Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


PERUCA 1993- HORVÁT HADMŰVELET

1993.ÉV

„Peruca”

horvát akció

p1330986.jpg

 

Közép-Dalmáciában 1993-ra az OG Sinj horvát erők frontvonala Crivac hegy / Veliki Vrh 964. m. magaslat - Svilaja hegy/ Turjaca 1340. m.  magaslat - Svilaja hegy/ Jancag 1483.m. magaslat- Svilaja/ Svilaja hegycsúcs 1508.m.- Crni Umac 1120.m. magaslat-  Orlove Stijene 1139.m. magaslat- Babici  greda magaslat- Domazeti település- satric település- Soldici település- 478.m. magaslat /Zrnac tájrész- Prolici település- Cetina folyó- 428. m. magaslat- Donji Buljani település- Donji Jukici település- Gornji Buljani település- Krs tájrész- Vucipolje tájrész- Jukića staje - Glavardici település- Dinar hegység/ Debelo brdo hegyrész- Dinar hegység/ Karaula 1251.m. magaslat- Dinar hegység/ Vagan magaslat- Dinar hegység/ Doline - Di–ár hegység/ Kolac 1424.m. magaslat (Maglaj magaslat 1475.m. ) vonalat. A Dinár (OG Dinara) védelmi vonalaik összekapcsolódtak a Bosznia és Hercegovina Livno-i körzet /Livanjsko polje/ horvát védőivel (OG Livno). Ezen részeken a helyi önkéntes erők segítségére horvát hadsereg a 126. brigádja (OG Dinar) és a 4. valamint 7. gárdista brigádjainak egységeit (OG Livno) küldték az 1993-94. évben a „hercegovinai tampon zónába”. A Dinári rész kihelyezett parancsnoksága a hercegovinai Rujani-ban hozták létre.

A szerb vonalak Maovicke Razvale tájrész- Konjska glava magaslat- Otisic település- Bilandzic greda tájrész- Tavnica tájrész- Opsjenjak tájrész– Bracev Dolac tájrész - Budim 1284.m. magaslat- Vjestic Gora hegyrész vonalon húzódott.

A szerb és horvát vonalak közt pedig egy tíz kilóméteres UNPROFOR „védzóna” húzódott Majkovo- Potravlje- Peruca- Dabar települések és a HE Peruca vízerőműnél.

 

files--3-.jpg

1993. január 27. A sikeresen zárult „Maslenica” katonai horvát hadműveletet követően, az operációtól függetlenül a horvát 16. honvédő ezred, 126. dandár intevenciós csoportja és a 141. brigád páncélhárítós csoportja, valamint a „COOV” Sinj és a katona rendészet megkezdte a „"Peruča" elnevezésű akciót. Ennek elsősorban azért kellett bekövetkeznie, mert a szerb erők a térségben, feltehetőleg a Maslenica miatti vereségük végett erős hadműveleti átcsoportosításba kezdtek. Az akció a Cetina folyóból felduzzasztott tavon (Perucko jezero) lévő vízerőműről kapta a nevét. Szerb egységek érkeztek a Peruca víztároló gátjához, ahol elfoglalták, az UN erők állomáshelyét, akik elhagyták, azt miután észlelték a szerbek érkezését. A szerbek aláaknázták a gátat, hogy azt felrobbantsák, de nem sikerült megrongálniuk. A céljuk a gát felrobbantásával az volt, hogy 460 millió köbméter vizet zúdítsanak a Cetina folyóvölgyén át a 20 000 fős horvát, lakta térségre. A horvátok katonai akcióval megakadályozták a szerbeket cselekményük végrehajtásában.

Az „Akcija Peruca”

hadművelet

A két fél haderejének aránya emberanyag szempontjából a szerbeknek kedvezett 3:1 arányban, de a tüzérségi és páncélos járművek terén már 1:1 volt az arány, nagyon kis előnnyel a szerbek felé. 

 

1993.január 25-én a VRSK 7. dalmát hadtest parancsnoksága aktív védelmét Zadar-Benkovac és Zadar-Obrovac irányra koncentrálta, tekintettel a horvátok „Maslenica” műveletére.

 

11350468_938060189570471_210042648261884799_n.jpg

A szerb VRSK (Szerb Krajina Köztársaság Hadserege „Vojska Republika Srpska Krajina”)  7. dalmát hadtest 1. könnyű gyalogos brigádja (Licani) Milan Korica vezetésével és határvédelmi milicista alakulata (PJM) Vrlika településen lévő parancsnokságán több mint 1500 fővel kontrolálta a Cetina völgy (Svilaja hegység- Perucko tó- Dinárok vonulat /geográfiai határ Horvátország és Bosznia közt) zónáját, erős védvonalat kialakítva Maovicke Razvale tájrész- Konjska glava magaslat- Otisic település- Bilandzic greda tájrész- Tavnica tájrész- Opsjenjak tájrész– Bracev Dolac tájrész - Budim 1284.m. magaslat- Vjestic Gora hegyrész vonalon. A határvédelmi milíciát Borislav Dukic vezette. A milícia kihelyezett parancsnokságot létesítettek Civljani településen.

11025231_899495446760279_3058554011672691305_n.jpg

A szerb erők Majkovo irányából január 26-tól elkezdték a benyomulást a „rózsaszín UN zónába” ahol Potravlje településnél „haubica” ágyú és aknavető állást létesítettek. Civljane településre pedig két „nagy- hatótávolságú „ rakétavetőt (VBR-Oganj) irányítottak, melyből egyet Borkovici területére ,egyet pedig Koljane település területére állítottak fel. Peruca irányába a PJM alakulat nyomult előre, Peruca- Alebica kula 478.2 m. magaslat vonalra, ahol blokkolták a UNPROFOR kenyai zászlóaljának megfigyelő állását.  Január 27-én a kenyai békefenntartók kivonták zászlóaljukat a Peruca vízerőműt felügyelő állomásukról Vrlika településre.

peruca_danas.jpg1.jpg

peruca3.jpg

 

Január 27-én a szerb erők tüzérsége 16.00 óra körüli időben nehéztüzérségi agyúkkal támadást intézett Babica brig 507.m. magaslaton lévő horvát állás ellen és Peruca duzzasztógát környékére. Peruca vízerőműnél célba vették a szerb tüzérek a hidat, mely részét képezte a duzzasztó gátjának. A gát több mint 460 millió köbméter duzzasztott vizet tartott meg. A gát megrongálódásával fennállt annak veszélye, hogy a gát átszakad és a fenti mennyiségű víztömeg lezúdul a Cetina folyó völgyében a horvátok ellenőrizte és lakta területre. A víztömeg mérhetetlen katasztrofális kárt okozott volna a folyóvölgyénél lévő területeken, a Sinjsko polje-től egész a tengertorkolati Omis városig.

 A Ratko Mladić vezette szerb erők 1991. szeptember 17-én elfoglalták a Perucko tavon lévő vízierőművet (HE Peruca). Már akkor céljuk volt, hogy alá aknázzák a környéket, és az erőmű védgátját felrobbantsák, bár ezt tagadták. Ennek a megakadályozására  a UN békefenntartó kenyai UNPROFOR erőket küldött az vízerőműhez, mely egyébként is a „rózsaszínű„ UNPROFOR szektorban volt. Az UN tíz kilométeres védelmi sávot vont ellenőrzése alá, a szerb –horvát frontszakasz között, beleértve a vízierőművet és környékét. 

peruca2_jpg2.jpg

 

Január 27-én a szerb erők „haubica” ágyút, három 120.mm-es aknavetőt, három ZIS löveget irányítottak Peruca településhez. A „Licani” szerb egységek elfoglalták pozícióikat Peruca település (vízerőmű)- Alebica kula 478.2 m. magaslat vonalon és a gát fölötti erős területen.

1993. január 27-én a szerb erők megkezdték csoportosulásukat  Potravlje és Satrić településeken. A horvát felderítők észlelték a hadmozgást és a parancsnokság felé jelentették. Egyértelmű volt a felderítési adatok alapján, hogy a szerbek támadásra készülnek a vízerőmű és környéke ellen. A 126. brigád felderítői közül a Peruca gátnál két horvát katona szerb csapdába esett. Az egyik horvát katona életét vesztette a másik megsebesült és fogságba esett. A horvát erőknek gyorsan kellett hadrendbe állítani egységeiket az ellentámadáshoz. Az esti órákban már felálltak a támadó erők.

 

peeruca_thumb.jpg

Január 27-én autóbusszal szerb milicisták érkeztek 17.30 óra körüli időben Potravlje faluba. A horvátok tüzérségi tűz alatt tartották a szerbek Vrlika felőli közlekedési útvonalát, ezzel próbálták megakadályozni a szerb erők benyomulását Potravlje településre.

A horvát erők a szerb támadó hadmozgásra válaszul január 27-ről 28-ra virradólag mozgósították a SOOV egységet és TG-3 taktikai csoportot. Eközben 28-án a hajnali órákban újabb szerb hadmozgás következett be, mely során három tehergépjármű érkezett meg Peruca területére, műszakista katonákkal az 1. könnyű gyalogos brigád kötelékéből. Hajnal 03.00 órától megkezdték a Peruca duzzasztómű aláaknázását. A művelet reggeli órákra befejezték és a szerbek a műszakistákat valamint a többi katonai erőt kivonták Otisic településre. Peruca-nál a szerbek felgyújtották kihelyezett műveleti parancsnokságukat annak elhagyását követően.

Délelőtt 10.15 órakor Derven területéről az indító segítségével a 812 méternyi hosszú elektromos kábellel összekötött 30 tonna robbanó anyagot aktiválták a szerbek. Bár a robbanó töltetek felrobbantak, és a gátban súlyos kár keletkezett, de nem szakadt át akkora mértékben, hogy katasztrófát okozott volna.

Január 28-án a horvát erők megakadályozták a szerb gyalogoság áttörését Bitelića irányába. 

A horvát erők közvetlen a robbanás után azonnal megkezdték „Peruca” akciójuk realizálását.

Horvát részről az alábbi ötszáz fős erő került bevonásra a „Peruca” akcióba:

- 16. honvéd ezred Zlatko Rogulj (Zdravko Banovac) parancsnok vezetésével, az egysége parancsnoka pedig Zoran Smoljo

A parancsnoki helyet Radan (Hrvace település) részen alakították ki. Az 450 fős egység négy századból állt össze:

1. század-Hrvace

2. század- Vrlika

3. század- Maljkovo, Potravlje, Satric, Zelovo

4. század- Bitelic, Vucipolje.

Ezen erőkből 150 főt vontak be az akcióba.

- Önálló Honvédő Század-Kijevo. A kilencven fős század Marko Gojevic parancsnok vezetésével a Dubova vrata – Vrdovo- Maglaj magaslat vonalon foglalt védállást, blokkolva a szerb erők esetleges támadási lehetőségét Koljana és boszniai terület irányából.

 - 126.brigád a Dél-Dalmáciai Hadszíntér (JDB ) műveleti zónájában látott el katonai feladatokat, OG Sinj területén egy kisebb taktikai csoportot (TG-3) hagytak ötven fővel, Ante Podrug (Mate Mrden) vezetésével. A taktikai csoportot támogatta a 141. brigád páncélosok elleni tankvadász csoportja (POS) harminc fővel és katonai rendész szakasza huszonöt fővel, Ante Jenjic parancsnok vezetésével.

- SOOV-a (COOV) Sinj (tiszti, altiszti) egység. Január 27/28 a 126. brigád parancsnoka, Ante Kotromanovica intervenciós és egészségügyi szakaszok beavatkozását kérte. Az egység Majkovo és Potravlje területén kerültek nehéz harci helyzetbe ezért 28-án 21.00 órakor megtörtént a váltásuk más szakaszokkal, 30-án pedig kivonták a SOOV a harci cselekményekből. A nyolcvan fős erőt képviselte az 1. szakasz, Slavko Baturina vezetésével, a 2. szakasz Nikica Tomasevic (Zoran Vidic) vezetésével. Orlove stijene 1139.m. magaslaton a horvátok egy ütegnyi 120.mm- es aknavetős állást telepítettek ki, Ivan Jenjic vezetésével. 

 A „Peruca” művelet célja volt felszabadítani a „Peruca” vízerőművet és környékét, valamint a stratégiailag fontos magaslatokat a Svilaja hegységben. Továbbá visszaszerezni és megtartani az Umac 1120.m. magaslat – Gornji Kunci település– Babića brig 507.m. magaslat vonalat a bal műveleti szárnyvonalon. Ezen vonalat egyébként 1991. szeptember 16-ig már korábban kontrolálták a horvát erők.

A művelet bal szárnyvonalát képezte a  Maljkovo – Potravlje – Zelovo – Svilaja vonal a jobb szárnyvonalát pedig a Bitelić – Dabar – Vrdovo – Maglaj vonal.

A horvátok tüzérségi előkészítő támadást követően gyalogsági erőkkel megindították. A szerbek megkezdték a kivonást. A horvátok „Crna Giza” szakaszából többen megsebesültek, mikor  aknamezőre jutottak. A sebesültek kivonását és ellátását azonnal megkezdték, miközben a 126. brigád harckocsizó erőit is be akarták vonni a támadásba, de erre üzemanyag hiány miatt csak korlátozott mértékben került sor. A horvátok sikeresen elfoglalták Peruca vízerőművet, és megtartották pozíciójukat Babica brig 507.m. magaslat- Gornji Kunci település- Umac 1120.m. magaslat vonalán.

A szerb erők gyors iramban vonták vissza egységüket Vrlika irányába.  A szerb erőket a horvátok visszaszorították Vrlika irányába 7 km mélyen, ahol a szerbek Radeni- Paljike- Raba- 408.m. magaslat Dragica (Sevica greda) vonalon foglaltak védállást. Denica ograde hegyvidékes területre a szerbek tüzérséget telepítettek le.

Két szerb katona fogságba esett és több szerb haditechnikai eszköz: PZT 20/3 mm, 3 MB 82 mm, 1 m/v fegyvereket és rakétát zsákmányoltak a horvátok.

Mark Nicholas Gray  UNPROFOR erők angol tisztje észlelte a megrepedt gát sérüléseit és azonnal megnyitott egy csatornát, melyen keresztül csökkentette a tó vízszintjét, ezáltal a megrongálódott gátra nem esett akkora nyomás és nem szakadt át a víz súlyától.

 

A horvátok az akció során ,mely 22-től 28-ig tartott , közel  850 km2 szabadítottak fel.

A HV az akció során, a katasztrófa megakadályozása mellett visszafoglalta a szerbektől a "Peruca" gátat , Potravlje és Satrić, Majkovo, Donji Bitelic , Dabar  településeket  és további területeket a Svilaja hegységben és a Dinárokban,  140 négyzetkilométeren. Vonalaikat közel hét kilométerrel tolták előbbre a HV egységei. 

 

slika7.jpg

 

slika6.jpg

 

untitled-5.jpg

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.