Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


VIHOR (Kupa)-91 HORVÁT HADMŰVELET

 

A VIHOR (Vihar) hadművelet.
 
 

kapcsolódó link:

https://wolfline.eoldal.hu/cikkek/horvatorszagi-hadszinterek--bansag--bevezeto-1991.evek--.html

 

 

 

 A JNA és szerb területvédelmi erők bánsági területszerzése

 

 

1991.júniusban a horvátországi szerb lázadó erők a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) asszisztálásával a hónap végére csatatérré változtatják a Bánságot, mint Horvátország első hadszínterét. Szeptember második felében a JNA offenzívát indít Horvátország bekebelezésére, melynek részét képezte a Bánság ellenőrzés alá vonása és Zagreb megtámadása. Ezen művelethez a JNA létrehozta Operatív Csoport -1 műveleti osztályát (OG-1) . Első lépcsőt az OG-1 bánsági műveletiben a Kupa folyó vonalának ( Petrinja- Karlovac) elérése jelentette Bosznia irányából. Szeptember végére a JNA és szerb lázadó erők, mint az OG-1 hadműveleti csoportja elfoglalja a Bánságot a Kupa folyó vonaláig megszállva Glina, Petrinja, Hr. Kostajnica, Dvor, Topusko városokat és kelet-korduni Zrinska Gora hegységet.

 

 

Október elején a horvát erők stabilizálták védvonalukat a Kupa folyó bal parti zónájában . A szerb erők elfoglalták Neboljan falut és környékét, majd október 17-18. közt Slana-Vratecko-Novi Farkasic vonalon heves támadásba lendültek a horvát védelem kiszorítására a Kupa folyó bal parti részére. Ez nem járt sikerrel a horvát erők megtartották a Novi Farkasic- Dumace vonalat és az október 28-tól október 31-ig végrehajtott művelet során bár Slatina Pokupsko (Kupa folyó jobb parti terület) települést és környékét nem tudták visszafoglalni, a N. Farkasic- Dumace-Neboljan vonalról kitolták harci zónájukat Slana- G. Mokrice vonalra.

A horvát erőknek sikerül megállítani a Zagreb elleni műveleteket és a Kupa bal partszakaszán létesítenek frontállásokat Karlovac-tól Sisak –ig a Kupa Száva összefolyásáig. Innen a szerb vonalak Sisak/Moscenica –Sunja közti főútvonal mentén húzódtak a Babino br. 409.m. Radonjak dimbes –dombos oldalain. Sunja /Donji Hrastovac –nál ismét a Száva folyóig tolódott a szerb front követve a folyót egész az Una betorkolásig, ellenőrzés alatt tartva a Cadavski bok tájegység csatornákkal és vizenyős rétekkel, erdőkkel tagolt térségét. . Ezen szakaszon a szerbek a Száva jobb partszakaszán a horvátok a balon foglalták el állásaikat.

 

 

November közepétől az OG-1 a Kupa folyó menti (jobb parti zóna) harci zónában három JNA dandárral (brigád) és szerb területvédelmi erőkkel (TO) erősítette meg védvonalát.

A 4. TO SAO Krajina (Vrginmost) Vrginmost avagy Gvozd település és környékét ellenőrizte, az 1. TO „Dragiša Stefanović“ SAO Krajina (Glina) Glina területét ellenőrizte. A JNA 622. gépesített –gyalogos dandárja (622.br) , Glina folyó és Kupa folyó torkolatától a Kupa folyó és Trepce folyó torkolatáig ellenőrizte a zónát Batinovac- Glina mélységben. A dandár kontrolálta továbbá Petrinja várost és környékét.

A másik JNA gépesített brigád volt a 592. br., mely erő októberben érkezett meg makedóniai bázisáról a Bánságba. A brigád ellenőrizte Glina környékét

November második felében az OG-1 tervbe vette egy újabb támadás végrehajtását Gora-Novi Farkasic irányon, azzal a céllal hogy elfoglalják Vratecko és Farkasic településeket és átszorítsák a Slana- G. Mokrice vonalat védő horvát erőket a Kupa folyó bal partjára.

 

 

November 24-től az 1. TO brigád Glina három zászlóaljjal sorakozott fel egy átfogó támadáshoz, melynek fő irányát a brigád részéről a Slatina- Taboriste- Glina vonal képezte a segéd támadási irányt pedig a Stankovac – Prekopa és Ilovacak –  Golinja képezet. A feladat volt, hogy ellenőrzés alá vonják a Kupa folyó teljes jobb partzónáját, és ha ez sikerül előkészítsenek egy esetleges átkelést a Kupa folyón, behatolva a horvát erők által stabilizált bal parti zónába.  

 

 

Horvát erők

  

 

1991. augusztus 6-án Zagreb városban megalakult a Nemzeti Gárda /Zbor Narodne Garde (ZNG) . Ezzel együtt megalakult az első Zagreb-i horvát hadtest Stjepan Mates vezetésével. A Horvát Fegyveres Erők (OS RH) főparancsnokság, Nemzeti Gárda „ ZNG” (október 21-től Horvát Hadsereg „HV”) főparancsnokság mint felsőbb parancsnokságok irányítása alatt létrejön október 01-től a Zagreb hadtest ZNG parancsnokságból a 3.Operatív Zóna műveleti parancsnokság, Bánság és Pokuplje, valamint Közép-Horvátország .A 3. OZ Zagreb műveleti irányítása alatt álltak az alábbi járások :

 

Zagreb, Samobor, Jastrebarsko, Velika Gorica, Petrinja, Dvor na Uni, Kostajnica, Sisak, Novska, Kutina, Ivanić Grad, Dugo Selo, Sesvete, Vrbovec, Zelina, Stubica, Zaprešić, Zabok, Klanjec, Krapina.

 

1991.októberétől a horvát erők erős védelmi vonalat alakítottak ki a Kupa folyó bal partvonalán. Fő feladatuk volt megakadályozni, hogy a JNA és szerb lázadó erők áttörjenek a Kupa folyón, és Zagreb felé nyomuljanak, annak érdekében, hogy a horvát fővárosban horvát erők által blokkolt JNA létesítményekben ragadt JNA erőket kiszabadítsák és együttes erővel elfoglalják Zagreb-ot.

 A horvátok megtartották Lasinja és Popusko környéki jobb parti részeket, ott is védelmi állást alakítottak ki. Popusko és Lasinja részén elő horvát polgárok 1991.10.01-én elhagyták lakóhelyeiket , mivel a szerb erők hevesen támadták a horvátok ezen Kupa folyó jobb parti beszögeléseit. A szerbek erőiket ezen horvát védelmi vonalara koncentrálták, mely során október 07-én a horvátokat arra kényszeríttették, hogy felhagyják Lasinja és Pokupsko jobb folyóparti állásaikat . A szerbek 07-08-án elfoglalták Lasinja települést, átkeltek az ottani Kupa folyóhídon és megálltak a bal parti Jamnička Kiselica településnél, ahol felgyújtották a helyi ásványvíz üzemet. Két nappal később a szerbek visszatértek a jobb partszakaszra. A horvátok rendezték ezen részen a bal parti védelmi állásaikat, megakadályozva egy további szerb átkelést. A horvát erők mindamellett ,hogy erős védvonalat alakítottak ki a Kupa folyó bal partszakaszán, három helyen úgynevezett „zseb” részeket is birtokba vettek a Kupa folyó jobb partszakaszán:

 

- Farkasic zseb: Kupa folyó –Slana-Vrtoce-Mokrice-Kupa folyó

-Sisak zseb: Kupa folyó-Moscenica-Novo Selo-Komarevo- Száva folyó

 

-valamint a Száva folyó jobb partszakaszán:

 

-Sunja zseb. Száva folyó- Posavska-Greda Sunjska- Sunja- Krivaj Sunjski- Zreme- Bobovac- Száva folyó

 

A Kupa horvát védelmi vonalat az 3. számú Operatív Zóna Zagreb parancsnokság koordinálta A 3.OZ-Zagreb a Kupa csatorna és Kupa folyó torkolata –Donji  Kupcina-Samobor vonalon, mint jobb műveleti határon választódott el a 4.OZ-Karlovac műveleti zónától, melynek bal műveleti határát képezte a Kupa csatorna és Kupa folyó torkolata –Donji  Kupcina-Samobor vonal. A továbbiakban a 3.OZ-Zagreb műveleti jobb határvonalát a Kutina régiótól északra lévő   Mikleuska település- Moslavacka tájegység-Poljana -Janja Lipa vonal vonal képezte, mely a 2.OZ-Bjelovar műveleti zónától választotta el, mint a 2. OZ-Bjelovar jobb műveleti határvonala. 

A 3. OZ- Zagreb Kupa folyó menti védvonalában az OG Zagreb és OG Sisak-Banija operatív csoportok osztoztak. 1991.december a horvátok „Vihor 91” akció végrehajtásával ismételten megpróbálkoznak a terület szerzéssel a Kupa és Glina folyó közt, de nem vezetett eredményre. 1991. év végére stabilizálták a horvátok a vonalaikat Pokupsko –Augustanovec irányon a Kupa bal partszakaszán.

 

A 3.OZ műveleti zónája Zagorje tájegységtől a horvát-szlovén határt érintve Kordunnal határosan egész Bánságot magába foglalva húzódott Dvor na Uni , Hrvatska Kostajnica városoktól Novska városig. A Kupa horvát védelmi vonalat az 3. számú Operatív Zóna Zagreb parancsnokság koordinálta A 3.OZ-Zagreb a Kupa csatorna és Kupa folyó torkolata –Donji  Kupcina-Samobor vonalon, mint jobb műveleti határon választódott el a 4.OZ-Karlovac műveleti zónától, melynek bal műveleti határát képezte a Kupa csatorna és Kupa folyó torkolata –Donji  Kupcina-Samobor vonal. A továbbiakban a 3.OZ-Zagreb műveleti jobb határvonalát a Kutina régiótól északra lévő   Mikleuska település- Moslavacka tájegység-Poljana -Janja Lipa vonal  képezte, mely a 2.OZ-Bjelovar műveleti zónától választotta el, mint a 2. OZ-Bjelovar jobb műveleti határvonala. Az Operatív Zóna élén az Operatív Zóna Parancsnokság „OZZ” állt és irányította, koordinálta az összes műveleti katonai erőt valamint a rendőri erőket , NZ erőket , krízis stábokat. Az OZZ az egységeket operatív csoportokba sorolta „ OG”.

 

Az operatív zónán belül négy operatív csoportot létesítettek:

 

- OG Zagreb – csoportba eső járások: Zagreb, Velika Gorica, Samobor, Zapresic, Jastrebarsko,Sesvete, Dugo Selo, parancsnokság: Zagreb, parancsnok: Darko Grdić

 

- Az OG Zagreb Kupa menti műveleti zónája- jobb határvonala a 3.OZ-Zagreb és 4. OZ-Karlovac műveleti határa (Kupa csatorna és Kupa folyó torkolata)és bal határvonala, az OG Sisak-Banija jobb műveleti határa (Gornji Selo/Augustanovec –Cerje Pokupsko- Opatija vonal) közti zóna.

 

A Kupa folyó védvonalát ellenőrző OG Zagreb műveleti területét kezdetben a 8.TO brigád (151.brigád), majd a 6.TO brigád (149.brigád) és 5.TO brigád (148.brigád) kontrolálta. Ezen erők műveleti zónáját képezte, bal határvonal (az 3.OZ és 4. OZ műveleti határa) és jobb határvonal (Gornji Selo/Augustanovec –Cerje Pokupsko- Opatija vonal)  közti  Kupa menti zóna.

 

Az OG Zagreb operatív csoportot a 3.OZ –Zagreb megerősítette Lasinja-Pokupsko vonalon a 101. brigád és 99. brigád erőivel.

 

- OG Sisak-Banija- csoportba eső járások: Sisak,Petrinja,Kostajinca, Dvor na Uni  -parancsnokság: Sisak, parancsnok:Božo Budimir -1991.09.30-tól létrejön és csatlakozik a 3.OZ Zagreb-hez

 

Az OG Sisak-Banija Kupa menti műveleti zónája-- jobb határvonala az OG Zagreb bal műveleti határa (Gornji Selo/Augustanovec –Cerje Pokupsko- Opatija vonal) és bal határvonala, az OG Posavina jobb műveleti határa (Trebez folyó és Sava folyó torkolat) közti zóna.

 

A Kupa folyó mentét az OG Sisak-Banija operatív csoport ellenőrizte Augustanovec –tól Sisak városig, illetve onnan pedig a Sava folyó Kupa folyó torkolatától (Sisak város) egészen a Sava folyó (Száva) vonalát Sunja régión át egészen Trebez folyó és Sava folyó torkolatáig. Innen már az OG Posavina operatív csoport műveleti zónája kezdődött el. Plesmo-Brocice-Novska  vonalon egészen a 3.OZ és 2.OZ műveleti határáig (Janja Lipa településig). A Kupa folyó védvonalát  Augustanovec –tól Sisak-ig (Kupa és Száva folyó torkolata) kontroláló OG Sisak-Banija műveleti területét ellenőrizte:

 

-A 10.TO (153.brigád) műveleti zónáját képezte, bal határvonal (Gornji Selo/Augustanovec –Cerje Pokupsko- Opatija vonal) és jobb határvonal (Sisinec- Pokupska Vratecko- Suvi Hrast- Gradiste 206m.magaslat) közti Kupa menti zóna.

 

-A 2.TO brigád (145.brigád) október 14-től elfoglalta a műveleti zónáját. A zóna határát  képezte, jobb határvonal (Sisinec- Pokupska Vratecko- Suvi Hrast- Gradiste 206m.magaslat) és jobb határvonalon  ( Lekenik-Letovanic  ) közti Kupa menti zóna.Október 31-től pedig állást foglaltak Slana-G.Mokrica Kupa folyó jobb parti zónájában, amit október 28-31. közt a 2.brigád és 10.TO brigádok vontak ellenőrzés alá.

 

- A 100.brigád –Zagreb október 22-től megerősítette a a 120.brigád Sisak várostól nyugatra eső 2.zónáját. Ennek során a 100. brigád műveleti zónáját képezte ellenőrizte jobb határvonal ( Lekenik- Letovanic- Kupa folyó bal partvonal Brest Pokupsko) a további front zónát a Kupa folyó bal partvonalat képezte. A 100.brigád műveleti zónájában a jobb határvonalat ( Kupa mente bal partvonalon Rakovo tájrész-Sisak város nyugati széle Odra Sisacka   vonal ) képezte.

 

- A 144. brigád október 24-től Letovanic –Neboljan területére irányítják

 

Az OG Sisak-Banija operatív csoportot a Kupa folyó menti védvonalon (Augustanovec-Sisak közt) 3.OZ –Zagreb megerősítette a 2.br., a 102.brigád (december 6-tól),  100.brigád (október 22-től)  erőkkel. A  2.br., a 102.brigád Slana-Vratecko-Novi Farkasic-Mokrice zónát erősítette a   100.brigád pedig Brest Pokupsko -Drencina- Pracno vonalat.

 

Petrinja Kupa folyó jobb parti várossal szembeni  bal parti részt a Petrinja-i és Glina-i önálló horvát egységek védték. 

 

Az OG SB lényegében a Bánsági és Sisak operatív csoport alkotta. Ezen két csoport egy OG parancsnokság alá tartozott (OG SB), mely Sisak városban székelt. A bánsági szektor lényegében jobb szárnyon az OG Zagreb bal szárnyával volt határos (Gornji Selo/Augustanovec –Cerje Pokupsko- Opatija vonal)bal szárnyon pedig a Sisak OG szektorának jobbl szárnyával (Lekenik-Letovanic-Kupa folyó vonala Petrinja-ig) volt határos.

Az OG SB , OG Sisak szektor jobb szárnyvonalon a (Lekenik-Letovanic-Kupa folyó vonala Petrinja-ig) a OG Bánság bal szárny vonalával volt határos, bal szárny vonalon (Kutina –Trebez folyó vonala-Trebez folyó Száva folyó torkolata)  pedig az OG Posavina jobb szárnyvonalával volt határos. Az OG Sisak szektora két városi és három területi zónából állt:

 

- városi zóna 1. :- kiterjedése lényegében Sisak város déli része Viktorovac városrész -

-városi zóna 2.:- kiterjedése a város északi része, a Sava és Odra folyók közt -

 

-területi 1.zóna –parancsnokság:Viktorovac városrészben –a zóna kiterjedt a Kupa folyó és Sava folyó közti területre, magába foglalva Caprag, (Sisak ipari zónát) , határa a Kupa folyó vonala Moscenica-tól Sisak irányába– Caprag- Sava folyó vonala Blinjski Kut –ig, valamint a Petrina-Sunja közút menti Moscenica-Novo selo- Klobucak- Komarevo- Blinjski Kut vonal.

 

-területi 2.zóna – parancsnokság: Sela falu Sisak-tól nyugatra- a zóna kiterjedt Kupa folyó vonala Brest Pokupski-tól az Odra folyó torkolatig- Odra folyó vonala Sisak-tól Tisina Kaptolski –ig- Tisina K.- Greda- Raubesbiert –Petrovec- Brest Pokupski közti területre.

 

- területi 3.zóna- parancsnokság: Hrastelnica falu Sisak-tól keletre- a zóna kiterjedt a Sava folyó vonala Hrastelnica falutól- Galdovo-Preloscica –ig- Preloscica-Zalukinja erdő- Hrastelnica közti területre.

 

OG Sisak területén a várost ( 1.és 2. városi zóna ) rendőri egységek ellenőrizték. A Kupa és Sava folyón a folyami flottilla járőrözött.A Nemzeti Ellenállás erői pedig 1.területi ( ipari zóna Kanak, olajtárolók) és 3.területi zónában ( Topolovac )  voltak kihelyezve. A területi 1.zónában a 120.brigád 1.egysége ellenőrizte Moscenica frontvonalat, valamint a területi 2.zónában az 1.egység 2.százada Brest Pokupski-t megerősítve 120.mm-es aknavetős üteggel Vurot területén, és H-122.mm-es „haubica” üteggel Jazvenik területén.A területi 2.zónában harckocsival (tank) biztosították Stara Drencina területét valamint tankvadász (PO) „Braca Radica” csoporttal és rendőri századdal Rakovo tájrészt.

A területi 3.zónában a már említett Nemzeti Ellenállás (Topolovac) mellett tüzér (légvédelmi) század szintű csoport állomásozott Sasna Greda (radar állomás) területénél.

A területi 2.zónában a Moscenica frontvonal mellett rendőri század szintű egység biztosította Novo Selo települést, páncélos harckocsival biztosították (tank) Klobucak települést, az 57. önálló zászlóalj biztosította Komarevo-t, a 2. brigád 2. egységének 2.százada pedig Blinksi Kut települést.

 

1991.október 29-től a Kupa folyó mentén lévő védelmi állásokban a horvát erők 145. brigád (október 14-től), 100.brigád (október 22-től), a 144. brigád (október 24-től) foglalják el a vonalat. Megalakul az első Petrinja zászlóalj és a 36. számú utász- műszaki (hídépítő) egység, melyek Letovanic és Vratecko közti területen működtek. Sisak környékén két speciális ATJ MUP rendőri alakulat helyezkedett el, az egyik a „Vukovi” a másik az „Osa” egységek. Az OGSB megalakítja saját vegyes tüzér és vegyes páncéltörős tüzér divízióit is. Az egységekkel stabilan tarthatták a Kupa menti védelmi vonalaikat.

 

- OG Posavina- csoportba eső járások: Ivanic Grad, Kutina, Novska, Nova Gradiska- parancsnokság.Lipovljani (Novska) ,parancsnok:Rudi Stipčić

 

 

- OG Zagorje- csoportba eső járások: Vrbovec, Sv Ivan, Zelina, D.Stubica, Zabok,Krapina, Klanjec,Pregrada

 

 

 „Vihor” előtti helyzetkép

 

Az operatív csoportok főerőit a OZ -Zagreb (OZZ) irányítása alatt álló erők: 2.br.(„A”-Gromovi) ZNG, 17.brigád Horvát Hadsereg (HV), 8. önálló egység ZNG tartalékos „R” , 2. vegyes tüzér divízió (mad) , 4. vegyes páncél-elhárító tüzér divízió ( mpoad), 1. légvédelmi,könnyű tüzér-rakétás egység ( ltrp PZO), 2. műszaki (ponton) brigád, páncélvonat és logisztikai bázis, -alkották.

 

A horvát katonai vezetés szempontjából elengedhetetlen volt Sisak és Petrinja. Ez utóbbi szinte teljesen a szerbek ellenőrzése alá esett.

 

A OGSB erős, passzív védelmi vonalat alakítottak ki a „Farkasic –i zseb „, Sisak- Petrinja, Sunja vonalon. A szerbek a vonalon nagy hangsúlyt fektettek Petrinja támadására és ellenőrzésére.

 

A horvát védelmi állások a Kupa bal partszakaszán a hadműveleti zónában stabilak voltak. A Kupa bal partszakaszát ÉK irányból Pokupsko-ig a 148. br. ellenőrizte. Pokupsko-Sisinec vonalon már a 10. számú területvédelmi (TO) egység (153.brigád) áll szemben a túlparton lévő szerb Glina-i horvát önálló zászlóaljjal. Sisinec-től a Kupa jobb partján voltak a horvát 145.br. állásai Slana –Mokrice vonalon a Kupa kanyarulatig, ahol ismét a bal folyam szakaszon húzódott a horvát védelmi vonal. A 145. br. folyamatos harci kontaktusban állt –mivel már a folyó jobb partján voltak- a szerb JNA 598. sz. brigádjával.

 

Mint említettem a horvát vonal ismét a Kupa bal partjára húzódott Petrinja –tól északra. A horvát 100.br.és Petrinja-i önálló zászlóalj, Mala Gorica- Stara Drenica-Sisak vonalon nézett farkasszemet a JNA 622.sz. brigádjával, akik ellenőrizték Petrinja és Taborište és Kotar dombságot. 1991.december 7-9.közt a 100.brigád a Petrinja-i és Glina-i egységekkel Neboljan és Letovanic területére koncentrálódott, a 144. és 145. brigádok egységeivel együtt, valamint a 36. műszaki-hídépítő (pontonos) zászlóaljjal együtt.

 

Sisak horvát ellenőrzés alatt állt, de a front közelsége miatt a szerb tüzérség lő távján belül. A horvátok 120.Sisak br.-ja állásai (1600 fő katona, három egység) Mošcenica településnél ismét a jobb partszakaszra húzódott, ahonnan követve a Sunja felé vezető főutat Novo Selo/Sisak- Komarevo-Blinjski Kut településig húzódott –ahol az 57. sz. önálló zászlóalj foglalta el állásit -, a Sava (Száva) folyóig, majd a folyó bal partszakaszán Lukavec Posavski –ig. A horvátok a szerb JNA 622.sz. egységével álltak szemben a Komarevo –Blinja összekötő közútig, majd innen Sunja felé a 17. sz. szerb erőkkel. A 622. sz.. szerb erők állásaikból igen aktívan támadták a horvát állásokat.

 

Lukavec Posavski bal parti településtől a horvátok ismét a Szava jobb partszakaszán foglalták el állásaikat, ahol a helyi 82. önálló zászlóalj-Sunja és rendőri erők, valamint a 2. brigád és 57. önálló zászlóalj megerősítő alakulatai elsősorban Sunja település és környékének védelmére foglaltak állást a L.Posavski –Sunja-Strmen vonalon.

A szerb 17. sz. hadereje a Radonjak dombos oldalain Hrastovac-Staza vonalon húzódott, ahonnan aktívan támadták a horvát védelmi állásokat, nem kímélve Sunja települést.

 

Sisak –Galdovo, a térségbe 1991.december 6-án vezényelt Zagreb-i 102.br.parancsnoki helye volt , ahonnan az 1., 2. és 3. zászlóaljaikkal megkezdték a Sava folyó menti védelmi vonal megerősítését Galdovo- Preloscica (1.zászlóalj)- Gusce (2.zászlóalj)- Kratecko (3.zászlóalj).Erős védelmi állásokat alakítottak ki a városban a Kupa bal és a Sava jobb partvonala-torkolat közé eső városrészben, valamint a város peremrészein Budaševo – Topolovac vonalon. Gyalogos erők hátországi védelmi vonalai a várostól a Hodic folyócska mentén húzódtak Gušce (Szava folyó jobb partszakasz) településig.A legtöbb egység az erős védelembe aktivizálta magát, szabadon mozgatható erőt az 1991. december elsején megalakuló 102. brigád Zagreb, melyet a térségbe a vonalak megerősítésére és szabadon mozgatható egységként vetettek be.

 

 

A 102. brigád az OGSB zónában

 

A 102. brigádot Zagreb fővárosban alakították meg. December 6-ra állt össze az egység, mely után a Samobor, Borongaj, Keresnica településeken működő kiképző központok képzésén vettek részt az egység katonái.


December 14-re az egységet alkotta a parancsnoksága, tiszti állomány 309 fővel, felderítő szakasz, műszaki szakasz és három (1.,2.,3., számú) egység (bojna. Zászlóalj szintű alakulat) , hátországi logisztikai század. A vezérkar és a logisztikai állomány létszáma 309 fő volt, az 1. egységben 5575. katona, a 2. egységben 550. katona, a 3. egységben 527. katona szolgált. A brigád összlétszáma 1953 fő volt.

A 102.brigád 1991. december 7-én vezényelték a Sisacko-Banjsko járás védelmi vonalaira, az OGSB parancsnokság alá ( Galdovo, Topolovec, Preloscica, Kratecko, Muzilovcica, Gusce, Cigoc és Svinjicko vonalra). A brigád parancsnoksága a Sisak melletti Galdovo faluban helyezték el. A brigád 1. egységének parancsnokságát Prelošcica faluban, a 2. egységét Gušce faluban, a 3. egységét Kratecko faluban állomásoztatták. A brigád december 8-tól 11-ig folyamatos gyakorlatozást hajtott végre, mely a folyón való átkelést (dezsantolást ellenséges területre), aknamező semlegesítést, kondicionáló kiképzés, taktikai támadó műveletek végrehajtását szimulálta. Ezen gyakorlatok már sejtették, hogy a horvát hadsereg egy a Kupa folyó a szerbek kontrolálta jobb parti részére történő támadó, behatoló akció végrehajtását tervezi. A 102. brigád az Odre folyón gyakorolta a folyón való átdeszantolást ellenséges területre december 8-10. közt, az 1. és 3. zászlóaljaival a 81. önálló „Posavina” zászlóaljjal (Sisak) megerősítve. A 102.brigád 2. zászlóalját a 2. brigád az „Osa” és „Zolja” vállról indítható páncélosok elleni rakétavetők taktikai képzésében részesítette, valamint a zászlóalj négy műszaki szakaszát az ellenséges aknamezőkön való taktikai feladatok ellátásában. December 9-től a 102.brigád a Sisak körzeti területről   összevonásra került a „Vihor 91” hadművelet végrehajtásának csoportosulási zónájába ( Sisinec-Brkiseviva).

 

 

A „Vihor”művelet végrehajtási terve

 

A "Zapovjednistva Operativna Zona Zagreb" (ZOZZ) és OGSB parancsnoksága elérkezetnek látta decemberre (9-11.) az időt egy nagyszabású katonai támadó akció végrehajtásához, mely a „Vihor” elnevezést kapta, de „Kupa” műveletként is említették.

Az operáció Pokupsko –Bucica- Selkovac- Biscanovo- Vidusevac- Glina szárny vonaltól a Žazina- Zupic- Gora- Graberje-Glina szárnyvonalig húzódó fordított háromszög alakú támadási formációt foglalta magába, 20 km. hosszan, 6-10.km. mélyen. Két fő támadási irányt és öt segéd irányt határoztak meg a horvátok.


Feni időpontban végrehajtott akciónál fő célja volt átkelni a Kupa folyón és visszaszorítani a szerbeket, elfoglalni Pokupsko-Sisak vonalon a Kupa jobb partszakaszát, G. Bucica, G. Taborište, Šumari, Viduševac településeket és védelmi állásokat létrehozni. Megsemmisíteni a szerb állásokat Sveta Katarina ,Slana, Glinska Poljana környékén. További akció volt a műveleten belül az „Uran „elnevezésű manőver, melyben a Marinbrod-tól a közlekedési útvonal ellenőrzése Novo Selo, Topusko, Viduševac, Glina felé. Az „Uran” manőver sikertelen volt.

A művelet Glina –Petrinja területének ellenőrzés alá vonását tekintette főbb szempontnak, mely elsődlegesen felderítő és diverzáns csoportok bevetésével indult volna meg, majd a harcoló csoportok (BG) bevetésével és miután ez megtörténik a deszantoló helyek (DMP)  biztonságos biztosítását követően a kompoló helyek ( SMP) létrehozásával (ponton hídak) a műveleti zónába bevonásra kerülnek a gépesített páncélos erők, Stankovac- Vidusevac, Mokrice-Pribilovic brdo –Gora- Sibic fő támadási vonalon és Pokupsko- G. Bucica- G. Taboriste, Gajdevo- Slatina- Gracanica- Pokole- G. Taboriste, Stankovacko brdo- M. Solna- Dvoriste, Glina folyó ( hídfő átkelő „MMP) –Glina- G. Jame- Hader, Slana- Glinska Poljana- Graberje vonalon.

A fő szerb erőkre Petrinja és Glina térségében számítottak a horvátok, mivel ezen két város körül csoportosították a szerbek a főbb csapásmerő erőiket.

 

 

Műveletben résztvevő erők.

 

Fő támadó műveleti erők a 102. brigád a 2.gárdista brigád „A” (Gromovi), a 145. brigád, 10. brigád (153.brigád). A 78. önálló zászlóalj Glina, a 36. műszaki- hídépítő zászlóalj “Dabrovi”, ATP (speciális antiterrorista egység)- Sisak, a rendőrség (MUP) „Braca Radic” egysége, 100.,120., 144., brigádok, 74.önálló zászlóalj Petrinja, 57. önálló zászlóalj, Hadi Folyami Flottilla –Sisak (RRF)  támogatták a főerőket.

 

 

 A terv, műveleti erők feladatai

 

A 10.TO (153.brigád)

 

A 10. brigád TO fő támadó erő:Pokupsko öt motorral ellátott csónakkal átkelnek a Kupa folyón a (DMP-1 ) Pokupsko-i átkelő „deszantoló” helyen, melyen később megalakítják a kompolási helyet, ahol a rendelkezésre álló, egy darab, saját gépi meghajtású komppal (GSP) átszállíthatják majd  a harckocsizó és páncélozott szállító járműveket, valamint egy darab vízen járó szállító katonai járművel  (GSP) a harcoló katonai állomány.

Továbbá Gajdekovo –nál kilenc motorizált csónakkal átkelnek a Kupa folyón a (DMP-2) átkelési „deszantoló” helyen.


A 10. területvédelmi brigád (10. br. TO) feladata volt az átkelés után, hogy felszámolja és kiszorítsa a szerbeket a  Kobiljaca 199.m. magaslatról, Slatina, G. Bucica, D.Taboriste településekről. Fő támadási irányon kiűzze a szerbeket Gracanica településről, és azt biztosítsa. Valamint semlegesítse a szerbeket Stankovac-ban. A fő támadási irányon tovább támadjon Pokole-G. Taboriste felé, a segédtámadási irányon pedig Pokupsko-G. Bucica-G. Taboriste vonalon.

Gyors támadási feladat a Kobiljaca (188.m.) –Popovo kuciste (155.m.) –Hrastova kosa (199.m.) vonal elfoglalása, biztosítása. További támadó feladat pedig a G. Bucica-G. Taboriste-Sumari, Gracanica melletti 102.m.magaslat –Jurevac (213.m.) –Pokole (Kucica) –Sumari vonal elfoglalása.


A 10. brigádnak Gracanica települést már biztosítania kell, mikor a 102. brigád megkezdi az átkelést a Kupa folyón Sisinec-nél.

 

Közben a 36. műszaki alakulat megkezdi Sisinec-nél a DMP és a SMP átkelési pontok biztosítását, 12. db. motorcsónakkal, egy GSP-vel és egy PTS-el. Továbbá biztosítják az átkelést a gyalogsági (PPM) és tankelleni (PTM) aknamezőn a harckocsizó és páncélozott szállító járművek részére és az elsőbbséget élvező mentőalakulatoknak (szanitét egységeknek). A tüzérség támogató tűz alatt segíti az átkelő erőket.

 

A 102. brigád feladata:

 

A brigád 1. zászlóalja, egysége a meghatározottak alapján 12-én 01.00 órától Trsje körzetében csoportosul, és Sisinec-nél készenlétbe állnak az indulásra. A 3. zászlóalj 01.00 órától Vratecko körzetében csoportosul és készül fel az indulásra a Glina folyó hídjához, miután azt ellenőrzés alá vonta az ATJ MUP Sisak egysége. A 2. zászlóalj 02.00 órától elhelyezkedik Trsje körzetében és készül az indulásra, átkelésre Sisinec-nél és Stankovac-nál, miután az 1. zászlóalj megszállta Gracanica települést.

Szükséges a logisztikai bázisok biztosítása Donja Posavina-Sisak-Lekenik-Busevac-Kravarsko- D. Hrusevac-Hotija –Trsje vonalon és a 3. zászlóalj D.Posavina –Sisak-Letovanic-Vratecko mozgási irányán. A 102. brigádot az Operatív Zóna –Zagreb parancsnokság (OZZ) páncélos-gépesített egysége támogatja, a feladat végrehajtsa során, tizenegy tankkal és három páncélozott szállítóval.

A 102. brigád 1. egysége  Sisinec –nél átkelnek a Kupa folyón a deszantolási (DMP-1), átkelési ponton, tizenkét motorizált csónakkal. A deszantolási ponton később biztosították az átkelést a gépesített erőknek a 36. műszaki zászlóaljjal ez utóbbi alakulat egy saját gépi meghajtású komppal (GSP)  és egy vízen járó szállító katonai járművel  (PSP).

Sisinec-nél a 102.brigád 2.egységének 1. százada is átkel, továbbá Stankovac-i (DMP-2) átkelési ponton  a 102. brigád 2. egysége 2.százada és 3. százada deszantolnak a Kupa folyón át.

A 102.brigád 3.egysége Letanovic településnél lévő ponton hídon kel át a Kupa folyón és foglalt pozíciót Slana-(Glina folyó hídja)-Vidusevac vonalon.

A Glina folyó hídja ( Kupa torkolat), mint átkelési pont (MMP) állt rendelkezésre még. Elsősorban a harckocsiknak, és a tartalék részére. Ennek biztosítását az ATJ alakulatnak kellett végrehajtani, addig amíg meg nem érkezik a hídfőhöz a 102. brigád 3. egysége.


A 102. brigád részére a fő támadási irányaként a Stankovac- Vidusevac vonalat, segédtámadási irányként a Glina folyó –G. Jame-Hader vonalat határozták meg. Elsődleges feladat a M.Solina-Hader vonal elfoglalása és biztosítása, következő feladat pedig a Vidusevac-Dvoriste vonal elfoglalása, ahol biztosítják a területet és szilárd védelmi pozíciót vesznek fel, elsáncolva magukat.

A 102.brigád a Glina zászlóaljjal együtt a támadás megindításakor miután átkelt a DMP-1 és DMP-2, valamint a MMP átkelési pontokon, energikus támadást hajt végre (átkelve és lokalizálva a szerb aknamezőket) a fő támadási irányvonalán Stankovac-Vidusevac és a segéd irányon Glina folyó –G. Jame-Hader, jobb határ Gracanica település- 102. magaslat-Jurcevac 213.magaslat-Pokole (erdész ház) –Sumari, Glina folyó bal partszakasza vonalon. Az első gyors támadási feladatot a M.Solna –Hader fejezik be, majd további feladat D.Trstenica-D. Selkovac-Pariz, Vidusevac, Dvoriste elfoglalása.


A megszerzett vonalat tartani kellett és megakadályozni a szerb ellentámadást és elzárni a szerb gépesített erők támadását Vrginmost és Glina irányából.


A kihelyezett parancsnoksága a támadó erőknek Farkasic településen kerül létrehozásra, az „őrhely parancsnokság „pedig V. Solina településen. A támadás megkezdésére 05.00 óra időpontot (december 12-én) határozták meg. A 102.brigádot jobb szárnyon a 10. TO (153.brigád) a bal szárnyon a 2. brigád biztosította.

 

2. „A” gárdista brigád feladata:

 

A 2. brigád a 144. brigád 2.egységével együtt az „alap” védelmi állásairól erős tüzérségi támogatást ad a 102. brigád G. és D. Jame irányába történő támadásához. Továbbá energikus támadást intéznek a Slana-Glinska Poljana –Graberje vonalon. Gyors elsődleges feladat elfoglalni G. Poljana-Sestanj (239.m.) vonalat, következő támadó feladat pedig biztosítani a kapcsolatot Marinbrod –Graberje közt.

 

A 144.brigád feladat.

 

 

A 144.brigád állásaiból légvédelmi feladatok végrehajtását látja az ellenséges helikoptere és repülős deszant megakadályozása érdekében, és helyzettől függően egyéb feladatok végrehajtására kerül bevonásra.  

 

 

A 145. brigád a 2. brigád 1. zászlóaljának 1. századának valamint a 100. brigád 1. zászlóaljának  feladata:

 

 

Medurace- Pribilovic brdo- Gora fő támadási és Mokrice –Zupic brdo segéd támadási irányon való előretörés .

 

A 100.brigád feladata:

 

A 100.brigád Vidaka Jelica parancsnok vezetésével a 2. brigáddal ( koordinátor parancsnok Vinka Ukote) Letovanic településnél átkelnek a Kupa folyón és támadó műveletet hajtanak végre Slana, Sveta Katarina és Meduracje irányába. A 100. brigád egészen 1992.áprilisig a műveleti területen maradt.

 

 

Glina zászlóalj feladata:

 

Az egység egy részét a 102. brigád alá vonták, valamint a 10. br. TO egységbe. Maradék egység négy feladatot kapott. Egyik a zászlóalj diverzáns felderítő csoportja a MUP Sisak ATJ egységével átkel a Kupa folyón és megsemmisíti a szerbeket Stankovac –ban. Másrészt meg kell akadályozniuk a szerbek utánpótlását, ellentámadását Pokole és Vidusevac térségében. A zászlóalj fennmaradt további katonái pedig biztosították a stratégiailag fontos objektumokat az elfoglalt területeken.

 

ATJ-MUP „ Vukovi” különítmény és „Osa” különítmény

(antiterrorista egység- rendőrség) feladata:

 

Az egység a Glina zászlóalj IDG csoportjával elfoglalja Stankovac-ot. Biztosítja, blokkolja a területet Stankovacko brdo –Babic-M. Solna-139.m.magaslat – Babici –Popovo brdo-D. Vidusevac körzetében és védelmi pozíciót foglal el a Glina irányából történő szerb ellentámadás megállítására.


Másik fontos feladat a Glina folyó hídjának elfoglalása és biztosítása, ezt az ATJ másik egysége hajtotta végre. A hidat biztosítotani kellet a 102.brigád 3.egységének Vratecko –Slana vonalon történő megérkezéséig.


36. műszaki-pontonhíd építő egység feladata:

 

Biztosítani a Kupa folyón az átkelést a támadó egységeknek. A tervek szerint négy deszantolási hely, két kompoló hely és egy hídon, való átkelőhelyen biztosított az átkelés a GPS és PTS használatával. A fenti átkelési pontokat a 36. műszaki –pontonos egység biztosította.

 

 Páncélos-gépesített egység -Parancsnokság Operatív Zóna Zagreb (ZOZZ) feladata:

 

Tizenegy harckocsival és három páncélozott szállító harci járművel (PSZH) vett részt a műveletben. Biztosították a gyalogos erők támadását tartva a tempót és a hatékonyságot, jelenlétükkel növelték a gyalogos erők támadási lendületét. Pokupsko-nál a Kupa folyón négy tank és egy gyalogosokat szállító harci jármű, Sisinec-nél nyolc tank és két gyalogosokat szállító harci jármű, a Glina folyó hídján pedig három tank és négy gyalogosokat szállító harci jármű átkelését határozták meg.


Rendőri egység „Braca Radic” feladata:

 

A támadó egységek Kupa folyón való átkelésének támogatása, biztosítása az elfoglalt területeknek.

 

Tűzérségi támogató erők:

 

55. könnyű tüzér divízió –légvédelem , 1. vegyes tüzér divízió, 1. vegyes páncélosok elleni tüzér divízió

 

 

Tartalékba vont erők:


A  2. brigád 3.zászlóalj, 120.brigád 3. zászlóalj, 144.brigád 1. és 3. zászlóalj, 55. könnyű tüzér divízió –légvédelmi üteg.

 

Sunja –Sisak és védvonal biztosító erők:

 

 Egy esetleges szerb ellentámadás megakadályozására az 57. önálló zászlóalj"M. Celjak", a 120.brigád és 100. brigád, valamint a Petrinja zászlóalj védvonalaik megerősítését hajtották végre Sisak-Sunja vonalon.

 vihor-szemlelteto-alap-1-50-000-001.jpg

 

1991.december 12-16.

a művelet

 

 

December 11-én előkészülnek az erők a támadásra. Ezen a napon 18.00 órától 20.00 óráig Sisak OGSB parancsnokságon történik az egyeztetés és a művelet véglegesítése. A horvát Védelmi Minisztérium megerősíti a támadó parancsot.  Az OG Zagreb a műveletben részt vevő 10.TO brigádját megerősíti az 5. TO (148.brigád) brigáddal és koordinálva az OG SB parancsnoksággal parancsot ad két dandárjának (10.TO és 5.TO) a művelet megkezdéséhez). A 102. brigád 11-én elfoglalja pozícióját a 1.és 2. zászlóaljával Sisinec, Orlekovic, Brkisevina területén.    

 

December 11- 12.

 

 

A  felderítő csoportok IDG Glina, ATJ átkeltek a Kupa folyón, majd támadást intéztek a szerb területvédelmi erők (1.TO) Stankovac-i és Mala Solina –i állásai ellen, majd tovább nyomultak Gracanica irányába. A szerb védelmi vonalakat Stankovac településen a felderítő-diverzáns Glina-i csoport és ATJ –speciális antiterrorista rendőri egység   megsemmisítette és elfoglalták Stankovac-ot biztosítva a települést az átkelésre várakozó 102. brigád 1.és 2. egységének és az átkelő kialakítását végrehajtó 36. műszaki zászlóaljnak.

 

A 102. brigád biztosítása mellett a 36. műszaki- hídépítő zászlóalj „Dabrovi”  Sisinec és Gajdekovo körzetében hajnal 04.00 óráig kialakították, biztosították az átkelő pontokat a Kupa folyón. A 102. brigád 12-én 05.00 órakor a 36. műszaki zászlóalj által biztosított csónakok segítségével 04.30-05.00 órakor 1.zászlóaljával átkelt a Kupa folyó bal partszakaszáról a jobb partszakaszra Sisinec-nél (DMP-1). 08.00 óra környékén a szerbek, aknavető támadást intéztek a horvátok Kupa folyón lévő átkelési pontjára Sisinec-nél. A 102. brigád 1. zászlóalja miután sikeresen átkelt a Kupa folyón, elfoglalta Stankovac települést  09.00 óráig. A település biztosításával lehetőség nyílt a 36. műszaki zászlóaljnak, hogy kialakítsa a horvát páncélos-gépesített erők átkelő helyét Sisinec-nél a Kupa folyó szakaszán GSP (harci járművel szállító komp) és a PTS (kétéltű szállító harci jármű) segítségével. Délelőtt 10.00 órától délután 13.00 óráig a OZ  Zagreb páncélos-gépesített egysége ) átkelt a Kupa folyón nyolc tankkal és két páncélozott szállító harci járművel. A horvát tankok és a gyalogosok erők egy része megindult M. Solna (Solina) felé, ahol Babici telepnél megállították őket a szerb tankok. Ezek után visszatértek a horvát erők Stankovac-ba.

 

 

A 102.brigád 2.zászlóaljat mielőtt elérte volna a Sisinec-i Kupa folyó átkelőt (DMP-1) illetve a Stankovac-i átkelőt (DMP-2) szerb erők részéről támadás érte Orlekovic területén, ahol az egységből tizenkét katona megsebesült és hat gépjármű megrongálódott.

A 102. brigád 2. zászlóalja (egysége) három csoportban (századonként) kezdte meg az átkelést Sisinec (DMP-1) és Stankovac (DMP-2)   településnél lévő folyószakaszon az átkelési pontokon. Az első csoport (század) a 2. zászlóaljból délben ért át a Kupa folyó jobb partszakaszára a Sisinec (DMP-1) átkelőn, majd eléri Stankovac-ot és bekapcsolódnak a 102. brigád 1. egységének és az OZZ páncélos-gépesített egységének Sisinecka Gracanica  -nál lévő szerb erők elleni csatározásába, ahol öt szerb foglyot ejtenek.

 

A 102. brigád 3.egysége Letovanic településnél az ott felállított ponton hídon keresztül átvonulnak a Vratecko-Slana műveleti területre, ahol még a Glina folyó hídján (MMP) átkelő pontot az ATJ alakulat nem biztosította.A 102.brigád 3.egysége ezáltal Vratecko településen lévő állásaikban maradtak és nem foglalták el a Glina hidat a Kupa torkolatnál.

A Stankovac –i (DMP-2) átkelőn a 102. brigád 2.egysége(zászlóalja) 2.százada  11.00 óra körüli időben kell át a Kupa folyó bal partjáról a jobb partra, ahol 14.00 órakor érik el Stankovac települést. A 102.brigád 2.egységébnek 3.százada csak délután 15.30-17.30 közt kel át a Kupa folyó bal partjáról a jobbra Stankovac átkelőn (DMP-2) és 19.00 érik el Stankovac települést. A 102.brigád feladata volt Sisinecka Gracanica elfoglalása és biztosítása.

A szerb erők Gracanica települést tartották, és mivel a horvát erők 10.TO brigádja  nem kezdte meg az átkelést Pokupsko és Gajdekovo területén a Kupa folyó jobb partszakaszára, és nem ezáltal nem indította meg a szerb erők elleni jobb parti műveleteit a meghatározott terv alapján (az átkelés után, felszámolni  és kiszorítani a szerbeket a  Kobiljaca 199.m. magaslatról, Slatina, G. Bucica, D.Taboriste településekről. Fő támadási irányon semlegesíteni a szerbeket Gracanica településen és azt biztosítani a 102.brigád 2.-egységének megékezéséhez. Valamint semlegesíteni a szerbeket Stankovac-ban. A fő támadási irányon tovább támadni Pokole-G. Taboriste felé, a segédtámadási irányon pedig Pokupsko-G. Bucica-G. Taboriste felé). A 102. brigád 2.egységének 1.százada Gracanica támadási pontról visszavonul Sisinec Kupa folyó bal parti részére. A kora esti órákban az ATJ-Sisak egysége elhagyta Stankovac-ot.

 

December 12-én éjszakára erősen lehűlt a hőmérséklet. A térségbe -15 C fokra hűlt a levegő, a horvát 102.brigád 1.egysége és az őket támogató  páncélos-gépesített egység Stankovac faluban tartotta magát. A 36. műszaki alakulat egy része elhagyta az állásait kivonva saját gépi meghajtású kompját  (harckocsizó és páncélozott szállító járművek részére), valamint  a gyalogság számára használt vízen járó szállító katonai járművét. Az átkelőn  4-6. motorcsónak maradt .

 

December 13.

 

Megkezdődött a szerbek ellentámadása. A kora reggeli órákban, 07.00 óra körüli időben a szerbek G. Jagma, Solna, G. Taboriste irányából aknavető és harckocsi támadást intézett Stankovac –ra és Sisinec-re.

A OZZ harckocsizó egység egyik tankja megindult Gracanica falu felé, ahol betört a szerb támadó egységek közé. A szerb erők a horvát tankot semlegesítik, és megkezdik az előrenyomulást Gracanica irányából a Kupa folyó felé, hogy ellenőrzés alá vonják a Sisinec-i átkelési pont területét.  A szerbek elfoglalták az átjárót Sisinec-be.

A szerbek heves ellentámadása visszavonulásra késztette a Stankovac-ot védő horvát harckocsizó egységet és a 102.brigád 1. egységét. A horvátok a Sisinec átkelőn kívántak visszavonulni a bal partra, de ott csak a 4-5 motorcsónak volt. Így a pánik szerűen menekülő horvátok csak gyalogszerrel a hideg folyón való átkelléssel juthattak át a bal partra.  A horvát katonák egy része, 80 fő átúszta a hideg folyót a -15. fokos időben, hogy átjusson a túlpartra, közülük többen a vízbe fulladnak.

 

A harckocsizó egységek személyzete a hét (a nyolcadikat a szerbek Gracanica-nál elfoglalták) tankot és két páncélozott szállító járművet a Kupa folyó  jobb partszakaszán hagyták, mivel nem volt lehetőség a bal partszakaszára átvinni. A harckocsizó egység parancsnoka tankjával az összes tankjukat szétlőtte, beleértve a páncélozott szállítókat is, majd elhagyva a saját tankját és azt felrobbantotta. Ezzel megakadályozta azt, hogy a harckocsik és szállítók a szerbek kezébe kerüljenek.Miután a 102.brigád 1. és 2.egysége visszatért a Kupa folyó bal partjára  kivonták őket Orlekovica-Letanovic és Stara Farkasica vonalon. A 102.brigád 3.egysége maradt Vratecko településen, amit a szerb erők tüzérsége egész napos támadása alatt tartottak. A 102.brigád parancsnoksága visszatért Galdovo településen lévő bázisra.

 

December 14-15

 

 

Következő két napban, december 14. és 15.a harci cselekmények tovább zajlottak, mely során a horvátok Slana – Graberje vonalon felszabadították Sv. Katarina, Žunci Glinska Poljana települések körzetét. 1992. január 2-ig ezen területen kialakított állásokban maradtak.

 

 

Horvát veszteség

 

 „Vlado Hodalj : 102. brigada Hrvatske Vojske u operacija Vihor 1991.godine” című feldolgozásában 17. halottról és 19. sebesültről számol be. Az ZOZZ harckocsizó egysége négy katonáját vesztette el, nyolc tankját és két páncélozott szállító harci járművét. A 36. műszaki alakulat hét motorcsónakját vesztette el.

 

 A http://www.102brigada.hr/kupa   a 102. brigád weboldalán pedig arról olvashatunk, hogy a  102. brigádból tizenöt halott volt és tizenhét súlyos sebesült.. A 15. halott közül 9-en a szerb támadás során haltak meg 6-an vízbe fulladtak a Sisinec-i átkelésnél, mikor a -15. fokos hidegben a folyó átúszásával próbálkoztak. A 102.brigádból egy főt eltűntnek nyilvánítottak.

 

1992.február 25-26. két horvát katona testét találták meg a Kupa folyóban, március 1-én egy horvát katona (102.brigád)  testét találták meg a Kupa folyóban, március 14-én egy horvát katona (102.brigád) testét találták meg a Kupa folyóban, március 28-án két horvát katona (102.brigád) testét találták meg a Kupa folyóban, április 1-én egy (102.brigád) horvát katona testét találták meg a Sava folyóban, április 29-én egy katona (102.brigád) testét találták meg a Sava folyóban.

 

 

Az akció negatívuma elsősorban koordinációs és vezetési hibákból adódott, melyen a mai napig folynak a viták. A művelet végső célját nem érte el, mivel a horvátok a támadással teljesen Glina –Zrinska Gora felé akartak előrenyomulni, kiszorítani a szerbek az Una folyó felé. Ezzel éket vágva a  bánsági szerb JNA erők és a  korduni szerb erők közé. A horvátok erős szerb ellentámadás végett megállni kényszerültek és a gyorsütemű, de koordinálatlan előrenyomulást visszavonulás követte. Petrinja és Pokupsko közti részen megszerzett Száva folyó jobb partszakaszi részé védelemre rendezkedtek be a horvát egységek. Az elkövetkező években, a térségben többé-kevésbé megtorpant a frontvonal egész az Oluja 95. hadművelet kezdetéig.

 

 

Forrás:

 

 

http://www.udruga2gbr-gromovi.hr

http://www.102brigada.hr/kupa

Vlado Hodalj : 102. brigada Hrvatske Vojske u operacija Vihor 
 

A mappában található képek előnézete Vihor-91 horvát hadművelet

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Pelvic infection, functions gyrus drinkers exercised amputations.

(ebegudedzufa, 2019.05.27 04:01)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Buy Prednisone <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without Prescription</a> rlz.hdge.wolfline.eoldal.hu.wom.vo http://mewkid.net/buy-prednisone/

Why durable nitrogenous masses plus storage.

(ovatopacezo, 2019.05.27 02:20)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone No Prescription <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone No Prescription</a> zwd.sktt.wolfline.eoldal.hu.xcw.zh http://mewkid.net/buy-prednisone/

40 Ways to Lop off Your Blood Weight

(AMoraCorpmup, 2018.10.05 04:52)

Torsion bras de quelqu'un est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre determination bat, il pompe le sang par vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/prix-de-cialis-20mg/

France - A Dream Home

(Thomastwism, 2018.03.16 18:47)

Living in France is one thing desired by many individuals. If you want to live in France then you have to get French property. You can read the advertisement section of the newspapers which has the section of houses for sale in France. After making a suitable choice, you should research about the properties for sale in France. French property is now a days very much wanted also.

If you want to live in France and spend your life there you should select a proper house. French property is not cheap and you need to make a major investment. You must also know about the properties for sale in France at various locations. The houses for sale in France come in different prices depending on the location