Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


UNA-95 HORVÁT HADMŰVELET

 

UNA HADMŰVELET
ZP BJELOVAR

                                                                               Bevezetés

A művelet nevét azon folyóról kapta, mely határt képezett a horvát és szerb erők, és egyben geográfiai határt Horvátország és BiH közt. Az Oluja, Meastral hadművelet után és az 5. ARBiH Sana operációi alatt a VRSK szerb hadvezetés mindent megpróbált megtenni, hogy megállítsa a horvát és bosnyák-muzulmán előrenyomulást. Több helyen kontratámadást intézett az horvátok ellen, és elterelő műveleteket. Erős védelmi vonalat hoztak létre az Una jobb folyampartján B.Gradiska –Dubica- B.Kostajnica-Bosanski Novi körzetében, mert számoltak azzal, hogy a horvátok az folyó bal partvonalán lévő anyaországi vonalaikról megpróbálnak betörni, át kelni a folyón. A VRSK Prijedor és Banja Luka főtámaszpontjaikról irányították a hadmozgást.
 
Bosznia Szerb Hadsereg (VRS) védvonala
 
1995.09.19-én a Boszniai Szerb Hadsereg (VRS) 1. „Krajina” hadtest erői az alábbiak szerint vonultak fel a Száva folyó jobb parti, az az boszniai oldalán Orahova-tól, Jasenovac-ig , illetve az Una horvát-boszniai határfolyó jobb parti, az az boszniai oldalán erős védvonalat képezve Jasenovac-tól Bosanska Dubica-án , Bosanska Kostajnica-án át egészen Bosanski Novi városig:
 
11. gyalogos brigád
 
A Száva folyó boszniai oldalán Orahova-Jasenovac és az Una folyó Jasenovac- (Száva folyó és Una folyó torkolata) boszniai oldalon Donja Petrinja védvonalat az 1. „Krajina „hadtest erői alá tartozó 11. gyalogos brigád ( az 1. és 2. gyalogos egységek nélkül) egységei ellenőrizték.
A 11.gyalogos brigád (pbr) 5. gyalogos egysége (század szintű) védte Mededa településrészen lévő kihelyezett parancsnokság irányításával a Száva folyó boszniai jobb partvonalát Orahovica –tól Glavinac-ig (Rakovica csatorna Száva folyó torkolat) a Prosara hegység mélységében . A 11.pbr 5. egysége három harcoló csoportban a Száva folyótól az Orahova- Draksenic közti közút mélységében foglalt állást. Az első csoport védte Ribarica csatorna vonalán Ciperne részt, a második csoport Mlinarice területét, a harmadik csoport pedig Glavnica területét. A 11. pbr 5.egység a 4. egység irányítása alatt védte még egy csoporttal a Gradina Dojna, Ada, Bokovi, Rakovica csatorna területet (Jasenovac bal parti város szomszédságában).
A 11. gyalogos brigád 4. egysége védte Draksenic melletti kihelyezett parancsnokság irányításával az Una folyó boszniai jobb partvonalát Gradina Dojna (bal oldalon Jasenovac) -tól a Mostanica folyócska és Una folyó torkolatig a Glavinac- Draksenic –Banjsko brdo 202m. magaslat- Dubicko polje- Mostanica folyó mélységében kontrolálva a Jasenovac- Draksenic és a Draksenic- Bosanska Dubica közutat. A 4. egység négy csoporttal védte az Una folyó vonalat, melyből az egyik az 5. egység csoportja volt (Gradina Dojna, Ada, Bokovi területén). A 4. egységhez tartozó első csoport védte az Una mentén Alaginac, Cuklijac, Tanac, Vucijak területét a Virovska és Rakovica csatornák közti zónát. A második csoport védte az Una mentén Bara, Stara Una, Daman területét, a harmadik csoport védte az Una mentén Egmec, Josik, Josipovo, Ivica, Dubacko polje területét a Mostanica folyóig.
A 11. gyalogos brigád erői közül a Mostnica folyó és Una folyó torkolatától Bosanska Dubica városon át a Mljecanica folyó és Una folyó torkolatáig az Una folyó boszniai jobb partvonalát védték a CBS század és hegyivadász zászlóalj (Planicki bataljon) . A CBS század a Mostanica folyó és Una folyó torkolattól kontrolálta a Dubicko polje területét egészen Bosansko Dubica városig . Aknavetős üteg Grabovac területén helyezkedett el, valamint páncélos erők Dubica városban támadva a város horvátországi oldaláról a boszniai városrészbe áttörő horvát erőket. B. Dubica várostól a Mljecanica folyó és Una folyó torkolatáig Verija mélységében a „Planicki” zászlóalj foglalt állást. Ezen erőket támogatta a 11. pbr tüzér csoportja (11.pbr- AG) Prnjavor- Kljajici területén kihelyezett „haubica” tűzállásaiból.
A 11. gyalogos brigád 6.egysége védte Donja Slabinja településen kihelyezett parancsnokság irányításával az Una folyó boszniai jobb part vonalát Mljecanica folyó és Una folyó torkolattól a 11. gyalogos brigád bal szárnyvonali zónahatáráig ( OG-10 jobb szárvonali zónahatár) Donji Petrinja-Gornja Slabinja vonalig, Johova hegyvidékes rész mélységében. A 6. egység az Una menti zónájában öt csoportban védte a vonalakat. Az első csoport Komlenac-Suvaja területen, a második csoport Risovac területen, a harmadik csoport Mala Johova területen, a negyedik csoport Dolinica Brdo területen, az ötödik csoport pedig a Slabinja folyótól a Vucijak folyó közti területen helyezkedett el.
 
Operatív Csoport-10 (OG-10)
 
Az Una folyó boszniai oldalán Donji Petrinja-Gornja Slabinja (Vucijak folyó és Una folyó torkolat) vonaltól (OG-10 jobb zónahatára) egészen Bosanski Novi -Sana folyó jobb parti oldala irányvonalig tartott (OG-10 bal zónahatára, Boszniai Szerb Köztársaság „MUP” rendőrségi osztagának jobb zónahatára) ellenőrizte az OG-10 operatív csoport . Az OG-10 zónájában az „BALJ” harcoló csoport (BG) 1. és 2. gyalogos egységek, valamint a Prijedor 1. könnyű gyalogos zászlóalj (1.,2.és 3.egységek) ellenőrizték az Una menti területet.
Az OG-10 parancsnokságát Prijedor városban állomásoztatta. Tüzérségi támogató POOD-10 1. vegyes páncélosok elleni tüzér divíziója Knezica településen (Puharska folyóvölgy) állomásozott , páncéltörő rakétás és ágyús tüzérséggel. További tüzér „haubica 155mm-es M-1 „ ágyúval ellátott csoportot (HAB/AG-10) helyeztek el Gornja Slabinja településnél.
„BANJ” BG alá tartozó egységek:
Az OG-10 alá tartózó „BANJ” BG 2. gyalogos egység zónája Donji Petrinja-Gornja Slabinja (Vucijak folyó és Una folyó torkolat) vonaltól a Strigova folyóig tartott (Strigova folyó és Una folyó torkolata), Babina, Palije, Salamurici, Borojevici , Ostra Galav mélységében. A 2.gyalogos egység négy gyalogos csoporttal ellenőrizte zónáját. A 3.csoport ellenőrizte az Una mentén Petrinja területét, támogatva a Linija mögötti 204.magaslaton (Hrastova kosa) és Cucukov vis magaslaton kihelyezett páncéltörő ágyús ütegekkel. A 2.csoport ellenőrizte az Una mentén Linija-Cekinovac területét Hrastova kosa mélységében, a 4.csoport ellenőrizte az Una mentén Bosanska Kostajnica települést, az 1. csoport pedig Brisevci területét a Strigova folyóig. Bosanska Kostajnica védelmét erősítette Stijaci, Mrakodol és B. Kostajnica déli részén kihelyezett páncéltörő ágyús ütegek, Mrakodol-nál T-55 harckocsi, és B. Kostajnica déli részén 82.mm-es aknavetős üteg (POP-3).
Az OG-10 alá tartozó „BANJ” BG 1.gyalogos egység zónája a Strigova folyótól tartott Lug-Vodicevo (Strizna folyó) vonalig(1.könnyű gyalogos brigád Prijedor zászlóalj jobb zónahatára , OG-10 „BANJ” BG bal zónahatára), Mali Pastirevo hegység, Vodicevo mélységében.
Az 1.gyalogos egység négy gyalogos csoporttal ellenőrizte zónáját. A 1.csoport ellenőrizte az Una mentén Strigova folyótól Gradanovac területét az Una vasúti hídig.     A 4.csoport ellenőrizte az Una mentén Volinjska kosa területét . A 3.csoport ellenőrizte az Una mentén Dobrljin területét a Mali Pastirevo mélységébe. A 2.csoport ellenőrizte az Una mentén Jablanica-Vukovici-Tadici-Lug – Strizna folyó és Una folyó torkolata vonalat, Gornji Vodicevo mélységében megerősítve G. Vodicevo-i 120.mm-es aknavetős üteggel. Az 1. gyalogos egységet támogatta Stojakovici területén kihelyezett 120.mm-es aknavetős üteggel, és Bundali területén kihelyezett T-55 harckocsival .
1. könnyű gyalogos brigád (lpb/PR)-Prijedor zászlóalj:
Az Una folyó boszniai oldalán Lug-Vodicevo (Strizna folyó) vonaltól (1.könnyű gyalogos brigád Prijedor zászlóalj jobb zónahatára , „BANJ” BG bal zónahatára) Bosanski Novi -Sana folyó jobb parti oldala irányvonalig tartott (1.könnyű gyalogos brigád Prijedor zászlóalj bal zónahatára, Boszniai Szerb Köztársaság „MUP” rendőrségi osztagának jobb zónahatára), Kriva glav 448m.-Rakovac- Vodicevo-Gradanovac mélységében.
Az 1.könnyű gyalogos brigád Prijedor zászlóalj zónájában az 1., 2. és 3. gyalogos egységek ellenőrizték az Una menti területet. 1.könnyű gyalogos brigád Prijedor zászlóalj parancsnokságát Zdenaca település közeli 281.m. magaslaton állomásoztatta. Az 1.lpb/PR 1.egységének parancsnoksága Ivanovici településen volt kihelyezve, a 2.egység parancsnoksága a Zuljevicka ,Trnjevica és Strizna folyók torkolatánál (D.Vodicevo területén ) volt kihelyezve, a 3.egység parancsnoksága Londza és Bojista közt volt kihelyezve. Az 1. egység ellenőrizte az Una mentét Savici, Zdenaca, Poljavnice területét, a 3.egység pedig Londza, Bojista területét . Ezen két egységek vették fel a harcot az Una folyón Dvor (bal partvonal Horvátország) irányából a boszniai oldalra (Savici-Londza közt) átkelt horvát erőkkel .
 
 Boszniai Szerb Köztársaság „MUP” rendőrségi osztag
                               (Od.MUP RS)
Az Una folyó boszniai oldalán Bosanski Novi -Sana folyó bal parti oldala irányvonaltól (Od.MUP RS jobb zónahatára, OG-10/1.könnyű gyalogos brigád Prijedor zászlóalj bal zónahatára) Rudice-Cadavica folyó völgye (Od MUP RS bal zónahatára, X. gyalogos zászlóalj –Novi Grad /Bosanski Novi jobb zónahatára) vonalig a MUP RS osztaga ellenőrizte, Rudice -Drljacka Kosa-Oslag-Glavica- Kozjak Kosa, Sana folyó mélységében. Az Od. MUP RS két páncéltörő 2X30mm-es ágyús üteg támogatta Velkica Brdo és Jablanica területére kihelyezve.
 
Történések
 
A horvátok meg is tervezték az Una-án keresztüli operációjukat, mely körül a mai napig sok a megmagyarázatlan dolog, és pontosan leírni, szemléltetni mi is történt az akció során nem lehet a rendelkezésre álló információk hiányába. Több tisztázatlan magyarázatból az derül ki, hogy nemcsak az átkelés és a folyó jobb partszakaszának biztosítása megszállása lett volna a cél, hanem Prijedor elleni hadművelet végrehajtása.

1995. szeptember 18. Elkezdődött a művelet fiaskója. Probléma volt, hogy az operáció első fázis után nem volt folytatás. Az Una-án átkelt horvát erők erős szerb ellenállásba ütköztek, és talán nem volt elégé összehangolva a csapatok feladatainak végrehajtási fázisai. Másnap 19-én a horvát katonai vezetés visszarendelte az erőiket a támadási zónákból a védelmi vonalakra. Valószínű nem vetettek be akkora haderőt a horvátok (az Oluja után) arra, hogy a műveletet sikeresen végrehajtsák. Erről a mai napig viták folynak mi is volt a célja a műveletnek és miért alakult úgy, ahogy alakult.

 

HORVÁT HADSEREG (HV) TÁMADÁSA

A HADMŰVELETRŐL
 
A Horvát Hadsereg (HV) 1994. év vége és 1995. év vége közt végrehajtott sikertelen katonai művelete volt az „Una 95” akció. Nevét a Horvátország és Bosznia és Hercegovina állam közt húzódó határfolyóról az Una-ról kapta.
A katonai művelet célja, hogy az 1995, augusztusában sikeresen végrehajtott „villám” hadművelet ;Oluja 95” követően a HV erők 1995. szeptemberében Bosznia nyugati részén (Bosanska Krajina) átlépve az Una és Sava határfolyót , behatoljanak a VRS boszniai szerb erők által ellenőrzött területekre és folyamatos előrenyomulás során –párhuzamosan a Nyugat-Boszniában „Sana 95 „ katonai művelet néven akciót folytató boszniai muszlim erők ARBiH 5.hadtestének Bosanski Petrovac( Boszanszki Petrovác), Ključ (Klucs), Sanski Most (Szanszki Moszt) ,Bosanski Krupa (Boszanszki Krupa) Mrkonjić Grad ( Mrkonjity Grád) elfoglalására irányuló operációjával – elfoglalják Bosansko Kostajnica (Kosztajnica), Bosansko Novi, Dubica, Prijedor várost.
1995.szeptember 8-15. közt a HV és a boszniai horvát erők a HVO a „ Maestral-2” hadművelet keretén belül több mint 2500 négyzet kilométernyi területet vonnak ellenőrzés alá Nyugat, Délnyugat-Boszniában, elfoglalva Drvar (Drvar), -Šipovo (Sipovo),Jajce (Jajce) városokat és stratégiailag fontos hágókat Oštrelj (Ostrelj) és Mlinište . A VRS szerb erők visszavonták erőiket Banja Luka (Bánja Luka) , Prijedor, Bosanski Novi védelmére ,koncentrálva az ARBiH 5.hadtestének Sana-95 hadműveletének megállítására. A HV katonai felderítése alapján a VRS 2. hadtest erői a Prijedor-Sanski Most – Ključ vonalon vonták össze erőiket, hogy megállítsák a muszlim ARBiH erőit. Ebből az következett, hogy az Una- Sava határfolyó mentén a VRS nem vont össze nagyobb erőt.
A horvát katona vezérkar elérkezettnek látta az időt az Una művelet megindítására, melynek vezetésével Zvonimir Červenik (Zvonimir Cservenik) generális HV vezérkari főnöke Vinko Vrbanac (Vinkó Vrbánác) vezérezredest bízta meg.

Az Una hadművelet két főbb támadási irány mentén indult meg 1995. szeptember 18-19-én.
A fő támadási irányvonal az Una határfolyó Bosanski Novi és Bosanski Dubica közti zóna, mely a ZP Zagreb műveleti zóna parancsnoksága alá tartozott. Az un. segéd támadási vonal volt a ZP Bjelovar műveleti zóna parancsnokság alá tartozó Sava határfolyó vonala Jasenovac környéke, hídvédelem és a Prosara (Proszara) hegység. Az Una folyó mentén H. Kostajnica-Dubica-Jasenovac vonalon a horvátok biztosították a vonalakat. Két irányvonalon Dubica és Dvor na Uni /Bosanski Novi felé indult meg a támadás, mely során az első hullámban a deszantolás következett az Una bal partjáról a jobb partra, ahol a szerb VRSK védelmi állásai voltak. Jelentős erőket biztosított a művelet során a HV a hídfőállások megszerzésére és biztosítására. Dvor –nál a horvát TRD nyújtott támogatást, Dubica –nál pedig két tüzér egység 1. 2. pb. Kostajnica területén a Sisak parancsnokság alá tartozó  57. honvéd ezred foglalt védállást az Una mentén Cukur és Brezvoljani valamint Kostajnica városban és Rosulje területén.
A horvátok biztosították az Una mentét Brezvoljani (Kostajnica zóna) és Dvor na Uni közt: Kuljani (Krisnica), Kozibrod, Divusa, Uncani-Ravnice, Zamlaca, Zorbasovo brdo, Dvor részeken, valamint Dvor na Uni és Javornik (Stanica polje) közt: 209.m.-magaslat (B. Novi), Pjeskovita glava, Cubrino brdo területén. 
A 7. gárdista brigád (Puma) Grmusani területén „haubica” tüzer üteggel támogatta a műveletet . További tüzér csoport volt kihelyezve Gornji Javoran területén.
 
 
Dvor na Uni főbb támadási vonal
 
A deszantolást Dvor na Uni-nál, az UN Dán bázis közelében HV 2. gbr. gyalogos két egységgel hajtotta végre. Dvor na Uni és H. Kostajnica közt nem tapasztaltak szerb csapatokat. Dvor-nál megindult az átkelés. 7.30 és 08.00 –kor kisebb lövöldözés zajlott területen. Az első hullám 11.00 órakor indult meg, bár reggel 05.00-kor kellett volna. Így napvilág közepette kezdték meg az átkelést, deszantolást. Az átkelés túllépte a tervezett normaidőt. Mindkét egységnek sikerült átkelni a folyó jobb partszakaszára Savici –Londza közt. A „Mamba” egység egy praktikus, alkalmas szakaszon jutott át az Una-án, amit a szerbek csak "topola uzasa"-nak nevezetek. A szerbek az Una jobb szakaszán lévő, hosszan húzódó sík tisztásain, főút és lakóterületen lévő pozícióikat a támadást első fázisa során felhagyták és felvonultak a magaslatokra ahol kiépítette állásaik voltak. A horvátok saját védelmi vonalaikból már megfigyelték a szerb magaslati állásokat, így azzal tisztában is voltak. A szerbek magaslati állásaikból géppuskákkal és aknavetőkkel felszerelve tűzet nyitottak a folyón átkelt horvát egységekre. A nap folyamán erősítésnek a HV vezetése bevette a HV 1. gárdista brigád (Tigrovi) századát kb. 50 fő. Az egység támogatásképp átkeltek az Una-án és csatlakozott a támadó horvát csapatokhoz. Egész nap folytak a harcok a horvát és szerb erők közt. Az első támadási hullámot már nem követte második. Szeptember 19-én a horvát csapatok, a vezérkar döntése alapján lassan visszatértek az Una bal partszakaszára állásaikba.
 
Dubica főbb támadási vonal
 
A 17. honvéd ezred (parancsnokság Dubica északkeleti része) biztosította Dubica Una mentét Crnac-tól Bacin-ig, „haubica” tüzér üteget kihelyezve Cerovljani területére. Dubica és Hrvatska Kostajnica közt Jukici településnél további védvonalat létesítettek. A HV 2. gárdista brigád (Gromovi) erői Sunja és Drenov Bok irányából érkezett meg Dubica városkába. Dubica környékén 2. gárdista brigád átkeltek csónakkal a folyón, különösebb ellenállásba nem ütközve, de parancsra vissza kellett térniük. Szeptember 19-én a horvát csapatok, a vezérkar döntése alapján lassan visszatértek az Una bal partszakaszára állásaikba.
 
Jasenovac segéd támadási vonal
 
A Jasenovac vonal - művelet végrehajtásával a HV Zbornog Podrucje (ZP) Bjelovar (Bjélovár) területi parancsnokságát bízták meg. ZP Bjelovar műveleti zónája, Horvátország és Bosznia és Hercegovina államhatárán az Sava (Száva) folyó mentén lévő Jasenovac (Jaszenovác) településtől Pričac (Pricsac) településig húzódott. A horvát védvonallal szemben a boszniai oldal Novigrad-i járása terület el, a szerb véderőkkel. Novska (ZP Bjelovar) tüzérségi erőket irányított Brocice területére biztosítani a Jasenovac városból a Száván átkelni szándékozó gyalogos erőiket, melyek Krndija területén gyülekeztek a művelethez. 
 
A ZP Bjelovar műveleti zónájában három honvéd ezredet (dp-domobranska pukovnija) állomásoztatott;
52. honvéd ezred,
121. honvéd ezred,
125. honvéd ezred.
 
A 125. dp. Novska város ezrede ellenőrizte a határvonalat a Sava (Száva) folyó mentés Jasenovac –Velika Struga (Sztruga) –Sava folyó. A 121. dp. Nova Gradiška (Nova Gradiska) város ezrede ellenőrizte a határvonalat, V-Struga –Pričac falu. Az 52. dp. Daruvar (Daruvár) városból ellenőrizte és biztosította a hátországi stratégiai pontokat és a vasútvonalat. A tüzérségi támogatást a Varaždin (Varazsdin) városi 18. tüzér divízió adta.
Az Una műveletben a ZP Bjelovar feladatát képezte, hogy Jasenovac-nál átkelve a Sava határfolyón ellenőrzés alá vonják a hidat és a folyó boszniai oldalát, valamint elfoglalják a Prosara hegységet. Ezt követően csatlakozva a ZP Zagreb erőihez meginduljanak Banja Luka irányába. A támadás során a tüzérségi támogatást a 16. tüzér-rakétás brigád Bjelovar város adta, mely erő Jasenovac környékén foglaltak tűzállást. .
 
1995. szeptember 18. Jasenovac segédtámadási vonalon 22.00 körüli időben a ZP Bjelovar erői megkezdik a műveletet. A műveletben a ZP Bjelovar 3414 fővel vett részt, melyből a 121.dp. 911 fő, 125.dp. 800 fő, 52.dp. 770 fő. A felderítés alapján a VRS szerb erők részéről csekély ellenállás volt várható, a három zászlóalj és egy egység állomásozott a támadási zónában. Egy zászlóalj Jasenovac –Draksenić (Drakszenity) vonalat védve, Bosanska Dubica-ban egy harckocsizó csapat. Draksenić területén egy szerb tüzér üteg állomásozott 130 mm-es ágyukkal ,155 mm-es Haubica –val és 76 mm-es páncélos elleni ágyúval .
 
A ZP Bjelovar feladata lett volna első fázisban átkelni a Sava határfolyón, biztosítani a hidat, és a boszniai partszakaszt, valamint a Bosanska Dubica –Bosanska Gradiška (Gradiska) közutat. Második fázis lett volna a Prosara hegység elfoglalása, majd csatlakozva a ZP Zagreb főirányon érkező erőihez, megindulni Banja Luka felé.
 
A ZP Bjelovar erői közül a műveletben a fő feladatot a 125.dp.kapta. Feladatuk lett volna, tüzérségi támogatás mellett átkelni a Sava folyón Jasenovac-nál, majd Gradina falu- Draksenić falu -Pucari falu irányon támadást indítani, biztosítani a B. Dubica –Orahova közutat. Elfoglalni Draksenić falut és biztosítani a további támadási irányt Pucari falu irányába. A 125.dp. erők műveleti parancsnokságát (ZM) Jasenovac-ban jelölték ki.
 
Segédtámadási irányvonalnak a Jablanac –Orahova –Batića brdo (Batitya magaslat) 318.m. irány, melyen az 52.dp. folytat támadó műveletet 363.m. Prosari magaslat, és a 278.m. –Čatori (csatori) magaslat ellen. Elfoglalják Orahova települést és biztosítják a pontom hidat Jablanac-nál. Az 52.dp. műveleti parancsnokságát Okučanski Gređani (Okucsanszki Gredzsani) településen helyezték el.
 
A ZP Bjelovar 121. dp. ezred feladata lett volna, mint tartalék erő a 125.dp. támadási vonalának támogatása Jasenovac - Gradina falu- Draksenić falu irányba. A 121.dp. ezred műveleti parancsnokságát Nova Gradiška (Nova Gradiska) településen, kihelyezett parancsnokságát (IZM) pedig Jasenovac településen helyezték el.
A támogató tüzérségi erők, 18. tüzér divízió -106 fő- 155mm.Haubica szakasz, 130mm-es ágyús szakasz, valamint a 16. tüzér-rakétás brigád -237 fő-. A tüzérségi erők feladata volt, hogy semlegesítsék a szerb erők vezetési pontját, tüzér állásait, logisztikáját, és gyalogos páncélos erőit. A tüzérség az Orahova település közeli mezőn helyezkedtek volna el, ahonnan támadták volna a szerb tüzérállást Draksenić falunál, a szerb gyalogos erőket Međeđa (Medzsedsza) és Demirovac- nál .
 
A művelethez a műszaki támogatást a 34. műszaki ezred,33. műszaki brigád, és a 125.dp. és 52.dp. műszakista szakaszai biztosították. Feladatuk a Sava folyón lévő Jasenovac-i és Jablanac-i átkelő helyek biztosítása, a támadási útvonalak műszaki biztosítása, valamint a 34. műszaki ezred feladata lett volna az 52.dp. ezred átdobása a folyón hat gumicsónakkal, négy külső felszerelhető mobil motorral, valamint a 125.dp. ezred átdobása hat gumicsónakkal.
További biztosítási és műveleti feladatot kapott a 69. Katonai Rendész század.
A ZP Bjelovar az UNA művelet parancsnokságát Novska településen helyezték ki szeptember 18-án 08.00 órakor.
 
Előkészület a támadásra
 
A művelet végrehajtására irányuló parancsok szentesítésével a 125. honvéd ezred HV megkezdte a taktikai előkészületet a támadásra. A műszaki alakulatok megérkezve a Sava folyóhoz előkészültek a támadó gyalogság „átdobására” a folyó boszniai oldalára. A 125. db. parancsnoksága (ZM) 1995.09.18. 07.00 óra körüli időben kapta meg az utasítást, parancsot a támadás előkészítésére. A cél az ezred 800 katonájának a gyors, dinamikus áthajóztatása a Sava-án, a rendelkezésre álló 34. műszaki ezred csónakjaival. A csónakok létszáma elég csekélynek bizonyult, nem volt biztosítva a támadó erők mértékéhez a megfelelő számú csónak. A 39. műszaki ezred mindössze egy deszant csónakot kapott külső mobil motorral ellátva. További két csónakot motorral, egyéb forrásokból szereztek be.
A művelet előkészületére a parancsot az 52. honvéd ezred (db) 1995.09.17. 21.40 óra körüli időben kapta meg. Az egység felderítő szakasza feltérképezte a Sava folyón a megfelelő átjutási helyet, és biztosította azt. A 34. műszaki ezred öt gumicsónakot és négy külső mobil motort kapott a 725 főből álló támadó csoportok „átdobására”.
1995.09.18. 06.00 órakor a támadó csoportok készen álltak az átkelés megkezdésére a Sava folyón. Elsőként az első csoportot az 1. ezred és a felderítő szakaszt képezte, akik feladata a boszniai oldalon, az átkelőt biztosítása a többi erő átszállításához. A támadó gyalogságot a HV tüzér ezred támogatta, rakétás –tüzér divízió, és 120mm-es aknavetős üteggel, a horvátországi oldalon lévő Suša (Szusa)-Polja Seča (polja Secsa) területéről.
A HV 16. tüzér-rakétás brigádja 17-ről 18-ra virradó hajnal 03.30 körüli időben érkeztek meg Bjelovar-ból Novska –hoz, ahol 18-án 09.30 elfoglalták az állásaikat és megkezdték az előkészületet a műveletben részt vevő gyalogos erők támogatására.
Szeptember 18-án a 34. műszaki ezred 09.00 órakor két csoportot alakított ki. Ennek során az 1. csoport a Bosansko Gradiška-Orahovo közti vonal biztosítását kapta, az 52. ezred erőinek támadó vonalán. A 2. csoport feladata volt a két átkelőhely biztosítása. A tartalék tűzszerész csoport feladata volt az aknamentesítés a fő támadási irányvonalon. A 33. pontonos - műszaki brigád egy PTS-M és két motoros harci motorcsónakkal biztosított egy átkelő helyet.
A Nova Gradiška 121. honvéd ezred tartalékban maradt.
 
Az első kísérlet a folyón átkelésre
 
A ZP Bjelovar főparancsnokság megadta a jelzést 18-án 10.30 –kor a támadás megindítására. 12.00 órakor megkezdődött a HV tüzérségi előkészítő támadása a boszniai oldalra. A 125. db. a Sava folyón Košutarice (Kosutarice) településnél 15.10 –kor. Az első átkelő csoportot erős gyalogsági és aknavető tűz fogadta, mely arra kényszerítette az átkelő erőket, hogy visszatérjenek. A harcban egy katona életét vesztette és két tiszt megsebesült. Ezt követően nem volt további kísérlet az átkelésre.
Az 52. db. a Sava folyón Jablanac településnél próbálkozott az át kelléssel, de itt szintén erős szerb gyalogsági, aknavetős, és orvlövész tűz fogadta őket. Ennek során a horvátok részéről az 1. ezred, páncélelhárító szakaszának parancsnoka életét veszette. Négy csónak megrongálódott a szerb támadás során. Estére a szerb erők tüzérséggel támadták válaszul Novska, Kutina és Nova Gradiška településeket. Novska településen három, Kutina településen kettő gránát csapódott be. N. Gradiška körzetében pedig jó néhány.
A két átkelő helyen meghiúsult az átjutás a boszniai oldalra. a ZP Bjelovar parancsnoksága 14.25 órakor utasítást adott a 121. dp. részére. Ennek során a 121. dp. ezredből kialakítottak egy harcoló csoportot, melyet az ezred operatív parancsnoksága irányított. A egység felderítő szakasz, tűzszerész csoport, műszaki szakasz, légvédelmi (PZO) csoport, 1. gyalogos egység, 120 mm-es aknavetős csoport, 76 mm-es páncél elhárító csoport, RAK 12 „lanszer „rakétás szakasz –összesen 394 katona alkotta.
Az harcoló egységet Bročice (Brocsice) településtől két kilométerre lévő Veliki Strug csatorna erdős részére vezényelték, várva a további utasítást a 125. dp. kihelyezett parancsnokság Jasenovac-i vezetési pontjáról.
A vezérkar megkezdte a helyzet analizálását, és egy újabb átkelési művelet lehetőségének elemzését, előkészületét.
 
Előkészület a második átkelésre

A HV vezérkara a ZP Bjelovar katona törzse döntött a második támadás megindításáról 18-án. A terv alapján 19-án 06.00 órakor a 125.dp. egy másik helyszínen, nem messze az elsőtől, Donja Gradina-nál átkel a Sava folyón, míg az 52. dp. szintén nem messze az első sikertelen átkelő ponttól, Ciperne területén átkel a Sava folyón. A HV légi ereje 06.45 órakor támogató támadást intéz a szerb állások ellen D.Gradina településre.
Az 52. dp. Mala Ciperna – Ciperna – Golo brdo – 363.m. magaslat vonalon támadást intéz, ellenőrzés alá vonva Bosanska Gradiška – Bosanska Dubica útvonalat és elfoglalva a Prosara hegységet. Az új támadáshoz a 34. műszaki egység egy- egy csónakkal támogatta a 125.dp. és 52. dp. erőket. A 125. dp. még támogatták egy mobil csónakmotorral.
 
A második kísérlet a folyón átkelésre
 
1995. szeptember 18-19. éjszakáján az 52. dp. felkészült, előkészült a támadásra. Felderítő szakasza ellenőrizte az újátkelőt és biztosította. A 34. műszaki ezred 06.50 órakor kihelyezett egy darab csónakját az átkelőhelynél Ciperne –nél.
Az 52. dp. 10.50 –kor kezdte meg az átkelést, mely során probléma adódott az átkelő csónak motorjával. A gyalogsági erők átkelését 10. 30 órakor a horvát tüzérség koncentrált előkészítő zárótüze előzte meg.
Az 52. dp. első átkelő csoportja 11. 15 órakor ért át a boszniai oldalra a Sava folyón. Az átkelő egységeket a szerb erők észlelték és gyalogsági tűzzel és tüzérségi támadással arra kényszerítették, hogy visszavonják erőiket. A horvátok támogató tüzérségűk közreműködésével veszteség nélkül vonták vissza egységüket.
Eközben az 52. dp. ezred Jasenovac –i átkelő erői Jasenovac-nál kezdték meg az átkelést. A gyalogos egységek támadását a horvát tüzérség koncentrált zárótüze előzte meg 14.25 órakor. A gyalogság 14.30 –kor megkezdte az átkelést és 15.09 órakor 91 katona áttért a Sava folyó boszniai oldalára, ahol 900 méter mélységben és 100 méterre a szerb állásoktól. Az 52. dp. átkelt csoportja megsemmisített néhány szerb állást a Ribarica csatornánál, majd az erős szerb tüzérségi tűz közepette 15. 35 -16.28 közti időben visszavonták a csoportot Mlaka (horvát oldal) településre. Ennek során a szerbek szétlőttek egy csónakot, három üzemanyag tartályt pumpával, és megsebesítettek öt horvát katonát.
1995. szeptember 19. a dráma tovább folytatódott Jasenovac – Donja Gradina térségében. Miután a horvát tüzérség 12.00 -12.50 közti időben támadást hajtott végre Donja Gradina és Draksenić szerb állások ellen, a két gumicsónakon egy horvát vegyes felderítő csoport átkelt az Una folyón D. Gradina –nál. A felderítő csoport a 265. felderítő és diverzáns század (IDS) tizenegy, 121.dp. felderítő szakaszának tizenöt, és a 125. dp. felderítő szakaszának tizenhárom katonájából állt.
Ugyanekkor D. Gradina –nál sikerült nyolcvan horvát katonának átjutnia a folyón a boszniai oldalra.
A 121. dp. felderítői és a 265 IDS felderítői értek elsőként át a boszniai partra, ahol a három katona súlyos egy pedig könnyebb sérülést szenvedett, mikor felrobban mellettük egy gyalogsági akna. A másik gumicsónakon érkező 121. felderítőknek sikerült átjutni szintén a boszniai oldalra, ahol biztosították egy kétéltű PTS harci jármű átkelését a horvát oldalról a folyón a boszniai oldalra. A PTS a 125. dp. ezredéből harminc katonával átkelt a folyón, de a boszniai oldalon harckocsi aknára futott. A felrobbant akna megrongálta a PTS lánctalpát így nem tudott tovább közlekedni. A robbanásban négy katona a 125.dp. egységéből megsebesült, egyikük súlyosan.
A helyzet súlyossá vált az át deszantolt horvát 125.dp. katonákat heves szerb tüzérségi és gyalogsági támadás fogadta. A szerbek jól beásott bunkereik és gyors átcsoportosítások, valamit tüzérségük révén heves tűz alatt tartották a folyó boszniai oldalán ragadt horvát csoportot.
A folyó horvát oldaláról gumicsónakkal próbálták a sebesülteket kivonni a boszniai oldalról. A tűzharcban azonban egyre több horvát katona sebesült meg. 14. 00 órakor megkezdődött a horvát erők mentőakciója, a túlparton maradt csoport kimentésére.
A szerbek heves gyalogsági és tüzérségi tűz alá vették az átkelőhelyet és a horvát erőket. A boszniai oldalon rekedt egység, csoport kimentésére, a 121. dp. egységeit a 125.dp. egységeit a 33. és 34. műszakisták motoros kishajóját és csónakjait. A 125. dp. közel 500 gránátot lőtt ki a szerb állásokra. A szerbek a támadás során megrongálták a PTS-t és a csónakokat. A 33. műszakisták egy motoros kishajóval és egy külső mobil motorral ellátott csónakkal vettek részt az akcióban. A víz erős sodrása nehezítette a szerb tűzben manőverező motoros kishajó mozgását, miközben tűz alatt tartotta a szerb állásokat, hogy a csónakkal ki tudják menteni a túlparti csoportot. Folyamatosan szállították vissza a horvát oldalra a katonákat, a harmadik forduló után a negyedik szállításnál két súlyos sérült horvátot hoztak át, akik közül az egyik meghalt. 19.40 órára sikerült átszállítani a boszniai oldalon rekedt PTS deszant katonáit.
 
A művelet vége
 
A szerbek egész este tüzérségi tűz alatt tartották a horvát oldalt, és közeli településeket. A HV vezérkara a továbbiakban lezárta az UNA hadműveletet. A sikeretlen műveletben a 121. dp. hat katonája súlyos egy könnyű sérülést szenvedett, a 125. dp. négy katonája életét vesztette, tizenöten megsebesültek, az 52. dp. egy katonája életét vesztette, kettő súlyos öt pedig könnyű sérülést szenvedett, a 265. IDS egység egy felderítője könnyebben megsérült.
Összegezve a művelet során a ZP Bjelovar parancsnokság vezette műveletben öt katona életét vesztette, tizenheten súlyosan, kilencen könnyebben megsebesültek.
A művelet végén 1995.09.19. 22.00 órakor a ZP. Bjelovar utasítást adott a műveleti erők új feladatáról, mely során az erőket az országhatár védelmére irányította.1995. 09. 20-án a reggeli óráktól a 125.dp.a Jasenovac-i vasúti hídtól – Male Ciperne, a 52. dp. Male Ciperne –Veliki Strug folyó és Sava torkolat zónában biztosították a határt. A 121. dp. Nova Gradiška –ba vezényelték. 1995.09.20-án a 33. műszaki brigádot, 34. műszaki ezredhez vezényelték. A tüzérségi erőket 18. tüzér divízió 130mm-es ágyús szakasz pedig Kovačevac területére vezénylik.
A művelet lezárul
 
A művelet során több sebesültje volt a HV erőknek és közel 32 –en vesztették életüket, 27 fő a 2. gbr és 5 katona az 1. gbr egységből. Dubica-nál 13-an haltak meg, mikor 19-én a szerb „Arkanovci” csapatok megérkeztek.
Pár nappal a horvát akció után aláírták a Dayton-i szerződést.
 
Sikertelenség okai
 
A Prjedor-nál átkelő erők Vrbanac tábornok tervei alapján indítottak támadást, hogy hídfőállást létesítsenek az Una folyó ellenség felöli oldalán. Ezzel biztosítsák az átkelést nagyobb horvát erőknek, akik megtámadják és elfoglalják Prjedor városát. Vrbanac tábornok a támadást a hírszerzőktől kapott információk alapján készítette el. A hírszerzők információja kb. így szólt: "A szerb erők szétszóródtak és menekülésben vannak, nem várható erős ellenállás." Ezért Vrbanac tábornok egyszerűen csónakokban és úszva indította el a jól képzett önkénteseket a feladat teljesítésére, Kb. 110 katonát.
Közben a hírszerzők információi nem helyénvalóak voltak, a szerb erők erősítést kaptak, és jól beásva várták a támadást. A horvát átkelés így véres kudarcba fulladt több tízen meghaltak sokuk a vízbe fullad, az Una folyó ugyanis tele van örvényekkel és különösen hideg a vize. Legtöbb jó katonával azonban az ellenség golyói végeztek.
Valószínű ez a sikertelen akció miatt állították le a Kostajnica irányából indult támadást is.
A sikertelen akció után Vrbanac tábornokot kiáltották ki bűnösnek és tisztességtelen viselkedéséért elvették kitüntetéseit és nyugdíjazták. Pár hónappal később azonban kitudódott a hírszerzők hibázása – hiszen nem volt megfelelő a hírszerzés felderítése anyaga a szerb állásokról, erőkről stb. -és rehabilitálták Vrbanac-ot aki különben egyike volt a legjobb tábornokoknak.
 
                                                    
 
 

A mappában található képek előnézete Una 95 horvát hadművelet


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.