i, Županja-i Slavonski Brod-i, Požega-i és Nova Gradiška-i városokkal, térségekkel.   A szerb „bekebelező” offenzíva megtorpanásával és a horvát erők megerősödésével 1991. októberére elérkezettnek látszott az idő a horvátok részéről a felszabadító hadműveletek megindítására nyugat—szlavóniai térségben.
Nyugat –Szlavónia 8822 km2 terült el, melyből a szerbek 2865km2 birtokoltak, a terület 32.5 %-át. A horvát felszabadító offenzíva keretén belül a horvát hadsereg 2255 km2 visszafoglalt a szerbektől , 78.7%-ot a megszállt területekből. A szerbek kezén 1995. májusig maradt 600 km2 (Psunj hegység /Omanovac térsége és Okucani járás)
A Horvát Hadsereg Főparancsnoksága / Nacelnika Glavni Štožer Oružane Snage Republika Hrvatska-NGS OS RH/ 1991. október 25-én jóváhagyta és engedélyezte a területszerző hadműveletek megindítását. 1991. október 29-én a horvát hadsereg összehangolt katonai offenzívát indított Nyugat –Szlavónia szerbek által ellenőrzött területek felszabadítása végett. A művelet több támadó akcióból tevődött össze a Bjelovar 2.Operatív Zóna irányításával, és a 3. OZ Zagreb és 1.OZ Osijek közreműködésével. A hadműveletet a 2.OZ Bjelovar irányította. A hadműveletbe becsatlakozott a 3. OZ Zagreb parancsnoksága, mely parancsnokság Kutina-Novska-Jasenica járásokra , valamint a Nova Gradiska járásra kiterjedő operatív csoportot hozott létre OG Posavina néven. Az 1. OZ Osijek zónájához tartozó erők 132br., 136. br, 123. br. erői csatlakoztak a 2 .OZ Bjelovar koordinálása alatt álló OG Papuk operatív csoportba (észak, északeleti, keleti zóna "szektor Virovitica és Slatina"), míg az OZ Bjelovar további erői a OG Grubisno Polje operatív csoportba (északnyugati, nyugati, déli zóna, "szektorVirovitiva és Bjelovar" Bilogora hegység), mely utóbbiba  a Bjelovar-i zónából a 127. br.és 52 önálló Daruvar-i , 57.önálló Grubisno Polje-i zászlóalj tartozott.Az OG grubisno Polje erők műveleti feladataikat a Bilogora, az OG Papuk erők műveleti feladataikat a Papuk hegység elfoglalására koncentrálták. Az OG Posavina csoport pedig a horvátországi poszavinai tájegységre (Novska-Jasenica-Okucani-Nova Gradiska) koncentrálták feladataikat. A 2. OZ Bjelovar létrehozta OG Pakrac operatív műveleti csoportját. A csoportba tartoztak : Pakrac (1/104.brigád-Varazdin, 3/117.brigád-Koprivnica, 75. önálló zászlóalj-Zagreb, 1/105.brigád-Bjelovar, 65.önálló zászlóalj –Ivanic Grad).A OG Pakrac Sirac településtől ellenőrizte a frontvonalat Lipik településig. Feladataikat a Pakracko Gore , Ravna Gora, Omanovac, Pakra folyóvölgy területére koncentrálták.
 A átfogó katonai offenzívát a horvátok három fő területre koncentrálták, Bilogora hegység délkeleti része, Papuk hegység egésze és horvátországi Poszavina, mely utóbbi kelet ,nyugat irányba húzódott a Száva folyó mentén Jasenovac-tól egészen Slavonski Brod városon át keletre, összekapcsolódva a már boszniai országrészbe elterülő boszniai poszavinai tájegységgel. A Bilogora hegység felszabadítására az Otkos-10 (Bilogora) akciót, a Papuk hegység felszabadítására a Papuk-91 (Strijela) akciót , a poszavinai és Psunj hegység zóna felszabadítására pedig az Orkan-91 akciót hajtotta végre a horvát hadvezetés. Ezen három főbb akció keretén belül egy-egy település, kisebb tájegység felszabadítására pedig külön kisebb műveleteket iktattak be a harcoló horvát alakulatok.
Orkan-91 műveleti kódnevet kapta az 1991.10.29-1992.01.03.-ig tartó akció, mely során 675 km2 területet vontak ellenőrzés alá a horvátok két fázisban Novska és Nova Gradiska környékén. Az Orkan -91 akció végrehajtó erői a Rudi Stipčić parancsnok vezette Operatív Csoport Posavina parancsnoksága alá vonták össze Novska Szektor területén (OG Posavina Nyugat) és Szektor Nova Gradiska területén (OG Posavina Kelet). A Bujavica- Grabovac-Novska- Jasenica vonal (szektor Novska) képezte az OG Posavina nyugati műveleti területét, a Sirinci- Cernik-Nova Gradiska – V.Greda vonal (szektor N.Gradiska) pedig az OG Posavina keleti műveleti területét. Az Orkan akcióban részt vett az OG Pakrac.
Otkos-10 műveleti kódnevet kapta az 1991.10.31-11.04-ig tartó akció, mely során 370 km2 területet vontak ellenőrzés alá a horvátok a Bilogora hegységben Daruvar és Virovitica közt. Az akciót közvetlen a 2.OZ Bjelovar parancsnokság OG Grubisno Polje irányította a Szektor Virovitica és Szektor Bjelovar területén. A horvát katonai hadműveletek megkezdésének egyik alapvető, stratégiailag fontos hadműveleti akciója az Otkos-10 művelet. Ezen művelet első lépcső volt a hadművelet megkezdésekor ,mely négy-öt nap alatt sikeresen végrehajtották .Az Otkos-10 sikeres befejezésének függvényeként indíthatták meg a nagyobb átfogó műveletet. Az Otkos-10 részét képezte a második fázisa a műveletnek melyet viszont december 5-6 hajtották végre, „Ledena” kódnéven.
Papuk-91 (Strijela) műveleti kódnevet kapta az 1991.11.28-12.25-ig tartó akció, mely során 1230 km2 területet vontak ellenőrzés alá a horvátok a Papuk,Psunj hegységben. Az akciót közvetlen a 2.OZ Bjelovar parancsnokság irányította. A művelet végrehajtó erőit a Papuk operatív csoport OG Papuk képviselte. Az OG Papuk csoportba vonták be az 1. OZ Osijek parancsnokság alá tartozó nyugat- szlavóniai 123. brigád-Pozega, 132 brigád Orahovica-Nasice , 136. brigád Slatina erőit ( Kelet-Papuk régió ) és a 2. OZ Bjelovar parancsnokság alá tartozó 52 önálló zászlóalj –Daruvar , 127. brigád Virovitica egységét(Nyugat és Észak- Papuk régió) . A horvát erők az akció során felszabadították Voćin települést és a környező közel 23 falut, valamint több rádió relé állomást az Papuk, Psunj hegységben. A műveletben részt vett az OG Papuk erői.
 
A hadműveletekben a horvát erők veszteségei  184 halott 595 sebesült. A szerb erők veszteségei  516 halott 615 sebesült. Központi helyet foglaltak el a frontzóna mentén lévő ,már felszabadított „hátországi” városok ” Novska, Daruvar, Bjelovar, Virovotica, Slatina, Orahovica, Našice,  Požega ,Nova Gradiška a hadtáp és egészségügyi ellátásban.
 
A szerbek részéről az álltaluk ellenőrzött területen közel 13 500 katona tevékenykedett, közel 100 harckocsi-tank, 120-150 darab különböző kaliberű tűzésségi ágyú, melyeket elsősorban az Okučani és Pakrac környékére összpontosítottak. .A két város és ahhoz tartozó körzetet un. szerb területvédelmi erők ,félkatonai egységek (TO) ellenőrizték.
 
A két város a szerb erők számára központi szerepet játszott. Okučani-tól délre kb.13 km-re ,a horvát-boszniai határfolyó mentén , boszniai területen a Száva folyó túlpartján terült el Bosanska Gradiska város ,mely hadműveleti parancsnoki helye volt a szerb erőknek egész 1995-ig.
Főerőt a JNA 5. számú Banja Luka hadteste képezte , melyhez csatlakoztak a helyi partizán milíciák ,köztük a 28.számú partizán divízió .Ezen partizán erők „védték” a horvátországi Nyugat –Szlavón Szerb Enklávét,mely nem ismerte el a horvát kormányt. Tény és való ,hogy Nyugat-Szlavóniában jelentős szerb kisebbség élt , akik elsősorban állattenyésztéssel és mezőgazdasággal foglalkoztak.
 
A horvát erők a Száva folyótól –mely határfolyó volt Horvátország és Bosznia közt- Novska –Pakrac településtől nyugatra lévő magaslatok- Daruvar-Grubišno polje –Bjelovar –Durdevac-Pitomaca - Virovitica – Suhopolje –Slatina –Orahovica –Našice Požega - Nova Gradiška városokat és környéküket végig ellenőrzésük alatt tartották és körzetükben erős védelmi állásokat hoztak létre. Ezen állásokból kezdik meg 1991.október 29-én a horvát hadsereg az Orkan-91, Otkos-10, Papuk-91 hadműveletet.
 
 
Az OTKOS-10 hadművelet (1991.10.31-1991.11.05)
.
A horvátok egy pár napos akció során 1991.október 31.és november 5.közötti időszakban gyors ,pontos művelettel elfoglalták Grubišno Polje térségét –a Bilogora délkeleti oldalát, a Grubišno Polje – Virovitica főútvonalat-. Ezzel szabaddá vált a kapcsolat Zagreb –Kutina - Grubišno Polje – Virovitica teljes hosszán.
A szerbek- 28.partizán hadosztály és 5.sz. Banja Luka-i hadtest - a horvát akció előtt megszállva tartották a főútvonal Grubišno Polje – Virovitica szakaszát és a Bilo Gora hegység délkeleti oldalát. Az Orkan művelet sikeres megindításához szükséges volt egy külön akció végrehajtására ,mely ezen zónát felszabadítja a szerb erőktől. A horvátok OTKOS-10 fedőnév alatt indították meg az akciót.A hadművelet második fázisa (1991.12.05.) „Ledina” néven is nevezték. A ZP Bjelovar 2. Operatív Zóna parancsnoka pukovnik Miroslav Jerzečić engedélyezte a műveletet.
Az akcióban az alábbi horvát erők vettek részt az OG Grubišno Polje –i védelmi parancsnokság (parancsnok Franjo Kovačević, helyettesek Ivica Debić , Ante Delić) irányítása alatt: OZ –(operatív zóna) Bjelovar:
 
-127. br (Virovitica),
-57. önálló zászlóalj (G. Polje),
-55. önálló zászlóalj Bjelovar,
-speciális rendőri erők „Omega” Bjelovar,
-speciális rendőri erők Bjelovar
-önkéntes század – Koprivnica,
-diverzánsellenes század – Bjelovar,
-2.db század G. Polje és MUP Virovitica ,
-105.vegyes harckocsizó(tank) szakasz – Bjelovar,
-19. vegyes páncélelhárító tüzér hadosztály (Virovitica),
-24. vegyes hadosztály,1.db. ZNG osztag.
-Nemzeti Ellenállás (NZ) egysége G. Polje
 
Megközelítőleg 2647 katona, 2 tank (Kum-1 és Kum-2), páncélozott szállító jármű, katonai páncélos jármű, 18 rend ágyú, különböző kaliberű 20 rend aknavető.
 
A szerbek részéről a 28. Partizán hadosztály a Bilogora, Papuk hegységben ,és Daruvar környékén Rade Čakmak, Branko Čortan, Lazo Savatović parancsnokok vezetésével. Megközelítőleg 1750 fő nehézfegyverekkel felszerelve (tank, ágyuk). A hadosztály fő támogatást nyújtott az 5.sz. Banja Luka-i hadosztálynak ,mely célja lett volna kettészakítani a horvát szlavón részt Pakrac – Grubišno Polje-Virovitica Magyarország államhatár között. A partizán hadosztály tartotta ellenőrzés alatt a G.Polje –Virovitica közti főútvonalat.
 
A Bjelovar-i parancsnokság alatt álló erők jelentős területeket szabadítottak fel a szerb erők megszállása alól a Bilogora hegységben ,közel 70.km hosszan 15 km. szélességben ,ezzel több hegyi utat ellenőrzés alá vontak 1991.október 04-től.
 
1991.10.17-től két új műveleti zóna parancsnoksága jön létre az elfoglalt területek ellenőrzésére , az egyik a Pakrac-i szektor „ Zapovjedništvo Sektora Pakrac”: Pakrac, Daruvar, Garešnica, Grubišno Polje, a másik a Virovitica-i szektor” Sektora Virovitica”: Virovitica, Đurđevac, Koprivnica. Franjo Kovačević a műveletet megelőzően egyeztetett Đuro Dečak parancsnokkal (127.brigád ZNG Virovitica),  Hamdija Mašinović parancsnokkal (speciális rendőri erők „Omega” Bjelovar) ,  Željko Cepanec parancsnokkal ( diverzánsellenes század Bjelovar),  Ivan Bosnar parancsnokkal (52. önálló zászlóalj ZNG Daruvar).
 
Október 31-én reggel 06.00 órakor megindítják a horvátok az offenzívát ,tüzérségi ,gyalogos és harckocsizó egységekkel. Három fő támadási vonalról kezdik meg az akciót .
Az egyik vonal volt a északi Virovitica-i szektor (Virovitica,Durdevac, Koprivnica járások) ,a másik a Pakrac szektor (Pakrac, Garesnica, Grubisno Polje,Daruvar járások ),valamint harmadikként az északnyugati Bjelovar szektor .
A művelet irányító parancsnoksága Grubišno Polje településen volt a kihelyezett parancsnokság pedig (IZM) pedig Velika Grđevac-ben alakították ki. A hadművelet első napjaiban a horvátok sikeresen szabadítják fel Gornja Kovačica, Velika Barna, Gornja Rašenica, Rastovac és Trojeglava településeket.
 
Második nap a szerbek felhagyva állásaikat ,menekülnek és evakuálják a szerb lakosságot.
November 1-én a horvátok felszabadítják Lončarica, Zrinska, Sibenik Cremušina települések.
 
Harmadik napon november 2-án több irányból a horvátok megkezdték a Virovitica – Grubišno Polje közti főútvonal elfoglalását.
 
A horvátok negyedik nap ,november 3-án „északi „ vonalról ,Virovitica irányából intézett támadás során felszabadítják teljes hosszában a Virovitica- Grubišno Polje utat ,ezzel megteremtve a kontaktust a két szektor közt, valamint elfoglalják a JNA Gakovo-i poligonját (lőtér). A továbbiakban fontos volt a Grubišno Polje – Virovitica – Peratovica közlekedési főútvonal megtartása ,ebben fontos szerepet kapott a 127. brigad és 57. önálló ezred.
 
Ötödik nap , november 4-én az 52. önálló ezred Daruvar-i szektorban támadást intézett Turčević Polje-i IZM 28.Partizán divízió támaszpontja ellen..
A szerb erők kihelyezett parancsnoki állásait sikeresen foglalták el Munije, Turčević Polje és Dijakovac településeken .
 
November 5-re a műveleti terület ,mely az Otkos-10 végrehajtásának célzónája volt a horvát erők ellenőrzése alá kerül. 17.00-kor hivatalosan lezártnak tekintik az akció első fázisát. 
Elkezdődött a második fázis végrehajtása, mely a „Ledena” kódnevet kapta.
A második fázis december 5-én indították meg a horvát erők (55.önálló zászlóalj Bjelovar, ,52.önálló zászlóalj Daruvar, Slatina-i erők, 57. önálló zászlóalj). A második fázisban az 57 önálló zászlóalj G.Polje, Bastajski –Brdani településnél december 5-én szétzúzta a szerb erőket. A második fázis eredménye képpen a horvátok elfoglalták Veliki Bastaji – Miokovićevo/Dulovac közti területet és főutat. A szerb erők egységeiket a Papuk ,Psunj hegységben vonta össze ,ahol Pakrac és Daruvar körzetében erős vonalat hoztak létre” Lipik - Pakrac – Daruvar” zóna. Közel 21 települést 370 km2-i területet szabadítottak fel a horvátok és szabaddá ,biztonságossá tették a közlekedést Virovitica - G. Polje – Kutina közti útvonalon.
ORKAN-91
(1991.10.29-1992.01.03.)
 
Az Orkan-91 művelet fő támadási irányát képezte az OG Posavina horvát erők részéről a Novska-Okučani és Nova Gradiška – Okučani vonal. Tüzérségi támogató erők 80 különböző kaliberű ágyúval, 23 rakétavetővel (VBR) , a páncélos erők 29 harckocsival és 6 páncélozott szállító harci járművel támogatták a gyalogságot. A szerb erők egységeiket a Okučani - G.Rajič - Stara Gradiška vonalon csoportosították, valamint a Száva határfolyó hídfőjénél, annak védelme érdekében. A Stara Gradiska-Bosanska Gradiska városokat összekötő hídfő birtoklása a kapcsolatot és egyben a kivonási útvonalat jelentette Boszniába. Boszniában további megerősítő erők is csak a hídon keresztül juthattak be Horvátországba. A segéd támadási irányt az OG Posavina horvát erők részéről a Novi Grabovac - Livađan és Donji Čaglić - Bijele Stijene vonalon intézett támadás jelentette , ahol húzódott a közútvonal Lipik-Okucani közt. A közút birtoklásával elvághatták a Lipik, Pakrac térségében állomásozó szerb erőket az Okucani-nál lévő fő erőktől. A szerbek a közút mentén Rađenovići - Bijela Stijena - Trnakovac vonalon alakították ki fő védelmi vonalukat .
Az Orkan-91 műveletben részt vett az OG Pakrac (1/104.brigád-Varazdin, 3/117.brigád-Koprivnica, 75. önálló zászlóalj-Zagreb, 1/105.brigád-Bjelovar, 65.önálló zászlóalj –Ivanic Grad) Sirac településtől Lipik településig húzódó műveleti vonalon. Ezen vonalról indítottak támadást a szerb erők ellen Grahovljani-Dereza-Kusonj-Pakrac-Japaga-Seovica vonalra.
A horvát OG Posavina Novska szektor erőinek (125 brigád és HOS erők) feladata volt támadást intézni Jasenovac - Košutarica - Mlaka – Orahova vonal ellen . A szektor Nova Gradiska OG Posavina erőknek (121. brigád) pedig Gorice –Pivare vonal ellen.
Az Orkan -91 művelet sikeres végrehajtása nem zárta ki azt a horvát célt ,hogy a szerb erőket teljesen kiszorítsák horvátországi területről. Ennek a célnak azonban az 1992.01.03-i Sarajevo-i tűzszünet vetett véget. A horvát erők nem tudták kiszorítani a szerbeket poszavinai részből teljes mértékkel. A szerb erők egészen 1995. májusig birtokolták Okucani térségét , Stara Gradiska térségét (600km2-t), és továbbra is fenntarthatták a kapcsolatot a boszniai szerb erőkkel.
 Az OG Posavina 14 760 fős serege, két területre koncentrálódott a Novska járásra (nyugati szektor) és a Nova Gradiska járásra (keleti szektor). Központi parancsnoksága az OG-nak Lipovljani hozták létre. Főparancsnoka 1991.10.09-től a csoportnak Rudi Stipcic volt.
.
A nyugati szektor erői:
 
1. gárdista brigád „Tigrovi” Zagreb-460 fő, 62. önálló zászlóalj (későbbi 125.brigád Novska)-64 fő, 65. önálló zászlóalj ( Ivanic Grad)-150 fő, 155 egység -30 fő, 15. vegyes páncél-elhárító tüzér divízió (mpotd-„155mm-es divízió,128mm-es rakétavető VBR divízió, Oganj rakétás egység-Novska) -80 fő, 60 fő rendőr, 30 fő vasutas század, NO-nemzet védelem -350 fő, 105. brigád Bjelovar, 117.brigád Koprivnica (3. egysége), 151. brigád (8. brigád)-Samobor , 153 brigád Velika Gorica (2. egysége), 51 önálló zászlóalj ( Vrbovec), 53 önálló zászlóalj (Dugo Selo), 56 önálló zászlóalj (Kutina) , „Strasseri” önálló század (Zagreb), . Az OG Posavina Novska harcmező (nyugat-zapad) összesen:1308 katonát foglalt magába .
 
 
 
 
A keleti szektor erői:
 
121 brigád Nova Gradiska-1270 fő, 108 brigád Slavonski Brod-860 fő, 99 brigád Zagreb-1200 fő, a 149 brigád (2. egysége-Zagreb) -495 fő, tüzér divízió 130mm-es üteggel -90fő. Az OG Posavina Nova Gradiska harcmező (keleti-istok) összesen 3852 katonát foglalt magába .
 
Szerb erők:
 
A szerb erők , 5. hadtest Banja Luka és SAO Krajina Zapadna Slavonija egységei és önkéntes egységek Szerbiából, körül-belül 13500 katonából, 100 tankból, 57 páncélozott harci járműből, 120-150 darab különböző kaliberű ágyúból álló erőt képviseltek. Novska irányába a 16. gyalogos-gépesített brigád, az 5. gyalogos brigád, 1. brigád TO Okucani, I. számú Tüzér Csoport-5.hadtest (I.KAG-5), 128mm-es rakétavetős VBR divízió-5.hadtest erői vonultak fel, Nova Gradiska irányába pedig a  369. páncélos brigád (okbr),  2. brigád TO Okučani, és a II. számú Tüzér Csoport-5.hadtest (II.KAG-5), 128mm-es rakétavetős VBR divízió erői.
 
Frontzóna:
 
1991.október 09-én a harcvonalak Jasenovac-Novska-Lipik-Pakrac és Bosanska Gradiska/Stara Gradiska-Nova Gradiska -Psunj hegység vonalain az alábbiak szerint alakultak ki:
 
-horvát erők OG Posavina "nyugat" műveleti csoport védelmi vonalai :
Száva folyó bal partvonalán Puska-Plesmo-Krapje-Drenov Bok-Novine : 62. önálló zászlóalj/Novska (később 125. brigád)
 
Struga folyócska bal partvonala-Brocice- vasútvonal töltése-Stari Grabovac: 5 zászlóalj 1. brigád/Zagreb, 2.zászlóalj 1. brigád, 1. zászlóalj 1. brigád és 62. önálló zászlóalj/Novska
 
Bukovica-Novska. 3. zászlóalj 1.brigád
 
Muratovica -Kozarica: Lipovljanski század
 
Kozarica-Novi Grabovac: 4. zászlóalj 1. brigád
 
Jamarica-Janja Lipa : 1. század 56. önálló zászlóalj
 
Brezine-Gaj : Garesnica csapat
 
- horvát erők OG Pakrac műveleti csoport védvonalai :
Strizicevac-Toranj-Mali Banovac-Batinjani-Gornji Obrijez-Novi Mahor-Klisa-Prekopa-Lipik-Filipovac-Pakrac-Mali Krndija-Omanovac
 
 
-horvát erők OG Posavina "kelet" műveleti csoport védevonalai:
Száva folyó bal partvonalán Orubica-Dolina-Mackovac-Martinovci: 99. brigád
 
Visoka Greda-Poljane-Masic: 1.zászlóalj 106. brigád, 121. brigád, 108.brigád
 
Hajdukovac -Jazdarice-Giletinci-Sumetlica-Boskovac-Strmac-Psunj-Brezovo polje:1.zászlóalj 121.brigád, 2.zászlóalj 149. brigád
 
-szerb erők vonalai :
 
Száva folyó jobb partvonala (Bosznia és Hercegovina)  Bosanska Orubica-Bosanska Gornji és Donji Dolina-Bosanska Mackovaca-Bosanska Gradiska
 
Horvátországban Stara Gradiska-Novi Varos-Gorice-Medari, Vrbovljani, Covac: 329. brigád az 5. Banja Luka hadtestből gépesített és páncélos zászlóalj-parancsnokság Okucani
 
 
 
-Masicko brdo-Sagovina Cernika , Sagovina Masicka, Sirici:  TO/területvédelmi zászlóalj a TO brigád Okucani erőkből-parancsnokság Okucani
 
Tanka Kosa- Martina Kosa -Kamenac (Psunj hegység): 5. gyalogos brigád-parancsnokság Rogolji
 
Cicvare-Krcke-Sumetlica-Spanovica-Dragovic-Kusonje-Pakrac-Kraguj-Seovica-Japaga-Lipik:
TO Divízió-Omanovac parancsnokság TO Pakrac brigád.
 
 
-Bukovcani-Donji Caglic-Dobrovac-Kukunjevac-Bujavica-Lovska-Bair, Brezovac, Livadani, Krcke, Subocka:
TO Divízió -Omanovac parancsnokság TO brigád parancsnokság Livadani
 
Rajcici, Milisavci, Radenovci , Bijela Stjina, Trnakovac, Benkovac:
TO Divízió -Omanovac parancsnokság TO brigád parancsnokság Bijela Stijena
 
Paklenica: 16. gépesített gyalogos brigád az 5. Banja Luka hadtestből -parancsnokság Rajic
Vozarica, Jazavica, Rozdanik, Rajic : 16. gépesített gyalogos brigád gépesített zászlóaljai
 
Ladevac: TO brigád TO Okucani parancsnokság
 
Jasenica, valamint a Száva folyó jobb partvonalán (Bosznia és Hercegovina) Donji Gradina, Ustica,Visnjica, Predore: 12. gyalogos brigád az 5. hadtest Banja Luka erőiből -parancsnokság Jasenica.
 
 
.
1. fázisa a hadműveletnek (1991.10.29-1991.12.22.)
1991.10.29-1991.12.22-ig tartott .A horvát erők felszabadították Bair, Lovska, Popovac, motel Trokut, Brezovac, Livađani, Korita, Jagma, Gornja és Donja Subocka, Gornje és Donje Kričke településeket. Az 1 „A” brigád „Tigrovi” erői felszabadították 1991.10.29-én Vočarica és Jazavica településeket, ahol a szerbek támaszpontjaikat üzemelték. Az akcióban két szerb tiszt és öt katona esett horvát fogságba. Az 1. fázis kiterjedt a Nova Gradiska harcmezőre ,ahol a horvátok felszabadították Šnjegovića, Golobrdo, Sinlija és Čečevca településeket. A művelet első fázisának sikeres befejezésével a  121. br HV és 123. br HV brigádok készen álltak a 2. fázis végrehajtására.
.
2. fázisa a hadműveletnek (1991.12.22.-1992.01.03.)
December 22-én megkezdik a hadművelet második fázisát mely 1992.január 3-ig tart. A ZNG Tigrovi 1.sz. gárdista brigádja és a 125 brigád valamint a 100 br. HV /Zagreb/ a támadást a szerb támaszpontok ellen D. Čaglić, Kovačevci Čaglić térségében. Az OG Posavina kelet (N. Gradiska szektor) erői ,121. br HV; 108. br HV; 2/149. br HV; 99. br HV 1991.12.19-én már megkezdték az Orkan-91 második fázisának realizálását. Ennek során Cernička Šagovina - Mašička Šagovina - Širinci valamint Gorice - Pivare vonalon indítottak átfogó támadást. 1992.01.03-ig elfoglalták  Mašićka Šagovina, Širinci és Pivare településeket.
A horvát-szerb háború első fázisát lezáró 1991. januári Szarajevói tűzszünet megkötésével lezárult a nyugat-szlavóniai horvát hadművelet. Az Orkan-91 művelettel több mint 675 km2 foglalt vissza a horvát haderő a szerb ellenőrzés alól Novska és Nova Gradiska szektorokban, Pakrac-tól a Száva folyóig.
 
 
 
 
Harcvonalak Orkan-91
-
OG Novska/Orkan-91
----1.fázis- 1991.10.29-1991.12.22.-
-
-
A Novska szektorban lévő OG Posavina nyugat egységei (1.” A” brigád ZNG "Tigrovi"; 125. br HV; 151. br HV; 117. br HV; 105. br HV; 2/153. br HV; 65. sb HV; 56. sb HV; 51. sb HV; 53. sb HV; önálló század 100. br HV "Štraseri"; tüzér üteg SO 76mm; 15. önálló vegyes páncélelhárító tüzér egység-smpotp HV; önálló rakétavető divízió VBR 128mm) átfogó támadást indítottak a JNA 5. hadtest Bujavica területén lévő erői ellen. Bujavica-t a horvátok elfoglalták. A továbbiakban a horvátok stabilizálták Novska –Kozarice-Novi Grabovac-Bujavice védvonalat, majd 1991.10.25-én megindították a frontvonalon a támadást Novska-tól Lipik –ig.
.
Novljansko brdo -nyugati vonal
.
A támadás során a 125.brigád és 65 önálló zászlóalj az 1. brigád főerő „Tigrovi” behatoltak a Novska-Okucani autópálya és a Novska folyó közti Novljansko brdo hegyvidék erdős területére, ahol ellenőrzés alá vonták Carevina, Bukovica, Pajic kosa, Sisveta, Crkviste, Novsko brdo, Slatino brdo, Kricko brdo részeket 1991.10.15-28. közti időszakban.
1991. szeptemberében a szerb erők fokozatosan kiszorították a horvát erők 1. brigádjának egységeit Okucani irányából Novska felé. A JNA és szerb lázadók elfoglalták D. és G. Rajic, Rozdanik és Vozarica települést. Októberben a 1. brigád erői Stara Grabovac-nál foglaltak védállásokat, és Paklenica településnél kialakult frontvonalon ((autópálya Zagreb-Beograd ,S.Grabovac jobb és bal sáv pihenő motel „Sjever” és motel „Jug” ) megállították a szerb támadást. A térségben a szerb erők tüzérséggel és harckocsikkal támadta a horvátokat. A horvát erők gyalogságát a 2. vegyes páncélelhárító tüzér egysége (Krizevac) és 120mm-es aknavetős üteg (kódnév VIR112) támogatták. 
A horvát erők S. Grabovac-Brocice vonalon alakították ki októberre a védvonalukat a Novska és Okucani közti zónában, a Struga és Zagreb-Beograd autópálya közti erdős területen.
1991.október 28-án az 1. brigád elfoglalta egyik csoportjával a 441.méter magas Slatina brda magaslatot, mely két kilométerre volt Jazavica településtől északra. Jazavica településen a szerbek állomásoztak. Az 1.brigád a továbbiakban sikeresen vonta ellenőrzés alá Kricko brdo stratégiai magaslatot.A magaslaton (vadászház) bázist alakítottak ki, melynek irányából támadták Jazavica, Rozdanik, Vocarica településeket.
A Novljansko brdo északi részén lévő Brestacko brdo magaslatot november 8-án vonta ellenőrzés alá az 1. brigád. Innen intéztek támadást a Kricke településen lévő szerb erők ellen.
November 12-én az 1. brigád (6.és 1. zászlóalj) elfoglalta Popovac , Brezovac, Livadani települést, melyek védelmét átadta a 117.brigádnak.November 20-24-én az 1.brigád (1.zászlóalj) erői elfoglalták D. Kricke települést., majd Gornji Kricke települést. A frontvonal Donji Subocka településen húzódott. Az 1.brigád (6.zászlóalj) elfoglalta Korita települést december 6-án.
A szerb JNA erők harckocsizó csoportot irányítottak Kovacevac Caglic irányából D. Subocka-hoz. December 3-6. a horvát 1.brigád (3 és 6. zászlóalja támadás intézett Jagma és D.Subocka településen lévő szerb erők ellen. December 8-án bekapcsolódott az 1. zászlóalj D.Subocka támadásába. Az intenzív horvát támadás végett a JNA erők kivonták egységüket D. Subocka településről K. Caglic irányába másnap, december 9-én.
December 10-én reggel 06.00 órákor az 1. brigád erői ,120mm-es aknavető üteg támogatásával támadást intéztek K.Caglic ellen.
A szerbek heves ellentámadással válaszoltak, a horvát erők visszavonultak. Súlyos harc volt a Cardak magaslatnál ahol több horvát katona életét vesztette.
December 17-én a 117. brigád átvette a védelmi vonalat D. és G. Kricke településeknél. December 22-én a 1.brigád újabb támadást intézett K.Caglic ellen, de a szerbek tartották vonalaikat.December 22. után már az Orkan -91 művelet második fázisa kezdődött el.
 
1991.10-.28-29.a Novska 125. brigád erői közül az 1. zászlóalj a 1.brigád”Tigrovi” –Zagreb egységével és a 65. önálló zászlóaljjal a Stari Grabovac-Kricko brdo magaslat , Kricko brdo-Bair beszögellés hegyvidékes-erdős területén (Novljansko brdo) foglalt állást, felkészülve a S.Grabovac- Paklenica- Vocarica-Rozdanik-G. és D. Rajic településeken lévő szerb erők elleni támadásra. Miután az 1. brigád elfoglalta Kricko brdo –t támadást intézett a szerb erők ellen Vocarice- Rozdanik-Gornji Rajic vonalon a 125. brigád és 65. önálló zászlóalj támogatásával. A támadás heves harcok közepette folyt, melyben 11 katona életét vesztette az 1. brigád soraiból és a 125. brigád soraiból. A támadás célja volt ellenőrzés alá vonni a Stari Grabovac- Rajic közti autóutat. 1991.10.29-én a horvát erők támadást intéztek a Vocarica-i szerb bázis ellen. Ennek során a szerb 13 katonát vesztettek és megsebesült 17 katona, fogságba esett egy katona és két tiszt. megsemmisült
Horvátok 1.brigádjából kilencen vesztették életüket ,a 125 brigádból hárman vesztették életüket, a 65. önálló zászlóaljból pedig ketten haltak meg.
 
 Jasenovac- déli vonal
 
A horvát támadó erők ( 105.br-Bjelovar, 8.brigád-Samobor, 1.ZNG brigád-Zagreb, 125.brigád –Novska, 63. önálló zászlóalj-Novska, 65. önálló zászlóalj –Ivanic Grad,”Straseri”önálló század –Zagreb, HOS-tartalék erők 56. önálló zászlóalj -Kutina) közül a 125.brigád 2.,3. zászlólja és a HOS erők a Jasenovac elleni támadásra készültek fel. A horvát OG Posavina Novska szektor erőinek (125 brigád és HOS erők) feladata volt támadást intézni Jasenovac - Košutarica - Mlaka – Orahova vonal ellen . A heves harcokban a 125. brigádból hárman vesztették életüket a HOS erőből pedig szintén hárman.
.
Novi Grabovac-Kozarica -északi vonal
.
1991.10.27-én az OG Posavina parancsnoksága elindította a műveletet Orkan-91 északi zónájában, Novi Grabovac-Kozarice védvonal irányából.
A horvát támadó erők ( 105.br-Bjelovar, 8.brigád-Samobor, 1.ZNG brigád-Zagreb, 125.brigád –Novska, 63. önálló zászlóalj-Novska, 65. önálló zászlóalj –Ivanic Grad,”Straseri”önálló század –Zagreb, HOS-tartalék erők 56. önálló zászlóalj -Kutina) közül a 105. brigád, a „Straseri” század , 8. brigád feladata volt elfoglalni a Bair- Trokut vonalat és mélységében behatolni Trokut-Popovac Subotski/Gradina magaslat irányába , előretörni Kricke-Caglic felé, ahol ellenőrizhetővé vállik Lipik-Okucani főút, mely kapcsolatot jelentett a Bilogora és a Papuk hegység nyugati részén lévő szerb erők valamint az Okucani járásban lévő szerb erők közt.
 
A 105. brigád támadói erői közül az 1. zászlóalját (Bjelovar zászlóalj) Kozarica településen, 3.zászlóalját (Durdevac) pedig N. Grabovac településen állomásoztatta a kihelyezett parancsnokságokon, megerősítve 105. páncélos századdal és vegyes tüzér divízióval. N. Grabovac településen volt a 8. brigád, mely harcoló csoportot (BG-8) alkotott a „Straseri” századával. A 105. brigád 2. zászlóalja (Cazma-i zászlóalj)nem lett bevonva a támadásba, az egységet Garesnica területén állomásoztatták.
 
A 105 brigád zónája jobb szárnyon Bair település, bal szárnyon pedig Trokut motel húzódott. Fő támadási irányt a jobb szárny jelentette Isajlovac-Bair vonal a segéd támadási irányt pedig a N.Grabovac-Trokut. A horvát erők arra számoltak, hogy a szerbek inkább Bair területén vontak össze nagyobb erőt, mint Trokut-nál.
 
Az 1/105 zászlóalj megerősítve a páncélos század kilenc páncélozott járművével és tankjával a jobb szárnyon Kozarice- Isajlovac magaslat- Bair sorakozott fel a támadáshoz.
A bal szárnyon N.Grabovac- Trokut vonalon pedig a 3/105 zászlóalj , BG-8 valamint négy harci jármű a páncélos századból. Feladatuk volt N. Grabovac felől eljutni a Blatuse mezőig, onnan támadást intézni a szerbek ellen Trokut motelnál, majd védvonalat foglalni Lovska-Blatuse, Trokut –Blatuse irányon.
 
A jobb szárny erőit erősítette a 63. önálló zászlóalj-Novska harcoló csoportja. A támadást tüzérségi támogatás mellett, a 105. vegyes tüzér divízió hajtották végre a horvát műveleti erők. Bujavica településnél tartalékot képezett a Kutina-i 56. önálló zászlóalj egysége. Feladatuk volt a szerb ellentámadás lokalizálása Bair-Subocka és Trokut-Korita irányból.
A szerb erők Bair településmögötti magaslaton létesítettek bázist, melynek felderítésére a 105.brigád diverzáns szakasza és a 1/105 zászlóalj gyalogosai vállalkoztak.
A felderítésre október 28-29. virradó éjszaka hajtották végre. A felderítést követően a 105 vegyes tüzér divízió támadást intézett 29-én reggel a Bair és Trokut részen lévő szerb vonalakra. Ezt követte a gyalogság támadása a gépesítettet erőkkel megerősítve.
Jobb szárnyon (fő támadási irány)Kozarica irányából érkező 1/105 zászlóalj és harckocsizó század erőihez csatlakoztak a felderítést végző diverzáns szakasz és 1/a zászlóalj csoportja. A horvátok támadást intéztek Bair szerb erői ellen, mely során 14.00 órára a horvátok bevették a települést, a szerbek felhúzódtak a település mögötti magaslatokra.
A sikeres horvát támadást követően a horvátok védállást foglaltak a településen és biztosították a Subocka folyó hídját Blatuse irányába. Ezzel a támadás első fázisa a jobb szárnyon befejeződött. A horvátok egy főt vesztettek a szerbek aknavető támadásában.
 
Bal szárnyon (segéd támadási irány) meginduló támadás során (N.Grabovac-motel Trokut) a horvát erők nem jártak olyan sikerrel, mint a jobb szárnyon támadók. Miután a 3/105 zászlóalj és BG-8 („Straseri” és 8. brigád) támadási irányba állt elhagyva N.Grabovac-ot, a 3/105 zászlóalj parancsnokának vezetésével megindultak Trokut felé. A gyalogos oszlop, 150 fő és négy páncélozott jármű a közúton és erdős területen közelített a célterülete felé, leküzdve a szerbek által létesített műszaki akadályokat. Ezen akadályokon nehézkesen jutattak át a gépesített (4 db. harci jármű) csoport. A szerbek erős tüzérségi támadással reagáltak a támadásra, lassítva ezzel a horvát előre nyomulást.
 
A szerb erők a támadáskor erőiket Trokut térségébe csoportosították, így a horvátok azon erői kerültek szembe a nagyobb létszámú szerb egységekkel, melyek a segéd irányon a bal szárnyon kezdték meg a támadást, pár darab páncélos járművel. A Trokut elleni horvát akció nagyon lassan haladt, hiszen a fő támadási irányra volt helyezve a támadó erők gerince, beleértve a nagyobb létszámú páncélos erőt, ahol viszont nem tartózkodott már annyi szerb ellenálló.
 
A szerbek szinte a térségben lévő egységeiket teljes mértékbe Trokut területére irányították. A bal szárnyon, segéd vonalon támadó horvátok a kevés páncélozott harci jármű (4.db.) támogatásával súlyos harcokat vívtak Trokut-nál, ezért a fő támadási irányon, jobb szárnyon Bair és Subocka folyóhídfőig eljutó páncélosokkal megtámogatott horvát erők megpróbálkoztak Trokut felé segíteni a segédirányon támadó erőnek.
 
A Trokut motel felé közeledő horvát bal szárnyon támadó erők megközelítőleg 1 km-re a motel előtt heves szerb ellenállásba ütköztek. A horvátok ekkor N. Grabovac felől aknavető támogatást kaptak 82mm-es ütegtől. A horvátok előre tudtak törni és 200 méterre megközelítették a motel épületét és elérték az első szerb lövészárkokat. Heves kézitusa (kézigránát és gépfegyveres) harc alakult ki. A harcban két horvát katona életét vesztette a 8. brigádból.
 
A horvátok elérték a motelt, mely a szerbek megerősített parancsnoki helye volt. A harcokban több katona megsebesült a 3/105 zászlóaljból, akiket ki kellett vonni egy egységnek, miközben a másik része tűz alatt tartotta a szerb vonalat várva a jobb szárnyon Bair felől közeledő megerősítő főerőt. A főerők 500-1000 méterre jártak a moteltől.
Időközben Lovska felől szerb harckocsikból tüzérségi tüzet kaptak a bal szárnyon támadó horvát erők. A tervek szerint Lovska települést a 105. brigád „Mercep” csoportjának el kellett volna foglalnia, Bujavica felől. A csoport a támadást megindította, de nem tudta Lovska-t ellenőrzés alá vonni.
 
A 105. brigád jobb szárnyon támadó páncélos századából elsőként egy páncélozott szállító jármű érte el a motelt Bair irányából, ahol pár száz méterre a Trokut moteltől a szerbek kilőtték a horvát harci járművet. Hatan haltak meg .
 Tovább nőt a horvát oldalon a sebesültek és halottak száma. A bal szárnyon támadó 3/105 zászlóalj és 8.brigád arra kényszerült, hogy kivonja támadó erőit Trokut területéről N. Grabovac felé. A szerbek ezt kihasználva ellentámadásba lendültek Lovska-Trokut , Korite-Trokut, Brezovac-bair vonalon.
 
A szerb ellentámadás letörésére az erre a feladatra tartalékba helyezett 56. önálló zászlóalj aktivizálva lett. Közben a horvátok 14.00 órakor kivonták a bal szárnyon támadó erőket Trokut-ról. Viszont volt olyan csoport a horvát egységekből, akiknek a harcok közepette sikerült behatolni a szerb bázisként szolgáló motelbe. Ezen csoport a kivonás során a motelben ragadt. Tizenegyen életüket veszették.
Trokut térületét egyébként majd november 19-én vonják csak ellenőrzés alá a horvátok, mely során az 1. brigád „Tigrovi” és a 117.brigád-Krizevac ellenőrzés alá vonta Trokut-ot.
Bair megerősítésére a 105. brigád Garesnica településről a 2. zászlóalj egy részét a 125 brigád egyik egységét a jobb szárnyra vezényelte.
 
A hadművelet első napjának estéjére a 105. brigád , Gradina magaslat 269m.-Bair keleti oldal- Novi Grabovac vonta ellenőrzés alá. 
A horvát erők részéről a 105.brigádból hatan vesztették életüket, a 8. brigádból öten vesztették életüket a harcokban.
 
2.fázis-1991.12.22.-1992.01.03.
 
1991. december 22. A ZNG 1. gárdista brigádja/brigádja (Tigrovi dandár) Gornji és Donji Subocka-Kricki-Kricko brdo vonalról támadást intéz Donji Caglic, Kovacevac Caglic Rajcic településeken lévő szerb erők irányába. A támadás során a 1.br. elfoglalja a stratégiailag fontos településeket, ahol a szerb erők 5.számú „Prijedor-i” brigádja tartózkodott. A szerb brigád parancsnokát és helyettesét a horvátok foglyul ejtették. Ezt követően az egész brigád megadta magát. A horvát támadásra válaszul az Omanovac hegyrészen lévő szerb erők támadást intéztek Bijela-Stijena és Omanovac hegyrész felől. a heves szerb támadás során 1992. januárig a horvátokat visszaszorítják Pakrac szektorban a Pakrac-Filipovac-Lipik, szektor Novska zónában pedig Gornji Subocka-Donji Subocka-Kricke-Kricko brdo magaslat vonalára.
 
OG Nova Gradiška/Orkan-91
 
-   1.fázis-1991.10.29-1991.12.22.
 
Az OG Posavina Kelet erői voltak: 121. br HV; 108. br HV (-1); 99. br HV; 2/149. br HV.
A horvát erők jelentős támaszpontot alakítottak ki Nova Gradiška-ban. A várostól nyugatra építették ki védelmi vonalukat délről a Száva folyótól a Pšunj hegység délkeleti lejtőjéig.
Várható volt, hogy a hadművelet során az Okučani-ban állomásozó szerb erők támadásba lendülnek a horvát erők ellen horvát ellenőrzés alatt lévő Novska és Nova Gradiška környékén.Okučani –N. Gradiška irányba a szerb erők elég intenzív figyelmet fordítanak a harci tevékenységre . Igyekeznek a horvát erőket 121.,108.,99. brigádokat/br./ visszaszorítani, és ellenőrzés alá vonni Gorice települést, mivel innen jól ellenőrizhető Nova Gradiška város.A szerbek 2.,3.,8.,9., 11-én erős támadást indítanak a horvát vonalak ellen. Az akció nem hozott sikereket. A horvátok tartották állásaikat ,és Medari településnél visszaszorították a szerbeket .
Šagovina 91.katonai akció .1991.december 19.a 121. Nova Gradiška-i horvát brigád (novogradiška brigada) és a 2/149.Trešnjevač-i brigádok( trešnjevačka brigada) megkezdték a szerb támaszpontok támadását Mašićka Šagovina faluban. A falut felszabadították. Ezen katonai művelet ,mely során Mašićka Šagovina települést a horvátok bevették ,kulcsfontosságú volt Cernik és Nova Gradiška védelme szempontjából. A művelet a köztudatba „Harc Mašićka Šagovina-ért./ "Bitka kod Mašićke Šagovine" néven vált ismerté. A szerb erők visszavonulnak Bučje, Pakrac és Okučani irányába.
 
OG Pakrac /Orkan-91. és Papuk-91
 
-1.fázis-1991.10.29-1991.12.22.
 
A Pakrac és térségében jelentős szerb TO Pakrac egységek állomásoztak. Állásaikat Daruvar horvát kézen lévő várostól keletre húzódó Dubnica folyóvölgy- Sirač-Kusonje-Pakrac-Lipik-Kukunjevac-Pakra folyóvölgy-és a horvát ellenőrzés alatt álló Novska város –tól észak-délnyugati irányvonalon –Paklenica- Zagreb – Županja autópálya- Jasenovac(Száva folyó, Hr-BiH határ) alakították ki.
 
Az OG Pakrac erői (1/104.brigád-Varazdin, 3/117.brigád-Koprivnica, 75. önálló zászlóalj-Zagerb, 1/105.brigád-Bjelovar, 65.önálló zászlóalj –Ivanic Grad) közül a 3/117 Koprivnica brigád, a helyi horvát erőkkel (76 önálló zászlóalj Pakrac) több felszabadító akciót indít megerősítve a MUP és 1/104 Varazdin brigád egységével Pakrac-i vidék kontrolálására.
 
1991.november 27-én a horvátok megkezdik a támadást .A szerb erők állásaikból heves tüzérségi támadást intéznek a horvát védelmi vonalak ellen Pakrac, Prekopakra, Klisa, Lipik és Filipovac települések mentén. A támadássorozat folytatódik 29.,és 30-án is ,blokád alá veszik Pakrac-ot. December 1-én a horvátok előretolják állásaikat Pakrac közelében.
Súlyosbodik a helyzet a Pakrac-Lipik frontvonalon, ahol a horvát erők részére megerősítésre van szükség a további aktív védelemhez. Október 28-án a 76. számú önálló zászlóalj Pakrac várost érő koncentrált szerb támadások gyengítése végett megkezdi „Breza „ akcióját. Október 29-én az akciót megindító zászlóalj Kukunjevac területén, ahol a horvát erőknek sikerült meggyengíteni a szerb erőket.
December 5-én a horvát erők megkezdik Lipik város felszabadítására indított „Orada” katonai műveletüket. December 6-án a horvát támadó erők szétzúzták a szerb városvédelmet , a szerb erők jelentős veszteség mellett egységeiket kivonták a városból Caglic irányába. A horvátok felszabadították Dobrovac és Kukunjevac településeket, és Pakrac egy részét is. .
Az elkövetkező napokban Kukunjevac és Novi Major település mentén a horvátok támadásba lendülnek és előkészítik Lipik három irányból történő támadását .december 5-én kezdik meg az akciót ,mely során Tabor ,Klisa, Filipovac irányából intézik a támadást a szerbek által ellenőrzött Lipik városra. Felszabadítják Kukunjevac-ot és Dobrovac-ot, 22-én pedig Subocka települést. Felszámolják a szerb Pakrac-i blokádot a szerb erők visszavonulnak Bijelim Stijenama felé. Lipik horvát ellenőrzés alá kerül, és felszabadították a Novska –tól észak-északkeleti területeket,. Bujavica, Brezine, Bair, Popovac, Brezovac, Lovska , Korita, Kukunjevac, Kričke, Jagma, Gornja i Donja Subocka településeket. 
A szerbek visszavonják erőiket és a Psunj hegység nyugati oldalában lévő Jagma, D. Čaglić, Japaga településeken alakítják ki állásaikat. December 9-én megpróbálják a horvátokat visszaszorítani heves támadásaikkal, de nem jártak eredménnyel.11-én a horvátok a szerb támadás okozta károkat kijavítják és előre tolják állásaikat közel 700 méterre a szerb vonalak irányába. 12-én a szerbek támadják a horvát ellenőrzés alatt álló Lipik várost, melyet 13.,14-én megismételnek.16.,20-án újból neki lendülnek de, a támadás nem hozott számukra sikert a horvátok kitartottak, és ellenálltak.
1991. december 16-án a 76. önálló zászlóalj végrehajtja „Maslacak” akcióját. A horvát Pakrac Operatív Csoport (OG) irányításával a zászlóalj elfoglalja a korábbi szerb támaszpontot Dereza területén . Az akció hét órán át tartott, mely rövid tüzérségi előkészítő támadás előzött meg. A 76. sb. Baljevaci százada, az OG Papuk Daruvar-i 52. zászlóalj Sirac-i százada és a Cakovac-i 54.osztag erői elfoglalta Sirac-Dereza vonalat. Donji Grhovljani, Mala Dereza ellenőrzés alá vonása nem sikerült. Elsőnek a támadás nem érte el célját, de a 18-i ismételt támadással már sikerült kontrolálni a horvátoknak a Dereza harcvonalat.
 
 
2. fázis 1991.12.22-1992.01.03.
1991. december 24. Az OG Pakrac operatív csoport parancsnoksága végrehajtja az „Alfa” akciót . Ennek során a horvát erők felszabadítják Brusnik, Seovica, Japaga, Kraguj településeket. Az akció 29-ig tartott. Az Alfa akció során a horvátok 35 főt vesztetek el és 62 fő megsebesült.
December 27. a horvát erők felszabadítják súlyos harcok közepette Gavrinica, Seovica, Sedlar településeket.
 
December 28. a szerbek heves ellentámadásba kezdtek Gavrinica, Seovica, Japaga térségében. A horvátok veszteségeket szenvedtek a szerb páncélos támadás következtében, mely támadás meglepte a horvátokat. A sebesültek, halottak evakuációja, az egységek kivonása biztosítására a térségbe vezényelték a 76. önálló zászlóalj erőit. A szerb támadó erők az Uzicka zászlóalj képezte ,mely egység korábban Kraguj településen állomásozott.
Miután a horvát erők kivonják egységeiket Seovica és Gavrinica térségéből, azonnal védállásokat foglaltak el a Pakrac-i szőlődombon.
 
A horvátok a szőlődombról próbálkoztak a továbbiakban 29-én a szerbek visszaszorításával, de nem járt sikerrel, a horvátok veszteségeket szenvedtek.
 
 PAPUK-91”Strijela”
( 1991.11.28-12.25.)
 
Papuk-91 (Strijela) műveleti kódnevet kapta az 1991.11.28-12.25-ig tartó akció, mely során 1230 km2 területet vontak ellenőrzés alá a horvátok a Papuk,Psunj hegységben. Az akciót közvetlen a 2.OZ Bjelovar parancsnokság irányította. A Papuk és Bilogora hegység teljes felszabadítására irányuló akció végrehajtó erői OG Papuk és OG Pakrac koordinált támadást hajtottak végre. Ennek során a horvát erők az akció során felszabadították Voćin települést és a környező közel 23 falut, valamint több rádió relé állomást az Ivančica, Papuk, Moslavačke Gore és Psunj hegységben.A hadműveletekben a horvát erők veszteségei  184 halott 595 sebesült. A szerb erők veszteségei  516 halott 615 sebesült.
Az OG Pakrac erői (104. brigád-Varazdin, 1/105. brigád, 75. önálló zászlólaj –Zagreb, 65 önálló zászlóalj –Ivanic Grad, 3/117 brigád-Koprivnica ), OG Papuk erői (127. brigád-Virovitica, 136.brigád –Slatina, 2/132 brigád (Nasice-Orahovica egysége), 123 brigád-Pozega).
 
Daruvar vonal
 
Az Otkos-10 második fázisa révén a horvát erők december 5-én elfoglalták G.Polje, Bastajski –Brdani településnél lévő területeket, Veliki Bastaji – Miokovićevo /Dulovac közti főutat.
Ezen művelet kellő alapot nyújtott a további eredményes területszerző művelet folytatásához. December 5-től 10-ig a Daruvar város közelében lévő frontszakaszon a horvátok felszabadítják Batinjska Rijeka, Vukovje, G. Vrijeska V. Bastalji településeket. December 13-tól 15-ig pedig Pakrani, Bijela, Donji Borci, Srednji Borci G. Borci. településeket. A támadás célja ,hogy elősegítsék a Virovitica-i 127.HV brigád előrenyomulását a Pivnica – Đulovac, Jasenaš – Đulovac irányba. December 12-én a 127.br. felszabadítja a Budim 285. magaslatot , Kornaš ,Veliku Klisa településeket.
December 13. a horvátok felszabadítják Krivaja települést. A szerbek visszavonulnak a Papuk hegység és Dulovac település irányába. A horvátok lendületes támadásba kezdenek és sorra szabadítják fel 15-én Donje Cjepidlake, G. Cjepidlake, Đulovac , Nova Krivaja, 16-tól 19-ig pedig nagy szélességben a Papuk hegység nyugati oldalát. 20-án Daruvar – Pakrac horvát műveleti erők Sirač közelében egyesítik erőiket .
Karácsony éjszakáján, december 24-én a horvát erők 76.sb. Baljevaci százada felszabadította Velika Dereza települést, a MUP erők pedig Mala Dereza települést.
Az OG Papuk 127.sz. brigád a Ravna Gora déli oldalában intéz támadást a szerb állások ellen ,mely során december 24-én felszabadítja Donji- Srednji- Gornji. Grahovljani településeket. Ezzel a művelettel elősegítette az OG Pakrac 104. brigád (Varaždin) egységének ,hogy december 25-én ellenőrzés alá vonja Novo Selo , Čerik, Kusonje településeket, mely művelethez a 127 brigád közreműködése révén a továbbiakban 26-án D. Šumetlica, Branešci , Ožegovići településeket is felszabadították.
 
December 25-én a 136. brigád Slatina, 127. brigád Virovitica erők felszabadítják Kusonje, Dragovic, Spanovica, Kamensko, Mijac településeket.Tovább támadnak a szerb erők támaszpontja Bucje településellen.
December 26-án a horvát erők elfoglalták Bucje települést. Ezt követte Donja Sumetlica és Branesci elfoglalása
..
Virovitica-Slatina vonal
 
A Bilogora hegységből a szerb erők visszaszorultak a horvát támadás következtében a hegység délkeleti részébe .Itt ellenőrzés alatt tartották a Virovitica-GrubišnoPolje települések közti főútvonalat és annak környékét.
Igyekeznek a szerbek közelebb hozni állásaikat Virovitica –Suhoplje vonalon a horvát védelmi vonalakhoz. 
Fontos ellenőrzési pont a szerbek számára a Papuk hegység észak-keleti /Slatina-Virovotica vonal/ frontvonalán lévő Kosin magaslat /256 m./Innen támadhatták a horvát 127.br. védelmi szárnyát Levinovac-M.Klisa-Kosin vonalon. A horvát védelmi vonalakat november 9-10-én erős szerb tüzérségi támadás éri, mely nem törte meg a horvát vonalakat ,erőket.
November 24-én Slatina-i zónában a 136.sz. brigád Lukavac –Mačkovac települések mentén kiszélesítik állásaikat ,védelmi szárnyaikat .Ezen állások a későbbiekben kedvező helyzetet teremtenek a horvát erők 127.br előrenyomulásához Hum-Voćin ,és Voćin-Zvečevo vonalon.
December 12. , 13-án a 136. brigád (Podravska Slatina)   ezen időben megtörik a szerb ellenállást a Papuk keleti oldalában Voćin és a környező települések mentén. December 14-15.közti éjszakán a horvát hadsereg a hadművelet során felszabadítja Voćin-t, majd 16-tól 19-ig elfoglalja a település környékét. Papuk felől tovább nyomulnak a Ravna Gora hegység irányába, ahol támadják a szerbeket Bučje településnél.  1991.december 16-19. közti időszakban a Virovitica-i 127. brigád a Papuk-91 hadművelet során felszabadítja a Papuk hegység északi területét.
1991.12.25-26 a 136. brigád és a 127. brigád újabb sikeres győzelmekkel folytatták támadásokat .
 
 
Mikleuš, Gornij Pištava ,Drenovca vonal
 
Az Orahovica-i területen a HV 2./132 brigád (Nasice) Orahovica egysége és a horvát rendőrség /Ministartsvo unutarnjih poslova(MUP) / speciális erői (SP) november 15-én felszabadítják Kokocak-Jagodnjak környékét ,megsemmisítik az ott kialakított szerb katonai támaszpontokat.
 
November 20-22.a védelmi vonal mögötti horvát ellenőrzés alatt álló operatív zónában 1.sz. Osijek (OZ) a Osijek-i irányítás alatt lévő horvát erők ellenőrzést hajtanak végre a többségében szerb civil lakosságú Licani, Babnjak, Budimci, Poganovci településeken, ahol a szerbektől nagyobb mennyiségű fegyvereket foglalnak le . 
 
1991.december 5-től az Orahovica-i 2/132 br.HV és a 136.brigád megkezdte a Papuk hegység keleti oldalában lévő szerb hadműveleti támaszpontjainak a körbezárását. December 1-én a 2/132.brigád és speciális MUP erők felszabadítják Pištana település környéki lejtőket. December 3-án a Mikleuš település menti állásokból a horvátok 3/136.brigád megkezdik az előrenyomulást a Papuk hegység felé, Kraškovica –i szerb támaszpont ellen.
 
Az OG Papuk 136.brigád előrenyomult Humljani-Kraškovica-Pušine –Drenovac irányába, elsődleges feladat volt a Pusine-i szerb támaszpont megszállása. A 132.brigád és speciális rendőri erők G.Pištava-Kokočak irányba haladtak ,céljuk az összekapcsolódás, találkozás a 136.brigáddal Pušine-ban.
 
December 12-re az összehangolt horvát támadásnak köszönhetőleg a szerb erők felhagyják állásaikat G.Pištava, Kokočak, Pušine ,Drenovac térségében. 16-án a horvátok felszabadítják Prekoračani, Đurići,Jankovaca településéket Slatinka Drenovac írányába. 16-tól egészen 21-ig a horvátok megkezdték a Papuk hegység keleti oldal erdős területeinek átvizsgálását, ellenőrzését, mely során jelentős mennyiségű hátrahagyott szerb fegyvereket gyűjtenek be a bunkerekből.
 
Požega védelmi zóna
 
Požega-i védelmi vonal keletről a Nova Gradiška-i védelmi állásokkal ,északnyugatról az Orahovica-i védelmi vonallal volt kapcsolatban. Korábbi időszakban több fegyveres konfliktus volt a szerb és horvátok közt , főleg. Požega-tól északra fekvő településeken. A szerbek állásaikat a várostól északra lévő Ravna Gora hegység délkeleti „Grednjna” részén hozták létre , Kamenska – Gornji Vrhovci települések közt. A Papuk hegység déli oldalában Lipovac (791.m.)magaslat- Koprivnato brdo(725m.)hágó a Požega –Velika-K.brdo-Slatina közlekedési útvonalon/ közötti területen.
December 10-én a 123.sz.”požeška brigada” egység a „ Gradina” hat nappal később „Laništa” akciók során Striježevica, Bogdašića és Šeovaca településeket támadták és szabadították fel. 21-én időzített akció során „Prkos” a horvátok megtámadták Kamenska települést, ahol a szerb erők jelentősebb erőt vont össze a visszavonulás során. Ezt követően Božić térségében a „Pecaljka és Velebit” akciókat ,30-án Donju Šumetlica környékén „Bježanija” akciót.
 
OG Papuk Nova Gradiška-tól északra eső Pšunj hegység délnyugati oldalában a horvát erők 123.brigádok Golobrdac – Šnjegović - Čečevac vonalon indítnak támadást . Cél a szerb erők felszámolása és a környező kisebb települések felszabadítása. A „Gradina” fedőnevű akciót december 10-én kezdik meg. A horvátok elfoglalják Golobrdac, Sinlije, Šnjegović településeket és térségét, majd Čečevac -ot.
 
 
Ezen vonalon december 15-én indították meg az támadást a szerb állások ellen .Felszabadították még az nap G.Vrhovci települést. 17-én Novo Zvečevo –t,Velika Kamenski-t ,18-án Striževci, Bogdarcić, Antovci és Šeovci Kamenski települséseket.
Karácsony napján a 123 br. (Požega ) egységek Kamensko – Bučje – Psunj hegység irányába nyomulnak előre. December 24-én a 123. br és 136. br Sažije, Vučjak, Kamenski, településeket , 25-én Kamenska települést szabadítják fel ,és még az nap 25-én és 26-án a 136.br. együtt felszabadítják Bučje települést.
December 24-re az nyugat-szlavóniai terület északi részén (Bilogora, Papuk, Ravna Gora) a horvát OG Pakrac és OG Papuk erők elérték a Pakrac-Kusonje-Dragovic-Novo Selo-Bucje vonalat felszabadítva az északi részéket.
 December 30-án a Nova Gradiska-i HV erői kiűzték a szerbeket Sirinac-ból.9,30 órakor a szerbek heves tüzérségi tűzet zúdítanak Cernik településre válaszul. December 30-án a 121. Nova Gradiška brigád támadást intézett Širinci ,Trnakovac és Okučani települések ellen, ahol a szerb erők állomásoztak
..
A hadművelet vége
 
A horvát erők a hadművelettel jelentős területet foglaltak vissza a szerbektől , de nem sikerült teljesen felszabadítani Nyugat –Szlavóniát . Az Orkan -91, Otkos-10, Papuk-91 hadművelet során a horvátok közel 2275 km2 vontak ellenőrzésük alá. Sikeresen akadályozták meg a Banja Luka/Bosznia/ -i 5.sz. JNA haderő offenzíváját Zagreb felé ,továbbá ellenőrzés alá vonták Nova Gradiška, Novska városokat , és megakadályozták a JNA hadműveleti terveinek megvalósítását Bjelovar Virotvitica térségében.
 
A horvátok közel 184 katonát vesztetek és 595-en sebesültek meg ,valamint 26-an estek fogságba. A szerbek 516 katonát vesztettek és nagyszámú sérültet kellett ellátni.17 harckocsit, tankot a horvátok megsemmisítettek több tucat páncélos járművel és tüzérségi eszközzel együtt.
A visszavonuló szerb egységek több települést felégettek és szétlőttek, nem kímélve a templomokat (katolikus) és más olyan létesítményt mely a horvát nemzeti hovatartozásra utalt. Nyugat Szlavóniában élő horvát lakosokat, mielőtt elhagyták a térséget ,falvaikban lemészároltak . Közel 44 horvát nemzetiségű személyt kivégeztek a hadműveleti területen. A horvát erők több településen foglaltak le fegyverraktárakat ,amit a visszavonuló” menekülő” szerb egységek hátrahagytak. Több esetben még a saját személyes tárgyaikat és ruházatukat is hátrahagyták ,nem beszélve a haditechnikai eszközökről ,járművekről, stb.
 
Az Orkan 91, Otkos-10, Papuk-91 (Strijela) hadműveletek során a horvátok sikeresen visszaszorították a szerbeket Pakrac- Száva folyó és Novska - Nova Gradiška körzetébe.
A frontvonal az alábbi területen húzódott egészen 1995.májusig a horvát erők Bljesak hadműveletének kezdetéig:
 
Horvát vonal:Velika Struga folyó- Greda Zelenika tájrész-autópálya-Stari Grabovac- Batalovka-233m. magaslat-233m. magaslat- 225m. magaslat-Kricko brdo (Kocerina 437m.)-Ravne és Gravljista tájrész-Velika strana (Luka folyó) völgy-Drakulic brdo328m.-Bare tájrész-Donja Subocka –Golo brdo 238m- Gornja Subocka- Lipik-Filipovac-Pakrac-Pakra folyó völgy: Krndija-Kusonj-Dragovic- Novo Selo/Spanovica-Pakra és Kopaljnica folyó torkolat-Kopaljnica folyóvölgy:Strabeznica hegyrész- Pavulj hegyrész- Bjelajci- Sekiljevac hegyrész-Cungar tájrész-Brezovo polje (Psunj rádió relé állomás)- Lipova kosa –Kik 820m.- - magaslat- Kamensko brdo magaslat- Sagovina Masicka-Medari- Masic- Poljane-Gorice-Visoka Greda tájegység-Podtozje tájrész-Pivare- Száva folyó
 
Szerb vonalak:Jasenovac-Velika Struga folyó völgy jobb partvonala –Mokro polje-89m.magaslat-Diglane tájrész –autópálya- Paklenica csatorna-Paklenica –Kremenduk190m. magaslat-Major és Lipca tájrész-Vjencanice 305m.magaslat-Parlog 360m.-290m.magaslat-Donji Dragojevci-397m. Brezine- 322m Ravnesi- 319m, Cardak-Kovacevac-Donji Caglic-Pakracko Polje- Japaga- Pakra folyó völgye:Cukur tájrész –Kraguj- Brusnik-Ravni brezik tájrész-Brda tájrész-Ribnjak tájrész- D.Sumetlica-Novakovo brdo-Kricke-580m. Ceranovo brdo- Cicvare-Pecinsko brdo –Dzaperovica hegyrész-Durinac hegyrész-Trnakovac hegyrész-Velika Marinica hegyrész-Kamenac gerinc-Lipova kosa-Crna kosa hegyrész- Tresnik hegyrész- Osicke kosa hegyrész- Gradina hegyhát- Stari Gaj és Basce hegyrészek- Masicka Sagovina és Gornja Trnava közti közút-Dragalic-Donji Bogicevci-Prasnik tájrész- Novi Varos- N.Sava csatorna és Száva folyó. 
 
Tekintettel ,hogy a hadműveleti területen több civil lakó élt - akik nem hagyták el házaikat a háború kirobbanásakor, szerbek,horvátok ,egyéb –ezért a horvát offenzívát követően a Sarajevo-i béke megállapodás után az ENSZ nemzetközi erői vonultak beNy-Szlavóniába. Céljuk a békés egymás mellett élés biztosítása a két nemzet közt.
A szerbek az ellenőrzésük alatt maradt közel 600 km2-en kiépítették védelmi vonalaikat , és összevonták erőiket Okučani város környékén , ellenőrizve a Novska és Nova               Gradiška közti autópálya szelvényt. Továbbá a szerb milíciák jelentős erőt állomásoztattak a Psunj Pakrac felőli részén az Omanovac (655m) magaslatot körülvevő erdős területen. Bosanska Gradiška-ból pedig a JNA utódhadsereg ,mint a megalakult boszniai szerb köztársaság /Srbska Republika/ hadteste nyújtott támogatást. A szerbek által ellenőrzött nyugat-szlavóniai területen a későbbiekben megalakul az önálló nyugat-szlavón Szerb „állam” 18.számú hadteste „korpus”, mely a továbbiakban ellenőrizte az általuk megszállt térséget egész 1995.májusig, amikor is a horvát hadsereg a „Bljesak” hadművelet során teljesen kiszorította a szerbek Nyugat-Szlavóniából át a Száva folyón Boszniába.
  
Felhasznált irodalom .
-dr. sc. Jakša Raguž: ”Boj za Trokut” Magazin za vojnu povijest / prosinac 2011
-dr Ratko Dragovic: Klek Tigrovi brigada Zapadna Slavonija
-wikipedia
-Duro Skvorc:Zapadna Slavonija uoci i u domovinskom ratu do studenoga 1991.godine
-http://www.uhd91.com/index.php/domovinski-rat/vra-i-operacije/1066--operacija-orkan-91.html
 
 
 
 
 

A mappában található képek előnézete Térképek hadműveletek


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.