Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


VUKOVAR91 -HORVÁT HADMŰVELET--

 

Harcok Vukovar-ért
 
 
1991.augusztus 25-én megkezdődött a JNA és a hozzá csapódott szerb paramilitariáns lázadó szerb szabadcsapatok ostroma a város ellen.
 
A ZNG horvát erők védőinek főparancsnokai Blago Zadro, potpukovnik Mile Dedaković, kapetan Branko Borković voltak.Kb 2000 harcost irányítottak a védelmi vonalakon a 40000-60000 fős ,600 páncélosból álló ,professzionális tüzérségi és légi támogatást élvező , támadó szerb erőkkel szemben, akiket general Mladen Bratić, general Života Panić vezetett.
 
A szerb JNA haderejének több mint a felét irányította a Vukovar elleni (kelet-szlavóniai offenzíva)megszállás végett. Vukovar-t a kisebbségben élő szerbek elhagyták. Jórészük elmenekült a háború elől Vajdaságba, Szerbiába. Volt ,akik a Vukovar körüli szerb falvakban csatlakoztak a félkatonai milíciákhoz, melynek logisztikai támogatást nyújtott a JNA.
 
Vukovar-nál 700 - 800 fős Horvát Nemzeti Gárda (ZNG) és rendőri (MUP) ,valamint 1.000 fős önkéntesekből álló és Horvát Felszabadító Erő (HOS) katonákból szerveződött erők rendeződtek be a védelmi harcokra. Haditechnikai felszereltségük jóval gyengébb volt a szerbekénél, automata és félautomata fegyverek vadász puskák és néhány kiskaliberű ágyú és vállról indítható páncéltörő rakéta, és aknavetők Problémát jelentet az egészségügyi ellátása a sebesülteknek és a hadtáp ,valamint a hátországi összekötetés fokozatos hiánya. A horvátok taktikája az első támadás során a frontális megállítása a szerb erőknek, mely nagy veszteséggel járt a túlerőben és technikai főlényben lévő JNA-val szemben .
 
Később változtattak és hagyták a szerb erőket áthaladni a horvát falvakon, de lesben álltak és kevés létszámú ,de tankelhárító fegyverekkel felszerelt osztagokkal támadták a szerb harckocsikat és gépesített páncélozott járműveket. A taktika sikeres volt és jelentős veszteséget okoztak a JNA-nak. A JNA vezérkara is rá eszmélt ,hogy a nagyszámú haditechnika felvonultatása nem elegendő a horvát ellenállással szemben.
 
A harcok augusztus 25-én kezdődtek el. A szerbek tüzérségi ,légi és tanktámadását ,gyalogos támadások követtek, egyre súlyosbodott a helyzet .
 
A JNA és szerb lázadó erők szeptember 14-20 között próbáltak betörni a városba ,mely során Vukovar horvát védői állták a harcot ,sőt a Trpinja-i főúton Blago Zadro vezetésével megsemmisítettek 60 JNA tankot és páncélozott szállító járművet.
 
A szerbek a nagy technikai és emberi veszteséget látva taktikát változtattak. A harckocsis és gyalogos támadást mellőzve erős hangsúlyt fektettek Vukovar tüzérségi és légi támadásra, mely a város teljes rombolásával járt együtt.
A támadási offenzívát két főbb irányból kezdték meg a szerbek , Vukovar teljes körbezárása végett. Egyik irány észak felől, másik délről. A harapófogó fokozatosan bezárult a Vukovar-i horvát erők körül.
A várost sorozó gránát és rakéta ,bomba esők közepette a horvát védelmi erők állták a megpróbáltatásokat ,együtt Vukovar civil lakosival, akik óvóhelyeiken vészelték át a támadásokat. Súlyos emberi veszteségek és anyagi károkat szenvedett el a város. A humanitárius segítség hiába való volt a város kórházából kimenekítet sebesültek helyét újak és újak foglalták el.
 
Október elejétől egyre intenzívebben támadták a várost a szerbek. Egyre több volt a horvát védők közt a sebesült és egyre többen estek el .
A szerb gyűrű lassan körbezárult Vukovar körül így technikai segítségre, lőszerutánpótlásra sem számíthattak a védők. Az Európai Közösség megpróbált közbenjárni a helyzet súlyossága miatt ,de a szerbek rendíthetetlenül támadtak és a várost körbezárták.
 
Október közepe tájától a harcok végéig 8000 gránát légibomba rakéta hullott a városra.
 
Október 16-án Borovo Naselja (Vukovar északi részén) kerületben hősi halált halt Blago Zadro horvát parancsnok.
 
November elejére a szerb katonai stáb felgyorsította a támadást Vukovar elfoglalására. Megszállták Lužac települést ,mely stratégiailag kulcsfontosságú volt a városba történő behatolás miatt. Szerb támadásban meghalt Mladen Bratić parancsnok, aki a szerb harckocsizó erőt irányította a támadásban.
 
Lušca horvát védői számára agóniává vált a harc. A város közepén tartózkodó egységeik nem kaphattak már segítséget ,teljesen körbe voltak zárva.
 
November 11-én a szerbek lőtték Bogdanovci-t ,még horvát kézen lévő állásait.
A falu elfoglalásával kapcsolatot létesítetek volna az északról támadó JNA erőkkel és tulajdonképpen se ki –se be, teljesen bezárták volna Vukovar-t.
 
A horvátok Vinkovci irányából próbálták biztosítani a folyosót ,mely még összeköttetést jelentett Vukovar és a hátország Nustar-Vinkovci védelmi vonalai közt.
 
Lušca –ból a még városban maradt horvát védők két irányba tudtak kimenekülni ,vagy a Duna felé ,vagy a még biztosított horvát folyosó felé, mely utóbbi a Vuka folyócska mentén volt. A horvátok kisebb csoportokba a Vuka mentén hagyták el a harci területüket , de a Mitnici és Borovo Naselje –ben maradt harcosokat teljesen körbezárták a Vukovar-ba bevonuló szerbek . Őket a civil lakossággal együtt letartóztattak és elhurcoltak.
 
1991.november 20-21. a szerbek bevették Vukovar-t.
 
A Vukovar-i védelmében a horvátok közül 1.700 –an haltak meg (ebből közel 1100 civil), 4.000 sebesültek meg , 3.000 - 5.000 személyt a szerbek letartóztattak ,és eltűnt 1.000 katona és civil, és tízezrek menekültek el. Vukovar-t védte 1.800 harcos ,akik a 204. brigád ZNG egységénél voltak , 40% önkéntes volt horvátországi , boszniai diaszpórából
 
 
 
 

 

"Bitka za Vukovar" csata Vukovar-ért

 

 

 
hadművelet
1991.08.24.-1991.11.20.
 
A horvát erők ,mint "Bitka za Vukovar" (csata Vukovar-ért ) hadműveletként próbálták megvédeni a várost a szerb hadsereg JNA és szerb paramilitariáns erők támadásától.
 
A horvátok célja volt megtámadni a JNA erőit a városnál ,és gyors akció keretén belül felszabadítani az eddig szerb ellenőrzés alá került területeket.
 
Szeptember közepén ( a horvátországi laktanyablokád után) a JNA megindította a „nagy akcióját” a horvát védelmi erők megsemmisítésére és az ország megszállására. Vukovar stratégiai célpontot képezett a Nyugat –Szerémség, Kelet-Szlavónia támadási vonalon. A várost a helyi horvátok igyekeztek megvédeni, mely során saját házukat, utcáikat védelmezték. A városban közel 15000 civil tartózkodott a városban a fegyveres konfliktus kezdetekor. Ebből 3500 gyermek volt.
 
A három hónapos harcokat követően a JNA –nak sikerült elfoglalnia Vukovar-t, de jelentős emberi veszteséget könyvelhetek el, illetve jelentős haditechnikai veszteséget is , páncélos és gépesített állományukban, mely a harci morálra is rásütötte bélyegét.
 
Bár a horvát katonák elvesztették a várost ,de gyengét felfegyverzett , jelentős számbeli kisebbségben is tudták tartani a várost , egy modern ,jól felfegyverzett nagy létszámú hadsereggel szemben. A város és környékének három hónapos védelme során a horvátok jól szervezett ,és koncentrált támadásaikkal jelentős veszteséget okoztak a szerbeknek.
A város védelme szinte lehetetlen feladat volt, mivel a környező JNA-át segítő ,szerb lakosú települések gyűrűje , a JNA túlereje, a város Duna túl partján elterülő szerb oldal közelsége megnehezítette ezt. A horvátok a harcok kezdetekor húsz gyalogos brigáddal rendelkeztek ,mely a harcok végére már hatvanra nőt. Ennek ellenére szinte csak gyalogsági fegyverzettel rendelkeztek, tüzérségi , páncélozott erőkről még nem lehet beszélni.
A rendelkezésre álló páncélosok elleni illetve légvédelmi ,tüzérségi felszerelést a JNA laktanyák blokádja során szerezte meg a horvát katonaság. Ezen eszközök használatára megfelelő képzést kellett fordítani , illetve önkéntesnek sorozni aki rendelkezett ilyen tapasztalattal .
A logisztika nem volt megfelelő , a katonai előképzettség hiányzott és jórészt a horvát „hadsereg” vegyesen a Nemzeti Ellenállás önkéntesei és a rendőrökből állt .
 
A részt vevő horvát erők:
 
A harcok augusztusi kezdetekor több mint 800 MUP (rendőr) rendfenntartó volt Vukovar –ban. Ezek közt részben helyi egységek ,de részben a Varaždin-i rendfenntartók. A várost védte a Nemzeti Ellenálló erők (NZ Vukovar) , a 3. "A" brigád ZNG, 4. egysége , a 1 "A" brigád ZNG egy csoportja , és további HOS csoport.
 
A Vukovar környéki „keletszlavón „ harcmezőn több mint horvát 6700 katona védte a vonalakat, maga közel 2000-en voltak. Az egész harcmezőn a horvátok 26db. tankkal és páncélozott szállító járművel ,52db. ágyúval (100mm-ig) , 32db. ágyúval (100mm. felett) 1db. VBR rakétavetővel és 68db. aknavetővel rendelkeztek.
 
1991. szeptember 25-én a Vukovar-i fegyveres csoportokból megalakították a 204. HV. brigádot a horvátok.
 
 
A támadó szerb erők:
 
A szerb JNA erők több mint 30 000 fős állománnyal támadták a horvátokat Vukovar városban . Az egész harcmezőre pedig 80 000 katonát vontak össze az önkéntesekkel együttesen , 1600db. tankkal és páncélozott szállító járművel, 980 rend tüzérségi ágyúval, 350db. légvédelmi ágyúval támogatva.
Vukovar elfoglalására a szerbek 11. operatív brigádot, tíz gépesített –páncélos brigádot, a helyi önkéntes szerbeket, területvédelmi szerb erőket és paramilitariáns egységeket( Arkan félkatonai szervezete és a Vojislav Šešelj félkatonai szervezete).
 
A Vukovar-i ostromban az alábbi JNA szerb erők vettek részt :
 
SFRJ hadvezetése 1. Katonai Körzet törzs.
A vezetési törzs alá három főbb operatív főcsoport tartozott:
 
- „Sjever „(északi) Operatív Csoport (OG)
-”Jug”(déli) Operatív Csoport (OG)
- „PMTGD”- gyalogos gépesített gárdista divízió. Az egységeket támogatta két külön álló egység a 152.sz.- vegyes tüzér brigád (mabr) és a 310.sz. rakétás légvédelmi (ra-pzo-p) ezred.
 
A „Sjever „ OG. Főcsoport alá tartoztak :
-12. gyalogos gépesített brigád (pmbr)
-36.gépesítet brigád (mbr)
-211.páncéos brigád (mtbr)
-18.gyalogos gépesített brigád (pmbr)
-505.gépesített brigád
-16.vegyes tüzérségi ezred (map)
-12. könnyű tüzérségi légvédelmi ezred –PZO-(lap-pzo)
-12.katonai rendész zászlóalj (bvp)
-51.gépesített brigád
-T.O területvédelmi erők Szerbia
-paramilitariáns csoportok
-Dunai folyami flottilla
 
A „Jug” OG főcsoport alá tartoztak:
-gárdista gépesített brigád (gmbr)
-20.partizán brigád (partbr)
-„divizija haubica”-1.gyalogos gépesített vegyes tüzér ezred (pmt-map)
-453. gépesített brigád
-T.O védelmi erők Szerbia
-paramilitariáns egységek
 
Az első proletár gépesített gárdista divízió alá tartoztak:
-1.,2.,3., számú proletár gépesített gárdista brigádok
-252.páncélos brigád
-1.gyalogos gárdista brigád vegyes tüzér (pgbr-mpoa-lap/PZO)
páncélelhárító és könnyű PZO ezredei
-46.sz. partizán divízió (partd)
-130. gépesítet brigád
-453.gépesített brigád
-T.O.védelmi erők Szerbia
-paramilitariáns egységek
 
 
 
Veszteségek:
 
Horvát részen: 2500 fő körüli emberveszteséget állapítottak meg, melyből 900-an a harcok során estek el, 600-an miután a várost elfoglalták a szerbek, és több mint 1000-en eltűntek.
Ezen kívül a szerbek közel 7000 személyt ,-civileket és katonákat – hurcoltak el koncentrációs fogolytáborokba Szerbiába.
 
Szerb részről: A JNA a Vukovar környéki harcokban közel 8000 főt vesztett el, 15 000 –en megsebesültek. Harci eszközeiből jelentős veszteséget szenvedtek ,400-600db. tank és páncélozott szállító jármű, 20db. harci repülőgép és helikopter .
 
 
-A hadművelet-
 
A Vukovar-i harcok előzménye volt az 1991. májusi fegyveres incidens Borovi Selo részen. Borovo selo a későbbiekben egyébként a horvátok stratégiai területe volt a város védelme során .
1991.05.02. éjszaka két kétfős horvát MUP rendőr járőr Borovo selo „bejáratánál” tartózkodott. Információjuk volt arról, hogy a fenti helyen a szerbek kitűzték a saját nemzeti lobogójukat. Ezt kívánták a rendőrök eltávolítani.
Mikor megérkeztek az első kivilágítatlan házból tűzet nyitottak a rendőrökre. Két fő könnyebben megsebesült, és elmenekült, viszont másik két rendőrt elfogták a szerbek.
 
Másnap reggel Veselin Šoškočanin, a szerb SDS-a párt helyi vezetőjének elsőnek nem reagált a történtekre ,majd továbbiakban azt nyilatkozta a történtekkel kapcsolatban , hogy azért lett elfogva a két horvát rendőr ,mert szerb civilekre nyitottak tűzet. A horvát MUP Vinkovci rendőrség a két fogva tartott rendőr kiszabadítására , egységet küldött Borovo Selo-ba. Mikor a rendőr egység megérkezett , a szerbek házakból és lőárkokból tűzet nyitottak a horvát rendőrökre. A horvát egységben többen meghaltak és megsebesültek, azonnal segítséget kértek
 
Az Osijek –i rendőrök megrohamozták a szerb barikádot , így sikerült a Vinkovci rendőri egységnek elhagyni Borovo Selo részt.
A JNA megindult  Borovo felé Dalj felől a 7.páncélozott ,12. gépesített brigádokkal, hogy „béke erőként” kettéválassza a horvát és szerb ellenállókat. A Borovo-i eseményben 12. horvát rendőr veszette életét
.
A Borovo Selo-i eseményeket követte a rövid ideig tartó „hatvan napos szlovén-JNA háború” és a JNA Baranya háromszög elleni offenzívája.
 
A horvát hadművelet első fázisa:(1991.08.24-1991.10.01)
 
1991. 08.24. Luka Andrijanić horvát katona lelő egy JNA harci repülőgépet Borovo Selo felett, mely támadást intézett a Đergaj –nál húzódó horvát védvonal ellen.
 
1991.08.25. A JNA egyik páncélozott harci járműve ráhajtott a horvátok aknamezőjére , mely a Borovo Naselja és Borovo Selo közt húzódott. A JNA a Vukovar-i laktanyából erői Borovo selo –ba irányította ,ahol a JNA erőhöz csatlakozhattak a helyi szerb falvak lakosaiból álló önkéntes fegyveres csoportok.. A további feladat Borovo Naselje és Vukovar megszállása volt.
 
. A Vukovar-i JNA laktanya parancsnoka Čurčin kapitány ,azzal a kitalált indokkal ,hogy két a Bogdanovci felé vezető úton megrongálódott JNA tankot kívánnak a laktanyába vontatni , tűzszünetet a harci cselekmények beszüntetését kérte. Így biztonságban kivonta hat tankját a laktanyából, mellyel blokkolták a Bogdanovci felé vezető utat.
 
Elkezdődött a JNA Vukovar-i ostroma.
 
1991. 08. 26. A JNA újabb támadást intézett 02.00 óra körül a Borovo Naselja –i horvát védelem ellen. A szerbek a „Slon” kávézó felé támadtak. A harcok hajnaltól este 20.00 óráig tartottak. A horvátoknak sikerül egy JNA páncélozott harci járművel és egy JNA tankot megsemmisíteni.
 
1991.08.27. a Trpinja –i úton lévő JNA 1. gépesítet gárdista brigádja 01.30 óra körüli időben két irányból támadást intézett Borovo Naselja horvát ellenőrzés alatt álló területe ellen. Egyik JNA támadási irány volt a „Slon” kávézó felé, másik a „Dom Tehnika” épülete felé. A JNA erőknek többórás harcot követően ,sikerült áttörni a „Dom Tehnika” épülete felé a horvát védvonalat. Horvát oldalon életét vesztette egy fő.
 
1991. 08.28. A JNA tankokat vontak össze ,keleti irányból Ovčar felől Vučedol felé.
 
1991.08.30. Vukovar –ban ,Mile Dedaković „Jastreb” horvát parancsnok irányította a védelmi erők koordinációját , és harci tevékenységüket. A Vukovar-i horvátok az időközi tűzszünet alatt is folytatták a fegyverkezést, mely során magánúton Slavonski Brod, Vinkovci ,Zagreb városokból jutottak fegyverhez.
Augusztus 30-ig a JNA tíz tankot ,két harci repülőgépet vesztet el. A szerbek tűzszünetet kértek.
 
1991.09.02. -1991.09.10. A JNA ismét műveletet hajt végre Vukovar ellen, mely során Berak falu horvát lakosságát elűzik.
 
1991.09.05. A JNA támadja Vukovar-t.
 
1991.09.13-án közben Horvátország területén elkezdődik a „laktanyaháború” ,mely során a horvátok több JNA laktanyát , katonai objektumot vettek blokád alá. A JNA pedig elindítja teljes hadműveletét a Horvátország ellen, melynek célja az ország megszállása és a horvát fegyveres erők szétzúzása.
 
 
1991.09.14. JNA támadta Vukovar-t. Elsőnek a JNA légiereje támadott, mely során a harci gépek kazettás bombákat dobtak a városra ,majd harckocsizó és gyalogos erőket vont össze Negoslavci és Petrovci között Sajmišta irányába.
 
A második támadási hulláma a JNA –nak Borovo Naselje település ellen irányult. Az első támadási irány a Trpinja felé vezető „Trpinjska cesta” úton aztán a „Hercegovačka „ utcán keresztül a „Slavonska” utca felé irányult. A későbbiekben egy második támadási irányon is támadtak a szerbek a „ Trpinjska” úton. Több mint harminc tankból és páncélos járműből álló konvojt indított el a JNA a támadás során.
 
A „Trpinjska „ úton a horvát védők Marko Babić vezette csoportja kilőtt öt tankot a JNA oszlopból .Tizenegy tank és három páncélozott szállító „transzporter” (páncélozott harci szállító jármű-PSZH) maradt az úton. Egy részüket megpróbálták kivonni az éjszaka során. Ezen a napon a JNA több mint 17 tankját és egy harci repülőgépét semmisítették meg a horvátok.
 
1991.09.15. Reggeli időpontban elkezdődtek az utca harcok . A kaszárnyából kivonuló szerb szabadcsapatok, és JNA erői elleni a horvátok hat és fél órás csatározásban sikereket értek el, mely során Vukovar Sajmišta részét házról házra ,utcáról utcára szabadították fel. A szerb szabadcsapatok és tartalékos erők kivonták egységeik egy részét vissza a kaszárnyákba. Másik részét erőiknek a Kugina temetőtől kivonták Petrova Gora területére.
 
A Trpinja felé vezető úton a „Zadrina „ horvát katonai csoport három tankot és két páncélozott harci szállító járművet megsemmisített . A HTV (Horvát Televízió) munkatársai Nedžad Haznadar újságíró és Dean Lukić operatőr felvételt forgattak a „Trpinjska „ úti „tanktemetőről.
 
1991.09.16. a szerbek folytatták a „Trpinjska „ úti menti támadásaikat . A horvátok nyolc tankot semmisítettek meg és jelentős veszteséget okoztak a szerb szabadcsapatok állományában. Ezen a napon a szerbek ismét megkísérelték a laktanyájuk elhagyását, mellyel felhagytak miután a horvátok két tankot és egy páncélozott transzportert megsemmisítettek.
 
A horvátok több mint 30 tankot és páncélozott harci járművet, 1 harci repülőgépet, 500 szerb katonát semmisítettek meg a harcokban. Sikerült a horvátoknak Vukovar , Petrova Gora körzetében néhány utcát ellenőrzés alá vonni , illetve erőik másik részét a szerb laktanyák blokádjánál tartani. Ugyanekkor szeptember közepén a JNA Šid-Vinkovci irányon bevette az 1. „ proleterska gardijska mehanizirana divizija JNA” gépesített gárdista főerőt , és a 252. páncélos brigádot Kraljeva városból.
 
1991.09. 14-15. a szerbeknek tovább folytatták a támadást ,melynél céljuk volt elszigetelni Vukovar-t Vinkovci várostól. Nagy erőt fordítottak a még kitartó horvát Bogdanovaci elfoglalására. Ezen település jelentette az utolsó összekötő kapcsolatot Vukovar és Vinkovci között. A szerbek 1991.09.17-én a kukoricáson átvezető mezőgazdasági úton intéztek gyalogos támadást Bogdanovci ellen. Két horvát ZNG katona életét vesztette támadás visszaverésében.
 
1991.09.18-án ,mikor életbe kellett volna lépni a fegyverszünetnek, két nagyobb JNA páncélos oszlop indult meg . Egy részük Trpinja felől , másik részük Bršadina felől támadta Borovo Selo-t. . A horvátok erőiket Bobotski csatornánál vonták össze.
 
A JNA horvátországi megszállásra irányuló műveleteit lassította Vukor heves ellenállása, mely jelentős szerb erőket kötött le.
 
A horvát erők feladata volt biztosítani a Vinkovci-Vukovar kapcsolatot, mely során stratégiai védelmi pontot jelentett Bogdanovci megtartása. A ZNG horvát erők 3.”A” brigádjának 2. egysége ,és a 109. Vinkovci brigád együtt védték a „ folyosót”.
1991.09.25-én a a 3.”A” gárdista brigád 2.egységének 1.százada Bogdanovci-ba érkezett Tomislav Pucelj parancsnoksága alatt. A településen már ott voltak a MUP rendőri erők Vinkovci-i és Županja-i egységei.
 
A 3.”A” brigád 2 egysége a 109.brigáddal, szeptember 26-án ,miután a JNA kivonta erőit a Vinkovci laktanyából új feladatot kaptak. További feladatuk volt Vinkovci és Vukovar keleti területén a Nijemci-Ilača-Lovas vonal biztosítása.. Két nappal később a 122. Đakovo-i brigádot ezen erőkhöz kapcsolták.
 
1991.09.28. Bogdanovci település védelmére érkezett 14 HOS katona Zdravka Špalja –„ Papundeka” vezetésével.
 
A JNA terve ,mely Horvátország megszállására irányult nem sikerült. Új stratégia részeként átcsoportosítottak erőket és toborzásba kezdtek. A JNA jelentős erőket vont össze Kelet-Szlavónia elfoglalására.
 
A JNA az összevont erőket  Života Panić vezérezredes parancsnok irányításával két nagyobb műveleti operatív csoportba osztotta , az egyik a „Sjever (Észak) „ a másik a „ Jug (Dél) „ körzet. Elkezdődött a JNA Vukovar elfoglalására irányuló manővereinek megindítása . A JNA erőkhöz bevonták a szerb önkéntes félkatonai szervezetetek. A JNA páncélos és gyalogos támadásra alapozta műveletét , melyet lassan elindított Vukovar ellen. A Bosut és Duna közti horvát településeket ellenőrzés alá vonták , ahol „tisztogató” akciókba kezdtek.
 
1991.09.29. A Varaždin-i laktanyából a horvátok Vukovar-ra szállítottak négy „haubic” löveget és négy kamion lőszert.
 
1991.10.01. Miután a JNA támadta Marinci-Bogdanovci-Vukovar útvonalat és Marinci települést , a JNA páncélos brigádja elfoglalta Petrovci települést. Ezen a településen nem tartózkodtak horvát katonák ,így nem is védték.
 
A JNA erői elfoglalták a Mirkovci-Marinci-Bršadin vonalat illetve blokkolták a Bogdanovci –Borovo Selo közti kukoricáson átvezető mezőgazdasági utat „kukuruzni put“. Ezen a napon a JNA erői 30 tankkal és páncélozott transzporterrel harci járművel támadást intéztek Cerić településen lévő horvát védők ellen. A horvátok három páncélost megsemmisítettek , a szerbek visszavonultak.
 
1991.10.02. a szerbek megtámadták Sajmište települést . A Vukovar-i JNA laktanyát elhagyó 30 tank és páncélozott járművel , 600 katonával.
Egész reggel folyt a heves összecsapás a horvát és szerb erők közt, mely során a szerbek három tankja és egy páncélozott járműve megsemmisült, illetve 100 szerb katona életét vesztette. A JNA a harcokba bevonta a Niš városban székelő speciális erőit. .
 
A horvát oldalon életét vesztette egy katona, megsebesült három fő. Miután a horvát védők megsemmisítették a páncélosokat , a hátramaradt szerb gyalogos egységtől „megtisztították” a környező házakat. Ezen a napon Vukovar –nál a JNA összesen 30 tankot, és páncélozott szállító harci járművet, közel 200 katonát vesztett. A szerbek a városra több mint 11 000 aknagránátot lőttek ki. .
 
A szerbek Bogdanovci településen lévő horvát erőket támadták.. Az esti órákban szakadt az eső , reggel a JNA 10 tankkal és ugyanennyi transzporter páncélozott szállító harci járművel támadást intéz a horvátok ellen. Az eredmény a horvátok kilőtték az első M-84 JNA harci járművet , majd újabb kéttőt. Egy szerb M-84 harci jármű aknára futott és megrongálódott. , ,. Egy szerb tank megrongálódott és nem tudott tovább közlekedni. Az egyik tankban életét vesztette a JNA főhadnagya.
 
A késődélutáni órákban a JNA megtámadta Cerić települést Mala Bosna (elővárosa Vinkovci-nak) irányából. A horvát védőknek sikerült négy páncélost megsemmisíteni, miután visszavonultak Nuštar és Vinkovci településre. A JNA elfoglalta Cerić települést.
 
1991. 10. 03. A harcok súlyos szakaszához érkeztek Vinkovci környékén. A JNA elfoglalta Karadžićevo falut. A HV horvát hadsereg részéről haditechnikai problémák adódtak. A horvát páncélos-gépesített egység hét T-55 tipúsu tankjai , 11 BVP M80 páncélozott harci járművei kifogytak a munícióból, gyalogság és harckocsi elleni lőszerek , a BVP harci járművekhez rakéták fogytán voltak.
 
Ezen a napon a szerbek megkezdték Nuštar támadást ,amit három főbb irányon hajtottak végre. Keleten elfoglalták Cerić települést , északon Henrikovci és Marinci településeket , észak-nyugatról pedig Bršadin és Pačetin településen lévő félkatonai szerb bázisokról intéztek támadást. Nyugaton elfoglalták Ostrovo települést. A késődélutáni órákban a szerbek tüzérségi előkészítő támadást intéztek Nuštar ellen ,majd a 252. páncélos brigádot vetették be Marinci felől. Bršadin és Herikovci felől tankokkal támadtak a szerbek . A horvát védelem kevés számú helyi katonából állt , egy részük a 2.egység 3. brigád ZNG, más részük pedig a Vinkovci és Varaždin városi rendőrség állományából ,továbbá kis létszámú HOS erők.
 
A horvátok "Žuti mravi (Sárga hangyák)" csoportja ,Andrij Marić vezetésével páncéltörő fegyverekkel felszerelve elhelyezkedtek a Trpinja –i bevezető úton .
 
Elkezdték a szerbek Nuštar ostromát. A támadás lassabban ,nehézkesebben halad Marinci felől , Henrikovci felől jobban . A szerbek a főúton haladtak a település központja felé egy tankkal és két páncélozott szállító transzporterrel.
A horvátoknak sikerült megállítani a tankot , amit megrongáltak ,így a szerbek visszavonták a két transzporterrel együtt .A horvátok két tankot és két transzportert megsemmisítettek, a JNA visszavonult.
 
A JNA 26 tankkal, 19 transzporterrel és 750 katonával támadta Borovo Naselje horvát erőit. A nap végére súlyos veszteséget könyveltek el a szerbek , 17 tankot ,9 transzportert és nagyszámú katonát vesztettek el.
 
A JNA egy páncélos egységgel és egy gyalogos egységgel Marici és Petrovci irányából megtámadta a horvát erőket Bogdanovci településen. Súlyos harc bontakozott ki. A csatában a szerbek 10 tankot, és páncélozott harci szállító járművet, és több mint 100 katonát veszített el.
Žarko Manjkas „ Crvenkapa” horvát katona egymaga négy T-55 tipúsu JNA tankot semmisített meg . A csatában horvát részről életét vesztette két katona és még néhány Županja- i, Vinkovci.-i rendőr.
 
1991. október 4. A JNA megkísérelte körbezárni Vukovar-t , harckocsizó és gyalogos erőkkel támadott Marinci település felé. A támadó erőket Orolik, Negoslavci, Mirkovci területén táborozó tüzérségi erőkkel támogatták.
 
Október 4-5. a szerbek folytatták a támadást.
 
Október 5. A horvát erők 109. brigádjának sikerült 6-ra ellenőrzés alá vonni egész Nuštar települést, és tovább Marinci irányába. A JNA erős tüzérségi tűzzel támadta a horvát erőket.
 
Október 6. Vukovar-ból a Vinkovci csoporthoz tartozó egység Franjo Petrović vezetésével megérkezett a Bogdanovci-nál rekedt horvátok segítségére.
A JNA 7-én este részlegesen kivonta M-84 tankjait a Zidine – Nuštar vonalról Petrovci településhez. Így a 252 JNA páncélos brigád a Marinci - Bogdanovci - Vukovar útvonalat nem ellenőrizte.
 
Október 8. a kora reggeli órákban a horvátok tovább folytatták előrenyomulásukat Marinci felé. Megkísérelve a Nuštar- Marinci - Bogdanovci – Vukovar folyosó megnyitását.
 
Október 9. A JNA –nak nem sikerült körbezárni teljes mértékben Vukovar-t . A délutáni órákban , a horvátok Osijek (OZ) parancsnoksága a helyi erőknek , megerősítve a 3. „A” ZNG brigád egy egységével ,előkészítette az áttörést .
 
Október 10. A JNA Vukovar-tól délre elindította erős támadását. A horvátok „Ognjena Price” és „Otokara Keršovanija” utca kereszteződésénél lévő védelmi pontjánál szerb tankok áttörték és mélyen benyomultak a „Preradovićeva „ utcán. A szerbek” niških specijalaca ( Nis-i speciális csoport) „ egysége és önkéntesek az éjszaka alatt egészen a Vukovar-t védő horvát erők főhadiszállásáig jutottak A harcok során mindkét fél jelentős veszteségeket szenvedett.
 
A JNA ismét kísérletet tett a város körbezárására október 10-11. éjszakáján. Ez nem sikerült . A horvát haderők és rendőri egységek Marinci településhez értek , melyet a szerb páncélos és gyalogos erők elhagytak. Közben a Nemzetközi Vöröskereszt segély konvoja Ivankovo település felől többször is megkísérelt bejutni Nuštar- Vukovar útvonalon Vukovar-ba, ahova 11-re kellett megérkeznie. A JNA kétszer is visszafordította a konvojt.
 
Október 13. Újabb sikertelen kísérletet tett a JNA Vukovar körbezárására. 13.00 óra körül a harcokat félbeszakították, mivel megérkezett a Vöröskereszt konvoja , akiknek a város kórházából kellett a sebesülteket kivonni, és a gyógyszer és élelmiszer segélyt lerakni. Miután ez megtörtént a konvoj Đakovo városba visszaindult.
 
Ugyanekkor a JNA megkezdte a Bosut folyócska és a Duna közti ellenőrzés alá vont területeinek „megtisztítását”. Több horvát falu átvizsgálását hajtották végre.
 
 A horvát hadművelet második fázisa:( 1991.10.01-1991. 11.21.)
 
1991. 10.15. A szerbek Vukovar –t teljesen körbezárták. A körbezárással a várost védő horvát erők „hátországi „ támogatását. Megkezdték a város Vukovar és Borovo Naselje energikus támadást, mely során a tüzérség alkalmazása kapott fő hangsúlyt.A JNA erőinek sikerült áttörni a horvát védelmi vonalat Mitnice területénél , Lužac –tól délre , Sajmište és Trpinja útnál. Borovo Naselja központjától pár száz méterre heves utcai harcok robbantak ki a betörő szerb erők és horvát védők közt. A JNA 51. gépesített brigádja ,harckocsizó egységgel megerősítet gyalogos csoportokkal áttörte a Lužac –i horvát védvonalat , feladatuk volt elszigetelni Vukovar –t Borovo Naselja –tól.
 
Október 16-án a szerbek támadják Vukovar-t , Mitnica, Sajmište, Lužac, Budžak, Borovo Naselje részeket , Trpinja útat , tankokkal, tüzérséggel, gyalogsággal, repülőgépekkel. Lužac, Budžak részek ellen a szebek 15. tankból, 4. transzporterből, és közel 1000 gyalogosból álló erővel támadott a Đergaj siló felől Vinogradska utca felé.A horvát védelmi állásokban nem volt elég páncélelhárító ,tankvadász fegyver így a „Turbo” Blago Zadro vezette erőket vettették be a horvátok. Mikor a szakasz elérte a szerb harckocsioszlopot , a szerbek sortüzet nyitottak rájuk, mely során Blago Zadro életét vesztette. Egysége hősiesen folytatta a támadást.
A „Turbo” szakasz megkezdte a támadását a JNA harckocsi oszlopnak, mikor a harckocsik a „Vinogradske ulice” utcában haladtak. A horvát katonák támadásakor a szerb harckocsik megtorpantak és az útról a Bobotski csatorna felé fordultak. A horvát támadás kikerülése végett ,megpróbálva átkelni a csatornán . Közben aktivizálta magát a négy „ haubica „löveg és aknavetőkből álló Vukovar-i horvát „tüzérség” .
A szerbek 17.00 órakor visszavonultak Đergaj felé harckocsizó és őket kísérő gyalogos erőikkel.
A harcokban a horvátok két szerb tankot és páncélozott szállító járművet (transzporter) kilőttek .
 
A horvátok megkezdték a „Vinogradska „ utca átvizsgálását ,mely során az egyik ház alagsorában rábukkantak egy „kivégzett” civil polgár holttestére. Estére a horvátok végeztek a terület ellenőrzésével, mely során két szerb T-55 tankot , bunkerekben fegyvereket és közel 120 „Zolja” vállról indítható egyszer-használatos gránátvetőt , lőszereket , és mesterlövész fegyvert találtak, amiket a szerbek hátrahagytak. A két szerb T-55 –ös tankot a horvátok ,mint hadizsákmányt a továbbiakban az újonnan megalakult „ önálló páncélos egység” használatába állították. Egyik tankot aktívan alkalmazták a harcokban , míg a másik tartalékban volt.
 
1991. október 18. Az ENSZ segély konvoja 06.30 órakor megérkezett a Vinkovci - Nuštar - Marinci - Bogdanovci – Vukovar útvonalon Sajmišta ellenőrző ponthoz miután két napos úton keresztül kimentettek 102 sebesültet a Vukovar-i kórházból
 
1991. október 21-én a szerbek megkíséreltek harkocsikkal és őket kísérő gyalogos erőkkel Mitnica irányából betörni Vukovar-ba. A horvátok megakadályozták a betörést és visszafordították a szerb erőket.
 
1991.10.22. A horvát védelmi vonal „operativne zone Osijek” (OZ Osijek) Koritna- Mrzović - Ivankovo - Jarmina - Vinkovci - Nuštar - Privlaka - Otok - Komletinci - Nijemci – Lipovac települések mentén alakították ki.
 
1991. október 23-án a szerbek rakétatámadást intéztek a várost védő horvátokra ,mely során 40db. Rakéta csapódott be, a város kórháza megrongálódott és kigyulladt.
 
1991. október 24. Megszerveződött Osijek városban az önálló repülős szakasz , akik mezőgazdasági gépeken az éjszaka leple alatt a Vukovar-ba körbezárt horvát védőknek dobtak le municiót, élelmet ,gyógyszert…. .
 
1991. október 25. A JNA megérkezett Tordinci településre , miután több mint hat harci járművet , tankot vesztett.
 
1991. október 29. Marinci , Petrovci irányából a JNA támadta Bogdanovci településen lévő horvátokat ,illetve Vukovar-t. A horvátok visszaverték a szerb támadást.
 
1991.11.01. A JNA megtámadta Bogdanovci települést . A JNA egész nap támadta 15 tankkal települést védő horvátokat . Miután két tankot elvesztettek a szerbek ,visszavonultak.
 
1991. november 02. A HV támadást intézett Cerić visszafoglalására, mely sikertelenül zárult. Ugyanezen a napon ,miután a szerbek tüzérségi előkészítő támadást intéztek, gyalogos és harckocsizó erőkkel támadták Vukovar-t. A Lušac településnél folyó harcokban a horvátok 14. JNA páncélos járművet lőttek ki és egy tankot „elfogtak”.
 
A harcok során a JNA „Operativna grupa „Sjever“ műveleti körzet parancsnoka Mladen Bratić életét vesztette. Lužac körzetében a horvátok nem tudták tartani a Priljevo - Vukovar - Borovo Naselje ( Siló a Dunánál) védelmi vonalukat .Az új védelmi állások a „London kávézó” két három ház és a „Drvoprometu“ ( fakereskedő telep) mentén alakították ki. Ezen horvát védelmi pontok november 13-ig kitartottak.
 
Bogdanovci településnél a horvátok elvesztették a területi kapcsolatot, összeköttetés a Vukovar-i horvát egységgel. Bogdanovci települést a szerbek folyamatosan támadták. A horvátok visszaverték a támadást. Néhány nappal később elesett Lušac és Bogdanovci.
 
1991. november 03-án a JNA Szerbia területéről a Dunán keresztül kétéltű járműveikkel támadást intlzett Vukovar ellen , hogy csatlakozzon „Arkan egység” és a többi JNA erőhöz ,akik Lužac –nál támadtak.
 
1991. november 06. Vukovar horvát védői nehéz helyzetben voltak, kevés volt a lőszer ,és a páncélelhárító fegyverekhez a muníció, valamit az ívó víz.
 
1991. november 07-08. A JNA Vukovar , Boško Buha, Cvjetno Naselje és egész Lužac városrészeket elfoglalta.
 
1991. november 09. A JNA támadta a Vinkovci – Đakovo közti közlekedési útvonalakat. A HV tervezett támadást intézett Karadžićevo település elfoglalására, mely nem sikerült.
 
1991. november 1. A JNA Lušac városrész felől egész napos támadásba kezdett a város központjának elfoglalására. Elfoglalták az „Arkan „ egységekkel megerősítve Bogdanovci települést.
 
1991.11.12. A horvátok elindították negyedik akciójukat ,hogy megtörjék a szerb blokádot Vukovar-nál. Megtámadták a Cerić - Henrikovci - Marinci vonalat Bogdanovci mélységében, ami egész este tartott. A gyengén felszerelt horvát erők akciója sikertelen volt.
 
Folytatódtak a támadások . A horvátoknak (105.brigád )még nem volt meg a megfelelő létszámú erő az áttörésre Borovo-Naselj /Vukovar felé. A horvátok tovább védték a Borovo Naselja és Vukovar közti útszakaszt, mint összekötő kapcsot, és a Duna parti Silo betonépületét. Bár a szerbek egésznap tankokkal és gyalogos erőkkel támadtak, a horvátoknak sikerült megtartani az útszakaszt.
 
1991.11.13. Hat szerb tanknak sikerült áttörni Prijeva –ig és támadta a védőket a a Dunánál lévő Silo hosszában . Vukovar –Borovo Naselja közti útszakaszon egyre valószínűbbnek tűnt ,hogy megszűnik a kapcsolat. A horvát védők egy része Vukovar-ba másik részük Borovo Naselj területére vonult vissza . Borovo Naselja területén a horvátok új védelmi állást hoztak létre a kombinátnál. A Vukovar felé visszavonuló erők pedig egy csoportja a vasútállomásnál ,másik csoport egy polgári épületben foglalt állást.
A Borovo Naselja –i horvát parancsnokság katonáinak egy része áttörte a szerb gyűrűt Vinkovci felé. Közben szerb harckocsik és gyalogos erők (jórészt paramilitariáns csoportok) Orlovac felől támadást intéztek a Trpinja –i úton. A szerbek a művelet során kétszáz méter széles sávban 18 tankkal (T- 84 ) és 22 páncélozott katonai szállító járművel támadtak. A horvátok megsemmisítetek öt tankot és páncélozott katonai szállító járművet és mivel kifogytak a páncéltörő eszközből ,erőiket kivonták a Lička utca felé.
 
1991.11.14. A JNA erőinek sikerült Borovo Naselj és Vukovar közt elvágni a kapcsolatot.
 
1991.11.15. A „Proletár” 3. gépesített lövész gárdista brigád és divízió erős tüzérségi és légi támogatás mellett a 131 .HV brigádot „kitolták” Lipovac településről. A horvátok a Zagreb –Beograd autópálya szakaszon foglaltak védelmi pozíciót miután elhagyták a települést. A JNA erők miután elfoglalták Lipovac települést , támadást intéztek Apševce és Podgrade falui ellen. A 131.brigád HV műszaki alakulata felrobbantotta a Gunja-i Száva folyó hídját ,ezzel megakadályozva nnak lehetőségét, hogy JNA erők átkeljen boszniai Poszavina irányából Horvátország területére.
 
1991.11.16. Nijemci elesett , és elfoglalták a JNA erők .
 
1991.11.17. Vukovar –t Branko Borković (Mladen Jastreb) vezetésével elhagyják az emberek. A Vukovar-t védő maréknyi csoportnak sikerült az éjszaka 17-ről 18-ra virradóra ,a szerb gyűrűt kijátszva elhagyni a várost. Borovo Naselja részen még 18-án a „Crni put” horvát védelmi vonalat a Borovo-i kombinátig még egy kisebb csoport védte.
 
1991.11.19-án .A JNA a Borovo –i hangárban foglyul ejtette az ott maradt jórészt horvát sebesülteket. Nekik már nem volt lehetőségük elhagyni a várost.
 
 
1991.11.20-án a Vukovar elesett.
Az ICTY vizsgálata alapján a szerb katonai egységek, parancsnoki utasításra ,szervezetten , előre megtervezett séma alapján megkezdték a Vukovar-ban maradt nem szerb „foglyok” , jórészt horvát helyi lakosok a illetve sebesült katonák tömeges lemészárlását . A Vukovar közeli Ovčar-i tömegsírban közel kétszáz horvátot és egyéb nemzetiségű személy holtestét azonosították a háború után. A mai napig eltűntként tartanak nyilván ötszáz embert.

FELHASZNÁLT IRODALOM.

 

www.domovinskirat.hr

Davor Marijan:Bitka za Vukovar 1991

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Térképek hadműveletek


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.