Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SZLOVÉNIA - "A tíznapos háború"-1991

 

 

A "tíznapos háború " avagy a szlovén függetlenségi háború

 

 Josip Broz Tito halálát követően az 1980. években a politikai, etnikai, vallási és gazdasági feszültségek felszínre törésének árjában , 1989.évben Slobodan Milosevic szerb politikust választották meg Beograd-ban a Jugoszláv Központi Bizottság elnökévé. Milosevic egyébként már 1986.óta volt vezetője a Szerbia Kommunista Szövetségnek.Milosevic, mint Jugoszlávia vezetője erősen decentralizált , Jugoszlávián belüli a nem szerb tagállamokkal szemben Beograd-i központi „szerbesített” irányítású hatalmat épített ki. A központosítás egyes függetlenség felé kacsingató, és a központi hatalomtól elszakadozó tagállamok (szlovének, horvátok) , valamint autonómiával rendelkező területeken (Koszovó) erős szembenállást eredményezetett. Ezen szemben állásnak egyre erősebb jelei mutatkoztak meg: koszovói albánok tüntetése, melyet Milosevic a hadsereg JNA bevetésével levert.Elkerülve a további tagállamokban esetlegesen bekövetkező tüntetések kirobbanását, Milosevic 1990.évben Jugoszláviában a szlovéneknek és horvátoknak engedélyezte a többpárti választások lefolytatását.Miután Jugoszláviában 1990.januárt követően bevezetésre került a több-párt rendszer, a szlovének és horvátok kihasználva a lehetőséget a tavasz beálltával, április-május választásokat tartottak. Természetesen a választásokon a horvátoknál a dr Franjo Tudman vezette Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) nyert, mely párt Horvátország teljes függetlensége mellett állt ki, illetve ezt tűzte ki célul. Szlovéniában a demokratikus ellenzék egyesítette erőit, elsőként a szlovén rendőrség tagjai megalapítják a „Action North” ellenzéki szövetséget1989-ben, majd az 1990. évi demokratikus választásokra megalakul az egész szlovén ellenzéket magába foglaló DEMOS párt. Az 1990. áprilisi választásokat Szlovéniában az ország függetlensége mellett voksoló DEMOS koalíció nyerte meg. 1990.december 23-án Szlovéniában megtartott népszavazás során a szavazók 88.5% százalékából több mint 93.3 % a függetlenségre szavazott. Ezen esemény a Beograd-i nagyhatalmi Jugoszláv kommunista vezetés számára egyértelmű kiszakadását jelentette Szlovéniának, mely átterjedhet a többi tagállamra, elsősorban a szintén függetlenedő Horvátországra.A szerb kommunista vezetés első lépcsőként elfogadta és bevezette az új nemzetvédelmi stratégiáját „Általános Népi Védelmi „ doktrínát az egész ország területén. A kommunista szerb vezetés maga mögé állította a Jugoszláv Néphadsereget (JNA) ,mely erővel megkezdték a tagköztársaságokban lévő Területvédemi (TO) Erők JNA történő beintegrálását, a TO objektumokban kihelyezett fegyverzet JNA erők általi begyűjtését, kontrolját ezzel a tagköztársaságok által működtetett TO védelmi erők Beograd-i JNA központi irányítása alá kerültek. A szlovén kormány ellenállt és nem szolgáltatta be TO létesítmények fegyverzetét a JNA-nak sőt azokat a szlovén kormány irányítása alá helyezte;
1991.06.28.-Borovnica . 824 tonna fegyver és muníció ,
 1991.06.29.-Sentviska Gora : 343 tonna fegyver és muníció,
1991.06.30.-Vrazji kamen és Otovec: 818 tonna fegyver és muníció,
1991.06.30.-Zaloska Gorica : 909 tonna fegyver és muníció,
1991.07.02.-Zgornja Lozinica: 1305 tonna fegyver és muníció ;
 
-legnagyobb TO objektumokat, raktárakat , de végül mind a 29 db. objektum a szlovén hadsereg birtokába került.
1968. november 20-án a jugoszláviai hadvezetés létrehozta a területvédelmi vezérkari stábot a szlovén tagköztársaságban, mely 1974. nyarán a JNA irányítása alá került. 1975.04.23-án megalakult a Terület Védelem Szlovénia Köztársaság ( RSTO), majd pedig 1976. nyarán a járási stábok a JNA kontrolja alatt és a jugoszláv hatalmi elit irányításával. Szlovéniában több mint hatvan darab járási stáb alakult meg kialakítva a területvédelmi objektumokat, ahol a JNA a területvédelmi népi erőknek biztosított fegyverzetet egy esetleges Jugoszlávia elleni agresszió esetén. 1990. a szlovén irányítás a köztársaság területén lévő OSTO struktúra alapján létrehozta saját honvédő területvédő vezérkari stábját TO RS. A TO RS mozgósította önkénteseit és megkezdték a hadsereg avagy területvédelmi erők létrehozását .1991.március-május rendelkezésre állt a TO szlovén erő 27 regionális stáb . A huszonhét regionális stábot hét tájegységi csoportba osztották be ( Ljubljanska, Severnoprimorska, Juznoprimorska, Gorenjska, Dolenjska, Vzhodnostajerska –Zahodnostajerska ) . Létrehozták titkos nemzet védelmi ( honvédelmi) struktúrájukat (Manevrska Struktura Narodne zaščite/ MSNZ). A gyorsan létrehozott védelmi szervezet elavult fegyverekkel és kevés képzett szakemberrel rendelkezett, de alapját képezte a későbbiekben létrejött Szlovénia Területvédelmi Erőknek.
Elsőként a Szlovénia fővárosában, Ljubljana-ban alakult meg a MSNZ:
Központi részleg:
Vezetők: Miha Butara, Vojko Adamic, Milos Sonc, Miran Barboric, Ivo Furkan, Mirko Spetic, Marino Medeot.
 
1. csoport
 
-katonai rendészet ( 3.tiszt, 27.katona)
- védelmi csapat ( 5.tiszt, 104.katona)
-diverzáns szakasz ( 1. tiszt, 22. katona)
 
2. csoport
 
-felderítő szakasz ( 2.tiszt,15.katona)
-koordinációs /rádiós irányító csapat (2 tiszt, 40 katona)
- kiképző szakasz (2.tiszt,29.katona)
- támogató hátországi (ellátó) szakasz ( 15. tiszt, 150.katona)
 
3.csoport
 
-1. honvédő osztag (NZ) -1/1.brigád
                                                    A :10.tiszt, 240. katona
                                                    B: 20.tiszt,30.katona
 
-2. honvédő osztag (NZ) -3/2.brigád
                                                    A :10.tiszt, 240. katona
                                                    B: 20.tiszt,30.katona
 
-3. honvédő osztag (NZ) -3/3.brigád
                                                    A :10.tiszt, 240. katona
                                                    B: 20.tiszt,30.katona 
  
A központi részleg MSNZ alá tartozó kerületi (OSNZ) nemzetvédelmi ,honvédelmi erők:
 
OSNZ Bezigrad:
 
 Parancsnok-Miroslav Debeljak
Helyettes-Aleksander Skraban
 
- diverzáns szakasz ( 3.tiszt,22.katona)
- PSD6diverzáns elhárító csapat (5.tiszt, 50.katona)
- védelmi csapat (3.tiszt,45.katona)
- 11. csapat (5.tiszt,82.katona)
- ellátó csapat (2.tiszt,9.katona)
- koordinációs/rádiós irányító csapat (2.tiszt,10.katona)
 
OSNZ Center:
 
Parancsnok- Luka Levicnik
Helyettes-Drago Vrecar
 
- diverzáns szakasz ( 3.tiszt,22.katona)
- PSD6diverzáns elhárító csapat (5.tiszt, 50.katona)
- védelmi csapat (3.tiszt,45.katona)
- 12. csapat (5.tiszt,82.katona)
- ellátó csapat (2.tiszt,9.katona)
- koordinációs/rádiós irányító csapat (2.tiszt,10.katona)
 
OSNZ Moste:
 
Parancsnok- Franc Kosir
Helyettes-Vojko Pavlin
 
- diverzáns szakasz ( 3.tiszt,22.katona)
- PSD6diverzáns elhárító csapat (5.tiszt, 50.katona)
- védelmi csapat (3.tiszt,45.katona)
- 13. csapat (5.tiszt,82.katona)
- ellátó csapat (2.tiszt,9.katona)
- koordinációs/rádiós irányító csapat (2.tiszt,10.katona)
 
OSNZ Siska:
 
Parancsnok- Borut Zajec
Helyettes-Stane Konda
 
- diverzáns szakasz ( 3.tiszt,22.katona)
- PSD6diverzáns elhárító csapat (5.tiszt, 50.katona)
- védelmi csapat (3.tiszt,45.katona)
- 14. csapat (5.tiszt,82.katona)
-roham osztag (5.tiszt,100.katona)
- ellátó csapat (2.tiszt,9.katona)
- koordinációs/rádiós irányító csapat (2.tiszt,10.katona)
 
 
OSNZ Vic-Rudnik
 
Parancsnok- Edmund Sarani
Helyettes-Stojan Kastelic
 
- diverzáns szakasz ( 3.tiszt,22.katona)
- PSD6diverzáns elhárító csapat (5.tiszt, 50.katona)
- védelmi csapat (3.tiszt,45.katona)
- 15. csapat (5.tiszt,82.katona)
- 16. csapat (5.tiszt,82.katona)
 
- ellátó csapat (2.tiszt,9.katona)
- koordinációs/rádiós irányító csapat (2.tiszt,10.katona)
 
Természetesen a JNA nem kívánta tétlenül szemlélni a szlovéniai TO objektumok, fegyverzeti bázisok szlovén kézbe kerülését, ezért egyértelműen a szlovén kormányzat tudtára hozta szándékát, az az erőszak alkalmazását.
A JNA tudta nélkül titokban viszont a szlovén kormányzat már 1990. októbere egy 21 000 fős szlovén területvédelmi és rendőri erőből álló fegyveres szervezettel készült a JNA elrettentésére. A mozgósítást a MSNZ hajtotta végre 1990. május –október közt. A TO erők nemcsak kézifegyverekhez jutnak a TO bázisokon hanem harci járművekhez is. A szlovének megkezdték létrehozni és felfegyverezni önkéntes területvédelmi / Teritorijalna obrana/ egységeit. Közel 5.000 automata puska, 5 millió lőszer, 1.000 páncéltörő fegyver, több tucat légvédelmi fegyver alkotta a kezdetleges védelmi haditechnikai tárat. Kidolgozták államuk védelmét és az egységeket szervezettebbé alakítva, 12.brigádot ,közel 20 000 katonát sorakoztattak fel a JNA-val szemben. Taktikai támadási tervben szerepelt 137. JNA katonai objektum ,az összes határőrizeti állomás /Ausztria, Olaszország, Magyarország / elfoglalása, és a JNA páncélos-gépesített erőinek / 10., 13., 14. , 31., hadtestek/megtámadása..A szlovénok tisztában voltak azzal, hogy Európa harmadik-negyedik legnagyobb haderejével a JNA-val szemben nem képesek felvenni a harcot, ezért a szlovén kormány védelmi minisztere Janez Jansa irányításával a gerilla háború stratégiájára készítették fel fegyvereseiket. Az ország geográfiai adottságai révén nyilvánvaló volt, hogy a JNA harckocsi oszlopaival szemben kiválóan alkalmazható a páncéltörő fegyverekkel való rajtaütés, csapdák alkalmazása, légvédelmi elhárító rakéták és tankelhárító bevetése. Titokban a szlovén kormány külföldi beszállítók révén könnyű, mobilizálható, légvédelmi rakétákat ( SA-7 Grail „strela”) és német Armbrust anti-tank harckocsik elleni páncéltörő rendszereket   vásárolt. Közben az Európai Közösségek (EK) és az Egyesült Államok (USA) sem volt hajlandó elismerni Szlovénia és Horvátország függetlenségét. Mindketten inkább a jugoszláv egységet támogatták. Bár a szlovén kormány kérte a nemzetközi beavatkozást és a béketárgyalások megkezdését, a nyugat ezt visszautasította. A nyugat az egyetlen szövetségbe tömörülés híve maradt az az Jugoszlávia megtartásáért, nem pedig a tagállamok önálló sok kis állammá való szétesésért.
A szlovén TO RS struktúrája
RSTO vezérkar:
 
RSTO vezető: Janez Slapar
Helyettese: Danijel Kuzma
Oktatási részleg: Alojz Bogataj őrnagy
Hátországi részleg: Anton Vares alezredes
Szervezeti-mozgósítási részleg: Iztok Likar százados
Felderítési részleg: Milos Bregar alezredes
Irányítási parancsnokság: Franc Kokoravec hadnagy
Légvédelmi részleg: Dragan Bavcar hadnagy
Műszakista részleg: Savo Neskovic alezredes
Tüzérségi részleg: Boris Ozbolt őrnagy
Kiképzési részleg : Pavel Vindisar őrnagy 
 
Alárendelt tájegységi területvédelmi stábok :
 
2. pokrajinski stab (PSTO)- TO RS – Novo Mesto
- főparancsnok. Albin Gutman alezredes
-vezérkari stáb parancsnoka :Rade Klisarič őrnagy
-titkosszolgálat részleg vezetője: Marjan Grabnar százados
-hírszerzési, felderítő részleg :Bojan Zupanc hadnagy
- személyügyi- toborzó részleg:. Rado Cotič törzsőrmester
- honvédelmi részleg : Goraz Šošter törzsőrmester
- hátországi logisztika részleg: Aleš Kulovec százados
 
Regionális stábok (OS TO RS):
 
21. regionális stáb -Novo mesto
23. regionális stáb-Črnomelj
25. regionális stáb-Brežice
27. regionális stáb-Ribnica
 
3. PŠTO -Kranj
 
- főparancsnok: Peter Zupan alezredes
-vezérkari stáb parancsnoka : Bojan Šuligoj őrnagy
-titkosszolgálat részleg vezetője: Danilo Metul hadnagy
-hírszerzési, felderítő részleg : Jure Bojanič százados
- személyügyi- toborzó részleg:. Neven Šoič százados
- honvédelmi részleg : -
- hátországi logisztika részleg: Anton Rešek alezredes
 
Regionális stábok (OS TO RS):
 
31. regionális stáb - Kranj
33. regionális stáb - Radovljica
35. regionális stáb - Škofja Loka
 
4. PŠTO -Postojna
 
- főparancsnok: Franc Anderlič alezredes (1991.06.30-ig)
                         Vojko Štembergar őrnagy (1991.06.30-tól)
-vezérkari stáb parancsnoka : Vojko Štembergar őrnagy (1991.06.30-ig)
                                                 . Leopold Čuček százados (1991.06.30-tól)
-titkosszolgálat részleg vezetője: Leopold Čuček százados
-hírszerzési, felderítő részleg : Janko Rutar százados
- személyügyi- toborzó részleg:. Bojan Golič Derenčin hadnagy
- honvédelmi részleg : Karlo Nanut törzsőrmester
- hátországi logisztika részleg: Cveto Kravanja százados
 
Regionális stábok (OS TO RS):
 
41. regionális stáb - Cerknica
43. regionális stáb - Izola
45. regionális stáb - Sežana
 
 
5. PŠTO -Ljubljana
 
- főparancsnok: Miha Butara alezredes (1991.09.29-ig),
                         Janez Lesjak őrnagy (1991.06.29-től)
-vezérkari stáb parancsnoka : Vojko Pavlin százados
-titkosszolgálat részleg vezetője: Stane Sevljak százados
-hírszerzési, felderítő részleg : Albin Lenaršič őrnagy
- személyügyi- toborzó részleg:. Miro Špetič százados
- honvédelmi részleg : Bogomir Povše hadnagy
- hátországi logisztika részleg: Miran Barborič százados
 
Regionális stábok (OS TO RS):
 
51. regionális stáb - Ljubljana
53. regionális stáb - Logatec
55. regionális stáb - Domžale
57. regionális stáb - Grosuplje
 
 
6. PŠTO -Nova Gorica
 
- főparancsnok: Bogdan Beltram alezredes
-vezérkari stáb parancsnoka : Srečko Lisjak őrnagy
-titkosszolgálat részleg vezetője: Stanko Dužič százados
-hírszerzési, felderítő részleg : Friderik Markovčič százados
- személyügyi- toborzó részleg:. Janko Korče őrnagy
- honvédelmi részleg : Igor Žežlin alhadnagy
- hátországi logisztika részleg: Boris Lutman százador
 
Regionális stábok (OS TO RS):
 
61. regionális stáb - Nova Gorica
63. regionális stáb - Tolmin
 
7. PŠTO -Maribor
 
- főparancsnok: Vladimir Miloševič alezredes
-vezérkari stáb parancsnoka : Alojz Šteiner százados
-titkosszolgálat részleg vezetője: Franc Ošljak  százados
-hírszerzési, felderítő részleg : Vladimir Maher százados
- személyügyi- toborzó részleg:. Marijana Mavsar alhadnagy
- honvédelmi részleg : 
- hátországi logisztika részleg: Ladislav Lipič őrnagy
 
Regionális stábok (OS TO RS):
 
71. regionális stáb-Maribor
73. regionális stáb -Ljutomer
75. regionális stáb - Murska Sobota)
77. regionális stáb - Ptuj
79. regionális stáb - Slovenska Bistrica
 
8. PŠTO- Celje
 
- főparancsnok: Viktor Kranjc őrnagy
-vezérkari stáb parancsnoka : Štefan Šemrov őrnagy
-titkosszolgálat részleg vezetője: Bogdan Hvalc százados
-hírszerzési, felderítő részleg : Zlatko Pavčnik százados
- személyügyi- toborzó részleg:. Ludvik Onuk őrnagy
- honvédelmi részleg : Janko Požežnik alhadnagy
- hátországi logisztika részleg: Peter Mlakar százados
 
Regionális stábok (OS TO RS):
 
81. regionális stáb-Žalec
83. regionális stáb -Slovenj Gradec
85. regionális stáb -Slovenske Konjice
87. regionális stáb-Trbovlje
89. regionális stáb-Velenje
 
1. speciális brigád (MORiS)
 
-főparancsnok: Tone Krkovič ezredes
-vezérkari stáb: Jože Prvinšek őrnagy
-biztonsági szolgálat: Andrej Bremec őrnagy
-felderítő részleg: Boris Mikuš őrnagy
-helyettes hátországi támogatás: Štefan Cimer őrnagy
-szerkezeti –toborzó részleg: Miran Loparec százados
-motivációs-információs részleg:. Albin Mikulič törzsőrmester
1.osztag parancsnok:. Zvonko Žagar százados
2.osztag parancsnok:. Antiša Grgantov százados
3.osztag parancsnok: Cveto Zorko százados
felderítő egység parancsnok: Ladislav Troha hadnagy
 
30. csoport/1.speciális brigád  MORiS -Kočevska Reka
-parancsnoki osztag
-felderítő-rendőri csapat
-gyorsreagálású osztag
- rendőri szakasz
-I.védelmi osztag
II.védelmi osztag
III védelmi osztag
-köztársasági osztag
 
A háború
1991.június 25-én Szlovénia és Horvátország bejelentette függetlenségi nyilatkozatát. Június 25-én a szlovén parlament előtt a muravidéki születésű, köztársasági elnökké megválasztott Milan Kučan jelenlétében levonták a jugoszláv zászlót, helyére a nemzeti címert tartalmazó szlovén zászlót vonták fel. A szlovén hadvezetés a „PREMNIK-91” katonai művelet végrehajtásával nyitotta meg a JNA elleni fellépést június 28-án.
A Blagoje Adzic vezérőrnagy vezette JNA egyértelműen a kormányzatok elsöprése mellett lépett fel, melyre már konkrét tervek által készen. Bár a jugoszláv védelmi miniszter Veljko Kadijevic óvatosabb lépésben gondolkodott, mondjuk meggyőzni politikai eszközökkel a szlovén és horvát kormányzatot a visszalépésre, mégis a JNA, a hadsereg bevetésére került sor. A JNA Szlovéniában állomásoztatta a 14. Ljubljanski /Ljubjana/ hadtestét , a 31. Mariborski /Maribor/ hadtestét, közel 32.000 katonát, 4.000 tisztet és professzionális katonát. Ezen hadtestek a JNA 5. katonai körzet (VO) Zagreb erőihez tartoztak.
JNA erők Szlovéniában
A szlovén JNA erők a JNA 5. Katonai Körzet (VO)-Zagreb főparancsnokság műveleti zónájába tartoztak, 31. hadtest-Maribor, 14. hadtest-Ljubljana.
-14. korpus-hadtest-Ljubljana-
parancsnok: Dane Popović és  Jovan Pavlov:
 
-1. páncélos brigád: Vrhnika – „B” (1990-ben „A” erő)
-14. gyalogos gépesített brigád: Ljubljana-Sentvid „ R”
-228. gépesítet brigád:Postojna
(Vipava-i egy gépesített zászlóalj és a Pivka-i két harckocsizó zászlóalj)” A”
 
-253.gépesített brigád: Ajdovscina (Vipava-i két gépesítette zászlóalj)
-345. hegyivadász –alpinista brigád: Kranj
(Bohinjska Bela-i két alpinista zászlóalj és a Tolmin ,Skofja Loka-i zászlóalj) – „B”
 
-15. „partizán”divízió: Novo Mesto – „R”
- 5. „partizán brigád: Ljubljana
- 14. „partizán „brigád:Novo Mesto
- 25. „partizán „ brigád: Ribnica
-30. „partizán „ divízió : Vrhnika – „R”
- 13. „partizán „brigád :Rakek
- 19. „partizán „brigád :Ajdovscina
- 20. „partizán „brigád :Vrhnika
-1. (önálló) „partizán „brigád – „R”
-14. vegyes tüzér ezred: Ribnica
-14. vegyes tankelhárító ezred: Veliki Otok (Postojna körzete)
-314. tankelhárító tüzér csoport
-168. „záró”üteg
-635. könnyű légvédelmi tüzér ezred: Ljubljana-Sentvid
-14. felderítő egység: Postojna
-14. műszaki ezred: Skofja Loka
-45. hidász-műszaki egység
-védelmi egység
-298. katonai rendész zászlóalj:Ljubljana
-14. őrzászlóalj: Ljubljana
-14. egészségügyi zászlóalj:Ljubljana
-14. szállító zászlóalj
-14. tartalék zászlóalj – „R”
- alpinista tartalék különítmény zászlóalj „R”
-61. határőr zászlóalj::Radovljica – „A”
-62. határőr zászlóalj : Tolmin – „A”
-63. határőr zászlóalj :Nova Gorica – „A”
-64. határőr zászlóalj :Sezana – „A”
-528. logisztikai bázis: Ljubljana
Összességében a 14. hadtest 13.900 katonából állt.
-31. korpus-hadtest-Maribor,parancsnok: Dane Popović és  Mico Delić:
-6. gépesített brigád: Celje (esetleg gyalogos brigád)
-145. gépesített brigád: Novo Mesto
-195. gépesített brigád: Maribor – „B”
-29.”partizán” divízió: Ptuj – „R”
-11. (önálló ) „partizán”brigád: Slovenska Bistrica – „R”
-31. vegyes tüzér ezred: Maribor
-417. vegyes tankelhárító ezred: Ptuj
-183. tankelhárító(tankvadász) tüzér üteg – „R”
-186. tankelhárító (tankvadász)tüzér üteg – „R”
-31. könnyű légvédelmi tüzér ezred: Ptuj
-felderítő egység
-522. műszaki ezred: Celje
-270. hidász-műszaki zászlóalj
-76. hidász-műszaki egység
-védelmi egység
-31. katonai rendész zászlóalj: Maribor
-31. őrzászlóalj
-31. egészségügyis zászlóalj
-31. szállító zászlóalj
-31. tartalék zászlóalj – „R”
-65. B határőr zászlóalj : Murska Sobota – „A”
-66. határőr zászlóalj : Maribor – „A”
-67. határőr zászlóalj: Dravograd – „A”
-699. logisztikai bázis:Celje
Összességében a 31. hadtestet 6.300 katonából állt.
Páncélos erők képviselte Szlovéniában a 1. páncélos dandár/brigád (okbr)-Vrhnika, 228. gépesített brigád (mtbr)- Pivka, 13. mtbr-Ilirska Bistrica, 253.mtbr-Postojna, 195.mtbr-Maribor és Ilirska Bistrica. A 13.mtbr, 195.mtbr, 228.mtbr erők magukba foglaltak két páncélos zászlóaljat (okb). A 13.mtbr két harckocsizó, páncélos zászlóalja mellett a 211. okbr erőiből létrehoztak egy harmadik páncélos zászlóaljat. 1991.június 1-én a JNA Szlovénia területén 290 tankot (M-84, T-55,T-34), 142 páncélozott harci szállító járművet állomásoztatott.
A JNA Szlovéniában lévő légierő bázisai (JRZ) :
82. repülős brigád: Cerklje
- 237. harci –bombázó század (J-21 Jastreb, NJ-21 Jastreb)
- 238. harci –bombázó század (J-22 Orao, NJ-22 Orao)
- 351. felderítő század (IJ-22 Orao, INJ-22 Orao)
- 4. tartalék pilóta század – R (civil repülőgépekkel ,megszűnt 1990-ben)
 
350. légvédelmi rakétás ezred: Vrhnika
- 1. rakétás csoport: Ljubljana-Sentvid (S-125M Neva-M)
- 2. rakétás csoport: Ljubljana-Polje (S-125M Neva-M)
- 3. rakétás csoport: Logatec (S-125M Neva-M)
- 4. rakétás csoport: Postojna (S-125M Neva-M)
- 1. rakétás-technikai csoport: Vrhnika
 
474. légi bázis: Cerklje
- 474. könnyű légvédelmi tüzér-rakétás csoport
- 474. légierő-technikai zászlóalj
- 27. védelmi zászlóalj : Novo Mesto – R
- 88. védelmi egység: Brnik – R
- 88. légierő-kisegítő, kiszolgáló egység :Brnik
- 262. légierő-kisegítő, kiszolgáló egység : Bled
 
682. légi szállító század : Ljubljana – R (Inex-Adria civil repülők 1990)
5. légtér ellenőrző ezred: Kerestinec
- 91. légtér ellenőrző zászlóalj: Vrhnika
155. légvédelmi rakétás ezred: Kerestinec
                  - 1. rakétás csoport: Cerklje (S-75M Volhov, NATO-kód: SA-2F Guideline)
 
Harcok Szlovéniában
1991.június 26
1991. június 26-án a JNA horvátországi Rijeka városban lévő bázisáról a szlovén –olasz és szlovén –horvát határra irányítja 13. számú hadtestének erőit, illetve mozgósította a 5.katonai körzet (VO) Zagreb erőit valamint a haditengerészeti JRM –VPO erőit, „Bedem-91”.
A szlovének barikádok felállításával próbálták lassítani a JNA erőket. Harcra ekkor még nem került sor. A szlovén kormányzat válaszul a TO erőikkel és rendőrségével megkezdte a nemzetközi határállomások átvételét, többek közt a Brnik nemzetközi repülőtér kontrolját. A szlovén elnökség döntött a fegyveres ellenállásról.
 1991.június 27.
A JNA megkezdi hadműveletét, mely során jelentős csapatmozgásokra kerül sor. A JNA kezdetben 122 harci és 80-90nem harci járművet vet be, tíz szlovéniai laktanyából mozgósítja csapatai és két horvátországi laktanyából von be erőket. Szlovéniai műveletet hét irányba kezdi meg a JNA :
Varazdin-Ormoz-Gornja Radgona
Maribor-Sentilj
Maribor-Dravograd
 Karlovac-Ljubljana –Jesenice
 Vrhnika-Brnik
Postajna-Ajdovscina-Nova Gorica
Ilirska Bistrica-Kozina-Sezana
 A JNA az átfogó „megszálló „hadműveletét 1991.július 27-én 01.15 órákor indítja el.
A JNA a 13. és 228. mtbr. egységét megindítja a szlovén határállomások felé. A 13. mtbr egy része Ilirska Bistrica bázisról Divaca irányába vonult, ahol a szlovén barikádoknál megtorpant. 14.30 órakor Divaca településen a JNA egyik tisztje által megtörténik az első fegyverhasználat. A 13.mtbr –t a szlovének barikádja Lokova településnél is feltartóztatja. A szlovén barikádokon azonban mindkét településnél hamar átjutnak a JNA erők így végül elérték az olasz-szlovén Fernetici határállomást.A 13. mtbr. másik oszlopa Ilirska Bistrica bázisról Kozina-Krvi Potok felé vette az irányt. Az egység egy része eléri Krvi Potok-ot másik része pedig benyomul Skofija (Ljubljana-tól délre) településre, ahol későbbiekben a szlovén TO erőkkel harci érintkezésbe kerülnek.A 228. mtbr oszlopa (tizenöt T-55 és huszonhat egyéb harci jármű) miután elhagyta Pivka bázist megindult Postojna településen át Nova Gorica irányába. Vipava településen lévő szlovén barikád leküzdése után a menetoszlop megérkezett az esti órákba Vrtolba és Rozna Dolina (Nova Gorica) olasz-szlovén határállomásokhoz. JNA 228.sz.gépesített szállító brigádja átvonult Postojna-ba ,az ott lévő bázisukra és csatlakozott a Postonja-i 14.sz. tankelhárító brigádhoz. Vipava-ban a JNA 253.sz. gépesített szállító brigádja állomásozott, mely átvonult a 63. sz. határőrizeti zászlóalj Nova Gorica,Razna Dolina,Vrtojba /szlovén –olasz határ/ bázisaira és a 64.sz. határőrizeti zászlóalj Fernetici,Lipica /szlovén-olasz határ/bázisaira. A 253.sz. gépesített szállító brigád Ajdovscina-i állomáshelyéről átvonult a 63.sz. határőrizeti zászlóalj Nova Gorica-i állomáshelyére, ahol csatlakozott a 253-as Vipava-i csoportjához. A szlovén erők és a JNA egységei közt heves harcok robbantak ki Nova Gorica és Vrtojba településeknél. A 253-as JNA Fernetici-be vonuló egysége is tűzharcba került a szlovén erőkkel . A 63.sz. határőrizeti zászlóalj állomáshelyeit erősítette meg a Tolmin-i JNA 62.sz. határőrizeti zászlóalja és a 1/345.sz. hegyivadász brigádja . Ezen erők egyik része vonult csak Nova Gorica irányába, másik két oszlopa a szlovén-olasz határra vonult. Egyik Robic-hoz másik oszlop Bovec –nek ,ahol csatlakozott hozzájuk a JNA 2/345.sz. hegyivadász brigádja , és tovább vonultak Predel-nek.
A JNA Zagreb-i 5.katonai körzet parancsnokság 10. hadteste, kiegészülve a 10. gépesített brigáddal elhagyva laktanyáit megindul Szlovénia felé. A szlovén Bregana-nál lépik át a határt ,majd ott egyesülnek a Jastrebarsko /Horvátország/ laktanyából érkező 4.sz. harckocsizó brigáddal és megindulnak Brezice, Krakovski Gozd felé. Harcok robbantak ki a szlovén területvédők és a JNA közt ,Bregana, Brezice ,K.Gozd településeknél.
A JNA 5. VO-Zagerb erői közül a 306. légvédelmi ezred- Karlovac átmasírozott Horvátországon és megérkezett Metlika szlovén határállomáshoz. A JNA Karlovac-i laktanyáiból a 306.sz. gépesített légvédelmi lövész regiment Metlika-nál lépik át a szlovén határt .Elérik Novo Mesto-t ,ahol az ott állomásozó JNA 145.gépesített szállító brigáddal együtt Medvedjek –nek indulnak meg. Elérve a várost kemény szlovén ellenállásba ütköztek. Medvedjek-nél a JNA Karlovac felől érkező erői erősítést kapnak a Ljubljana-ban állomásozó JNA 14.sz. haderejétől.A horvátországi Varaždin –ból két JNA hadoszlop indul meg Szlovéniába . Az egyik keresztül a Muraközön/ Međimurja/ Lendva és a szlovén-osztrák határra , Murska Sobota felé. A JNA hadoszlop ,mely Murska Sobota felé tart heves tűzharcba kerül a Szlovén Területvédelmi Erőkkel Ormož-nál.A 32. Varazdin településről a szlovéniai G.Radgona és Radenci felé irányított harckocsi oszlopát Ormoz (szlovén-horvát határ) feltartóztatják a szlovén barikádok így képtelenek voltak tovább közlekedni. Az Ormoz-nál kialakult harcokban a JNA tíz tankjából kettő megsemmisült, kettő szlovén kézbe került, a tizenhárom páncélozott szállító harci BVP járműből kettő szlovén kézbe került.
Az Ormoz lévő 32.hadtest a továbbiakban  szlovén területén három főbb irányba ,Kog és Dolga Vas /szlovén-magyar határ/ ,valamint Gederovci,Gornja Radgona /szlovén-osztrák határ/felé indulnak meg. Harcok robbantak ki a szlovén nemzeti erőkkel Ormoz-nál és Gornja Radgona-nál. Dolga Vas-nál a JNA helikoptereket vetett be. A JNA szlovéniai határőr zászlóalja csatlakozott a 32-es haderőhöz. A haderő Čakovec-i bázisáról a szlovén Sredisce és Mursko Sredisce irányába indul meg.A JNA.14.sz. Ljubljana-i hadereje ,a 14.sz. gépesített szállító brigád,635.sz. gépesített légvédelmi lövész regiment,14.sz. katonai rendész valamint a 14. sz. légvédelmi radar brigád Medvedjek ,Brnik polgári repülőtér felé veszi az irányt. Brnik –i reptér közeli Kranj településnél csatlakozik az ott állomásozó 345.sz. hegyivadász brigád. A továbbiakban Ljubelj és Jezerske /szlovén-osztrák határ / településeknél támogatják a JNA 61.sz. határvédelmi brigádját. Karavanjsko tunnel/ alagutat a JNA helikopteres egységei vették ellenőrzés alá.A Medvedjek irányába elindult 14.haderő egységei egyik oszlopa Trebnje –nél szlovén ellenállásba ütközik. Egy másik oszlop Cerklje településhez vonul ,ahol összecsapnak a szlovénokkal. Innen visszatérnek a Trebnje-hez ,ahol támogatást adnak a szlovénok által feltartóztatott JNA erőknek.
Horvátországi Samobor-i bázisról 4. páncélos brigád egységet irányít Bregana (horvát-szlovén határ) és Dobova felé. A nyolc páncélos szállító (OT M-60) járművet a szlovén TO erők Dobova-nál körbezárták és blokkolták. A JNA ezen egységének támogatására és a szlovén blokád megtörésére július 2-án egy harckocsizó és egy gépesített csoportot irányít oda. Az egységet Pripile településnél és Krakovska Gozda részen a szlovénok feltartóztatják. A harcokban egy M-84tank megsemmisült három pedig megrongálódott, két OT megsemmisült négy megrongálódott, több mint tizenkilenc JNA katona köztük tisztek megsebesültek.
 Poganci településnél és később Medvjedeka településnél tizenkét BOV-3, hét teherautó, négy terepjáró katonai járműből álló konvojt tartóztatott fel a szlovén TO. Ezen JNA egység a 313. légvédelmi PVO ezredhez tartozott, melyet Karlovac-ból irányítottak Brnik repülőtér felé. Az ezred PT-76 harckocsiból és más harci járműből álló konvoj további célja volt az osztrák-szlovén határ Karavankák elérése, amit június 30-án elhagytak. Szlovéniában több helyen állomásoztak JNA egységek ,melyek mozgósítva lettek. Vrhnika –ban a JNA 1.sz. harckocsizó brigádja került harci cselekménybe Borovnica-nél. Ljubljana és Logatec irányába indultak meg. Ribnica –ban a JNA 14.sz. tüzér regimentje, Ilirjska Bistrica-ban a JNA 13.sz. gépesített szállító brigádja ,Celje-ben a JNA 6.sz.gépesített szállító brigádja, Ptuj-ban a JNA 417.sz. tankelhárító brigádja állomásoztak.Az 1. páncélos dandár (brigád)-okbr logisztikai és egyéb biztosító tűztámogatás nélkül 00.30 órakor elhagyja Vrhnika-i laktanyáját és megindulnak Ljubljana irányába. Céljuk a Brnik reptér elfoglalása. A menetoszlop előtti előőrsként felderítő egység haladt, mely egység a Ljubljana-Kranj –Ratece (olasz-szlovén határ) , Korensko sedlo (szlovén-osztrák határ), Ljubelj (szlovén-osztrák határ) , Jezersko (szlovén-osztrák határ) , Hrusica (szlovén-osztrák határ) vonalat ellenőrizte. A brigád fő ereje megérkezett Vrhnik-Brezovica- Tosko Celo-Brnik   és Vrhnik – Ljubljana- Trzin-Brnik vonalon a repülőtérhez (Aerodom-Brnik). Mikor a menetoszlop Brezovica településen lévő szlovén TO barikádhoz ért a szlovének megsemmisítettek egy M-84 tankot. Ez volt az első tank vesztesége a JNA-nak szlovéniai műveletben. A JNA ennek ellenére megérkezett a repülőtérhez 14 tankkal (M-84) hét páncélozott szállító harci járművel (BVP) és egy parancsnoki páncélozott szállító járművet (OT).
Szlovéniában a Ljubljana-i JNA hadosztály mellett nagy erőt képviselt a 31.sz. Maribor-i hadtest, mely magába foglalta a 195.sz. gépesített szállító brigádot, a 31.sz. tüzérségi regimentet,31.sz. katonai rendész hadosztályt, valamint a szlovén-osztrák határon Vic és Sentilj-ben állomásozó határőrizeti zászlóaljat. A hadosztály ezen két irányba vonult fel és az említett két határőr településeknél a szlovénekkel tűzharcba is kerültek. A JNA 195.mtbr-Marobor egysége elhagyja bázisát és megindult Sentilj (osztrák-szlovén határ) és Dravograd (osztrák-szlovén határ) irányába. A JNA parancsnokság 5.VO –Zagreb figyelmeztette a szlovén kormányzatot, hogy használni fogják különleges erőiket és helikoptereiket . A szlovén kormány válaszként jelezte, hogy rendelkeznek a megfelelő haditechnikával a helikopterek megsemmisítésére. A szlovén figyelmeztetés ellenére a JNA 5. VO-Zagreb Ljubljana –i bázisáról két Gazell típusú helikopter vet be, melyeket a TO szlovén erők SA-7 rakétákkal kilőttek. Az egyik helikopter a JNA szolgálatában lévő szlovén pilóta vezette.Trzin településnél tűzharc kezdődött a szlovén TO erők és JNA erők közt, mely során négy JNA katona és egy szlovén katona életét vesztette. A JNA erők visszavonultak.
A JNA erőknek június 27-én végül sikerült ellenőrzés alá vonni az összes határátkelőt az olasz-szlovén határon és három átkelőt osztrák-szlovén határon, valamint a szlovén-horvát határon lévő átkelőhelyeket.
A JNA haditengerészete a Rijeka-i bázisáról hadihajókat küld a szlovén Koper tengerparti város környékére, ahol tűz alá vették Hrvatini térségét.
1991.június 28.
1991.július 28-án a szlovén honvédelmi erők heves harcot kezdeményezve ,megindítják „PREMNIK-91”akciót a JNA ellen. Megtámadják Rožna Dolina –nál és Nova Gorica-nál a szerb erőket ,mely során három szerb tankot kilőnek ,hármat elfoglalnak és még további 20. harci járművet zsákmányolnak. Az összecsapásban két JNA katona meghall, további 17. megsérül és a szlovén erők foglyul ejtenek 98. katonát. A szlovének részéről nincs veszteség.
Az akcióban a szlovén erők tíz JNA katonai objektumot birtokba vettek, többek közt a Bovec városban lévő laktanyát és Sentviska Gora hegységben lévő objektumot/raktárat. A szlovén erők tíz T-55 tankot, húsz páncélozott szállító járművet, négy terepjáró járművet, egy hídépítő és egy buldózert , 950 tonna lőszert és robbanóaknát zsákmányoltak. A JNA kötelékéből elfogtak 41 helyi szerb önkéntest és 522 katonát. A veszteségek terén az akcióban a szlovén erők részéről egy fő megsebesült , valamint egy T-55 tankot és egy szállító járművet vesztettek. A JNA részéről hat halott és huszonhét sebesült volt.  Következő napon tovább folytatódnak a heves harcok ,mely során a JNA mind személyi állományát ,mind technikáját illetően veszteségeket szenved. Közel 37. halott és 146 sebesült. A szlovén védelmi erők 9 katonáját veszti el és közel 144-es sebesülnek meg. A civil lakosság közül is jó néhányan meghalnak és 40-en megsebesülnek.
A szlovénok megszereznek 50 tankot és több tucat fegyvert a JNA –tól .A JNA súlyos morális problémákkal is küzd , az állományon belül megnő a dezertálás és a nem szerb nemzetiségiek elhagyják a katonai szolgálatot .Az Ormoz-nál tartózkodó JNA 32. Varazdin hadtest harckocsi oszlopa az előző napi szlovén támadás után Gibina részen újabb harcba kerül a szlovén TO erőkkel, melysorán a 32. hadtest öt tankja, hét páncélozott szállító OT M-60 járműve és egyéb katonai járművei rongálódik meg. A JNa erők kivonják egységeiket G. Radgone irányába. A harcokban összesen a 32. hadtest katonái közül öten vesztették életüket, kilencen sebesültek meg. További nyolc fő a 32. hadtest Bjelovar-i 265.gépesített brigádjának egységéből sebesültek meg. A 228.mtbr. erőit Rozna Dolina határátkelőnél megtámadják a szlovén TO egységek. Két JNA tankot kilőnek és hármat (T-55) elfoglalnak a szlovénok . A harcoknak halálos áldozata és sérültjei is voltak, négy JNA közkatona és egy parancsnok vesztette életét. Több mint 100 JNA katona megadta magát. A Sentilj felé 195.mtbr haladó harckocsi oszlopot a TO szlovén erők Strihovec részen megállítják. A JNA támogatást kér a légi erőktől, mely során négy tehergépkocsi vezető életét vesztette. Ennek ellenére a TO erők sakkba szorították az oszlopot és a haditechnikai erők átadására kényszeríttették őket. A JNA átadja járműveit így a TO szlovén egységek birtokba vették a haditechnikai parkot. Ebből létrehozták a 7. Pokrajinska Staba TO (PSTO) harckocsizó egységét.
A Dravograd felé haladó 195.mtbr harckocsi oszlopát a szlovén TO erők Pesnica , Ranca településnél feltartóztatják. A barikádokat áttöri a JNA oszlop ,de két T-55 harckocsit elvesztenek, mely a szlovén erők birtokába került. A konvojból öt harci jármű elérte Dravograd városkát ahol súlyos veszteséget szenvednek a TO szlovén erőktől. a harcban a szlovének birtokba vettek tizenkét tankot, egy SO M-36 harci járművet. Öt harci jármű és egy BTR-50 harci jármű megrongálódott. A szlovének a zsákmányolt tankokból és harci járművekből azonnal egy újabb harckocsizó egységet alakítottak ki, mely erők részt vettek Sentilj településen lévő JNA erők július 2-i támadásában.
Medvedjek területén a JNA egyik tankoszlopát kamionokból álló barikád tartóztatott fel. A harckocsizó erők vezetője légi támogatást kért ,mely során a JNA harci gépei hat tehergépkocsi vezetővel végeztek.
Holmec határállomást a TO szlovén erők elfoglalták. A harcokban két szlovén és három JNA katona életlét vesztette. Kilencven egy JNA katona megadta magát.
A jugoszláv légierő támadásokat hajtott végre Szlovénia szerte. A légi támadásban a Brnik reptérnél két osztrák újságíró életét vesztette. A reptéren négy utasszállító polgári repülőgép „ Adria Airways” megrongálódik. A jugoszláv légierő megtámadta a szlovén katonai parancsnokságot Kocevska Reka településnél. A légitámadás további célja a Krim, Kum, Trdin vrh adótornyok megrongálása, hogy ezzel is korlátozzák, megszüntessék a szlovén kormányzat rádió és televíziós adásait.
1991.június 29.
A szlovén TO erők megtámadták a 228. mtbr. JNA erő Vrtojba határállomáson lévő egységét. A rövid fegyveres ütközet eredménye képen a JNA erők elhagyták és átadták a határátkelőt. A szlovénok sikeresen birtokba vettek hét T-55 tankot.
1991.június 30.
A szlovén TO erők a zsákmányolt tíz JNA tankokat azonnal saját egységeibe vonta és megalakította a harckocsizó egységét 6.PSTO . Az egységet „TONI-55” néven becézték.
1991.július 1.
Az 1.okbr egyik harckocsizó zászlóalját- 20 tank és 8 páncélozott szállító jármű – Logatec felé irányították, de a TO szlovén erői feltartóztatták őket és két tankot megrongáltak. Az erő visszatért a bázisára. hasonlóan járt a harmadik zászlóalj a 1.okbr erőnek, mely erőt a laktanyából Ljubljana felé irányították, de Sinja Gorica településnél a TO szlovén erők két tankot rongáltak meg. Az egység visszatért Vrhnik bázisukra.
A szlovén erők elfoglalták a JNA Ljubljana-tól délre eső Nova Vas településnél lévő létesítményét. A Crni Vrh JNA lőszerraktár t a JNA alakulatok felgyújtják . A tűz következtében az objektum felrobbant.
A szlovén erők tovább fokozzák sikereiket és elfoglalják a JNA Pečovnik , Bukovžlak és Zaloška Goricatelepüléseken lévő fegyverraktárait. Mintegy hetven tehergépkocsira való lőszert zsákmányolnak.
A JNA 306. könnyű légvédelmi tüzér ezred menet oszlopa Medvedjek irányából visszavonul Krakovo irányába (Krakovski gozd).
 Krsko településnél lévő a szlovén barikádon megtorpanó JNA erőket körbezárják, de a JNA egység bízva a 306.könnyű légvédelmi tüzér ezred érkezésében nem adja meg magát a szlovéneknek.
A JNA vezetése taktikai változtatásra kér engedélyt. Ennek során a honvédelmi miniszter Veljko Kadijevic tájékoztatja a jugoszláv kormányzatot, hogy a JNA terve, miszerint a határátkelőket átvegyék kudarcot vallott, ezért szükséges egy teljes körű invázió Szlovéniában.
A Borislav Jovic vezette kormányzati elnökség nem adott engedélyt az offenzívára, mely döntést a JNA akkori vezérkari tábornoka Blagoje Adzic elítélt és hibásnak tartott.
1991.július 2.
A szlovén harckocsizó egység megtámadta a JNA bázisát a Nova Gorica-nál lévő Ajsevica településen. A harcban egy szlovén tankot a JNA laktanyából tüzérséggel kilőttek . A továbbiakban a szlovén harckocsizó egységet Kromberk településhez irányították.
A JNA 228.mtbr tizenhét tankból álló menetoszlopa Pivka –ból megérkezett Orehek településhez. A szlovén TO erőkkel azonnal harci érintkezésbe kerültek mely során egy JNA tank megsérült. A harckocsioszlop visszatért Pivka laktanyába.
A 13.mtbr és 228. mtbr Fernetici határállomáson és Krvi Potok településnél lévő erőit visszavonják a laktanyáikba.
 Az 1.okbr egy menetoszlopa elhagyta Vrhnik laktanyát és megindult Postojna irányába. A harckocsi oszlop azonban megtorpant Cesarki Vrh –nél a szlovén barikádoknál. Az egység visszatért bázisára Vrhnik településre.
A JNA 32. hadtest G. Radgona-i erői, maradék konvoja, nyolc tank és hat páncélozott szállító OT újabb harci érintkezésbe kerültek a szlovén TO erőkkel, mely során újabb egy tankot és két OT vesztettek el.
Július 2-án súlyos harcok folytak a Domzale rádióadónál. A délelőtti órákban a szlovének két Míg-21 JNA harci repülőgépet kilőttek. Közben a Krakovski gozd térségébe megtorpanó 306. könnyű légvédelmi tüzér JNA ezredet erős szlovén támadás érte, melynek eredménye képen a JNA egység megadta magát.
A horvátországi Jastrebarsko településen lévő laktanyából a JNA 4. páncélos brigádja a tűzharcba került JNA erők megsegítésére elhagyja bázisát és megindult Szlovénia irányába. A szlovén erők   Bregana településnél feltartóztatják a JNA harckocsi konvoját .
A szlovén erők sikeres támadást hajtanak végre Sentilj, Gornja Radgona, Fernetici, Goranjsko településeknek, ahol jelentős létszámban ejtenek JNA foglyokat. Dravograd településnél súlyos harcok folytak a szlovén területvédők és JNA erők közt .
A szlovén elnökség tűzszünetet kezdeményez a JNA irányába, de a JNA vezérkara ezt elutasította.
1991.július 3.
Beograd városból egy JNA páncélos konvoj indult el Szlovéniába, de ez soha nem ért oda, mivel a menetoszlopban lévő harci járművek sorra hibásodtak meg.
Radenci településnél a szlovén erők feltartóztatták a JNA Gornja Radgona (osztrák-szlovén határ) felé haladó harckocsi oszlopát Radenci településnél. A JNA erőket Kog településen lévő határátkelőn (horvát-szlovén határ) megtámadták a szlovén területvédők. Estére a JNA vezérkara elfogadja a tűzszünetet, és ígéretet tesz erőinek a laktanyákba történő visszavonásáról.
Közben a Radenci közeli Hrastje-Mota településnél a JNA Mi-8 helikoptere meghibásodás miatt kényszerleszállást hajtott végre. A szlovén erők azonnal elfoglalták a gépet, de azt augusztus 13-án visszaszolgáltatták a JNA-nak Beograd-ba, mivel alkalmatlannak találták a katonai feladataik végrehajtására.
1991.július 4-6.
Az 1.okbr JNA erői megkezdték Brnik repülőtér elhagyását, mely másnapig tartott. 
A horvátországi bázisokról Varazdin ( 32. mtbr) és Bjelovar (265.mbr) bevetett erőket a JNA visszavonja Szlovéniából laktanyáikba. A tűzszüneti megállapodás életbe lépésével a szlovén erők átvették a határátkelőhelyek ellenőrzését miközben a JNA erők folyamatosan elhagyták Szlovéniát Horvátország irányába.
1991.július 7. Brioni megállapodás
A Beograd (Belgrád) –i JNA vezetése, Veljko Kadijević védelmi miniszterrel az élen nem erre számolt a Szlovénia megszállását illetően. A terv nem vált be és az erős szlovén ellenállást nem volt képes a JNA megtörni. A szlovén nemzeti szuverenitás végső fázisként elérte ,hogy 1991. július 7-én Brijuni-ban a JNA és a Szlovén Védelmi Erők tűzszünetet írtak alá, mely értelmében „ideiglenesen” a JNA kivonult Szlovéniából .    
Kučan Ausztriában utazott, és a Brioni-i konferencián tárgyalni kezdett a szomszédos országokkal és a nagyhatalmakkal, hogy álljanak ki a szlovén ügy mellett. Remek diplomáciájának és a nyugati hatalmak azon félelmének köszönhetően, hogy a háború átterjedhet Közép-Európára, az osztrákok és az olaszok csapatokat állítottak fel a határon, készülve egy esetleges beavatkozásra. Magyarország is megerősítette határátkelőit.
 Beograd-i diplomácia ,katonáit inkább délen Horvátország ellen irányította és néhány hónapon belül az összes Szlovéniában állomásozó jugoszláv egységet kivonták. Július 7-én tűzszünettel ért véget a „tíz napos hadjárat”, harc, mely értelmében Szlovénia és Horvátország 90 napra fel függesztette szuverenitását.
A határidő leteltével októberben a két állam életbe léptette a június 25-26-án kikiáltott függetlenségét. Szlovéniából kivonuló JNA már nem volt képes, és taktikailag már nem is akart visszatérni Szlovéniába, mivel horvátországi laktanyáikban és objektumaiban sorra ,fegyveres összeütközésbe kerültek a horvát erőkkel.
Veszteség a JNA részéről:
-         44 katona meghalt
-          146 katona megsebesült
Veszteségek a szlovén erők részéről :
-         18 katona meghalt
-         182 katona megsebesült
A konfliktusban tizenkét külföldi vesztette életét, elsősorban újságírók és bolgár kamionsofőrök.
 A szlovén erők 4692 JNA katonát, 252 JNA rendfenntartót ejtettek fogságba.
A JNA részéről elvesztett haditechnika :
-szlovén zsákmány: 31 tank és 8 OT, 6787 gyalogsági fegyver,
- megsemmisült: 12 tank (hat M-84, hat T-55) , 5 OT –BVP, 22 önjáró Praga és BoV-3 légvédelmi jármű, 1 OT parancsnoki M-60, valamint 6 helikopter-melyből pár darab hadizsákmányt képezett a szlovén erők részére.
JNA kivonása Szlovéniából
A JNA a szlovéniai Koper tengerparti kikötőn keresztül tengeri úton 1991.10.26-ig az összes katonáját kivonta Szlovéniából.
A JNA 14.és 31. hadtest erőinek kivonását végrehajtotta, mely során ezen hadtestek egységeit Szerbiába, Crna Gorába, Boszniába vonta ki.
Az 1.okbr dandárt Vrhnik bázisról Banja Luka (Bosznia ) városba vonta ki ahol későbbiekben beintegrálták a Sarajevo-i 49. gépesített brigádba és a Derventa-i 327.gépesített brigádba, valamint a 329.okbr. Banja Luka-i dandárba-Okucani,Plitvice műveleti zóna-.. Hatvan tank M-84 maradt Szlovéniába a TO Szlovénia birtokába.
A 228. mtbr dandárt, két harckocsizó zászlóaljból az egyiket a 37. mtbr Novi Pazar/Raska (Szerbia) dandárba a másikat pedig a Podgorica-i 5. gépesített brigádba vonták be. A brigád további maradék erőit hozzácsatolták a 10. hadtest-Bihac gépesített erőibe.
A 14.mtbr.-Sentvid-dandárt beintegrálták a Sarajevo-i parancsnokság alatt álló 49.hadtest Zenica bázisán lévő gépesített brigádjába.
A 13. mtbr Ilirska Bistrica-ból Rijeka városba irányították, ahonnan később kivonták a 10.hadtestbe illetve Crna Gorába, a 37.mtbr-Raska erőibe.
A 195. mtbr-Maribor-ból a szerbiai Valjevo-ba irányították.
A 179.mtbr.dandárt bevonták (T-34 okb) a Crna Gora-i erőkbe.
A 253.mtbr Vipava-ból a 92.mtbr. Tuzla  JNA egységébe integrálták.
A további erők haditechnikájából pedig létrehoztak egy páncélos zászlóaljat a 4. páncélos brigádon belül. 
Szlovéniából kivont JNA erők 14. és 31. hadtest beintegrálódott a 10. hadtest-Zagreb, 32. hadtest-Varazdin, és 13.hadtest-Rijeka erőibe. Majd az 1991. nyár végi és őszi horvát-szerb háború során a JNA az egész 5. katonai körzetet beintegrálta a 10. hadtest erőibe és összevonta őket Bihac (Bosznia) területén . 1991. decemberben pedig az egész 10. hadtest-Bihac beintegrálták a 2. katonai körzet Sarajevo erői közzé.
 
Felhasznált forrás:
            Wikipedia,
J. Švajncer,J. Janez (May 2001). "War for Slovenia 1991
Dr Kosta Nikolic:Rat u Slovenija 1991
 
.
 
 

A mappában található képek előnézete TÉRKÉPEK SZLOVÉNIA

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.